@het pallas. Schoolgids Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo"

Transcriptie

1 @het pallas Schoolgids Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

2 Pallas Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Koekeltse Boslaan 21 Tel: CW Ede Fax: Postbus EA Ede Beste leerling, ouder en/of verzorger, van harte welkom bij het Pallas Athene College. In deze schoolgids voor het schooljaar geven wij veel praktische informatie over onze school, in woord en in beeld. Wij werken continu aan het ontwikkelingsproces van onze leerlingen in de wetenschap dat iedere leerling uniek is in zijn of haar groei door de jaren heen. Daarom zijn we altijd bezig met het waar mogelijk verbeteren van het aangeboden onderwijs. Dat doen we graag in nauwe samenwerking met leerlingen en ouders. Gezamenlijk maken we van het Pallas Athene College een inspirerende, respectvolle school waar iedereen tot zijn/haar recht komt en zich optimaal kan ontwikkelen en presteren. Antoinette Marissink Rector Voor de leesbaarheid gebruiken we in deze schoolgids docent en leerling voor zowel mannelijke als vrouwelijke docenten en leerlingen. Hij en zijn kunt u in dat verband dus ook lezen als zij en haar. Als we spreken over ouders kunt u dit ook lezen als ouders/verzorger(s). Inspiratie Respect Prestatie 2

3 Pallas Missie en visie Het Pallas Athene College leidt zijn leerlingen op tot democratische burgers met aandacht voor al hun talenten. De school heeft aandacht voor de individuele leer- en ondersteuningsbehoefte en werkt samen met ouders van leerlingen en de gemeenschap. Accent op talent Het Pallas Athene College is een kleinschalige school met maatwerk voor leerlingen in opleidingsroutes en talentontwikkeling. Vanaf de brugklassen voor mavo, havo, vwo zijn er doorlopende leerlijnen met sport en cultuur. Voor excellente leerlingen heeft de school een aparte opleiding, het vwo-sprint. Het onderwijs op het Pallas Athene College is erop gericht leerlingen voor te bereiden om levenslang te kunnen leren en zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers in een globaliserende wereld. Daarbij zijn aansluiten bij hun ontwikkeling in het basisonderwijs en het voorbereiden op vervolgonderwijs kenmerkende uitgangspunten. Leren is een proces dat zich niet beperkt tot schooltijden. Ouders en anderen in de samenleving spelen ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Het Pallas Athene College streeft ernaar in dialoog met de ouders zijn opvoedkundige taak, gericht op het opvoeden tot democratische burgers, in te vullen. De school wil de maatschappelijke zorgplicht en onderwijsactiviteiten samen met partners uit de samenleving invullen. Een goede onderwijsomgeving is allereerst een veilige omgeving. Daarom gaan we respectvol met elkaar om. Om de leerling een goede start in de maatschappij te geven, wordt hij geïnspireerd om verder te kijken dan het lesboek, gestimuleerd om te ontdekken waartoe hij in staat is en succesvol begeleid naar een diploma dat straks deuren voor hem opent. We hebben dit samengevat in onze drie kernwaarden: Inspiratie, Respect en Prestatie. Leerlingen verschillen in de manier waarop ze leren en in het niveau dat ze kunnen halen. Het Pallas Athene College stelt de talentontwikkeling van leerlingen centraal. Het wil, met recente inzichten in de ontwikkeling van kinderen, onderwijs bieden waardoor zo veel mogelijk leerlingen op een plezierige wijze de school doorlopen en daarbij een diploma halen op hun maximale niveau. 4

4 NSPIRATIE We zijn trots op ons brede aanbod buiten de gewone lessen: Accentklassen Je schooltijd is meer dan lessen volgen alleen. Iedereen heeft talenten. Die talenten zijn alleen niet altijd bekend. Bij het Pallas Athene College krijg je de kans om ze te ontdekken en verder te ontwikkelen. Omdat niet iedereen dezelfde talenten heeft, zegt een niveau als mavo, havo of vwo niet altijd alles. Het is goed om veel en vaak van elkaar te leren. Alle leerlingen maken deel uit van het Pallas Athene College, ongeacht je klas of leerniveau. Daarom bieden wij naast de normale lessen met je klas ook accenturen aan. Uren waarin je samen je talenten vorm kunt geven. Alle leerlingen met talenten in dezelfde richting komen in de brugklas vier uur en in de tweede klas twee uur per week bij elkaar in de sportklas, expressieklas, researchklas of Atheneklas. Sportklas Als jouw talent bij het sporten ligt, dan biedt de sportklas uitkomst. Sportiviteit is een talent waarbinnen je veel kunt ontdekken. Daarom maak je in de sportklas kennis met veel verschillende sporten. Je verdiept je nog verder in verschillende sporten dan bij de reguliere lessen bewegingsonderwijs mogelijk is. De sportklas is gericht op de breedtesport met een heel divers aanbod aan sporten. Trainers van binnen en buiten de school zorgen voor de kennismaking met verschillende sporten. Daarnaast wordt er gewerkt aan de teamgeest en sportbeleving. Het Pallas Athene College heeft een sportcultuur. Misschien past jouw talent daar goed bij! Expressieklas Een talent als schilderen, dansen, acteren en/of beeldhouwen is wat je kunt laten zien en verder kunt ontwikkelen in de expressieklas. Jezelf en je kunsten leren presenteren zijn hierin belangrijke onderdelen. Door de enorme veelzijdigheid in de onderwerpen die in de expressieklas langskomen, is dit een zeer uitdagend accent. Muziek, dans, drama en beeldende kunst zijn zomaar een greep uit de onderwerpen die in de expressieklas aan bod komen. Speciaal hierbij is dat je een aantal keren per schooljaar een voorstelling geeft om het resultaat te laten zien. Researchklas Goed onderzoek kunnen doen is een talent. Interesse tonen in de wereld om je heen en jezelf verwonderen om alles wat er om je heen gebeurt is ook een talent. Deze talenten komen bij elkaar in de researchklas. Een accent voor onderzoekende en nieuwsgierige leerlingen. Met name gericht op onderzoek in de natuurkunde, scheikunde en techniek. Goed kunnen samenwerken is een belangrijke eigenschap om goed onderzoek te kunnen doen. De projecten voer je groepsgewijs uit om zo gebruik te maken van verschillende kwaliteiten. In de researchklas worden op het oog vanzelfsprekende zaken besproken en uitgeplozen, om er vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. Van de vraag: wat maakt dat ik op de grond blijf staan? Tot een systeem om eieren ongeschonden van een flat te laten vallen. Atheneklas Naast heel specifieke kwaliteiten kun je ook breed geïnteresseerd zijn. Interesse in je omgeving, interesse in andere mensen en interesse in de maatschappij. De Atheneklas biedt een programma gericht op deze brede interesse. Zowel expressieve, onderzoekende als sportieve onderdelen vind je terug in dit accent. Hierin kun je je specifieke talenten ontdekken en delen met anderen. Jouw leefomgeving is in de eerste klas het thema voor de Atheneklas. Er is veel te beleven in je eigen buurt, zeker als je onderzoekend en ontdekkend te werk gaat. In het tweede leerjaar maak je kennis met uiteenlopende onderwerpen uit de sport, cultuur, wetenschap en media. Vwo-sprint Vwo-sprint is bedoeld voor excellente leerlingen, die gemotiveerd zijn door het uitdagende programma. De sprintopleiding duurt vijf jaar. In de vwo-sprintopleiding volg je dezelfde vakken als in het reguliere vwo. Het aantal lesuren van alle vakken is gehalveerd en er is zo meer ruimte voor verdieping en verrijking. In deze sprinturen krijg je opdrachten en projecten op een zogenaamde top-down-manier. IBC/ISC Het International Business College (IBC) en het International Science Collega (ISC) zijn een onderdeel van de havo van het Pallas Athene College. Het IBC en ISC brengen je letterlijk de samenleving in om te leren. Je leert in een krachtige leeromgeving: een modern schoolgebouw, het hbo, het echte bedrijfsleven en alternatieve lessituaties. Het IBC en ISC begeleiden je in de ontwikkeling van competenties die van belang zijn voor een mogelijke loopbaan als hbo-student, als ondernemer, wetenschapper of als werknemer in dienst bij een onderneming. International wordt gebruikt, omdat ondernemen steeds internationaler wordt. Je ontvangt naast het gebruikelijke taalonderwijs een meer op handel gericht taalonderwijs. Bovendien doe je mee aan een internationaliseringsproject. (Bijvoorbeeld een buitenlandse reis en een stage bij een buitenlands bedrijf). Er zijn veel flexibele activiteiten in de vorm van stages, excursies, lezingen en modules. ICT-mavo De ICT-mavo is een opleiding van twee jaar. Je kan deze opleiding tijdens het derde en vierde leerjaar van de mavo volgen. De opleiding wordt afgesloten met een heus ICT-project. Als bewijs krijg je een Certificaat. Met dit Certificaat word je direct toegelaten tot de MBO-4 ICT-opleidingen van het ROC-A12. Je krijgt twee uur per week les van docenten van het Pallas én van het ROC-A12. Je leert niet alleen meer over Word, Powerpoint en Excel, maar ook over netwerken, robotisering, hacken, het internet en natuurlijk ga ook zelf programma s maken op de pc en op je mobiele telefoon. 7

5 Kunst Talentklas De Kunst Talentklas start in schooljaar , om, wanneer je excelleert in de kunst, je de ruimte te geven deze talenten verder te ontwikkelen. In de kunst talent klas kun je naar wens en binnen je kunstspecialisatie werken met verschillende materialen, technieken en formaten. Leren verwoorden wat je gedaan hebt, hoe je daartoe gekomen bent en wat de waarde ervan is, maakt deel uit van de vaardigheden die je krijgt aangeleerd. Daarnaast word je uitgedaagd om te ontdekken en te onderzoeken: wat kan ik tot nu toe? Waar houd ik van? Wie ben ik? Wat wil ik? Afhankelijk van de gekozen richting kies je een passende vorm van (blog/dummie/ portfolio). Internationalisering Om als burger goed te kunnen functioneren in deze samenleving, is het van belang dat je al op jonge leeftijd kennis kunt maken met je internationale omgeving. Daarom bieden wij je de mogelijkheid om in aanraking te komen met andere landen en culturen. Hiervoor bouwt het Pallas Athene College internationale contacten op met buitenlandse scholen, organiseren wij projecten met een internationaal karakter en bieden wij je de kans op uitwisselingen. Daarnaast ga je in de voor-examenklas (3mavo, 4havo of 5vwo) op reis naar een Europese hoofdstad. ESPECT Openbare school Het Pallas Athene College is een school voor openbaar voortgezet onderwijs en is daarmee een school waar je je als leerling, ouder of medewerker thuis kunt voelen, ongeacht je levensbeschouwelijke overtuiging, godsdienst of culturele achtergrond. Iedereen is welkom. Diversiteit is een groot goed. Wij zijn als school trots op het openbare karakter en onderschrijven de kernwaarden van het Openbaar Onderwijs van harte. Goede begeleiding De begeleiding voor leerlingen op het Pallas Athene College is goed. Je voelt je als leerling gezien. Er is een duidelijke ondersteunings- en overlegstructuur, waarbinnen de mentor centraal staat. Er zijn veel mogelijkheden voor zorg en ondersteuning op maat voor jou als leerling. Het Pallas Athene College is een school waar actief gewerkt wordt aan sociaal welbevinden, een veilige sfeer, een schone omgeving en een gezonde levensstijl. Burgerschap Burgerschap en integratie staan hoog op de beleidsagenda van het Pallas Athene College. We willen je op school stimuleren in je vorming tot zelfstandige, mondige en kritische burger. Hiervoor worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de lessen leefstijl in klas 1, acties voor goede doelen, leerling-bemiddeling, de projectweek wereldgodsdiensten, een actieve leerlingenraad, internationale uitwisselingsprojecten en de Europese reis in de voorexamenklassen. Veilige school Om op school te kunnen leren en te kunnen werken, moet de school een veilige omgeving zijn. Alleen als je je als leerling en personeelslid veilig voelt, kun je effectief leren en (samen) werken. In school zijn er daarom omgangsregels om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Al deze regels staan in het Veiligheidsplan. Hierin zijn onder anderen protocollen voor het voorkomen en tegengaan van pesten te vinden. Gezonde school Een gezonde geest zit in een gezond lichaam. Daarom proberen we je actief te laten zijn, bijvoorbeeld met de hardloopactie Irun2Bfit en serveren we gezonde broodjes in de schoolkantine. Het Pallas Athene College is een rookarme school. In het gebouw en op het plein mag niet worden gerookt. Er zijn twee gedoogplekken. Voor leerlingen zijn er naast de fietsenstalling onder het afdak banken en asbakken geplaatst. Medewerkers mogen alleen onder het afdakje bij hun buitenzitje roken. Alcohol- en drugsgebruik is voor leerlingen en medewerkers tijdens schoolactiviteiten niet toegestaan. Zo gaan we met elkaar Pallas......werken we met passie aan ontwikkeling. - We geloven in het vermogen van ieder mens om te veranderen, te leren en zich te ontwikkelen. - We zijn ons bewust van onze (maatschappelijke) opdracht en stemmen ons handelen daarop af. - Leerlingen hebben recht op goed onderwijs en passende begeleiding. De beschikbare onderwijstijd wordt optimaal gebruikt om aan doelgerichte ontwikkeling van leerlingen te werken. - De school is een plek om te leren. We gedragen ons zo dat we zelf kunnen leren en geven anderen de ruimte en de rust om te leren....vertrouwen we elkaar en zijn we betrouwbaar. - We zijn ons bewust van ons (pedagogisch) handelen en onze (professionele) houding, waarmee wij respectvol gedrag bij de leerlingen kunnen bevorderen. - We hebben aandacht voor elkaar en bieden veiligheid en geborgenheid. - We respecteren de eigenheid en eigendommen van anderen. 8 9

6 ...houden we rekening met onze eigen en andermans situatie. - We stellen ons respectvol op t.o.v. elkaar. Ook tonen we begrip voor elkaars soms moeilijke situatie. - We behandelen elkaar gelijkwaardig ongeacht geslacht, leeftijd, ras, huidskleur, godsdienst, seksuele voorkeur, levensovertuiging, politieke gezindheid, handicap of welke grond dan ook en gaan met respect met elkaar om. - We respecteren de vrijheid van meningsuiting. We houden ons hierbij aan de geldende regels en wetten. - We houden rekening met de lichamelijke en geestelijke integriteit van de ander, accepteren en respecteren andermans grenzen en handelen hiernaar. - We spreken elkaar aan wanneer de ander zich niet respectvol gedraagt....zijn we ons bewust van onze positie binnen school. - De medewerkers van het Pallas Athene College zijn zich bewust van hun representatieve functie. In allerlei situaties vertegenwoordigen zij het Pallas Athene College. - De medewerkers van het Pallas Athene College communiceren professioneel en onbevooroordeeld over de aan hun zorgen toevertrouwde leerlingen. - De medewerkers en leerlingen van het Pallas Athene College zijn zich bewust van het feit, dat ze deel uitmaken van een team en handelen daarnaar. - Van iedereen wordt verwacht dat hij actie onderneemt, indien de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van leerlingen, ouders, collega s en bezoekers in het gedrang komt. - We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie in woorden, gedragingen en uiterlijke presentatie en handelen....willen we elkaar hulp bieden. - We zijn bereid in te gaan op hulpvragen en bieden een luisterend oor. - We zien het als een uitdaging om te zoeken naar oplossingen op maat van de hulpvraag. RESTATIE Goede opbrengsten Leren is een proces waarin we met elkaar samenwerken: leerlingen, ouders, docenten en overige medewerkers van school. We hebben hoge verwachtingen van elkaar en van onszelf. Wij streven naar maximale opbrengsten, maar houden daarbij ook het belang van kansen geven nadrukkelijk in het oog. Op het Pallas Athene College wordt onderwijs gegeven op mavo-, havo- en vwo-niveau. De mavo is onze aanduiding voor vmbo-t, de theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het aantal leerjaren voor de drie schoolsoortenis niet gelijk. In het onderstaande schema is dit aangegeven. brugklassen perspectiefklas mavo/havo havo/vwo vwo dakpanklas dakpanklas onderbouw mavo/havo 2 mavo 3 mavo 4 dakpanklas havo/vwo 2 dakpanklas havo 3 havo 4 havo 5 vwo 2 vwo 3 vwo 4 vwo 5 vwo 6 vwo SPRINT 1-2 vwo SPRINT 3-6 De brugklassen zijn verdeeld in de perspectiefklas als voorbereiding op de mavo, twee typen dakpanklassen, een ongedeeld vwo en een vwo-sprint. Het ene type dakpanklas kent een combinatie voor mavo en havo, de m/h-klassen, het andere type dakpanklas kent een combinatie voor havo en vwo, de h/v-klassen. Het tweede jaar kent ook m/h-klassen en h/v-klassen, naast de ongedeelde klassen vwo en vwo-sprint. Na het 2e leerjaar zijn er klassen per schooltype: 3- en 4mavo, 3-, 4- en 5havo, 3-, 4-, 5- en 6vwo en 3-, 4- en 5vws. bovenbouw mavo = middelbaar algemeen voortgezet onderwijs havo = hoger algemeen voortgezet onderwijs vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Slagingspercentages Examenresultaten (slagingspercentages) Mavo Havo Vwo Slagingspercentage , en % 80% 60% 40% 20% 0% mavo havo vwo

7 Rekenen en taal Rekenen en taal vormen een belangrijk onderdeel van het eindexamen. We willen je als leerling hier goed op voorbereiden. Naast extra aandacht hiervoor binnen de lessen wiskunde en Nederlands, organiseert de school speciale reken- en taallessen voor leerlingen die hier meer moeite mee hebben. Om je niveau goed in te kunnen schatten, nemen we in de eerste drie klassen CITO-toetsen af. In leerjaar drie volgen alle leerlingen een uur taal/rekenen. Bevorderingspercentages hv 100% 1mh 93% 1vwo 100% 2hv 94% 2mh 94% 2vwo 98% 3havo 95% 3mavo 94% 3vwo 96% 4havo 85% 4vwo 92% 5vwo 94% De kwaliteitskaart De inspectie van het voortgezet onderwijs controleert jaarlijks de kwaliteit op scholen. De inspectie heeft voldoende vertrouwen in de kwaliteit van het Pallas Athene College en kent de school jaarlijks een basisarrangement toe. Kwaliteitszorg Het Pallas Athene College werkt voortdurend aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. We kijken daarbij kritisch naar behaalde prestaties en naar de weg die naar deze prestaties heeft geleid. Hiervoor gaan we in gesprek met ouders, leerlingen en medewerkers. Ook vinden we het belangrijk om transparant te zijn over de behaalde resultaten. Uitgebreide informatie hierover - en een vergelijking met landelijke resultaten - vindt u op de site 12

8 Pallas Leerlingbegeleiding Onze leerlingbegeleiding is gericht op het ondersteunen van je persoonlijke ontwikkeling. Dit gebeurt in alle klassen en loopt als een rode draad door je hele schoolperiode. De leerlingbegeleiding richt zich op drie hoofdactiviteiten: leren leren leren kiezen leren leven Als daar aanleiding voor is, worden er ook partijen van buiten de school bij betrokken. Mentor De mentor is de spil van jouw begeleiding en is het aanspreekpunt voor jouw ouders. Je mentor geeft les in één van de vakken die je volgt en begeleidt je tijdens mentoruren, waardoor hij zich een goed beeld van jou en de andere leerlingen kan vormen. Waar in de bovenbouw geen mentoruren zijn, heb je een persoonlijke mentor. Afdelingsleider Elke afdeling heeft een afdelingsleider, die verantwoordelijk is voor het onderwijs en de organisatie van jouw afdeling. De afdelingsleider geeft leiding aan de mentoren en de docenten van de afdeling. Er zijn vier afdelingsleiders: voor de brugklas, de mavo, de havo en het vwo. Binnen een afdeling worden door de docenten afspraken gemaakt over de begeleiding en de aansluiting van het onderwijs bij het vervolgonderwijs. De leerlingbegeleiding binnen de afdeling wordt gedaan door de mentoren. Decaan Tijdens je schoolcarrière maak je verschillende keuzes, bijvoorbeeld voor een sector (mavo), profiel (havo en vwo) of vervolgopleiding. De decaan begeleidt je bij deze keuzeprocessen. Vertrouwenspersonen Er kunnen situaties zijn waarbij je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek. Je kan dan terecht bij één van de vertrouwenspersonen. De inhoud van dit gesprek wordt, zonder toestemming van de betrokkene, niet met anderen gedeeld. Dit geldt in alle gevallen, behalve bij levensbedreigende situaties. Absentiecoördinator Heb je een verlofaanvraag voor minder dan een dag, dan lever je deze vooraf in bij de absentiecoördinator. Wanneer je te laat bent voor de les, haal je eerst bij de absentiecoördinator een toegangsbewijs voor deze les Lesuitval Als een les in de brugklas uitvalt, wordt deze les overgenomen door een andere docent. Als dit niet lukt, wordt er een nieuw rooster gemaakt om tussenuren te voorkomen. Je schooldag kan hierdoor korter worden. Magister Het rooster wordt gepubliceerd in Magister. Hier vind je ook je huiswerk, studieplanners, digitale opdrachten en lesmateriaal. Als er wijzigingen zijn in het rooster, dan zie je die vanaf uur s morgens. Er bestaat een handige App die je op je smartphone of tablet kunt installeren. Toetsinhaalmomenten (TIM) Je kunt in de loop van een schooljaar maximaal vijf toetsen inhalen. Het is daarom belangrijk dat je je uiterste best doet om de toetsen op het oorspronkelijk geplande moment te maken! Lessentabel Voor het schooljaar is er één lessentabel. Daarin is voor elke jaargroep aangegeven hoeveel uur per week per vak in het onderwijsprogramma is opgenomen. VAK brugklas 2e klas Nederlands , Engels ,5 3,5 2,5 3 2,5 Frans , Duits , Aardrijkskunde ,5 3 Geschiedenis Management en Organisatie Economie , Maatschappijleer Wiskunde Wiskunde A Wiskunde B 4 3, Wiskunde C Wiskunde D Biologie , Techniek 2 Natuurscheikunde 2 Natuurkunde , Scheikunde Algemene NatuurWetenschappen 2 Culturele en Kunstzinnige Vorming 1 1 0,5 2 Beeldende vorming Dramatische vorming 1 1 Kunstvak Muziek 1 Lichamelijke Opvoeding ,5 1, LO2 3 3 Beweging, Sport en Maatschappij Loopbaanörientatie- en begeleiding 1* Accenturen 4 2 Studie-uren/mentoruren Rekenen/taal 1 1 3havo/vwo 3mavo 4mavo 4havo 5 havo 4vwo 5vwo 6vwo 14 15

9 Leuke school Elke leerling van het Pallas Athene College is automatisch lid van de leerlingvereniging Dionysus. Het bestuur van de vereniging bestaat uit leerlingen. Dionysus organiseert jaarlijks een aantal themafeesten: Het Hairbal, het Kerstgala en het PallasPop. Kaarten kunnen alleen in de voorverkoop worden verkregen, zodat bij binnenkomst op identiteit kan worden gecontroleerd. Alle feesten zijn alcoholvrij. Bij alcoholconsumptie voorafgaand aan het feest wordt de toegang geweigerd. Schoolpas Je krijgt op school een schoolpas, deze pas is voorzien van je pasfoto en specifieke informatie over jou, zoals je naam, je klas en je kluisnummer. Als je jouw pas kwijt raakt, moet je een vergoeding betalen voor een nieuwe pas. Leerlingenraad Wil je meedenken over de inrichting en de activiteiten van de school, dan kan dat in de leerlingenraad. Uit alle klassen kunnen leerlingen hieraan deelnemen. De leerlingenraad overlegt regelmatig met de rector en wordt begeleid door een docent. Het leerlingstatuut (reglement van orde) Het Pallas Athene College heeft een leerlingstatuut. Hierin zijn de rechten en plichten van leerlingen en docenten beschreven. Je kunt het vinden in Magister. krijgt daarna een gebruikersnaam en een toegangscode. Het niet houden aan afspraken, heeft uitsluiting van het gebruik van het computernetwerk tot gevolg. Bij bewust toegebrachte schade of het onbevoegd inbreken in het computersysteem ( hacken ) volgt schorsing, verwijdering en een rekening voor het herstel. Voor alle zaken over ICT gebruik lees je het boekje Pallas ICT gebruik. Magister De gegevens van leerlingen worden bewaard in Magister, het schooladministratieprogramma. In Magister worden alle voor het onderwijs belangrijke gegevens opgeslagen. Jij als leerling en u als ouders hebben toegang tot Magister om cijfers, absentiegegevens, huiswerk, studieplanners et cetera in te kunnen zien. Bevorderingsregels De eisen die gelden voor de bevordering in de onderbouw staan beschreven in het document bevorderingsreglement onderbouw. Deze staat in de ELO van Magister. Voor de bovenbouw vind je op dezelfde plaats de studiegids voor het eindexamen met informatie over de bevorderingsregels. Afspraken over gebruik van PC en internet In de algemene omgangsregels is vastgelegd dat computers op school alleen voor schooldoeleinden worden gebruikt. De school is aangesloten op een glasvezelkabelnetwerk met snel internet. In de computerlokalen staan PC s en voor flexibele inzet zijn laptops beschikbaar. Het werken met computers, netwerken en internetdienstverlening vraagt om zorgvuldige afspraken. Je tekent daarom bij aanvang van je schoolloopbaan op het Pallas Athene College het gebruikersprotocol en 16

10 Pallas School, kind en ouders Met de inschrijving van uw kind als leerling van het Pallas Athene College, gaat u als ouders en daarmee ook uw kind akkoord met de afspraken en de regels die op onze school gelden. Ouders en school werken samen in de begeleiding van de leerling. Informatie-uitwisseling is daarbij van groot belang. Op de website van de school kunt u volgen welke activiteiten plaatsvinden. Mentor De mentor is het aanspreekpunt voor ouders gedurende het hele jaar. Als daar aanleiding toe is, zal de mentor met u contact opnemen en andersom kunt u altijd de mentor benaderen. Wij vertrouwen erop dat u ons tijdig informeert over alle zaken rond uw kind die van belang zijn. De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding, gericht is op het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling. Dit gebeurt in alle klassen en loopt als een rode draad door de hele schoolperiode. De leerlingbegeleiding richt zich op drie hoofdactiviteiten: leren leren leren kiezen leren leven Als daar aanleiding voor is, worden er ook partijen van buiten de school bij betrokken. Afdelingsleider Elke afdeling heeft een afdelingsleider, die verantwoordelijk is voor het onderwijs en de organisatie van de afdeling. De afdelingsleider geeft leiding aan de mentoren en de docenten van de afdeling. Er zijn vier afdelingsleiders: voor de brugklas, de mavo, de havo en het vwo. Binnen een afdeling worden door de docenten afspraken gemaakt over de begeleiding en de aansluiting van het onderwijs bij het vervolgonderwijs. De leerlingbegeleiding binnen de afdeling wordt gedaan door de mentoren. Decaan Tijdens de schoolcarrière van uw kind moeten er verschillende keuzes gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld voor een sector (mavo), profiel (havo en vwo) of vervolgopleiding. De decaan begeleidt uw kind bij deze keuzeprocessen. Rapporten en ouderavonden Vier keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee, waarin zijn prestaties tot op dat moment zijn becijferd. Tweemaal per jaar wordt u uitgenodigd om de vorderingen van uw kind met zijn docenten te bespreken. Daarbij is de leerling ook van harte uitgenodigd. Met de mentor kunt u gedurende het hele schooljaar contact opnemen over de vorderingen van uw kind. Bij een afwijking van de reguliere leerroute krijgen u en uw kind ruim vóór het einde van het schooljaar een advies van de school over de aanbevolen studieroute in het volgende schooljaar. In een aantal gevallen is het advies bindend. Elk jaar wordt er een aantal informatieavonden georganiseerd voor ouders. Vlak voor de zomervakantie worden de ouders van de nieuwe brugklasleerlingen voorgelicht over het aanstaande schooljaar. Ook voor de ouders en leerlingen van de andere leerjaren zijn er voorlichtings- en kennismakingsavonden. Magister De gegevens van leerlingen worden bewaard in Magister, het schooladministratieprogramma. In Magister worden alle voor het onderwijs belangrijke gegevens opgeslagen. Ouders hebben toegang tot Magister om cijfers, absentiegegevens, huiswerk, studieplanners et cetera in te kunnen zien. Communicatie De communicatie tussen ouders en school verloopt in principe via de digitale weg. Via het PA-Nieuws wordt u, gedurende het schooljaar, regelmatig op de hoogte gehouden over nieuws en ontwikkelingen binnen de school. Daarnaast publiceren wij regelmatig nieuwsberichten en documenten op onze website. Specifieke leerlingbegeleiding Op een schoolpopulatie van circa 1100 leerlingen zijn er altijd een paar leerlingen die het niet zo gemakkelijk hebben. Er zijn verschillende omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de ontwikkeling van een kind wordt bedreigd. In dat geval wordt specifieke leerlingbegeleiding ingezet. Dat kan bijvoorbeeld bij dyslexie, faalangst, sociaal emotionele problemen of bij lichamelijke of psychische problematiek. Hierbij kan een beroep gedaan worden op de zorgcoördinator, interne zorgbegeleider en het schoolmaatschappelijkwerk. Zorgcoördinator De afstemming van de leerlingenzorg binnen de teams met instellingen buiten de school, valt onder de verantwoordelijkheid van de Zorgcoördinator. Conciërge De conciërges van de school zijn aanspreekpunt voor ouders en leerlingen voor praktische zaken. De conciërges zorgen samen met de toezichthouders ervoor dat de school een veilige omgeving is voor de leerlingen. Absentie en verlof Zo gaan we om met absentie en verlof. - Als een leerling ziek thuis blijft, verwachten wij van de ouders vóór uur: een telefoontje op (0318) (toets 1) of een melding via het contactformulier ziekmelding op onze website. - Als een leerling ziek naar huis gaat, meldt hij zich af bij de absentiecoördinator of in de mediatheek. We verwachten een telefoontje wanneer de leerling thuis is aangekomen. Indien 18

11 de leerling die dag nog een toets moet maken, meldt hij zich bij de afdelingsleider. - Indien een leerling langer dan één dag ziek blijft, verwachten we opnieuw een ziekmelding. - Een leerling die beter is en weer op school komt, neemt een brief (formulier betermelding op onze website) mee van de ouders voor de absentiecoördinator waarin aangegeven wordt, van wanneer tot wanneer de leerling ziek is geweest. - Verlof voor enkele uren (voor tandartsbezoek enz.) dient altijd van te voren gemeld te worden met een brief (formulier kort verlof op onze website) van de ouders bij de absentiecoördinator. - Langer verlof dient ruim van te voren (minimaal een week) schriftelijk bij de afdelingsleider aangevraagd te worden door de ouders. Verlof De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. In bepaalde omstandigheden is verlof wel mogelijk, u kunt hiervoor de website van leerplicht gemeente Ede raadplegen. Als u voor uw kind wegens feestelijke omstandigheden verlof wilt aanvragen, verzoeken wij u dat uiterlijk een week van te voren bij de afdelingsleider te doen. Ongeoorloofd verzuim rond schoolvakanties moet door ons bij de afdeling leerplicht van de gemeente gemeld worden. Oudercommissie Het Pallas Athene College heeft een actieve oudercommissie, die jaarlijks een of twee avonden voor ouders van leerlingen organiseert. De thema s zijn actueel en hebben betrekking op opvoeding of begeleiding bij de schoolcarrière. De oudercommissie is ook een klankbord voor ouders en management en overlegt regelmatig met de directie van de school. De oudercommissie bestaat uit zes tot negen ouders. Wilt u nadere informatie en/of heeft u belangstelling voor deelname aan de oudercommissie, mail dan naar of kijk op de website. U bent als Pallasouder ook van harte uitgenodigd om lid te worden van de facebookpagina van de oudercommissie. Het adres is: https://www. facebook.com/groups/oudercommissie.pallas.athene.college/ Medezeggenschapsraad De medezeggenschap voor ouders, leerlingen en medewerkers is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad bestaat uit twaalf leden: zes medewerkers, drie ouders en drie leerlingen. Veel beleidszaken worden aan de MR voorgelegd voor een advies of ter instemming. Wilt u nadere informatie en/of heeft u belangstelling voor deelname aan de medezeggenschapsraad, mail dan naar of kijk op de website. Schorsing en verwijdering De wet voortgezet onderwijs (WVO) biedt de mogelijkheid om een leerling voor ten hoogste vijf dagen te schorsen. Bij ernstig wangedrag kan de afdelingsleider in naam van de directie een leerling schorsen. Het besluit tot schorsing wordt, schriftelijk en met redenen omkleed, aan de leerling en zijn ouders meegedeeld. Van schorsing langer dan één dag wordt ook melding gedaan bij de onderwijsinspectie. Als een leerling zich (bij herhaling) ernstig misdraagt, dan kan de directie besluiten tot definitieve verwijdering van de leerling van de school, op grond van artikel 14 van het inrichtingsbesluit W.V.O. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling vindt pas plaats na overleg met de inspecteur. 21

12 Klachtenregeling Als u het niet eens bent met de gang van zaken op school horen wij dat graag zo snel mogelijk om er vervolgens met u over te praten. Bezwaren en klachten houden de school scherp en kunnen tot verbeteringen leiden. De eerst aangewezen personen met wie u contact kunt opnemen zijn de mentor en de afdelingsleider. Als een zaak niet tot tevredenheid wordt opgelost, kunt u zich wenden tot de directie van de school. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld, waarin staat beschreven hoe leerlingen, ouders en medewerkers moeten handelen in het geval van een klacht. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de website van de school. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht kan bij de directie of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Deze vertrouwenspersoon vindt u op de website van het Pallas Athene College. De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon

13 Pallas Schoolkosten Het Pallas Athene College onderschrijft de landelijke Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is dat de hoogte van de schoolkosten geen belemmering mag vormen voor ouders/verzorgers en leerlingen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Voor het onderwijs ontvangt de school subsidie van het ministerie. Deze subsidie is bedoeld voor het salaris van de medewerkers, het onderhoud van de schoolgebouwen en de leermiddelen, zoals de schoolboeken die nodig zijn voor het onderwijs. Leerlingen hebben ook zelf materialen en hulpmiddelen nodig om het onderwijs te kunnen volgen en hun werk goed te kunnen doen. De school geeft aan welke materialen nodig zijn. De ouders of leerlingen moeten hier zelf voor zorgen. Dit zijn bijvoorbeeld een atlas, woordenboeken, een rekenmachine, een agenda, schrijfmateriaal en gymkleding. De verantwoordelijkheid voor kleding en schoeisel (bij gymnastiek) ligt bij u als ouders. Buitenlandse reizen Een verblijf in het buitenland leert je veel, niet alleen op het gebied van vreemde talen en culturen, maar ook over je eigen cultuur en je eigen persoon. We vinden het daarom belangrijk de leerlingen dit te laten ervaren. Alle leerlingen uit 3mavo, 4havo en 5vwo gaan aan het begin van het nieuwe schooljaar op werkweek. De kosten voor deze werkweek bedragen 275,00. Daarnaast worden er gedurende het schooljaar verschillende buitenlandse uitwisselingsprogramma s georganiseerd, waar leerlingen zich voor kunnen opgeven. De kosten voor deze uitwisselingen kunnen door de bestemming en de duur van de reis variëren Accentklassen De kosten voor deelname aan de sportklas, expressieklas of researchklas bedragen in het eerste en het tweede leerjaar 200,00 het derde schooljaar kent uitsluitend een sportklas voor de leerlingen van 3havo en 3vwo. De kosten hiervoor bedragen 150,00. Bij deelname aan het sportklaskamp aan het einde van het 2e leerjaar, wordt een eigen bijdrage gevraagd van 100,00. Deelname aan de Sport High School kost in elk leerjaar 300,00. Kunst Talentklas Voor het deelnemen aan de Kunst Talentklas wordt een bijdrage van 100,00 per leerjaar gevraagd. ICT-mavo De ICT-mavo bestaat uit twee leerjaren (3mavo en 4mavo) voor beide jaren wordt een bijdrage gevraagd. Voor 3mavo is dit 100,00 voor 4mavo is dit 50,00 IBC/ISC Voor deelname aan het IBC wordt eenmalig een bijdrage van 200,00 gevraagd als tegemoetkoming in de kosten voor excursies, docenten en sprekers. Daarnaast wordt er een bijdrage van minimaal 150,00 gevraagd voor de deelname een de internationale reis. Wintersportdag Indien de weersomstandigheden het toelaten organiseren we voor de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 een wintersportdag in Winterberg, De kosten hiervoor worden alleen bij deelname in rekening gebracht. Daarnaast wordt er voor de leerlingen uit de bovenbouw een meerdaagse ski-reis georganiseerd. Vrijwillige ouderbijdrage Naast de lessen worden er ook activiteiten georganiseerd die wij noodzakelijk vinden voor goed en aantrekkelijk onderwijs. U kunt hierbij denken aan projecten, sportdagen, vieringen, excursies, introductieweken e.d. Deze zaken worden niet door de overheid gefinancierd en kunnen door de school ook niet worden aangeboden zonder een financiële bijdrage van de ouders. Een brief met het overzicht van de activiteiten per leerjaar, de overeenkomst en de factuur ontvangt u aan het begin van het schooljaar en kunt u ook vinden op de website van de school. Kopieerpas/kluispas Leerlingen ontvangen een kopieerpas/kluispas die gedurende de gehele schoolperiode geldig is. Voor alle leerlingen is na betaling van de vrijwillige ouderbijdrage een kluis beschikbaar die met deze pas te openen is. Daarnaast wordt deze pas na de betaling opgeladen met 50 kopieën/prints. De leerling krijgt eenmalig een kopieerpas/kluispas uitgereikt. Het aanvragen van een nieuwe pas kost 5,00. Ongevallenvoorziening De school heeft een collectieve ongevallen- en reisverzekering afgesloten voor de leerlingen en medewerkers van het Pallas Athene College. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die leerlingen overkomen tijdens de schooluren, de activiteiten in schoolverband zoals stages en sportwedstrijden en tijdens het rechtstreeks komen en gaan van en naar school of de plaats waar de activiteiten of de werkzaamheden plaatsvinden. De reisverzekering is van kracht tijdens reizen, kampen en excursies die onder auspiciën van de school plaatsvinden. Een uitkering van de schoolongevallenverzekering betekent geen erkenning van wettelijke aansprakelijkheid. 25

14 Verlies, diefstal en vernieling Het Pallas Athene College heeft geen verzekering voor verlies, diefstal of vernieling van eigendommen van leerlingen. Eigendommen dienen zo veilig mogelijk te worden opgeborgen en te zijn voorzien van een naam of een ander kenteken. Dit geldt vooral voor (brom)fietsen en scooters. Deze moeten goed worden afgesloten en worden geparkeerd in de daarvoor bestemde ruimte. Volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:169) zijn ouders aansprakelijk voor de schade die door hun kinderen die jonger dan 14 jaar zijn, is veroorzaakt. Als een kind 15 jaar is, kunnen ouders zich onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als zij het gedrag van hun kind niet hebben kunnen beletten, onttrekken aan hun aansprakelijkheid. Kinderen vanaf 16 jaar kunnen zelf verantwoordelijk worden gesteld voor hun daden. Schade die een leerling aanbrengt aan het terrein, het gebouw of de inventaris, wordt door het Pallas Athene College in principe verhaald op de ouders van de leerling die de schade heeft toegebracht. Een meerderjarige leerling is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de door hem veroorzaakte schade. Als een groep scholieren zich schuldig maakt aan het toebrengen van schade, dan kan elk lid van deze groep aansprakelijk worden gesteld voor de toegebrachte schade, ongeacht of hij daadwerkelijk de schade heeft toegebracht. Hij is aansprakelijk voor het totale bedrag van de schade en dient zelf de personen, die medeverantwoordelijk zijn voor de schade, daarvoor aan te spreken. Beleid rond sponsorgelden Het Pallas Athene College houdt zich aan het landelijke convenant van scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring. 26

15 Pallas Hoe is de privacy van de persoonsgegevens geregeld? Bij de administratie neemt de school de privacy van de leerlingen in acht volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens. Namen van geslaagde examenkandidaten worden op de website van de school gepubliceerd. Jij of je ouders dienen tijdig aan te geven als je hier bezwaar tegen hebt. Voor het gebruik van en internet geldt het - en internetprotocol. Informatie- en communicatieapparatuur mogen binnen school uitsluitend op de aangegeven plekken worden gebruikt. Bij overtreding van deze regel wordt het apparaat tijdelijk in beslag genomen en kan om uur bij de administratie worden opgehaald. In geval informatie- en communicatieapparatuur wordt aangetroffen tijdens een toets, wordt het apparaat tijdelijk in beslag genomen en de toets wordt met een 1 beoordeeld. Beeld en geluidsopnamen, die onder schooltijd of bij schoolactiviteiten zijn gemaakt, mogen zonder toestemming van het management niet buiten de school worden gepresenteerd. Overtreding kan leiden tot schorsing of verwijdering van de school. Wordt de beschikbare informatie met beide ouders gedeeld? Bij vragen om informatie over een leerling geeft de school in principe gelijke informatie aan beide ouders, ook als er één ouder wel en de andere ouder niet met het ouderlijk gezag is belast. Als de school het geven van informatie in strijd vindt met het belang van het kind, dan wordt op de informatieregel een uitzondering gemaakt. De ouder die niet met de dagelijkse verzorging van de leerling is belast, ontvangt alleen informatie op zijn of haar verzoek. Wat gebeurt er wanneer ik meerderjarig (18 jaar) word? Leerlingen die 18 jaar zijn geworden zijn volgens de Nederlandse wet handelingsbekwaam. Daarom mogen ze in principe zelf absentiebriefjes ondertekenen en telefonische ziekmeldingen doen. Als 18+ leerling val je niet meer onder de leerplicht. Wel moet je volgens de wet een startkwalificatie halen. Op het Pallas Athene College hechten we groot belang aan een goede samenwerking tussen de drie partijen: leerling, ouders en school. We kiezen er daarom voor het absentiebeleid van de 18+ leerlingen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande regeling die voor minderjarige leerlingen geldt. In deze regeling speelt de begeleiding van de ouders een belangrijke rol. We hanteren voor de 18+ leerlingen dezelfde procedure rondom verzuim, cijfers, etc. als voor de leerplichtige leerlingen. Hoe kunnen mijn ouders als ik meerderjarig ben in Magister mijn gegevens zien? Je kunt als 18-jarige echter schriftelijk bij je afdelingsleider aangeven dat je gebruik maakt van jouw recht om zelf briefjes te schrijven. Ook kun je (schriftelijk) aangeven dat je jouw ouders geen toegang geeft tot het digitale leerlingvolgsysteem Magister. In beide gevallen zal de school je ouders hier schriftelijk over inlichten. Vanaf dat moment verloopt alle communicatie (verlofaanvragen, ziekmeldingen, oudergespreksavonden) via jou als leerling. Indien nodig maakt de afdelingsleider hierover afspraken met jou en stelt een contract op. Wat is er geregeld omtrent het portretrecht van mijn kind? De afdeling PR & Communicatie gebruikt beeldmateriaal van schoolsituaties voor onder andere de website en het drukwerk. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw portret, dan kun jij of kunnen je ouders dit kenbaar maken bij de senior medewerker PR & Communicatie, de heer P. Levenbach, via Onder welke voorwaarden mogen kluizen geopend worden? Op gezette tijden wordt in het kader van de veiligheid een steekproef gehouden om de inhoud van de kluizen te controleren. Te allen tijde behoudt de schoolleiding het recht om ook buiten de steekproeven een kluis te openen en de inhoud te bekijken. Dit gebeurt altijd in aanwezigheid van minimaal twee personeelsleden. 29

16 Waar vind ik belangrijke documenten? Voor veel verschillende onderwerpen heeft het Pallas Athene voorlichtingsmateriaal en protocollen. De belangrijkste protocollen zijn terug te vinden via publicaties Wat gebeurt er als ik te laat kom? Te laat komen is ongeoorloofd verzuim en betekent de volgende ochtend om uur melden. Bij niet of niet tijdig melden, geldt dat de leerling de volgende dag om uur wordt verwacht. Met welke schooltijden moet ik rekening houden? In normale situaties werkt de school met een 50-minutenrooster. Alleen als er een scholings- of vergadermiddag is (meestal op maandag), wordt er gewerkt met een 45-minutenrooster. De roosters zijn als volgt: 50-minutenrooster 45-minutenrooster 1e uur e uur e uur pauze pauze 4e uur e uur pauze pauze 6e uur e uur e uur Wanneer staan de vakanties gepland? Start schooljaar: 24 augustus 2015 Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2015 Kerstvakantie: 21 dec 2015 t/m 1 jan 2016 Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 feb 2016 Paasvakantie: 25 t/m 28 maart 2016 Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2016 Pinkstermaandag: 16 mei 2016 Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 2016 Het is niet toegestaan eerder op vakantie te gaan of later van vakantie terug te komen dan de hierboven genoemde data. Deze en alle andere agenda items staan in het digitale jaarrooster op Soms duren schoolactiviteiten tot na het 8e uur. Leerlingen moeten rekening houden met activiteiten die kunnen uitlopen tot uur. Deze activiteiten moeten volledig worden bijgewoond. Leerlingen in de klassen 1, 2 en 3 hebben een rooster met gemiddeld 33 lesuren van elk 50 minuten in de week. In 3mavo komt de beroepsoriëntatie daar bovenop. Het ene semester kan meer lesuren hebben dan het andere. 30

17 Pallas Raad van Toezicht Directeur-bestuurder (rector) Medezeggenschapraad Conrector/plv. Rector Afdelingsleider Brugklassen Afdelingsleider mavo Afdelingsleider havo Afdelingsleider vwo OOP Algemeen OOP Onderwijskundig Docenten Docenten Docenten Docenten Jan Lucas Swint - afdelingsleider havo, Coert de Gier - afdelingsleider brugklassen, Gerben Kreeft - afdelingsleider mavo, Clasien Lever-de Vries - afdelingsleider vwo, Harmen Neidig - conrector/ plv. rector en Antoinette Marissink - rector. Bestuur van de school Het bevoegd gezag van het Pallas Athene College is de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede. De stichting wordt bestuurd door de directeur-bestuurder (de rector) en het toezicht ligt bij de Raad van Toezicht. Het bestuur hanteert daarbij de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is bereikbaar via het postadres van de school. De leden van de Raad van Toezicht zijn: - Hanneke Moons, voorzitter - Marcel Kooijman, vicevoorzitter - Peter Beaart - Frans Bus - Johan van de Horst De leden zijn schriftelijk via de school bereikbaar of via de Directie De directie bestaat uit - de rector (de directeur-bestuurder) van de school, Antoinette Marissink: - de conrector/ plv. rector, Harmen Neidig: De directie is telefonisch bereikbaar via het nummer van de school ( ),via het directiesecretariaat kunt u desgewenst een afspraak maken. Managementteam Het managementteam bestaat uit de directie en de vier afdelingsleiders van de onderwijsteams: voor de brugklassen: Coert de Gier: voor de mavo: Gerben Kreeft: voor de havo: Jan Lucas Swint: voor het vwo: Clasien Lever-de Vries: 33

18 Oudercommissie, medezeggenschapsraad en leerlingenraad Het Pallas Athene College heeft een Oudercommissie, een Medezeggenschapsraad en een Leerlingenraad. De samenstelling van deze organen verandert elk jaar. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we naar onze website: Deze zijn bereikbaar via de onderstaande adressen: Interne vertrouwenspersonen Indien een leerling daar behoefte aan heeft, kan hij terecht bij één van onze interne vertrouwenspersonen: Marijke Vos, Elles Westerink, Ellen Bezemer-Brouwer en Lucas Hoeve. Externe vertrouwenspersoon Voor klachten over grensoverschrijdend gedrag: Marijke van den Brink, jeugdverpleegkundige. Bereikbaar via VVGM, afd. jeugdgezondheidszorg, locatie Ede Tel.nr.: Systeembeheer Voor de vragen over de ict-faciliteiten van de school en het inloggen in Magister is het systeembeheer bereikbaar via Decanen De decanen begeleiden het proces van pakketkeuze richting de bovenbouw binnen het Pallas Athene College en de keuze voor een passende vervolgopleiding. Zij zijn voor deze zaken ook het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Iedere afdeling heeft een eigen decaan. Voor de mavo en de brugklassen: Helma Hooijer: Voor de havo Leon van Neer: Voor het vwo Bas Bonte: Zorgcoördinator Binnen het Pallas Athene College sturen twee zorgcoördinator het zorgteam aan. Voor vragen. Zij beantwoorden graag eventuele specifieke zorgvragen en begeleiden de mentoren en interne zorgbegeleiders. Voor de onderbouw (klas 1 en 2) Tineke van den Berg: Voor de bovenbouw (klas 2 t/m 6) Lucas Hoeve: Absentiecoördinator De absentiecoördinator is te bereiken voor vragen over openstaande absenties en ziekmeldingen. Daarnaast registreert de absentiecoördinator de verlofverzoeken voor minder dan een dag. Paul Levenbach: Contact Je/u kunt met alle medewerkers contact opnemen via telefoonnummer (0318) of per mail. Kijk voor de actuele contactlijst op onze website. 34

19

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2014/2015 op maat I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Lyceum de Grundel. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Lyceum

Schoolgids 2014-2015. Lyceum Schoolgids 2014-2015 Lyceum @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan,

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid!

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid! SCHOOLGIDS 2015 2016 Utrecht, 6 juli 2015 Op je toekomst voorbereid! Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Vernieuwend en eigentijds onderwijs...4 1.2. Visie... 4 1.3. Missie...4 1.4.

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO geldig tot juni 2015 behoudens wijzigingen R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht Locatie vwo, havo en

Nadere informatie

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM SCHOOLGIDS SCHOOLJAAR 2014/15 DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM Pagina 1 Pagina 2 VOORWOORD Geachte ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van het Don Bosco College

Nadere informatie

jaargids 2013-2014 mondriaan

jaargids 2013-2014 mondriaan jaargids 2013-2014 mondriaan inhouds opgave Voorwoord De school Openbare school 5 MISSIE EN DOELSTELLINGEN Missie 6 Doel van de school 7 Toezicht en overleg Raad van toezicht 8 Inspectie 8 Schoolleiding

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van het Twickel College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Inhoud Voorwoord...5 Ambities en kernwaarden...7 Kwaliteitszorg en resultaten...8 Percentages eindexamenkandidaten...9 Opbrengstenprofiel 2013...9 Organisatie...10 Lestijden...10

Nadere informatie