ieuwspad Themanummer systeembegeleiding Het verhaal van Willem-Jan Smit Nieuwe woning Op Pad in Lent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ieuwspad Themanummer systeembegeleiding Het verhaal van Willem-Jan Smit Nieuwe woning Op Pad in Lent"

Transcriptie

1 Informatieblad van Op Pad over Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Nummer 28 februari 2014 ieuwspad Themanummer systeembegeleiding Het verhaal van Willem-Jan Smit Nieuwe woning Op Pad in Lent

2 In deze rubriek schrijft Toontje over alles wat Op zijn Pad komt Toontje s visie Zozijn Op Pad is een specialist op het gebied van NAH. Door allerlei bezuinigingen die er aan zitten te komen komt het 'specialist zijn' behoorlijk onder druk te staan. In het land gaan stemmen op dat generalisten de regie moeten voeren als het gaat om de ondersteuning van mensen met NAH. En dat specialisten alleen worden 'ingevlogen' wanneer dat wenselijk wordt geacht. Daar zitten toch wel haken en veel ogen aan. Als dat maar goed gaat. Ook lees ik op allerlei sociale media berichten over lichte en zware NAH en het onderscheid hierin. Tja, Toontje komt niet verder dan: de ene weegt 50 kilo en de andere 100 kilo. De meeste mensen die hierover oordelen, hebben geen NAH en weten niet precies waar ze het over hebben. Iets nieuws leren of vaardigheden weer opfrissen? Volg een cursus! koken computeren digitale fotografie budgetteren sociale vaardigheden reizen met het openbaar vervoer Deze cursussen zijn speciaal voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Ze zijn ontwikkeld door de Zozijn School samen met Zozijn Op Pad. Colofon NieuwsPad is een gratis uitgave van Op Pad, dienstverlenende organisatie voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Op Pad is onderdeel van Zozijn. NieuwsPad verschijnt drie keer per jaar. Redactie-adres Telefoon: (0314) (maandag t/m donderdag) Internet: Tekst en eindredactie FredMeijer.nl Communicatie Fotografie Hans Prinsen Ontwerp Günter! Communicatie (Giesen en Thé) Oplage Redactie Inhoud Themanummer systeembegeleiding Toontje's visie Toontje houdt een warm betoog voor specialistische ondersteuning voor mensen met NAH. pagina 2 Systeembegeleiding en Op Pad Joke Wijnands en Marjan Heijst vertellen wat systeembegeleiding inhoudt en wat het voor een cliënt en zijn of haar naasten kan betekenen. pagina 4 Het verhaal van Willem-Jan Smit Na het oplopen van een hersenletsel heeft Willem- Jan Smit jarenlang heel weinig met zijn kinderen kunnen doen. Systeembegeleiding helpt hem om zijn rol als vader alsnog gestalte te geven. pagina 6 Kortom, Toontje roept iedereen in den lande op om te blijven strijden voor NAH en zich sterk te maken voor de specialistische ondersteuning die iemand met NAH nodig heeft. Wat betreft Toontje maakt het niet uit wie die ondersteuning geeft, als het maar een specialist is. Zo voorkom je een heleboel trieste dingen. In dit nummer veel aandacht voor systeembegeleiding. Op Pad heeft een aantal mensen die hierin gespecialiseerd zijn. Het is heel erg als bijvoorbeeld een gezin vastloopt doordat iemand uit dat gezin NAH heeft. De gevolgen zijn meestal meer dan ingrijpend. Door vroegtijdig te hulp te schieten, kan er weer lucht komen in het gezin en de harmonie worden hersteld. Sinds kort is Op Pad ook actief op Twitter. Volg ons en blijf zo op de hoogte van de laatste nieuwtjes en is ons Twitter Kijk voor meer informatie op onze website: Of neem contact op met: school E T (0316) Wilma Aalders Tonnie Kock Ingrid van Dijk Robert Nijhuis Hans van Dam Hans van Dam legt uit dat hersenletsel niet alleen het leven van de getroffene verandert, maar ook dat van de naasten. Daarom hebben ook zij vaak hulp nodig. pagina 8 Nieuwe woning in Lent Vlak voor kerst 2013 heeft Op Pad een nieuwe woning in gebruik genomen, in Lent bij Nijmegen. pagina 10 Gijs Managers Elisa de Boer en Gijs Waardenburg wisselen elkaar af op de achterpagina. Ditmaal een column van Gijs. pagina 12 Toontje hoopt dat 2014 voor jullie allen een mooi en gezond jaar wordt en laten we hopen dat er in politiek Den Haag een lichtje gaat branden. Benhanan Gast Wiecher Wegenaar Op de cover Willem-Jan Smit (zie pagina 6) Toontje 2 Charlotte de Jong 3

3 Systeembegeleiding bij NAH Themanummer systeembegeleiding Waardevol voor cliënt en zijn of haar naasten Naast persoonlijke ondersteuning van een cliënt kan Op Pad ook systeembegeleiding bieden. Dat is begeleiding die zich richt op het netwerk van een cliënt met Niet Aangeboren Hersenletsel, bijvoorbeeld het gezin. Wanneer wordt systeembegeleiding ingezet en wat levert het op? Systeem en systeembegeleiding zijn vaktermen in de zorg. Het systeem van een cliënt omvat de mensen die betrokken zijn bij een cliënt. Bijvoorbeeld de partner, de ouders, het hele gezin, andere familieleden, collega's op het werk, mantelzorgers van buiten de familie enzovoorts. "In principe betrekt de persoonlijk begeleider het systeem bij de begeleiding als daar behoefte aan is. Blijkt dit erg complex, dan wordt hiervoor de hulp ingeroepen van een specifiek persoonlijk begeleider. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de cliënt", zeggen Joke Wijnands en Marjan Heijs. Samen met Wout Roumaat zijn zij de specifiek persoonlijk begeleiders bij Op Pad. Een belangrijk deel van hun werk is systeembegeleiding. Inzicht geven Veel mensen met NAH hebben een gezin om zich heen. Ze zijn ouder van dat gezin. Of kind. "De systemen waar wij mee te maken krijgen, zijn veelal gezinnen", vertelt Marjan. "Na het ontstaan van het Niet Aangeboren Hersenletsel maakt het gezin een moeilijke tijd door, zeker tijdens en na de revalidatieperiode. Vaak zijn de mensen rond iemand met NAH in meer of mindere mate overvraagd tijdens die periode. Daarna moeten ze alleen verder. Er wordt veel van ze gevraagd in de omgang met het gezinslid dat NAH heeft. Het komt dan ook regelmatig voor dat een gezin daarin vastloopt." In een dergelijke situatie kan systeembegeleiding uitkomst bieden. Wat houdt dat in? "Wat we dan vaak doen, is de partner en de eventuele andere gezinsleden inzicht geven in het hersenletsel. Vertellen waarom het gezinslid met NAH in bepaalde situaties zo reageert. En hoe daarmee om te gaan. Wat we ook nog wel eens zien, is dat iemand met NAH door de mensen in zijn of haar systeem wordt overvraagd. Wij merken dat inzicht geven vaak verhelderend werkt. Dat komt dan ten goede aan de cliënt én aan zijn of haar systeem." Joke Wijnands (boven): "Systeembegeleiding kan uitkomst bieden als de cliënt en zijn of haar systeem zijn vastgelopen." Marjan Heijs (links): "De systemen waar wij mee te maken krijgen, zijn veelal gezinnen." Naast de partner staan Systeembegeleiding is meer dan alleen inzicht geven in het hersenletsel en de gevolgen daarvan, legt Joke uit. Ze illustreert met een voorbeeld. "In een gezin met opgroeiende kinderen kreeg de vader NAH. Door zijn NAH kon hij binnen het gezin bijna niets meer doen en kwam alles op de schouders van de moeder terecht. Voor haar werd het te zwaar. In de systeembegeleiding die je dan biedt, richt je je vooral op de moeder en helpt haar om het weer hanteerbaar te maken. Als systeembegeleider ga je dan echt naast de partner te staan. Daar heeft niet alleen zijzelf baat bij, maar ook de cliënt en de andere gezinsleden." Een ander voorbeeld leest u op de pagina's hierna in het verhaal van Willem-Jan Smit, vader van een gezin. "Door zijn NAH kwam zijn vaderrol steeds meer op de achtergrond", vertelt Marjan. "De systeembegeleiding die ik hier bied, richt zich vooral op het terugvinden van zijn vaderrol en het opnieuw aanleren van de vaardigheden die daarbij horen." Joke voegt toe: "Er zijn ook gezinnen waarin een kind NAH heeft. Door het NAH kan een kind vastlopen op school of op stage. Dat heeft uitwerking naar de ouders en de rest van het gezin. Ook dan kan systeembegeleiding uitkomst bieden." Beweging krijgen Zoals eerder verteld, er zijn ook andere systemen dan alleen het gezin. Familie, vrienden, collega's horen ook tot iemands systeem. "Wat je wel eens ziet, is dat familie steeds meer afstand neemt van iemand die NAH heeft", vertelt Marjan. "Er komt dan steeds minder bezoek van de familie. Er zijn dan ook situaties waarin ik als systeembegeleider contact zoek met de familie. Vaak is er wel iemand te vinden die de ingang naar de verdere familie kan zijn. Wat je dan merkt, is dat het geven van inzicht in het hersenletsel vaak kan helpen. De familie leert om te gaan met hun familielid dat NAH heeft. De familiebanden worden hersteld, er komt weer meer bezoek." Zo zijn er tal van andere voorbeelden waarin systeembegeleiding nuttig kan zijn. "Systeembegeleiding kan uitkomst bieden als de cliënt en zijn of haar systeem zijn vastgelopen", aldus Marjan en Joke. "Met systeembegeleiding kun je daar weer beweging in krijgen. Het is mooi om te zien wat je hiermee kunt bereiken." 4 5

4 Het verhaal van Willem-Jan Smit Het verhaal van... In de serie 'Het verhaal van ' vertellen we het (levens)verhaal van iemand met NAH. Wat is er gebeurd, wat zijn de gevolgen en hoe gaat deze persoon er mee om? 'Werken aan mijn vaderrol' Themanummer systeembegeleiding Vier keer een hersenbloeding in twee jaar tijd. Dat overkwam Willem-Jan Smit zo'n zes jaar geleden, toen 42 jaar oud. Door ziekenhuisopnames en lange revalidatie heeft Willem-Jan jarenlang heel weinig met zijn kinderen kunnen doen. Met hulp van Op Pad werkt hij er nu aan om zijn rol als vader alsnog gestalte te geven. De eerste hersenbloeding kreeg Willem-Jan toen zijn dochter Indy anderhalf jaar oud was. Haar broertje Boaz was toen nog niet geboren. Aan die eerste hersenbloeding heeft Willem-Jan een halfzijdige verlamming overgehouden. Met zijn rechterarm kan hij niets meer en hij loopt ook moeilijk. De opeenvolgende hersenbloedingen hebben ook tot gevolg gehad dat Willem-Jan geheugenproblemen heeft, het moeilijk vindt om zich in een ander in te leven en het lastig vindt om initiatief te nemen. Aanvankelijk had hij ook problemen met woordvinding, maar dat is met logopedie goed gekomen. Gelukkig is hij wel fit. Op dit moment doet Willem-Jan drie dagen in de week vrijwilligerswerk. Vóór zijn hersenbloedingen had hij een commerciële functie in de grafische industrie. Hij was een harde werker, resultaatgericht en hij reisde veel voor zijn werk. Zijn vrouw Joan heeft een fulltime baan. Dochter Indy is zes jaar, zoon Boaz is drie jaar. Systeembegeleiding "Ik heb bij elkaar opgeteld zeker een jaar in het ziekenhuis gelegen, mede vanwege een aantal hersteloperaties aan arm en been", vertelt Willem-Jan. "Ook heb ik lang moeten revalideren. Daardoor ben ik weinig thuis geweest toen mijn kinderen nog heel jong waren. Bovendien kon ik weinig doen als ik thuis was, ik had alle energie nodig om te herstellen. Jarenlang kwamen de opvoeding en verzorging van de kinderen vrijwel geheel op de schouders van mijn vrouw Joan." Dat dit voor Joan erg zwaar was, spreekt voor zich. Willem-Jan krijgt ambulante ondersteuning van Op Pad. Mariëtte Claassen is zijn persoonlijk begeleider. Op initiatief van Mariëtte is Marjan Heijs als systeembegeleider erbij gekomen. Marjan ondersteunt Joan in haar taak als moeder en echtgenote. Ook leert zij Joan hoe zij Willem-Jan kan helpen om weer goed in zijn vaderrol te komen. Het klinkt misschien alsof dit allemaal buiten Willem-Jan om is gegaan, maar dat is beslist niet zo. "Ik wil dit zelf ook heel graag", zegt Willem- Jan. "Ik weet hoe zwaar het is voor Joan om de complete verzorging en opvoeding op zich te nemen. Ik wil haar daar graag in ondersteunen, zodat ik haar kan ontlasten. Ook voor mijzelf en de kinderen wil ik graag groeien in mijn vaderrol." Naar bed brengen Stapje voor stapje worden successen geboekt. Inmiddels onderneemt Willem-Jan diverse activiteiten met zijn kinderen. Bijvoorbeeld met Boaz naar het speeltuintje in de buurt, met Indy naar de kerstmarkt op school, Indy brengen en halen van dansles. Maar ook de kinderen naar bed brengen en het complete ritueel dat daarbij hoort. "Van tevoren spreek ik goed met Joan af hoe ik dat allemaal doe. Ik moet het wel vaak opnieuw vragen, vanwege mijn geheugenprobleem." Net als bijna alle andere kinderen, volgen Indy en Boaz natuurlijk niet altijd braaf alle commando's op. "Dat vind ik nog wel moeilijk", ervaart Willem-Jan. "Ik weet dan niet zo goed wat te doen. Het liefst laat ik het dan toch aan Joan over. Daar valt voor mij dus nog iets te winnen." Doordat Willem-Jan lichamelijke beperkingen heeft, durft hij nog niet alle situaties aan. Zeker niet met Boaz, die drie jaar oud en watervlug is. "Drukke verkeerssituaties vermijd ik liever. Dat vind ik te riskant." Bescheiden Op het moment van interview is het nog maar drie maanden geleden dat systeembegeleider Marjan erbij gekomen is. Uit Willem-Jan's verhaal blijkt dat hij inmiddels de nodige stappen heeft gemaakt voor het invullen van zijn vaderrol. Zelf is hij daar erg bescheiden over. "Ik vind het voor mijzelf moeilijk om in te schatten wat Willem-Jan Smit: "Ik vind het moeilijk om in te schatten wat ik nu bereikt heb, maar zie toch dat ik vooruitgang heb geboekt." ik nu bereikt heb. Toen ik met Indy op de kerstmarkt van school was, wilde ze na het kopen van de spulletjes en het doen van de spelletjes weer naar huis. Dat was al na een dik half uur. Ik vraag me dan af: zou dat ook zo zijn geweest als ze er met moeder was geweest? Of was voor haar 'de buit binnen' en vond ze het mooi geweest zo? Ik ben daar best onzeker in." Systeembegeleider Marjan merkt dat Willem-Jan hoge eisen aan zichzelf stelt. Willem-Jan beaamt dat. "Misschien komt dat door het hersenletsel, maar misschien ook wel door mijn resultaatgerichte karakter. Want zo was ik ook vóór mijn hersenletsel. Maar goed, als ik het allemaal zo bekijk, heb ik toch wel het gevoel dat ik vooruitgang heb geboekt als vader. Blijkbaar moet het mezelf bewust zijn hiervan ook nog groeien." 5 6

