Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?"

Transcriptie

1 Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204

2 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Winterswijk Roeland Kreeft (Companen) Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem (026) BTW NL B0 IBAN NL95RABO KVK PROJECTNUMMER /G

3

4 Inhoud Inleiding 2 Onderzoeksverslag 2. De vraag Het gesprek Het resultaat van het gesprek Gebruik van algemene voorzieningen Mantelzorg en andere informele ondersteuning 7 3 Conclusie 8

5 Inleiding De gemeente Winterswijk werkt gekanteld. Dat wil zeggen dat de gemeente actief in gesprek gaat met aanvragers van Wmo-voorzieningen over hun persoonlijke situatie ( kantelingsgesprek ). Doel is samen met de ondersteuningsvrager af te spreken hoe de ondersteuning wordt vormgegeven en welke resultaten worden beoogd. Het resultaat van het kantelingsgesprek kan ook zijn dat de ondersteuningsvrager wordt duidelijk gemaakt dat hij of zij niet in aanmerking komt voor een Wmo - voorziening. Wel kan de Wmo-consulent advies geven, bijvoorbeeld over het inzetten van het eigen sociale netwerk of het gebruik van algemene voorzieningen die een antwoord kunnen zijn op de vraag van de betreffende inwoner. In het kader van het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek hebben we onderzoek gedaan naar het effect van het kantelingsgesprek op de situatie van mensen die geen voorziening hebben gekregen. Hoe gaat het met hen? Voelen zij zich (toch) geholpen door de tips en adviezen van de Wmo-consulent of de medewerker van de Post (bijvoorbeeld omdat zij daadwerkelijk meer gebruik maken van hun eigen netwerk, van mogelijkheden als burenhulp, van algemene voorzieningen, etc.)? Of voelen zij zich in de steek gelaten door de gemeente? Ook wil de gemeente weten hoe ondersteuningsvragers het gesprek hebben ervaren. We hebben hiertoe interviews afgenomen met 25 inwoners die na een gesprek met een Wmo-consulent of een medewerker van de Post geen voorziening hebben aangevraagd of waarvan de voorziening is afgewezen. De gemeente heeft de namen en telefoonnummers aangeleverd van de personen die wij hebben benaderd. Deze mensen zijn van tevoren geïnformeerd over het onderzoek. Deze rapportage bevat het verslag van de vijfentwintig gesprekken die wij hebben gevoerd. 2 Onderzoeksverslag Aan het onderzoek deden vijfentwintig personen mee. Drie van hen waren 50 jaar of jonger, negen tussen de 50 en de 80 jaar en zes ouder dan 80 jaar. Twaalf respondenten waren alleenstaand (waarvan een met thuiswonende kinderen). Dertien respondenten waren gehuwd of samenwonend (waarvan twee met thuiswonende kinderen). Van de respondenten hebben er 20 een persoonlijk gesprek gehad met een Wmo-consulent of iemand van de Post. De overige respondenten hebben alleen per of telefoon contact met de gemeente of met de Post gezocht. Van de 20 respondenten met wie een persoonlijk gesprek is gevoerd, deden dat met een Wmo-consulent en negen met een medewerker van de Post. We hebben de respondenten vragen voorgelegd over vijf onderwerpen:. De vraag waarmee zij zich melden bij de gemeente 2. Hun beleving van het kantelingsgesprek 3. Het resultaat van het gesprek en de effect van de adviezen die in het gesprek zijn gegeven 4. Het gebruik van algemene voorzieningen /G Wmo onderzoek over 203

6 5. De beschikbaarheid van mantelzorg en andere informele ondersteuning De vijf respondenten die alleen per of telefoon contact hebben gehad met de gemeente of de Post hebben we geen vragen gesteld over het gesprek. In de paragrafen 2. tot en met 2.5 rapporteren we over deze vijf onderwerpen. Vragen over de onderwerpen 2, 3 en 4 zijn alleen gesteld aan respondenten die een kantelingsgesprek hebben gevoerd. 2. De vraag Aan de respondenten is gevraagd met welk probleem of welke vraag zij zich tot de gemeente of tot de Post hebben gewend. In vrijwel alle gevallen was de aanleiding tot het gesprek de behoefte aan een Wmo-voorziening. In acht gevallen wilde de respondent hulp bij het hui shouden. In vijf gevallen wilde de respondent gebruikmaken van de Regiotaxi of een ander vervoermiddel. Vier respondenten wilden een woningaanpassing. Drie respondenten wilden een scootmbiel en drie respondenten een rolstoel. In mindere mate zochten de respondenten ook advies. In twee gevallen ging het om vragen die te maken hadden met het beter benutten van het sociale netwerk. In vijf gevallen om een algemene vraag wat de mogelijkheden waren voor verbetering van de persoonlijke situatie. Eén respondent wilde gebruikmaken van de maaltijdvoorziening. 2.2 Het gesprek Een prettig gesprek De meeste respondenten hebben het gesprek met de Wmo-consulent of de medewerker van de Post ervaren als prettig (7). Veel respondenten geven aan dat de Wmo-consultent of medewerker van de Post meelevend was en vriendelijk, ook al was de boodschap niet positief: Het gesprek was op zich wel prettig in het gemeentehuis, toen is later nog iemand bij mij thuis geweest voor een uitgebreid gesprek maar ik kreeg niets, geen regiotaxi en geen scootmobiel. Reden: ik had toen nog e en auto. Het was een prettig gesprek, maar vergoeding van traplift zou niet kunnen volgens medewerkers van de Post, want dat zou besproken moeten worden etc. etc. Er zou dan zoveel tijd overheen gaan dat ik toen maar heb besloten zelf een traplift van mijn eigen geld te kopen. Ze waren wel vriendelijk maar kwamen al gelijk met de mededeling dat ik geen hulp zou kunnen krijgen. Er is waardering voor het feit dat de respondenten ondanks de negatieve beoordeling van hun vraag over een individuele voorziening, wel advies kregen over de problemen waarmee zij kampten. Twee respondenten hebben het gesprek niet als prettig ervaren. In een geval was het gesprek kort en werd meteen meegedeeld dat de respondent niet voor de door hem gewenste voorziening in aanmerking kwam. Ook in het andere geval was de afwijzing van de voorziening de voornaamste reden voor de negatieve beoordeling van het gesprek /G Wmo onderzoek over 203 2

7 De mevrouw van de Post was niet echt heel vriendelijk maar ook niet onvriendelijk, middelmatig zeg maar. Het was al snel duidelijk dat een traplift via de gemeente er niet in zou zitten tijdens het gesprek en toen werd het gesprek ook wat mi nder prettig. Die mevrouw van de Post kwam meteen al binnen van het wordt toch niets met die aanvra ag van u. De informatie die ik kreeg over de aanvraagprocedure was nihil. We konden onze traplift beter zelf gaan kopen en niet aanvragen bij de gemeente. Over de deskundigheid van de Wmo-consulent of de medewerker van de Post is een meerderheid van de respondenten tevreden (2) of neutraal (6). Twee respondenten zijn hierover negatief. Een breed gesprek? De respondenten is gevraagd of er in het gesprek breed is gekeken naar hun persoonlijke situatie. Oftewel: heeft de medewerker samen met de respondent onderzocht welke mogelijkheden er waren voor ondersteuning en zijn zij gewezen op mogelijkheden die het zelfstandig functioneren kunnen vergemakkelijken en veraangenamen. Volgens zes respondenten was het gesprek werkelijk breed. Er is over van alles en nog wat gesproken, ook over ons huis wat te groot aan het worden is voor ons twee. De mevrouw van de Post heeft aangeboden om te helpen als er wensen zijn om te verhuizen naar een kleiner huis. Ik heb veel adviezen gekregen, ook over de mogelijkheid om een invalideparkeerkaart te krijgen als bijrijdster. Ik heb sinds kort geen rijbewijs meer. In zeven gevallen was dit enigszins het geval. Zeven respondenten vond het gesprek inhoudelijk niet breed. Bij een aantal respondenten vond het gesprek plaats aa n het loket van het gemeentehuis en kan dus niet worden gesproken over een 'kantelingsgesprek'. Er is alleen gesproken over de mobiliteit. Ik ben aan huis gekluisterd sinds ik problemen heb gehad met mijn auto en ik mijn rijbewijs moest inleveren in 203. Er is niet veel besproken. Het advies was: koop zelf maar traplift. Dit zei mevrouw van de Post terwijl ik al naar buiten liep. Ik kwam aan het Wmo-loket met een korte vraag. Het betrof de mogelijkheid van huishoudelijke hulp voor mijn ouders, maar een aanvraag is nooit gedaan. Er is ook geen uitgebreid gesprek met mijn ouders geweest. De verlichting in mijn huis moest aangepast worden in verband met mijn oogprobleem. Dit was wel mogelijk maar dan wel met een eigen bijdrage. Hier voel ik niets voor. Verder is er niet zo veel besproken. Er werd geadviseerd om te gaan naar Handje Hulp, een organisatie waar ik huishoudelijke hulp zou kunnen vragen tegen betaling. Dat zou dan 5 euro per uur gaan kosten. Ik heb nu zelf maar een hulp gezocht /G Wmo onderzoek over 203 3

8 Figuur: Is er bij het gesprek breed gekeken naar de situatie van de cliënt? Figuur: Is de cliënt tevreden over de informatie die hij/zij heeft gekregen? De respondenten is specifiek gevraagd of er is gesproken over de mogelijkheid hulp in te roepen van familie, vrienden, buren of anderen. In zes gevallen was dat gebeurd. In negen gevallen was het hierover 'enigszins' gegaan. Bij vijf respondenten is er niet over informele hulp gesproken. In de meeste gevallen ging het over hulp van kinderen. De meeste respondenten geven aan dat de mogelijkheden daartoe beperkt zijn: Er is gesproken over hulp van kinderen, maar die werken allemaal, die kunnen mij niet help en. Er is niet over gesproken, maar wij hebben ook geen familie. Ik heb maar een zoon en die kan niet zoveel voor mij doen. Er is wel over gesproken maar de familie woont te ver weg. Daar is wel over gesproken, maar mijn familie woont ver weg: in Spanje en in Steenwijk. Figuur: Tevredenheid met de manier waarop cliënt te woord is gestaan Figuur: Tevredenheid met de deskundigheid medewerker waarmee is gesproken Van de twintig respondenten zeggen er acht tips en adviezen gekregen te hebben. Bij 2 respondenten was dit niet het geval. De tips en adviezen gingen vaak over particuliere hulp bij het huishouden (Handje Hulp). Een respondent gaf aan advies te hebben gekregen hoe hulp van vrijwilligers kon worden aangevraagd. Twee respondenten kregen adviezen hoe ze in aanmerking konden komen voor een regiotaxipas /G Wmo onderzoek over 203 4

9 Ik zou voor een half jaar een regiotaxipas aan mogen vragen, maar er werd wel gelijk bij gezegd dat ik die pas weer in zou moeten leveren als ik in dat halve jaar te weinig gebruik zou maken van de regiotaxi. Ik heb hem dan ook niet aangevraagd. We hadden een vraag over regiotaxipas. De gemeente adviseerde dat we onze regiotaxipas mochten houden als we ons 45 kilometerautootje zouden verkopen binnen een week. Dus hebben we het autootje gelijk verkocht. Een respondent zegt het advies gekregen te hebben zijn auto te verkopen en met de opbrengst een taxi te betalen. 2.3 Het resultaat van het gesprek Ondanks het feit dat geen van de twintig respondenten een individuele voorziening heeft gekregen, zijn zes van hen tevreden met het resultaat van het gesprek. Vijf zijn er neutraal. Negen respondenten zijn ontevreden. In alle gevallen zijn deze respondenten teleurgesteld dat zij niet de voorziening hebben gekregen waarom zij gevraagd hebben. We hebben de respondenten gevraagd welke oplossingen er uit het gesprek zijn gekomen. Een respondent werd verwezen naar een algemene voorziening en maakt daarvan gebruik. In vijf gevallen was de geadviseerde oplossing om een beroep te doen op familie, kennissen of buren. Acht respondenten gaven aan dat er geen oplossing uit het gesprek is voortgekomen. 'De regiotaxipas hebben we niet aangevraagd. Die krijg ik niet omdat mijn vrouw nog auto kan rijden. Maar als mijn vrouw een keer niet kan, dan kan ik dus niet met de regiotaxi.' 'Ik had liever een scootmobiel van de gemeente gekregen. Ik zie dat een heleboel mensen wel een scootmobiel krijgen van de gemeente en dat zijn vaak ook nog mensen die de scootmobiel weinig tot niet gebruiken.' De respondenten die zeggen dat het gesprek geen oplossing heeft opgeleverd, hebben na het gesprek vaak zelf een oplossing gezocht. Ik bel zelf de regiotaxi als ik ergens heen wil en betaal het normale tarief in plaats van het tarief met korting via Wmo. Ik heb geen scootmobiel van de gemeente gekregen, dus nu heb ik er zelf maar een gekocht, een tweedehands. Ik krijg meer begeleiding tijdens het eten van een zorginstelling. Een tuinman voor de tuin en huishoudelijke hulp betaal ik zelf. Ik gebruik het openbaar vervoer. Twee respondenten wilden meerdere voorzieningen en zagen hun verzoek deels afgewezen en deels gehonoreerd /G Wmo onderzoek over 203 5

10 Ik wilde een scootmobiel met vier wielen in plaats van drie. Ik ben twee meter, dus een driewieler is te instabiel. De gemeente wilde er alleen een met drie wielen verstrekken. Ik heb er daarom zelf een gekocht en dan een met vier wielen. Ik ga zelf een traplift kopen en zelf zorgen voor huishoudelijke hulp, dus niet via de Wmo. De 2 respondenten die aangaven dat er in het gesprek een oplossing is gevonden voor hun probleem, hebben we gevraagd of de oplossing toereikend is of dat zij zich onvoldoende ondersteund voelen. Vijf respondenten vinden de oplossing toereikend, vijf vinden de oplossing enigszins toereikend, twee vinden de oplossing niet toereikend en geven aan zich nog steeds beperkt te voelen. 'Met een traplift zouden we wel in dit huis kunnen blijven wonen. We hebben nog geen beslissing genomen om zelf een traplift te kopen. Daar denken we nog over na.' 'Ik heb nog steeds niet de bewegingsvrijheid om mijn familie te bezoeken bij verjaardagen.' De 20 respondenten die een persoonlijk gesprek hebben gehad, is gevraagd of zij het een goede zaak vinden dat er een uitgebreid gesprek plaatsvindt met een Wmo-consulent of een medewerker van de Post voordat een voorziening wordt aangevraagd. 9 van hen antwoordden daarop bevestigend. Een respondent had geen mening. 2.4 Gebruik van algemene voorzieningen Er zijn in de gemeente algemene voorzieningen die door iedereen gebruikt kunnen worden. We hebben alle 25 respondenten die we gesproken hebben, gevraagd in hoeverre zij van dergelijke voorzieningen gebruikmaken en of zij daarover tevreden zijn. De meeste respondenten maken geen gebruik van algemene voorzieningen. Als ze dat wel doen, zijn ze doorgaans positief. Alleen een respondent die gebruik heeft gemaakt van het maatschappelijk werk was daarover negatief: 'Ze luisteren wel maar veel hulp heeft het niet geboden helaas.' In de onderstaande tabel is weergegeven in welke mate de respondenten gebruikmaken van algemene voorzieningen en wat hun ervaringen daarmee zijn. Twee respondenten gaven aan een algemene voorziening te missen. In beide gevallen betrof het een buurtbus /G Wmo onderzoek over 203 6

11 Gezelschap Persoonlijke verzorging Vervoer Tuin/klussen Huishouden (Zeer) tevreden Neutraal (Zeer) Ontevreden Ik maak er geen gebruik van De Post Ouderenadviseur 4 2 Mantelzorgondersteuning 3 22 Buurtbus 2 23 Maatschappelijk werk 24 Cursussen 25 Activiteiten van 2 23 ouderenboden Open eettafel in het verzorgingshuis 3 22 Buurthuis 23 Sportclub of sportieve 2 22 activiteit Vereniging 8 7 Personenalarmering 5 9 Klussendienst 4 2 Vrijwilligers respondenten zeggen dat het duidelijk is waar inwoners met een hulpvraag terecht kunnen. Daarbij werd vrijwel door alle respondenten de Post genoemd. Twee respondenten refereerde aan een folder die zij over de post thuis bezorgd hebben gekregen. Een van hen was op een opendag van de Post geweest. Zeven respondenten denken niet dat het voldoende duidelijk is waar inwoners met een hulpvraag terecht kunnen. 2.5 Mantelzorg en andere informele ondersteuning Van de 25 respondenten krijgen er 8 ondersteuning van familie, vrienden, buren of vrijwilligers. In de meeste gevallen gaat het om hulp van kinderen of van de partner. De partner Kind(eren) Een ander familielid Een vriend, vriendin of kennis Een buur Een vrijwilliger In de gesprekken die de 20 respondenten hebben gevoerd met een Wmo-consulent of een medewerker van de Post is in 5 gevallen gesproken over de mogelijkheden om het eigen netwerk te benutten voor /G Wmo onderzoek over 203 7

12 ondersteuning. We hebben gevraagd of de respondenten meer informele ondersteuning krijgen na hun gesprek met de Wmo-consulent of de medewerker van de Post. Slechts twee respondenten zeggen dat dit het geval is. 3 Conclusies en aanbevelingen Conclusies De reden voor de respondenten om contact te zoeken met de gemeente of met de Post was in vrij wel alle gevallen dat zij een individuele voorziening wilden aanvragen. Het draagvlak voor een 'kantelingsgesprek' voorafgaand aan een eventuele aanvraag van een voorziening is groot. Van de 20 respondenten die een persoonlijk gesprek heeft gehad vinden 9 het een goede zaak dat deze gesprekken plaatsvinden. 7 vonden het gesprek met de Wmo-consulent of de medewerker van de Post bovendien prettig. De Post geniet onder de respondenten grote bekendheid. 8 van de 25 respondenten denkt dat inwoners voldoende op de hoogte zijn waar zij zich kunnen melden voor ondersteuning en advies. Opvallend is dat van de 20 respondenten met wie een persoonlijk gesprek is gevoerd, er maar zes vinden dat er werkelijk breed is gekeken naar hun persoonlijke situatie. In nog eens zeven gevallen vonden de respondenten dat er enigszins breed is gekeken naar hun persoonlijke situatie. Bij zes respondenten is expliciet gesproken over het inschakelen van hun sociale netwerk. Bij negen andere respondenten werd het onderwerp wel aangesneden, maar niet uitvoerig besproken. Maar acht van de twintig respondenten kregen tips en adviezen. Vaak was het advies om particuliere hulp in te huren of zelf de gewenste voorziening aan te schaffen. Ondanks de afwijzing van hun verzoek om een individuele voorziening zijn toch zes respondenten tevreden met het resultaat van het gesprek. Bij twee van deze 'tevreden' respondenten werd een deel van hun verzoek wel ingewilligd (bijvoorbeeld wel een regiotaxipas, maar geen hulp bij het huishouden). De respondenten die ontevreden zijn over het gesprek, zijn vooral teleurgesteld dat zij niet in aanmerking kwamen voor een voorziening. Slechts enkele respondenten vonden het gesprek zelf onplezierig. In de meeste gevallen zagen de respondenten uiteindelijk toch mogelijkheden om in hun eigen ondersteuning te voorzien. Vaak betalen zij zelf voor hun voorziening, door een schoonmaakster in te huren, met de regiotaxi te reizen tegen vol tarief zelf of een scootmobiel aan te schaffen. De meeste respondenten die we gesproken hebben, krijgt ondersteuning van de eigen partner, kinderen en in mindere mate van buren, vrienden en vrijwilligers. De gesprekken die zij hebben gevoerd met de Wmo-consulent van de gemeente of de medewerker van de Post leiden zelden tot meer inzet van vrijwilligers of mantelzorgers. Het gebruik van algemene voorzieningen is beperkt. Aanbevelingen Aangezien de meeste respondenten die wij hebben geïnterviewd zich bij de gemeente of bij de Post meldden met een concreet verzoek om een individuele voorziening, gingen de gesprekken ook hoofdzakelijk over dat verzoek. Hoewel dat op zichzelf logisch is, is de functie van het kantelingsgesprek breder dan het beoordelen van het recht op een individuele voorziening. Voor het achterhalen van de vraag achter de vraag is het nodig om breder te kijken naar de situatie van de aanvrager. Dat is in de /G Wmo onderzoek over 203 8

13 ogen van de respondenten die wij gesproken hebben in de meeste gevallen niet gebeurd. De respondenten zijn geselecteerd uit een lijst die wij van de gemeente aangeleverd kregen met daarop inwoners die een kantelingsgesprek of een brede intake hebben gehad. In vijf gevallen bleek er alleen telefonisch contact te zijn geweest. In zeven gevallen was er alleen een kort persoonlijk gespr ek geweest (aan een balie of in een spreekkamer). Het zou goed zijn als de gemeente en de Post duidelijke normen opstellen om te bepalen in welke situaties een kantelingsgesprek of brede intake plaatsvindt en in welke gevallen wordt volstaan met het geven van informatie over de kansrijkhei d van een aanvraag voor een individuele voorziening. Wij adviseren die laatste gevallen niet te registreren als kantelingsgesprek of brede intake. In gevallen waarin wel een kantelingsgesprek of brede intake plaatsvindt moet dan ook werkelijk worden doorgevraagd. Een protocol of gestandaardiseerde vragenlijst kan helpen om het gesprek de breedte te geven die wordt beoogd. Uit het onderzoek blijkt dat veel respondenten alternatieven zoeken voor de door hen gewenste individuele voorziening als blijkt dat zij die niet toegekend krijgen. Bijvoorbeeld door zelf een voorziening aan te schaffen of een werkster te nemen. In een aantal gevallen zoeken respondenten niet (nog) naar een alternatief en blijft hun situatie ongewijzigd. Bij geen van de respondenten die wij hebben gesproken, lijkt dit op korte termijn tot onoverkomelijke problemen te leiden. Kennelijk heeft de gemeente in de onderzochte gevallen een goede afweging gemaakt ten aanzien van de beoordeli ng van de aanvraag. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wmo wordt de gemeente verantwoordelijk voor een breder pakket aan taken. Om er zeker van te zijn dat ook in de nieuwe situatie de juiste afwegingen worden genomen, adviseren we vanaf 205 periodiek na te gaan of inwoners die na een contact met de gemeente of met de Post geen voorziening hebben gekregen of hebben aangevraagd, op eigen kracht (eventueel met advisering door de gemeente en/of de Post) een oplossing voor hun probleem hebben gevonden /G Wmo onderzoek over 203 9

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt Gemeente Edam-Volendam COLOFON Samenstelling Nora Kornalijnslijper Naomi Meys Ingrid Dooms Juli 2013 Vormgeving binnenwerk SGBO / BMC groep Druk SGBO

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten?

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger... Hoe is het voor patiënten of

Nadere informatie

De klant aan het woord. Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik

De klant aan het woord. Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik De klant aan het woord Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik Wmo-raad Bunnik juni 2008 INHOUD HOOFDSTUK 1 AANPAK VAN HET ONDERZOEK 3 1.1 Aanleiding voor het onderzoek 3 1.2 Werkwijze, uitvoering van het

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

Huurders over een dreigende huisuitzetting

Huurders over een dreigende huisuitzetting Huurders over een dreigende huisuitzetting Ervaringen, oplossingen en toekomstperspectief Dorieke Wewerinke Willibrord de Graaf Lia van Doorn Judith Wolf Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Huurders

Nadere informatie

Opgelucht dat ik ben gegaan. Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013

Opgelucht dat ik ben gegaan. Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013 1 Opgelucht dat ik ben gegaan Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013 Colofon Auteur: drs. Anneke Dorrestein Zij is als senior onderzoeker en adviseur

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal Auditrapport De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal 1 INHOUD INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 Het toeleidingstraject tot ondersteuning in de gemeente

Nadere informatie

lijke burgemeesters/ 25 politieregio a huwden/ 7034504 gehuwden/ 956541 gesc studenten/ 683 openbare bibliotheken 2

lijke burgemeesters/ 25 politieregio a huwden/ 7034504 gehuwden/ 956541 gesc studenten/ 683 openbare bibliotheken 2 den/ 234 wethouders van buiten de re.ed/ 9 lijke burgemeesters/ 25 politieregio a keersdoden/ 166000 woning teke 2000 mensen met een bijstandsuitkerine Wswers/ 152000 huishoudens doen her schuldhulpverlening/

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie