Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?"

Transcriptie

1 Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204

2 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Winterswijk Roeland Kreeft (Companen) Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem (026) BTW NL B0 IBAN NL95RABO KVK PROJECTNUMMER /G

3

4 Inhoud Inleiding 2 Onderzoeksverslag 2. De vraag Het gesprek Het resultaat van het gesprek Gebruik van algemene voorzieningen Mantelzorg en andere informele ondersteuning 7 3 Conclusie 8

5 Inleiding De gemeente Winterswijk werkt gekanteld. Dat wil zeggen dat de gemeente actief in gesprek gaat met aanvragers van Wmo-voorzieningen over hun persoonlijke situatie ( kantelingsgesprek ). Doel is samen met de ondersteuningsvrager af te spreken hoe de ondersteuning wordt vormgegeven en welke resultaten worden beoogd. Het resultaat van het kantelingsgesprek kan ook zijn dat de ondersteuningsvrager wordt duidelijk gemaakt dat hij of zij niet in aanmerking komt voor een Wmo - voorziening. Wel kan de Wmo-consulent advies geven, bijvoorbeeld over het inzetten van het eigen sociale netwerk of het gebruik van algemene voorzieningen die een antwoord kunnen zijn op de vraag van de betreffende inwoner. In het kader van het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek hebben we onderzoek gedaan naar het effect van het kantelingsgesprek op de situatie van mensen die geen voorziening hebben gekregen. Hoe gaat het met hen? Voelen zij zich (toch) geholpen door de tips en adviezen van de Wmo-consulent of de medewerker van de Post (bijvoorbeeld omdat zij daadwerkelijk meer gebruik maken van hun eigen netwerk, van mogelijkheden als burenhulp, van algemene voorzieningen, etc.)? Of voelen zij zich in de steek gelaten door de gemeente? Ook wil de gemeente weten hoe ondersteuningsvragers het gesprek hebben ervaren. We hebben hiertoe interviews afgenomen met 25 inwoners die na een gesprek met een Wmo-consulent of een medewerker van de Post geen voorziening hebben aangevraagd of waarvan de voorziening is afgewezen. De gemeente heeft de namen en telefoonnummers aangeleverd van de personen die wij hebben benaderd. Deze mensen zijn van tevoren geïnformeerd over het onderzoek. Deze rapportage bevat het verslag van de vijfentwintig gesprekken die wij hebben gevoerd. 2 Onderzoeksverslag Aan het onderzoek deden vijfentwintig personen mee. Drie van hen waren 50 jaar of jonger, negen tussen de 50 en de 80 jaar en zes ouder dan 80 jaar. Twaalf respondenten waren alleenstaand (waarvan een met thuiswonende kinderen). Dertien respondenten waren gehuwd of samenwonend (waarvan twee met thuiswonende kinderen). Van de respondenten hebben er 20 een persoonlijk gesprek gehad met een Wmo-consulent of iemand van de Post. De overige respondenten hebben alleen per of telefoon contact met de gemeente of met de Post gezocht. Van de 20 respondenten met wie een persoonlijk gesprek is gevoerd, deden dat met een Wmo-consulent en negen met een medewerker van de Post. We hebben de respondenten vragen voorgelegd over vijf onderwerpen:. De vraag waarmee zij zich melden bij de gemeente 2. Hun beleving van het kantelingsgesprek 3. Het resultaat van het gesprek en de effect van de adviezen die in het gesprek zijn gegeven 4. Het gebruik van algemene voorzieningen /G Wmo onderzoek over 203

6 5. De beschikbaarheid van mantelzorg en andere informele ondersteuning De vijf respondenten die alleen per of telefoon contact hebben gehad met de gemeente of de Post hebben we geen vragen gesteld over het gesprek. In de paragrafen 2. tot en met 2.5 rapporteren we over deze vijf onderwerpen. Vragen over de onderwerpen 2, 3 en 4 zijn alleen gesteld aan respondenten die een kantelingsgesprek hebben gevoerd. 2. De vraag Aan de respondenten is gevraagd met welk probleem of welke vraag zij zich tot de gemeente of tot de Post hebben gewend. In vrijwel alle gevallen was de aanleiding tot het gesprek de behoefte aan een Wmo-voorziening. In acht gevallen wilde de respondent hulp bij het hui shouden. In vijf gevallen wilde de respondent gebruikmaken van de Regiotaxi of een ander vervoermiddel. Vier respondenten wilden een woningaanpassing. Drie respondenten wilden een scootmbiel en drie respondenten een rolstoel. In mindere mate zochten de respondenten ook advies. In twee gevallen ging het om vragen die te maken hadden met het beter benutten van het sociale netwerk. In vijf gevallen om een algemene vraag wat de mogelijkheden waren voor verbetering van de persoonlijke situatie. Eén respondent wilde gebruikmaken van de maaltijdvoorziening. 2.2 Het gesprek Een prettig gesprek De meeste respondenten hebben het gesprek met de Wmo-consulent of de medewerker van de Post ervaren als prettig (7). Veel respondenten geven aan dat de Wmo-consultent of medewerker van de Post meelevend was en vriendelijk, ook al was de boodschap niet positief: Het gesprek was op zich wel prettig in het gemeentehuis, toen is later nog iemand bij mij thuis geweest voor een uitgebreid gesprek maar ik kreeg niets, geen regiotaxi en geen scootmobiel. Reden: ik had toen nog e en auto. Het was een prettig gesprek, maar vergoeding van traplift zou niet kunnen volgens medewerkers van de Post, want dat zou besproken moeten worden etc. etc. Er zou dan zoveel tijd overheen gaan dat ik toen maar heb besloten zelf een traplift van mijn eigen geld te kopen. Ze waren wel vriendelijk maar kwamen al gelijk met de mededeling dat ik geen hulp zou kunnen krijgen. Er is waardering voor het feit dat de respondenten ondanks de negatieve beoordeling van hun vraag over een individuele voorziening, wel advies kregen over de problemen waarmee zij kampten. Twee respondenten hebben het gesprek niet als prettig ervaren. In een geval was het gesprek kort en werd meteen meegedeeld dat de respondent niet voor de door hem gewenste voorziening in aanmerking kwam. Ook in het andere geval was de afwijzing van de voorziening de voornaamste reden voor de negatieve beoordeling van het gesprek /G Wmo onderzoek over 203 2

7 De mevrouw van de Post was niet echt heel vriendelijk maar ook niet onvriendelijk, middelmatig zeg maar. Het was al snel duidelijk dat een traplift via de gemeente er niet in zou zitten tijdens het gesprek en toen werd het gesprek ook wat mi nder prettig. Die mevrouw van de Post kwam meteen al binnen van het wordt toch niets met die aanvra ag van u. De informatie die ik kreeg over de aanvraagprocedure was nihil. We konden onze traplift beter zelf gaan kopen en niet aanvragen bij de gemeente. Over de deskundigheid van de Wmo-consulent of de medewerker van de Post is een meerderheid van de respondenten tevreden (2) of neutraal (6). Twee respondenten zijn hierover negatief. Een breed gesprek? De respondenten is gevraagd of er in het gesprek breed is gekeken naar hun persoonlijke situatie. Oftewel: heeft de medewerker samen met de respondent onderzocht welke mogelijkheden er waren voor ondersteuning en zijn zij gewezen op mogelijkheden die het zelfstandig functioneren kunnen vergemakkelijken en veraangenamen. Volgens zes respondenten was het gesprek werkelijk breed. Er is over van alles en nog wat gesproken, ook over ons huis wat te groot aan het worden is voor ons twee. De mevrouw van de Post heeft aangeboden om te helpen als er wensen zijn om te verhuizen naar een kleiner huis. Ik heb veel adviezen gekregen, ook over de mogelijkheid om een invalideparkeerkaart te krijgen als bijrijdster. Ik heb sinds kort geen rijbewijs meer. In zeven gevallen was dit enigszins het geval. Zeven respondenten vond het gesprek inhoudelijk niet breed. Bij een aantal respondenten vond het gesprek plaats aa n het loket van het gemeentehuis en kan dus niet worden gesproken over een 'kantelingsgesprek'. Er is alleen gesproken over de mobiliteit. Ik ben aan huis gekluisterd sinds ik problemen heb gehad met mijn auto en ik mijn rijbewijs moest inleveren in 203. Er is niet veel besproken. Het advies was: koop zelf maar traplift. Dit zei mevrouw van de Post terwijl ik al naar buiten liep. Ik kwam aan het Wmo-loket met een korte vraag. Het betrof de mogelijkheid van huishoudelijke hulp voor mijn ouders, maar een aanvraag is nooit gedaan. Er is ook geen uitgebreid gesprek met mijn ouders geweest. De verlichting in mijn huis moest aangepast worden in verband met mijn oogprobleem. Dit was wel mogelijk maar dan wel met een eigen bijdrage. Hier voel ik niets voor. Verder is er niet zo veel besproken. Er werd geadviseerd om te gaan naar Handje Hulp, een organisatie waar ik huishoudelijke hulp zou kunnen vragen tegen betaling. Dat zou dan 5 euro per uur gaan kosten. Ik heb nu zelf maar een hulp gezocht /G Wmo onderzoek over 203 3

8 Figuur: Is er bij het gesprek breed gekeken naar de situatie van de cliënt? Figuur: Is de cliënt tevreden over de informatie die hij/zij heeft gekregen? De respondenten is specifiek gevraagd of er is gesproken over de mogelijkheid hulp in te roepen van familie, vrienden, buren of anderen. In zes gevallen was dat gebeurd. In negen gevallen was het hierover 'enigszins' gegaan. Bij vijf respondenten is er niet over informele hulp gesproken. In de meeste gevallen ging het over hulp van kinderen. De meeste respondenten geven aan dat de mogelijkheden daartoe beperkt zijn: Er is gesproken over hulp van kinderen, maar die werken allemaal, die kunnen mij niet help en. Er is niet over gesproken, maar wij hebben ook geen familie. Ik heb maar een zoon en die kan niet zoveel voor mij doen. Er is wel over gesproken maar de familie woont te ver weg. Daar is wel over gesproken, maar mijn familie woont ver weg: in Spanje en in Steenwijk. Figuur: Tevredenheid met de manier waarop cliënt te woord is gestaan Figuur: Tevredenheid met de deskundigheid medewerker waarmee is gesproken Van de twintig respondenten zeggen er acht tips en adviezen gekregen te hebben. Bij 2 respondenten was dit niet het geval. De tips en adviezen gingen vaak over particuliere hulp bij het huishouden (Handje Hulp). Een respondent gaf aan advies te hebben gekregen hoe hulp van vrijwilligers kon worden aangevraagd. Twee respondenten kregen adviezen hoe ze in aanmerking konden komen voor een regiotaxipas /G Wmo onderzoek over 203 4

9 Ik zou voor een half jaar een regiotaxipas aan mogen vragen, maar er werd wel gelijk bij gezegd dat ik die pas weer in zou moeten leveren als ik in dat halve jaar te weinig gebruik zou maken van de regiotaxi. Ik heb hem dan ook niet aangevraagd. We hadden een vraag over regiotaxipas. De gemeente adviseerde dat we onze regiotaxipas mochten houden als we ons 45 kilometerautootje zouden verkopen binnen een week. Dus hebben we het autootje gelijk verkocht. Een respondent zegt het advies gekregen te hebben zijn auto te verkopen en met de opbrengst een taxi te betalen. 2.3 Het resultaat van het gesprek Ondanks het feit dat geen van de twintig respondenten een individuele voorziening heeft gekregen, zijn zes van hen tevreden met het resultaat van het gesprek. Vijf zijn er neutraal. Negen respondenten zijn ontevreden. In alle gevallen zijn deze respondenten teleurgesteld dat zij niet de voorziening hebben gekregen waarom zij gevraagd hebben. We hebben de respondenten gevraagd welke oplossingen er uit het gesprek zijn gekomen. Een respondent werd verwezen naar een algemene voorziening en maakt daarvan gebruik. In vijf gevallen was de geadviseerde oplossing om een beroep te doen op familie, kennissen of buren. Acht respondenten gaven aan dat er geen oplossing uit het gesprek is voortgekomen. 'De regiotaxipas hebben we niet aangevraagd. Die krijg ik niet omdat mijn vrouw nog auto kan rijden. Maar als mijn vrouw een keer niet kan, dan kan ik dus niet met de regiotaxi.' 'Ik had liever een scootmobiel van de gemeente gekregen. Ik zie dat een heleboel mensen wel een scootmobiel krijgen van de gemeente en dat zijn vaak ook nog mensen die de scootmobiel weinig tot niet gebruiken.' De respondenten die zeggen dat het gesprek geen oplossing heeft opgeleverd, hebben na het gesprek vaak zelf een oplossing gezocht. Ik bel zelf de regiotaxi als ik ergens heen wil en betaal het normale tarief in plaats van het tarief met korting via Wmo. Ik heb geen scootmobiel van de gemeente gekregen, dus nu heb ik er zelf maar een gekocht, een tweedehands. Ik krijg meer begeleiding tijdens het eten van een zorginstelling. Een tuinman voor de tuin en huishoudelijke hulp betaal ik zelf. Ik gebruik het openbaar vervoer. Twee respondenten wilden meerdere voorzieningen en zagen hun verzoek deels afgewezen en deels gehonoreerd /G Wmo onderzoek over 203 5

10 Ik wilde een scootmobiel met vier wielen in plaats van drie. Ik ben twee meter, dus een driewieler is te instabiel. De gemeente wilde er alleen een met drie wielen verstrekken. Ik heb er daarom zelf een gekocht en dan een met vier wielen. Ik ga zelf een traplift kopen en zelf zorgen voor huishoudelijke hulp, dus niet via de Wmo. De 2 respondenten die aangaven dat er in het gesprek een oplossing is gevonden voor hun probleem, hebben we gevraagd of de oplossing toereikend is of dat zij zich onvoldoende ondersteund voelen. Vijf respondenten vinden de oplossing toereikend, vijf vinden de oplossing enigszins toereikend, twee vinden de oplossing niet toereikend en geven aan zich nog steeds beperkt te voelen. 'Met een traplift zouden we wel in dit huis kunnen blijven wonen. We hebben nog geen beslissing genomen om zelf een traplift te kopen. Daar denken we nog over na.' 'Ik heb nog steeds niet de bewegingsvrijheid om mijn familie te bezoeken bij verjaardagen.' De 20 respondenten die een persoonlijk gesprek hebben gehad, is gevraagd of zij het een goede zaak vinden dat er een uitgebreid gesprek plaatsvindt met een Wmo-consulent of een medewerker van de Post voordat een voorziening wordt aangevraagd. 9 van hen antwoordden daarop bevestigend. Een respondent had geen mening. 2.4 Gebruik van algemene voorzieningen Er zijn in de gemeente algemene voorzieningen die door iedereen gebruikt kunnen worden. We hebben alle 25 respondenten die we gesproken hebben, gevraagd in hoeverre zij van dergelijke voorzieningen gebruikmaken en of zij daarover tevreden zijn. De meeste respondenten maken geen gebruik van algemene voorzieningen. Als ze dat wel doen, zijn ze doorgaans positief. Alleen een respondent die gebruik heeft gemaakt van het maatschappelijk werk was daarover negatief: 'Ze luisteren wel maar veel hulp heeft het niet geboden helaas.' In de onderstaande tabel is weergegeven in welke mate de respondenten gebruikmaken van algemene voorzieningen en wat hun ervaringen daarmee zijn. Twee respondenten gaven aan een algemene voorziening te missen. In beide gevallen betrof het een buurtbus /G Wmo onderzoek over 203 6

11 Gezelschap Persoonlijke verzorging Vervoer Tuin/klussen Huishouden (Zeer) tevreden Neutraal (Zeer) Ontevreden Ik maak er geen gebruik van De Post Ouderenadviseur 4 2 Mantelzorgondersteuning 3 22 Buurtbus 2 23 Maatschappelijk werk 24 Cursussen 25 Activiteiten van 2 23 ouderenboden Open eettafel in het verzorgingshuis 3 22 Buurthuis 23 Sportclub of sportieve 2 22 activiteit Vereniging 8 7 Personenalarmering 5 9 Klussendienst 4 2 Vrijwilligers respondenten zeggen dat het duidelijk is waar inwoners met een hulpvraag terecht kunnen. Daarbij werd vrijwel door alle respondenten de Post genoemd. Twee respondenten refereerde aan een folder die zij over de post thuis bezorgd hebben gekregen. Een van hen was op een opendag van de Post geweest. Zeven respondenten denken niet dat het voldoende duidelijk is waar inwoners met een hulpvraag terecht kunnen. 2.5 Mantelzorg en andere informele ondersteuning Van de 25 respondenten krijgen er 8 ondersteuning van familie, vrienden, buren of vrijwilligers. In de meeste gevallen gaat het om hulp van kinderen of van de partner. De partner Kind(eren) Een ander familielid Een vriend, vriendin of kennis Een buur Een vrijwilliger In de gesprekken die de 20 respondenten hebben gevoerd met een Wmo-consulent of een medewerker van de Post is in 5 gevallen gesproken over de mogelijkheden om het eigen netwerk te benutten voor /G Wmo onderzoek over 203 7

12 ondersteuning. We hebben gevraagd of de respondenten meer informele ondersteuning krijgen na hun gesprek met de Wmo-consulent of de medewerker van de Post. Slechts twee respondenten zeggen dat dit het geval is. 3 Conclusies en aanbevelingen Conclusies De reden voor de respondenten om contact te zoeken met de gemeente of met de Post was in vrij wel alle gevallen dat zij een individuele voorziening wilden aanvragen. Het draagvlak voor een 'kantelingsgesprek' voorafgaand aan een eventuele aanvraag van een voorziening is groot. Van de 20 respondenten die een persoonlijk gesprek heeft gehad vinden 9 het een goede zaak dat deze gesprekken plaatsvinden. 7 vonden het gesprek met de Wmo-consulent of de medewerker van de Post bovendien prettig. De Post geniet onder de respondenten grote bekendheid. 8 van de 25 respondenten denkt dat inwoners voldoende op de hoogte zijn waar zij zich kunnen melden voor ondersteuning en advies. Opvallend is dat van de 20 respondenten met wie een persoonlijk gesprek is gevoerd, er maar zes vinden dat er werkelijk breed is gekeken naar hun persoonlijke situatie. In nog eens zeven gevallen vonden de respondenten dat er enigszins breed is gekeken naar hun persoonlijke situatie. Bij zes respondenten is expliciet gesproken over het inschakelen van hun sociale netwerk. Bij negen andere respondenten werd het onderwerp wel aangesneden, maar niet uitvoerig besproken. Maar acht van de twintig respondenten kregen tips en adviezen. Vaak was het advies om particuliere hulp in te huren of zelf de gewenste voorziening aan te schaffen. Ondanks de afwijzing van hun verzoek om een individuele voorziening zijn toch zes respondenten tevreden met het resultaat van het gesprek. Bij twee van deze 'tevreden' respondenten werd een deel van hun verzoek wel ingewilligd (bijvoorbeeld wel een regiotaxipas, maar geen hulp bij het huishouden). De respondenten die ontevreden zijn over het gesprek, zijn vooral teleurgesteld dat zij niet in aanmerking kwamen voor een voorziening. Slechts enkele respondenten vonden het gesprek zelf onplezierig. In de meeste gevallen zagen de respondenten uiteindelijk toch mogelijkheden om in hun eigen ondersteuning te voorzien. Vaak betalen zij zelf voor hun voorziening, door een schoonmaakster in te huren, met de regiotaxi te reizen tegen vol tarief zelf of een scootmobiel aan te schaffen. De meeste respondenten die we gesproken hebben, krijgt ondersteuning van de eigen partner, kinderen en in mindere mate van buren, vrienden en vrijwilligers. De gesprekken die zij hebben gevoerd met de Wmo-consulent van de gemeente of de medewerker van de Post leiden zelden tot meer inzet van vrijwilligers of mantelzorgers. Het gebruik van algemene voorzieningen is beperkt. Aanbevelingen Aangezien de meeste respondenten die wij hebben geïnterviewd zich bij de gemeente of bij de Post meldden met een concreet verzoek om een individuele voorziening, gingen de gesprekken ook hoofdzakelijk over dat verzoek. Hoewel dat op zichzelf logisch is, is de functie van het kantelingsgesprek breder dan het beoordelen van het recht op een individuele voorziening. Voor het achterhalen van de vraag achter de vraag is het nodig om breder te kijken naar de situatie van de aanvrager. Dat is in de /G Wmo onderzoek over 203 8

13 ogen van de respondenten die wij gesproken hebben in de meeste gevallen niet gebeurd. De respondenten zijn geselecteerd uit een lijst die wij van de gemeente aangeleverd kregen met daarop inwoners die een kantelingsgesprek of een brede intake hebben gehad. In vijf gevallen bleek er alleen telefonisch contact te zijn geweest. In zeven gevallen was er alleen een kort persoonlijk gespr ek geweest (aan een balie of in een spreekkamer). Het zou goed zijn als de gemeente en de Post duidelijke normen opstellen om te bepalen in welke situaties een kantelingsgesprek of brede intake plaatsvindt en in welke gevallen wordt volstaan met het geven van informatie over de kansrijkhei d van een aanvraag voor een individuele voorziening. Wij adviseren die laatste gevallen niet te registreren als kantelingsgesprek of brede intake. In gevallen waarin wel een kantelingsgesprek of brede intake plaatsvindt moet dan ook werkelijk worden doorgevraagd. Een protocol of gestandaardiseerde vragenlijst kan helpen om het gesprek de breedte te geven die wordt beoogd. Uit het onderzoek blijkt dat veel respondenten alternatieven zoeken voor de door hen gewenste individuele voorziening als blijkt dat zij die niet toegekend krijgen. Bijvoorbeeld door zelf een voorziening aan te schaffen of een werkster te nemen. In een aantal gevallen zoeken respondenten niet (nog) naar een alternatief en blijft hun situatie ongewijzigd. Bij geen van de respondenten die wij hebben gesproken, lijkt dit op korte termijn tot onoverkomelijke problemen te leiden. Kennelijk heeft de gemeente in de onderzochte gevallen een goede afweging gemaakt ten aanzien van de beoordeli ng van de aanvraag. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wmo wordt de gemeente verantwoordelijk voor een breder pakket aan taken. Om er zeker van te zijn dat ook in de nieuwe situatie de juiste afwegingen worden genomen, adviseren we vanaf 205 periodiek na te gaan of inwoners die na een contact met de gemeente of met de Post geen voorziening hebben gekregen of hebben aangevraagd, op eigen kracht (eventueel met advisering door de gemeente en/of de Post) een oplossing voor hun probleem hebben gevonden /G Wmo onderzoek over 203 9

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2013 Verslag interviews over het gekantelde werken 26 juni 2013 Projectnr. 1896.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014 Gemeente Bergen N-H Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam Onderzoeksrapportage 25 juli 2014 DATUM 25 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam

Nadere informatie

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014 Gemeente Kampen Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 Rapportage 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 ONDERTITEL Rapportage OPDRACHTGEVER Gemeente Kampen

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014 Gemeente Houten Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket 27 november 2014 DATUM 27 november 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2014 ONDERTITEL Keukentafelgesprekken Sociaal

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014 Goeree-Overflakkee Wmo-klanttevredenheid over 2013 13 maart 2014 DATUM 13 maart 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL - OPDRACHTGEVER Gemeente Goeree-Overflakkee Boulevard Heuvelink 104

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de gekantelde Wmo werkwijze Gemeente IJsselstein COLOFON Samenstelling Myrte de Jong Barbara Wapstra-Van Damme Vormgeving binnenwerk

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Kwalitatief onderzoek naar klanttevredenheid over beleidswijzigingen binnen prestatieveld 6 drs. G. Eijkhout

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Gemeente Bergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 8 april 2013 Projectnr. 373.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Ongeveer 14% van de VvE s heeft geen onderhoudscontract. In Tabel 1 wordt weergegeven om welk soort onderhoudscontracten het gaat.

Ongeveer 14% van de VvE s heeft geen onderhoudscontract. In Tabel 1 wordt weergegeven om welk soort onderhoudscontracten het gaat. DATUM 27 maart 2014 PROJECTNUMMER 7661.103 OPDRACHTGEVER VvE belang Onderzoek juiste toepassing 6-BTW 1 Inleiding Doel van het onderzoek VvE Belang voert regelmatig een online meningspeiling uit onder

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo RAPPORTAGE Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo Gemeente Veenendaal augustus 2017 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... ".. "... """... "... "... 1 1.1 Aanleiding en doel""... "".".".. "".. "."..... """".""".""..

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Breed inwonersonderzoek. Definitieve rapportage 5 april 2016

Gemeente Lopik. Breed inwonersonderzoek. Definitieve rapportage 5 april 2016 Gemeente Lopik Breed inwonersonderzoek Definitieve rapportage 5 april 2016 DATUM 5 april 2016 TITEL Breed inwonersonderzoek ONDERTITEL Definitieve rapportage OPDRACHTGEVER Gemeente Lopik Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn Exloo, mei 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. cliënten Wmo

Tevredenheidsonderzoek. cliënten Wmo Tevredenheidsonderzoek cliënten Wmo September 2015 Inhoud pagina Inleiding 3 Meedoen in Loppersum 4 Opzet onderzoek 5 Verantwoording 6 Bevindingen per thema 7 Samenvattend beeld 12 Bijlagen Introductiebrief

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

KLANTONDERZOEK WMO LEEUWARDEN

KLANTONDERZOEK WMO LEEUWARDEN KLANTONDERZOEK WMO LEEUWARDEN KLANTONDERZOEK WMO LEEUWARDEN - eindrapport - drs. K.B.M. de Vaan drs. P.E. Vrij Regioplan Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

De vraag is: Wat heeft u werkelijk nodig? Met hulp uit Mijn omgeving red ik Mijzelf prima. In deze brochure leest u hoe u uw zorg In eigen hand neemt.

De vraag is: Wat heeft u werkelijk nodig? Met hulp uit Mijn omgeving red ik Mijzelf prima. In deze brochure leest u hoe u uw zorg In eigen hand neemt. De vraag is: Wat heeft u werkelijk nodig? Met hulp uit Mijn omgeving red ik Mijzelf prima In deze brochure leest u hoe u uw zorg In eigen hand neemt. Wat heb ik werkelijk nodig? Niet uw beperking, maar

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Samen zoeken naar een oplossing Kunt u dingen niet meer die u vroeger wel deed? Heeft u moeite met het schoonhouden van uw huis? U wilt familie bezoeken maar u weet niet hoe? Lukt staand douchen niet meer?

Nadere informatie