RESULTATEN)KWALITATIEF)ONDERZOEK)BIJ) 705PLUSSERS)IN)AUSTERLITZ:)DE)HUIDIGE) WOONSITUATIE)&)DE)TOEKOMSTIGE) BEHOEFTEN)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESULTATEN)KWALITATIEF)ONDERZOEK)BIJ) 705PLUSSERS)IN)AUSTERLITZ:)DE)HUIDIGE) WOONSITUATIE)&)DE)TOEKOMSTIGE) BEHOEFTEN)"

Transcriptie

1 RESULTATEN)KWALITATIEF)ONDERZOEK)BIJ) 705PLUSSERS)IN)AUSTERLITZ:)DE)HUIDIGE) WOONSITUATIE)&)DE)TOEKOMSTIGE) BEHOEFTEN) Onderzoek)in)opdracht)van)Austerlitz)Zorgt:)een)inventarisaNe)doormiddel)van)interviews)voor) het)te)bouwen)woon5zorgcomplex.) ) Mogelijk)gemaakt)door)financiële)ondersteuning)van)SNchNng)Het)R.C.)Maagdenhuis/) Brentano) ) 4)september)2014) ) door)drs.)wendela)sanders)

2 Inhoud) Aanleiding) Doelstelling) Onderzoeksvragen:)3)thema s) Methode)van)onderzoek) OnderzoekspopulaNe) Resultaten)van)onderzoek) Conclusies)en)aanbevelingen)

3 Aanleiding) Er)zijn)plannen)om)een)woon5zorgcomplex)in)Austerlitz)te)bouwen.)Dit) gebeurt)samen)met)een)brede)school)en)het)is)de)bedoeling)dat)het)complex) in)2018)gerealiseerd)wordt.)austerlitz)zorgt)is)nauw)betrokken)bij)de)bouw)en) zal)straks)ook)de)zorg)in)deze)woningen)gaan)organiseren.)

4 Doelstelling Doel)van)het)kwalitaNeve)onderzoek)(de)interviews))was)het)in) kaart)brengen)van)de)huidige)woonsituane)en)de)toekomsnge) woonbehoeaen)van)705plussers)in)austerlitz.)deze)inventarisane) dient)om)voor)de)beoogde)bouw)van)een)woon)zorgcomplex)in) Austerlitz)de)toekomsNge)vraag)in)te)kunnen)schaben.)Ook)dient) de)inventarisane)om)wensen,)behoeaen)en)budget)van)de)705 plus)populane)in)kaart)te)brengen)zodat)gebouwd)en) geëxploiteerd)zal)worden)waar)behoeae)aan)is.)

5 Onderzoeksvragen:)3)onderzochte)thema s) Huidig)profiel)en)woongenot)van)de)705plusser)in)Austerlitz;) Huidige)woonsituaNe)van)de)705plussers)&)de)levensloop) bestendigheid)van)de)woning;) Wensen)voor)toekomsNg)wonen:))! in)het)eigen)huis)met)aanpassingen)! in)een)woon5zorgcomplex)in)austerlitz)

6 Methode)van)onderzoek) Er)is)in)juni)kwalitaNef)onderzoek)gedaan)door)35)mensen)in)hun) thuissituane)te)interviewen.)de)dorpsondersteuner)van)austerlitz)zorgt,) Marianne)Veenema,)is)naar)alle)24)interviews)(huishoudens))mee)gegaan)en) vormde)het)vertrouwde)gezicht,)naast)een)interviewer)van)prognose) (Wendela)Sanders)of)2)studenten).) De)interviewduur)was)151,5)uur)en)diende)ervoor)om)informaNe)te)krijgen) over)wat)er)leea)bij)de)705plus)doelgroep)op)het)gebied)van)hun)huidige) woonsituane)en)hun)toekomsnge)woonwensen)en)behoeaen.)de) interviews)gaven)diepgaande)informane)over)achterliggende)monvanes,) meningen,)wensen)en)behoeaen.)) Om)informaNe)op)te)halen)over)wensen)en)behoeaen)voor)toekomsNg) wonen)is)er)gebruik)gemaakt)van)een)scenarioschets) stel'nou'dat'u'over' 10'jaar'niet'meer'in'staat'bent'tot'zelfstandig'wonen'in'uw'huidige'huis,' bent'u'dan'geïnteresseerd'in'wonen'in'een'woon=zorgcomplex'in'austerlitz' en'wat'zijn'uw'wensen'dan?'of'verkiest'u'dan'te'verhuizen'naar'een' verzorgd'wonen'alternaeef'in'een'andere'gemeente?''

7 OnderzoekspopulaNe) Er)is)een)zorgvuldig)samengestelde)doelgroep)gekozen) bestaande)uit)2)alleenstaande)mannen,)11)alleenstaande) vrouwen)en)11)echtparen.)allen)in)de)leeaijd)tussen)66592)jaar) (met)1)uitzondering)van)een)gehandicapte)getrouwde)man)van) 55)jaar)met)zijn)vrouw)(zij)is)ook)55)jaar)).))

8 Thema 1 Profiel 70-plussers & woongenot

9 Citaten)bij)thema)1)Profiel)&)woongenot)in)Austerlitz) Per)onderzocht)thema)zijn)citaten)opgenomen)als)weergave)van)hoe)het)thema)bij)de)geïnterviewden)beleefd) wordt).' ) het'mooie'wandelen'en'fietsen'is'mijn'voornaamste'vrije'ejdsbesteding'en'de'reden' dat'ik'wonen'in'austerlitz'zo'prehg'vind ;' de'ouderengym,'vrijwilligerswerk'voor'de'kerk'en'bridge'avonden'maken'dat'ik'mij' goed'vermaak'hier'in'austerlitz ;' de'sociale'cohesie'van'austerlitz'is'fijn:'je'kent'iedereen'op'straat'en'maakt'vaak' een'praatje ;' ik'woon'al'55'jaar'in'austerlitz'en'wil'hier'nooit'weg ;' mijn'kinderen'wonen'in'zeist'en'doen'veel'voor'mij ;' voor'grotere'boodschappen'heb'ik'wel'de'auto'nodig ;' mijn'dochter'doet'wekelijks'met'mij'de'boodschappen'in'driebergen'omdat'ik'zelf' geen'auto'rij ;' als'autorijden'niet'meer'zou'kunnen,'dan'kan'ik'niet'langer'in'austerlitz'wonen' omdat'de'kapper'en'de'winkels'waar'ik'graag'heen'ga'in'zeist'zioen'en'het'openbaar' vervoer'belabberd'is ;' als'mijn'partner'weg'zou'vallen'vind'ik'het'eng'om'in'dit'huis'alleen'te'wonen.'

10 Samenstelling)geïnterviewde)huishoudens)) Thema 1 De)gemiddelde)leeaijd)van)de) onderzoekspopulane)was)74)jaar.)

11 Aantal)woonjaren)in)Austerlitz) Thema Woonjaren in Austerlitz Woonjaren in Austerlitz Het)gemiddeld)aantal)woonjaren)van)de)35) geïnterviewden)in)austerlitz)bedraagt)36) jaar.)) De)lange)Njd)van)wonen)in)Austerlitz)is)een) belangrijke)reden)dat)mensen)niet)willen) verhuizen)als)zij)oud)en)hulpbehoevender) worden,)maar)tot)het)einde)toe)in)austerlitz) willen)blijven)wonen.)

12 ) Welke)waardering)geea)U)voor)wonen)in)Austerlitz)) ) P=prekg) M=maNg) O=onprekg Thema 1 Alle)geïnterviewden) ervaren)wonen)in) Austerlitz)als)prekg.) ) Natuur,)Sociaal) Netwerk,)Familie) dichtbij)en)de)kerk) (Nederlands) Hervormd))worden) als)belangrijkste) redenen/binding)met) Austerlitz)genoemd.))

13 ) AcNviteiten)geïnterviewde)705plussers) Thema 1 AcNviteiten)van)705plussers) in)austerlitz)zijn)bridgen,) ouderengym,)tennis,)muziek,) vrijwilligerswerk,) vrijwilligerswerk)voor)de) kerk,)sociale)clubs.) ) Enkele)geïnterviewden)gaven) aan)behoeae)aan)meer) ontmoenngs)mogelijkheden) met)jongere)austerlitzenaren) te)hebben)en)opperden)dat) in)het)woon)zorg)complex) meer)acnviteiten)voor)jong) en)oud)georganiseerd) zouden)moeten)worden,) Zoals)Austerlitz)Eet.)Maar) ook)lezingen,)film)en)muziek) acnviteiten.)

14 Mobiliteit)geïnterviewde)705plussers) Thema 1 De)mobiliteit)van)de)35) geïnterviewden)is)goed.) Slechts)2)mensen)lopen) met)hulpmiddelen)en)2) mensen)hebben)een) rolstoel.)) 5)van)de)geïnterviewde) huishoudens)hebben/ rijden)geen)auto,)de) andere)19)wel.)

15 ) Thema 1 Nadelen)van)het)wonen)in)Austerlitz) Beperkte)woon)zorg)voorzieningen;) Te)weinig)seniorenwoningen;) Geen)huisarts)of)tandarts)in)Austerlitz)zelf;) Slechte)bereikbaarheid)met)OV;) Te)weinig)winkels.) Naarmate men ouder wordt blijken de nadelen zwaarder te gaan wegen: men brengt veel vaker een bezoek aan de huisarts, men kan door cognitieve achteruitgang gedesoriënteerd zijn, of men is slecht ter been, en dan is reizen met het openbaar vervoer moeilijker/een te grote opgave. 3)van)de)24)geïnterviewde)huishoudens)hebben)verhuisplannen) vanwege)bovengenoemde)nadelen.)

16 Thema)2)Huidige)woonsituaNe)en) levensloopbestendigheid)van)de)woning)

17 Citaten)bij)thema)2)Huidige)woonsituaNe)en) levensloopbestendigheid)van)de)woning ik'voel'mij'gezond'en'kan'mijn'huis'en'tuin'nog'goed'zelf'onderhouden ;' mijn'man'doet'de'tuin'maar'heer'steeds'meer'rugpijn'(hij'heer'een'versleten'rug)'en'ik' doe'het'huishoudelijk'werk'en'de'kinderen'helpen'met'klusjes ;' 'als'een'van'ons'slechter'wordt'kunnen'we'deze'bewerkelijke'tuin'en'het'grote'huis'niet' meer'aan'denk'ik.'nu'helpt'onze'zoon'met'de'tuin,'maar'hij'heer'zelf'ook'al'zo n'grote' tuin'te'onderhouden'in'driebergen ;' 'deze'ronde'trap'zal'niet'geschikt'zijn'voor'een'traplir'denk'ik ;' 'dit'huis'is'levensloop'bestendig:'de'studeerkamer'beneden'zouden'we'ook'kunnen'gaan' slapen'als'dat'nodig'is ;' 'langs'het'huis'heb'ik'lampen'laten'maken'die'aangaan'bij'beweging'omdat'ik' thuiskomen'in'het'donker'niet'prehg'vind'en'omdat'er'laatst'is'ingebroken'achter'mij ;' 'mijn'slaapkamer'is'op'de'begane'grond'(seniorenwoning)'en'om'te'voorkomen'dat'er' ingebroken'kan'worden'als'ik'met'de'ramen'open'slaap'heb'ik'traliewerk'laten'maken ;' 'bij'de'wc'en'douche'zijn'onlangs'steunen'aangebracht'omdat'ik'sinds'mijn'harenfarct' minder'spierkracht'heb ;' ' 'onlangs'heer'mijn'zoon'een'camping'wc'in'de'logeerkamer'geplaatst'op'de'1 e ' verdieping'naast'mijn'slaapkamer'zodat'ik' 's'nachts'niet'meer'de'trap'naar'beneden' hoef'te'nemen,'omdat'als'ik'slaperig'ben,'ik'er'eerder'afval.'

18 Huidige)woonsituaNe) 100 Thema 2 Woonsituatie type huis in % 50 0 Vrijstaand 2-onder-1 kap Rijtjeshuis Van)de)24)huishoudens)zijn)er)4) gelijkvloers,)18)huizen)hebben)1)of) meerdere)trappen,)2)huizen)hebben) een)traplia.)

19 Thuiszorg: uren persoonlijke/medische verzorging Thema 2 RelaNef)weinig)van)de)705plussers)heea)thuiszorg:) 4)van)de)34.)) Er)is)1)555jarige)gehandicapte)man)geïnterviewd) die)dagelijks)4)uur)thuiszorg)heea.) Een)deel)van)de)mensen)zou,)als)hun)partner)of) kinderen)niet)hielpen)met)aankleden,)huishouding) en)vervoer)waarschijnlijk)niet)langer)zelfstandig) thuis)kunnen)wonen.) De)anankelijkheid)van)partner)en)kinderen)en)van) de)auto)kwamen)heel)duidelijk)naar)voren)als) factoren)die)het)zelfstandig)wonen)tot)op)hoge) leeaijd)mogelijk)maken.))

20 ) Welke)woningaanpassingen)heea)uw)woning)al) Thema 2 12)van)de)24)woningen)hebben)(nog))geen)aanpassingen.)Dat)is)50%,)maar)betrea)vrijwel)allemaal)kleine) aanpassingen.)slechts)2)van)de)24)huishoudens)hebben)een)traplia,)terwijl)3)mensen)slecht)ter)been)zijn.)

21 Toelichting woning aanpassingen Men is niet bezig met het levensloop bestendig maken van de woning, een enkeling daar gelaten; Het lijkt erop dat men het een beetje op zijn beloop laat en met mantelzorg van kinderen of buren de alledaagse hulp met tuinonderhoud, huishouding, boodschappen en vervoer rond krijgen; Men heeft geen inzicht in de kosten en tijdsduur van het levensloop bestendig maken van de woning; Men ziet erg op tegen het eventueel in de toekomst levensloop bestendig maken van de woning qua rotzooi/herrie en de hoge kosten die daarmee gepaard gaan.

22 ) Hoe)belangrijk)is)het)voor)U)om)in)Austerlitz)te) kunnen)blijven)wonen)bij)ziekte)of)gebrek?) Thema 2 Het)merendeel)van)de)huishoudens) wil)tot)het)einde)toe)in)austerlitz,) liefst)in)hun)huidige)huis,)blijven) wonen.)pas)als)zij)cogninef)of)fysiek) sterke)achteruitgang)zullen)hebben,) of)als)zij)hun)partner)verliezen) willen)zij)in)het)woon5zorgcomplex) wonen.) ) 2)van)de)respondenten)(waarvan)1) oudere)en)1)gehandicapte)man)met) zijn)vrouw))wil)direct)al)verhuizen) naar)het)te)bouwen)woon5 zorgcomplex.))

23 Huidige)WoonsituaNe/levensloop)bestendigheid) toelichnng) Thema 2 Veel)van)de)huizen)die)we)bezochten)waren)in)redelijk)goede)staat,)maar)wel) ouderwets:)er)waren)weinig)huizen)recent)gerenoveerd/verbouwd;)) Men)gaf)aan)dat)men)niet)graag)woning)aanpassingen)zou)laten)doen)omdat) dat)veel)rotzooi)en)herrie)met)zich)mee)brengt)en)omdat)het)hoge)kosten)met) zich)mee)zou)brengen)om)een)grotere)aanpassing,)zoals)een)traplia)plaatsen,)te) doen;) Men)had)niet)uitgezocht)of)advies)gevraagd)bij)de)gemeente)over)mogelijke) woning)aanpassingen)en)leek)het)een)beetje)op)z n)beloop)te)laten;) Enkele)woningen)hadden)steile)trappen,)welke,)als)de)bewoners)slechter)ter) been)zouden)worden,)absoluut)tot)problemen)zullen)leiden;) Enkele)geïnterviewden)hadden)zelf)oplossingen)bedacht)zonder)dat)daar)een) officieel)bouwbedrijf)of)een)gemeente)aan)te)pas)was)gekomen:)als)voorbeeld) hiervan)de)camping)wc)in)de)logeerkamer;) De)ouderen)die)niet)over)een)auto)beschikken)bleken)kinderen)dichtbij)te) hebben)die)met)hen)regelmang)boodschappen)en)dokter s)bezoeken)doen.)

24 WoonsituaNe:)de)wens)om)tot)het)eind)in) Austerlitz)te)blijven)wonen) 90%)van)de)geïnterviewden)bleek)zeer)uitgesproken)over)hun) wens)tot)het)einde)toe)in)austerlitz)te)willen)blijven)wonen.)) Men)gaf)aan)dat)Austerlitz)hen)een)geborgen)gevoel)geea) omdat)ze)er)al)zo)lang)wonen)en)iedereen)op)straat)wel) kennen.) Ook)gaf)men)aan)dat)de)acNviteiten)die)men)onderneemt)in) Austerlitz)zelf)zijn)met)andere)ouderen)uit)Austerlitz)en)dat) men)geen)behoeae)heea)om)op)oudere)leeaijd)nieuwe) acnviteiten)of)sociale)contacten)op)te)moeten)gaan)bouwen)in) een)andere)woonplaats.) Slechts)een)enkeling)heea)hobby)clubs)of)acNviteiten)buiten) Austerlitz.) Thema 2

25 Thema)3)WoonsituaNe)in)de)toekomst)

26 Citaten)bij)thema)3)Wensen)voor)toekomsNg)wonen) ik'wil'zo'lang'mogelijk'in'mijn'huidige'huis'blijven'wonen ;' nooit'wil'ik'uit'austerlitz'weg ;' ik'zoek'in'zeist'een'appartement'in'een'verzorgd'wonen'complex'omdat'ik'dementerend'ben'en'daar'mijn' roots'heb ;' als'ik'ooit'moet'verhuizen'wil'ik'in'austerlitz'zelf'in'een'verzorgingshuis'wonen ;' als'mijn'partner'weg'zou'vallen'zou'ik'het'eng'vinden'om'alleen'in'dit'grote'huis'te'wonen ;' als'ik'niet'meer'zou'kunnen'autorijden'zou'ik'niet'meer'in'dit'huis'kunnen'wonen,'daarvoor'zijn'de'winkels'te' ver'weg,'ik'ben'slecht'ter'been ;' als'er'meer'senioren'woningen'zouden'zijn'zou'ik'daar'nu'direct'al'naartoe'verhuizen'om'geen'trappen'meer' te'hoeven'lopen ;' Austerlitzers'moeten'voorrang'krijgen'in'het'woon'zorg'complex:'ik'wil'daar'niet'met'onbekende'mensen' wonen ;' 'de'bouwsejl'moet'niet'te'modern'worden,'dat'past'niet'bij'mij ;' 'of'er'2'slaapkamers'in'het'appartement'komen,'mijn'man'en'ik'slapen'ieder'in'een'aparte'kamer ;' 'het'woon'zorg'complex'moet'niet'te'dicht'bij'de'school'zijn,'spelende'kinderen'maken'veel'herrie ;' het'woon'zorg'complex'moet'uitkijken'op'het'schoolplein,'spelende'kinderen'zijn'leuk'om'naar'te'kijken ;' 'of'er'veel'tuinverlicheng'bij'het'woon'zorg'complex'komt,'veel'oudere'mensen'zijn'bang'(om'te'vallen)'in' het'donker ;' 'of'de'ouderengym'in'het'woon'zorg'complex'komt'straks ;' of'de'huisartsen'post'in'het'woon'zorg'complex'komt'straks ;' leuk'om'af'en'toe'met'elkaar'te'eten'maar'niet'te'vaak'hoor ;' als'ik'maar'wel'de'rust'kan'ervaren'die'ik'nu'heb'als'ik'naar'het'bos'kijk.'

27 ) Welke)behoeaen)heea)U)als)U)in)het)woon)zorg) complex)zou)komen)te)wonen?) Thema 3 100% 80% 60% 40% 20% 0% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Huur Koop m m m2 120 m2 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Dichtbij de school Verder van de school af Wel een gem tuin behoefte Geen gemeenschappelijke tuin Het)zal)van)de)condiNe/ fysieke)of)cognineve) gesteldheid)en)wel/ geen)partner)behoud) anangen)of)men) behoeae)of)noodzaak) krijgt)om)naar)het) wooncomplex)te) verhuizen.)) ) Ook)de)huizenmarkt)(of) men)het)huis)goed)&) snel)kan)verkopen))zal) zeer)bepalend)zijn)of) men)de)verhuizing)naar) het)woon)zorg)complex) straks)ook) daadwerkelijk)zal)doen.)

28 Welke)behoeaen)heea)U)als)U)in)het)woon5 zorgcomplex)zou)komen)te)wonen) 70% 60% 50% 40% 70% 60% 50% 40% 30% 30% 20% 10% 0% BG Balkon 20% 10% 0% Wel een huisdier Geen huisdier 70% 90% 80% 70% 60% 50% 60% 50% 40% 30% 40% 30% 20% 20% 10% 0% Veel glas Weinig glas 10% 0% LVG bewoners geen enkel punt LVG bewoners bezwaarlijk

29 Welke)diensten)denkt)U)af)te)willen)nemen)in) het)woon5zorgcomplex)(1)) 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 70% Wil dagactiviteiten Wil geen dagacativiteiten 0% 80% Wil gemeenschappelijk eten Wil niet gemeenschappelijk eten 60% 70% 50% 60% 40% 50% 30% 20% 10% 0% Wenst maaltijden af te nemen Wenst geen maaltijden af te nemen 40% 30% 20% 10% 0% Wenst vervoer af te nemen Wenst geen vervoer af te nemen Reeks1

30 Welke)diensten)denkt)U)af)te)willen)nemen)in) het)woon5zorgcomplex)(2) 60% 50% 120% 40% 100% 30% 80% 60% 20% 40% 10% 20% 0% Wenst huish hulp Wenst geen huish hulp 0% Was & strijkhulp wens Geen was en strijkhulpwens

31 Thema 3 ToelichNng)toekomsNg)wonen)in)het)woon5zorgcomplex)(1)) Nadat)eenmaal)de)gedachte)stap)naar) wat)als)u)over)10)jaar)in)het)woon) zorg)complex)zou)willen)wonen )gemaakt)was,)waren)de)geïnterviewden) goed)in)staat)om)tot)in)detail)na)te)denken)over)wat)ze)wel)en)niet)zouden) willen;) Men)wil)graag)een)niet)te)modern)complex,)maar)wel)met)veel)licht)waar) men)met)gelijkgestemden)die)men)al)kent)uit)austerlitz)kan)wonen;) Centrale)ligging)(zo n)70%)kiest)voor)direct)naast)de)school,)zo n)30%)wat) verder)ervan)af))van)het)woon5zorgcomplex)is)de)algehele)wens;) Wensen)bleken)anankelijk)van)hoe)men)nu)leea)en)hoeveel)budget)men)nu) en)straks)voor)wonen)denkt)te)hebben.)de)onderzoekspopulane)kan)in)2) groepen)verdeeld)worden:)) " zij)die)wat)meer)te)besteden)hebben)en)grotere)appartementen)en)wat)luxe) willen)en)voorzieningen)zoals)fitness,)bibliotheek)en)muziekruimte)wensen;)) " zij)die)weinig)budget)hebben)en)kleinere)appartementen)en)meer)behoeae) aan)geborgenheid)en)sociale)acnviteiten)hebben.))

32 ToekomsNg)wonen)in)het)woon)zorg)complex)(2)) Thema 3 Mensen)hebben)de)voorkeur)voor)andere)ouderen)uit)Austerlitz,)maar)in)het)geval)er) aangevuld)moet)worden)met)andere)bewoners)dan)wenst)men:) ) Een)groot)aantal)geïnterviewden)(75%))heea)aangegeven)moeite)te)hebben)om)te) wonen)met)gevorderde)dementerenden;) De)bouwsNjl)van)het)woon5zorgcomplex)is)belangrijk)voor)mensen,)niet)zozeer) duurzaamheid)maar) )look)and)feel )van)het)gebouw:)het)moet)niet)te)modern) worden,)dat)past)niet)bij)mensen)die)hun)hele)leven)in)(eenvoudige))ouderwetse) huizen)hebben)gewoond;) Een)gebouw)met)veel)licht:)daar)hebben)de)mensen)behoeae)aan/daar)wisten)veel) van)de)geïnterviewden)van)dat)dat)belangrijk)is)voor)oudere)mensen;)

33 ToekomsNg)wonen)in)het)woon)zorg)complex)(3)) Thema 3 Men)is)deels)geïnteresseerd)in)gezamenlijk)eten,)maar)deels)ook)niet)omdat)men)dat)nu) ook)niet)doet)en)aan)alleen)eten)gewend)is)geraakt;) Men)is)veelal)(90%))geïnteresseerd)in)dagbestedings)acNviteiten,)alhoewel)wel)vaak)werd) genoemd)dat)het)acnviteiten)moeten)zijn)die)bij)de)hobby's)en)interesses)passen)die) degene)nu)heea)( bingo)zal)ik)nooit)gaan)doen );) Men)zou)graag)een)film/lezingen/bibliotheek)zaal)willen,)ook)omdat)die)er)niet)(meer))is) in)austerlitz;) Men)realiseert)zich)dat)de)behoeaen)nu)heel)anders)kunnen)zijn)dan)als)men)zijn/haar) partner)verliest)of)flink)achteruit)is)gegaan)in)gezondheid)of)geheugen)problemen)heea) gekregen;) Men)verwacht)veel)van)een)woon5zorgcomplex,)ook)omdat)er)nu)niets)is)en)het) realiseren)van)een)woon5zorgcomplex)in)austerlitz)betekent)dat)men)niet)uit)austerlitz) weg)hoea)als)zelfstandig)wonen)niet)langer)verantwoord)zou)zijn;) Men)heea)de)woningmarkt)en)onverkoopbare)huizen)regelmaNg)genoemd)als)reden) waarom)men)zo)lang)mogelijk)in)het)huidige)huis)wil)blijven)wonen.)het)is)verreweg)de) goedkoopste)opne)voor)mensen)die)hun)hypotheek)(bijna))avetaald)hebben)of)een)lage) huur)betalen)om)in)de)huidige)woning)te)blijven;) Er)is)weinig)gesproken)over)of)thuiszorg)voldoet)of)dat)men)daar)goed)op)kan)vertrouwen) bij)achteruitgang)in)gezondheid;)) Persoonlijke)verzorging)blijkt)nu)zelf)of)door)de)kinderen)te)gebeuren,)die)veelal)dichtbij) wonen.)alleen)voor)medische)verzorging)wordt)de)thuiszorg)ingeschakeld.)

34 Conclusies en aanbevelingen

35 Opmerkingen/adviezen)van)de)geïnterviewden)aan)Austerlitz)Zorgt Graag)jong)en)oud)meer)met)elkaar)in)verbinding)stellen)in)Austerlitz:)eten/dag)acNviteiten)ook)voor)jongere) mensen)openstellen)in)het)woon)zorg)complex;) Fysio)therapie)ruimte/fitness/muziek)ruimte;) Gemeenschapsruimte)voor)films/lezingen)avonden;) Gemeenschappelijke)logeerkamer)die)te)huur)is)voor)een)laag)bedrag;) Gemeenschappelijk)zonneterras;) Niet)te)moderne)bouw)daar)voelen)mensen)zich)niet)thuis;) Bushalte)direct)voor)het)woon)zorg)complex)met)regelmaNg)OV)naar)Zeist)&)Utrecht;) Goede)geluidsisolaNe)woon)zorg)complex)zodat)geen)overlast)van)elkaar/van)slechthorenden)die)de)TV)zo) hard)zeben;) Zonne5energie,)duurzame)materialen;) Veel)licht)(hoge)ramen);) Eerst)mensen)uit)Austerlitz)als)bewoners,)dan)pas)van)daarbuiten;) Huisarts)en)bloed)prik)post)in)het)woon)zorg)complex;) 2)slaapkamers)i.p.v.)1)als)keuze)mogelijkheid;) Liever)niet)dichtbij)bij)de)school)maar)verder)ervan)af)omdat)het)geluid)van)spelende)kinderen)hinderlijk)is) (30%);) Liever)wel)dichtbij)de)school)omdat)het)leuk)is)naar)spelende)kinderen)te)kijken)(70%);) Rolstoel)draai)ruimte)in)de)douche,)stroeve)douchevloer)tegels,)extra)hoge)WC,)ramen/zonneschermen) bediening)automansch;) Laat)Belangen)Vereniging)Gehandicapten)bouwtechnisch)adviseren;) Alarmknop)op)meerdere)plaatsen:)naast)het)bed,)in)de)WC,)douche,)) ))))woonkamer)(dan)hoea)men)niet)met)een)alarmkoord)rond)te)lopen).)

36 Conclusies)en)aanbevelingen)(1)) Thema)1:)Profiel)en)woongenot)Austerlitz) ) De)geïnterviewden)hebben)open)over)hun)huidige)woonsituaNe)en)hun)toekomsNge)wensen) en)behoeaen)gesproken,)hierdoor)is)er)zeer)waardevolle)informane)opgehaald.) De)35)geïnterviewden)bleken)vrijwel)allemaal)al)heel)lang)in)Austerlitz)te)wonen:)van)7)jaar575) jaar.)de)gemiddelde)duur)van)wonen)in)austerlitz)betrof)36)jaar.) Het)opleidingsniveau)van)de)geïnterviewden)lag)op)mbo5niveau,)er)waren)enkele)hbo5 universitair)opgeleiden.) De)geïnterviewden)waren)over)het)algemeen)acNef)en)zelfstandig.)Enkelen)waren)slecht)ter) been,)een)aantal)gingen)cogninef)achteruit)of)waren)door)eerdere)ziekte)al)in)zorg)bij)de) thuiszorg.) Het)merendeel)van)de)geïnterviewden)heea)zijn)hele)sociale)leven)in)Austerlitz.) De)toekomsNge)woonsituaNe)was)door)bijna)alle)geïnterviewden)nog)niet)goed)doordacht.) Slechts)1)van)de)35)geïnterviewden)staat)ingeschreven)in)een)verzorgings/verpleeghuis)te) Zeist.)

37 Conclusies en aanbevelingen (2) Thema)2)Huidige)woonsituaNe)en)levensloopbestendigheid)van)de)woning) ) 90%)van)de)geïnterviewden)blija)het)liefst)zo)lang)mogelijk)in)het)eigen)huis)wonen)in)de)situaNe)dat)er)geen) verzorgd)wonen)alternanef)in)austerlitz)is.)als)er)wel)al)een)woon5zorgcomplex)zou)zijn)in)austerlitz)zal)het)%)wat)zo) lang)mogelijk)in)de)huidige)woning)blija)wonen)(mits)huizen)goed)verkoopbaar)zijn))naar)verwachnng)dalen)naar)zo n) 80%*.) 10%)is)nu)al)geïnteresseerd)om)verhuizen)naar)het)woon)zorg)complex)serieus)te)overwegen)als)dat)er)nu)al)zou)zijn;) De)huizen)bleken)niet)gerenoveerd)of)met)moderne)aanpassingen.)Slechts)enkele)geïnterviewden)hadden)lichte)) aanpassingen)aan)het)huis)laten)doen)(stangen)in)de)wc)e.d.).)om)grotere)aanpassingen)te)doen)in)de)toekomst) zullen)hoge)kosten)gemaakt)moeten)worden)en)men)ziet)daar)tegenop)(herrie/rotzooi).) De)zeer)maNge)levensloop)bestendigheid)van)de)woningen)spreekt)in)het)voordeel)van)het)woon5zorgcomplex.) Het)tekort)aan)senioren)woningen)in)Austerlitz)is)in)het)voordeel)van)het)te)bouwen)woon5zorgcomplex:)zeker)5) geïnterviewden)gaven)aan)dat)zij)graag)een)senioren)woning)zouden)hebben)zodat)ze)nu)al)van)het)traplopen)en/of) te)bewerkelijke)huis/tuin)af)zouden)zijn;) De)mensen)die)over)verhuizing)nadenken)geven)metname)huisgebonden)factoren)als)reden:)te)grote)tuin,)te)groot) en)bewerkelijk)huis,)teveel)steile)trappen.)de)nadelen)van)austerlitz)(slechte)voorzieningen,)slecht)openbaar)vervoer)) zijn)slechts)bij)een)enkeling)reden)tot)verhuizing.)de)voordelen)van)het)wonen)in)austerlitz:)mooie)natuur,)sociale) cohesie)en)geworteldheid)wegen)zwaarder.)

38 Conclusies en aanbevelingen Thema)3)ToekomsNg)wonen)en)wensen)voor)het)woon5zorgcomplex) De)wensen/behoeaen)qua)locaNe,)appartement)groobe,)wel/geen)balkon,)voorzieningen)in)het)woon5zorgcomplex)zijn) duidelijk)geformuleerd)door)de)respondenten.)er)zijn)veel)min)of)meer)gelijke)wensen)(gemeenschappelijke)tuin,)gebouw)met) veel)glas,)maar)ook)enkele)uiteenlopende)wensen)(wel/niet)dicht)bij)de)school),)wel/geen)huisdier,)wel/niet)met) medebewoners)licht)verstandelijk)gehandicapt)of)meervoudig)verstandelijk)gehandicapt);) De)onderzoekspopulaNe)verschilde)erg)in)opleidingsniveau)en)inkomen.)Mijn)verwachNng)is)dat)er)voor)luxere)senioren) appartementen)zo n)25%)vraag)door)de)populane)zal)zijn)en)dat)75%)een)eenvoudiger)kleiner)appartement)in)het)woon)zorg) complex)zal)willen)afnemen*.)) De)enquête)resultaten)geven)hier)meer)informaNe)over)omdat)daar)specifiek)op)opleidingsniveau)en)inkomen/woonbudget) bevraagd)is)en)wij)dat)voor)de)interviews)als)te)privacy)gevoelige)informane)hebben)beschouwd)en)daar)niet)op)bevraagd) hebben)(zie)enquête)resultaten).) Het)advies)is)om)zeer)open)te)zijn)over)bouwplannen)en)informaNe)avonden)te)houden)zodanig)dat)toekomsNge)bewoners) inspraak)krijgen)in)bouw)beslissingen)zodat)men)bouwt)waar)ook)echt)behoeae)aan)is;) Er)lijkt)meer)behoeae)aan)15persoons)appartementen)te)zijn)dan)aan)25persoons)appartementen,)omdat)de)echtparen)veelal) aangaven)zo)lang)mogelijk)in)het)huidige)huis)te)willen)blijven)wonen)als)hun)partner)nog)leea,)maar)als)zij)alleenstaand) zouden)worden)zij)zichzelf)niet)zagen)blijven)wonen)in)het)huis.)) Bij)alleenstaande)vrouwen)bleek)angst)voor)donker)en)inbraak)een)veel)genoemd)punt,)waardoor)ik)verwacht)dat)zij)de) geborgenheid)van)wonen)met)anderen)in)een)beveiligd)woon)zorg)complex)aantrekkelijk)vinden)en)dat)ze)daardoor)straks)hun) huis)verwisselen)voor)wonen)in)het)woon)zorg)complex.) Er)blijkt)ruime)behoeae)aan)gemeenschappelijk)eten)en)dagacNviteiten)te)bestaan.) Er)blijkt)maNge)behoeae)aan)gemak)diensten)te)bestaan.)

39 Conclusies)en)aanbevelingen)(3)) Het)zou)nukg)zijn)om)een)onderzoek)naar)de)verkoopbaarheid)en) verkoopwaarden)van)huizen)van)de)onderzoekspopulane)(705plussers)) van)austerlitz)te)laten)uitvoeren)omdat)dit)zo n)bepalende)factor)is)of) mensen)straks)in)het)woon)zorg)complex)zal)(kunnen))gaan)wonen)of) niet.)hier)zou)ook)gebruik)kunnen)worden)gemaakt)van)een)scenario) analyse.) Wat)buiten)beschouwing)gebleven)is)in)de)interviews)en)enquête)is)hoe) men)de)thuiszorg)ervaart)(tevredenheids)onderzoeken))en)hoe)de) ontwikkelingen)qua)aanbod)van)thuiszorg)(regulier)dan)wel)privaat))in) Austerlitz)en)omgeving)zullen)zijn.)) Het)advies)is)om)in)kaart)te)laten)brengen)welke)thuiszorg)organisaNes) en)24uurs)private)zorg)mogelijkheden)er)zijn)en)met)welke) tevredenheids)scores.)dit)zal)de)705plussers)doen)beseffen)dat)indien) men)245uurszorg)nodig)heea)in)de)toekomst)de)mogelijkheden)zeer) beperkt)of)erg)kostbaar)zijn)en)dat)wonen)in)het)woon5zorgcomplex)met) mogelijkheid)tot)afname)van)zorg)als)men)slechter)wordt)een) aantrekkelijke)veilige)woonvorm)is)voor)ouderen.)

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Hooge Zwaluwe mei 2012 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in

Nadere informatie

Zo ja, de volgende personen (met naam organisatie) waren daarbij betrokken:

Zo ja, de volgende personen (met naam organisatie) waren daarbij betrokken: WERKFORMULIER Datum: Adres groepswoning: Zorgorganisatie: Invuller: Dit is een gezamenlijk ingevulde lijst: ja/nee Zo ja, de volgende personen (met naam organisatie) waren daarbij betrokken: Afspraken

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT

Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT Samenvatting Aanleiding In de kadernota sociaal domein Doen wat nodig is wordt de toon gezet voor het lokaal sociaal beleid in de komende jaren.

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Checklist Huis kopen TOP. MuurTotaal. 60 aanbevelingen bij het kopen van een huis. gladde wanden zonder stukadoren. René van Esch 06-43 86 11 60

Checklist Huis kopen TOP. MuurTotaal. 60 aanbevelingen bij het kopen van een huis. gladde wanden zonder stukadoren. René van Esch 06-43 86 11 60 Checklist Huis kopen 60 aanbevelingen bij het kopen van een huis Bij het kopen van een huis komt veel kijken. Deze checklist helpt je om alle zaken goed te regelen waardoor het kopen van een huis wat minder

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt Gemeente Edam-Volendam COLOFON Samenstelling Nora Kornalijnslijper Naomi Meys Ingrid Dooms Juli 2013 Vormgeving binnenwerk SGBO / BMC groep Druk SGBO

Nadere informatie

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier Inleiding: Begin mei 23 is door Dorpsbelang Metslawier/DOM Metslawier een enquête huis aan huis verspreid. Doel van deze enquête is het inzichtelijk maken van de vraag van dorpsbewoners naar middelen om

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz 31-3-2015 Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz Over dit onderzoek pagina 1 Opvallende resultaten pagina 2 Over de samenstelling van de respondenten pagina 3 1. Over dit onderzoek Dit onderzoek

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

PATRIMONIUMPUBLIEK. van de christelijke woningstichting Patrimonium. Voorwoord. jaargang 7 nummer 14 november 2013

PATRIMONIUMPUBLIEK. van de christelijke woningstichting Patrimonium. Voorwoord. jaargang 7 nummer 14 november 2013 Voorwoord Deelnemen Als Nederlander woont u nog steeds in een verzorgingsstaat. U weet wel: een land waarin de overheid allerlei belangrijke zaken regelt om het welzijn van haar burgers te bevorderen.

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

GEORGIE DOM. senioren

GEORGIE DOM. senioren GEORGIE DOM Mogelijkheden voor senioren Prettig blijven wonen GEORGIE DOM 4 e, geheel herziene druk, juli 2015 Copyright 2015 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

5.1 Het speelkwartier

5.1 Het speelkwartier 5.1 Het speelkwartier Economie gaat over het maken van keuzes. Iedereen maakt in het leven constant keuzes. Deze keuzes hebben economische gevolgen: Welke studie ga je volgen? Wanneer ga je op jezelf wonen?

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum GGD Gelre-IJssel Postbus 51 7300 AB Apeldoorn

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat In uw woonkamer hangt momenteel een zogenaamde modulerende kamerthermostaat die uw nieuwe cv-ketel aanstuurt. Dit is een ander type thermostaat

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie