MYP HAVO VWO INFORMATIEGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MYP HAVO VWO INFORMATIEGIDS 2015-2016"

Transcriptie

1 MYP HAVO VWO INFORMATIEGIDS een were ld schoo l

2 MYP HAVO VWO INFORMATIEGIDS Schooljaar Adres Laar & Berg Langsakker GB LAREN NH Telefoon: Factuuradres Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Inzake: Laar & Berg Postbus AS Hilversum Telefoonnummer crediteurenadministratie:

3 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 3 Voorwoord 3 De Laar & Berg missie 4 Bestuur 5 Directie 5 Afdelingsmanagers 5 Contact met school 5 Docenten 6 Onderwijsondersteunend personeel 7 ONDERWIJS 8 Councel of International Schools 8 International Baccalaureate 9 Onderbouw 9 Bovenbouw havo 9 Bovenbouw vwo 9 MYP 9 LEERLINGBEGELEIDING 10 Mentoraat 10 Oriëntatie op studie en beroep 10 Coördinator leerlingenzaken 10 ONDERWIJSORGANISATIE 11 Lestijden 11 Onderwijstijd 11 Roosterwijzigingen 11 Rapporten 11 Informatieavonden 11 Communicatie 12 Schoolverlaten 12 AFSPRAKEN 13 Houding en gedrag 13 Dagelijkse gang van zaken 13 In het klaslokaal 13 Pauzes 13 Afwezigheid docenten 13 Mobiele telefoons 13 Te laat komen 14 Uit de les verwijderd worden 14 Absentie 14 Ziekte 14 Bezoek (tand)arts 14 Ongeoorloofde absentie 14 Buitengewoon verlof 15 Vrijstelling van lessen sport 15 Gebouw en terrein 15 Leerlingenstatuut 15 Beleid t.a.v. alcohol, drugs en geweld 16 Plagiaatbeleid 16 Brandpreventievoorzieningen 16 Procedure van bezwaar/beroep 16 OVERIGE ZAKEN 17 Raad van Ouders 17 Leerlingenvereniging (LEV) 17 Leerlingvertegenwoordiging 17 Medezeggenschapsraden 17 Klachtenregeling Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm 17 Vertrouwenszaken 19 De GGD/Jeugdgezondheidszorg 19 Remedial teaching 19 Lift 20 Kluisjes 20 VOORZIENINGEN EN FINANCIËN 21 Burgerservicenummer 21 Ouderbijdrage 21 Laar & Berg Plaza 21 Printtegoed 21 Kosten overige dienstverlening 21 Kosten MYP 21 Schoolboeken 22 Overige leermiddelen 22 Verzekeringen 22 BIJLAGEN 24 I Verzoek om verlof 25 II Lessentabel III Dienstverleningsovereenkomst 28 IV Door- en uitstroomgegevens 31 V Leerling-profiel Laar & Berg 32 Laren, augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leerlingen, Aan de start van dit nieuwe schooljaar staat het team van Laar & Berg vol enthousiasme voor onze leerlingen klaar. Na een succesvol , waarin mooie resultaten zijn behaald en de campus is toegerust met fonkelnieuwe sportfaciliteiten, hebben we voor dit nieuwe schooljaar weer ambitieuze plannen. Zo zullen we, nu het hele buitenterrein is aangepast, ook de sporthallen een facelift geven. Het aantal brugklasleerlingen is ook dit jaar toegenomen we hebben nu een vijftal brugklassen waardoor het totaal aantal leerlingen is gestegen ten opzichte van vorig cursusjaar. Voor het eerst in de historie van de school zullen alle brugklassen tweetalig onderwijs volgen binnen de kaders van het Middle Years Programme (International Baccalaureate). Ook hebben al onze brugklassers de gehele dag de beschikking over een eigen device, een Chromebook, waarmee zij ook digitale bronnen optimaal kunnen raadplegen. In deze gids treft u informatie over het onderwijs op Laar & Berg en de afspraken en schoolregels die gelden binnen onze schoolgemeenschap. Ook de adressen van de medewerkers staan in deze gids. Via de mail is het makkelijk communiceren en kan er snel contact gemaakt worden bijvoorbeeld met mentoren of de schoolleiding. Voor meer informatie en de digitale versie van dit document kunt u de website raadplegen. Ik kijk uit naar een plezierig en succesvol schooljaar! Namens de directie, drs. B. van den Haak rector 4

4 ALGEMEEN ALGEMEEN Missie Laar & Berg is een school voor havo en vwo waar leerlingen in de onderbouw het tweetalig Middle Years Programme van de International Baccalaureate te volgen. Laar & Berg biedt internationaal georiënteerd onderwijs aan in een uitdagende leeromgeving waarbij leerlingen kansen krijgen hun individuele talenten optimaal te benutten. De school biedt onderwijs op hoog niveau dat moet resulteren in een brede ontplooiing van onze leerlingen. Zij worden gestimuleerd het maximale uit zichzelf te halen. Het onderwijskundig doel is leerlingen op te voeden tot evenwichtige, competente jong-volwassenen. Doelen Behalen van maximale individuele prestaties. Ontwikkelen van tweetaligheid binnen de kaders van het Middle Years Programme van de International Baccalaureate Organization. Een soepele overstap van het MYP-programma naar het havo of vwo mogelijk maken. Ontwikkelen van sterke communicatieve vaardigheden, zowel in de moedertaal als in andere moderne vreemde talen. Zorgdragen voor een brede internationale oriëntatie met aandacht voor interculturele verschillen. Bevorderen van een positieve leerhouding die leerlingen uitdaagt om life long learners te worden. Stimuleren van leerlingen tot het vertalen van de aangeboden leerstof naar de praktijk van de omringende werkelijkheid Centraal stellen van de samenhang tussen leergebieden. In het curriculum veel aandacht geven aan de leergebieden kunst en sport. Gelegenheid geven om kritisch naar de maatschappij te kijken, door het aanbieden van excursies, projecten en stages. Mission Laar & Berg is a selective school, offering the Dutch havo and vwo programmes in addition to the International Baccalaureate Organization Middle Years Programme, which is taught in English and Dutch. Laar & Berg provides internationally oriented education within an academically challenging environment. The school strives towards optimal individual achievement and focuses on preparing students for a future without boundaries. The educational aim is to ensure students become well-balanced, competent young adults. Aims Laar & Berg aims for academic excellence, with both a high diploma pass rate and high individual performances. The development of bilingualism within the framework of the International Baccalaureate Organization Middle Years Programme. After completion of the MYP, students are able to transfer seamlessly to the Dutch educational system. Providing a broad internationally oriented education, with an emphasis on raising awareness of intercultural differences. The development of students with strong communication skills both in their mother tongue and with other modern languages. Students are stimulated to become life long learners, with positive, motivated attitudes. Students are encouraged to develop a practical approach to their work with emphasis on the world around them. The focus is on combined subjects, cross-curricular programmes and holistic learning. Students learn to apply their subject knowledge outside the class room. The arts and sports have a position of prominence in the school. Emphasis is given to learning outside the classroom, through extra-curricular activities, projects and community service. Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Bestuur: Mevr. S.G.H.M. Makker-Velthuis (voorzitter) drs. B. van den Haak Laar & Berg Directie en medewerkers Directie: Rector drs. B. van den Haak Conrector en plaatsvervangend rector Mevr. drs. S. Jansen Conrector Mevr. drs. B.A.M. Sanders Conrector S.R. John BA, PGCE Afdelingsmanagers Leerjaren 1 en 2 Mevr. drs. G.M.J.H. Mohrmann HAVO leerjaren 4 en 5 drs. A.G. Chaigneau VWO leerjaren 5 en 6 Mevr. drs. L.H. Westgeest Leerjaar 3, VWO 4 en MYP 4 Mevr. T.E. Goossens Contact met school Tijdens schooltijd kan er telefonisch contact opgenomen worden met schoolleiding, afdelingsmanagers en onderwijs ondersteunend personeel op het algemene telefoonnummer Tussen en uur staan we u persoonlijk te woord. Buiten deze tijden kunt u een boodschap achterlaten. U ontvangt dan binnen 24 uur een reactie. Met docenten communiceert u bij voorkeur via . Medewerkers beantwoorden uw mail op werkdagen in principe binnen 24 uur. Voor urgente zaken zijn de telefoonnummers van de schoolleiding in deze gids opgenomen. 6 7

5 ALGEMEEN ALGEMEEN Docenten NAAM AFKORTING VAK ADRES drs. G.F.A. van der Aalst Aa Engels Mevr. drs. M.C. Angevaare An science, scheikunde H.D. Assink As lichamelijke opvoeding Mevr. J.T. Belkacemi-Hostmann HI Duits R. Berkenbosch Rbb lichamelijke opvoeding W. Bersma Wb lichamelijke opvoeding R.O. Bosch van Drakensteijn MSc Rbo science, scheikunde Mevr. L. Bouw Bw Spaans P. Bouwer Bu geschiedenis, m&m Mevr. G.A. Brinkman Bk beeldende vorming drs. A.G. Chaigneau Cg aardrijkskunde atscholen.nl H.M.J. Derkx Dx muziek, kunst algemeen, ckv Mevr. S. Garcia-Garcia Gg Spaans Mevr. drs. C. van Goor Gr Nederlands Mevr. T.E. Goossens Gc performing arts, caa Mevr. Dr. M.S. Goudeau Mgo science, biologie A.J. Grant Agr design, informatica Mevr. R.B. Gwynn-Jones MA Rgw Engels L.D. Haagsman MA Hgs Nederlands Mevr. E. J. Harderwijk LLM Har wiskunde Mevr. drs. J. Hendriksen Hd geschiedenis, humanities V. Horstink BBA Vho economie, m&o Dr. Ir. M.H.J. Hottenhuis Mhh wiskunde Mevr. W.J.M. Huijben Hy wiskunde Mevr. A. Hunsicker Huns Duits Mevr. E.T.Ibáñez Morocho BEd Im Spaans M. Ibata BEd Ib wiskunde Y. Kessar BEd Ke wiskunde Mevr. C. Klaren MA Kc beeldende vorming, ckv, kual Mevr. Drs. C.Y. Klijn Ck Engels, Nederlands F.H van der Kooi MSc Fko natuurkunde, science R. Kooijman BEd Rk performing arts, film Mevr. drs. E.G.A. Kroon Ik Frans E. de Kruijf Edk design Ir. L.H. Laagwater Laa natuurkunde, scheikunde, wiskunde, science W. Leurs BEd Lr m&m, geschiedenis, maatschappijleer NAAM AFKORTING VAK ADRES Mevr. M.M.C. Peters Ps beeldende vorming Mevr. A. Plonska MA Apl Duits D.N. Quee BEd Qu aardrijkskunde, humanities, maatschappijleer N. van Ree BEd Rv Nederlands T. Rietstra MA Tri Frans Mevr. drs. L.C. de Roos Ro geschiedenis B.P. Selten MA Sel humanities Mevr. drs. E. Sluman Sx science, biologie S.W. Smit MSc Sws science, biologie E.K.J. Soer MA So biologie, science, Mevr. F. Soesbergen MA Fso Engels Mevr. drs. R. T. Stadt Sz Frans Mevr. drs. V.S. van Thessen Ts Engels dhr. B.J. Weisser BMus Ed Wr muziek, caa Mevr. drs. L.H. Westgeest Wf biologie R. Wierda Rwi Duits Mevr. E.W. van Willigenburg MA Edi Engels Onderwijsondersteunend personeel NAAM FUNCTIE ADRES M. van der Bijl Msc technisch onderwijsassistent P.J. Bon technisch onderwijsassistent Mevr. N.M.P. Callenbach administratief medewerker B. Kinsbergen medewerker ICT E.M.A. Klarenbeek conciërge Mevr. I. Okkerse administratief medewerker Mevr. R. Virani administratief medewerker J.J.M. Puijk technisch onderwijsassistent Mevr. D.L. Romkema mediathecaris C. Schaapherder medewerker buitenonderhoud Mevr. A. Sleegers onderwijsassistent R. Smit conciërge Mevr. drs. J.A.M. Luijf Lf economie, m&o Mevr. C.V. Melsert-Voors Mv economie, m&o l Mevr. mr. G.K. Minnaard Mg Nederlands Mevr. drs. G.M.J.H. Mohrmann Ms humanities, geschiedenis drs. D.K. van Mourik Mo geschiedenis, humanities Mr. H.L. Mulder Mh maatschappijwetenschappen Mevr. A.T.T. Mulders MA Amu Spaans J.K. Mur BEd Mc economie, m&o 8 9

6 ONDERWIJS ONDERWIJS Laar & Berg is een school voor vwo en havo. In klas 1 tot en met 3 volgen alle leerlingen het tweetalige Middle Years Programme. Leerlingen sluiten het MYP in jaar 4 af met het behalen van het internationaal erkende MYP certificate. Laar & Berg is geen internationale school, maar een school met internationaal georiënteerd onderwijs. De school bereidt leerlingen voor op een toekomst als verantwoordelijke wereldburger met oog voor de verschillen, maar vooral overeenkomsten tussen zichzelf en anderen. Het lerende individu en intercultureel bewustzijn zijn in ons onderwijs belangrijke uitgangspunten. De holistische onderwijsvisie waarin voortdurend verbindingen tussen de vakken en de wereld om ons heen worden gelegd waarborgt een brede maatschappelijke en academische ontwikkeling. Laar & Berg schaart zich in haar uitgangspunten achter de United Nations Universal Declaration of Human Rights. Councel of International Schools Laar & Berg is een door de CIS (Council of International Schools) geaccrediteerde school Dit betekent dat Laar & Berg voldoet aan de door de CIS gestelde internationaal erkende kwaliteitscriteria. Als eerste en enige Nederlandse, door de staat gesubsidieerde, school heeft Laar & Berg in 2009 deze accreditatie weten te verkrijgen. In mei 2014 heeft Laar & Berg de eerste vijfjaarlijkse evaluatie succesvol doorlopen. International Baccalaureate De MYP-afdeling van Laar & Berg is sinds 2003 geautoriseerd door het International Baccalaureate (IB). De school werkt samen met het IB aan continue onderwijsontwikkeling om te voldoen aan de hoge eisen die aan het MYP-curriculum worden gesteld. Daarnaast worden in de bovenbouw, ter verrijking van het curriculum, meerdere vakken uit het IB Diploma Programme (DP) aangeboden. Onderbouw In het tweetalig MYP krijgen leerlingen ongeveer de helft van de lessen in het Engels door Engelstalige docenten. De overige lessen worden in het Nederlands gegeven. Leerlingen die naar het havo examentraject doorstromen sluiten het tweetalig MYP aan het einde van jaar 3 af. Bovenbouw havo Leerlingen uit 3 havo komen na bevordering in de bovenbouw van de havo waarin zij eindexamen kunnen doen in één van de vier profielen: Cultuur en maatschappij (CM) Economie en maatschappij (EM) Natuur en gezondheid (NG) Natuur en techniek (NT) Daarnaast kiezen zij een vak in het zogenaamde vrije deel. Ambitieuze leerlingen kunnen in overleg hun examenpakket aanvullen met een extra vak. Doorstroming van leerlingen van havo naar vwo wordt gestimuleerd. Bovenbouw vwo Leerlingen uit 3 vwo kiezen voor een maatschappij- of natuurstroom. In leerjaar 4 kiezen zij nogmaals, dit maal voor één van de hierboven reeds genoemde profielen. Het onderbouwcurriculum kenmerkt zich door geïntegreerde vakgebieden (science, mens & maatschappij), brede aandacht voor de kunsten, een verplicht moderne vreemde talen programma met Spaans, wekelijkse mentoren studielessen. Ook wordt er veel door middel van vakverbindende activiteiten geleerd waarbij door het leggen van verbanden tussen vakken een beter begrip ontstaat

7 LEERLINGBEGELEIDING ONDERWIJSORGANISATIE Mentoraat Iedere leerling op Laar & Berg heeft een mentor. De mentor is voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt op het gebied van alle zaken die de school betreffen. In die zin vormen de mentoren de belangrijkste schakel tussen school, ouders en leerlingen. De mentoren in de onderbouw richten zich op de ontwikkeling en de groei van individuele leerlingen én die van de klas als groep. De mentoren in jaar 1 worden bijgestaan door een aantal 4-plussers, leerlingen uit de examenklassen die bijdragen aan de begeleiding van onderbouwleerlingen. In klas 4, 5 en 6 is het mentoraat meer gericht op de individuele leerling. Leerlingen houden gedurende de laatste twee jaren in principe dezelfde mentor. Wat betreft contacten en coördinatie blijft de mentor voor ouders de eerste aanspreekpersoon. Als daar behoefte aan is, zijn de afdelingsmanagers ook bereikbaar als aanspreekpunt. Oriëntatie op studie en beroep (OSB)/ Decanaat In hun schoolloopbaan moeten leerlingen regelmatig keuzes maken: vwo of havo, een natuur- of maatschappijprofiel, extra vakken? Daarbij is het van belang dat leerlingen weten wat hun sterke en zwakke punten zijn, waar hun belangstelling naar uitgaat en wat de latere mogelijkheden voor studie en beroep zijn. Dit is een heel proces, waarbij allerlei activiteiten ondernomen worden, zoals het bijhouden van een digitaal keuzeportfolio, het bezoeken van informatiemarkten, het bijwonen van open dagen en meedoen aan stages of meeloopdagen. Er komt voortdurend veel informatie op dit terrein beschikbaar; de decanen coördineren deze informatiestromen en begeleiden leerlingen in hun keuzetraject. Bovendien geven zij tips en adviezen bij het kiezen van vervolgopleidingen. Ook ouders kunnen indien gewenst contact opnemen met de decaan: mevrouw Soesbergen. Coördinator leerlingenzaken Onze school heeft een coördinator leerlingenzaken, Marleen Schulte, die verantwoordelijk is voor de begeleiding van leerlingen die vast dreigen te lopen in hun schoolloopbaan. Via de mentoren en afdelingsmanagers worden leerlingen naar haar verwezen. In een enkel geval verzorgt deze coördinator de contacten met externe organisaties zoals de GGD en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Mevrouw Schulte is tevens de vertrouwenspersoon voor leerlingen. Een reguliere schooldag voor leerlingen duurt tot maximaal uur. Incidenteel kan een 10e uur ingezet worden. Lestijden De lestijden zijn als volgt: 1e uur 2e uur 3e uur Pauze 4e uur 5e uur Pauze 6e uur 7e uur Pauze 8e uur 9e uur 10e uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur De donderdagmiddag gebruikt het team van Laar & Berg voor studie- en vergaderdoeleinden. Daarom wordt op donderdag tot en met het zevende uur (14.30 uur) les gegeven. Onderwijstijd Laar & Berg voldoet ruimschoots aan de onderwijstijd zoals vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs. Dat wil zeggen dat er ten minste 1000 uren begeleide onderwijstijd worden aangeboden in de klassen 1 t/m 4 en klas vwo 5. Voor de eindexamenklassen havo 5 en vwo 6 komt het totaal aan onderwijsuren boven de verplichte 700 uur uit. Roosterwijzigingen Roosterwijzigingen zijn zichtbaar in Magister. Indien door overmacht (bijvoorbeeld door ziekte van een docent) een les geen doorgang kan vinden, wordt nagegaan of een roosteraanpassing mogelijk is. Mochten er toch tussenuren voorkomen dan worden de leerlingen zoveel mogelijk opgevangen. Last-minute wijzigingen of urgente mededelingen worden via Twitter gecommuniceerd. Deze tweets worden ook vermeld op de portal van de leerlingen: edu.laarenberg.nl. Rapporten Het cursusjaar wordt ingedeeld in vier ongeveer even lange periodes. De leerling ontvangt drie keer per jaar een rapport. Voor een actueel cijferoverzicht kunnen leerlingen Magister raadplegen, waarvoor zij inloggegevens ontvangen. In het eindexamenjaar zijn er drie periodes. Kandidaten ontvangen twee keer een uitdraai van hun examendossier en in april een uitdraai van hun schoolexamen cijferlijst. In 4 en 5 havo en in 4, 5, en 6 vwo staat toetsing in het teken van het schoolexamen. Hoe dat is ingericht staat beschreven in het programma van toetsing en afsluiting (PTA), dat de leerlingen via Atlas kunnen inzien. De rapportages in de bovenbouw zijn aan dit PTA gekoppeld. Voor Magister en Atlas staat er een link op de website. Informatieavonden Gedurende het schooljaar worden bijeenkomsten georganiseerd voor ouders om algemene informatie te geven over de gang van zaken op school. In het derde leerjaar en vierde leerjaar worden de ouders van leerlingen ook geïnfor

8 ONDERWIJSORGANISATIE AFSPRAKEN meerd over de stroom- of profielkeuze. In het begin van het eindexamenjaar zullen leerlingen en hun ouders geïnformeerd worden over de afronding van het schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). De voorlichtingsavonden staan vermeld in de jaarkalender die op de site te raadplegen is. Communicatie Communicatie naar leerlingen en ouders verloopt via , de digitale leeromgeving en de website. Rond de eerste werkdag van iedere maand ontvangen ouders de nieuwsbrief per . De site van Laar & Berg wordt in toenemende mate als informatiemedium gebruikt (www.laarenberg.nl). Hier vindt u ook de meest actuele kalender. Schoolverlaten Indien een leerling de school verlaat, dient dit schriftelijk door de ouders/verzorgers gemeld te worden. In deze brief dient ook te staan welke opleiding de leerling daarna gaat volgen. Laar & Berg verzorgt vervolgens een bewijs van uitschrijving dat naar de nieuwe opleiding verstuurd wordt en waarvan de ouders een kopie ontvangen. Uitschrijving kan pas plaats vinden als er een bewijs van inschrijving van de vervolgopleiding overlegd kan worden. Indien de school tussentijds wordt verlaten, dient een aantal (o.a. financiële) verplichtingen afgewikkeld te zijn alvorens het bewijs van uitschrijving wordt uitgereikt. Houding en gedrag Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij de kenmerken van het Laar & Berg leerling-profiel nastreeft. Van de leerling wordt verder verwacht dat hij: op tijd in de les aanwezig is; het huiswerk maakt; werk op tijd en compleet inlevert; de juiste boeken en schriften van elk vak bij zich heeft; de jas op de kapstok hangt of in de locker opbergt; waardevolle spullen in de locker opbergt; tijdens de lesuren geen I-pod/mp3-speler aan heeft staan; consumpties (inclusief kauwgom) uitsluitend in de aula/kantine/wintertuin nuttigt. Dagelijkse gang van zaken In het klaslokaal wordt niet gegeten of gedronken (ook geen kauwgom); heeft de leerling zijn/haar jas uit; staat de tas op de vloer; ligt het lesmateriaal op de tafel. is de telefoon in de tas en staat hij uit. De leerling verlaat het klaslokaal alleen met toestemming van de docent. Pauzes De hal, aula, wintertuin en buitenterrein zijn pauzeruimtes. Tijdens de pauzes bevindt de leerling zich dus niet in gangen of trappenhuizen. De ingangen dienen vrij te blijven, evenals de balustrade boven de hal en de trappen. De mediatheek is in de pauzes toegankelijk voor leerlingen. Afwezigheid docenten Via Magister en het mededelingenbord in de hal worden de roosterwijzigingen dagelijks gecommuniceerd. In Magister is het actuele dagrooster beschikbaar. Last-minute wijzigingen worden ook via Twitter gecommuniceerd. Indien een docent na tien minuten nog niet is verschenen bij het lokaal, dan neemt de klassenvertegenwoordiger contact op met het servicepunt. Daar krijgt de klas te horen wat te doen. Leerlingen gaan dus nooit zo maar weg! Tijdens tussenuren bevindt de leerling zich in de aula, mediatheek, hal of wintertuin. Leerlingen van klas 1, 2 en 3 mogen gedurende de hele lesdag het schoolterrein niet verlaten. Mobiele telefoons Het onrechtmatig gebruik van mobiele telefoons is in het schoolgebouw verboden behalve in de aula, de hal en op het buitenterrein van de school. Ook in de mediatheek is het gebruik van telefoons niet toegestaan. Als de telefoon zichtbaar is tijdens de les of afgaat, kan de docent deze innemen. De docent neemt vervolgens passende maatregelen. Tegen oneigenlijk gebruik van mobiele telefoons waarbij regels op de wet van de privacy worden overtreden, wordt streng opgetreden. Dit kan leiden tot schorsing of verwijdering van school. Indien de docent toestemming geeft om mobiele telefoons ten behoeve van de lesactiviteit te gebruiken, dienen leerlingen zich aan de gebruiksregels te houden zoals beschreven in het Social Media beleid van Laar & Berg. Dit beleid is te vinden op de website

9 AFSPRAKEN AFSPRAKEN De leerling heeft te alle tijden zijn Laar & Berg-leerlingenpas bij zich. Deze heeft hij nodig als hij zich moet melden, maar ook om gebruik te kunnen maken van de mediatheek en de computerfaciliteiten in het gebouw, alsmede om toegang te krijgen tot schoolfeesten. Te laat komen Indien een leerling te laat komt, met of zonder geldige reden, dan meldt hij zich altijd bij de verzuimcoördinator met zijn leerlingenpas. Hij wordt geregistreerd als te laatkomer waarna hij een briefje krijgt waarmee hij toegang krijgt tot de les. Indien een leerling uit klas 3 of hoger drie keer te laat komt zonder geldige reden, moet hij zich de volgende dag om 7.45 uur melden bij het nulde uur. Niet melden wordt gesanctioneerd. Een leerling in klas 1 en 2 krijgt bij te laat komen altijd corvee. Bij meer dan 10 minuten te laat moet de leerling het gehele uur inhalen.. Indien de leerling vaak te laat komt, worden er aanvullende maatregelen getroffen in overleg met de afdelingsmanager. Uit de les verwijderd worden Wanneer de leerling uit de les verwijderd wordt, meldt hij zich direct bij zijn afdelingsmanager. Indien deze afwezig is, meldt de leerling zich bij een andere afdelingsmanager of bij een van de conrectoren. Absentie Ziekte Bij ziekte brengen de ouders de school op de eerste ziektedag tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch op de hoogte. Indien er op een ziektedag toetsen of deadlines gepland staan, dient de ouder dit bij de ziekmelding door te geven met vermelding van vak en docent. Bij hervatting van de lessen na ziekte levert de leerling voordat hij naar de les gaat een betermelding in bij de verzuimcoördinator op het servicepunt. Ouders kunnen een leerling ook telefonisch beter melden. Als de leerling op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij het servicepunt. Ouders ontvangen voor vertrek van school telefonisch bericht. Indien ouders niet bereikbaar zijn, ontvangen zij een bericht per mail. Bezoek (tand)arts Afspraken met artsen dienen in principe buiten schooltijd gemaakt te worden. Leerlingen dienen uiterlijk een dag voor de afspraak een briefje met handtekening van de ouders in te leveren bij de verzuimcoördinator. Ongeoorloofde absentie Het niet hebben van een geldige reden voor afwezigheid wordt gesanctioneerd. Dit gebeurt in overleg met de afdelingsmanager of diens plaatsvervanger. Een uur verzuimen betekent in principe twee uur nablijven op dezelfde dag of de dag daaropvolgend. Bij herhaling van spijbelen worden de ouders van de leerling ingelicht en kan lesontzegging worden opgelegd. Bij herhaaldelijk spijbelen wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Buitengewoon verlof Verlof wegens familieomstandigheden dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de afdelingsmanager. Het aanvraagformulier is op de website beschikbaar. Aanvragen voor vakantiedagen buiten de vastgestelde vakanties om dienen ruim van te voren schriftelijk ingediend te worden bij de rector. De inspectie van onderwijs en de leerplichtambtenaren zien er op toe dat dit slechts in uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan. Vrijstelling van lessen sport Een leerling kan op medische gronden vrijgesteld worden van de lessen Lichamelijke Oefening/ Physical Education. Hij moet daarvoor een medische verklaring inleveren bij de afdelingsmanager die vervolgens, indien de vrijstelling gegeven wordt, afspraken met de leerling maakt over alternatieve activiteiten. Gebouw en terrein Leerlingen betreden het schoolgebouw aan de achterzijde of via de wintertuin. De vooringang is uitsluitend voor medewerkers en gasten. Fietsen of scooters worden op het schoolterrein op de daarvoor aangewezen plekken gestald en op slot gezet. Helmen kunnen op de daarvoor bestemde rekken buiten de mediatheek worden neergezet en moeten worden vastgemaakt. Auto s van leerlingen dienen op de parkeerplekken buiten het hek geparkeerd te worden. In verband met de veiligheid op het schoolterrein verzoeken wij ouders hun kinderen buiten het hek af te zetten en op te halen. Voor het ophangen van affiches, mededelingen, oproepen en dergelijke, dient aan de schoolleiding toestemming te worden gevraagd Leerlingen dragen bij aan het netjes houden van de school. Kleding en tassen worden opgeborgen in de kluis of mee naar huis genomen. Kleding en tassen die blijven hangen worden van de kapstokken verwijderd en als gevonden voorwerpen bewaard. Laar & Berg is een rookvrije school. Leerlingen uit de bovenbouw die toch willen roken mogen dit alleen op de daarvoor bestemde gedoogzone op het terrein. Schade door een leerling aangebracht aan leermiddelen, meubilair, het schoolgebouw of het schoolterrein wordt op kosten van de leerling hersteld. De school is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van fietsen, scooters, kleding, tassen, waardevolle eigendommen en dergelijke. Het is daarom van groot belang dat leerlingen waardevolle spullen in hun kluisje opbergen. Laar & Berg hecht aan een veilige en prettige schoolomgeving. Om veilig de school per fiets te kunnen bereiken zijn verkeerstunnels voor fietsers gemaakt. Wij vragen alle leerlingen met klem deze ook te gebruiken. Leerlingenstatuut De Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm heeft een leerlingenstatuut dat tweejaarlijks wordt geëvalueerd. Voor het schooljaar geldt het statuut dat in juni 2014 is vastgesteld. In dit statuut zijn de rechten en plichten van leerlingen beschreven. Dit statuut wordt jaarlijks aan leerlingen en aan het personeel gepresenteerd en is beschikbaar op de website. Beleid t.a.v. alcohol, drugs en geweld Het gebruik of verhandelen van verdovende middelen op Laar & Berg kan aanleiding zijn de betrokkene(n) voor te dragen voor verwijdering van de school. Dit geldt ook voor bedreiging, fysiek en verbaal geweld, diefstal, vandalisme, racisme en discriminatie. Plagiaatbeleid Laar & Berg stimuleert een kritische, nieuwsgierige en probleemoplossende werkhouding bij leerlingen. Het is dan ook verboden werk in te leveren met daarin fragmenten van tekst uit andere bronnen die (integraal) verwerkt zijn zonder of met onvolledige/incorrecte bronvermelding. Bij overtreding zullen gepaste maatregelen getroffen worden

10 AFSPRAKEN OVERIGE ZAKEN Brandpreventievoorzieningen De leerlingen dienen op correcte wijze om te gaan met de brandpreventievoorzieningen. Dit betekent dat de nooduitgangen alléén in geval van nood gebruikt mogen worden als het brandalarm afgaat. Misbruik wordt gestraft. Tevens dienen de leerlingen af te blijven van de deuren voorzien van kleefmagneten (deze staan altijd open) en is het streng verboden om onterecht een brandalarm te geven. Als het brandalarm afgaat, dienen de leerlingen hun eigendommen in het lokaal te laten liggen en met de docent rustig maar zo snel mogelijk naar het sportveld aan de achterkant van het gebouw te gaan. De school heeft een ontruimingsplan waarvan het gehele team op de hoogte is. Ontruimingen worden jaarlijks minimaal één keer geoefend. Procedure van bezwaar/beroep Bezwaar tegen beslissingen van docenten aangaande het gedrag van een leerling kunnen worden voorgelegd aan de afdelingsmanager van de desbetreffende afdeling. Tegen beslissingen van de afdelingsmanager kan bezwaar worden gemaakt bij de (con)rector van Laar & Berg. Beslissingen van de (con)rector kunnen schriftelijk ter toetsing worden voorgelegd aan het Bestuur van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm, p/a Besturingscentrum, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. Tegen beslissingen van het Bestuur kan uitsluitend schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij de Raad van Toezicht, p/a Besturingscentrum, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. Raad van Ouders Laar & Berg heeft een actieve Raad van Ouders, met wie de schoolleiding op regelmatige basis overlegt. Ook organiseert de RvO verschillende activiteiten voor en door ouders, zoals een thema-avond. De voorzitter is de heer Mol. U kunt contact met de Raad van Ouders opnemen via het Raad van Ouders adres: Leerlingenvereniging (LEV) Het doel De school heeft een leerlingenvereniging, die tot doel heeft de onderlinge band te versterken en de algemene ontwikkeling van de leerlingen ook buiten de lessen te bevorderen. Iedere leerling is lid van de leerlingenvereniging. Activiteiten van de vereniging worden ook aan de ouders meegedeeld. Schoolfeesten Schoolfeesten, die voor alle leerlingen toegankelijk zijn, worden georganiseerd door de leerlingenvereniging samen met hun begeleiders. Legitimatie met de uitgereikte schoolpas is verplicht. Vanzelfsprekend wordt er tijdens feesten toezicht gehouden door het aanwezige personeel van Laar & Berg. Leerlingvertegenwoordiging Ter behartiging van de belangen van de leerlingen worden er jaarlijks leerlingvertegenwoordigers gekozen. Deze leerlingen kunnen zitting nemen in de deelmedezeggenschapsraad, de instituuts-medezeggenschapsraad, of zij kunnen hun klas vertegenwoordigen in een klankbordgroep. Medezeggenschapsraden De medezeggenschapsraad voor personeel, ouders en leerlingen speelt zich af op twee niveaus: Laar & Berg heeft een deelmedezeggenschapsraad (DMR) De Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm kent een instituutsmedezeggenschapsraad (IMR) waarin ook Laar & Berg wordt vertegenwoordigd. Klachtenregeling Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Wij proberen dat vanzelfsprekend tot een minimum te beperken, maar het is toch mogelijk dat leerlingen of hun ouders/verzorgers als gevolg van een fout, een handelwijze of een reactie van onze kant een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de docent zijn. Leerlingen kunnen uiteraard ook altijd bij hun mentor terecht. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of (een lid van) de schoolleiding

11 OVERIGE ZAKEN OVERIGE ZAKEN Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via: Vertrouwenspersoon Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm, Postbus 700, 1200 AL Hilversum. atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van leerlingen en/of ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen. De officiële klachtenregeling ( Klachtenregeling Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm VO ) ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen. Stap 1 De leerling of de ouder/verzorger, hierna klager, bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna aangeklaagde. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2. Stap 2 De klager bespreekt zijn klacht met (een lid van) de schoolleiding. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Stap 3 De klager wendt zich, via de schoolleiding, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5). Stap 4 De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5. Stap 5 De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; nl.) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover. De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende: het oordeel met betrekking tot de (niet-) ontvankelijkheid van klager; het oordeel met betrekking tot de (on) gegrondheid van de klacht; een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen. Stap 6 Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de rector/directeur van de betrokken school en de klachtencommissie. Vertrouwenszaken Iedere school in Nederland heeft een reglement waarin geregeld is hoe te handelen wanneer er sprake is van problemen in de persoonlijke of relationele sfeer. Dit kan slaan op zich niet thuis voelen op school, pesterijen, discriminatie maar ook seksuele intimidatie, incest of de gevolgen van een scheiding. Hoewel de mentor altijd aanspreekbaar is voor deze zaken, is het goed in de school mensen te hebben tot wie men zich te allen tijde in vertrouwen kan wenden. Zij kennen ook de weg naar hulpverlenende instanties indien dit nodig mocht zijn. Op Laar & Berg kunt u zich hiervoor wenden tot Marleen Schulte, coördinator leerlingzaken of bellen met de school. De onderwijsinspectie heeft voor ernstige zaken een meldpunt vertrouwensinspecteurs. Het telefoonnummer is (lokaal tarief). Dit nummer is op werkdagen te bereiken tussen en uur. Inspectie van het Onderwijs Voor vragen over onderwijs kunt u bellen met 1400 (gratis). Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost. De GGD/Jeugdgezondheidszorg Laar & Berg valt onder de zorg van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Gooi en Vechtstreek. Daar werken jeugdartsen, doktersassistenten, sociaal verpleegkundigen, logopedisten en administratieve krachten. Zij hebben gezamenlijk als taak de gezondheid van kinderen te bevorderen en afwijkingen of ziekten vroeg op te sporen zodat vaak erger wordt voorkomen. Zij doen daartoe onderzoek

12 OVERIGE ZAKEN VOORZIENINGEN EN FINANCIËN Alle leerlingen van klas 2 worden voor een preventief gezondheidsonderzoek uitgenodigd bij de jeugdarts. Hierbij wordt gekeken naar de groei, de ontwikkeling, de gezondheid en het functioneren van de leerling. Remedial teaching Aan de school zijn twee remedial teachers verbonden: - Madeleine Peters - Chantal van Goor Zij begeleiden leerlingen met dyslexie en geven jaarlijks een faalangsttraining. Wat leerlingen met een handicap betreft wordt per individueel geval bekeken of er faciliteiten en expertise aanwezig zijn of aangebracht kunnen worden. Lift Als er sprake is van bijzondere redenen (beenbreuk, rolstoelgebruik) kunnen leerlingen gebruik maken van de lift. Toestemming daarvoor wordt gegeven door de afdelingsmanager. Kluisjes De school stelt de leerlingen een kluisje ter beschikking, zodat zij hun schoolspullen veilig kunnen bewaren. Met name voor het opbergen van waardevolle eigendommen dienen leerlingen hun kluisje te gebruiken. Burgerservicenummer Iedere leerling wordt bij het Ministerie van Onderwijs aangemeld als onderwijsvolgend met als registratienummer het burger service nummer (sofi-nummer) van de leerling. Dit dient opgenomen te worden in de school-administratie. Geef dit nummer door aan de administratie. Ouderbijdrage De ouderbijdrage voor het studiejaar is 5,-. Laar & Berg Plaza Leerlingen kunnen in de mediatheek gebruik maken van print- en kopieerfaciliteiten. Voor het printen en kopiëren krijgen leerlingen in de jaar 1 en alle leerlingen met het vak Design een klein starttegoed. Daarna en voor alle overige leerlingen geldt dat dit tegoed bij het servicepunt kan worden opgewaardeerd. Printtegoed Leerlingen kunnen in de mediatheek gebruik maken van print- en kopieerfaciliteiten. Voor het printen en kopiëren krijgen leerlingen in de brugklas en alle leerlingen met het vak Design een klein starttegoed. Daarna en voor alle overige leerlingen geldt dat dit tegoed bij het servicepunt kan worden opgewaardeerd. de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm een nota aan u verzonden. Daarin zijn begrepen de algemene kosten à 204,- per leerling. Ook de bijdragen voor excursies die in de loop van het schooljaar plaatsvinden worden in deze nota opgenomen. Op de algemene kosten dienstverlening à 204,- wordt een korting verleend wanneer verschillende kinderen uit één gezin ingeschreven staan op de scholen van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm. De korting bedraagt 30%, 50% en 60% bij respectievelijk 2, 3 en 4 leerlingen. Kosten MYP Omdat de klassen van het tweetalig IB Middle Years Programme extra kosten met zich meebrengen, wordt voor de leerlingen van deze stroom een MYP-bijdrage gevraagd. Deze bijdrage bedraagt 320,- voor klas 1, 2 en 3 en 428,- voor het vierde jaar, in verband met de certificering van het MYP. Voor het 5e en 6e jaar bedragen de kosten voor de vakken IB Film en IB English ieder 200,-. Indien nodig kan men vóór 1 oktober een betalingsregeling aanvragen bij de administratie van het besturingscentrum van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm, telefoonnummer Kosten overige dienstverlening Dienstverlening die niet bekostigd wordt door de overheid, wordt door de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm geleverd. U kunt daarbij denken aan: extra materiaal en inventaris voor het onderwijs (b.v. computers), audiovisuele hulpmiddelen, garderobekastjes, mediatheek, studie- en beroepenvoorlichting, kopieën, werkweek, excursies en andere evenementen. Voor dit totale pakket aan dienstverlening wordt aan het begin van het schooljaar door 22 23

13 VOORZIENINGEN EN FINANCIËN VOORZIENINGEN EN FINANCIËN Schoolboeken Ontvangst, controle en inlevering Leerlingen ontvangen hun boeken tijdens de eerste schoolweek. Bij ontvangst dient de leerling te controleren of de boeken niet beschadigd zijn. De in bruikleen ontvangen boeken dienen door de leerling te worden gekaft met degelijk kaftpapier en te worden voorzien van een etiket. Dit etiket vermeldt naam en klas van de leerling. Ook dient de leerling zijn/haar naam te noteren in de stempel op de eerste pagina van het boek. Aan het eind van het schooljaar dient de leerling de geleende boeken, zonder kaftpapier, in te leveren volgens een door de school bekend te maken rooster. Schade Bij schade en verlies wordt de volgende regeling toegepast. Voor lichte schade wordt er 5,- berekend, bij middelzware schade 10,- en bij zware schade 15,-. Is het materiaal onbruikbaar dan wordt de nieuwprijs in rekening gebracht. Dit is ter beoordeling van de beheerder en de directie. CD s worden bij verlies of beschadiging voor 100% in rekening gebracht. Ter voorkoming van schade of verlies wordt het gebruik van een goede tas aangeraden. Overige leermiddelen Leerlingen dienen in het bezit te zijn van de volgende leermiddelen: mappen met papier en tabbladen of schriften per vak agenda (digitaal of papier) schrijfgerei passer geodriehoek rekenmachine, voor jaar 4 en hoger met wiskunde in het pakket een grafische rekenmachine woordenboek Nederlands (niet ouder dan vijf jaar) woordenboeken moderne vreemde talen (niet ouder dan vijf jaar) BINAS 6e druk, alleen voor jaar 4 en hoger voor de vakken biologie, natuurkunde of scheikunde Voor de lessen PE/LO is sportkleding verplicht, d.w.z.: trainingsbroek / korte broek sportshirt (leerlingen uit jaar 1 krijgen een shirt via school) zaalschoenen (zonder afgevende zool) veldschoenen (zonder noppen) Verzekeringen De Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm heeft voor haar wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van de leerlingen een verzekering afgesloten. Zij aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover de schade door de verzekering wordt gedekt. Eveneens heeft zij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Krachtens deze verzekering wordt als gevolg van een aan de leerling zelf overkomen ongeval op school, op weg naar of van school of tijdens excursies, werkweken en andere door de school georganiseerde activiteiten, een uitkering verleend. Voor de werkweken wordt ouders wel geadviseerd een reisverzekering af te sluiten. Een ongeval aan een leerling overkomen, moet binnen drie dagen aan de verzekeringsmaatschappij worden gemeld met gebruikmaking van een formulier, verkrijgbaar bij het servicepunt. De school is niet verzekerd tegen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of verlies van eigendommen van leerlingen. Ook schade aan brillen, prothesen, kleding, mobiele telefoons en fietsen wordt niet vergoed. Slotbepalingen Van deze voorschriften kan niet worden afgeweken, tenzij in geval van bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de schoolleiding

14 BIJLAGE I VERZOEK OM VERLOF Bijlagen Bijlage I Verzoek om verlof Bijlage II Lessentabel Bijlage III Dienstverleningsovereenkomst Bijlage IV Door- en uitstroomgegevens Bijlage V Leerling-profiel Laar & Berg 1 Vakantieverlof Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de (herziene) Leerplichtwet 1969 dient minimaal zes weken tevoren aan de rector van de school te worden voorgelegd. En alleen: wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mo-gelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; als een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolvakantie mogelijk is. Vakantieverlof mag: eenmaal per schooljaar worden verleend; niet langer duren dan tien schooldagen; niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar. 2 Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder. Een verzoek om vrijstelling schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1, van de (herziene) Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de rector van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag; voor het bijwonen van het huwelijk van bloedof aanverwanten 2e t/m 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van bel-anghebbende; bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de rector; bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloedof aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag; bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 121/2, 25-, 40-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag; voor andere naar het oordeel van de rector belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. 3 Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar. Een verzoek om vrijstelling van schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3, van de (herziene) Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient, minimaal zes weken tevoren via de rector van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Verlof indien: de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden. NB. De rector is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van (ongeoorloofd) schoolver-zuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt. Het Aanvraagformulier voor verlof onder schooltijden kan worden opgehaald bij de afdelingsmanagers, het servicepunt of gedownload van de Laar & Berg website

15 BIJLAGE II LESSENTABEL BIJLAGE II LESSENTABEL Lessentabel vh2 h3 v3 myp1 myp2 myp3 myp4 v4 h4 v5 h5 v6 VAK uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Nederlands Engels IB English 3 4 Frans Spaans Duits geschiedenis aardrijkskunde mens en maatschappij / humanities levensbeschouwlijke vorming / religious studies 1 1 maatschappijleer / social studies maatschappijwetenschappen wiskunde wiskunde A wiskunde B wiskunde C 4 wiskunde D 4 4 design informatica science natuurkunde / physics scheikunde / chemistry biologie / biology algemene natuurwetenschappen 1 economie management en organisatie cultural and artistic awareness kunst algemeen kunst beeldend / visual arts kunst muziek IB Film 3 3 drama / performing arts productieklas toneel 2 2 lichamelijke opvoeding / physical and health education mentorles rekenles leren te leren / learn to learn

16 BIJLAGE III DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST BIJLAGE III DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST Stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Ouderbijdragen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum, Nederland. Laar & Berg Dienstverleningsovereenkomst Als een leerling is toegelaten tot één van de scholen van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs, biedt de Stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Ouderbijdragen een aantal extra voorzieningen aan. Deze extra voorzieningen worden niet gesubsidieerd door de rijksoverheid, omdat het gaat om activiteiten die niet tot het reguliere lesprogramma behoren. U bent niet verplicht om deze extra diensten af te nemen; door ondertekening van de overeenkomst ontstaat echter wel de verplichting om de overeengekomen bijdrage te betalen. Op Laar & Berg bestaan de extra voorzieningen in schooljaar 2015/2016 uit: Excursies De school wil, ter aanvulling op het reguliere lesprogramma, leerlingen een samenhangend aantal excursies/culturele activiteiten aanbieden. Deze excursies/ culturele activiteiten worden op school voorbereid en staan onder toezicht van personeel van Laar en Berg. Excursies/culturele activiteiten zijn in principe niet verplicht, maar maken deel uit van de schoolactiviteiten. Indien de leerling niet deelneemt aan (één van) deze activiteiten zal een alternatief (school)programma worden opgesteld. Indien de leerling om valide redenen niet kan deelnemen en tijdig schriftelijk wordt afgemeld, dan kan een (gedeeltelijke) restitutie van de vooruitbetaalde kosten plaatsvinden. Overige dienstverlening De stichting verleent leerlingen een aantal diensten, waaronder schoolpas, locker, kopieën, (aansprakelijkheidsverzekering, schoolfeesten, faciliteiten in de mediatheek, proefwerkblokken, praktijkmaterialen, studieplanners en introductieactiviteiten. Middle Years Programme Laar & Berg biedt naast regulier havo en vwo ook tweetalig onderwijs aan binnen het curriculum van het Middle Years Programme (MYP). Omdat deze vorm van onderwijs extra kosten met zich meebrengt, wordt voor de leerlingen van deze stroom een MYP-bijdrage in rekening gebracht. Ouderbijdrage: Om de organisatie van de Stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Ouderbijdragen te kunnen bekostigen wordt een kleine ouderbijdrage in rekening gebracht. Een verdere specificatie van de kosten treft u aan ommezijde aan. Regeling voor korting en tegemoetkoming: Als ouders/verzorgers meer dan één kind op de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs ingeschreven hebben staan, wordt er een korting verleend op de kosten van overige dienstverlening. Bij twee kinderen geldt een korting van 30% over dit bedrag, bij drie kinderen een korting van 50% en bij vier kinderen of meer een korting van 60%. Ouders/verzorgers die niet in staat zijn om te voldoen aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit deze dienstverleningsovereenkomst, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Robert Storms Foundation. Zij dienen zich hiervoor te richten tot de rector van de school. Indien ouders/verzorgers voor een tegemoetkoming in aanmerking komen, dient de rector hiervoor een aanvraag in bij de Robert Storms Foundation. Deze aanvraag moet zijn voorzien van de laatste twee aanslagen Inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen kan een tegemoetkoming worden toegekend tot maximaal het volledige verschuldigde bedrag. Automatische incasso: Indien u kiest voor automatische incasso geeft u door ondertekening van deze dienstverleningsovereenkomst toestemming aan de Stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Ouderbijdragen om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de bedragen zoals genoemd in de specificatie kosten van extra voorzieningen in het schooljaar 2015/2016 af te schrijven. Daarnaast geeft u uw bank toestemming om (doorlopend) een bedrag van uw rekening af te schrijven conform deze overeenkomst. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Ondertekening: Hierbij verklaart ondergetekende voor de cursus 2015/2016 de volgende diensten af te nemen: (U kunt de dienst(en) die u niet wenst af te nemen doorhalen.) excursies + overige dienstverlening + ouderbijdrage Naam leerling: Klas 2015/2016: Aantal broer(s)/zus(sen) ingeschreven bij de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs in cursusjaar 2015/2016: Datum: Naam ouder/verzorger: Handtekening Betaling van het verschuldigde zal plaatsvinden (gewenste keuze aankruisen): Binnen 14 dagen na toezending van de schoolnota. Middels automatische incasso van de verschuldigde som in één keer rond 28 september (betreft: éénmalige SEPA machtiging). Middels automatische incasso in 4 termijnen (40% rond 28 sep.; 20% rond 28 okt.; 20% rond 30 nov.; 20% rond 28 dec.). Voor deze dienst rekenen wij 10 incassokosten. (betreft: doorlopende SEPA machtiging). Kenmerk machtiging: Dit is het debiteurennummer op de komende factuur. Incassant ID (AT Scholen Ouderbijdragen): NL72ZZZ De factuur zullen wij u per toezenden. adres rekeninghouder(s): Bankrekening (IBAN): BIC: Naam rekeninghouder(s): Woonplaats rekeninghouder(s): Land rekeninghouder(s): Datum: Handtekening 30 31

17 BIJLAGE III DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST BIJLAGE IV DOOR- EN UITSTROOMGEGEVENS * Totaal rekening afhankelijk van gemaakte keuzes vwo vwo havo myp vwo havo myp vwo havo myp bk myp Texel Limburg Ertsgebergte Manchester Texel 4+-er Londen Parijs Berlijn Ieper vakverbindende activiteiten Science Humanities / M&M CKV/CAA beeldende vorming (keuzevak) LO Project practica N&T en N&G IB Film (keuzevak) IB English (keuzevak) Schoolfotograaf 1ste termijn Chroombook minimaal maximaal Chroombook MYP / TTO toeslag overige dienstverlening inclusief schoolpas en locker Ouderbijdrage Totaal rekening* L&B Excursies/culturele activiteiten VWO 6 6% 94% VWO 5 3% 13% 80% 4% HAVO 5 7% 3% 79% VWO 4 10% 20% 70% 0% HAVO 4 25% 64% 11% MYP 4 3% 7% 13% 68% 9% VWO 3 7% 16% 74% 7% HAVO 3 35% 50% 15% MYP 3 7% 2% 75% 7% 1% 6% VWO/HAVO 2 2% 50% 43% 5% MYP 2 2% 90% 5% 3% VWO/HAVO 1 97% 3% MYP 1 99% 1% AANTALLEN MYP 1 V/H 1 MYP 2 V/H 2 MYP 3 HAVO 3 VWO 3 MYP 4 HAVO 4 VWO 4 HAVO 5 VWO 5 VWO6 UITSTROOM DOOR- EN UITSTROOMGEGEVENS

18 BIJLAGE V LEERLING-PROFIEL Leerling-profiel Laar & Berg Je bent leer- en nieuwsgierig Je wilt graag weten hoe dingen in elkaar zitten. Je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren. Je zult proberen zelf antwoorden te vinden op de vragen die je bezighouden. Je bent goed geïnformeerd Je vindt het leuk om belangrijke onderwerpen en kwesties te onderzoeken die in jouw leven en in het leven van anderen een rol spelen. Je wilt meer weten over verschillende vakken. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Je denkt na Je bent een kritische en creatieve denker. Je herkent probleemsituaties. Je neemt doordachte beslissingen. Je communiceert Je kunt je gedachten, gevoelens en behoeften op verschillende manieren uitdragen. Je werkt en communiceert goed met anderen. Je spreekt meer dan één taal. Je hebt principes Je bent eerlijk en integer. Je hebt een groot rechtvaardigheidsgevoel. Je toont respect voor de mensen om je heen. Je voelt je verantwoordelijk voor jouw acties en de gevolgen daarvan. Je hebt een brede kijk op de wereld Je begrijpt en waardeert je eigen cultuur. Je waardeert andere culturen. Je begrijpt dat persoonlijke levensverhalen, normen en waarden van andere mensen of gemeenschappen anders kunnen zijn dan die van jou en daar toon je begrip en respect voor. Je bent zorgzaam Je bent meevoelend en toont compassie en respect voor andere mensen, hun behoeften en gevoelens. Je bent een steun voor mensen in je directe en indirecte omgeving. Je levert een positieve bijdrage aan het leven van anderen om je heen en voelt je verantwoordelijk voor je (leer)omgeving en de natuur. Je neemt risico s Je benadert onbekende situaties met vertrouwen. Je probeert nieuwe dingen uit en bedenkt nieuwe ideeën. Je bent moedig en weet waar je voor staat. Je bent in evenwicht Je begrijpt dat het belangrijk is om geestelijk, lichamelijk en emotioneel gezond te zijn. Je streeft deze gezondheid na, voor jezelf en voor anderen om je heen. Je bent genuanceerd en laat je niet uit evenwicht brengen door anderen. Je reflecteert Je streeft naar meer inzicht in je eigen leerproces. Je weet waar je sterke en zwakke punten liggen en daardoor weet je hoe je jezelf kunt ontwikkelen. Je leert van het denken en doen van jezelf en van anderen. Het Laar & Berg leerling-profiel is gebaseerd op het IB Learner Profile van het International Baccalaureate

19 MYP HAVO VWO Langsakker GB LAREN NH Telefoon: +31 (0)

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2014/2015 op maat I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Lyceum

Schoolgids 2014-2015. Lyceum Schoolgids 2014-2015 Lyceum @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

Schoolgids Mendelcollege

Schoolgids Mendelcollege Schoolontwikkelingen Schoolafspraken Wie-is-wie? Schoolgids Mendelcollege 2014-2015 Interconfessionele (rk + pc) school voor tto, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem tel.

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO geldig tot juni 2015 behoudens wijzigingen R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht Locatie vwo, havo en

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Maartens. Onder a n d e r e. Toekomstmuziek. I n t e r c o n f e s s i o n e l e S c h o l e n g e m e e n s c h a p.

Maartens. Onder a n d e r e. Toekomstmuziek. I n t e r c o n f e s s i o n e l e S c h o l e n g e m e e n s c h a p. I n t e r c o n f e s s i o n e l e S c h o l e n g e m e e n s c h a p Maartens College Magazine 1 jaargang 9 2008 Onder a n d e r e Van harte welkom 2 Algemene adressen 3 Lestijden 4 School, kind en

Nadere informatie

Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet

Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet Veluvine Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet tel.: 0341-252569 fax: 0341-254747 www.nuborgh.nl e-mail: veluvine@nuborgh.nl Nuborgh College PROTESTANTS CHRISTELIJKE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Informatiegids 2008/2009

Informatiegids 2008/2009 Informatiegids 2008/2009 Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen tel: (010) 434 85 55 fax: (010) 43 Ary Koplaan 3c 3132 AA Vlaardingen tel: (010) 445 31 28 fax: (010) 434 70 16 Willem de Zwijgerlaan 230 3136

Nadere informatie

4Het Dalton ABC 2014-2015 2014-2015

4Het Dalton ABC 2014-2015 2014-2015 15 4Het Dalton 2014-2015 2014-2015 Het Dalton 2014-2015 Als je pretendeert een boekje te maken waarin kort en duidelijk staat opschreven hoe de (dagelijkse) zaken op school geregeld zijn, moet je niet

Nadere informatie