VluchtelingenWerk WOB - Locatie Roosendaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VluchtelingenWerk WOB - Locatie Roosendaal"

Transcriptie

1 VluchtelingenWerk WOB - Locatie Roosendaal In 2012 hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden binnen VluchtelingenWerk Roosendaal. De lokale afdeling valt tegenwoordig onder de regio VluchtelingenWerk West- en Oost Brabant & Bommelerwaard. Door middel van de schaalvergroting die heeft plaats gevonden in 2011 is getracht de doelstellingen van VluchtelingenWerk Nederland te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. De samenwerking heeft inmiddels geleid tot meer uniformiteit binnen de organisatie. Daarnaast zijn er verbeteringen gevonden in de effectiviteit en kwaliteit van de begeleiding aan vluchtelingen binnen de gemeente Roosendaal. Vanuit het regionale beleid is door middel van een werkgroep gekeken hoe bedrijfsprocessen binnen de regio zodanig belegd kunnen worden dat lokaal een effectief vluchtelingenbeleid kan worden uitgevoerd tegen zo min mogelijk kosten, waarbij een zo effectief mogelijke samenwerking wordt bereikt tussen beroepskrachten en vrijwilligers. In 2013 zal de implementatiefase van deze werkgroep vorm worden gegeven. Deze overeenkomst voor twee jaar is afgesloten voor de jaren 2013 en 2014 met de optie tot verlenging van twee keer een jaar. Daarnaast zijn de trajecten over 2012 met terugwerkende kracht gefinancierd door de gemeente. VluchtelingenWerk Roosendaal zal per 1 januari 2013 gaan werken op inkoopbasis. De Gemeente Roosendaal zal de trajecten van inburgeringsgerechtigde statushouders inkopen bij VluchtelingenWerk. De trajecten zijn gebaseerd op twee pijlers, te weten het wegnemen van belemmeringen en het bevorderen van participatie. Sinds 24 februari 2012 is VluchtelingenWerk Roosendaal verhuisd naar een nieuw onderkomen. Na een uitgebreide zoektocht wordt nu gebruik gemaakt van het klooster Mariadal van de zusters Franciscanessen. Mariadal is in gebruik genomen in 1934 en heeft sindsdien onderdak geboden aan vele zusters. Inmiddels is de overname van het klooster - door de provincie - in een ver gevorderd stadium. De provincie zal gaan zoeken naar een nieuwe bestemming voor het klooster. Tot die tijd bieden zij VluchtelingenWerk Roosendaal de gelegenheid om haar kantoor te huisvesten en cliënten te ontvangen in Mariadal. VluchtelingenWerk Roosendaal heeft de beschikking gekregen over vier kantoorruimtes, een receptie en een keuken. Op deze manier wordt VluchtelingenWerk Roosendaal in staat gesteld om haar cliënten te ontvangen en te ondersteunen met de integratie binnen de gemeente Roosendaal. VluchtelingenWerk Roosendaal is te bezoeken op de Vincentiusstraat 7 te Roosendaal. In zowel 2011 als 2012 was er onduidelijkheid over de rol en positie van VluchtelingenWerk in de gemeente Roosendaal. De gemeente Roosendaal erkende het belang van Vluchtelingenwerk en waardeerde de inzet van alle vrijwilligers. Echter bood het nieuwe beleid en de gedwongen bezuinigingen van de gemeente Roosendaal weinig ruimte voor subsidiëring van VluchtelingenWerk. Eind 2012 zijn VluchtelingenWerk en de gemeente Roosendaal tot een overeenkomst gekomen. Afgelopen jaar is naast het aanbieden van de gebruikelijke producten en diensten veel geïnvesteerd in continuering en samenwerking. Zo is het aantal vrijwilligers uitgebreid en zijn diverse producten en handelingen beschreven op papier waardoor overdracht gemakkelijk is en men niet volledig afhankelijk is van bepaalde medewerkers. Daarnaast is veel geïnvesteerd in vrijwilligers door middel van training, scholing maar ook intervisiebijeenkomsten. Er is ook geïnvesteerd in zowel de kwaliteit als kwantiteit van samenwerking met belangrijke ketenpartners waaronder het Taalhuis, Accessio, Aramis Alleewonen, Fourstar en Humanitas. Dit zal in 2013 verder uitgebreid worden. Ook is in 2012 een start gemaakt met de invoering van een nieuwe cliënt volgsysteem (VVS). Met behulp van dit systeem komt alle informatie van de cliënt te samen en kan het monitoren van de voortgang verbeterd worden. VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Roosendaal Vincentiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal Telefoon: Mail:

2 Vrijwilligers Onderscheiding Addie Merkx-Mathijssen Ook in 2012 is binnen VluchtelingenWerk Roosendaal met een enthousiaste groep vrijwilligers gewerkt aan de diensten van VluchtelingenWerk. In 2012 zijn er twee nieuwe vrijwilligers actief geworden binnen de maatschappelijke begeleiding en vier nieuwe vrijwilligers binnen het taalcoach project. Momenteel heeft VluchtelingenWerk binnen de maatschappelijke begeleiding dertien actieve vrijwilligers. Binnen het taalcoach-project zijn negen vrijwilligers actief. Emplooi heeft twee vrijwilligers. In totaal wordt binnen VluchtelingenWerk Roosendaal met vierentwintig vrijwilligers gewerkt. In 2013 zal gezocht blijven worden naar nieuwe vrijwilligers om de continuïteit te waarborgen. Op 27 april 2012 stuitte Addie Merkx op een grote verassing. Regelmatig worden cursussen en trainingen gevolgd om over alle actuele kennis en vaardigheden te beschikken, die van belang zijn voor het begeleidingswerk. Bij het werven van de vrijwilligers wordt met goed resultaat mede gebruik gemaakt van de mogelijkheden, die het Vrijwilligers Informatie Punt biedt. De nieuwe vrijwilligers zijn Dorine de Jong (persoonlijk begeleider), Maartje Schutte (persoonlijk begeleider), Lia van Nispen (taalcoach), Maud van de Ven (taalcoach), Anne-Marie van Liempd (taalcoach) en Ineke van Rijsbergen (taalcoach). Afscheid werd genomen van Hacer Alaca (persoonlijk begeleider) en Lilian Dekkers (taalcoach). Coördinator Per 1 maart 2012 is er een betaalde locatiecoördinator voor 10 uur per week in dienst genomen: Rick Pels. Hij stuurt de vrijwilligers aan en bewaakt de kwaliteit en de saamhorigheid in het team. Daarnaast ontwikkelt hij nieuwe werkwijzen en draagt oplossingen aan voor bestaande problemen. De coördinator behartigt tenslotte onze belangen bij de Gemeente Roosendaal en onderhoudt de interne en externe contacten. Toen zij dacht een vergadering te hebben over de financiering van VluchtelingenWerk Roosendaal stapte zij plotseling een volle zaal met familie, vrienden en collega s binnen. Hier werd zij welkom geheten door de burgemeester van Roosendaal: de heer Niederer. Deze stond Addie op te wachten om haar te onderscheiden als lid in de orde van Oranje-Nassau. Addie heeft deze onderscheiding te danken aan al haar harde werk vol toewijding voor zowel VluchtelingenWerk als Amnesty International. Addie Merkx is al elf jaar vrijwilligster bij VluchtelingenWerk Roosendaal waar zij actief is als persoonlijk begeleider en penningmeester. Addie besteedt al snel twintig uur per week aan haar werkzaamheden bij VluchtelingenWerk Roosendaal. VluchtelingenWerk Roosendaal wil bij deze Addie Merkx dan ook nog eens in het bijzonder bedanken voor al haar bewezen diensten en hoopt dat Addie nog lang actief zal blijven binnen de organisatie.

3 Maatschappelijke begeleiding Doelgroep Op tal van terreinen bevordert VluchtelingenWerk Roosendaal de zelfredzaamheid van de cliënten in de Roosendaalse samenleving; door het geven van informatie en advies, het verlenen van concrete diensten en/of doorverwijzen bij vragen of problemen van persoonlijke of maatschappelijke aard. De doelgroep van VluchtelingenWerk Roosendaal bestaat uit een tweetal verschillende groepen. De begeleiding is onder te verdelen in drie fasen. Allereerst een fase waarin concrete hulp wordt geboden, als de cliënt de Nederlandse taal nog niet voldoende beheerst om zelf actief te zijn. Daarna een fase waarbij er regelmatig contact is om kennis en vaardigheden bij te brengen. Dit duurt, afhankelijk van de ontwikkeling van de cliënt, veelal tot het einde van diens inburgering en wordt nog gevolgd door een derde fase. In de laatste fase kan de cliënt op eigen initiatief contact opnemen met zijn begeleider voor informatie. In totaal duurt de maatschappelijke begeleiding twee jaar. Tijdens de begeleiding wordt regelmatig vastgesteld welke ondersteuning de cliënt nog nodig heeft om zijn zelfredzaamheid zo snel mogelijk te bereiken. Aan het eind van de begeleiding wordt hij voor hulpvragen, die zich daarna nog zouden voordoen, verwezen naar de daarvoor gebruikelijke instellingen in Roosendaal. Alleen voor specifieke vragen ten aanzien van eventuele gezinshereniging, verblijfsvergunning en naturalisatie kan de oud-cliënt ook daarna nog bij VluchtelingenWerk Roosendaal terecht. Voor de maatschappelijke begeleiding wordt gebruik gemaakt van spreekuren, begeleiding bij de cliënt thuis, administratieve ondersteuning en inrichtingshulp. De cliënten kunnen telefonisch of aan de receptie een afspraak maken voor één van de spreekuren. De Spreekuren vinden plaats op elke dinsdag- en woensdagochtend van 09:00 tot 12:30 en op elke woensdagen donderdagavond van 19:00 tot 20:30. De rest van de week regelen de medewerkers vanuit huis diverse zaken en bezoeken zij hun cliënten thuis. Publieksvoorlichting In 2012 zijn er vier dagdelen voorlichting gegeven op het Kellebeek College. Daarnaast zijn er vijf voorlichtingen gegeven op het Nobertuscollege. Tijdens deze voorlichtingen wordt er informatie gegeven over vluchtelingen en VluchtelingenWerk. Ook in 2013 zal VluchtelingenWerk Roosendaal voorlichting blijven geven op diverse scholen. Statushouders/vluchtelingen Een asielzoeker verkrijgt de status van statushouder/ vluchteling, zodra het asiel is verleend. De gemeente heeft een wettelijke verplichting om een bepaald aantal mensen in hun gemeente te plaatsen en maatschappelijke begeleiding te kunnen bieden. Roosendaal had in 2012 een door de COA toegewezen verplichting om 20 statushouders te huisvesten. Daarnaast had zij een achterstand van 21 statushouders. In 2012 is de taakstelling behaald en is er zelfs ingelopen op de achterstand. De gemeente Roosendaal heeft 31 statushouders weten te plaatsen. De taakstelling voor het eerste half jaar van 2013 wordt 15 statushouders dit te samen met de overgebleven achterstand van 10 statushouders. Oud cliënten Dit zijn Statushouders/ vluchtelingen die reeds de volledige begeleiding van 2 jaar door VluchtelingenWerk hebben ontvangen. Zij kunnen terecht op het zogeheten inloopspreekuur waarin zij terecht kunnen voor juridische ondersteuning en vragen.

4 Taal in beweging (Taalcoachproject) Juridische begeleiding De gemeente Roosendaal heeft in het kader van het Deltaplan- inburgering een financiële bijdrage ontvangen ten behoeve van het taalcoach-project. De gemeente beschikte bij aanvang over een budget voor 450 koppels, in totaal Het taalcoach liep in eerste instantie van 2009 tot en met 2011 maar is ook in 2012 voortgezet. In 2012 is de uitvoering van het taalcoach-project onder de verantwoording komen te liggen van de locatiecoördinator die werkt vanuit het kantoor van VluchtelingenWerk Roosendaal. In 2012 heeft het project het eerste kwartaal geen nieuwe koppels tot stand gebracht in verband met personele verschuivingen en onzekerheid over de voortzetting van het project. Echter is het project in het tweede kwartaal weer hervat en hebben er vanaf juni weer nieuwe koppelingen plaatsgevonden. Over heel 2012 hebben er 13 koppelingen plaatsgevonden. Het streven voor 2013 is het behalen van 30 koppels. Daarnaast wordt er gezocht naar een mogelijkheid tot intensieve samenwerking met het taalmaatjes-project van Humanitas. Ondersteuning door middel van uitleg en informatie wordt door VluchtelingenWerk Roosendaal gegeven ten aanzien van het verkrijgen en behouden van een verblijfsvergunning, een eventuele gezinshereniging en de naturalisatie. Veelal gebeurt dit tijdens de maatschappelijke begeleiding. Echter blijft deze dienst in tegenstelling tot de maatschappelijke begeleiding wel toegankelijk voor oud-cliënten van VluchtelingenWerk Roosendaal. Emplooi Vluchtelingen hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Zij hebben te maken met een taalachterstand, zijn gewend aan een andere arbeidscultuur en hebben hoge verwachtingen. Daarnaast hebben zij hier geen netwerk wat zij kunnen gebruiken. Dit alles terwijl het vinden van (betaalde) arbeid belangrijk is voor het verwerven van een goede plek in de samenleving en het vergroten van de eigenwaarde. VluchtelingenWerk vindt dat de kans op duurzame arbeid groter wordt met kleinere stappen. Het vergt wel veel tijd en aandacht om mensen te activeren en hen te laten inzien wat er van hen verwacht wordt. Dat kunnen adviseurs van Emplooi doen, in tegenstelling tot de reguliere reïntegratiebureaus, die veel minder tijd hebben. Emplooi wordt uitgevoerd door zeer deskundige vrijwillige adviseurs met veel levenservaring onder leiding en eindverantwoordelijkheid van de locatiecoördinator. In Roosendaal zijn er twee Emplooi adviseurs en in 2012 zijn er zeven trajecten actief geweest. Momenteel zijn al deze trajecten afgerond en wordt er gekeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden voor Emplooi binnen Roosendaal. De juridische begeleiding is de basis van VluchtelingenWerk. Vanaf de aankomst in Nederland wordt de asielzoeker begeleid en ondersteunt bij zijn asielprocedure. Het meeste juridische werk vindt dan ook plaats in de asielzoekerscentra. Maar ook na verlening van een verblijfsvergunning en na vestiging in een gemeente blijft de juridische begeleiding van belang. De eerste verblijfsvergunning is altijd tijdelijk en moet dus bijtijds worden verlengd. In sommige gevallen wordt de vergunning ingetrokken of niet verlengd, bijvoorbeeld omdat het beleid ten aanzien van het herkomstland is gewijzigd of omdat twijfel is ontstaan omtrent het asielverhaal of de herkomst van de vluchteling. Ook bij gezinshereniging is een goede begeleiding van belang. Er moet aan veel voorwaarden worden voldaan en de termijnen luisteren nauw. Met zonodig ondersteuning door de juridische werkgroep van VluchtelingenWerk WOBB wordt getracht de cliënt de juridische ondersteuning te geven waar hij/zij recht op heeft!

5 Feiten en cijfers Maatschappelijke begeleiding Dit jaar is het aantal bezoeken op de spreekuren van VluchtelingenWerk wederom toegenomen. In 2012 is het spreekuur 873 keer bezocht door Vluchtelingen. In totaal is er 2223 uur vrijwilligerswerk verricht om de cliënten te helpen. In 2012 heeft VluchtelingenWerk Roosendaal 80 cliënten begeleid waaronder 19 nieuwe cliënten. Daarnaast zijn er diverse trajecten afgesloten omdat de cliënten voldoende zelfstandig waren. In onderstaand diagram is af te lezen hoe de werkzaamheden van de maatschappelijke begeleiding zijn verdeeld. Daarnaast is de stijging van de werkzaamheden over de afgelopen jaren waar te nemen. In het tweede diagram hiernaast valt af te lezen dat het aantal vluchtelingen momenteel stagneert. Zowel in 2011 als in 2012 zijn er 80 vluchtelingen begeleid. Het aantal ingestroomde vluchtelingen is in 2012 gering gedaald. Daarentegen is de taakstelling huisvesting statushouders voor statushouders en een achterstand van 10 statushouders. De verwachting is dat hierdoor de instroom van vluchtelingen zal toenemen. Samenvatting 2012 Begeleide cliënten 80 Nieuwe cliënten (incl. Kinderen) 35 Spreekuur bezoeken Begeleidingstijd in uren Afgeronde trajecten 19 Taalcoach trajecten 13 Emplooi trajecten Emplooi In 2012 zijn binnen het project Emplooi 7 trajecten actief geweest. Alle 7 trajecten zijn inmiddels afgesloten. Taalcoachproject In 2012 heeft het taalcoach project 13 koppels weten te realiseren. Dit aantal is lager dan de afgelopen jaren. Zo waren er in koppels en in koppels. Het verschil is veroorzaakt doordat het project het eerste kwartaal geen nieuwe koppels tot stand gebracht heeft in verband met personele verschuivingen en onzekerheid over de voortzetting van het project. De verwachting is dat het taalcoach project in koppels zal realiseren. Het taalcoach project heeft tot dusver 99 koppels gerealiseerd Het begint met taal Taal verbindt ons allemaal 7

6 Cliënten aan het woord Sandra, Ruty en Lucia (van links naar rechts) zijn alle drie oud cliënten van VluchtelingenWerk Roosendaal. Zij wonen al langer dan twee jaar in Roosendaal en hebben de volledige hulpverlening van VluchtelingenWerk Roosendaal doorlopen. Nu krijgen zij nog taallessen van Jeanne Wouters bij VluchtelingenWerk. Ruty is vrijwilligster bij VluchtelingenWerk Roosendaal, zij zit hier aan de receptie. Lucia is bezig met het afronden van haar VMBO diploma en Sandra is begonnen aan haar opleiding; verzorgende. Ik ben al vier jaar in Roosendaal en ik moet zeggen dat VluchtelingenWerk mij heel goed geholpen heeft. Toen ik mijn verblijfsvergunning kreeg wist ik niets over uikeringen of juridische zaken. VluchtelingenWerk heeft mij hier heel goed mee geholpen (Ruty). Ik ben bij Addie terecht gekomen toen ik achttien was. Ik moest toen alles in mijn eentje doen, dat was lastig zeg! Addie heeft mij met open armen ontvangen, ze stond klaar voor al mijn vragen en wist overal antwoord op. Ze is als een soort moeder voor mij. Het geeft een lekker gevoel dat je altijd bij VluchtelingenWerk terecht kunt. (Lucia). Toen ik in Roosendaal kwam wonen sprak ik geen Nederlands. Ik moest altijd naar VluchtelingenWerk om mijn post te laten lezen en hier informatie over te krijgen. Door VluchtelingenWerk heb ik nu kunnen starten met mijn opleiding verzorgende. Ik ben heel tevreden over hun werk. Ik hoop dat VluchtelingenWerk meer mensen zoals ik kan helpen. (Sandra).

7 Sara Sadeghemosini is sinds 2011 in Nederland en spreekt al bijzonder goed Nederlands. Zij is erg gedreven om de taal te leren. Met behulp van de inburgeringscursus heeft zij al veel kunnen leren. Graag wilde ze beter leren spreken alleen was dit erg moeilijk. Sara kende geen Nederlandse mensen waarmee ze dit kon oefenen. Sara heeft zich daarom aangemeld bij het taalcoach-project van VluchtelingenWerk Roosendaal. Sinds september 2011 ben ik in Nederland. Ik heb een Nederlandse cursus gevolgd. Ik kreeg genoeg Nederlandse grammatica op school, maar omdat ik niemand in Nederland kende en geen contact met Nederlanders had, kon ik niet goed Nederlands praten. Dat was mijn grote probleem. Daarom had ik VluchtelingenWerk om hulp gevraagd. Ik had iemand nodig om -minstens een keer per week- Nederlands mee te spreken. Sinds oktober 2012 ben ik via VluchtelingenWerk met Lia van Nispen in contact. Wij zien elkaar een keer per week (elke woensdag). Soms komt zij bij mij thuis en zitten wij lekker een kopje koffie te drinken en te praten. Wij zijn ook een keer bij het station geweest om te leren hoe een trein ticket gekocht wordt. Ik heb heel veel over de Nederlandse cultuur en feestdagen van haar geleerd. Wij zijn ook een paar keer in de stad geweest, samen gezellig koffie gedronken en iets gegeten. In 2012 heb ik bij Lia voor de eerste keer Sinterklaas meegemaakt. Ik ben heel blij dat ik Lia ken. Tijdens het praten corrigeert zij mij en dat vind ik prima. Binnenkort moet ik mijn examen doen en Lia heeft mij met de proefexamens geholpen. Ik heb heel veel van haar geleerd. Nu praat ik veel beter Nederlands en ik kan makkelijk met andere Nederlanders contact hebben. Ik ben Lia heel dankbaar, omdat zij mij heel graag helpt en zij heel geduldig met mij is. Ook ben ik VluchtelingenWerk heel dankbaar. Het taalcoach-project vind ik prima! (Sara)

8 Mensen maken VluchtelingenWerk Vele vrijwilligers en betaalde medewerkers staan vluchtelingen bij tijdens de asielprocedure en hun integratie in onze samenleving. Naast individuele begeleiding, maakt ook collectieve belangenbehartiging deel uit van ons werk. VluchtelingenWerk streeft naar een eerlijke en zorgvuldige behandeling tijdens zowel de asielprocedure als gedurende de integratie. Daarom volgt zij de wet en regelgeving over vluchtelingen op de voet. Als het nodig is, voert VluchtelingenWerk actie. Zij overlegt regelmatig met politici, ministeries en andere instellingen met het doel de rechten van de mensen die naar ons land zijn gevlucht, veilig te stellen. Met publiekscampagnes, persvoorlichting, lesbrieven, festivals en ontmoetingsprojecten versterkt zij het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers.

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge Introductie VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Roosendaal

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Roosendaal VluchtelingenWerk Roosendaal De lokale afdeling in Roosendaal is onderdeel van de regio VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard. In 2015 had VluchtelingenWerk Roosendaal een subsidiecontract

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg VluchtelingenWerk WOBB 1 VLUCHTELINGENWERK WOBB- LOCATIE GEERTRUIDENBERG Het Vluchtelingenwerk in de kernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg is ontstaan doordat betrokken burgers zich wilden inzetten

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel Introductie In de gemeente Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk Introductie VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel Introductie In de gemeente Sint-Michielsgestel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 Algemeen Vanaf de statutenwijziging per 8 december 2015 is de officiële naam: stichting Vluchtelingenwerk Samenspraak Bunnik, afgekort tot VWSB. De kerntaak is de begeleiding

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Presentatie 20/1/16 Hoe is het zo gekomen? Enige ervaringen. Interview De Drie Ringen, 19/1/2015 Het wil een onafhankelijke en breed samengestelde organisatie

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Roosendaal

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Roosendaal Algemeen De lokale afdeling in Roosendaal is onderdeel van VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard (WOBB). In 2014 had VluchtelingenWerk een al bestaand prestatiecontract met de gemeente

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel 1 Introductie In Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente komen wonen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Altena

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Altena Introductie VluchtelingenWerk WOBB, locatie Altena, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Door maatschappelijke begeleiding geven wij invulling

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Programma 1. Welkom 2. Voorstellen 3. Informatie over vluchtelingenwerk 4. Geen tijd te verliezen 5. Inburgeren 6. (Vrijwilligers)Werk is integreren

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang Kennismaking Elise Schutte Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel Den Haag Samaan Samaan Syrische vluchteling Verblijft op dit moment in de noodopvang Wat zouden jullie graag willen

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Altena

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Altena ORGANISATIE Het jaar 2013 is een bewogen jaar geweest voor Vluchtelingenwerk Altena. In januari zijn we verhuisd naar een veel kleiner kantoor in het gemeentehuis van Woudrichem. Dat was wel even wennen.

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg 1 Introductie Voor locatie Geertruidenberg is 2014 een heftig jaar geweest. Behalve dat we te maken kregen met een grote toename van het aantal vluchtelingen, was er ook de intensieve zoektocht naar een

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Haaren. Locatie Haaren

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Haaren. Locatie Haaren 1 INTRODUCTIE VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaring

Plan van aanpak Participatieverklaring Plan van aanpak Participatieverklaring Boxmeer, september 2016 Afdeling Sociale Zaken I-SZ/2016/2191 / RIS 2016-532 (Bijlage 2) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3.

Nadere informatie

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Openbaar Onderwerp Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer BW-01501 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Oss

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Oss VLUCHTELINGENWERK OSS IN 2013 VluchtelingenWerk probeert zoveel mogelijk in te spelen op veranderingen in de maatschappij. In 2013 hebben we ons vooral gericht op de toename van financiële problemen bij

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen LOCATIE DRIMMELEN 1 Algemeen VluchtelingenWerk is een organisatie die is ontstaan als een beweging van betrokken burgers die zich wilde inzetten voor het welzijn van vluchtelingen. Ook in de kernen van

Nadere informatie

Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart

Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014 Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2. Werkzaamheden en kernactiviteiten... 3. Feiten en cijfers/eerste opvang... 4. Feiten

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Offerte voor de gemeente Waalwijk Periode 1 juli 2013 t/m 31 december 2013 Baanbrekers 31 januari 2013 > INLEIDING De gemeente

Nadere informatie

Vluchten doe je niet zomaar

Vluchten doe je niet zomaar Vluchten doe je niet zomaar Dankzij de begeleiding van VluchtelingenWerk kan ik meedoen in de maatschappij Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200737-30 d.d. 15 februari 2013 Auditrapport Organisatie : Vluchtelingen Werk Noord Nederland Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Arno van Kempen, Kees van Velzen Onderwerp Beantwoording

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Heusden. Locatie Heusden

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Heusden. Locatie Heusden VluchtelingenWerk WOBB 1 ONZE ORGANISATIE VluchtelingenWerk biedt advies en ondersteuning aan vluchtelingen bij het opbouwen van hun nieuwe bestaan in de gemeente Heusden. VluchtelingenWerk WOBB locatie

Nadere informatie

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers gezocht: vrijwilligers Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie Gezocht: vrijwilligers Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. Leidinggevende aan Vrijwilligers (LaV) m/v

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. Leidinggevende aan Vrijwilligers (LaV) m/v Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de gemeenten binnen de provincies Gelderland en Overijssel

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

VluchtelingenWerk en het sociale domein

VluchtelingenWerk en het sociale domein VluchtelingenWerk en het sociale domein Begeleiding van een bijzondere groep in uw gemeente Begeleiding van vluchtelingen in uw gemeente Eigen verantwoordelijkheid is het motto in het sociale domein. Ook

Nadere informatie

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Resultaten peiling BornePanel Statushouders Eind november en begin december konden de leden van het BornePanel deelnemen aan de peiling over statushouders in de gemeente Borne. De vragenlijst bestond uit

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

taal in veenendaal verbeter je nederlands Hollandaca ögrenmek istiyorsaniz Wanaaji Holandeeskaaga

taal in veenendaal verbeter je nederlands Hollandaca ögrenmek istiyorsaniz Wanaaji Holandeeskaaga taal in veenendaal verbeter je nederlands Hollandaca ögrenmek istiyorsaniz Wanaaji Holandeeskaaga Verbeter je Nederlands! Wil jij ook beter Nederlands leren? Ga dan naar de bibliotheek in De Cultuurfabriek.

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Stip op de horizon Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Inleiding De grotere toestroom van vluchtelingen in Nederland en in Asten en Someren roept nieuwe vraagstukken op. De

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Uden. Locatie Uden

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Uden. Locatie Uden VluchtelingenWerk WOBB 1 2013 We kijken graag met u terug op het afgelopen jaar. In 2013 hebben wij dankzij de inspanningen- van onze 80 vrijwilligers en twee vaste beroepskrachten Homayra Popal en Rachel

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Sint-Michielsgestel. Locatie Sint-Michielsgestel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Sint-Michielsgestel. Locatie Sint-Michielsgestel 1 2 Inleiding VluchtelingenWerk WOBB In de gemeente Sint-Michielsgestel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Die groep willen we dan ook van harte bedanken

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Haaren

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Haaren Introductie In het afgelopen jaar zagen we de hoge mate van betrokkenheid van veel inwoners van de gemeente Haaren bij de problemen van alle vluchtelingen die naar Nederland kwamen en gehuisvest moesten

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. leidinggevende aan vrijwilligers (m/v)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. leidinggevende aan vrijwilligers (m/v) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de provincies Gelderland en Overijssel en enkele Utrechtse

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Nieuwsbrief Stichting Perpectief September/oktober Editie 28 VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Wist u dat? Deze maand hebben we een bezoek gebracht aan Stichting VluchtelingenWerk Oost

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Huisvesting vergunninghouders in Nijmegen

Huisvesting vergunninghouders in Nijmegen Uitleg vergunninghouders / statushouders Huisvesting vergunninghouders in Nijmegen Het is elke dag in het nieuws, de grote vluchtelingenstroom richting Europa. Mensen uit Afrika of het Midden Oosten vragen

Nadere informatie

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Participatiepotentieel: Erkennen en inzetten

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Participatiepotentieel: Erkennen en inzetten Participatiepotentieel: Erkennen en inzetten wim.top@houten.nl projectleider participatie statushouders Vanaf 1989 diverse projecten vluchtelingen in Amsterdam, Deventer, Arnhem, Landelijk 2009-2011 Deltaplan

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND.

PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND. PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND. A. INLEIDING De gemeente Helmond heeft in haar brief, kenmerk 0899005794 NP, Vrijwilligerscentrale Helmond uitgenodigd een

Nadere informatie

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Nederland Vluchten doe je niet zomaar Ik droom veel over mijn vader en hoe hij is gestorven Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars SAMENVATTING WAARDERINGSONDERZOEK PROJECT TAALCOACH Deze samenvatting geeft de belangrijkste uitkomsten

Nadere informatie

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Nederland Vluchten doe je niet zomaar Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten voor onderdrukking, oorlog

Nadere informatie

Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen:

Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen: Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen: IND = Interalisatie en NaturalisatieDienst Alle mensen die in Nederland willen komen wonen moeten hiernaartoe. Bij de IND werken mensen die beslissen of iemand

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. 2015 t/m 2019

BELEIDSPLAN. 2015 t/m 2019 BELEIDSPLAN 2015 t/m 2019 Infospreekuur Houten, Bezoekadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten Tel. (tijdens spreekuren) 030-6382526 Internet: www.infospreekuurhouten.nl Postadres: p/a Lokaalspoor 28, 3994

Nadere informatie

Welkom Informatieavond Statushouders 21 juni 2016

Welkom Informatieavond Statushouders 21 juni 2016 Welkom Informatieavond Statushouders 21 juni 2016 Uitgangspunten avond Onze plannen delen Partners hierin betrekken Geen eenrichtingsverkeer Ophalen wat er leeft, uw tips en zorgen Eerst plenair, dan uiteen

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) 17 maart 2016 Wonen Er zijn momenteel

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden

Veel gestelde vragen en antwoorden Veel gestelde vragen en antwoorden Waarom wil het COA het voormalige asielzoekerscentrum s- Gravendeel heropenen? Het COA heeft te maken met een enorme toestroom van asielzoekers, een toename van het aantal

Nadere informatie

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden Inloopavond 25 januari 2017 Herontwikkeling Zuideinde 80

Vragen en Antwoorden Inloopavond 25 januari 2017 Herontwikkeling Zuideinde 80 Vragen en Antwoorden Inloopavond 25 januari 2017 Herontwikkeling Zuideinde 80 1. Wie komen er in het nieuwe project Het Station op het Zuideinde 80 te wonen? Dit zijn verschillende doelgroepen die allen

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Valkenswaard. Locatie Valkenswaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Valkenswaard. Locatie Valkenswaard 1 Inleiding In de gemeente Valkenswaard werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid

Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid 17 oktober 2016 Contactpersoon: Cyril Crutz Directeur-bestuurder 0485-583 500 / 06-27093679 c.crutz@biblioplus.nl www.biblioplus.nl Inleiding

Nadere informatie

Sponsorbrochure. Hartige Samaritaan. Pop-up restaurant voor en door vluchtelingen

Sponsorbrochure. Hartige Samaritaan. Pop-up restaurant voor en door vluchtelingen Sponsorbrochure Hartige Samaritaan Pop-up restaurant voor en door vluchtelingen Inleiding Wat doet u voor vluchtelingen? In uw handen hebt u de sponsorbrochure van Hartige Samaritaan. Hartige Samaritaan

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past WAT IS NAH? NAH is de afkorting van Niet-Aangeboren Hersenletsel. Iedereen, jong of oud, kan hersenletsel oplopen door ziekte of ongeval, bijvoorbeeld door

Nadere informatie

Help vluchtelingen op weg in uw regio

Help vluchtelingen op weg in uw regio Help vluchtelingen op weg in uw regio Regio Oost Nederland Vluchten doe je niet zomaar Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

114.03078 Mill II HU. Gemeente NOORDENVELD 2 5 APR, 2014

114.03078 Mill II HU. Gemeente NOORDENVELD 2 5 APR, 2014 114.03078 Mill II HU afë. Postbus 70212, 9704 AE Groningen College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld ClaS3.ni". T.a.v. de heer Alssema Postbus 109 9300 AC Roden datum 24 april

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Nieuwegein

Feiten en cijfers. Nieuwegein Feiten en cijfers Nieuwegein Stand van zaken Gemeente heeft een aanbod gedaan aan het COA Er is nog geen reactie van het COA Als reactie COA positief is, volgt overleg over nadere uitwerking Wij willen

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel 1 2013 2013 was een jaar van veranderingen voor VluchtelingenWerk Schijndel. Naast dat de locatie Schijndel afgelopen jaar veel nieuwe vrijwilligers heeft mogen verwelkomen, hebben we hard gewerkt om nieuwe

Nadere informatie

Vergunninghouders: Integratie en Participatie vanaf dag 1

Vergunninghouders: Integratie en Participatie vanaf dag 1 Vergunninghouders: Integratie en Participatie vanaf dag 1 Lilian van Grimbergen Jorinde Hof Sessie 20 Asielinstroom 2015: 59.100 De instroom in Nederland niet eerder zo hoog geweest ¾ van de instroom in

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Oss

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Oss Algemeen VluchtelingenWerk WOBB VluchtelingenWerk Oss begeleidde in 2014 alle vluchtelingen die in de gemeentes Oss en Maasdonk een woning kregen toegewezen. Het doel van onze begeleiding is het zelfredzaam

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Vergunninghouders: Vroege Integratie en Participatie

Vergunninghouders: Vroege Integratie en Participatie Vergunninghouders: Vroege Integratie en Participatie 15 juni 2017 Saskia Hinrichs -COA Lilian van Grimbergen -Divosa Versnelling op integratie en participatie door scholing en werk 4 projectfasen: > Kansrijke

Nadere informatie