RESULTATEN WOONWENSENONDERZOEK HEEMSTEEDSE JARIGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESULTATEN WOONWENSENONDERZOEK HEEMSTEEDSE 60-70 JARIGEN"

Transcriptie

1 RESULTATEN WOONWENSENONDERZOEK HEEMSTEEDSE - JARIGEN September

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING SAMENVATTING RESULTATEN WOONWENSENONDERZOEK BIJLAGE BIJLAGE : BIJLAGE : BIJLAGE : VRAGENLIJST WOONWENSENONDERZOEK - JARIGEN WIJKINDELING HEEMSTEDE SCHEMATISCHE WEERGAVE RESULTATEN ALGEMEEN SCHEMATISCHE WEERGAVE RESULTATEN SPECIFIEK (PER WIJK EN LEEFTIJD)

3 INLEIDING In januari hebben we een woonwensenonderzoek verspreid onder de Heemsteedse inwoners in de leeftijdscategorie tot jaar. Het onderzoek was opgesteld met behulp van de Stichting Welzijn Ouderen en de Heemsteedse ouderenbonden. Het woonwensenonderzoek beoogt inzicht te geven in de huidige woonomstandigheden van de doelgroep, de hulp- en dienstverlening waar op dit moment gebruik van wordt gemaakt, de naar verwachting benodigde woningaanpassingen in de (nabije) toekomst en de mogelijke verhuisplannen. Ook is gevraagd welke voorzieningen in de buurt van belang worden geacht, c.q. worden gemist. Er is voor de doelgroep - jaar gekozen, opdat de resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan de toekomstige afstemming van het woonbeleid aan de behoefte van de inwoners. Respons Maar liefst. formulieren zijn ingevuld geretourneerd. Dit is een respons van %. Dit betekent dat sprake is van zeer representatieve resultaten. De ingevulde formulieren zijn in het tweede kwartaal van met behulp van vrijwilligers van de Stichting WOH verwerkt. Dit heeft geleid tot de nu voorliggende notitie. Opbouw notitie In deze notitie treft u in het volgende eerst een samenvatting aan van de resultaten van het woonwensenonderzoek. Dit hebben we onderverdeeld in een samenvatting voor Heemstede als geheel en een samenvatting per wijk. Ter toelichting: we hebben in het kader van het onderzoek Heemstede in wijken verdeeld. Vervolgens treft u in de bijlagen achtereenvolgens aan: het Woonwensenonderzoek zoals dat in januari onder de doelgroep is verspreid; een schematische onderverdeling van Heemstede in wijken; een schematische weergave van de resultaten van het onderzoek voor Heemstede als geheel; een schematische weergave van de resultaten van het onderzoek per wijk en per leeftijd. Tevens wordt hierbij nadere informatie gegeven over de resultaten met betrekking tot eenpersoonshuishouden. Vervolg De resultaten zullen worden betrokken bij het te houden haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van een woonservicegebied in Heemstede. Zie hiervoor de nota Wmo/lokaal volksgezondheidsbeleid -: "Oog voor elkaar" (paragraaf..). Tevens zal de Stichting WOH de resultaten van het woonwensenonderzoek betrekken bij het vormgeven van nieuwe activiteiten binnen haar dienstverleningsaanbod.

4 SAMENVATTING RESULTATEN WOONWENSENONDERZOEK In het onderstaande geven we eerst een samenvatting van de resultaten voor Heemstede als geheel (A). Vervolgens gaan we in op de resultaten per wijk (B). A SAMENVATTING RESULTATEN HEEMSTEDE In Bijlage treft u schematisch de resultaten van het woonwensenonderzoek aan voor Heemstede als geheel. In het volgende geven we een samenvatting van deze resultaten. Huidige woning Circa % van de doelgroep bewoont een eigen woning, % een huurwoning. De meeste Heemstedenaren uit" de doelgroep bewonen een eengezinswoning (%). Het aantal eenpersoonshuishouden dat heeft gereageerd is (%). Verwachte aanpassingen Ruim een kwart van de geënquêteerden - huishoudens - is van mening dat de woning gelet op het ouder worden zal dienen te worden aangepast. Meeste prioriteit wordt hierbij gegeven aan het aanbrengen van trapliften, -uurs alarmering en het rolstoelgeschikt maken van de woning. Voorzieningen Ruim % van de respondenten geeft aan bepaalde voorzieningen in de wijk te missen. De voorzieningen die hierbij het meest worden genoemd zijn (in volgorde van belangrijkheid): postkantoor of bank (pinautomaat), winkels/supermarkt en (goed) openbaar vervoer. Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Zorg- en dienstverlening Van de geënquêteerden maakt % (ruim respondenten) gebruik van Hulp bij het huishouden via de Wmo. Ruim % ontvangt op dit moment thuiszorg verzorging/verpleging. Circa % van het aantal mensen maakt gebruik van ondersteuning bij het onderhoud van de tuin; % heeft ondersteuning bij klein onderhoud aan de woning. Bijna % verwacht binnen jaar (meer) hulp nodig te hebben. Hierbij wordt met name huishoudelijk hulp (%), klein onderhoud aan de woning (%) en tuinonderhoud (%) genoemd. De verwachte hulpvraag zien we met name bij de groep -plussers. Duurzaamheid Ruim % van de doelgroep geeft aan dat de woning is geïsoleerd (circa % hiervan betreft een eigen woning). Aanvullend geeft % aan dat sprake van een gedeeltelijke isolatie. Ruim % van de respondenten is van plan de woning te gaan isoleren. Verhuisplannen Bijna % van de respondenten ( huishoudens) verwacht binnen jaar te verhuizen; ruim % van de doelgroep ( huishoudens) verwacht binnen jaar te verhuizen. De redenen om te verhuizen zijn in volgorde van belangrijkheid: het huis is te groot, het

5 onderhoud van het huis en/of de tuin is te bezwaarlijk, de woonlasten zijn te hoog. Het overgrote deel van de geënquêteerden is overigens tevreden met de huidige woning (%). De respondenten die binnen jaar willen verhuizen, bewonen nu in circa driekwart van de gevallen een eigen woning; % bewoont een huurwoning. De mensen die nu een huurwoning bewonen willen in % van de gevallen ook verhuizen naar een huurwoning. Bij de (huidige) eigenaren van een eigen huis wil % opnieuw een koopwoning bewonen; ruim een kwart wil een huurwoning; de rest heeft geen voorkeur. Waar wil men naar toe? In % van de gevallen is het de wens om na de verhuizing in Heemstede te blijven wonen. % van de respondenten wil elders in Zuid-Kennemerland wonen. % wil buiten Zuid- Kennemerland gaan wonen. Gewenste toekomstige woning In circa de helft van de gevallen geven de respondenten aan te willen verhuizen naar een seniorenappartement of een seniorenwoning. Van belang in de toekomstige woning is: gelijkvloers, goede verwarming en -uurs alarmering. Van belang in de nabije omgeving van de toekomstige woning zijn volgens de respondenten: winkels (door meer dan % van de respondenten genoemd), een bushalte/goed openbaar vervoer, huisarts/medische zorg. Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. De toekomstige woning dient volgens ruim % van de doelgroep kamers of meer te hebben. Op de vraag waar de toekomstige woning idealiter zou zijn gesitueerd komt wijk (Centrum) als favoriet naar voren. De vraag of men geïnteresseerd is in groepswonen is door % van de respondenten positief beantwoord. % van de respondenten die deze vraag positief heeft beantwoord, verwacht binnen jaar te verhuizen. Circa de helft hiervan bestaat uit eenpersoonshuishouden. B. SAMENVATTING RESULTATEN PER WIJK In Bijlage treft u schematisch de resultaten van het woonwensenonderzoek per wijk aan. In het volgende geven we een samenvatting van deze resultaten. De wijkindeling treft u aan in Bijlage. WIJK DE GLIP, GLIPPERDREEF EN STAATSLIEDENBUURT Respondenten Het enquêteformulier is door respondenten ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van huishoudens van of meer personen (%), er zijn eenpersoonshuishoudens (%). De huidige woning huishoudens bewonen een koopwoning; huishoudens een huurwoning. Een groot deel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%). respondenten wonen in een seniorenwoning of seniorenappartement.

6 woningen van de respondenten van deze wijk hebben kamers of meer (% van de huishoudens),% van de huishoudens is niet tevreden over de huidige woning. De reden hiervoor hebben we niet per wijk uitgesplitst. Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) dat aanpassingen vereist zijn. Hiermee zit deze wijk in de top van de wijken die de meeste aanpassingen verwachten. Vaak worden in dit verband een traplift en een aanpassing van douche/bad genoemd. Voorzieningenniveau huishoudens (%) geven aan voorzieningen te missen in de wijk. Dit is een relatief hoog percentage. De voorzieningen die het meeste gemist worden: zijn postkantoor of bank ( keer genoemd) en bushalte/openbaar vervoer ( keer genoemd). Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van de huishoudens (%) heeft geen hulp. Er wordt in deze wijk keer gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp, keer van thuiszorg verzorging/verpleging, keer van boodschappendienst, keer van tuinonderhoud en keer van klein onderhoud/reparaties aan de woning. Binnen jaar wordt keer een hulpvraag verwacht: dit betreft met name huishoudelijke hulp ( keer), klein onderhoud/reparaties aan de woning ( keer) en tuinonderhoud ( keer). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, zijn deels en woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar te verhuizen. respondenten willen verhuizen binnen Heemstede. WIJK DICHTERS- EN VOGELENBUURT Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van huishoudens van of meer personen (%), er zijn eenpersoonshuishoudens (%); De huidige woning huishoudens (%) bewonen een eigen woning/koopwoning; huishoudens een huurwoning. Een groot deel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%). respondent woont in een seniorenwoning.

7 woningen van de respondenten van deze wijk hebben een grootte van of meer kamers (%) waarvan bij woningen sprake is van of meer kamers (%). Opvallend is dat in deze wijk alle respondenten tevreden zijn met de huidige woning. Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij zijn qua soort aanpassing geen uitschieters te noemen. Voorzieningenniveau % van de huishoudens uit deze wijk geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorziening die het meeste gemist wordt is de huisarts/medische zorg. Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van de huishoudens (%) heeft geen hulp. Er wordt keer gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp, keer van tuinonderhoud en keer van klein onderhoud/reparaties woning. Binnen jaar wordt keer een hulpvraag verwacht. Hierbij wordt met name huishoudelijke hulp genoemd ( keer). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen zijn deels en woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar te verhuizen; zo mogelijk wil men binnen Heemstede verhuizen. WIJK RIVIERENBUURT Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoonshuishouden (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning/een koopwoning (%); huishoudens een huurwoning. Geen enkele respondent uit deze wijk bewoont een seniorenwoning of een serviceappartement. Het merendeel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%). Alle woningen hebben een grootte van of meer kamers; woningen hebben kamers of meer (%).,% van de huishoudens is niet tevreden over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst.

8 Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij wordt opvallend vaak inbraakbeveiliging genoemd ( keer). Hiernaast worden relatief vaak genoemd: -uurs alarm en trapliften. Voorzieningenniveau % van de huishoudens uit deze wijk geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. Dit is het hoogste percentage van alle wijken. Wijk is bovendien de enige wijk uit de enquête waar het percentage huishoudens dat een bepaalde voorziening mist hoger is dan het percentage dat niets mist. De voorzieningen die gemist worden zijn (in volgorde van prioriteit): winkels/een supermarkt, een bushalte/goed vervoer en een bank/postkantoor, Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd Is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van huishoudens (%) heeft geen hulp. Indien er hulp wordt gebruikt, betreft het veelal huishoudelijke hulp ( keer), tuinonderhoud ( keer) of klein onderhoud/reparaties aan de woning ( keer). Binnen jaar wordt er keer een hulpvraag verwacht: dit betreft met name tuinonderhoud ( keer), klein onderhoud/reparaties woning ( keer) en huishoudelijke hulp ( keer). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, zijn deels en woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar te verhuizen. respondenten willen verhuizen binnen Heemstede. WIJK KENNEMERDUIN EN OMGEVING Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoons huishoudens (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning, c.q. een koopwoning; huishoudens een huurwoning. Een groot deel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%). Opvallend is dat respondenten wonen in een seniorenwoning/seniorenappartement. woningen van de respondenten van deze wijk hebben minder dan kamers (%). woningen van de respondenten van deze wijk hebben meer dan kamers (%). Een percentage van,% van de huishoudens geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst.

9 Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens {%) uit deze wijk dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij wordt traplift ( keer) en -uurs alarmering ( keer) het meeste genoemd. Voorzieningennivea u % van de huishoudens uit deze wijk geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorziening die het meeste gemist is bushalte/ov ( keer). Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van de huishoudens (%) heeft geen hulp. Er wordt keer gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp, keer tuinonderhoud, keer klein onderhoud/reparaties woning, keer thuiszorg verzorging/verpleging, keer -uurs alarmering en keer thuisbezorgde maaltijden. Binnen jaar wordt verwacht dat er keer een hulpvraag is: m.n. huishoudelijke hulp keer, klein onderhoud/reparaties woning keer, tuinonderhoud keer en keer -uurs alarmering. Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, keer deels geïsoleerd; woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar te verhuizen. respondenten wil verhuizen binnen Heemstede. WIJK VAN MERLENBUURT, VALKERBURGERPLEIN EN OMGEVING Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoons huishoudens (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning, c.q. een koopwoning; huishoudens een huurwoning. Een groot deel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning {%); huishoudens bewonen een flat (%), respondent woont in een serviceflat en woont in een zorgwoning. respondenten geven aan inwonend te zijn. Dit is de het hoogste aantal van alle wijken. woningen van de respondenten van deze wijk hebben minder dan kamers (%). Van de overige woningen hebben woningen een grootte van kamers of meer (%).,% van de huishoudens geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst. Benodigde aanpassingen.

10 Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij worden betere verwarming ( keer), -uurs alarmering ( keer) en aanpassing douche/bad ( keer) het meeste genoemd. Voorz/en/ngenn/Veau huishoudens (%) uit deze wijk missen voorzieningen in de wijk. De voorzieningen die het meest gemist worden zijn: winkels/supermarkt ( keer genoemd), bushalte/ov ( keer genoemd) en postkantoor/bank ( keer genoemd). Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van de huishoudens (%) heeft geen hulp. Er wordt keer gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp, keer van tuinonderhoud, keer van klein onderhoud/reparaties woning en keer van thuiszorg verzorging/verpleging. Binnen jaar wordt keer een hulpvraag verwacht: het betreft met name huishoudelijke hulp ( keer genoemd), klein onderhoud/reparaties woning ( keer genoemde) en tuinonderhoud (ook keer genoemd). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen zijn deels en woningen (%)) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar te verhuizen. respondenten willen verhuizen binnen Heemstede. WIJK PROVINCIENBUURT Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoonshuishouden (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning Opvallend in deze wijk is het grote aantal huishoudens met een huurwoning: (%). Dit is het hoogste percentage huurwoningen van alle wijken. huishoudens bewonen een eigen woning, c.q. een koopwoning. Het merendeel van de respondenten () bewoont een flatwoning (%). Dit is het hoogste aantal van alle wijken. huishoudens bewonen een eengezinswoning (%) en respondenten wonen in een seniorenwoning/seniorenappartement (%). woningen van de respondenten van deze wijk hebben minder dan kamers. Van de overige woningen hebben woningen heeft of meer kamers (%). % van de huishoudens is niet tevreden over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst.

11 Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) uit deze wijk dat aanpassingen vereist zijn. In de aanpassingen die genoemd zijn zit geen uitschieter. Voorzieningennivea u % van de huishoudens uit deze wijk geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorziening die het meest gemist wordt is de voorziening postkantoor/bank ( keer) Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van de huishoudens (%) heeft geen hulp. Er wordt keer gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp, keer -uurs alarmering, keer thuiszorg verzorging/verpleging, keer tuinonderhoud, keer klein onderhoud/reparaties woning en keer thuisbezorgde maaltijden. Binnen jaar wordt verwacht dat er keer een hulpvraag is, met name klein onderhoud/reparaties woning ( keer). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar te verhuizen. respondenten willen verhuizen binnen Heemstede. WIJK? CENTRUM Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoons huishoudens (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning, c.q. een koopwoning; huishoudens een huurwoning. Het merendeel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%), respondenten wonen in een seniorenwoning/seniorenappartement en respondent woont in een serviceflat. woningen van de respondenten van deze wijk hebben een grootte van kamers of meer (%); hiervan hebben huishoudens een woning met kamers of meer (%). Een percentage van,% van de huishoudens geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst. Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) uit deze wijk dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij wordt de traplift ( keer), een rolstoelvriendelijke woning ( keer) en aanpassing douche/bad ( keer) het meeste genoemd. Voorzieningenniveau

12 huishoudens (,%) uit deze wijk geven aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorzieningen die het meest gemist worden zijn: bushalte/ov ( keer genoemd) en postkantoor/bank ( keer genoemd). Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp huishoudens (%) heeft geen hulp. Als er sprake is van hulp betreft dit met name huishoudelijke hulp ( keer genoemd), en klein onderhoud/reparaties woning ( keer genoemd). Binnen jaar wordt verwacht dat er keer een hulpvraag is: met name huishoudelijke hulp ( keer genoemd), klein onderhoud/reparaties woning ( keer genoemd) en tuinonderhoud ( keer genoemd). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen zijn deels en woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Het aantal niet geïsoleerde woningen is het grootste aantal van alle wijken. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar. respondenten willen verhuizen binnen Heemstede. WIJK GELEERDENBUURT Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoonshuishouden (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning, c.q. een koopwoning (%); huishoudens een huurwoning (%). In verhouding tot de andere wijken is het percentage huurwoningen hoog; alleen in wijk zien we een hoger percentage. Het merendeel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%), respondenten wonen in een seniorenwoning/seniorenappartement, een respondent woont in een zorgwoning. woningen van de respondenten van deze wijk hebben kamers of minder; huishoudens bewonen een woning met kamers of meer (%), waarvan woningen kamers of meer hebben (%).,% van de huishoudens geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) uit deze wijk dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij wordt traplift ( keer), -uurs alarmering ( keer) en rolstoelgeschikte woning ( keer) het meeste genoemd.

13 Voorzieningenniveau huishoudens uit deze wijk (%) geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorzieningen die het meest gemist worden zijn de voorziening postkantoor/bank ( keer) en de voorziening winkels/supermarkt ( keer). Nb.: Ter nuancering het volgende. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt (respondenten mochten voorzieningen in volgorde van belang aangeven). Hulp van de huishoudens (%) heeft geen hulp. Als er sprake is van hulp betreft dit met name huishoudelijke hulp ( keer), tuinonderhoud ( keer) en klein onderhoud/reparaties woning ( keer genoemd). Binnen jaar wordt verwacht dat er keer een hulpvraag is, met name huishoudelijke hulp ( keer), klein onderhoud/reparaties woning ( keer) en tuinonderhoud ( keer). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen zijn deels en woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar te verhuizen. respondenten willen verhuizen binnen Heemstede. WIJK SCHOUWBROEKERPOLDER Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Dit is de laagste respons van alle wijken. Er is sprake van eenpersoons huishoudens (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning/een koopwoning; huishoudens een huurwoning. Het merendeel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat {%), wonen in een seniorenappartement. woningen van de respondenten van deze wijk hebben een grootte van of minder kamers; woningen hebben kamers, huishoudens bewonen een woning met of meer kamers (%). Eén respondent geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) uit deze wijk dat aanpassingen vereist zijn. Traplift wordt hierbij het meest genoemd ( keer). Voorzieningenniveau huishoudens (%) geven aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorzieningen die gemist worden zijn (in volgorde van belang): winkels/een supermarkt en een bank/postkantoor.

14 Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van huishoudens (%) heeft geen hulp. Er wordt keer gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp en keer tuinonderhoud. Binnen jaar wordt verwacht dat er keer een hulpvraag is: met name huishoudelijke hulp en tuinonderhoud worden hierbij genoemd (beide keer). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen zijn gedeeltelijk en woningen zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen en jaar meer hulp te verhuizen. WIJK ZANDVOORTSELAAN, BERKENRODE EN OMGEVING Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoons huishoudens (%); huishoudens (%) bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning/een koopwoning, huishoudens een huurwoning. Het merendeel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%), respondent woont in een seniorenwoning. woningen van de respondenten van deze wijk hebben een grootte van of meer kamers; huishoudens bewonen een woning met of meer kamers (%). Een percentage van,% van de huishoudens geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij worden traplift ( keer) en rolstoelgeschikte woning ( keer) het meeste genoemd. Voorzieningennivea u % van de huishoudens uit deze wijk geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. Dit is het laagste percentage van alle wijken. De voorziening die het meest gemist worden is een bushalte/openbaar vervoer. Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt.

15 Hulp van de huishoudens (%) heeft geen hulp. Als er sprake is van hulp betreft dit met huishoudelijke hulp ( keer genoemd). Binnen jaar wordt verwacht dat er keer een hulpvraag is: hierbij worden met name huishoudelijke hulp en tuinonderhoud genoemd (beide keer). Isolatie woningen zijn geheel geïsoleerd (%), woningen zijn deel en woningen zijn niet geïsoleerd (%). Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar. respondenten willen verhuizen binnen Heemstede. WIJK HEEMSTEEDSE DREEF, SCHILDERSBUURT EN OMGEVING Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Dit is de hoogste respons van alle wijken. Er is sprake van eenpersoons huishoudens (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning/een koopwoning (%); huishoudens een huurwoning. Het merendeel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%), respondenten wonen in een seniorenwoning/appartement. In deze wijk wordt tevens keer bij het onderwerp "andere woning" een onder kap woning aangegeven. respondenten hebben een woning met kamers (%). Hiervan hebben woningen of meer kamers (%).,% van de huishoudens geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) uit deze wijk dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij wordt opvallend vaak de traplift ( keer) genoemd. Hiernaast worden met name -uurs alarmering ( keer) en aanpassing douche/bad ( keer) genoemd. Voorzieningenniveau % van de huishoudens uit deze wijk geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorziening die het meest gemist worden is een postkantoor/bank ( keer) en daarna bushalte/openbaar vervoer ( keer). Bij andere genoemde voorzieningen is opvallend dat keer parkeergelegenheid gemist wordt. Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt.

16 Hulp van huishoudens (%) heeft geen hulp. Er wordt keer gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp, keer tuinonderhoud en keer klein onderhoud/reparaties woning. Binnen jaar wordt verwacht dat er keer een hulpvraag is. Dit betreft vooral tuinonderhoud ( keer), klein onderhoud/reparaties woning ( keer) en huishoudelijke hulp ( keer genoemd). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen zijn deels en woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar ( keer binnen jaar, keer tussen - jaar) te verhuizen. respondenten wil verhuizen binnen Heemstede. WIJK OUDE DORP, INDISCHE BUURT EN OMGEVING Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoons huishoudens (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning, c.q. een koopwoning; huishoudens een huurwoning. Het merendeel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%), respondenten wonen in een seniorenwoning/appartement. woningen van de respondenten hebben kamers of meer (%).,% van de huishoudens geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) dat aanpassingen vereist zijn. Dit is het hoogste percentage van alle wijken. Hierbij worden met name traplift ( keer) en -uurs alarmering ( keer) genoemd. Voorzieningenniveau % van de respondenten geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorziening die het meest gemist wordt is: winkels/supermarkt ( keer genoemd) Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van huishoudens (%) heeft geen hulp. Als er hulp is betreft dit met name huishoudelijke hulp ( keer genoemd), klein onderhoud/reparaties woning ( keer genoemd) en tuinonderhoud ( keer genoemd). Binnen jaar worden hulpvragen verwacht. Dit

17 betreft met name klein onderhoud/reparaties woning ( keer), huishoudelijke hulp ( keer), tuinonderhoud ( keer), thuiszorg/verzorging/verpleging ( keer), -uurs alarmering en boodschappendienst (beide keer genoemd). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen zijn deels en woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar. respondenten wil verhuizen binnen Heemstede.

18 BIJLAGE VRAGEN WOONWENSENONDERZOEK - JARIGEN IN HEEMSTEDE Gaarne invullen vóór februari Voor informatie en vragen kunt u terecht bij: Stichting Welzijn Ouderen Heemstede Lieven de Keylaan VE Heemstede Telefoonnummer -

19 TOELICHTING BIJ HET VRAGENFORMULIER Het is de bedoeling, dat één vragenformulier per huishouden wordt ingevuld. Voor zover nodig wordt hieronder per vraag een toelichting gegeven. Bij de meeste vragen kunt u uw keuze aangeven door middel van een kruisje! Bij enkele vragen dient u in volgorde van belangrijkheid een cijfer t/m in te vullen. Is er slechts één antwoord voor u van belang, dan plaatst u bij dat antwoord het cijfer. Zijn er meer antwoorden voor u van belang, dan plaatst u bij het voor u meest belangrijke antwoord het cijfer. Bij het antwoord dat voor u op de tweede plaats komt zet u het cijfer. Voor het antwoord dat op de derde plaats komt vult u een in. Vraag nr. Op de achterste pagina is een plattegrond van Heemstede afgedrukt met daarop aangegeven een wijkindeling met de nummers t/m. Indien u niet precies weet in welke wijk uw woning ligt, dan kijkt u op de plattegrond naar de beschrijving van de wijken. Kijk welke straat bij u in de buurt ligt en vul het daarbij behorende wijknummer in. Vraag nr. en vraag nr. Onder een serviceflat wordt verstaan, een flat, waar eventueel een beheerder/portier aanwezig is. Vaak kunt u gebruik maken van een maaltijdvoorziening en is er hulp bij huishoudelijke werkzaamheden. In de regel kan er geen verzorging/verpleging worden geboden bij ziekte. Onder een seniorenwoning wordt een specifiek voor ouderen geschikte woning of flat verstaan. Onder een seniorenappartement wordt een zelfstandige woonruimte bedoeld in een groot pand, dat is opgesplitst in appartementen. Elke koper of huurder van een seniorenappartement heeft de mogelijkheid om een zorgcontract af te sluiten. Onder een zorgwoning wordt verstaan een woning, waarin men zelfstandig woont, maar waarbij de woning in de nabijheid is gelegen van een woonzorgcentrum. Daarbij kan men - indien noodzakelijk en tegen betaling - gebruik maken van bepaalde voorzieningen en hulp van het nabijgelegen woonzorgcentrum. Voor een zorgwoning is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vereist. Vraag nr. Onder -uurs alarmering wordt bedoeld een waarschuwingssysteem. Het systeem biedt u de mogelijkheid om bij noodsituaties vanuit uw woning alarm te slaan door het indrukken van een zendertje, dat om de hals wordt gedragen. Zodat hulp kan worden geboden. Deze alarmering (ook wel sociale alarmering genoemd) is bedoeld voor iedereen die zelfstandig woont en uur per dag over de mogelijkheid wil beschikken om hulp te vragen bij ongevallen of ziekte, als u niet bij de telefoon kunt komen. Onder rolstoelgeschiktheid wordt het volgende verstaan. Geen drempels, doorgangsmaat van de deuren voldoende, opstelruimte bij deuren voldoende, toegankelijkheid van douche en toilet en slaapkamers voldoende groot.

20 Onder inbraakbeveiliging wordt ook verstaan voldoende buitenverlichting bij de woning en het hang en sluitwerk van deuren en ramen. Vraag nr. Bij deze vraag kan worden gedacht aan de volgende voorzieningen: winkels/supermarkt postkantoor of bank bushalte/openbaar vervoer bibliotheek goede en veilige toegangsroutes huisarts/medische zorg goede straatverlichting Vraag nr. Indien u de voorkeur geeft aan een woning in de gemeente Heemstede, dan kunt u in volgorde van voorkeur aangeven in welke wijk de woning zou moeten liggen. Op de achterste pagina is een plattegrond van Heemstede afgedrukt met daarop aangegeven een wijkindeling met de nummers t/m. Indien u niet precies weet in welke wijk de woning ligt, dan kijkt u op de plattegrond naar de beschrijving van de wijken. Kijk welke straat bij de woning in de buurt ligt en vul het daarbij behorende wijknummer in. Wilt u zo vriendelijk zijn het formulier vóór februari aan ons terug te sturen. Voor verzending van het ingevulde formulier kunt u gebruikmaken van bijgesloten antwoordenvelop (postzegel niet nodig).

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid!

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Nieuwe woonenquête moet woonwensen beter in kaart brengen! In 2007 is een nieuwe website gestart

Nadere informatie

Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek.

Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek. Zoekt u een (andere) woning? Doe dan mee aan dit woonwensenonderzoek 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek. Parkstad Limburg is samen

Nadere informatie

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wat is uw leeftijd?...2 2 In welke kern woont u?...3 3 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?...4 4 Woont u in een huur of koopwoning?...5 5 Wat voor soort

Nadere informatie

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Resultaten onderzoek naar woon- en zorgvoorzieningen voor Surinaams- Javaanse ouderen in juli 2003. Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Huidige situatie...3

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009

Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009 Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009 Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009 Plaatselijk Belang Nuis/Niebert is nieuwsgierig wat de wensen zijn van de inwoners en eventuele toekomstige bewoners,

Nadere informatie

2. Leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar 24 15,3% 65 tot 76 jaar 85 54,2% 75 jaar en ouder 45 28,7% Niet ingevuld 3 1,9%

2. Leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar 24 15,3% 65 tot 76 jaar 85 54,2% 75 jaar en ouder 45 28,7% Niet ingevuld 3 1,9% Resultaten per vraag (respons = 157) 1. Wat is de samenstelling van uw huishouden? Alleenstaand 47 29,9% Gehuwd of samenwonend 105 66,9% Wel/geen inwonende kinderen 2 1,3% Niet ingevuld 3 1,9% 2. Leeftijdscategorie

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

* 59% heeft een voorkeur voor een huurwoning; 50% gelijkvloers; 58% met 2 slaapkamers.

* 59% heeft een voorkeur voor een huurwoning; 50% gelijkvloers; 58% met 2 slaapkamers. Aan: de leden van de ouderenbonden in Castricum Betreft: Enquête woonwensen ouderen DD: Augustus 2015 Geachte leden, Onderstaand treft u de resultaten aan van de woonwensenenquête aan die onlangs onder

Nadere informatie

THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE. Resultaten campagne

THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE. Resultaten campagne THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE Resultaten campagne 2006-2007 DEEL A: HOE GESCHIKT IS UW WONING In wat voor soort woning woont u? 5% 2% 4% ééngezinswoning benedenwoning bovenwoning seniorenwoning of

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest

Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest april 2008 - J.W.K. Bams Samenvatting Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid!

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! Beste inwoner(s) van Lattrop en Breklenkamp, Je hebt binding met Lattrop en Breklenkamp. Misschien

Nadere informatie

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Enquête; Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Vaak wordt verteld dat er in Heeten onvoldoende aanbod is voor jeugdigen en starters op de woningmarkt. Als Plaatselijk belang willen wij graag

Nadere informatie

COSBO WONEN WELZIJN & ZORG. Enquête door COSBO en betrokken organisaties in Soest SOESTERS WILLEN SAMEN OUDER WORDEN, MAAR.IN SOEST NATUURLIJK.

COSBO WONEN WELZIJN & ZORG. Enquête door COSBO en betrokken organisaties in Soest SOESTERS WILLEN SAMEN OUDER WORDEN, MAAR.IN SOEST NATUURLIJK. WONEN WELZIJN & ZORG SOESTERS WILLEN SAMEN OUDER WORDEN, MAAR.IN SOEST NATUURLIJK. DAT KAN TOCH? ALS JE HET MAAR REGELT! Enquête door COSBO en betrokken organisaties in Soest Deze enquête gaat om uw toekomst.

Nadere informatie

Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen

Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen Algemeen 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw burgerlijke staat? O getrouwd O alleenstaand 4.a. Wonen er nog kinderen bij

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Bewonerspanel Woonvormen

Bewonerspanel Woonvormen Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Woonvormen Extra ruimte is belangrijkste wens voor toekomstige woning Bijna de helft van de

Nadere informatie

Enquête Woningbehoefte Soerendonk

Enquête Woningbehoefte Soerendonk Enquête Woningbehoefte Soerendonk september 2008 WERKGROEP BOUWEN & WONEN Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Voorbereiding enquête Begeleidende brief pagina 4 Begrippenlijst pagina 5 Enquêteformulier

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Woonwensenenquête Thuisgemaakt Delft

Woonwensenenquête Thuisgemaakt Delft Woonwensenenquête Thuisgemaakt Delft Om een idee te krijgen,waar uw interesse naar uit gaat, verzoeken wij u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen. Onder andere met behulp van deze antwoorden kan de

Nadere informatie

Inschrijfformulier voor servicewoningen en serviceappartementen

Inschrijfformulier voor servicewoningen en serviceappartementen Inschrijfformulier voor servicewoningen en serviceappartementen Servicewoningen en -appartementen zijn geschikt voor bewoning tot op hoge leeftijd en voor chronisch zieken of minder valide personen. De

Nadere informatie

Ringvaartflats. Tabel -

Ringvaartflats. Tabel - Tabel - Ringvaartflats Citerstraat 6-100 Gouwzeestraat 6-100 Citerstraat Respondent Abs % Abs % Abs Man 11 57,9 9 45 31 Vrouw 8 42,1 10 50 34 Echtpaar 1 5 3 Leeftijd respondent Man 25 1 27 1 9,1 28 1 11,1

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Ter verbetering van de leefbaarheid in Oostrum vragen wij 15 minuten van uw tijd. Deze enquête heeft tot

Nadere informatie

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig, D.Baan & M. Heijmans, NIVEL, april 2011) worden gebruikt.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

71% van de respondenten is het helemaal eens met de stelling dat de huurprijs lager moet zijn 710 per maand.

71% van de respondenten is het helemaal eens met de stelling dat de huurprijs lager moet zijn 710 per maand. Centron heeft in opdracht van Beter Wonen Vechtdal een onderzoek uitgevoerd naar het huurbeleid van Beter Wonen. Het onderzoek is uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. Er zijn 160 huurders

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting 1 2 Inhoud 1. Aanleiding 5 2. Wonen en leven in Pijnacker-Nootdorp 6 3. Waar en hoe wonen de 55-plussers? Tevredenheid met woning en woonomgeving

Nadere informatie

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland De gemeente Midden-Delfland heeft in het voorjaar van 2017 een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren tussen de 18 en

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Weduw(e)(naar) Bank- of gironummer BSN Indien

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

O N D E R Z O E K L A N G E R Z E L F S T A N D I G B L I J V E N W O N E N

O N D E R Z O E K L A N G E R Z E L F S T A N D I G B L I J V E N W O N E N O N D E R Z O E K L A N G E R Z E L F S T A N D I G B L I J V E N W O N E N Onderzoek naar de wensen van onze huurders met betrekking tot het ouder worden. Wil men zo lang mogelijk zelfstandig blijven

Nadere informatie

geen keuze 30% huur woning 21%

geen keuze 30% huur woning 21% Woonspoor Tot eind 2011 hebben 591 mensen de digitale enquête op woonspoor.nl ingevuld. Doel van de enquête is inzicht te krijgen in de huidige woonwensen en te kijken of deze woonwensen te vertalen zijn

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden 1 Doelgroepbepaling Personen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar Wens om in een verstedelijkt gebied (> 3. inwoners) te wonen Geen studenten

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Inschrijfformulier voor servicewoningen en serviceappartementen

Inschrijfformulier voor servicewoningen en serviceappartementen Inschrijfformulier voor servicewoningen en serviceappartementen Servicewoningen en -appartementen zijn geschikt voor bewoning tot op hoge leeftijd en voor chronisch zieken of minder valide personen. De

Nadere informatie

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat.

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat. Woonwensen enquête Huidige woonsituatie 1. Wat zijn uw persoonsgegevens? Naam. Straat en huisnummer. Postcode en Plaats. 2. In wat voor type woning woont u? eengezinswoning appartement/flat met/zonder

Nadere informatie

Rapportage enquête Langer zelfstandig wonen in de Profburgwijk

Rapportage enquête Langer zelfstandig wonen in de Profburgwijk Rapportage enquête Langer zelfstandig wonen in de Profburgwijk Augustus 2016 Inhoudsopgave pagina Samenvatting van de uitkomsten 2 huidige woonsituatie 2 oordeel over de buurt 3 sociale contacten 3 gezondheid

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

s-gravendeel Behoefteonderzoek Senioren Presentatie resultaten 22 februari 2017 Prof. dr. M.J.M. Kardol VU Brussel

s-gravendeel Behoefteonderzoek Senioren Presentatie resultaten 22 februari 2017 Prof. dr. M.J.M. Kardol VU Brussel s-gravendeel Behoefteonderzoek Senioren Presentatie resultaten 22 februari 2017 Prof. dr. M.J.M. Kardol VU Brussel Opzet van het onderzoek Respons: 267 60-plussers mannen 60-69 jaar ondervertegenwoordigd

Nadere informatie

WONINGAANVRAAGFORMULIER

WONINGAANVRAAGFORMULIER christelijke woningstichting PATRIMONIUM WONINGAANVRAAGFORMULIER Ontvangen: Registratienummer: ( Ontvangen, Registratienummer en Persoonsnummer niet invullen) Persoonsnummer: 1. Gegevens aanvrager Voorletters

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U < 18 jaar. 0 18 tot 25 jaar. 3 25 tot 35 jaar. 7 35 tot 45 jaar 18 45 tot 55 jaar. 14 55 tot 65 jaar. 20 65 tot 75 jaar. 9 > 75 jaar 9 Totaal

Nadere informatie

TE HUUR: SFEERVOL 2-KAMER APPARTEMENT IN HARTJE CENTRUM OP HISTORISCHE LOCATIE MET ZICHT OP DE BEROEMDE SINT JANSKERK.

TE HUUR: SFEERVOL 2-KAMER APPARTEMENT IN HARTJE CENTRUM OP HISTORISCHE LOCATIE MET ZICHT OP DE BEROEMDE SINT JANSKERK. Hoge Gouwe 17 2801 LA GOUDA tel. 0182-511424 fax. 0182-580900 www.alphamakelaardij.nl info@alphamakelaardij.nl TE HUUR: SFEERVOL 2-KAMER APPARTEMENT IN HARTJE CENTRUM OP HISTORISCHE LOCATIE MET ZICHT OP

Nadere informatie

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Dit aanvraagformulier geldt alleen voor inwoners van de gemeente Alkmaar en de gemeente Heerhugowaard. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u een urgentieverklaring

Nadere informatie

I. Bijlage: Statistiek algemene enquête 3. Wat is uw gezinssamenstelling?

I. Bijlage: Statistiek algemene enquête 3. Wat is uw gezinssamenstelling? I. Bijlage: Statistiek algemene enquête 3. Wat is uw gezinssamenstelling? Gezinssamenstelling 2 Volwassenen 59 42,4 2 Volwassenen + meer dan 1 kind 40 28,8 1 Volwassene 20 14,4 2 Volwassenen + 1 kind 8

Nadere informatie

Dorpsanalyse Wijnjewoude

Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Beetsterzwaag, april 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Aantal inwoners en respondenten... 4 Aantal inwoners...

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe.

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe. Beste dorpsgenoten, Uw mening telt!!! U wilt uw dorp leefbaar houden, wij ook! Daarom zijn wij op zoek naar uw mening, tips en adviezen. Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Heerhugowaard-De Noord, mei 2015 Beste geënquêteerde, Sinds juni 2014 is de Dorpsraad in samenwerking met Humulus Lupulus in gesprek met de gemeente

Nadere informatie

Resultaten enquête wonen Hapert

Resultaten enquête wonen Hapert 2 Resultaten enquête wonen Hapert In opdracht van Opgesteld door Auteurs Collegiale toets Gemeente Bladel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040 259 45 95 Joris Kantelberg

Nadere informatie

Woonbehoefte onderzoek Milheeze

Woonbehoefte onderzoek Milheeze Resultaten woonbehoefte onderzoek Hoe hebben we de enquête bekend gemaakt Door 2 x een huis aan huis flyer te verspreiden Door publicatie in het Eindhovens Dagblad in de Korhoen in de regionale weekbladen

Nadere informatie

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de gemeenschapsraad het initiatief genomen om een enquête uit te

Nadere informatie

Zijn er reeds aanpassingen in uw woning aangebracht voor uw comfort?

Zijn er reeds aanpassingen in uw woning aangebracht voor uw comfort? In wat voor soort woning woont u? ééngezinswoning benedenwoning/bungalow bovenwoning appartement Hoeveel (woon- en slaap)kamers heeft uw woning? 1 kamer (= een gecombineerde woon-slaapkamer) 2 kamers (=

Nadere informatie

1 Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp?

1 Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? Wonen 5 4 4 3 3 2 1 1 Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? woningaanbod is uitstekend 29% woningaanbod is voldoende 46% woningaanbod is onvoldoende (n=217) Ik heb geen idee wat het woningaanbod

Nadere informatie

Dorpsanalyse Bakkeveen

Dorpsanalyse Bakkeveen Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Dorpsanalyse 1 Beetsterzwaag, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie

4 o k t o b e r p r o j e c t C e n t r u m f a s e 1

4 o k t o b e r p r o j e c t C e n t r u m f a s e 1 Klankbordgroep 4 o k t o b e r 2012 p r o j e c t C e n t r u m f a s e 1 Agenda 18.45 Actie- en besluitenlijst 19.00 Vraag en aanbod: Lukt het om 200 huishoudens uit fase 1 te herhuisvesten en hoe pakken

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

EE P6 n huis huren/ verhuizen

EE P6 n huis huren/ verhuizen CP6 Een huis huren/ verhuizen In Nederland kunt u een huis huren of een huis kopen. In cruciale praktijksituatie 6 oefent u met het kiezen en huren van een huis en met het doorgeven van uw verhuizing.

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Strijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS STRIJEN TELEFONISCH ONLINE 539 TOTAAL 539 In totaal zijn

Nadere informatie

Inschrijving wonen met zorg huurappartementen De Bleijke

Inschrijving wonen met zorg huurappartementen De Bleijke Inschrijving wonen met zorg huurappartementen De Bleijke Locatie Graag aanvinken wat uw voorkeur is voor het betreffende gebouw (1 = 1 e voorkeur, etc.). Wilt u enkel voor één gebouw in aanmerking komen,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Inleunwoningen. Woonzorgcentrum De Honinghoeve

Inleunwoningen. Woonzorgcentrum De Honinghoeve Inleunwoningen Woonzorgcentrum De Honinghoeve Inleiding Wilt u zelfstandig wonen, maar gebruik maken van voorzieningen die voor u het leven veiliger, comfortabeler en gezelliger maken? Woonzorgcentrum

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz 31-3-2015 Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz Over dit onderzoek pagina 1 Opvallende resultaten pagina 2 Over de samenstelling van de respondenten pagina 3 1. Over dit onderzoek Dit onderzoek

Nadere informatie

OUDEREN IN DE TOEKOMST

OUDEREN IN DE TOEKOMST OUDEREN IN DE TOEKOMST Antwoorden van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) op vragen van de Directie Verpleging, Verzorging en Ouderen van het Ministerie van VWS LASA, Vrije Universiteit, februari

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Wonen De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s nam het aantal woningverkopen in 2014 toe ten opzichte van 2013. In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Omschrijving van de woning. Tekeningen. Plattegrond van Hoorn. Vragenlijst

INHOUDSOPGAVE. Omschrijving van de woning. Tekeningen. Plattegrond van Hoorn. Vragenlijst West 47 B HOORN INHOUDSOPGAVE Omschrijving van de woning Tekeningen Plattegrond van Hoorn Vragenlijst Adres : West 47 B Postcode & Plaats : 1621 AT Hoorn Kadastrale gegevens : Gemeente : Hoorn Sectie :

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Waarvoor is dit formulier? Waar moet ik allemaal aan denken bij het invullen? Hoe lever ik het ingevulde formulier af bij Servicepunt Zorgwoningen?

Waarvoor is dit formulier? Waar moet ik allemaal aan denken bij het invullen? Hoe lever ik het ingevulde formulier af bij Servicepunt Zorgwoningen? Waarvoor is dit formulier? Servicepunt Zorgwoningen Inschrijfformulier voor een zorgwoning Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor het huren van een zorgwoning in Zwolle. U kunt zich inschrijven

Nadere informatie

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 RAPPORTAGE ENQUÊTE 2010 Leefbaar Wintelre Werkgroep Sociaal Klimaat en Zorg G. Schenning W. ten Boske, M. Geven, E. Leermakers, R. Reniers, T. Spanjers 2 Inhoud 1.

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2014

Aanvraagformulier Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2014 In te vullen door de gemeente / zorgloket Dag, datum, tijd intake WMO-adviseur Reg. Nr(s) Aanvraagformulier Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Aankruisen wat van toepassing is. 1. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Aanvraag indicatie rollatorwoning

Aanvraag indicatie rollatorwoning Aanvraag indicatie rollatorwoning Indicatie U woont in de gemeente Utrecht en u wilt verhuizen naar een rollatorwoning in de gemeente Utrecht. Dit zijn woningen die met een rollator te bereiken zijn evenals

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie