Zoomhoek. Langdurige zorg somatiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoomhoek. Langdurige zorg somatiek"

Transcriptie

1 Zoomhoek Langdurige zorg somatiek V1_2011

2 Inhoudsopgave 1 WELKOM ZOOMHOEK VISIE EN UITGANGSPUNTEN LANGDURIGE ZORG SOMATIEK INHUIZING HUISVESTING BEZOEK ONTVANGEN ACTIVITEITEN, ONTSPANNING EN RECREATIE DE VERPLEGING EN VERZORGING MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEHANDELING GEESTELIJKE VERZORGING FACILITAIRE DIENST DE RUIMTES DIENSTVERLENING KLEDING ONTRUIMING/OPLEVERING APPARTEMENT LEVENSEINDE BEREIKBAARHEID EN PARKEREN

3 1 Welkom Als nieuwe cliënt van de afdeling langdurige zorg somatiek in Zoomhoek heten wij u en uw familie van harte welkom. Met deze folder hopen wij u en uw familie informatie te geven, zodat u vooraf van een aantal belangrijke zaken op de hoogte bent. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen voor nadere informatie. Wij zullen er alles aan doen om het u zo goed mogelijk naar de zin te maken en u daar waar nodig te ondersteunen bij uw verblijf in Zoomhoek. 2 Zoomhoek Locatie Zoomhoek is genoemd naar de wijk in Oud-Beijerland waarin deze locatie staat. Zoomhoek bestaat uit twee woonlagen en heeft plaats voor 64 cliënten lichte zorg en 36 cliënten afdelingswonen somatiek. De lichte zorg heeft, naast 1-persoonappartementen ook nog zes 2-persoonskamers. Tevens Zijn er 6 appartementen voor kortdurende opname (KDO). 3 Visie en uitgangspunten Vanuit de algemene visie van Zorgwaard is een vertaling gemaakt naar de visie die we in Zoomhoek gebruiken. In Zoomhoek komen cliënten met verschillende zorgvragen, deze hebben elk een andere manier van zorg, behandeling en dienstverlening nodig; denkt u hierbij aan de afdelingvoor langdurige zorg somatiek; cliënten met een lichamelijk gezondheidsprobleem (voorheen de Egmontshof) en lichte zorg (voorheen Sabina). Visie en uitgangspunten De Stichting Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de mogelijkheid geboden moet worden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Als dit niet meer mogelijk is dan is verblijf in een woonzorgorganisatie noodzakelijk. Zorgwaard wil er naar streven een verblijf te bieden zo dicht mogelijk bij de eigen woonomgeving. Daarom zijn er in de Hoeksche Waard op verschillende plaatsen locaties voor cliënten gerealiseerd. 3

4 In het volgende hoofdstuk lichten we toe wat dit voor u in de praktijk betekent. We maken hierbij onderscheid tussen verschillende groepen cliënten. 4 Langdurige zorg somatiek Op de langdurige zorgafdeling somatiek verblijven cliënten met een lichamelijke zorgvraag; denkt u hierbij bijvoorbeeld aan cliënten na een hersenbloeding, ernstige vorm van reuma, of een ernstige chronische ziekte waardoor ze niet zelfstandig kunnen wonen. Voor de langdurige zorg somatiek gelden de volgende visie en uitgangspunten: De zorg, behandeling en dienstverlening op langdurige zorg somatiek benadert zoveel mogelijk de gewenste woon- en leefsituatie van de cliënt. De cliënt heeft hierbij de regie over de inrichting van zijn dagelijks leven. Hierbij rekening houdend met de gestelde uitgangspunten binnen de afdeling. Op de afdeling wordt uitgegaan van uw eigen identiteit en uw individuele behoeften en wensen. Er wordt gewerkt met een vast team van medewerkers, waardoor medewerkers en cliënten elkaar goed kennen. De wens van u, als cliënt, is van belang bij het dagelijkse ritme. Ook zal het team er zoveel mogelijk naar streven om een huiselijke sfeer te creëren. Dit vindt u o.a. terug in de inrichting van de huiskamers. Belangrijk bij dit alles is dat u als cliënt zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven behoudt, de medewerkers zullen u hierbij zonodig ondersteunen. Uitgaande van de visie op langdurige zorg somatiek zullen de volgende onderdelen in het woon- zorgaanbod terug te vinden zijn: Het wonen en welzijn van de cliënt staat centraal; De cliënt wordt bij inzorgname geïnformeerd over de visie en de uitgangspunten en vraaggericht werken; De cliënt heeft een digitaal, individueel cliëntdossier. De afspraken die hierin staan zijn leidend voor de zorg, behandeling en dienstverlening. Het cliëntdossier wordt tenminste eenmaal per 4 4

5 maanden met de cliënt en - indien de cliënt dit wenst - met zijn vertegenwoordiger, besproken De cliënt kan naar eigen wens praktische invulling geven aan zijn religieuze levensopvatting. Hiervoor is vervoer beschikbaar vanuit de kerken. Er wordt een gemeenschappelijk weeksluiting gehouden in Zoomhoek. Tevens is er de mogelijkheid om, via de voorziening van de eigen kerk, naar de kerktelefoon te luisteren; De cliënt kan het eigen appartement naar eigen wens inrichten. Bed en linnenkast worden door de organisatie verstrekt. Er vindt overleg met de EVV er plaats i.v.m. veiligheid en efficiëntie. Deze afspraken worden vastgelegd in het cliëntdossier. Er is de mogelijkheid tot aansluiting van internet en televisie. De persoonlijke verzorging wordt in overleg met de cliënt gegeven. Deze afspraken zijn vastgelegd in het cliëntdossier en worden tenminste eenmaal per vier maanden besproken; De cliënt doet de persoonlijke verzorging, zover dat nog mogelijk is, zelf; In de huiskamer is, in overleg, inbreng van persoonlijke spullen van de cliënt mogelijk. Passend binnen wettelijke eisen, veiligheid en hygiëne; De cliënt wordt in de gelegenheid gesteld om, naar wens, de tandarts, de kapper, de pedicure, de schoonheidspecialiste en dergelijke te bezoeken. De mantelzorger is verantwoordelijk voor de begeleiding hierbij; De maaltijden kunnen op diverse plaatsen worden gebruikt. De cliënt kan kiezen uit eten in het restaurant, in de huiskamer of op het eigen appartement; De cliënt en het team zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de leefomgeving, hieronder wordt o.a. verstaan: de dagindeling en de dagelijkse activiteiten; Er bestaat de mogelijkheid tot het houden van huisdieren op het eigen appartement. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de hygiëne, verzorging en het lichamelijke welzijn van het huisdier; De cliënt wordt in de gelegenheid gesteld om aan een activiteit deel te nemen; 5

6 De wensen van de cliënt t.a.v. het eigen sociaal/culturele netwerk worden tenminste eenmaal per vier maanden besproken; De mogelijkheid bestaat om, als activiteit, op de huiskamer te koken, er wordt dan zelf boodschappen gedaan. Hiervoor is budget beschikbaar volgens afspraak; Er is een oproepsysteem voor medewerkers met alarm, met spreekluisterverbinding; Zorgwaard heeft voor alle cliënten een collectieve inboedelverzekering en WA-verzekering afgesloten. Het is aan de cliënt om na te gaan of hij deze dekking toereikend vindt. Het is uitdrukkelijk de bedoeling de mantelzorg actief te betrekken, zodat het woongenot en welzijn van de cliënt wordt bevorderd. Dit geldt ook voor het inzetten van vrijwilligers, ook hierbij staat het woongenot en welzijn van de cliënt op de voorgrond en niet de zorg, behandeling en/of de organisatie. In toenemende mate zal de professionele zorg aanvullend zijn op de mantelzorg. Afspraken hierover worden vastgelegd op het daarvoor bestemde formulier in het cliëntdossier. Zie voor nadere informatie de folder Mantelzorgbeleid. Belangrijk bij al deze uitgangspunten is de zelfstandigheid van de cliënt; zorg, behandeling en dienstverlening zijn erop gericht dat de cliënt zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven houdt, binnen de mogelijkheden van zijn situatie. 5 Inhuizing Indien u als nieuwe cliënt in Zoomhoek komt wonen komt, voorafgaand aan uw verhuizing naar Zoomhoek, een medewerker van Zorgwaard; de zorgdienstbemiddelaar, bij u op (zieken)huisbezoek. Dit is van belang om u vooraf de benodigde informatie te verstrekken en van u al enige informatie te ontvangen. U wordt bij aankomst ontvangen door een medewerker, wij streven ernaar dat dit uw eigen EVV er is, dit lukt echter niet altijd. Doorgaans vindt dan bij binnenkomst of in de loop van de dag het inzorgnamegesprek plaats; de familie / contactpersoon kan hier desgewenst aan deel nemen. 6

7 6 Huisvesting Het appartement waarin u komt te wonen bestaat uit een keukenblok voorzien van een koelkast, een douche / toiletruimte en een zitslaapkamer. In ieder appartement is een telefoon/ internet/televisie aansluiting. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 7 Bezoek ontvangen Zoomhoek kent geen bezoektijden of bezoekregels; iedereen is de hele dag en avond van harte welkom. De beste tijd om langs te komen wordt door u, of uw situatie bepaald, maar de meest geschikte tijden zijn meestal tussen 's morgens tien uur en 's avonds negen uur. Houdt u s avonds rekening met het feit dat er andere cliënten zijn die vroeg naar bed gaan. Houdt u ook rekening met afspraken voor therapieën en activiteiten. Indien gewenst zullen de teamleden hierover een advies kunnen geven. De weekagenda is op uw kamer aanwezig. Tijdens bezoek in de huiskamer van langdurige zorg, vooral bij meerdere bezoekers, wordt u gevraagd om met uw bezoek gebruik te maken van uw eigen zitslaapkamer. Dit om de overige cliënten niet teveel te storen. Uiteraard is individueel bezoek, tijdens rustige momenten, ook welkom in de huiskamer, uiteraard dient u rekening te houden met de andere cliënten. Uiteraard kunt u ook altijd met uw bezoek naar de recreatieruimte/ het restaurant gaan. Desgewenst kan uw bezoek, tegen betaling, mee-eten. Als uw gezondheid dit toestaat, bent u vrij om met uw bezoek naar buiten te gaan. Wanneer u de afdeling verlaat graag even melden aan een medewerker van de verplegingsdienst. Gaat u voor langere tijd weg overlegt u dan vooraf even i.v.m. maaltijden en/of medicijnen etc. 8 Activiteiten, ontspanning en recreatie In Zoomhoek zijn tal van mogelijkheden om sociale kontakten te onderhouden of om er eens gezellig uit te zijn. De meeste activiteiten, zowel sociaal-culturele, als die op religieus gebied, vinden plaats in de recreatieruimte/het restaurant of in de huiskamers. Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in bij de uitvoering van de activiteiten. Zij begeleiden de cliënten zonodig naar, tijdens, en van de activiteiten. 7

8 Koffiedrinken Maandag tot en met zaterdag in het restaurant of in de huiskamer van tot uur. Gezamenlijke maaltijden U kunt elke dag van tot uur in het restaurant of in de huiskamer uw maaltijd gebruiken. Culturele activiteiten Het team Welzijn organiseert ook culturele activiteiten, welke plaatsvinden in de huiskamer of het restaurant / de ontmoetingsruimte. Hierbij valt te denken aan koorzang, uitvoeringen van muziekensembles, samen zingen bijeenkomsten, theater, video en diapresentaties, bingo en andere spelactiviteiten. Ook is er een wandelclub (deelname aan avondvierdaagse), er worden modeshows en schoenen- en meubelverkoop georganiseerd. Daarnaast worden er rondom feest- en hoogtijdagen, themagerichte activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een Oranjebingo of een wintermiddag. Bewonerskoor Er is in Zoomhoek een bewonerskoor, u wordt van harte uitgenodigd om hier lid van te worden als u graag zingt. Het koor repeteert op maandagavond van /20.30 uur. Er worden op het koor christelijke en oud-hollandse liederen gezongen. Regelmatig treedt dit koor op in de recreatieruimte / het restaurant, bijvoorbeeld tijdens een kerstviering. Verder is er op de 1 e etage een bibliotheek, 'gesproken' boek, grootletterboek en veel mooie kijkboeken. Deze is geopend op vrijdagmiddag uur tot uur. Ook komen de bibliotheekvrijwilligers bij u langs als u zelf niet naar de bibliotheek kunt komen en toch een boek wilt lenen. Op de begane grond zijn open boeken kasten waar u altijd een boek kunt halen en terugbrengen. Ook een leestafel en computers met internet aansluiting zijn aanwezig. Tevens staat er een biljarttafel in recreatieruimte/ restaurant. 8

9 Activiteiten buiten de deur Ook buiten de deur worden tal van activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan uitstapjes naar verschillende evenementen in de Hoeksche Waard, familiebezoekjes, rondritten, de dierentuin, etc. Ter voorbereiding op een uitstapje, en de mogelijke kosten die dit met zich meebrengt, wordt dit altijd van te voren met u besproken of er wordt contact uw familie opgenomen. Huiskamer Op de afdeling voor langdurige zorg zijn twee huiskamers aanwezig. Zowel in de ochtend als in de middag is op deze huiskamers een gastvrouw aanwezig. Zij tracht een veilige, uitnodigende en zo mogelijk activerende sfeer te creëren in de huiskamer. Wij verzoeken uw bezoek als zij met u in de huiskamer zijn, zich aan te passen aan de sfeer of activiteit in de huiskamer. Huisblad In het huisblad dat maandelijks verschijnt, worden alle activiteiten vermeld. Verder vindt u in het huisblad actuele informatie, artikelen, gedicht, puzzel, verjaardagen enz. Ook op de affiches op de publicatieborden staan de activiteiten vermeld. De publicatieborden kunt u vinden op elke afdeling. Team Welzijn De medewerkers van het team Welzijn nodigt u van harte uit om aan de activiteiten van uw keuze deel te nemen. Op de afdeling wordt, bij inzorgname met u en uw familie besproken waar uw interesses en mogelijkheden liggen m.b.t. tijdbesteding, ontspanning en recreatie. Getracht wordt om samen met u activiteiten te vinden die u interessant, dan wel ontspannend vindt. Dus aarzel niet om uw wensen kenbaar te maken. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de leden van het team Welzijn. Ook is er een aparte folder door het team Welzijn uitgebracht. Op de affiches in de hal en liften leest u wat er zoal te doen is en waar 9

10 9 De verpleging en verzorging De medewerkers werken vanuit eerder genoemde visie en stemmen hun werkzaamheden zoveel mogelijk af op de vraag van de cliënt. Hierbij rekening houdend met de grenzen die de professionele verantwoordelijkheid stelt. Van iedere medewerker wordt verwacht dat zij voldoet aan de gestelde functie-eisen, met als rode draad de beroepshouding. Met andere woorden, van alle medewerkers wordt verwacht dat zij vraaggericht werken ook daadwerkelijk vorm kunnen geven, tijdens alle werkzaamheden en in alle contacten met anderen. Er wordt gewerkt met een vast team van medewerkers en vrijwilligers. Ook hierbij staat het uitgangspunt van aandacht voor wonen en welzijn centraal. Het team Het team is verdeeld in 2 teams, een team per gang. In de avond- en nachtdienst wordt intensief samengewerkt met de collega s van de eerste etage (lichte zorg). De medewerkers staan onder leiding van een zorgmanager. Het team van medewerkers bestaat uit Eerst Verantwoordelijke verzorgenden (EVV ers). Elke cliënt krijgt een EVV er toegewezen die verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg rondom die cliënt, daarnaast zijn er verplegenden, verzorgenden en helpenden, gastvrouwen, leerlingen, stagiaires, voedingsassistenten en huishoudelijk assistenten, die gezamenlijk zorgen voor een zo aangenaam mogelijk verblijf. Het verplegend personeel werkt in wisselende diensten zodanig dat er gedurende 24 uur vakkundig personeel aanwezig is. Contact medewerkers Vanuit uw appartement kan een de oproep voor de medewerker gedaan worden via het meldsysteem. U krijgt hierover bij inzorgname uitleg. Hierop zijn ook de zonneschermen te bedienen. 10 Medische en paramedische behandeling De medische en paramedische zorg voor langdurige zorg somatiek, wordt geleverd vanuit Zoomhoek. Ook hier wordt gewerkt met een vast team van behandelaars. De cliënt, verzorgende en behandelaar bepalen gezamenlijk het tijdstip van de dag wanneer deze behandeling wordt geleverd, zoveel mogelijk afgestemd op de wens van de cliënt. 10

11 Er wordt gestreefd naar een balans tussen wonen, welzijn en behandeling. Zie voor verdere informatie de folders van desbetreffende disciplines. 11 Geestelijke verzorging In de zorg zijn niet alleen lichamelijke, psychische en sociale factoren van een mens belangrijk, maar ook het levensbeschouwelijke aspect en het geestelijk welzijn. Daarom is er in Zorgwaard een geestelijk verzorger en een pastoraal medewerker werkzaam. Informatie hierover vindt u in de folder Geestelijke verzorging. Op locatie Zoomhoek worden op dit gebied de volgende activiteiten georganiseerd: Weeksluiting Iedere vrijdagavond is er om uur in het restaurant/ontmoetingsruimte een weeksluiting in Zoomhoek. De diensten worden verzorgd door de predikanten en ouderlingen uit de verschillende kerken en door de geestelijk verzorger van Zorgwaard. Heilig Avondmaal Vanuit de plaatselijke kerken wordt regelmatig het Heilig Avondmaal gevierd. Dit vindt plaats op zondagmiddag. Aankondiging hiervan staat op posters die worden opgehangen en in het Sabientje. Bijbeluur Waar een individueel contact soms moeilijk is, kan een groep soms meer mogelijkheid bieden. Aan de hand van een thema of een Bijbelgedeelte zijn er zinvolle gesprekken In Zoomhoek is er een Bijbeluur, geleid door een predikant van de Nederlandse Hervormde Dorpskerk. Dit is een keer per maand op dinsdagmiddag om uur in het restaurant/ontmoetingsruimte. De juiste datum staat in het Sabientje. 11

12 Bewonerskoor In Zoomhoek is er op maandagavond om een repetitie van het bewonerskoor. U bent ook hiervoor van harte uitgenodigd. Vrijwilligers Indien u niet in staat bent om zelfstandig, of ondersteund door uw familie, naar de activiteiten te gaan dan bestaat de mogelijkheid dat u door één van onze vrijwilligers wordt opgehaald. U kunt dit kenbaar maken bij één van onze medewerkers op de afdeling. 12 Facilitaire dienst Naast de zorgverlening worden de ondersteunende diensten verleend door de facilitaire dienst. De facilitaire dienst bestaat uit de receptie, linnendienst, voedingsdienst en technische dienst. Receptie De receptie is dagelijks geopend van uur. Weekenden en op feestdagen van Buiten deze uren om zijn de deuren, wegens veiligheidsoverwegingen voor uw bezoek gesloten. Uiteraard wordt de deur dan wel geopend wanneer uw bezoek aanbelt, als de medewerker uw bezoek niet kent kan het zijn dat zij vraagt om zich bekend te maken voordat zij uw bezoek binnenlaat. Men kan het zorgcentrum, buiten de openingstijden van de receptie, altijd verlaten. Linnendienst Het wassen van de kleding wordt door Zorgwaard uitbesteed aan een externe linnendienst. Indien u hiervan gebruik maakt is het erg belangrijk dat er voldoende kleding in voorraad is, om misgrijpen te voorkomen. Als de kleding door de linnendienst gewassen wordt is de kleding meestal zeven dagen onderweg (soms wel eens langer). In de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen vindt u een overzicht van het aantallen kledingstukken dat wij adviseren, in ieder geval als de linnendienst uw was verzorgt. Huishoudelijke dienst Bij inzorgname worden er afspraken gemaakt met betrekking tot de schoonmaakwerkzaamheden. 12

13 Deze afspraken worden in het cliëntdossier genoteerd. Er wordt vanuit gegaan dat u, dat wat u zelf nog kunt, zoveel mogelijk ook zelf nog doet, denk hierbij aan lichte huishoudelijke werkzaamheden, zoals stoffen, planten en bloemen verzorgen en opruimen. Uiteraard kan uw familie hierbij van dienst zijn. In het cliëntdossier zit een zogenaamd mantelzorgformulier, dat hierbij kan worden ingevuld. Van maandag tot en met vrijdag komt er een medewerker om algemene schoonmaakwerkzaamheden te doen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. Technische dienst De technische dienst verzorgt het onderhoud en storingen aan gebouwen (binnen en buiten) en technische installaties. Storingen kunt u doorgeven aan de receptie. Het verhelpen van storingen aan uw eigendommen behoort niet tot de taak van de technische dienst (bijvoorbeeld lamp vervangen of storingen aan TV of geluidsinstallatie). Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. Brandpreventie Ter voorkoming van brand is een aantal maatregelen genomen. Roken is in de algemene ruimtes van het hele gebouw verboden. Het is voor bewoners wel toegestaan om in het eigen appartement te roken. Wel kan een zorgmedewerker formeel, in het kader van de ARBO-wet, vanwege het eigen gezondheidsrisico weigeren om dan in het appartement werkzaamheden te verrichten. Dit zou kunnen betekenen dat in een dergelijke situatie een bewoner langer op zorg moet wachten. Meals on wheels Om u eigen warme maaltijd samen te stellen krijgt u vooraf keuzemenulijsten om in te vullen. De maaltijdwagens komen dagelijks rond het middaguur bij de huiskamers en appartementen langs met maaltijdcomponenten. De maaltijd wordt ter plaatse door onze medewerkers op bord geserveerd volgens de keuze die u vooraf gemaakt heeft. Uiteraard wordt rekening gehouden met eventuele diëten. 13

14 Broodmaaltijden Broodmaaltijden worden in de huiskamer of op uw eigen appartement geserveerd. In de huiskamer wordt de tafel gedekt en u kunt kiezen wat u wilt eten. Op uw appartement krijgt u de door u gekozen maaltijdcomponenten aangeleverd. Het restaurant U heeft de mogelijkheid om van maandag tot en met vrijdag de warme maaltijd in het restaurant geserveerd te krijgen, hiervoor worden geen extra kosten berekend. Wilt u samen met uw familie/bezoek een hapje eten? Dan kan uw familie ook terecht in het restaurant naast de ingang. Tussen en uur kunt u voor een redelijke prijs de warme maaltijd of de broodmaaltijd gebruiken. De menukaart vindt u in het restaurant. De toko De toko (het winkeltje) achter de receptie is voor iedereen toegankelijk. U kunt uw boodschappen betalen met de boodschappenkaart óf tegen contante betaling. Maandelijks krijgt u een nieuwe boodschappenkaart, die bij voorkeur gedurende de betreffende maand gebruikt dient te worden. De reden van het gebruik van de boodschappenkaart is om u zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen en zelf een keuze te laten maken. De openingstijden zijn op werkdagen van uur. Ook zijn er bij de receptie bloemen en cadeautjes te verkrijgen. Deze worden gedurende de aanwezigheid van de receptioniste verkocht. Het verjaardagsmenu Enkele dagen voor uw verjaardag wordt gevraagd naar uw wensen voor het verjaardagsmenu. De maaltijden kunnen desgewenst in het appartement of in het restaurant geserveerd worden. De jarige cliënt mag op kosten van de organisatie een persoon uitnodigen voor de maaltijd. Uiteraard is het mogelijk om naast de deze gast, meerdere gasten uit te nodigen voor uw verjaardagsdiner. Hieraan zijn wel kosten verbonden De menu s van de jarige gelden tevens voor de gasten. Reserveren voor het restaurant is noodzakelijk; dit kan via de receptie. 14

15 13 De ruimtes In dit hoofdstuk wordt toelichting gegeven op de verschillende soorten ruimtes in Zoomhoek. Appartementen Op elke etage wonen alle cliënten in een eigen appartement, met een eigen badkamer met toilet. Iedere gang heeft diverse dienstruimtes voor o.a. afval, vuile was, maar ook kantoor- en vergaderruimtes. Op de 1 e etage wonen alleen cliënten van de lichte zorg, op de begane grond wonen alle cliënten van langdurige zorg en enkele cliënten lichte zorg. Huiskamers Op de begane grond zijn twee huiskamers ingericht, met een eigen keuken. Vanuit deze keuken wordt koffie en thee verzorgd. Op de eerste etage zijn twee huiskamers, één voor de groepsverzorging en één voor algemeen gebruik, waar ook de soos plaatst vindt. Ook is er op de huiskamer een werkplek voor de verpleging ingericht met computeraansluiting. Restaurant/recreatieruimte Naast de ingang is het restaurant /de recreatieruimte gevestigd. Hier kunnen cliënten koffie, thee en hun maaltijd gebruiken. Ook kan deze ruimte gebruikt worden om met bezoek te gaan zitten en zullen er activiteiten worden georganiseerd waaraan alle cliënten kunnen deelnemen. Kantoor- en vergaderruimtes In Zoomhoek zijn diverse kantoor- en vergaderruimtes voor o.a. de zorgmanagers, medewerkers verplegingsdienst, opleiding en diverse (para)medici. De vergaderruimtes kunnen ook door u gereserveerd worden om uw verjaardag o.i.d. te vieren. 14 Dienstverlening Omdat veel cliënten niet in staat zijn zelfstandig het gebouw te verlaten, heeft Zoomhoek de volgende voorzieningen en diensten onder haar dak. 15

16 Kapsalon In de kapsalon op de begane grond kunt u terecht voor wassen, knippen, watergolven, permanent, haarversteviging etc. De openingstijden van de kapsalon staan bij de kapsalon vermeld. Ook de receptie is hiervan op de hoogte. Een telefoonnummer voor reserveringen vindt u bij de kapsalon. Schoonheidsspecialiste De schoonheidsspecialiste is iedere dinsdag in Zoomhoek aanwezig. U kunt bij haar terecht voor o.a. een gezichtsbehandeling inclusief massage, manicure, uitgebreide make-up, epileren of harsen van het gezicht. Voor de schoonheidsspecialiste kunt u via de receptie reserveren. Pedicure Aan Zoomhoek is een pedicure verbonden die uw voeten verzorgt. De normale voetverzorging hoort bij de standaardvoorzieningen van cliënten van somatiek. Cliënten van lichte zorg zijn zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van een pedicure. Eigen televisie en telefoon en internet In elk appartement zit aansluiting voor telefoon, televisie en internet. De kosten voor gebruik zijn voor eigen rekening, evenals de aanschaf van de benodigde apparatuur. U dienst zelf voor de aansluiting te zorgen. Post Indien men post wil verzenden kan deze, indien voldoende gefrankeerd, worden afgegeven bij de receptie. Binnen komende post wordt bij uw appartement bezorgd. Huren restauratieve faciliteiten. De mogelijkheid bestaat om voor grotere bijeenkomsten één van de vergaderruimten te huren. Dit kan op alle dagen van de week. Een ruimte is geschikt voor diverse doeleinden (bijvoorbeeld verjaardagen en jubilea). Naast de verhuur van ruimten kan de keuken ook uw diner, broodmaaltijd, warm of koud buffet verzorgen. 16

17 15 Kleding Veel van onze cliënten hebben moeite met aan- en uitkleden en het dragen van makkelijke kleding kan hierbij van belang zijn. Daarom hebben wij enige adviezen opgenomen waarmee u rekening kunt houden bij het aanschaffen. Deze informatie vindt u in de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 16 Ontruiming/oplevering appartement Het appartement dient binnen 7 dagen na de dag van overlijden, of andere reden van de beëindiging van de zorgleveringsovereenkomst, ontruimd te worden door de nabestaanden en/of familie. Indien dit niet binnen 7 dagen is gebeurd, zal Zorgwaard het appartement ontruimen en de daarin aanwezige goederen opslaan. Wij zullen voor deze ontruiming en opslag kosten in rekening brengen. Uiteraard gaan we ervan uit dat dit laatste niet nodig zal zijn en deze oplevering volgens afspraak en in goed overleg zal verlopen. 17 Levenseinde Uiteraard hopen wij dat u zo lang mogelijk bij ons kunt blijven wonen. Dat betekent dat wij u ook rondom uw levenseinde zo goed mogelijk willen verzorgen. Tijdens de inzorgname zullen wij hierover met u afspraken maken en uw wensen rondom uw levenseinde inventariseren. Informatie hierover vindt u in de folder Beleid rondom levenseinde. 18 Bereikbaarheid en parkeren Bereikbaarheid (ook in noodgevallen) Zoomhoek is gedurende dag en nacht te bereiken. Van 8.00 tot uur van maandag t/m vrijdag en in het weekend van uur is de receptioniste aanwezig en zij zal binnenkomende telefoontjes doorverbinden met desbetreffende afdeling of medewerker. Buiten deze uren wordt de telefoon doorgeschakeld naar een afdeling of de avond- of nachtverantwoordelijke medewerker. 17

18 Contactgegevens Zorgwaard, Locatie Zoomhoek Randweg RA Oud-Beijerland Telefoon: Website: Parkeren Er is een ruime parkeergelegenheid op de parkeerplaats bij Zoomhoek. Vaste plaatsen voor bewoners die nog een auto bezitten en 3 invalide parkeerplaatsen. Voor het laten in- en uitstappen van mensen die slecht ter been zijn, kunt u met de auto voor de hoofdingang stoppen. Brandweg moeten worden vrijgelaten. 18

19 Persoonlijke informatie Naam cliënt: Afdeling: Kamer: Zorgmanager: EVV er: Specialist ouderengeneeskunde: Fysiotherapeut: Ergotherapeut: Logopedist: Diëtiste: Maatschappelijk werker: Psycholoog: Activiteitenbegeleider: Geestelijk verzorger: 19

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V 6.0_ 2013 Welkom! Geachte cliënt, Hartelijk welkom bij Zorgwaard! Wij beseffen dat het voor u een grote overgang

Nadere informatie

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V1_2011 INHOUDSOPGAVE WELKOM!... 3 1 DE STICHTING ZORGWAARD... 5 2 VISIE... 5 3 BELANGENBEHARTIGING... 7 4 CONTACTPERSONEN...

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel!

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Wij willen dat uw familielid zich zo prettig mogelijk voelt bij ons. Al onze medewerkers zetten zich daarom gezamenlijk in om voor hem of haar een zo optimaal

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst De Bremhorst Woon- en zorgcentrum Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst Woon- en zorgcentrum De Bremhorst ligt in de kindvriendelijke en groene wijk De Leyen in Bilthoven. In de buurt zijn winkelmogelijkheden;

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Die Buytenweye Inhoud Inhoud... 2 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan welkom Wij heten u van harte welkom als (toekomstige) nieuwe bewoner van woonzorgcentrum

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Akkerleven Inhoud 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6 1.4 Daar heeft

Nadere informatie

Informatie voor de toekomstige cliënt

Informatie voor de toekomstige cliënt Wij zorgen ervoor dat u zich thuis voelt! Informatie voor de toekomstige cliënt Inhoud 1. Welkom in de Buitensluis 2. Zorgovereenkomst en bijlagen 3. Aanmelden zorgkantoor 4. Verhuizing naar de Buitensluis

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatie voor de toekomstige cliënt

Informatie voor de toekomstige cliënt Wij zorgen ervoor dat u zich thuis voelt! Informatie voor de toekomstige cliënt Inhoud 1. Welkom in de Open Waard 2. Zorgovereenkomst en bijlagen 3. Aanmelden zorgkantoor 4. Verhuizing naar de Open Waard

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Salem

Informatie voor Bewoners Locatie Salem Informatie voor Bewoners Locatie Salem SALEM - DUINDOORNLAAN 34-2225 RT KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE SALEM -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 33; 18-06-2012 Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie genoemde

Nadere informatie

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar Tel: 070-5121111 Fax: 070-5141500 SWZ Willibrord Poortlaan 20 2242 GN Wassenaar Tel:

Nadere informatie

Welkom bij Vilente Pieter Pauw!

Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Voor u ligt de informatiebrochure voor (toekomstige) bewoners en cliënten van Pieter Pauw. We informeren u over een aantal praktische zaken waar u, als cliënt of familie,

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling

Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling Versiedatum: 05-12-2013 1 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van de verpleegafdeling van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids

Nadere informatie