Urgentie, dus AMBITIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Urgentie, dus AMBITIE"

Transcriptie

1 Urgentie, dus AMBITIE Beleidsplan Meer dan golf alleen: Daarom de NHGC De NHGC onderscheidt zich door eenvoud in lidmaatschappen, recreatieve en competitieve ambitie, clubgevoel, maximale ledenparticipatie en activiteiten voor jong en oud op en buiten de baan. Bij de NHse bent u altijd welkom en altijd thuis. Samen met de Golfschool en baaneigenaar Sluispolder bieden wij golf technische en culinaire hoogstandjes voor alle leden met een gevarieerd activiteiten aanbod. Bovendien streven wij ernaar dit toegankelijk te maken voor iedere portemonnee. Wie wil golfen en een warme sociale omgeving zoekt, moet bij de NHse zijn. Onze waarden: Respect Ledenloyaliteit Sportiviteit Saamhorigheid Ons motto: Samen! Inleiding Na jaren van exponentiële groei is de golfwereld in een volgende fase gekomen. Hat aantal golfbanen is enorm gestegen en heeft een verzadigingspunt bereikt. Zo ook de groei van het aantal (seniore) golfers. Daarnaast kiezen minder golfers voor een club en veel golfclubs kampen met een vergrijsd ledenbestand. Vernieuwing, verandering en ontwikkeling van een aanbod voor nieuwe doelgroepen met name jeugd en mensen van middelbare leeftijd, zijn nodig om de club nieuw perspectief te bieden en het elan van gezelligheid, verbondenheid en saamhorigheid te borgen voor de komende jaren. Want als wij ons ergens in onderscheiden is het wel het laatste. Wij kennen geen clubs in de nabije omgeving waarbij het zo goed toeven is, als bij de NHse. Ook als het weer golfen niet toelaat, is binnen of op de driving range altijd van alles te doen. Het versterken van het sportieve en sociale beeldmerk van onze club in combinatie met het verbeteren dan wel uitbreiden de geboden faciliteiten op en rond de baan is de ambitie van het huidige bestuur. Dat vraagt om lef, durf en participatie van alle betrokkenen. Sluispolder kan het niet zonder de club, wij kunnen het niet zonder Sluispolder. Golfprestaties vragen om excellente golfpro s die leden begeleiden en de kneepjes van de golfswing of het putten weten bij te brengen. 1

2 Die kwaliteiten zetten wij in om op hoog niveau competitie te spelen en zo onze club ook nationaal een affiche mee te geven als niet alleen recreatieve maar vooral ook competitieve club. Voor jeugd en volwassenen en senioren. Een club om apetrots op te zijn. Tenslotte zijn de belangrijkste participanten voor het realiseren van deze ambities onze leden, jong en oud. In dit beleidsplan presenteren we onze ambities voor de periode Wat gaan we doen om bovenstaande ambitie te verwezenlijken? De ambitie is op punten ingrijpend, 2014 beschouwen we dan ook als een transitiejaar waarin we de realiteit van het uitbreiden dan wel verbeteren van de baan en oefenfaciliteiten nader onderzoeken, onze financiën herstructureren om de continuïteit en stabiliteit van de vereniging te garanderen en het versterken van het sociale klimaat van de vereniging samen met de baaneigenaar Sluispolder en de Golfschaal nader onderzoeken. Dit alles onder het motto: samen. Omgevingsanalyse Sterktes Ledenaantal 3% toegenomen ondanks crisis 51% is langer dan 10 jaar lid Gemiddelde leeftijd 55 jeugdopleiding met veel ambitie. Veel (wedstrijd)activiteiten met hoge participatiegraad Toename aantal jeugdleden en een onderscheidende Grote betrokkenheid van de leden bij de club, actieve commissies. Sociale cohesie, mooiste terras van NH, veel activiteiten op en om de baan in zomer en winter. We beschikken over de NGF certificaten voor: committed to all members committed to jeugd. Zwaktes Wij vinden dat dit er relatief weinig zijn. De belangrijkste zijn misschien dat er relatief weinig aandacht is bij veel leden voor les en oefenen. Terwijl dit juist gelet op leeftijd belangrijk is en blessures kan voorkomen. Daarnaast heeft de baan niet altijd de juiste PR gehad (ook van de leden). Het is belangrijk dat leden zelf bijdragen aan het imago van de baan door het natuurlijke karakter en kwaliteit van de baan uit te dragen. De aandacht voor onze vereniging in lokale media kan beter. 2

3 Bedreigingen Echter wat gebeurt er in onze directe omgeving? hevige concurrentie, voor alle clubs is het werven en behouden van leden een prioriteit veel banen, 13 banen binnen 30 minuten van de NHGC met 234 holes sterk dalend marktaandeel van DNHGC. De andere clubs groeiden 17 procentpunt harder, oftewel 7x zo hard. Onder vrouwen was dit verschil nog opvallender nl 23 procentpunt Daarnaast vormt opbouw leden bestand een risico: vergrijsd ledenbestand 6170 en 71+ domineert) NHGC: 28% leeftijd >70 jaar. Regio: 11%, NL: 12%. NHGC: 26% leeftijd 2260 jaar. Regio: 49%, NL: 51%. Kansen 90% leden van NHGC komt uit Alkmaar, Bergen (aan Zee), Heiloo, Schoorl, Heerhugowaard, Oudorp, Egmond, Warmenhuizen en Sint Pancras.. Leden zijn in vergelijking met landelijke en regionale benchmark heel trouw. NHGC: 59% lidmaatschap >10 jaar. Regio: 26%, NL: 27% In genoemde plaatsen wonen golfers met en zonder een home course, en die via Stichting Golfsport spelen, dus in totaal golfers (dit is 42% van de golfers in het 30 minutengebied). Hierbinnen heeft NHGC een marktaandeel van 12%. Dus enorme groeipotentie! 3

4 Uitgangspunten Voor ieder beleidsplan gelden een aantal kaders en uitgangspunten die de reikwijdte en de haalbaarheid van diverse doelstellingen mede bepalen of beïnvloeden. Dit zijn voor deze beleidsperiode: Kaderstellend: Samenwerkingsovereenkomst 22 mei 1987 Rapportage Mike Hoogveld over de ontwikkelingen in de golfmarkt Golfmarkt rapport DNHGC (NGF) Segmentatierapport DNHGC (NGF). Typering doelgroepen Ontwikkeling DNHGC: Resultaten strategisch overleg met SP, golfschool en DNHGC Afstemming met Commissievoorzitters. Ambitie en doelstellingen Ambitie Topclub boven het Noordzeekanaal voor golfers van alle leeftijden Dit komt tot uitdrukking in ruime faciliteiten en speelmogelijkheden voor recreatieve golfers met daarnaast veel aandacht voor prestatieteams die deelnemen aan de competitie van de NGF. Ondersteund door een PGA golfschool, die tevens voor alle doelgroepen maatwerk levert in de vorm van specifieke programma s. Tenslotte wordt in samenwerking met golfschool en Sluispolder gewerkt aan het vestigen van een kwalitatieve hoogwaardige baan en een professioneel imago in de regio. Deze ambitie vertaalt zich in de volgende doelen. Doelen Vereniging Financiën van de vereniging op orde, verminderen vaste lasten Eenvoud in lidmaatschap The place to be country club achtig karakter vestigen activiteiten op en rond de golfbaan, buiten en binnen, zomer en winter Hoog niveau van competitie Happy hour Communicatie met leden versterken Groei en behoud van ledenbestand Actief doelgroepenbeleid Actief uitdragen hoe mooi onze baan is 4

5 Faciliteiten Beste greens Uitbreiden opleuken par 3 Driving range verbeteren (GEO uitbaten, per 2017 dienen alle banen te voldoen aan duurzaamheidseisen, wij beschikken over de enige baan die dit al doet en daar dus in voorloopt. Positie uitbaten) optimale samenwerking met golfschool en Sluispolder. Los van deze hoofddoelen zijn er nog vele nevendoelstellingen naar voren gekomen uit het overleg met de baaneigenaar, golfschool en commissievoorzitters. Deze betreffen vooral verbeteringen van de kleine kwaliteit, bijvoorbeeld het plaatsen van een kraantje bij de driving range, het verbeteren van de faciliteiten voor het schoonmaken van schoenen en clubs, meer aandacht voor de Stichting Handicart en bijvoorbeeld meer introductiemogelijkheden. Het bestuur heeft oog voor deze wensen van de leden en zal hier veel aandacht aan besteden. Het voert te ver om al deze nevendoelen in dit beleidsplan op te nemen. Toelichting Belang behoud en groei leden in alle doelgroepen: continuïteit golfvereniging gezelligheid variëteit in speelmogelijkheden en wedstrijden (voldoende participatie). De golfsport bereikt een volgende fase waarin het voor de continuïteit van golfclubs belangrijk is om een gevarieerd bestand aan leden te hebben als het gaat om leeftijdsopbouw. Golf is inmiddels bereikbaar geworden voor iedereen. Ook binnen onze club is een gevarieerd ledenbestand van belang. Dat blijkt uit de analyse van Mike Hoogveld, dat is in bredere zin een belangrijk speerpunt om de stabiliteit van de vereniging te garanderen. Het bestuur stelt zich dan ook ten doel om het aantal leden weer in de lift te krijgen en in de beleidsperiode te groeien naar een omvang van tussen de 750 en 800 leden. Het tweede doel daarbij is om meer leden in de middelbare leeftijd en meer jeugd te werven zodat de wens om verschillende doelgroepen en plek te geven in de vereniging gerealiseerd kan worden. In de oudere leeftijdscategorieën is de bezetting op orde, daar kan volstaan worden met autonome groei. Om leden in de middelbare leeftijd en jeugd binnen te halen zullen gerichtere inspanningen nodig zijn. Voor deze doelgroepen ontwikkelt het bestuur samen met Sluispolder en geadviseerd door Mike Hoogveld een PR en marketingstrategie. Daarnaast stelt het bestuur zich ten doel om eenvoud in lidmaatschappen te realiseren wat de toegang tot de golfvereniging laagdrempelig maakt. Op dit moment worden alle lidmaatschapsvormen onder de loep genomen en vindt overleg met Sluispolder plaats over de vereenvoudiging daarvan. Daarbij wordt niet alleen naar het lidmaatschap gekeken maar tevens onderzocht hoe de betaalmogelijkheden geregeld kunnen worden. Voor veel leden is het in één keer betalen van het lidmaatschap een drempel aan het worden, met Sluispolder vindt overleg plaats over het voorzien in mogelijkheden om gespreid te 5

6 betalen. Naast het belang van ledenbehoud dat hierachter schuil gaat verwacht het bestuur ook dat dit bijdraagt aan het versterken van de instroom van nieuwe leden. Investeren in kleine kwaliteit (wensen commissievoorzitters) Een paar voorbeelden van de wensen die in de bijeenkomsten naar voren zijn gekomen en die het bestuur mee neemt in het overleg met Sluispolder zijn: verbeteren schoonmaakhoekje meer introductiemogelijkheden waterkraantje bij driving range of hole 1 actief uitdragen hoe mooi onze baan is! Daarnaast willen wij binnen de vereniging aandacht besteden aan het: verbeteren van de communicatie, bijvoorbeeld leden direct aanschrijven via (met oog voor privacy regels) integreren van de jeugd in de vereniging promoten van het donateurschap van de Stichting Handicart. Hoe we gaan we dit doen? Het plan is ambitieus en groei is alleen te realiseren als de samenwerking met Sluispolder meegroeit en de faciliteiten en de baan hetzelfde doen. Meer leden betekent immers een hogere baanbezetting en tevens een naar het bestuur hoopt hogere bezettingsgraad van de oefenfaciliteiten. Als de jeugd aan het trainen is op de zondag is nu is al zichtbaar, dat er druk op de oefenfaciliteiten komt. Als we onze ambities samen met Sluispolder willen waarmaken betekent dit dat nagedacht moet worden over het verbeteren van de faciliteiten op en om de baan. Zodat we ook wat dat betreft toonaangevend zijn in NH ten noorden van het Noordzeekanaal. Het bestuur is dan ook voornemens om in samenwerking met Sluispolder twee haalbaarheidsstudies te laten uitvoeren: Uitbreiding baan en/of verbeteren/vergroten par 3 Creëren van indoorfaciliteiten. Daarnaast stelt het bestuur zich ten doel om in dit transitiejaar een/de: Sponsorplan voor topgolf te maken Sponsorplan voor indoor golf / verbeteren faciliteiten op te stellen Sponsors voor jeugdgolf aan te trekken zodat dit gefinancierd kan worden Impuls te geven aan het committed to members programma. De senioren commissie is de grootste commissie, we investeren veel in de jeugd (o.a. via de club van honderd en met het opzetten van sonsoring) en moeten daarnaast ook blijven investeren in onze trouwe leden (dames, heren, senioren), Onder andere via het programma committed to members. Financiën van de vereniging op orde te brengen. Verminderen van vaste lasten indien mogelijk, zodat meer in de vereniging kan worden gestoken 6

7 Ledenwerfacties in combinatie met eenvoud in lidmaatschappen (open sportweekend Alkmaar, nationale golfdag, golfweek, lokale bladen, NH dagblad, Radio en Tv NH, specifiek acties vanuit sluispolder, golfschool en club (events) te starten Sociale omgeving te versterken, happy hour op vrijdagmiddag, ouders jeugd betrekken 1x per maand ouderkind borrel, borden in clubhuis, club van honderd bord en activiteiten, clubblad en website. 19 e hole activiteiten, huiskamer, jeugdhonk Scenario ontwikkelen voor de lange termijn met als doel een duurzame relatie en hechte samenwerking met Sluispolder Samenvattend Doelstellingen beleidsperiode Groei van het aantal leden naar , waarbij het ledenbestand gevarieerd is opgebouwd als het gaat om leeftijdscategorieën Ontwikkelen van topgolf naast recreatief golf Het ontwikkelen van een toonaangevende jeugdopleiding en het behalen van het certificaat Committed to Talent Committed to all members als basis onder het verenigingsleven versterken Het verbeteren van de voorzieningen op en rond de baan wat betreft de kleine kwaliteit Een gezonde financiële huishouding waarbij sponsoring een vaste plek inneemt om nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen vorm te kunnen geven Verbeteren van de oefenfaciliteiten afhankelijk van de uitkomst van de haalbaarheidsstudies en de financieringsmogelijkheden Communicatie met de leden verbeteren en versterken, leden hier actief bij betrekken Inhoud geven aan Samen, duurzame relatie opbouwen met Sluispolder en de golfschool 7

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Tijd voor Bridge. Beleidsplan 2013-2016

Tijd voor Bridge. Beleidsplan 2013-2016 Tijd voor Bridge Beleidsplan 2013-2016 November 2012 Voorwoord De samenleving verandert snel. De briefpost is nagenoeg uitgestorven. Transport wordt een steeds grotere kostenpost, tijd en ruimte zijn schaars.

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sportclubs in de jeugdketen

Sportclubs in de jeugdketen Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van sportverenigingen Niels Hermens Rob Gilsing Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie