Schoolgids Niekée

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Niekée 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids Niekée Fotografie Niekée/Thijs Houben Vormgeving en druk Niekée/Paul Coenen Uitgave september 2014 Copyright 2014 Niekée Roermond

2 Schoolgids Niekée Roermond De digitale versie van de schoolgids en meer informatie over Niekée staan op onze website: Omwille van de leesbaarheid van deze schoolgids vragen wij u waar docent, leerling, enz. staat tevens te lezen docente, leerlinge, enz. Overal waar ouder(s) is gebruikt bedoelen wij steeds ouder(s) of verzorger(s).

3 Inhoud Colofon 5 Voorwoord 7 Mundium College 9 Bevoegd gezag 10 Niekée 11 Medezeggenschap 12 Medewerkers 19 Ouders 30 Leerlingen 39 Veiligheid 46 Onderwijs 54 MBO op Niekée 55 Lestijden en vakanties

4 Voorwoord Afscheid Beste ouder, beste leerling, beste medewerker. Op 5 september 2014 nam ik afscheid als directeur van Niekée. Een groots en tegelijk warm afscheid waarvoor ik nogmaals iedereen bedank. Ruim 7 jaren heb ik als directeur leiding mogen geven aan de start en verdere ontwikkeling van Niekée. De opening in 2008, de scholenbouwprijs in 2009 en het eerste lustrumsymposium waren in deze 7 jaren absolute hoogtepunten. Met trots kijk ik terug hoe Niekée in de voorbije jaren aan haar uitgesproken visie op leren een onderwijskundige en organisatorische vertaling wist te geven. Hoe binnen de traditionele lessentabel ruimte werd gemaakt voor leergebieden, arbeidsgebieden en wings. Hoe Niekée als ICT- school fier voorop liep, hoe een sterke leerlingbegeleiding werd opgezet met een professioneel ZAT-team, een taalwerkplaats en een interne reboundvoorziening. De wereld verandert. De maatschappij waarin kinderen over jaar moeten participeren vraagt nieuw onderwijs, andere kwaliteiten, andere scholen. Niekée is zo n andere school. Door enthousiaste medewerkers wordt gewerkt aan ander onderwijs, onderwijs dat recht doet aan de eisen van de nieuwe tijd. Dat is niet eenvoudig, wel gedurfd. Met vallen en opstaan heeft Niekée zich ontwikkeld tot een school waarvan de onderwijskwaliteit toeneemt, net als de opbrengsten. Ik ben trots op de nieuwe schoolorganisatie: drie platforms: leerlingbegeleiding, onderwijsontwikkeling en bedrijfsvoering. Drie sterke teamleiders die deze platforms aansturen waarbij altijd de ontwikkeling van kinderen uitgangspunt is. De leerling vertrouwen geven, inspireren en altijd blijven begeleiden zijn daarbij de handvatten. Niekée blijft pionieren. Met de nieuwe brugklas en Agora, beide een bijna logische voorzetting van wat Niekée al 7 jaar geleden beoogde.

5 Ik ben trots op de toenemende belangstelling voor de onderwijsontwikkelingen op Niekée. De universitaire wereld en ook de regionale en landelijke politiek tonen steeds vaker hun interesse. De tijd van meewarig naar vernieuwingsscholen kijken lijkt definitief voorbij. Graag wil ik jullie allemaal van harte bedanken voor de zo plezierige samenwerking in al die jaren. Jullie, beste mensen van Niekée, te bedanken voor tenminste het gevoel dat jullie mij gaven 7 jaren lang hier de baas te mogen zijn. Ik wens mijn opvolger, de nieuwe directeur Martin Peters, alle succes toe. Bert Sterken Oud-Directeur Niekée Een nieuwe start Het is een hele uitdaging om directeur te mogen worden van een school als Niekée. Een school waar de leerling daadwerkelijk centraal staat. Een school waar leerlingen worden opgeleid voor de toekomst, hun toekomst. In de afgelopen 7 jaar heeft Niekée een heleboel bereikt in een woelige tijd. Wie denkt dat daarmee de ontwikkeling van Niekée stil staat heeft het mis. De maatschappij verandert door in een tempo dat zijn weerga niet kent. Wanneer je leerlingen opleidt tot leer enthousiaste, zelfverantwoordelijke, zelfverzekerde en democratische burgers zul je jezelf als school ook moeten blijven ontwikkelen. Agora en de nieuwe brugklas zijn daar de nieuwste voorbeelden van. Ook de vernieuwing van het vmbo staat voor de deur. De indeling van de huidige beroepsafdelingen wordt getransformeerd naar profielen. De leerinhoud van deze profielen sluit weer aan bij de actuele situatie in de beroepsomgeving. Wat blijft is ons adagium: Niekée, altijd klaar voor het onverwachte. Zo zullen we ook dit jaar samen aan de slag gaan om onze leerlingen voor te bereiden op een toekomst vol verrassingen! Martin Peters Directeur Niekée

6 Mundium College Niekée is onderdeel van het Mundium College Roermond. De school valt onder de verantwoordelijkheid van de Centrale Directie. Centrale Directie Mundium College Drs J.M.A. (Jan) Fasen Postbus CA Roermond Oranjelaan GL Roermond Tel Scholen van het Mundium College: Niekée, facilitair onderwijs- en activiteitencentrum / Agora Roermond Oranjelaan 300, 6043 GL Roermond postbus 2136, 6040 CA Roermond T F E W Mavo Roermond Jagerstraat KA Roermond Postbus KA Roermond T F E W Lyceum Schöndeln Heinsbergerweg CK Roermond Postbus KA Roermond T F E W NT2 Mundium Kasteel Hillenraedtstraat HA Roermond. Postbus KE Roermond T F W E

7 Bevoegd gezag Mundium College, BC Broekhin, Connect College en Sg St. Ursula behoren tot Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) te Roermond. Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) biedt met 1000 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 8500 leerlingen. SOML wil jongeren inspireren, motiveren, écht raken. Dat wordt bereikt door samen met hen te ontdekken waar ze goed in zijn en hen te begeleiden om die talenten verder te ontwikkelen. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden- Limburg, dáár staat SOML voor. De SOML- scholen zijn open scholen, toegankelijk voor iedereen. Ze werken solidair samen voor alle leerlingen in Midden-Limburg. Door de variëteit aan scholen, met elk een eigen karakter, creëert SOML voor ouders en leerlingen een maximale keuzevrijheid. Leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. In alle SOML-scholen vindt daarnaast vorming tot verantwoordelijke burgers plaats. Docenten gedragen zich professioneel en staan open voor de mening van anderen. SOML garandeert hechte verankering in de regio, transparantie en verantwoording. College van Bestuur dhr ir C.B. Hoefnagel, voorzitter dhr drs M.J.H.M. Kikken, lid Stafbureau Heinsbergerweg CK Roermond Postbus AZ Roermond T F E W Raad van Toezicht dhr drs. J.W.F.M. Knapen, voorzitter mv M.E. Wouterlood-van Pijlen, secretaris dhr drs. J.M. Dijkman, lid dhr drs. N.C.J. Hoenen, lid dhr mr. F.L.J. van Vloten, lid Heinsbergerweg CK Roermond Postbus AZ Roermond Meer informatie vindt u op de website: U kunt ook mailen naar: SOML is telefonisch bereikbaar via: Inspectie Voortgezet Onderwijs De heer drs. P.A. Dovermann Postadres: Postbus 88

8 5000 AB Tilburg Bezoekadres: Spoorlaan CG Tilburg Telefoon: Fax: Meldpunt vertrouwensinspecteurs Postbus 2730, 3500 GS Utrecht T (zie het hoofdstuk Veiligheid)

9 Niekée Niekée streeft voortdurend naar een veilige en uitdagende leeromgeving en goed georganiseerd onderwijs. Goed onderwijs is contextrijk, prikkelt de motivatie en inspireert tot leren. De veilige leeromgeving wordt bij Niekée op een bijzondere wijze bevorderd door een inspirerende transparante leeromgeving, die eerder zelfs de Scholenbouwprijs opleverde. Niekée wil kleurrijk zijn op allerlei gebied, zeker ook qua diversiteit aan mensen. Een melting pot van verschillende leeftijden en etniciteiten vormt een gemeenschap waarin mensen met elkaar samenwerken en elkaar kunnen aanspreken. Niekée staat voor wat wij noemen het VIB-leren. Een blijvend 100 % Vertrouwen in de kwaliteit van elke leerling, brede Input en Inspiratie die kinderen de kans geven zoveel mogelijk te ontdekken wat het hele leven te bieden heeft en waarbij de leerling voortdurend Begeleid wordt.

10 Medezeggenschap MR-deelraad Het beleid op school komt tot stand in goede samenspraak tussen directie en de verschillende geledingen van leerlingen, ouders en personeel. Overeenkomstig de wet op de medezeggenschap krijgt dit gestalte in de Medezeggenschapsraad (MR) waarin alle geledingen vertegenwoordigd zijn. Niekée kent een deelraad-mr die onderdeel vormt van de bovenschoolse MR van het Mundium College (zie schoolgegevens). In de deelraad zitten vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Samen met de directie vormen zij, middels instemmings- en adviesbevoegdheid, het beleid van de school. Leden MR-deelraad Niekée: dhr J. Scheurwater, voorzitter dhr W. Meusen, docent dhr W. van Rijt, toa/instructeur mw A. Brentjens, hoofd huishoudelijke dienst dhr H Gubbels mevr Stijfhoorn Guusje Buffing, leerling Heleen Hermanns, leerling Ouderklankbordgroep Omdat Niekée met een geheel nieuw leerconcept is gestart in de brugklas van 2007, is er uit de ouders van deze groep een klankbordgroep samengesteld. Deze klankbordgroep is nu uitgegroeid tot een ouderpanel waarin ouders van elk leerjaar zitting hebben. We willen dit panel graag verder uitbreiden en roepen geïnteresseerde ouders op om zich hiervoor aan te melden bij de directie. Schoolparlement Het schoolparlement vertegenwoordigt alle leerlingen. Samen met het schoolparlement stelt de school regels op. Het schoolparlement komt ook met voorstellen van allerlei zaken waarvan zij vindt dat de kwaliteit van het onderwijs en het leef- en schoolklimaat worden bevorderd. Het schoolparlement kent een voorzitter en een secretaris en wordt ondersteund door een docent. Het schoolparlement vergadert één keer per maand. Horizontale dialoog De ouder- en leerlinggeleding van de MR en de klankbordgroep van ouders kunnen bij de schoolleiding een verzoek indienen om thema's uit de school te bespreken voor zover die nog geen aandacht hebben gekregen bij reguliere

11 overlegmomenten. De ouder- en leerlinggeleding kunnen ook zelf een bijeenkomst hierover organiseren en de schoolleiding uitnodigen hieraan deel te nemen. Websites Onze websites en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van de school en de (buitenschoolse-) activiteiten die plaatsvinden. Voor vragen kunt u zich wenden tot de directie van de school. Tel

12 Medewerkers Directie Niekée heeft een directie die bestaat uit twee personen. Zij bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op de school en houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling, coördinatie en evaluatie van het beleid voor de hele school. dhr M.J.E.M. (Martin) Peters, locatiedirecteur dhr J.E.M.M. (Sjef) Drummen, adjunct-directeur Managementteam (MT) Het MT van de school wordt gevormd door de directie en de teamleiders leerlingbegeleiding, onderwijsontwikkeling en bedrijfsvoering. Teamleider leerlingbegeleiding Hij volgt het begeleidingsproces op de voet, geeft waar nodig inlichtingen en speelt doeltreffend in op de door de mentoren aan hem verstrekte informatie. Aan de ene kant onderhoudt hij contacten met vakdocenten en mentoren, aan de andere kant vormt hij door zijn coördinerende taak ook een schakel naar de directie. dhr G.H.M. (Geert) Thoolen, teamleider leerlingbegeleiding leerjaar 1 t/m 4 Teamleider onderwijsontwikkeling Hij zorgt samen met de secties voor de onderwijskundige implementatie van het Niekée-leren in al haar facetten in de organisatie. Hij vormt door zijn coördinerende taak ook een schakel naar de directie. dhr R.J.A. (Richard) Coenen, teamleider onderwijsontwikkeling Teamleider bedrijfsvoering Zij geeft leiding aan het (technisch-) onderwijsondersteunend personeel en is verantwoordelijk voor het facilitair gebruik van het gebouw. mv E.M.G. (Esther) van Hinsberg, teamleider bedrijfsvoering Zorgadviesteam (ZAT) Het zorgadviesteam bestaat uit een aantal personen die leerlingen helpt bij allerlei problemen. Dit team bestaat uit een vaste kern van mensen en wordt al naar gelang het probleem van de leerling aangevuld met de mentor of vakdocent. Het ZAT werkt onder de verantwoordelijkheid van de directie. Een orthopedagoog, gespecialiseerd in opvoedkundige problemen, maakt

13 altijd deel uit van dit team. Indien nodig wordt externe hulp ingeschakeld, zoals de schoolarts, jeugdzorg of het maatschappelijk werk. ZAT-team: mw R. Pierrot, zorgcoördinator mw S. Daamen, pedagogisch medewerker mw drs T. van Dijck, orthopedagoge dhr G. Thoolen teamleider leerlingbegeleiding 1, 2, 3 en 4 Vertrouwenspersonen Niekée beschikt over interne vertrouwenspersonen voor leerlingen en medewerkers, waarop een beroep kan worden gedaan, onder andere in geval van seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. mw S. Daamen, vertrouwenspersoon leerlingen dhr W. Meusen, vertrouwenspersoon medewerkers Medewerker dyslexie Alle dyslectische leerlingen hebben op basis van hun dyslexieverklaring recht op begeleiding waarbij het leren omgaan met hun leesbeperking centraal staat. Op basis van de probleembeleving van de leerling zelf, de adviezen uit de dyslexieverklaring en de hulp die reeds geboden werd op de basisschool wordt een dyslexiepas opgesteld. Dit vormt de leidraad voor de begeleiding op Niekée en voor een goede voorbereiding op het eindexamen. mw B. Olders, medewerker dyslexie Personeelscoach De personeelscoach is er voor alle personeel binnen Niekée. Coachen is mensen zo bewust maken van eigen gedrag en handelen dat ze in beweging komen, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat binnen die organisatie, maar ook daarbuiten. mw A. Dalemans, personeelscoach Visie van de personeelscoach Wie zich goed in z'n vel voelt, zal zowel fysiek als mentaal meer aankunnen. Wie pro-actief handelt, zal zich minder slachtoffer van de omstandigheden voelen. Wie initiatief neemt en creatief naar oplossingen en mogelijkheden zoekt, zal meer voldoening voelen.

14 Mentoren Elke leerling heeft een mentor (docent). De mentor heeft aandacht voor het wel en wee van 'zijn' leerlingen en het geheel van begeleidingstaken binnen één mentorgroep coördineert. Hij verzamelt en verwerkt de informatie die hij van de vakdocenten krijgt en is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Hij voert gesprekken met de klas en heeft een luisterend oor voor alles wat de individuele leerling bezig houdt. Hij heeft een echte vertrouwensrelatie met de leerling. Ouders kunnen bij de mentor terecht met vragen over de vorderingen en het functioneren van hun kind. Deze informatie is ook online beschikbaar via een persoonlijke ouder-code. Omgekeerd is het daarom van groot belang dat ouders de mentor informeren over zaken die hun kind betreffen. Mentoren leerjaar 1, 2, 3 en 4 De nieuwe brugklas (1M1 t/m 1M4) mw T. Boots, mw H. Janssen, mw C. Savelkoul, dhr W. Meusen, mw L. Schroeder, mw L. Van Rijt, dhr W. Van Rijt, dhr S. Wenmakers Agora (1A1) dhr T. Slot, dhr R. Moorman, dhr G. van Dijck, mw L. Vrolijk, dhr R. Coenen 2M1 2M2 2M3 2M4 2M5 2M6 3G1 3G2 3ME 3VZ 3DC 3GM 4G1 dhr S. Gommans mw L. van Rijt mw M. Hopman en dhr H. Budie mw J. Senden dhr J. Hendriks mw J. Keulen en mw L. Vrolijk mw N. Bongaerts dhr R. Hoogendoorn dhr R. van Heumen mw L. van der Koelen en mw S. Verhees dhr T. Knabben dhr P. Coenen mw A. Dalemans en dhr M. Hermans

15 4G2 4GM 4VZ 4ME 4DC dhr P. Cluitmans dhr J. Scheurwater mw A. Houtzager dhr R. van Heumen mw. M. Hoeben, dhr J. Jahkjoukh en dhr Y. Kilkens Onderwijspersoneel In het schoolleven van elke dag heeft de leerling natuurlijk in eerste instantie te maken met de (vak-)docent. Door zijn directe contact met de leerling levert de (vak-)docent een eerste bijdrage aan de begeleiding. Hij probeert de leerling binnen zijn vakgebied te helpen en te stimuleren om hem tot goede prestaties te brengen. In samenhang met andere vakken besteedt hij aandacht aan oriëntatie op studie en beroep. (Vak-)docenten zijn de spil van het onderwijs Als we het hebben over de mensen die betrokken zijn bij het onderwijs, denken we natuurlijk in de eerste plaats aan de onderwijsgevenden, de pedagogisch-didactische professionals. Zij geven gestalte aan het onderwijs. Met hun vakinhoudelijke deskundigheid, didactische en pedagogische kwaliteiten zetten zij zich in voor kwaliteitsonderwijs, dat bij de leerlingen moet leiden tot goede prestaties. Het gaat in het onderwijs niet alleen om kennisoverdracht en kennisverwerving, maar ook - en steeds meer - om het ontwikkelen van vaardigheden en toepassingen. Zo moeten veel leerlingen in het begin 'leren' studeren, maar ook 'leren' omgaan met elkaar en hun nieuwe omgeving. De docenten begeleiden hen hierbij. Meestal hebben ze binnen de school, behalve het lesgeven in hun eigen vak, ook nog andere taken waarin het begeleiden van de leerling centraal staat. Zij verzorgen lessen binnen de leergebieden Communicatie, Science en Mens en Maatschappij en begeleiden de leerlingen bij de Arbeidsgebieden en Wings. mw N. Bongaerts mw T. Boots dhr P. Brouns dhr H. Budie mw M. Buijs dhr P. Cluitmans dhr P. Coenen dhr R. Coenen dhr R. Cremers mw A. Dalemans AK, GS NE, taalwerkplaats BV, MBO WI WI WI GM, MBO Agora LO NE

16 dhr G. van Dijck dhr J. Gommans dhr S. Gommans dhr J. Hendriks dhr R. Hendrikx dhr M. Hermans dhr R. van Heumen mw E. van Hinsberg mw M. Hoeben dhr R. Hoogendoorn mw M. Hopman-Pex dhr M. Houben mw A. Houtzager dhr Y. Jakhjoukh mw H. Janssen mw L. van Kan mw J. Keulen dhr Y. Kilkens dhr T. Knabben mw L. van der Koelen mw M. Kropivsek dhr N. Lamboo mw C. Mastwijk dhr W. Meusen mw K. Minkenberg dhr R. Moorlag dhr T. Nouwens mw D. Peeters mv L. van Rijt dhr W. van Rijt mw K. Savelkoul dhr J. Scheurwater mw L. Schroeder mw J. Senden dhr T. Slot dhr G. Thoolen mw S. Verhees dhr S. Wenmakers dhr E. Wilson mw L. Vrolijk Agora WI MU DU NA EN ME Agora DC, VZ EN NE GM BI EC WI NE EC, DC DC DC VZ AK TN, ME MY BV LO Agora DC MBO EN ME, TN BI GM AK, GS NE EN, Agora NE VZ BV, NE LO DU, Agora

17 Onderwijsondersteunend personeel Een school kan niet functioneren zonder de inbreng van het onderwijsondersteunend personeel. Zij zorgen dat 'alles op rolletjes' loopt, dat de noodzakelijke apparatuur er is en werkt, dat de lokalen schoon zijn, dat op tijd de deuren open gaan en op slot. De mensen die hiervoor zorgen vormen samen het onderwijsondersteunend personeel. dhr R. Abassi mw E. Bekkers mw L. van den Bors mw L. Bouwels dhr M. van Bree mw A. Brentjens mw C. de Brouwer mw S. Daamen mw A. Delissen dhr Y. Kilkens mw D. van Kooij mw A. van Kronenburg mw M. Ramulic mw I. Richter dhr W. Rijt van mw H. Schuman dhr M. Smit dhr R. Toonders hoofdconcierge medewerker facilitaire dienst medewerker facilitaire dienst medewerker administratie TOA-ICT hoofd huishoudelijke dienst receptioniste pedagogisch medewerker receptioniste TOA/instructeur medewerker facilitaire dienst medewerker administratie medewerker facilitaire dienst medewerker facilitaire dienst TOA/instructeur medewerker facilitaire dienst TOA/ICT hoofd administratie

18 Ouders Onmisbaar in het onderwijsproces Onze school hecht, in het belang van de individuele leerling, grote waarde aan een goede verstandhouding en samenwerking met u als ouders. Niet alleen het gesprek thuis tussen u en uw kinderen, maar ook de dialoog tussen school en u is van groot belang om de middelbare schooltijd van uw kind goed te laten verlopen. Er zijn tijdens het schooljaar enkele vaste momenten waarop u in contact kunt komen met de school. Dit zijn het intakegesprek bij u thuis met de mentor en de algemene ouder- en voorlichtingsavonden met de mentoren. Verder zijn er individuele ouderavonden, de zogenaamde tafeltjesavonden, met de vakdocenten en de mentoren. Onze leerlingen zijn uw kinderen, uw kinderen zijn onze zorg. Docenten en mentoren zijn ook buiten de ouderavonden bereid vragen te beantwoorden over prestaties, gedrag en functioneren van de leerlingen. Ook bij de teamleiders kunt u met specifieke vragen over uw kind terecht. Zoals u al heeft kunnen lezen, zijn op school de resultaten van uw kind tussentijds opvraagbaar bij de mentor en online beschikbaar. U hoeft dus niet te wachten op het rapport als u wilt weten hoe uw kind er voor staat. Omgekeerd vraagt onze school dat u niet nalaat zaken die voor het functioneren van uw kind van belang zijn te melden. Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt. Wanneer u als ouder klachten heeft, stellen we het bijzonder op prijs als u ons daarvan in kennis stelt, zodat we aan een nog betere klantgerichtheid kunnen werken. Rugzak (leerling-gebonden financiering) Leerlinggebonden financiering (lgf) is geld dat de scholen ontvangen voor onderwijs aan leerlingen met een beperking. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor extra begeleiding of aangepast lesmateriaal. Lgf heet ook wel rugzak. Voor wie: Lgf is bedoeld voor leerlingen met een handicap of stoornis die zonder extra voorzieningen geen regulier onderwijs kunnen volgen. Het gaat om leerlingen met: een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicap; ernstige psychiatrische problemen;

19 ernstige leerproblemen of gedragsproblemen; een meervoudige handicap; een langdurige ziekte. Meer informatie over het aanvragen van leerlinggebonden financiering en de voorwaarden vindt u terug via de website van de Rijksoverheid: Wet Bescherming Persoonsgegevens De eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt gelden ook voor de school. Informatie die wordt bewaard voor de onderwijskundige- en algemene begeleiding van de leerling is niet toegankelijk voor derden en wordt binnen de gestelde termijnen vernietigd. Gebruik public clouddienst Niekée maakt gebruik van een stichtingsbreed glasvezelnetwerk. Iedereen die het netwerk van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) gebruikt wordt geacht kennis genomen te hebben van de Gedragscode ICT. Verder dient men zich te realiseren dat er gebruik wordt gemaakt van de publieke clouddiensten van Google (o.a. Gmail, Google Drive, Google Calendar). Bij het gebruik van deze diensten gelden uitdrukkelijk niet de voorwaarden van SOML, maar die van Google. Toestemming gebruik nieuwe media Wij willen ons ervan verzekeren dat het plaatsen van foto s in schoolgids, infobulletin of schoolblog niet zonder toestemming van ouders/verzorgers/voogd/leerling plaatsvindt. Indien u het problematisch vindt dat foto s, werkstukken en presentaties van uw kind in de schoolgids, informatiebulletin of op de website van de school geplaatst worden, verzoeken wij u vriendelijk dit bij aanvang van het schooljaar aan ons kenbaar te maken. Informatieplicht aan gescheiden ouders Ook de niet met het gezag belaste ouder heeft volgens het Burgerlijk Wetboek recht op informatievoorziening over het kind. Standpunt van de school met betrekking tot de informatievoorziening aan gescheiden ouders is dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatie- en/of ouderavonden dienen te komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder, of de ouder die met het gezag over het

20 kind is belast (verzorger), de andere ouder informeert. Is dat niet mogelijk dan kan er contact met de school worden opgenomen over de wijze van informatievoorziening, anders dan hiervoor genoemd. De school hoeft geen informatie te verstrekken indien het belang van het kind zich tegen het geven van informatie zou verzetten. ( dit dient dan te blijken uit bijvoorbeeld rapporten van psychologen of artsen). Leerplicht Jongeren tot 18 jaar hebben een kwalificatieplicht. Dat betekent dat leerlingen een startkwalificatie moeten halen. Deze startkwalificatie is een mbo2-, havo of vwo-diploma. Een dagje vrij nemen omdat het beter past in de vakantieplannen is dus echt niet toegestaan. De leerplichtambtenaar zal er dan ook van op de hoogte worden gesteld. U wordt geacht ervoor te zorgen dat voor uw kind de regels van de leerplicht worden nagekomen. De school is wettelijk verplicht bij ongeoorloofd schoolverzuim de leerplichtambtenaar in te lichten. Extra vakantieverlof Slechts in zéér uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van het vastgestelde vakantierooster. Een eventueel verzoek hiertoe zult u schriftelijk en vroegtijdig moeten indienen bij de teamleider. Wanneer uw kind verzuimt zonder dat er toestemming is gegeven, wordt de leerplichtambtenaar ingelicht. Tegemoetkoming studiekosten Het is afhankelijk van uw inkomen of u in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming in de studiekosten (boeken, reiskosten). Leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar ontvangen een basistoelage in het kader van de Wet Tegemoetkoming Scholieren. Hiervoor gelden regels die wettelijk zijn vastgesteld en elk jaar kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam u tijdig te informeren over een eventuele tegemoetkoming. Schoolkosten Niekée streeft ernaar de schoolkosten voor ouders zo laag mogelijk te houden. De school vraagt van ouders een bijdrage voor zaken waarvan de bekostiging door de overheid ontoereikend is, maar die wel van betekenis zijn voor de begeleiding van uw kind. Op de website van onze school treft u een blanco gebruikersovereenkomst aan, waarin een overzicht is opgenomen van de kosten die met de ouderbijdrage betaald worden. Wij vragen u aan het begin van elk schooljaar

21 een ondertekende gebruikersovereenkomst toe te sturen aan de school. In de overeenkomst kunt u aangeven voor welke faciliteiten u een bijdrage wilt betalen. Alle bijdragen zijn vrijwillig. Als u de bijdrage, of onderdelen daarvan, niet wilt betalen, behouden wij ons het recht voor bepaalde service niet aan u of aan uw kind(eren) te verlenen. Ook dit is in de gebruikersovereenkomst aangegeven. Alle bedragen zijn afgestemd met de oudergeleding van de MR in de vergadering van 16 april Schaderegeling en verzekering 1. Aansprakelijkheidsverzekering Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft een aansprakelijkheidsverzekering met een maximale verzekerde som van ,00 per aanspraak met een eigen risico van 250,00 per aanspraak voor schade aan zaken. Het risico van schade veroorzaakt door de stagiaires tijdens hun tewerkstelling aan zaken die toebehoren aan, respectievelijk onder beheer zijn van bedrijven waar de stagiaires werkzaam zijn, is tot een maximum bedrag van ,00 per aanspraak meeverzekerd met een eigen risico 113,00 per aanspraak. Er wordt van uit gegaan dat de leerlingen c.q. ouders voor hun eigen aansprakelijkheid zelf een verzekering afsluiten. 2. Ongevallenverzekering Deze verzekering is van kracht voor ongevallen, die de leerlingen overkomen gedurende de tijd, dat ze onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten (ook tijdens de excursies, stages, e.d.), evenals gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug. Er is derhalve dekking voor de leerlingen, die onderweg zijn om s middags thuis te gaan eten, mits zij zich rechtstreeks van school naar huis en vice versa begeven. Geen dekking is er voor de leerlingen die tijdens de schooltijden op eigen gelegenheid het terrein verlaten. De verzekerde bedragen zijn: 908,00 bij overlijden ,00 maximaal bij blijvende invaliditeit 908,00 voor kosten van geneeskundige behandeling (secundaire dekking na een zorgverzekering). 136,00 voor tandheelkundige behandeling per element

22 (secundaire dekking na een zorgverzekering). Volledigheidshalve zij vermeld, dat schade aan goederen, zoals aan brillen en fietsen niet onder de verzekering vallen. 3. Reisverzekering Voor reizen of activiteiten kan naast de ongevallenverzekering een reisverzekering zijn afgesloten. Per reis wordt vooraf bepaald of een reisverzekering noodzakelijk is. De dekking van de reisverzekering is: extra kosten (verzekerd tegen kostprijs): a) Kosten van opsporing, redding, repatriëring, b) In geval van overlijden de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de woonplaats in Nederland. c) Extra reiskosten en extra kosten voor (verlengd) verblijf wegens ziekte, ongevalsletsel, werkstaking, natuurrampen of klimatologische omstandigheden. d) Extra reiskosten voor de terugroeping wegens familieomstandigheden en ernstige zaakschade in Nederland. e) Telecommunicatiekosten ad 50,00 i.v.m. gebeurtenissen als omschreven in de subs a t/m d. Reisbagage 500,00 (beschadiging, diefstal, verlies of vermissing). 100,00 eigen risico voor bagage per persoon per reis. Aandachtspunten: Uitdrukkelijk zij vermeld, dat bij diefstal, verlies of beschadiging geen vergoeding geen vergoeding wordt uitgekeerd indien niet de normale voorzichtigheid in acht is genomen. Geld, cheques en creditcards zijn niet meeverzekerd. Apparatuur is niet verzekerd indien onbeheerd in een voertuig achtergelaten. Bij een beroep op de reisverzekering dient in alle gevallen een bewijs van aangifte bij de politie verstrekt te worden. In geval van schade: De schooladministratie dient zo spoedig mogelijk van een schadegeval in kennis te worden gesteld! De betrokkene ontvangt dan een schadeformulier, dat hij na invulling weer bij de administratie inlevert. Daarbij dient tevens een verklaring van de eigen zorgverzekeraar omtrent het eigen risico te worden bijgevoegd. De schooladministratie zendt vervolgens het ingevulde schadeformulier en

23 verklaring omtrent het eigen risico, met alle op het geval betrekking hebbende originele nota s naar Zicht risico- en verzekeringsadviseurs t.a.v. schade-afdeling in Weert. Zij zorgen voor verdere afhandeling van de schadevergoeding. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. J. Abelen Telefoon: Postadres en adres van de schade-afdeling: Zicht risico- en verzekeringsadviseurs T.a.v. schade-afdeling Postbus GK WEERT Adreswijzigingen Wanneer uw adres of telefoonnummer wijzigt, wordt u dringend verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de administratie van de school. GGD Limburg-Noord Adresgegevens, GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio Drie Decembersingel AC Venlo-Blerick Telefoon: Op maandag t/m donderdag van uur en op vrijdag van uur. Website Telefoon: Op maandag t/m donderdag van uur en op vrijdag van uur. Bureau Jeugdzorg Postadres: Postbus AA Roermond Bezoekadres: Slachthuisstraat 33

SOML is stevig verankerd in de regio, met vier scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs op tien locaties:

SOML is stevig verankerd in de regio, met vier scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs op tien locaties: Welkom bij de Stichting Onderwijs Midden-Limburg Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) biedt met 1000 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 8500 leerlingen. We willen jongeren inspireren, motiveren,

Nadere informatie

6 FINANCIËLE ZAKEN DE SCHOOLBIJDRAGE

6 FINANCIËLE ZAKEN DE SCHOOLBIJDRAGE 42 6 FINANCIËLE ZAKEN BANKREKENINGNUMMER Het Ibannummer van Scholengemeenschap Sint Ursula Heythuysen is: NL33RABO0122203941 van de Rabobank te Roermond, ten name van de Scholengemeenschap Sint Ursula,

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Schoolgids Niekée 2015-2016

Schoolgids Niekée 2015-2016 Schoolgids Niekée 2015-2016 De digitale versie van de schoolgids en meer informatie over Niekée staan op onze website: www.niekee.nl Omwille van de leesbaarheid van deze schoolgids vragen wij u waar docent,

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENSTE INTIMITEITEN

KLACHTENREGELING ONGEWENSTE INTIMITEITEN KLACHTENREGELING ONGEWENSTE INTIMITEITEN Inhoud Aandachtspunten Inleiding De regeling van het Hogeland College Bijlage 1: tekst schoolgids Bijlage 2: tekst leerlingenstatuut Een paar belangrijke aandachtspunten

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

De regels van het SSgN-spel

De regels van het SSgN-spel De regels van het SSgN-spel Schooljaar 2015-2016 De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen houdt er niet van om regels en gedragscodes dwingend op te leggen. Toch ontkom je er niet aan om op een plek waar

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam 1 / 6 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gedragsregels.. 3 1.1 Basis Huisregels 3 1.2 Schoolwacht 4 1.3 Corvee.. 4 1.4 Leswisselingen. 4 2. Veiligheid.. 4 2.1

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: augustus 2011 2 Protocol schorsing en verwijdering Inhoudsopgave

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

Protocol Schorsen en Verwijderen Calandlyceum Amsterdam Vastgesteld door het bevoegd gezag op: 23 september 2013.

Protocol Schorsen en Verwijderen Calandlyceum Amsterdam Vastgesteld door het bevoegd gezag op: 23 september 2013. Protocol Schorsen en Verwijderen Calandlyceum Amsterdam Vastgesteld door het bevoegd gezag op: 23 september 2013. Instemming van de medezeggenschapsraad ontvangen op: 9 oktober 2013. Inhoud 1. ALGEMENE

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Jouw wereld Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Dagelijks gebruiken we ons Heister- en Essenpasgebouw met verschillende mensen. Om dit drukke verkeer op een goede manier te laten verlopen,

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

Groenewald. Welkom op

Groenewald. Welkom op Praktische gids Welkom op Groenewald Een school met respect voor een rijke traditie en een vooruitziende blik op de toekomst. Dit boekje is een beknopte versie van de schoolgids van Groenewald met vooral

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering Internet versie augustus 2011 Protocol schorsing en verwijdering Inhoud 1. Toepassing protocol schorsing en verwijdering... 3 2. Verantwoordelijkheid... 3 3. Werkwijze... 3 3.1 Constatering maatschappelijk

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Schoolregels Gymnasium Novum

Schoolregels Gymnasium Novum Schoolregels Gymnasium Novum Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw 1. Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 2. Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes mag je binnen

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld

Omgaan met agressie en geweld Omgaan met agressie en geweld Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Agressie en geweld... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Sanctiebeleid... 3 1.3 Preventie... 3 1.4 Handelingsprotocol... 4 1.4.1 Algemeen uitgangspunt...

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Bestemd voor: - schoolleiding van Dunamare Onderwijsgroep - leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordiger(s) Geplaatst op: - Intranetsite Dunamare Onderwijsgroep - Website

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU????

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? In het kort Als je gepest wordt ga dan naar je mentor. Als je het moeilijk vindt je mentor in vertrouwen te nemen, ga dan naar je favoriete docent, juniormentor of de vertrouwenspersoon

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Dingstede

Klachtenregeling CSG Dingstede Klachtenregeling CSG Dingstede Voorfase Klachtenprocedure Seksuele intimidatie Agressie, geweld en pesten op school Discriminatie 1. Preambule Preventiebeleid Een school is een socialiserende instelling,

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Augustus 2014

Verzuimprotocol. Augustus 2014 Verzuimprotocol Augustus 2014 Inhoudsopgave Vooraf blz. 3 1 Verzuimprotocol blz. 4 2 Ziekmeldingen blz. 6 3 Te laat komen blz. 6 4 Schorsen en verwijderen blz. 7 Verzuimprotocol MML augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Reglement voor bemiddeling en assistentie bij problemen en/of klachten ten behoeve van de scholen van de Stichting onderwijs midden-limburg

Reglement voor bemiddeling en assistentie bij problemen en/of klachten ten behoeve van de scholen van de Stichting onderwijs midden-limburg Reglement voor bemiddeling en assistentie bij problemen en/of klachten ten behoeve van de scholen van de Stichting onderwijs midden-limburg Versie 2010 Reglement bemiddelings-assistentie-teams ten behoeve

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

klachtenregeling jan arentsz 2017/2018

klachtenregeling jan arentsz 2017/2018 klachtenregeling jan arentsz 2017/2018 Hoe nauwkeurig we ons werk ook willen doen, het is mensenwerk. Fouten en verschil van mening zijn mogelijk. Daarom zijn er klachtenregelingen. Overzicht klachten/klachtenregelingen

Nadere informatie

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Inhoud: 1. Dit protocol 2. Afspraken voor alle kinderen 3. Praktisch

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Vivente klachtenregeling

Vivente klachtenregeling Vivente klachtenregeling 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 4 Artikel 2 Voorfase klachtindiening 5 Artikel 3 Interne vertrouwenspersoon 5 Artikel 4 Externe vertrouwenspersoon 5 Artikel 5 Informatie

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan Inhoudsopgave Huisregels blz. 2 Voordat de les begint 2 Het rooster en dagrooster / Kom je te laat 3 Absentie en verlof 4 Tijdens

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor

Nadere informatie