Wij proberen zoveel mogelijk op kosten te besparen en vragen iedereen die over internet beschikt of wij deze nieuwsbrief digitaal mogen versturen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij proberen zoveel mogelijk op kosten te besparen en vragen iedereen die over internet beschikt of wij deze nieuwsbrief digitaal mogen versturen."

Transcriptie

1 Nieuwsbrief voorjaar 2013 Inhoud: Jaarverslag 2012 Ontoegankelijke treinen Veel korte nieuwtjes Scheef wonen Column Jan Troost: Ik, oud?

2 Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker JG Westervoort Tel: Website: Op zoek naar informatie of advies? De Gehandicaptenraad Westervoort houdt geen spreekuur meer op een vast moment. U kunt ons bellen of mailen en zonodig maken we een afspraak. Wij hopen u op deze manier beter van dienst te kunnen zijn. Digitale nieuwsbrief. Wij proberen zoveel mogelijk op kosten te besparen en vragen iedereen die over internet beschikt of wij deze nieuwsbrief digitaal mogen versturen. Krijgt u deze nieuwsbrief nu nog op papier maar beschikt u wel over een adres? Wilt u dit dan aan ons doorgeven via onder vermelding van uw naam en adres, dan mailen wij u voortaan deze nieuwsbrief en blijven voor ons de kosten beperkt!

3 De inleiding van ons jaarverslag 2012: 2012 was opnieuw een jaar waarin de economische crisis een zware stempel heeft gedrukt op ons werk. Doordat de uitgaven voor zorg en voorzieningen door de overheid worden beperkt, zijn de gevolgen daarvan op lokaal niveau goed voelbaar. Het gaat dan niet alleen over het betalen van hogere eigen bijdragen, soms zelfs voor voorzieningen die in het verleden in bruikleen zijn verstrekt, maar vooral het feit dat men meer afhankelijk wordt gemaakt van de goede wil van anderen wordt als een bedreiging ervaren. Het goed kunnen formuleren en motiveren van een vraag tot compensatie wordt bijna een kunst wanneer iemand zelfstandige participatie het hoogste goed vindt. Afhankelijk worden van je netwerk verandert de gelijkwaardige relatie die je voorheen met iemand had. De gevolgen hiervan worden erg onderschat en zijn ongewenst. Er is niets mis mee om elkaar incidenteel te helpen met hand en spandiensten maar een structurele hulpvraag van mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke, verstandelijke en psychische beperking horen gecompenseerd te worden door een professionele oplossing, dan wel een individuele voorziening. Laten we ons niet laten hersenspoelen door de mantra van de eigen verantwoordelijkheid. Natuurlijk kan het niet zo zijn dat we voor ieder wissewasje naar de gemeente kunnen rennen die vervolgens alle problemen maar even op moet lossen. Maar laten we niet vergeten dat iedereen die beperkingen ondervindt recht heeft op compensatie die in lijn is met persoonlijke behoeften waarbij rekening gehouden mag worden met de mogelijkheid dat iemand daar zelf financieel aan bij kan dragen, binnen bepaalde grenzen. De angst dat in de nabije toekomst mensen met een duidelijke zorgvraag m.b.t. begeleiding of dagbesteding ernstig zullen moeten inleveren op hun kwaliteit van leven, is groot. De discussie m.b.t. de overheveling van de persoonlijke verzorging en de mogelijke verantwoordelijkheid van gemeente voor mensen met een ZZP4 indicatie kan ons evenmin geruststellen. De Gehandicaptenraad Westervoort bestaat in 2013 twintig jaar. Ondanks het feit dat de toekomst er niet echt rooskleurig uitziet

4 voor onze doelgroep, durven wij onszelf toch een beetje op de borst te kloppen. De GRW heeft zich altijd ingezet voor de bewustmaking van beleidsmakers, leerlingen van onze basisscholen en onze achterban. Ondanks de gevolgen van het hebben van een beperking of chronische ziekte moet iedereen op een gelijkwaardige wijze mee kunnen doen aan de Westervoortse samenleving. Het klinkt onbescheiden maar wij denken dat de GRW hier zeker een steentje aan heeft bijdragen in de afgelopen 20 jaar. Ons volledige jaarverslag 2012 vind u via deze link: en/jaarverslag% pdf Hebt u hiervoor wel interesse maar geen internet? Een telefoontje naar de GRW en we sturen het op! Kort nieuws Kort nieuws Kort nieuws Fietsen in het winkelcentrum Vanaf Zeeman tot aan café Mundo Bizarro mag er niet gefietst worden in ons winkelcentrum. Mensen met driewielfietsen en scootmobielen mogen hier wel rijden omdat het een voorziening is die men nodig heeft om zich ook op de korte afstand te kunnen verplaatsen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat deze bestuurders zich hier als voetganger gedragen en hun rijgedrag en de snelheid aanpassen aan het winkelende publiek! Website van de gemeente drempelvrij - De website van de gemeente Westervoort heeft het Waarmerk drempelvrij.nl, niveau 2 gehaald (twee sterren). Dit houdt in dat de informatie op de website voor iedereen toegankelijk, uitwisselbaar en vindbaar is, ook voor mensen met een beperking.

5 Keuringsrapport website Het keuringsinstituut Accessibility heeft de website van de gemeente Westervoort gekeurd. Het resultaat is dat het twee sterren Waarmerk drempelvrij.nl heeft gekregen. Dat betekent dat het voldoet aan alle web richtlijnen voor overheidswebsites, zoals leesbaarheid, toegankelijkheid en technische kwaliteit. Uit de inspectie bleek niet alleen dat de website voldoet aan de minimale eisen, maar ook aan aanvullende eisen voor toegankelijkheid. De website mag daarom het Waarmerk drempelvrij.nl dragen. Een toegankelijke website is herkenbaar aan het groene logo met 0, 2 of 3 sterren. Jaarlijks volgt een herinspectie. Traplift Sportsplanet De traplift van Sportsplanet is al geruime tijd kapot en daardoor is de bovenverdieping voor diverse mensen met een beperking niet toegankelijk. De GRW heeft dhr. Frieling gevraagd om deze te laten repareren. Gezien de hoge kosten is hij dit niet van plan, zo liet hij ons weten. Momenteel wordt door de gemeente uitgezocht of er op grond van het bouwbesluit een verplichting tot reparatie kan worden opgelegd. Sluiting kantoor GRW - Vanaf 1 juli van dit jaar beschikt de Gehandicaptenraad Westervoort niet meer over een kantoorruimte in de Wilgenpas. De gemeente heeft aan alle organisaties, die gezamenlijk gebruik maken van dit kantoor, laten weten dat de huur m.i.v. 1 juli 2013 wordt opgezegd. Wij vinden het jammer maar we begrijpen dat financiële afwegingen een belangrijke rol hebben gespeeld bij dit besluit van het college. De GRW zet haar werkzaamheden echter gewoon voort en u kunt ons altijd bellen of mailen! Gehandicaptenparkeerkaart verlopen? - Omdat de boete voor het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) die verlopen is, gigantisch is hebben wij de gemeente gevraagd om GPK houders tijdig een herinnering te sturen. Bij paspoorten en rijbewijzen gebeurt dit immers ook. Helaas blijkt dit niet mogelijk omdat er op een andere wijze geregistreerd wordt en de gemeente geen overzicht heeft van kaarten die in een andere gemeente zijn verstrekt, waarvan de eigenaar naar Westervoort is verhuisd. Goed opletten dus want de boete is 350,-.

6 Extra huurverhoging niet voor chronisch zieken en gehandicapten Minister Blok heeft toegezegd bij de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging een hardheidsclausule op te stellen voor chronisch zieken en gehandicapten. Huurders met een handicap of chronische ziekte kunnen onder bepaalde voorwaarden ontheffing krijgen van de extra huurverhoging voor inkomens hoger dan euro. Het kabinet voert de inkomensafhankelijke huurverhoging in om het zogenaamde scheef wonen tegengaan. Scheef wonen is het fenomeen dat huurders die veel verdienen blijven wonen in een goedkope sociale huurwoning. Het kabinet wil dit doorbreken. De sociale huurwoningen zijn bestemd voor mensen met lagere inkomens. Met de inkomensafhankelijke huurverhoging hoopt minister Blok dat huurders met hogere inkomens gaan verhuizen en de goedkopere huurwoningen weer vrijkomen voor huurders met lagere inkomens. Verhuizen geen optie Voor mensen met een handicap of chronische ziekte is verhuizen vaak geen reële optie, bijvoorbeeld omdat de huidige woning ingrijpend is aangepast of omdat mantelzorgers in de directe omgeving wonen. CG-Raad en Platform VG zijn dan ook blij met de toezegging van de minister om een hardheidsclausule voor chronisch zieken en gehandicapten op te stellen. Individuele omstandigheden Aanvankelijk opperde de minister de hardheidsclausule te laten gelden voor huurders met een indicatie voor AWBZ-zorg. CG-Raad en Platform VG vinden dat niet volstaan. Niet kunnen verhuizen is sterk afhankelijk van individuele beperkingen en omstandigheden. Het hoofdcriterium moet zijn dat iemand vanwege fysieke, psychische of verstandelijke beperkingen sterk is aangewezen op de huidige woning. Daarbij moeten alle individuele omstandigheden mee gewogen worden. CG-Raad en Platform VG adviseren daarom bij het uitwerken van de hardheidsclausule gebruik te maken van het ICF model.

7 Het ministerie van Wonen en Rijksdienst gaat de hardheidsclausule uitwerken in een nadere regeling. De tijd hiervoor is beperkt; de minister heeft beloofd de regeling begin april naar de Tweede Kamer te sturen. CG-Raad en Platform VG zijn momenteel met het ministerie in gesprek over een zorgvuldige en inhoudelijk gefundeerde uitwerking van de hardheidsclausule. Inclusief woonbeleid Overigens vinden CG-Raad en Platform VG dat de hardheidsclausule eigenlijk overbodig zou moeten zijn. In een inclusieve samenleving mét een inclusief woonbeleid (beleid gericht op het toegankelijk maken van alle woningen) hebben mensen met beperkingen evenveel mogelijkheden om te wonen en te verhuizen als iedere burger. Helaas zijn we nog ver verwijderd van inclusief woonbeleid en moeten we ons behelpen met hardheidsclausules. Ontoegankelijke treinen. De GRW heeft in februari een brief gestuurd naar de Stadsregio waarin wij hebben aangegeven ontevreden te zijn met de instapspleet tussen perron en de nieuwe treinen. Dit gat is voor veel mensen met een beperking te groot om zelfstandig gebruik te kunnen maken van de trein. Reactie van de Stadsregio: de uitschuif treden kunnen niet optimaal worden ingesteld omdat nog niet alle perrons op de juiste hoogte zijn. Hierdoor ontstaat op alle perrons een grotere instapspleet dan technisch mogelijk is. De omvang van de problematiek wordt geïnventariseerd en er wordt bekeken of er naast de perronaanpassingen nog aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. In de tussentijd kan een beroep gedaan worden op de hulp via de NS (Zie voor de regels: of ). Helaas is alleen in- en uitstapassistentie op station Westervoort natuurlijk onvoldoende want ook op andere stations is er nu een onoverbrugbaar gat tussen perron en trein. Wij blijven deze ontwikkelingen scherp volgen en zullen blijven hameren op de zelfstandige toegang voor alle reizigers in 2014.

8 Ik, oud??? Broeder Tuck en ik waren weer eens onderweg na een actie van Terug naar de bossen in Den Haag. Joke Visser belde me of ik nog oudere gehandicapten kende. Nee, daar ga ik niet mee om, als jong gehandicapte heb ik alleen contact met jongere mensen. Enigszins bedremmeld zei Joke: "ja, maar Jan ik bedoel jou. Even was ik helemaal onthutst, ik een oudere gehandicapte? Ik ben pas 54. Ze vertelde me dat ze bezig was met een boek over ouderen met een handicap. Ze wilde 21 mensen met een handicap portretteren over kwaliteit van leven, over zelfregie en hun actieve rol in de samenleving. Over werk, levenskunst ( de kunst om elke dag weer de moeite waard te maken) en goede keuzes te maken in vriendschappen, activiteiten en de organisatie van je zorg. Ik dacht meteen aan jou, zei Joke. Zoals jullie misschien wel weten, was ik net ontslagen en deze vraag gaf me even mijn eigenwaarde terug. Joke de schrijfster interviewde op een heel persoonlijke wijze. Dat zie je terug bij alle portretten. Ook de foto's die ze gemaakt heeft geven de mensen weer zoals ze zijn. Natuurlijk voel ik me nog steeds geen oude zak maar de interviews lezende realiseerde ik me steeds meer dat het niet alleen een tijdsdocument was maar ook een signaal dat wij de eerste generatie van mensen met een handicap zijn die ouder "dreigen" te worden. Ik en vele anderen zijn nooit bezig geweest met ouder worden. Ik zelf had een levensverwachting met mijn Osteogenesis Imperfecta van 28 jaar en ik ben inmiddels de uiterste verkoop datum ruim voorbij. Ik raad iedereen aan het boek Verder is alles goed te lezen. Niet alleen voor de geweldige interviews maar ook om het beleid rond mensen met een handicap die ouder worden aan de kaak te stellen. Ik heb weer een doelgroep om de belangen voor te behartigen, op naar Den Haag! Jan Troost, 5 april Bestellen: 'Verder is alles goed' door Joke Visser Het boek bevat 189 pagina's en 21 kleurenfoto's Prijs: 19,95 ISBN

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Adviesgroep Gehandicapten Abcoude-Baambrugge INHOUD

Nieuwsbrief Stichting Adviesgroep Gehandicapten Abcoude-Baambrugge INHOUD Nummer 1 1. van de voorzitter 2. mededelingen bestuur 3. VCP presenteert eenvoudig boekje over Wmo 4. Interview met Erika Spil, wethouder DRV, over de Kanteling 5. Nuttig om te weten 6. Wie kan er met

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Huurders Ymere aan het woord. Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere

Huurders Ymere aan het woord. Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere Huurders Ymere aan het woord Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere Inleiding Woningcorporaties lijken de laatste jaren alleen nog maar uit op het maken van grote winsten. Sinds de verzelfstandiging

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten?

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger... Hoe is het voor patiënten of

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 - Inleiding 6 - Eigen verantwoordelijkheid.. 6 - Mantelzorgers en vrijwilligers... 7 - Het gesprek.

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt Gemeente Edam-Volendam COLOFON Samenstelling Nora Kornalijnslijper Naomi Meys Ingrid Dooms Juli 2013 Vormgeving binnenwerk SGBO / BMC groep Druk SGBO

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie