RESULTATEN)KWALITATIEF)ONDERZOEK)BIJ) 705PLUSSERS)IN)AUSTERLITZ:)DE)HUIDIGE) WOONSITUATIE)&)DE)TOEKOMSTIGE) BEHOEFTEN)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESULTATEN)KWALITATIEF)ONDERZOEK)BIJ) 705PLUSSERS)IN)AUSTERLITZ:)DE)HUIDIGE) WOONSITUATIE)&)DE)TOEKOMSTIGE) BEHOEFTEN)"

Transcriptie

1 RESULTATEN)KWALITATIEF)ONDERZOEK)BIJ) 705PLUSSERS)IN)AUSTERLITZ:)DE)HUIDIGE) WOONSITUATIE)&)DE)TOEKOMSTIGE) BEHOEFTEN) Onderzoek)in)opdracht)van)Austerlitz)Zorgt:)een)inventarisaNe)doormiddel)van)interviews)voor) het)te)bouwen)woon5zorgcomplex.) ) Mogelijk)gemaakt)door)financiële)ondersteuning)van)SNchNng)Het)R.C.)Maagdenhuis/) Brentano) ) 4)september)2014) ) door)drs.)wendela)sanders)

2 Inhoud) Aanleiding) Doelstelling) Onderzoeksvragen:)3)thema s) Methode)van)onderzoek) OnderzoekspopulaNe) Resultaten)van)onderzoek) Conclusies)en)aanbevelingen)

3 Aanleiding) Er)zijn)plannen)om)een)woon5zorgcomplex)in)Austerlitz)te)bouwen.)Dit) gebeurt)samen)met)een)brede)school)en)het)is)de)bedoeling)dat)het)complex) in)2018)gerealiseerd)wordt.)austerlitz)zorgt)is)nauw)betrokken)bij)de)bouw)en) zal)straks)ook)de)zorg)in)deze)woningen)gaan)organiseren.)

4 Doelstelling Doel)van)het)kwalitaNeve)onderzoek)(de)interviews))was)het)in) kaart)brengen)van)de)huidige)woonsituane)en)de)toekomsnge) woonbehoeaen)van)705plussers)in)austerlitz.)deze)inventarisane) dient)om)voor)de)beoogde)bouw)van)een)woon)zorgcomplex)in) Austerlitz)de)toekomsNge)vraag)in)te)kunnen)schaben.)Ook)dient) de)inventarisane)om)wensen,)behoeaen)en)budget)van)de)705 plus)populane)in)kaart)te)brengen)zodat)gebouwd)en) geëxploiteerd)zal)worden)waar)behoeae)aan)is.)

5 Onderzoeksvragen:)3)onderzochte)thema s) Huidig)profiel)en)woongenot)van)de)705plusser)in)Austerlitz;) Huidige)woonsituaNe)van)de)705plussers)&)de)levensloop) bestendigheid)van)de)woning;) Wensen)voor)toekomsNg)wonen:))! in)het)eigen)huis)met)aanpassingen)! in)een)woon5zorgcomplex)in)austerlitz)

6 Methode)van)onderzoek) Er)is)in)juni)kwalitaNef)onderzoek)gedaan)door)35)mensen)in)hun) thuissituane)te)interviewen.)de)dorpsondersteuner)van)austerlitz)zorgt,) Marianne)Veenema,)is)naar)alle)24)interviews)(huishoudens))mee)gegaan)en) vormde)het)vertrouwde)gezicht,)naast)een)interviewer)van)prognose) (Wendela)Sanders)of)2)studenten).) De)interviewduur)was)151,5)uur)en)diende)ervoor)om)informaNe)te)krijgen) over)wat)er)leea)bij)de)705plus)doelgroep)op)het)gebied)van)hun)huidige) woonsituane)en)hun)toekomsnge)woonwensen)en)behoeaen.)de) interviews)gaven)diepgaande)informane)over)achterliggende)monvanes,) meningen,)wensen)en)behoeaen.)) Om)informaNe)op)te)halen)over)wensen)en)behoeaen)voor)toekomsNg) wonen)is)er)gebruik)gemaakt)van)een)scenarioschets) stel'nou'dat'u'over' 10'jaar'niet'meer'in'staat'bent'tot'zelfstandig'wonen'in'uw'huidige'huis,' bent'u'dan'geïnteresseerd'in'wonen'in'een'woon=zorgcomplex'in'austerlitz' en'wat'zijn'uw'wensen'dan?'of'verkiest'u'dan'te'verhuizen'naar'een' verzorgd'wonen'alternaeef'in'een'andere'gemeente?''

7 OnderzoekspopulaNe) Er)is)een)zorgvuldig)samengestelde)doelgroep)gekozen) bestaande)uit)2)alleenstaande)mannen,)11)alleenstaande) vrouwen)en)11)echtparen.)allen)in)de)leeaijd)tussen)66592)jaar) (met)1)uitzondering)van)een)gehandicapte)getrouwde)man)van) 55)jaar)met)zijn)vrouw)(zij)is)ook)55)jaar)).))

8 Thema 1 Profiel 70-plussers & woongenot

9 Citaten)bij)thema)1)Profiel)&)woongenot)in)Austerlitz) Per)onderzocht)thema)zijn)citaten)opgenomen)als)weergave)van)hoe)het)thema)bij)de)geïnterviewden)beleefd) wordt).' ) het'mooie'wandelen'en'fietsen'is'mijn'voornaamste'vrije'ejdsbesteding'en'de'reden' dat'ik'wonen'in'austerlitz'zo'prehg'vind ;' de'ouderengym,'vrijwilligerswerk'voor'de'kerk'en'bridge'avonden'maken'dat'ik'mij' goed'vermaak'hier'in'austerlitz ;' de'sociale'cohesie'van'austerlitz'is'fijn:'je'kent'iedereen'op'straat'en'maakt'vaak' een'praatje ;' ik'woon'al'55'jaar'in'austerlitz'en'wil'hier'nooit'weg ;' mijn'kinderen'wonen'in'zeist'en'doen'veel'voor'mij ;' voor'grotere'boodschappen'heb'ik'wel'de'auto'nodig ;' mijn'dochter'doet'wekelijks'met'mij'de'boodschappen'in'driebergen'omdat'ik'zelf' geen'auto'rij ;' als'autorijden'niet'meer'zou'kunnen,'dan'kan'ik'niet'langer'in'austerlitz'wonen' omdat'de'kapper'en'de'winkels'waar'ik'graag'heen'ga'in'zeist'zioen'en'het'openbaar' vervoer'belabberd'is ;' als'mijn'partner'weg'zou'vallen'vind'ik'het'eng'om'in'dit'huis'alleen'te'wonen.'

10 Samenstelling)geïnterviewde)huishoudens)) Thema 1 De)gemiddelde)leeaijd)van)de) onderzoekspopulane)was)74)jaar.)

11 Aantal)woonjaren)in)Austerlitz) Thema Woonjaren in Austerlitz Woonjaren in Austerlitz Het)gemiddeld)aantal)woonjaren)van)de)35) geïnterviewden)in)austerlitz)bedraagt)36) jaar.)) De)lange)Njd)van)wonen)in)Austerlitz)is)een) belangrijke)reden)dat)mensen)niet)willen) verhuizen)als)zij)oud)en)hulpbehoevender) worden,)maar)tot)het)einde)toe)in)austerlitz) willen)blijven)wonen.)

12 ) Welke)waardering)geea)U)voor)wonen)in)Austerlitz)) ) P=prekg) M=maNg) O=onprekg Thema 1 Alle)geïnterviewden) ervaren)wonen)in) Austerlitz)als)prekg.) ) Natuur,)Sociaal) Netwerk,)Familie) dichtbij)en)de)kerk) (Nederlands) Hervormd))worden) als)belangrijkste) redenen/binding)met) Austerlitz)genoemd.))

13 ) AcNviteiten)geïnterviewde)705plussers) Thema 1 AcNviteiten)van)705plussers) in)austerlitz)zijn)bridgen,) ouderengym,)tennis,)muziek,) vrijwilligerswerk,) vrijwilligerswerk)voor)de) kerk,)sociale)clubs.) ) Enkele)geïnterviewden)gaven) aan)behoeae)aan)meer) ontmoenngs)mogelijkheden) met)jongere)austerlitzenaren) te)hebben)en)opperden)dat) in)het)woon)zorg)complex) meer)acnviteiten)voor)jong) en)oud)georganiseerd) zouden)moeten)worden,) Zoals)Austerlitz)Eet.)Maar) ook)lezingen,)film)en)muziek) acnviteiten.)

14 Mobiliteit)geïnterviewde)705plussers) Thema 1 De)mobiliteit)van)de)35) geïnterviewden)is)goed.) Slechts)2)mensen)lopen) met)hulpmiddelen)en)2) mensen)hebben)een) rolstoel.)) 5)van)de)geïnterviewde) huishoudens)hebben/ rijden)geen)auto,)de) andere)19)wel.)

15 ) Thema 1 Nadelen)van)het)wonen)in)Austerlitz) Beperkte)woon)zorg)voorzieningen;) Te)weinig)seniorenwoningen;) Geen)huisarts)of)tandarts)in)Austerlitz)zelf;) Slechte)bereikbaarheid)met)OV;) Te)weinig)winkels.) Naarmate men ouder wordt blijken de nadelen zwaarder te gaan wegen: men brengt veel vaker een bezoek aan de huisarts, men kan door cognitieve achteruitgang gedesoriënteerd zijn, of men is slecht ter been, en dan is reizen met het openbaar vervoer moeilijker/een te grote opgave. 3)van)de)24)geïnterviewde)huishoudens)hebben)verhuisplannen) vanwege)bovengenoemde)nadelen.)

16 Thema)2)Huidige)woonsituaNe)en) levensloopbestendigheid)van)de)woning)

17 Citaten)bij)thema)2)Huidige)woonsituaNe)en) levensloopbestendigheid)van)de)woning ik'voel'mij'gezond'en'kan'mijn'huis'en'tuin'nog'goed'zelf'onderhouden ;' mijn'man'doet'de'tuin'maar'heer'steeds'meer'rugpijn'(hij'heer'een'versleten'rug)'en'ik' doe'het'huishoudelijk'werk'en'de'kinderen'helpen'met'klusjes ;' 'als'een'van'ons'slechter'wordt'kunnen'we'deze'bewerkelijke'tuin'en'het'grote'huis'niet' meer'aan'denk'ik.'nu'helpt'onze'zoon'met'de'tuin,'maar'hij'heer'zelf'ook'al'zo n'grote' tuin'te'onderhouden'in'driebergen ;' 'deze'ronde'trap'zal'niet'geschikt'zijn'voor'een'traplir'denk'ik ;' 'dit'huis'is'levensloop'bestendig:'de'studeerkamer'beneden'zouden'we'ook'kunnen'gaan' slapen'als'dat'nodig'is ;' 'langs'het'huis'heb'ik'lampen'laten'maken'die'aangaan'bij'beweging'omdat'ik' thuiskomen'in'het'donker'niet'prehg'vind'en'omdat'er'laatst'is'ingebroken'achter'mij ;' 'mijn'slaapkamer'is'op'de'begane'grond'(seniorenwoning)'en'om'te'voorkomen'dat'er' ingebroken'kan'worden'als'ik'met'de'ramen'open'slaap'heb'ik'traliewerk'laten'maken ;' 'bij'de'wc'en'douche'zijn'onlangs'steunen'aangebracht'omdat'ik'sinds'mijn'harenfarct' minder'spierkracht'heb ;' ' 'onlangs'heer'mijn'zoon'een'camping'wc'in'de'logeerkamer'geplaatst'op'de'1 e ' verdieping'naast'mijn'slaapkamer'zodat'ik' 's'nachts'niet'meer'de'trap'naar'beneden' hoef'te'nemen,'omdat'als'ik'slaperig'ben,'ik'er'eerder'afval.'

18 Huidige)woonsituaNe) 100 Thema 2 Woonsituatie type huis in % 50 0 Vrijstaand 2-onder-1 kap Rijtjeshuis Van)de)24)huishoudens)zijn)er)4) gelijkvloers,)18)huizen)hebben)1)of) meerdere)trappen,)2)huizen)hebben) een)traplia.)

19 Thuiszorg: uren persoonlijke/medische verzorging Thema 2 RelaNef)weinig)van)de)705plussers)heea)thuiszorg:) 4)van)de)34.)) Er)is)1)555jarige)gehandicapte)man)geïnterviewd) die)dagelijks)4)uur)thuiszorg)heea.) Een)deel)van)de)mensen)zou,)als)hun)partner)of) kinderen)niet)hielpen)met)aankleden,)huishouding) en)vervoer)waarschijnlijk)niet)langer)zelfstandig) thuis)kunnen)wonen.) De)anankelijkheid)van)partner)en)kinderen)en)van) de)auto)kwamen)heel)duidelijk)naar)voren)als) factoren)die)het)zelfstandig)wonen)tot)op)hoge) leeaijd)mogelijk)maken.))

20 ) Welke)woningaanpassingen)heea)uw)woning)al) Thema 2 12)van)de)24)woningen)hebben)(nog))geen)aanpassingen.)Dat)is)50%,)maar)betrea)vrijwel)allemaal)kleine) aanpassingen.)slechts)2)van)de)24)huishoudens)hebben)een)traplia,)terwijl)3)mensen)slecht)ter)been)zijn.)

21 Toelichting woning aanpassingen Men is niet bezig met het levensloop bestendig maken van de woning, een enkeling daar gelaten; Het lijkt erop dat men het een beetje op zijn beloop laat en met mantelzorg van kinderen of buren de alledaagse hulp met tuinonderhoud, huishouding, boodschappen en vervoer rond krijgen; Men heeft geen inzicht in de kosten en tijdsduur van het levensloop bestendig maken van de woning; Men ziet erg op tegen het eventueel in de toekomst levensloop bestendig maken van de woning qua rotzooi/herrie en de hoge kosten die daarmee gepaard gaan.

22 ) Hoe)belangrijk)is)het)voor)U)om)in)Austerlitz)te) kunnen)blijven)wonen)bij)ziekte)of)gebrek?) Thema 2 Het)merendeel)van)de)huishoudens) wil)tot)het)einde)toe)in)austerlitz,) liefst)in)hun)huidige)huis,)blijven) wonen.)pas)als)zij)cogninef)of)fysiek) sterke)achteruitgang)zullen)hebben,) of)als)zij)hun)partner)verliezen) willen)zij)in)het)woon5zorgcomplex) wonen.) ) 2)van)de)respondenten)(waarvan)1) oudere)en)1)gehandicapte)man)met) zijn)vrouw))wil)direct)al)verhuizen) naar)het)te)bouwen)woon5 zorgcomplex.))

23 Huidige)WoonsituaNe/levensloop)bestendigheid) toelichnng) Thema 2 Veel)van)de)huizen)die)we)bezochten)waren)in)redelijk)goede)staat,)maar)wel) ouderwets:)er)waren)weinig)huizen)recent)gerenoveerd/verbouwd;)) Men)gaf)aan)dat)men)niet)graag)woning)aanpassingen)zou)laten)doen)omdat) dat)veel)rotzooi)en)herrie)met)zich)mee)brengt)en)omdat)het)hoge)kosten)met) zich)mee)zou)brengen)om)een)grotere)aanpassing,)zoals)een)traplia)plaatsen,)te) doen;) Men)had)niet)uitgezocht)of)advies)gevraagd)bij)de)gemeente)over)mogelijke) woning)aanpassingen)en)leek)het)een)beetje)op)z n)beloop)te)laten;) Enkele)woningen)hadden)steile)trappen,)welke,)als)de)bewoners)slechter)ter) been)zouden)worden,)absoluut)tot)problemen)zullen)leiden;) Enkele)geïnterviewden)hadden)zelf)oplossingen)bedacht)zonder)dat)daar)een) officieel)bouwbedrijf)of)een)gemeente)aan)te)pas)was)gekomen:)als)voorbeeld) hiervan)de)camping)wc)in)de)logeerkamer;) De)ouderen)die)niet)over)een)auto)beschikken)bleken)kinderen)dichtbij)te) hebben)die)met)hen)regelmang)boodschappen)en)dokter s)bezoeken)doen.)

24 WoonsituaNe:)de)wens)om)tot)het)eind)in) Austerlitz)te)blijven)wonen) 90%)van)de)geïnterviewden)bleek)zeer)uitgesproken)over)hun) wens)tot)het)einde)toe)in)austerlitz)te)willen)blijven)wonen.)) Men)gaf)aan)dat)Austerlitz)hen)een)geborgen)gevoel)geea) omdat)ze)er)al)zo)lang)wonen)en)iedereen)op)straat)wel) kennen.) Ook)gaf)men)aan)dat)de)acNviteiten)die)men)onderneemt)in) Austerlitz)zelf)zijn)met)andere)ouderen)uit)Austerlitz)en)dat) men)geen)behoeae)heea)om)op)oudere)leeaijd)nieuwe) acnviteiten)of)sociale)contacten)op)te)moeten)gaan)bouwen)in) een)andere)woonplaats.) Slechts)een)enkeling)heea)hobby)clubs)of)acNviteiten)buiten) Austerlitz.) Thema 2

25 Thema)3)WoonsituaNe)in)de)toekomst)

26 Citaten)bij)thema)3)Wensen)voor)toekomsNg)wonen) ik'wil'zo'lang'mogelijk'in'mijn'huidige'huis'blijven'wonen ;' nooit'wil'ik'uit'austerlitz'weg ;' ik'zoek'in'zeist'een'appartement'in'een'verzorgd'wonen'complex'omdat'ik'dementerend'ben'en'daar'mijn' roots'heb ;' als'ik'ooit'moet'verhuizen'wil'ik'in'austerlitz'zelf'in'een'verzorgingshuis'wonen ;' als'mijn'partner'weg'zou'vallen'zou'ik'het'eng'vinden'om'alleen'in'dit'grote'huis'te'wonen ;' als'ik'niet'meer'zou'kunnen'autorijden'zou'ik'niet'meer'in'dit'huis'kunnen'wonen,'daarvoor'zijn'de'winkels'te' ver'weg,'ik'ben'slecht'ter'been ;' als'er'meer'senioren'woningen'zouden'zijn'zou'ik'daar'nu'direct'al'naartoe'verhuizen'om'geen'trappen'meer' te'hoeven'lopen ;' Austerlitzers'moeten'voorrang'krijgen'in'het'woon'zorg'complex:'ik'wil'daar'niet'met'onbekende'mensen' wonen ;' 'de'bouwsejl'moet'niet'te'modern'worden,'dat'past'niet'bij'mij ;' 'of'er'2'slaapkamers'in'het'appartement'komen,'mijn'man'en'ik'slapen'ieder'in'een'aparte'kamer ;' 'het'woon'zorg'complex'moet'niet'te'dicht'bij'de'school'zijn,'spelende'kinderen'maken'veel'herrie ;' het'woon'zorg'complex'moet'uitkijken'op'het'schoolplein,'spelende'kinderen'zijn'leuk'om'naar'te'kijken ;' 'of'er'veel'tuinverlicheng'bij'het'woon'zorg'complex'komt,'veel'oudere'mensen'zijn'bang'(om'te'vallen)'in' het'donker ;' 'of'de'ouderengym'in'het'woon'zorg'complex'komt'straks ;' of'de'huisartsen'post'in'het'woon'zorg'complex'komt'straks ;' leuk'om'af'en'toe'met'elkaar'te'eten'maar'niet'te'vaak'hoor ;' als'ik'maar'wel'de'rust'kan'ervaren'die'ik'nu'heb'als'ik'naar'het'bos'kijk.'

27 ) Welke)behoeaen)heea)U)als)U)in)het)woon)zorg) complex)zou)komen)te)wonen?) Thema 3 100% 80% 60% 40% 20% 0% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Huur Koop m m m2 120 m2 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Dichtbij de school Verder van de school af Wel een gem tuin behoefte Geen gemeenschappelijke tuin Het)zal)van)de)condiNe/ fysieke)of)cognineve) gesteldheid)en)wel/ geen)partner)behoud) anangen)of)men) behoeae)of)noodzaak) krijgt)om)naar)het) wooncomplex)te) verhuizen.)) ) Ook)de)huizenmarkt)(of) men)het)huis)goed)&) snel)kan)verkopen))zal) zeer)bepalend)zijn)of) men)de)verhuizing)naar) het)woon)zorg)complex) straks)ook) daadwerkelijk)zal)doen.)

28 Welke)behoeaen)heea)U)als)U)in)het)woon5 zorgcomplex)zou)komen)te)wonen) 70% 60% 50% 40% 70% 60% 50% 40% 30% 30% 20% 10% 0% BG Balkon 20% 10% 0% Wel een huisdier Geen huisdier 70% 90% 80% 70% 60% 50% 60% 50% 40% 30% 40% 30% 20% 20% 10% 0% Veel glas Weinig glas 10% 0% LVG bewoners geen enkel punt LVG bewoners bezwaarlijk

29 Welke)diensten)denkt)U)af)te)willen)nemen)in) het)woon5zorgcomplex)(1)) 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 70% Wil dagactiviteiten Wil geen dagacativiteiten 0% 80% Wil gemeenschappelijk eten Wil niet gemeenschappelijk eten 60% 70% 50% 60% 40% 50% 30% 20% 10% 0% Wenst maaltijden af te nemen Wenst geen maaltijden af te nemen 40% 30% 20% 10% 0% Wenst vervoer af te nemen Wenst geen vervoer af te nemen Reeks1

30 Welke)diensten)denkt)U)af)te)willen)nemen)in) het)woon5zorgcomplex)(2) 60% 50% 120% 40% 100% 30% 80% 60% 20% 40% 10% 20% 0% Wenst huish hulp Wenst geen huish hulp 0% Was & strijkhulp wens Geen was en strijkhulpwens

31 Thema 3 ToelichNng)toekomsNg)wonen)in)het)woon5zorgcomplex)(1)) Nadat)eenmaal)de)gedachte)stap)naar) wat)als)u)over)10)jaar)in)het)woon) zorg)complex)zou)willen)wonen )gemaakt)was,)waren)de)geïnterviewden) goed)in)staat)om)tot)in)detail)na)te)denken)over)wat)ze)wel)en)niet)zouden) willen;) Men)wil)graag)een)niet)te)modern)complex,)maar)wel)met)veel)licht)waar) men)met)gelijkgestemden)die)men)al)kent)uit)austerlitz)kan)wonen;) Centrale)ligging)(zo n)70%)kiest)voor)direct)naast)de)school,)zo n)30%)wat) verder)ervan)af))van)het)woon5zorgcomplex)is)de)algehele)wens;) Wensen)bleken)anankelijk)van)hoe)men)nu)leea)en)hoeveel)budget)men)nu) en)straks)voor)wonen)denkt)te)hebben.)de)onderzoekspopulane)kan)in)2) groepen)verdeeld)worden:)) " zij)die)wat)meer)te)besteden)hebben)en)grotere)appartementen)en)wat)luxe) willen)en)voorzieningen)zoals)fitness,)bibliotheek)en)muziekruimte)wensen;)) " zij)die)weinig)budget)hebben)en)kleinere)appartementen)en)meer)behoeae) aan)geborgenheid)en)sociale)acnviteiten)hebben.))

32 ToekomsNg)wonen)in)het)woon)zorg)complex)(2)) Thema 3 Mensen)hebben)de)voorkeur)voor)andere)ouderen)uit)Austerlitz,)maar)in)het)geval)er) aangevuld)moet)worden)met)andere)bewoners)dan)wenst)men:) ) Een)groot)aantal)geïnterviewden)(75%))heea)aangegeven)moeite)te)hebben)om)te) wonen)met)gevorderde)dementerenden;) De)bouwsNjl)van)het)woon5zorgcomplex)is)belangrijk)voor)mensen,)niet)zozeer) duurzaamheid)maar) )look)and)feel )van)het)gebouw:)het)moet)niet)te)modern) worden,)dat)past)niet)bij)mensen)die)hun)hele)leven)in)(eenvoudige))ouderwetse) huizen)hebben)gewoond;) Een)gebouw)met)veel)licht:)daar)hebben)de)mensen)behoeae)aan/daar)wisten)veel) van)de)geïnterviewden)van)dat)dat)belangrijk)is)voor)oudere)mensen;)

33 ToekomsNg)wonen)in)het)woon)zorg)complex)(3)) Thema 3 Men)is)deels)geïnteresseerd)in)gezamenlijk)eten,)maar)deels)ook)niet)omdat)men)dat)nu) ook)niet)doet)en)aan)alleen)eten)gewend)is)geraakt;) Men)is)veelal)(90%))geïnteresseerd)in)dagbestedings)acNviteiten,)alhoewel)wel)vaak)werd) genoemd)dat)het)acnviteiten)moeten)zijn)die)bij)de)hobby's)en)interesses)passen)die) degene)nu)heea)( bingo)zal)ik)nooit)gaan)doen );) Men)zou)graag)een)film/lezingen/bibliotheek)zaal)willen,)ook)omdat)die)er)niet)(meer))is) in)austerlitz;) Men)realiseert)zich)dat)de)behoeaen)nu)heel)anders)kunnen)zijn)dan)als)men)zijn/haar) partner)verliest)of)flink)achteruit)is)gegaan)in)gezondheid)of)geheugen)problemen)heea) gekregen;) Men)verwacht)veel)van)een)woon5zorgcomplex,)ook)omdat)er)nu)niets)is)en)het) realiseren)van)een)woon5zorgcomplex)in)austerlitz)betekent)dat)men)niet)uit)austerlitz) weg)hoea)als)zelfstandig)wonen)niet)langer)verantwoord)zou)zijn;) Men)heea)de)woningmarkt)en)onverkoopbare)huizen)regelmaNg)genoemd)als)reden) waarom)men)zo)lang)mogelijk)in)het)huidige)huis)wil)blijven)wonen.)het)is)verreweg)de) goedkoopste)opne)voor)mensen)die)hun)hypotheek)(bijna))avetaald)hebben)of)een)lage) huur)betalen)om)in)de)huidige)woning)te)blijven;) Er)is)weinig)gesproken)over)of)thuiszorg)voldoet)of)dat)men)daar)goed)op)kan)vertrouwen) bij)achteruitgang)in)gezondheid;)) Persoonlijke)verzorging)blijkt)nu)zelf)of)door)de)kinderen)te)gebeuren,)die)veelal)dichtbij) wonen.)alleen)voor)medische)verzorging)wordt)de)thuiszorg)ingeschakeld.)

34 Conclusies en aanbevelingen

35 Opmerkingen/adviezen)van)de)geïnterviewden)aan)Austerlitz)Zorgt Graag)jong)en)oud)meer)met)elkaar)in)verbinding)stellen)in)Austerlitz:)eten/dag)acNviteiten)ook)voor)jongere) mensen)openstellen)in)het)woon)zorg)complex;) Fysio)therapie)ruimte/fitness/muziek)ruimte;) Gemeenschapsruimte)voor)films/lezingen)avonden;) Gemeenschappelijke)logeerkamer)die)te)huur)is)voor)een)laag)bedrag;) Gemeenschappelijk)zonneterras;) Niet)te)moderne)bouw)daar)voelen)mensen)zich)niet)thuis;) Bushalte)direct)voor)het)woon)zorg)complex)met)regelmaNg)OV)naar)Zeist)&)Utrecht;) Goede)geluidsisolaNe)woon)zorg)complex)zodat)geen)overlast)van)elkaar/van)slechthorenden)die)de)TV)zo) hard)zeben;) Zonne5energie,)duurzame)materialen;) Veel)licht)(hoge)ramen);) Eerst)mensen)uit)Austerlitz)als)bewoners,)dan)pas)van)daarbuiten;) Huisarts)en)bloed)prik)post)in)het)woon)zorg)complex;) 2)slaapkamers)i.p.v.)1)als)keuze)mogelijkheid;) Liever)niet)dichtbij)bij)de)school)maar)verder)ervan)af)omdat)het)geluid)van)spelende)kinderen)hinderlijk)is) (30%);) Liever)wel)dichtbij)de)school)omdat)het)leuk)is)naar)spelende)kinderen)te)kijken)(70%);) Rolstoel)draai)ruimte)in)de)douche,)stroeve)douchevloer)tegels,)extra)hoge)WC,)ramen/zonneschermen) bediening)automansch;) Laat)Belangen)Vereniging)Gehandicapten)bouwtechnisch)adviseren;) Alarmknop)op)meerdere)plaatsen:)naast)het)bed,)in)de)WC,)douche,)) ))))woonkamer)(dan)hoea)men)niet)met)een)alarmkoord)rond)te)lopen).)

36 Conclusies)en)aanbevelingen)(1)) Thema)1:)Profiel)en)woongenot)Austerlitz) ) De)geïnterviewden)hebben)open)over)hun)huidige)woonsituaNe)en)hun)toekomsNge)wensen) en)behoeaen)gesproken,)hierdoor)is)er)zeer)waardevolle)informane)opgehaald.) De)35)geïnterviewden)bleken)vrijwel)allemaal)al)heel)lang)in)Austerlitz)te)wonen:)van)7)jaar575) jaar.)de)gemiddelde)duur)van)wonen)in)austerlitz)betrof)36)jaar.) Het)opleidingsniveau)van)de)geïnterviewden)lag)op)mbo5niveau,)er)waren)enkele)hbo5 universitair)opgeleiden.) De)geïnterviewden)waren)over)het)algemeen)acNef)en)zelfstandig.)Enkelen)waren)slecht)ter) been,)een)aantal)gingen)cogninef)achteruit)of)waren)door)eerdere)ziekte)al)in)zorg)bij)de) thuiszorg.) Het)merendeel)van)de)geïnterviewden)heea)zijn)hele)sociale)leven)in)Austerlitz.) De)toekomsNge)woonsituaNe)was)door)bijna)alle)geïnterviewden)nog)niet)goed)doordacht.) Slechts)1)van)de)35)geïnterviewden)staat)ingeschreven)in)een)verzorgings/verpleeghuis)te) Zeist.)

37 Conclusies en aanbevelingen (2) Thema)2)Huidige)woonsituaNe)en)levensloopbestendigheid)van)de)woning) ) 90%)van)de)geïnterviewden)blija)het)liefst)zo)lang)mogelijk)in)het)eigen)huis)wonen)in)de)situaNe)dat)er)geen) verzorgd)wonen)alternanef)in)austerlitz)is.)als)er)wel)al)een)woon5zorgcomplex)zou)zijn)in)austerlitz)zal)het)%)wat)zo) lang)mogelijk)in)de)huidige)woning)blija)wonen)(mits)huizen)goed)verkoopbaar)zijn))naar)verwachnng)dalen)naar)zo n) 80%*.) 10%)is)nu)al)geïnteresseerd)om)verhuizen)naar)het)woon)zorg)complex)serieus)te)overwegen)als)dat)er)nu)al)zou)zijn;) De)huizen)bleken)niet)gerenoveerd)of)met)moderne)aanpassingen.)Slechts)enkele)geïnterviewden)hadden)lichte)) aanpassingen)aan)het)huis)laten)doen)(stangen)in)de)wc)e.d.).)om)grotere)aanpassingen)te)doen)in)de)toekomst) zullen)hoge)kosten)gemaakt)moeten)worden)en)men)ziet)daar)tegenop)(herrie/rotzooi).) De)zeer)maNge)levensloop)bestendigheid)van)de)woningen)spreekt)in)het)voordeel)van)het)woon5zorgcomplex.) Het)tekort)aan)senioren)woningen)in)Austerlitz)is)in)het)voordeel)van)het)te)bouwen)woon5zorgcomplex:)zeker)5) geïnterviewden)gaven)aan)dat)zij)graag)een)senioren)woning)zouden)hebben)zodat)ze)nu)al)van)het)traplopen)en/of) te)bewerkelijke)huis/tuin)af)zouden)zijn;) De)mensen)die)over)verhuizing)nadenken)geven)metname)huisgebonden)factoren)als)reden:)te)grote)tuin,)te)groot) en)bewerkelijk)huis,)teveel)steile)trappen.)de)nadelen)van)austerlitz)(slechte)voorzieningen,)slecht)openbaar)vervoer)) zijn)slechts)bij)een)enkeling)reden)tot)verhuizing.)de)voordelen)van)het)wonen)in)austerlitz:)mooie)natuur,)sociale) cohesie)en)geworteldheid)wegen)zwaarder.)

38 Conclusies en aanbevelingen Thema)3)ToekomsNg)wonen)en)wensen)voor)het)woon5zorgcomplex) De)wensen/behoeaen)qua)locaNe,)appartement)groobe,)wel/geen)balkon,)voorzieningen)in)het)woon5zorgcomplex)zijn) duidelijk)geformuleerd)door)de)respondenten.)er)zijn)veel)min)of)meer)gelijke)wensen)(gemeenschappelijke)tuin,)gebouw)met) veel)glas,)maar)ook)enkele)uiteenlopende)wensen)(wel/niet)dicht)bij)de)school),)wel/geen)huisdier,)wel/niet)met) medebewoners)licht)verstandelijk)gehandicapt)of)meervoudig)verstandelijk)gehandicapt);) De)onderzoekspopulaNe)verschilde)erg)in)opleidingsniveau)en)inkomen.)Mijn)verwachNng)is)dat)er)voor)luxere)senioren) appartementen)zo n)25%)vraag)door)de)populane)zal)zijn)en)dat)75%)een)eenvoudiger)kleiner)appartement)in)het)woon)zorg) complex)zal)willen)afnemen*.)) De)enquête)resultaten)geven)hier)meer)informaNe)over)omdat)daar)specifiek)op)opleidingsniveau)en)inkomen/woonbudget) bevraagd)is)en)wij)dat)voor)de)interviews)als)te)privacy)gevoelige)informane)hebben)beschouwd)en)daar)niet)op)bevraagd) hebben)(zie)enquête)resultaten).) Het)advies)is)om)zeer)open)te)zijn)over)bouwplannen)en)informaNe)avonden)te)houden)zodanig)dat)toekomsNge)bewoners) inspraak)krijgen)in)bouw)beslissingen)zodat)men)bouwt)waar)ook)echt)behoeae)aan)is;) Er)lijkt)meer)behoeae)aan)15persoons)appartementen)te)zijn)dan)aan)25persoons)appartementen,)omdat)de)echtparen)veelal) aangaven)zo)lang)mogelijk)in)het)huidige)huis)te)willen)blijven)wonen)als)hun)partner)nog)leea,)maar)als)zij)alleenstaand) zouden)worden)zij)zichzelf)niet)zagen)blijven)wonen)in)het)huis.)) Bij)alleenstaande)vrouwen)bleek)angst)voor)donker)en)inbraak)een)veel)genoemd)punt,)waardoor)ik)verwacht)dat)zij)de) geborgenheid)van)wonen)met)anderen)in)een)beveiligd)woon)zorg)complex)aantrekkelijk)vinden)en)dat)ze)daardoor)straks)hun) huis)verwisselen)voor)wonen)in)het)woon)zorg)complex.) Er)blijkt)ruime)behoeae)aan)gemeenschappelijk)eten)en)dagacNviteiten)te)bestaan.) Er)blijkt)maNge)behoeae)aan)gemak)diensten)te)bestaan.)

39 Conclusies)en)aanbevelingen)(3)) Het)zou)nukg)zijn)om)een)onderzoek)naar)de)verkoopbaarheid)en) verkoopwaarden)van)huizen)van)de)onderzoekspopulane)(705plussers)) van)austerlitz)te)laten)uitvoeren)omdat)dit)zo n)bepalende)factor)is)of) mensen)straks)in)het)woon)zorg)complex)zal)(kunnen))gaan)wonen)of) niet.)hier)zou)ook)gebruik)kunnen)worden)gemaakt)van)een)scenario) analyse.) Wat)buiten)beschouwing)gebleven)is)in)de)interviews)en)enquête)is)hoe) men)de)thuiszorg)ervaart)(tevredenheids)onderzoeken))en)hoe)de) ontwikkelingen)qua)aanbod)van)thuiszorg)(regulier)dan)wel)privaat))in) Austerlitz)en)omgeving)zullen)zijn.)) Het)advies)is)om)in)kaart)te)laten)brengen)welke)thuiszorg)organisaNes) en)24uurs)private)zorg)mogelijkheden)er)zijn)en)met)welke) tevredenheids)scores.)dit)zal)de)705plussers)doen)beseffen)dat)indien) men)245uurszorg)nodig)heea)in)de)toekomst)de)mogelijkheden)zeer) beperkt)of)erg)kostbaar)zijn)en)dat)wonen)in)het)woon5zorgcomplex)met) mogelijkheid)tot)afname)van)zorg)als)men)slechter)wordt)een) aantrekkelijke)veilige)woonvorm)is)voor)ouderen.)

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wat is uw leeftijd?...2 2 In welke kern woont u?...3 3 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?...4 4 Woont u in een huur of koopwoning?...5 5 Wat voor soort

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent voor gemeenten een andere manier van denken en doen. De Nederlandse gemeenten werken gezamenlijk

Nadere informatie

Vragenlijst PP Voorbespreking (cliëntversie)

Vragenlijst PP Voorbespreking (cliëntversie) 1. Algemene dagelijkse levensbehoeften Zorg je zelfstandig voor je persoonlijke verzorging, eten en drinken, toilet, opstaan en naar bed gaan, aan- en uitkleden? Ben je hier tevreden Wil je meer, minder

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Heerhugowaard-De Noord, mei 2015 Beste geënquêteerde, Sinds juni 2014 is de Dorpsraad in samenwerking met Humulus Lupulus in gesprek met de gemeente

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 RAPPORTAGE ENQUÊTE 2010 Leefbaar Wintelre Werkgroep Sociaal Klimaat en Zorg G. Schenning W. ten Boske, M. Geven, E. Leermakers, R. Reniers, T. Spanjers 2 Inhoud 1.

Nadere informatie

Zo ja, de volgende personen (met naam organisatie) waren daarbij betrokken:

Zo ja, de volgende personen (met naam organisatie) waren daarbij betrokken: WERKFORMULIER Datum: Adres groepswoning: Zorgorganisatie: Invuller: Dit is een gezamenlijk ingevulde lijst: ja/nee Zo ja, de volgende personen (met naam organisatie) waren daarbij betrokken: Afspraken

Nadere informatie

Herstructurering Plan Zuid: een goede plek voor ouderen?

Herstructurering Plan Zuid: een goede plek voor ouderen? Herstructurering Plan Zuid: een goede plek voor ouderen? Harlingen, 6 maart 2014 George de Kam Honorair hoogleraar VolkshuisvesBng en grondmarkt, met bijzondere aandacht voor het wonen van ouderen Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service.

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Wilt u het uzelf thuis gemakkelijker maken? Dan is het goed om te weten dat ZINN Service een uitgebreid aantal diensten biedt. De diensten

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek Toekomstig wonen Diessen

Woonwensenonderzoek Toekomstig wonen Diessen Woonwensenonderzoek Toekomstig wonen Diessen September 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Resultaat...3 2.1 Deelname aan het woonwensenonderzoek...3 2.2 Resultaten starters...4 2.2.1 Wilt u deelnemen

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM Inleiding: Deze enquête is bestemd voor toekomstige bewoners en hun ouders en verzorgers. Zij kunnen

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

Vragenlijst WoON 2015

Vragenlijst WoON 2015 Vragenlijst WoON 2015 Informatiebijeenkomst oversampling Judith Hurks 5 maart 2015, Utrecht Feitjes over de vragenlijst Hoeveel vragen zitten er in de vragenlijst? Circa 450 vragen Afhankelijk van; leeftijd,

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

MCI Groep (Mild Cognitive Impairment) Dagactiviteitencentrum Inovum

MCI Groep (Mild Cognitive Impairment) Dagactiviteitencentrum Inovum MCI Groep (Mild Cognitive Impairment) Dagactiviteitencentrum Inovum Voor mensen die problemen ondervinden met het verwerken van informatie en/of geheugen en taal Dagactiviteitencentrum Inovum in Loosdrecht

Nadere informatie

Even voorstellen.. Inhoud presentatie Voorstellen WZH Nieuw Filmpje Berkendael

Even voorstellen.. Inhoud presentatie Voorstellen WZH Nieuw Filmpje Berkendael HersenletselCongres 2015 Disclosure belangen sprekers B5 Woontraining voor mensen met ernstig NAH WZH Nieuw Berkendael Miranda Hazeu-Jense Jessica van Utrecht (potentiële) belangenverstrengeling De betrokken

Nadere informatie

ZELFEVALUATIEFORMULIER VOOR PALS

ZELFEVALUATIEFORMULIER VOOR PALS 1 ZELFEVALUATIEFORMULIER VOOR PALS Om de dienst Personen met een handicap een beeld te geven van mijn mogelijkheden en beperkingen, duid ik aan wat ik wel en niet kan. Hieronder vind ik een reeks korte

Nadere informatie

Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat.

Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat. Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat. het strand, zee, bos dichtbij en toch redelijk centraal het een karakteristieke uitstraling heeft de haven aantrekkelijk is Oosterend het

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Zorgarrangementen Huize Het Oosten 2013

Zorgarrangementen Huize Het Oosten 2013 Zorgarrangementen Huize Het Oosten 2013 1. Wonen met zorg in de Rubenshof Doelgroep: Vrijmetselaren en niet-vrijmetselaren Indicatie: ZZP 3 tot en met 7 (excl. behandeling), Nieuwe bewoners vanaf ZZP 4

Nadere informatie

Woonbehoefte onderzoek Milheeze

Woonbehoefte onderzoek Milheeze Resultaten woonbehoefte onderzoek Hoe hebben we de enquête bekend gemaakt Door 2 x een huis aan huis flyer te verspreiden Door publicatie in het Eindhovens Dagblad in de Korhoen in de regionale weekbladen

Nadere informatie

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER HET HOGE VEER WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen handen houden. Dat begrijpen

Nadere informatie

Zorgeloos Wonen. Zelfstandig wonen met alle hulp dichtbij. Ideaal.

Zorgeloos Wonen. Zelfstandig wonen met alle hulp dichtbij. Ideaal. Zorgeloos Wonen Zelfstandig wonen met alle hulp dichtbij. Ideaal. 1 Zoekt u een huurwoning met hulp, zorg en alle gemakken dicht bij huis? Dan is Zorgeloos Wonen ideaal. In complex De Moerberg in IJmuiden

Nadere informatie

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. M. Cardol m.cardol@nivel.nl

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. M. Cardol m.cardol@nivel.nl IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST M. Cardol m.cardol@nivel.nl Laatste update: augustus 2004 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en Autonomie' In deze vragenlijst worden een aantal

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden In deze urgentiewijzer leest u wat er met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. Er zijn binnen de regio

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

Toekomst van de mantelzorg

Toekomst van de mantelzorg BIJLAGEN Toekomst van de mantelzorg Klarita Sadiraj Joost Timmermans Michiel Ras Alice de Boer Bijlage bij hoofdstuk 2 Opsporingsvragen... 2 Bijlage A Beschrijvende statistieken... 4 Bijlage B Schattingsresultaten

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Woonvormen voor ouderen in Amstelveen www.vitawelzijnenadvies.nl 2 Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Algemene informatie In deze folder vindt u informatie over mogelijkheden op het gebied van wonen.

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Zorgeloos wonen Vivium De Gooise Warande. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder

Zorgeloos wonen Vivium De Gooise Warande. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen Vivium De Gooise Warande Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen in De Gooise Warande In De Gooise Warande huurt u uw eigen appartement,

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Waterhof

GARANTWONINGEN WZH Waterhof GARANTWONINGEN WZH Waterhof Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Waterhof gelegen in stadsdeel Escamp in Den Haag, biedt Garantwoningen voor ouderen met een zorgvraag. De Garantwoningen zijn

Nadere informatie

Bijeenkomst 7 Module Zorg thuis (2)

Bijeenkomst 7 Module Zorg thuis (2) Bijeenkomst 7 Module Zorg thuis (2) Doelen van deze bijeenkomst Doelen voor de cursusbegeleider: b laten kennismaken met het aanbod van de thuiszorg, inclusief hulpmiddelen b laten kennismaken met de ziekenboeg

Nadere informatie

1 Inleiding. Cretien van Campen (scp)

1 Inleiding. Cretien van Campen (scp) 1 Inleiding Cretien van Campen (scp) Het echtpaar H. leeft al jaren zonder gezondheidsproblemen. Tien jaar na de pensionering van meneer H. besluiten ze naar zijn geboortedorp P. te verhuizen. Mevrouw

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Hooge Zwaluwe mei 2012 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in

Nadere informatie

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt FLORIANTE Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt 1 Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt Floriante bestaat uit 69 woningen waar u modern en zorgeloos woont met alle (zorg) faciliteiten

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen

Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen 1. Wonen Hoe beleeft de cliënt zijn huidige woonsituatie? Zijn er belemmeringen bij huidige woonsituatie, zo ja welke en welke beperkingen

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Enquete(s) van Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Enquete(s) van Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Enquete(s) van Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Eenvoudige statistieken: (Energieneutraal Wonen) Enquete Energie Neutraal Wonen oktober 2013 Algemene filters Respons filters Statistieken Resultaten

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Presentatie Veldwerk Ouderenhuisvesting. Kijken, ijken en herijken

Presentatie Veldwerk Ouderenhuisvesting. Kijken, ijken en herijken Presentatie Veldwerk Ouderenhuisvesting Kijken, ijken en herijken A. Aanleiding & Context Uitgangspunt: programma Wonen en Zorg verbonden. Wat vinden mensen belangrijk om zelfstandig thuis te (blijven)

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7 ZelfredzaamheidsMonitor november 2014 / versie 2.7 Een initiatief van i.s.m. Vilans werkt aan kennisontwikkeling, onderzoek, innovatie, implementatie en kennisverspreiding in de langdurende zorg. CTOW

Nadere informatie

Inhoud. SWOZ Van harte welkom 2. Informatie, SWOZ Loket 3. advies en Ouderenadviseur 4. ondersteuning Seniorenwijzer 5. Maaltijden Samen ontbijten 6

Inhoud. SWOZ Van harte welkom 2. Informatie, SWOZ Loket 3. advies en Ouderenadviseur 4. ondersteuning Seniorenwijzer 5. Maaltijden Samen ontbijten 6 Inhoud SWOZ Van harte welkom 2 Informatie, SWOZ Loket 3 advies en Ouderenadviseur 4 ondersteuning Seniorenwijzer 5 Maaltijden Samen ontbijten 6 Seniorenrestaurants 6 Maaltijden aan huis 7 Alarmering Personenalarmering

Nadere informatie

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam Vragenlijst Wajong Algemene vragen voor uw beoordeling Waarom dit formulier? UWV gaat van alle mensen met een oude of nieuwe Wajonguitkering vaststellen of zij mogelijkheden hebben om te werken. Dit noemen

Nadere informatie

Mantelzorg woonoplossing

Mantelzorg woonoplossing Mantelzorg woonoplossing Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodes-mantelzorgwoning.nl 2 Hodes 3 Langer zelfstandig blijven wonen?

Nadere informatie

Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen

Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen Algemeen 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw burgerlijke staat? O getrouwd O alleenstaand 4.a. Wonen er nog kinderen bij

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Wonen met zorg Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Het creëren van een luxe en comfortabele woonomgeving voor de bewoners waarbij het thuisgevoel en de persoonlijke (zorg)wensen

Nadere informatie

VRIJWILLIGER IN BORNHOLM. Daar zit muziek in!

VRIJWILLIGER IN BORNHOLM. Daar zit muziek in! VRIJWILLIGER IN BORNHOLM Daar zit muziek in! Woonzorgcentrum Amstelring Bornholm Amstelring Bornholm is een woonzorgcentrum in Hoofddorp. In dit centrum wonen 150 bewoners en verblijven 30 revalidanten.

Nadere informatie

Workshop wijkscan uw wijk of dorp in beeld. Inspiratiebijeenkomst sociale teams 10 juni 2014

Workshop wijkscan uw wijk of dorp in beeld. Inspiratiebijeenkomst sociale teams 10 juni 2014 Workshop wijkscan uw wijk of dorp in beeld Inspiratiebijeenkomst sociale teams 10 juni 2014 U en ik, wijkteam en scan Ik ben U bent Hoe kom je nu tot een goede samenstelling van een sociaal wijkteam? Welke

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Vergrijzen in het groen: oud worden op het platteland

Vergrijzen in het groen: oud worden op het platteland Vergrijzen in het groen: oud worden op het platteland Joos Droogleever Fortuijn Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Inhoud Vergrijzing op het platteland Voorzieningen

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

Bereikbaarheid van voorzieningen wat is een acceptabele afstand?

Bereikbaarheid van voorzieningen wat is een acceptabele afstand? Bereikbaarheid van voorzieningen wat is een acceptabele afstand? Voor de Provincie Groningen is het een uitdaging om de bereikbaarheid van voorzieningen op een zo hoog mogelijk peil te houden, zeker gezien

Nadere informatie

Effecten van woonservicegebieden voor ouderen en hoe nu verder? Zie: www.wonenouderen.nl. George de Kam

Effecten van woonservicegebieden voor ouderen en hoe nu verder? Zie: www.wonenouderen.nl. George de Kam Effecten van woonservicegebieden voor ouderen en hoe nu verder? Zie: www.wonenouderen.nl George de Kam Deze workshop ---- Het onderzoek Wat zijn de uitkomsten Hoe verder. Verzoek van de SEV Projectteam

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Woonvormen voor ouderen in Amstelveen www.vitawelzijnenadvies.nl 2 Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Algemene informatie In deze folder vindt u informatie over mogelijkheden op het gebied van wonen.

Nadere informatie

Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk

Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk Kleinschalig wonen Zo thuis mogelijk 2 Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk Als thuis wonen niet meer veilig voelt en de behoefte aan bescherming en zorg groter wordt, dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Strijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS STRIJEN TELEFONISCH ONLINE 539 TOTAAL 539 In totaal zijn

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Almenum Verzorgd wonen

Almenum Verzorgd wonen Woonzorgcentrum Almenum Verzorgd wonen Verzorgd wonen in Almenum Fraai gelegen aan het Van Harinxmakanaal in historisch Harlingen ligt Woonzorgcentrum Almenum. Almenum heeft 162 comfortabele seniorenwoningen.

Nadere informatie

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig. Midden in het logo van de Posten staat een hart. En dat is geen toeval. De Posten laat graag haar hart spreken in de zorg en dienstverlening

Nadere informatie

woonwensen van senioren in Scherpenzeel

woonwensen van senioren in Scherpenzeel 2 in opdracht van Stichting Ouderen Scherpenzeel- Renswoude Angela van Velden 25 november 2013 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Senioren en het wonen In Nieuwe Tijden... 4 3 Over dit onderzoek en deze

Nadere informatie

Insula Dei Huurprijs vanaf 1.380,- p/m TE HUUR. Insula Dei Arnhem

Insula Dei Huurprijs vanaf 1.380,- p/m TE HUUR. Insula Dei Arnhem Insula Dei Huurprijs vanaf 1.380,- p/m TE HUUR Insula Dei Arnhem LANDGOED RENNEN ENK Ultiem woongenot voor 55+ op een schitterende locatie! Op het prachtige landgoed Rennen Enk grenzend aan het bekende

Nadere informatie

servicekosten wonen met karakter

servicekosten wonen met karakter servicekosten wonen met karakter Lefier zorgt ervoor dat uw woning in orde is en blijft zodat u kunt wonen in een woning waarin u zich thuis voelt. Daarnaast leveren wij diensten om uw woongenot verder

Nadere informatie

Historisch overzicht bedragen De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2015

Historisch overzicht bedragen De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2015 Historisch overzicht bedragen De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2015 De Letselschade Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding Wijzigingsdatum Ziekenhuisdaggeldvergoeding Revalidatiedaggeldvergoeding

Nadere informatie

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 Samenvatting van de resultaten van een onderzoek onder zelfstandig wonende 65-plussers in het werkgebied van Hulpverlening Gelderland Midden

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

Samenwerken in wonen, welzijn en zorg Informatiebrochure voor familie en vrienden van cliënten Verzorgd Wonen van Vecht en IJssel

Samenwerken in wonen, welzijn en zorg Informatiebrochure voor familie en vrienden van cliënten Verzorgd Wonen van Vecht en IJssel Samenwerken in wonen, welzijn en zorg Informatiebrochure voor familie en vrienden van cliënten Verzorgd Wonen van Vecht en IJssel Mevrouw Ditzel krijgt elke week visite van kleindochter Anna. Samen hebben

Nadere informatie

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting 1 2 Inhoud 1. Aanleiding 5 2. Wonen en leven in Pijnacker-Nootdorp 6 3. Waar en hoe wonen de 55-plussers? Tevredenheid met woning en woonomgeving

Nadere informatie

participatiesamenleving

participatiesamenleving Tussen verzorgingsstaat en participatiesamenleving De feiten en fabels over informele zorg Prof. dr. Kim Putters Mezzo, 14 mei 2014 Inhoud 1. SCP en Mezzo 2. De Sociale Staatt van Nederland d 2013 3. De

Nadere informatie

Comfortabel wonen. Basis+ Comfort+ Comfort. voor senioren in Amaris Theodotion. Zorg met aandacht

Comfortabel wonen. Basis+ Comfort+ Comfort. voor senioren in Amaris Theodotion. Zorg met aandacht Comfortabel wonen voor senioren in Amaris Theodotion Zorg met aandacht Comfort+ Comfort Basis+ Comfortabel wonen Welkom bij Amaris Theodotion! Heeft u het wonen in een appartement van ons woonzorgcentrum

Nadere informatie

Zorgnetwerken van ouderen met een complexe zorgvraag

Zorgnetwerken van ouderen met een complexe zorgvraag Zorgnetwerken van ouderen met een complexe zorgvraag Onderzoek naar fragmentatie en integratie in de eerstelijnszorg voor thuiswonende ouderen Dr. Maaike Dautzenberg, Dautzenberg Research & Advice Prof.

Nadere informatie

Hulp bij de keuze van een verpleeghuis of andere woonvorm

Hulp bij de keuze van een verpleeghuis of andere woonvorm Checklist oriëntatie woonvormen INFORMATIEBLAD behorend bij Van thuis naar verpleeghuis; ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Handreiking voor zorgverleners (Groenewoud & de Lange

Nadere informatie

Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin

Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin Solidariteit voor het Gezin Ouder worden heeft zo zijn aangename kanten. Het kan allemaal veel rustiger, men kan zich meer bezig houden met een hobby, er is tijd

Nadere informatie