5 Hersenletsel treft ook altijd de naasten Themanummer systeembegeleiding Hersenletsel verandert niet alleen het leven van de getroffene. Ook voor de naasten wordt het leven anders. Soms ingrijpend anders. Het is belangrijk om inzicht te hebben in de achtergronden van reacties van naasten. Daarin kan ondersteuning bijzonder waardevol zijn. Geen enkel hersenletsel heeft alleen gevolgen voor iemands motoriek. Altijd zijn er ook veranderingen in denken en emoties. Dat komt door de manier waarop onze hersenen functies mogelijk maken: niet vanuit één plaats in de hersenen, maar door samenwerking tussen verschillende hersendelen. Hoe ingewikkelder een functie is, hoe meer hersendelen daarbij betrokken zijn en hoe efficiënter de samenwerking moet zijn. Die samenwerking gaat bij hersenletsel haperen. Met als gevolg dat de ingewikkeldste functies minder goed mogelijk worden. Dan gaat bijvoorbeeld denken trager, of iemand is sneller boos, of juist vervlakt in emoties. Deze gevolgen raken allereerst de persoon zelf. Maar anderen merken die veranderingen ook. Allereerst de mensen met wie de getroffene leeft: een partner, ouders, kinderen, broer, zus, een goede vriend of vriendin. Daarnaast ook mensen met wie minder vaak contact is, zoals andere familie, collega's, vrienden. De meeste pijn zit echter bij de eerstgenoemden: degenen met wie iemand het leven deelt. Zij staan voor de moeilijke taak om de werkelijkheid onder ogen te zien, vervolgens ruimte te geven aan hun emoties en hun leven aan te passen aan de meestal blijvend veranderde omstandigheden. In dit artikel leg ik de nadruk op de eerste taak: de werkelijkheid onder ogen zien. Nieuwe werkelijkheid Die nieuwe werkelijkheid dringt zich elke dag op, maar is vaak in eerste instantie onverdraaglijk. Altijd weer dat korte lontje, of juist het uitblijven van emotie. Steeds die dwangmatige controle op wat je als partner doet of waar je heengaat, of juist het ontbreken van belangstelling. Nooit meer bij verrassing een bloemetje krijgen, altijd maar kritisch op je kind, altijd maar dat eerst en vooral denken aan zichzelf, nooit meer een compliment krijgen, ook je kind niet. Onder ogen zien dat dit de nieuwe werkelijkheid is, valt bepaald niet mee. Ontkenning is vaak een eerste reactie. Vroeger werd daar door hulpverleners allergisch op gereageerd, het was zo ongeveer het ergste wat je kon doen. Nu weten we dat ontkenning een beschermingsmechanisme is: ons brein doet ons hoofd wegdraaien voor wat niet om aan te zien is. Ontkenning is een poging om de wereld waarin we tot dan toe leefden, in stand te houden en zo te voorkomen dat we uit onze vertrouwde wereld vallen. Door ontkenning kun je tijd winnen om de nieuwe werkelijkheid wel onder ogen te gaan zien. Dat kan lang duren en daar is vaak hulp bij nodig. Vooral als ontkenning leidt tot voortdurend overvragen van zichzelf en de persoon met hersenletsel. Zie ook het interview met Joke Wijnands en Marjan Heijs op pagina 4 en 5. Heftige reacties Als de ontkenning plaats maakt voor groeiend inzicht in de werkelijkheid, kunnen heftige reacties ontstaan. Bijvoorbeeld woede of juist zich ver terugtrekken. Belangrijk voor iedereen (naasten en hulpverleners) is dat deze reacties worden gezien als normale reacties op ingrijpende veranderingen. En tegelijk als mededelingen van iemands beleving, iemands gevoelswereld zoals die op dat moment is. En daarmee ook een mededeling van wat iemand nodig heeft. Begrip is hierin altijd de basis. Maar dat is gemakkelijk gezegd. Begrip waarvoor? En hoe dan precies? Hier liggen veel mogelijkheden en is breed kijken en met alles rekening houden erg belangrijk. Boosheid bijvoorbeeld kan als achtergrond hebben dat een naaste zich in de steek gelaten voelt, doordat de ander niet meer de steunfiguur is die hij of zij altijd was. Maar ook de pijnlijke ervaring dat iemands gedrag door jou niet te veranderen is. Of, nog pijnlijker, dat je de ander niet eens meer goed kan bereiken, bijvoorbeeld omdat hij of zij het probleem niet ziet. Dan wordt de roep die in boosheid ligt dus ook niet gehoord, juist niet door hem of haar van wie je nu zo graag begrip wil krijgen. Hier speelt ook de kwaliteit van de relatie zoals die was een rol. Sommigen konden elkaar al moeilijk bereiken en na het hersenletsel kan het besef doorbreken dat dit nu helemaal nooit meer zal lukken. Hans van Dam docent en consulent hersenletsel Dan nog iets over boosheid: hoe heftiger en dieper de wond, des te intenser is het verlangen naar begrip. Boosheid is nu eenmaal een hoorbaarder, zichtbaarder signaal dan zich terugtrekken en zich afhankelijk of volgend opstellen, hoezeer ook de laatste reacties verwijzen naar zielenwonden. In deze schrijnende situaties kunnen begeleiders die met dit alles rekening houden en dat goed begrijpen van veel waarde zijn. Hulpeloosheid Eenzelfde verhaal is te houden voor veel andere reacties. Bijvoorbeeld opgaan in zorgen voor iemand, alles uit handen nemen (zodat het leven z'n gang gaat), een claim leggen op hulpverleners of op andere familieleden, alles en iedereen de schuld geven van wat er mis is. Deze reacties hebben gemeen dat ze vaak een manier zijn om te ontkomen aan diep snijdende gevoelens van hulpeloosheid: de ander is zoals hij of zij nu is en op dit moment ben je niet bij machte daarin iets te veranderen. Dat is een harde werkelijkheid. Maar het is ook de enige werkelijkheid om verder te komen in wat ik eerder noemde: reacties toelaten, daarin begrepen te worden en een nieuwe weg in het leven vinden. Tot slot: reacties van jonge kinderen zijn hier niet aan de orde geweest, die vragen een aparte beschouwing. 8 9

6 Nieuwe woning Op Pad in Lent Vlak voor kerst 2013 heeft Op Pad een nieuwe woning in gebruik genomen. Het is de bovenste verdieping van een gloednieuw appartementencomplex in Lent bij Nijmegen. Hier wonen zestien cliënten, van wie de meesten vanuit een tijdelijke woning in Nijmegen komen. Op één dag alle cliënten verhuizen van Nijevelt in Nijmegen naar de nieuwe woning aan de Frankrijkstraat in Lent. "Het was een hele klus, maar het is gelukt", zegt Marjolein Lucassen. Als medewerker projecten is zij nauw betrokken bij de nieuwe woonprojecten van Op Pad. Nijevelt is een verzorgingshuis aan de Heyendaalseweg in Nijmegen. Sinds april 2010 had Op Pad een verdieping van dit complex in gebruik als tijdelijke woonvoorziening, in afwachting van de nieuwbouw in Lent. Vlak voor kerst 2013 was het zo ver: de nieuwe appartementen in Lent konden in gebruik worden genomen. De verhuizing vanuit Nijevelt vond plaats op 16 december. "Op Pad heeft zeventien appartementen op de bovenste verdieping van het complex", vertelt Marjolein. "Zestien appartementen worden bewoond, één appartement doet dienst als gemeenschappelijke ruimte, kantoor en slaapvoorziening voor de nachtdienst. Op de benedenverdieping zijn een supermarkt en enkele andere winkels." Vanuit Nijeveld zijn vijftien cliënten verhuisd naar Lent. Eén cliënt is achtergebleven om de nog korte tijd te overbruggen totdat hij zelfstandig gaat wonen. Begin 2014 is zestiende cliënt van elders naar Lent gekomen en daarmee zijn alle appartementen bewoond. Op de woning in Lent is 24-uurs ondersteuning. Met deze nieuwe woning heeft Op Pad nu acht woningen: in Heeten, Didam, Hummelo, Lent, twee in Doetinchem en twee in Doesburg. Stephan Verbeek en Marjolein Lucassen. Op de achtergrond een vierluik dat Stephan zelf heeft geschilderd. NAH is een ingewikkelde problematiek, maar bij kinderen ligt het nog ingewikkelder Krista Richter Op Pad heeft de hele bovenste verdieping van het complex in gebruik. Eric Winters: 'Familie dichtbij' Eric Winters kreeg in 2009 een hersenbloeding. In 2010 kwam hij in de tijdelijke Stephan Verbeek: 'Prachtig uitzicht' woning van Op Pad in Nijmegen. Lent is voor Stephan Verbeek was beroepsmilitair bij de Eric bekend terrein. "Ik woonde voorheen in luchtmobiele brigade, tot hij hersenletsel het naburige Malden, waar mijn vrouw en opliep door een auto-ongeval. Eén hoek in kinderen nog wonen. En ik heb familie in Stephan's appartement herinnert aan zijn Nijmegen en Lent. Dus allemaal dichtbij, dat militaire verleden. Daar liggen onderscheidingen en er hangen foto's, onder meer van appartement." is prettig. Het bevalt me goed in dit nieuwe zijn uitzending naar Bosnië. Meerdere zelfgemaakte schilderijen prijken aan de muren. werk bij de Nijmeegse eredivisieclub NEC, Twee keer per week doet Eric vrijwilligers- "Ik ben heel tevreden met het appartement. waarvan hij fervent supporter is. "Ik doe het En het uitzicht is prachtig", zegt Stephan. veldonderhoud na de trainingen, leuk werk." Vanuit zijn appartement heeft hij een weidse Vanuit zijn appartement kan Eric het blik over Lent, de achterliggende landerijen Gelredome in Arnhem zien liggen, het thuishonk van concurrent Vitesse. "Daar kan ik wel en het naburige Arnhem. "Ik ervaar het wonen in dit appartement voor mij als 'normaal wonen', ook al is er 24-uurs ondersteu- mee leven", lacht hij. ning. Dat komt doordat dit echt mijn eigen appartement is, waar ik de privacy heb die Eric Winters in zijn appartement. ik graag wil hebben." 10 11

7 Gijs Gijs Waardenburg, manager van Op Pad, vertelt over NAH en Op Pad Voorsorteren op 2015 We hebben er al vaker over geschreven: er verandert veel in de zorg. Zo gaat de ambulante zorg in 2015 over van de AWBZ naar de Wmo. Voor verblijf (wonen met ondersteuning) verandert voorlopig niet veel, maar is een bezuiniging aangekondigd voor Belangrijk gegeven is dat de Wmo niet door de landelijke overheid wordt uitgevoerd, maar door de gemeenten. Voor de ambulante zorg moet Op Pad dus in gesprek met 70 gemeenten in ons werkgebied, die gelukkig vaak regionale samenwerkingsverbanden hebben. Daar zijn we al druk doende mee en dit zal in 2014 nog meer gestalte krijgen. Het jaar 2014 is het jaar waarin we als het ware 'voorsorteren' op de grote stelselwijziging in Zorgen dat we alvast in de goede rijstrook staan, zodat we straks door kunnen. Het 'voorsorteren' op 2015 is overigens gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn nog veel onzekerheden. Een belangrijke vraag is: in hoeverre vinden de gemeenten mensen met NAH een specifieke groep, die specialistische ondersteuning nodig heeft? Of vinden de gemeenten dat deze groep ook met algemene, zogeheten generalistische ondersteuning goed uit de voeten kan? Er zijn meer mensen met NAH dan mensen met een verstandelijke beperking. Toch blijft de groep NAH heel onbekend voor mensen die er niet mee te maken hebben. Op Pad ondersteunt al 17 jaar mensen met NAH. Wij weten dat mensen met NAH een bijzondere groep vormen en daarom voor veel dingen specialistische ondersteuning nodig hebben. Het is nu de uitdaging om ook de gemeenten hiervan te overtuigen. Daar doen wij als Op Pad ons uiterste best voor. Wij trekken hierin op met collega-aanbieders, regionale en landelijke organisaties. Gelukkig zijn er al gemeenten in Nederland die ook vinden dat mensen met NAH specialistische ondersteuning nodig hebben. Dat geeft hoop. Maar we zijn er nog niet, er is nog veel werk te doen. Er liggen ook kansen. Bijvoorbeeld de kans om NAH nu eens goed 'op de kaart' te zetten. Nu we toch met veel partijen in gesprek gaan, zullen we zeker de kans grijpen om nog eens goed uit te leggen wat NAH is, dat er veel mensen met NAH zijn en dat dit een specifieke groep mensen is die behoefte heeft aan gespecialiseerde ondersteuning. Als Op Pad weten wij dat het belangrijk is om goede contacten te hebben in de hele keten van NAH-zorg. Wij weten ook dat NAH complexe problemen kan voortbrengen en impact heeft op het hele systeem van een cliënt, bijvoorbeeld het gezin. Veel gemeenten hebben aangegeven dat ze in complexe gevallen graag een regievoerder willen hebben. Op Pad is hiervoor een goede kandidaat. Wij zijn aan het voorsorteren en we zijn nieuwsgierig naar de weg die komt. Onbekend is hoe vaak we nog linksaf of rechtsaf moeten, maar we komen steeds dichterbij. Gijs Waardenburg manager Op Pad 12

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma Alter Gratis magazine over geestelijke gezondheid 2013-kl Jaargang 14 - maart 2013 + Begrip en luisterend oor voor familie Thema Stigma Ouderen terug naar de wijk + + Het gevoel van stigma & zelfstigma

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws.

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws. BEWAAREXEMPLAAR INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien Deze krant is ook te lezen op themanieuws.nl U staat er niet alleen voor! DICHTBIJ We merken allemaal dat de manier

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar u!

Wij zijn op zoek naar u! De Zijlen nummer1:layout 1 16-03-2011 10:53 Pagina 2 JAARGANG 6 NUMMER 1 MAART 2011 ZIJLNIEUWS... VOOR VERWANTEN EN RELATIES Wij zijn op zoek naar u! Tien jaar lang hebben zij zich met veel plezier ingezet

Nadere informatie

Buurtpanels inventariseren leefklimaat

Buurtpanels inventariseren leefklimaat MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jaargang 13 nummer 3 september 2008 Buurtpanels inventariseren leefklimaat In dit nummer onder andere: Vastlopers weer vlotgetrokken Prioriteiten stellen Thema:

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Een uitgave ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Trainingscentrum Wonen, onderdeel van De Mantelmeeuw.

Een uitgave ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Trainingscentrum Wonen, onderdeel van De Mantelmeeuw. JUNI 2014 Een uitgave ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Trainingscentrum Wonen, onderdeel van De Mantelmeeuw. Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van Douwe Boersma, Bram Goossens,

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

De schok te boven komen

De schok te boven komen De schok te boven komen Slachtofferhulp H E L P T na een misdrijf of een verkeersongeluk Slachtofferhulp N e d e r l a n d Bureau Slachtofferhulp Bureau Slachtofferhulp zit in heel Nederland. Samen vormen

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

bijdehand Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Interview wethouder Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd

bijdehand Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Interview wethouder Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd Jaargang 7 Nummer 1 2014 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Interview wethouder Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd Stelling:

Nadere informatie

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders Saai is het bij ons thuis nooit Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders COLOFON www.karakter.com Colofon Uitgave van: Karakter Marketing & Communicatie Redactie: Ingrid Huijser Jessica Kuipers Vormgeving:

Nadere informatie

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Jaargang 1 Nummer 1 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Spoedeisende zorg brengt direct

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Ervaringen met Welzijn Nieuwe Stijl

Ervaringen met Welzijn Nieuwe Stijl Ervaringen met Welzijn Nieuwe Stijl 88 September 2012 Ervaringen met Welzijn Nieuwe Stijl Hoe maak je optimaal gebruik van het netwerk van de hulpvrager? Antwoorden uit de praktijk in Groningen 99 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011 Nieuwsbrief nr. 4, winter 2011 Nieuwjaarswens Sinds begin dit jaar is het Centrum Mantelzorg in de vorm van een alliantie met MEE, Welsaen en SMD in gemeente Zaanstad gestart. In de gemeente Purmerend

Nadere informatie