LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 28/06/2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 28/06/2007"

Transcriptie

1 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 28/06/2007 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Jan Durnez, Patrick Van Gheluwe, Dirk De fauw, Marleen Titeca- Decraene, Gunter Pertry, Bart Naeyaert, leden; Patrick Braet, financieel beheerder 1. - EEG-Gebiedswerking 2007/GGW/52 - Goedkeuring van de overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de Hogeschool Gent, Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur, voor de uitvoering van de dienstverleningsopdracht: Landschapsplan Poel Vlissegem 2. - MINAWA PDNME/DO/BV/7HV03ZT - goedkeuring nemen foto's door de videocel van het heideveld in het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld 3. - Dienst Financiën Br07/til0407- Goedkeuring rekening fondsenvoorschotten streekhuis Tillegem 4. - Dienst Financiën Br07/abdij0507-Goedkeuring rekening fondsenvoorschotten Abdijbeke 5. - Dienst Financiën Br07/bepart0507-Goedkeuring rekening fondsenvoorschotten Be-part Waregem 6. - Dienst Financiën Br07/fin0407-Goedkeuring rekening fondsenvoorschotten dienst Financiën 7. - MINAWA 07PC07 ZITTING: WERKINGSTOELAGE 2007 Proclam vzw - eerste schijf Dienst Financiën Br07/eegapril07-Goedkeuring rekening fondsenvoorschotten dienst E.E.G MINAWA

2 MINAWA-NME/VO/VG/7VG01ZT - Goedkeuring samenwerking Vakantiegenoegens -dienst NME voor realisatie meerjarenprogramma 'Natuur beleven' Huishoudelijke Dienst JH/110/BG 52 - Toestemming om gebruik vergaderzalen in het Bestuursgebouw door CD&V regio Brugge MINAWA DP/zwin/gidsen/ : goedkeuring vastlegging om gidsen in het provinciaal natuurpark zwin te betalen - derde schijf MINAWA PDNME/7NA08ZT : goedkeuring vastlegging om gidsen te kunnen betalen bij laattijdige aanvraag van een gidsbeurt Dienst Financiën Br07/aanststruyf- Aanstellen visumverlener en reserve buitengewoon rekenplichtige voor het PNP Zwin Dienst Wegen 0407/2007/035/WEG39 - machtiging tot het aanleggen van een L.D.-gasleiding langs de provincieweg VII Ieper-Diksmuide te Langemark-Poelkapelle (Bikschote) Welzijn en Huisvesting 2006-R/5004ea -Definitieve goedkeuring aanvragen renovatiepremies - Toepassing van het provinciaal reglement van 24/06/2004 betreffende het toekennen van een premie voor vochtbestrijding en dakrenovatie Welzijn en Huisvesting 2006-R/7264ea -Definitieve goedkeuring aanvragen renovatiepremies - Toepassing van het provinciaal reglement van 24/06/2004 betreffende het toekennen van een premie voor vochtbestrijding en dakrenovatie Welzijn en Huisvesting 2006-R/7596ea -Definitieve goedkeuring aanvragen renovatiepremies - Toepassing van het provinciaal reglement van 24/06/2004 betreffende het toekennen van een premie voor vochtbestrijding en dakrenovatie Welzijn en Huisvesting 2006-R/7691ea -Definitieve goedkeuring aanvragen renovatiepremies - Toepassing van het provinciaal reglement van 24/06/2004 betreffende het toekennen van een premie voor vochtbestrijding en dakrenovatie

3 19. - Welzijn en Huisvesting 2006-R/7750ea -Definitieve goedkeuring aanvragen renovatiepremies - Toepassing van het provinciaal reglement van 24/06/2004 betreffende het toekennen van een premie voor vochtbestrijding en dakrenovatie Dienst Gebouwen 0203/2007/010 - Keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdracht diepsonderingen - zone zuid De Gavers COOP 0255/2007/001/WEG12/LDJ - Goedkeuring bestek, onderhandelingsprocedure en gunning opdracht aanpassen IJzeren Bareel - Trimarzate (83) te Spiere-Helkijn COOP 0700/2007/002/WEG05/LDJ - Goedkeuring bestek, keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdracht onderhoud van de wegeninfrastructuur in de provinciale recreatiegebieden - dienstjaar Regio Leie Welzijn en Huisvesting P07/8/4/14/4 - Aanvraag tot subsidiëring van hetintergemeentelijke samenwerkingsverband Roeselare, Tielt en Izegem, COOP 0700/2007/003/WEG05/LDJ - Goedkeuring bestek, keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdracht onderhoud van de wegeninfrastructuur in de provinciale recreatiegebieden - dienstjaar Regio Westhoek Welzijn en Huisvesting 2006-R/7370 -Definitieve goedkeuring te verlenen aan de aanvragen van de in bijlage vermelde personen tot het bekomen van een renovatiepremie om redenen vermeld in toegevoegde nota Welzijn en Huisvesting PAS/9038/1001 e.a.(200701) - goedkeuring uitbetaling premie voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem COOP 0315/2002/034 _ goedkeuring van addendum bij pv van overname voor de opdracht: leveren en implementatie LIMS-softwaresysteem in het labo van het POVLT te Beitem

4 28. - Dienst Gebouwen 0300/2007/002 - Keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdracht leveren bureaustoelen - PH Boeverbos COOP 0350/2001/014 - goedkeuring aanpassing bestaande onderhoudscontract van de brandbestrijdingsinstallaties in het Tolhuis te Brugge Welzijn en Huisvesting 07/8/5/28 Goedkeuring en ondertekening Actieplan en Begroting 2007 Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk West-Vlaanderen COOP 0100/2007/041/AVDA - goedkeuring gebruikersovereenkomst Extranet Ethias Welzijn en Huisvesting 77-11L/35 - handlichting hypothecaire inschrijving leningsdossier - huisvestingsreglement Welzijn en Huisvesting 2007/CO/20002 e.a.(200701) Afwijzen aanvragen premies ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging - Toepassing van het provinciaal reglement van 01/04/ Sport 07/037 - Goedkeuring van buitenlandse dienstreis Sport Goedkeuring opleiding bootredder De Gavers EEG-Externe relaties Ondertekening van de overeenkomst van het Interreg IIIB project European Garden Heritage Network EEG D2007-ER52. Fonds voor Microprojecten Interreg III A FWVl. Goedkeuring verlengingen projecten EEG-Externe relaties 2007/ER - 90 Goedkeuring organisatie excursie Team Kust op 24/08/07

5 39. - EEG Deelnamen aan Interact seminarie "Territorial Cooperation Project Management" op 5 en 6 juli in Ljblijana Cultuur XIV/B-2-c - Goedkeuring seminarie 'erfgoed en culturele diversiteit' op 1 oktober 2007 in PNZC in Roeselare Dienst Waterlopen 1212/2007/010 terugbetaling aan de polder Bethoosterse Broecken betreffende de onderhoudskosten (1ste kwartaal 2007) pompstations aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie Dienst Waterlopen 1208/2007/010 1ste kwartaal 2007 terugbetaling onderhoudskosten pompstations aan de polder St. Trudoledeken Dienst Waterlopen 1210/2006/010 terugbetaling pompstations 3de en 4de kwartaal 2006 aan de Polder De Moeren Dienst Waterlopen 1202/2007/001 Kennisname onderhoud onbevaarbare waterlopen 2e categorie uit te voeren door de Nieuwe Polder van Blankenberge en vastlegging provinciaal aandeel Dienst Waterlopen 1206/2007/001 kennisname onderhoud 2007 aan de onbevaarbare waterlopen van de 2e en 3e categorie en polderwaterlopen en vastlegging van het provinciaal aandeel Dienst Waterlopen 1204/2007/001 kennisname onderhoud dienstjaar 2007 a/d onbevaarbare waterlopen van de 2e, de 3de en de 4de categorie uit te voeren door de Zuidijzerpolder en vastlegging van het provinciaal aandeel hierin EEG-Economie 2007/479/VIS/OVB/TOEL - Toekennen van de werkingstoelage 2007 aan de Oostendse Visbakkers PTI

6 ZN07-PTI-ECON-Vanerum - Goedkeuring te verlenen aan de aankoop van 49 bijkomende refertetafels in de studiezaal TBS Personeel - loopbaanbeheer Aanvragen gecontingenteerd verlof Personeel - loopbaanbeheer Vraag aanstelling deskundigen medewerker met startbaan POVLT Dienst Vergunningen Vlarem 2/2007/10 - Wijziging samenstelling provinciale milieuvergunningscommissie Dienst Vergunningen Vlarem 33021/133/3/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een varkens- en pluimveebedrijf, gelegen te Poperinge Dienst Vergunningen Vlarem 34002/11/1/A/3 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een kunststofbewerkend bedrijf, gelegen te Anzegem (bedrijfsafvalwater voor 1 jaar op proef) Dienst Vergunningen Vlarem 34022/348/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor exploiteren van een opslagplaats voor kadavers van dieren, gelegen te Bissegem (Kortrijk) Dienst Vergunningen Vlarem 34025/50/1/A/1 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor verder exploiteren en uitbreiden van een vlasvezelbedrijf, gelegen te Lendelede (1 ondergrondse enkelvoudige tank mazout geweigerd) Dienst Vergunningen Vlarem 31022/199/3/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van werk- en opslagplaatsen, gelegen te Oostkamp Dienst Vergunningen Vlarem 34041/126/1/A/4 - Milieuvergunning op proef verlengen voor verder exploiteren, toevoegen, uitbreiden en wijzigen van een houtverwerkend bedrijf, gelegen te Wevelgem met 9 maanden Dienst Vergunningen

7 Vlarem 31040/10/4/A/3 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren en uitbreiden van een exploiteren van een metaalverwerkend bedrijf (grondwaterhernieuwing), gelegen te Zedelgem Dienst Vergunningen Vlarem 34022/107/3/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor exploiteren van een benzinestation, gelegen te Kortrijk Dienst Vergunningen Vlarem 33021/90/1/A/2 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een varkens- en rundveefokkerij (samenvoeging), gelegen te Watou (Poperinge) (deel dieren geweigerd, diepe grondwaterwinning 5 jaar) Dienst Vergunningen Vlarem 33039/79/1/A/1 - Milieuvergunning gedeelteijk verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen aan een varkens- en rundveehouderij, gelegen te Nieuwkerke (Heuvelland) (deel dieren geweigerd, diepe grondwaterwinning voor 5 jaar) Dienst Vergunningen Vlarem 31022/296/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, toevoegen, uitbreiden en wijzigen van een rundveehouderij (samenvoeging), gelegen te Oostkamp Dienst Vergunningen Vlarem 37020/151/1/B/2 - Milieuvergunning in beroep na Raad van State gelegen te Koolskamp (Ardooie) zonder voorwerp verklaren Dienst Vergunningen Vlarem 34042/143/3/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een houtbewerkingsbedrijf, gelegen te Sint-Denijs (Zwevegem) Dienst Vergunningen Vlarem 31012/37/2/M/3 - Kennis nemen van gedeeltelijke overname van een varkensfokkerij, gelegen te Snellegem (Jabbeke) Dienst Vergunningen Vlarem 34040/82/2/M/1 - Kennis nemen van voor overname van een brandstoffenverdeelstation en de verhuur van voertuigen, gelegen te Waregem Dienst Vergunningen Vlarem 34040/35/1/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een benzinestation, gelegen te Sint-Eloois-Vijve (Waregem)

8 68. - Dienst Vergunningen Vlarem 36015/48/4/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren en wijzigen van een benzinestation, gelegen te Roeselare Dienst Vergunningen Vlarem 37012/161/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor exploiteren van een telefooncentrale, gelegen te Ruiselede Dienst Vergunningen Vlarem 34041/148/3/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor de productie van wasmachines, gelegen te Wevelgem Dienst Vergunningen Vlarem 34013/32/3/A/7 - Milieuvergunning op proef voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een textielbedrijf, gelegen te Harelbeke verlengen met 6 maanden Dienst Vergunningen Vlarem 33029/146/1/A/1 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor verder exploiteren van een schietstand voor vuurwapens, gelegen te Wervik (1 schietbaan geweigerd) Beslissing: uitstel Dienst Vergunningen Vlarem 32003/372/2/M/1 - Kennis nemen van gedeeltelijke overname van een betoncentrale, gelegen te Esen (Diksmuide) Dienst Vergunningen Vlarem 34013/84/2/M/2 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een brandstoffenverdeelcentrum, gelegen te Bavikhove (Harelbeke) Dienst Vergunningen Vlarem 31005/132/2/M/3 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij, gelegen te Dudzele (Brugge) COOP 0355/2005/010 - Goedkeuring oplevering voor opdracht van levering, schoolmeubilair ten behoeve van de provinciale tuinbouwschool te Kortrijk Dienst Vergunningen 36008/155/B/2005/117 - Kennisgeving arrest raad van state inzake het beroep voor het bouwen van een varkensbedrijf Beslissing: kennisgenomen

9 78. - Cultuur KR/lt-p-5 - Kunstenreglement/Publicaties - Philip Hoorne voor de uitgave van het literaire debuutproza "Het vlees is haar" - geen subsidie EEG-Gebiedswerking 2007/GGW-58 - Project Woord en Westhoek COOP 0843/2002/001/LDJ - Goedkeuring van het PV van voorlopige oplevering van de waterbeheersingswerken aan de Ringbeek te Oostkamp + vrijgave van de eerste helft van de borgsom Welzijn en Huisvesting P07/8/4/03/1- Erkenning en subsidiëring van het jeugdwerk en jeugddienstverlening in West- Vlaanderen, Communicatie 2007/COMM/0542/EVEN-PROV/Principiële goedkeuring studiebezoek Provincieraad, 9 tem 12 september Dienst Vergunningen R.O Beslissing inzake de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke ordening van de gemeente Staden COOP 0213/2006/006 - Schorsing van de werken, lot cv en sanitair, voor de bouw van het vogelopvangcentrum te Oostende Dienst Vergunningen 34022/345/B/2007/34 - Beslissing in beroep over het renoveren en herinrichten woning met opslagruimte tot 2 woongelegenheden te Kortrijk Beslissing: beroep gegrond Welzijn en Huisvesting 2006-CO/9079ea -Definitieve goedkeuring premies ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging - Toepassing van het provinciaal reglement van 24/06/ Groendienst GD_LVR_90_ALG_ Principiële goedkeuring aankoop kostumes voor het toezichthoudend personeel alle domeinen

10 88. - Cultuur II/D-1 - Principiële goedkeuring promotiecampagnes Focus/WTV en regionale kranten (KWV De Zondag Streekkrant) organisatie provinciale bibliotheekwedstrijd t,g,v, Bibliotheekweek Communicatie 2007/COMM/0795/HULD-BLOEM: bloemenkrans Ijzerbedevaart agustus Diksmuide DRUM 7/DRUM/ /BD - Definitieve vaststelling van het provinciaal jaarprogramma ruimtelijke ordening Welzijn en Huisvesting PAS/11810/1 e.a.(200715) - Goedkeuring van de aanvragen van een premie voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem EEG-Externe relaties ER 84 - Convenant Centrum Ryckevelde: Goedkeuring afrekening schooljaar uitbetaling 2e schijf PMMK 07/C IX/C-8-s - Bruikleen kunstwerk Forêt sur le qui-vive van Pierre Alechinsky COOP 0100/2007/038/HC - Goedkeuring bestek, onderhandelingsprocedure en lijst te raadplegen schapenherders voor het begrazen van de bermen langs de Damse vaart met schapenkudde Cultuur XIV/B-2-1-A - Westhoek Streekmuseum : project Theater in het museum - goedkeuring overeenkomst Tinck MINAWA Principiële goedkeuring aanleg halfverhard pad in de Vierlingen en natuurtechnische werken in Vierlingen en Gasthuisbossen Cultuur II/d-1 - Goedkeuring uitbreiding schijfcapaciteit PBS

11 98. - Welzijn en Huisvesting P03/8/1/0508/17 : Toekenning 3e schijf infrastructuursubsidie aan voorzieningen voor personen met een handicap, nl. aan de vzw Mariënstede te Dadizele DRUM 7-DRuM /BD - Advies op het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Civic Centrum" voor de gemeente Oostkamp Welzijn en Huisvesting 2009-CO/9276ea -Definitieve goedkeuring premies ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging - Toepassing van het provinciaal reglement van 24/06/ EEG-Externe relaties Cofinanciering project STREAM Welzijn en Huisvesting 2006-CO/9349ea -Definitieve goedkeuring premies ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging - Toepassing van het provinciaal reglement van 24/06/ Welzijn en Huisvesting P07/8/2/14/6 Organiseren stuurgroepvergadering WOAS Cultuur I/C-4-b - Publicatiefonds vergoeding lectoren voorjaar 2007 vastlegging krediet Dienst Financiën goedkeuringsstaten betalingen (2007) zitting 28/6/ Welzijn en Huisvesting P03/8/5/1601/5 - Infrastructuurtoelage (5de en ltste schijf) aan het OCMW Diksmuide voor het tewerkstellingsproject "regionaal centrum Beerst" Groendienst GD_HVS_30_SPO58_ Inrichting van de Abdijenroute en toegang aangelanden Communicatie 07/COMM/0217/even-prov - Orgelconcerten Sint-Salvatorskathedraal - Brugge, 30 juni en 15 september 2007

12 Sport 07/048 - Toestemming buitenlandse dienstreizen van sportdienst voor samenwerking met Nederland in Griffie Griffie Goedkeuring van de uitbetaling van de schuldvordering van de VVP voor onkostenvergoeding voor provincieraadsleden voor hun deelname aan de algemene vergadering Welzijn en Huisvesting 2006-CO/9236ea -Definitieve goedkeuring premies ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging - Toepassing van het provinciaal reglement van 24/06/ EEG-Externe relaties 2007/ER - 64 Vastlegging krediet 2007 voor de dienstenopdracht: bewerken en evalueren indicatoren geïntegreerd beheer kustgebieden uitgevoerd door VLIZ Cultuur 808/2-023/001 - Vaststellen aandeel provincie restauratiepremie Sint-Gilliskerk Brugge Welzijn en Huisvesting 2006-CO/9385ea -Definitieve goedkeuring premies ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging - Toepassing van het provinciaal reglement van 24/06/ Welzijn en Huisvesting PAS/4097/1001 e.a.(200711) - goedkeuring uitbetaling premie voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem Dienst Financiën Goedkeuring verlenen aan de bestellijst van 28 juni Cultuur V/F - Goedkeuring verslag commissie Podiumkunsten van 19 april 2007 convenanten en structurele subsidies kunstenreglement Cultuur XIII/21-7-A - Goedkeuring omtrent de thema's voor het provinciaal reglement betreffende de bevordering van het West-Vlaamse wetenschappelijk onderzoek

13 COOP 0315/2004/031/HC - Goedkeuring verrekening 5 voor de renovatie hoofdgebouw - lot 2: elektriciteit in het POVLT te Rumbeke-Beitem MINAWA 07SC01/02/03/04 goedkeuring subsidie-aanvragen ''natuurlijke entiteiten" binnen de samenwerkingsovereenkomst milieu Cultuur 863/2007/001 - Vaststellen aandeel provincie restauratiepremie kerkelijk patrimonium Zuienkerke Cultuur XII/B-1 - Gunning abonnementen op tijdschrijften 2007 voor de PBD Dienst Vergunningen Vlarem 31040/49/1/A/3 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkens- en kippenfokkerij, gelegen te Aartrijke (Zedelgem) COOP 0342/2001/018/HC - Goedkeuring PV van voorlopige oplevering van de renovatie branddetectie installatie in het PMMK te Oostende COOP 0315/2004/033/HC - Goedkeuring weigering van voorlopige oplevering liftinstallatie in het POVLT te Rumbeke-Beitem COOP 0100/1999/0123/HC - Goedkeuring onderhandelingsprocedure en ontwerp verzekering infopanelen 'ecologisch strandbeheer' Dienst Vergunningen Vlarem 34040/66/1/A/7 - Milieuvergunning op proef verlengen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor de productie van siliconen en dichtingskitten, gelegen te Waregem met 6 maanden Dienst Vergunningen Vlarem 37018/32/2/M/1 - Kennis nemen van gedeeltelijke overname van een varkensfokkerij, gelegen te Wingene Beslissing: kennisgenomen

14 DRUM 7-DRuM /BD - Advies op het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "'t Zwarte Gat" voor de gemeente Oostkamp Dienst Vergunningen 34023/94/B/2007/49 - Beslissing in beroep over het verbouwen woning te Kuurne Beslissing: beroep gegrond Dienst Vergunningen Vlarem 37018/32/3/M/1 - Kennis nemen van gedeeltelijke overname van een varkensfokkerij, gelegen te Wingene Beslissing: kennisgenomen Cultuur VII/ Voorstel goedkeuring overeenkomst rechten informatiedragers 'oorlog en vrede in de westhoek' Groendienst GD_LVR_90_AER_ vraag om op 30 juni en 1 juli 2007 in het domein d'aertrycke een mountainbiketocht met doortocht door het domein te organiseren Personeel - loopbaanbeheer 2007/personeel/Meedelen proces-verbaal en voorstel benoeming op proef van de laureaat DRUM 7/DRuM/ /BD - PRINCIPIËLE GOEDKEURING VOOR UITVOERING "STUDIE ZWAAR VERVOER IN DE DRIEHOEK IEPER-DIKSMUIDE-ROESELARE" BINNEN 5BPO-PROJECT 'ANKERPUNT MOBILITEIT WESTHOEK' Personeel - loopbaanbeheer Aanstelling technisch beambte geco groendienst Groendienst - Raversijde 33/06/705/4/2 - goedkeuring fietsenuitlening door Sociaal Huis Oostende op domein Raversijde Beslissing: deels goedgekeurd Dienst Gebouwen 0300/2007/002 - Goedkeuring nota beheer provinciaal meubelpark Groendienst

15 GD_LVR_90_KHP_ aanbrengen signalisatie voor wandeltocht op 07 juli 2007 in domein Koolhofput COOP 0315/2006/016/HC - Goedkeuring keuze onderhandelingsprocedure en gunning uitvoering van programmawijziging sturing en aanpassen elektrische kast en sturing biocentrale in het POVLT te Rumbeke-Beitem Personeel - loopbaanbeheer Vraag verlenging assistent dienst welzijn Groendienst GD_LVR_90_ZWI_ vraag princiepsbeslissing om te kunnen overgaan tot het aankopen van vogels voor het provinciaal natuurpark Zwin Personeel - loopbaanbeheer Vraag verlenging aanstelling deskundige dienst welzijn EEG-Economie 2007/528/EC/POM/goedkeuring toelage januari-mei 2007 aan POM West-Vlaanderen Personeel - remuneratie 07/personeel/RPtd - Voorstel oppensioenstelling personeelslid dienst wegen Groendienst GD_LVR_90_STE_ organisatie van een uurtje openlucht concert in het domein Sterrebos op 5 juli COOP 0315/2002/034 _ goedkeuring verlenging onderhoudscontract voor de LIMS - software (Labo Informatie Management System) ten behoeve van het nieuwe labo in het POVLT te Beitem Personeel - loopbaanbeheer 2007/personeel/Selectie Geschoold Arbeider Grafische Dienst (drukker) PTI ZN-PTI-opzeg huur landbouwgrond gelegen te Kortrijk 8500, Hoek Hoog Mosscher - Meiweg, en gekadastreerd geweest zijnde sectie E, deel van nr. 210Y, hebbende een oppervlakte van 7719 m2

16 Personeel - loopbaanbeheer Aanstelling medewerker dienst EEG EEG-Gebiedswerking 2007/GGW-63 - Goedkeuring organisatie studiereis bezoekers Zeeland op 03/07/ DRUM 7/DRuM/ /BD - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Brandhoek" (Ieper) Personeel - loopbaanbeheer Vraag verlenging aanstelling assistent PTI Sport 07/052 - Principeakkoord om de oprichting van een provinciale wielerschool in West- Vlaanderen te ondersteunen mits afspraken Dienst Vergunningen Vlarem 37015/350/1/W/3 - Milieuvergunningssituatie windmolenpark Tielt Personeel - loopbaanbeheer 2007/personeel/Selectie medewerker Dienst Cultuur netwerkcatolograaf COOP 0315/2004/037/HC - Goedkeuring keuze onderhandelingsprocedure en gunning voor het aanpassen van de doseervijzel in het POVLT te Rumbeke-Beitem Dienst Financiën Goedkeuring verlenen aan het omzetten van leningsnummers naar vaste rentestructuren PTI ZN-PTI-vraag nieuwe overeenkomst huur landbouwgrond gelegen te Kortrijk 8500, Hoek Hoog Mosscher - Meiweg, en gekadastreerd geweest zijnde sectie E, deel van nr. 210Y, hebbende een oppervlakte van 7719 m DRUM 7-DRuM-2007/172 - Advies ontwerp-gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Elverdinge herneming" (Ieper).

17 Sport Organisatiekosten Open Gaversdag Personeel - loopbaanbeheer Vervanging medewerker dienst welzijn Dienst Vergunningen 37015/374/B/2006/338 - Verzoek tot nietigverklaring door de Raad van State van de weigeringsbeslissing inzake een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag te Tielt EEG-Externe relaties 2007/ER 89 Aanduiding vertegenwoordigers provincie West-Vlaanderen in het toezichtscomité Doelstelling 2 Vlaanderen Beslissing: effectieven: Titeca - Durnez, plaatsvervangers: Durnez - Titeca Sport 07/46 - Goedkeuring van participatie in champions League-wedstrijden volleybal van Knack Randstad Roeselare voor seizoen Beslissing: uitstel EEG-Externe relaties ER 93 - Toezeggen participatie in grensoverschrijdende monitor verkeers- en vervoersstromen RSD Kabinet Gedeputeerde d/ond/0484/iva(bis) - fusie door opslorping van het stedelijk CVO Izegem (SLIZ) door provincie Beslissing: principieel akkoord voor verder onderhandelen, mits onderzoek repercussies opnieuw voor te leggen

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Gunter Pertry, Bart Naeyaert, Guido Decorte,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Jan Durnez, Patrick Van Gheluwe, Dirk De fauw, Marleen Titeca- Decraene,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

Functionele groep -50-52 Handel en Ambachten

Functionele groep -50-52 Handel en Ambachten 482/634/01 Gecoordineerde provinciale verordening van 09.01.1969, 20% voor verbeteringswerken aan de in de atlas ingeschreven waterlopen. (Beslissing Provincieraad dd. 18.11.1971 : afschaffing toelagen

Nadere informatie

13 juli 2015 GEMEENTERAAD

13 juli 2015 GEMEENTERAAD 13 juli 2015 1. Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad. Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 8 juni 2015 2. Reglementen - subsidiereglement naar aanleiding van de aankoop van defibrillatoren

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014

AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014 453 454 Bestuurlijke Organisatie 01.01 Ondersteunen van de werking van de bestuursorganen

Nadere informatie

10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j.

10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 1. Provinciale Beleidsorganen 1.1. Provincieraad en Deputatie Dossiers ter voorbereiding van beleidsnota's, memoranda, enz. tot publicatie tekst 'Bestuursmemoriaal' 'Stand van het Bestuur' 1.2. Provincieraad

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1

Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1 371 372 Bestuurlijke Organisatie 01.01 Ondersteunen van de werking van de

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 mei 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 mei 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 mei 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 1. FINANCIËN 1.1 Beleidsnota 2013 Meerjarig financieel beleidsplan 2013-2015 Gemeentebudget 2013. Het goedkeuren van de Beleidsnota, het financieel beleidsplan

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-05-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 12 februari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans

Nadere informatie