Actuele Trends in Databases

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actuele Trends in Databases"

Transcriptie

1 Actuele Trends in Databases Gert Nelissen Deel I 1.1 Scientific RDF Databases Michael Mertens RDF databases zijn een subset van graph gatabases. Ze zijn nuttig in bepaalde contexten omdat de semantische betekenis van onderwerpen er goed in beschreven kunnen worden. Hierdoor kan querying op een andere - intuïtievere manier. In de praktijk kan er gebruik gemaakt worden van zogenaamde federal databases. Deze specifieke vorm van RDF databases splitsen queries op om ze te dispatchen naar andere databases. Dit heeft als nadeel natuurlijk de performantie. 1.2 RDF Databases & Constraints Jeroen Appermont / Tom Hoogsteyns In een RDF database kan er meer structuur gebracht worden dankzij RDFs. Dit staat voor RDF Schema en laat toe constraints te modelleren. Er worden via functies op klasses en properties keys en foreign keys gedefinieerd. Een ASK constraint resulteert in een ja of een neen. Aan de hand van dit resultaat kan bepaald worden of er aan een bepaalde constraint al dan niet voldaan wordt. Dit was een uiteenzetting die eerder moeilijk te volgen was. Niet alleen waren er heel wat slides, ook waren die slides dan nog erg ingewikkeld. Een 50-tal slides over 25 minuten levert een halve minuut per slide op. Maar stof van dit niveau verdiient minstens vier keer die tijd. Ook opvallend was de sterke beheersing van het Engels. 1.3 Databases & Computer Games I Thomas Van Brussel / Raf Vandeput Bij games is het gewenst dat elke vooruitgang permanent is. Het is niet vaak gewenst dat wanneer een speler sterft, of wanneer er een al dan niet hardware of softwarematige failure optreedt, dat er opnieuw objecten vrijgespeeld dienen te worden. Ook inconsistenties willen we natuurlijk vermijden. Daarom is het noodzakelijk de game-state regelmatig op te slaan. Hierrond steken zich enkele vragen de kop op. Wat moet er precies worden opgeslagen (enkel de meest recente informatie)? Naar waar slaan we dit op (log files)? En om de hoeveel tijd moet dit gebeuren? In een utopische wereld gebeurt dit elke tick, waarbij een tick een atomaire stap is in het systeem. Wanneer we over een game met een bepaalde framerate spreken, is dit dus per frame. Het opslaan van de game-state is echter reken-intensief 1

2 waardoor dit in de praktijk niet altijd mogelijk is. Naast het updaten pas na verschillende ticks te doen, bestaan er ook enkele algoritmes die in deze context nuttig zijn. Hiertoe behoort ARIES. Dit is echter niet game-specifiek en kan in andere praktijken gebruikt worden. Ook werd er gesproken over het algoritme wait-free-ping-pong. Hierbij worden er updates geregistreerd terwijl eerder geregistreerde updates opgeslagen worden op de hard disks. 1.4 Databases & Computer Games II Mario De Groof / Nick Gaens We kunnen niet over computer games spreken zonder over artificiële intelligentie te spreken. Vooral in MMORPG s zijn AI s in grote getallen aanwezig. Een artificieel karakter wordt hier een NPC genoemd. Dit staat voor non playable character. In klassieke games zijn er vaak enkele NPC s met een geavanceerd AI-plan, terwijl de andere AI s de eerer genoemde gewoonweg volgen, of een dommer AI-plan volgen. Het is niet mogelijk elke NPC aan een rekenintensief algoritme te onderwerpen. Er is dus sprake van een trade off tussen ofwel een complexe AI, ofwel veel NPC s. Dankzij SGL echter, wat staat voor Scalable Gaming Language, kan er door middel van scripts intelligentie geïmiteerd worden. Deze taal maakt gebruik van algebraïsche optimalisaties. 1.5 MapReduce Kristof Bamps / Wouter Deroey Het World Wide Web bestaat uit miljoenen webpages verspreid over verschillende systemen. Als bijvoorbeeld een zoekmachine als Google hier bewerkingen over wil doen, of deze pages wil opslaan, stellen we ons hierbij enkele praktische vragen. Hoe gaat de communicatie in zijn werk? Wa met machine failure? Wat met optimisatie? Wat met lokaliteit? De oplossing hiervoor is MapReduce. Dit is een framework door Google waardoor er zeer snel zeer veel data verwerkt kan worden. Dit kan omdat een taak vaak opgesplitst kan worden in meerdere deeltaken. Via de functie Map wordt een taak opgedeeld (divide). De functie Reduce verzamelt deze data als resultaat (conquer). Een master node beheert dit proces. Deze methode is schaalbaar en fouttolerant. Er heerst de vraag wie de verwerkte data verzamelt uit de handen van de worker nodes en doorgeeft aan de reduce nodes. Dit is namelijk een intensief gebeuren. Het zou dus sterk zijn dat enkel de master node hierin een rol speelt. Er wordt gesuggereerd dat het framework dit behandeld, maar hierrond bevindt zich een grijze mist. 1.6 MapReduce Demo Wim Leers Een voorbeeld van een implementatie van MapReduce is Hadoop. Dit is volledig geschreven in Java waardoor het werkt op een groot aantal systemen. Als voorgestelde drawback wordt er gesuggereerd dat dit een sterke vertraging met zich meebrengt, maar tegenwoordig is Java lang niet meer zo traag als bijvoorbeeld C++. Dit is zo omdat de huidige Java Virtual Machine op voorhand code compileert naar optimale omstandigheden en dus meer dan een interpreter is. Verder blijkt dat Hadoop erg moeilijk te installeren is en lijdt aan zogenaamde Zombies. Dit zijn processen die in feite niets meer doen, maar wel nog actief blijven. 2

3 1.7 Web Link Structure and its Usage for Sponsored Search Markets Jimmy Michiels / Daniele Alfarone Op het web is er in grote mate sprake van een markt. Websites bevatten namelijk vaak advertenties en andere vormen van betaalde items die liefst zo veel mogelijk bekeken worden. Een website kan zo geld krijgen als er een andere website bezocht wordt via hun website. Daarom moeten er zoveel mogelijk bezoekers op een webpage komen zodat ze daar - al dan niet ongewild - reclame kunnen zien en op links klikken. Het is dus gewenst voor een website om hoog te staan in de zoekresultaten van een zoekmachine. Een zoekmachine gebruikte verschillende algoritmes om pagina s te rangschikken in de volgorde die volgens hun gewenst is door hun gebruikers. Deze ranking gebeurt op het aantal keywoorden, meta-data, word-density, enzovoort. Ook het aantal links dat naar de webpage verwijzen en het aantal links van op de webpage in kwestie naar andere webpages spelen een rol. Bovendien worden links en pages gewaardeerd volgens dit systeem. Linken naar een page die als slecht gemarkeerd is levert dus een slecht reputatie-punt op. Hierdoor zal de eigen page lager staan in de rankings. Om een page hoger te krijgen in een ranking zijn er zogenaamde white hat search engine optimisations die we eerder in deze paragraaf al besproken hebben, maar ook black hat SEO s. Dit zijn praktijken als artikels overnemen van andere pages, al dan niet lichtjes gewijzigd met de hand of door woordenboeken, of onzichtbare tekst plaatsen zodat bepaalde keywords opgenomen worden door de webcrawler, enzovoort. Een webcrawler kan deze vorm van misbruik echter niet altijd detecteren. 1.8 Network Dynamics: Population Models - Information Cascades Thomas De Craemer / Mario De Groof Na een leuk experiment werd er uitgelegd dat mensen informatie overnemen van mensen rondom zich in de mate waarop deze informatie verspreid is onder die mensen. Wanneer iemand vijf vrienden een bepaalde link ziet Twitteren, is de kans groot dat hij zelf deze link zal retweeten of op zijn minst bekijken. Ook wanneer er een foto op Facebook staat zal deze meer aandacht krijgen wanneer er hierop vele reacties zijn. De mens beschikt namelijk net als andere dieren over een sterke kuddegeest die zich laat zien in zulke situaties. Hierrond heet Bayes enkele rules opgesteld waarmee kansen berekend kunnen worden in deze context. Deze kansen zijn echter mathematisch en houden weinig tot geen met de emotie van de mens. Hierdoor zullen deze regels in vele gevallen en op de grote getallen vaak wel kloppen, maar klaarblijkelijk niet altijd, zo blijkt uit het eerder genoemde experiment! Deze psychologie kan natuurlijk wel gebruikt worden in (online) viral marketing. 2 Deel II 2.1 Flash Databases Nick Gaens Flash geheugen brengt enkele problemen met zich mee wanneer we spreken over filsystems. Flash geheugen is sneller dan een klassieke harde schijf, en heeft een kleinere access time. Het is echter wel duurder en kent een 3

4 kortere levensduur. Na een honderdduizend tot een miljoen cycles worden geheugencellen namelijk onbruikbaar. Het topic is daarom niet enorm actief in de onderzoekswereld. Er zijn twee soorten flash geheugen, namelijk NAND en NOR. De eerste geniet een snellere erasemogelijkheid. De tweede kent een minder lange levensduur maar wordt door de snelheid vaak gebruikt in computerchips. Verder kennen we het verschil tussen de enkelcellige SLC en de tweecellige MLC. We wensen de levensduur van flash geheugen te verlengen. Daarom zullen we de vernielende erasings proberen te verspreiden. Opmerkelijk is ook dat sommige datastructuren op flash geheugen niet optimaal werken. Daarom wordt er gegrepen naar bijvoorbeeld FTL, wat staat voor Flash Transition Layer. Dit filesystem hoeft geen seek optimalisatie, maar wel re-use optimalisatie en wearlevelling. Een andere manier is het gebruiken van controllers die ervoor zorgt dat het voor externen niet nodig is rekening te houden met het type geheugen. Voor bijvoorbeeld het gebruikende operating system lijkt het alsof er gewerkt wordt met een gewone hard disk. Flash geheugen kent eventueel een toekomst in de games, met name de artificiële intelligentie. Er kan dan namelijk gebruik gemaakt worden van mass data. 2.2 Flash Databases Sibren Polders / Lesley Van Der Wee Flash drives zijn sneller, hebben minder energie nodig, zijn schokbestendig, betrouwbaar en bieden een hoge leessnelheid. Het kent echter wel een trage schrijfsnelheid, is duur als er per eenheid van opslagcapaciteit gekeken wordt en kent lagere zogenaamde density. Conclusie van deze benchmarkpresentatie is dat mechanische harde schijven sneller zijn bij sequentiële reads, maar dat flash geheugen sneller is bij random reads. Bij queries moet er bekeken worden hoeveel percent van de totale data geaccessed moet worden. Flash is bij random access zoals gezegd sneller, maar vanaf een bepaald percentage (al beginnende van 0.1 %) is een mechanische harde schijf sneller. Dit is zo omdat er dan hele blokken tegelijk gelezen kunnen worden. Flash geheugen moet telkens de volledige B-tree doorlopen hetgeen een groot aantal te accessen blokken geeft. Verder werd de performantie van verschillende soorten joins opgemeten. 2.3 The Application of MapReduce in the Yahoo data center Dominique Fonteyn / Wim Leers Piglatin is een vorm van SQL die een specifiek query execution plan biedt. Dit zou gemakkelijker zijn voor programmeurs. Soms moet een query omgewisseld worden opdat deze optimaler uitgevoerd kan worden. Piglatin kent een genest data model. Er kan gebruik gemaakt worden van user defined functions. Yahoo heeft een eigen debugging environment. Enkele gekende keywords zijn COGROUP, FLATTEN en FIL- TER. PigUnit biedt unit tests, regressie testing en prototype testing. PigLaten werkt met MapReduce en Hadoop. 4

5 2.4 Comparison between MapReduce and parallel database systems Bart Ketelslegers / Thomas De Craemer Het aantal data stijgt dus ook de benodigde rekenkracht stijgt. Een mogelijke oplossing hiervoor is cloudcomputin volgens een shared/nothing architectuur. Naast MapReduce kennen we parallele databases, deze verdeelt de lasten over verschillende computers door queries op te splitsen. MapReduce vereist niet dat de data in een specifiek schema gekend is. DBMS laadt de data in aan de hand van een relationeel schema. Er worden B-trees en hashtrees gebruikt voor de indices en er kan gebruikt gemaakt worden van SQL en user defined functies. Data wordt gepusht van operator naar operator. Wat met rollbacks? Wat met heterogeniteit? Er moeten namelijk verschillende soorten systemen gebruikt kunnen worden. Een benchmark geeft aan dat een DBMS meer tijd nodig heeft om data in te laden, maar qua uitvoer wel sneller is dan bijvoorbeeld Hadoop. Hadoop heeft namelijk extra reduce operaties nodig. MapReduce is quick and dirty, maar wel gratis. Een DBMS heeft een sterke performantie maar is niet goed schaalbaar. Bovendien is het moeilijk een DBMS op te zetten. Een hybride tussen deze twee vormen is HadoopDB. De twee systemen kunnen dus perfect naast elkaar werken. 2.5 HadoopDB: Marriage between the DBMS-approach and the MapReduce approach The Best of Two Worlds Inneke Ponet / Bart Ketelslegers Analytische databases nemen een groot gedeelte van het totaal aantal databases in. We wensen dus paralelle databases te gebruiken, maar ook MapReduce klinkt aantrekkelijk. We kijken daarom naar de hybride variant, namelijk HadoopDB. Dit is gratis en open source. Voor de performantie willen we het niveau van paralelle databases bereiken. Qua schaalbaarheid en heterogeniteit is echter MapReduce weer beter. Ook de fouttolerantie (succesvolle commits, vooruitgang maken in een bepaalde workload,... ) is een belangrijk punt. Hiernaast ook een flexibele query interface. HadoopDB kent drie lagen, een communicatielaag (Hadoop), een database (PostgreSQL) en translation (Hive). Hadoop werkt met Hadoop File System (HDFS) en het MapReduce Framework. Hive zet SQL om in Hadoop queries via MapReduce acties. Er wordt gebruik gemaakt van een database connector dewelke een interface biedt tussen de database systemen. Ook een catalogus die meta-informatie biedt over de database (in de vorm van een XML file in HDFS) is aanwezig. Deze catalogus wordt gebruikt door zowel de master als de slave nodes. Dataloader. SQL/SMS-planner. De conclusie is dat we kunnen spreken van een betere performantie. 2.6 Network Dynamics: Population Models - Network Effects Wouter Deroey / Gert Nelissen Ik heb de co-presentatie van dit onderwerp gepresenteerd dus ik zal hierover geen samenvatting schrijven maar een volledig verslag. 5

6 2.7 Network Dynamics: Population Models Lesley Van Der Wee / Michael Mertens We wensen een model voor spreiding in de wereld te modelleren. Een netwerk wordt een graaf en buren - nodes die naast elkaar liggen met een edge tussen - kunnen elkaar beïnvloeden. In een netwerk is er zo sprake van initiële adapters. Buren nemen dit over, en zo worden er clusters van dichtheid gevormd. Elke cluster heeft een bepaalde dichtheid, en zo kunnen ook clusters elkaar beïnvloeden. 3 Deel III 3.1 Resolving Data Conflicts for Integration Tom Hoogsteyns / Thomas Van Brussel Verschillende bronnen van data zijn heterogeen. Ze kunnen wel over hetzelfde onderwerp gaan, maar hebben een andere structuur. Bijvoorbeeld in een relationele database kan een bepaalde tabel attributen hebben die in een bepaalde context niet zinvol zijn. Er moet dus een mapping gedefinieerd kunnen worden tussen verschillende bronnen van data. Een voorbeeld van zo een mapping zijn de getallen 1 en 2 mappen op de geslachten mannelijk en vrouwelijk. Blocking zoekt groepen van gelijkaardige records. Conflicterende data dient opgelost te worden. Doel van integratie is: compleetheid, correctheid en compactheid. Data fusion is het oplossen van deze drie componenten. Data fusion draait dus volledig rond het vinden van de juiste waardes. Standaardwaarde kan gekozen worden, maar kan ook beslist worden aan de hand van de andere waardes. Een voorbeeld hiervan is een gemiddelde nemen. Om dit resultaat te bekomen zijn er enkele operators. Hieronder behoren bijvoorbeeld de relationele operators minimum union, complement union, full disjunction, merge & prioritized merge en grouping & aggregation. 3.2 A Live Demo of Pig Brecht Schoolmeesters / Jimmy Michiels Pig werkt bovenop Hadoop, dus een installatie van Hadoop is noodzakelijk. Het is dus moeilijk te configureren, maar eens het systeem ingesteld is, zijn er geen problemen meer en werkt Pig soepel. Er zijn twee modi, local mode en MapReduce mode. Local mode dient voor het draaien op een enkel systeem. MapReduce wordt gedraaid op een cluster van systemen. Er dient een data-file ingeladen te worden, dit bevat een uit te voeren script. Dit script wordt uitgevoerd - tijdens deze demo in local mode. De output wordt opgeslagen in een bepaalde file. In MapReduce mode dient de data file geupload te worden naar het Hadoop filesyseem HDFS. Vervolgens kunnen we het script in deze modus uitvoeren. De output is echter hetzelfde. Het is mogelijk gecomprimeerde data in te laden. PigPen wordt gebruikt om Pig te debuggen. Als input wordt er een Pig Latin programma gegeven. De output bestaat een verzameling van voorbeeld-bags. Deze bags moeten consistent en compact zijn. 3.3 The Application of MapReduce at Google: BigTable Robin Timmermans / Jeroen Appermont Bigtable is een distributed storage system voor gestructureerde data. Door Google en enkel en alleen bij 6

7 Google. De tabel is een driedimensionele tabel bestaande uit 2 strings en een integer. Qua implementatie zijn er 3 componenten, master server, tablet servers en clients. De master server kent tablets toe aan tablet servers op een gebalanceerde manier. Deze server beheert ook de tablet servers (als er een tablet server faalt moet de master server dit opvangen, bijvoorbeeld). Verder worden ook schema changes behandeld door de master server. De tablet servers behandelen een verzameling van tablets. Ze kunnen deze inlezen, wegschrijve en splitsen. Ook communiceren ze met de clients. In de praktijk wordt een tabel opgesplitst in tables. Dit wordt toegepast op onder meer Google Analytics, Google Earth en Google App Engine. Opmerking: sequential reeds zijn snel omdat er parallel gewerkt kan worden. 3.4 Google Fusion Tables, a Cloud Application for Personal Information Management Raf Vandeput / Inneke Ponet Google Fusion Tables is een web-service, een cloud applicatie. De nadruk ligt op visualisatie en collaboratie. Dit is overigens geïmplementeerd bovenop Bigtable. Het doel is om meerdere gebruikers te strikken voor database-related gebruik. Vooral non-it ers vormen een doelpubliek. Gebruiksvriendelijkheid is een troef. Om data te delen worden er instellingen voorzien zodat gebruikers kunnen instellen in welke mate diens data beschikbaar is voor de buitenwereld. Ook collaboratie is erg belangrijk. Zo kunnen er tabellen van meerdere gebruikers gecombineerd worden met elkaar, zodat data samen gebracht en gebruikt kan worden. Ook commentaar geven op elkaars data is een mogelijkheid. Over de technische mogelijkheden van Fusion Tables; data kan handmatig ingevoerd worden, maar ook files kunnen geüpload en geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld bij een CSV -file wordt het schema door Google zelf onttrokken aan de data. Publieke datasets kunnen bezocht worden via HTML-pagina s. Deze kunnen dan ook gecrawld worden door search engines. Queries gebeuren niet aan de hand van SQL of een andere taal, maar via een interface. Er wordt een API geboden zodat externe pages deze data kunnen gebruiken. Voor de opslag van de gegevens wordt gebruik gemaakt van Bigtable. Alle bestaande tuples worden opgeslagen in één grote tabel genaamd Rows. Dit is een key-value relatie, waarbij de key bestaat uit de fusion table in combinatie met de regelnummering van de betreffende tupel. De tupel zelf wordt geconverteerd in een atomaire waarde tot de value. 3.5 Google WebTables Wout Bittremieux / Sibren Polders Web bestaat uit onverzamelde documenten. Documenten krijgen ook vorm door het invullen van formulieren. Hier kan een deep web crawler mee omgaan. Er zijn echter ook veel tabellen op het internet. Sommige van deze tabellen dienen enkel voor de interface, anderen bevatten wel degelijk data. Hierop moet er gefilterd worden zodat enkel de nuttige tabellen overblijven. Tabellen dienen geranked te worden. Hiervoor zijn er vier verschillende methodes. Hiertoe behoren onder andere naïve ranking, feature ranking en schema ranking. Indexing wordt gebruikt om tabellen sneller op te vragen. Enkele voorbeeldapplicaties van ACSDb. In schema s worden er onderling tussen attributen synoniemen gezocht. Dit is ook in de context van schrijffouten of andere talen. 7

8 3.6 Deep Web Crawler Daniele Alfarone / Mathy Vanhoef Deep web crawler zoekt achter HTMLformulieren. Traditionele crawlers kunnen dit niet gezien deze enkel statische links volgen. Er zit echter 10 keer meer data achter zulke formulieren, dan dat er data rechtstreeks toegankelijk is. Er zijn verschillende manieren om deze data te bereiken. Een bepaalde methode is de surfacing approach. Voor een bepaalde set van queries worden alle resultaten weergegeven. De pagina s worden als verschillende pagina s behandeld. Een andere methode is de Google approach. Deze kijkt eerst naar de formulieren an sich en bepaalt dan welke queries er ingevuld kunnen worden. Er zijn verschillende soorten van inputs. Zo zijn er tekstuele inputs, maar ook keuzevelden zoals radio buttons enzovoort. Deze laatsten restricten de content. Ook bestaan er zogenaamde presentatievelden. Voor bepaalde velden wordt er bepaald of deze velden informatief zijn. Informatieve velden worden aanzien als zogenaamde template en kunnen daarom verder gebruikt worden om nieuwe selectiekeuzes te maken. Het resultaat hiervan is dat er uiteindelijk minder selectie-mogelijkheden overblijven. Verschillende optimisaties worden gegeven. 3.7 Network Dynamics: Structural Models - Epidemics Mathy Vanhoef / Wout Bittremieux Sociale netwerken verspreiden informatie net zoals een epidemie zich verspreidt. Dit is ook van toepassing op virussen, maar niet perse via een netwerk. Dit kan ook via bijvoorbeeld een USB-stick. Er worden verschillende modellen gepresenteerd die het epidemiefenomeen modelleren. Een informatiebron geeft informatie door aan k anderen, dit staat gekend als de eerste wave. Deze eerste wave geeft de informatie dan weer door aan k 2 nodes, enzovoort. Dit vormt een graaf. Deze graaf kan in principe ook als boom voorgesteld worden omdat er geen cycles mogelijk zijn. Once infected, always infected. Elke node kan zich in 1 van de 3 volgende states bevinden. Susceptible, Infectious, Removed. In dit geval spreken we wel niet over een tree maar over een standaard gerichte graaf. Gericht omdat een ziekte altijd in 1 richting gebeurt. We spreken dus van assymetrische relaties. Er zijn op deze modellen extensies mogelijk die bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van een bepaalde persoon in achting nemen. Ook kan bijvoorbeeld de infection-probability aangepast worden aan de hand van hoelang de drager deze infectie reeds heeft. Bijvoorbeeld, op het begin is iemand meer doorgeef-gevoelig of net andersom. Een ander model introduceert een vorm van genezing zodat men opnieuw en opnieuw kan geïnfecteerd geraken. Link met databases? Data repliceren is een virus. Multicasten is het zogenaamde doorgeven aan anderen. 3.8 Graph Databases Gert Nelissen / Dominique Fonteyn Ik presenteer dit topic dus zal hierover geen samenvatting maar een volledig verslag schrijven. 8

DB architectuur. joost.vennekens@denayer.wenk.be

DB architectuur. joost.vennekens@denayer.wenk.be DB architectuur joost.vennekens@denayer.wenk.be DB - logisch perspectief - DB - fysisch perspectief - DBMS Fysische details van databank beheren Zodat gebruiker zich enkel om logische perspectief moet

Nadere informatie

Elastic Search wat heb je aan data als je er niets mee doet.. Oscar Buse 11 juli 2017 Linux User Group Nijmegen

Elastic Search wat heb je aan data als je er niets mee doet.. Oscar Buse 11 juli 2017 Linux User Group Nijmegen Elastic Search wat heb je aan data als je er niets mee doet.. Oscar Buse 11 juli 2017 Linux User Group Nijmegen Inleiding Dit praatje gaat over Elasticsearch. De onderwerpen die aan bod komen: Wat is Elasticsearch?

Nadere informatie

ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE,

ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE, ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE, OFWEL SEO: WAT VERANDERT ER IN 2010? AUTEURS: EDUARD BLACQUIÈRE, JOOST DE VALK DATUM: JANUARI 2010 Pagina 1 van 5 SEO: WAT VERANDERT ER IN 2010? Het begin van het nieuwe jaar

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Thinking of development

Thinking of development Thinking of development Databases Arjan Scherpenisse HKU / Miraclethings Agenda voor vandaag Opdracht tussenstand State diagram / Observer pattern Bret Victor Databases 2/42 Opdracht tussenstand Slides

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Gimme Five! Op weg naar TYPO3 5.0 'Phoenix'

Gimme Five! Op weg naar TYPO3 5.0 'Phoenix' Gimme Five! Op weg naar TYPO3 5.0 'Phoenix' Waarom TYPO3 5.0? Waarom TYPO3 5.0? Enkele redenen: Waarom TYPO3 5.0? Enkele redenen: Complexiteit De TYPO3 Core architectuur heeft zijn limiet bereikt en is

Nadere informatie

Dataconversie met Oracle Spatial

Dataconversie met Oracle Spatial Realworld klantendag 19 september 2013 Voorstellen 1 2 Computer Science & Engineering (TU/e) 3 Realworld Systems 4 Datamigraties Alliander Stedin Agenda 1 Architectuur Inleiding Ontwerp migratie 2 Rapportage

Nadere informatie

Waarmaken van Leibniz s droom

Waarmaken van Leibniz s droom Waarmaken van Leibniz s droom Artificiële intelligentie Communicatie & internet Operating system Economie Computatietheorie & Software Efficiënt productieproces Hardware architectuur Electronica: relais

Nadere informatie

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar ProjectHeatmap Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Gheat...4 Info...4 Voordelen...4 Nadelen...4 Google Fusion Tables...5 Info...5 Voordelen...5 Nadelen...5 OLHeatmap...6

Nadere informatie

OTB Workshop. Van PDM naar PLM. Migratie van Intralink 3.x naar PDMLink of Intralink 8.0

OTB Workshop. Van PDM naar PLM. Migratie van Intralink 3.x naar PDMLink of Intralink 8.0 OTB Workshop Van PDM naar PLM Migratie van Intralink 3.x naar PDMLink of Intralink 8.0 1 Agenda Windchill Introductie Windchill Introductie Waarom naar Windchill Migreren of Importeren? De Migratie Discussie

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010 Technisch Rapport BAG Extract in i-bridge2.0 Versie 1.0 Datum 9 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie.

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie. DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis Actuarial Presales Consultant SunGard Data Optimisatie. Agenda 01 DE SLEUTELBEGRIPPEN VAN DATA MANAGEMENT 02 VERANDERENDE REGELGEVING EN HET EFFECT OP DATA MANAGEMENT 03

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

De Outlook en SharePoint integratie

De Outlook en SharePoint integratie Direct vanuit Outlook e-mailberichten en/of bijlagen opslaan in SharePoint ( drag and drop ). GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. Alle document management functionaliteiten beschikbaar

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Misvattingen (korte) Intro Hadoop Hadoop & BI Demo logparsing met Hadoop Showcase Datameer Stappenplan Vragen

Misvattingen (korte) Intro Hadoop Hadoop & BI Demo logparsing met Hadoop Showcase Datameer Stappenplan Vragen Baarn, 5 juli 2012 Agenda Misvattingen (korte) Intro Hadoop Hadoop & BI Demo logparsing met Hadoop Showcase Datameer Stappenplan Vragen 18-07-2012 2 Misvattingen Meest gehoorde bezwaren Hadoop is alleen

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CMIENSBDH BIG DATA PROCESSING MET HADOOP Aantal studiepunten: 4 Modulebeheerder: R. Bakker INFANL01-3 1 Modulebeschrijving CMIENSBDH Cursusnaam: BIG DATA PROCESSING MET HADOOP

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Hashing

Hoofdstuk 9. Hashing Hoofdstuk 9 Hashing Het zoeken in een verzameling van één object is in deze cursus al verschillende malen aan bod gekomen. In hoofdstuk 2 werd uitgelegd hoe men een object kan zoeken in een array die veel

Nadere informatie

Online Presence. Panthera BV. Leon Kok

Online Presence. Panthera BV. Leon Kok Online Presence Panthera BV Leon Kok 16-02-2011 Er was eens een meisje Esmee Denters 2006 Wij begeleiden organisaties met het ontwikkelen van doeltreffende online uitingen en het realiseren van een adequaat

Nadere informatie

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 docent: Prof. dr. Paul De Bra Gebaseerd op: Database System Concepts, 5th Ed. doel van dit vak kennis van en inzicht in basisbegrippen over informatiesystemen

Nadere informatie

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions Introductie Microsoft Global Partner of the Year 2007 NAV performance Manager, BI en E-Business Qurius Business Solutions Performance domeinen Functionele alternatieven Datamodel wijzigingen standaard

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Hogeschool1. Aanbevelen van content op social networking sites

Hogeschool1. Aanbevelen van content op social networking sites UGent IBBT Vakgroep Informatietechnologie http://www.ibcn.intec.ugent.be/?q=masteraj20112012 Gaston Crommenlaan 8 bus 201 9050 Gent Hogeschool1. Aanbevelen van content op social networking sites Doelstellingen

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

ONTWERP VAN GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE ACADEMIEJAAR 2011-2012 1 STE EXAMENPERIODE, 23 JANUARI 2012, 8U30 12U00 VRAAG 1: VERDEELDE SYSTEMEN [10 MIN]

ONTWERP VAN GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE ACADEMIEJAAR 2011-2012 1 STE EXAMENPERIODE, 23 JANUARI 2012, 8U30 12U00 VRAAG 1: VERDEELDE SYSTEMEN [10 MIN] ONTWERP VAN GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE ACADEMIEJAAR 2011-2012 1 STE EXAMENPERIODE, 23 JANUARI 2012, 8U30 12U00 Naam :.. Richting :.. Opmerkingen vooraf : - werk verzorgd en duidelijk, zodat er geen dubbelzinnigheden

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

1 Labo 4 H 8 Jobs, Alerts en Operators H 9 Monitoring en Troubleshooting

1 Labo 4 H 8 Jobs, Alerts en Operators H 9 Monitoring en Troubleshooting 1 Labo 4 H 8 Jobs, Alerts en Operators H 9 Monitoring en Troubleshooting SQL Server 2008 R2 - Labo 4-1 1.1 Database Mail Configureer database mail zodat e-mail wordt verstuurd met je eigen e-mailadres

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms?

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? your oracle solu+ons partner Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? APEX for mission critical applications: the Groupm business-case By Ronny Boeykens & Stijn Van Raes iadvise o Opgericht in 2004

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

High Performance Computing

High Performance Computing High Performance Computing Kristian Rietveld (krietvel@liacs.nl, kamer 138) Groep Computer Systems - Embedded systems - Specifieke software mappen op specfieke hardware. - Hardware synthesis. - Real-time

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Handleiding: Hoog in Google!

Handleiding: Hoog in Google! Handleiding: Hoog in Google! Iedereen wilt graag dat zijn of haar internetsite als één van de eersten getoond wordt wanneer er in Google wordt gezocht. Dit kun je bereiken via: techniek en content. De

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015 Bestandssystemen yvan vander sanden 16 maart 2015 Bij elk operating system is het belangrijk te begrijpen hoe schijven en bestandssystemen werken. Schijven moeten geformatteerd worden met een specifiek

Nadere informatie

Jurgen@juve-consulting.be +32 (491) 56.35.96

Jurgen@juve-consulting.be +32 (491) 56.35.96 Whitepaper: Cisco Meraki Title: Opzetten wireless guest access Author: Jurgen Vermeulen Jurgen@juve-consulting.be +32 (491) 56.35.96 JUVE Consulting BVBA Roosgrachtlaan 27, B-3400 Landen Tel.: +32 (491)

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

IN1805 I Operating System Concepten

IN1805 I Operating System Concepten IN1805 I Operating System Concepten Hoofdstuk 12: Mass-storage structure 9-1 Secondary storage (1) voornamelijk disks kleinst leesbare eenheid: sector plaats van een sector volledig bepaald door: drive

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Maak automatisch een geschikte configuratie van een softwaresysteem;

Maak automatisch een geschikte configuratie van een softwaresysteem; Joost Vennekens joost.vennekens@kuleuven.be Technologiecampus De Nayer We zijn geïnteresseerd in het oplossen van combinatorische problemen, zoals bijvoorbeeld: Bereken een lessenrooster die aan een aantal

Nadere informatie

Business Proces en Social Media

Business Proces en Social Media Business Proces en Social Media G L O M I D C O 1 1 1.1 Inleiding Social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter hebben een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Sterker nog, ze zijn niet meer weg te

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

SEO search engine optimalisatie

SEO search engine optimalisatie SEO search engine optimalisatie SEO staat voor Search Engine Optimizer, iedereen kan een website maken maar is uw website ook goed uit te lezen door een zoekmachine? Een zoekmachine ziet uw website niet

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

GeoKey en Catalog Services

GeoKey en Catalog Services GeoKey en Catalog Services de sleutel tot geo-informatie Studiedag NCG 18 mei 2004 ronald.bottelier@geodan.nl Programma > Begrippen > Actualiteiten in meta-informatie > Visie op doorontwikkeling > GeoKey

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

Product marketing met

Product marketing met Product marketing met Michiel Klaren, Natasja Paulssen 2007-11-22 Complexiteit van de Content Management Chain Hoe het was (2002) Meer dan 9,000 uitwisselingen nodig voor verzamelen content van catalogus

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Big Data Schaalbaar rekenen

Big Data Schaalbaar rekenen Big Data Schaalbaar rekenen Big Data Niels Basjes Niels@Basjes.nl @nielsbasjes http://github.com/nielsbasjes TU-Delft Informatica Nyenrode Bedrijfskunde Zoek Suggesties Software ontwikkelaar Onderzoeker

Nadere informatie

SEO plan. Bart Janssen Semester 4 Fontys ICT & Media Design

SEO plan. Bart Janssen Semester 4 Fontys ICT & Media Design SEO plan Bart Janssen Semester 4 Fontys ICT & Media Design Inleiding Mijn adviesplan heb ik geschreven voor mijn persoonlijke leerportfolio. Het leerportfolio staat online op http://www.bartjanssen.eu.

Nadere informatie

We moeten de accommodaties selecteren die 3 sterren hebben, en in land met ID 10 zitten.

We moeten de accommodaties selecteren die 3 sterren hebben, en in land met ID 10 zitten. MySQL talk Trage website? Het optimaliseren van een bestaande website die een MySQL database heeft is niet altijd even makkelijk. Het probleem kan namelijk op veel verschillende plekken zitten: de database

Nadere informatie

QUICK-START EVALUATIE

QUICK-START EVALUATIE Pentaho 30 voor 30 Webinar QUICK-START EVALUATIE Ondersteuning en tips Leo Cardinaals Sales Engineer 1 U hebt net een modern, uniform data-integratie en bedrijfsanalyse platform gedownload 2 En U hebt

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Soorten Personal Computers De drie meest voorkomende computers zijn: * Desktop * Laptop * Tablet Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm Toetsenbord Printer

Nadere informatie

2. Geef een voorbeeld van hoe datamining gebruikt kan worden om frauduleuze geldtransacties te identificeren.

2. Geef een voorbeeld van hoe datamining gebruikt kan worden om frauduleuze geldtransacties te identificeren. 1. Veronderstel dat je als datamining consultant werkt voor een Internet Search Engine bedrijf. Beschrijf hoe datamining het bedrijf kan helpen door voorbeelden te geven van specifieke toepassingen van

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares KRW-VSS en (UM)-Aquo data standaarden in Delft-FEWS Amersfoort, 23 April 2012 Marc van Dijk Deltares Inhoud Inleiding tot Delft-FEWS Filosofie & integratie van data en modellen Delft-FEWS & data standaarden:

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

B3Partners. Beheerhandleiding Datastorelinker 4.2. Gewijzigd: 28 maart 2014. B3Partners BV Bedrijvenpark Lage Weide Zonnebaan 12c 3542 EC Utrecht

B3Partners. Beheerhandleiding Datastorelinker 4.2. Gewijzigd: 28 maart 2014. B3Partners BV Bedrijvenpark Lage Weide Zonnebaan 12c 3542 EC Utrecht Beheerhandleiding Datastorelinker 4.2 Gewijzigd: 28 maart 2014 B3Partners B3Partners BV Bedrijvenpark Lage Weide Zonnebaan 12c 3542 EC Utrecht T 030 214 2081 F 030 2411297 E info@b3partners.nl I www.b3partners.nl

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Internet Marketing Termen

Internet Marketing Termen Internet Marketing Termen Als beginnend Internet Marketeer ga je veel termen tegen komen, die je in verwarring zullen brengen. Hieronder heb ik een lijst met termen voor je samengesteld om jouw leven als

Nadere informatie

Whitepaper. Personal Targeting Platform. De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon

Whitepaper. Personal Targeting Platform. De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon Whitepaper Personal Targeting Platform De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon Introductie 2 Geïntegreerde personalisering 2 Het opbouwen van een profiel 2 Segmenteren en personaliseren

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines.

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines. Samenvatting In deze whitepaper wordt de vraag beantwoord: Hoe kan ik mijn website beter vindbaar maken in zoekmachines?. Om hier achter te komen wordt eerst achtergrond informatie gegeven over hoe zoekmachines

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand November 2010. Office Integratie

Tips & Tricks: Tip van de maand November 2010. Office Integratie Tips & Tricks: Tip van de maand November 2010 Door: Martijn Janssen Introductie Office Integratie De Teamcenter MS Office-integratie maakt gebruik van Microsoft Office 2003 of 2007 in een beheerde Teamcenter

Nadere informatie

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Wat is een database? Een verzameling van georganiseerde data Een database bestaat uit applicaties, SQL en het DBMS Watis eendbms? EenDBMS

Nadere informatie

Hybrid Clouds for Flexible Batch Workload Processing

Hybrid Clouds for Flexible Batch Workload Processing Hybrid Clouds for Flexible Batch Workload Processing Promotoren: Prof. dr. Jan Broeckhove dr. Kurt Vanmechelen Philippe Beckers Onderzoeksgroep Computationeel Modelleren en Programmeren HOOFDSTUK 1 Probleemstelling

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Data Acquisitie in een modern jasje. Wordt het de tablet of toch iets anders?

Data Acquisitie in een modern jasje. Wordt het de tablet of toch iets anders? Data Acquisitie in een modern jasje. Wordt het de tablet of toch iets anders? Marco Bischoff Yokogawa Europe BV 7 november 2013 Yokogawa IA Control Products --- Business domain Technologischeontwikkelingen

Nadere informatie

SEO. Website promotie

SEO. Website promotie SEO Website promotie SEO Website promotie Inhoud 1 Wat is SEO? 2 SEO Tips SEO Website promotie 1 Wat is SEO? 1 Wat is SEO? Afkorting SEO staat voor Search Engine Optimization, vertaald zoekmachineoptimalisatie.

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 3. 3.5 Het Boekenwinkeltje... 90 3.5.1 Registreer.aspx... 90 3.6 Opgaven... 97

INHOUDSOPGAVE 3. 3.5 Het Boekenwinkeltje... 90 3.5.1 Registreer.aspx... 90 3.6 Opgaven... 97 Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 1.1 Het.Net Framework................................ 8 1.1.1 Het.Net Ontwikkelingsmodel....................... 8 1.1.2 Compilatie en Uitvoering in.net.....................

Nadere informatie

Slimmer zoeken op internet

Slimmer zoeken op internet Slimmer zoeken op internet Voor het profielwerkstuk Havo en VWO Wanneer gebruik je een databank of een zoekmachine? Wil je informatie verzamelen over een bepaald onderwerp? Gebruik een databank of startpagina

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Labo 4 Beheer van databanken Svenia CLAES (3Ti3) Britt JACOBS (3Ti3) Lies VAN

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Interactief, real time security management

Interactief, real time security management P2000 en P2000LE SECURITY MANAGEMENT SYSTEEM Interactief, real time security management P2000 Security Management Systeem Schaalbaar, intuïtief en eenvoudig in gebruik Het Johnson Controls P2000 security

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Een computersysteem De twee meest gebruikte modellen computers zijn: * Desktop * Laptop Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm

Nadere informatie

MA!N Installatiehandleiding

MA!N Installatiehandleiding MA!N Installatiehandleiding Auteur Versie CE-iT 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Introductie MA!N... 3 1.2 Achtergrond informatie... 4 2 Installatie MA!N... 5 2.1 Inhoud ZIP bestand... 5 2.2 Installeren/activeren

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

Installatie Groeps Login app

Installatie Groeps Login app Installatie Groeps Login app Inleiding Deze handleiding bestaat uit twee delen: 1. Voor de systeembeheerder: technische installatie van de Groeps Login app 2. Voor de systeembeheerder of gebruiker: installatie

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie