@het pallas. Schoolgids Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo"

Transcriptie

1 @het pallas Schoolgids Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

2 Pallas Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Koekeltse Boslaan 21 Tel: CW Ede Fax: Postbus EA Ede Beste leerling, ouder en/of verzorger, van harte welkom bij het Pallas Athene College. In deze schoolgids voor het schooljaar geven wij veel praktische informatie over onze school, in woord en in beeld. Wij werken continu aan het ontwikkelingsproces van onze leerlingen in de wetenschap dat iedere leerling uniek is in zijn of haar groei door de jaren heen. Daarom zijn we altijd bezig met het waar mogelijk verbeteren van het aangeboden onderwijs. Dat doen we graag in nauwe samenwerking met leerlingen en ouders. Gezamenlijk maken we van het Pallas Athene College een inspirerende, respectvolle school waar iedereen tot zijn/haar recht komt en zich optimaal kan ontwikkelen en presteren. Antoinette Marissink Rector Voor de leesbaarheid gebruiken we in deze schoolgids docent en leerling voor zowel mannelijke als vrouwelijke docenten en leerlingen. Hij en zijn kunt u in dat verband dus ook lezen als zij en haar. Als we spreken over ouders kunt u dit ook lezen als ouders/verzorger(s). Inspiratie Respect Prestatie 2

3 Pallas Missie en visie Het Pallas Athene College leidt zijn leerlingen op tot democratische burgers met aandacht voor al hun talenten. De school heeft aandacht voor de individuele leer- en ondersteuningsbehoefte en werkt samen met ouders van leerlingen en de gemeenschap. Accent op talent Het Pallas Athene College is een kleinschalige school met maatwerk voor leerlingen in opleidingsroutes en talentontwikkeling. Vanaf de brugklassen voor mavo, havo, vwo zijn er doorlopende leerlijnen met sport en cultuur. Voor excellente leerlingen heeft de school een aparte opleiding, het vwo-sprint. Het onderwijs op het Pallas Athene College is erop gericht leerlingen voor te bereiden om levenslang te kunnen leren en zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers in een globaliserende wereld. Daarbij zijn aansluiten bij hun ontwikkeling in het basisonderwijs en het voorbereiden op vervolgonderwijs kenmerkende uitgangspunten. Leren is een proces dat zich niet beperkt tot schooltijden. Ouders en anderen in de samenleving spelen ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Het Pallas Athene College streeft ernaar in dialoog met de ouders zijn opvoedkundige taak, gericht op het opvoeden tot democratische burgers, in te vullen. De school wil de maatschappelijke zorgplicht en onderwijsactiviteiten samen met partners uit de samenleving invullen. Een goede onderwijsomgeving is allereerst een veilige omgeving. Daarom gaan we respectvol met elkaar om. Om de leerling een goede start in de maatschappij te geven, wordt hij geïnspireerd om verder te kijken dan het lesboek, gestimuleerd om te ontdekken waartoe hij in staat is en succesvol begeleid naar een diploma dat straks deuren voor hem opent. We hebben dit samengevat in onze drie kernwaarden: Inspiratie, Respect en Prestatie. Leerlingen verschillen in de manier waarop ze leren en in het niveau dat ze kunnen halen. Het Pallas Athene College stelt de talentontwikkeling van leerlingen centraal. Het wil, met recente inzichten in de ontwikkeling van kinderen, onderwijs bieden waardoor zo veel mogelijk leerlingen op een plezierige wijze de school doorlopen en daarbij een diploma halen op hun maximale niveau. 4

4 NSPIRATIE We zijn trots op ons brede aanbod buiten de gewone lessen: Accentklassen Je schooltijd is meer dan lessen volgen alleen. Iedereen heeft talenten. Die talenten zijn alleen niet altijd bekend. Bij het Pallas Athene College krijg je de kans om ze te ontdekken en verder te ontwikkelen. Omdat niet iedereen dezelfde talenten heeft, zegt een niveau als mavo, havo of vwo niet altijd alles. Het is goed om veel en vaak van elkaar te leren. Alle leerlingen maken deel uit van het Pallas Athene College, ongeacht je klas of leerniveau. Daarom bieden wij naast de normale lessen met je klas ook accenturen aan. Uren waarin je samen je talenten vorm kunt geven. Alle leerlingen met talenten in dezelfde richting komen in de brugklas vier uur en in de tweede klas twee uur per week bij elkaar in de sportklas, expressieklas, researchklas of Atheneklas. Sportklas Als jouw talent bij het sporten ligt, dan biedt de sportklas uitkomst. Sportiviteit is een talent waarbinnen je veel kunt ontdekken. Daarom maak je in de sportklas kennis met veel verschillende sporten. Je verdiept je nog verder in verschillende sporten dan bij de reguliere lessen bewegingsonderwijs mogelijk is. De sportklas is gericht op de breedtesport met een heel divers aanbod aan sporten. Trainers van binnen en buiten de school zorgen voor de kennismaking met verschillende sporten. Daarnaast wordt er gewerkt aan de teamgeest en sportbeleving. Het Pallas Athene College heeft een sportcultuur. Misschien past jouw talent daar goed bij! Expressieklas Een talent als schilderen, dansen, acteren en/of beeldhouwen is wat je kunt laten zien en verder kunt ontwikkelen in de expressieklas. Jezelf en je kunsten leren presenteren zijn hierin belangrijke onderdelen. Door de enorme veelzijdigheid in de onderwerpen die in de expressieklas langskomen, is dit een zeer uitdagend accent. Muziek, dans, drama en beeldende kunst zijn zomaar een greep uit de onderwerpen die in de expressieklas aan bod komen. Speciaal hierbij is dat je een aantal keren per schooljaar een voorstelling geeft om het resultaat te laten zien. Researchklas Goed onderzoek kunnen doen is een talent. Interesse tonen in de wereld om je heen en jezelf verwonderen om alles wat er om je heen gebeurt is ook een talent. Deze talenten komen bij elkaar in de researchklas. Een accent voor onderzoekende en nieuwsgierige leerlingen. Met name gericht op onderzoek in de natuurkunde, scheikunde en techniek. Goed kunnen samenwerken is een belangrijke eigenschap om goed onderzoek te kunnen doen. De projecten voer je groepsgewijs uit om zo gebruik te maken van verschillende kwaliteiten. In de researchklas worden op het oog vanzelfsprekende zaken besproken en uitgeplozen, om er vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. Van de vraag: wat maakt dat ik op de grond blijf staan? Tot een systeem om eieren ongeschonden van een flat te laten vallen. Atheneklas Naast heel specifieke kwaliteiten kun je ook breed geïnteresseerd zijn. Interesse in je omgeving, interesse in andere mensen en interesse in de maatschappij. De Atheneklas biedt een programma gericht op deze brede interesse. Zowel expressieve, onderzoekende als sportieve onderdelen vind je terug in dit accent. Hierin kun je je specifieke talenten ontdekken en delen met anderen. Jouw leefomgeving is in de eerste klas het thema voor de Atheneklas. Er is veel te beleven in je eigen buurt, zeker als je onderzoekend en ontdekkend te werk gaat. In het tweede leerjaar maak je kennis met uiteenlopende onderwerpen uit de sport, cultuur, wetenschap en media. Vwo-sprint Vwo-sprint is bedoeld voor excellente leerlingen, die gemotiveerd zijn door het uitdagende programma. De sprintopleiding duurt vijf jaar. In de vwo-sprintopleiding volg je dezelfde vakken als in het reguliere vwo. Het aantal lesuren van alle vakken is gehalveerd en er is zo meer ruimte voor verdieping en verrijking. In deze sprinturen krijg je opdrachten en projecten op een zogenaamde top-down-manier. IBC/ISC Het International Business College (IBC) en het International Science Collega (ISC) zijn een onderdeel van de havo van het Pallas Athene College. Het IBC en ISC brengen je letterlijk de samenleving in om te leren. Je leert in een krachtige leeromgeving: een modern schoolgebouw, het hbo, het echte bedrijfsleven en alternatieve lessituaties. Het IBC en ISC begeleiden je in de ontwikkeling van competenties die van belang zijn voor een mogelijke loopbaan als hbo-student, als ondernemer, wetenschapper of als werknemer in dienst bij een onderneming. International wordt gebruikt, omdat ondernemen steeds internationaler wordt. Je ontvangt naast het gebruikelijke taalonderwijs een meer op handel gericht taalonderwijs. Bovendien doe je mee aan een internationaliseringsproject. (Bijvoorbeeld een buitenlandse reis en een stage bij een buitenlands bedrijf). Er zijn veel flexibele activiteiten in de vorm van stages, excursies, lezingen en modules. ICT-mavo De ICT-mavo is een opleiding van twee jaar. Je kan deze opleiding tijdens het derde en vierde leerjaar van de mavo volgen. De opleiding wordt afgesloten met een heus ICT-project. Als bewijs krijg je een Certificaat. Met dit Certificaat word je direct toegelaten tot de MBO-4 ICT-opleidingen van het ROC-A12. Je krijgt twee uur per week les van docenten van het Pallas én van het ROC-A12. Je leert niet alleen meer over Word, Powerpoint en Excel, maar ook over netwerken, robotisering, hacken, het internet en natuurlijk ga ook zelf programma s maken op de pc en op je mobiele telefoon. 7

5 Kunst Talentklas De Kunst Talentklas start in schooljaar , om, wanneer je excelleert in de kunst, je de ruimte te geven deze talenten verder te ontwikkelen. In de kunst talent klas kun je naar wens en binnen je kunstspecialisatie werken met verschillende materialen, technieken en formaten. Leren verwoorden wat je gedaan hebt, hoe je daartoe gekomen bent en wat de waarde ervan is, maakt deel uit van de vaardigheden die je krijgt aangeleerd. Daarnaast word je uitgedaagd om te ontdekken en te onderzoeken: wat kan ik tot nu toe? Waar houd ik van? Wie ben ik? Wat wil ik? Afhankelijk van de gekozen richting kies je een passende vorm van (blog/dummie/ portfolio). Internationalisering Om als burger goed te kunnen functioneren in deze samenleving, is het van belang dat je al op jonge leeftijd kennis kunt maken met je internationale omgeving. Daarom bieden wij je de mogelijkheid om in aanraking te komen met andere landen en culturen. Hiervoor bouwt het Pallas Athene College internationale contacten op met buitenlandse scholen, organiseren wij projecten met een internationaal karakter en bieden wij je de kans op uitwisselingen. Daarnaast ga je in de voor-examenklas (3mavo, 4havo of 5vwo) op reis naar een Europese hoofdstad. ESPECT Openbare school Het Pallas Athene College is een school voor openbaar voortgezet onderwijs en is daarmee een school waar je je als leerling, ouder of medewerker thuis kunt voelen, ongeacht je levensbeschouwelijke overtuiging, godsdienst of culturele achtergrond. Iedereen is welkom. Diversiteit is een groot goed. Wij zijn als school trots op het openbare karakter en onderschrijven de kernwaarden van het Openbaar Onderwijs van harte. Goede begeleiding De begeleiding voor leerlingen op het Pallas Athene College is goed. Je voelt je als leerling gezien. Er is een duidelijke ondersteunings- en overlegstructuur, waarbinnen de mentor centraal staat. Er zijn veel mogelijkheden voor zorg en ondersteuning op maat voor jou als leerling. Het Pallas Athene College is een school waar actief gewerkt wordt aan sociaal welbevinden, een veilige sfeer, een schone omgeving en een gezonde levensstijl. Burgerschap Burgerschap en integratie staan hoog op de beleidsagenda van het Pallas Athene College. We willen je op school stimuleren in je vorming tot zelfstandige, mondige en kritische burger. Hiervoor worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de lessen leefstijl in klas 1, acties voor goede doelen, leerling-bemiddeling, de projectweek wereldgodsdiensten, een actieve leerlingenraad, internationale uitwisselingsprojecten en de Europese reis in de voorexamenklassen. Veilige school Om op school te kunnen leren en te kunnen werken, moet de school een veilige omgeving zijn. Alleen als je je als leerling en personeelslid veilig voelt, kun je effectief leren en (samen) werken. In school zijn er daarom omgangsregels om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Al deze regels staan in het Veiligheidsplan. Hierin zijn onder anderen protocollen voor het voorkomen en tegengaan van pesten te vinden. Gezonde school Een gezonde geest zit in een gezond lichaam. Daarom proberen we je actief te laten zijn, bijvoorbeeld met de hardloopactie Irun2Bfit en serveren we gezonde broodjes in de schoolkantine. Het Pallas Athene College is een rookarme school. In het gebouw en op het plein mag niet worden gerookt. Er zijn twee gedoogplekken. Voor leerlingen zijn er naast de fietsenstalling onder het afdak banken en asbakken geplaatst. Medewerkers mogen alleen onder het afdakje bij hun buitenzitje roken. Alcohol- en drugsgebruik is voor leerlingen en medewerkers tijdens schoolactiviteiten niet toegestaan. Zo gaan we met elkaar Pallas......werken we met passie aan ontwikkeling. - We geloven in het vermogen van ieder mens om te veranderen, te leren en zich te ontwikkelen. - We zijn ons bewust van onze (maatschappelijke) opdracht en stemmen ons handelen daarop af. - Leerlingen hebben recht op goed onderwijs en passende begeleiding. De beschikbare onderwijstijd wordt optimaal gebruikt om aan doelgerichte ontwikkeling van leerlingen te werken. - De school is een plek om te leren. We gedragen ons zo dat we zelf kunnen leren en geven anderen de ruimte en de rust om te leren....vertrouwen we elkaar en zijn we betrouwbaar. - We zijn ons bewust van ons (pedagogisch) handelen en onze (professionele) houding, waarmee wij respectvol gedrag bij de leerlingen kunnen bevorderen. - We hebben aandacht voor elkaar en bieden veiligheid en geborgenheid. - We respecteren de eigenheid en eigendommen van anderen. 8 9

6 ...houden we rekening met onze eigen en andermans situatie. - We stellen ons respectvol op t.o.v. elkaar. Ook tonen we begrip voor elkaars soms moeilijke situatie. - We behandelen elkaar gelijkwaardig ongeacht geslacht, leeftijd, ras, huidskleur, godsdienst, seksuele voorkeur, levensovertuiging, politieke gezindheid, handicap of welke grond dan ook en gaan met respect met elkaar om. - We respecteren de vrijheid van meningsuiting. We houden ons hierbij aan de geldende regels en wetten. - We houden rekening met de lichamelijke en geestelijke integriteit van de ander, accepteren en respecteren andermans grenzen en handelen hiernaar. - We spreken elkaar aan wanneer de ander zich niet respectvol gedraagt....zijn we ons bewust van onze positie binnen school. - De medewerkers van het Pallas Athene College zijn zich bewust van hun representatieve functie. In allerlei situaties vertegenwoordigen zij het Pallas Athene College. - De medewerkers van het Pallas Athene College communiceren professioneel en onbevooroordeeld over de aan hun zorgen toevertrouwde leerlingen. - De medewerkers en leerlingen van het Pallas Athene College zijn zich bewust van het feit, dat ze deel uitmaken van een team en handelen daarnaar. - Van iedereen wordt verwacht dat hij actie onderneemt, indien de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van leerlingen, ouders, collega s en bezoekers in het gedrang komt. - We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie in woorden, gedragingen en uiterlijke presentatie en handelen....willen we elkaar hulp bieden. - We zijn bereid in te gaan op hulpvragen en bieden een luisterend oor. - We zien het als een uitdaging om te zoeken naar oplossingen op maat van de hulpvraag. RESTATIE Goede opbrengsten Leren is een proces waarin we met elkaar samenwerken: leerlingen, ouders, docenten en overige medewerkers van school. We hebben hoge verwachtingen van elkaar en van onszelf. Wij streven naar maximale opbrengsten, maar houden daarbij ook het belang van kansen geven nadrukkelijk in het oog. Op het Pallas Athene College wordt onderwijs gegeven op mavo-, havo- en vwo-niveau. De mavo is onze aanduiding voor vmbo-t, de theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het aantal leerjaren voor de drie schoolsoortenis niet gelijk. In het onderstaande schema is dit aangegeven. brugklassen perspectiefklas mavo/havo havo/vwo vwo dakpanklas dakpanklas onderbouw mavo/havo 2 mavo 3 mavo 4 dakpanklas havo/vwo 2 dakpanklas havo 3 havo 4 havo 5 vwo 2 vwo 3 vwo 4 vwo 5 vwo 6 vwo SPRINT 1-2 vwo SPRINT 3-6 De brugklassen zijn verdeeld in de perspectiefklas als voorbereiding op de mavo, twee typen dakpanklassen, een ongedeeld vwo en een vwo-sprint. Het ene type dakpanklas kent een combinatie voor mavo en havo, de m/h-klassen, het andere type dakpanklas kent een combinatie voor havo en vwo, de h/v-klassen. Het tweede jaar kent ook m/h-klassen en h/v-klassen, naast de ongedeelde klassen vwo en vwo-sprint. Na het 2e leerjaar zijn er klassen per schooltype: 3- en 4mavo, 3-, 4- en 5havo, 3-, 4-, 5- en 6vwo en 3-, 4- en 5vws. bovenbouw mavo = middelbaar algemeen voortgezet onderwijs havo = hoger algemeen voortgezet onderwijs vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Slagingspercentages Examenresultaten (slagingspercentages) Mavo Havo Vwo Slagingspercentage , en % 80% 60% 40% 20% 0% mavo havo vwo

7 Rekenen en taal Rekenen en taal vormen een belangrijk onderdeel van het eindexamen. We willen je als leerling hier goed op voorbereiden. Naast extra aandacht hiervoor binnen de lessen wiskunde en Nederlands, organiseert de school speciale reken- en taallessen voor leerlingen die hier meer moeite mee hebben. Om je niveau goed in te kunnen schatten, nemen we in de eerste drie klassen CITO-toetsen af. In leerjaar drie volgen alle leerlingen een uur taal/rekenen. Bevorderingspercentages hv 100% 1mh 93% 1vwo 100% 2hv 94% 2mh 94% 2vwo 98% 3havo 95% 3mavo 94% 3vwo 96% 4havo 85% 4vwo 92% 5vwo 94% De kwaliteitskaart De inspectie van het voortgezet onderwijs controleert jaarlijks de kwaliteit op scholen. De inspectie heeft voldoende vertrouwen in de kwaliteit van het Pallas Athene College en kent de school jaarlijks een basisarrangement toe. Kwaliteitszorg Het Pallas Athene College werkt voortdurend aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. We kijken daarbij kritisch naar behaalde prestaties en naar de weg die naar deze prestaties heeft geleid. Hiervoor gaan we in gesprek met ouders, leerlingen en medewerkers. Ook vinden we het belangrijk om transparant te zijn over de behaalde resultaten. Uitgebreide informatie hierover - en een vergelijking met landelijke resultaten - vindt u op de site 12

8 Pallas Leerlingbegeleiding Onze leerlingbegeleiding is gericht op het ondersteunen van je persoonlijke ontwikkeling. Dit gebeurt in alle klassen en loopt als een rode draad door je hele schoolperiode. De leerlingbegeleiding richt zich op drie hoofdactiviteiten: leren leren leren kiezen leren leven Als daar aanleiding voor is, worden er ook partijen van buiten de school bij betrokken. Mentor De mentor is de spil van jouw begeleiding en is het aanspreekpunt voor jouw ouders. Je mentor geeft les in één van de vakken die je volgt en begeleidt je tijdens mentoruren, waardoor hij zich een goed beeld van jou en de andere leerlingen kan vormen. Waar in de bovenbouw geen mentoruren zijn, heb je een persoonlijke mentor. Afdelingsleider Elke afdeling heeft een afdelingsleider, die verantwoordelijk is voor het onderwijs en de organisatie van jouw afdeling. De afdelingsleider geeft leiding aan de mentoren en de docenten van de afdeling. Er zijn vier afdelingsleiders: voor de brugklas, de mavo, de havo en het vwo. Binnen een afdeling worden door de docenten afspraken gemaakt over de begeleiding en de aansluiting van het onderwijs bij het vervolgonderwijs. De leerlingbegeleiding binnen de afdeling wordt gedaan door de mentoren. Decaan Tijdens je schoolcarrière maak je verschillende keuzes, bijvoorbeeld voor een sector (mavo), profiel (havo en vwo) of vervolgopleiding. De decaan begeleidt je bij deze keuzeprocessen. Vertrouwenspersonen Er kunnen situaties zijn waarbij je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek. Je kan dan terecht bij één van de vertrouwenspersonen. De inhoud van dit gesprek wordt, zonder toestemming van de betrokkene, niet met anderen gedeeld. Dit geldt in alle gevallen, behalve bij levensbedreigende situaties. Absentiecoördinator Heb je een verlofaanvraag voor minder dan een dag, dan lever je deze vooraf in bij de absentiecoördinator. Wanneer je te laat bent voor de les, haal je eerst bij de absentiecoördinator een toegangsbewijs voor deze les Lesuitval Als een les in de brugklas uitvalt, wordt deze les overgenomen door een andere docent. Als dit niet lukt, wordt er een nieuw rooster gemaakt om tussenuren te voorkomen. Je schooldag kan hierdoor korter worden. Magister Het rooster wordt gepubliceerd in Magister. Hier vind je ook je huiswerk, studieplanners, digitale opdrachten en lesmateriaal. Als er wijzigingen zijn in het rooster, dan zie je die vanaf uur s morgens. Er bestaat een handige App die je op je smartphone of tablet kunt installeren. Toetsinhaalmomenten (TIM) Je kunt in de loop van een schooljaar maximaal vijf toetsen inhalen. Het is daarom belangrijk dat je je uiterste best doet om de toetsen op het oorspronkelijk geplande moment te maken! Lessentabel Voor het schooljaar is er één lessentabel. Daarin is voor elke jaargroep aangegeven hoeveel uur per week per vak in het onderwijsprogramma is opgenomen. VAK brugklas 2e klas Nederlands , Engels ,5 3,5 2,5 3 2,5 Frans , Duits , Aardrijkskunde ,5 3 Geschiedenis Management en Organisatie Economie , Maatschappijleer Wiskunde Wiskunde A Wiskunde B 4 3, Wiskunde C Wiskunde D Biologie , Techniek 2 Natuurscheikunde 2 Natuurkunde , Scheikunde Algemene NatuurWetenschappen 2 Culturele en Kunstzinnige Vorming 1 1 0,5 2 Beeldende vorming Dramatische vorming 1 1 Kunstvak Muziek 1 Lichamelijke Opvoeding ,5 1, LO2 3 3 Beweging, Sport en Maatschappij Loopbaanörientatie- en begeleiding 1* Accenturen 4 2 Studie-uren/mentoruren Rekenen/taal 1 1 3havo/vwo 3mavo 4mavo 4havo 5 havo 4vwo 5vwo 6vwo 14 15

9 Leuke school Elke leerling van het Pallas Athene College is automatisch lid van de leerlingvereniging Dionysus. Het bestuur van de vereniging bestaat uit leerlingen. Dionysus organiseert jaarlijks een aantal themafeesten: Het Hairbal, het Kerstgala en het PallasPop. Kaarten kunnen alleen in de voorverkoop worden verkregen, zodat bij binnenkomst op identiteit kan worden gecontroleerd. Alle feesten zijn alcoholvrij. Bij alcoholconsumptie voorafgaand aan het feest wordt de toegang geweigerd. Schoolpas Je krijgt op school een schoolpas, deze pas is voorzien van je pasfoto en specifieke informatie over jou, zoals je naam, je klas en je kluisnummer. Als je jouw pas kwijt raakt, moet je een vergoeding betalen voor een nieuwe pas. Leerlingenraad Wil je meedenken over de inrichting en de activiteiten van de school, dan kan dat in de leerlingenraad. Uit alle klassen kunnen leerlingen hieraan deelnemen. De leerlingenraad overlegt regelmatig met de rector en wordt begeleid door een docent. Het leerlingstatuut (reglement van orde) Het Pallas Athene College heeft een leerlingstatuut. Hierin zijn de rechten en plichten van leerlingen en docenten beschreven. Je kunt het vinden in Magister. krijgt daarna een gebruikersnaam en een toegangscode. Het niet houden aan afspraken, heeft uitsluiting van het gebruik van het computernetwerk tot gevolg. Bij bewust toegebrachte schade of het onbevoegd inbreken in het computersysteem ( hacken ) volgt schorsing, verwijdering en een rekening voor het herstel. Voor alle zaken over ICT gebruik lees je het boekje Pallas ICT gebruik. Magister De gegevens van leerlingen worden bewaard in Magister, het schooladministratieprogramma. In Magister worden alle voor het onderwijs belangrijke gegevens opgeslagen. Jij als leerling en u als ouders hebben toegang tot Magister om cijfers, absentiegegevens, huiswerk, studieplanners et cetera in te kunnen zien. Bevorderingsregels De eisen die gelden voor de bevordering in de onderbouw staan beschreven in het document bevorderingsreglement onderbouw. Deze staat in de ELO van Magister. Voor de bovenbouw vind je op dezelfde plaats de studiegids voor het eindexamen met informatie over de bevorderingsregels. Afspraken over gebruik van PC en internet In de algemene omgangsregels is vastgelegd dat computers op school alleen voor schooldoeleinden worden gebruikt. De school is aangesloten op een glasvezelkabelnetwerk met snel internet. In de computerlokalen staan PC s en voor flexibele inzet zijn laptops beschikbaar. Het werken met computers, netwerken en internetdienstverlening vraagt om zorgvuldige afspraken. Je tekent daarom bij aanvang van je schoolloopbaan op het Pallas Athene College het gebruikersprotocol en 16

10 Pallas School, kind en ouders Met de inschrijving van uw kind als leerling van het Pallas Athene College, gaat u als ouders en daarmee ook uw kind akkoord met de afspraken en de regels die op onze school gelden. Ouders en school werken samen in de begeleiding van de leerling. Informatie-uitwisseling is daarbij van groot belang. Op de website van de school kunt u volgen welke activiteiten plaatsvinden. Mentor De mentor is het aanspreekpunt voor ouders gedurende het hele jaar. Als daar aanleiding toe is, zal de mentor met u contact opnemen en andersom kunt u altijd de mentor benaderen. Wij vertrouwen erop dat u ons tijdig informeert over alle zaken rond uw kind die van belang zijn. De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding, gericht is op het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling. Dit gebeurt in alle klassen en loopt als een rode draad door de hele schoolperiode. De leerlingbegeleiding richt zich op drie hoofdactiviteiten: leren leren leren kiezen leren leven Als daar aanleiding voor is, worden er ook partijen van buiten de school bij betrokken. Afdelingsleider Elke afdeling heeft een afdelingsleider, die verantwoordelijk is voor het onderwijs en de organisatie van de afdeling. De afdelingsleider geeft leiding aan de mentoren en de docenten van de afdeling. Er zijn vier afdelingsleiders: voor de brugklas, de mavo, de havo en het vwo. Binnen een afdeling worden door de docenten afspraken gemaakt over de begeleiding en de aansluiting van het onderwijs bij het vervolgonderwijs. De leerlingbegeleiding binnen de afdeling wordt gedaan door de mentoren. Decaan Tijdens de schoolcarrière van uw kind moeten er verschillende keuzes gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld voor een sector (mavo), profiel (havo en vwo) of vervolgopleiding. De decaan begeleidt uw kind bij deze keuzeprocessen. Rapporten en ouderavonden Vier keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee, waarin zijn prestaties tot op dat moment zijn becijferd. Tweemaal per jaar wordt u uitgenodigd om de vorderingen van uw kind met zijn docenten te bespreken. Daarbij is de leerling ook van harte uitgenodigd. Met de mentor kunt u gedurende het hele schooljaar contact opnemen over de vorderingen van uw kind. Bij een afwijking van de reguliere leerroute krijgen u en uw kind ruim vóór het einde van het schooljaar een advies van de school over de aanbevolen studieroute in het volgende schooljaar. In een aantal gevallen is het advies bindend. Elk jaar wordt er een aantal informatieavonden georganiseerd voor ouders. Vlak voor de zomervakantie worden de ouders van de nieuwe brugklasleerlingen voorgelicht over het aanstaande schooljaar. Ook voor de ouders en leerlingen van de andere leerjaren zijn er voorlichtings- en kennismakingsavonden. Magister De gegevens van leerlingen worden bewaard in Magister, het schooladministratieprogramma. In Magister worden alle voor het onderwijs belangrijke gegevens opgeslagen. Ouders hebben toegang tot Magister om cijfers, absentiegegevens, huiswerk, studieplanners et cetera in te kunnen zien. Communicatie De communicatie tussen ouders en school verloopt in principe via de digitale weg. Via het PA-Nieuws wordt u, gedurende het schooljaar, regelmatig op de hoogte gehouden over nieuws en ontwikkelingen binnen de school. Daarnaast publiceren wij regelmatig nieuwsberichten en documenten op onze website. Specifieke leerlingbegeleiding Op een schoolpopulatie van circa 1100 leerlingen zijn er altijd een paar leerlingen die het niet zo gemakkelijk hebben. Er zijn verschillende omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de ontwikkeling van een kind wordt bedreigd. In dat geval wordt specifieke leerlingbegeleiding ingezet. Dat kan bijvoorbeeld bij dyslexie, faalangst, sociaal emotionele problemen of bij lichamelijke of psychische problematiek. Hierbij kan een beroep gedaan worden op de zorgcoördinator, interne zorgbegeleider en het schoolmaatschappelijkwerk. Zorgcoördinator De afstemming van de leerlingenzorg binnen de teams met instellingen buiten de school, valt onder de verantwoordelijkheid van de Zorgcoördinator. Conciërge De conciërges van de school zijn aanspreekpunt voor ouders en leerlingen voor praktische zaken. De conciërges zorgen samen met de toezichthouders ervoor dat de school een veilige omgeving is voor de leerlingen. Absentie en verlof Zo gaan we om met absentie en verlof. - Als een leerling ziek thuis blijft, verwachten wij van de ouders vóór uur: een telefoontje op (0318) (toets 1) of een melding via het contactformulier ziekmelding op onze website. - Als een leerling ziek naar huis gaat, meldt hij zich af bij de absentiecoördinator of in de mediatheek. We verwachten een telefoontje wanneer de leerling thuis is aangekomen. Indien 18

11 de leerling die dag nog een toets moet maken, meldt hij zich bij de afdelingsleider. - Indien een leerling langer dan één dag ziek blijft, verwachten we opnieuw een ziekmelding. - Een leerling die beter is en weer op school komt, neemt een brief (formulier betermelding op onze website) mee van de ouders voor de absentiecoördinator waarin aangegeven wordt, van wanneer tot wanneer de leerling ziek is geweest. - Verlof voor enkele uren (voor tandartsbezoek enz.) dient altijd van te voren gemeld te worden met een brief (formulier kort verlof op onze website) van de ouders bij de absentiecoördinator. - Langer verlof dient ruim van te voren (minimaal een week) schriftelijk bij de afdelingsleider aangevraagd te worden door de ouders. Verlof De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. In bepaalde omstandigheden is verlof wel mogelijk, u kunt hiervoor de website van leerplicht gemeente Ede raadplegen. Als u voor uw kind wegens feestelijke omstandigheden verlof wilt aanvragen, verzoeken wij u dat uiterlijk een week van te voren bij de afdelingsleider te doen. Ongeoorloofd verzuim rond schoolvakanties moet door ons bij de afdeling leerplicht van de gemeente gemeld worden. Oudercommissie Het Pallas Athene College heeft een actieve oudercommissie, die jaarlijks een of twee avonden voor ouders van leerlingen organiseert. De thema s zijn actueel en hebben betrekking op opvoeding of begeleiding bij de schoolcarrière. De oudercommissie is ook een klankbord voor ouders en management en overlegt regelmatig met de directie van de school. De oudercommissie bestaat uit zes tot negen ouders. Wilt u nadere informatie en/of heeft u belangstelling voor deelname aan de oudercommissie, mail dan naar of kijk op de website. U bent als Pallasouder ook van harte uitgenodigd om lid te worden van de facebookpagina van de oudercommissie. Het adres is: https://www. facebook.com/groups/oudercommissie.pallas.athene.college/ Medezeggenschapsraad De medezeggenschap voor ouders, leerlingen en medewerkers is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad bestaat uit twaalf leden: zes medewerkers, drie ouders en drie leerlingen. Veel beleidszaken worden aan de MR voorgelegd voor een advies of ter instemming. Wilt u nadere informatie en/of heeft u belangstelling voor deelname aan de medezeggenschapsraad, mail dan naar of kijk op de website. Schorsing en verwijdering De wet voortgezet onderwijs (WVO) biedt de mogelijkheid om een leerling voor ten hoogste vijf dagen te schorsen. Bij ernstig wangedrag kan de afdelingsleider in naam van de directie een leerling schorsen. Het besluit tot schorsing wordt, schriftelijk en met redenen omkleed, aan de leerling en zijn ouders meegedeeld. Van schorsing langer dan één dag wordt ook melding gedaan bij de onderwijsinspectie. Als een leerling zich (bij herhaling) ernstig misdraagt, dan kan de directie besluiten tot definitieve verwijdering van de leerling van de school, op grond van artikel 14 van het inrichtingsbesluit W.V.O. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling vindt pas plaats na overleg met de inspecteur. 21

12 Klachtenregeling Als u het niet eens bent met de gang van zaken op school horen wij dat graag zo snel mogelijk om er vervolgens met u over te praten. Bezwaren en klachten houden de school scherp en kunnen tot verbeteringen leiden. De eerst aangewezen personen met wie u contact kunt opnemen zijn de mentor en de afdelingsleider. Als een zaak niet tot tevredenheid wordt opgelost, kunt u zich wenden tot de directie van de school. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld, waarin staat beschreven hoe leerlingen, ouders en medewerkers moeten handelen in het geval van een klacht. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de website van de school. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht kan bij de directie of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Deze vertrouwenspersoon vindt u op de website van het Pallas Athene College. De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon

13 Pallas Schoolkosten Het Pallas Athene College onderschrijft de landelijke Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is dat de hoogte van de schoolkosten geen belemmering mag vormen voor ouders/verzorgers en leerlingen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Voor het onderwijs ontvangt de school subsidie van het ministerie. Deze subsidie is bedoeld voor het salaris van de medewerkers, het onderhoud van de schoolgebouwen en de leermiddelen, zoals de schoolboeken die nodig zijn voor het onderwijs. Leerlingen hebben ook zelf materialen en hulpmiddelen nodig om het onderwijs te kunnen volgen en hun werk goed te kunnen doen. De school geeft aan welke materialen nodig zijn. De ouders of leerlingen moeten hier zelf voor zorgen. Dit zijn bijvoorbeeld een atlas, woordenboeken, een rekenmachine, een agenda, schrijfmateriaal en gymkleding. De verantwoordelijkheid voor kleding en schoeisel (bij gymnastiek) ligt bij u als ouders. Buitenlandse reizen Een verblijf in het buitenland leert je veel, niet alleen op het gebied van vreemde talen en culturen, maar ook over je eigen cultuur en je eigen persoon. We vinden het daarom belangrijk de leerlingen dit te laten ervaren. Alle leerlingen uit 3mavo, 4havo en 5vwo gaan aan het begin van het nieuwe schooljaar op werkweek. De kosten voor deze werkweek bedragen 275,00. Daarnaast worden er gedurende het schooljaar verschillende buitenlandse uitwisselingsprogramma s georganiseerd, waar leerlingen zich voor kunnen opgeven. De kosten voor deze uitwisselingen kunnen door de bestemming en de duur van de reis variëren Accentklassen De kosten voor deelname aan de sportklas, expressieklas of researchklas bedragen in het eerste en het tweede leerjaar 200,00 het derde schooljaar kent uitsluitend een sportklas voor de leerlingen van 3havo en 3vwo. De kosten hiervoor bedragen 150,00. Bij deelname aan het sportklaskamp aan het einde van het 2e leerjaar, wordt een eigen bijdrage gevraagd van 100,00. Deelname aan de Sport High School kost in elk leerjaar 300,00. Kunst Talentklas Voor het deelnemen aan de Kunst Talentklas wordt een bijdrage van 100,00 per leerjaar gevraagd. ICT-mavo De ICT-mavo bestaat uit twee leerjaren (3mavo en 4mavo) voor beide jaren wordt een bijdrage gevraagd. Voor 3mavo is dit 100,00 voor 4mavo is dit 50,00 IBC/ISC Voor deelname aan het IBC wordt eenmalig een bijdrage van 200,00 gevraagd als tegemoetkoming in de kosten voor excursies, docenten en sprekers. Daarnaast wordt er een bijdrage van minimaal 150,00 gevraagd voor de deelname een de internationale reis. Wintersportdag Indien de weersomstandigheden het toelaten organiseren we voor de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 een wintersportdag in Winterberg, De kosten hiervoor worden alleen bij deelname in rekening gebracht. Daarnaast wordt er voor de leerlingen uit de bovenbouw een meerdaagse ski-reis georganiseerd. Vrijwillige ouderbijdrage Naast de lessen worden er ook activiteiten georganiseerd die wij noodzakelijk vinden voor goed en aantrekkelijk onderwijs. U kunt hierbij denken aan projecten, sportdagen, vieringen, excursies, introductieweken e.d. Deze zaken worden niet door de overheid gefinancierd en kunnen door de school ook niet worden aangeboden zonder een financiële bijdrage van de ouders. Een brief met het overzicht van de activiteiten per leerjaar, de overeenkomst en de factuur ontvangt u aan het begin van het schooljaar en kunt u ook vinden op de website van de school. Kopieerpas/kluispas Leerlingen ontvangen een kopieerpas/kluispas die gedurende de gehele schoolperiode geldig is. Voor alle leerlingen is na betaling van de vrijwillige ouderbijdrage een kluis beschikbaar die met deze pas te openen is. Daarnaast wordt deze pas na de betaling opgeladen met 50 kopieën/prints. De leerling krijgt eenmalig een kopieerpas/kluispas uitgereikt. Het aanvragen van een nieuwe pas kost 5,00. Ongevallenvoorziening De school heeft een collectieve ongevallen- en reisverzekering afgesloten voor de leerlingen en medewerkers van het Pallas Athene College. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die leerlingen overkomen tijdens de schooluren, de activiteiten in schoolverband zoals stages en sportwedstrijden en tijdens het rechtstreeks komen en gaan van en naar school of de plaats waar de activiteiten of de werkzaamheden plaatsvinden. De reisverzekering is van kracht tijdens reizen, kampen en excursies die onder auspiciën van de school plaatsvinden. Een uitkering van de schoolongevallenverzekering betekent geen erkenning van wettelijke aansprakelijkheid. 25

14 Verlies, diefstal en vernieling Het Pallas Athene College heeft geen verzekering voor verlies, diefstal of vernieling van eigendommen van leerlingen. Eigendommen dienen zo veilig mogelijk te worden opgeborgen en te zijn voorzien van een naam of een ander kenteken. Dit geldt vooral voor (brom)fietsen en scooters. Deze moeten goed worden afgesloten en worden geparkeerd in de daarvoor bestemde ruimte. Volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:169) zijn ouders aansprakelijk voor de schade die door hun kinderen die jonger dan 14 jaar zijn, is veroorzaakt. Als een kind 15 jaar is, kunnen ouders zich onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als zij het gedrag van hun kind niet hebben kunnen beletten, onttrekken aan hun aansprakelijkheid. Kinderen vanaf 16 jaar kunnen zelf verantwoordelijk worden gesteld voor hun daden. Schade die een leerling aanbrengt aan het terrein, het gebouw of de inventaris, wordt door het Pallas Athene College in principe verhaald op de ouders van de leerling die de schade heeft toegebracht. Een meerderjarige leerling is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de door hem veroorzaakte schade. Als een groep scholieren zich schuldig maakt aan het toebrengen van schade, dan kan elk lid van deze groep aansprakelijk worden gesteld voor de toegebrachte schade, ongeacht of hij daadwerkelijk de schade heeft toegebracht. Hij is aansprakelijk voor het totale bedrag van de schade en dient zelf de personen, die medeverantwoordelijk zijn voor de schade, daarvoor aan te spreken. Beleid rond sponsorgelden Het Pallas Athene College houdt zich aan het landelijke convenant van scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring. 26

15 Pallas Hoe is de privacy van de persoonsgegevens geregeld? Bij de administratie neemt de school de privacy van de leerlingen in acht volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens. Namen van geslaagde examenkandidaten worden op de website van de school gepubliceerd. Jij of je ouders dienen tijdig aan te geven als je hier bezwaar tegen hebt. Voor het gebruik van en internet geldt het - en internetprotocol. Informatie- en communicatieapparatuur mogen binnen school uitsluitend op de aangegeven plekken worden gebruikt. Bij overtreding van deze regel wordt het apparaat tijdelijk in beslag genomen en kan om uur bij de administratie worden opgehaald. In geval informatie- en communicatieapparatuur wordt aangetroffen tijdens een toets, wordt het apparaat tijdelijk in beslag genomen en de toets wordt met een 1 beoordeeld. Beeld en geluidsopnamen, die onder schooltijd of bij schoolactiviteiten zijn gemaakt, mogen zonder toestemming van het management niet buiten de school worden gepresenteerd. Overtreding kan leiden tot schorsing of verwijdering van de school. Wordt de beschikbare informatie met beide ouders gedeeld? Bij vragen om informatie over een leerling geeft de school in principe gelijke informatie aan beide ouders, ook als er één ouder wel en de andere ouder niet met het ouderlijk gezag is belast. Als de school het geven van informatie in strijd vindt met het belang van het kind, dan wordt op de informatieregel een uitzondering gemaakt. De ouder die niet met de dagelijkse verzorging van de leerling is belast, ontvangt alleen informatie op zijn of haar verzoek. Wat gebeurt er wanneer ik meerderjarig (18 jaar) word? Leerlingen die 18 jaar zijn geworden zijn volgens de Nederlandse wet handelingsbekwaam. Daarom mogen ze in principe zelf absentiebriefjes ondertekenen en telefonische ziekmeldingen doen. Als 18+ leerling val je niet meer onder de leerplicht. Wel moet je volgens de wet een startkwalificatie halen. Op het Pallas Athene College hechten we groot belang aan een goede samenwerking tussen de drie partijen: leerling, ouders en school. We kiezen er daarom voor het absentiebeleid van de 18+ leerlingen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande regeling die voor minderjarige leerlingen geldt. In deze regeling speelt de begeleiding van de ouders een belangrijke rol. We hanteren voor de 18+ leerlingen dezelfde procedure rondom verzuim, cijfers, etc. als voor de leerplichtige leerlingen. Hoe kunnen mijn ouders als ik meerderjarig ben in Magister mijn gegevens zien? Je kunt als 18-jarige echter schriftelijk bij je afdelingsleider aangeven dat je gebruik maakt van jouw recht om zelf briefjes te schrijven. Ook kun je (schriftelijk) aangeven dat je jouw ouders geen toegang geeft tot het digitale leerlingvolgsysteem Magister. In beide gevallen zal de school je ouders hier schriftelijk over inlichten. Vanaf dat moment verloopt alle communicatie (verlofaanvragen, ziekmeldingen, oudergespreksavonden) via jou als leerling. Indien nodig maakt de afdelingsleider hierover afspraken met jou en stelt een contract op. Wat is er geregeld omtrent het portretrecht van mijn kind? De afdeling PR & Communicatie gebruikt beeldmateriaal van schoolsituaties voor onder andere de website en het drukwerk. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw portret, dan kun jij of kunnen je ouders dit kenbaar maken bij de senior medewerker PR & Communicatie, de heer P. Levenbach, via Onder welke voorwaarden mogen kluizen geopend worden? Op gezette tijden wordt in het kader van de veiligheid een steekproef gehouden om de inhoud van de kluizen te controleren. Te allen tijde behoudt de schoolleiding het recht om ook buiten de steekproeven een kluis te openen en de inhoud te bekijken. Dit gebeurt altijd in aanwezigheid van minimaal twee personeelsleden. 29

16 Waar vind ik belangrijke documenten? Voor veel verschillende onderwerpen heeft het Pallas Athene voorlichtingsmateriaal en protocollen. De belangrijkste protocollen zijn terug te vinden via publicaties Wat gebeurt er als ik te laat kom? Te laat komen is ongeoorloofd verzuim en betekent de volgende ochtend om uur melden. Bij niet of niet tijdig melden, geldt dat de leerling de volgende dag om uur wordt verwacht. Met welke schooltijden moet ik rekening houden? In normale situaties werkt de school met een 50-minutenrooster. Alleen als er een scholings- of vergadermiddag is (meestal op maandag), wordt er gewerkt met een 45-minutenrooster. De roosters zijn als volgt: 50-minutenrooster 45-minutenrooster 1e uur e uur e uur pauze pauze 4e uur e uur pauze pauze 6e uur e uur e uur Wanneer staan de vakanties gepland? Start schooljaar: 24 augustus 2015 Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2015 Kerstvakantie: 21 dec 2015 t/m 1 jan 2016 Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 feb 2016 Paasvakantie: 25 t/m 28 maart 2016 Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2016 Pinkstermaandag: 16 mei 2016 Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 2016 Het is niet toegestaan eerder op vakantie te gaan of later van vakantie terug te komen dan de hierboven genoemde data. Deze en alle andere agenda items staan in het digitale jaarrooster op Soms duren schoolactiviteiten tot na het 8e uur. Leerlingen moeten rekening houden met activiteiten die kunnen uitlopen tot uur. Deze activiteiten moeten volledig worden bijgewoond. Leerlingen in de klassen 1, 2 en 3 hebben een rooster met gemiddeld 33 lesuren van elk 50 minuten in de week. In 3mavo komt de beroepsoriëntatie daar bovenop. Het ene semester kan meer lesuren hebben dan het andere. 30

17 Pallas Raad van Toezicht Directeur-bestuurder (rector) Medezeggenschapraad Conrector/plv. Rector Afdelingsleider Brugklassen Afdelingsleider mavo Afdelingsleider havo Afdelingsleider vwo OOP Algemeen OOP Onderwijskundig Docenten Docenten Docenten Docenten Jan Lucas Swint - afdelingsleider havo, Coert de Gier - afdelingsleider brugklassen, Gerben Kreeft - afdelingsleider mavo, Clasien Lever-de Vries - afdelingsleider vwo, Harmen Neidig - conrector/ plv. rector en Antoinette Marissink - rector. Bestuur van de school Het bevoegd gezag van het Pallas Athene College is de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede. De stichting wordt bestuurd door de directeur-bestuurder (de rector) en het toezicht ligt bij de Raad van Toezicht. Het bestuur hanteert daarbij de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is bereikbaar via het postadres van de school. De leden van de Raad van Toezicht zijn: - Hanneke Moons, voorzitter - Marcel Kooijman, vicevoorzitter - Peter Beaart - Frans Bus - Johan van de Horst De leden zijn schriftelijk via de school bereikbaar of via de Directie De directie bestaat uit - de rector (de directeur-bestuurder) van de school, Antoinette Marissink: - de conrector/ plv. rector, Harmen Neidig: De directie is telefonisch bereikbaar via het nummer van de school ( ),via het directiesecretariaat kunt u desgewenst een afspraak maken. Managementteam Het managementteam bestaat uit de directie en de vier afdelingsleiders van de onderwijsteams: voor de brugklassen: Coert de Gier: voor de mavo: Gerben Kreeft: voor de havo: Jan Lucas Swint: voor het vwo: Clasien Lever-de Vries: 33

18 Oudercommissie, medezeggenschapsraad en leerlingenraad Het Pallas Athene College heeft een Oudercommissie, een Medezeggenschapsraad en een Leerlingenraad. De samenstelling van deze organen verandert elk jaar. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we naar onze website: Deze zijn bereikbaar via de onderstaande adressen: Interne vertrouwenspersonen Indien een leerling daar behoefte aan heeft, kan hij terecht bij één van onze interne vertrouwenspersonen: Marijke Vos, Elles Westerink, Ellen Bezemer-Brouwer en Lucas Hoeve. Externe vertrouwenspersoon Voor klachten over grensoverschrijdend gedrag: Marijke van den Brink, jeugdverpleegkundige. Bereikbaar via VVGM, afd. jeugdgezondheidszorg, locatie Ede Tel.nr.: Systeembeheer Voor de vragen over de ict-faciliteiten van de school en het inloggen in Magister is het systeembeheer bereikbaar via Decanen De decanen begeleiden het proces van pakketkeuze richting de bovenbouw binnen het Pallas Athene College en de keuze voor een passende vervolgopleiding. Zij zijn voor deze zaken ook het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Iedere afdeling heeft een eigen decaan. Voor de mavo en de brugklassen: Helma Hooijer: Voor de havo Leon van Neer: Voor het vwo Bas Bonte: Zorgcoördinator Binnen het Pallas Athene College sturen twee zorgcoördinator het zorgteam aan. Voor vragen. Zij beantwoorden graag eventuele specifieke zorgvragen en begeleiden de mentoren en interne zorgbegeleiders. Voor de onderbouw (klas 1 en 2) Tineke van den Berg: Voor de bovenbouw (klas 2 t/m 6) Lucas Hoeve: Absentiecoördinator De absentiecoördinator is te bereiken voor vragen over openstaande absenties en ziekmeldingen. Daarnaast registreert de absentiecoördinator de verlofverzoeken voor minder dan een dag. Paul Levenbach: Contact Je/u kunt met alle medewerkers contact opnemen via telefoonnummer (0318) of per mail. Kijk voor de actuele contactlijst op onze website. 34

19

Brochure 2015. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

Brochure 2015. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Brochure 2015 Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Inspiratie Respect Prestatie 4 februari 2015 Minilessen Ouderinformatie van 14:00 tot 16:00 uur van 19:30 tot 21:00 uur 18 februari 2015 vwo-sprint

Nadere informatie

Brochure 2014. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

Brochure 2014. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Brochure 2014 Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Inspiratie Respect Prestatie Opendagen 2014 5 februari 2014 Minilessen Ouderinformatie van 13:45 tot 15:30 uur van 19:30 tot 21:00 uur 26

Nadere informatie

Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Schoolgids 2014-2015 Welkom Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Koekeltse Boslaan 21 Tel: 0318 624500 6715 CW Ede Fax: 0318 639041 Postbus

Nadere informatie

Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Schoolgids 2013-2014 Welkom Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Koekeltse Boslaan 21 Tel: 0318 624500 6715 CW Ede Fax: 0318 639041 Postbus

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Brochure 2011-2012 Inspiratie Respect Prestatie Open dag 21 januari 2011 van 18.30 tot 21.30 uur volg het Pallas Pad 7 februari 2011 Minilessen Ouderinformatie

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2016-2017 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas:

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas: VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA Kennismaking op 11 juni 2013 Dit boekje is van: Ik zit in klas: Montessori Lyceum Amsterdam Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam telefoon 020 6767 855 administratie@mla.msa.nl

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Groene Hart Rijnwoude is kleinschalig met een breed onderwijsaanbod op het gebied van vmbo-b/k, tl en havo. Op onze school staat Leren met uitzicht centraal. We geven onze leerlingen uitzicht op een goede

Nadere informatie

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI /

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / OPEN HUIS WOENSDAG 14 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS MAANDAG 22 JANUARI / 19.00-20.30 UUR Kies voor Corderius College

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten Passie PRISMA: KUNST,

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo en vwo op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doel presentatie Uitleg onderwijs in het havo en vwo op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen van ouders Uitgangspunten van het OVC

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO BESTE OUDERS EN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN WAT IS DAT TOCH SPANNEND: KIEZEN VOOR EEN MIDDELBARE SCHOOL! Deze brochure laat

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Doetinchem vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij School2Care! CoachJ Je coach is de komende tijd je steun en toeverlaat.

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier brugklas, klas 2, 3 en vmbo 4

Aanmeldingsformulier brugklas, klas 2, 3 en vmbo 4 Aanmeldingsformulier brugklas, klas 2, 3 en vmbo 4 Gegevens aan te melden leerling Achternaam burg. stand (officiële achternaam):... Officiële voornamen (voluit):......man/vrouw * Roepnaam:... Adres:...

Nadere informatie

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas?

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) traditioneel onderwijs met oog voor nieuwe ontwikkelingen Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Welke

Nadere informatie

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden.

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden. Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders 2017 2018 Waar je groeit door gezien te worden. Welkom op de Openbare MAVO Zeist De school ligt in een oud en beschermd natuurgebied.

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je nodig hebt voor je vervolgonderwijs op het mbo, hbo en

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Op de Groene Hart Topmavo komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies. We hebben in klas 1 zowel tl-klassen als tl/havoklassen. Bij ons kunnen leerlingen Meer dan leren. Leerlingen doen

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. open dag. vmbo groen. Enschede. Vakman schaps route. vrijdag 26 januari uur uur.

Doe mee in onze. groene wereld. open dag. vmbo groen. Enschede. Vakman schaps route. vrijdag 26 januari uur uur. Doe mee in onze groene wereld Enschede vmbo groen Vakman schaps route open dag vrijdag 26 januari 2018 15.30 uur - 20.30 uur www.aoc-oost.nl 2informatie vmbo groen 2018-2019 AOC Oost is jouw wereld. Een

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

gymnasium atheneum havo

gymnasium atheneum havo Damstede gymnasium atheneum havo Brede oriëntatie & Talentontwikkeling Klassieke Vorming Informatie voor ouders van toekomstige brugklassers 2015-2016 exact (pilot Technasium) kunstzinnig-actief sportief

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede

School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede School en functieprofiel Conrector / plv. Rector Pallas Athene College Ede Hengelo, 7 december 2013 Inhoudsopgave 1. Pallas Athene College 1.1. Organisatie 2 1.2. Missie en visie 3 1.3. Kernwaarden en

Nadere informatie

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN info 2017 2018 MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN HOI! WIJ ZITTEN OP DE HEEMGAARD. EEN SUPERLEUKE SCHOOL IN APELDOORN. KOM JE OP ONZE OPEN DAG? OF OP EEN VOORLICHTINGSAVOND? DAN ZIEN WE JE DAAR! open dag 20

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Sportief, sportiever, sportiefst op het Thomas a Kempis College

Sportief, sportiever, sportiefst op het Thomas a Kempis College Sportief, sportiever, sportiefst op het Thomas a Kempis College De sportieve school Wie sportief is, is op het TaK op de juiste plek. Je maakt er kennis met allerlei sporten. Of je nu hobbyist bent of

Nadere informatie

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Topmavo volgens. Mick. Hart voor jouw talent! Meer dan leren

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Topmavo volgens. Mick. Hart voor jouw talent! Meer dan leren Informatie voor ouders schooljaar 2015-2016 Topmavo volgens Mick Hart voor jouw talent! Meer dan leren Meer dan leren Op de Groene Hart Topmavo komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies.

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. Inleiding - Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) 2. Profielkeuze Tweede Fase 3. Yubu, het persoonlijke loopbaankeuzetraject 4.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

AANSTORMENDE BRUGKLASSERS EN OUDERS BESTE. Actief in onderwijs

AANSTORMENDE BRUGKLASSERS EN OUDERS BESTE. Actief in onderwijs 2016-2017 Actief in onderwijs BESTE AANSTORMENDE BRUGKLASSERS EN OUDERS Openbare scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo-b/k www.wdezwijger.nl H e t W i l l e m d e Z w i j g e

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer!

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! Welkom Met ons onderwijs willen we voor elke VMBO leerling relevant zijn. Door ons onderwijs ontdekken leerlingen wat hen boeit, wat ze kunnen en waar

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD! over de Groene Hart topmavo

werken voor talent! MET DE IPAD! over de Groene Hart topmavo 2017/2018 over de Groene Hart topmavo Bij ons komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies. We hebben in klas 1 zowel tl-klassen als tl/havo- klassen. Op onze school kunnen leerlingen Meer

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Dienstverlening en producten ipad Jij de baas Bèta Challenge met mavo, mavo + of mavo Bèta Challenge op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie