Marechaussee. vereniging mei REORGANISATIE EUROGENDFOR SOCIAAL AKKOORD. Bonden drukken Duidelijk stempel op. Controle vakbonden Geen overbodige luxe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marechaussee. vereniging mei REORGANISATIE EUROGENDFOR SOCIAAL AKKOORD. Bonden drukken Duidelijk stempel op. Controle vakbonden Geen overbodige luxe"

Transcriptie

1 Marechaussee vereniging mei REORGANISATIE Controle vakbonden Geen overbodige luxe Bonden drukken Duidelijk stempel op SOCIAAL AKKOORD EUROGENDFOR 800 marechaussees Paraat uit zes landen 01

2 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur Zonnig met een donkere Spaanse wolk Eindelijk lijkt het voorjaar dan toch door te breken. Na een lange donkere winter kunnen we weer genieten van een verkwikkend zonnetje. Natuur en mensen reageren hier direct positief op. Zo ook op de opkomende zon boven onze overlegpolder. Ik doel hiermee uiteraard op het bereikte sociaal akkoord tussen werkgevers - werknemers en kabinet. Ook dit akkoord geeft positieve energie. Een akkoord met een visie op de nodige hervormingen op termijn én maatregelen voor nu om op een verantwoorde wijze door de huidige crisis te komen. Ik kan u verzekeren dat dit akkoord alleen tot stand is kunnen komen door de inzet van veel FNV-collega s. Achter de schermen hebben zij in de afgelopen periode met volle overgave dag én nacht keihard hieraan gewerkt. Wat dat betreft is de zon ook weer opgekomen binnen de FNV. Na een moeilijke periode na het debacle over het pensioenakkoord (september 2011), staat de FNV namelijk weer vol op de kaart. Uiteindelijk is gebleken dat de FNV voldoende veerkracht heeft gehad om uit haar interne crisis te komen. Ook dit vergde veel energie en hard werken. Ik maak er geen geheim van dat er in deze periode momenten zijn geweest dat ik weinig vertrouwen had in een goede afloop. Maar met de uitkomsten van het laatste FNV-congres en het bereikte sociaal akkoord ben ik oprecht weer trots op de FNV. Ik ben er van overtuigd dat wij samen binnen de FNV weer het verschil voor werknemers maken. De vorming van een ledenparlement en een rechtstreeks door alle leden gekozen voorzitter zijn voorbeelden van democratische vernieuwingen binnen de FNV. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om uw stem kenbaar te maken. Ik nodig u van harte uit hier gebruik van te maken. Ook al blijft de Marechausseevereniging binnen de FNV een zelfstandige vakbond, dit recht komt u wel toe. Het is uw recht om rechtstreeks uw stem te laten gelden wie uw vertegenwoordiger dient te worden voor werknemersbelangen die boven ons eigen overleg binnen de sector Defensie uitstijgen. Een recht dat voor ons weliswaar vernieuwend is maar niet opzienbarend. Wat wel opzienbarend is, is het bericht dat mijn collega Jorge Bravo, voorzitter van de Spaanse militaire vakbond AUME, nu meer dan een maand militaire detentie moet ondergaan. Dit omdat hij zich kritisch heeft geuit over de wijze waarop bezuinigingen op de Spaanse krijgsmacht worden doorgevoerd. De Spaanse militaire autoriteiten menen dat zijn kritiek een gevaar voor de Spaanse nationale veiligheid oplevert. Ik vind het onvoorstelbaar dat anno 2013, militairen uit Europa wel ingezet worden om buiten Europa mensenrechten te verdedigen, maar in eigen land niet allemaal het recht van vrije meningsuiting hebben. In die zin heeft het doorkomende voorjaarszonnetje een zware schaduwzijde. Wij hebben de Spaanse ambassadeur en onze eigen Minister van Buitenlandse Zaken onze verontwaardiging kenbaar gemaakt en aandacht voor deze zaak gevraagd. 02 maart 2013

3 12 inhoud Reorganisaties: onze waakhondfunctie 04 Nu het overleg is hervat, kunnen we met de werkgever ook weer verder met de reorganisaties. De MARVER is blij dat de eerste BCO s achter de rug zijn, vooral omdat ze onze collega s meer duidelijkheid geven. Wij waken daarin over de zorgvuldigheid van de plannen en over de rechtspositie van degenen die erdoor worden geraakt. Bonden drukken stempel op sociaal akkoord Het Sociaal Akkoord dat de onderhandelaars van de werkgevers, werknemers en het kabinet Rutte-II op donderdag 11 april presenteerden is een welkome impuls om Nederland zo snel mogelijk uit de economische crisis te krijgen, aldus Ton de Zeeuw. #03 Sebrenicaveteraan krijgt gelijk voor hoogste rechter 16 Het ministerie van Defensie moet Dutchbat 3-veteraan Dave Maat een schadevergoeding betalen vanwege de gebrekkige nazorg die hij heeft gekregen. Dat zegt het hoogste rechtsorgaan in Nederland, de Centrale Raad van Beroep. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebbenvoor andere (oud) militairen. Nieuwe missie voor KMar in aantocht 12 Nederland is tijdelijk voorzitter van de European Gendarmerie Force. Dat betekent een nieuw elan en daarmee ook het herijken van de doelen. Een belangrijk doel is het bepalen van een nieuwe missie, waar de KMar graag aan wil meedoen. De KMar-organisatie heeft hiervoor ruim 100 marechaussees paraat staan. 27 Verder in dit nummer 10 FNV Statuten 14 Euromil e Algemene Vergadering 20 Brandende vragen over de ANBO 20 Hank Dussen 21 Verjaardagsactie 22 FNV-Voordeel 23 Overledenen 24 Veteranenberichten 25 Puzzel 26 Servicepagina 27 Bram en René van de Marechaussee Lidmaatschap Er kan een moment komen dat u uw MARVERlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 maart. U kunt alleen opzeggen door middel van een ondertekende brief aan MARVER/FNV t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD Woerden. Het volgende verenigingsblad verschijnt op 11 juni Kopij aanleveren is mogelijk tot en met 15 mei. Salarisbetaaldatum: Vrijdag 24 mei (inclusief vakantiegeld) en maandag 24 juni Cover: AVDD 03

4 werk en inkomen Tekst Alex Groothedde en Lizet Wolters Reorganisaties: onze rol bij de uitvoering Nu het overleg is hervat, kunnen we met de werkgever ook weer verder met de reorganisaties. De MARVER speelt een belangrijke rol tijdens de bijeenkomsten waarin wordt gecontroleerd of de reorganisatieplannen aan alle regels voldoen. Daarmee zijn deze bijeenkomsten een prima instrument om invloed uit te oefenen op de reorganisaties en daarmee aan belangenbehartiging te doen. Dat wil niet zeggen dat het altijd goed gaat, maar langzaamaan zien we op veel fronten verbetering. In dit artikel geven we een kijkje in de keuken. 04

5 onzorgvuldigheid lijkt meer regel dan uitzondering ADe MARVER is sterk betrokken bij de controle op de uitvoering van een reorganisatie. Dat moment breekt aan zodra het voorlopig personeelsvullingsplan klaar is. Dit plan bespreken we in een Begeleidingscommissie Personele Implementatie (BCO PI), samen met de andere centrales van overheidspersoneel en vertegenwoordigers van Defensie. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij als MARVER een belangrijke rol. Alle documenten die samen het definitieve reorganisatieplan vormen, op basis waarvan het personeelsvullingsplan is gemaakt, komen dan op tafel. Om een veelvoorkomend misverstand uit de weg te ruimen: de vakbonden gaan niet over het vaststellen van de functiecodes (zie ook kader). Dat hebben de medezeggenschapscommissies eerder al gedaan, samen met het projectteam van Defensie. Ook het invullen van de nieuwe organisatie is iets waar de vakbonden part noch deel aan hebben. Pas als het voorlopig personeelsvullingsplan er ligt komen wij in het spel, kijken we er in de begeleidingscommissies (BCO PI) kritisch naar en hakken we knopen door. Namens Defensie schuiven de projectleider of HDE aan, en de uitvoerende P&O functionarissen. Gezamenlijk bekijken we of het voorlopig personeelsvullingsplan in kwestie op juiste wijze tot stand is gekomen. Wij toetsen dit aan de hand van regelgeving uit de Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (URD) en de wetgeving (BARD en AMAR). Verkeerd toegepast Het is maar goed dat we in dit stadium een stevige vinger in de pap hebben. Tijdens een BCO zien we regelmatig dat er toch iets over het hoofd is gezien of dat de regelgeving op een verkeerde manier is toegepast. Nu willen we zeker niet beweren dat er sprake is van opzet als we fouten ontdekken. Het is ook gewoon heel lastige materie. Daar komt nog bij dat op 23 oktober 2012 de nieuwe Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (URD) in werking is getreden, en we hebben gemerkt dat Defensie daar nog even aan moest wennen. Daarnaast hebben we met de Hoofddirecteur Personeel nog aanvullende afspraken gemaakt, bijvoorbeeld dat werknemers met ontslagbescherming wordt gevraagd plaats te maken, zodat ze jongere werknemers niet verdringen. Door plaats te maken behouden zowel de ontslagbeschermer als de jonge medewerker werk en daarmee wordt voorkomen dat collega s herplaatsingskandidaat worden en met ontslag worden bedreigd. Niettemin gebeurt dit soms toch, omdat niet alle ontslagbeschermers plaats willen maken voor hun collega s. Zij houden zich dan vast aan de rechtspositie. Dat kan soms lastig zijn, omdat de consequentie kan zijn dat een collega ontslagen wordt. Ook valt ons op dat er niet altijd even consequent wordt omgegaan met de afspraak die we hebben gemaakt over ontslagbeschermers. Ongelijke kansen We zien ook dat er bij de krijgsmachtsdelen op verschillende manieren wordt voorgesorteerd op de uitvoering, waardoor er geen gelijke kansen worden gegund aan al het personeel. Wij kunnen ons daar enorm over opwinden omdat er door Defensie lang niet altijd open over gecommuniceerd wordt en het ook gewoon tegen de afspraken in gaat. Is het nou echt zo moeilijk om gewoon te doen wat is afgesproken? Of om te communiceren over problemen die ontstaan (bijvoorbeeld in de bedrijfsvoering) en in alle openheid te zoeken naar een passende oplossing? Onzorgvuldigheid Onzorgvuldigheid lijkt meer regel dan uitzondering. In veel gevallen hebben Geen rol MARVER bij functiecodes H Hoewel Defensie en de medezeggenschapscommissies leading zijn wat de functiecodes aangaat, houden wij met de andere vakbonden ook wat dat betreft een oogje in het zeil. Tijdens de vergaderingen van de begeleidingscommissie vervullen we als vakbond vooral de rol van kwaliteitsbewaker. Dat doen we dus achteraf, op basis van de functievergelijkingstabel die is vastgesteld door de medezeggenschapscommissies - (TR)MC s - en de projectleider. Zo bekijken we of een functionaris met een code 1 functie ook daadwerkelijk terugkomt in de nieuwe organisatie. Bij code 2 functies, waar dezelfde functie terugkomt maar in een kleiner aantal, kijken we of er bij de burgers artikel 116 BARD (waarin onder andere de ontslagvolgorde wordt geregeld) op de juiste wijze is toegepast. Bij militairen vragen we na of met hun gesprekken zijn gevoerd om tot een plaatsingsvolgorde te komen. Ook controleren we altijd even of code 3 functies (nieuwe functies in de organisatie) niet vooruitlopend al ingevuld zijn. Dit kan alleen als er functies voorafgaand aan het definitief reorganisatieplan zijn vastgesteld als zogenoemde sleutelfunctie, en de medezeggenschap daarin heeft ingestemd We zitten tijdens de BCO dus niet te hakketakken over de functiecode zelf, tenzij er een reden is om hier een verhelderende vraag over te stellen. Soms moeten we dan toch vaststellen dat er in de functievergelijking iets niet goed is gegaan. Zo zien we in deze tijd regelmatig gebeuren dat dezelfde functies verschillende codes hebben gekregen. Of als we een vraag stellen over of de inhoud van een functie wel is gewijzigd, naar voren komt dat de functie-inhoud van een functie hetzelfde is gebleven, maar dat er een lagere rang aan wordt gegeven. In dat geval kunnen we nog wel een noodverband aanleggen. Dat betekent dat we dan aan de personele kant op zoek gaan naar een maatwerk oplossing. Waar het ons vooral om gaat is de rechtspositie van degenen die door de reorganisatie worden geraakt. Dat kunnen we toetsen omdat we op grond van de regelgeving weten wat Defensie zou moeten doen voor iemand die een bepaalde transitiecode heeft gekregen. 05

6 werk en inkomen goede communicatie voorkomt stagnatie we gemerkt dat defensieonderdelen voor het opstellen van het PVP een verkeerd format gebruikten. Deze constatering is op zich zorgwekkend, want als het in dit stadium al mis gaat, hoe moet het dan in de verdere uitvoering van de reorganisatie? We hebben niet voor niets afspraken gemaakt over de criteria waaraan zo n format moet voldoen, omdat het anders tot verwarring Beter communiceren Natuurlijk hebben we aan de ene kant begrip voor de situatie. De P-lijn heeft ongelooflijk veel werk aan de personeelsplannen. Maar aan de andere kant mochten we toch verwachten dat tijdens de drie extra maanden die de opschorting van het overleg duurde, Defensie het nodige zou hebben gedaan om tot solide plannen te komen. Het tegendeel is echter waar. Soms is het een kwestie van onzorgvuldigheid en worden afspraken op HDP-niveau (bijvoorbeeld over ontslagbeschermers, sleutelfuncties en het gebruik van bepaalde formats) onvoldoende gecomen verkeerde conclusies kan leiden, met alle rechtspositionele gevolgen voor mensen van dien. Daarom is het beter om in zulke gevallen meteen in te grijpen en zeggen dat het anders moet. Dat is wel eens voorgekomen, en uiteindelijk vinden we dat soms ook een reden om een BCO af te blazen en pas aan tafel te gaan als het juiste format is gebruikt. Voorop staat wel dat wij er zitten om er samen met Defensie en de MC s uit te komen, en vooral niet om de boel tegen te houden. Gelukkig zien we de laatste tijd wel degelijk een verbetering en worden ook steeds vaker de juiste formats gebruikt. 06

7 municeerd met de defensieonderdelen. Soms ligt ook het probleem bij de eenheid zelf. Als dit gebeurt om onder de druk van de reorganisatie toch maar een oplossing te forceren, hebben wij hierop slechts één antwoord: communiceer hierover met ons. Dat voorkomt stagnatie en andere narigheid. Er is bij ons genoeg ruimte om eruit te komen, en we kunnen gerust zeggen dat we ons altijd heel coulant hebben opgesteld waarbij we uiteraard altijd het belang van defensiemedewerkers voor ogen hebben gehouden. Onderbuikgevoel Eerlijk gezegd hadden wij er eerst geen goed gevoel bij hoe deze massareorganisatie moest worden uitgevoerd. Dat onderbuikgevoel werd alleen al gevoed door de ongekende omvang. Het is simpelweg te groot, te veel. Daar komt nog eens bij dat Defensie zich regelmatig niet houdt aan de eigen spelregels die formeel zijn vastgelegd of besproken worden op het niveau van de Hoofddirecteur Personeel. Het is al met al voor ons geen reden om de reorganisatie lam te leggen, maar we maken ons er wel zorgen over of er niet teveel onopgemerkte fouten gemaakt worden door de enorme hoeveelheid plannen die voorbij komen. Vooral in de BCO s die gingen over de Staven hebben we de nodige tekortkomingen ontdekt. Deze zullen worden besproken in de tweede BCO PI. Dan worden ook de heroverwegingen van medewerkers besproken. Deze heroverwegingen worden door dezelfde vertegenwoordigers bekeken en wanneer er een fout gemaakt is wordt er in de BCO PI naar een oplossing gezocht. Ondanks dat er dus meerdere mogelijkheden zijn om eventuele fouten te constateren, blijft het onderbuikgevoel knagen. Al moeten we wel zeggen dat we over vrijwel de gehele lijn verbeteringen bespeuren. Maar heeft u zelf het idee dat er iets is misgegaan in uw situatie, kijkt u dan vooral op de volgende pagina. Daar leest u wat u in dat geval kunt doen. Heroverweging: maak er gebruik van! Nu het overleg met Defensie is hervat, gaan ook de reorganisaties in volle vaart verder. Er lagen veel reorganisatieplannen te wachten op verder overleg en deze worden nu in korte tijd besproken.» In de afgelopen weken zijn er dan ook veel personeelsvullingsplannen opgesteld en brieven aan defensiemedewerkers verzonden met daarin het voornemen tot wel/ niet plaatsing. De MARVER wil u erop wijzen goed te bekijken of de brief die u heeft ontvangen (of misschien nog gaat ontvangen) juist is. Klopt het niet, dan staat u nu één ding te doen: op het voornemen tot wel/niet plaatsen kunt u een heroverweging aanvragen. Houd daarbij rekening met de termijn waarbinnen u de heroverweging kunt indienen: die is 14 dagen! Nu Defensie vanaf maart weer personeelsvullingsplannen is gaan bespreken, betekent dit dat de effecten van de reorganisaties echt zichtbaar gaan worden. Zo zullen collega s van u of uzelf mogelijk niet meer geplaatst worden in de organisatie of op een andere locatie. Hierover zijn eerst na het vaststellen van een reorganisatieplan informatiebrieven over de uitgangspositie in de reorganisatie verzonden. Een paar weken of maanden later wordt door de werkgever aan de defensiemedewerkers medegedeeld of er sprake is van het voornemen tot wel/niet plaatsing in de nieuwe organisatie. Bedenkingen uitspreken Deze voornemens worden verzonden nadat er een personeelsvullingsplan is opgesteld. Dit zogenoemde PVP is eerst in een Begeleidingscommissie Personele Implementatie (BCO PI) besproken en wordt bij een positief advies vastgesteld. Direct daarna ontvangen de betrokken defensiemedewerkers de brieven met daarin het voornemen tot wel/niet plaatsing. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om dit voornemen te laten heroverwegen. Dit geeft de defensiemedewerker de mogelijkheid om bedenkingen uit te spreken over een plaatsing of niet plaatsing in de nieuwe organisatie. De MARVER vindt het van groot belang haar leden erop te wijzen dat het moment van ontvangen van een voornemen tot wel/niet plaatsen, hét moment is om goed na te kijken of wat er in de brief staat ook juist is. Mocht de brief niet juist zijn dan heeft u 14 dagen de tijd om dat aan te geven door een heroverweging aan te vragen. De vorm van een heroverweging is vrij en de bedenking kan gaan over de standplaats van de aan u toegewezen functie, de transitiecode van uw functie, of andere persoonlijke bedenkingen. Deze heroverweging (en die van uw collega s) worden door de vakbonden en Defensie in een tweede BCO PI besproken. Als ook daar een positief advies over volgt, ontvangt u een brief waarmee de wel/niet plaatsing definitief is geworden. Hiertegen kunt u bezwaar maken. Houd rekening met de termijn waarbinnen u heroverweging kunt indienen: die is 14 dagen! 07

8 werk en inkomen Tekst dick harte Komende drie jaar accent op crisisbeleid Bonden drukken stempel op sociaal akkoord Een welkome impuls om Nederland zo snel mogelijk uit de economische crisis te krijgen. Zo typeert de MARVER het Sociaal Akkoord dat de onderhandelaars van de werkgevers, werknemers en het kabinet Rutte-II op 11 april presenteerden. De afspraken over de reparatie van het AOW-gat en de voorstellen voor de herziening van het pensioencontract hielden (nog) te weinig rekening met de bijzondere rechtspositie van militairen, maar we zijn uiteindelijk toch ermee akkoord gegaan.. In het regeerakkoord van Rutte-II (vorig jaar oktober gepresenteerd) werd een aantal structurele bezuinigingen aangekondigd die werknemers hard zouden treffen, met name een drastische versobering van de werkloosheidsuitkeringen en het afschaffen van sociale werkvoorzieningen. Door het Sociaal Akkoord zijn die nu van tafel. Dat geldt ook voor de extra bezuinigingen die onlangs voor 2014 werden aangekondigd, waaronder een nullijn voor het personeel in de zorg en het overheidspersoneel. De loonontwikkeling in deze sectoren zal dus worden vastgesteld in vrije onderhandelingen tussen de werkgevers en de vakbonden, aldus FNV-voorzitter Ton Heerts. In dat geval blijft ook de defensiesector gevrijwaard van nog een jaar de nullijn. Zoals bekend wordt dit najaar onderhandeld over een defensie-cao voor De politiek lijkt echter een slag om de arm te houden. Minister Asscher van Sociale Zaken meldde de Tweede Kamer dat het kabinet na de zomer bekijkt of het economisch herstel voldoende perspectief biedt op een financieringstekort in 2014 van minder dan drie procent van het Bruto Nationaal Product. Dreigt een groter tekort, dan volgen aanvullende maatregelen. Stabiel pensioenstelsel Ook van rechtstreeks belang voor het defensiepersoneel zijn drie afspraken over het Nederlandse pensioenstelsel. Het kabinet werkt aan een pakket maatregelen om dat stelsel minder gevoelig te maken voor schommelingen op de internationale kapitaalmarkt. Dat zal gaan gebeuren in nauw overleg met de sociale partners. Die zouden graag zien dat de financiële gezondheid van de fondsen vanaf 2015 niet langer wordt berekend op een graadmeter die minder gevoelig is voor de waan van de dag dan de actuele rente op de kapitaalmarkt. Daardoor voorkom je onnodige paniek en bijvoorbeeld het voorbarig afstempelen van de pensioenen. In de aanloop naar de introductie van de beoogde macrostabiele discontovoet moet de overheid ervoor zorgen dat er in het overgangsjaar 2014 geen verlaging van de uitkeringen of verhoging van de premies meer plaatsvindt op basis van de oude regels. Opbouw aanvullend pensioen Het kabinet Rutte-II heeft aangekondigd vanaf 2018 structureel 1,1 miljard te willen bezuinigen op de aanvullende pensioenen. Dat bedrag wil men kunnen inboeken door het beperken van de belastingvrije mogelijkheid die werkgevers en werknemers nu hebben om samen te sparen voor een oudedagsvoorziening (aanvullend op de AOW). Nu is het wettelijk nog mogelijk om op basis van een belastingvrije inleg jaarlijks 2,25 procent pensioen op te bouwen. Het kabinet wil dat opbouwpercentage terugbrengen tot 1,75 procent in het geval van een middelloonpensioen en tot 1,55 procent in het geval van een eindloonpensioen. Bovendien wil het kabinet invoeren dat nog slechts belastingvrij aanvullend pensioen kan worden opgebouwd over maximaal Uiteraard leiden deze maatregelen tot een drastische verslechtering van de huidige mogelijkheden om pensioen voorzieningen op te bouwen ook voor het defensiepersoneel. Het burger personeel bijvoorbeeld (middelloonpensioen) levert dan alle ruimte 08

9 Bonden dagvaarden Staat vanwege AOW-gat Op donderdag 21 maart is de Nederlandse Staat door een brede coalitie van FNV-bonden en andere belangenorganisaties voor de rechter gedaagd. Zij willen dat de overheid de verantwoordelijkheid accepteert voor het ontstaan van zogenaamde AOW-gaten. in die het nu nog heeft om extra te sparen voor een eventueel vervroegd pensioen. Afgesproken is dat de bonden en werkgevers tot 1 juni 2013 met alternatieven voor de kabinetsplannen kunnen komen. Die mogen maximaal een kwart minder aan structurele besparingen opleveren ( 250 miljoen). Op zaterdag 20 april heeft de MARVER in de Federatieraad van de FNV met het Sociaal Akkoord ingestemd, maar wel onder voorbehoud dat in de voorstellen van de sociale partners rekening zou worden gehouden met de bijzondere rechtspositie van militairen.» MARVER-voorzitter Ton de Zeeuw: We leven in een tijd dat er elke dag honderden werklozen bijkomen en meerdere ondernemingen failliet gaan. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid juicht de Marechausseevereniging de totstandkoming van dit Sociaal Akkoord dan ook toe, in de hoop en verwachting dat de afgesproken maatregelen ertoe zullen bijdragen dat onze leden weer vertrouwen krijgen in het herstel van de economie. Daarmee is niet gezegd dat wij het beleid van dit kabinet vanaf heden volledig ondersteunen. Maar we zijn blij met wat er nu in ieder geval bereikt is: een Sociaal Akkoord waarin aan de meest onverstandige plannen uit het regeerakkoord een verstandige mouw is gepast.» De dagvaarding is een initiatief van FNV Veiligheid (het samenwerkingsverband van de AFMP, MARVER en de NPB) en de Stichting BeGAG (Belangen Gedupeerden AOW- GAT). Verder doen mee de Abvakabo FNV, ACP en ACOM, AOB, CNV Publieke Zaak, CNV Vakmensen, FNV Bouw, FNV Bondgenoten, FNV Kiem, FNV Vakcentrale, GOVIMHB, Juvox, NVJ, NVP, VBM en VPW. Eigendomsrecht Begin dit jaar is onverwacht snel begonnen met het geleidelijk verhogen van de leeftijd waarop mensen recht krijgen op een AOW-uitkering. In 2013 is die leeftijd 65 jaar plus een maand geworden, in 2014 wordt hij 65 jaar plus twee maanden et cetera. Mensen die al met vervroegd pensioen zijn (of dat binnenkort zullen zijn) krijgen dus te maken met onvoorziene inkomenstekorten, die kunnen oplopen tot duizenden euro s. Volgens de eisers is er sprake van een inbreuk op het eigendomsrecht zoals dat is omschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is de behandeling van de gedupeerden in strijd met het gelijkheidsbeginsel zoals dat in allerlei Europese verdragen is vastgelegd. Overbruggingsregeling De eisers stellen dat de overheid had moeten zorgen voor een goede overbruggingsregeling. Die is er niet, want de compensatieregeling in het regeerakkoord van Rutte-II is zeer bescheiden en geldt slechts voor een kleine groep: de gedupeerden met een gezinsinkomen van 150 procent van het wettelijk minimumloon (WML) of minder. Uiteraard heeft de FNV tijdens de onderhandelingen over het Sociaal Akkoord ook ingezet op een betere overbruggingsregeling. Dat heeft geleid tot een belangrijke verruiming van het aanbod van het kabinet: de compensatie komt nu beschikbaar voor alleenstaanden met een inkomen van 200 procent van het WML of minder en voor samenwonenden met een inkomen van 300 procent van het WML of minder. Een hele verbetering, maar nog altijd geen oplossing voor alle gedupeerden zeker gezien de onduidelijkheid die het Sociaal Akkoord laat bestaan over de looptijd van de regeling. Is het in deze nieuwe situatie zinnig en haalbaar om het proces tegen de Staat voort te zetten of moeten andere juridische middelen worden ingezet? Op de dag dat dit blad naar de drukker gaat is het overleg daarover in volle gang. Kijk voor het laatste nieuws op 09

10 verenigingsnieuws Tekst dick harte Nieuwe statuten goedgekeurd FNV vindt zichzelf opnieuw uit MARVER blijft lid van de vereniging als zelfstandige bond vakcentrale ging daarmee in september 2011 definitief akkoord, tegen de zin van de twee grote bonden Abvakabo en Bondgenoten die samen een meerderheid van de FNV-leden vertegenwoordigen. Op woensdag 17 april heeft de Federatieraad van de FNV officieel ingestemd met de omvorming van de vakcentrale tot een belangenvereniging voor werkende en niet-werkende leden van zowel herkenbare beroepssectoren als zelfstandige, specifieke bonden. Namens hun achterban gingen de voorzitters van de 18 aangesloten bonden waaronder de MARVER unaniem akkoord met de statuten voor de nieuwe FNV-organisatie, ontwikkeld door het interim-bestuur onder leiding van Ton Heerts. H eerts verklaarde na afloop: Het is zover. De vernieuwing is een feit. Ik ben enorm trots dat de voorzitters van alle bonden hun achterbannen hebben kunnen meenemen in deze sprong naar een vernieuwde toekomst van de FNV. Dichter bij én samen met de leden kunnen we nu aan de slag met de groei van mens, economie en ledenaantal. Over het vernieuwen van de vakcentrale FNV is bijna anderhalf jaar gesproken. Aanleiding voor de discussie was het onderhandelingsakkoord dat de sociale partners en het kabinet Rutte-I op 10 juni 2011 bereikten over een herziening van het Nederlandse pensioenstelsel. De Herkenbaarheid Nadat deze bonden het vertrouwen in toenmalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius hadden opgezegd, werden twee commissies aan het werk gezet om de verdeeldheid binnen de FNV te onderzoeken. Zij adviseerden uiteindelijk de vakcentrale te hervormen tot een vereniging waarmee de individuele leden zich beter konden identificeren (belangenbehartiging koppelen aan herkenbare beroepssectoren) en waarin ze ook meer zeggenschap hadden. Deze vernieuwing zou tegelijkertijd de macht van de grote bonden inperken en de vakbeweging als zodanig een eigentijdse impuls geven. Sinds voorjaar 2012 geeft interim-voorzitter Ton Heerts aan dat proces leiding. De drie grote vakbonden Abvakabo, Bondgenoten en Bouw gaan op in de nieuwe vereniging; hun leden worden direct lid van de FNV en gaan deel uitmaken van herkenbare sectoren als FNV Vervoer. Dat geldt ook voor de leden van FNV Kiem en FNV Sport. De overige dertien vakbonden blijven 10

11 nieuwe fnv is gericht op meer zeggenschap van de leden in de vakbeweging als zelfstandige organisatie lid van de nieuwe vereniging en dat geldt via het samenwerkingsverband FNV Veiligheid ook voor de Marechausseevereniging, de AFMP en de Nederlandse Politiebond. In maart hebben de voorzitters van de FNV Veiligheid-bonden de conceptstatuten voor een vernieuwde FNV voorgelegd aan de vertegenwoordigers van hun achterban. Uiteindelijk kregen ze alle drie het mandaat om in de Federatieraad voor te stemmen, maar daar gingen wel stevige discussies aan vooraf, meldt MARVER-voorzitter Ton de Zeeuw. Dubbellidmaatschap Zoals gezegd is de nieuwe FNV gericht op het realiseren van meer zeggenschap van de leden in de vakbeweging. Om dat te bereiken wordt er een ledenparlement in het leven geroepen, dat onder andere een FNV-breed bestuur van achttien personen kiest. De voorzitter daarvan wordt rechtstreeks gekozen door de achterban (= alle leden van de FNV en de daarbij aangesloten bonden). Van begin af aan was de vraag of en hoe dit alles te organiseren zou zijn zonder de besluitvormingsprocessen binnen de afzonderlijke aangesloten verenigingen geweld aan te doen. Aanvankelijk werd gedacht dat dat alleen juridisch mogelijk was door het invoeren van een zogenaamd dubbellidmaatschap. Iemand die lid was van bijvoorbeeld de NPB zou daarnaast ook lid moeten worden van de FNV. Dit werd in de concept-statuten opgenomen in artikel De achttien FNVbonden Abvakabo AFMP AOb Bondgenoten Bouw Horecabond FNV Jong FNV Kiem FNV Mooi FNV Sport FNV Vrouwenbond MARVER Nautilus International NL Sporter NPB NVJ VVCS Zelfstandigen kelijk was om de leden van de nieuwe vakbeweging de beoogde democratische rechten te geven (rechtstreeks kiezen voorzitter en dergelijke). Dat kon bij nader inzien ook zonder een extra schaduwlidmaatschap van de FNV en dus zou artikel 49.5 komen te vervallen evenals de nawerking ervan in andere artikelen. Werkenden Een ander amendement betrof het gebruik van het woord werkenden als een containerbegrip voor alle groepen leden. FNV Veiligheid heeft ervoor gepleit om de duidelijkheid van de statuten te bevorderen door in de relevante artikelen uitdrukkelijk te spreken over werkenden en niet-werkenden. Side letter Naast de concept-statuten kregen de bonden van FNV Veiligheid ook een zogenaamde side letter voorgelegd. Een twee pagina s tellend document met daarin de uitgangspunten van de FNV In Beweging, bedoeld om de huidige FNV-bonden gerust te stellen. Zwart op wit staat in deze tekst onder andere dat de structuur van de nieuwe vakbeweging niet bedoeld is om de zelfstandigheid en autonomie van de aangesloten bonden aan te tasten. De MARVER, de AFMP en NPB hebben de FNV laten weten de inhoud van de side letter te beschouwen als een onlosmakelijk deel van de statuten. Ze hebben er dan ook op aangedrongen dat de gedachtegang van de preambule (inleidende bepaling) in de statuten zelf worden verwoord. Vakbondshuizen Naast de invoering van een 108 vertegenwoordigers tellend ledenparlement en de rechtstreekse verkiezing van de bestuursvoorzitter vinden er ook op lokaal niveau vernieuwingen plaats. De bestaande FNV-organisaties Van begin af aan vonden de FNV Veiligheid-bonden deze constructie moeilijk te verteren. Gelukkig meldde het FNV-bestuur op 18 maart dat inmiddels duidelijk was geworden dat het dubbellidmaatschap niet per se noodzaworden versterkt door de komst van 35 zogenaamde vakbondshuizen, waarin de leden van diverse afdelingen nauwer gaan samenwerken. Ook tussen de verschillende werkorganisaties zal de samenwerking krachtiger worden. Deze belangrijke vernieuwingsslag laat de dynamiek van de FNV zien, aldus Ton Heerts. Een dynamiek die ervoor gaat zorgen dat mensen in de toekomst meer verbondenheid zullen voelen met de vakbond. Het lidmaatschap van de FNV zal weer een populair gespreksonderwerp worden op verjaardagspartijtjes en in de voetbalkantine. Voorzittersverkiezingen Op woensdag 1 mei, de Dag van de Arbeid, zullen tijdens een persconferentie de kandidaten voor het voorzitterschap van de vernieuwde FNV worden gepresenteerd. Ook zal die dag een eerste debat tussen de kandidaten te zien zijn op de verkiezingssite nl/verkiezingen. Leden hebben vervolgens tot 13 mei de tijd om hun stem uit te brengen. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens het oprichtingscongres van de vernieuwde FNV op woensdag 15 mei.» Na dat congres volgt een startfase van zo n anderhalf jaar; het streven is de organisatie op 1 januari 2015 volledig draaiende te hebben. De bonden van FNV Veiligheid hebben de blauwdruk voor de nieuwe vereniging ondertekend omdat ze doordrongen zijn van het belang van een krachtige eigentijdse vakcentrale, aldus MARVERvoorzitter Ton de Zeeuw. Tijdens de startfase zullen we daar dan ook vol overtuiging aan blijven meebouwen. Of de vertimmerde FNV een huis is geworden waarin de MARVER en de andere bonden van FNV Veiligheid zich thuis kunnen gaan voelen dat zal de komende anderhalf jaar in de praktijk moeten blijken. 11

12 samenwerking Tekst Alex Groothedde Nieuwe missie voor KMar in aantocht De deelnemende landen aan het internationale samenwerkingsverband European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR) raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Het streven om binnen 30 dagen 800 gendarmes in te kunnen zetten in crisisbeheersingsoperaties werd werkelijkheid tijdens missies in Haïti, Kosovo en Afghanistan. Onder het voorzitterschap van Nederland, en met een ondersteunende rol van de Koninklijke Marechaussee, wordt uitgekeken naar het opnieuw leveren van een bijdrage aan een missie. Binnen de KMar-organisatie staan in principe ruim 100 man gereed om op missie te gaan. De vraag is waar naar toe en wanneer. Nederland kan daar via EUROGENDFOR een sleutelrol in spelen. Ons land is namelijk sinds 1 januari voorzitter van deze European Gendarmerie Force. Naast Nederland zijn Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje en Roemenië lidstaten. Het tijdelijke voorzitterschap van Nederland (de lidstaten wisselen elkaar hierin ieder kalenderjaar af) betekent een nieuw elan, omdat er opnieuw wordt gekeken naar de doelen van de organisatie. Tijdens het voorzitterschap zet Nederland zich onder andere in voor een demanddriven benadering van eventuele bijdragen aan missies. In het kader van een geïntegreerde benadering op crisisbeheersing bevinden de KMar en de andere gendarmeries zich in een niche. Ze zijn zowel civiel als militair en zijn getraind om op te treden in onveilige situaties. Daarbij hebben ze specifieke expertise in huis, waaronder inzet op riot control en anti-terrorisme. Na eerdere missies in Haïti, Kosovo en Afghanistan wordt bezien waar de inzet van EUROGENDFOR een mogelijke meerwaarde heeft.denk hierbij aan landen die na bijvoorbeeld een burgeroorlog heropgebouwd moeten want dat is vaak wel de achtergrond van een Majoor Mirjam den Heijer: We dragen graag ons steentje bij. missie, of het moet om humanitaire overwegingen gaan, zoals in het geval van Haïti. Een gesprek met majoor Mirjam den Heijer, hoofd van de sectie Internationale Beleidszaken, Relaties en Samenwerking, leert dat zeker de KMarorganisatie staat te popelen om aan een volgende missie bij te dragen. We zijn het vierde Opco en dragen graag ons steentje bij. Er zullen dit jaar nieuwe civiele EU en VN missies starten, die bijvoorbeeld gericht zijn op het trainen van politieagenten. Hier liggen kansen voor EUROGENDFOR. EUROGENDFOR is afhankelijk van politieke besluitvorming, zowel op nationaal, internationaal en Europees niveau. De EU is doorgaans leidend, maar ook de VN, OVSE, NAVO of andere internationale organisatiesen ad hoc coalities kunnen EUROGENDFOR vragen om manschappen te leveren voor een missie. Alleen met instemming van alle deelnemende landen aan EUROGENDFOR kan tot een bijdrage aan een missie worden besloten. Vanuit de KMar-organisatie wordt een nieuwe missie tegemoet gezien. Goede PR waarbij de specifieke expertise van EUROGENDFOR wordt benadrukt is daarbij een flinke steun in de rug. Een ander doel van Nederland als voorzitter is het optimaliseren van het besluitvormingsproces. Het besluitvormingsorgaan van EUROGENDFOR is het Comité InterMinistériel de haut Niveau (CIMIN), waarin de commandanten van de gendarmeriekorpsen de boventoon voeren. Commandant KMar luitenantgeneraal Hans Leijtens is voorzitter van de CIMIN; technisch voorzitter van de ondersteunende werkgroep is luitenantkolonel Jan-Carel Annevelink. Het CIMIN komt tweemaal per jaar bijeen, in principe in het land wat het voorzitterschap heeft. De werkgroepen die onder andere de CIMIN-bijeenkomsten voorbereiden zien elkaar vier keer per jaar. Hierdoor is er meer contact dan alleen rond de CIMIN-bijeenkomsten. Handig, want als er dan een zogenaamde uitvraag komt voor het leveren van manschappen, zul je natuurlijk zien dat er al net een CIMINbijeenkomst is geweest. Daar wordt dus niet alleen in voorzien door de twee extra bijeenkomsten van de werkgroepen, maar ook doordat tussendoor via intensief contact wordt onderhouden tussen de partners. Een ander speerpunt is ontwikkeling van het logistieke proces. De gendarmeriekorpsen uit de diverse landen staan wat dat betreft nog ieder op zichzelf. Er wordt nu een concept ontwikkeld om de logistieke ondersteuning meer centraal vanuit EUROGENDFOR en met ondersteuning van andere krijgsmachtdelen te laten gebeuren. Vicenza In het hoofdkwartier van EUROGENDFOR in Vicenza werken 35 man van de gendarmeriekorpsen uit Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en Roemenië. Nederland is er met vier man vertegenwoordigd, waaronder de huidige commandant van EUROGENDFOR, kolonel Kees Kuijs. 12

13 Een historische foto: de eerste oefening van het EGF, European Gendarmerie Force, in Spanje, op 28 april Foto: Ruud Mol Anno 2004 H De geschiedenis van EUROGENDFOR gaat terug tot Tijdens een informele bijeenkomst van Ministers van Defensie uit Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal en Spanje werd toen besloten tot de oprichting van het internationale samenwerkingsverband EGF (European Gendarmerie Force). In 2006 werd het Hoofdkwartier van EUROGENDFOR operationeel verklaard. Op 18 oktober 2007 werd in Velsen het zogenoemde EGF-verdrag ondertekend, dat na ratificatie door alle lidstaten uiteindelijk in juni 2012 in werking is getreden. In december 2009 sloot Roemenië zich als lidstaat aan. Ook Polen en Litouwen sluiten zich graag bij EUROGENDFOR aan. Zij hebben nu nog de status van partner, maar als ze hebben aangetoond aan een aantal randvoorwaarden te voldoen kan het CIMIN besluiten ze als volwaardig lid te laten toetreden. Polen heeft reeds daartoe een aanvraag ingediend. Ook Turkije zou zich graag aansluiten bij EUROGENDFOR, maar zolang het lidmaatschap is voorbehouden aan EU-lidstaten kan Turkije alleen maar betrokken zijn als waarnemer. ook quatar wil beroep doen op onze ervaring Al deze mensen zijn continu bezig met het voorbereiden van (missie)plannen en daarnaast is er vanuit de gendarmeriekorpsen ook ondersteuning. In elk geval wordt het voorzitterschap in Nederland door de KMar, samen met de Bestuursstaf en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, vorm gegeven. Majoor Den Heijer wordt in deze taak ondersteund door twee secretariële medewerkers en het Bureau Evenementen, waarvan twee fulltime medewerkers voor de helft van hun tijd met EUROGENDFOR bezig zijn. Dat zijn niet zomaar klussen, want de generaals uit Turkije, Italië en Frankrijk hebben respectievelijk zo n 250, 120 en 100 duizend man onder zich, en ze worden dan ook met alle nodige egards ontvangen. Wegens mogelijke dreigingen moet ook de beveiliging op en top worden geregeld. Van elkaar leren Naast EUROGENDFOR wordt bilateraal (een op een) samengewerkt met andere gendarmeriekorpsen en ook daar heeft de KMar in positieve zin de handen vol aan. Frankrijk is van oudsher een goede samenwerkingspartner, waar de KMar ook buiten EUROGENDFORverband graag mee samenwerkt, bijvoorbeeld door docenten en trainers uit te wisselen en ze bijvoorbeeld naar het trainingscentrum in Saint Astiers te sturen. Over het algemeen was de internationale samenwerking op gebieden buiten EUROGENDFOR al goed, zoals ook blijkt op het strategische niveau van bijvoorbeeld de FIEP, de organisatie van Europese en mediterrane gendarmeriekorpsen. Den Heijer: De gendarmeriekorpsen hebben de wil om van elkaar te leren. We willen op meer continue basis samenwerken. Een concrete weerslag van die samenwerking is het uitwisselen van zogenaamde opleidingscatalogi. Hierbij wordt geïnventariseerd wat er per land aan expertise in huis is, bijvoorbeeld op het gebied van opsporingsmethoden, met als doel om van elkaar te leren en zo mogelijk instructeurs uit te wisselen. Een land als Quatar heeft ook belangstelling voor onze kennis en ervaring op het gebied van voetbalvandalisme. Dat heeft alles te maken met het WK-voetbal dat er in 2022 wordt gehouden. Qatar kent weinig tot geen voetbalvandalisme en heeft daarom nog geen ervaring op het gebied van beveiliging. Dit soort ontwikkelingen geeft wel aan dat de internationale samenwerking tussen gendarmeriekorpsen volop in beweging is.» In een volgend artikel gaan we uitgebreid in op de verschillen in rechtspositie van gendarmeriemedewerkers uit de EUROGENDFOR-partnerlanden. 13

14 samenwerking Tekst Dick Harte EUROMIL-congres Cyprus Celstraf vakbondsleider een Spaanse schande De internationale vakbondskoepel EUROMIL heeft opnieuw protest aangetekend tegen de gevangenisstraf die de leider van de Spaanse defensiebond AUME begin april heeft gekregen voor het uiten van kritiek op het regeringsbeleid. Dat gebeurde op 11 en 12 april tijdens een congres op Cyprus. Daar nam EUROMIL ook de laatste juridische hordes voor de verhuizing van zijn hoofdkantoor van Bonn naar Brussel. Namens de MARVER waren voorzitter Ton de Zeeuw en vicevoorzitter René Schilperoort in Nicosia aanwezig. H et 107-de congres van EUROMIL werd geopend door voorzitter Emmanuel Jacob. Hij besprak onder andere de grote sociale onrust in Griekenland als gevolg van de draconische bezuinigingen die de Griekse regering heeft moeten doorvoeren om te zorgen dat het land lid van de Eurogemeenschap kan blijven. De kortingen op bijvoorbeeld de militaire pensioenen zijn al opgelopen tot meer dan vijftig procent en verdere verlagingen dreigen. Aan een groot aantal vakbondsdemonstraties tegen het bezuinigingsbeleid is ook deelgenomen door de Griekse militaire vakbond ANEAD. Jacob liet weten dat hij de Griekse vakbeweging namens EUROMIL een steunbetuiging had gestuurd. Jorge Bravo Ook stond hij uitgebreid stil bij het lot van Jorge Bravo, de voorzitter van de Spaanse militaire vakbond AUME. Die waagde het vorig jaar juli publiekelijk kritiek te uiten op de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van de Spaanse overheid op het defensieapparaat. De regering kon de gewenste kostenbesparingen beter realiseren, aldus Bravo, door minder geld over de balk gooien voor feesten en partijen en goed financieel beheer dan door het verminderen van de salarissen van het defensiepersoneel. Deze uitspraken werden door de militaire leiding als een bedreiging van de nationale veiligheid gezien. Bravo kreeg de maximale disciplinaire straf die daarop staat en verdween op 2 april voor een maand en een dag in de gevangenis onder maximale beperkingen. De actie van de militaire leiding werd gesteund door de Spaanse minister van Defensie, die daarover op 3 april een brief op poten van EUROMIL ontving. Daarin werden de strafmaatregelen tegen Bravo die in 2007 al twee keer eerder voor kritische uitspraken gevangen was gezet vlijmscherp veroordeeld. AUME heeft een protestactie tegen de gang van zaken georga- Andere defensiebonden en hun problemen H In Montenegro had de voorzitter van defensiebond SOVGG een disciplinair onderzoek aan zijn broek, maar dat is na de komst van een nieuwe minister van Defensie stopgezet. Van direct overleg tussen de minister en de bonden is echter nog altijd geen sprake. In Duitsland ligt het sectoroverleg tussen de sociale partners en de minister van Defensie stil nadat de vakbond ITUC zich uit dat overleg heeft teruggetrokken vanwege een conflict met de werkgeversorganisaties. In Denemarken leveren de gezamenlijke CAO-onderhandelingen met andere overheidssectoren de nodige hoofdbrekens op. In Zweden en België wordt (nogmaals) flink bezuinigd op het defensiebudget. Dat geldt ook voor Portugal, waar vakbond ANS vreest voor het verlies van banen. Door de bezuinigingen zakt op Cyprus het niveau van de medische zorg binnen de krijgsmacht tot een zo langzamerhand bedenkelijk laag niveau. In Albanië zijn de militaire pensioenen een schrijnend probleem. In Rusland kampt ITUS met een ledenbestand dat in hoge mate bestaat uit veteranen en gewezen militairen. Actieve militairen worden nog nauwelijks lid vermoedelijk doordat hun sociale omstandigheden de afgelopen jaren flink zijn verbeterd met alle gevolgen van dien voor de representativiteit van de bond. 14

15 Activiteiten 2013/2014»De sterk verlaagde EUROMIL-contributie heeft geleid tot een meer bescheiden activiteitenplan voor dit en volgend jaar. De belangrijkste focus zal daarbij liggen op: promotie van mensenrechten en fundamentele vrijheden van militairen in Europa; versterking van minder ontwikkelde EUROMILvakbonden door trainingssessies en advies; doeltreffende communicatie om de huidige status van EUROMIL als vertegenwoordiger van militairen in Europa in stand te houden. De voorzitter deed een beroep op de nationale organisaties om toch vooral het voortouw te nemen meer dan in het verleden wellicht het geval was bij andere belangrijke zaken, zoals het uitbouwen en versterken van het lobby-netwerk. Jacob: Een goed voorbeeld daarvan is het opzetten van een Early Warning System door onze Northern Group. De volgende EUROMIL-bijeenkomst in 2013 vindt plaats op 18 en 19 oktober in Brussel. De voorjaarsbijeenkomst van 2014 vindt plaats van woensdag 23 tot vrijdag 25 april in Lissabon; op die laatste dag vindt in Portugal de herdenking plaats van de revolutie die tot democratie heeft geleid. De vertegenwoordigers van EUROMIL zijn door defensiebond ANS uitgenodigd daaraan deel te nemen en het congres heeft die uitnodiging aanvaard. Aanpassing statuten Ook moest er nog gestemd worden over een aantal aanpassingen van de statuten. Die waren deels noodzakelijk vanwege de verhuizing en deels om ongewenste elementen weg te werken. Zo konden op basis van de oude statuniseerd; die zal binnenkort plaatsvinden, ondersteund door veel politieke partijen en ook door de Spaanse pers. EUROMIL heeft de leden van het Europese parlement over de affaire geïnformeerd en hen dringend verzocht om ook actie te ondernemen. Nieuwe leden De Litouwse defensiebond KTCG (Soldiers Right Defence Center) heeft de afgelopen twee jaar een waarnemersstatus gehad en wilde nu graag volledig lid worden van EUROMIL. Het congres stemde daar op voorspraak van het bestuur unaniem mee in. De Italiaanse bond Fichese heeft het bestuur verzocht om een verlenging van zijn waarnemersstatus met twee jaar; ook daarmee ging het congres akkoord. Tijdens de bijeenkomst in Cyprus arriveerde per een verzoek van een Servische militaire bond om lid te mogen worden. Dat verzoek wordt in oktober behandeld tijdens de eerstvolgende EUROMIL-vergadering in Brussel. Verhuizing naar Brussel Het EUROMIL-congres in Nicosia stond voor een belangrijk deel in het teken van de verhuizing van het hoofdkantoor van Duitsland (Bonn) naar België (Brussel). Een verplaatsing die moet leiden tot kostenbesparingen en tot meer invloed op besluiten van de Europese Unie die voor militairen van belang zijn. Om deze overgang juridisch zo soepel mogelijk te laten verlopen dat wil zeggen: om problemen met de Duitse belastingdienst te voorkomen moest het EUROMIL-congres zich nog uitspreken over de praktische uitwerking van de op het congres in Limerick genomen besluiten. ten aangesloten bonden bij een eventueel vertrek een deel van het vermogen opeisen. Alle moties en aanpassingen van de statuten werden unaniem door het congres goedgekeurd. Daarna ondertekenden de vertegenwoordigers van de bonden een slotverklaring; namens de AFMP gebeurde dat door vicevoorzitter René Schilperoort. Financieel beleid Zoals afgesproken is de EUROMILcontributie vorig jaar met een kwart verlaagd en wordt vanaf 2013 een verdere verlaging met nogmaals de helft doorgevoerd. Mede door de verminderde inkomsten is voor 2012 een financieringstekort ontstaan van ruim euro, dat betaald is uit het eigen vermogen. Penningmeester Ton de Zeeuw (voorzitter van de Nederlandse Marechausseevereniging) kondigde aan dat er op termijn maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de reserves tegen 2016 onder een verantwoord niveau zijn gezakt. 15

16 veteranen Tekst fred lardenoye Sebrenicaveteraan krijgt gelijk voor hoogste rechter Defensie verleende onvoldoende nazorg Het ministerie van Defensie moet Dutchbat 3-veteraan Dave Maat een schadevergoeding betalen vanwege de gebrekkige nazorg die hij heeft gekregen. Dat zegt het hoogste rechtsorgaan in Nederland, de Centrale Raad van Beroep, in een vonnis van 25 maart. Volgens advocaat Henk van der Meijden kan deze uitspraak ook gevolgen hebben voor vergelijkbare rechtszaken van (oud-)militairen. Dave Maat kreeg vanwege de verwerkingsproblemen van zijn militaire ervaringen tijdens de val van Srebrenica in 1995 de diagnose posttraumatische stress stoornis (PTSS) en procedeerde tot het hoogste rechtsorgaan om Defensie daarvoor aansprakelijk te stellen. De Centrale Raad van Beroep stelde op 25 maart dat Defensie haar zorgplicht heeft geschonden voor wat betreft de aan Maat verleende nazorg. Dat betekent dat Maat naast zijn militair invaliditeitspensioen (MIP) en de bijzondere invaliditeitsverhoging aanspraak maakt op een schadevergoeding. Daarbij wordt hoogstwaarschijnlijk wel rekening gehouden met de eerder aan hem toegekende bijzondere uitkering ereschuld van euro. Het precieze bedrag van de schadevergoeding was bij het ter perse gaan van MARECHAUSSEEvereniging nog niet bekend. Verjaringstermijn Maat toonde zich desalniettemin opgelucht over de uitspraak. Ik zie het vooral als een erkenning voor mij en andere collega s. Dit gevecht heeft mij veel energie gekost en het is een zware strijd geweest. Ik kon alleen maar van dag tot dag leven. Over de toekomst heb ik niet na kunnen denken. Voor mijn gevoel ben ik al die tijd nog in Bosnië geweest, verklaarde hij kort na de rechtszitting tegenover het veteranentijdschrift Checkpoint. De Dutchbat 3-veteraan wees er ook op dat zijn strijd maar liefst dertien jaar had geduurd. Dat laatste is ook van cruciaal belang bij dergelijke claims. Er dient namelijk tussen het door een medische deskundige vaststellen van PTSS en het indienen van een schadeclaim niet meer dan vijf jaar te liggen. Dit werd op 17 april nog eens bevestigd door een uitspraak van de meervoudige kamer van de Rechtbank in Den Haag in een zaak van een andere Dutchbat-veteraan met PTSS. Daarin werd bepaald dat Defensie de verjaringstermijn van vijf jaar mag tegenwerpen. Een teleurstellende uitspraak, aldus advocaat Henk van der Meijden. Hij ziet op dit punt overigens nog wel openingen in andere zaken die van meer recenter datum zijn. We zijn daar dus nog niet helemaal mee klaar. Omkeringregeling Advocaat Geert-Jan Knoops, die Maat in zijn juridische strijd bijstond, verwacht dat de uitspraak van zijn cliënt ook gevolgen heeft voor andere zaken van veteranen die aantoonbare psychische schade hebben opgelopen tijdens een uitzending. Naar verluidt hebben de eerste veteranen zich na een oproep daartoe van Knoops zich al bij de advocaat gemeld. Ook Van der Meijden verwacht dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep gevolgen heeft voor andere zaken die de advocaat op dit moment nog heeft lopen. Het gaat daarbij om zaken waarbij iemand meent dat hij meer schade heeft geleden dan hem op grond van de ereschuldregeling is toegekend. Interessant aan de uitspraak van de rechter in de zaak Maat is dat hij heeft uitgesproken dat Defensie moet bewijzen dat ze voldoende nazorg heeft verleend. Dat is een zogeheten omkeringregeling. Nazorg Volgens Van der Meijden gaat het erom dat Defensie heeft moeten aangeven hoe het beleid destijds was op het gebied van nazorg. Het gaat dan om een aantal standaardactiviteiten die vanaf 1992 waren voorgeschreven die dus blijkbaar niet zijn uitgevoerd - en ze worden ook ontkend door Dave Maat. Dat heeft ertoe geleid dat de nazorg voor de Dutchbatter als onvoldoende is beoordeeld. Overigens oordeelde de Raad ook dat de nazorg op de lange termijn, vanaf 1996, wel voldoende is 16

17 teleurstellende uitspraak over verjaringstermijn biedt toch openingen Groene dagen -uitspraak weer bevestigd H Dat Defensie in de zaak Maat door de Centrale Raad van Beroep wordt gehouden aan de bijzondere zorgplicht, lijkt niet op te gaan bij ongevallen die het gevolg zijn van oefeningen. De door Marechausseevereniging en AFMP fel bekritiseerde uitspraak met betrekking tot zogeheten Groene dagen werd onlangs weer bevestigd door een uitspraak van de Raad in een zaak waarbij een militair ernstig gewond raakte omdat zijn parachute niet openging. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de zogeheten Groene dagen dateert uit 2008 en had betrekking op een militair die tijdens deze als oefening aangemerkte trainingsdagen een nekwervel brak door een val uit een touwhindernis. Desalniettemin werd dit noodlottige incident aangemerkt als een bedrijfsongeval en niet als een dienstongeval. Een ogenschijnlijk klein verschil dat echter enorme gevolgen heeft voor de betrokken militair. Dat heeft te maken met de financiële aanspraken die zijn vastgelegd in de militaire rechtspositie. Bij een bedrijfsongeval in een vredessituatie is er sprake van verhoogd arbeidsongeschiktheidspensioen voor militairen, maar als er sprake is van invaliditeit als gevolg van een dienstongeval (dus met dienstverband) bestaat er ook aanspraak op een wettelijk invaliditeitspensioen. Dit bovenwettelijk militair invaliditeitspensioen bestaat niet alleen uit een militair invaliditeitspensioen (MIP), maar mogelijk ook uit een bijzondere invaliditeitsverhoging. Dutchbat 3-veteraan Dave Maat voor het gebouw van de Centrale Raad van Beroep. geweest. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie liet weten dat men de uitspraak in de zaak Maat zal uitvoeren. Maar we hebben lessen getrokken uit Srebrenica, de nazorg is in de loop der jaren verbeterd, aldus de woordvoerder. Defensie ziet ondanks deze uitspraak dan ook geen aanleiding om de nazorg nog eens zorgvuldig onder de loep te nemen. En bij eventuele nieuwe claims van veteranen zal ieder geval op zijn eigen merites worden beoordeeld. Voorwaarde voor andere met Dave Maat vergelijkbare gevallen is volgens Van der Meijden dat er een claim is ingediend, vooralsnog ook binnen de gestelde verjaringstermijn van vijf jaar. Daarbij moet er dus gewezen worden op de omkeringregel en dat Defensie het dus niet goed gedaan heeft op het gebied van de nazorg. Het is dan aan Defensie om te bewijzen dat dat wel zo is. Van der Meijden wijst erop dat de uitspraak van de centrale raad van Beroep losstaat van de Veteranenwet en de daarbij behorende Algemene Maatregelen van Bestuur waarover weer door de bonden en het ministerie van Defensie wordt overlegd. Weliswaar wordt daarin de zorg voor, tijdens en na een uitzending omschreven, maar bij Foto: Erik Kottier 17

18 Foto: Birgit de Roij veteranen iemand die in afghanistan van keukentrap valt, krijgt wel dienstongeval en omdat er sprake is geweest van een verhoogd risico. al deze zaken over schadevergoeding wordt het beleid van Defensie getoetst zoals dat toentertijd van toepassing was. Het is eigenlijk net als met asbest. Een aantal jaren geleden vond men het gebruik van en in aanraking komen met asbest normaal en nu niet meer. Het betekent feitelijk dat voor Libanon, Cambodja, Bosnië, Irak, Rwanda, Zaïre en noem maar op, vastgesteld dient te worden wat het beleid was en of daaraan voldaan is. House of Pain Recentelijk zijn er twee nieuwe uitspraken op dit gebied gedaan. De eerste heeft betrekking op een zaak waarbij een vrouwelijke militair ten tijde van haar Opleiding en Training te Velde (OTV) aan de Nederlandse Defensieacademie bij een eindoefening als gevolg van fysiek geweld onder meer een posttrombotisch syndroom opliep. Dat geweld werd doelbewust op de militair toegepast door onder anderen een ouderejaars die lid is van de martial arts vereniging van de militaire academie in het zogenoemde house of pain, een vast onderdeel van deze oefening. De militair verklaarde: Ik kreeg op dat moment erg veel klappen en trappen op mijn lichaam door deze mannen. Doordat ik geen bescherming op mijn lichaam droeg, uitgezonderd mijn hoofd, deed dit ontzettend pijn. Zo ben ik ook een paar keer op de grond gevallen en eenmaal op de grond hielden de grote mannen echter niet op met het gebruiken van fysiek geweld. Haar eerste bezwaar tegen de uitspraak dat het een bedrijfsongeval betrof werd nog afgewezen, maar de rechtbank in Den Haag heeft op 27 februari bepaald dat het wel degelijk een dienstongeval betreft. De argumentatie luidt dat het hier gaat om een samenstel van activiteiten waarbij de daadwerkelijke inzet van de krijgsmacht onder buitengewone omstandigheden wordt geoefend Advocaat Henk van der Meijden: Interessant is de zogeheten omkeerregeling. Parachutesprong Een gunstige uitspraak, zo lijkt het, maar in een vergelijkbare zaak heeft het hoogste bestuursrechtorgaan de Centrale Raad van Beroep op 14 maart 2013 een oordeel geveld dat teruggrijpt op de eerdere Groene dagen -uitspraak. Het gaat om een incident waarbij een sergeant-majoor van het Korps Mariniers zwaar letsel opliep omdat een parachute niet openging tijdens een informatieve dag waarbij ook een zogeheten watersprong met volle bepakking werd beoefend op een recreatieplas. De marinier kwam in het weiland terecht en raakte ernstig gewond. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat het hier geen buitengewone omstandigheden met bijzonder risico betrof en er dus sprake was van een bedrijfsongeval. Advocaat Henk van der Meijden: Het komt er dus op neer dat de Raad zegt dat je oorlogsnabootsende omstandigheden kunt beoefenen zonder dat dat aangemerkt moet worden als oorlogsnabootsende omstandigheden in de zin van de regeling, dus op grond waarvan je het aan kan merken als een dienstongeval. En dat terwijl een eerder beroep ook in deze zaak voor de rechtbank in Den Haag wel had geleid tot de uitspraak dat het een dienstongeval betrof. Dus ik verwacht dat ook de zaak van de militair in de house of pain geen stand houdt bij de Centrale Raad van Beroep. Van der Meijden vreest dat deze uitspraak grote gevolgen heeft voor de rechtspositie van militairen. Iemand die een doodsmak maakt met een parachute krijgt geen dienstongeval, maar iemand die in Afghanistan van een trapje afvalt in de keuken van Kamp Holland omdat hij toevallig wat etenswaren wil pakken, krijgt het wel. 18

19 verenigingsnieuws 113e Algemene vergadering» Het Aanleiding Hoofdbestuur voor de van stel-dlingname van de leden dat dat discussie op woensdag 19 juni 2013 aanvang uur, de 113e Marechausseevereniging brengt ter algemene kennis Algemene over Vergadering arbeidsvoorwaarden (AV) wordt gehouden in Fort Wierickerschans, Zuidzijde 132 te Bodegraven, verkeerd 2411 wordt RG. gevoerd, is de nieuwe Voor de inzetbrief navigatie van naar minister de parkeerplaats Hillen moet gebruik worden gemaakt van het adres van Weypoort 22 december. 4 Nieuwerbrug, Een van de meest 2415 BV. in Dit heeft te maken met de nabij gelegen gemeentegrens. oog springende Er is voldoende maatregelen parkeerruimte in de aanwezig naast het fort. Voor rolstoelgebruikers het brief is is er (nog parkeerruimte steeds) het op handhaven het fort zelf. van de nullijn voor nog eens twee In deze AV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 13, lid 3, in relatie tot artikel 20, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. Leden kunnen zich aanmelden als afgevaardigde voor deze AV bij de secretaris van de fractie waartoe zij behoren. De AV is alleen toegankelijk voor leden van de Marechausseevereniging. Andere (bezoekende) leden niet zijnde afgevaardigden zijn dus van harte welkom. Zij dienen zich schriftelijk aan te melden. Hun kosten voor deelname aan de vergadering komen niet voor rekening van de vereniging. Bij de rondvraag heeft ieder lid van de vereniging het recht met in achtneming van het reglement van orde het woord te voeren. In deze jaarlijkse vergadering zijn de agendapunten onder meer: het vaststellen van het verslag van de 112e AV, het algemeen en het financieel jaarverslag 2012, het beleid hoofdbestuur, vaststellen van het Beleidsstuk van de Marechausseevereniging, benoeming bestuursleden en commissieleden. Het vergaderschema wordt gepubliceerd in het verenigingsblad MARECHAUSSEE-vereniging van juni De betreffende vergaderstukken zullen na 5 juni 2013 in het bezit zijn van de fracties en kunnen vanaf deze datum door de overige leden worden opgevraagd bij het secretariaat van de vereniging. Voorstellen voor de Algemene Vergadering dienen voor 30 ingediend te worden bij het Hoofdbestuur. Vragen met betrekking tot het beleid Hoofdbestuur dienen voor 30 schriftelijk te worden gesteld aan het Hoofdbestuur teneinde een zorgvuldige beantwoording mogelijk te maken. Woerden, 12 april Namens het hoofdbestuur, T.A. de Zeeuw, voorzitter R.W. Schilperoort, algemeen secretaris 50-Jarig lidmaatschap Dhr. N.C.M. Karels Purmerend Dhr. H. Spittje Leidschendam Dhr. W.M.C. Van Broeckhuijsen s-gravenhage Dhr. J. Wouters Hoek Van Holland Dhr. J.A.M. Van Der Veer Amersfoort Dhr. W.J.A.G. Van Hooff Etten-Leur Dhr. A.H.G. Scheers Weert Dhr. A.H. Colenbrander Diepenveen Dhr. W.J.M. Fisser Zaandam Dhr. P. Klippel Koudekerke Dhr. A. Mast Neer Dhr. H.M. Palm Nuth Dhr. P.J.C.M. De Weerdt Beuningen Dhr. J. Steenbergen Ede Dhr. G.W.A. Van Leijenhorst Denekamp Dhr. G. Van Vreden Rodenrys Dhr. G.C. Van Klink Purmerend Dhr. P. Van Den Doel Plougrescant Dhr. P.W.M. Aalbers Zoetermeer Dhr. J.K. Schepers Ermelo Dhr. P.J. Raven Maria Hoop Dhr. J.W. Huiskamp Apeldoorn Dhr. L.E. Van Den Hoek Soesterberg NAD-bijeenkomsten Niet actief dienenden (NAD) MARVER Gezamenlijke bijeenkomstenvan niet-actief dienenden (NAD) van de MARVER en post-actieven van de AFMP t/m 30 september datum plaats tijd locatie adres telefoon 2 mei amersfoort uur Restaurant De Amershof snouckaertlaan sept voorburg uur Hotel Mövenpick stationsplein sept uden uur Wijkcentrum De Nieuwe Pit bogerdstraat 19a sept Rolde uur Zalencentrum De Aanleg asserstraat sept Weert uur Dienstencentrum De Roos beekstraat

20 werk en inkomen werk en inkomen column Tekst Alex Groothedde Brandende vragen over de ANBO 1 Waarom is de ANBO uit de FNV gestapt? De koers die FNV In Beweging gekozen heeft past volgens de ANBO niet bij de eigen ambities. Beide partijen zijn overigens in goed overleg uit elkaar gegaan. 2 Wat is het antwoord van FNV op het vertrek van de ANBO? Binnenkort start de FNV een campagne om FNV-leden te bewegen lid te worden van FNV Senior. Deze bond zal zich geheel richten op de senioren. Ook zal een netwerk senior worden opgericht. Nadere details over de voorwaarden komen binnenkort beschikbaar. 3 4 Is de ANBO een vakbond? Nee, de ANBO is een belangenorganisatie voor senioren. Kan de ANBO net zoveel doen als de FNV? Nee. De FNV heeft toegang tot het overleg met de regering. Daarom kan de FNV aan de overlegtafel onderhandelen over inhoudelijke thema s zoals bijvoorbeeld AOW, pensioenen en arbeidsparticipatie van 50-plussers. Zo heeft de FNV een grote bijdrage geleverd aan de recente totstandkoming van het Sociaal Akkoord. De ANBO kon alleen langs de zijlijn staan en toekijken. 5 De ANBO zat toch in de Sociaal-Economische Raad. Hoe zit dat? De zetel die ANBO sinds de aansluiting bij de FNV bekleedde bij de Sociaal- Economische Raad (SER) valt nu toe aan één van de bonden van FNV In Beweging. 6 Nu de ANBO weg is bij de FNV mis ik mijn voordelen. Hoe zit dat? Beide organisaties hebben afspraken met grote bedrijven (zoals bijvoorbeeld verzekeringen en reizen) om hun leden extra kortingen te geven. In sommige gevallen zijn die voordelen gelijk, maar bij sommige organisaties is het voordeel alleen bij de ANBO of alleen bij de FNV. Dat is niet te voorkomen. 7 Heeft de FNV ook lokale groepen? Met de nieuwe FNV zullen binnenkort ook FNV-initiatieven op lokaal niveau van start gaan. Dat betekent dat de FNV ook lokaal eigen kaderleden en vrijwilligers heeft om haar leden in de hun eigen woonplaats te ondersteunen. 8 Wordt de contributie minder, nu er geen afdracht meer is? Nee, door de MARVER is nooit een specifieke afdracht aan de ANBO gedaan. De contributie kan dus niet lager. 9 Blijf ik, nu ik geen lid meer ben van de ANBO, gewoon lid van bijvoorbeeld MARVER/FNV? U bent lid van de MARVER/FNV maar u heeft nooit een lidmaatschap getekend voor de ANBO. De ANBO stuurde u wel het blad van de ANBO en uw lidmaatschapsnummer van de MARVER kon u bij de ANBO gebruiken, maar puur formeel was u enkel en alleen lid van de MARVER /FNV. Hank Dussen Hoop in bange dagen Van de week las ik een goed opiniestuk in het Liberaal Reveil. Het was van de hand van Drs Y. Berckmoes- Duindam de woordvoerder Defensie van de VVD. De publicatie van dit stuk viel samen met de uitspraken van Halbe Zijlstra van de VVD dat er meer geld naar Defensie moest. Nu vond ik de analyse van Zijlstra goed, maar niet verrassend. Daarentegen was het stuk van zijn partijgenoot dit wel. Ik weet dat veel Marechausseecollega s zich niet 100% militair voelen. Maar probeer door te lezen tot het eind van deze column. Halbe Zijlstra kijkt naar de slagkracht van het Defensie apparaat naar aanleiding van de geleidelijke terugtrekking van de VS uit Europa. Kortom, niets nieuws onder de zon. En minder relevant voor de medewerker van de Marechaussee. Ybeltje Berckmoes- Duindam had een totaal andere invalshoek die mij uit het hart gegrepen is. Zij ging in op de bijzondere aard van het zijn van militair. Ze deed dit aan de hand van een voorbeeld van een soldaat die na 212 jaar met veel eerbetoon door het regiment waar hij bij hoorde wordt herbegraven. Vanuit dit voorbeeld betoogde ze: Militair zijn is niet zomaar een vak Je kunt een militair dan ook niet als een gewone werknemer behandelen. Vervolgens maakte zij dit ook concreter: Zo meende ook de liberale politicus Toxopeus, die ijverde voor een marktconform ambtenarensalaris want als je ze hebt, moeten ze kwaliteit hebben. Dus moet je ze goed betalen. Des te meer is dit van toepassing op onze militairen waar we de laatste jaren veel van vragen, zonder er iets billijks tegenover te stellen. Deze passage was me uit het hart gegrepen. Eindelijk wordt er iemand wakker in Den Haag. Je moet je militairen goed betalen en niet alleen maar steeds zeggen dat je ze zo ontzettend waardeert! Helaas reageerde Diederik Samsom alleen op de uitlatingen van Halbe Zijlstra. Maar ik kan me niet voorstellen dat er een partij is die het niet eens is met Ybeltje Berckmoes- Duindam: van militairen (een bijzondere categorie werknemers) is de laatste jaren veel gevraagd zonder dat daar wat billijks tegenover stond. Het wordt tijd om dat snel goed te maken. Ik zie de komende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen met de VVD aan onze zijde- met veel vertrouwen tegemoet. 20

mei 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Reorganisatieplannen Controle vakbonden geen overbodige luxe oplinie mei 2013 01

mei 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Reorganisatieplannen Controle vakbonden geen overbodige luxe oplinie mei 2013 01 03 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Reorganisatieplannen Controle vakbonden geen overbodige luxe 01 @schilp1 Vicevoorzitter RenÉ Schilperoort Sociaal akkoord Op het moment dat ik

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 Inhoud 1. De functievergelijking 2 2. Functievolger of herplaatsingskandidaat? 4 3. Ik ben mogelijk functievolger.

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2006/0036 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Inbreng CDA debat Sociaal Akkoord

Inbreng CDA debat Sociaal Akkoord Inbreng CDA debat Sociaal Akkoord Het is goed dat werkgevers en werknemers een sociaal akkoord hebben gesloten. In deze tijd van crisis is het belangrijk dat zij elkaar gevonden hebben. Nederland kenmerkt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2016Z00246 Datum 13 januari

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 12 september 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen Nota van Toelichting Algemeen Met de afkondiging van de Veteranenwet in het Staatsblad (2012, 133) is de grondslag voor de erkenning en waardering en de zorg aan veteranen door het parlement, en daarmee

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1771 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Europa in de Tweede Kamer

Europa in de Tweede Kamer Europa in de Tweede Kamer Europa krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven van haar burgers, ook in Nederland. Daardoor lijkt het soms alsof de nationale parlementen buiten spel staan. Dat is niet

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z08639 Datum 27 mei 2015

Nadere informatie

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid Onderdeel DGOBR/POI Rijk/PR Inlichtingen Wilmar Hagg T (070) 426 7663 F 1 van 5 Aan Onderwerp De ministers Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar Aantal bijlagen 0 Bezoekadres Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie?

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie? MODULE II Wat heb jij aan de Europese Unie? In de Europese Unie ben je als consument goed beschermd. Producten moeten aan allerlei veiligheidsvoorschriften voldoen, reclame mag niet misleidend zijn en

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de minister van Defensie. Datum: 12 mei Rapportnummer: 2014/045

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de minister van Defensie. Datum: 12 mei Rapportnummer: 2014/045 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de minister van Defensie. Datum: 12 mei 2014 Rapportnummer: 2014/045 2 Klacht Verzoekster is een moeder die zich ernstig zorgen maakt over het welzijn

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z19463 Datum 26 oktober

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 21 501-28 Defensieraad Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Van Werk naar Werk bij reorganisaties

Van Werk naar Werk bij reorganisaties Van Werk naar Werk bij reorganisaties Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2009 Universiteit Leiden, Bestuursbureau/HRM Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Van Werk naar

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Noord Afrika en Midden-Oosten Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.11.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0570/2012, ingediend door Maria Teresa Magnifico (Italiaanse nationaliteit), over erkenning

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering 24 november 2011, Voorstel Huib van der Plaat in ALV aangenomen ALV van 24 november 2011 De werkenden krijgen nu een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 Nr. 46 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december 2013 Rapportnummer: 2013/221 2 Feiten Verzoeker komt oorspronkelijk uit Afghanistan en heeft in Nederland een

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris Cees van der Knaap voor de themadag medezeggenschap 19 oktober 2006

Toespraak staatssecretaris Cees van der Knaap voor de themadag medezeggenschap 19 oktober 2006 Toespraak staatssecretaris Cees van der Knaap voor de themadag medezeggenschap 19 oktober 2006 Dames en heren, Welke krant leest u het liefst? De Volkskrant? Trouw? Telegraaf of AD? Waarom eigenlijk? Als

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen

Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen S. Hendriks (AZL) Artikel Collectief

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004 De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag Den Haag, november 2004 Hierbij dank ik u mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Dossier militair pensioen, Memorandum!

Dossier militair pensioen, Memorandum! Dossier militair pensioen, Memorandum! 20 januari 2017 Preambule Naar aanleiding van de uitnodiging van het Kabinet Pensioenen op 12 december 2016 werd aan de verschillende representatieve vakorganisaties

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

Overgangsregeling SBF55. Op weg naar een definitief resultaat

Overgangsregeling SBF55. Op weg naar een definitief resultaat Overgangsregeling SBF55 Op weg naar een definitief resultaat Wat hebben we tot nu toe gedaan? 2006: SBF60 gewijzigd, SBF55 in stand gebleven 2014: SBF60 en SBF55 opgegaan in één nieuwe regeling (SBF-nieuw).

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Wilders (VVD) over terugloop ledenaantal FNV.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Wilders (VVD) over terugloop ledenaantal FNV. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de cao-teksten en de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van de leden Poppe en Ulenbelt (SP) over de detachering van personeel van het bedrijfsleven naar Defensie

Antwoorden op vragen van de leden Poppe en Ulenbelt (SP) over de detachering van personeel van het bedrijfsleven naar Defensie Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 31 maart 2009 Ons kenmerk P/2009005120

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss. Datum: 2 oktober Rapportnummer: 2013/138

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss. Datum: 2 oktober Rapportnummer: 2013/138 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss Datum: 2 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/138 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Oost-Brabant zijn beslagvrije

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 91 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z23259 Datum 3 december

Nadere informatie

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Er wordt gesproken over een eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen. Wat betekent dit? Dit betekent dat dit resultaat slechts een eerste stap is naar

Nadere informatie

Publieke Zaak Senioren

Publieke Zaak Senioren Publieke Zaak Senioren Landelijk Groepsbestuur Senioren van CNV Publieke Zaak (in afschrift aan secretarissen van de seniorengroepen) POSTADRES Postbus 193 7300 AD Apeldoorn BEZOEKADRES Ovenbouwershoek

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/035

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Sociaal Akkoord Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BB/U201300598 Lbr. 13/035 bijlage(n) datum 19 april 2013

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 2070 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 25 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 2070 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1474 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Pensioenseminar 2013 speech Joanne Kellermann

Pensioenseminar 2013 speech Joanne Kellermann Pensioenseminar 2013 speech Joanne Kellermann De Nederlandsche Bank ontvangt u vandaag met veel plezier op deze sportieve middag. Pensioenfondsbestuurders en toezichthouders hebben verschillende taken.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010 Welkom Waar willen wij het met elkaar over hebben? Pensioen anno 2010 Stand van Zaken AOW en Pensioenakkoord 4

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Ons kenmerk Onderwerp Wetgeving voor

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

2014D Lijst van vragen

2014D Lijst van vragen 2014D35849 Lijst van vragen De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 1 oktober 2014, houdende een uiteenzetting van het algemene

Nadere informatie

Datum 16 november 2016 Betreft Beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht Exodus dreigt bij Internationaal Strafhof.

Datum 16 november 2016 Betreft Beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht Exodus dreigt bij Internationaal Strafhof. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 16 november 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6490/1/14 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP)

Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6490/1/14 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP) 6490/1/14 REV 1 EPPO 9 EUROJUST 38 CATS 23 FIN 117 COPEN 53 GAF 10 NOTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 10 maart 2017 Betreft Effectieve

Nadere informatie

Datum 1 februari 2013 Betreft Beantwoording vragen van het lid Omtzigt over de arbeidsvoorwaarden van de EU-ambtenaren

Datum 1 februari 2013 Betreft Beantwoording vragen van het lid Omtzigt over de arbeidsvoorwaarden van de EU-ambtenaren Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Bepaal inzet nieuwe CAO Defensie

Bepaal inzet nieuwe CAO Defensie DATUM: KENMERK: VOLGNUMMER: 14 oktober 2009 Aan de leden N68 Bepaal inzet nieuwe CAO Defensie In overleg met het Landelijk Groepsbestuur Burgerpersoneel Defensie is CNV Publieke Zaak gestart met de voorbereiding

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe?

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe? Notitie kenmerk V17.0252.RZ betreft conclusies en aanbevelingen bij het rapport Door en voor huurders aan bestuur Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, t.a.v. de heer Jacques Zegveld, voorzitter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 163b 27 469 Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 Rapport Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat haar over het

Nadere informatie