Presentatie ontwikkelingen Tapijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presentatie ontwikkelingen Tapijn 22-6-2015"

Transcriptie

1 Presentatie ontwikkelingen Tapijn

2 Inleiding Transformatievisie Tapijn uitgangspunt (vastgesteld september 2014) Tapijn als open leerlandschap. Sinds vaststelling versnelde ontwikkeling van ideeën voor gebruik gebouwen. Daarom gekozen voor integraal ontwerp gebouwen en park Transformatie tot openbaar park Bestemming onderwijs en onderzoek Samenhang gebouwen en park Verbindend concept Blad 2 van 54

3 Toekomst Huidige situatie Inrichting nu en toekomst Sinds mei 2015 alle gebouwen in openbare gebied in gebruik genomen. Dit is het beeld tot eind 2016/begin 2017 als bestemmingsplan onherroepelijk is en ontwerp definitief is vastgesteld In het toekomstige beeld is Max M2 BVO sloop en nieuwbouw Min M2 BVO gehandhaafd Dit zal gefaseerd worden uitgevoerd waarbij sloop/nieuwbouw en parkaanleg aan elkaar gekoppeld zijn Blad 3 van 54

4 Nieuwbouw Verdeling nieuwbouwvolume over locatie A en B is grofweg: A: 6000M2 BVO B: 1000 M2 BVO Het cumulatieve m² BVO mag niet meer zijn dan m² BVO. Locatie C is geen onderdeel van de ontwerpopdracht Daarnaast mag er 3000 m² BVO ondergronds gebouwd worden. Blad 4 van 54

5 Locatie A Verwachte functies in locatie A: Middelgrote collegezaal horeca ruimte (brede doelgroep) multi- functionele studiewerkplekken (750 st.) (flexibele) kantoorruimte Vergaderruimtes Onderwijsruimten Meest publieksgerichte gebouw van Tapijn -Interactie Universiteit/stad -Publieksgerichte activiteiten -Multifunctioneel gebruik collegezaal Blad 5 van 54

6 Locatie B Verwachte functies in Locatie B: enkele multifunctionele collegezalen tussen 100 en 150 stoelen multifunctionele studiewerkplekken (flexibele) kantoorruimte horeca ruimte (koffiecorner) Vergaderruimte onderwijsruimten Gebouw met name in gebruik door faculteit SBE Blad 6 van 54

7 Locatie C Verwachte functies in gebouw Z: -Onderwijs en studieplekken Locatie C is geen onderdeel van de ontwerpopdracht Verwachte functies in gebouw X: - Onderwijs - Kantoorruimten (Ed LAB, Centre for Entrepreneurship) Z X Blad 7 van 54

8 Verbinding met de stad - Multifunctioneel gebruik van met name collegeruimten en colloquium ruimten - Horeca en het park zijn de plekken waar studenten, medewerkers en inwoners elkaar ontmoeten Studium generale Blad 8 van 54

9 Horeca De openheid naar de stad en de ontmoeting met de stad moet ook gezocht worden in een goed horeca concept. Er moet ook voorzien worden in een horeca concept: fair trade, fair food voor een fair price; ruime openstelling, ook in het weekend; uitnodigend voor de stad; de ontmoetingsplek voor universiteit en stad. Blad 9 van 54

10 Interactie met park Nieuwbouw heeft interactie met park Nieuwbouw is naar buiten gericht Ruim terras/plein grenzend aan park Plein voor kleinschalige activiteiten Park is outdoor studie werkplek Park is ontmoeten/loungen/bewegen etc. Blad 10 van 54

11 Duurzaamheid Energieneutraliteit (gebouwgebonden en gebruiksenergie) door: fuel cells zonne-energie (rekening houden met bomen) decentrale energie opwekking windenergie eventueel teruglevering van energie LEED en/of BREAM certificering Materiaalgebruik hergebruik van gebouwen en sloopmaterialen Fair food Samenwerken met partners Essent in energie opwekking Green Office Philips voor betere lichtkwaliteit Blad 11 van 54

12 Veiligheid Overzichtelijke routing/logistiek in gebouwen en terrein (Sociale) veiligheid op het terrein buitenverlichting overzichtelijk, openheid, lage beplanting Gebouwen: publiek toegankelijk voor iedereen maar geen (verkorte) openbare looproute natuurlijke barrière bij de bibliotheek en studielandschappen activiteiten in de gebouwen in de avonduren en weekends Blad 12 van 54

13 Stedenbouwkundige visie Eén samenhangend gebied. Gebouwenstructuur heeft een open karakter. Positioneer publieksgerichte functies zoveel mogelijk met oriëntatie naar het park. De totale footprint aan gebouwen significant kleiner maken dan in de bestaande situatie. Nieuwbouw respectvol laten aansluiten op huidige gebouwen (conformeren of contrasteren). De oorspronkelijke paviljoen opzet herkenbaar houden/maken. Behoud het ruimtelijk verband van hoofdgebouw A met het carré rond de appèlplaats. Blad 13 van 54

14 Stedenbouwkundige visie Gebouwen X en Z zo veel mogelijk ingebed in park (geen bovengrondse verbinding, zo min mogelijk verharding). In Carré zorgen voor verbinding tussen gebouwen en een beperkte aanbouw aan noordzijde zodat gezicht naar park ontstaat. M I J H Z G F E D C Y B X A Nieuwbouwvolume locatie A zo min mogelijk ten noorden van loods V. Afmetingen nieuwbouw passend bij bestaande gebouwen Laat de geometrische structuur van de hoofdopzet herkenbaar (nieuwbouw niet noodzakelijk in huidige grid). Blad 14 van 54

15 Natuur en landschap Landschap Sterke vergroening van het gebied: groene vloer met bomen overgang tussen Engelse landschapsstijl en natuurpark onderhoudsvriendelijk. Verharding beperken tot wegen, paden en plein. Ecologische en recreatieve verbinding tussen Bisschopssingel en Monseigneur Nolenspark. Monumentale bomen zoveel mogelijk behouden, (herplantlocaties voor vervanging slechte bomen). Natuurlijke elementen Doorontwikkeling dierenpark en ruimtelijke en ecologische verbinding van dierenpark met rest park en functies: vergroten doorwaadbaarheid en interactie, groene uitstraling, educatie over natuur en natuurlijk eten koppeling met een educatieve moestuin koppeling met een beperkte natuurspeelplaats koppeling met de Horecavoorziening in gebied. Blad 15 van 54

16 Langzaam verkeer Doorwaadbaar gebied voor wandelaars: Verbindingen noord-zuid en oost-west (zwart) Doorgaande fietsverbinding Maastricht Zuidwest richting Maas (oranje). Dusdanig gesitueerd dat de fietsaantrekkende voorzieningen goed en direct worden ontsloten Fietsverbinding Tongersestraat / Aldenhofpark naar Tapijn (groen). Wandel en fietsverbinding onder walmuur richting Bonnefantenstraat (paars). De verkeersveiligheid dient in het hele gebied gewaarborgd te zijn. Bereikbaarheid van alle gebouwen voor minder validen. Blad 16 van 54

17 Fietsparkeren Voldoende fietsparkeerplaatsen (750) Zo min mogelijk in het park en zo veel mogelijk oplossen in de nabijheid van fietsaantrekkende functies en gekoppeld aan fietsverbinding, zoekgebieden (paars): onderzoek inzet van gebouw Y (en deels M) Rand park (met name zijde voormalige Tapijn-villa s aan de Hubertuslaan) Onder de nieuwbouw bij Blok A Blad 17 van 54

18 16. Verkeerskundige visie Autoverkeer (is te gast) Ontsluiting (in en uit) voor auto s via hoofdentree Sint Hubertuslaan en poort aan ventweg van de Prins Bisschopssingel (gebruik de oorspronkelijke poorten). Bereikbaarheid van alle gebouwen voor minder validen en bevoorradend verkeer dient gewaarborgd te zijn: maximaal gekoppeld aan ontsluiting voor parkeren aan zijde bisschopssingel gebouwen aan noordzijde via (fiets)padenstructuur met beperkte afmetingen. opstel- en manoeuvreerruimte voor aan- en afvoerverkeer Parkeerplaatsen voor (125) auto s in zone ten zuiden van bebouwing langs Bisschopssingel. Parkeerplaatsen zo goed mogelijk aan het oog onttrokken en ingepast in groen. Blad 18 van 54

19 17. Flora en fauna Biodiversiteit in gebied indien mogelijk vergroten zonder dat dit nadelig interfereert met gebruikswaarde. Uit inventarisatie is gebleken dat in ieder geval de volgende beschermde dieren & planten aanwezig zijn waar rekening mee gehouden dient te worden: Vleermuis (Verblijfplaats in bomen behouden, aangepaste verlichting, aanvliegroute en fourageergebied beschermen (bomen en gras) Buizerd en ransuil (fourageergebied, bomen en gras behouden) Gierzwaluw: broedvogel in gebouw A en G-J; bij sloop ontheffing en nestkasten Tongvaren (Standplaats in open luik naar kelder onder A behouden bij verbouwing) Havikskruid: groeiplaatsen; geen maatregelen nodig. Blad 19 van 54

20 Aanbestedingsprocedure Ontwerp Europese niet-openbare procedure Open inschrijving, selectie van 5 partijen op basis van competenties en referenties Selectie van beste 3 partijen op basis van massastudie Deze 3 partijen krijgen ontwerpbudget van voor maken schetsontwerp Voor gebouwen een maximale bouwsom, voor park kwalitatieve uitgangspunten zonder vooraf een limiet aan kosten op te geven Na indiening schetsontwerpen: select aantal experts adviseren beoordelingscommissie Beoordeling door commissie op integraliteit plan, ontwerp gebouwen en ontwerp park. Commissie: Gemeente, UM, rijksdienst voor cultureel erfgoed, welstands-monumentencommissie Na gunning: Presentatie winnende schetsontwerp aan stad, tips en opmerkingen worden meegenomen bij uitwerken schetsontwerp naar definitief ontwerp Blad 20 van 54

21 18. Uitgangspunten bestemmingsplan Project Tapijn opgenomen in 6 e tranche Crisisen herstelwet. Bestemmingsplan biedt flexibele basis qua volume en functies voor hele gebied (conform de afspraken in Visiedocument). Daarbovenop geldt dat het vastgestelde schetsontwerp een directe bouwtitel krijgt. Binnenplanse afwijkingsprocedure voor veranderingen t.o.v. dit ontwerp. College van B&W is bevoegd (doorlooptijd omgevingsvergunning hierdoor niet langer). Hiermee rechtszekerheid geborgd en flexibiliteit optimaal benut. Bij ter inzagelegging bestemmingsplan wordt schetsontwerp als verbeelding toegevoegd. Flexibele basis gehele gebied Gedetailleerde uitwerking nieuwbouw Blad 21 van 54

22 Planning vervolgstappen Start aanbesteding juni 2015 Keuze schetsontwerp december 2015 Presentatie schetsontwerp aan stad januari 2016 Voorlopig ontwerp gereed april 2016 Vaststellen bestemmingsplan juni 2016 Definitief ontwerp gereed september 2016 Welstand goedkeuring eind 2016 Aanbesteding uitvoering 2016/2017 Start Uitvoering (sloop/nieuwbouw+aanleg park) 2017 Beoogde afronding 2020 Blad 22 van 54

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350 Juni 2011 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Plangebied.. 4 3. Vigerend

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) projectnr. 248231 revisie 04 26 maart 2013 auteur(s) ing. M. Fransen Opdrachtgever Postbus 40 4900 AA Oosterhout Nb datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Raadsvoorstel Inleiding Op 19 februari 2002 is het raadsbesluit genomen om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in sport- en recreatiepark

Nadere informatie

Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam

Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam Concept ten behoeve van inspraak 30 september 2009 Blz. Voorwoord 2 1 Inleiding 4 I Achtergrond 6 2 Profiel huidige FCA 7 II Randvoorwaarden en ambities

Nadere informatie

Bestemmingsplan Heiakker

Bestemmingsplan Heiakker Bestemmingsplan Heiakker Inhoud: Inhoud: Toelichting Bijlage Voorschriften Kaart 060415 blad 1 en blad 2 Procedure: 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 05 december 2006 Vastgesteld door de Raad d.d. 03

Nadere informatie

Vlietwijk KEEL-gebied

Vlietwijk KEEL-gebied Vlietwijk KEEL-gebied Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1.3 Vigerende plannen 1.4 Leeswijzer 7 7 7 7 8 Hoofdstuk 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht 26 juli 2011 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen- Ambacht Inhoud: - - Regels - Verbeelding

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND... 4 2. PROJECTOPDRACHT...

Nadere informatie

- provincie :: Utrecht LANDGOED PIJNENBURG

- provincie :: Utrecht LANDGOED PIJNENBURG - provincie :: Utrecht LANDGOED PIJNENBURG conven A NT l nndgoed Pijnenlwrg ' Samenvatting Onder de noemer convenant landgoed Pijnenburg werken drie partijen intensief samen om het landgoed te voorzien

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen

Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen Zaaknummer OLOGRF13 Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tussen het dorp Vlijmen en de Abdij Mari├źnkroon ligt een gebied van ruim 38 hectare, waarop zo n

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken Aan de gemeenteraad De heer Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken 18172 Stadsontwikkeling en -beheer Projecten SO Ynze Haitsma, 058 233 8711 4 18 november 2014,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom Erp. Gemeente Veghel Vaststelling

Bestemmingsplan Kom Erp. Gemeente Veghel Vaststelling Bestemmingsplan Kom Erp Gemeente Veghel Vaststelling Bestemmingsplan Kom Erp Gemeente Veghel Vaststelling Rapportnummer: 211X00022.023850_3 Datum: Mei 2013 Contactpersoon opdrachtgever: Gemeente Veghel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld oktober 2009 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1. Februari 2013

Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1. Februari 2013 Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1 Februari 2013 Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1 Februari 2013 Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

Nadere informatie

Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied

Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Boskoop Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied Ingang plangebied. IDN NL.IMRO.0499.BPL13050WBU-ON01 Status Datum Opmerkingen Concept 3 mei 2013 1e concept

Nadere informatie

Bestemmingsplan Steenwijk Vijverhof

Bestemmingsplan Steenwijk Vijverhof Reactienota zienswijze Bestemmingsplan Steenwijk Vijverhof Vastgesteld door de gemeenteraad van Steenwijkerland op 30 oktober 2012 REO / hklo september 2012 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 3 2. Ontvankelijkheid

Nadere informatie

Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15. Fase: vastgesteld

Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15. Fase: vastgesteld Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15 Fase: vastgesteld Rapport Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15 Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

I. BIJLAGE: RANDVOORWAARDEN

I. BIJLAGE: RANDVOORWAARDEN I. BIJLAGE: RANDVOORWAARDEN Bij de hantering en toepassing van de in dit hoofdstuk benoemde randvoorwaarden geldt als uitgangspunt dat - rekening houdend met wettelijke en anderszins onvermijdelijke regels

Nadere informatie

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd.

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd. referentiebeeld grondgebonden wonen foto Van Musschenbroekstraat referentiebeeld accenten bebouwing Het Stationskwartier ligt op het kruispunt van het Paleiskwartier, station, de binnenstad, Boschveld

Nadere informatie

Visie gemeentelijke huisvesting Gemeente Bloemendaal

Visie gemeentelijke huisvesting Gemeente Bloemendaal Visie gemeentelijke huisvesting Gemeente Bloemendaal Visie gemeentelijke huisvesting Gemeente Bloemendaal Inhoud 14 februari 2011 Hans van Heeswijk architecten Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +31 20

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing

Ruimtelijke Onderbouwing Ruimtelijke Onderbouwing Loods voor Golf Duinzicht kavel E2024 Groenendaal 9A, 2244BK Wassenaar Ontwerp 4 december 2013 Pagina 1 van 24 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ligging

Nadere informatie