RESULTATEN)KWALITATIEF)ONDERZOEK)BIJ) 705PLUSSERS)IN)AUSTERLITZ:)DE)HUIDIGE) WOONSITUATIE)&)DE)TOEKOMSTIGE) BEHOEFTEN)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESULTATEN)KWALITATIEF)ONDERZOEK)BIJ) 705PLUSSERS)IN)AUSTERLITZ:)DE)HUIDIGE) WOONSITUATIE)&)DE)TOEKOMSTIGE) BEHOEFTEN)"

Transcriptie

1 RESULTATEN)KWALITATIEF)ONDERZOEK)BIJ) 705PLUSSERS)IN)AUSTERLITZ:)DE)HUIDIGE) WOONSITUATIE)&)DE)TOEKOMSTIGE) BEHOEFTEN) Onderzoek)in)opdracht)van)Austerlitz)Zorgt:)een)inventarisaNe)doormiddel)van)interviews)voor) het)te)bouwen)woon5zorgcomplex.) ) Mogelijk)gemaakt)door)financiële)ondersteuning)van)SNchNng)Het)R.C.)Maagdenhuis/) Brentano) ) 4)september)2014) ) door)drs.)wendela)sanders)

2 Inhoud) Aanleiding) Doelstelling) Onderzoeksvragen:)3)thema s) Methode)van)onderzoek) OnderzoekspopulaNe) Resultaten)van)onderzoek) Conclusies)en)aanbevelingen)

3 Aanleiding) Er)zijn)plannen)om)een)woon5zorgcomplex)in)Austerlitz)te)bouwen.)Dit) gebeurt)samen)met)een)brede)school)en)het)is)de)bedoeling)dat)het)complex) in)2018)gerealiseerd)wordt.)austerlitz)zorgt)is)nauw)betrokken)bij)de)bouw)en) zal)straks)ook)de)zorg)in)deze)woningen)gaan)organiseren.)

4 Doelstelling Doel)van)het)kwalitaNeve)onderzoek)(de)interviews))was)het)in) kaart)brengen)van)de)huidige)woonsituane)en)de)toekomsnge) woonbehoeaen)van)705plussers)in)austerlitz.)deze)inventarisane) dient)om)voor)de)beoogde)bouw)van)een)woon)zorgcomplex)in) Austerlitz)de)toekomsNge)vraag)in)te)kunnen)schaben.)Ook)dient) de)inventarisane)om)wensen,)behoeaen)en)budget)van)de)705 plus)populane)in)kaart)te)brengen)zodat)gebouwd)en) geëxploiteerd)zal)worden)waar)behoeae)aan)is.)

5 Onderzoeksvragen:)3)onderzochte)thema s) Huidig)profiel)en)woongenot)van)de)705plusser)in)Austerlitz;) Huidige)woonsituaNe)van)de)705plussers)&)de)levensloop) bestendigheid)van)de)woning;) Wensen)voor)toekomsNg)wonen:))! in)het)eigen)huis)met)aanpassingen)! in)een)woon5zorgcomplex)in)austerlitz)

6 Methode)van)onderzoek) Er)is)in)juni)kwalitaNef)onderzoek)gedaan)door)35)mensen)in)hun) thuissituane)te)interviewen.)de)dorpsondersteuner)van)austerlitz)zorgt,) Marianne)Veenema,)is)naar)alle)24)interviews)(huishoudens))mee)gegaan)en) vormde)het)vertrouwde)gezicht,)naast)een)interviewer)van)prognose) (Wendela)Sanders)of)2)studenten).) De)interviewduur)was)151,5)uur)en)diende)ervoor)om)informaNe)te)krijgen) over)wat)er)leea)bij)de)705plus)doelgroep)op)het)gebied)van)hun)huidige) woonsituane)en)hun)toekomsnge)woonwensen)en)behoeaen.)de) interviews)gaven)diepgaande)informane)over)achterliggende)monvanes,) meningen,)wensen)en)behoeaen.)) Om)informaNe)op)te)halen)over)wensen)en)behoeaen)voor)toekomsNg) wonen)is)er)gebruik)gemaakt)van)een)scenarioschets) stel'nou'dat'u'over' 10'jaar'niet'meer'in'staat'bent'tot'zelfstandig'wonen'in'uw'huidige'huis,' bent'u'dan'geïnteresseerd'in'wonen'in'een'woon=zorgcomplex'in'austerlitz' en'wat'zijn'uw'wensen'dan?'of'verkiest'u'dan'te'verhuizen'naar'een' verzorgd'wonen'alternaeef'in'een'andere'gemeente?''

7 OnderzoekspopulaNe) Er)is)een)zorgvuldig)samengestelde)doelgroep)gekozen) bestaande)uit)2)alleenstaande)mannen,)11)alleenstaande) vrouwen)en)11)echtparen.)allen)in)de)leeaijd)tussen)66592)jaar) (met)1)uitzondering)van)een)gehandicapte)getrouwde)man)van) 55)jaar)met)zijn)vrouw)(zij)is)ook)55)jaar)).))

8 Thema 1 Profiel 70-plussers & woongenot

9 Citaten)bij)thema)1)Profiel)&)woongenot)in)Austerlitz) Per)onderzocht)thema)zijn)citaten)opgenomen)als)weergave)van)hoe)het)thema)bij)de)geïnterviewden)beleefd) wordt).' ) het'mooie'wandelen'en'fietsen'is'mijn'voornaamste'vrije'ejdsbesteding'en'de'reden' dat'ik'wonen'in'austerlitz'zo'prehg'vind ;' de'ouderengym,'vrijwilligerswerk'voor'de'kerk'en'bridge'avonden'maken'dat'ik'mij' goed'vermaak'hier'in'austerlitz ;' de'sociale'cohesie'van'austerlitz'is'fijn:'je'kent'iedereen'op'straat'en'maakt'vaak' een'praatje ;' ik'woon'al'55'jaar'in'austerlitz'en'wil'hier'nooit'weg ;' mijn'kinderen'wonen'in'zeist'en'doen'veel'voor'mij ;' voor'grotere'boodschappen'heb'ik'wel'de'auto'nodig ;' mijn'dochter'doet'wekelijks'met'mij'de'boodschappen'in'driebergen'omdat'ik'zelf' geen'auto'rij ;' als'autorijden'niet'meer'zou'kunnen,'dan'kan'ik'niet'langer'in'austerlitz'wonen' omdat'de'kapper'en'de'winkels'waar'ik'graag'heen'ga'in'zeist'zioen'en'het'openbaar' vervoer'belabberd'is ;' als'mijn'partner'weg'zou'vallen'vind'ik'het'eng'om'in'dit'huis'alleen'te'wonen.'

10 Samenstelling)geïnterviewde)huishoudens)) Thema 1 De)gemiddelde)leeaijd)van)de) onderzoekspopulane)was)74)jaar.)

11 Aantal)woonjaren)in)Austerlitz) Thema Woonjaren in Austerlitz Woonjaren in Austerlitz Het)gemiddeld)aantal)woonjaren)van)de)35) geïnterviewden)in)austerlitz)bedraagt)36) jaar.)) De)lange)Njd)van)wonen)in)Austerlitz)is)een) belangrijke)reden)dat)mensen)niet)willen) verhuizen)als)zij)oud)en)hulpbehoevender) worden,)maar)tot)het)einde)toe)in)austerlitz) willen)blijven)wonen.)

12 ) Welke)waardering)geea)U)voor)wonen)in)Austerlitz)) ) P=prekg) M=maNg) O=onprekg Thema 1 Alle)geïnterviewden) ervaren)wonen)in) Austerlitz)als)prekg.) ) Natuur,)Sociaal) Netwerk,)Familie) dichtbij)en)de)kerk) (Nederlands) Hervormd))worden) als)belangrijkste) redenen/binding)met) Austerlitz)genoemd.))

13 ) AcNviteiten)geïnterviewde)705plussers) Thema 1 AcNviteiten)van)705plussers) in)austerlitz)zijn)bridgen,) ouderengym,)tennis,)muziek,) vrijwilligerswerk,) vrijwilligerswerk)voor)de) kerk,)sociale)clubs.) ) Enkele)geïnterviewden)gaven) aan)behoeae)aan)meer) ontmoenngs)mogelijkheden) met)jongere)austerlitzenaren) te)hebben)en)opperden)dat) in)het)woon)zorg)complex) meer)acnviteiten)voor)jong) en)oud)georganiseerd) zouden)moeten)worden,) Zoals)Austerlitz)Eet.)Maar) ook)lezingen,)film)en)muziek) acnviteiten.)

14 Mobiliteit)geïnterviewde)705plussers) Thema 1 De)mobiliteit)van)de)35) geïnterviewden)is)goed.) Slechts)2)mensen)lopen) met)hulpmiddelen)en)2) mensen)hebben)een) rolstoel.)) 5)van)de)geïnterviewde) huishoudens)hebben/ rijden)geen)auto,)de) andere)19)wel.)

15 ) Thema 1 Nadelen)van)het)wonen)in)Austerlitz) Beperkte)woon)zorg)voorzieningen;) Te)weinig)seniorenwoningen;) Geen)huisarts)of)tandarts)in)Austerlitz)zelf;) Slechte)bereikbaarheid)met)OV;) Te)weinig)winkels.) Naarmate men ouder wordt blijken de nadelen zwaarder te gaan wegen: men brengt veel vaker een bezoek aan de huisarts, men kan door cognitieve achteruitgang gedesoriënteerd zijn, of men is slecht ter been, en dan is reizen met het openbaar vervoer moeilijker/een te grote opgave. 3)van)de)24)geïnterviewde)huishoudens)hebben)verhuisplannen) vanwege)bovengenoemde)nadelen.)

16 Thema)2)Huidige)woonsituaNe)en) levensloopbestendigheid)van)de)woning)

17 Citaten)bij)thema)2)Huidige)woonsituaNe)en) levensloopbestendigheid)van)de)woning ik'voel'mij'gezond'en'kan'mijn'huis'en'tuin'nog'goed'zelf'onderhouden ;' mijn'man'doet'de'tuin'maar'heer'steeds'meer'rugpijn'(hij'heer'een'versleten'rug)'en'ik' doe'het'huishoudelijk'werk'en'de'kinderen'helpen'met'klusjes ;' 'als'een'van'ons'slechter'wordt'kunnen'we'deze'bewerkelijke'tuin'en'het'grote'huis'niet' meer'aan'denk'ik.'nu'helpt'onze'zoon'met'de'tuin,'maar'hij'heer'zelf'ook'al'zo n'grote' tuin'te'onderhouden'in'driebergen ;' 'deze'ronde'trap'zal'niet'geschikt'zijn'voor'een'traplir'denk'ik ;' 'dit'huis'is'levensloop'bestendig:'de'studeerkamer'beneden'zouden'we'ook'kunnen'gaan' slapen'als'dat'nodig'is ;' 'langs'het'huis'heb'ik'lampen'laten'maken'die'aangaan'bij'beweging'omdat'ik' thuiskomen'in'het'donker'niet'prehg'vind'en'omdat'er'laatst'is'ingebroken'achter'mij ;' 'mijn'slaapkamer'is'op'de'begane'grond'(seniorenwoning)'en'om'te'voorkomen'dat'er' ingebroken'kan'worden'als'ik'met'de'ramen'open'slaap'heb'ik'traliewerk'laten'maken ;' 'bij'de'wc'en'douche'zijn'onlangs'steunen'aangebracht'omdat'ik'sinds'mijn'harenfarct' minder'spierkracht'heb ;' ' 'onlangs'heer'mijn'zoon'een'camping'wc'in'de'logeerkamer'geplaatst'op'de'1 e ' verdieping'naast'mijn'slaapkamer'zodat'ik' 's'nachts'niet'meer'de'trap'naar'beneden' hoef'te'nemen,'omdat'als'ik'slaperig'ben,'ik'er'eerder'afval.'

18 Huidige)woonsituaNe) 100 Thema 2 Woonsituatie type huis in % 50 0 Vrijstaand 2-onder-1 kap Rijtjeshuis Van)de)24)huishoudens)zijn)er)4) gelijkvloers,)18)huizen)hebben)1)of) meerdere)trappen,)2)huizen)hebben) een)traplia.)

19 Thuiszorg: uren persoonlijke/medische verzorging Thema 2 RelaNef)weinig)van)de)705plussers)heea)thuiszorg:) 4)van)de)34.)) Er)is)1)555jarige)gehandicapte)man)geïnterviewd) die)dagelijks)4)uur)thuiszorg)heea.) Een)deel)van)de)mensen)zou,)als)hun)partner)of) kinderen)niet)hielpen)met)aankleden,)huishouding) en)vervoer)waarschijnlijk)niet)langer)zelfstandig) thuis)kunnen)wonen.) De)anankelijkheid)van)partner)en)kinderen)en)van) de)auto)kwamen)heel)duidelijk)naar)voren)als) factoren)die)het)zelfstandig)wonen)tot)op)hoge) leeaijd)mogelijk)maken.))

20 ) Welke)woningaanpassingen)heea)uw)woning)al) Thema 2 12)van)de)24)woningen)hebben)(nog))geen)aanpassingen.)Dat)is)50%,)maar)betrea)vrijwel)allemaal)kleine) aanpassingen.)slechts)2)van)de)24)huishoudens)hebben)een)traplia,)terwijl)3)mensen)slecht)ter)been)zijn.)

21 Toelichting woning aanpassingen Men is niet bezig met het levensloop bestendig maken van de woning, een enkeling daar gelaten; Het lijkt erop dat men het een beetje op zijn beloop laat en met mantelzorg van kinderen of buren de alledaagse hulp met tuinonderhoud, huishouding, boodschappen en vervoer rond krijgen; Men heeft geen inzicht in de kosten en tijdsduur van het levensloop bestendig maken van de woning; Men ziet erg op tegen het eventueel in de toekomst levensloop bestendig maken van de woning qua rotzooi/herrie en de hoge kosten die daarmee gepaard gaan.

22 ) Hoe)belangrijk)is)het)voor)U)om)in)Austerlitz)te) kunnen)blijven)wonen)bij)ziekte)of)gebrek?) Thema 2 Het)merendeel)van)de)huishoudens) wil)tot)het)einde)toe)in)austerlitz,) liefst)in)hun)huidige)huis,)blijven) wonen.)pas)als)zij)cogninef)of)fysiek) sterke)achteruitgang)zullen)hebben,) of)als)zij)hun)partner)verliezen) willen)zij)in)het)woon5zorgcomplex) wonen.) ) 2)van)de)respondenten)(waarvan)1) oudere)en)1)gehandicapte)man)met) zijn)vrouw))wil)direct)al)verhuizen) naar)het)te)bouwen)woon5 zorgcomplex.))

23 Huidige)WoonsituaNe/levensloop)bestendigheid) toelichnng) Thema 2 Veel)van)de)huizen)die)we)bezochten)waren)in)redelijk)goede)staat,)maar)wel) ouderwets:)er)waren)weinig)huizen)recent)gerenoveerd/verbouwd;)) Men)gaf)aan)dat)men)niet)graag)woning)aanpassingen)zou)laten)doen)omdat) dat)veel)rotzooi)en)herrie)met)zich)mee)brengt)en)omdat)het)hoge)kosten)met) zich)mee)zou)brengen)om)een)grotere)aanpassing,)zoals)een)traplia)plaatsen,)te) doen;) Men)had)niet)uitgezocht)of)advies)gevraagd)bij)de)gemeente)over)mogelijke) woning)aanpassingen)en)leek)het)een)beetje)op)z n)beloop)te)laten;) Enkele)woningen)hadden)steile)trappen,)welke,)als)de)bewoners)slechter)ter) been)zouden)worden,)absoluut)tot)problemen)zullen)leiden;) Enkele)geïnterviewden)hadden)zelf)oplossingen)bedacht)zonder)dat)daar)een) officieel)bouwbedrijf)of)een)gemeente)aan)te)pas)was)gekomen:)als)voorbeeld) hiervan)de)camping)wc)in)de)logeerkamer;) De)ouderen)die)niet)over)een)auto)beschikken)bleken)kinderen)dichtbij)te) hebben)die)met)hen)regelmang)boodschappen)en)dokter s)bezoeken)doen.)

24 WoonsituaNe:)de)wens)om)tot)het)eind)in) Austerlitz)te)blijven)wonen) 90%)van)de)geïnterviewden)bleek)zeer)uitgesproken)over)hun) wens)tot)het)einde)toe)in)austerlitz)te)willen)blijven)wonen.)) Men)gaf)aan)dat)Austerlitz)hen)een)geborgen)gevoel)geea) omdat)ze)er)al)zo)lang)wonen)en)iedereen)op)straat)wel) kennen.) Ook)gaf)men)aan)dat)de)acNviteiten)die)men)onderneemt)in) Austerlitz)zelf)zijn)met)andere)ouderen)uit)Austerlitz)en)dat) men)geen)behoeae)heea)om)op)oudere)leeaijd)nieuwe) acnviteiten)of)sociale)contacten)op)te)moeten)gaan)bouwen)in) een)andere)woonplaats.) Slechts)een)enkeling)heea)hobby)clubs)of)acNviteiten)buiten) Austerlitz.) Thema 2

25 Thema)3)WoonsituaNe)in)de)toekomst)

26 Citaten)bij)thema)3)Wensen)voor)toekomsNg)wonen) ik'wil'zo'lang'mogelijk'in'mijn'huidige'huis'blijven'wonen ;' nooit'wil'ik'uit'austerlitz'weg ;' ik'zoek'in'zeist'een'appartement'in'een'verzorgd'wonen'complex'omdat'ik'dementerend'ben'en'daar'mijn' roots'heb ;' als'ik'ooit'moet'verhuizen'wil'ik'in'austerlitz'zelf'in'een'verzorgingshuis'wonen ;' als'mijn'partner'weg'zou'vallen'zou'ik'het'eng'vinden'om'alleen'in'dit'grote'huis'te'wonen ;' als'ik'niet'meer'zou'kunnen'autorijden'zou'ik'niet'meer'in'dit'huis'kunnen'wonen,'daarvoor'zijn'de'winkels'te' ver'weg,'ik'ben'slecht'ter'been ;' als'er'meer'senioren'woningen'zouden'zijn'zou'ik'daar'nu'direct'al'naartoe'verhuizen'om'geen'trappen'meer' te'hoeven'lopen ;' Austerlitzers'moeten'voorrang'krijgen'in'het'woon'zorg'complex:'ik'wil'daar'niet'met'onbekende'mensen' wonen ;' 'de'bouwsejl'moet'niet'te'modern'worden,'dat'past'niet'bij'mij ;' 'of'er'2'slaapkamers'in'het'appartement'komen,'mijn'man'en'ik'slapen'ieder'in'een'aparte'kamer ;' 'het'woon'zorg'complex'moet'niet'te'dicht'bij'de'school'zijn,'spelende'kinderen'maken'veel'herrie ;' het'woon'zorg'complex'moet'uitkijken'op'het'schoolplein,'spelende'kinderen'zijn'leuk'om'naar'te'kijken ;' 'of'er'veel'tuinverlicheng'bij'het'woon'zorg'complex'komt,'veel'oudere'mensen'zijn'bang'(om'te'vallen)'in' het'donker ;' 'of'de'ouderengym'in'het'woon'zorg'complex'komt'straks ;' of'de'huisartsen'post'in'het'woon'zorg'complex'komt'straks ;' leuk'om'af'en'toe'met'elkaar'te'eten'maar'niet'te'vaak'hoor ;' als'ik'maar'wel'de'rust'kan'ervaren'die'ik'nu'heb'als'ik'naar'het'bos'kijk.'

27 ) Welke)behoeaen)heea)U)als)U)in)het)woon)zorg) complex)zou)komen)te)wonen?) Thema 3 100% 80% 60% 40% 20% 0% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Huur Koop m m m2 120 m2 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Dichtbij de school Verder van de school af Wel een gem tuin behoefte Geen gemeenschappelijke tuin Het)zal)van)de)condiNe/ fysieke)of)cognineve) gesteldheid)en)wel/ geen)partner)behoud) anangen)of)men) behoeae)of)noodzaak) krijgt)om)naar)het) wooncomplex)te) verhuizen.)) ) Ook)de)huizenmarkt)(of) men)het)huis)goed)&) snel)kan)verkopen))zal) zeer)bepalend)zijn)of) men)de)verhuizing)naar) het)woon)zorg)complex) straks)ook) daadwerkelijk)zal)doen.)

28 Welke)behoeaen)heea)U)als)U)in)het)woon5 zorgcomplex)zou)komen)te)wonen) 70% 60% 50% 40% 70% 60% 50% 40% 30% 30% 20% 10% 0% BG Balkon 20% 10% 0% Wel een huisdier Geen huisdier 70% 90% 80% 70% 60% 50% 60% 50% 40% 30% 40% 30% 20% 20% 10% 0% Veel glas Weinig glas 10% 0% LVG bewoners geen enkel punt LVG bewoners bezwaarlijk

29 Welke)diensten)denkt)U)af)te)willen)nemen)in) het)woon5zorgcomplex)(1)) 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 70% Wil dagactiviteiten Wil geen dagacativiteiten 0% 80% Wil gemeenschappelijk eten Wil niet gemeenschappelijk eten 60% 70% 50% 60% 40% 50% 30% 20% 10% 0% Wenst maaltijden af te nemen Wenst geen maaltijden af te nemen 40% 30% 20% 10% 0% Wenst vervoer af te nemen Wenst geen vervoer af te nemen Reeks1

30 Welke)diensten)denkt)U)af)te)willen)nemen)in) het)woon5zorgcomplex)(2) 60% 50% 120% 40% 100% 30% 80% 60% 20% 40% 10% 20% 0% Wenst huish hulp Wenst geen huish hulp 0% Was & strijkhulp wens Geen was en strijkhulpwens

31 Thema 3 ToelichNng)toekomsNg)wonen)in)het)woon5zorgcomplex)(1)) Nadat)eenmaal)de)gedachte)stap)naar) wat)als)u)over)10)jaar)in)het)woon) zorg)complex)zou)willen)wonen )gemaakt)was,)waren)de)geïnterviewden) goed)in)staat)om)tot)in)detail)na)te)denken)over)wat)ze)wel)en)niet)zouden) willen;) Men)wil)graag)een)niet)te)modern)complex,)maar)wel)met)veel)licht)waar) men)met)gelijkgestemden)die)men)al)kent)uit)austerlitz)kan)wonen;) Centrale)ligging)(zo n)70%)kiest)voor)direct)naast)de)school,)zo n)30%)wat) verder)ervan)af))van)het)woon5zorgcomplex)is)de)algehele)wens;) Wensen)bleken)anankelijk)van)hoe)men)nu)leea)en)hoeveel)budget)men)nu) en)straks)voor)wonen)denkt)te)hebben.)de)onderzoekspopulane)kan)in)2) groepen)verdeeld)worden:)) " zij)die)wat)meer)te)besteden)hebben)en)grotere)appartementen)en)wat)luxe) willen)en)voorzieningen)zoals)fitness,)bibliotheek)en)muziekruimte)wensen;)) " zij)die)weinig)budget)hebben)en)kleinere)appartementen)en)meer)behoeae) aan)geborgenheid)en)sociale)acnviteiten)hebben.))

32 ToekomsNg)wonen)in)het)woon)zorg)complex)(2)) Thema 3 Mensen)hebben)de)voorkeur)voor)andere)ouderen)uit)Austerlitz,)maar)in)het)geval)er) aangevuld)moet)worden)met)andere)bewoners)dan)wenst)men:) ) Een)groot)aantal)geïnterviewden)(75%))heea)aangegeven)moeite)te)hebben)om)te) wonen)met)gevorderde)dementerenden;) De)bouwsNjl)van)het)woon5zorgcomplex)is)belangrijk)voor)mensen,)niet)zozeer) duurzaamheid)maar) )look)and)feel )van)het)gebouw:)het)moet)niet)te)modern) worden,)dat)past)niet)bij)mensen)die)hun)hele)leven)in)(eenvoudige))ouderwetse) huizen)hebben)gewoond;) Een)gebouw)met)veel)licht:)daar)hebben)de)mensen)behoeae)aan/daar)wisten)veel) van)de)geïnterviewden)van)dat)dat)belangrijk)is)voor)oudere)mensen;)

33 ToekomsNg)wonen)in)het)woon)zorg)complex)(3)) Thema 3 Men)is)deels)geïnteresseerd)in)gezamenlijk)eten,)maar)deels)ook)niet)omdat)men)dat)nu) ook)niet)doet)en)aan)alleen)eten)gewend)is)geraakt;) Men)is)veelal)(90%))geïnteresseerd)in)dagbestedings)acNviteiten,)alhoewel)wel)vaak)werd) genoemd)dat)het)acnviteiten)moeten)zijn)die)bij)de)hobby's)en)interesses)passen)die) degene)nu)heea)( bingo)zal)ik)nooit)gaan)doen );) Men)zou)graag)een)film/lezingen/bibliotheek)zaal)willen,)ook)omdat)die)er)niet)(meer))is) in)austerlitz;) Men)realiseert)zich)dat)de)behoeaen)nu)heel)anders)kunnen)zijn)dan)als)men)zijn/haar) partner)verliest)of)flink)achteruit)is)gegaan)in)gezondheid)of)geheugen)problemen)heea) gekregen;) Men)verwacht)veel)van)een)woon5zorgcomplex,)ook)omdat)er)nu)niets)is)en)het) realiseren)van)een)woon5zorgcomplex)in)austerlitz)betekent)dat)men)niet)uit)austerlitz) weg)hoea)als)zelfstandig)wonen)niet)langer)verantwoord)zou)zijn;) Men)heea)de)woningmarkt)en)onverkoopbare)huizen)regelmaNg)genoemd)als)reden) waarom)men)zo)lang)mogelijk)in)het)huidige)huis)wil)blijven)wonen.)het)is)verreweg)de) goedkoopste)opne)voor)mensen)die)hun)hypotheek)(bijna))avetaald)hebben)of)een)lage) huur)betalen)om)in)de)huidige)woning)te)blijven;) Er)is)weinig)gesproken)over)of)thuiszorg)voldoet)of)dat)men)daar)goed)op)kan)vertrouwen) bij)achteruitgang)in)gezondheid;)) Persoonlijke)verzorging)blijkt)nu)zelf)of)door)de)kinderen)te)gebeuren,)die)veelal)dichtbij) wonen.)alleen)voor)medische)verzorging)wordt)de)thuiszorg)ingeschakeld.)

34 Conclusies en aanbevelingen

35 Opmerkingen/adviezen)van)de)geïnterviewden)aan)Austerlitz)Zorgt Graag)jong)en)oud)meer)met)elkaar)in)verbinding)stellen)in)Austerlitz:)eten/dag)acNviteiten)ook)voor)jongere) mensen)openstellen)in)het)woon)zorg)complex;) Fysio)therapie)ruimte/fitness/muziek)ruimte;) Gemeenschapsruimte)voor)films/lezingen)avonden;) Gemeenschappelijke)logeerkamer)die)te)huur)is)voor)een)laag)bedrag;) Gemeenschappelijk)zonneterras;) Niet)te)moderne)bouw)daar)voelen)mensen)zich)niet)thuis;) Bushalte)direct)voor)het)woon)zorg)complex)met)regelmaNg)OV)naar)Zeist)&)Utrecht;) Goede)geluidsisolaNe)woon)zorg)complex)zodat)geen)overlast)van)elkaar/van)slechthorenden)die)de)TV)zo) hard)zeben;) Zonne5energie,)duurzame)materialen;) Veel)licht)(hoge)ramen);) Eerst)mensen)uit)Austerlitz)als)bewoners,)dan)pas)van)daarbuiten;) Huisarts)en)bloed)prik)post)in)het)woon)zorg)complex;) 2)slaapkamers)i.p.v.)1)als)keuze)mogelijkheid;) Liever)niet)dichtbij)bij)de)school)maar)verder)ervan)af)omdat)het)geluid)van)spelende)kinderen)hinderlijk)is) (30%);) Liever)wel)dichtbij)de)school)omdat)het)leuk)is)naar)spelende)kinderen)te)kijken)(70%);) Rolstoel)draai)ruimte)in)de)douche,)stroeve)douchevloer)tegels,)extra)hoge)WC,)ramen/zonneschermen) bediening)automansch;) Laat)Belangen)Vereniging)Gehandicapten)bouwtechnisch)adviseren;) Alarmknop)op)meerdere)plaatsen:)naast)het)bed,)in)de)WC,)douche,)) ))))woonkamer)(dan)hoea)men)niet)met)een)alarmkoord)rond)te)lopen).)

36 Conclusies)en)aanbevelingen)(1)) Thema)1:)Profiel)en)woongenot)Austerlitz) ) De)geïnterviewden)hebben)open)over)hun)huidige)woonsituaNe)en)hun)toekomsNge)wensen) en)behoeaen)gesproken,)hierdoor)is)er)zeer)waardevolle)informane)opgehaald.) De)35)geïnterviewden)bleken)vrijwel)allemaal)al)heel)lang)in)Austerlitz)te)wonen:)van)7)jaar575) jaar.)de)gemiddelde)duur)van)wonen)in)austerlitz)betrof)36)jaar.) Het)opleidingsniveau)van)de)geïnterviewden)lag)op)mbo5niveau,)er)waren)enkele)hbo5 universitair)opgeleiden.) De)geïnterviewden)waren)over)het)algemeen)acNef)en)zelfstandig.)Enkelen)waren)slecht)ter) been,)een)aantal)gingen)cogninef)achteruit)of)waren)door)eerdere)ziekte)al)in)zorg)bij)de) thuiszorg.) Het)merendeel)van)de)geïnterviewden)heea)zijn)hele)sociale)leven)in)Austerlitz.) De)toekomsNge)woonsituaNe)was)door)bijna)alle)geïnterviewden)nog)niet)goed)doordacht.) Slechts)1)van)de)35)geïnterviewden)staat)ingeschreven)in)een)verzorgings/verpleeghuis)te) Zeist.)

37 Conclusies en aanbevelingen (2) Thema)2)Huidige)woonsituaNe)en)levensloopbestendigheid)van)de)woning) ) 90%)van)de)geïnterviewden)blija)het)liefst)zo)lang)mogelijk)in)het)eigen)huis)wonen)in)de)situaNe)dat)er)geen) verzorgd)wonen)alternanef)in)austerlitz)is.)als)er)wel)al)een)woon5zorgcomplex)zou)zijn)in)austerlitz)zal)het)%)wat)zo) lang)mogelijk)in)de)huidige)woning)blija)wonen)(mits)huizen)goed)verkoopbaar)zijn))naar)verwachnng)dalen)naar)zo n) 80%*.) 10%)is)nu)al)geïnteresseerd)om)verhuizen)naar)het)woon)zorg)complex)serieus)te)overwegen)als)dat)er)nu)al)zou)zijn;) De)huizen)bleken)niet)gerenoveerd)of)met)moderne)aanpassingen.)Slechts)enkele)geïnterviewden)hadden)lichte)) aanpassingen)aan)het)huis)laten)doen)(stangen)in)de)wc)e.d.).)om)grotere)aanpassingen)te)doen)in)de)toekomst) zullen)hoge)kosten)gemaakt)moeten)worden)en)men)ziet)daar)tegenop)(herrie/rotzooi).) De)zeer)maNge)levensloop)bestendigheid)van)de)woningen)spreekt)in)het)voordeel)van)het)woon5zorgcomplex.) Het)tekort)aan)senioren)woningen)in)Austerlitz)is)in)het)voordeel)van)het)te)bouwen)woon5zorgcomplex:)zeker)5) geïnterviewden)gaven)aan)dat)zij)graag)een)senioren)woning)zouden)hebben)zodat)ze)nu)al)van)het)traplopen)en/of) te)bewerkelijke)huis/tuin)af)zouden)zijn;) De)mensen)die)over)verhuizing)nadenken)geven)metname)huisgebonden)factoren)als)reden:)te)grote)tuin,)te)groot) en)bewerkelijk)huis,)teveel)steile)trappen.)de)nadelen)van)austerlitz)(slechte)voorzieningen,)slecht)openbaar)vervoer)) zijn)slechts)bij)een)enkeling)reden)tot)verhuizing.)de)voordelen)van)het)wonen)in)austerlitz:)mooie)natuur,)sociale) cohesie)en)geworteldheid)wegen)zwaarder.)

38 Conclusies en aanbevelingen Thema)3)ToekomsNg)wonen)en)wensen)voor)het)woon5zorgcomplex) De)wensen/behoeaen)qua)locaNe,)appartement)groobe,)wel/geen)balkon,)voorzieningen)in)het)woon5zorgcomplex)zijn) duidelijk)geformuleerd)door)de)respondenten.)er)zijn)veel)min)of)meer)gelijke)wensen)(gemeenschappelijke)tuin,)gebouw)met) veel)glas,)maar)ook)enkele)uiteenlopende)wensen)(wel/niet)dicht)bij)de)school),)wel/geen)huisdier,)wel/niet)met) medebewoners)licht)verstandelijk)gehandicapt)of)meervoudig)verstandelijk)gehandicapt);) De)onderzoekspopulaNe)verschilde)erg)in)opleidingsniveau)en)inkomen.)Mijn)verwachNng)is)dat)er)voor)luxere)senioren) appartementen)zo n)25%)vraag)door)de)populane)zal)zijn)en)dat)75%)een)eenvoudiger)kleiner)appartement)in)het)woon)zorg) complex)zal)willen)afnemen*.)) De)enquête)resultaten)geven)hier)meer)informaNe)over)omdat)daar)specifiek)op)opleidingsniveau)en)inkomen/woonbudget) bevraagd)is)en)wij)dat)voor)de)interviews)als)te)privacy)gevoelige)informane)hebben)beschouwd)en)daar)niet)op)bevraagd) hebben)(zie)enquête)resultaten).) Het)advies)is)om)zeer)open)te)zijn)over)bouwplannen)en)informaNe)avonden)te)houden)zodanig)dat)toekomsNge)bewoners) inspraak)krijgen)in)bouw)beslissingen)zodat)men)bouwt)waar)ook)echt)behoeae)aan)is;) Er)lijkt)meer)behoeae)aan)15persoons)appartementen)te)zijn)dan)aan)25persoons)appartementen,)omdat)de)echtparen)veelal) aangaven)zo)lang)mogelijk)in)het)huidige)huis)te)willen)blijven)wonen)als)hun)partner)nog)leea,)maar)als)zij)alleenstaand) zouden)worden)zij)zichzelf)niet)zagen)blijven)wonen)in)het)huis.)) Bij)alleenstaande)vrouwen)bleek)angst)voor)donker)en)inbraak)een)veel)genoemd)punt,)waardoor)ik)verwacht)dat)zij)de) geborgenheid)van)wonen)met)anderen)in)een)beveiligd)woon)zorg)complex)aantrekkelijk)vinden)en)dat)ze)daardoor)straks)hun) huis)verwisselen)voor)wonen)in)het)woon)zorg)complex.) Er)blijkt)ruime)behoeae)aan)gemeenschappelijk)eten)en)dagacNviteiten)te)bestaan.) Er)blijkt)maNge)behoeae)aan)gemak)diensten)te)bestaan.)

39 Conclusies)en)aanbevelingen)(3)) Het)zou)nukg)zijn)om)een)onderzoek)naar)de)verkoopbaarheid)en) verkoopwaarden)van)huizen)van)de)onderzoekspopulane)(705plussers)) van)austerlitz)te)laten)uitvoeren)omdat)dit)zo n)bepalende)factor)is)of) mensen)straks)in)het)woon)zorg)complex)zal)(kunnen))gaan)wonen)of) niet.)hier)zou)ook)gebruik)kunnen)worden)gemaakt)van)een)scenario) analyse.) Wat)buiten)beschouwing)gebleven)is)in)de)interviews)en)enquête)is)hoe) men)de)thuiszorg)ervaart)(tevredenheids)onderzoeken))en)hoe)de) ontwikkelingen)qua)aanbod)van)thuiszorg)(regulier)dan)wel)privaat))in) Austerlitz)en)omgeving)zullen)zijn.)) Het)advies)is)om)in)kaart)te)laten)brengen)welke)thuiszorg)organisaNes) en)24uurs)private)zorg)mogelijkheden)er)zijn)en)met)welke) tevredenheids)scores.)dit)zal)de)705plussers)doen)beseffen)dat)indien) men)245uurszorg)nodig)heea)in)de)toekomst)de)mogelijkheden)zeer) beperkt)of)erg)kostbaar)zijn)en)dat)wonen)in)het)woon5zorgcomplex)met) mogelijkheid)tot)afname)van)zorg)als)men)slechter)wordt)een) aantrekkelijke)veilige)woonvorm)is)voor)ouderen.)

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent voor gemeenten een andere manier van denken en doen. De Nederlandse gemeenten werken gezamenlijk

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wat is uw leeftijd?...2 2 In welke kern woont u?...3 3 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?...4 4 Woont u in een huur of koopwoning?...5 5 Wat voor soort

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Resultaten onderzoek naar woon- en zorgvoorzieningen voor Surinaams- Javaanse ouderen in juli 2003. Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Huidige situatie...3

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Vragenlijst PP Voorbespreking (cliëntversie)

Vragenlijst PP Voorbespreking (cliëntversie) 1. Algemene dagelijkse levensbehoeften Zorg je zelfstandig voor je persoonlijke verzorging, eten en drinken, toilet, opstaan en naar bed gaan, aan- en uitkleden? Ben je hier tevreden Wil je meer, minder

Nadere informatie

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER HET HOGE VEER WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen handen houden. Dat begrijpen

Nadere informatie

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service.

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Wilt u het uzelf thuis gemakkelijker maken? Dan is het goed om te weten dat ZINN Service een uitgebreid aantal diensten biedt. De diensten

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Heerhugowaard-De Noord, mei 2015 Beste geënquêteerde, Sinds juni 2014 is de Dorpsraad in samenwerking met Humulus Lupulus in gesprek met de gemeente

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U < 18 jaar. 0 18 tot 25 jaar. 3 25 tot 35 jaar. 7 35 tot 45 jaar 18 45 tot 55 jaar. 14 55 tot 65 jaar. 20 65 tot 75 jaar. 9 > 75 jaar 9 Totaal

Nadere informatie

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel 5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Volgens de CBS-prognoses zal het aandeel 65-plussers stijgen van 14% in 2005 tot 22% in 2030. Meer ouderen betekent een groter

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM Inleiding: Deze enquête is bestemd voor toekomstige bewoners en hun ouders en verzorgers. Zij kunnen

Nadere informatie

ZELFEVALUATIEFORMULIER VOOR PALS

ZELFEVALUATIEFORMULIER VOOR PALS 1 ZELFEVALUATIEFORMULIER VOOR PALS Om de dienst Personen met een handicap een beeld te geven van mijn mogelijkheden en beperkingen, duid ik aan wat ik wel en niet kan. Hieronder vind ik een reeks korte

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

MCI Groep (Mild Cognitive Impairment) Dagactiviteitencentrum Inovum

MCI Groep (Mild Cognitive Impairment) Dagactiviteitencentrum Inovum MCI Groep (Mild Cognitive Impairment) Dagactiviteitencentrum Inovum Voor mensen die problemen ondervinden met het verwerken van informatie en/of geheugen en taal Dagactiviteitencentrum Inovum in Loosdrecht

Nadere informatie

Zorgarrangementen Huize Het Oosten 2013

Zorgarrangementen Huize Het Oosten 2013 Zorgarrangementen Huize Het Oosten 2013 1. Wonen met zorg in de Rubenshof Doelgroep: Vrijmetselaren en niet-vrijmetselaren Indicatie: ZZP 3 tot en met 7 (excl. behandeling), Nieuwe bewoners vanaf ZZP 4

Nadere informatie

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 RAPPORTAGE ENQUÊTE 2010 Leefbaar Wintelre Werkgroep Sociaal Klimaat en Zorg G. Schenning W. ten Boske, M. Geven, E. Leermakers, R. Reniers, T. Spanjers 2 Inhoud 1.

Nadere informatie

Even voorstellen.. Inhoud presentatie Voorstellen WZH Nieuw Filmpje Berkendael

Even voorstellen.. Inhoud presentatie Voorstellen WZH Nieuw Filmpje Berkendael HersenletselCongres 2015 Disclosure belangen sprekers B5 Woontraining voor mensen met ernstig NAH WZH Nieuw Berkendael Miranda Hazeu-Jense Jessica van Utrecht (potentiële) belangenverstrengeling De betrokken

Nadere informatie

Herstructurering Plan Zuid: een goede plek voor ouderen?

Herstructurering Plan Zuid: een goede plek voor ouderen? Herstructurering Plan Zuid: een goede plek voor ouderen? Harlingen, 6 maart 2014 George de Kam Honorair hoogleraar VolkshuisvesBng en grondmarkt, met bijzondere aandacht voor het wonen van ouderen Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Zo ja, de volgende personen (met naam organisatie) waren daarbij betrokken:

Zo ja, de volgende personen (met naam organisatie) waren daarbij betrokken: WERKFORMULIER Datum: Adres groepswoning: Zorgorganisatie: Invuller: Dit is een gezamenlijk ingevulde lijst: ja/nee Zo ja, de volgende personen (met naam organisatie) waren daarbij betrokken: Afspraken

Nadere informatie

Q1 In woon in de locatie:

Q1 In woon in de locatie: Q In woon in de locatie: Beantwoord: Overgeslagen: Drie Gasthuizen Paasberg Huis en Haard Klingelpoort % % % 3% 4% 5% % 7% 8% 9% % Antwoordkeuzen Drie Gasthuizen Paasberg Huis en Haard Klingelpoort Reacties

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies Welzijnsbezoek 2015 Inhoud 1. Conclusies 2. Wonen en woonomgeving 3. Gezondheid en zorg 4. Sociale contacten en netwerk 5. Actief zijn 6. Mobiliteit 7. Levensonderhoud 8. Leefstijl 9. Verwachte veranderingen

Nadere informatie

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

Toekomst van de mantelzorg

Toekomst van de mantelzorg BIJLAGEN Toekomst van de mantelzorg Klarita Sadiraj Joost Timmermans Michiel Ras Alice de Boer Bijlage bij hoofdstuk 2 Opsporingsvragen... 2 Bijlage A Beschrijvende statistieken... 4 Bijlage B Schattingsresultaten

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Verzorgd Wonen in Zaandam Zelfstandig wonen, samen onder één dak

Verzorgd Wonen in Zaandam Zelfstandig wonen, samen onder één dak - Verzorgd Wonen in Zaandam Zelfstandig wonen, samen onder één dak Verzorgd Wonen in Westerwatering, in Zaandam Verzorgd Wonen is een combinatie van zelfstandig wonen, thuiszorg en ondersteunende diensten.

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek Toekomstig wonen Diessen

Woonwensenonderzoek Toekomstig wonen Diessen Woonwensenonderzoek Toekomstig wonen Diessen September 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Resultaat...3 2.1 Deelname aan het woonwensenonderzoek...3 2.2 Resultaten starters...4 2.2.1 Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg

Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg Onderzoek onder ouderen naar de relatie tussen het sociaal netwerk en het gebruik van formele zorg en mantelzorg Inleiding De relatie

Nadere informatie

Mantelzorg door vijftigplussers

Mantelzorg door vijftigplussers Mantelzorg door vijftigplussers Mantelzorg door vijftigplussers: Iedereen kan het, maar is een kwestie van willen en tijd Maastricht/Heerlen, 9 november 2012 Prof. Dr. Hans Kasper, Etil bv Drs. Wil Nelissen,

Nadere informatie

Informele helper en o zo gelukkig Alice de Boer en Crétien van Campen

Informele helper en o zo gelukkig Alice de Boer en Crétien van Campen Informele helper en o zo gelukkig Alice de Boer en Crétien van Campen In krantenberichten wordt informele hulp vaak geassocieerd met overbelaste verzorgers die naast een baan ook nog veel tijd besteden

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Vragenlijst WoON 2015

Vragenlijst WoON 2015 Vragenlijst WoON 2015 Informatiebijeenkomst oversampling Judith Hurks 5 maart 2015, Utrecht Feitjes over de vragenlijst Hoeveel vragen zitten er in de vragenlijst? Circa 450 vragen Afhankelijk van; leeftijd,

Nadere informatie

Onderzoek woningbehoefte

Onderzoek woningbehoefte Onderzoek woningbehoefte Woningbouw stagneert in Waarde. Wie wil er in Waarde wonen? Waarde, april 2017 Aan: Gemeente Reimerswaal R&B Wonen Wethouder J. Sinke Directeur P. Bevers Postbus 70 Van der Biltplein

Nadere informatie

Bereikbaarheid van voorzieningen wat is een acceptabele afstand?

Bereikbaarheid van voorzieningen wat is een acceptabele afstand? Bereikbaarheid van voorzieningen wat is een acceptabele afstand? Voor de Provincie Groningen is het een uitdaging om de bereikbaarheid van voorzieningen op een zo hoog mogelijk peil te houden, zeker gezien

Nadere informatie

Inventarisatielijst oorzaken eenzaamheid

Inventarisatielijst oorzaken eenzaamheid Inventarisatielijst oorzaken eenzaamheid Naam patiënt: Geboortedatum patiënt: Datum afname: Geslacht: o Man o Vrouw Naam verpleegkundige/ ouderenadviseur: 1 Woonomgeving De volgende vragen gaan over leven

Nadere informatie

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland 2014-01898 (BIJLAGE) Z-2Q14-QQ151 Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland Achtergrondkenmerken van de cliënten uit Midden-Delfland Aantal aangeschreven cliënten

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio Twente 6 juli 2011 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg Inhoud presentatie Cijfers en statistieken over de regio Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen

Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen 1. Wonen Hoe beleeft de cliënt zijn huidige woonsituatie? Zijn er belemmeringen bij huidige woonsituatie, zo ja welke en welke beperkingen

Nadere informatie

Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen

Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen Algemeen 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw burgerlijke staat? O getrouwd O alleenstaand 4.a. Wonen er nog kinderen bij

Nadere informatie

Zelfstandige Zorgwoningen Vecht en IJssel - locatie Zuylenstede

Zelfstandige Zorgwoningen Vecht en IJssel - locatie Zuylenstede Zelfstandige Zorgwoningen Vecht en IJssel - locatie Zuylenstede Mevrouw Van Vliet woont in een zorgwoning van Vecht en IJssel, in woonzorg centrum Zuylenstede. Met haar vriendinnen drinkt ze als vanouds

Nadere informatie

Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat.

Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat. Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat. het strand, zee, bos dichtbij en toch redelijk centraal het een karakteristieke uitstraling heeft de haven aantrekkelijk is Oosterend het

Nadere informatie

Zelfstandig wonen, maar niet alleen?

Zelfstandig wonen, maar niet alleen? Schrijf in voor een woning in Woerden _ Zelfstandig wonen, maar niet alleen? Als oudere zelfstandig wonen in een betaalbare huurwoning en je dagelijks leven zelf bepalen, met zorg en aandacht binnen handbereik.

Nadere informatie

Persbericht. Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-079 3 december 2009 9.30 uur Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen Meeste kans op armoede bij eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

1 Inleiding. Cretien van Campen (scp)

1 Inleiding. Cretien van Campen (scp) 1 Inleiding Cretien van Campen (scp) Het echtpaar H. leeft al jaren zonder gezondheidsproblemen. Tien jaar na de pensionering van meneer H. besluiten ze naar zijn geboortedorp P. te verhuizen. Mevrouw

Nadere informatie

Historisch overzicht bedragen De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2013

Historisch overzicht bedragen De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2013 Historisch overzicht bedragen De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2013 De Letselschade Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding Wijzigingsdatum Ziekenhuisdaggeldvergoeding Revalidatiedaggeldvergoeding

Nadere informatie

Woonbehoefte onderzoek Milheeze

Woonbehoefte onderzoek Milheeze Resultaten woonbehoefte onderzoek Hoe hebben we de enquête bekend gemaakt Door 2 x een huis aan huis flyer te verspreiden Door publicatie in het Eindhovens Dagblad in de Korhoen in de regionale weekbladen

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Strijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS STRIJEN TELEFONISCH ONLINE 539 TOTAAL 539 In totaal zijn

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Binnenmaas T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS TOTAAL Heinenoord Maasdam Mijnsheerenland Puttershoek

Nadere informatie

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam Vragenlijst Wajong Algemene vragen voor uw beoordeling Waarom dit formulier? UWV gaat van alle mensen met een oude of nieuwe Wajonguitkering vaststellen of zij mogelijkheden hebben om te werken. Dit noemen

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio Groningen 7 juli 2011 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg Inhoud presentatie Cijfers en statistieken over de regio Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Zorgeloos Wonen. Zelfstandig wonen met alle hulp dichtbij. Ideaal.

Zorgeloos Wonen. Zelfstandig wonen met alle hulp dichtbij. Ideaal. Zorgeloos Wonen Zelfstandig wonen met alle hulp dichtbij. Ideaal. 1 Zoekt u een huurwoning met hulp, zorg en alle gemakken dicht bij huis? Dan is Zorgeloos Wonen ideaal. In complex De Moerberg in IJmuiden

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Hooge Zwaluwe mei 2012 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe.

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe. Beste dorpsgenoten, Uw mening telt!!! U wilt uw dorp leefbaar houden, wij ook! Daarom zijn wij op zoek naar uw mening, tips en adviezen. Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Inhoud. SWOZ Van harte welkom 2. Informatie, SWOZ Loket 3. advies en Ouderenadviseur 4. ondersteuning Seniorenwijzer 5. Maaltijden Samen ontbijten 6

Inhoud. SWOZ Van harte welkom 2. Informatie, SWOZ Loket 3. advies en Ouderenadviseur 4. ondersteuning Seniorenwijzer 5. Maaltijden Samen ontbijten 6 Inhoud SWOZ Van harte welkom 2 Informatie, SWOZ Loket 3 advies en Ouderenadviseur 4 ondersteuning Seniorenwijzer 5 Maaltijden Samen ontbijten 6 Seniorenrestaurants 6 Maaltijden aan huis 7 Alarmering Personenalarmering

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden In deze urgentiewijzer leest u wat er met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. Er zijn binnen de regio

Nadere informatie

Vergrijzen in het groen: oud worden op het platteland

Vergrijzen in het groen: oud worden op het platteland Vergrijzen in het groen: oud worden op het platteland Joos Droogleever Fortuijn Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Inhoud Vergrijzing op het platteland Voorzieningen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Even voorstellen: Eric Pennings. Woont in Vught. 50 jaar. Zelfstandig ondernemer in marketing, communicatie en productontwikkeling.

Even voorstellen: Eric Pennings. Woont in Vught. 50 jaar. Zelfstandig ondernemer in marketing, communicatie en productontwikkeling. Even voorstellen: Eric Pennings Woont in Vught 50 jaar Zelfstandig ondernemer in marketing, communicatie en productontwikkeling. Hoe is mijn idee ontstaan? Hulpvraag van ouderen (o.a. ouders) Altijd op

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. M. Cardol m.cardol@nivel.nl

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. M. Cardol m.cardol@nivel.nl IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST M. Cardol m.cardol@nivel.nl Laatste update: augustus 2004 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en Autonomie' In deze vragenlijst worden een aantal

Nadere informatie

Zorgeloos wonen Vivium De Gooise Warande. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder

Zorgeloos wonen Vivium De Gooise Warande. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen Vivium De Gooise Warande Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen in De Gooise Warande In De Gooise Warande huurt u uw eigen appartement,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Goudvoorelkaar. Online marktplaats waar vraag en aanbod van vrijwilligers, vrijwilligerswerk en professionele hulp in Gouda bij elkaar komt.

Goudvoorelkaar. Online marktplaats waar vraag en aanbod van vrijwilligers, vrijwilligerswerk en professionele hulp in Gouda bij elkaar komt. Online marktplaats waar vraag en aanbod van vrijwilligers, vrijwilligerswerk en professionele hulp in Gouda bij elkaar komt. Goudse inwoners bij elkaar brengen. Dát doet Goudvoorelkaar.nl. Op deze online

Nadere informatie

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 13 Inleiding Het aandeel ouderen in neemt sterk toe de komende jaren. Voor het wonen heeft dit grote betekenis. Ouderdom

Nadere informatie

Resultaten Huisbezoek 80+ Binnenstad, Oost, West en Vleuten-De Meern

Resultaten Huisbezoek 80+ Binnenstad, Oost, West en Vleuten-De Meern Resultaten Huisbezoek 80+,, West en -De Januari 2016 Rob van Asch, projectleir Huisbezoek 80+ Huisbezoeken 80+, en -De In het najaar van 2015 zijn er door U Centraal huisbezoeken gebracht aan zelfstandig

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

Wij helpen elkaar. Hulp vragen, hulp bieden. gemeente Heumen gemeente Heumen

Wij helpen elkaar. Hulp vragen, hulp bieden. gemeente Heumen gemeente Heumen Wij helpen elkaar Hulp vragen, hulp bieden gemeente Heumen gemeente Heumen Je hebt je arm gebroken en kunt zelf geen boodschappen doen. Je bent net weduwnaar en je kunt nooit weg vanwege de kinderen. Je

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Waterhof

GARANTWONINGEN WZH Waterhof GARANTWONINGEN WZH Waterhof Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Waterhof gelegen in stadsdeel Escamp in Den Haag, biedt Garantwoningen voor ouderen met een zorgvraag. De Garantwoningen zijn

Nadere informatie

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Woonvormen voor ouderen in Amstelveen www.vitawelzijnenadvies.nl 2 Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Algemene informatie In deze folder vindt u informatie over mogelijkheden op het gebied van wonen.

Nadere informatie