Zoomhoek. Langdurige zorg somatiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoomhoek. Langdurige zorg somatiek"

Transcriptie

1 Zoomhoek Langdurige zorg somatiek V1_2011

2 Inhoudsopgave 1 WELKOM ZOOMHOEK VISIE EN UITGANGSPUNTEN LANGDURIGE ZORG SOMATIEK INHUIZING HUISVESTING BEZOEK ONTVANGEN ACTIVITEITEN, ONTSPANNING EN RECREATIE DE VERPLEGING EN VERZORGING MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEHANDELING GEESTELIJKE VERZORGING FACILITAIRE DIENST DE RUIMTES DIENSTVERLENING KLEDING ONTRUIMING/OPLEVERING APPARTEMENT LEVENSEINDE BEREIKBAARHEID EN PARKEREN

3 1 Welkom Als nieuwe cliënt van de afdeling langdurige zorg somatiek in Zoomhoek heten wij u en uw familie van harte welkom. Met deze folder hopen wij u en uw familie informatie te geven, zodat u vooraf van een aantal belangrijke zaken op de hoogte bent. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen voor nadere informatie. Wij zullen er alles aan doen om het u zo goed mogelijk naar de zin te maken en u daar waar nodig te ondersteunen bij uw verblijf in Zoomhoek. 2 Zoomhoek Locatie Zoomhoek is genoemd naar de wijk in Oud-Beijerland waarin deze locatie staat. Zoomhoek bestaat uit twee woonlagen en heeft plaats voor 64 cliënten lichte zorg en 36 cliënten afdelingswonen somatiek. De lichte zorg heeft, naast 1-persoonappartementen ook nog zes 2-persoonskamers. Tevens Zijn er 6 appartementen voor kortdurende opname (KDO). 3 Visie en uitgangspunten Vanuit de algemene visie van Zorgwaard is een vertaling gemaakt naar de visie die we in Zoomhoek gebruiken. In Zoomhoek komen cliënten met verschillende zorgvragen, deze hebben elk een andere manier van zorg, behandeling en dienstverlening nodig; denkt u hierbij aan de afdelingvoor langdurige zorg somatiek; cliënten met een lichamelijk gezondheidsprobleem (voorheen de Egmontshof) en lichte zorg (voorheen Sabina). Visie en uitgangspunten De Stichting Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de mogelijkheid geboden moet worden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Als dit niet meer mogelijk is dan is verblijf in een woonzorgorganisatie noodzakelijk. Zorgwaard wil er naar streven een verblijf te bieden zo dicht mogelijk bij de eigen woonomgeving. Daarom zijn er in de Hoeksche Waard op verschillende plaatsen locaties voor cliënten gerealiseerd. 3

4 In het volgende hoofdstuk lichten we toe wat dit voor u in de praktijk betekent. We maken hierbij onderscheid tussen verschillende groepen cliënten. 4 Langdurige zorg somatiek Op de langdurige zorgafdeling somatiek verblijven cliënten met een lichamelijke zorgvraag; denkt u hierbij bijvoorbeeld aan cliënten na een hersenbloeding, ernstige vorm van reuma, of een ernstige chronische ziekte waardoor ze niet zelfstandig kunnen wonen. Voor de langdurige zorg somatiek gelden de volgende visie en uitgangspunten: De zorg, behandeling en dienstverlening op langdurige zorg somatiek benadert zoveel mogelijk de gewenste woon- en leefsituatie van de cliënt. De cliënt heeft hierbij de regie over de inrichting van zijn dagelijks leven. Hierbij rekening houdend met de gestelde uitgangspunten binnen de afdeling. Op de afdeling wordt uitgegaan van uw eigen identiteit en uw individuele behoeften en wensen. Er wordt gewerkt met een vast team van medewerkers, waardoor medewerkers en cliënten elkaar goed kennen. De wens van u, als cliënt, is van belang bij het dagelijkse ritme. Ook zal het team er zoveel mogelijk naar streven om een huiselijke sfeer te creëren. Dit vindt u o.a. terug in de inrichting van de huiskamers. Belangrijk bij dit alles is dat u als cliënt zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven behoudt, de medewerkers zullen u hierbij zonodig ondersteunen. Uitgaande van de visie op langdurige zorg somatiek zullen de volgende onderdelen in het woon- zorgaanbod terug te vinden zijn: Het wonen en welzijn van de cliënt staat centraal; De cliënt wordt bij inzorgname geïnformeerd over de visie en de uitgangspunten en vraaggericht werken; De cliënt heeft een digitaal, individueel cliëntdossier. De afspraken die hierin staan zijn leidend voor de zorg, behandeling en dienstverlening. Het cliëntdossier wordt tenminste eenmaal per 4 4

5 maanden met de cliënt en - indien de cliënt dit wenst - met zijn vertegenwoordiger, besproken De cliënt kan naar eigen wens praktische invulling geven aan zijn religieuze levensopvatting. Hiervoor is vervoer beschikbaar vanuit de kerken. Er wordt een gemeenschappelijk weeksluiting gehouden in Zoomhoek. Tevens is er de mogelijkheid om, via de voorziening van de eigen kerk, naar de kerktelefoon te luisteren; De cliënt kan het eigen appartement naar eigen wens inrichten. Bed en linnenkast worden door de organisatie verstrekt. Er vindt overleg met de EVV er plaats i.v.m. veiligheid en efficiëntie. Deze afspraken worden vastgelegd in het cliëntdossier. Er is de mogelijkheid tot aansluiting van internet en televisie. De persoonlijke verzorging wordt in overleg met de cliënt gegeven. Deze afspraken zijn vastgelegd in het cliëntdossier en worden tenminste eenmaal per vier maanden besproken; De cliënt doet de persoonlijke verzorging, zover dat nog mogelijk is, zelf; In de huiskamer is, in overleg, inbreng van persoonlijke spullen van de cliënt mogelijk. Passend binnen wettelijke eisen, veiligheid en hygiëne; De cliënt wordt in de gelegenheid gesteld om, naar wens, de tandarts, de kapper, de pedicure, de schoonheidspecialiste en dergelijke te bezoeken. De mantelzorger is verantwoordelijk voor de begeleiding hierbij; De maaltijden kunnen op diverse plaatsen worden gebruikt. De cliënt kan kiezen uit eten in het restaurant, in de huiskamer of op het eigen appartement; De cliënt en het team zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de leefomgeving, hieronder wordt o.a. verstaan: de dagindeling en de dagelijkse activiteiten; Er bestaat de mogelijkheid tot het houden van huisdieren op het eigen appartement. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de hygiëne, verzorging en het lichamelijke welzijn van het huisdier; De cliënt wordt in de gelegenheid gesteld om aan een activiteit deel te nemen; 5

6 De wensen van de cliënt t.a.v. het eigen sociaal/culturele netwerk worden tenminste eenmaal per vier maanden besproken; De mogelijkheid bestaat om, als activiteit, op de huiskamer te koken, er wordt dan zelf boodschappen gedaan. Hiervoor is budget beschikbaar volgens afspraak; Er is een oproepsysteem voor medewerkers met alarm, met spreekluisterverbinding; Zorgwaard heeft voor alle cliënten een collectieve inboedelverzekering en WA-verzekering afgesloten. Het is aan de cliënt om na te gaan of hij deze dekking toereikend vindt. Het is uitdrukkelijk de bedoeling de mantelzorg actief te betrekken, zodat het woongenot en welzijn van de cliënt wordt bevorderd. Dit geldt ook voor het inzetten van vrijwilligers, ook hierbij staat het woongenot en welzijn van de cliënt op de voorgrond en niet de zorg, behandeling en/of de organisatie. In toenemende mate zal de professionele zorg aanvullend zijn op de mantelzorg. Afspraken hierover worden vastgelegd op het daarvoor bestemde formulier in het cliëntdossier. Zie voor nadere informatie de folder Mantelzorgbeleid. Belangrijk bij al deze uitgangspunten is de zelfstandigheid van de cliënt; zorg, behandeling en dienstverlening zijn erop gericht dat de cliënt zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven houdt, binnen de mogelijkheden van zijn situatie. 5 Inhuizing Indien u als nieuwe cliënt in Zoomhoek komt wonen komt, voorafgaand aan uw verhuizing naar Zoomhoek, een medewerker van Zorgwaard; de zorgdienstbemiddelaar, bij u op (zieken)huisbezoek. Dit is van belang om u vooraf de benodigde informatie te verstrekken en van u al enige informatie te ontvangen. U wordt bij aankomst ontvangen door een medewerker, wij streven ernaar dat dit uw eigen EVV er is, dit lukt echter niet altijd. Doorgaans vindt dan bij binnenkomst of in de loop van de dag het inzorgnamegesprek plaats; de familie / contactpersoon kan hier desgewenst aan deel nemen. 6

7 6 Huisvesting Het appartement waarin u komt te wonen bestaat uit een keukenblok voorzien van een koelkast, een douche / toiletruimte en een zitslaapkamer. In ieder appartement is een telefoon/ internet/televisie aansluiting. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 7 Bezoek ontvangen Zoomhoek kent geen bezoektijden of bezoekregels; iedereen is de hele dag en avond van harte welkom. De beste tijd om langs te komen wordt door u, of uw situatie bepaald, maar de meest geschikte tijden zijn meestal tussen 's morgens tien uur en 's avonds negen uur. Houdt u s avonds rekening met het feit dat er andere cliënten zijn die vroeg naar bed gaan. Houdt u ook rekening met afspraken voor therapieën en activiteiten. Indien gewenst zullen de teamleden hierover een advies kunnen geven. De weekagenda is op uw kamer aanwezig. Tijdens bezoek in de huiskamer van langdurige zorg, vooral bij meerdere bezoekers, wordt u gevraagd om met uw bezoek gebruik te maken van uw eigen zitslaapkamer. Dit om de overige cliënten niet teveel te storen. Uiteraard is individueel bezoek, tijdens rustige momenten, ook welkom in de huiskamer, uiteraard dient u rekening te houden met de andere cliënten. Uiteraard kunt u ook altijd met uw bezoek naar de recreatieruimte/ het restaurant gaan. Desgewenst kan uw bezoek, tegen betaling, mee-eten. Als uw gezondheid dit toestaat, bent u vrij om met uw bezoek naar buiten te gaan. Wanneer u de afdeling verlaat graag even melden aan een medewerker van de verplegingsdienst. Gaat u voor langere tijd weg overlegt u dan vooraf even i.v.m. maaltijden en/of medicijnen etc. 8 Activiteiten, ontspanning en recreatie In Zoomhoek zijn tal van mogelijkheden om sociale kontakten te onderhouden of om er eens gezellig uit te zijn. De meeste activiteiten, zowel sociaal-culturele, als die op religieus gebied, vinden plaats in de recreatieruimte/het restaurant of in de huiskamers. Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in bij de uitvoering van de activiteiten. Zij begeleiden de cliënten zonodig naar, tijdens, en van de activiteiten. 7

8 Koffiedrinken Maandag tot en met zaterdag in het restaurant of in de huiskamer van tot uur. Gezamenlijke maaltijden U kunt elke dag van tot uur in het restaurant of in de huiskamer uw maaltijd gebruiken. Culturele activiteiten Het team Welzijn organiseert ook culturele activiteiten, welke plaatsvinden in de huiskamer of het restaurant / de ontmoetingsruimte. Hierbij valt te denken aan koorzang, uitvoeringen van muziekensembles, samen zingen bijeenkomsten, theater, video en diapresentaties, bingo en andere spelactiviteiten. Ook is er een wandelclub (deelname aan avondvierdaagse), er worden modeshows en schoenen- en meubelverkoop georganiseerd. Daarnaast worden er rondom feest- en hoogtijdagen, themagerichte activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een Oranjebingo of een wintermiddag. Bewonerskoor Er is in Zoomhoek een bewonerskoor, u wordt van harte uitgenodigd om hier lid van te worden als u graag zingt. Het koor repeteert op maandagavond van /20.30 uur. Er worden op het koor christelijke en oud-hollandse liederen gezongen. Regelmatig treedt dit koor op in de recreatieruimte / het restaurant, bijvoorbeeld tijdens een kerstviering. Verder is er op de 1 e etage een bibliotheek, 'gesproken' boek, grootletterboek en veel mooie kijkboeken. Deze is geopend op vrijdagmiddag uur tot uur. Ook komen de bibliotheekvrijwilligers bij u langs als u zelf niet naar de bibliotheek kunt komen en toch een boek wilt lenen. Op de begane grond zijn open boeken kasten waar u altijd een boek kunt halen en terugbrengen. Ook een leestafel en computers met internet aansluiting zijn aanwezig. Tevens staat er een biljarttafel in recreatieruimte/ restaurant. 8

9 Activiteiten buiten de deur Ook buiten de deur worden tal van activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan uitstapjes naar verschillende evenementen in de Hoeksche Waard, familiebezoekjes, rondritten, de dierentuin, etc. Ter voorbereiding op een uitstapje, en de mogelijke kosten die dit met zich meebrengt, wordt dit altijd van te voren met u besproken of er wordt contact uw familie opgenomen. Huiskamer Op de afdeling voor langdurige zorg zijn twee huiskamers aanwezig. Zowel in de ochtend als in de middag is op deze huiskamers een gastvrouw aanwezig. Zij tracht een veilige, uitnodigende en zo mogelijk activerende sfeer te creëren in de huiskamer. Wij verzoeken uw bezoek als zij met u in de huiskamer zijn, zich aan te passen aan de sfeer of activiteit in de huiskamer. Huisblad In het huisblad dat maandelijks verschijnt, worden alle activiteiten vermeld. Verder vindt u in het huisblad actuele informatie, artikelen, gedicht, puzzel, verjaardagen enz. Ook op de affiches op de publicatieborden staan de activiteiten vermeld. De publicatieborden kunt u vinden op elke afdeling. Team Welzijn De medewerkers van het team Welzijn nodigt u van harte uit om aan de activiteiten van uw keuze deel te nemen. Op de afdeling wordt, bij inzorgname met u en uw familie besproken waar uw interesses en mogelijkheden liggen m.b.t. tijdbesteding, ontspanning en recreatie. Getracht wordt om samen met u activiteiten te vinden die u interessant, dan wel ontspannend vindt. Dus aarzel niet om uw wensen kenbaar te maken. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de leden van het team Welzijn. Ook is er een aparte folder door het team Welzijn uitgebracht. Op de affiches in de hal en liften leest u wat er zoal te doen is en waar 9

10 9 De verpleging en verzorging De medewerkers werken vanuit eerder genoemde visie en stemmen hun werkzaamheden zoveel mogelijk af op de vraag van de cliënt. Hierbij rekening houdend met de grenzen die de professionele verantwoordelijkheid stelt. Van iedere medewerker wordt verwacht dat zij voldoet aan de gestelde functie-eisen, met als rode draad de beroepshouding. Met andere woorden, van alle medewerkers wordt verwacht dat zij vraaggericht werken ook daadwerkelijk vorm kunnen geven, tijdens alle werkzaamheden en in alle contacten met anderen. Er wordt gewerkt met een vast team van medewerkers en vrijwilligers. Ook hierbij staat het uitgangspunt van aandacht voor wonen en welzijn centraal. Het team Het team is verdeeld in 2 teams, een team per gang. In de avond- en nachtdienst wordt intensief samengewerkt met de collega s van de eerste etage (lichte zorg). De medewerkers staan onder leiding van een zorgmanager. Het team van medewerkers bestaat uit Eerst Verantwoordelijke verzorgenden (EVV ers). Elke cliënt krijgt een EVV er toegewezen die verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg rondom die cliënt, daarnaast zijn er verplegenden, verzorgenden en helpenden, gastvrouwen, leerlingen, stagiaires, voedingsassistenten en huishoudelijk assistenten, die gezamenlijk zorgen voor een zo aangenaam mogelijk verblijf. Het verplegend personeel werkt in wisselende diensten zodanig dat er gedurende 24 uur vakkundig personeel aanwezig is. Contact medewerkers Vanuit uw appartement kan een de oproep voor de medewerker gedaan worden via het meldsysteem. U krijgt hierover bij inzorgname uitleg. Hierop zijn ook de zonneschermen te bedienen. 10 Medische en paramedische behandeling De medische en paramedische zorg voor langdurige zorg somatiek, wordt geleverd vanuit Zoomhoek. Ook hier wordt gewerkt met een vast team van behandelaars. De cliënt, verzorgende en behandelaar bepalen gezamenlijk het tijdstip van de dag wanneer deze behandeling wordt geleverd, zoveel mogelijk afgestemd op de wens van de cliënt. 10

11 Er wordt gestreefd naar een balans tussen wonen, welzijn en behandeling. Zie voor verdere informatie de folders van desbetreffende disciplines. 11 Geestelijke verzorging In de zorg zijn niet alleen lichamelijke, psychische en sociale factoren van een mens belangrijk, maar ook het levensbeschouwelijke aspect en het geestelijk welzijn. Daarom is er in Zorgwaard een geestelijk verzorger en een pastoraal medewerker werkzaam. Informatie hierover vindt u in de folder Geestelijke verzorging. Op locatie Zoomhoek worden op dit gebied de volgende activiteiten georganiseerd: Weeksluiting Iedere vrijdagavond is er om uur in het restaurant/ontmoetingsruimte een weeksluiting in Zoomhoek. De diensten worden verzorgd door de predikanten en ouderlingen uit de verschillende kerken en door de geestelijk verzorger van Zorgwaard. Heilig Avondmaal Vanuit de plaatselijke kerken wordt regelmatig het Heilig Avondmaal gevierd. Dit vindt plaats op zondagmiddag. Aankondiging hiervan staat op posters die worden opgehangen en in het Sabientje. Bijbeluur Waar een individueel contact soms moeilijk is, kan een groep soms meer mogelijkheid bieden. Aan de hand van een thema of een Bijbelgedeelte zijn er zinvolle gesprekken In Zoomhoek is er een Bijbeluur, geleid door een predikant van de Nederlandse Hervormde Dorpskerk. Dit is een keer per maand op dinsdagmiddag om uur in het restaurant/ontmoetingsruimte. De juiste datum staat in het Sabientje. 11

12 Bewonerskoor In Zoomhoek is er op maandagavond om een repetitie van het bewonerskoor. U bent ook hiervoor van harte uitgenodigd. Vrijwilligers Indien u niet in staat bent om zelfstandig, of ondersteund door uw familie, naar de activiteiten te gaan dan bestaat de mogelijkheid dat u door één van onze vrijwilligers wordt opgehaald. U kunt dit kenbaar maken bij één van onze medewerkers op de afdeling. 12 Facilitaire dienst Naast de zorgverlening worden de ondersteunende diensten verleend door de facilitaire dienst. De facilitaire dienst bestaat uit de receptie, linnendienst, voedingsdienst en technische dienst. Receptie De receptie is dagelijks geopend van uur. Weekenden en op feestdagen van Buiten deze uren om zijn de deuren, wegens veiligheidsoverwegingen voor uw bezoek gesloten. Uiteraard wordt de deur dan wel geopend wanneer uw bezoek aanbelt, als de medewerker uw bezoek niet kent kan het zijn dat zij vraagt om zich bekend te maken voordat zij uw bezoek binnenlaat. Men kan het zorgcentrum, buiten de openingstijden van de receptie, altijd verlaten. Linnendienst Het wassen van de kleding wordt door Zorgwaard uitbesteed aan een externe linnendienst. Indien u hiervan gebruik maakt is het erg belangrijk dat er voldoende kleding in voorraad is, om misgrijpen te voorkomen. Als de kleding door de linnendienst gewassen wordt is de kleding meestal zeven dagen onderweg (soms wel eens langer). In de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen vindt u een overzicht van het aantallen kledingstukken dat wij adviseren, in ieder geval als de linnendienst uw was verzorgt. Huishoudelijke dienst Bij inzorgname worden er afspraken gemaakt met betrekking tot de schoonmaakwerkzaamheden. 12

13 Deze afspraken worden in het cliëntdossier genoteerd. Er wordt vanuit gegaan dat u, dat wat u zelf nog kunt, zoveel mogelijk ook zelf nog doet, denk hierbij aan lichte huishoudelijke werkzaamheden, zoals stoffen, planten en bloemen verzorgen en opruimen. Uiteraard kan uw familie hierbij van dienst zijn. In het cliëntdossier zit een zogenaamd mantelzorgformulier, dat hierbij kan worden ingevuld. Van maandag tot en met vrijdag komt er een medewerker om algemene schoonmaakwerkzaamheden te doen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. Technische dienst De technische dienst verzorgt het onderhoud en storingen aan gebouwen (binnen en buiten) en technische installaties. Storingen kunt u doorgeven aan de receptie. Het verhelpen van storingen aan uw eigendommen behoort niet tot de taak van de technische dienst (bijvoorbeeld lamp vervangen of storingen aan TV of geluidsinstallatie). Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. Brandpreventie Ter voorkoming van brand is een aantal maatregelen genomen. Roken is in de algemene ruimtes van het hele gebouw verboden. Het is voor bewoners wel toegestaan om in het eigen appartement te roken. Wel kan een zorgmedewerker formeel, in het kader van de ARBO-wet, vanwege het eigen gezondheidsrisico weigeren om dan in het appartement werkzaamheden te verrichten. Dit zou kunnen betekenen dat in een dergelijke situatie een bewoner langer op zorg moet wachten. Meals on wheels Om u eigen warme maaltijd samen te stellen krijgt u vooraf keuzemenulijsten om in te vullen. De maaltijdwagens komen dagelijks rond het middaguur bij de huiskamers en appartementen langs met maaltijdcomponenten. De maaltijd wordt ter plaatse door onze medewerkers op bord geserveerd volgens de keuze die u vooraf gemaakt heeft. Uiteraard wordt rekening gehouden met eventuele diëten. 13

14 Broodmaaltijden Broodmaaltijden worden in de huiskamer of op uw eigen appartement geserveerd. In de huiskamer wordt de tafel gedekt en u kunt kiezen wat u wilt eten. Op uw appartement krijgt u de door u gekozen maaltijdcomponenten aangeleverd. Het restaurant U heeft de mogelijkheid om van maandag tot en met vrijdag de warme maaltijd in het restaurant geserveerd te krijgen, hiervoor worden geen extra kosten berekend. Wilt u samen met uw familie/bezoek een hapje eten? Dan kan uw familie ook terecht in het restaurant naast de ingang. Tussen en uur kunt u voor een redelijke prijs de warme maaltijd of de broodmaaltijd gebruiken. De menukaart vindt u in het restaurant. De toko De toko (het winkeltje) achter de receptie is voor iedereen toegankelijk. U kunt uw boodschappen betalen met de boodschappenkaart óf tegen contante betaling. Maandelijks krijgt u een nieuwe boodschappenkaart, die bij voorkeur gedurende de betreffende maand gebruikt dient te worden. De reden van het gebruik van de boodschappenkaart is om u zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen en zelf een keuze te laten maken. De openingstijden zijn op werkdagen van uur. Ook zijn er bij de receptie bloemen en cadeautjes te verkrijgen. Deze worden gedurende de aanwezigheid van de receptioniste verkocht. Het verjaardagsmenu Enkele dagen voor uw verjaardag wordt gevraagd naar uw wensen voor het verjaardagsmenu. De maaltijden kunnen desgewenst in het appartement of in het restaurant geserveerd worden. De jarige cliënt mag op kosten van de organisatie een persoon uitnodigen voor de maaltijd. Uiteraard is het mogelijk om naast de deze gast, meerdere gasten uit te nodigen voor uw verjaardagsdiner. Hieraan zijn wel kosten verbonden De menu s van de jarige gelden tevens voor de gasten. Reserveren voor het restaurant is noodzakelijk; dit kan via de receptie. 14

15 13 De ruimtes In dit hoofdstuk wordt toelichting gegeven op de verschillende soorten ruimtes in Zoomhoek. Appartementen Op elke etage wonen alle cliënten in een eigen appartement, met een eigen badkamer met toilet. Iedere gang heeft diverse dienstruimtes voor o.a. afval, vuile was, maar ook kantoor- en vergaderruimtes. Op de 1 e etage wonen alleen cliënten van de lichte zorg, op de begane grond wonen alle cliënten van langdurige zorg en enkele cliënten lichte zorg. Huiskamers Op de begane grond zijn twee huiskamers ingericht, met een eigen keuken. Vanuit deze keuken wordt koffie en thee verzorgd. Op de eerste etage zijn twee huiskamers, één voor de groepsverzorging en één voor algemeen gebruik, waar ook de soos plaatst vindt. Ook is er op de huiskamer een werkplek voor de verpleging ingericht met computeraansluiting. Restaurant/recreatieruimte Naast de ingang is het restaurant /de recreatieruimte gevestigd. Hier kunnen cliënten koffie, thee en hun maaltijd gebruiken. Ook kan deze ruimte gebruikt worden om met bezoek te gaan zitten en zullen er activiteiten worden georganiseerd waaraan alle cliënten kunnen deelnemen. Kantoor- en vergaderruimtes In Zoomhoek zijn diverse kantoor- en vergaderruimtes voor o.a. de zorgmanagers, medewerkers verplegingsdienst, opleiding en diverse (para)medici. De vergaderruimtes kunnen ook door u gereserveerd worden om uw verjaardag o.i.d. te vieren. 14 Dienstverlening Omdat veel cliënten niet in staat zijn zelfstandig het gebouw te verlaten, heeft Zoomhoek de volgende voorzieningen en diensten onder haar dak. 15

16 Kapsalon In de kapsalon op de begane grond kunt u terecht voor wassen, knippen, watergolven, permanent, haarversteviging etc. De openingstijden van de kapsalon staan bij de kapsalon vermeld. Ook de receptie is hiervan op de hoogte. Een telefoonnummer voor reserveringen vindt u bij de kapsalon. Schoonheidsspecialiste De schoonheidsspecialiste is iedere dinsdag in Zoomhoek aanwezig. U kunt bij haar terecht voor o.a. een gezichtsbehandeling inclusief massage, manicure, uitgebreide make-up, epileren of harsen van het gezicht. Voor de schoonheidsspecialiste kunt u via de receptie reserveren. Pedicure Aan Zoomhoek is een pedicure verbonden die uw voeten verzorgt. De normale voetverzorging hoort bij de standaardvoorzieningen van cliënten van somatiek. Cliënten van lichte zorg zijn zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van een pedicure. Eigen televisie en telefoon en internet In elk appartement zit aansluiting voor telefoon, televisie en internet. De kosten voor gebruik zijn voor eigen rekening, evenals de aanschaf van de benodigde apparatuur. U dienst zelf voor de aansluiting te zorgen. Post Indien men post wil verzenden kan deze, indien voldoende gefrankeerd, worden afgegeven bij de receptie. Binnen komende post wordt bij uw appartement bezorgd. Huren restauratieve faciliteiten. De mogelijkheid bestaat om voor grotere bijeenkomsten één van de vergaderruimten te huren. Dit kan op alle dagen van de week. Een ruimte is geschikt voor diverse doeleinden (bijvoorbeeld verjaardagen en jubilea). Naast de verhuur van ruimten kan de keuken ook uw diner, broodmaaltijd, warm of koud buffet verzorgen. 16

17 15 Kleding Veel van onze cliënten hebben moeite met aan- en uitkleden en het dragen van makkelijke kleding kan hierbij van belang zijn. Daarom hebben wij enige adviezen opgenomen waarmee u rekening kunt houden bij het aanschaffen. Deze informatie vindt u in de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 16 Ontruiming/oplevering appartement Het appartement dient binnen 7 dagen na de dag van overlijden, of andere reden van de beëindiging van de zorgleveringsovereenkomst, ontruimd te worden door de nabestaanden en/of familie. Indien dit niet binnen 7 dagen is gebeurd, zal Zorgwaard het appartement ontruimen en de daarin aanwezige goederen opslaan. Wij zullen voor deze ontruiming en opslag kosten in rekening brengen. Uiteraard gaan we ervan uit dat dit laatste niet nodig zal zijn en deze oplevering volgens afspraak en in goed overleg zal verlopen. 17 Levenseinde Uiteraard hopen wij dat u zo lang mogelijk bij ons kunt blijven wonen. Dat betekent dat wij u ook rondom uw levenseinde zo goed mogelijk willen verzorgen. Tijdens de inzorgname zullen wij hierover met u afspraken maken en uw wensen rondom uw levenseinde inventariseren. Informatie hierover vindt u in de folder Beleid rondom levenseinde. 18 Bereikbaarheid en parkeren Bereikbaarheid (ook in noodgevallen) Zoomhoek is gedurende dag en nacht te bereiken. Van 8.00 tot uur van maandag t/m vrijdag en in het weekend van uur is de receptioniste aanwezig en zij zal binnenkomende telefoontjes doorverbinden met desbetreffende afdeling of medewerker. Buiten deze uren wordt de telefoon doorgeschakeld naar een afdeling of de avond- of nachtverantwoordelijke medewerker. 17

18 Contactgegevens Zorgwaard, Locatie Zoomhoek Randweg RA Oud-Beijerland Telefoon: Website: Parkeren Er is een ruime parkeergelegenheid op de parkeerplaats bij Zoomhoek. Vaste plaatsen voor bewoners die nog een auto bezitten en 3 invalide parkeerplaatsen. Voor het laten in- en uitstappen van mensen die slecht ter been zijn, kunt u met de auto voor de hoofdingang stoppen. Brandweg moeten worden vrijgelaten. 18

19 Persoonlijke informatie Naam cliënt: Afdeling: Kamer: Zorgmanager: EVV er: Specialist ouderengeneeskunde: Fysiotherapeut: Ergotherapeut: Logopedist: Diëtiste: Maatschappelijk werker: Psycholoog: Activiteitenbegeleider: Geestelijk verzorger: 19

Zoomhoek Lichte zorg V1_2011

Zoomhoek Lichte zorg V1_2011 Zoomhoek Lichte zorg V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 ZOOMHOEK... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 2 4 LICHTE ZORG... 3 5 INHUIZING... 5 6 HUISVESTING... 6 7 BEZOEK ONTVANGEN... 6 8 ACTIVITEITEN, ONTSPANNING

Nadere informatie

't Huys te Hoecke. Langdurige zorg, somatiek. Versie 1

't Huys te Hoecke. Langdurige zorg, somatiek. Versie 1 't Huys te Hoecke Langdurige zorg, somatiek Versie 1 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 LANGDURIGE ZORG SOMATIEK... 3 5 INHUIZING... 6 6 HUISVESTING...

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Lichte zorg

't Huys te Hoecke Lichte zorg 't Huys te Hoecke Lichte zorg Versie 1 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 3 2 'T HUYS TE HOECKE... 3 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 4 4 LICHTE ZORG... 4 5 INHUIZING... 7 6 HUISVESTING... 7 7 BEZOEK ONTVANGEN... 8

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 Jo-Anna V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 4 WOON EN ZORGAANBOD KLEINSCHALIG WONEN GERONTOPSYCHIATRIE... 2 5

Nadere informatie

Immanuël Lichte zorg. Versie 2

Immanuël Lichte zorg. Versie 2 Immanuël Lichte zorg Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM 3 2 IMMANUËL 3 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN 3 4 LICHTE ZORG 4 5 INHUIZING 6 6 HUISVESTING 7 7 BEZOEK ONTVANGEN 7 8 ACTIVITEITEN, ONTSPANNING EN RECREATIE

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de Bliekenhof Versie 2 2 Welkom Als nieuwe bewoner van Bliekenhof heten wij u en uw familie van harte welkom in uw nieuwe woning. Met deze folder hopen wij u en uw familie informatie te geven zodat u, vooraf

Nadere informatie

Relevant is ook de folder Bij ons wonen.

Relevant is ook de folder Bij ons wonen. Versie 1-2017 Relevant is ook de folder Bij ons wonen. 2 Inhoudsopgave... 3 1 Langdurige zorg... 5 1.1 Wat is dat?... 5 1.2 Appartement... 7 1.3 Team en zorgmanager... 7 1.4 Activiteiten... 7 2 Langdurige

Nadere informatie

Relevant is ook de folder Bij ons wonen.

Relevant is ook de folder Bij ons wonen. Versie 1-2017 Relevant is ook de folder Bij ons wonen. 2 Inhoudsopgave... 3 1 Langdurige zorg... 5 1.1 Wat is dat?... 5 1.2 Appartement... 7 1.3 Team en zorgmanager... 7 1.4 Activiteiten... 7 2 Langdurige

Nadere informatie

(voorheen somatische verpleeghuiszorg)

(voorheen somatische verpleeghuiszorg) (voorheen somatische verpleeghuiszorg) Versie 3-17 Van belang is ook de folder Bij ons wonen. 2 1 Langdurige zorg... 5 1.1 Wat is langdurige zorg?... 5 1.2 Appartement... 7 1.3 Team en zorgmanager... 7

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Langdurige zorg kent twee vormen: Zorg met verblijf met behandeling Zorg met verblijf zonder behandeling

Langdurige zorg kent twee vormen: Zorg met verblijf met behandeling Zorg met verblijf zonder behandeling Versie 1-16 1 Langdurige zorg... 3 1.1 Wat is dat?... 3 1.2 Onze missie... 5 1.3 Appartement... 7 1.4 Team en zorgmanager... 8 1.5 Activiteiten... 8 2 Langdurige zorg in Hoeksche Waard... 9 2.1 Immanuël...

Nadere informatie

(voorheen verzorgingshuiszorg)

(voorheen verzorgingshuiszorg) (voorheen verzorgingshuiszorg) Versie 3-17 Van belang is ook de folder Bij ons wonen. 2 1 Langdurige zorg... 5 1.1 Wat is langdurige zorg?... 5 1.2 Appartement... 7 1.3 Team en zorgmanager... 7 1.4 Activiteiten...

Nadere informatie

Korenschoof. Kleinschalige woningen

Korenschoof. Kleinschalige woningen Korenschoof Kleinschalige woningen V2_2013 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 KORENSCHOOF... 2 3 VISIE OP CLIËNTEN... 2 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 3 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS... 6 7

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de Hofwijk Versie 2 Welkom Als nieuwe bewoner van Hofwijk heten wij u en uw familie van harte welkom in uw nieuwe woning. Met deze folder hopen wij u en uw familie informatie te geven zodat u, vooraf van

Nadere informatie

1 WELKOM... 3 2 EGMONTSHOF... 3 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 PSYCHOGERIATRIE... 4 5 GERONTOPSYCHIATRIE... 5 6 REVALIDATIE... 6 7 HUISVESTING...

1 WELKOM... 3 2 EGMONTSHOF... 3 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 PSYCHOGERIATRIE... 4 5 GERONTOPSYCHIATRIE... 5 6 REVALIDATIE... 6 7 HUISVESTING... Egmontshof Versie 3 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 3 2 EGMONTSHOF... 3 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 PSYCHOGERIATRIE... 4 5 GERONTOPSYCHIATRIE... 5 6 REVALIDATIE... 6 7 HUISVESTING... 6 8 BEZOEK ONTVANGEN...

Nadere informatie

Immanuël. Kleinschalige woningen. Versie 2

Immanuël. Kleinschalige woningen. Versie 2 Immanuël Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1. WELKOM... 2 2. IMMANUËL... 2 3. VISIE OP CLIËNTEN... 2 4. HUISVESTING... 3 5. WOON- EN ZORGAANBOD... 3 6. DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS... 6

Nadere informatie

Hoge Weide. Kleinschalige woningen. Versie 2

Hoge Weide. Kleinschalige woningen. Versie 2 Hoge Weide Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 HOGE WEIDE... 2 3 VISIE OP CLIËNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS... 6 7

Nadere informatie

Gravin Sophie. Versie 2

Gravin Sophie. Versie 2 Gravin Sophie Versie 2 Inhoudsopgave 1 Welkom... 2 2 Visie en uitgangspunten... 2 3 Woon- en zorgaanbod... 3 4 Het levensboek... 3 5 De locatie/woning... 3 6 Horeca- en activiteitencentrum Gravin Aleidis...

Nadere informatie

Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie

Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie Lamoraal V1_2011 Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie 'Zorg en wonen voor psychogeriatrische bewoners benadert zoveel mogelijk het dagelijkse leven in een normale thuissituatie. De bewoner

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

A-Z folder Coornhert State

A-Z folder Coornhert State A-Z folder Coornhert State Activiteiten Coornhert State biedt verschillende activiteiten aan zoals: algemene activiteiten (bijv. bustocht, rommelmarkt), structurele activiteiten (sjoelen, muziek luisteren),

Nadere informatie

Assenrade. De naam Assenrade is een afgeleide van de naam van de voormalige burgemeesterswoning in Brummen.

Assenrade. De naam Assenrade is een afgeleide van de naam van de voormalige burgemeesterswoning in Brummen. VERSIE 2.0/februari 2012 2 Welkom Assenrade U bent van harte welkom in verpleegunit Assenrade. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze verpleegunit

Nadere informatie

Kleinschalig wonen binnen Zorgwaard. Visie en uitgangspunten voor cliënten en familie

Kleinschalig wonen binnen Zorgwaard. Visie en uitgangspunten voor cliënten en familie Kleinschalig wonen binnen Zorgwaard Visie en uitgangspunten voor cliënten en familie V2_2013 Inleiding Zorgwaard is in 2006 gestart met de eerste kleinschalig woning Dorpzigt in Zuid-Beijerland. Daarna

Nadere informatie

VERSIE 2.0/februari

VERSIE 2.0/februari VERSIE 2.0/februari 2012 2 Welkom in Weber U bent van harte welkom in verpleegunit Weber. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze verpleegunit

Nadere informatie

Geestelijke verzorging in Zorgwaard

Geestelijke verzorging in Zorgwaard Geestelijke verzorging in Zorgwaard V1_2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 PERSOONLIJK GESPREK... 3 3 WEEKSLUITING/KERKDIENST... 4 4 PASTORALE GROEPEN EN ZANGGROEPEN... 5 5 HERDENKINGSBIJEENKOMST...

Nadere informatie

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO carintreggeland huis De Elshof ALMELO Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooie en comfortabele studio? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Geschiedenis van het woonzorgcentrum. Wonen bij Thebe Haga

Geschiedenis van het woonzorgcentrum. Wonen bij Thebe Haga Geschiedenis van het woonzorgcentrum Thebe Haga staat in de wijk Princenhage sinds 1975. Wie in deze Bredase wijk is opgegroeid of heeft gewoond, wil meestal graag in deze buurt blij ven. Bij Thebe Haga

Nadere informatie

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis Kennismaking met Woonzorgcentrum Het Haltna Huis Het Haltna Huis, dicht bij u in de buurt In Houten kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in het woonzorgcentrum, in uw eigen appartement.

Nadere informatie

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten.

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten. De Rozenhof van Het Spectrum is een sfeervolle, kleinschalige voorziening voor palliatieve zorg. Hier is ruimte voor cliënten die, naar inschatting van een arts, een beperkte levensverwachting hebben.

Nadere informatie

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen.

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen. VERSIE 4.0/januari 2014 2 Welkom De Deuderick U bent van harte welkom in verpleegunit De Deuderick. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u!

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u! Piushove Verpleeghuis We zijn er voor u! Het is hier goed toeven Wat ik heel leuk vind, zijn de voorlees- en puzzeluurtjes. Verder zit ik, als het mooi weer is, graag buiten. De tuin ziet er prachtig uit,

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Afdeling L Centrum voor Obesitas Nederland Centrum Inwendige Geneeskunde

Afdeling L Centrum voor Obesitas Nederland Centrum Inwendige Geneeskunde U bent opgenomen op afdeling L van het Medisch Centrum Leeuwarden. Op afdeling L bevindt zich een deel van het Centrum Inwendige Geneeskunde en een deel van het Centrum voor Obesitas Nederland. Deze folder

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg. Waar hulp dichtbij is!

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg. Waar hulp dichtbij is! Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg Waar hulp dichtbij is! Inhoud 1. Wonen in Nieuw Clarenberg 3 Eigen sfeer 3 Vormen van wonen 3 2. Welzijn en voorzieningen 5 Eten en drinken 5 Diensten 5 Ontspanning en

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Informatiebrochure. Slotjesveste De Riethorst Stromenland

Informatiebrochure. Slotjesveste De Riethorst Stromenland Informatiebrochure Slotjesveste De Riethorst Stromenland Warm welkom 2 In deze folder willen wij u graag kennis laten maken met Slotjesveste en u een idee geven van wat wij kunnen betekenen voor u. Uitgangspunt

Nadere informatie

Afdeling L. Type afdeling. Welke medewerkers komt u tegen. Centrum voor Obesitas Nederland RVE Interne Geneeskunde

Afdeling L. Type afdeling. Welke medewerkers komt u tegen. Centrum voor Obesitas Nederland RVE Interne Geneeskunde U bent opgenomen op afdeling L van het Medisch Centrum Leeuwarden. Op afdeling L bevindt zich een deel van de RVE Interne Geneeskunde en een deel van het Centrum voor Obesitas Nederland. Deze folder brengt

Nadere informatie

Afdeling Chirurgie/Oncologie

Afdeling Chirurgie/Oncologie Afdeling Chirurgie/Oncologie U bent opgenomen op afdeling chirurgie/oncologie. In deze folder kunt u informatie vinden over de gang van zaken op de afdeling. De afdeling Afdeling chirurgie/oncologie telt

Nadere informatie

Stichting Waardeburgh

Stichting Waardeburgh CLIËNTINFORMATIE Informatie over de locaties van Stichting Waardeburgh Verpleeghuis zorg Verzorgingshuis zorg Kortdurend verblijf Versie: 1 december 2015 - 2 WELKOM BIJ STICHTING WAARDEBURGH De verhuizing

Nadere informatie

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R carintreggeland huis DE STOEVELAAR GOOR Aan de rand van Goor, met uitzicht over het Twentse landschap. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen.

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. Deel 2 Specifieke informatie over De Wanne Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. De zorginstelling heeft 44 zorgappartementen en verhuurt

Nadere informatie

Afdeling oncologie 361

Afdeling oncologie 361 Afdeling oncologie 361 Wat u moet weten mca.nl Inhoudsopgave Belangrijke telefoonnummers 3 Welkom op de afdeling oncologie 3 Hoe bereikt u de afdeling? 3 Het specialisme oncologie 3 De medewerkers van

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen Activiteiten Bereikbaarheid Bezoek Brandveiligheid Creativiteit Dieetwensen Drogisterijartikelen

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Afdeling E Kraam/gynaecologie

Afdeling E Kraam/gynaecologie U bent opgenomen op afdeling E, kraam/gynaecologie, van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Afdeling E maakt deel uit van het Centrum voor verloskunde en gynaecologie. In deze brochure treft u informatie

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer. LuciVer Tijdelijk verblijf september

Nadere informatie

Comfortabel wonen met service naar wens

Comfortabel wonen met service naar wens Comfortabel wonen met service naar wens VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 1 30-01-2006 11:10:26 juiste balans tussen wonen, zorg en welzijn De VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 2 30-01-2006

Nadere informatie

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst 2 Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst In ZorgSaam Kliniek Hulst verblijven patiënten met verschillende opnameindicaties. Een aantal patiënten komt hier om te herstellen na

Nadere informatie

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase Palliatieve zorgafdeling Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase V 1.0_ 2013 Het is belangrijk een mens Om je heen te hebben... die je niet alleen hoort, maar ook naar je luistert die niet alleen

Nadere informatie

Cardia Landscheiding. Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk

Cardia Landscheiding. Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk Cardia Landscheiding Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk Woonzorgcentrum Cardia Landscheiding is verbouwd. Er zijn nieuwe voorzieningen gekomen om bewoners en mensen in de wijk nog beter

Nadere informatie

Verpleeghuis Duinstede

Verpleeghuis Duinstede Verpleeghuis Duinstede Welkom bij Duinstede! Wat biedt Duinstede u? Zorg, Respec verpleging en medezeggenschap Welkom bij Duinstede! Wat en aandacht Facilitaire service Wonen met zorg Wonen met Welkom

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost Welkom op verpleegafdeling 3-Oost gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Op welke kamer ligt u en wie is uw hoofdbehandelaar? 3 Globale dagindeling 3 Het behandelteam 3 Wat mag u van ons verwachten 4 Elke

Nadere informatie

Verblijf, zorg en behandeling

Verblijf, zorg en behandeling Verblijf, zorg en behandeling Over Gooizicht Christelijke identiteit Gooizicht is een centrum voor zorg en behandeling. Het ligt in een mooie, groene wijk dichtbij het centrum van Hilversum en het (Corvers)bos.

Nadere informatie

Opname op de Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ) Informatie voor patiënt en familie

Opname op de Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ) Informatie voor patiënt en familie Opname op de Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ) Informatie voor patiënt en familie Patiëntensticker: Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname op de afdeling

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Afdeling oncologie 361 Wat u moet weten.

Afdeling oncologie 361 Wat u moet weten. Afdeling oncologie 361 Wat u moet weten www.nwz.nl Inhoud Belangrijke telefoonnummers 3 Welkom op de afdeling oncologie 3 Hoe bereikt u de afdeling? 3 Het specialisme oncologie 3 De medewerkers van de

Nadere informatie

Afdeling B Longziekten

Afdeling B Longziekten U bent opgenomen op afdeling B van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Afdeling B maakt deel uit van het Centrum voor longziekten. Deze folder brengt u op de hoogte van de gang van zaken op de afdeling,

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

Wonen als thuis. Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen

Wonen als thuis. Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen Wonen als thuis Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen Wonen als thuis Het is belangrijk om - als u ouder wordt - na te denken over de toekomst. Stel dat u kleiner wilt gaan wonen? Of als u in

Nadere informatie

Zorg aan huis. Een vertrouwd gezicht

Zorg aan huis. Een vertrouwd gezicht Zorg aan huis Een vertrouwd gezicht Zorg aan huis Een vertrouwd gezicht Kunt u nog zelfstandig wonen maar hebt u wél de hulp van een zorgverlener nodig? Dan zult u Zorg aan huis van De Wittenberg zeker

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Het Zonnelied Ammerzoden

Het Zonnelied Ammerzoden Het Zonnelied Ammerzoden Acute zorg Bij Bij een noodgeval bent u met één druk op op de de alarmknop verzekerd van snelle hulp. U kunt deze service ontvangen als aanvulling op op uw bestaande zorg of of

Nadere informatie

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Welkom in Beukenhof Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Bezoekadres Merseloseweg 130, 5801 CE Venray Handige telefoonnummers Klantenservice

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte De Reuselhof 7 Postboxen 8 Informatieblad Op Dreef

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling D3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling D3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D3 U bent opgenomen op afdeling D3 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Voor of tijdens deze opname heeft u

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Woonzorg in het hart van Amersfoort

Woonzorg in het hart van Amersfoort Woonzorg in het hart van Amersfoort wonen & leven, zorgen, leren & werken ZORGRESIDENCE HET SEMINARIE is gevestigd in het historisch stadscentrum op een van de meest onderscheidende locaties die Amersfoort

Nadere informatie

Verpleegafdeling Hoofd/Hals/ Chirurgie (Keel-Neus- Oorheelkunde & Mond-Kaak- Aangezichtschirurgie

Verpleegafdeling Hoofd/Hals/ Chirurgie (Keel-Neus- Oorheelkunde & Mond-Kaak- Aangezichtschirurgie Verpleegafdeling Hoofd/Hals/ Chirurgie (Keel-Neus- Oorheelkunde & Mond-Kaak- Aangezichtschirurgie In overleg met uw hoofdbehandelaar is besloten tot opname op de verpleegafdeling Keel-Neus-Oorheelkunde

Nadere informatie

De Lindeboom Ammerzoden

De Lindeboom Ammerzoden De Lindeboom Ammerzoden BrabantZorg Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. Niet alleen op de momenten dat het nodig is, maar ook omdat we ouder worden zo aangenaam

Nadere informatie

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Wonen met zorg Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Het creëren van een luxe en comfortabele woonomgeving voor de bewoners waarbij het thuisgevoel en de persoonlijke (zorg)wensen

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Thuvine.

Thuvine. Thuvine www.pleyade.nl Van een kort praatje tot een diepgaand gesprek; Pleyade koestert ieder contact. Welkom bij Thuvine, welkom bij Pleyade Bij Thuvine bieden we liefdevolle zorg en ondersteuning aan

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

Contact Warande Sociëteit de Boulevard Valckenboschlaan 14a 3707 CR Zeist T 030 691 19 24 E dagbehandeling@warandeweb.nl W www.warandeweb.

Contact Warande Sociëteit de Boulevard Valckenboschlaan 14a 3707 CR Zeist T 030 691 19 24 E dagbehandeling@warandeweb.nl W www.warandeweb. Contact Warande Sociëteit de Boulevard Valckenboschlaan 14a 3707 CR Zeist T 030 691 19 24 E dagbehandeling@warandeweb.nl W www.warandeweb.nl Meer informatie Voor meer informatie, het beantwoorden van vragen

Nadere informatie

foto s Reinout van den Bergh Wonen

foto s Reinout van den Bergh Wonen foto s Reinout van den Bergh Wonen 400 Missie De Leystroom is een kleinschalig verpleeg- en verzorgingshuis waar de kwaliteit van uw leven voorop staat. Naastenliefde, wederkerigheid en veiligheid staan

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

De Regenboog Palliatief centrum

De Regenboog Palliatief centrum De Regenboog Palliatief centrum Een regenboog biedt stralen licht op donkere momenten, kleur door somberheid heen. De regenboog kan een symbool van troost, verlichting en uitzicht zijn. palliatief centrum

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Verpleegafdeling 2-7

Verpleegafdeling 2-7 Verpleegafdeling 2-7 Afdeling 2-7 U gaat opgenomen worden of bent opgenomen op afdeling 2-7. Deze afdeling bevindt zich op de zevende etage van het tweede bouwdeel en heeft 24 bedden bestemd voor het specialisme

Nadere informatie

Handige telefoonnummers Klantenservice De Zorggroep

Handige telefoonnummers Klantenservice De Zorggroep Welkom op Beukenhof Voor u ligt de informatiegids van Beukenhof, een afdeling van De Zorggroep in het VieCuri ziekenhuis in Venray. Deze gids is bedoeld om u en uw familieleden wegwijs te maken in deze

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie

Verpleeghuiszorg voor als het thuis niet meer gaat

Verpleeghuiszorg voor als het thuis niet meer gaat Wilt u meer informatie, een rondleiding of kennismaking? Bel ons dan op: 088-97 20 200 (lokaal tarief) Of mail naar: zorgbemiddeling@amstelring.nl Website: www.amstelring.nl/vreugdehof Facebook: www.facebook.com/vreugdehof

Nadere informatie

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling Schakelafdeling Overbrugging Observatie & screening www.szr.nl/schakelafdeling THUIS OP DE SCHAKELAFDELING VOORWOORD Beste cliënt, Van harte welkom op de Schakelafdeling van SZR (Zorgcentra Rivierenland)!

Nadere informatie

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 6

Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 6 toegelicht. Zorgzwaartepakket 6 (ZZP

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname of dagbehandeling op afdeling Medische

Nadere informatie