activiteitenverslag zorgfunctie activering werkingsjaar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "activiteitenverslag zorgfunctie activering werkingsjaar 2011"

Transcriptie

1 Operationalisering van de zorgfunctie Activering in de Initiatieven Beschut Wonen activiteitenverslag zorgfunctie activering werkingsjaar 2011 juni Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg Contact en coördinatie: Bram GRENE p.a. Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek /

2 Inleiding: algemeen In voorliggend verslag worden enkel de feitelijke beschrijvingen gegeven van de ontwikkelingen die zich binnen het samenwerkingsverband Activering Groot-Leuven hebben voorgedaan. Er wordt in dit activiteitenverslag niet meer ingegaan op de werkvormen en methodieken die de basis zijn van de categorale activeringstrajectbegeleiding. Deze methodieken en werkvormen zijn genoegzaam beschreven in de vorige jaarlijkse activiteitenverslagen. Van bij de inleiding moet gesteld worden dat er aan het begin van het werkingsjaar een verschuiving is geweest binnen de organisatie van IBW vzw Walden. André Bouwen, coördinator van ECHO ging in 2011 met pensioen en werd vervangen door Bram Grené. Naast de feitelijke wissel van persoon werd de functie tevens anders ingevuld dan voorheen. De nieuwe coördinator werd nog maar voor 50% van de beschikbare tijd vrijgesteld om het ECHO-project aan te sturen. Er is dan het afgelopen jaar ook geïnvesteerd om deze nieuwe invulling van de functie vorm te geven. In de werking van ECHO en in de instroom van cliënten is er geen kenmerkend effect van deze verschuivingen waar te nemen. Voorliggend verslag van het werkjaar 2011 vertoont zeer sterke gelijkenissen met de prestaties in Het aantal intakes is in 2011 licht gedaald maar de uitgevoerde acties en uitstroomvormen komen in dezelfde verhoudingen voor als de voorbije jaren. Er is nog steeds weinig ruimte voor vernieuwingen en actualiseringen van de begeleidingsvormen gezien de caseload van de actieve begeleiders. Waneer het totaal aantal intakes (266) wordt afgezet tegen het quotum van actieve begeleiders (4.30 VTE gemiddeld over 2011) komen we op een aantal van 62 cliënten die een voltijdse begeleider opstart. jaarverslag 2011eindversie.doc - 2 -

3 I N H O U D S T A F E L Inleiding: algemeen I. Werking ECHO Activering Groot-Leuven 1. Samenwerkingsverband 2. Personeel 3, Teamwerking II Cliëntwerking Echo Activering Groot-Leuven 1. Methodiekbeschrijving: 2. Kwantitatieve evaluatie 2011 Vooraf a.verwijzers: b. Profiel van de deelnemers c. De trajectbegeleiding ALGEMEEN BESLUIT III. Werking met nevenprojecten: 1, ESF project: loopbaandienstverlening 2, T.A.Z. (Tender ZorgActivering) ), onderdeel M.B.P. (MeerBanenPlan) 3, Arbeidszorg jaarverslag 2011eindversie.doc 3

4 I. Werking ECHO Activering Groot-Leuven 1, Samenwerkingsverband: In de vorige jaarsverslagen van Activering Groot-Leuven, aanvankelijk in het kader van de Federale pilootprojecten Activering en nadien als verderzetting van de ontwikkelde methodiek, is voldoende geschreven over de motivatie van de oprichting, het bestuur en het experimentele karakter van een functionele samenwerking met een voorbeeld- en katalysatorfunctie zodat een nieuwe beschrijving in dit volume overbodig lijkt. 2, Personeel: Walden en De Hulster zijn de actieve partners in het Project Activering Groot-Leuven. In onderstaande tabellen is de globale personeelsinzet van beide organisaties te zien. Nadien volgen de overzichtstabellen van de personeelsinzet in de onderscheiden deelprojecten die verder in dit verslag worden toegelicht. ECHO - Walden - algemeen ECHO - Walden tot. VTE jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Merckx Leen 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Chaltin An Depaz Annemie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, lambrechts Erlinde Reusens Sofie Debby Vanderkelen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Grené Bram 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 ECHO - De Hulster - algemeen tot. jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec VTE Oostens An Dejaeger Evi ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Vangeneugden I Lene Rutten ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Walden - ECHO TAZ tot. ECHO TAZ jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec VTE Depaz Annemie 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 jaarverslag 2011eindversie.doc 4

5 Walden - ECHO LBB ECHO LBB tot. VTE jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Chaltin An 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 Walden ECHO AZ ECHO AZ tot. VTE jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Annemie Depaz 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20, laat zich herinneren als het jaar van de personeelsverschuiving binnen vzw Walden en niet op zijn minst in de Echo-werking. Met voormalig coördinator van activering André Bouwen met pensioen te gaan werd het organogram hertekend. De nieuwe coördinerende functie is een halftijdse betrekking die wordt gecombineerd met een andere halftijdse coördinerende begeleiding binnen vzw Walden. Dit zorgde voor een kleine breuk in continuïteit betreffende het beleidsmatige. Dit werd zoveel als kon ondervangen door de uittredende coördinator gedurende 3 maanden te laten overlappen met de start van de aantredende. Halfweg het jaar moest een teamlid worden vervangen. De voormalige stagiair (stageperiode van maart 2011 tem juni 2011) kon deze functie invullen waardoor de continuïteit werd behouden. Op het einde van het jaar moest nog een teamlid (actief in LBB) vervangen worden wegens vertrek. Sofie Reussens was toen al 9 maanden werkzaam binnen het team. Zij nam deze functie op. De reeds opgedane kennis met het werkveld zorgde voor een goede omschakeling. jaarverslag 2011eindversie.doc 5

6 3, Teamwerking: Zowel in de formele teamvergadering als bij informele ontmoetingen of overleg staat de ontmoeting van de GGZ-sector met niet-categorale (begeleidings-) initiatieven vooraan. Door de reeds omschreven wissel van coördinator werd er naast de formele vergaderingen, waaraan eveneens het team van de hulster deelneemt, vaak informeel overleg met alle teamleden of afzonderlijke teamleden gehouden. Dit informeel overleg is een pertinente en constante in de werking maar gezien de verschuivingen binnen het team kwam dit vaker voor dan andere jaren. De werking laat zich eveneens kenmerken door de deelname aan tal van infodagen, project overleg en bijkomende opleidingen. In bijlage is er een overzicht van de formeel ingerichte infodagen. Een exhaustieve lijst maken van alle overlegplatformen en informele vergadermomenten zou te ver leiden. Deze bijscholingen en informele overlegmomenten blijven wel voorwaarde om het actuele functioneren van ECHO - activering in het geheel op punt te houden; hier moet ook plaats gemaakt worden om de kwaliteit en brede karakter van het netwerk rondom ECHO op peil te houden zowel voor de samenwerking op organisatie- dan wel casusniveau. Naast de teamvergaderingen werden er eveneens ESF-vergaderingen gepland. In 2012 dient het label vernieuwd te worden. Er werd besloten om deze kwaliteitsopstap te vernieuwen voor de hele organisatie van walden en niet enkel langer voor de Echowerking. Dit maakte dat de vergaderingen enkel werden belegd met het team van Echowalden. Dit label is participatievoorwaarde voor instap in een ESF-project; dus een vereiste voor onze deelname in Loopbaandienstverlening en tender zorgactivering in het kader van het MeerBanenPlan (M.B.P.). Ondanks de toekenning van dit kwaliteitslabel tot 2012 werd er op regelmatig tijdstip gewerkt in team en individueel met doel een continuerende verbetering en structurele inbedding van de vooropgestelde normen. Hiertoe werden verscheidene vergaderingen belegd naast de gewone teamvergaderingen. In 2011 zijn er 15 formele teamvergaderingen (walden en de hulster samen) geweest, dit komt overeen met een frequentie van drie wekelijks vergaderen. De vergaderingen laten standaard ruimte om opgedane kennis en vernieuwingen binnen wetgeving alsook casuïstiek te bespreken. Daarnaast wordt er ad hoc een agenda samengesteld afhankelijk van gemelde praktische problemen en beleidsmatige ontwikkelingen. Onderstaand enkele vaak terugkerende thema s Artikel 107 bracht heel wat verandering in het sociale landschap van oost-brabant met de opstart van verscheidene mobiele behandelunits. Er werd literatuur verspreid binnen het team om kennis te nemen van deze ontwikkelingen. Binnen deze teams werd er eveneens trajectbegeleiding aangeboden. Ten einde een goede samenwerking te verzekeren tussen deze teams en Echo en de impact op het lokale netwerk van werkgevende instanties te beperken, werd er overlegd en gezamenlijk een visie tekst ontwikkeld. Dit volgde in afspraken met de betrokken teams. jaarverslag 2011eindversie.doc 6

7 In 2011 volgde er enkele Vlaamse beleidsnota s betreffende het arbeidsmarktbeleid. Deze waren stof tot discussie binnen overlegplatformen binnen het eigen gespecialiseerd netwerk en binnen het eigen team. De inhoud van deze nota s uitvoerig bespreken zou te ver leiden. Wel kan kort gezegd worden dat de W-kwadraat nota tegen 2014 een algemeen beleid wil uitgewerkt zien betreffende het arbeidsmarktbeleid, in casu kansengroepenbeleid. Een beleid waar departementen welzijn en werk elkaar versterken. Deze visienota s werden telkens binnen het team verspreid en becommentarieerd, deze feedback werd doelgericht binnen het netwerk verspreid. Het registratieprogramma is gedateerd te noemen. Enerzijds is het weinig gebruiksvriendelijk en anderzijds is het overladen met data vanaf de start van het pilootproject. Doorheen de jaren zijn er foute registraties gebeurd die bij het opvragen interfereren met recente informatie. Dit zorgt voor vertraging en bemoeilijkt de verwerking. Het ontwikkelen van het nieuwe instrument werd in teamverband gedaan. Het eigenlijke resultaat zal pas kunnen dienen vanaf Opleidingen aangeboden door ECHO was een terugkerend thema, door omstandigheden werden er in 2010 weinig van de vernieuwende ideeën gerealiseerd, in 2011 werd er geëxperimenteerd met de implementatie van een portfolio, dit was het eindwerk van de toenmalige stagiair. Van hieruit werd verder nagedacht over het eigenlijke cursusaanbod. Hier bleek dat vaak inhoudelijke elementen van de cursussen worden meegenomen in de indivuele begeleidingen en duidelijk in de individuele context van de deelnemer worden geplaatst. Ook de sterk aangevoelde heterogeniteit van de mogelijke deelnemers maakte dat trajectbegeleiders steeds minder geneigd zijn de cliënt te motiveren voor collectieve vormingsmomenten. eerste stappen werden gezet tot het herwerken van deze cursussen op maat van individuele toepassing alsook een vernieuwde groepstoepassing. jaarverslag 2011eindversie.doc 7

8 II Cliëntwerking Echo Activering Groot-Leuven 1, Methodiekbeschrijving: In de vorige edities van het activiteitenverslag is genoegzaam geschreven over de inhoudelijke aspecten van de ECHO-methodiek. Kenmerkende elementen zijn: individueel, op maat, op vraag van cliënt, falen mag, maatschappij-georiënteerd, langdurige begeleiding, rekening houdend met beperkingen, steunend op mogelijkheden en competenties, steunsysteem, de grootste methodologische verschillen of veranderingen situeren zich in de nevenprojecten en dan voornamelijk TAZ Tender ActiveringsZorg) (onderdelen van Meer-BanenPlan MBP), in het project L.B.B. (Loopbaandienstverlening): beide zijn ESF-projecten en worden centraal aangestuurd en geëvalueerd door de V.D.A.B. 2, Kwantitatieve evaluatie 2011 Vooraf: Zoals in de bijlage i.v.m. het cijfermateriaal is te zien, gaat de evaluatie over de periode 01/01/ /12/2011. Inleidende samenvatting: Om snel een idee te kunnen vormen over de uitgevoerde begeleidingen in het werkingsjaar 2011 zijn is bijlage 1 bijgevoegd: deze bijlage geeft de cijfers over in- en uitstroom in ECHO over de jaren 2011 en *. ECHO: Instroom (bijlage 1 JV 2011) Opvallend is de grote overeenkomst en gelijklopend karakter van de gegevens van 2010 en 2011 : er werden nagenoeg evenveel intakes afgenomen in 2011 (266) dan in 2010 (286) De verhoudingen tussen de grote verwijzers (PZ) blijven nagenoeg ongewijzigd. Wederom blijkt dat voornamelijk UPC Sint-Kamillus de grootste toelever is van cliënten (98/266= 36%). Ook kan gesteld worde dat de verhouding van doorverwijzers uit de GGZ ten opzichte van andere doorverwijzingen (Tabel 3: Aandeel van de verwijzers per sector ) haast onveranderd blijft. Wel is te zien dat de doorverwijzingen van niet-ggz organisaties enigszins is afgenomen. In 2010 was dit nog 12%, in 2011 was dit slechts een aandeel van 8%. Dit is duidelijk te zien wanneer er naar de taartdiagrammen wordt gekeken bijhorend bij tabel 3. Relatief blijft de uitstroom vanuit de IBW s aan de lage kant binnen de GGZ doorverwijzers. Dit werd eveneens binnen het werkjaar 2010 vastgesteld. Een mogelijke verklaring is dat deze tabel de verwijzer weergeeft op het ogenblik van de aanmelding anderzijds. Er zullen zeker mensen genoteerd staan op één van de ziekenhuizen maar die later, bij verdere afwikkeling van hun traject, bewoner worden in een IBW. jaarverslag 2011eindversie.doc 8

9 PZ PSC Leuven blijft een trouwe verwijzer met 14 verwijzingen in De dalende trend (2007: 31 / 2008: 27 / 2009: 21/ 2010: 15) heeft zich nog niet hersteld maar is gestabiliseerd. *. ECHO: Uitstroom (bijlage 2 : JV 2011). Deze tabellen ( bijlage 2 ) drukken zich uit in trajecten d.w.z. geformuleerde tussendoelen en einddoelen. Met 10.9 % cliënten die betaald werk verwerven blijft het niveau van het voorgaande jaar (11.3%) nagenoeg behouden. In het bereiken van niet betaalde arbeidsvormen ( met vorming inbegrepen ) wordt er een percentage van 49% bereikt in 2011, dit komt nagenoeg overeen met 2010 (48%) Het percentage van uitval bleef nagenoeg hetzelfde, ongeveer 40 %. Dit blijft echter bijzonder hoog. a. Verwijzers: In 2011 zijn er met 266 cliënten intakegesprekken gevoerd. Zoals blijkt in bijlage 1 blijven de grote verwijzers de ziekenhuizen. 172 / 266 ( = 65 % ) (2010 ( = 60,2 % ) ) Cliënten werden toegeleid door GGZ-actoren of verbleven, op het moment van intake, in een psychiatrisch ziekenhuis. De vier belangrijkste GGZ-verwijzers zijn, in volgorde van afnemend aantal cliënten: UPC Bierbeek 98, UPC KUL-Kortenberg 43, en UZ KULeuven 18, PSC Leuven 14. Ondanks meer actieve aandacht voor verwijzingen uit de in het samenwerkingsverband participerende initiatieven voor beschut wonen blijven de verwijzingen vanwege beschut wonen beperkt nl. De Hulster, Leuven 11; Walden, Bierbeek: 4; Hestia Tienen 1 : Pastya 1.Fides 1. Dit maakt in zijn geheel slechts 6.7% Bij deze gegevens moet wel voor ogen worden gehouden dat het hier de foto van de intreders betreft nl. de positie van de deelnemers bij de aanvang van het traject wordt weergegeven. In de loop van de trajecten verlaten heel wat cliënten de ziekenhuisomgeving; over die nieuwe posities van de cliënten worden in de registratie geen gegevens verzameld. Begeleidingsactoren, vreemd aan de GGZ, zorgen voor 19 verwijzingen, = 7% ( 2010 : 35/286 = 10%). Het grote deel hiervan nl. 14/19 wordt doorverwezen door GTBdienst of partners in het GTB-netwerk (GOB, GA). jaarverslag 2011eindversie.doc 9

10 Vanuiut de mobiele teams waren er 4 doorverwijzingen. Er kan verwacht worden dat dit aantal zal stijgen gezien 2011 deze teams pas werden opgestart. Besluitend kan gesteld worden dat deze verwijzer -gegevens t.o.v. vorig jaar weinig schommelingen laten zien, de blijvende beperkte instroom van de IBW s is markant. b. Profiel van de deelnemers Tabel 6 (bijlage 3) laat een duidelijk overzicht zien van de mannelijke deelnemers nl. 164/266 = 61% (2010 (= 61 %)) en de vrouwelijke deelnemers 102/266 = 39% (2010( = 38 %)) In tabel 7 (bijlage 3) is te zien dat het grootste deel van de deelnemers tussen jaar is ( 33%) Tabel 8 (bijlage 3) laat de burgerlijke staat of de toestand op relationeel vlak zien: Slechts 47 deelnemers (17%) bevinden zich in een samenlevingsvorm zoals gehuwd, partner of samenwonend. Dit is een element dat grotendeels wordt bevestigd in andere studies rond het profiel van de GGZ-doelgroep. Dit gegeven heeft ook belangrijke consequenties bij het opzetten en ontplooien van zg. activeringstrajecten omdat dus voor 83% van de deelnemers de zeer belangrijk bevonden ondersteunende partner of relevante derde ontbreekt. Dit betekent dat de motivatie nauwlettend moet opgevolgd worden omdat, door het ontbreken van een partner, het volhouden van een trajectuitvoering niet zo evident wordt. In tabel 9 (bijlage 3) kan worden vastgesteld dat het scholingsniveau van de deelnemers sterk verschilt van andere studies aangaande het opleidings- /scholingsniveau van de G.G.Z.-doelgroep. Ook in 2011 is de herbevestiging te zien van de Leuvense situatie : 30 (11.2%) deelnemers hebben een masterniveau en 38 (14.2%) deelnemers zijn bachelor (d.w.z. dat 25,4 % hogere studies hebben gedaan. Het is niet altijd evident om voor deze deelnemers een door hen gewenste en voor hen realistische uitstroomsituatie te vinden. Zij wensen weg te blijven van de manuele beroepen maar zijn vaak niet (meer) in staat de werkdruk en de contextuele prestatie-eisen van meer intellectuele beroepen te dragen. Zij komen dan ook vrij vlug in de wereld van het vrijwilligerswerk waar toch een, zij het verminderd, appel op hun intellectuele capaciteiten kan worden gedaan. In tabel 10 (bijlage 3) wordt de leeftijd van de deelnemers afgezet t.o.v. hun opleidingsniveau. Tabel 11 (bijlage 3) wordt de het geslacht afgezet tegen het opleidingsniveau. Opvallend is dat 66% van de groep van hoger opgeleiden vrouwelijk is. Tabel 12 (bijlage 3) geeft de werkervaring van de deelnemers weer versus hun leeftijd. Er blijkt dat 59% van alle cliënten geen of beperkte werkervaring (1-5jaar) heeft. Dit gebrek aan ervaring keert zich tegen de deelnemers wanneer een ambitie naar reguliere tewerkstelling wordt ter sprake gebracht. Op vlak van inkomstenbron (tabel 13.1 bijlage 3) stellen we vast dat 57% een jaarverslag 2011eindversie.doc 10

11 invaliditeitsuitkering heeft (al dan niet anagevuld met een andere uitkering. Hieruit blijkt duidelijk het belang van het onderhouden van goede en werkzame relaties wat de mutualiteiten in het algemeen en met de medisch adviseurs in het bijzonder: partners in het uitstippelen van activeringstrajecten als in de potentiële realisatie. Er zou kunnen worden verondersteld dat steeds meer mensen met psychiatrische (psychische) problemen terecht op een ziekte-statuut staan en zich minder in de statuten van de werkeloosheid bevinden. In de registratie van de diagnostische gegevens (bijlage 3, tabel 14) blijft het probleem bestaan van het kunnen vernemen van deze gegevens; niet alle verwijzende instanties zijn in deze even genereus (beroepsgeheim). Dit verklaart het grote aantal onbekend nl. 25/266 (= 9%) (2010; = 11.3%: 2009: = 14% 2008 : 78/345 = 22,6% //2007 : 24,7% // 2006 : 37,9 %): In deze mag gewag gemaakt worden van een echte ommezwaai want dit is de uitdrukking van het feit dat er een grondiger uitwisseling van informatie is tussen de begeleidende zorgverstrekker enerzijds en ECHO anderzijds. Bij 62/266 (= 23 %) (2010 : 21,4%) van de mensen die werden aangemeld was schizofrenie of psychotische stoornis de diagnose. Andere belangrijke groepen zijn de stemmingsstoornissen: 38/266 =14.2%, de persoonlijkheidsstoornissen 33/266 = 12.2% en middelengebruik gerelateerde stoornissen 49 /266 (= 18%) In tabel 16 (bijlage 3 ) worden de diagnostische groepen versus hun werkervaring afgezet. Zoals hoger gesteld is hier duidelijk te zien dat het activeringspubliek slechts korte beroepscarrières heeft: hier valt onmiddellijk op dat 18 van de 62 psychotici geen enkele ervaring heeft: hier moet de opstap vanuit stilstand worden opgebouwd. Daarentegen blijkt net uit deze tabel dat het de mensen met stemmingsstoornissen zijn die voorheen, eerder in hun leven, enige beroepscarrière hebben ontwikkeld. c. De trajectbegeleiding bijlage 4; tabel 17 : Opvallend is dat er 128/274 (= 46%) trajecten gericht waren naar vrijwilligerswerk (vergelijkbare percentages vorige jaren). Dat de reguliere arbeidsmarkt (loonvormende arbeid) niet uit het oog is verloren blijkt uit het feit dat 80/274 = 29% trajecten hiernaar georiënteerd waren. Voor 1 deelnemer werd een optie op ontmoeting vooropgesteld terwijl 23 = 8% trajecten gericht waren op vorming en ontwikkeling (NB: bij bovenstaande analyse van trajectbegeleiding zijn de onbekende niet weerhouden: er is dus gekeken naar de verhouding van de 274 gerealiseerde en bekende trajecten). Uit dit overzicht blijkt dat er aandacht is voor alle activeringsgebieden nl. arbeid, vorming, ontmoeting en vrije tijd: de eerste twee liggen uiteraard meer in de focus van de aangeboden trajectbegeleiding. In tabel 18 (bijlage 4) worden de redenen tot stopzetting van het traject vermeld. Er is vast te stellen dat er voor 60% van de cliënten een uitstroom werd bekomen. jaarverslag 2011eindversie.doc 11

12 In tabel 23 worden de verschillende acties ondernomen in het traject weergegeven. Er is vast te stelle dat de nadruk ligt op gespreksvoering en het inrichten van vrijwilligerswerk (enerzijds als finaliteit, anderzijds als opstap naar andere vormen van tewerkstelling). Deze twee acties vormen 75% van de trajectstappen. Dit geeft weer dat er veel aandacht gaat naar een persoonlijke vorm van begeleiding en permanente ondersteuning. Overige tabellen geven gedetailleerde beschrijvingen van de uitstroom met verschillen tov geslacht, leeftijd, diagnose. BESLUIT Afgaande op de resultaten en rekening houdend met het feit dat op het einde van her werkinngsjaar 76/299 trajecten nog in ontwikkeling waren, kan gesteld worden dat er voor meer dan 77% van de behandelde trajecten er een activering werd bereikt. 30/223 (17%) trajecten lopen af in één of andere vorm van betaalde tewerkstelling. Daarnaast vinden vele cliënten een zinvolle dagbezigheid, ondernemen ze een opleiding of gaan ze als vrijwilliger aan de slag. Men mag stellen dat voorliggend project succesvol en doelmatig blijft. De grote druk tot participatie (verwijzers) met een permanente wachtlijst maakt dat waarschijnlijk de begeleiders geneigd zijn te vlug af te ronden om nieuwe begeleidingen te kunnen opstarten. Op termijn zou dit wel eens kunnen leiden tot een groter aantal herintreders in de activeringstrajectbegeleiding. Een tweede gedachte die in de beoordeling van de resultaten moet worden meegenomen is de samenstelling en het profiel van de begeleide doelgroep. Alle aangemelde kandidaat - deelnemers hebben wel iets speciaals dat maakt dat bestaande voorzieningen geen opstap kunnen bieden naar een reguliere of gekende activeringsvorm. Immers cliënten waarvoor een kortdurig, eenvoudig en rechtlijnig traject is uit te stippelen en te realiseren worden hierin begeleid door de bestaande (GGZ-) voorzieningen en worden niet aangemeld bij ECHO die toch als meer specialistisch wordt gezien. De uitval blijft bijzonder hoog (bijna 25% van de aangevatte trajecten): dit werkt soms wel door op het motivatiepeil van de begeleiders omdat, vaak ondanks intense inspanningen, positieve en dus bekrachtigende resultaten uitblijven. Toch kan gesteld worden dat dit fenomeen van zich afkeren en zoek geraken vaak kenmerkend is voor deze GGZdoelgroep met vaak ernstige en langdurige moeilijkheden en beperkingen. jaarverslag 2011eindversie.doc 12

13 III. Werking met nevenprojecten: 1. ESF project: loopbaandienstverlening (bijlage 5) Sinds januari van het werkjaar 2006 loopt het project loopbaandienstverlening, gesubsidieerd met Europese middelen. Walden v.z.w. is consortiumpartner in het samenwerkingsverband. Loopbaandienstverlening is een dienstverlening die zich richt naar werkenden. Iedereen die nog een lopend contract heeft of een statuut van zelfstandige en die een minimale werkervaring van 12 maanden heeft, kan deelnemen aan loopbaanbegeleiding. Inhoudelijk kan vertrokken worden van een gerichte vraag (bvb. problemen op het werk) of van een ruimere heroriënterings -vraag. De begeleiding neemt minimaal 6 uur in beslag en wordt (zoals de werking van Echo) gestuurd door de behoefte en vragen van de cliënt. De loopbaanbegeleider beschikt over een heel aantal instrumenten die ingezet kunnen worden en werkt met een persoonlijk actieplan. In dit actieplan worden de gesprekken vervat en worden de concreet geplande acties en een advies weergegeven. Dit actieplan wordt ook meegegeven aan de cliënt. In 2011 waren er 22 (4 mann. en 18 vrouw.)begeleidingen die voor subsidiëring in aanmerking kwamen: 20 begeleidingen waren afgerond; nog 2 waren lopende. 15/22 cliënten zijn afkomstig of geaffilieerd met de GGZ-sector. Slechts 1 cliënt was ouder dan vijftig jaar. 14/22 deelnemers waren gehuwd of samenwonend wat in vergelijking met de populatie van Echo relatief hoog is. Het scholingsniveau van de deelnemers is, zoals bij de ECHO-deelnemers, vrij hoog: 8/22 cliënten hadden een Universitair dipoma of behaalden een bachelor(33.3%). Het doel van Echo om in te stappen in de samenwerking rond loopbaandienstverlening is nog steeds, kort samengevat, tegemoetkomen aan een tekort binnen de gezondheidszorg voor arbeidsgerichte begeleiding bij werkenden met psychische moeilijkheden. Wanneer er gesteld wordt dat enerzijds de graad van herval bij (ex-)psychiatrische patiënten hoog is, en dat anderzijds het functioneren op de werkvloer een degelijke indicatie is voor het algemeen psychosociaal functioneren, dan is het aanbieden van begeleiding bij werkenden een vorm van preventief handelen. Deze begeleiding is gericht op ondersteuning, vroegdetectie van signalen van herval en gericht op het behoud van werk. Ook met dit project bevindt ECHO zich op het raakvlak tussen gezondheidszorg en tewerkstelling en functioneren we als een outreachende dienst die een schakel vormt tussen gezondheidszorg en arbeid. jaarverslag 2011eindversie.doc 13

14 2. T.A.Z. (TenderActiveringsZorg), onderdeel van het M.B.P. Dit project is opgestart op 01,09,2009. De eerste fase liep tot 31,12,2010. Deze werd verlengd tot einde U.C. Kortenberg fungeert als penhouder. Het project wordt uitgevoerd in een partnerschap van zorg, empowerment en GTB-Vlaams-Brabant. Op Vlaams niveau wordt het project aangestuurd door de Vlaamse Stuurgroep TAZ en inhoudelijk begeleid door het Vlaams Platform voor activering. Voor West-Vlaams-Brabant wordt empowerment gerealiseerd door Groep Intro; Walden zorgt voor uitvoering van het luik empowerment in Oost-Vlaams-Brabant. Hiertoe zijn medewerkers van PK Grimbergen, PK Tienen, PZ Diest en IBW De Hulster opgenomen in het personeelsbestand van Walden en genieten ze allemaal de dekking van het ESF-label van Walden. Einde 2011 besliste PK Grimbergen om uit het project te stappen. De te verzorgen casussen werden aan het quotum van groep intro toegevoegd na overleg binnen het partnerschap. Binnen 2011 werd het vooropgestelde quotum van 30 tot 35 cliënten begeleid vanuit vzw Walden vlot behaald. Op niveau van empowerment en het gehele partnerschap Oost- Vlaams-Brabant waren er geen problemen met het quotum te behalen. Wel werd beslist om het quotum voor de eventuele kandidaten vanuit het riziv zelf over te dragen aan een andere partner op Vlaams niveau. Einde 2011 werd het project eveneens geaudit door de VDAB in zake de correctheid van de te hanteren ESF-normen gezien begin het jaar het project een ruimere context kreeg. Gedetailleerde cijfers zijn vervat binnen het CVS (cliënt volg systeem) van de VDAB. Dergelijke print-outs, zoals voorgaande bijlages, zijn niet beschikbaar gezien de data niet vervat is binnen de reguliere registratie van Echo. jaarverslag 2011eindversie.doc 14

15 3 arbeidszorg, provinciaal project. In het werkingsjaar 2010 werd vanaf maart gestart met dit project. Hiervoor werden subsidies verkregen van provincie Vlaams-Brabant. Deze werd toegekend voor de begeleiding van 1 VTE. Dit komt overeen met de begeleiding van drie koppen die samen minimum 30uur/week presteren. Echo Bierbeek onderscheidt zich binnen dit project door uitsluitend met extramurale instellingen, voorzieningen en bedrijven te werken. Er is geen organisatie van arbeidszorg binnen de muren van e eigen organisatie. Dit heeft naast voordelen ook nadelen. Zo wordt er aanzienlijk meer tijd gestoken in de voorbereiding (vinden van een geschikte plaats, ontdekken van wens cliënt, kwartier maken) van het traject. Dit maakt het niet steeds evident om vanaf het begin steeds de opgelegde uren te realiseren. Echter draagt dit wel steeds bij tot het maatgericht werken. Hierover meer hieronder. In het begin liep de opstart eerder traag. Met tot gevold dat in 2010 het vooropgezette quotum niet werd behaald. In 2011 werden er gemiddeld 42 uur/week gepresteerd, dus ruim boven de vooropgestelde 30uur/week. Belangrijk te melden is dat er hier ook een samenwerking is met GTB. Elke maand dient er een fiche met een overzicht van alle arbeidszorgmedewerkers overgedragen te worden aan GTB. Deze leidt kandidaten toe. Echo kan zelf ook kandidaten voorstellen aan GTB die in aanmerking komen. Hieronder wordt dieper ingegaan op de methodiek die door Echo wordt gehanteerd betreffende arbeidszorg. De methodiek van Echo is zo uitgewerkt dat de drie sleutelelementen van AZ aan bod komen. Deze drie sleutel elementen zijn : niet-categoriale werking, inclusief werken,aspect van trajectbegeleiding. De arbeidszorgmedewerkers (AZM) worden eerst begeleid is hun zoektocht naar al dan niet betaalde activering. De cliënt staat steeds centraal in de volledig trajectbegeleiding. Er zal gekeken worden naar de verwachtingen van de cliënt, rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen wordt hier zoveel als kan aan tegemoet gekomen. De begeleiding loopt verder tijdens de uitvoering van een activiteit zodat er op regelmatige basis kan geëvalueerd worden en indien nodig bijgestuurd worden. Elke werkvorm kan een eindstap of een tussenstap naar een andere invulling betekenen. De begeleiding kan op maat aangepast worden en zal in de beginfase meer op de voorgrond komen om dan afhankelijk van de evolutie afgebouwd te worden tot een minimale opvolging. Hierbij is het belangrijk voor de AZM dat hij weet dat de AZI een aanspreekpunt blijft. NIET-CATEGORIALE WERKING Hoewel Echo gestart is als een methodiek van trajectbegeleiding voor mensen met een psychiatrische problematiek of een psychische beperking, wordt dit criterium in verband met psychiatrie in voorliggend project niet gehanteerd. Enerzijds door de sedert jaren opgebouwde expertise in confrontatie met andere doelgroepen en anderzijds door verdiepend studiewerk i.v.m. arbeidsrehabilitatie voor andere doelgroepen met een multiproblem profiel of belangrijke sociale beperkingen kunnen de medewerkers ook voor deze doelgroepen de voorgestelde en uitgewerkte methodiek hanteren. Het statuur waarin de cliënt zich bevindt, is nooit een criterium in het al dan niet opstarten van een begeleiding. Vanuit de dagelijkse praktijk zijn de medewerkers met de zich op de dienst aandienende statuten zoals mutualiteit, pensioen, internering, HET INCLUSIEF WERKEN jaarverslag 2011eindversie.doc 15

16 Zoals gezegd heeft Echo geen eigen uitgebouwde voorziening om AZ aan te bieden. Er wordt gestreefd naar een optimale verdunning van doelgroepwerknemers tussen normale medewerkers. De deelnemers komen in normaal functionerende omgevingen die niet uitsluitend georganiseerd zijn volgens principes van hulpverlening of ondersteuning waardoor er een sterke destigmatisering wordt bereikt. De AZM wordt geacht te functioneren in maatschappelijk zichtbare plaatsen waardoor de maatschappelijke aansluiting wordt gefaciliteerd. HET ASPECT TRAJECTBEGELEIDING Vanuit de basisfilosofie van Echo wordt werk nooit benaderd als een geïsoleerd levensdomein. Werk wordt steeds gezien in zijn cohesie met andere levensdomeinen die medebepalend zijn voor een succesvolle inschakeling in een dagbestedingactiviteit. Minimaal het bewaken van deze randvoorwaarde en waar nodig bijsturen behoort tot de kerntaak van de begeleider. In het begeleidingsproces staan de wensen van de cliënt i.v.m. de vorm van werken voorop. Deze wensen worden inleidend getoetst en gewogen op haalbaarheid, wenselijkheid en realiteitskarakter. In een warme relatie met de cliënt wordt gaandeweg een jobdoel ontwikkeld en worden stappen opgelijst en uitgevoerd die deze doelrealisatie kunnen doen lukken. Een continu, impliciet proces van assessment moet er borg voor staan dat de werklast voor de AZM permanent wordt geëvalueerd. Een mogelijke evolutie in de arbeidscapaciteiten moet worden opgevolgd. Een andere sterke troef in de trajectbegeleiding is onze gemakkelijke bereikbaarheid en beschikbaarheid en deze gekoppeld aan de snelle reactie op plotse veranderingen of onverwachte gebeurtenissen die zich ten velde voordoen. jaarverslag 2011eindversie.doc 16

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering Thema s voor de focusgroepen activering Tekst door inleider : De thema s waarover in de focusgroep gediscussieerd wordt, zijn weergegeven in een overzicht.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen:

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen: Toelichting bij provinciale subsidies aan arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant BIJLAGE 1. Voorwaarden met betrekking de niet-categoriale werking De provinciale subsidies kunnen aangevraagd worden

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Wat brengen we jullie vandaag:

Wat brengen we jullie vandaag: WIN² 1 Wat brengen we jullie vandaag: Wat is Win² Doelstellingen Visie en kader Cijfers Evoluties De Stuurgroep: Samenstelling Doelstellingen Acties en uitdagingen Vraagstelling en wat kunnen wij leren

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team

Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team Kader Veel vraag naar samenwerking tussen gezondheidszorg en VDAB/GTB Past binnen functie 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie,

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Samenwerking Justitie Arbeidszorg: kringloopwinkel Brugse Poort

Samenwerking Justitie Arbeidszorg: kringloopwinkel Brugse Poort Samenwerking Justitie Arbeidszorg: kringloopwinkel Brugse Poort Naar aanleiding van een aantal evoluties die wij binnen de werking van onze vzw een open plaats, departement kringloopwinkel Brugse poort

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 Inhoud 1. Registratiesysteem en gegevensverzameling... 3 1.1 Waarom een Vlaams registratiesysteem?...

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van W²-trajecten (werk/welzijn)

Verleden, heden en toekomst van W²-trajecten (werk/welzijn) WELKOM Verleden, heden en toekomst van W²-trajecten (werk/welzijn) VERLEDEN - Van ATB naar GTB. - Arbeidstrajectbegeleiding van werkzoekende met een arbeidsbeperking. - Van VAPH en projectsubsidie naar

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Samen werken aan werk Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Deze nota bevat de operationele visie en concrete afspraken

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE Samenwerking Pegode Servicepunt vrijwilligerswerk Antwerpen

EINDRAPPORTAGE Samenwerking Pegode Servicepunt vrijwilligerswerk Antwerpen EINDRAPPORTAGE 2016 Samenwerking Pegode Servicepunt vrijwilligerswerk Antwerpen Inhoudstafel eindrapportage 2016 Inleiding 1. Globaal overzicht cijferrapportage 1.1 Aantal intakes per doorverwijzende instantie

Nadere informatie

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Ann Peirs, Geert Brandt, Partners Covista 15 mei 2015 Intro maturiteitsmodel 150 medewerkers uit de publieke sector waren aanwezig

Nadere informatie

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Uit de conceptnota : Het traject TWE heeft als doelstelling competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving,

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid OP-STAP Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid Christel WITGEERS 1 Jobcentrum vzw is een centrum voor gespecialiseerde

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

De arbeidsmarkt onderwijs

De arbeidsmarkt onderwijs De arbeidsmarkt onderwijs aan de start van een nieuwe economische cyclus 1 november 215 Bruno Lamelyn Meewerken aan de opvolging van de onderwijsarbeidsmarkt en acties om het lerarentekort te helpen oplossen

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg (Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg Studiedag Werk Werkt 27 maart 2014 Een momentopname Tussen een zoekende voorgeschiedenis... Decreet Werk en Zorg als

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro Naam van de schoolexterne : Lange Time Out Halle, Groep Intro 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

Eerstelijnspsychologische functie

Eerstelijnspsychologische functie Eerstelijnspsychologische functie Eerstelijnshuis Midden West-Vlaanderen samenwerking tussen vzw Huisartsen MWVL, CGG Largo, stad Roeselare, CAW MWL, SEL MWVL, LMN CWV, PRIT en Dr. Piet Snoeck Met de steun

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 1 COLOFON Opdrachtgever van de studie: FOD Volksgezondheid, Cel Planning Gezondheidsberoepen

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code Advies deontologische code voor loopbaandienstverlening Inhoud Op 2 december 2003 vroeg de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme R.

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Oplegmemo met nadere toelichting matrix arbeidsmarkt

Oplegmemo met nadere toelichting matrix arbeidsmarkt Oplegmemo met nadere toelichting matrix arbeidsmarkt 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Eén van de pijlers van het coalitieakkoord 2014-2018 is: Iedereen aan het werk, niemand buiten de boot. De coalitie wil

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen

Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen Initiatief Beschut Wonen Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen MISSIE Herstelgeoriënteerde begeleiding en ondersteuning aan personen met psychosociale

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie RIZIV GTB- VDAB Visie Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie 1. Historiek 1. Twee jaar pilootproject Samenwerking

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

! """# $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($

! # $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($ 1 Opmaak februari 27. #3 4 4 5(6'2. 78 1 6+ 8 4 '(($,, 5$ 9 :8, ;6 " 4< 7, '(($ 84 7 7 3*% 84 4, 8 ' 6 3*% 8 4 7 7, 4 4 '(($ '((/6 + 84, '(($ 4 :, 5$ 9 &5 9; 8 84 84 7 '(($ : #$. 9 4#;6 " '(($ 7 &2 9,

Nadere informatie

Opendeur bij SSeGA. opendeur bij SSeGA

Opendeur bij SSeGA. opendeur bij SSeGA Opendeur bij SSeGA Overzicht SHM Introductie Vaststelling Nood SSeGA-project Opzet Aanpak Cijfers Ervaringen SSeGA Partners Sociaal Wonen Geestelijke Gezondheidszorg Financiering 3,2 vte en 3u psychiater

Nadere informatie

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB)

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) 1 GTB Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) Opdracht: werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden in hun participatie aan de arbeidsmarkt. Twee disciplines in huis: trajectbegeleiding

Nadere informatie

Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst

Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst B. Penterman psychiater GGZ Oost Brabant Instrumenten The Historical, Clinical, and Riskindicators (HCR- 20) Historische, Klinische en

Nadere informatie

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen:

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: een stand van zaken. Ben Kwanten KOPP-Vlaanderen Zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres

Nadere informatie

Tussentijds verslag denktank 7 januari 2014

Tussentijds verslag denktank 7 januari 2014 Tussentijds verslag denktank 7 januari 2014 18-2-2014 pag. 1 Doelstelling & methode Doelstelling: procesevaluatie Nagaan in welke mate aanpak tov plan is bijgestuurd Inzicht verwerven in factoren die de

Nadere informatie

Supported Employment modelgetrouwheid in Vlaamse arbeidsrehabilitatieprogramma s Knaeps J. & Van Audenhove Ch. GGZ-congres, 2012 Overzicht Inleiding Onderzoek Onderzoeksvragen Methode Analyse Resultaten

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Raad Secundair Onderwijs 2 april 2015 RSO-RSO-END-1415-001 Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

Handleiding beoordeling offertes Trajectbegeleiding van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten A en C)

Handleiding beoordeling offertes Trajectbegeleiding van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten A en C) Handleiding beoordeling offertes Trajectbegeleiding van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten A en C) De beoordeling wordt uitgevoerd per offerte en per perceel.

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Isabel Piot Sean Vandevoort Eddy Weyts Overzicht presentatie Een

Nadere informatie

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 Pagina 3 P R O G R A M M A persbijeenkomst 14 december 2011 : 10.45 uur: Verwelkoming 11.00 uur: Na een introductie door Patrick De Smedt, voorzitter OCMW

Nadere informatie

OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T. B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N. BOUWSTENEN tot WELZIJN

OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T. B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N. BOUWSTENEN tot WELZIJN OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N Heel wat personen krijgen niet altijd de mogelijkheid om te participeren aan de verschillende

Nadere informatie

Huisartsen Maasmechelen Dilsen-Stokkem - Lanaken. Katrien De Wilde Jan Van den Eeden

Huisartsen Maasmechelen Dilsen-Stokkem - Lanaken. Katrien De Wilde Jan Van den Eeden Huisartsen Maasmechelen Dilsen-Stokkem - Lanaken Katrien De Wilde Jan Van den Eeden Wanneer de nood het hoogst is Als je willekeurig 3 Belgen rond een tafel plaatst, zal gemiddeld één van hen doorheen

Nadere informatie

Vraag en Antwoord. Brondocument en volgnummer. 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2

Vraag en Antwoord. Brondocument en volgnummer. 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2 Het project loopt over 3 + 1 jaar. De methodiek die we moeten hanteren gedurende deze periode, is de methodiek zoals beschreven in de offerte. In onze organisaties wordt deze

Nadere informatie

TRAJECTWERKING WERKT 73% stroomt uit

TRAJECTWERKING WERKT 73% stroomt uit TRAJECTWERKING WERKT 73% stroomt uit INLEIDING In 1999 startte de VDAB met de trajectwerking: alle stappen van begeleiding en opleiding werden geïntegreerd in één traject, op maat van de werkzoekende.

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB.

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 462 van EMMILY TALPE datum: 15 april 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Oudere werkzoekenden - Activering door VDAB en vakbonden In

Nadere informatie

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld.

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 502 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 23 maart 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Moeder-kindeenheden - Stand van zaken Voor de meeste vrouwen

Nadere informatie

Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw.

Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw. Naam van de schoolexterne : Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw. 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Nood aan een intern initiatief voor het opvangen van schooluitvallers

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT Het project Roma t Werkt werd uitgeschreven door Odice vzw en de OCMW s van Beveren, Sint- Niklaas en Temse. Het project werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fond

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T REGISTRATIECIJFERS

TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T REGISTRATIECIJFERS TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T 02 201 22 00 REGISTRATIECIJFERS 2013-2016 www.hermesplus.be - info@hermesplus.be 1 1. INLEIDING De mobiele equipe TANDEMplus en het telefonisch onthaal

Nadere informatie

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Hieronder vindt u alle vragen die gesteld zijn tijdens de infosessie van 22/11/2010. In het eerste gedeelte worden vragen vermeld die betrekking hebben op

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers.

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van PETER VAN ROMPUY datum: 10 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie (2) Ik verwijs

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie