HANDLEIDING - ERNTRANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING - ERNTRANS"

Transcriptie

1 HANDLEIDING - ERNTRANS HOOFDMENU: 1) TRANSPORTEN 2) CHARTERLIJST 3) FAKTUREREN 4) RELATIES 5) KILOMETER TABEL 6) AUTO S 7) TARIEVEN 8) TEKSTVERWERKER 9) CMR VRACHTBRIEF 10) FAKTUREN/MANEN 11) ARCHIEF TRANSP. 12) SYSTEEMBEHEER Op dit scherm wordt rechts bovenaan de datum van heden weergegeven,links bovenaan uw bedrijfsnaam, linksonder uw eigen volledige naam, rechtsonder uw adres (als dit van toepassing mocht zijn) en bovenaan in het midden het jaartal van de huidige administratie. Sommige menuopties die u kiest hebben bovenaan wederom menuopties of u komt direct in spreadsheetachtig scherm alwaar de funkties onderaan worden weergegeven. 1) TRANSPORTEN: Menuopties in de vorm van Functietoetsen (F2 t/m F10) of andere logische toetsen als DEL en INS etc. Als de mogelijkheid wordt gegeven kan men met de cursortoets op een veld gaan staan en dan ENTER geven om het veld aan te passen. Wanneer men met de cursortoets volledig naar rechts gaat zal men merken dat er meer velden zijn dan aanvankelijk lijkt, bijv. Tarief voor de klant, Delta toeslag, Dieseltoeslag en meer. INS (toevoegen) of F4 (Details) Toevoegen of wijzigenvan een Transport met de volgende opties: Alle vakken waar men bij kan zijn vrij in te geven cq aan te passen dmv Letter,Cijfer en Cursortoetsen en de ENTER toets. Mogelijke functietoetsen: F2 (losplaats) : Ophalen van een los/laadplaats met de bijbehorende afstand. F3 (remarks) F5 (naw) : Eventueel extra opmerkingen mbt transport : Diverse adressen/contactpersonen ophalen uit het relatiebestand(relaties) tbv Opdrachtgever,Laad/losadressen etc.

2 F6 (wachturen) : Ingeven van wachturen en eventueel extra kosten. Het aantal vrije uren en kosten hiervan kan men standaard in het relatiebestand ingeven. F7 (Ber.client): Bericht per printer, fax, mail of brief versturen aan de opdrachtgever mbt containernummer,los/laad en of wachttijden LET OP! Fax en Mail kan alleen in combinatie met Qpro Server (*) F8 (Opdracht) : Opdracht maken aan de chauffeur of vervoerder(charter) per Printer, Fax, Mail, Brief (*) F9 (SMS) : Opdracht versturen aan de chauffeur (wanneer u in het bezit bent van het TRANSICS volgsysteem (#)) ESC (Verlaten) : Verlaten/opslaan van nieuwe of gewijzigde rit Korte omschrijving van belangrijke velden: Container(type): welk type container In geval van 2x20 ingeven 20 2x Bij gebruik van 40 chassis of Combi. Soort handeling : Bij het Afhalen,laden/lossen is Een veld wat brij in te geven is: Bijv. LEDIGE of VOLLE.. resp. LADEN of LOSSEN. Op : Datum van actie (LADEN/LOSSEN/AFKOPPELEN Dit veld bepaald tevens de volgorde van PLANNER (heet vorige overzichtscherm) om : Tijd van actie (LADEN/LOSSEN/AFKOPPELEN Dit veld bepaald tevens de volgorde van PLANNER (heet vorige overzichtscherm) Wanneer iets NIET ingevuld behoeft te worden, moet men dit ook laten en zal op berichtgevingen worden weggelaten (zoals IMO ed.) DEL (Wissen) Het verwijderen van een transport F8 (Lijst) Dit is een optie om diverse lijsten/rapporten uit te draaien. In het specifiek is de optie DATUM meet daarna de verschillende keuzes belangrijk om de planning voor die dag op papier te krijgen. LET OP! Dit vereist wel minimaal een Laserprinter die PCL5 ondersteund.

3 F6 (Wachturen) Zie INS en F4 voor de uitleg Deze heeft dezelfde functie als daar. F9 en F2 (Index en zoeken) Deze toetsen worden vaak in combinatie meet elkaar gebruikt. F9 bepaalt de volgorde op het scherm op bijv. datum/tijd of containernummer of auto of ritnummer. Wanneer bijv. F9 op containernummer staat dan kan men met F2 zoeken op een door U ingegeven nummer. ESC (Verlaten) De planner(planbord verlaten) 2) CHARTERLJST: Wanneer men deze optie kiest zal er gevraagd worden of men de charterritgegevens wilt verversen. Dit zet de eventueel ingegeven charters die U in de PLANNER heeft ingebracht naar een aparte lijst alwaar men kan bijhouden Of deze charter u al heeft afgerekend voor een bepaald transport of andere extra kosten. INS (toevoegen) : Toevoegen van extra Transportkosten of ander kosten. DEL (Wissen) : Het verwijderen van een transport SPACE (Afvinken): Aangeven dat de faktuur is ontvangen (zie tabel genaamd Fk hier komt dan een Vinkje in te staan F3 (kosten) : Eventueel extra kosten mbt het transport F6 (wachturen) : Ingeven van wachturen en eventueel extra kosten. F7 (Ber.client) : Bericht per printer, fax, mail of brief versturen aan de opdrachtgever mbt containernummer,los/laad en of wachttijden LET OP! Fax en Mail kan alleen in combinatie met Qpro Server (*) F8 (Lijst) : Lijsten/Rapporten afdrukken

4 F9 en F2 (Index en zoeken) : Deze toetsen worden vaak in combinatie meet elkaar gebruikt. F9 bepaalt de volgorde op het scherm op bijv. datum/tijd of containernummer of auto of ritnummer. Wanneer bijv. F9 op ritnummer staat dan kan men met F2 zoeken op een door U ingegeven nummer. ESC (Verlaten) : De planner(planbord verlaten) 3) FACTUREREN: FACTUREREN Met deze optie kunt U onafhankelijk van de ritten uit de planner facturen opmaken zonder overname dus van transport/ritgegevens. Het eerste scherm bevat alle relevante gegevens voor de basis van het factuur zonder de financiële regels. Enige omschrijvingen van afkortingen die worden gebruikt; Refer : Referentie van de klant Grootboeknummer: Wanneer men een faktuur wilt maken die met niet op het standaard grootboek in de boekhouding geboekt moet worden kan U dmv J dit nummer aanpassen. Boekomschrijving: Deze omschrijving zal meegenomen worden naar uw boekhoudpakket. BTW : De standaard wordt hier als default opgegeven en behoeft niet veranderd te worden. De betalingstermijn wordt vanuit het relatiebestand meegenomen alwaar u deze kan ingeven. Dit scherm heeft tevens de volgende functies; ESC : ESCAPE Toets, Men verlaat het scherm en doet verder niets (Annuleren dus) F5 F7 F9 : Hiermee kan men een andere relatie ophalen (Page Up/Down kan men Bladeren en F2 snelzoeken op naam) : Afdrukken van de faktuur op een (laser)printer : Opmaken factuurregels; Hierin kan u totaal 30 regels ingeven met 4 verschillende criteria: Datum, Omschrijving, Bedrag en BTW status. De volgende onvoer is in van toepassing in ERN voor de BTW alhier: Leeg vak : BTW Nul tarief of verlegd * (Ster) : BTW Tarief

5 PERIODE FACTUUR De volgende Functietoetsen zijn bij beide versies aanwezig; F9 : Vaste kostenregels ophalen ESC : Verlaten/opslaan van invoer Hiermee kan men een aantal transporten/ritten kiezen van 1 en dezelfde opdrachtgever en deze gezamenlijk op 1 factuur af te rekenen en afdrukken. Bijv. week of maand facturatie. Voorwaarde is dus dat u ritten selecteerd die van één opdrachtgever/klant zijn per factuur per keer. Bestaat de factuur uit minder dan 30 regels dan kan U de factuur nog bekijken en eventueel aanpassen aan u wensen. Bestaat hij uit meer dan 30 regels dan zal u wel nog extra regels kunnen toevoegen maar er zal met een totaalregel gewerkt worden die staat voor het totale bedrag dat wordt afgerekend. De details van de ritten worden automatisch in lijstvorm tegelijkertijd met de factuur afgedrukt. Na het afdrukken (F7) zal het programma bijwerken welke transporten/ritten zijn gefactureerd en zal dmv een F in de tabel in de planning aangeven en zal tevens het factuurnummer erachter worden vermeld. De volgende functietoetsen kunnen worden gebruikt: SPACE : met de spatiebalk kan u ritten selecteren of Deselecteren. ESC : Verlaten en stoppen/annuleren factuur. F2 : Zoeken op opdrachtgever/datum. F4 : Specificatie rit inzien. F6 : Wachturen en eventuele extrakosten nakijken en eventueel aanvullen of wijzigen. F8 : eventueel een controlelijst afdrukken door definitieve opmaak factuur. F10 : Selecties accepeteren en de faktuurbody ingaan BATCH FACTUUR Hiermee kan men een aantal transporten/ritten kiezen van diverse opdrachtgevers en deze elk seperaat in ineens afdrukken. Bij deze optie is het niet mogelijk om nog aanpassingen in de factuurbody te doen daar bij deze optie de facturen aan de hand van de ingegeven prijzen en extra kosten direct worden afgedrukt. Na het verwerken/afdrukken (F10) zal het programma bijwerken welke transporten/ritten zijn gefactureerd en zal dmv een F in de tabel in de planning aangeven en zal tevens het factuurnummer erachter worden vermeld. De volgende functietoetsen kunnen worden gebruikt:

6 SPACE : met de spatiebalk kan u ritten selecteren of deselecteren. ESC : Verlaten en stoppen/annuleren factuur. F2 : Zoeken op opdrachtgever/datum. F4 : Specificatie rit inzien. F6 : Wachturen en eventuele extrakosten nakijken en eventueel aanvullen of wijzigen. F10 : Selecties accepeteren en verwerken van de facturen in de bestanden en naar de printer OVERZICHT FACTUREN Hiermee kan u door de facturen bladeren die aan een bepaald criteria moeten voldoen 4) RELATIES: TOEVOEGEN Het toevoegen van een Relatie zoals een Klant, Laad/Losadres,Agent, Cargadoor en dergelijke. Even een paar tips voor het ingeven van de informatie. Branche: Geef hier een korte omschrijving wat dit Voor een Relatie betreft (KLANT, CARGA, EXPED,TRANS ed) Nwjrskrt: Geef hier een K als men wil dat deze een wenskaart zou moeten krijgen of gebruik dit om een mailinglijst te kunnen afdrukken voor mailing. Adres annex Postbus: Als men een Postbus heeft kan U deze in het Postbus vak kwijt. Bij facturatie en brieven wordt namelijk de voorkeur gegeven aan de Postbus ipv het adres en uiteraard bij ophalen als laad/losadres v/v. Taal : Hier geeft men de voorkeur van de taal Voor de standaard berichten en facturatie in. F6 : Hier kan u standaard kosten ingeven zoals Wachtuurkosten, Chassishuur, Deltacompensatie en Brandstoftoeslag. Deze zijn in de rit nog aan te passen voor een incidenteel andere tarifering

7 F9 F10 : Hier kan u het BTW nummer,bankrekening, betalingstermijn ed ingeven. Met de Valutacode kan u een standaard Valuta meegeven met factureren, dit is uiteraard aan te passen in het factuur zelf (zie FACTUREREN) staat vast op EUR Wanneer deze relatie een kredietprobleem heeft, kan u hier dit aanmelden voor de rest van het personeel.wanneer hier een J staat zal er een knipperend POPUP venster komen te staan op het moment dat iemand deze relatie wilt gaan gebruiken waar dan ook in het programma. Ook kan hier gezien worden wat voor status deze relatie geniet ten aanzien van het feit of het een crediteur, debiteur of beide betreft. : Hier kan u wat extra gegevens kwijt die men zou willen weten van een relatie. BEKIJKEN/WIJZIGEN Het bekijken en eventueel wijzigen van een bestaande relatie. Voor verdere instructies zie TOEVOEGEN. WISSEN Het wissen/verwijderen van een Relatie dmv de combinatietoets CTRL W. Een relatie kan alleen worden verwijderd als deze geen Crediteur alsook geen Debiteur status geniet (zie F9 bij TOEVOEGEN). LABELS Labels afdrukken van Relaties op een bepaalde Criteria zoals Naam, Adres, Plaats, Kaart ed. Dit kan op basis van Preferentie van Adres of Postbus en kan afgedrukt worden op een MATRIX printer of worden geëxporteerd naar een DBF formaat t.b.v import in DYMO Labelwriter. RAPPORT Rapporteren op printer van Relaties met de volgende opties: Selectie : Een Selectie op basis van Naam,Plaats, Branche enz. Klantdata: Afdrukken van NAW gegevens van een bepaalde relatie op A4 formaat. Alle : Alle relaties in lijstvorm Afdrukken. Tel.lijst: Afdrukken van de Telefoonnummers van ALLE relaties in lijstvorm.

8 5) KILOMETERTABEL: Dit is een kilometertabel die ingegeven wordt vanaf een bepaald middelpunt bijv in de DEMO vanaf Rotterdam. Deze is op te roepen in Ritten/Planner onder F4 met de toets F2 F5 (Lijst) : Lijsten/Rapporten afdrukken F9 en F2 (Index en zoeken) : Deze toetsen worden vaak in combinatie met elkaar gebruikt. F9 bepaalt de volgorde op het scherm op bijv. plaatsnaam, afstand of postcode. Wanneer bijv. F9 op Plaatsnaam staat dan kan men met F2 zoeken op een door u ingegeven nummer. INS (toevoegen) : Toevoegen van plaatsen/afstanden DEL (Wissen) : Het verwijderen van een plaats ESC (Verlaten) : De kilometertabel verlaten 6) AUTO S: Dit is een tabel van Auto s die ingegeven worden tbv de planner. Deze is op te roepen in Ritten/Planner in te geven bij Auto. Het Tnr is het transportnummer speciaal voor TRANSICS koppeling En ook het SMS nummer is hiervoor bedoeld. F4 (Specific.) F5 (Lijst) : Enige specificatie als extra info : Lijsten/Rapporten afdrukken F9 en F2 (Index en zoeken) : Deze toetsen worden vaak in combinatie met elkaar gebruikt. F9 bepaalt de volgorde op het scherm op bijv. plaatsnaam, afstand of postcode. Wanneer bijv. F9 op Autonummer staat dan kan men met F2 zoeken op een door u ingegeven nummer. INS (toevoegen) : Toevoegen van auto s DEL (Wissen) : Het verwijderen van een auto ESC (Verlaten) : De autotabel verlaten

9 7) VERVOERTARIEVEN: Dit is een simpele tabel voor specifieke tarieven van/naar een bestemming. Deze is tge raadplegen om te zien wat er is geoffreerd of wat er afgerekend kan worden F4 (Specific.) F5 (Lijst) : Enige specificatie als extra info : Lijsten/Rapporten afdrukken F9 en F2 (Index en zoeken) : Deze toetsen worden vaak in combinatie met elkaar gebruikt. F9 bepaalt de volgorde op het scherm op bijv. Relatie, herkomst, bestemming, prijs. Wanneer bijv. F9 op Relatie staat dan kan men met F2 zoeken op een door u ingegeven relatienaam INS (toevoegen) : Toevoegen van tarieven DEL (Wissen) : Het verwijderen van een tarief ESC (Verlaten) : De tarieventabel verlaten 8) TEKSTVERWERKER: Een simpele optie om uw algemene teksten en brieven te beheren, versturen, mailen of faxen met gebruikmaking van uw relatiebestand. TOEV./BEK./WIJZ. Het toevoegen, bekijke of wijzigen van een tekst Na het kiezen wordt de vraag gesteld om een naam van de tekst in te geven. A: Wanneer u WEL een naam ingeeft zal deze worden opgezocht en zal de adressering naar boven komen. Zie verder bij C:. B: Wanneer u GEEN naam ingeeft zal het vragen of u een nieuwe wilt aanmaken of dat u een bestaande wilt wijzigen. Bij keuze van een nieuwe gaat u naar C:. Bij het wijzigen van een bestaande zal er een lijst verschijnen aan de rechterkant van het scherm. Hier kan u kiezen dmv de cursor of Page Up, page Down toetsen of zoeken met de functietoets F2. Wanneer u heeft bepaald welke U wilt dan erop gaan staan en meet de functietoets F4 bevestigen dan gaat u naar C:.

10 C: nu wordt u gevraagd of u een geadresseerde op wilt Halen uit uw relatiebestand. Bij J zal er een popup verschijnen waarmee u kan bladeren met Page Up/Page Down of eventueel snelzoeken met F2 en de eerste paar letters ingeven. Door ENTER te geven accepteert u uw keuze. U kunt nu alsnog de gegevens aanpassen van bijv. de Berichtdatum en/of adressering ed. Entered U alle vakken dan valt u vanzelf in de Tekstverwerker alwaar U uw tekst kan ingeven. Wanneer u de mailfunctie kan gebruiken dan wordt de eerste regel van dit bericht gebruikt als onderwerp van uw mail. U kunt op 2 manieren eindigen; 1) U wilt het bericht opslaan om het op een later tijdstip af te drukken of te versturen (ESC toets) 2) U wilt het bericht afdrukken of versturen dan gebruikt U de F7 toets waarna u de mogelijkheden heeft die worden getoond. Wanneer het dokument is gewijzigd zal er worden gevraagd het op te slaan hetzij met de naam die het had of met een andere of nieuwe naam. Door een naam in te geven of te wijzigen en daarna ENTER te geven zal het worden opgeslagen. VERWIJDEREN DEL : Door middel van een tabel kan u berichten verwijderen uit de database F5 : eventueel het bericht bekijken F2 : Zoeken op naam F3 : Zoeken op nummer (elk bericht krijgt een uniek nr) LIJSTEN Overzicht op printer van alle beerichten in de database ORDENEN Ordenen/Schonen van de Berichten Database 9 FACTUREN/MANEN: Deze menuoptie bevat de volgende functionaliteiten: ESC F2 F7 SPACE F9 : Overzicht FACTUREN scherm verlaten : snel zoeken op een criteria afhankelijk waar u F9 op gezet heeft. : Maanrapport op fax of printer afdrukken : Met de spatiebalk kan u meerdere facturen van dezelfde relatie kiezen en daarna F7 gebruiken. : Bepalen in welke volgorde het bestand moet worden laten zien. In dit geval Faktuurnr,Relatienaam, Faktuurdatum of Bedrag. Dit wordt in het geel onderaan in het midden getoond. Door F2 kan men op de betreffende keuze snelzoeken.

11 10 ARCHIEF Transp.: Heeft dezelfde functionaliteit als TRANSPORTEN alleen kan u hier alleen alles inzien maar niet wijzigen. De Ritten/Transporten kunt u hier naar toe verplaatsen vanuit TRANSPORTEN via Systeembeheer en Archief. 11 SYSTEEMBEHEER: Systeembeheer is specifiek bedoeld voor systeembeheerders. Het advies is dan ook om hier niets te doen als men dit niet door ERN of een systeembeheerder wordt verzocht. FINANCIEEL Aanpassen BTW percentage. PRINTER Het onderhouden van Printerpoorten en Emulatie. ORDENEN Het ordenen,opschonen en herindexeren van de Databasebestanden Dit behoord minimaal 1x per maand uitgevoerd te worden. Bij deze optie moet iedereen uit ALLE ERN pakketten zijn PASWOORD Met deze optie kan men het paswoord voor bepaalde financiële rapportages ingeven en/of veranderen. Mocht het onverhoopt zo zijn dat men het paswoord niet meer weet dan kan men altijd ERN verzoeken het paswoord op nul te zetten ARCHIEF Met deze optie kan u de Ritten/Transporten die afgerekend zijn van het planbord TRANSPORTEN naar het ARCHIEF verplaatsen BOEKPAD Hierin wordt aangegeven met welk nummer de Mutatiebestanden moeten beginnen cq bij welk nummer men is,tevens opgeven van het huidige BTW hoog tarief, en het opgeven waar het programma de mutatiebestanden voor het externe boekhoudpakket moet plaatsen. EXPORT(BOEKEN) Exporteren van Stamgegevens Debiteuren en Verkoopmutaties naar een extern boekhoudpakket. Deze optie wordt altijd op maat voor de klant geschreven. De bestanden worden dan weggeschreven naar een map genaamd EXPORT binnen de applicatiepad en tevens naar een map die is ingegeven via de optie BOEKPAD. Bij export wordt van te voren door ERN en de klant vastgesteld in welk dagboek de mutaties zullen worden geplaatst. Bij voorkeur is dit een dagboek wat alleen voor deze import wordt gebruikt zodat bij eventuele calamiteiten eenvoudig het probleem kan worden gevonden (Meestal Dagboek 1 voor crediteuren en dagboek 2 voor de debiteuren). Ook bij export wordt van te voren door ERN en de klant vastgesteld welke BTW kodes er gelden voor BTW belast, Nul tarief en IC leveringen.(bijv. 0,1,2)

12 Voor EXACT worden de volgende bestanden aangemaakt; CREDIT.CSV, DEBITR.CSV en FMUTA.CSV of FMUTA6.CSV al naar gelang de versie van EXACT. CREDIT.CSV en DEBITR.CSV Bevatten de stamgegevens Crediteuren resp. Debiteuren. FMUTA.CSV bevat de Mutaties Debiteuren en Crediteuren. Eerst zal men de Stamgegevens moeten inlezen en daarna de mutaties. Voor ACCOUNTVIEW worden de volgende bestanden aangemaakt; DOSNUM.DBF, KLANT.DBF, VERKOOP.DBF en INKOOP.DBF. DOSNUM.DBF bevat de dossiernummer, KLANT.DBF bevat de Stamgegevens Crediteuren en Debiteuren en VERKOOP.DBF en INKOOP.DBF bevatten resp. de mutaties van Debiteuren en Crediteuren Eerst zal men de Dossiernummers dan de Klanten en daarna de mutaties moeten inlezen. (*) QP-Server of Qpro Server Fax/Mail server (www.qpro.nl) (#) Transics GPS volgsysteem (www.transics.be)

HANDLEIDING - ERNSPED

HANDLEIDING - ERNSPED HANDLEIDING - ERNSPED HOOFDMENU: 1) DOSSIERS 2) PARTIJEN 3) DOSSIER FINANCIEEL 4) FAKTUREREN 5) BERICHTEN 6) TEKSTVERWERKER 7) RELATIES 8) OFFERTES 9) VERVOERTARIEVEN (optie) 10) INKOPEN/VERKOPEN 11) AGENDA

Nadere informatie

Handleiding ERNTRANS EDITIE 6

Handleiding ERNTRANS EDITIE 6 Handleiding ERNTRANS EDITIE 6 ADMINISTRATIEF: 1) Ladingen moeten zo kompleet mogelijk worden ingevuld. 2) Elke lading heeft zijn eigen nummer 3) Deze kunnen bij het opmaken van de dossiers bij elkaar worden

Nadere informatie

Handleiding om snel te beginnen

Handleiding om snel te beginnen Handleiding om snel te beginnen Let op: de complete handleiding treft u aan in het menu onder help of onder de toets F1. korte instructies voor het opzetten van en het werken met administraties druk af

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Stamgegevens Debiteuren

Gebruikershandleiding Stamgegevens Debiteuren Om een nieuwe Debiteur aan te maken klikt u op het pictogram. U geeft allereerst een niet bestaand nummer aan uw debiteur. Indien u een reeds bestaand nummer ingeeft, zal het pakket u waarschuwen dat dit

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Rapportages. Door een vinkje te plaatsen onder Toegang geeft u de medewerker de mogelijkheid om het betreffende rapport te bekijken.

Rapportages. Door een vinkje te plaatsen onder Toegang geeft u de medewerker de mogelijkheid om het betreffende rapport te bekijken. Rapportages RADAR geeft u toegang tot diverse rapportages. In dit document wordt beschreven hoe u de rechten per medewerker instelt, hoe u de selectiecriteria gebruikt en welke gegevens op te vragen zijn

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase? Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken Voor de balie-uitgifte wordt op de contantfactuur een boekingsstempel gezet. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K325 Grootboekrekening Debet Credit 1000

Nadere informatie

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u:

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u: Snel aan de slag met RADAR Lite Dit stappenplan helpt u om met zo min mogelijk inspanning zo snel mogelijk aan de slag te gaan met RADAR Lite. De hieronder beschreven stappen zijn de minimale instellingen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 1 Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. De-installatie... 3 3. Starten

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2050 Verkooporders Q2100 Facturatie

HANDLEIDING Q2050 Verkooporders Q2100 Facturatie Q-LINE Q2050 Verkooporders & Q2100 Facturatie Handleiding versie 2.0 HANDLEIDING Q2050 Verkooporders Q2100 Facturatie Pag.: 1 Q-LINE Q2050 Verkooporders & Q2100 Facturatie Handleiding versie 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen

HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Kassa...4 Kassa layout knoppen toevoegingen...4 Order aanmaken...5 Order afrekenen...6 Order aanpassen...7 Producten toevoegen...7

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Facturatie op basis van werkelijk geboekte uren is alleen te gebruiken in combinatie met de tijdregistratie module van mijndienstrooster.

Facturatie op basis van werkelijk geboekte uren is alleen te gebruiken in combinatie met de tijdregistratie module van mijndienstrooster. 1 Inleiding Deze handleiding beschrijft de werking van de facturatie-module van mijndienstrooster. Met de facturatiemodule kunnen op eenvoudige wijze facturen worden samengesteld op basis van de geplande

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin Inleiding In CASH is het mogelijk een digitaal archief aan te leggen. Dit heeft als voordeel, dat u het document op elk willekeurig tijdstip op uw beeldscherm kunt oproepen. Het originele document blijft

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex)

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Dit stappenplan heeft u nodig om uw administraties in Accountview gereed te maken voor het nieuwe

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3.

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3. Aan de gebruikers van MicroStar Programmatuur, In deze brochure geven wij u een verkorte uitleg van het MicroStar Windows pakket. Om uw MicroStar Windows pakket snel onder de knie te krijgen adviseren

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

fl-01 Vijftien mutaties in een keer zichtbaar én direct benaderbaar. Dat wordt verderop in het handboek duidelijk. FUNCTIETOETSEN

fl-01 Vijftien mutaties in een keer zichtbaar én direct benaderbaar. Dat wordt verderop in het handboek duidelijk. FUNCTIETOETSEN Het programma FINELIST is een electronisch kasboek. Een kasboek zonder alle beperkingen die een écht boekhoudprogramma je nu een keer oplegt. Start het programma en geniet met ons mee. fl-01 Vijftien mutaties

Nadere informatie

Handleiding voor Comakers - VOC. Vastgoed Onderhoud Centrale

Handleiding voor Comakers - VOC. Vastgoed Onderhoud Centrale Handleiding voor Comakers - VOC Vastgoed Onderhoud Centrale Auteur : Erik Nous / Hennie Janssen Versie : Pharos 3.1 Datum : 1 juli 2009 Inhoudsopgave Inloggen in de Comaker Console... 3 Comaker console

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen.

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen. ID WI1.08.07 Omschrijving Orderintake online order entry Proces P 1.08 Trefwoorden Aslas; Online Order Entry Beschreven door Laurens van Oostenbrugge Datum 22-05-2012 Activiteit Transport Versie TranspasOnline

Nadere informatie

Downloaden & importeren bankbestanden

Downloaden & importeren bankbestanden HANDLEIDING Downloaden & importeren bankbestanden Voor u ligt de handleiding voor het downloaden en importeren van bankbestanden. Deze handleiding bestaat uit twee onderdelen: 1. Downloaden bankbestanden

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1200 Op rekening en relatie beheer Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 1624 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie

Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie 2014 Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie STAFF Support B.V. ROI-Online 3-7-2014 In deze handleiding wordt de configuratie en inrichting beschreven van de software alvorens men gebruik kan

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

SCHOOL (OWA) handleiding

SCHOOL (OWA) handleiding SCHOOL (OWA) handleiding Kibro België Kibro Nederland Handleiding voor Online Web Admin (v:1.0.0.1) DOWNLOAD ALS PDF BEKIJK DE VIDEO HANDLEIDING De OWA kort uitgelegd... De KinderBrowser Online Web Admin

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Handleiding Relaties. Inhoud

Handleiding Relaties. Inhoud Handleiding Relaties Inhoud 1 Relatiebeheer... 1 1.1 Relaties... 1 1.1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 1 1.1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.1.3 Relaties > Relaties > Importeren... 8 1.2 Nieuwsbrieven...

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Easy4U Finance Handleiding Boeken

Easy4U Finance Handleiding Boeken Easy4U Finance Handleiding Boeken Inhoudsopgave Het boeken van de administratie 3 Tips en trucs 5 Het boeken van de administratie Nadat de u de facturen in Basecone hebt getagd klikt u op de Workloadmatrix

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

U vult bij gebruikersnaam de gebruikersnaam in Bij wachtwoord vult u het wachtwoord in, let op dat dit hoofdletter gevoelig is

U vult bij gebruikersnaam de gebruikersnaam in Bij wachtwoord vult u het wachtwoord in, let op dat dit hoofdletter gevoelig is Inloggen U vult bij gebruikersnaam de gebruikersnaam in Bij wachtwoord vult u het wachtwoord in, let op dat dit hoofdletter gevoelig is Dan klikt u op de knop login. Als u bent ingelogd komt u in het start

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Kilo Programma. Met dit programma kunt u uw Logistieke Orderverzending Verwerken

Kilo Programma. Met dit programma kunt u uw Logistieke Orderverzending Verwerken Kilo Programma Met dit programma kunt u uw Logistieke Orderverzending Verwerken Bestand Menu: Pakket Gegevens Onderhouden. Pakket Gegevens Printen. Pakket Gegevens Verwijderen Klant Gegevens Onderhouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Worldlinksysteem 31)598-630807 Fax: +(31)598-626100 E-mail: Inhoudsopgave:

Gebruikershandleiding Worldlinksysteem 31)598-630807 Fax: +(31)598-626100 E-mail: Inhoudsopgave: Gebruike Gebruikershandleiding Worldlinksysteem 31)598-630807 Fax: +(31)598-626100 E-mail: Inhoudsopgave: Onderwerp: Inloggen, gebruikersnaam en wachtwoord 01 Order overzichtsscherm... 02 Nieuwe order

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Hosting Aan de slag WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl 1. Installatie WeFact Hosting installeren In ons e-mail bericht heeft u inloggegevens ontvangen

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Handleiding Herinnering en Mailing

Handleiding Herinnering en Mailing Handleiding Herinnering en Mailing Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Herinneringen...3 1.1 Herinnering koppelen aan een product...3 1.2 Instellen van herinnering via patiëntdossier...3

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol Samenwerken met icounting Beschrijving betalingsrol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Betalingsrol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Betalingen fiatteren 3 6 Betalingen uitschrijven 8 7 Informatie over

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS Let op: Zendingen dienen altijd voor 14:00 uur aangemeld te zijn. Dit in verband met de controle op de orders die binnen komen en de indeling van de wagen. Voor

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding voor relaties

Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties e-boekhouden.nl Inhoud 1. Relaties... 2 1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 2 1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.3 Relaties > Relaties > Importeren...

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

KASSA Gebruikersgids Boekenbeurs

KASSA Gebruikersgids Boekenbeurs KASSA Gebruikersgids Boekenbeurs BLZ. 1-18 KASSA...1 Gebruikersgids...1 HANDLEIDING van het kassaprogramma...3 MediaPos...3 Opstarten van MediaPos:...3 Verkoop van een boek:...5 Wijziging van een verkooplijn...9

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS... 1 1.1 Inventaris afdrukken... 1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)... 3 1.3 Inventaris importeren... 3 1.4 Inventaris

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MFP kleur systemen Aanteken vel Het Bedieningspaneel Functie paneel Functietoetsen Geeft de keuze om te wisselen tussen de functies: Kopiëren - Doc. Server Faxen - Printen - Scannen

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag Snel aan de slag Wat leuk dat je hebt besloten om te werken met imuis Online, het online boekhoudprogramma van MUIS Software. MUIS Software ontwikkelt administratieve software voor accountants en ondernemers.

Nadere informatie

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service F A C T U R A T I E Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie