DE REDDENDE ENGEL. Theo Poiesz. mens januari Th.B.C. Poiesz

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE REDDENDE ENGEL. Theo Poiesz. mens2020. 17 januari 2013. 2013 Th.B.C. Poiesz"

Transcriptie

1 DE REDDENDE ENGEL Theo Poiesz mens januari Th.B.C. Poiesz

2 AGENDA Visie op ontwikkelingen in en rond de zorg Mogelijke implicaties voor zorgaanbieders en afnemers Behoefte aan een nieuw zorgsysteem Gluren bij de buren De VGA Conclusie en aanbeveling

3 VISIE ONTWIKKELINGEN IN/ROND ZORG Maatschappij Sector Zorgaanbieder Zorgafnemer (patiënt/ cliënt)

4 VISIE ONTWIKKELINGEN Maatschappij Verzakelijking; verantwoording (accountability) Individualisering Collectief (langzaam) minder dominant Technologisering/ informatisering

5 VISIE ONTWIKKELINGEN ZORG Sector (I) Paradox patiënt/cliëntfocus - kostenfocus Toenemende nadruk op outcome-denken Aandacht voor integraal denken; ketendenken Beschikbaarheid arbeid; domotica

6 VISIE ONTWIKKELINGEN ZORG Sector (II) Uitbreiding waardekolom: Andere soorten aanbieders Verbreding zorgproces: Meer preventie, reïntegratie Verandering zorgconcept: Meer eigen regie; welzijn

7 HEALTH CUBE Zorgkolom Zorgconcept Zorgproces

8 HEALTH CUBE Marktwerking Zorgkolom Zorgconcept Zorgproces

9 VISIE ONTWIKKELINGEN Zorgaanbieders Herijken ambitie: onderscheidend vermogen Groter belang strategiebepaling: focus Idem ondernemerschap: innovatie Mensgerichtheid en (bedrijfseconomische) zakelijkheid

10 VISIE ONTWIKKELINGEN Zorgafnemer (patiënt/ cliënt). Enkele paradoxen (I) Toenemende kennis ( mondiger ) en groeiende kennisachterstand (aanbod, inhoud zorg) Afnemer afhankelijker en machtiger (social media) Erkennen eigen verantwoordelijkheid en claimen bijdrage collectief ( onzichtbare kosten)

11 VISIE ONTWIKKELINGEN Zorgafnemer (patiënt/ cliënt). Enkele paradoxen (II) De condities zijn beter dan ooit tevoren, toch welvaartsgerelateerde gezondheidsissues. De stijgende vraag naar zorg gaat gepaard met toenemende compliance-problemen. Gezondheid hoogste goed; preventie marginaal.

12 VISIE ONTWIKKELINGEN Maatschappij Sector Zorgaanbieder Synthese Zorgafnemer (patiënt/ cliënt)

13 NAAR ANDERE ZORG-ACCENTEN Was: Nu ook/meer: Aspect-denken Systeem-denken Maken/aanbieden Co-creëren Korte termijn Langetermijn Corrigeren Voorkómen Top-down zorg Zelf-support Solidariteit Eigen verantwoordelijkheid Fysiek functioneren Maatschappelijk functioneren Tevredenheid Welzijn

14 WAT IS DAN ZORG? Naast traditionele zorg ook support bij Preventie (fysiek en psychisch) Persoonlijke ontwikkeling Sociale contacten Mobiliteit/ reizen Vrijetijdsbesteding binnen en buiten Culturele verrijking Spiritualiteit/zingeving...??

15 OFWEL: Het gaat steeds meer om het leveren van een substantiële bijdrage aan kwaliteit van leven. Hierin is zorg het resultaat van de inbreng van zorgaanbieder, -afnemer en sociale omgeving. Vraagt om langetermijn-relatie, een breed pakket van producten en diensten die zijn afgestemd op elkaar en op de individuele patiënt/ cliënt.

16 HUIDIGE ZORGSYSTEEM Is hier nog niet op ingericht: - Nog beperkt, traditioneel product-/dienstaanbod - Liefst gestandaardiseerd (kostenfocus) - Incidentele/tijdelijke contacten (behalve chronische zorg) - Producten/diensten staan los van elkaar

17 ONTWIKKELINGEN IN ANDERE SECTOREN 1. Van eenmalig aanbod naar relatie met afnemers 2. Van gestandaardiseerd naar geïndividualiseerd aanbod 3. Van afzonderlijke producten/diensten naar pakketten 4. Van (e-)kaartenbak naar klant-volgsysteem

18 BESTAAND AANBOD Los aanbod Massa Tijdelijk contact

19 NAAR NIEUW AANBOD VGA Relatie Pakket ICT Individu

20 VIRTUAL GUARDIAN ANGEL Combinatie 1. Verlenging relatie 2. Individualisering 3. Pakketvorming Ondersteuning door ICT

21 MECHANISME VGA Individualisering/ Betere afstemuitbreiding aanbod ming van aanbod Gebruik informatie Grotere klantdoor aanbieder tevredenheid Bereidheid persoonlijke Groeiend(e) informatie af te staan vertrouwen; trouw

22 HUIDIGE AANBOD Aanbieders Patiënt/ cliënt

23 VGA-AANBOD Aanbieders VGA Patiënt/ cliënt

24 ONDERLINGE AFSTEMMING (I) Aanbieders VGA Patiënt/ cliënt

25 ONDERLINGE AFSTEMMING (II) Aanbieders VGA Patiënt/ cliënt

26 VIRTUAL GUARDIAN ANGEL (1) - Wordt gedoe-manager voor afnemer en regisseur voor aanbieders. Ook voor mantelzorgers. - Intermediair tussen aanbieders en afnemer en tussen afnemers onderling (delen ervaringen) - Biedt optimale condities voor co-creatie. - Ontwikkelt, over tijd, steeds meer kennis omtrent de individuele patiënt/ cliënt.

27 VIRTUAL GUARDIAN ANGEL (2) - Naarmate vertrouwen toeneemt, neemt angst voor aantasting privacy af. - VGA neemt steeds meer beslissingen over, met name die de patiënt/ cliënt (de mantelzorgers) vervelend, lastig of tijdrovend vinden. - De VGA anticipeert, begeleidt, informeert en adviseert. Met nieuwe technologie evt. ook medische monitoring.

28 EFFECTEN/ VOORDELEN - Het aanbod wordt om de afnemer heen gebouwd, in plaats van dat afnemers om het aanbod worden verzameld. - Individueel: maatwerk-begeleiding en advisering. Mogelijkheid tot preventie. Activering en (re)vitalisering. - Het systeem is dynamisch; voortdurende ontwikkeling. - Maatschappelijk: Bijdrage aan reductie zorgkosten en aan maatschappelijke productiviteit.

29 EFFECTEN/ NADELEN - Starten VGA vergt strategische moed en visie. - Het opbouwen van een database kost tijd en commitment van de gehele organisatie. - Concurrentie ten aanzien van de individuele gegevens. Klantkennis staat gelijk aan macht. - De afstemmingsproblematiek wordt naar de aanbieders verschoven (= voordeel afnemer).

30 RELATIVERING NADELEN - Het systeem kan langzaam worden opgebouwd, door elke organisisatie. - De investering is zeer beperkt, ook omdat verspillingskosten afnemen. - Met het toenemende effect op welzijn groeit de bereidheid tot het leveren van financiële bijdrage. - Non-profit organisaties kunnen herin een voorsprong nemen op profit-organisaties.

31 CONCLUSIE (I) - Er zijn verschillende VGA-initiatieven. - Er ontstaan niet alleen nieuwe mogelijkheden tot samenwerking maar ook tot nieuwe concurrentie. - De concurrentie zal gevoerd worden rond het klantcontact en de klantinformatie. - Wie op afstand van klant blijft, concurreert met andere aanbieders om positie bij VGA.

32 CONCLUSIE (II) - Het VGA-vraagt om een bredere visie op zorg. - De titel Reddende Engel is wat overdreven. Het gaat meer om begeleiden, bewaken en beschermen. En om activeren, verhogen comfort en enthousiasmeren. - Met de VGA staat de patiënt/ cliënt echt centraal. - In het VGA-denken komen verschillende maatschappelijke, sector-, organisatie- en technologische ontwikkelingen samen.

33 AANBEVELING Het contact met de afnemer wordt strategisch cruciaal. Sta dit nooit af. Het biedt u de mogelijkheid om de informatie over individuele afnemers te verkrijgen, op te slaan, te systematiseren en te benutten (met goedkeuring van ). Ga na of uw organisatie hier al op is ingericht. Het kan uw toekomstige strategische positie bepalen.

34 Dank

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Inhoudsopgave 1. Klein is het nieuwe groot 2. Onze missie 3. Trends, ontwikkelingen en uitdagingen 4. Onze maatschappelijke en regionale rol 5. Richtsnoeren

Nadere informatie

De moed om los te laten

De moed om los te laten De moed om los te laten Pleidooi voor meer ruimte voor cliënt, professional en zorgondernemer Position paper kwaliteit Februari 2014 Anders kijken naar kwaliteit Dat Nederland zijn burgers goede langdurige

Nadere informatie

Meerjarenvisie GGZ Nederland 2013-2020

Meerjarenvisie GGZ Nederland 2013-2020 Meerjarenvisie GGZ Nederland 2013-2020 De ggz in beweging Voorwoord Deze meerjarenvisie is mede tot stand gekomen dankzij de input van onze samenwerkingspartners. We hebben intensieve gesprekken gevoerd

Nadere informatie

Deltaplan Ouderenzorg September 2012

Deltaplan Ouderenzorg September 2012 Deltaplan Ouderenzorg September 2012 ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren, die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Zorg regisseer je aan de keukentafel

Zorg regisseer je aan de keukentafel Zorg regisseer je aan de keukentafel Over beleid, eigen regie en participatie Inleiding De ouderenzorg verandert ingrijpend. Ouderen blijven langer thuis wonen en de regie ligt voortaan bij hen zelf. Hulp

Nadere informatie

Implementatie en opschaling ehealth: van masterclass naar masterplan. Adviezen en oplossingsrichtingen

Implementatie en opschaling ehealth: van masterclass naar masterplan. Adviezen en oplossingsrichtingen Implementatie en opschaling ehealth: van masterclass naar masterplan Adviezen en oplossingsrichtingen Initiatief GGZ Nederland Projectleider Fianne Bremmer (GGZ Nederland) Begeleiding & Advies Stichting

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Precompetitieve samenwerking ehealth

Precompetitieve samenwerking ehealth Precompetitieve samenwerking ehealth Ambitie en uitgangspunten Versie 1.1 Zorgverzekeraars Nederland 22 april 2011 1 INLEIDING... 1 2 EHEALTH, TOEPASSINGEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE... 3 3 WENSSCENARIO EHEALTH

Nadere informatie

Zorgmodule Arbeid 1.0

Zorgmodule Arbeid 1.0 Zorgmodule Arbeid 1.0 Begeleiding rondom arbeidsparticipatie van chronisch zieken In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

E-health: Face-to-Facebook Over e-health en zelfredzaamheid van patiënten in de GGZ

E-health: Face-to-Facebook Over e-health en zelfredzaamheid van patiënten in de GGZ E-health: Face-to-Facebook Over e-health en zelfredzaamheid van patiënten in de GGZ Prof.dr. Kim Putters Maarten Janssen MSc Thomas van der Wel BSc Mathijs Kelder BSc instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Beroepsprofiel zorgkundige

Beroepsprofiel zorgkundige Beroepsprofiel zorgkundige DEEL 2 Beroepsprofiel zorgkundige Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 2 V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige 1 Colofon V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige

Nadere informatie

De vijf waarden van Rivas

De vijf waarden van Rivas De vijf waarden van Rivas De toekomst is gisteren begonnen Er is veel gebeurd sinds diverse regionale zorgverleners, huisartsen en medisch specialisten elkaar in 1994 opzochten om met enige regelmaat van

Nadere informatie

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren Monitoring De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten

Nadere informatie

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Inleiding In de maand november 2011 heeft Rike van Oosterhoudt, tijdelijk procesmanager voor de 3 decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

INHOUD. Wenkende perspectieven

INHOUD. Wenkende perspectieven INHOUD Wenkende perspectieven Een beschouwing van trends in de ontwikkeling van bedrijfsstrategieën, tegen de achtergrond van veranderende concurrentiekrachten en mogelijke scenario s voor de toekomst.

Nadere informatie

De invloed van de operationeel leidinggevende op de creatie van klantwaarden in het perifere ziekenhuis

De invloed van de operationeel leidinggevende op de creatie van klantwaarden in het perifere ziekenhuis De invloed van de operationeel leidinggevende op de creatie van klantwaarden in het perifere ziekenhuis Erasmus Universiteit Rotterdam Thesis MBA-Health, April 2014 Caroline Visser Thesis begeleider: Prof.

Nadere informatie

Integrale zorg in de buurt

Integrale zorg in de buurt Integrale zorg in de buurt YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Iedere generatie op de werkvloer zijn eigen energiebronnen. Zin in werk hebben en houden

Iedere generatie op de werkvloer zijn eigen energiebronnen. Zin in werk hebben en houden Iedere generatie op de werkvloer zijn eigen energiebronnen Zin in werk hebben en houden Oktober 2012 Samengevat De arbeidsmarkt zoals we die kennen verdwijnt langzaam en er ontstaat een andere dynamiek.

Nadere informatie

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool +

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + ondersteuning: Vitaliteitsportal Aanbieders producten

Nadere informatie

Een wederkerige relatie

Een wederkerige relatie stakeholdermanagement mr. D.K. Aanen en dr. Y.W. van Kemenade Een wederkerige relatie Stakeholdermanagement voor ziekenhuizen In het Zorghandvest kent de ziekenhuissector een zeer belangrijke rol toe aan

Nadere informatie

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning Samenwerken aan zorg en ondersteuning SAMEN WERKEN aan zorg en ondersteuning Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 2 2. Zorg, welzijn en het belang van samenwerking

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie