SINT-NIKLAAS PROGRAMMA 14 OKTOBER 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN KLAAR VOOR MORGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SINT-NIKLAAS PROGRAMMA 14 OKTOBER 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN KLAAR VOOR MORGEN"

Transcriptie

1 SINT-NIKLAAS PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2012 KLAAR VOOR MORGEN 1

2 INHOUDSOPGAVE VISIE en 7 PRIORITEITEN 1. Ruimte voor initiatief 2. Veilig verkeer in beweging 3. Betaalbaar wonen 4. Veilige en propere buurten 5. Werken aan echte integratie 6. Zorgzame stad 7. Zuinig omspringen met stadsfinanciën VERTALING VAN ONZE 7 PRIORITEITEN IN DE VERSCHILLENDE BELEIDSDOMEINEN 1. Ruimte voor initiatief 1.1. Ruimte voor cultuur en vrije tijd 1.2. Ruimte voor kinderen en jongeren 1.3. Ruimte voor sport en recreatie 1.4. Ruimte voor ondernemen 1.5. Ruimte om te werken 1.6. Ruimte voor plattelandsbeleid en landbouw 1.7. Ruimte voor internationale samenwerking 2. Veilig verkeer in beweging 2.1. Veilig verkeer 2.2.Vlot verkeer 3. Betaalbaar wonen 3.1. Beter wonen 3.2. Goed wonen in een gezonde stad 4. Veilige en propere buurten 4.1. Sint-Niklaas, een verdraagzame en gastvrije stad 2

3 4.2. Leefbare ruimte 4.3. Een veilig en goed gevoel 5. Werken aan echte integratie 5.1 Tolerantie en wederzijds respect 5.2 Onderwijs als belangrijke hefboom 5.3 Het actief aanpakken van de werkloosheid onder allochtonen 5.4 Misbruiken streng aanpakken 5.5. Een resoluut terugkeerbeleid voor illegalen die zich met criminaliteit inlaten 6. Zorgzame stad 6.1. Voldoende kinderopvang 6.2. Kwaliteitsvol onderwijs 6.3. Zorg op maat 6.4. Seniorenbeleid 7. Zuinig omspringen met stadsfinanciën 7.1. Financieel beleid 7.2. Personeelsbeleid op mensenmaat 7.3. Patrimonium 7.4. Politie, Brandweer en veiligheid 3

4 VISIE en 7 PRIORITEITEN Bij gemeenteraadsverkiezingen is de betrokkenheid van de burger het grootst. Logisch want je woont, leeft, werkt, winkelt, ontspant, engageert je in je stad, gemeente of wijk. Het is daar waar je vragen, verwachtingen en suggesties hebt, dat je problemen ziet of een klacht hebt. De lokale gemeenschap is het favoriete werkterrein van CD&V: luisteren en spreken met mensen, alert zijn voor de dagdagelijkse problemen, actief werken aan oplossingen samen met de burger. Zo doen wij aan politiek, zo zullen wij ons ook de komende zes jaar inzetten om onze 7 prioriteiten voor Sint- Niklaas dag na dag om te zetten in krachtig beleid. 1. Ruimte voor initiatief Al wie initiatief neemt als ondernemer, organisator of vrijwilliger verdient onze volle waardering en sterke ondersteuning. We koesteren de vele vrijwilligers die actief zijn in sportclubs, in jeugdbewegingen, in sociale of culturele verenigingen. Blijvende steun, zowel financieel als logistiek, daar gaan we voor. Onze stad moet het economische middelpunt en kloppende winkelhart zijn van een hele regio. Een bereikbare binnenstad, voldoende parkeerlocaties, een gevarieerd aanbod van kwaliteitsvolle handelszaken brengen mensen in een levendig en aangenaam stadscentrum. 2. Veilig verkeer in beweging Veiligheid van fietsers en voetgangers staat voorop. Investeren in afgescheiden fietspaden en goed onderhouden voetpaden is cruciaal. Het openbaar vervoer moet blijvend gestimuleerd en uitgebouwd worden. Dit betekent absoluut niet dat de wagen niet meer welkom is. De binnenstad moet vlotter bereikbaar zijn voor het bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer en sluipverkeer moeten geweerd worden. 3. Betaalbaar wonen Kwaliteitsvol wonen is een recht voor elke mens. Door de stijgende prijzen zowel voor huur- als koopwoningen komt dit recht voor steeds meer mensen onder druk te staan. Een sterk woonbeleid voeren: voldoende sociale woningen voorzien, leegstand bestrijden, nieuwe woonprojecten en woonvormen stimuleren, zorgt dat mensen in hun eigen streek kunnen blijven wonen. 4. Veilige en propere buurten Graag buiten komen, mensen ontmoeten: dat doe je liefst in een veilige en propere buurt. Kort op de bal spelen bij overlast, een aanspreekbare wijkagent, goed onderhouden groenvoorzieningen en het stimuleren van inspraak en buurtinitiatieven zorgt dat jong en oud zich thuis voelt. 5. Werken aan echte integratie In onze stad leven steeds meer verschillende culturen samen. Dit is een vorm van rijkdom, maar ook een bron van ergernis. CD&V wil een streng, rechtvaardig en humaan asielbeleid. Streng aan de ingang, maar met alle kansen voor wie hier legaal verblijft. Wie zich wil integreren en de taal leert, krijgt dezelfde rechten en dezelfde plichten als alle Vlamingen. 6. Zorgzame stad Voor CD&V is iedereen inbegrepen. Wij laten niemand vallen en hebben oog voor ieders noden. Voldoende kinderopvang, kwaliteitsvol onderwijs, investeren in thuiszorg en zorgvoorzieningen, aandacht voor mensen met een beperking of een laag inkomen, participatie van senioren: in elke levensfase zorg op maat. 7. Zuinig omspringen met stadsfinanciën Belastingsverhoging kan niet! In financieel moeilijke tijden pleiten we voor duidelijke keuzes: de tering naar de nering zetten. Zuinig omspringen met stadsmiddelen in alle beleidsdomeinen moet de stadsschuld verkleinen en de toekomst veilig stellen voor onze kinderen en kleinkinderen. 4

5 Deze prioriteiten kwamen tot stand door ons oor te luisteren te leggen bij het brede middenveld in onze stad en door in gesprek te gaan met onze burgers en verenigingen. Onze 41 kandidaten, uit diverse geledingen van onze stad, zullen de komende 6 jaar deze prioriteiten omzetten in beleid. Met ruime ervaring, gedurfde vernieuwing en sterke verjonging zullen wij enthousiast werken aan een stad en deelgemeenten waarin iedereen zich echt thuis voelt. 5

6 1.RUIMTE VOOR INITIATIEF 1.1 Ruimte voor cultuur en vrije tijd Cultuur is het cement van een levendige en een welgezinde samenleving. Cultuur schept kansen tot ontmoeting, het daagt ons uit om talenten te ontplooien, de eigen blik te verruimen, te experimenteren, creatief en scheppend actief te zijn. Cultuur van iedereen Bouwen aan cultuur is het werk van vele partners samen. Een levendige en toegankelijke bib, een cultuur- of gemeenschapscentrum met een gevarieerd aanbod, boeiende musea en kwalitatieve academies: ze zorgen er samen voor dat de liefhebber van cultuur zijn gading vindt. Cultuur in een stad of een gemeente is echter niet alleen een kwestie van sterke stedelijke instellingen, geleid door bekwame professionals. Cultuur wordt ook gedragen door heel veel vrijwilligers: mensen gepassioneerd door muziek, toneel, dans, fotografie, heemkunde, literatuur, beeldende kunst, vrijwilligers die zich inzetten in socio-culturele organisaties Zij zorgen dat cultuur leeft in elke wijk, in elke straat. Daarom verdienen ze naast waardering ook een sterke ondersteuning, zowel logistiek als financieel. Voldoende en betaalbare ruimte om te repeteren of tentoon te stellen, infrastructuursubsidies voor wie zelf een gebouw heeft en onderhoudt en extra stimulansen voor wie zijn ruimte ook voor anderen ter beschikking wil stellen. Kunstenaars en creatieve individuen ervaren een ondersteunend klimaat. Zij hebben een stedelijk aanspreekpunt dat hen wegwijs maakt in mogelijke ondersteuning, atelierruimte. Cultuur voor iedereen Cultuur mag niet elitair zijn, cultuur is er voor iedereen. Een kansen- of cultuurpas kan de financiële drempel voor mensen met een laag inkomen verlagen. Namiddagvoorstellingen of zondagochtendvoorstellingen doen de senior de weg naar de schouwburg hervinden. Via de scholenwerking maakt elk kind kennis met het museum of het cultuurcentrum. Het taalpunt in de bib stimuleert anderstaligen om de rijkdom van de Nederlandse taal en literatuur te ontdekken. Jong of oud, professional of vrijwilliger, kunstenaar of amateur, overheid of burger: samen zorgen we dat cultuur leeft in onze stad. Voldoende locatieprojecten in wijken en in de deelgemeentes, in scholen, woon- en zorgcentra zorgen dat cultuur bij de mensen gebracht wordt. Cultuurstad Sint-Niklaas heeft veel troeven om zich als cultuurstad voor de ruimere regio te profileren: Mercator, grafiek, poëzie en literatuur, Reynaert, de Sint, ballons, textiel Een eigen uniek profiel creëren werkt mee aan de fierheid van de inwoners op hun stad. 6

7 Cultuurcentrum Het cultuurcentrum (Stadschouwburg, Vrije Ateliers, tentoonstellingsbeleid ) heeft een rijk gevuld en divers cultuuraanbod dat door steeds meer burgers gesmaakt wordt. Er moeten voldoende mensen en middelen blijven om het culturele aanbod op peil te houden en te versterken. CD&V bepleit het verstevigen van de namiddagprogrammatie voor de groeiende groep senioren, het versterken van locatieprojecten en het volop inzetten op cultuureducatie. De goede samenwerking met het onderwijs is in een scholenstad een prioriteit. De samenwerking met de Casino is een meerwaarde, blijvende afstemming van het muziekaanbod is noodzakelijk. De samenwerking en ondersteuning van de amateurkunsten blijft behouden. Het tentoonstellingsbeleid van een cultuurcentrum is gericht op hedendaagse beeldende kunst. Ruimte voor experiment en jong talent staan voorop. Sinart en samenwerking met Warp wordt verdergezet. De kunstkringen en individuele kunstenaars zijn blijvende partners in het tentoonstellingsbeleid. De sterkte van de Vrije Ateliers ligt in de grote toegankelijkheid en de lage drempel om actief en op maat creatief bezig te zijn. Deze troef moet behouden blijven, de afstemming met de academies wordt versterkt De stedelijke bibliotheek De bibliotheek groeide de voorbije jaren uit tot een dynamisch cultuurhuis, waar boeken, literatuur, muziek en digitale media centraal staan. De komende jaren staan in het teken van de grondige vernieuwing van de infrastructuur op het Hendrik Heymanplein, waar bib, archief en het documentatiecentrum Bibliotheca Wasiana onder één hedendaags dak komen. Culturele toegankelijkheid en aantrekkelijkheid, ruimte voor ontmoeting en voor studie, samenwerking met culturele partners, papier en digitaal: de bib is een huis met vele kamers. CD&V pleit voor de verdere uitbouw van het taalpunt (voor moeilijke lezers), de jeugd- en scholenwerking en initiatieven om de digitale kloof te dichten. Het behoud van filialen in de deelgemeenten en bibpunten in de wijken ondersteunt het CD&V principe cultuur naar mensen. De bib is samen met het cultuurcentrum de trekker om Sint-Niklaas te profileren als dé Vlaamse stad van de poëzie Het stedelijk archief Het stadsarchief is het geheugen van de stad en de vele burgers die er leven/leefden. Verwerven, beheren en ontsluiten van dit stedelijk geheugen is belangrijk. Het archief zet de komende jaren in op digitalisering en digitale ontsluiting. De sterke publiekswerking is een culturele meerwaarde in de stad De stedelijke musea De stedelijke musea bevinden zich op 3 sites in de stad (Salons voor Schone Kunsten - Stationsstraat, STEM Zwijgershoek en Mercatormuseum Zamanstraat ). De piste om te komen tot één sterke museumsite aan een groener Zwijgershoekplein (met behoud van parkeerruimte) en Mercatorpark moet onderzocht worden. De stedelijke musea zetten volop in op de unieke Mercatorcollectie (i.s.w.m. KOKW). Het vernieuwde Mercatormuseum wordt uitgebouwd tot een wetenschappelijke trekpleister voor de stad en regio. 7

8 De educatieve werking van de musea wordt verder uitgebouwd, tijdelijke en sterke tentoonstellingsprojecten zorgen voor klantenbinding. Het exlibriscentrum profileert zich nadrukkelijk als hét Vlaamse centrum van de kleingrafiek. Het groeit uit tot een expertisecentrum waar wetenschappers, verzamelaars, studenten en liefhebbers ruimte krijgen voor onderzoek. De publiekswerking en de educatieve werking worden verder op punt gezet. Hiervoor dienen de nodige middelen en mensen voorzien te worden Cultuurparticipatie Om cultuur betaalbaar te houden ook voor mensen met een laag inkomen zal het systeem van de kansenpas of de vrijetijdspas blijvend moeten uitgebouwd worden. De stad zet in op het actief begeleiden van de meest kwetsbaren naar de kansenpas en naar het vrijetijdsaanbod zelf. Daarnaast zullen de toekenningvoorwaarden moeten geëvalueerd worden om ongewilde genieters van de kansenpas te vermijden Cultureel verenigingsleven Cultuur leeft in alle straten dankzij de inzet van vele vrijwilligers in de vele culturele verenigingen die onze stad rijk is. CD&V wil een nog krachtiger waarderings- en ondersteuningsbeleid via: - Minimum de indexering van de bestaande werkingssubsidies voor culturele verenigingen. - Het ter beschikking stellen van voldoende en betaalbare infrastructuur waar verenigingen kunnen repeteren, exposeren - Het toekennen van subsidies of renteloze leningen aan culturele verenigingen en organisaties die hun infrastructuur willen vernieuwen en ter beschikking stellen van derden. - Met culturele verenigingen of partners kunnen convenanten worden afgesloten die de wijze van structurele ondersteuning en samenwerking op langere termijn regelen (vb. t Ey in Belsele, De Vlasbloem in Nieuwkerken, Theater Tiret, JTO.) De avond van de cultuurprijzen blijft het jaarlijks waarderingsfeest voor iedereen die als organisator of vrijwilliger cultuur naar mensen brengt of mensen naar cultuur brengt. Om de inspraak en participatie in het cultuurbeleid van de stad te maximaliseren moet de vertegenwoordiging van culturele partners in de cultuurraad geoptimaliseerd en verruimd worden. De adviesraad dient goed en tijdig geïnformeerd en betrokken worden bij de opbouw van alle belangrijke culturele dossiers. Er moet meer sectoroverschrijdend gewerkt worden. De integratie van verschillende culturele adviesraden moet bekeken worden, net als een overlegplatform tussen de adviesraden van diverse sectoren (cultuur, sport, jeugd.) Permanent overlegorgaan tussen de verschillende adviesraden In onze stad zijn duizenden mannen, vrouwen, jongeren en kinderen actief in een sportclub,een jeugdbeweging, een toneelvereniging, een seniorenbeweging, een jeugdbeweging of een sociale organisatie. Gedreven vrijwilligers trekken de kar en zorgen ervoor dat er in alle deelgemeenten, wijken en straten van de stad mogelijkheden zijn voor actieve vrijetijdsbesteding. De sterke ondersteuning van al die actieve mensen is een kerntaak voor een stad in beweging. Adviesorganen moeten daarom maximaal hun rol als adviesorgaan blijven uitoefenen. Zij worden betrokken van bij de voorbereidingsfase bij elke beleidsbeslissing die te maken heeft met hun beleidsdomein. Samenwerking met diverse adviesraden moet kunnen. 8

9 CD&V pleit voor de oprichting van een permanent overlegorgaan over de verschillende sectoren heen. Vertegenwoordigers van sport, jeugd, senioren en socio-culturele verenigingen bewaken samen de noodzakelijke ondersteuning zowel op het vlak van werking als infrastructuur. Een permanent overlegorgaan, dat zicht heeft op het geheel, brengt de noden van de verenigingen in kaart en werkt samen met de diensten een transparant subsidiereglement uit (nu heeft elke sector zijn eigen reglement) en adviseert het beleid over een billijke verdeling van de middelen, zowel voor infrastructuur als voor werking. De oprichting van een permanent overlegorgaan geeft verenigingen meer inspraak en verhoogt de transparantie van het gevoerde beleid over de verschillende sectoren en bevoegdheden heen. Dit voorstel spoort samen met het beleid dat gevoerd wordt op Vlaams niveau. Ook steden en gemeenten zullen niet langer verschillende beleidsplannen moeten indienen (sportbeleidsplan, cultuurbeleidsplan, jeugdbeleidsplan.) maar één overkoepelend beleidsplan gekoppeld aan een transparante verdeling van de beschikbare middelen Toerisme Sint-Niklaas mag meer ambitie tonen op vlak van toerisme. De kerntaak is voor CD&V het aantrekken van toeristen naar Sint-Niklaas en een attractief aanbod maken voor dag- en verblijfstoerisme. Sint-Niklaas heeft sterke troeven, tradities en verworvenheden: ballonstad, grootste markt, recreatie, culinair met streekproducten en eigen brouwerijen, stad van de Sint, natuur in de deelgemeenten Hart van het Waasland waar Reynaert thuis is. CD&V pleit voor de ontwikkeling van een eigen stedelijk toeristisch strategisch plan , gesteund op voormelde toeristische pijlers. Een evaluatie van de resultaten van de afgelopen jaren en een analyse van de veranderende omgeving, moet de basis vormen voor een vernieuwde strategische visie. Samen met de betrokken overheden, lokale partners en toeristische ondernemers, wordt deze visie om gezet naar een werkbaar actieplan. De opmaak dient te gebeuren door een extern consultatiebureau, waarbij gemikt wordt op financiële steun vanwege Toerisme Vlaanderen. Het optrekken van het promotiebudget om citymarketingcampagnes op te zetten is een noodzaak en kan onder meer verwezenlijkt worden door niet langer in te zetten op het aantrekken van populaire tv-producties. CD&V pleit voor een heroriëntatie van de functieomschrijving van de dienst toerisme. Populaire activiteiten zoals de bloemenmarkten, de Trip Toegankelijk Toerisme en de Sint-Niklase dag te Blankenberge, ten gunste van de Sint-Niklase bevolking kunnen behouden blijven, maar de organisatie van deze activiteiten en de ervoor aangewende middelen moeten worden herschikt in functie van de specialiteit van iedere stadsdienst. Het aanbod voor groepsbezoeken dient uitgebreid en vernieuwd, waarbij men enerzijds moet waken over de kwaliteit van de stadsgidsen en anderzijds geen schrik mag hebben om ook de toeristische sector de 21e eeuw te laten binnenwandelen: toepassingen van innovatieve en moderne technologieën boeien bezoekers evenzeer. Een update van de stadswebsite met een afzonderlijk, duidelijk aangeduid luik speciaal op maat van de toerist die op zoek is naar informatie over de te bezoeken stad is een eerste stap. Ook de externe ontwikkeling van een toeristische applicatie voor mobiele telefoons, specifiek gericht op individuele bezoekers, met aanbod inzake bezienswaardigheden, logies, enz. is verrijkend in het aanbod. Wat de locatie van de dienst toerisme betreft wenst CD&V een zichtbaar en toegankelijk gebouw. Het pand waarin de dienst op heden gevestigd is heeft zijn meerwaarde (historiek, uitstraling,..), maar ook zijn tekortkomingen. De integratie van het toeristisch infokantoor in een bestaande dienst (bijvoorbeeld de vernieuwde stadsbibliotheek) biedt vernieuwende mogelijkheden. 9

10 Evenementen en feestelijkheden CD&V is fan van evenementen: op de grote markt, op pleinen en in buurten in de stad en in de deelgemeenten. Inwoners ontmoeten er elkaar, het zorgt voor een vakantiegevoel dicht bij huis én wie is er niet fier als hij Sint- Niklaas op televisie ziet verschijnen tijdens één van de grotere evenementen? Ons motto voor de komende zes jaar is: Versterken: niet meer, maar beter. De speerpunten van het evenementenbeleid worden verder uitgebouwd: Sint-Niklaas zomert, de Vredefeesten (Ballonfeesten en Villa Pace), Stad van de Sint en Sint-Niklaas Wintert zijn unieke stedelijke evenementen die verder uitgebouwd worden in samenwerking met plaatselijke organisaties en verenigingen. Vertrouwen: niet alles wat we zelf doen, doen we beter. Het aantrekken en ondersteunen van private organisatoren is financieel interessanter dan als stad zelf organiseren. De Parkies op zomerse dinsdagen of het Viva Lola zijn daar prima voorbeelden van. De installatie van een feestloket zorgt voor een duidelijk aanspreekpunt voor organisatoren en aanvragers. Ze worden wegwijs gemaakt in de noodzakelijke administratie en veiligheidsvoorschriften, ze krijgen informatie over logistieke en mogelijke financiële ondersteuning. Vanuit het feestloket vertrekt ook alle informatie en vorming voor wie een evenement, maar net zo goed een fuif wil organiseren op het grondgebied van de stad. De inzet en het verhuur van feestmateriaal blijft behouden, maar wordt geoptimaliseerd. Een efficiënt geautomatiseerd proces voor verhuur en beheer van feestmateriaal, een afhaalsysteem om de personeelskost onder controle te houden worden verder uitgewerkt. 1.2 Ruimte voor kinderen en jongeren Kindvriendelijkheid blijft één van de belangrijkste toetsstenen in het dagdagelijks beleid van de stad. Om kinderen en jongeren mee te laten participeren, pleiten we voor versterking (uitbreiding van schoolvakanties, behoud van jobstudenten) van de werking van de pretcamionette. De pretcamionette is het ideale hulpmiddel om sport en spel tijdens de schoolvakanties bij de kinderen en jongeren te krijgen. Er kan ook worden onderzocht of het mogelijk is naast de pretcamionette, een cultuurcamionette in te zetten. CD&V pleit ervoor om het Huis van de Sint te behouden in de Salons voor Schone Kunsten. In samenwerking met de Jeugddienst kunnen tijdens de schoolvakanties extra activiteiten georganiseerd worden voor kinderen van jaar. De wijken moeten actief gestimuleerd worden om tijdens de zomervakantie een speelstraat in te richten. De jeugdverenigingen moeten verder gestimuleerd worden om hun lokalen te verbouwen tot gebouwen die voldoen aan de brandveiligheid. Subsidies en begeleiding bij het (ver)bouwingsproces moeten dit bewerkstelligen. Kleine herstellingen en aanpassingswerken moeten aan gunstige en eerlijke tarieven kunnen uitgevoerd worden via een raamovereenkomst die door de stad wordt aanbesteed. Er moet voldoende geluidsarme repetitieruimte worden voorzien waar jong talent zich kan ontplooien. De inhaalbeweging rond jeugdinfrastructuur moet verdergezet worden, hetzij door subsidies dan wel door het toekennen van renteloze leningen aan jeugdverenigingen. 10

11 Niet alleen de jeugdverenigingen, ook de jeugdhuizen kunnen rekenen op een duwtje in de rug. CD&V is van oordeel dat de jeugdhuizen die aan een nieuwbouw toe zijn, moeten evolueren van jeugdinfrastructuur naar heuse gemeenschapscentra. Belsele kan daarbij een typevoorbeeld worden. De site van De Klavers en jeugdhuis De Galjaar leent zich perfect tot de oprichting van een gemeenschapscentrum, waar verschillende jeugd- en andere verenigingen met respect voor elkaar gebruik kunnen maken van dezelfde infrastructuur. Een aparte instuifruimte voor de jeugd hoort daar uiteraard bij. Ook de situaties in Sinaai en Nieuwkerken moeten in het licht van deze vernieuwende evolutie geplaatst worden. CD&V pleit er tevens voor de jeugdhuizen verder professioneel te ondersteunen. Het afstemmen van fiets-, bus- en treinverbindingen op de schoolgaande en uitgaande jeugd is een zorg die verder aan bod komt bij mobiliteit. CD&V streeft naar een verdere uitbreiding van het systeem van nachtbussen. Een belangrijke aanvulling op de bestaande systemen is het inzetten van "laatavondbussen" in Sint-Niklaas en haar deelgemeenten. Het netwerk van De Lijn biedt hiervoor perfecte mogelijkheden. Participatie en inspraak van de jeugd bij het beleid is essentieel. Er wordt nagegaan op welke wijze de jeugd kan vertegenwoordigd worden in het bestuur van De Ster, t Bau-Huis of andere organisaties en structuren die aanleunen bij jeugdzaken. Ook de oprichting van een bevoegdheidsoverkoepelend overlegplatform kadert binnen een optimalisatie van de verschillende bevoegdheidsgebonden adviesraden. 1.3 Ruimte voor sport en recreatie Gemeenten spelen een belangrijke rol in de uitbouw van een aanbod van laagdrempelige en nabije sport-, recreatie- en vrijetijdsbeleving. Voldoende kwalitatieve accommodaties met een degelijke uitrusting vormen één van de basisvoorwaarden om sportbeoefening mogelijk te maken. Alle erkende sportclubs moeten blijvend ondersteund worden in hun werking, met bijzondere aandacht voor de jeugdwerking en met voldoende kansen voor de individuele sporters, de kansenpassers en personen met een beperking Stedelijke sportinfrastructuur De verbetering en vernieuwing van de sportinfrastructuur is een blijvende zorg. Faciliteiten voor personen met een beperking worden niet vergeten in o.a. Sinbad, De Witte Molen, De Mispelaer, De Klavers en Ter Beke. Het gemeenschapsgericht denken (samenwerking tussen sport, cultuur en jeugd) in de deelgemeenten moet verder uitgewerkt worden. Het behoort tot de mogelijkheden om gemeenschapssites op te richten in de deelgemeenten. Gemeenschapssites worden warme locaties waar iedereen zich thuis voelt. Voor al deze gemeenschapssites wordt een duidelijke visie uitgewerkt. Wat willen we gerealiseerd zien: Sinbad Vernieuwen van de geluidsinstallatie Creëren van een fitnessruimte Meer douchefaciliteiten om schoolgroepen sneller te laten circuleren Leegstaande lokalen gebruiken / ter beschikking stellen ten behoeve van de gemeenschap Witte Molen Renovatie van de kleedkamers Moderniseren van sanitair (met aandacht voor personen met een beperking) Uitbreiding van de lift (met aandacht voor personen met een beperking) Installeren van tillift voor rolstoelsporters De Mispelaer 11

12 Sommige sportverenigingen vinden geen ruimte meer in bestaande accommodaties. In dergelijke situaties dienen er mogelijkheden gezocht om elders in de deelgemeente de nodige ruimte ter beschikking te stellen. De Klavers Deze gemeenschapssite verder uitbouwen en ontwikkelen om ruimte te voorzien voor JC De Galjaar en Budokwai. Een nieuwe vloer in de polyvalente zaal moet aandacht hebben voor de noden van de verschillende gebruikers. Vernieuwen van de geluidsinstallatie Ter Beke Deze gemeenschapssite verder uitbouwen en ontwikkelen om oplossingen te vinden voor de voetbalterreinen, de plaatselijke judoclub en KLJ Sinaai. De bouw van het gemeenschapscentrum Troelant wordt opgestart. Het speelbos wordt aangelegd. Openbare sport- en speelterreinen Het actieplan speelweefsel werd opgemaakt voor de stadskern in samenspraak met stadsdiensten, adviesraden, verenigingsleven. Het actieplan speelweefsel is voor CD&V de leidraad voor het toekomstig beleid i.v.m. openbare sport- en speelterreinen rekening houdend met spreiding, de facilitering, toegankelijkheid, onderhoud en verkeersveiligheid. We pleiten ook voor de opmaak van een actieplan speelweefsel voor de deelgemeenten. Bij het hernieuwen van bestaande concessies steeds aandacht hebben voor de kansen voor het verenigingsleven, naast de diverse ingrepen die de huisvesting van de clubs moeten waarborgen vergt dit een gecoördineerde aanpak. Deze aanpak kan uitgewerkt worden door het overlegplatform Eigen clubinfrastructuur - clubsubsidies Clubs die eigen infrastructuur gebruiken daartoe blijven aanmoedigen met een aangepast reglement dat subsidies voorziet voor instandhouding en verbetering van de infrastructuur. Hiervoor zijn investeringstoelagen noodzakelijk. CD&V pleit voor om de investeringen qua eigen sportinfrastructuur gelijkwaardig te behandelen dan de beleidsdomeinen jeugd en cultuur. Meer eenvormigheid en transparantie tussen de verschillende sectoren. Huursubsidies bieden kansen voor verenigingen die geen eigen infrastructuur bezitten. Via de sportraad de koepelwerking extra stimuleren waardoor meerdere clubs binnen dezelfde sporttak samen kunnen gehuisvest worden. Het multifunctioneel gebruik van eventuele gebouwen die nu meermaals in de week leeg staan. Hogere subsidies voor kwalitatieve jeugdbegeleiders kan zeker, dit moet afgewogen worden ten opzichte van officieel verloonde en dus professionele trainers. We streven naar een eenvoudig administratiesysteem voor clubbestuurders secretarissen Samenwerking scholen Om aan de voortdurend stijgende vraag naar sportruimte te kunnen voldoen moet maximaal gebruik gemaakt worden van de sportinfrastructuur binnen scholen. Hiervoor moet een coherent systeem worden uitgewerkt voor het opstellen en het gebruiken van de schoolsportinfrastructuur. We kunnen ze daartoe aanmoedigen door een billijke gebruiksvergoeding en eventueel noodzakelijke aanpassingen (bvb. een afzonderlijke ingang van de schoolsporthal) betoelagen Andersgeorganiseerde sport Om de andersgeorganiseerde sport te blijven ondersteunen is het wenselijk om deze functie(s) te behouden op de sportdienst. Zij kunnen inzetten op: Buurtsport 12

13 Waar de doelgroep aanwezig is, mee participeren (vb. buitenspeeldag) Het Open Stasion-project ondersteunen en uitbouwen Sportinitiatieven uitwerken die linken leggen tussen sportclubs, scholen en buurten De Ster De CD&V wenst het specifieke karakter van het recreatiepark De Ster als groene long en familiaal recreatiepark met regionale uitstraling te versterken. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in vernieuwing en uitbreiding. Er wordt onderzocht of er een wisselwerking kan ontstaan met het domein Westakkers. De Ster blijft in handen van de stad: het beleidsorgaan het dichtst bij de burger. Veel aandacht en zorg wordt besteed het onderhoud van de infrastructuur. Een goede promotie en openheid voor nieuwe initiatieven zorgt dat nieuwe doelpublieken aangesproken worden. 1.4 Ruimte voor ondernemen Een dynamische middenstand in een bereikbare stad Onze stad is geen slaapstad maar het kloppende economische en winkelhart van een hele regio. Een aantrekkelijk stadshart dat goed bereikbaar is, een gevarieerd aanbod heeft en aangenaam is om er te verblijven, is dan ook een evidente prioriteit. We moeten onze stad durven verkopen, een duidelijk profiel aanmeten. Activiteiten die hierin niet passen, moeten we een aangepaste plaats geven. De inspanningen betreffende citymarketing moeten worden verdergezet. Citymarketing staat niet op zich, doch een weldoordacht concept is uit te denken, een concept dat economie, toerisme cultuur en andere beleidsdomeinen duidelijk overkoepelt. Onze stad moet zich een duidelijk en herkenbaar profiel aanmeten. De werking van het centrummanagement (in de stadskern) moet verder worden uitgebouwd. Er mag niet enkel worden ingezet op de organisatie van evenementen of kleinschalige promotie; ook een actief winkelstraatmanagement en kennisopbouw moeten aan de orde zijn. De winkeliersverenigingen moeten ook zelf het heft in handen nemen en we moeten hen stimuleren om initiatieven te ontwikkelen. Winkeliers, eigenaars, middenstandsverenigingen en het stadsbestuur moeten gezamenlijk een plan uitwerken en uitvoeren om de stadskern aantrekkelijk te maken voor de klant van de 21ste eeuw. Aantrekkelijke winkelstraten zijn levendige straten met opgeknapte gevels, kwalitatieve handelszaken en zo weinig mogelijk leegstand. Via subsidiëring trachten we in het kernwinkelgebied hierop zo effectief mogelijk in te grijpen. We pleiten ook voor de onverkorte toepassing van de IKEA-wet: we gaan voor de versterking van de stadskern en trachten baanwinkels te weren. Een bruisend stadshart vraagt om activiteiten en evenementen. Een goede interactie tussen de stedelijke evenementenmanager en het centrummanagement moet worden bewaakt. Bij activiteiten die plaatsvinden in onze stad zou steeds gezocht moeten worden naar synergie met de middenstand en lokale bedrijven en vice versa. De mobiliteit in onze binnenstad blijft een pijnpunt. Bezoekers naar onze stad lokken, en dus ook potentiële klanten, vereist een bereikbare binnenstad met duidelijk signalisatie van parkeermogelijkheden. Het scheiden van het bestemmingsverkeer van het doorgaande verkeer bij het voltooien van de Westelijke en Oostelijke tangenten zal de verkeersdoorstroming verbeteren. Tegelijk met de verdere herinrichting van de stadsring moeten een aantal parkeerlocaties beter bereikbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van innovatieve bewegwijzering of aanpassingen van de infrastructuur. 13

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering Verkiezingsprogramma 2013-2018 De kracht van verandering 1 Inhoudstafel bladzijde communicatie en inspraak personeel financiën en begroting veiligheid jeugd sport cultuur - feestelijkheden - buurtwerking

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 Chapter: Inleiding BELEIDSNOTA 2013-2018 LUBBEEK TERUG OP DE SPOREN 2 Inleiding... 4 Politie en veiligheid... 6 Brandweer en civiele bescherming... 9 Openbare

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK 2 Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan 75.000 unieke mensen van Kortrijk, leerde in Gent haar

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT 1. Trekkersrol... 3 2. Gezin en samenleving... 5 3. Ruimtelijke ordening... 15 4. Industrie, werkgelegenheid, horeca en handel... 17 Missie OPEN-LIJST OPEN-LIJST

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Groen werkt (...aan een parkstad voor de mens)

Groen werkt (...aan een parkstad voor de mens) Groen werkt (...aan een parkstad voor de mens) Programma van Groen Turnhout voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 (*) 1. 5 prioritaire thema's a) Wonen b) Ruimte natuur & milieu c) Mobiliteit

Nadere informatie

Boom één programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012

Boom één programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 Boom één programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 Bouwen aan het Nieuwe Boom Rome werd niet in één dag gebouwd. Maar die Romeinen waren er wel vanaf dag één bezig. En ze wisten vooral waarmee

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

N-VA Balen-Olmen. Programma gemeenteraadsverkiezingen periode 2012 2018 versie 12/04/2012

N-VA Balen-Olmen. Programma gemeenteraadsverkiezingen periode 2012 2018 versie 12/04/2012 N-VA Balen-Olmen Programma gemeenteraadsverkiezingen periode 2012 2018 versie 12/04/2012 Bouwstenen voor een Verantwoordelijk en Betrouwbaar beleid in Balen-Olmen Deel 1 - De mens centraal 1. Betrokkenheid:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013

De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013 De vernieuwing begint vandaag JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013 INLEIDING: JONGCD&V met beide benen in de samenleving Als jonge christendemocraten streven we naar inhoudelijke en ideologische vernieuwing

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Inhoud Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Bornem...2 Bouwsteen 1 Basiscomfort voor iedereen...5 1.1. Betaalbaar wonen...5 1.2. Energiefactuur verlagen voor

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN

AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN 20 april 2009 INHOUDSTAFEL I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 3 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS 5 2.1 Financiën en fiscaliteit 5 2.2 Economie

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie