online HULPVERLENING HANDBOEK ONLINE HULPVERLENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Frysl@n online HULPVERLENING HANDBOEK ONLINE HULPVERLENING"

Transcriptie

1 HANDBOEK ONLINE

2 Voorwoord Verloop van het project ROUTE Voor u ligt het handboek van het project Online. Een tweejarig project mede tot stand gekomen met financiële steun van de provincie Fryslân. In het handboek kunt u lezen hoe er met dit project is ingezet op het vergroten van de toegankelijkheid van de hulpverlening voor de bewoners van Fryslân. Een aanvulling die past in deze tijd, voor mensen die graag zelf willen bepalen wanneer ze hulp vragen en voor wie digitaal communiceren een uitkomst is. Het handboek is een praktische vertaling van de resultaten en toegepaste methodes doorspekt met ervaringen van de werkvloer en tips. Wij hopen u hiermee te inspireren en een handreiking te bieden om aan de slag te gaan met het inzetten van middelen. Projectgroep Online Het project Online Het project is voortgekomen uit de wens en de maatschappelijke noodzaak om in te zetten op het ontwikkelen van vormen hulpverlening binnen het algemeen maatschappelijk werk in Fryslân. In samenwerking met Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân (SMWF), Timpaan Welzijn, Stichting Zorgcombinatie Interzorg en het Lectoraat Ihuman van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) is er een eigen website ontwikkeld waar bijna dagelijks geschoolde professionals, anonieme hulpvragers via de chat en op weg kunnen helpen met hun soms dringende en intieme persoonlijke problemen. Daarnaast hebben er binnen het project een aantal pilots gedraaid. Per pilot lag het accent op een specifieke doelgroep of thema. Zo heeft SMWF zich gericht op jongeren, Timpaan Welzijn op Blended hulpverlening en Interzorg op ouderen. In 2013 vond de aftrap plaats tijdens een overleg met de bestuurders van de deelnemende organisaties. Er is een projectgroep gevormd, een plan van aanpak opgesteld, een tijdspad uitgestippeld en een stip op de horizon geplaatst. Deze stip was: een digitale poort toevoegen aan de bestaande toegangspoorten tot het algemeen maatschappelijk werk. Vanuit de projectgroep is er intensief en uitgebreid onderzocht wat er al in den landen aan mogelijkheden waren ontwikkeld. Programma s om eventueel bij aan te haken of in te kopen met het idee niet opnieuw zelf het wiel uit te vinden. Daarnaast is er ook grondig gekeken naar wat de eigen organisaties in huis hadden. SMWF heeft een eigen afdeling ICT. Binnen deze afdeling heeft men in eigen beheer een cliënt registratiesysteem ontwikkeld. Alle drie de samenwerkende organisaties werkten op dat moment met dit cliënt -volgsysteem (Ursus). Vanuit deze zoektocht kwam de projectgroep tot de conclusie dat het zelf ontwikkelen van een eigen digitale portal tot de mogelijkheden behoorde: - ervaren ICT ers met de doelgroep (door het in eigen beheer ontwikkelde clientregistratiesysteem) - zeer korte lijnen met de bouwers, input geeft direct resultaat. - lage kosten door in eigen beheer te houden (geen commercieel product) - grote invloed op vorm en inhoud en met name om het Friese karakter te benadrukken (nodig voor de lage toegankelijkheid) - koppeling tussen website en registratiesysteem mogelijk Dit heeft geresulteerd in de website: Start projectgroep Landelijk onderzoek naar passende mogelijkheden Afweging t.o.v eigen wensen/ verwachtingen/resultaten Conclusie: ontwikkelen eigen Friese site Brainstormsessies met werkers (indirect afstemming cliënten) voor input Voorjaar/Zomer 2014 bouw versie 1.0 Zomer 2014 versie 1.0 live: Zomer/najaar 2014: trainen werkers om chatspreekuur te bedienen 2015: doorontwikkelen website naar versie 2.0

3 Opbouw website Dit is wat je ziet als je naar de website gaat: Uitgebreid aandacht besteed aan het logo, we wilden een gelijkwaardige uitstraling creëren om het laagdrempelig karakter van de website te benadrukken. Dit is wat de professional ziet als hij inlogt voor het chatspreekuur: Via blokkeren kun je indien nodig iemand de toegang weigeren. Dit is nog niet nodig geweest. Een uitgebreide handleiding voor de professional waarin alle functies en mogelijkheden worden uitgelegd. Overzichtelijke startpagina om de toegankelijkheid te bevorderen. Woordfilter toepassing om schuttingstaal te filteren. Via emoticons is het gebrek aan non-verbale communicatie te overbruggen. Voor een snelle toepassing zijn ze zichtbaar op de pagina geplaatst. Achter het onderdeel chatten worden spelregels en privacy uitgelegd, dit wordt vaak bekeken. Met een klik op een onderwerp, verschijnt het betreffende vervolgscherm. Hier wordt in het kort het onderwerp aangestipt en krijg je richtlijnen over hoe je zelf aan de slag kunt. We willen bezoekers van de site handvatten geven waarmee ze zelf iets kunnen. Met soms op het eerste oog eenvoudige adviezen kunnen mensen al heel veel zelf oplossen. De insteek is om dit onderdeel nog veel meer uit te breiden. Het actuele rooster wordt hier vermeld, zo is iedereen op de hoogte wie wanneer dienst heeft. De gehanteerde methode is hier kort en bondig neergezet. Chatten gebeurt in een hoog tempo. Je wordt als het ware meegezogen in het gesprek. Door het model bij de hand te hebben tijdens een chatgesprek, bewaak je het proces en de structuur van het gesprek. Het is als hulpmiddel voor de professional hier vermeld. Uitgewerkte methode komt verderop in het handboek aan bod.

4 Kenmerken competenties hulpverlener De kwaliteit van hulpverlening hangt samen met de competenties van de professional. Limper (2013) brengt zeven kenmerken van een competente hulpverlener naar voren. De zeven vaardigheden zijn als volgt beschreven; 1. Kennis van mogelijkheden en beperkingen De hulpverlener beschikt over een helder beeld van de mogelijkheden en beperkingen van hulpverlenen. Van belang is ook dat helder is wat de mogelijkheden en beperkingen van de eigen organisatie is, evenals de motieven om met hulpverlening te gaan werken. Een hulpverlener dient ook bekend te zijn met reguliere hulpverlening, kent de overeenkomsten en verschillen en is in staat de best passende manier te kiezen. Ook is het belangrijk dat de hulpverlener van-uit cliëntperspectief kan kijken en mogelijke belemmeringen kan minimaliseren (Limper, 2013). 2. Neutrale of positieve grondhouding Het is belangrijk dat een hulpverlener die gaat werken met internet over een neutrale of positieve houding beschikt, omdat de inhoudelijke kwaliteit van hulpverlening staat of valt met de vaardigheden en houding van de hulpverlener en het overbrengen ervan naar de cliënt. Het is daarom van wezenlijk belang dat professionals de meerwaarde van hulp-verlening inzien (Limper, 2013). 3. Online communicatievaardigheden Omdat het non-verbale aspect mist verloopt communicatie anders dan face to face hulpverlening. De communicatie zit meer op de inhoud omdat er geen non-verbale communicatie is (m.u.v. beeldcommunicatie). Om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen, dient de professional zich bewust te zijn van de verschillen en leert omgaan met de andere vorm van communicatie. Omdat communicatie meer zwart wit is en zich meer afspeelt op inhoudsniveau is er ook een duidelijkere scheiding tussen leiden en volgen. Het is aan de hulpverlener om hier een duidelijke lijn in te trekken en ook te wisselen van positie (Limper, 2013). 4. Invulling aan veranderende regie Bij hulpverlening heeft de cliënt over het algemeen meer regie over de hulp die hij krijgt. Dit kan lijden tot meer gelijkwaardigheid tussen hulpverlener en cliënt. Het is belangrijk dat de hulpverlener deze gewonnen zelfregie van de cliënt accepteert en verder ontwikkelt (Limper, 2013). 5. Omgaan met transparantie Online hulpverlening is meer transparant dan reguliere hulpverlening, omdat zaken als chat en mail opgeslagen en bewaard kunnen worden. Het is dan voor zowel de cliënt, als collega s en de professional zelf inzichtelijk. Daarnaast wordt ook het proces van hulpverlening inzichtelijker omdat een traject beter te meten is (Limper, 2013). 6. Schriftelijke taalvaardigheid Professionals dienen over een hoog niveau van taalvaardigheid te beschikken omdat hulpverlening veelal via getypte berichten gaat. Ook de typesnelheid is van belang omdat anders cliënten mogelijk af kunnen haken wanneer zij lang moeten wachten op een antwoord. Ten slotte is het van wezenlijk belang dat de professional in staat is de juiste woorden te gebruiken om over te brengen wat de bedoeling is, dit om te voorkomen dat opmerkingen anders geïnterpreteerd worden dan hoe het bedoeld is (Limper, 2013). 7. ICT-vaardigheden De professional dient redelijke kennis te hebben van computers en internet. Ze hoeven geen ICT expert te zijn maar wel bekend zijn met mogelijkheden als chatprogramma s, en beeldbellen (Limper, 2013).

5 Het 5-fasenmodel voor chat De chatspreekuren worden bemenst door getrainde maatschappelijk werkers. Alle professionals werken volgens het 5 fasenmodel. Kenmerken van chatgesprekken zijn: Nabijheid door afstand: laagdrempelig en anoniem Door ontbreken non-verbale communicatie, groter risico op misverstanden Meteen to the point Spreektaal, dus informeel en direct taalgebruik Geen ellenlange teksten Gebruik van afkortingen en emoticons FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 Omgaan met ruis : Warm welkom Vraag verhelderen Gespreksdoel vaststellen Gespreksdoel concreet uitwerken Cirkel rond maken Benoemen wat er gebeurt met het gesprek (metacommunicatie) Persoonlijke reactie geven (eigen mening mag gegeven worden) Direct to the point: ingaan op allereerste info Ondersteunen: meeleven of complimenteren Feiten: wat is de situatie? Beleving: welke emoties spelen mee? Wensen: wat zou de cliënt willen met de situatie? Relatie met hulpverlener: hoe verloopt het contact tussen hulpverlener en cliënt? Open vragen naar verwachting cliënt en deze concreet uitvragen Verwachting (voor jezelf) toetsen: Kan ik dat? Mag ik dat? Wil ik dat? Terugkoppeling over wat je niet EN wat je wel kunt betekenen in dit gesprek Contract sluiten over gespreksdoel Cliënt helpen om mee te denken over een passende oplossing door: Oplossingen afstemmen op cliënt: meebewegen in plaats van overtuigen Eventueel verwijzen Gekozen oplossing concreet uitwerken: wanneer, waar, met wie, hoe, etc. Samenvatting gespreksdoel en uitgewerkte aanpak Nagaan of cliënt hiermee verder kan Gesprek beëindigen Feedback vragen aan de hulpvrager Feedback geven door concreet gedrag te benoemen en het effect hiervan

6 Let op de layout van de Heldere opbouw Veel witregels Opsommingstekens Sluit aan bij het taalgebruik van de hulpvrager, wees concreet en eenduidig Het 6-fasenmodel voor Ervaringen van professionals Op de website is het mogelijk om altijd een bericht achter te laten. Bij het eerst volgende chatspreekuur zal deze mail beantwoord worden. Het beantwoorden van mails vraagt om een andere methode. FASE 1 Vraag goed lezen: wat is de kernzin van de vraag en wat is de kernzin van de emotie? FASE 2 Contact maken FASE 3 Hulpvraag weergeven uit je mail begrijp ik... Bij face tot face contact lees ik altijd heel veel af uit de non-verbale communicatie. Tijdens het chatten mis ik dat. Dan staat het er zwart op wit. Hier moest ik erg aan wennen. Het is mijn valkuil om dan in termen van goed of fout te denken. Ik heb geleerd dat dit mij juist kansen biedt. Nu kan ik samen met een collega een gesprek teruglezen en analyseren hoe het is verlopen. In eerste instantie was ik heel erg van: Ik ben van het face to face contact, die digitale wereld is niks voor de hulpverlening. Maar toen realiseerde ik me hoeveel ik privé doe via deze digitale wereld. Dit doen cliënten natuurlijk ook. Dus nu probeer ik het veel meer te integreren in mijn manier van werken. En zie ik het niet langer als twee verschillenden werelden. FASE 4 Verwachtingen afstemmen FASE 5 Antwoord geven FASE 6 Deur open houden voor eventueel vervolg contact Ik denk dat het heel veel mogelijkheden op het preventieve stuk kan bieden, op het stuk dat mensen hun eigen regie kunnen voeren. Dat ze in hun eigen tempo en in hun eigen leefomgeving heel veel zaken zelf kunnen oppakken, bijvoorbeeld met huiswerkopdrachten. Je kunt meer contactmomenten creëren en hierdoor het proces continue aandacht geven. We zijn nu soms nog te veel gericht op 1 gesprek per twee weken waarin dan alles besproken wordt en dan is het weer twee weken stil. Ik denk dat daar veel mogelijkheden liggen.

7 Resultaten Hoeveel bezoekers en op welk tijdstip? Cijfers Totaal 70 login accounts aangemaakt. Uur Aantal Augustus Aantallen tot aan nu Een effectieve manier van hulpverlening bieden Uit onderzoek komen 7 belangrijke redenen om te beginnen met hulpverlening naar Doelgroepen bereiken die tot nu toe beperkt bereikt werden Meest aangeklikte onderwerp Onderwerp Augustus Aantallen tot aan nu Andere vraag 99 Chat 119 Eenzaamheid 78 Familie en Relaties Geld 99 Huiselijk geweld 50 Openingstijden Opvoeden 50 Organisaties 25 Registreer voren (Schalken 2010) Keuzemogelijkheid bieden naast bestaande vormen van hulpverlening Aanbod laten aansluiten op de leefwereld van de doelgroep Zelfredzaamheid van hulpvragers stimuleren Breder aanbod van diensten aanbieden Scheiden 65 Spelregels Verlies en Rouw 48 Verslaving 45 Werk Totaal Hulpverlening goedkoper kunnen aanbieden

8 Onderzoek onder professionals Conclusies uit het onderzoek Met het oog op het goed vast kunnen stellen van de leeropbrengsten van het project heeft er een nul- en eindmeting plaats gevonden onder de professionals. Het onderzoek onder de professionals richtte zich op de beeldvorming over hulpverlening en wat professionals denken nodig te hebben bij de invoering hiervan. Professionals vinden het belangrijk om mee te gaan in de technologisch ontwikkelingen Professionals zien een duidelijke meerwaarde voor hulpverlening Wat vooral naar voren komt bij andere onderzoeken is dat er een cultuuromslag nodig is onder professionals waar het gaat om hulpverlening. Professionals zijn in het algemeen huiverig voor het ontbreken van face to face contact. Door professionals van af het begin mee te nemen in alle ontwikkelingen creëer je een breder draagvlak. Het onderzoek heeft hier aan bij willen dragen. De meeste professionals verwachten dat hulp kostenbesparend is en dat er een bredere doelgroep mee wordt bereikt Door training zijn de digitale vaardigheden toegenomen Ik heb de training gedaan en toen meteen het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Van te voren had ik mij niet gerealiseerd dat er bij het voeren van een chat gesprek best nog wel veel komt kijken. In de training hebben we geleerd te werken volgens het 5-fasen plan. Je pakt dan een chatgesprek heel methodisch aan. Dit werkte voor mij goed. Bij het toepassen van smiley s moest ik echt een drempel over, ik vroeg mij af: is dit niet kinderachtig? Neem ik de ander zo wel serieus?. Door dit project realiseer ik mij dat dit past binnen hoe we tegenwoordig met elkaar communiceren. Nu pas ik het ook toe in mailcontact met cliënten Professionals geven aan behoefte te hebben aan intervisie Professionals met een neutrale of positieve houding laten deelnemen aan de chatspreekuren Professionals vinden persoonlijk contact nog steeds erg belangrijk, mix van beide heeft de voorkeur (blended)

9 Onderzoek onder bestaande cliënten Naast onderzoek onder de professionals heeft er ook een onderzoek plaats gevonden onder cliënten van het maatschappelijk werk. We wilden graag onderzoeken hoe hulpverlening leeft onder mensen die ondersteuning krijgen van het maatschappelijk werk. We hebben ervoor gekozen om dit te doen onder reguliere cliënten omdat gebruikers van de website zich niet met hun eigen naam hoeven aan te melden. Dit is een belangrijk aspect van de laagdrempeligheid. De kans was aanwezig dat gebruikers het als onveilig zouden kunnen ervaren als wij hen actief hadden benaderd. Conclusies uit het onderzoek onder reguliere cliënten van het maatschappelijk werk Alle cliënten zijn in het bezit van een computer, telefoon of tablet met internet Alle cliënten zijn actief op Facebook Ik denk dat je met hulpverlening meer mogelijkheden krijgt om aan te sluiten bij de leerstijlen van cliënten. Omdat je met hulpverlening filmpjes kunt laten zien of testen kunt laten doen. Bij face to face heb je alleen face to face. Online zijn er iets meer mogelijkheden. Eigenlijk zou het heel mooi zijn wanneer tijdens een face to face contact er ook gebruik wordt gemaakt van computers om bijvoorbeeld een filmpje te laten zien. Ik denk dat we die kant op moeten omdat het heel erg klopt bij de wereld zoals die nu georganiseerd is. Om dit te ondervangen zijn we bezig om een zogenoemde poll te ontwikkelen. Hiermee willen wij de klanttevredenheid en kwaliteit gaan meten. Dit is een gebruikelijk meetinstrument bij websites, het is een korte vragenlijst die aan het eind van de chatsessie verschijnt. Van te voren wordt er aangegeven dat hier sprake van is. Men kan er zelf voor kiezen hier aan mee te werken of niet. Het grootste gedeelte maakt gebruik van what s app Cliënten vinden dat hulpverlening aansluit bij de zelfredzaamheid van de burgers Online hulpverlening past niet bij iedereen Cliënten vragen zich af of hulp niet ten koste gaan van de vertrouwensband contact met hulpverlener wordt positief ervaren

10 Storytelling Online biedt de mogelijkheid om digitaal met een professionele hulpverlener te praten. Doel van ons project was het ontwikkelen van een laagdrempelig digitaal platform. Het verhaal van Marjan laat zien dat het doel behaald is. Marjan is alleenstaande moeder van twee kinderen (5 en 7 jaar) en ze heeft een parttime baan. Met haar inkomsten komt zij net boven bijstandsniveau uit maar ze moet goed op de kleintjes letten. Elke euro wordt bewust uitgegeven en het lukt elke maand allemaal net. Tot vandaag Alles kwam tegelijk: de auto kreeg kuren en de reparatie ervan gaat haar een kleine 1000,- kosten, de juf van haar oudste wilde haar graag spreken omdat ze vond dat haar kind sinds een poosje opstandig gedrag liet zien in de klas waar ze zich zorgen over maakte en als klapper op de vuurpijl kreeg ze bericht van de belastingdienst dat ze teveel ontvangen toeslagen moet terugbetalen. De kinderen waren moe en vervelend naar elkaar. Nu is het uur en eindelijk is het stil boven. Ze slapen. Marjan ploft op de bank met een kop koffie en haar laptop. Ze surft op internet. Haar buurvrouw was laatst bij het maatschappelijk werk geweest en was daar positief over. Marjan zoekt op internet en ontdekt dat het maatschappelijk werk nu chatspreekuur heeft. Het zou wel fijn zijn om nu met iemand te kunnen spreken. Ze aarzelt niet langer en logt in Ze doet haar verhaal en vindt het heerlijk dat ze vanaf haar bank met een hulpverlener kan praten. Door het te delen en door de vragen van de maatschappelijk werker, krijgt ze al veel meer orde in chaos. De geldzorgen krijgen prioriteit. Als die zorg weg is, kan ze de rest gemakkelijk aan. Ze heeft een telefoonnummer gekregen van Humanitas waar vrijwilligers mensen helpen met de financiële administratie. Mogelijk kunnen zij met haar meedenken; morgen zal ze bellen. Ook zal ze de belastingdienst bellen om te vragen naar een betalingsregeling. Aan het einde van de chat ziet het er allemaal wat minder donker uit dan eerder op de avond! Marjan heeft haar probleem gedeeld en samen met de maatschappelijk werker heeft ze stappen bedacht die zij gaat zetten. Daarmee heeft Marjan de regie weer in handen. Het chatten is een laagdrempelige manier van contact maken. Door de anonimiteit van de chat was de stap voor Marjan minder hoog dan een afspraak te maken voor een face-to-face gesprek. Bovendien kon ze op de dag dat de nood het hoogst was bij ons terecht. Door deze laagdrempeligheid komen mensen vaker eerder met maatschappelijk werk in contact. Daardoor krijgt de hulpverlening ook een meer preventief karakter. De drempel om in een eerder stadium aan de bel te trekken is door deze mogelijkheid veel lager. De hulpverlening biedt mogelijkheden voor contact binnen en buiten kantoortijden. Mensen hoeven geen vrij te nemen van hun werk om afspraken met maatschappelijk werk te maken. Ze kunnen op een voor hun geschikt moment contact met ons zoeken. Door de anonimiteit brengen ze ook de problemen waarvoor zij zich schamen eerder naar voren. Ze lijden letterlijk geen gezichtsverlies. Het is belangrijk om open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en vormen van hulpverlenen. Digitaal doen we al zoveel: we regelen onze bankzaken, we boeken onze vakanties, dus waarom ook niet digitaal hulpverlenen? Doordat we getraind zijn in digitale hulpverlening kunnen we dit nu ook binnen ons werk handen en voeten geven. Als maatschappelijk werker ben ik blij dat we deze vorm van hulpverlening hebben kunnen ontwikkelen en aan cliënten kunnen aanbieden. Elske Posthuma, Maatschappelijk werker SMWF Slotwoord Het doel van het project vernieuwing van he t sociaal werk is absoluut behaald. Op een organisatieoverschrijdend niveau is er een platform voor digitale hulpverlening ontworpen, ontwikkeld, uitgevoerd, bekend gemaakt en klaar voor verdere ontwikkeling. De toegankelijkheid voor hulpvragers is vergroot: eerder, dichter en lichter. Belangrijkste ervaring: werken geeft nieuwe mogelijkheden binnen het sociaal domein. Veel professionals gaven aan zich geen beeld te kunnen vormen van digitale hulpverlening, en niet zonder non verbale communicatie te kunnen. Website doorontwikkelen met meer zelftestzelf tests, filmpjes en richtlijnen om als burger zelf aan de slag te gaan Past binnen de tendens van ontschotten van organisaties Doel behaald: vernieuwing binnen maatschappelijk werk is gerealiseerd Betreft ontwikkeltraject, met ruimte voor nieuwe inzichten Sluit aan bij eigen kracht en eigen regie van de burger Slotwoord Er bestond duidelijk koudwatervrees voor deze vorm van hulp. Door dit project is er meer inzicht gekomen in dat het een betere aansluiting biedt met de leefgewoontes van de burger, waarin internet een belangrijke plaats inneemt. Vanuit hier willen we verder...digitale hulpverlening doorontwikkelen, de website meer inhoud geven, Online zou een begrip moeten worden voor iedere burger. Kortom we zijn onderweg naar versie 2.0! Projectgroep Online Online aanbevelingen en conclusies Cultuuromslag mbt reguliere werkwijzen in gang gezet Aanbeveling: meerdere organisaties mee laten participeren in de chatdiensten Aanbeveling: bekendheid vergroten door meer PR Combinatie werkveld - onderwijs vult elkaar goed aan. Aanbeveling: link van de website toevoegen aan andere websites, zoals gemeentes, jongerensites, andere 1e lijns en 2e lijns organisaties en scholen

11 Missie De missie van het maatschappelijk werk is kort gezegd: bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, kunnen participeren als mens en als burger. Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven. Colofon Samenstelling en eindredactie: Projectgroep Online Publicatie: 2015 Grafisch ontwerp: Fransisca Vogelzang Ontwerpstudio Vogelzang

Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken

Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken creatieve en flexibele inzet

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Handleiding Vrijwilligers Humanitas E-Maatjes systeem

Handleiding Vrijwilligers Humanitas E-Maatjes systeem Handleiding Vrijwilligers Humanitas E-Maatjes systeem Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers van het project E-Maatjes om te kunnen chatten en e-mailen met de gekoppelde deelnemer in een veilige

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie

De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie Christel, vrijwilliger bij de Kindertelefoon: De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie Ik ben Christel, 25 jaar oud en werk sinds maart 2005 als vrijwilliger bij de Kindertelefoonlocatie in Utrecht.

Nadere informatie

Interculturele e-health

Interculturele e-health Interculturele e-health Frank Schalken - e-hulp.nl Raoul Losekoot - De Bascule Marlieke Gijsen - De Bascule Programma Aanleiding Voorbeelden online hulp Opzet hulpmix.nl Dagelijkse praktijk Cijfers toestemming

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

+ Te beantwoorden vragen

+ Te beantwoorden vragen + Bouwstenen cliënt in regie Uitkomsten dialoogsessies aanvullende zorg + Te beantwoorden vragen Hoe kan gemeente Utrecht cliëntregie in de aanvullende zorg maximaliseren? Hoe kijken mantelzorgers en gebruikers

Nadere informatie

Veel gestelde vragen & zorgen

Veel gestelde vragen & zorgen Workplace @Dongen Veel gestelde vragen & zorgen Waar kan ik bestanden zoals handleidingen vinden? Documenten zijn geordend per groep. Dus zoek je een ICT handleiding, dan kijk je in de groep Digitaal Werken.

Nadere informatie

Starten met online hulp. 28-11-2014 Congres Online Hulp Janneke.dekler@ e-hulp.nl

Starten met online hulp. 28-11-2014 Congres Online Hulp Janneke.dekler@ e-hulp.nl Starten met online hulp 28-11-2014 Congres Online Hulp Janneke.dekler@ e-hulp.nl Wat gaan we doen? Grote plaatje Implementatie Vormen Kwaliteiten online hulpverlenen Meer dan een kalenderitem Invoer online

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Digihelp in 2013 en verder

Digihelp in 2013 en verder Digihelp in 2013 en verder Meer mogelijkheden tot hulpverlening op maat Begeleiding krijgen via de ipad of computer? Beeldbellen met de begeleider als de cliënt hulp nodig heeft? Het kan! In 2012 werd

Nadere informatie

JOEP. Handleiding - hulpverlener

JOEP. Handleiding - hulpverlener JOEP. Handleiding - hulpverlener Versie 1.0 Oktober 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012)

Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012) Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012) In de periode 2008-2012 heeft het Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Strategieplan Happie. Happie met elkaar!

Strategieplan Happie. Happie met elkaar! Strategieplan Happie Happie met elkaar! Tilburg 30-10-2012 Inhoud Inleiding...3 Visie...3 Missie...5 Tijdsgeest en timing...5 Zorg voor onze bezoekers...5 Journalistieke relevantie...6 Taal en content...6

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

E-COACHEN MET PASSIE JOKE VAN DER VEN

E-COACHEN MET PASSIE JOKE VAN DER VEN E-COACHEN MET PASSIE JOKE VAN DER VEN INHOUD Voorwoord 9 Inleiding 11 1 Coachen versus e-coachen 1.1 Ervaringen Interapy 1.2 Eerste evaluatie 1.3 Het ontstaan 1.4 Online therapie versus online coachen

Nadere informatie

De Kindertelefoon. Facts & Figures

De Kindertelefoon. Facts & Figures Facts & Figures HOEVEEL HOEVEEL Facts & Figures De komende jaren verandert er veel in de wereld van de jeugdzorg in Nederland. Aan de vooravond van de transitie van de jeugdzorg van het landelijke niveau

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie 9 Communicatie-tools voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie Maar één persoon Je hebt maar een persoon nodig om nieuwe ervaringen te introduceren VOORWOORD Geen enkel

Nadere informatie

Waarom Online Schuldhulpverlening?

Waarom Online Schuldhulpverlening? De kracht van Online Schuldhulpverlening Kerckebosch 10 December 2015 Waarom Online Schuldhulpverlening? Huidige schuldhulpverlening Face-to-Face Niet alle mensen willen of kunnen hier bij aansluiten Zeker

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

De digitale drempel. *Effectieve benadering van jongeren tussen de 12 en 23 jaar door het CJG* Versie 0.2. Jasper Bosch

De digitale drempel. *Effectieve benadering van jongeren tussen de 12 en 23 jaar door het CJG* Versie 0.2. Jasper Bosch De digitale drempel *Effectieve benadering van jongeren tussen de 12 en 23 jaar door het CJG* Versie 0.2 Jasper Bosch Via de Drentse pilot Op weg naar een effectieve ketensamenwerking in de Drentse jeugdzorg.

Nadere informatie

Verbeter je organisatie met Goodpoint! Betrokken en alerte medewerkers zijn essentieel voor een veilige werkvloer

Verbeter je organisatie met Goodpoint! Betrokken en alerte medewerkers zijn essentieel voor een veilige werkvloer Voor een veilige werkomgeving Verbeter je organisatie met Goodpoint! Betrokken en alerte medewerkers zijn essentieel voor een veilige werkvloer Als je de ogen en oren van alle medewerkers optimaal zou

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? 1 Advies is vaak iets anders

Nadere informatie

HET VERHAAL CENTRAAL. Lectoraat t Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking. Petri Embregts en Lex Hendriks

HET VERHAAL CENTRAAL. Lectoraat t Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking. Petri Embregts en Lex Hendriks HET VERHAAL CENTRAAL Kennismarkt 2011 Lectoraat t Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking Kim van den Bogaard & Ellen Roeleveld Petri Embregts en Lex Hendriks Programma Uitleg Lectoraat Zorg

Nadere informatie

E-mailhulp in de zorgstructuur van het MBO

E-mailhulp in de zorgstructuur van het MBO E-mailhulp in de zorgstructuur van het MBO Conferentie Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013, de Reehorst, Ede Programma workshop Digitale hulp en e-mailhulp Twee invalshoeken Pilot op

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar. Integrale Vroeghulp Regio Arnhem, Nijmegen en Tiel

Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar. Integrale Vroeghulp Regio Arnhem, Nijmegen en Tiel Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar. ONS KIND ONTWIKKELT ZICH ANDERS. ER KLOPT IETS NIET, MAAR WAT? IK MAAK ME ZORGEN OVER ONS KIND, MET WIE KAN IK DIE DELEN? Onze jongste

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Afstand en nabijheid door: Gonnie Thomassen en Brenda Nelissen

Afstand en nabijheid door: Gonnie Thomassen en Brenda Nelissen Afstand en nabijheid door: Gonnie Thomassen en Brenda Nelissen Wie zijn wij? Wat gaan we doen vandaag? Even voorstellen: wie zijn wij en wat doen we binnen de NAH-afdeling van de Janskliniek. Uitleg over

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk.

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk. Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) 9 8 7 6 5 4 1 Anders, namelijk. o op bezoek geweest bij de boerderij o leden vergadering o tijdens

Nadere informatie

Op weg naar stage en werk

Op weg naar stage en werk Op weg naar stage en werk Lian Schuyt Inhoud Arbeid Arbeid en autisme Op weg naar stage en werk Uitvoering van het programma Aandachtspunten Waarom stagelopen/werken? zingeving status en eigenwaarde inkomen

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015 CBS De Bron/ Christinaplaats Christinaplaats 1 3223XE Hellevoetsluis Telefoonnummer 0181 313638 E- mail: info@cbsdebron.vcodekring.nl Website: www.cbs-debrug.nl Nieuwsbrief oktober 2015 Geachte ouders/

Nadere informatie

Evaluatie Topondernemers groepen 8. 8 april 2015

Evaluatie Topondernemers groepen 8. 8 april 2015 Evaluatie Topondernemers groepen 8 8 april 2015 In april 2015 is door de kinderen van groep 8 een aantal vragen over de methodiek Topondernemers beantwoord. Gekozen is voor deze groepen omdat zij het vergelijk

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg

Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Twee

Nadere informatie

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken Oplossingsgericht werken Open inschrijving Wat² bieden wij? Individuele inschrijving voor de training Oplossingsgericht werken Een bevlogen en ervaren trainer met persoonlijke aanpak Een combinatie van

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach Instructieboek Koken Voor de Mpower-coach juni 2014 Mpower-coach Instructieboek Versie 1.2014 blz. 2 Inhoud: Inhoudsopgave blz. 3 Mpower-coach blz. 5 Thema koken : blz. 7 Module 0: Beginnen met koken blz.

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9 en 4.11. Dit zelfassessment is ontwikkeld door Barbara de Boer, adviseur bij CPS. Zij maakte daarbij gebruik

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media.

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Overzicht Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Mindreader Wat zijn social media? Social media is een verzamelbegrip voor online

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Functieprofiel. Wat is het?

Functieprofiel. Wat is het? Functieprofiel Wat is het? Een functieprofiel is een omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een functie binnen een organisatie. Het zorgt ervoor dat discussies worden vermeden

Nadere informatie

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Doelgroep Methodiek Thema s 11 ouders van jongeren in secundaire scholen (2014) Waarderende benadering Ouderbetrokkenheid- Communicatie Ondersteuning

Nadere informatie

2015-2016. Informatiebrochure. Kindertelefoon Almelo. Kindertelefoon Almelo

2015-2016. Informatiebrochure. Kindertelefoon Almelo. Kindertelefoon Almelo 2015-2016 Informatiebrochure Kindertelefoon Almelo Kindertelefoon Almelo Wierdensestraat 22 7607 GJ Almelo Tel.: 030 3410 480 almelo@kindertelefoon.nl Inleiding Dit is de informatiebrochure van Kindertelefoon

Nadere informatie

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Marijke Lemal, Steven Wellens & Eric Goubin Juni 2012 # 1 Opzet en

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

Mini-vormingen. Zorg voor werk 26 maart 2015

Mini-vormingen. Zorg voor werk 26 maart 2015 Mini-vormingen Zorg voor werk 26 maart 2015 Opwarmer: Stellingen Enkel door vorming te volgen kan een persoon deskundigheid en kennis opdoen. Vorming gebeurd best door een ervaren externe lesgever. Medewerkers

Nadere informatie

Jongerenhulp op het wereld wijde web. een rough guide

Jongerenhulp op het wereld wijde web. een rough guide Jongerenhulp op het wereld wijde web een rough guide Jongeren Advies Centrum zo laagdrempelig mogelijk informatie, advies en begeleiding jongeren van 12 tot 25 jaar gratis en anoniem, beroepsgeheim Jongeren

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken Ervaringen uit het veld Overzicht programma Wie ben ik: - Philip Stein - masterstudent sociologie - afgerond A&O-psycholoog Programma: - half uur presentatie,

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Online hulpverlening = Hulpverlening + internet? frank.schalken@e-hulp.nl

Online hulpverlening = Hulpverlening + internet? frank.schalken@e-hulp.nl Online hulpverlening = Hulpverlening + internet? frank.schalken@e-hulp.nl Programma In het nieuws Stand van zaken: cijfers 2010 Onderzoek succesfactoren Waarom kiezen mensen voor online hulp? In het nieuws

Nadere informatie

Aanmelden. informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen

Aanmelden. informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen Aanmelden informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen Vind je dat je in het weekend te veel coke, speed of xtc gebruikt? Heb je weer geblowd of gedronken, terwijl je dat

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 8 ... Skype: Online bellen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 8 ... Skype: Online bellen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 8... Skype: Online bellen Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom? Skype wordt

Nadere informatie

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud Voorwoord Ongeveer twee jaar geleden publiceerde het Nibud Geld en Gedrag, Budgetbegeleiding voor de beroepspraktijk. Het boek werd enthousiast ontvangen door het werkveld, vooral vanwege de competenties

Nadere informatie