Schoolgids Niekée

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Niekée 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids Niekée Fotografie Niekée/Thijs Houben Vormgeving en druk Niekée/Paul Coenen Uitgave september 2014 Copyright 2014 Niekée Roermond

2 Schoolgids Niekée Roermond De digitale versie van de schoolgids en meer informatie over Niekée staan op onze website: Omwille van de leesbaarheid van deze schoolgids vragen wij u waar docent, leerling, enz. staat tevens te lezen docente, leerlinge, enz. Overal waar ouder(s) is gebruikt bedoelen wij steeds ouder(s) of verzorger(s).

3 Inhoud Colofon 5 Voorwoord 7 Mundium College 9 Bevoegd gezag 10 Niekée 11 Medezeggenschap 12 Medewerkers 19 Ouders 30 Leerlingen 39 Veiligheid 46 Onderwijs 54 MBO op Niekée 55 Lestijden en vakanties

4 Voorwoord Afscheid Beste ouder, beste leerling, beste medewerker. Op 5 september 2014 nam ik afscheid als directeur van Niekée. Een groots en tegelijk warm afscheid waarvoor ik nogmaals iedereen bedank. Ruim 7 jaren heb ik als directeur leiding mogen geven aan de start en verdere ontwikkeling van Niekée. De opening in 2008, de scholenbouwprijs in 2009 en het eerste lustrumsymposium waren in deze 7 jaren absolute hoogtepunten. Met trots kijk ik terug hoe Niekée in de voorbije jaren aan haar uitgesproken visie op leren een onderwijskundige en organisatorische vertaling wist te geven. Hoe binnen de traditionele lessentabel ruimte werd gemaakt voor leergebieden, arbeidsgebieden en wings. Hoe Niekée als ICT- school fier voorop liep, hoe een sterke leerlingbegeleiding werd opgezet met een professioneel ZAT-team, een taalwerkplaats en een interne reboundvoorziening. De wereld verandert. De maatschappij waarin kinderen over jaar moeten participeren vraagt nieuw onderwijs, andere kwaliteiten, andere scholen. Niekée is zo n andere school. Door enthousiaste medewerkers wordt gewerkt aan ander onderwijs, onderwijs dat recht doet aan de eisen van de nieuwe tijd. Dat is niet eenvoudig, wel gedurfd. Met vallen en opstaan heeft Niekée zich ontwikkeld tot een school waarvan de onderwijskwaliteit toeneemt, net als de opbrengsten. Ik ben trots op de nieuwe schoolorganisatie: drie platforms: leerlingbegeleiding, onderwijsontwikkeling en bedrijfsvoering. Drie sterke teamleiders die deze platforms aansturen waarbij altijd de ontwikkeling van kinderen uitgangspunt is. De leerling vertrouwen geven, inspireren en altijd blijven begeleiden zijn daarbij de handvatten. Niekée blijft pionieren. Met de nieuwe brugklas en Agora, beide een bijna logische voorzetting van wat Niekée al 7 jaar geleden beoogde.

5 Ik ben trots op de toenemende belangstelling voor de onderwijsontwikkelingen op Niekée. De universitaire wereld en ook de regionale en landelijke politiek tonen steeds vaker hun interesse. De tijd van meewarig naar vernieuwingsscholen kijken lijkt definitief voorbij. Graag wil ik jullie allemaal van harte bedanken voor de zo plezierige samenwerking in al die jaren. Jullie, beste mensen van Niekée, te bedanken voor tenminste het gevoel dat jullie mij gaven 7 jaren lang hier de baas te mogen zijn. Ik wens mijn opvolger, de nieuwe directeur Martin Peters, alle succes toe. Bert Sterken Oud-Directeur Niekée Een nieuwe start Het is een hele uitdaging om directeur te mogen worden van een school als Niekée. Een school waar de leerling daadwerkelijk centraal staat. Een school waar leerlingen worden opgeleid voor de toekomst, hun toekomst. In de afgelopen 7 jaar heeft Niekée een heleboel bereikt in een woelige tijd. Wie denkt dat daarmee de ontwikkeling van Niekée stil staat heeft het mis. De maatschappij verandert door in een tempo dat zijn weerga niet kent. Wanneer je leerlingen opleidt tot leer enthousiaste, zelfverantwoordelijke, zelfverzekerde en democratische burgers zul je jezelf als school ook moeten blijven ontwikkelen. Agora en de nieuwe brugklas zijn daar de nieuwste voorbeelden van. Ook de vernieuwing van het vmbo staat voor de deur. De indeling van de huidige beroepsafdelingen wordt getransformeerd naar profielen. De leerinhoud van deze profielen sluit weer aan bij de actuele situatie in de beroepsomgeving. Wat blijft is ons adagium: Niekée, altijd klaar voor het onverwachte. Zo zullen we ook dit jaar samen aan de slag gaan om onze leerlingen voor te bereiden op een toekomst vol verrassingen! Martin Peters Directeur Niekée

6 Mundium College Niekée is onderdeel van het Mundium College Roermond. De school valt onder de verantwoordelijkheid van de Centrale Directie. Centrale Directie Mundium College Drs J.M.A. (Jan) Fasen Postbus CA Roermond Oranjelaan GL Roermond Tel Scholen van het Mundium College: Niekée, facilitair onderwijs- en activiteitencentrum / Agora Roermond Oranjelaan 300, 6043 GL Roermond postbus 2136, 6040 CA Roermond T F E W Mavo Roermond Jagerstraat KA Roermond Postbus KA Roermond T F E W Lyceum Schöndeln Heinsbergerweg CK Roermond Postbus KA Roermond T F E W NT2 Mundium Kasteel Hillenraedtstraat HA Roermond. Postbus KE Roermond T F W E

7 Bevoegd gezag Mundium College, BC Broekhin, Connect College en Sg St. Ursula behoren tot Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) te Roermond. Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) biedt met 1000 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 8500 leerlingen. SOML wil jongeren inspireren, motiveren, écht raken. Dat wordt bereikt door samen met hen te ontdekken waar ze goed in zijn en hen te begeleiden om die talenten verder te ontwikkelen. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden- Limburg, dáár staat SOML voor. De SOML- scholen zijn open scholen, toegankelijk voor iedereen. Ze werken solidair samen voor alle leerlingen in Midden-Limburg. Door de variëteit aan scholen, met elk een eigen karakter, creëert SOML voor ouders en leerlingen een maximale keuzevrijheid. Leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. In alle SOML-scholen vindt daarnaast vorming tot verantwoordelijke burgers plaats. Docenten gedragen zich professioneel en staan open voor de mening van anderen. SOML garandeert hechte verankering in de regio, transparantie en verantwoording. College van Bestuur dhr ir C.B. Hoefnagel, voorzitter dhr drs M.J.H.M. Kikken, lid Stafbureau Heinsbergerweg CK Roermond Postbus AZ Roermond T F E W Raad van Toezicht dhr drs. J.W.F.M. Knapen, voorzitter mv M.E. Wouterlood-van Pijlen, secretaris dhr drs. J.M. Dijkman, lid dhr drs. N.C.J. Hoenen, lid dhr mr. F.L.J. van Vloten, lid Heinsbergerweg CK Roermond Postbus AZ Roermond Meer informatie vindt u op de website: U kunt ook mailen naar: SOML is telefonisch bereikbaar via: Inspectie Voortgezet Onderwijs De heer drs. P.A. Dovermann Postadres: Postbus 88

8 5000 AB Tilburg Bezoekadres: Spoorlaan CG Tilburg Telefoon: Fax: Meldpunt vertrouwensinspecteurs Postbus 2730, 3500 GS Utrecht T (zie het hoofdstuk Veiligheid)

9 Niekée Niekée streeft voortdurend naar een veilige en uitdagende leeromgeving en goed georganiseerd onderwijs. Goed onderwijs is contextrijk, prikkelt de motivatie en inspireert tot leren. De veilige leeromgeving wordt bij Niekée op een bijzondere wijze bevorderd door een inspirerende transparante leeromgeving, die eerder zelfs de Scholenbouwprijs opleverde. Niekée wil kleurrijk zijn op allerlei gebied, zeker ook qua diversiteit aan mensen. Een melting pot van verschillende leeftijden en etniciteiten vormt een gemeenschap waarin mensen met elkaar samenwerken en elkaar kunnen aanspreken. Niekée staat voor wat wij noemen het VIB-leren. Een blijvend 100 % Vertrouwen in de kwaliteit van elke leerling, brede Input en Inspiratie die kinderen de kans geven zoveel mogelijk te ontdekken wat het hele leven te bieden heeft en waarbij de leerling voortdurend Begeleid wordt.

10 Medezeggenschap MR-deelraad Het beleid op school komt tot stand in goede samenspraak tussen directie en de verschillende geledingen van leerlingen, ouders en personeel. Overeenkomstig de wet op de medezeggenschap krijgt dit gestalte in de Medezeggenschapsraad (MR) waarin alle geledingen vertegenwoordigd zijn. Niekée kent een deelraad-mr die onderdeel vormt van de bovenschoolse MR van het Mundium College (zie schoolgegevens). In de deelraad zitten vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Samen met de directie vormen zij, middels instemmings- en adviesbevoegdheid, het beleid van de school. Leden MR-deelraad Niekée: dhr J. Scheurwater, voorzitter dhr W. Meusen, docent dhr W. van Rijt, toa/instructeur mw A. Brentjens, hoofd huishoudelijke dienst dhr H Gubbels mevr Stijfhoorn Guusje Buffing, leerling Heleen Hermanns, leerling Ouderklankbordgroep Omdat Niekée met een geheel nieuw leerconcept is gestart in de brugklas van 2007, is er uit de ouders van deze groep een klankbordgroep samengesteld. Deze klankbordgroep is nu uitgegroeid tot een ouderpanel waarin ouders van elk leerjaar zitting hebben. We willen dit panel graag verder uitbreiden en roepen geïnteresseerde ouders op om zich hiervoor aan te melden bij de directie. Schoolparlement Het schoolparlement vertegenwoordigt alle leerlingen. Samen met het schoolparlement stelt de school regels op. Het schoolparlement komt ook met voorstellen van allerlei zaken waarvan zij vindt dat de kwaliteit van het onderwijs en het leef- en schoolklimaat worden bevorderd. Het schoolparlement kent een voorzitter en een secretaris en wordt ondersteund door een docent. Het schoolparlement vergadert één keer per maand. Horizontale dialoog De ouder- en leerlinggeleding van de MR en de klankbordgroep van ouders kunnen bij de schoolleiding een verzoek indienen om thema's uit de school te bespreken voor zover die nog geen aandacht hebben gekregen bij reguliere

11 overlegmomenten. De ouder- en leerlinggeleding kunnen ook zelf een bijeenkomst hierover organiseren en de schoolleiding uitnodigen hieraan deel te nemen. Websites Onze websites en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van de school en de (buitenschoolse-) activiteiten die plaatsvinden. Voor vragen kunt u zich wenden tot de directie van de school. Tel

12 Medewerkers Directie Niekée heeft een directie die bestaat uit twee personen. Zij bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op de school en houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling, coördinatie en evaluatie van het beleid voor de hele school. dhr M.J.E.M. (Martin) Peters, locatiedirecteur dhr J.E.M.M. (Sjef) Drummen, adjunct-directeur Managementteam (MT) Het MT van de school wordt gevormd door de directie en de teamleiders leerlingbegeleiding, onderwijsontwikkeling en bedrijfsvoering. Teamleider leerlingbegeleiding Hij volgt het begeleidingsproces op de voet, geeft waar nodig inlichtingen en speelt doeltreffend in op de door de mentoren aan hem verstrekte informatie. Aan de ene kant onderhoudt hij contacten met vakdocenten en mentoren, aan de andere kant vormt hij door zijn coördinerende taak ook een schakel naar de directie. dhr G.H.M. (Geert) Thoolen, teamleider leerlingbegeleiding leerjaar 1 t/m 4 Teamleider onderwijsontwikkeling Hij zorgt samen met de secties voor de onderwijskundige implementatie van het Niekée-leren in al haar facetten in de organisatie. Hij vormt door zijn coördinerende taak ook een schakel naar de directie. dhr R.J.A. (Richard) Coenen, teamleider onderwijsontwikkeling Teamleider bedrijfsvoering Zij geeft leiding aan het (technisch-) onderwijsondersteunend personeel en is verantwoordelijk voor het facilitair gebruik van het gebouw. mv E.M.G. (Esther) van Hinsberg, teamleider bedrijfsvoering Zorgadviesteam (ZAT) Het zorgadviesteam bestaat uit een aantal personen die leerlingen helpt bij allerlei problemen. Dit team bestaat uit een vaste kern van mensen en wordt al naar gelang het probleem van de leerling aangevuld met de mentor of vakdocent. Het ZAT werkt onder de verantwoordelijkheid van de directie. Een orthopedagoog, gespecialiseerd in opvoedkundige problemen, maakt

13 altijd deel uit van dit team. Indien nodig wordt externe hulp ingeschakeld, zoals de schoolarts, jeugdzorg of het maatschappelijk werk. ZAT-team: mw R. Pierrot, zorgcoördinator mw S. Daamen, pedagogisch medewerker mw drs T. van Dijck, orthopedagoge dhr G. Thoolen teamleider leerlingbegeleiding 1, 2, 3 en 4 Vertrouwenspersonen Niekée beschikt over interne vertrouwenspersonen voor leerlingen en medewerkers, waarop een beroep kan worden gedaan, onder andere in geval van seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. mw S. Daamen, vertrouwenspersoon leerlingen dhr W. Meusen, vertrouwenspersoon medewerkers Medewerker dyslexie Alle dyslectische leerlingen hebben op basis van hun dyslexieverklaring recht op begeleiding waarbij het leren omgaan met hun leesbeperking centraal staat. Op basis van de probleembeleving van de leerling zelf, de adviezen uit de dyslexieverklaring en de hulp die reeds geboden werd op de basisschool wordt een dyslexiepas opgesteld. Dit vormt de leidraad voor de begeleiding op Niekée en voor een goede voorbereiding op het eindexamen. mw B. Olders, medewerker dyslexie Personeelscoach De personeelscoach is er voor alle personeel binnen Niekée. Coachen is mensen zo bewust maken van eigen gedrag en handelen dat ze in beweging komen, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat binnen die organisatie, maar ook daarbuiten. mw A. Dalemans, personeelscoach Visie van de personeelscoach Wie zich goed in z'n vel voelt, zal zowel fysiek als mentaal meer aankunnen. Wie pro-actief handelt, zal zich minder slachtoffer van de omstandigheden voelen. Wie initiatief neemt en creatief naar oplossingen en mogelijkheden zoekt, zal meer voldoening voelen.

14 Mentoren Elke leerling heeft een mentor (docent). De mentor heeft aandacht voor het wel en wee van 'zijn' leerlingen en het geheel van begeleidingstaken binnen één mentorgroep coördineert. Hij verzamelt en verwerkt de informatie die hij van de vakdocenten krijgt en is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Hij voert gesprekken met de klas en heeft een luisterend oor voor alles wat de individuele leerling bezig houdt. Hij heeft een echte vertrouwensrelatie met de leerling. Ouders kunnen bij de mentor terecht met vragen over de vorderingen en het functioneren van hun kind. Deze informatie is ook online beschikbaar via een persoonlijke ouder-code. Omgekeerd is het daarom van groot belang dat ouders de mentor informeren over zaken die hun kind betreffen. Mentoren leerjaar 1, 2, 3 en 4 De nieuwe brugklas (1M1 t/m 1M4) mw T. Boots, mw H. Janssen, mw C. Savelkoul, dhr W. Meusen, mw L. Schroeder, mw L. Van Rijt, dhr W. Van Rijt, dhr S. Wenmakers Agora (1A1) dhr T. Slot, dhr R. Moorman, dhr G. van Dijck, mw L. Vrolijk, dhr R. Coenen 2M1 2M2 2M3 2M4 2M5 2M6 3G1 3G2 3ME 3VZ 3DC 3GM 4G1 dhr S. Gommans mw L. van Rijt mw M. Hopman en dhr H. Budie mw J. Senden dhr J. Hendriks mw J. Keulen en mw L. Vrolijk mw N. Bongaerts dhr R. Hoogendoorn dhr R. van Heumen mw L. van der Koelen en mw S. Verhees dhr T. Knabben dhr P. Coenen mw A. Dalemans en dhr M. Hermans

15 4G2 4GM 4VZ 4ME 4DC dhr P. Cluitmans dhr J. Scheurwater mw A. Houtzager dhr R. van Heumen mw. M. Hoeben, dhr J. Jahkjoukh en dhr Y. Kilkens Onderwijspersoneel In het schoolleven van elke dag heeft de leerling natuurlijk in eerste instantie te maken met de (vak-)docent. Door zijn directe contact met de leerling levert de (vak-)docent een eerste bijdrage aan de begeleiding. Hij probeert de leerling binnen zijn vakgebied te helpen en te stimuleren om hem tot goede prestaties te brengen. In samenhang met andere vakken besteedt hij aandacht aan oriëntatie op studie en beroep. (Vak-)docenten zijn de spil van het onderwijs Als we het hebben over de mensen die betrokken zijn bij het onderwijs, denken we natuurlijk in de eerste plaats aan de onderwijsgevenden, de pedagogisch-didactische professionals. Zij geven gestalte aan het onderwijs. Met hun vakinhoudelijke deskundigheid, didactische en pedagogische kwaliteiten zetten zij zich in voor kwaliteitsonderwijs, dat bij de leerlingen moet leiden tot goede prestaties. Het gaat in het onderwijs niet alleen om kennisoverdracht en kennisverwerving, maar ook - en steeds meer - om het ontwikkelen van vaardigheden en toepassingen. Zo moeten veel leerlingen in het begin 'leren' studeren, maar ook 'leren' omgaan met elkaar en hun nieuwe omgeving. De docenten begeleiden hen hierbij. Meestal hebben ze binnen de school, behalve het lesgeven in hun eigen vak, ook nog andere taken waarin het begeleiden van de leerling centraal staat. Zij verzorgen lessen binnen de leergebieden Communicatie, Science en Mens en Maatschappij en begeleiden de leerlingen bij de Arbeidsgebieden en Wings. mw N. Bongaerts mw T. Boots dhr P. Brouns dhr H. Budie mw M. Buijs dhr P. Cluitmans dhr P. Coenen dhr R. Coenen dhr R. Cremers mw A. Dalemans AK, GS NE, taalwerkplaats BV, MBO WI WI WI GM, MBO Agora LO NE

16 dhr G. van Dijck dhr J. Gommans dhr S. Gommans dhr J. Hendriks dhr R. Hendrikx dhr M. Hermans dhr R. van Heumen mw E. van Hinsberg mw M. Hoeben dhr R. Hoogendoorn mw M. Hopman-Pex dhr M. Houben mw A. Houtzager dhr Y. Jakhjoukh mw H. Janssen mw L. van Kan mw J. Keulen dhr Y. Kilkens dhr T. Knabben mw L. van der Koelen mw M. Kropivsek dhr N. Lamboo mw C. Mastwijk dhr W. Meusen mw K. Minkenberg dhr R. Moorlag dhr T. Nouwens mw D. Peeters mv L. van Rijt dhr W. van Rijt mw K. Savelkoul dhr J. Scheurwater mw L. Schroeder mw J. Senden dhr T. Slot dhr G. Thoolen mw S. Verhees dhr S. Wenmakers dhr E. Wilson mw L. Vrolijk Agora WI MU DU NA EN ME Agora DC, VZ EN NE GM BI EC WI NE EC, DC DC DC VZ AK TN, ME MY BV LO Agora DC MBO EN ME, TN BI GM AK, GS NE EN, Agora NE VZ BV, NE LO DU, Agora

17 Onderwijsondersteunend personeel Een school kan niet functioneren zonder de inbreng van het onderwijsondersteunend personeel. Zij zorgen dat 'alles op rolletjes' loopt, dat de noodzakelijke apparatuur er is en werkt, dat de lokalen schoon zijn, dat op tijd de deuren open gaan en op slot. De mensen die hiervoor zorgen vormen samen het onderwijsondersteunend personeel. dhr R. Abassi mw E. Bekkers mw L. van den Bors mw L. Bouwels dhr M. van Bree mw A. Brentjens mw C. de Brouwer mw S. Daamen mw A. Delissen dhr Y. Kilkens mw D. van Kooij mw A. van Kronenburg mw M. Ramulic mw I. Richter dhr W. Rijt van mw H. Schuman dhr M. Smit dhr R. Toonders hoofdconcierge medewerker facilitaire dienst medewerker facilitaire dienst medewerker administratie TOA-ICT hoofd huishoudelijke dienst receptioniste pedagogisch medewerker receptioniste TOA/instructeur medewerker facilitaire dienst medewerker administratie medewerker facilitaire dienst medewerker facilitaire dienst TOA/instructeur medewerker facilitaire dienst TOA/ICT hoofd administratie

18 Ouders Onmisbaar in het onderwijsproces Onze school hecht, in het belang van de individuele leerling, grote waarde aan een goede verstandhouding en samenwerking met u als ouders. Niet alleen het gesprek thuis tussen u en uw kinderen, maar ook de dialoog tussen school en u is van groot belang om de middelbare schooltijd van uw kind goed te laten verlopen. Er zijn tijdens het schooljaar enkele vaste momenten waarop u in contact kunt komen met de school. Dit zijn het intakegesprek bij u thuis met de mentor en de algemene ouder- en voorlichtingsavonden met de mentoren. Verder zijn er individuele ouderavonden, de zogenaamde tafeltjesavonden, met de vakdocenten en de mentoren. Onze leerlingen zijn uw kinderen, uw kinderen zijn onze zorg. Docenten en mentoren zijn ook buiten de ouderavonden bereid vragen te beantwoorden over prestaties, gedrag en functioneren van de leerlingen. Ook bij de teamleiders kunt u met specifieke vragen over uw kind terecht. Zoals u al heeft kunnen lezen, zijn op school de resultaten van uw kind tussentijds opvraagbaar bij de mentor en online beschikbaar. U hoeft dus niet te wachten op het rapport als u wilt weten hoe uw kind er voor staat. Omgekeerd vraagt onze school dat u niet nalaat zaken die voor het functioneren van uw kind van belang zijn te melden. Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt. Wanneer u als ouder klachten heeft, stellen we het bijzonder op prijs als u ons daarvan in kennis stelt, zodat we aan een nog betere klantgerichtheid kunnen werken. Rugzak (leerling-gebonden financiering) Leerlinggebonden financiering (lgf) is geld dat de scholen ontvangen voor onderwijs aan leerlingen met een beperking. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor extra begeleiding of aangepast lesmateriaal. Lgf heet ook wel rugzak. Voor wie: Lgf is bedoeld voor leerlingen met een handicap of stoornis die zonder extra voorzieningen geen regulier onderwijs kunnen volgen. Het gaat om leerlingen met: een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicap; ernstige psychiatrische problemen;

19 ernstige leerproblemen of gedragsproblemen; een meervoudige handicap; een langdurige ziekte. Meer informatie over het aanvragen van leerlinggebonden financiering en de voorwaarden vindt u terug via de website van de Rijksoverheid: Wet Bescherming Persoonsgegevens De eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt gelden ook voor de school. Informatie die wordt bewaard voor de onderwijskundige- en algemene begeleiding van de leerling is niet toegankelijk voor derden en wordt binnen de gestelde termijnen vernietigd. Gebruik public clouddienst Niekée maakt gebruik van een stichtingsbreed glasvezelnetwerk. Iedereen die het netwerk van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) gebruikt wordt geacht kennis genomen te hebben van de Gedragscode ICT. Verder dient men zich te realiseren dat er gebruik wordt gemaakt van de publieke clouddiensten van Google (o.a. Gmail, Google Drive, Google Calendar). Bij het gebruik van deze diensten gelden uitdrukkelijk niet de voorwaarden van SOML, maar die van Google. Toestemming gebruik nieuwe media Wij willen ons ervan verzekeren dat het plaatsen van foto s in schoolgids, infobulletin of schoolblog niet zonder toestemming van ouders/verzorgers/voogd/leerling plaatsvindt. Indien u het problematisch vindt dat foto s, werkstukken en presentaties van uw kind in de schoolgids, informatiebulletin of op de website van de school geplaatst worden, verzoeken wij u vriendelijk dit bij aanvang van het schooljaar aan ons kenbaar te maken. Informatieplicht aan gescheiden ouders Ook de niet met het gezag belaste ouder heeft volgens het Burgerlijk Wetboek recht op informatievoorziening over het kind. Standpunt van de school met betrekking tot de informatievoorziening aan gescheiden ouders is dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatie- en/of ouderavonden dienen te komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder, of de ouder die met het gezag over het

20 kind is belast (verzorger), de andere ouder informeert. Is dat niet mogelijk dan kan er contact met de school worden opgenomen over de wijze van informatievoorziening, anders dan hiervoor genoemd. De school hoeft geen informatie te verstrekken indien het belang van het kind zich tegen het geven van informatie zou verzetten. ( dit dient dan te blijken uit bijvoorbeeld rapporten van psychologen of artsen). Leerplicht Jongeren tot 18 jaar hebben een kwalificatieplicht. Dat betekent dat leerlingen een startkwalificatie moeten halen. Deze startkwalificatie is een mbo2-, havo of vwo-diploma. Een dagje vrij nemen omdat het beter past in de vakantieplannen is dus echt niet toegestaan. De leerplichtambtenaar zal er dan ook van op de hoogte worden gesteld. U wordt geacht ervoor te zorgen dat voor uw kind de regels van de leerplicht worden nagekomen. De school is wettelijk verplicht bij ongeoorloofd schoolverzuim de leerplichtambtenaar in te lichten. Extra vakantieverlof Slechts in zéér uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van het vastgestelde vakantierooster. Een eventueel verzoek hiertoe zult u schriftelijk en vroegtijdig moeten indienen bij de teamleider. Wanneer uw kind verzuimt zonder dat er toestemming is gegeven, wordt de leerplichtambtenaar ingelicht. Tegemoetkoming studiekosten Het is afhankelijk van uw inkomen of u in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming in de studiekosten (boeken, reiskosten). Leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar ontvangen een basistoelage in het kader van de Wet Tegemoetkoming Scholieren. Hiervoor gelden regels die wettelijk zijn vastgesteld en elk jaar kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam u tijdig te informeren over een eventuele tegemoetkoming. Schoolkosten Niekée streeft ernaar de schoolkosten voor ouders zo laag mogelijk te houden. De school vraagt van ouders een bijdrage voor zaken waarvan de bekostiging door de overheid ontoereikend is, maar die wel van betekenis zijn voor de begeleiding van uw kind. Op de website van onze school treft u een blanco gebruikersovereenkomst aan, waarin een overzicht is opgenomen van de kosten die met de ouderbijdrage betaald worden. Wij vragen u aan het begin van elk schooljaar

21 een ondertekende gebruikersovereenkomst toe te sturen aan de school. In de overeenkomst kunt u aangeven voor welke faciliteiten u een bijdrage wilt betalen. Alle bijdragen zijn vrijwillig. Als u de bijdrage, of onderdelen daarvan, niet wilt betalen, behouden wij ons het recht voor bepaalde service niet aan u of aan uw kind(eren) te verlenen. Ook dit is in de gebruikersovereenkomst aangegeven. Alle bedragen zijn afgestemd met de oudergeleding van de MR in de vergadering van 16 april Schaderegeling en verzekering 1. Aansprakelijkheidsverzekering Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft een aansprakelijkheidsverzekering met een maximale verzekerde som van ,00 per aanspraak met een eigen risico van 250,00 per aanspraak voor schade aan zaken. Het risico van schade veroorzaakt door de stagiaires tijdens hun tewerkstelling aan zaken die toebehoren aan, respectievelijk onder beheer zijn van bedrijven waar de stagiaires werkzaam zijn, is tot een maximum bedrag van ,00 per aanspraak meeverzekerd met een eigen risico 113,00 per aanspraak. Er wordt van uit gegaan dat de leerlingen c.q. ouders voor hun eigen aansprakelijkheid zelf een verzekering afsluiten. 2. Ongevallenverzekering Deze verzekering is van kracht voor ongevallen, die de leerlingen overkomen gedurende de tijd, dat ze onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten (ook tijdens de excursies, stages, e.d.), evenals gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug. Er is derhalve dekking voor de leerlingen, die onderweg zijn om s middags thuis te gaan eten, mits zij zich rechtstreeks van school naar huis en vice versa begeven. Geen dekking is er voor de leerlingen die tijdens de schooltijden op eigen gelegenheid het terrein verlaten. De verzekerde bedragen zijn: 908,00 bij overlijden ,00 maximaal bij blijvende invaliditeit 908,00 voor kosten van geneeskundige behandeling (secundaire dekking na een zorgverzekering). 136,00 voor tandheelkundige behandeling per element

22 (secundaire dekking na een zorgverzekering). Volledigheidshalve zij vermeld, dat schade aan goederen, zoals aan brillen en fietsen niet onder de verzekering vallen. 3. Reisverzekering Voor reizen of activiteiten kan naast de ongevallenverzekering een reisverzekering zijn afgesloten. Per reis wordt vooraf bepaald of een reisverzekering noodzakelijk is. De dekking van de reisverzekering is: extra kosten (verzekerd tegen kostprijs): a) Kosten van opsporing, redding, repatriëring, b) In geval van overlijden de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de woonplaats in Nederland. c) Extra reiskosten en extra kosten voor (verlengd) verblijf wegens ziekte, ongevalsletsel, werkstaking, natuurrampen of klimatologische omstandigheden. d) Extra reiskosten voor de terugroeping wegens familieomstandigheden en ernstige zaakschade in Nederland. e) Telecommunicatiekosten ad 50,00 i.v.m. gebeurtenissen als omschreven in de subs a t/m d. Reisbagage 500,00 (beschadiging, diefstal, verlies of vermissing). 100,00 eigen risico voor bagage per persoon per reis. Aandachtspunten: Uitdrukkelijk zij vermeld, dat bij diefstal, verlies of beschadiging geen vergoeding geen vergoeding wordt uitgekeerd indien niet de normale voorzichtigheid in acht is genomen. Geld, cheques en creditcards zijn niet meeverzekerd. Apparatuur is niet verzekerd indien onbeheerd in een voertuig achtergelaten. Bij een beroep op de reisverzekering dient in alle gevallen een bewijs van aangifte bij de politie verstrekt te worden. In geval van schade: De schooladministratie dient zo spoedig mogelijk van een schadegeval in kennis te worden gesteld! De betrokkene ontvangt dan een schadeformulier, dat hij na invulling weer bij de administratie inlevert. Daarbij dient tevens een verklaring van de eigen zorgverzekeraar omtrent het eigen risico te worden bijgevoegd. De schooladministratie zendt vervolgens het ingevulde schadeformulier en

23 verklaring omtrent het eigen risico, met alle op het geval betrekking hebbende originele nota s naar Zicht risico- en verzekeringsadviseurs t.a.v. schade-afdeling in Weert. Zij zorgen voor verdere afhandeling van de schadevergoeding. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. J. Abelen Telefoon: Postadres en adres van de schade-afdeling: Zicht risico- en verzekeringsadviseurs T.a.v. schade-afdeling Postbus GK WEERT Adreswijzigingen Wanneer uw adres of telefoonnummer wijzigt, wordt u dringend verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de administratie van de school. GGD Limburg-Noord Adresgegevens, GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio Drie Decembersingel AC Venlo-Blerick Telefoon: Op maandag t/m donderdag van uur en op vrijdag van uur. Website Telefoon: Op maandag t/m donderdag van uur en op vrijdag van uur. Bureau Jeugdzorg Postadres: Postbus AA Roermond Bezoekadres: Slachthuisstraat 33

Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel

Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel Inhoudsopgave Organisatie pagina 2 - bevoegd gezag pagina 2 - LVO Parkstad pagina 2 De 10 gouden regels pagina 3 Inspectie pagina 3 Vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 2014-2015 - 1 - Schoolinfo 2014-2015 OPDC St. Michael Maastricht OPDC ST. MICHAEL OrthoPedagogisch Didactisch Centrum www.opdc-stmichael.nl Adres: Hunnenweg 4 6224 JP Maastricht tel.:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2014/2015 op maat I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

Maartens. Onder a n d e r e. Toekomstmuziek. I n t e r c o n f e s s i o n e l e S c h o l e n g e m e e n s c h a p.

Maartens. Onder a n d e r e. Toekomstmuziek. I n t e r c o n f e s s i o n e l e S c h o l e n g e m e e n s c h a p. I n t e r c o n f e s s i o n e l e S c h o l e n g e m e e n s c h a p Maartens College Magazine 1 jaargang 9 2008 Onder a n d e r e Van harte welkom 2 Algemene adressen 3 Lestijden 4 School, kind en

Nadere informatie

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Algemeen Deel SKPOEL Postbus 182 4870 AD Etten-Leur. Bestuursnummer 55303 Kamer van Koophandel 41103012 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet

Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet Veluvine Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet tel.: 0341-252569 fax: 0341-254747 www.nuborgh.nl e-mail: veluvine@nuborgh.nl Nuborgh College PROTESTANTS CHRISTELIJKE

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Lyceum

Schoolgids 2014-2015. Lyceum Schoolgids 2014-2015 Lyceum @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan,

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Algemene. Schoolgids 15. Primair Onderwijs SCOPE scholengroep

Algemene. Schoolgids 15. Primair Onderwijs SCOPE scholengroep Algemene Schoolgids 15 16 Primair Onderwijs SCOPE scholengroep Inhoud Voorwoord 5 1. Algemeen 6 1.1 De identiteit van SCOPE scholengroep 6 1.2 School met een opdracht 6 1.3 Ouderbetrokkenheid 6 1.4 SCOPE

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

2014 schoolgids 2015

2014 schoolgids 2015 2014 schoolgids 2015 1 2014 schoolgids 2015 2 Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, Dit is de schoolgids van De Nieuwste School (DNS) voor het schooljaar 2014-2015. Met deze gids

Nadere informatie