SINT-NIKLAAS PROGRAMMA 14 OKTOBER 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN KLAAR VOOR MORGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SINT-NIKLAAS PROGRAMMA 14 OKTOBER 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN KLAAR VOOR MORGEN"

Transcriptie

1 SINT-NIKLAAS PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2012 KLAAR VOOR MORGEN 1

2 INHOUDSOPGAVE VISIE en 7 PRIORITEITEN 1. Ruimte voor initiatief 2. Veilig verkeer in beweging 3. Betaalbaar wonen 4. Veilige en propere buurten 5. Werken aan echte integratie 6. Zorgzame stad 7. Zuinig omspringen met stadsfinanciën VERTALING VAN ONZE 7 PRIORITEITEN IN DE VERSCHILLENDE BELEIDSDOMEINEN 1. Ruimte voor initiatief 1.1. Ruimte voor cultuur en vrije tijd 1.2. Ruimte voor kinderen en jongeren 1.3. Ruimte voor sport en recreatie 1.4. Ruimte voor ondernemen 1.5. Ruimte om te werken 1.6. Ruimte voor plattelandsbeleid en landbouw 1.7. Ruimte voor internationale samenwerking 2. Veilig verkeer in beweging 2.1. Veilig verkeer 2.2.Vlot verkeer 3. Betaalbaar wonen 3.1. Beter wonen 3.2. Goed wonen in een gezonde stad 4. Veilige en propere buurten 4.1. Sint-Niklaas, een verdraagzame en gastvrije stad 2

3 4.2. Leefbare ruimte 4.3. Een veilig en goed gevoel 5. Werken aan echte integratie 5.1 Tolerantie en wederzijds respect 5.2 Onderwijs als belangrijke hefboom 5.3 Het actief aanpakken van de werkloosheid onder allochtonen 5.4 Misbruiken streng aanpakken 5.5. Een resoluut terugkeerbeleid voor illegalen die zich met criminaliteit inlaten 6. Zorgzame stad 6.1. Voldoende kinderopvang 6.2. Kwaliteitsvol onderwijs 6.3. Zorg op maat 6.4. Seniorenbeleid 7. Zuinig omspringen met stadsfinanciën 7.1. Financieel beleid 7.2. Personeelsbeleid op mensenmaat 7.3. Patrimonium 7.4. Politie, Brandweer en veiligheid 3

4 VISIE en 7 PRIORITEITEN Bij gemeenteraadsverkiezingen is de betrokkenheid van de burger het grootst. Logisch want je woont, leeft, werkt, winkelt, ontspant, engageert je in je stad, gemeente of wijk. Het is daar waar je vragen, verwachtingen en suggesties hebt, dat je problemen ziet of een klacht hebt. De lokale gemeenschap is het favoriete werkterrein van CD&V: luisteren en spreken met mensen, alert zijn voor de dagdagelijkse problemen, actief werken aan oplossingen samen met de burger. Zo doen wij aan politiek, zo zullen wij ons ook de komende zes jaar inzetten om onze 7 prioriteiten voor Sint- Niklaas dag na dag om te zetten in krachtig beleid. 1. Ruimte voor initiatief Al wie initiatief neemt als ondernemer, organisator of vrijwilliger verdient onze volle waardering en sterke ondersteuning. We koesteren de vele vrijwilligers die actief zijn in sportclubs, in jeugdbewegingen, in sociale of culturele verenigingen. Blijvende steun, zowel financieel als logistiek, daar gaan we voor. Onze stad moet het economische middelpunt en kloppende winkelhart zijn van een hele regio. Een bereikbare binnenstad, voldoende parkeerlocaties, een gevarieerd aanbod van kwaliteitsvolle handelszaken brengen mensen in een levendig en aangenaam stadscentrum. 2. Veilig verkeer in beweging Veiligheid van fietsers en voetgangers staat voorop. Investeren in afgescheiden fietspaden en goed onderhouden voetpaden is cruciaal. Het openbaar vervoer moet blijvend gestimuleerd en uitgebouwd worden. Dit betekent absoluut niet dat de wagen niet meer welkom is. De binnenstad moet vlotter bereikbaar zijn voor het bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer en sluipverkeer moeten geweerd worden. 3. Betaalbaar wonen Kwaliteitsvol wonen is een recht voor elke mens. Door de stijgende prijzen zowel voor huur- als koopwoningen komt dit recht voor steeds meer mensen onder druk te staan. Een sterk woonbeleid voeren: voldoende sociale woningen voorzien, leegstand bestrijden, nieuwe woonprojecten en woonvormen stimuleren, zorgt dat mensen in hun eigen streek kunnen blijven wonen. 4. Veilige en propere buurten Graag buiten komen, mensen ontmoeten: dat doe je liefst in een veilige en propere buurt. Kort op de bal spelen bij overlast, een aanspreekbare wijkagent, goed onderhouden groenvoorzieningen en het stimuleren van inspraak en buurtinitiatieven zorgt dat jong en oud zich thuis voelt. 5. Werken aan echte integratie In onze stad leven steeds meer verschillende culturen samen. Dit is een vorm van rijkdom, maar ook een bron van ergernis. CD&V wil een streng, rechtvaardig en humaan asielbeleid. Streng aan de ingang, maar met alle kansen voor wie hier legaal verblijft. Wie zich wil integreren en de taal leert, krijgt dezelfde rechten en dezelfde plichten als alle Vlamingen. 6. Zorgzame stad Voor CD&V is iedereen inbegrepen. Wij laten niemand vallen en hebben oog voor ieders noden. Voldoende kinderopvang, kwaliteitsvol onderwijs, investeren in thuiszorg en zorgvoorzieningen, aandacht voor mensen met een beperking of een laag inkomen, participatie van senioren: in elke levensfase zorg op maat. 7. Zuinig omspringen met stadsfinanciën Belastingsverhoging kan niet! In financieel moeilijke tijden pleiten we voor duidelijke keuzes: de tering naar de nering zetten. Zuinig omspringen met stadsmiddelen in alle beleidsdomeinen moet de stadsschuld verkleinen en de toekomst veilig stellen voor onze kinderen en kleinkinderen. 4

5 Deze prioriteiten kwamen tot stand door ons oor te luisteren te leggen bij het brede middenveld in onze stad en door in gesprek te gaan met onze burgers en verenigingen. Onze 41 kandidaten, uit diverse geledingen van onze stad, zullen de komende 6 jaar deze prioriteiten omzetten in beleid. Met ruime ervaring, gedurfde vernieuwing en sterke verjonging zullen wij enthousiast werken aan een stad en deelgemeenten waarin iedereen zich echt thuis voelt. 5

6 1.RUIMTE VOOR INITIATIEF 1.1 Ruimte voor cultuur en vrije tijd Cultuur is het cement van een levendige en een welgezinde samenleving. Cultuur schept kansen tot ontmoeting, het daagt ons uit om talenten te ontplooien, de eigen blik te verruimen, te experimenteren, creatief en scheppend actief te zijn. Cultuur van iedereen Bouwen aan cultuur is het werk van vele partners samen. Een levendige en toegankelijke bib, een cultuur- of gemeenschapscentrum met een gevarieerd aanbod, boeiende musea en kwalitatieve academies: ze zorgen er samen voor dat de liefhebber van cultuur zijn gading vindt. Cultuur in een stad of een gemeente is echter niet alleen een kwestie van sterke stedelijke instellingen, geleid door bekwame professionals. Cultuur wordt ook gedragen door heel veel vrijwilligers: mensen gepassioneerd door muziek, toneel, dans, fotografie, heemkunde, literatuur, beeldende kunst, vrijwilligers die zich inzetten in socio-culturele organisaties Zij zorgen dat cultuur leeft in elke wijk, in elke straat. Daarom verdienen ze naast waardering ook een sterke ondersteuning, zowel logistiek als financieel. Voldoende en betaalbare ruimte om te repeteren of tentoon te stellen, infrastructuursubsidies voor wie zelf een gebouw heeft en onderhoudt en extra stimulansen voor wie zijn ruimte ook voor anderen ter beschikking wil stellen. Kunstenaars en creatieve individuen ervaren een ondersteunend klimaat. Zij hebben een stedelijk aanspreekpunt dat hen wegwijs maakt in mogelijke ondersteuning, atelierruimte. Cultuur voor iedereen Cultuur mag niet elitair zijn, cultuur is er voor iedereen. Een kansen- of cultuurpas kan de financiële drempel voor mensen met een laag inkomen verlagen. Namiddagvoorstellingen of zondagochtendvoorstellingen doen de senior de weg naar de schouwburg hervinden. Via de scholenwerking maakt elk kind kennis met het museum of het cultuurcentrum. Het taalpunt in de bib stimuleert anderstaligen om de rijkdom van de Nederlandse taal en literatuur te ontdekken. Jong of oud, professional of vrijwilliger, kunstenaar of amateur, overheid of burger: samen zorgen we dat cultuur leeft in onze stad. Voldoende locatieprojecten in wijken en in de deelgemeentes, in scholen, woon- en zorgcentra zorgen dat cultuur bij de mensen gebracht wordt. Cultuurstad Sint-Niklaas heeft veel troeven om zich als cultuurstad voor de ruimere regio te profileren: Mercator, grafiek, poëzie en literatuur, Reynaert, de Sint, ballons, textiel Een eigen uniek profiel creëren werkt mee aan de fierheid van de inwoners op hun stad. 6

7 Cultuurcentrum Het cultuurcentrum (Stadschouwburg, Vrije Ateliers, tentoonstellingsbeleid ) heeft een rijk gevuld en divers cultuuraanbod dat door steeds meer burgers gesmaakt wordt. Er moeten voldoende mensen en middelen blijven om het culturele aanbod op peil te houden en te versterken. CD&V bepleit het verstevigen van de namiddagprogrammatie voor de groeiende groep senioren, het versterken van locatieprojecten en het volop inzetten op cultuureducatie. De goede samenwerking met het onderwijs is in een scholenstad een prioriteit. De samenwerking met de Casino is een meerwaarde, blijvende afstemming van het muziekaanbod is noodzakelijk. De samenwerking en ondersteuning van de amateurkunsten blijft behouden. Het tentoonstellingsbeleid van een cultuurcentrum is gericht op hedendaagse beeldende kunst. Ruimte voor experiment en jong talent staan voorop. Sinart en samenwerking met Warp wordt verdergezet. De kunstkringen en individuele kunstenaars zijn blijvende partners in het tentoonstellingsbeleid. De sterkte van de Vrije Ateliers ligt in de grote toegankelijkheid en de lage drempel om actief en op maat creatief bezig te zijn. Deze troef moet behouden blijven, de afstemming met de academies wordt versterkt De stedelijke bibliotheek De bibliotheek groeide de voorbije jaren uit tot een dynamisch cultuurhuis, waar boeken, literatuur, muziek en digitale media centraal staan. De komende jaren staan in het teken van de grondige vernieuwing van de infrastructuur op het Hendrik Heymanplein, waar bib, archief en het documentatiecentrum Bibliotheca Wasiana onder één hedendaags dak komen. Culturele toegankelijkheid en aantrekkelijkheid, ruimte voor ontmoeting en voor studie, samenwerking met culturele partners, papier en digitaal: de bib is een huis met vele kamers. CD&V pleit voor de verdere uitbouw van het taalpunt (voor moeilijke lezers), de jeugd- en scholenwerking en initiatieven om de digitale kloof te dichten. Het behoud van filialen in de deelgemeenten en bibpunten in de wijken ondersteunt het CD&V principe cultuur naar mensen. De bib is samen met het cultuurcentrum de trekker om Sint-Niklaas te profileren als dé Vlaamse stad van de poëzie Het stedelijk archief Het stadsarchief is het geheugen van de stad en de vele burgers die er leven/leefden. Verwerven, beheren en ontsluiten van dit stedelijk geheugen is belangrijk. Het archief zet de komende jaren in op digitalisering en digitale ontsluiting. De sterke publiekswerking is een culturele meerwaarde in de stad De stedelijke musea De stedelijke musea bevinden zich op 3 sites in de stad (Salons voor Schone Kunsten - Stationsstraat, STEM Zwijgershoek en Mercatormuseum Zamanstraat ). De piste om te komen tot één sterke museumsite aan een groener Zwijgershoekplein (met behoud van parkeerruimte) en Mercatorpark moet onderzocht worden. De stedelijke musea zetten volop in op de unieke Mercatorcollectie (i.s.w.m. KOKW). Het vernieuwde Mercatormuseum wordt uitgebouwd tot een wetenschappelijke trekpleister voor de stad en regio. 7

8 De educatieve werking van de musea wordt verder uitgebouwd, tijdelijke en sterke tentoonstellingsprojecten zorgen voor klantenbinding. Het exlibriscentrum profileert zich nadrukkelijk als hét Vlaamse centrum van de kleingrafiek. Het groeit uit tot een expertisecentrum waar wetenschappers, verzamelaars, studenten en liefhebbers ruimte krijgen voor onderzoek. De publiekswerking en de educatieve werking worden verder op punt gezet. Hiervoor dienen de nodige middelen en mensen voorzien te worden Cultuurparticipatie Om cultuur betaalbaar te houden ook voor mensen met een laag inkomen zal het systeem van de kansenpas of de vrijetijdspas blijvend moeten uitgebouwd worden. De stad zet in op het actief begeleiden van de meest kwetsbaren naar de kansenpas en naar het vrijetijdsaanbod zelf. Daarnaast zullen de toekenningvoorwaarden moeten geëvalueerd worden om ongewilde genieters van de kansenpas te vermijden Cultureel verenigingsleven Cultuur leeft in alle straten dankzij de inzet van vele vrijwilligers in de vele culturele verenigingen die onze stad rijk is. CD&V wil een nog krachtiger waarderings- en ondersteuningsbeleid via: - Minimum de indexering van de bestaande werkingssubsidies voor culturele verenigingen. - Het ter beschikking stellen van voldoende en betaalbare infrastructuur waar verenigingen kunnen repeteren, exposeren - Het toekennen van subsidies of renteloze leningen aan culturele verenigingen en organisaties die hun infrastructuur willen vernieuwen en ter beschikking stellen van derden. - Met culturele verenigingen of partners kunnen convenanten worden afgesloten die de wijze van structurele ondersteuning en samenwerking op langere termijn regelen (vb. t Ey in Belsele, De Vlasbloem in Nieuwkerken, Theater Tiret, JTO.) De avond van de cultuurprijzen blijft het jaarlijks waarderingsfeest voor iedereen die als organisator of vrijwilliger cultuur naar mensen brengt of mensen naar cultuur brengt. Om de inspraak en participatie in het cultuurbeleid van de stad te maximaliseren moet de vertegenwoordiging van culturele partners in de cultuurraad geoptimaliseerd en verruimd worden. De adviesraad dient goed en tijdig geïnformeerd en betrokken worden bij de opbouw van alle belangrijke culturele dossiers. Er moet meer sectoroverschrijdend gewerkt worden. De integratie van verschillende culturele adviesraden moet bekeken worden, net als een overlegplatform tussen de adviesraden van diverse sectoren (cultuur, sport, jeugd.) Permanent overlegorgaan tussen de verschillende adviesraden In onze stad zijn duizenden mannen, vrouwen, jongeren en kinderen actief in een sportclub,een jeugdbeweging, een toneelvereniging, een seniorenbeweging, een jeugdbeweging of een sociale organisatie. Gedreven vrijwilligers trekken de kar en zorgen ervoor dat er in alle deelgemeenten, wijken en straten van de stad mogelijkheden zijn voor actieve vrijetijdsbesteding. De sterke ondersteuning van al die actieve mensen is een kerntaak voor een stad in beweging. Adviesorganen moeten daarom maximaal hun rol als adviesorgaan blijven uitoefenen. Zij worden betrokken van bij de voorbereidingsfase bij elke beleidsbeslissing die te maken heeft met hun beleidsdomein. Samenwerking met diverse adviesraden moet kunnen. 8

9 CD&V pleit voor de oprichting van een permanent overlegorgaan over de verschillende sectoren heen. Vertegenwoordigers van sport, jeugd, senioren en socio-culturele verenigingen bewaken samen de noodzakelijke ondersteuning zowel op het vlak van werking als infrastructuur. Een permanent overlegorgaan, dat zicht heeft op het geheel, brengt de noden van de verenigingen in kaart en werkt samen met de diensten een transparant subsidiereglement uit (nu heeft elke sector zijn eigen reglement) en adviseert het beleid over een billijke verdeling van de middelen, zowel voor infrastructuur als voor werking. De oprichting van een permanent overlegorgaan geeft verenigingen meer inspraak en verhoogt de transparantie van het gevoerde beleid over de verschillende sectoren en bevoegdheden heen. Dit voorstel spoort samen met het beleid dat gevoerd wordt op Vlaams niveau. Ook steden en gemeenten zullen niet langer verschillende beleidsplannen moeten indienen (sportbeleidsplan, cultuurbeleidsplan, jeugdbeleidsplan.) maar één overkoepelend beleidsplan gekoppeld aan een transparante verdeling van de beschikbare middelen Toerisme Sint-Niklaas mag meer ambitie tonen op vlak van toerisme. De kerntaak is voor CD&V het aantrekken van toeristen naar Sint-Niklaas en een attractief aanbod maken voor dag- en verblijfstoerisme. Sint-Niklaas heeft sterke troeven, tradities en verworvenheden: ballonstad, grootste markt, recreatie, culinair met streekproducten en eigen brouwerijen, stad van de Sint, natuur in de deelgemeenten Hart van het Waasland waar Reynaert thuis is. CD&V pleit voor de ontwikkeling van een eigen stedelijk toeristisch strategisch plan , gesteund op voormelde toeristische pijlers. Een evaluatie van de resultaten van de afgelopen jaren en een analyse van de veranderende omgeving, moet de basis vormen voor een vernieuwde strategische visie. Samen met de betrokken overheden, lokale partners en toeristische ondernemers, wordt deze visie om gezet naar een werkbaar actieplan. De opmaak dient te gebeuren door een extern consultatiebureau, waarbij gemikt wordt op financiële steun vanwege Toerisme Vlaanderen. Het optrekken van het promotiebudget om citymarketingcampagnes op te zetten is een noodzaak en kan onder meer verwezenlijkt worden door niet langer in te zetten op het aantrekken van populaire tv-producties. CD&V pleit voor een heroriëntatie van de functieomschrijving van de dienst toerisme. Populaire activiteiten zoals de bloemenmarkten, de Trip Toegankelijk Toerisme en de Sint-Niklase dag te Blankenberge, ten gunste van de Sint-Niklase bevolking kunnen behouden blijven, maar de organisatie van deze activiteiten en de ervoor aangewende middelen moeten worden herschikt in functie van de specialiteit van iedere stadsdienst. Het aanbod voor groepsbezoeken dient uitgebreid en vernieuwd, waarbij men enerzijds moet waken over de kwaliteit van de stadsgidsen en anderzijds geen schrik mag hebben om ook de toeristische sector de 21e eeuw te laten binnenwandelen: toepassingen van innovatieve en moderne technologieën boeien bezoekers evenzeer. Een update van de stadswebsite met een afzonderlijk, duidelijk aangeduid luik speciaal op maat van de toerist die op zoek is naar informatie over de te bezoeken stad is een eerste stap. Ook de externe ontwikkeling van een toeristische applicatie voor mobiele telefoons, specifiek gericht op individuele bezoekers, met aanbod inzake bezienswaardigheden, logies, enz. is verrijkend in het aanbod. Wat de locatie van de dienst toerisme betreft wenst CD&V een zichtbaar en toegankelijk gebouw. Het pand waarin de dienst op heden gevestigd is heeft zijn meerwaarde (historiek, uitstraling,..), maar ook zijn tekortkomingen. De integratie van het toeristisch infokantoor in een bestaande dienst (bijvoorbeeld de vernieuwde stadsbibliotheek) biedt vernieuwende mogelijkheden. 9

10 Evenementen en feestelijkheden CD&V is fan van evenementen: op de grote markt, op pleinen en in buurten in de stad en in de deelgemeenten. Inwoners ontmoeten er elkaar, het zorgt voor een vakantiegevoel dicht bij huis én wie is er niet fier als hij Sint- Niklaas op televisie ziet verschijnen tijdens één van de grotere evenementen? Ons motto voor de komende zes jaar is: Versterken: niet meer, maar beter. De speerpunten van het evenementenbeleid worden verder uitgebouwd: Sint-Niklaas zomert, de Vredefeesten (Ballonfeesten en Villa Pace), Stad van de Sint en Sint-Niklaas Wintert zijn unieke stedelijke evenementen die verder uitgebouwd worden in samenwerking met plaatselijke organisaties en verenigingen. Vertrouwen: niet alles wat we zelf doen, doen we beter. Het aantrekken en ondersteunen van private organisatoren is financieel interessanter dan als stad zelf organiseren. De Parkies op zomerse dinsdagen of het Viva Lola zijn daar prima voorbeelden van. De installatie van een feestloket zorgt voor een duidelijk aanspreekpunt voor organisatoren en aanvragers. Ze worden wegwijs gemaakt in de noodzakelijke administratie en veiligheidsvoorschriften, ze krijgen informatie over logistieke en mogelijke financiële ondersteuning. Vanuit het feestloket vertrekt ook alle informatie en vorming voor wie een evenement, maar net zo goed een fuif wil organiseren op het grondgebied van de stad. De inzet en het verhuur van feestmateriaal blijft behouden, maar wordt geoptimaliseerd. Een efficiënt geautomatiseerd proces voor verhuur en beheer van feestmateriaal, een afhaalsysteem om de personeelskost onder controle te houden worden verder uitgewerkt. 1.2 Ruimte voor kinderen en jongeren Kindvriendelijkheid blijft één van de belangrijkste toetsstenen in het dagdagelijks beleid van de stad. Om kinderen en jongeren mee te laten participeren, pleiten we voor versterking (uitbreiding van schoolvakanties, behoud van jobstudenten) van de werking van de pretcamionette. De pretcamionette is het ideale hulpmiddel om sport en spel tijdens de schoolvakanties bij de kinderen en jongeren te krijgen. Er kan ook worden onderzocht of het mogelijk is naast de pretcamionette, een cultuurcamionette in te zetten. CD&V pleit ervoor om het Huis van de Sint te behouden in de Salons voor Schone Kunsten. In samenwerking met de Jeugddienst kunnen tijdens de schoolvakanties extra activiteiten georganiseerd worden voor kinderen van jaar. De wijken moeten actief gestimuleerd worden om tijdens de zomervakantie een speelstraat in te richten. De jeugdverenigingen moeten verder gestimuleerd worden om hun lokalen te verbouwen tot gebouwen die voldoen aan de brandveiligheid. Subsidies en begeleiding bij het (ver)bouwingsproces moeten dit bewerkstelligen. Kleine herstellingen en aanpassingswerken moeten aan gunstige en eerlijke tarieven kunnen uitgevoerd worden via een raamovereenkomst die door de stad wordt aanbesteed. Er moet voldoende geluidsarme repetitieruimte worden voorzien waar jong talent zich kan ontplooien. De inhaalbeweging rond jeugdinfrastructuur moet verdergezet worden, hetzij door subsidies dan wel door het toekennen van renteloze leningen aan jeugdverenigingen. 10

11 Niet alleen de jeugdverenigingen, ook de jeugdhuizen kunnen rekenen op een duwtje in de rug. CD&V is van oordeel dat de jeugdhuizen die aan een nieuwbouw toe zijn, moeten evolueren van jeugdinfrastructuur naar heuse gemeenschapscentra. Belsele kan daarbij een typevoorbeeld worden. De site van De Klavers en jeugdhuis De Galjaar leent zich perfect tot de oprichting van een gemeenschapscentrum, waar verschillende jeugd- en andere verenigingen met respect voor elkaar gebruik kunnen maken van dezelfde infrastructuur. Een aparte instuifruimte voor de jeugd hoort daar uiteraard bij. Ook de situaties in Sinaai en Nieuwkerken moeten in het licht van deze vernieuwende evolutie geplaatst worden. CD&V pleit er tevens voor de jeugdhuizen verder professioneel te ondersteunen. Het afstemmen van fiets-, bus- en treinverbindingen op de schoolgaande en uitgaande jeugd is een zorg die verder aan bod komt bij mobiliteit. CD&V streeft naar een verdere uitbreiding van het systeem van nachtbussen. Een belangrijke aanvulling op de bestaande systemen is het inzetten van "laatavondbussen" in Sint-Niklaas en haar deelgemeenten. Het netwerk van De Lijn biedt hiervoor perfecte mogelijkheden. Participatie en inspraak van de jeugd bij het beleid is essentieel. Er wordt nagegaan op welke wijze de jeugd kan vertegenwoordigd worden in het bestuur van De Ster, t Bau-Huis of andere organisaties en structuren die aanleunen bij jeugdzaken. Ook de oprichting van een bevoegdheidsoverkoepelend overlegplatform kadert binnen een optimalisatie van de verschillende bevoegdheidsgebonden adviesraden. 1.3 Ruimte voor sport en recreatie Gemeenten spelen een belangrijke rol in de uitbouw van een aanbod van laagdrempelige en nabije sport-, recreatie- en vrijetijdsbeleving. Voldoende kwalitatieve accommodaties met een degelijke uitrusting vormen één van de basisvoorwaarden om sportbeoefening mogelijk te maken. Alle erkende sportclubs moeten blijvend ondersteund worden in hun werking, met bijzondere aandacht voor de jeugdwerking en met voldoende kansen voor de individuele sporters, de kansenpassers en personen met een beperking Stedelijke sportinfrastructuur De verbetering en vernieuwing van de sportinfrastructuur is een blijvende zorg. Faciliteiten voor personen met een beperking worden niet vergeten in o.a. Sinbad, De Witte Molen, De Mispelaer, De Klavers en Ter Beke. Het gemeenschapsgericht denken (samenwerking tussen sport, cultuur en jeugd) in de deelgemeenten moet verder uitgewerkt worden. Het behoort tot de mogelijkheden om gemeenschapssites op te richten in de deelgemeenten. Gemeenschapssites worden warme locaties waar iedereen zich thuis voelt. Voor al deze gemeenschapssites wordt een duidelijke visie uitgewerkt. Wat willen we gerealiseerd zien: Sinbad Vernieuwen van de geluidsinstallatie Creëren van een fitnessruimte Meer douchefaciliteiten om schoolgroepen sneller te laten circuleren Leegstaande lokalen gebruiken / ter beschikking stellen ten behoeve van de gemeenschap Witte Molen Renovatie van de kleedkamers Moderniseren van sanitair (met aandacht voor personen met een beperking) Uitbreiding van de lift (met aandacht voor personen met een beperking) Installeren van tillift voor rolstoelsporters De Mispelaer 11

12 Sommige sportverenigingen vinden geen ruimte meer in bestaande accommodaties. In dergelijke situaties dienen er mogelijkheden gezocht om elders in de deelgemeente de nodige ruimte ter beschikking te stellen. De Klavers Deze gemeenschapssite verder uitbouwen en ontwikkelen om ruimte te voorzien voor JC De Galjaar en Budokwai. Een nieuwe vloer in de polyvalente zaal moet aandacht hebben voor de noden van de verschillende gebruikers. Vernieuwen van de geluidsinstallatie Ter Beke Deze gemeenschapssite verder uitbouwen en ontwikkelen om oplossingen te vinden voor de voetbalterreinen, de plaatselijke judoclub en KLJ Sinaai. De bouw van het gemeenschapscentrum Troelant wordt opgestart. Het speelbos wordt aangelegd. Openbare sport- en speelterreinen Het actieplan speelweefsel werd opgemaakt voor de stadskern in samenspraak met stadsdiensten, adviesraden, verenigingsleven. Het actieplan speelweefsel is voor CD&V de leidraad voor het toekomstig beleid i.v.m. openbare sport- en speelterreinen rekening houdend met spreiding, de facilitering, toegankelijkheid, onderhoud en verkeersveiligheid. We pleiten ook voor de opmaak van een actieplan speelweefsel voor de deelgemeenten. Bij het hernieuwen van bestaande concessies steeds aandacht hebben voor de kansen voor het verenigingsleven, naast de diverse ingrepen die de huisvesting van de clubs moeten waarborgen vergt dit een gecoördineerde aanpak. Deze aanpak kan uitgewerkt worden door het overlegplatform Eigen clubinfrastructuur - clubsubsidies Clubs die eigen infrastructuur gebruiken daartoe blijven aanmoedigen met een aangepast reglement dat subsidies voorziet voor instandhouding en verbetering van de infrastructuur. Hiervoor zijn investeringstoelagen noodzakelijk. CD&V pleit voor om de investeringen qua eigen sportinfrastructuur gelijkwaardig te behandelen dan de beleidsdomeinen jeugd en cultuur. Meer eenvormigheid en transparantie tussen de verschillende sectoren. Huursubsidies bieden kansen voor verenigingen die geen eigen infrastructuur bezitten. Via de sportraad de koepelwerking extra stimuleren waardoor meerdere clubs binnen dezelfde sporttak samen kunnen gehuisvest worden. Het multifunctioneel gebruik van eventuele gebouwen die nu meermaals in de week leeg staan. Hogere subsidies voor kwalitatieve jeugdbegeleiders kan zeker, dit moet afgewogen worden ten opzichte van officieel verloonde en dus professionele trainers. We streven naar een eenvoudig administratiesysteem voor clubbestuurders secretarissen Samenwerking scholen Om aan de voortdurend stijgende vraag naar sportruimte te kunnen voldoen moet maximaal gebruik gemaakt worden van de sportinfrastructuur binnen scholen. Hiervoor moet een coherent systeem worden uitgewerkt voor het opstellen en het gebruiken van de schoolsportinfrastructuur. We kunnen ze daartoe aanmoedigen door een billijke gebruiksvergoeding en eventueel noodzakelijke aanpassingen (bvb. een afzonderlijke ingang van de schoolsporthal) betoelagen Andersgeorganiseerde sport Om de andersgeorganiseerde sport te blijven ondersteunen is het wenselijk om deze functie(s) te behouden op de sportdienst. Zij kunnen inzetten op: Buurtsport 12

13 Waar de doelgroep aanwezig is, mee participeren (vb. buitenspeeldag) Het Open Stasion-project ondersteunen en uitbouwen Sportinitiatieven uitwerken die linken leggen tussen sportclubs, scholen en buurten De Ster De CD&V wenst het specifieke karakter van het recreatiepark De Ster als groene long en familiaal recreatiepark met regionale uitstraling te versterken. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in vernieuwing en uitbreiding. Er wordt onderzocht of er een wisselwerking kan ontstaan met het domein Westakkers. De Ster blijft in handen van de stad: het beleidsorgaan het dichtst bij de burger. Veel aandacht en zorg wordt besteed het onderhoud van de infrastructuur. Een goede promotie en openheid voor nieuwe initiatieven zorgt dat nieuwe doelpublieken aangesproken worden. 1.4 Ruimte voor ondernemen Een dynamische middenstand in een bereikbare stad Onze stad is geen slaapstad maar het kloppende economische en winkelhart van een hele regio. Een aantrekkelijk stadshart dat goed bereikbaar is, een gevarieerd aanbod heeft en aangenaam is om er te verblijven, is dan ook een evidente prioriteit. We moeten onze stad durven verkopen, een duidelijk profiel aanmeten. Activiteiten die hierin niet passen, moeten we een aangepaste plaats geven. De inspanningen betreffende citymarketing moeten worden verdergezet. Citymarketing staat niet op zich, doch een weldoordacht concept is uit te denken, een concept dat economie, toerisme cultuur en andere beleidsdomeinen duidelijk overkoepelt. Onze stad moet zich een duidelijk en herkenbaar profiel aanmeten. De werking van het centrummanagement (in de stadskern) moet verder worden uitgebouwd. Er mag niet enkel worden ingezet op de organisatie van evenementen of kleinschalige promotie; ook een actief winkelstraatmanagement en kennisopbouw moeten aan de orde zijn. De winkeliersverenigingen moeten ook zelf het heft in handen nemen en we moeten hen stimuleren om initiatieven te ontwikkelen. Winkeliers, eigenaars, middenstandsverenigingen en het stadsbestuur moeten gezamenlijk een plan uitwerken en uitvoeren om de stadskern aantrekkelijk te maken voor de klant van de 21ste eeuw. Aantrekkelijke winkelstraten zijn levendige straten met opgeknapte gevels, kwalitatieve handelszaken en zo weinig mogelijk leegstand. Via subsidiëring trachten we in het kernwinkelgebied hierop zo effectief mogelijk in te grijpen. We pleiten ook voor de onverkorte toepassing van de IKEA-wet: we gaan voor de versterking van de stadskern en trachten baanwinkels te weren. Een bruisend stadshart vraagt om activiteiten en evenementen. Een goede interactie tussen de stedelijke evenementenmanager en het centrummanagement moet worden bewaakt. Bij activiteiten die plaatsvinden in onze stad zou steeds gezocht moeten worden naar synergie met de middenstand en lokale bedrijven en vice versa. De mobiliteit in onze binnenstad blijft een pijnpunt. Bezoekers naar onze stad lokken, en dus ook potentiële klanten, vereist een bereikbare binnenstad met duidelijk signalisatie van parkeermogelijkheden. Het scheiden van het bestemmingsverkeer van het doorgaande verkeer bij het voltooien van de Westelijke en Oostelijke tangenten zal de verkeersdoorstroming verbeteren. Tegelijk met de verdere herinrichting van de stadsring moeten een aantal parkeerlocaties beter bereikbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van innovatieve bewegwijzering of aanpassingen van de infrastructuur. 13

14 Het succes van het gratis zaterdagparkeren in de parking op de Grote Markt toont aan dat ook het aspect betaalbaarheid van het parkeren belangrijk is. Ook het creëren van bijkomende parkeerplaatsen moet in een groeiende stad bespreekbaar zijn. Het clusteren van parkeernoden op nieuwe of bestaande locaties kan mogelijk ook een oplossing bieden voor de overlast die het sluikparkeren in een aantal stadswijken veroorzaakt. Samenvattend, het stadshart moet voor bestemmingsverkeer beter bereikbaar zijn Een economisch gezonde stad Onze stad ligt in het hart van het Waasland, aan het kruispunt van verschillende snel- en spoorwegen, is onze stad ook geografisch ideaal gelegen voor het blijvend aantrekken van ondernemers, van detailhandel tot kleine en middelgrote industrie. De stad moet streven naar een ondernemersvriendelijk klimaat waar de ondernemer zich thuis voelt, waar ruimte voor initiatief wordt gecreëerd en waar een dynamische sfeer heerst. CD&V pleit voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent ondernemen met aandacht voor de drie P s: people, planet en profit. People staat voor de mensen binnen en buiten de onderneming, planet voor de gevolgen voor het (leef)milieu en profit voor de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten. Deze benadering levert langetermijnwinst op voor ondernemers en maatschappij. Het nieuwe bestuur moet een lange termijn visie ontwikkelen met een korte termijn invulling, gebaseerd op voormeld principe van de 3 P's. De opmaak van een degelijk economisch beleidsplan is onontbeerlijk. Kernwoorden daarbij moeten zijn: de ondersteuning van creativiteit, innovatie, vakmanschap en sfeer. Een duidelijke visie omtrent het handelsapparaat, het ondernemerschap in al zijn gedaanten en de gemeentelijke uitstraling moeten hierin worden ontwikkeld. Aandacht voor de lokale economie en voldoende werkgelegenheid voor eigen inwoners is belangrijk. Een job en dus ook een inkomen staat immers garant voor een goede leefkwaliteit. Ondernemen moet ruimte krijgen, zowel letterlijk als figuurlijk. Onze stad groeit. De komende jaren moeten we er dan ook werk van maken dat ook de tewerkstellingsmogelijkheden meegroeien. Voldoende en aangepaste bedrijventerreinen zijn noodzakelijk. Daarin moet mobiliteit een aandachtspunt blijven: leveranciers, klanten maar ook werknemers moeten zo efficiënt en veilig mogelijk ter bestemming geraken. Maar ook andere aspecten bv. voldoende kinderopvang in de onmiddellijke nabijheid zijn belangrijk. De stad moet, in samenwerking met handelsverenigingen, een actief lokalisatiebeleid voeren naar starters toe. Bedoeling is om starters te begeleiden naar de meest interessante plaatsen om een zaak te openen en zo leegstand aan te pakken en te voorkomen. Bij grootschalige vernieuwingsprojecten of bij woonontwikkelingsprojecten moet de stad aandacht hebben voor voorzieningen voor buurtverzorgende handel. Interwaas blijft als partner van de stad een voorname rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe kleinschalige industriezones of de uitbreiding van bestaande. We streven naar een éénloketoplossing (= een ambtenaar voor lokale economie) voor alle belangrijke thema s die het lokale bedrijfsleven en zelfstandigen aangaan. Ook startende ondernemers of investeerders die activiteiten willen ontplooien in onze stad of haar deelgemeenten moeten hier een aanspreekpunt vinden. Speciale aandacht verdienen de nieuwe starters die starten vanuit bijberoep of vanuit hun opgedane expertise. 14

15 Om de noden correct af te stemmen is een structureel overleg met het economische middenveld noodzakelijk. De stad kan hier een belangrijke regierol vervullen. Dit loket moet ook zelf initiatieven ontplooien op vlak van sensibilisering over duurzaamheid, veiligheid en de promotie van de economische opportuniteiten van onze stad en haar deelgemeenten (dit staat uiteraard niet los van het citymarketing project). Bruggen bouwen naar andere stedelijke (politie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke ordening), provinciale en Vlaamse diensten en instellingen is essentieel. We pleiten voor administratieve vereenvoudiging zowel op het vlak van reglementering als op het gebied van fiscaliteit. Tal van heffingen schieten thans hun historisch doel voorbij en zorgen ervoor dat ondernemers het bos door de bomen niet meer zien. Een inventarisatie en een doordachte vereenvoudiging zijn noodzakelijk. We streven naar optimale transparantie: wie onderneemt in onze stad moet van bij aanvang duidelijkheid hebben Permanent overleg tussen gemeente en middenstand/ondernemers is een noodzaak om tot een goed handelsen economisch beleid te komen en om te investeren in aantrekkelijke centra waar het goed is om te winkelen én te wonen. De bruggen tussen onderwijs en het lokale bedrijfsleven moeten versterkt worden. Het promoten van de middenstands- en beroepsopleidingen, (zeker die aansluiting hebben op de arbeidsmarkt bv. de bouwsector) en het ondersteunen van initiatieven die de ondernemingszin stimuleren en scholen en bedrijfsleven samenbrengen, is belangrijk. Creatieve economie is een wisselwerking tussen de traditionele sectoren van de economie, zoals landbouw, industrie en dienstverlening en de cultuursector. Deze komt het meest aan bod in de architectuur, evenementen, het onderwijs, ambachten, beeldende sectoren, muziek, reclame, media en de ICT-wereld. De stad kan, door deze relatief nieuwe vorm van economie te ondersteunen, een aantrekkingspool worden voor creatievelingen en innovatie stimuleren. 1.5Ruimte om te werken Sociale economie Zoveel mogelijk mensen aan het werk in de buurt van hun woonplaats aan een deftig loon: dit moet het streefdoel zijn. Het beleid moet hierbij vooral ook inzetten op werkzoekenden die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. De stad ontwikkelt hiervoor samen met de kansengroepen een aangepast werkgelegenheidsbeleid dat afgestemd is op hun noden. Zo dienen tewerkgestelde leefloontrekkers (artikel 60- ers) intensief begeleid te worden naar regulier en duurzaam werk en dit ook in samenwerking met derden. De ondersteuning en uitbreiding van de sociale economie is een evidentie. Ook het stadsbestuur besteed opdrachten uit via sociale tewerkstelling. Een uitbouw van het opleidings- en oriëntatiecentrum Den Azalee is noodzakelijk. Ook in het regulier arbeidscircuit (inzake arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, ) dringen aanpassingen zich op richting socialere economie om de tewerkstelling van kansengroepen mogelijk te maken. Sociale tewerkstelling moet dus ook in de privésector worden aangemoedigd samen met een actieve begeleiding op de arbeidsvloer PWA-werking De PWA-ers worden niet aan hun lot overgelaten. De PWA-werking dient maximaal behouden te blijven en moet beter en regelmatig gepromoot worden, zodat aanbod en vraag elkaar continu kunnen vinden. 15

16 In relatie met reële sociale behoeften van de bevolking kunnen nieuwe initiatieven uitgewerkt worden of bestaande uitgebreid. De aanwending van de financiële reserves kan hiervoor een stimulans betekenen. 1.6 Ruimte voor plattelandsbeleid en landbouw Onze stad heeft naast zijn verstedelijkte stadskern gelukkig ook de aangename open ruimte van zijn platteland. Een dynamisch, aangepast plattelandsbeleid en de nodige aandacht en blijvende ondersteuning van onze land- en tuinbouw zijn dan ook een vanzelfsprekendheid. Een effectief beleid kunnen we enkel bereiken door voldoende inspraak van de lokale land- en tuinbouwers. In de land- en tuinbouwraad zijn alle verenigingen vertegenwoordigd die in onze stad in de agrarische sector actief zijn. Hun terreinkennis moeten we dan ook valoriseren. Door een goede samenwerking met het Land- en tuinbouwcentrum kunnen we bijdragen tot kennisuitwisseling en de permanente vorming van onze land- en tuinbouwers. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het uitgangspunt van onze ruimtelijke ordening, ook voor het platteland. Bij de verdere uitwerking en opvolging ervan krijgt de sector voldoende inspraak om ook in de toekomst een levenskrachtige land- en tuinbouw in onze stad mogelijk te blijven maken. Daartoe moeten we ook de nodige rechtszekerheid garanderen. De dienst landbouw moet een speerpunt zijn in de contacten met de stadsdiensten. Deze dienst is het eerste aanspreekpunt binnen de stadsdiensten en staat in voor een degelijke en correcte begeleiding van onze landen tuinbouwbedrijven. Daarnaast houden zij onze land- en tuinbouwers op de hoogte met de nodige, correcte en volledige informatie. Goed onderhouden waterlopen en straatgrachten voorkomen wateroverlast. De reeds succesvolle bestrijding van de ratten zou uitgebreid moeten worden met de bestrijding van schadelijke vogels (vnl. kauwen en kraaien). Deze stadsvogels teisteren niet enkel land- en tuinbouwers maar verstoren ook de normale fauna en geven aanleiding tot meer schouwbranden in woningen. Regelmatig en structureel onderhoud van landbouwwegen komt iedereen te goede. Het zijn per definitie trage, groene wegen die zich perfect lenen voor recreatief medegebruik. Goed onderhouden, op gepaste wijze aangelegde plattelandswegen zijn ook veilige wegen. We moeten onze land- en tuinbouw ook durven promoten en mee het positieve imago van de sector uitdragen. Gepaste evenementen die jongeren aantrekken zoals Boerderij in de stad maar ook kleinschaliger initiatieven zoals De Dag van de Landbouw, opendeurdagen, bedrijfsbezoeken, schoolbezoeken, jaarmarkten en bloemenmarkten dragen hiertoe bij. We moeten inzetten op verbreding en nieuwe trends: agro-beheersmaatregelen, de promotie van streekeigen (hoeve)producten, hoevetoerisme, moeten we stimuleren en ondersteunen. 1.7 Ruimte voor internationale samenwerking Onze stad heeft een sterke traditie in internationale samenwerking. De band met de Europese zustersteden biedt onontgonnen mogelijkheden op toeristisch en cultureel vlak, maar vooral de uitwisseling tussen scholen en studenten beantwoordt aan een behoefte. De uitbreiding van een stedenband met niet Europese steden (vb. Marokko, Turkijke) biedt kansen in het kader van integratie. Sint-Niklaas is uitgeroepen tot Fair Trade stad. De inwoners van onze stad merken hier maar weinig van. CD&V pleit ervoor om dit thema verder op te nemen in de uitwerking van bestaande realisaties o.a.: Villa Pace, het Noord-Zuidevenement bij uitstek. Hier staat vrijwilligerswerking centraal. Met de keuze van het jaarlijkse 16

17 thema staan beleidsmakers, verenigingsleven en inwoners jaarlijks stil bij thema s rond duurzaamheid en solidariteit. Villa Trade, het unieke Kerstmarktconcept waarbij er een Noord-Zuidlink doorgetrokken worden naar andere standhouders. Scholen en bedrijven worden gestimuleerd om Fair Trade school / onderneming te worden. CD&V blijft voorstander om Noord-Zuidverenigingen te subsidiëren via een subsidiereglement of via convenanten. 17

18 2. VEILIG VERKEER IN BEWEGING Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Veilige wegen met afgescheiden fietspaden en conflictvrije kruispunten zijn een blijvend werkpunt. Trage wegen, heraanleg van dorpskernen en schoolomgevingen zijn noodzakelijk. Zwaar vervoer moeten we weg houden uit dorps- en stadskernen. Naast veiligheid, is vlot verkeer een prioriteit van CD&V. Wie doordacht de auto gebruikt, staat niet langer stil Veilig verkeer CD&V is voor een mobiliteitsbeleid waarbij mensen er de voorkeur aan geven te voet te gaan, de fiets of het openbaar vervoer te nemen, en pas daarna opteren voor de wagen (het zogenoemde STOP-principe). We willen een duurzaam en doordacht autogebruik stimuleren, zonder de bereikbaarheid van het stadscentrum en de dorpskernen te hypothekeren. - Om de ontwikkeling van dit draagvlak te vergemakkelijken, geven we de burgers inspraak in de totstandkoming van het mobiliteitsbeleid. Het e-meldpunt van de stad kan hier verder voor gepromoot worden. - Een meer structurele betrokkenheid kan in een extern verkeersoverleg, waar naast technici ook het middenveld én geïnteresseerde burgers kunnen meewerken. - Een lokaal fietsplan wordt opgemaakt. Dit bevat zowel een verfijning van het lokaal functioneel netwerk (schoolroutes) als een inventarisatie van en plan van aanpak voor zwarte kruispunten en onveilige fietspaden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de missing-links op vlak van fietssnelwegen van en naar de deelgemeenten. De stad blijft een schoolfietsroutekaart uitgeven voor de scholieren. - Voldoende openbare en gratis fietsenstallingen op centrale punten in de stad en haar deelgemeenten: sportcentrum, cultureel centrum, bibliotheek, gemeentehuis, markt Fietsenstallingen aan bushaltes maken het voor- en natransport per fiets veel aantrekkelijker. De strijd tegen fietsdiefstal moet au sérieux genomen worden. Hiervoor wordt een fietsslotencampagne opgezet. - Goed onderhouden en goed verlichte voet- en fietspaden: o o o o bij de wegenaanleg wordt het Vademecum Fiets en het Voetgangersvademecum maximaal gevolgd. De noden en de veiligheid van de zwakke weggebruiker krijgen voorrang. Voet- en fietspaden zijn uiteraard rolstoel- en kinderwagen vriendelijk. Voor de volle legislatuur wordt een herstelplan van voet- en fietspaden opgemaakt, met prioriteiten en een realisatiechronologie. Regelmatig onderhoud en reiniging zijn een must. Bij de dienst openbare werken wordt een snelle interventieploeg geïnstalleerd om directe problemen op te lossen. Indien niet haalbaar wordt dit een sociale economie -project uitbreiding van de wegwijzers voor wandelaars en fietsers: een goede verknoping en een duidelijke en eenvormige signalisatie zijn een noodzaak. - De veiligheid van de fietser op kruispunten wordt verder verhoogd, met ingrepen als pre-groenlicht, opstelvakken en fietssluizen. De toepassing van fietsstraten in Sint-Niklaas dient onderzocht bv. Walburgstraat 18

19 - Het stadsnet van De Lijn dient behouden te blijven en moet worden uitgebreid richting noordelijke stadwijken. - Het derdebetalersysteem voor jongeren en senioren blijft belangrijk. - Aangepast openbaar vervoer voor s avonds laat, zodat inwoners van onze deelgemeenten gemakkelijk en veilig thuis geraken na een avondje uit. - Een goede ontsluiting van de bedrijventerreinen met het openbaar vervoer, ook afgestemd op ploegenarbeid. Een degelijke parkeermogelijkheid voor vrachtwagens wordt onderzocht (mogelijkheid de stelplaats van De Lijn in Industriepark - De NMBS-stations in de deelgemeenten dienen behouden te blijven. De lijnvoering richting Brussel en Mechelen moet opnieuw opgewaardeerd worden. - In samenspraak met de buurgemeenten wordt een samenhangend en haalbaar zonaal snelheidsplan opgemaakt met de snelheidsregimes Hierin zit ook het circulatieplan voor vrachtwagens +3,5 ton vervat. In dat kader is een duidelijke signalisatie van de industrieterreinen van het grootste belang. - Een goed snelheidsbeleid staat of valt met een goed handhavingsbeleid. Snelheidscontroles dienen onverkort verdergezet. De aankondiging ervan heeft een preventief effect. - Gereserveerde parkeerplaatsen voor personen met een handicap, voor mensen die aan autodelen doen, voor bepaalde beroepsgroepen (dokters, gezinshelpsters, thuisverpleegsters), en voor fietsen passen in een duurzaam parkeerbeleid. Foutparkeren moet streng beteugeld worden. - Verkeersopvoeding blijft cruciaal. Zowel een preventieve als repressieve beteugelende aanpak is noodzakelijk voor het gebruik van de fietsverlichting en overlast met bromfietsen. - Meer zichtbaar blauw op straat: agenten te voet en op de fiets komen de verkeersveiligheid in het stadscentrum en de dorpskernen ten goede. - Overdreven snelheid, onaangepast rijgedrag, verkeersagressie en wildparkeren vormen een belangrijke bron van overlast en onveiligheid waartegen zowel preventief als repressief moet worden opgetreden. - Initiatieven als carpoolen of autodelen of het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren Vlot verkeer Het beleid inzake mobiliteitsbeheersing moet uiteindelijk resulteren in een meer duurzaam en doordacht gebruik van de auto, een toename van het fietsgebruik, een aanmoediging van de voetganger en een grotere aanwending van het openbaar vervoer (trein en bus). Dit alles echt zonder afbreuk te doen aan de bereikbaarheid. De realisatie van een coherent mobiliteitsplan vereist een belangrijke budgettaire inhaalbeweging. Samen met een studiebureau moet gewerkt worden aan een oplossing voor de stadskern, stadsrand en de deelgemeenten. Ad hoc ingrepen bieden geen goede oplossing voor een samenhangend mobiliteitsbeleid in onze stad. Wij schrijven ons dan ook in de actualisering van het Mobiliteitsplan van Sint-Niklaas. Het is duidelijk dat bij belangrijke projecten de mobiliteitseffecten (MOBER) onderzocht moeten worden. 19

20 Bij het actualiseren van het mobiliteitsplan schuift CD&V volgende punten naar voor: - Bestemmings- en doorgaand verkeer scheiden o De afwerking van de Westelijke tangent, de realisatie van de Oostelijke tangent en de hertekening van het Driekoningenkruispunt zijn de absolute voorwaarde om de verkeersafwikkeling van het doorgaand verkeer rond Sint-Niklaas in goede banen te leiden. - De noordelijke stadsontwikkeling (o.a. Clementwijk, Watermolenwijk II) situeert zich buiten de ring, maar zal wel veel bijkomende vervoersbewegingen genereren. Bij deze vervoersbewegingen wordt rekening gehouden zowel niet fietsers, openbaar vervoer en auto s. o Grote parkeerruimtes in alle stadswijken en een systeem van huurfietsen moeten voorzien worden. - De vernieuwing van de doortocht op de N7O en de N16 binnen de ring moet worden voorbereid. - De verkeersproblemen in het zuidelijke stadsdeel, ondermeer Driegaaien en Tereken, dienen aangepakt met een circulatieplan dat opgebouwd is in samenspraak met de betrokken inwoners. - Tweede in- en uitrit voor de parking onder de Grote Markt om de dynamiek van het commerciële hart van de stad te ondersteunen maar het storend aspect van de belevering op de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de stad te vermijden is een geïntegreerde aanpak noodzakelijk waarbij de overheid o.m. goed doordachte regels bepaalt over de levering van goederen, voorzien van laad- en loszones maar anderzijds ook het gebruik van milieuvriendelijke en geluidsarme voertuigen aanmoedigt. - Mogelijkheid tot flexibel gebruik van busbanen (in bepaalde tijdsperiodes en voor zorgberoepen) onderzoeken binnen de bestaande wetgeving. 20

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? UNIZO Groot-Ieper heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag Wat

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake!

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake! Heist-op-den-Berg Beste ondernemer, Wij vroegen de lijsttrekkers van de partijen (*) naar hun top 5 ondernemersprioriteiten voor 2012-2018 en de top 5 lange termijnprioriteiten. Unizo steunt mensen die

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO afdelingen Zonnebeke en Passendale hebben zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Stad Lommel. Citymarketing

Stad Lommel. Citymarketing Stad Lommel Citymarketing 1 Wat is citymarketing? Citymarketing = gestructureerd en geïntegreerd beheer van Merkimago en naamsbekendheid van stad / gemeente Ontwikkeling van initiatieven en projecten Levenskwaliteit

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koekelare heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE REFERENTIEKADER Waarover gaat het? De gemeente Wingene Feiten & cijfers 2 hoofddorpen + bloeiende woonkernen

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO-afdelingen van Poperinge hebben zich gebogen over de vraag wat verwachten de ondernemers van

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Vleteren heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van het

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koksijde heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren

Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren Nood aan citymarketing Houthalen-Helchteren had nood aan citymarketing omwille van ondermeer de volgende zaken Relatief hoge werkloosheid en lage

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Resultaten Vragenlijst

Resultaten Vragenlijst Resultaten Vragenlijst - Aanpassing dienstverlening van De Lijn (meer bussen, bussen moeten DOOR Smeerebbe- Vloerzegem i.p.v. erlangs) - Organiseren van sport- en culturele activiteiten - Activiteiten

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Turnhout van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Turnhout van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Turnhout van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Turnhout heeft zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, gebogen over de vraag

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

Weelde Depot. Visietekst CD&V Ravels

Weelde Depot. Visietekst CD&V Ravels Weelde Depot Visietekst CD&V Ravels Voorwoord Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, er is lang voor geijverd maar in november 2016 was het zover: gemeente Ravels kocht Weelde Depot. Om op zo n terrein

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Rapportdatum: 27-02-2014 00:09:23 Lokaal bestuur: Brugge Type rapport: MeerjarenpIan Status rapport: Origineel Rapportjaar: 2014

Rapportdatum: 27-02-2014 00:09:23 Lokaal bestuur: Brugge Type rapport: MeerjarenpIan Status rapport: Origineel Rapportjaar: 2014 1 Rapportdatum: 27-02-2014 00:09:23 Type rapport: MeerjarenpIan Brugge is een sociale Brugge is een Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair (infrastructuur/communicatieltoezicht) opgemaakt

Nadere informatie

INSPRAAKBIJEENKOMST OCMW- DOMEIN SINAAI Sint-Niklaas

INSPRAAKBIJEENKOMST OCMW- DOMEIN SINAAI Sint-Niklaas INSPRAAKBIJEENKOMST OCMW- DOMEIN SINAAI Sint-Niklaas in opdracht van het OCMW Sint-Niklaas FASE 2 ontwerpend onderzoek inspraakbijeenkomst 12 januari 2013 BRUT ism LAND en Talboom TENTOONSTELLINGSWEEK

Nadere informatie

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen BD = beleidsdoelstelling AP = actieplan Vet = prioritaire doelstelling Gewone opmaak = overig beleid De beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN.

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Blankenberge, 1 maart 2014 BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Op 17 december 2013 nam de gemeenteraad kennis van het Strategisch Commercieel plan voor de binnenstad.

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN 26 ACTIES OM GOE TE SPELEN Kinderen spelen overal in de openbare ruimte. Spelen in de openbare ruimte is meer dan het openstellen van speelstraten. De straat is van iedereen, niet enkel van de auto, het

Nadere informatie

VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment:

VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment: VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Gemeente: Kampenhout Coach: Marjolein van Poppel.. Vergaderdatum: 17.07.2007 Volgnummer Overlegmoment: Stuurgroep 7 (overleg 8) Aanwezigen: Marjolein Van Poppel: coach

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge Voetgangers en fietsers Openbaar vervoer Auto Verkeersarme binnenstad Open VLD wil de binnenstad verkeersarmer maken. Nu zijn enkel de Jan Breydelstraat en de Sint-Amandstraat verkeersvrij. Het laden en

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet?

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Ook bij minder weer Wat cijfers Gent = 250,000 inwoners UGent + Hoge scholen = > 65,000 students Gemiddeld 2,6 fietsen per huishouden > 200,000 fietsbewegingen per

Nadere informatie

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos,

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos, Beste inwoner van Kontich-Waarloos, N-VA belooft u verandering. In dit boekje presenteren enkele van onze kandidaten u graag onze belangrijkste standpunten. Zo weet u hoe we de verandering concreet zullen

Nadere informatie

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS Respons per geslacht Respons per leeftijd ruimtelijke ordening wonen - milieu HELDERGEM: MOOI DORP natuur - aangenaam om wonen ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT GEMEENTE HERSELT CULTUURBELEIDSPLAN

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT GEMEENTE HERSELT CULTUURBELEIDSPLAN Dit cultuurbeleidsplan is gebaseerd op: Gegevens over onze gemeente Bevraging van inwoners Gegevens van de socio-culturele verenigingen Evaluaties van culturele activiteiten, georganiseerd door de cultuurdienst

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

Een gemeente besturen wil zeggen : - een toekomstvisie uitwerken - Zele verder doen groeien - Zele vooruit

Een gemeente besturen wil zeggen : - een toekomstvisie uitwerken - Zele verder doen groeien - Zele vooruit Samen Vooruit! Open Vld Zele gaat samen met de Zelenaars Zele verder vooruit duwen. Het is goed wonen, werken en leven in Zele. Dit moet zo blijven. Open Vld wil hier de komende jaren verder aan werken.

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020 op 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 2: Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie? Moderator: Koen HOEYBERGHS Verslaggever: Chris MASSEZ 1.

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Oostkamp graag veranderd zien in de volgende zes jaar? OOSTKAMP

Wat willen de ondernemers van Oostkamp graag veranderd zien in de volgende zes jaar? OOSTKAMP Wat willen de ondernemers van Oostkamp graag veranderd zien in de volgende zes jaar? OOSTKAMP Hoe kunnen we de volgende zes jaar samen ondernemend Oostkamp versterken? UNIZO Oostkamp en UNIZO Ruddervoorde

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Beleidsdomein economie in de gemeente. Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG

Beleidsdomein economie in de gemeente. Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG Beleidsdomein economie in de gemeente Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG 24.09.2009 Dienst lokale economie? Welke gemeente heeft een dienst lokale economie? Wat doet die dienst lokale economie? Lokale

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie