De Huppe Boerderijnummer: 853

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Huppe Boerderijnummer: 853"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2014 De Huppe Boerderijnummer: 853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: De Huppe Adres: Kleine Veerweg 9 Postcode: 8017BP Woonplaats: Zwolle Provincie: Overijssel Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Wilma van Vilsteren Adres: Kleine Veerweg 9 Postcode: 8017BP Woonplaats: Zwolle Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Wilma van Vilsteren Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: Idske Sietsma : _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Dit jaar is onze zorgboerderij gegroeid. Het aantal deelnemers is toegenomen en onder de medewerkers hebben ook veranderingen plaatsgevonden. In mei is een winkel medewerker (tevens moeder van 2 clienten overleden aan de gevolgen van kanker. Wij werken op dit moment met 8 medewerkers (4,4 FTE) in de zorg en 6 medewerkers (1,5 FTE) in de overige werkzaamheden: Eigenaren: W: 40 uur (minimaal) A: 12 uur (minimaal) Medewerkers in de zorg: W.: 22 uur R.: 22 uur L.: 16 uur (uit dienst ) A.: 16 uur Ri.: 12 uur Al.: 40 uur Ro.: 32 uur T: 12 uur Overige medewerkers: C.: 12 uur (winkel) D,: 20 uur (winkel) (uit dienst per ) T.: 4 uur (agrarische werkzaamheden) K.: 8 uur (ICT en kaasopslag) A.B.: 6 uur (kaasmakerij) S.: 8 uur (winkel) Klanttevredenheidsonderzoek: Dit jaar hebben gewerkt aan de verbeterpunten uit het onderzoek van Doordat er nu een aparte ruimte voor lessen is hebben de deelnemers meer rust tijdens het leren. De pauzes zijn nu in 3 aparte ruimtes dit creeert ook meer rust. Er zij lampen gekomen zodat er meer licht is. Deelnemers kunnen d.m.v. cursussen, studie of werkervaring zichzelf ontwikkelen. Doordat de deelnemers nu een persoonlijke begeleider hebben die elke 8 weken de leerdoelen bijstelt weten de deelnemer en verzorgers beter aan welke doelen er gewerkt wordt. ook de dagelijkse rapportage is meer op het leerdoel afgestemd. Zie aktiepunten _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf 3

4 In oktober zijn met alle medewerkers uit de zorg functioneringsgesprekken gevoerd. Hier zijn geen bijzonderheden uitvoort gekomen. Iedereen vindt jaar 2015 i.v.m. de veranderingen wel spannend. Aangegeven is dat personeel allemaal nog kan blijven. Men kan steeds professioneler begeleiden maar de schriftelijke vastlegging en controle van dossiers moeten nog beter. Door het succes van de maandelijkse "meidenavond" is ook de "jongensavond" ingevoerd. Eerste avond was in maat Er zijn meestal tussen de 4 en 7 jongens. Elke maand wordt een avond georganiseerd waarop verschillende activiteiten worden gedaan, zoals techniek, film kijken en spellen spelen. De jongens avond wordt geregels door de mannelijke werknemers en de meidenavond door de vrouwelijke werknemers. Doel: contacten aanleggen en onderhouden met leeftijdsgenoten. Op 16 augustus 2014 heeft onze jaarlijkse Boerderijgezelligheidsdag plaatsgevonden. Hier zijn ruim 900 mensen op af gekomen. De laatste jaren hebben al vele verbouwingen plaats gevonden. Ook dit jaar is er gesloopt en gebouwd. Er is een ruimte gebouwd voor studiemogelijkheden. Hier kunnen deelnemers in alle rust studeren en eventueel pauzes doorbrengen. Ook is het nieuwe verblijf voor de paarden gebouwd, echter kunnen de dieren nog niet genieten van hun nieuwe ruimte, omdat deze ruimte nu nog gebruikt moet worden als houtbewerkingsschuur. De oude kapschuur is inmiddels wel gesloopt, zodat in 2015 op deze locatie de nieuwe houtbewerkingsschuur gebouwd kan worden. De paarden moeten dus nog even wachten. Tevens is de boerderij dit jaar 2 dagen (12 en 13 mei) gesloten geweest ivm de verwijdering van het asbest in de daken van de schuren. Tijdens de sloopwerkzaamheden zijn de deelnemers niet in de buurt van de te slopen gebouwen en sloopmachines geweest. De gebouwen die gebouwd zijn waren buiten de terreinen waar de deelnemers konden/mochten komen. Daar waar er deelnemers hielpen met het afbouwen waren de medewerkers in de buurt om ze aan te sturen. Er mocht alleen volgens de protocollen gewerkt worden. De begeleider die deze deelnemers aanstuurt en begeleidt is van oudsher zelf timmerman en is omgeschoold tot professionele begeleider. Aanlevering van materialen gebeurde buiten de tijden dat de deelnemers er zijn. Dus of 's ochtends vroeg of laat in de middag. Als de verbouwingen klaarzijn zal er een nieuwe RI&E plaatsvinden. Op hebben wij telefonisch contact gehad met het kwalitietsbureau van de Federatie. Zij gaven aan dat als we als de verbouwingen klaar zijn, met in achtneming van bovenstaande, een RI&E laten plaatsvinden dat dat akkoord is. Ook zullen er dan nieuwe noodplattegronden gemaakt worden. Studie van de deelnemers _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf 4

5 In juli hebben we een couvenant met het Deltion College gesloten. In samenwerking met het Deltion College kunnen deelnemers ( op dit moment 3 deelnemers) het Entreediploma behalen. Eén deelnemer heeft het afgelopen jaar zijn diploma " Groen : voedsel en leefomgeving" via de Groene Welle behaald. In samenwerking met de Ambelt begeleiden we drie deelnemers (1 SBO en 2 VSO) Vorig jaar heeft iedere deelnemer een persoonlijke begeleider toegewezen gekregen. Dit jaar hebben we veel aandacht besteedt aan de leerwerkplannen / handelingsplannen met hierin de doelen voor iedere deelnemer. De dagrapportage kan hierdoor ook doeltreffender ingevuld worden. De dossiers van elke deelenemr zijn aangepast naar de richtlijnen van het zorgkantoor. De Persoonlijke Begeleiders moeten er op blijven toe zien dat de juiste gegevens in de dossiers aanwezig zijn. Vorig jaar zijn we gestart met het maken van steigerhouten meubelen. Dit in samenwerking met Zes op Maat. Om dit meer bekendheid te geven is een winkelpand gehuurd aan de Thomas a Kempenastraat (per ). Naast de meubelen, die op maat besteld kunnen worden, worden ook produkten uit de Landwinkel van de Huppe verkocht. Tevens mogen produkten vanuit andere instanties hier verkocht worden. Naast de activiteiten met de dieren, kaasmakerij / winkel, hout en huishoudelijke taken is er ook een moestuin. Dit jaar zijn er ook biologische aardappelen verbouwd. De moestuin staat nog in de kinderschoenen, maar we hopen dit de komende jaren meer inhoud te kunnen gaan geven. De aardappelen mogen deelenemers zelf meenemen en ze worden verkocht in de Landwinkel. Ook zijn er 2 kuubskisten naar de voedselbank gegaan. Om de zorg voor de deelnemers te kunnen waarborgen is een goede samenwerking met andere zorginstellingen èn financiering nodig. In 2012 zijn we lid geworden (en is Wilma bestuurslid ) van Zorgcoöperatie Klaver 4 You voor de GZ deelnemers en in 2014 zijn we lid geworden bij Boer en Zorg voor de GGZ deelnemers. Door het veranderende zorgstelsel vanaf 2015 zullen de gemeenten en de zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn. Hiervoor hebben we als bedrijf zelf maar hebben ook de coöperaties contracten gesloten met o.a. Gemeenten Zwolle en Kampen. Nu is nog veel onduidelijk, maar we hopen in de loop van 2015 toch meer inzicht te krijgen in hoe alles gefinancierd gaat worden _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf 5

6 De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers Aantal deelnemers. Begin Instroom Uitstroom Eind Autisme Psychiatrische problematiek Niet aangeboren hersenletsel 7 7 Licht verstandelijke beperking ADHD Hechtingsproblematiek 1 1 Stofwisselingsziekte 1 1 Lichamelijke beperking ADD 1 1 Syndroon van Down 1 1 Totaal Reden uitstroom: Verhuisd 2 afloop Trias Jeugdhulp 2 andere zorgaanbieder 1 totaal 5 Scholing en ontwikkeling Cursussen en opleidingen: Als bijscholingsactiviteit heeft het team in het voorjaar 2014 de cursus / training "Omgaan met normoverschrijdend gedrag" gedaan. Daarnaast hebben de volgende medewerkers de volgende cursussen / opleidingen gevolgd: A. : 6-8 bijeenkomsten "grensoverschrijdend gedrag" L. : SPH afgerond, 6-8 bijeenkomsten "grensoverschrijdend gedrag" W. : BVE-diploma ( ), 6-8 bijeenkomsten "grensoverschrijdend gedrag" cursus "Begeleiden voor professionals" ( W.: 6-8 bijeenkomsten "grensoverschrijdend gedrag" _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf 6

7 R.: 6-8 bijeenkomsten "grensoverschrijdend gedrag" Een aantal medewerkers zijn nog met een opleiding bezig: Ro. : niveau 4 - begeleider specifieke doelgroepen Ri. : Duaal SPH Al. : afstudeer opdracht SPH Alle medewerkers hebben in oktober 2013 een BHV herhalingscursus gevolgd. Er staat voor het voorjaar van 2015 (19 maart, zie bijlage) een herhalingscursus gepland, hier doen alle medewerkers aan mee. Wij kiezen er bewust voor om alle medewerkers een BHV cursus te laten volgen. Als de Zorgboerin er niet is kan degene die ontdekt dat er hulpverlening nodig is direct als leider fungeren. Hij zal dan de rest aansturen. Elke medewerker heeft zijn eigen deelnemers op een dag. Hij is houdt in de gaten waar zijn deelnemers zijn en zorgt ervoor dat in dien nodig zijn eigen deelnemers naar de verzamelplek gaan. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? Het doel is dat alle medewerkers minimaal 1 of 2 dagen per jaar een bijscholing volgen. Hieraan heeft iedereen voldaan. De beoogde opleidingsdoelen zijn meer dan gehaald. Alle medewerkers hebben meer dan de beoogde bijscholingsdagen gevolgd. Doordat er steeds stagiaires zijn van HBO scholen en MBO-scholen blijft iedereen bewust bezig met hoe begeleiden wij en wat heeft de deelnemer nodig. Dit is één van de de redenen dat er elk jaar stagiaires zijn. De kennis met betrekking tot de beperkingen wordt regelmatig besproken. Men is allert op relevante televisieprogramma's. De medewerkers attenderen elkaar via de groepsapp op nieuws in dagbladen en op televisie _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf 7

8 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? deelnemer heeft brandende tak uit vuurkorf gehaald en brandwondje op de hand deelnemer heeft hete thee over zijn hand gekregen 10 minuten gekoeld en koelende pleister opgeplakt, geen restschade gekoeld met lauw water en gel aangebracht. geen restschade Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Overzicht Vervolgactie Afgerond? jonge deelenemer heeft begeleider tegen been getrapt. met als gevolg een zere plek op het been. Geen blijvende schade. Volgens protocol bij trias jeugdhulp gemeld, omdat het een deelnemer van hen was. Geen blijvende schade en het is bij één keer gebleven. Een meldingsformulier is ingevuld en opgestuurd naar Trias. Zijn er meldingen van klachten? Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? elke cliënt heeft minimaal 1 evaluatie gesprek gehad. 29 keer 1 gesprek 25 keer 2 gesprekken 11 keer meer dan 3 gesprekken Handelingsplan is gemaakt en bijgesteld. Dit gebeurd elke 8 weken. men wordt zich er bewuster van of de aktiviteiten bij de doelen passen. Bij de jongere cliënten worden de mogelijkheden voor studie beter benut. In de evaluatie gesprekken komt naar voren dat er bij de jongvolwassen groep behoefte is aan vrijetijdsbesteding buiten de dagbesteding en thuissituatie om. Bekeken wordt of en hoe we hier een rol in kunnen spelen. De deelnemers moeten wennen aan het zo direct werken aan doelen, de motivatie wordt hier echter wel door vergroot. Sommigen vinden het wel erg spannend en zijn bang te snel losgelaten te worden. Er is geen officieel tevredenheidsonderzoek geweest. De tevredenheidsvragen zijn meegenomen in de evaluatie _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf 8

9 elke dag wordt er per client een dagrapportage ingevuld in het client volg systeem de oudercommissie is dit jaar 4 keer bij elkaar geweest (11 januari, 12 maart, 13 mei en 26 november er zijn dit jaar 4 nieuwsbrieven naar de clienten en ouders/verzorgers gegaan momenten. In januari 2015 komt er iemand vanuit universiteit Wageningen een vragenlijst afnemen (voor zorgboeren) in maart 2015 doen wij een intern tevredenheidsonderzoek. dit gebeurd elke dag als client er is. aan de hand van deze rapportages worden de doelen besproken en bijgesteld De notulen worden gemaakt en de volgende keer besproken. de verbeterpunten uit tevredenheidsonderzoeken hebben plaatsgevonden. De protocollen worden in februari 2015 bijgevoegd bij nieuwsbrief. in 2015 wordt er gekeken of er een inlogaccount gekoppeld kan worden aan de website Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) We gaan door met de weg die we ingeslagen zijn. Dagrapportages op doelen en elke 8 weken doelen herzien. De conclusie is dat het belangrijk is met elkaar in gesprek te blijven en open te staan voor de meningen en ideeën van clienten en ouders en verzorgers. Zij zorgen er ook voor dat we de afspraken die we maken ook nakomen. In 2014 is het klanttevredenheidsonderoek niet uitgevoerd omdat in 2013 een onderzoek was uitgevoerd door een geaccrediteerd onafhankelijk bureau en in eerste instantie vanuit universiteit Wageningen een onderzoek zou worden gedaan. We hebben alle verbeterpunten in 2014 kunnen realiseren. Voor januari 2015 staat een onderzoek gepland onder de LVBers, door universiteit wageningen in opdracht van Federatie. Er zou eerst in het najaar van 2014 een groter onderzoek worden gedaan. Hierdoor is het algehele klanttevredenheidsonderzoek verschoven naar maart In 2016 komt er dan weer een onafhankelijk onderzoek door een bureau welke door het zorgkantoor/gemeente wordt/is erkend. Zie bijlage voor de vragen welke we in maart 2015 aan onze deelnemers of ouder/verzorgers gaan stellen _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf 9

10 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie arlijks terugkerende acties (2014) Gerealiseerd Toelichten Actualisatie van de RI&E De punten zijn doorgenomen Er is een bord in de schuur gekomen waarop de regels m.b.t. de dieren en gezondheid staat (regels m.b.t. de Hygiëne) Oefening calamiteitenplan In 1 week op meerdere dagen geoefend zodat alle deelnemers konden oefenen Evaluatie gesprekken met deelnemers Nieuwe handelingsplannen zijn opgesteld na evaluatie oude plannen. (2 x per jaar) Tevredenheidonderzoek deelnemers meegenomen in evaluatie gesprekken Functioneringsgesprekken Alle medewerkers in de zorg hebben een functioneringsgesprek gehad. Actualisatie BHV Eind vorig jaar heeft iedereen de herhalingscursus BHV gevolgd, waardoor besloten is een herhalingscursus voor dit jaar uit te stellen tot volgend jaar. Opstellen jaarverslag arverslag aangemaakt verbeterpunten KTO doorvoeren - verkeersmannetje besteld t.b.v. veiligheid. samenwerking met andere kleinschalige zorgondernemingen bijeenkomsten oudercommissie/clientenraad evaluatiegesprekken (minimaal 1 per jaar) met elke deelnemer/ouder/verzorger eventuele andere personene uit netwerk client ontruiming wordt één maal met deelnemers en éénmaal met alleen medewerkers geoefend. - extra verlichting binnen is gerealiseerd samenwerking met Klaver 4 you 2014 samenwerking met Boer en Zorg Verdeeld over het hele jaar zijn er 4 bijeenkomsten oudercommissie geweest. I.v.m. het opstellen van nieuwe handelingsplannen hebben er evaluatiegesprekken plaats gevonden met iedere deelnemer en/ of ouder/begeleider. In het begin van het jaar heeft een oefening met alleen medewerkers plaatsgevonden en in november hebben alle deelnemers aan een ontruiming _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf 10

11 deelgenomen. Acties vanuit kwaliteitssysteem > Hoe wordt er gecontroleerd of het noodplan bekend is bij de deelnemers? > Hoe vaak, op welke manier en door wie wordt een ontruiming geoefend? website aanpassen: vermelden dat er een privacyreglement is De Persoonlijk Begeleider van de deelnemer bespreekt het onderwerp tijdens een van zijn gesprekken met de deelnemer. Steekproefsgewijs wordt dit door Wilma getoetst. Zo weten we of de deelnemers op de hoogte zijn van het noodplan. De ontruiming een keer met medewerkers geoefend. In 2014 gaan we dit ook meerdere malen oefenen met de deelnemers. in november hebben we het een week lang elke dag geoefend. wordt door Ri. in februari 2015 op site gezet en wordt vermeld in de nieuwsbrief van februari 2015 Acties vanuit evaluatie Regels opstellen onmtrent trampoline gebruik ja Acties vanuit audit Sociale media grijpen steeds verder in in het dagelijkse leven. Zeker bij deze doelgroep. Blijf alert op misbruik en ongewenste privacy-schending. Pas zaken als huisregels daarop zo nodig aan en besprek het onderwerp. Zeker ook met de medewerkers. We blijven alert Overige acties verbouw fietsenschuur tot leslokaal en overlegruimte is klaar. bouw nieuwe loods met (hout)werkplaats staat gepland voor maart 2015 bouw paardenstal is klaar. Wordt nu echter gebruikt als (hout)werkplaats lascursus voor Ro en A.v.D. volbracht afstudeeopdracht Al. en Li. over lesgeven op de zorgboerderij Li. is afgestudeerd en Al. studeert af in 2015 cursus omgaan met normoverschrijdend is in het voorjaar van _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf 11

12 gedrag gevolgd. Iedereen heeft certificaat behaald. opzetten jongensavond eens per maand vanaf maart 2014 op de 2de vrijdag van de maand start verkoop in winkel Thoamas a Kempis straat Bakken met Niels in Ruimte op de Boerderij 18 april 2014 feestelijke opening De bakker heeft in de zuivelschuur een ruimte voor opslag Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? De ontwikkelingen laten zien dat we op de goede weg zijn en dat we trachten alle veranderingen bij te blijven of voor te zijn. Wij hebben dit jaar met betrekking tot de social media de deelnemers er mondeling en schriftelijk op gewezen dat er geen foto's van elkaar worden gemaakt. Ook foto's van ander deelnemers mogen niet op de facebooksites komen. Bij een aantal deelnemers, vooral de jongeren, zijn door de begeleiders de facebooksites beter beveiligd. We voeren gesprekken met de deelnemers over wat wel en niet op facebook en in watsapp berichten gezet kan worden. Hoe komen berichten op de ander over en hoe komen berichten van de ander op jou over. De meeste punten zijn afgewerkt of er wordt nog aangewerkt. Om er voor te zorgen dat de medewerkers nog bewuste bezig zijn zullen we de actie punten uit het jaarverslag en uit RI&E als agendapunt op de teamvergaderingen meenemen. Doelstellingen voor het komende jaar deelnemers en/of ouders op de hoogte stellen van protocollen en klachtenregelement in. Verder gaan met bouw van nieuwe schuren om meer rustige werkplekken te creeren. ontwikkelen van onderwijs arrangementen samen met andere onderwijsinstellingen en onderwijs consulenten. Het doel is om de jonge deelnemers, met tijdelijke leerplichtontzegging weer te kunnen plaatsen in speciaalonderwijs of regulier onderwijs. De handellingsplannen worden elke 8 weken herschreven en 1 of 2 keer per jaar vindt er een evaluatie met deelnemer en/of ouders/verzorgers plaats. de financiele afhandeling van de uren en dagdelen van de deelnemers die zorg in nature hebben of die via gemeenten zijn geplaatst vindt plaats via de Backoffice van onze Zorgcoöperatie Klaver4you. Door innovatief bezig te zijn gaan we dit jaar toch in omzet groeien. Terwijl er op de zorg wordt bezuinigt _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf 12

13 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: De Huppe Datum: februari 2015 Boerderijnummer: 853 ar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijke Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties (2015) bijwerken kwaliteitssysteem Wilma/Idske oudercommissievergaderingen 4 keer per jaar. februari, mei/juni, september en november onderwijsarrangementen uitbouwen in VMBO en MBO in sameenwerking met Deltion en Groene Welle Idske Wilma/Idske Actualisatie van de RI&E Wilma Oefening calamiteitenplan Renee/wilma Evaluatie gesprekken met deelnemers persoonlijke begeleiders Tevredenheidonderzoek deelnemers Idske Functioneringsgesprekken Wilma/Idske Actualisatie BHV Wilma/Idske Opstellen jaarverslag Wilma/Idske Zoönosencertificaat verlengen en inenten schapen. Dierenarts kan komen als schapen afgelammerd zijn. arlijkse controle brandblussers. Dogger brandbeveiliging komt eens per jaar controleren. zij houden dit zelf in de gaten. Bij jaarlijkse controle brandblusser nieuwe situatie meenemen en de nodige aanpassingen Alex Wilma Wilma _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf 13

14 laten uitvoeren aanpassen clientdossiers aan de richtlijnen van Zorgkantoren en/of Gemeenten Idske Acties vanuit kwaliteitssysteem > Hoe wordt er gecontroleerd of het noodplan bekend is bij de deelnemers? > Hoe vaak, op welke manier en door wie wordt een ontruiming geoefend? website aanpassen: vermelden dat er een privacyreglement is Wilma Wilma/Renee Wilma/Rik Acties vanuit audit Sociale media grijpen steeds verder in in het dagelijkse leven. Zeker bij deze doelgroep. Blijf alert op misbruik en ongewenste privacyschending. Pas zaken als huisregels daarop zo nodig aan en besprek het onderwerp. Zeker ook met de medewerkers. Idske Overige acties bouw nieuwe loods met (hout)werkplaats Alfons afstudeeopdracht Al. en Li. over lesgeven op de zorgboerderij onderwijsarangementen samenstellen i.s.m. onderwijsconsulent en scholen (Ambelt) voor BO Wilma Wilma/Idske aanpassen noodplattegronden Wilma _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf 14

15 contactopnemen met kwaliteitsbureau als verbouwing klaar is. Wilma Stigas laten komen voor nieuwe RI&E Wilma _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf 15

16 Opmerkingen bijlage(n) Bijlage vragenlijsten voor klanttevredenheidsonderzoeken Bijlage orderbevestiging BHV-cursus _853_De_Huppe_jaarverslag_ pdf 16

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Den Ouden Boerderijnummer: 1595

Den Ouden Boerderijnummer: 1595 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Ouden Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag juni 2013 - december 2013 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 arverslag nuari 2015 - december 2015 'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Buitenrust

Zorgboerderij Buitenrust Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Buitenrust Boerderijnummer: 0582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Wilgenhof Boerderijnummer: 403 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Huppe Boerderijnummer: 853

De Huppe Boerderijnummer: 853 arverslag nuari 2015 - december 2015 De Huppe Boerderijnummer: 853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag januari 2013 - december 2013 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Boerderij Vrede t Best

Boerderij Vrede t Best Jaarverslag Januari 2012 december 2012 Boerderij Vrede t Best Boerderijnummer: 1518 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december 2012 TREX Boerderijnummer: 1661 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Pony-recreatie Het Lamoen

Pony-recreatie Het Lamoen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Pony-recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 0468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 arverslag nuari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Zorgboerderij Oud Schoonhorst

Zorgboerderij Oud Schoonhorst Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 202 - december 202 Zorgboerderij Oud Schoonhorst Boerderijnummer: 3 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4., juni 20. Federatie

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Vlinder Boerderijnummer: 1340

Vlinder Boerderijnummer: 1340 arverslag nuari 2013 - december 2013 Vlinder Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Moed en Vertrouwen Boerderijnummer: 53 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Boerderij Hooghei Boerderijnummer: 1817

Boerderij Hooghei Boerderijnummer: 1817 arverslag nuari 2012 - december 2012 Boerderij Hooghei Boerderijnummer: 1817 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Little Drovers Boerderijnummer: 2026

Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399

Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

de Noorderling Boerderijnummer: 2059

de Noorderling Boerderijnummer: 2059 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Noorderling Boerderijnummer: 2059 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Achter de bos Boerderijnummer: 1889

Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Huppe Boerderijnummer: 853

De Huppe Boerderijnummer: 853 arverslag nuari 2013 - december 2013 De Huppe Boerderijnummer: 853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Stolp Boerderijnummer: 1456

De Stolp Boerderijnummer: 1456 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Stolp Boerderijnummer: 1456 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghuis aan de Lindelaan

Zorghuis aan de Lindelaan Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorghuis aan de Lindelaan Boerderijnummer: 1969 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 LWZ De Dissel Boerderijnummer: 383 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 LWZ De Dissel Boerderijnummer: 383 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 LWZ De Dissel Boerderijnummer: 383 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Floradorp Boerderijnummer: 1624

Floradorp Boerderijnummer: 1624 arverslag nuari 2015 - december 2015 Floradorp Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Lachende Geit

Zorgboerderij de Lachende Geit Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Lachende Geit Boerderijnummer: 1858 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 arverslag nuari 2015 - december 2015 Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Amethyst Boerderijnummer: 1325

De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

A gen Ling Boerderijnummer: 2138

A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Doe-boerderij An t Hoag

Doe-boerderij An t Hoag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Doe-boerderij An t Hoag Boerderijnummer: 839 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Molenhoeve Boerderijnummer: 1514 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Klimop Boerderijnummer: 1294

De Klimop Boerderijnummer: 1294 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Klimop Boerderijnummer: 1294 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag nuari 2012- december 2012 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Ruimte

Zorgboerderij De Ruimte Jaarverslag januari - december Zorgboerderij De Ruimte Boerderijnummer: 734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen aarverslag anuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Moed en Vertrouwen Boerderijnummer: 53 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari - december De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of

Nadere informatie

De Westrik Boerderijnummer: 1713

De Westrik Boerderijnummer: 1713 arverslag nuari 2015 - december 2015 De Westrik Boerderijnummer: 1713 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Training- en leerboerderij Crumelhaeve

Training- en leerboerderij Crumelhaeve Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Training- en leerboerderij Crumelhaeve Boerderijnummer: 1822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

De Schimmelpenninckhoeve

De Schimmelpenninckhoeve Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Schimmelpenninckhoeve Boerderijnummer: 1629 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

de Bijenstal Boerderijnummer: 1635

de Bijenstal Boerderijnummer: 1635 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Bijenstal Boerderijnummer: 1635 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Tijhuis

Zorgboerderij Erve Tijhuis Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Erve Tijhuis Boerderijnummer: 1113 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 0449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen ZORGBOERDERIJ DEN OUDEN Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Boerderijnummer: 1337 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jarverslag januari 2013-december2013. Boerderijnr.428. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jarverslag januari 2013-december2013. Boerderijnr.428. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jarverslag januari 2013-december2013 Raaykeshoaf Boerderijnr.428 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen -02-10-JV-428-Raaykeshaof Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij Paarlberg

Zorgboerderij Paarlberg Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Paarlberg Boerderijnummer: 790 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

De Klimop Boerderijnummer: 1294

De Klimop Boerderijnummer: 1294 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Klimop Boerderijnummer: 1294 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 arverslag nuari 2015 - december 2015 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561 arverslag nuari 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1561 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag September 2012 - december 2012. Onder de Linde. Boerderijnummer: 1543

Jaarverslag September 2012 - december 2012. Onder de Linde. Boerderijnummer: 1543 Jaarverslag September 2012 - december 2012 Onder de Linde Boerderijnummer: 1543 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 VOF Laan Boerderijnummer:503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Egmondermeer

Zorgboerderij Egmondermeer Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Egmondermeer Boerderijnummer: 1479 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Boerderij Het Liessenhuus Boerderijnummer: 875

Boerderij Het Liessenhuus Boerderijnummer: 875 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderij Het Liessenhuus Boerderijnummer: 875 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jemalupe Boerderijnummer: 648

Jemalupe Boerderijnummer: 648 arverslag nuari 2013 - december 2013 Jemalupe Boerderijnummer: 648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Lindenhof Boerderijnummer: 441

De Lindenhof Boerderijnummer: 441 arverslag nuari 2015 - december 2015 De Lindenhof Boerderijnummer: 441 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen De Waterhoeve G.Gerritsen N.F.Gerritsen-Voogt Oosterhoutsestraat 60 6678PD Oosterhout tel.: 06-22602464 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Waterhoeve Boerderijnummer: 1341 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

Zorgboerderij Chicken Fun Lange Zuidweg 6 4454 PK Borssele. Jaarverslag Januari 2013 december 2013. Chicken Fun. Boerderijnummer: 1759

Zorgboerderij Chicken Fun Lange Zuidweg 6 4454 PK Borssele. Jaarverslag Januari 2013 december 2013. Chicken Fun. Boerderijnummer: 1759 Zorgboerderij Chicken Fun Lange Zuidweg 6 4454 PK Borssele Jaarverslag Januari 2013 december 2013 Chicken Fun Boerderijnummer: 1759 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 arverslag nuari 2014 - december 2014 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Little Drovers Boerderijnummer: 2026

Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549

Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Het Trekpeerd

Zorgboerderij Het Trekpeerd Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Het Trekpeerd Boerderijnummer: 1648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie