Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze - dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze - dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be"

Transcriptie

1 Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze - dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad

2 inhoud voorwoord... 3 inleiding... 4 Hoofdstuk 1 inkomen 1 pensioenen... 5 verschillende stelsels gemengde loopbaan toegelaten arbeid 2 inkomensgarantie voor ouderen (igo) leefloon werkloosheid met bedrijfstoeslag tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden inkomensvervangende en integratietegemoetkoming ziekte- en zorgverzekering... 6 ziekteverzekering vlaamse zorgverzekering 8 sociale voordelen...7 sociale voordelen van de stad deinze erkentelijkheidstoelage tegemoetkoming aan nabestaanden bij overlijden van oud-strijders sociale voordelen van andere overheden en instanties sociaal elektriciteits- en gastarief vrijstelling van de heffing op afvalwater het sociaal telefoontarief vrijstelling btw, verkeersbelasting en inschrijving voertuigen provinciale mantelzorgpremie parkeerkaart voor personen met een handicap Hoofdstuk 2 ouderenparticipatie de seniorenadviesraad (SAR)... 9 Hoofdstuk 3 vrije tijd 1 vrijwillerswerk ouderenverenigingen dienstencentra het lokaal dienstencentrum elfdorpen van het o.c.m.w. lokaal dienstencentrum de bosrank 4 sport en beweging aanbod door de stad aanbod van het dienstencentrum elfdorpen 5 vorming en onderwijs...17 dienstencentrum elfdorpen dienstencentrum de bosrank stedelijke academie voor muziek, woord en dans van deinze stedelijke academie voor schone kunsten centrum voor volwassenenonderwijs - cvo kisp 6 culturele activiteiten de bibliotheek...19 Hoofdstuk 4 wonen 1 thuis wonen eigen woning premies de verbeterings- en aanpassingspremie...21 huurwoning premies vlaamse huursubsidie en installatiepremie de aanpassingspremie sociale huurwoning 60+ INFOGIDS

3 2 woon- en zorgcentra (WZC)...23 woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw woon en zorgcentrum Sint-Vincentius - residentie ten bosse woon en zorgcentrum Sint-Jozef woon en zorgcentrum Sint-Franciscus 3 andere woonvormen...24 Hoofdstuk 5 mobiliteit en vervoer 1 openbaar vervoer...25 nmbs de lijn 2 de mindermobielencentrale (m.m.c.)...26 Hoofdstuk 6 zorgverlening 1 thuiszorg...27 mantelzorg voorzieningen in de thuiszorg diensten voor gezinszorg thuisverpleging poetshulp diensten voor gezinszorg poetshulp van het o.cm.w. dienstencheque-onderneming padeo interim-kantoren maaltijden aan huis (o.c.m.w.) boodschappen aan huis geleverd personenalarm hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal in huis ouderenmis(be)handeling 2 Woon- en zorgcentra ouderenmis(be)handeling Hoofdstuk 7 palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en euthanasie 1 palliatieve zorg vroegtijdige zorgplanning 3 euthanasie Hoofdstuk 8 diensten lokaal sociaal beleid...31 het OCMW - Sociaal Huis stadsbestuur - dienst sociale zaken de sociale dienst van het ziekenhuis Hoofdstuk 9 levenseinde wat te doen bij overlijden...33 aangifte overlijden schikkingen voor de begrafenis wijze van teraardebestelling klassieke begraving (regeling vanaf 1999) crematie rouwverwerking ter beschikking stellen voor wetenschappelijk onderzoek schenken van organen financiële regelingen bank of spaarkas begrafenisvergoeding inschrijving als weduwe of weduwnaar testament, nalatenschap, erfrecht Nuttige adressen en telefoonnummers Infogids 2015

4 Voorwoord Deze 60-plus infogids is een praktische handleiding, samengesteld door het Stadsbestuur en de Seniorenadviesraad (SAR) en wordt gratis ter beschikking gesteld van iedere 60-plusser. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de Deinse bevolking aangeeft onvoldoende geïnformeerd te zijn. Het gaat hier bv. om een beperkte kennis van allerhande premies en toelagen die toegekend worden door de stad, de provincie of het Vlaams gewest en waarvoor vele ouderen nochtans in aanmerking komen. Men wordt geconfronteerd met een aantal nieuwe situaties (pensioen, aangepaste huisvesting, hulpbehoevendheid, ziekte en levenseinde) die heel wat vragen oproepen van administratieve of financiële aard en waarop niet altijd het gepaste antwoord wordt gevonden. Uitgaande van deze vaststellingen hebben wij deze brochure samengesteld die een overzicht biedt van de meest voorkomende diensten, voorzieningen en tegemoetkomingen waarop men eventueel een beroep kan doen. Het is onze ambitie geweest om in deze gids zo veel mogelijk praktische informatie en doorverwijsadressen aan te reiken. We wensen iedereen veel succes bij zijn of haar zoektocht naar de gewenste inlichtingen, maar uiteraard in het bijzonder bij het inkleuren van zijn of haar levensweg. Tony De Neve Schepen seniorenbeleid Hervé Huys Voorzitter seniorenadviesraad 60+ INFOGIDS

5 Inleiding OUDEREN IN DEINZE Ook Deinze ontsnapt niet aan de vergrijzing en de ontgroening van de bevolking. Het aandeel van de senioren in de bevolking van Deinze zal in het volgende decennium aanzienlijk toenemen, de babyboomgeneratie van de jaren zal samen met de ouderen van vandaag in een tijdspanne van tien jaar een derde van de bevolking uitmaken. Daarnaast voltrekt zich nog een andere evolutie: de verzilvering. Binnen de ouderenpopulatie onderkennen we, door een toegenomen levensverwachting, een steeds groter wordende groep hoogbejaarden, waarvan de alleenstaande vrouwen een belangrijk aandeel uitmaken. Bekijken we even de statistieken, dan zien we dat het aantal 60-plussers in onze stad steeds toeneemt. In 2014 waren er in Deinze 32,67% 26,00% van de bevolking Deze cijfers leren ons dat momenteel 32,67% van de bevolking ouder is dan 55 en 26,00% ouder dan 60 jaar. In vergelijking met de cijfers van januari 2012 is dat een toename van 1,83% bij de 55-plussers en een toename van 1,23% bij de 60-plussers. Dit toont een duidelijke toename van de vergrijzing aan in Deinze Infogids 2015

6 Hoofdstuk 1 Inkomen 1 PENSIOENEN Wie de pensioenleeftijd nadert, stelt zich spontaan een aantal vragen: kom ik in aanmerking voor een pensioen? Hoeveel zal het bedragen? Waar en wanneer moet ik het aanvragen? Wie kan mij hierover inlichten, enz. Verschillende stelsels Werknemerspensioen: Indien u werknemer bent geweest, d.w.z. arbeider, bediende, mijnwerker, zeevarende, dan heeft u recht op een werknemerspensioen. Zelfstandigenpensioen: voor zelfstandigen en vrije beroepen. Overlevingspensioen: onder bepaalde voorwaarden kan een werknemer of zelfstandige na het overlijden van zijn/haar wettige echtgeno(o)t(e) een overlevingspensioen verkrijgen Als u gescheiden bent, kunt u een eigen rustpensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot verkrijgen in verhouding tot het aantal huwelijksjaren. Een overheidspensioen wordt uitgekeerd aan wie werkzaam was in een overheidsdienst. Het gaat om een loopbaan in dienst van de staat, provincie- of gemeentebesturen, N.M.B.S., openbare instellingen, erkend onderwijs en dergelijke. Waar uw pensioen aanvragen? Pensioen en overlevingspensioen als werknemer of zelfstandige: Sociaal huis, Gentpoortstraat 1 te 9800 Deinze Via Wie zijn pensioen laat ingaan op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar wordt minstens een jaar op voorhand aangeschreven door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en moet via het gemeentebestuur geen aanvraag meer doen. Het dossier wordt automatisch geopend. De overheidspensioenen: de administratie waar men laatst gewerkt heeft. Sociaal Huis Gentpoortstraat 41, 9800 Deinze Tel / Nuttige adressen/links Rijksdienst voor Pensioenen RVP (werknemers) Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent Tel Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen RSVZ (zelfstandigen) Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent Tel Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 - bus 30, 1060 Brussel Tel INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN (IGO) Deze bijstandsuitkering biedt financiële hulp aan ouderen die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken. De IGO is een vorm van leefloon voor ouderen. Deze uitkering wordt pas toegekend na een onderzoek van de bestaansmiddelen. De vereiste leeftijd om deze steun te genieten is gelijk voor mannen en vrouwen, nl. 65 jaar. Info en aanvraag: Sociaal Huis Gentpoortstraat 41, 9800 Deinze Tel / Nuttige adressen/links Rijksdienst voor Pensioenen RVP (werknemers) Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent Tel INFOGIDS

7 3 LEEFLOON Wanneer u als 65-jarige niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden genieten van een leefloon. Info en aanvraag: Sociaal Huis Gentpoortstraat 41, 9800 Deinze Tel / 4 WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG Werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) mag niet verward worden met het vervroegd rustpensioen. Het conventioneel brugpensioen is een voordeel dat behoort tot het opdrachtenpakket van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Meer inlichtingen hieromtrent bij uw vakbond of de RVA. Nuttige adressen/links Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Werkloosheidsbureau Gent Jan Samijnstraat 1, 9050 Gent Tel TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is een financiële tegemoetkoming die onder bepaalde voorwaarden wordt toegekend aan personen met een handicap van 65 jaar of ouder die bijkomende kosten hebben als gevolg van een verminderde zelfredzaamheid of een gebrek aan zelfredzaamheid. Info en aanvraag: Sociaal Huis Gentpoortstraat 41, 9800 Deinze Tel / Nuttige adressen/links FOD Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel Tel INKOMENSVERVANGENDE EN INTEGRATIE- TEGEMOETKOMING Voor de 65-jarigen bestaat er de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is deels gelijkaardig aan de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Info en aanvragen: Sociaal Huis Gentpoortstraat 41, 9800 Deinze Tel / Nuttige adressen/links FOD Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel Tel ZIEKTE- EN ZORGVERZEKERING Ziekteverzekering Als u uw pensioen aanvraagt, hoeft u voor de ziekte - verzekering niets te doen. Uw pensioendienst stuurt immers uw pensioenattest door naar het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Het RIZIV licht uw ziekenfonds verder in. Uw ziekenfonds wijzigt uw statuut in gepensioneerde. Sommige verzekerden hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen dan minder remgeld bij een verblijf in het ziekenhuis, een bezoek aan een arts of bij de aankoop van geneesmiddelen. Meer inlichtingen daarover bij uw ziekenfonds. Vlaamse zorgverzekering Zorgbehoevenden hebben naast medische verzorging ook niet-medische verzorging nodig. Daarvoor kunnen ze een beroep doen op mantelzorgers, professionele zorgver leners of zorgvoorzieningen. De niet-medische kosten die hiervoor gemaakt worden, werden in het verleden amper of niet terugbetaald. Daarom werd de Vlaamse zorgverzekering in het leven geroepen. Die dekt (gedeeltelijk) de niet-medische kosten. Zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden en alle bewoners van een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis, kunnen zo een deel van hun kosten terugbetaald krijgen via de Vlaamse zorgverzekering. Inlichtingen bij de zorgkas waarbij u bent aangesloten (in de meeste gevallen is dit uw ziekenfonds). 60+ Infogids 2015

8 8 SOCIALE VOORDELEN Sociale voordelen van de stad Deinze Erkentelijkheidstoelage Aan de inwoners van de stad Deinze die een minvermogende en hulpbehoevende bejaarde in hun gezin opnemen en verzorgen wordt een erkentelijkheidstoelage toegekend. De erkentelijkheidstoelage wordt eveneens toegekend aan bejaarde echtparen die elkaar verzorgen en op elkaar oppassen. Er wordt in dit geval slechts één toelage per echtpaar uitgekeerd. Er wordt onder verstaan: - oudere: minstens 85 jaar oud - inwonend: gedomicilieerd en verblijvend in de woning van de aanvrager - minvermogend: binnen het OMNIO-statuut vallen (genieten van de voorkeurstarieven) - hulpbehoevend: verzorging en oppas nodig hebben. Er kan ook een aanvraag gedaan worden voor personen die geen 85 jaar zijn, wanneer uit een attest blijkt dat de betrokkene een invaliditeit heeft van minimaal 12 punten op de schaal voor integratietegemoetkoming voor hulp aan bejaarden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ofwel een invaliditeitspercentage van 80%. De toelage bedraagt 25 euro per volledige maand per persoon die wordt opgenomen en verzorgd. De toelage wordt eenmalig per jaar uitgekeerd. De formulieren voor de aanvraag kunnen elk jaar vanaf begin januari afgehaald worden bij de receptie van het Stadhuis, Markt 21 en moeten vóór eind februari ingevuld terugbezorgd worden aan het stadsbestuur. Tegemoetkoming aan nabestaanden bij overlijden van oud-strijder De tegemoetkoming wordt uitbetaald aan nabestaanden van oud-strijders en weggevoerden van en Betrokkene moet minstens 1 jaar in Deinze wonen. Sociale voordelen van andere overheden en instanties Sociaal elektriciteits- en gastarief Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximumprijzen (vroeger "sociale tarieven" genoemd). Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen. De aanvrager dient te bewijzen dat hij/zij of elke andere persoon die onder hetzelfde dak leeft geniet van een van volgende tegemoetkomingen: - een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming - een gewaarborgd inkomen voor bejaarden - inkomensgarantie voor ouderen - een bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking van minstens 66% - leefloon. Wie met een budgetmeter werkt, kan ook de sociale maximumprijs krijgen. Het FOD Sociale Zekerheid bezorgt de attesten rechtstreeks aan de gas- en elektriciteitsmaatschappij. Vrijstelling van de heffing op afvalwater De volgende personen genieten vrijstelling van de heffing op afvalwater: - ouderen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ontvangen - personen die de inkomensgarantie voor ouderen ontvangen - mensen die een leefloon ontvangen De vrijstelling geldt ook als de drinkwaterfactuur niet op naam staat van de rechthebbende. De vrijstelling wordt toegekend voor het hele gezin als één van de gezinsleden behoort de eerder vermelde categorieën. Meer inlichtingen krijgt u bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op het nummer: Het sociaal telefoontarief Elke operator is verplicht aan sommige categorieën van begunstigden specifieke tariefvoorwaarden aan te bieden. Personen vanaf 65 jaar, alleenwonend of samenwonend met een 60-plusser of samenwonend met kinderen ten laste (weeskind of gerechtelijke beslissing) kunnen gebruik maken van dit verlaagde tarief. Het inkomensplafond van de verhoogde financiële tussenkomst voor de gezondheidszorg mag echter niet overschreden worden. In een woonzorgcentrum of een andere vorm van gemeenschappelijk wonen is er alleen recht op het sociale telefoontarief voor individuele abonnees. De aanvraag voor het sociale telefoontarief moet u zelf doen bij de telecommunicatieoperator van uw keuze. Vrijstelling btw, verkeersbelasting en inschrijving voertuigen Bepaalde categorieën van personen met een handicap kunnen genieten van vrijstelling btw, verkeersbelasting en inschrijving van autovoertuig. 60+ INFOGIDS

9 Parkeerkaart voor personen met een handicap U hebt recht op een parkeerkaart als u officieel bent erkend als invalide of als persoon met een handicap. Ook indien deze erkenning nog niet gebeurd is, kunt u de kaart al aanvragen. U zal dan wel een medisch onderzoek moeten ondergaan om na te gaan of u er recht op hebt. De parkeerkaart geeft het recht om te parkeren op plaatsen die voor minder mobiele personen bestemd zijn. De kaart laat tevens toe dat u onbeperkt parkeert binnen de blauwe zone. In sommige gemeenten, o.a. in Deinze, is parkeren voor de houders van deze parkeerkaart gratis. Het gebruik van de kaart is strikt persoonlijk en is alleen geldig als de houder zelf het voertuig bestuurt of als hij ermee vervoerd wordt. Info over al deze sociale voordelen Sociaal Huis Gentpoortstraat Deinze Tel Infogids 2015

10 Hoofdstuk 2 Ouderenparticipatie U kunt participeren door u in te zetten als vrijwilliger, als mantelzorger, door actief lid te zijn van een vereniging of een politieke partij enzovoort. Participeren in de samenleving betekent de mogelijkheid hebben om verantwoordelijkheden voor uzelf en voor uw medemensen te dragen, mee te denken met en mee te werken aan het beleid. DE SENIORENADVIESRAAD (SAR) Momenteel heeft twee derde van de Vlaamse gemeenten lokale ouderenadviesraden. Die adviesraden kregen een decretaal kader dankzij het Ouderenparticipatiedecreet (Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen). De gemeentelijke ouderenadvies raden brengen advies uit over het beleid en de problematiek ten aanzien van de ouderen in de eigen gemeente. De seniorenadviesraad van Deinze werd opgericht op 25 november De raad is samengesteld uit 15 verschillende ouderenverenigingen, die elk twee afgevaardigden in de raad hebben. Sinds de laatste statuutwijzigingen kunnen ook personen die niet aangesloten zijn bij een ouderenvereniging (ona ankelijken) lid worden van de senioren - adviesraad (tot maximum 1/3 van het ledenaantal). De raad komt minstens viermaal per jaar samen, beraadslaagt over alle kwesties op gemeentelijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de ouderen aanbelangen en geeft daaromtrent advies aan het OCMW en het stadsbestuur. Eind 2014 telde Deinze inwoners, waarvan personen ouder zijn dan 55 jaar. Dit betekent dat er nu 32,67% ouderen zijn in Deinze tegenover 31,09% in jaar Hiervan zijn ongeveer personen lid van een ouderenvereniging. Dit komt neer op 21,51% van de 55-plussers in Deinze. De seniorenadviesraad beschikt over een weblog: en een adres waar u met uw vragen of opmerkingen terecht kunt: De statuten en de verslagen van de algemene vergadering kunnen steeds opgevraagd worden bij de dienst Sociale Zaken (medewerker stadsbestuur) of gedownload worden via de website van Deinze: Wie geïnteresseerd is om als ona ankelijke lid te worden van de seniorenadviesraad kan het best contact opnemen met iemand van het dagelijks bestuur of de seniorenconsulent. Samenstelling van het dagelijks bestuur van de seniorenadviesraad: Voorzitter Hervé Huys Ondervoorzitter Christiane Van Heule Secretaris Marie-Fernande Yde Penningmeester Gilbert Demeyer Ronny De Smet Medewerkers De Baerdemaeker Martin De Smet Vera Noël Moyaert Afgevaardigde schepen Tony De Neve p.a. Markt Voorzitter O.C.M.W. Conny De Spiegelaere p.a. Gentpoortstraat Seniorenconsulent Jürgen D Huyvetter p.a. Markt INFOGIDS

11 Hoofdstuk 3 Vrije tijd Deinze heeft de ouderen heel wat te bieden op het vlak van vrijetijdsbesteding. De bibliotheek, het Museum van Deinze en de Leiestreek, het sportcentrum Palaestra, de dienstencentra en het bruisende verenigingsleven zijn voor iedereen toegankelijk en bieden talrijke ontmoetingskansen. 1 VRIJWILLIGERSWERK De pensioenleeftijd is de ideale periode om zich met hart en ziel in te zetten als vrijwilliger. Vrijwilligerswerk is geven en nemen. De vrijwilliger heeft vrije tijd, energie en kennis. In ruil krijgt hij waardering en een leuke vriendenkring. Ouderen beschikken over een enorm potentieel op het vlak van kennis, levenservaring en maturiteit. Daarom is vrijwilligerswerk echt iets voor ouderen: hun dynamisme en inzet is voor vele organisaties van onschatbare waarde. Iedereen kan vrijwilliger worden. U moet niet over een bijzondere gave beschikken, elk engagement is waardevol. Als vrijwilliger bepaalt u zelf het tijdstip en de duur van uw verbintenis.vrijwilligerswerk is mogelijk in vele sectoren en de keuze is groot. U kunt bijvoorbeeld: ouderen helpen in een rusthuis, personen met een handicap vergezellen bij activiteiten of uitstappen, meewerken aan creatieve ateliers in het lokale diensten - centrum; bestuurslid worden bij een ouderenvereniging administratief werk doen voor een sociaal-culturele organisatie, een organisatie financieel beheren, computer - bestanden up-to-date houden, onthaal en permanentie verzorgen bij een vereniging, chauffeur worden bij de mindermobielencentrale, oppas bij zieke kinderen of bejaarden, Vrijwilligers hebben rechten maar ook plichten. Meer informatie vindt u op de website: 2 OUDERENVERENIGINGEN Wanneer we van verenigingen spreken, denken we in eerste instantie aan de verenigingen die zich specifiek naar ouderen richten, de zogenaamde seniorenbonden. Hieronder vindt u een lijst van de ouderenverenigingen die lid zijn van de stedelijke seniorenadviesraad met hun contactpersonen en een korte beschrijving van hun activiteitenaanbod. * G.B. Wontergem (Gepensioneerden Bond Wontergem) Voorzitter: Secretaris: Frans De Boever Tel Godelieve Claeys Tel Lokaal: Ter Donk Wontergem (terdonckstraat ) Activiteiten: - kaarten: iedere derde dinsdag van de maand - paas-, kerst- en herfstfeest - fietsen: vanaf 1 april tot eind september wekelijks op woensdagnamiddag - kampioenenviering Infogids 2015

12 * De Landelijke gilde Voorzitter: Secretaris: Daniel Haelvoet Tel Martin Van Den Abeele Tel: Lokaal: Ter Leie - Astene (Nieuwstraat 1) Activiteiten: - wandeling - cultureel optreden (tweejaarlijks) - jaarlijkse kaarting - ontspanningsnamiddag - daguitstap * Liberale Bond Gepensioneerden Voorzitter: Secretaris: Gilbert Demeyer Tel Aimé De Vos Tel Lokaal: Palace - Deinze (Markt 32) Activiteiten: - kaart- en sjoelbakkenkampioenschap: iedere tweede maandag - namiddag van de maand - kaarten en volksspelen met ledenvergadering en provinciale bijeenkomst: om de drie maanden, iedere laatste dinsdag van die maand - maandelijks bowlen in Sint-Martens-Latem * NEOS Deinze (Netwerk van Ondernemende Senioren Deinze) Voorzitter: Secretaris: Paula Cornelis Tel Liliane Ghyzelings Tel Lokaal: Ter Wilgen - Petegem (Poelstraat 70) Activiteiten: - ledenvergadering met o.a. voordrachten in het teken van volksontwikkeling, cultuur en gezondheid: iedere 2 e donderdag van de maand - kaartnamiddagen, dagreizen, bedrijfsbezoeken, fiets- en wandeltochten en een 3-daagse buitenlandse reis. - jaarlijks een zomer-, paas-, kerst- en nieuwjaarsfeest 60+ Infogids

13 * OKRA Astene (Open Kristelijk Respectvol Actief Astene) Voorzitter: Secretaris: Dirck Van den Abeele Tel GSM Laurent Leroy Tel Lokaal: Ten Hove - Astene (Nieuwstraat 3) Activiteiten: - kaarten + scrabble + rummikub elke maandagnamiddag - petanque elke woensdag- en vrijdagnamiddag - fietstochten in de zomer, waarvan 3 voor een volle dag - natuur- andere wandelingen - om de 2jaar een vierdaagse reis - 2 maal per jaar een daguitstap - maandelijks seniorencinema in Gent - Volksspelen, bowling en bingonamiddag - culturele activiteiten zoals toneel- en operettevoorstellingen en nieuwjaarsconcert - nieuwjaarsdrink - paasviering - sinterklaasfeest - kerstfeest met gratis koffietafels en meestal een optreden - OKRA-academieaanbod met voordrachten, concerten en cursussen * OKRA Beide Leernes (Open Kristelijk Respectvol Actief Beide Leernes) Voorzitter: Secretaris: Rosa D Haenens Leernsesteenweg Tel Rosa De Boever Meirebeekstraat 20 - Tel Lokaal: Den Engel Sint-Martens-Leerne (Leernsesteenweg 250) Activiteiten: - kaarten en teerlingen: iedere eerste donderdagnamiddag van de maand - pinkster-, paas-, kerst- en koningsfeest - koffietafel: de dinsdag van Bachte-Maria-Leerne kermis en de dinsdag van Sint-Martens-Leerne kermis * OKRA Deinze centrum en Petegem (Open Kristelijk Respectvol Actief Deinze) Voorzitter: Secretaris: Lokaal: Activiteiten: Nicole Van Acker Tel Firmin Goethals Tel Volkskring (markt 73) + Ter Wilgen (Poelstraat 70) De grote activiteiten vinden plaats in buurtcentrum de Rekkelinge (Desiré Delcroixstraat 1A) - kaarten, rummikub en petanque: iedere maandagnamiddag in de volkskring kaarten en rummikub: iedere dinsdagnamiddag in Ter wilgen - hobbyclub: iedere 2e maandagnamiddag van de maand - scrabbelen: iedere 1e maandagnamiddag van de maand - gemeenschapsdansen: iedere woensdagnamiddag - lijndansen: iedere vrijdagnamiddag - fiets- en wandeltochten, daguitstappen, diavoorstellingen en dansnamiddagen - ontmoetingsdagen op Pasen, Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar - regelmatig voordrachten via de OKRA-Academie Infogids 2015

14 * OKRA Grammene (Open Kristelijk Respectvol Actief Grammene) Voorzitter: Secretaris: Roger Van Poucke Tel Laurent Vanhaesebroeck Tel Lokaal: Leiezicht - Grammene (Sint Janstraat) Activiteiten: - ledenvergadering, kaarten, teerlingen, hobby- of gezelschapsspelen: iedere 2e en 4e dinsdagnamiddag van de maand - fietstochten, bedrijfsbezoeken en voordrachten - jaarlijks een reis, een bedevaart en een feest van de 3e leeftijd * OKRA Meigem (Open Kristelijk Respectvol Actief Meigem) Voorzitter: Secretaris: Alice Van Vynckt Tel Christiane De Zutter Tel Lokaal: Reigersnest - Meigem (Pastoriestraat 32B) Activiteiten: * OKRA Vinkt (Open Kristelijk Respectvol Actief Vinkt) Voorzitter: Secretaris: * Sint-Amandus Zeveren Voorzitter: Secretaris: Antoinette Van Huffel Tel Agnes Vannieuwenhuyse Tel Lokaal: Oude gemeenteschool - Vinkt (Aarseleweg 20) Activiteiten: - kaarten en teerlingen: om de 2 weken op maandagnamiddag - turnen: iedere 1e maandagnamiddag van de maand (gaat door in de Sint Pieterszaal, Aarseleweg 20 A in Vinkt) - fietsen: om de 2 weken op dinsdagnamiddag van april tot oktober (samen met OKRA Vinkt) - petanque: om de 2 weken op dinsdagnamiddag van april tot oktober (samen met OKRA Vinkt) - kaarten en teerlingen: iedere donderdagnamiddag - turnen: 2 wekelijks op maandagnamiddag - fietsen: om de 2 weken op dinsdagnamiddag van april tot oktober (samen met OKRA Meigem) - petanque: om de 2 weken op dinsdagnamiddag van april tot oktober (samen met OKRA Meigem in de Sint Pieterszaal) - jaarlijks paas-, kermis-, kerst- en kampioenenfeesten - volledige daguitstappen en halve daguitstappen Astère Verwilst Tel Gilbert Van Steenkiste Tel Lokaal: Te Lande Zeveren (Vinktstraat 28) - kaarten: om de 14 dagen op maandagnamiddag Activiteiten: - ontspanningsreis: in de maand juni - fietstochten: juli en augustus 60+ Infogids

15 * S-plus Deinze (Socialistische Gepensioneerden Deinze) Voorzitter: Secretaris: Vera Desmet Dhossche Andrea Tel Lokaal: Voor ons recht Deinze (Stationsstraat 4) Activiteiten: - iedere 2 de woensdagnamiddag van de maand: kaarten, biljart, tjoelen en teerling - om de 2 weken: hobby - kerstfeest, kermis Deinze, kampioenenviering * S-plus Petegem (Socialistische Gepensioneerden Petegem) Voorzitter: Gustaaf Bastiaan Tel Secretaris: Ginette Laebens Tel Lokaal: Voor ons recht - Deinze (Stationsstraat 4) Activiteiten: - iedere 4 de woensdagnamiddag van de maand: kaarten, biljart, tjoelen en teerling - om de 2 weken: hobby - kerstfeest, kermis Petegem, kampioenenviering * (Vlaams Actieve Senioren - afdeling Deinze-Leieland) Voorzitter: Secretaris: Walter Deweirdt Tel Luc Deplancke Tel Lokaal: Buurtcentrum De Rekkelinge - Deinze (Desiré Delcroixstraat 1 A) Activiteiten: - iedere 2 de donderdagnamiddag van de maand om u - cultuur: voordrachten, toneel, film, musea, stadsbezoek - ontspanning: volksspelen, uitstappen - sport: petanque: (iedere maandagnamiddag), wandelen, fietsen, krulbollen: (iedere laatste donderdag van de maand), ingerichte sportdagen Infogids 2015

16 3 DIENSTENCENTRA Het lokaal dienstencentrum Elfdorpen van het O.C.M.W. Het dienstencentrum Elfdorpen is uitgegroeid tot een volwaardige ontmoetingsplaats voor senioren. Het dienstencentrum wil een dubbele doelstelling realiseren: de zelfstandigheid en de integratie van thuiswonende ouderen bevorderen. Het seniorenrestaurant is elke dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van u. tot u. Soep - Hoofdgerecht - Dessert - drankje à 7 euro (vooraf inschrijven is noodzakelijk!) Dienstverlening - Haarverzorging - Voetverzorging - Kiné en fitness Het O.C.M.W. stelt de ingerichte lokalen in Elfdorpen ze gratis Bij zelfstandigheid wordt vooral gedacht aan zich zelf beredderen bij het beoefenen van de dagelijkse activiteiten. Integratie houdt in: contacten tussen de ouderen en de overige bevolking stimuleren. Activiteiten Om aan diverse behoeften te voldoen, heeft het dienstencentrum Elfdorpen een ruime waaier van activiteiten uitgebouwd voor de plaatselijke ouderenbevolking. Hieronder vindt u het aanbod van recreatieve activiteiten. - Kaarten - Scrabble - Hobbyclub - Feesten n.a.v. speciale gelegenheden Voor het aanbod van de bewegings- en vormingsactiviteiten verwijzen we naar respectievelijk het onderdeel Sport en beweging en Onderwijs en vorming. Seniorenrestaurant ELFDORPEN Het seniorenrestaurant richt zich in hoofdzaak tot 55- plussers. Vooral alleenstaanden die de dagelijkse warme maaltijd een sleur vinden, zullen zich wellicht door de gezellige manier van samen tafelen aangesproken voelen. Bedoeling is uiteraard een gezond middagmaal te serveren aan een betaalbare prijs, maar tegelijk ook kansen te creëren tot het leggen van sociale contacten en deelnemen aan de vele andere activiteiten binnen het centrum. gratis ter beschikking. Samenwerkingsinitiatieven * i.s.m. de dienst thuiszorg van het O.C.M.W. Warme maaltijden aan huis: op werkdagen vers bereid in de keuken van het woonzorgcentrum Onze-Lieve- Vrouw diepvriesmaaltijden op zaterdag, zondag en feestdagen. Ook een dieetmaaltijd is verkrijgbaar. Poetsdienst Personenalarmtoestellen Aanvraag via O.C.M.W * i.s.m. Minder Mobielen Centrale Stad Deinze en PWA Boodschappendienst: voor ouderen, mindervaliden, minder mobiele burgers of personen die zich in een sociale noodsituatie bevinden. Aanvraag via MMC en/of O.C.M.W Centrumleidster Carine De Rijcke of Stephanie De Meulenaere Ghesquièrestraat Deinze Tel Elke werkdag open van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 17 u. Lokaal Dienstencentrum De Bosrank Het lokaal dienstencentrum De Bosrank is een open huis gelegen op de campus van het Sint-Vincentius woonzorgcentrum waar o.a. ouderen uit groot Deinze elkaar kun- 60+ Infogids

17 nen ontmoeten en zich thuis voelen. U bent er welkom voor een gezellige babbel, maar eveneens bij vragen. Het centrum wenst een plaats te zijn waar onrechtstreeks gewerkt wordt aan het algemeen welzijn, de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid en dit door het aanbieden van een ontmoetingsplaats en een brede waaier van diensten en activiteiten. Het is de ideale plaats voor het opbouwen en uitbouwen van sociale contacten. Ontmoetingsplaats Tijdens de openingsuren kan iedereen vrij binnenlopen in de cafetaria van het dienstencentrum. Er is mogelijkheid tot het spelen van gezelschapspelen, biljarten, tv kijken, muziek beluisteren, de krant lezen, Activiteiten - Informatieve activiteiten (over onderwerpen die de zelfredzaamheid en levenskwaliteit kunnen helpen bevorderen) - Recreatieve activiteiten (breigroep, petanque, kaarten, verschillende uitstappen in kleine groepen,.) - Vormende activiteiten (bloemschikken, computerlessen, haak-en breilessen, mindfulness, verschillende voor drachten, ) Diensten - Verschillende boodschappendiensten - Verzorging- en gezondheidsdiensten - Vrij internetgebruik Het restaurant In het restaurant kan iedereen elke werkdag van 12u tot 13u genieten van een gezonde maaltijd aan de betaalbare prijs van 7,5. De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht, een dessert en een gewone drankconsumptie. Het lokaal dienstencentrum is een creatief centrum dat openstaat voor het aanpassen van de diensten en activiteiten aan de vraag van de gebruikers, zodat iedereen de mogelijkheid heeft blijvend deel te nemen aan een actief sociaal leven. Voor een volledig overzicht van onze werking en activiteiten, verwijzen we naar het tweemaandelijks infoblad van De Bosrank.U vindt het terug op de website 4 SPORT EN BEWEGING Regelmatig bewegen zorgt ervoor dat u zich lichamelijk en geestelijk beter voelt, waardoor u fitter en comfortabeler ouder wordt. Uiteraard moeten de sport- en bewegingsactiviteiten aangepast zijn aan uw leeftijd en uw individuele mogelijkheden. Bijna alle ouderen kunnen nog aan sport doen omdat er een hele variatie bestaat, van rustig tot meer intensief bewegen. De sporten die het meest door ouderen beoefend worden zijn fietsen, wandelen, dansen, turnen, zwemmen en golfen. Ook de beweging bij uw dagelijkse activiteiten, zoals tuinieren, wandelen of fietsen naar de winkel draagt bij tot een goede lichamelijke conditie. Aanbod door de stad Stad Deinze heeft op gebied van sport voor ouderen heel wat te bieden. Hieronder volgt een overzicht. Recreatiesport ouderen: u. - Astene: Ten Hove, Nieuwstraat 3 op dinsdag (1 keer per maand) - Vinkt: Sint-Pieterszaal, Aarseleweg 20A op maandag (2 keer per maand) - Petegem: Palaestra, Kastanjelaan 35 op donderdag (wekelijks) De juiste data zijn te verkrijgen bij de dienst Sport en Recreatie. Tijdens deze namiddagen worden activiteiten georganiseerd die aangepast zijn aan de ouderen, zoals fitheidsgymnastiek, dans, zitaerobic, aquagym (1 keer per maand),... Sportvakantie voor ouderen Tijdens de maand mei of juni wordt aan de ouderen die regelmatig de lessen volgen, de kans geboden deel te nemen aan een sportvakantie aan de kust. Deze activiteiten worden begeleid door medewerkers van de dienst Sport en Recreatie. Centrumleidster Ellen De Coster Ten Bosse Deinze Tel of (elke werkdag van 9-17 u.) Infogids 2015

18 ouderen gaan bewust om met leren en blijven leren. Ze volgen cursussen, nemen deel aan vormende activiteiten van verenigingen, lenen boeken uit de bibliotheek, volgen cursussen en lezingen of maken gebruik van de nieuwste informatie- en communicatiemiddelen zoals het internet en . Volkssportnamiddag In het kader van de ouderenweek wordt jaarlijks in de maand december een volkssportnamiddag georganiseerd in het Sportcomplex Palaestra. Hierbij wordt een individuele wedstrijd en een wedstrijd per bond ingericht. Zwemmen: donderdag van u. tot u. De 55-plussers kunnen vrij komen zwemmen ofwel een cursus zweminitiatie volgen. Sportcomplex Palaestra Dienst Sport & Recreatie Kastanjelaan 35 Tel In Deinze is er een groot aanbod wat vorming en onderwijs betreft. De meeste ouderenverenigingen bieden tegenwoordig vormingen of cursussen aan maar u kunt ook gebruik maken van het aanbod van de stad, de dienstencentra en de centra voor volwassenenonderwijs in Deinze. Hierna volgt een overzicht van de voornaamste vormingsmogelijkheden. Dienstencentrum Elfdorpen Het dienstencentrum Elfdorpen beschikt over een ruim vormingsaanbod voor ouderen. - kookclub - naaiclub gevorderden - voordrachten (i.s.m. grootoudersactie Gezinsbond) - taalcursus Spaans / conversatie - taalcursus Engels basis / gevorderden - taalcursus Frans (organisatie Stad Deinze) - taallessen Nederlands voor anderstaligen - cursussen i.s.m. Vormingsplus Gent-Eeklo Aanbod van het dienstencentrum Elfdorpen Ook het dienstencentrum Elfdorpen heeft een bewegingsaanbod op maat van de ouderen. U kunt er terecht voor volgende activiteiten: - yoga - zwemmen - petanque - fietsen Centrumleidster Carine De Rijcke of Stephanie De Meulenaere Ghesquièrestraat Deinze Tel Elke werkdag open van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 17 u. 5 VORMING EN ONDERWIJS Niemand staat er bij stil, maar dagelijks leren we nog nieuwe dingen. Levenslang leren is van onschatbare waarde om geestelijk gezond en fit te blijven en nieuwe ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen. Veel Centrumleidster Carine De Rijcke of Stephanie De Meulenaere Ghesquièrestraat Deinze Tel Dienstencentrum De Bosrank Dienstencentrum De Bosrank probeert met vormende activiteiten een bijdrage te leveren aan de wens tot levenslang leren. De activiteiten worden nauwkeurig gekozen met als doel tegemoet te komen aan de vraag 60+ Infogids

19 en de noden die leven in de maatschappij. De Bosrank heeft een tweemaandelijks infoblad waarin de activiteiten vermeld staan. Centrumleidster Ellen De Coster Ten Bosse Deinze Tel of Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Woordkunst - Er is een 1ste, 2e en 3e jaar Verbale Vorming. - Daarnaast kan men volgende vakken volgen: - voordracht - toneel Voor deze vorming is twee uren per week voorzien, op verschillende dagen en uren. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Kalkhofstraat Deinze Tel Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Ook deze Academie zet haar deuren open voor mensen van alle leeftijden. Er zijn 6 ateliers met telkens 5 leerjaren. De ateliers zijn onderverdeeld als volgt: - schilderkunst 1 - schilderkunst 2 - tekenkunst - grafiek - beeldhouwkunst - keramiek De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans richt zich niet uitsluitend tot jongeren. In het kader van levenslang leren zijn personen van alle leeftijdscategorieën welkom tot het volgen van een opleiding. Beginners moeten steeds 1 jaar Algemene Muzikale Vorming volgen (= notenleer). Dit gebeurt eenmaal per week, gedurende 2,5 uur op dinsdag tussen u. en 21 u. Naast het volgen van dit jaar Algemene Muzikale Vorming bestaan er diverse mogelijkheden: Instrumentale vorming Samen met het volgen van een eerste jaar notenleer kunnen volgende instrumenten (in huur) aangeleerd worden: piano, orgel, viool, altviool, cello, contrabas, gitaar, blokfluit, dwarsfluit, hobo, fagot, klarinet, basklarinet, saxofoon, trompet, hoorn, bariton, schui azuin (schuiftrombone), tuba, percussie (slaginstrumenten), beiaard, fagot en harp. Vocale vorming - solozang en koor S.A.S.K. (Stedelijke Academie voor Schone Kunsten) Guido Gezellelaan DEINZE Tel Theoretische vorming - muziekgeschiedenis Infogids 2015

20 Centrum voor volwassenenonderwijs - CVO KISP Bij het centrum voor volwassenenonderwijs KISP kunt u voor een uitgebreide waaier van opleidingen terecht: - technische opleidingen - creatieve opleidingen - taalopleidingen - fotografie - computercursussen - koken Verschillende computercursussen richten zich specifiek naar Peter Benoitlaan Deinze tel Openingsuren secretariaat: maandag tot donderdag van 18 tot 20 u. zaterdag van 10 tot 12 u. Stad Deinze Sinds 2012 kan je bij de stad Deinze terecht voor het volgen van een pc-cursus voor ouderen. Deze cursus richt zich uitsluitend tot 55-plussers die nog geen of zeer weinig kennis hebben van het gebruik van een computer. Deze cursus wordt 2 maal per jaar ingericht: 1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar en gaat door in het Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen. Stadsbestuur Deinze Dienst Sociale Zaken Markt Deinze Tel CULTURELE ACTIVITEITEN In Deinze bestaat er een ruim cultuuraanbod, denken we maar aan het Museum van Deinze en de Leiestreek, de voorstellingen van de lokale toneelverenigingen, de muziekevenementen, Tal van deze activiteiten worden gratis of tegen een bescheiden prijs georganiseerd zodat de financiële drempel laag ligt. Kortingen Vanaf de leeftijd van 55 jaar hebt u recht op een korting als u deelneemt aan een culturele activiteit die tot stand komt met de medewerking van de Vlaamse overheid, Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. U moet hiervoor geen speciale verminderingskaart aanvragen (vroeger: een Plus-3-Pas). Uw identiteitsbewijs volstaat. Dienst Cultuur en evenementen Gentpoortstraat 1-3e verdieping Tel DE BIBLIOTHEEK De bibliotheek is een ontmoetingplaats waar iedereen vrij kan binnenlopen om kranten te lezen, tijdschriften in te kijken, op internet te surfen en boeken, cd s en informatieve dvd s uit te lenen. De stedelijke bibliotheek telt ongeveer 8000 leners. 11% of 858 leners zijn 60-plussers. 60-jarigen Elk jaar in de maand oktober worden alle 60-jarigen van Deinze uitgenodigd. Na een algemene kennismaking is er een rondleiding voorzien in de verschillende afdelingen. 60+ Infogids

Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze - dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be

Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze - dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze - dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be inhoud voorwoord... 3 inleiding... 4 Hoofdstuk 1 inkomen 1 pensioenen... 5 verschillende

Nadere informatie

Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be

Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be inhoud voorwoord... 3 inleiding... 4 Hoofdstuk 1 inkomen 1 pensioenen... 5 verschillende

Nadere informatie

Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be

Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be inhoud voorwoord... 3 inleiding... 4 Hoofdstuk 1 inkomen 1 pensioenen... 5 verschillende

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST. HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12

HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST. HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12 HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12 Peiling naar de voorwaarden die 80-plussers toelaten om langer zelfstandig thuis te wonen 1 ALGEMENE GEGEVENS 1.1

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER

THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER Wie of wat is t Punt? t Punt is het thuiszorgcentrum van het woonzorg netwerk van Sint-Niklaas. De dienstverlening van t Punt is een openbare dienstverlening. Iedereen

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM Dienstencentrum De Waaier Dorpsstraat 111, Koningshooikt Dienstencentrum Rosmolen Pettendonk 37/, Lier Antennepunt De Komeet Eeuwfeestlaan 183, Lier Wil je in een leuke sfeer

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Sint Antonius een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken

Nadere informatie

Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt

Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ze staan u ook bij als u pas het ziekenhuis verlaten

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

dienst Ouderen en thuiszorg

dienst Ouderen en thuiszorg Ouderenzorgvoorzieningen OCMW dienst Ouderen en thuiszorg adres OCMW Sociaal Huis Binnenhof 2 3630 Maasmechelen telefoon 089 48 28 00 e-mail info@ocmwmaasmechelen.be website www.ocmwmaasmechelen.be Voorwoord

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee!

Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee! G O A R Gemeentelijke Ouderenadviesraad Ruiselede Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee! De resultaten worden aan het gemeentebestuur overgemaakt om als constructieve

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen zorg 2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen De ziekteverzekering dekt de medische kosten, terwijl de zorgverzekering de niet-medische kosten vergoedt. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

Wij ontnemen u uw zorgen. Kortverblijf

Wij ontnemen u uw zorgen. Kortverblijf Wij ontnemen u uw zorgen Kortverblijf Woon- en zorgcentra De Foyer vzw De vzw WZC De Foyer is opgericht in 1924 en staat al bijna 90 jaar voor de zorg voor ouderen. Vandaag staan we met honderd medewerkers

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ze staan u ook bij als u pas het ziekenhuis verlaten

Nadere informatie

Stadsbestuur Sociale Zaken

Stadsbestuur Sociale Zaken Stadsbestuur Sociale Zaken Verslag vergadering seniorenadviesraad Datum: 27 juni 2014 Begin vergadering: 14u00 Einde vergadering: 15u45 Volgende vergadering: 26 september 2014 Aanwezig: Ally Omer, Bastiaen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

WONEN. 1. Zelfstandig wonen. 1.1 Eigen woning

WONEN. 1. Zelfstandig wonen. 1.1 Eigen woning De meeste mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig en in hun vertrouwde woning en omgeving blijven wonen. Naarmate u ouder wordt, is het mogelijk dat uw woning niet langer aangepast is aan

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Het team gezinszorg en aanvullende thuiszorg is in de Gasthuisstraat 2 gevestigd en stelt u graag zijn OCMW diensten voor. In deze folder geven wij u een overzicht

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Opnamevoorwaarden serviceflats

Opnamevoorwaarden serviceflats Opnamevoorwaarden serviceflats De kandidaat bewoners dienen aan de hierna omschreven toelatingsvoorwaarden te voldoen: 1. Verblijfplaats van de kandidaat vóór de datum van toewijzing. Voorrang wordt verleend

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

infobrochure OCMW roeselare

infobrochure OCMW roeselare infobrochure OCMW roeselare OCMW roeselare is er voor jou! Iedereen is welkom zonder onderscheid te maken op basis van cultuur, nationaliteit, religie,... OCMW Roeselare is er voor jou! Je kan bij ons

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Sint-Truiden Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met

Nadere informatie

DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Je bent nog actief, onafhankelijk van anderen en in goede gezondheid? Niemand weet echter wat morgen te bieden heeft. Bovendien verandert onze samenleving snel:

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! THUISZORGCENTRUM Een helpende hand voor jong en oud! Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! uéén centraal oproepnummer 078 15 60 30 Alle dagen, de klok rond bereikbaar!

Nadere informatie

Januari maart Lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

Januari maart Lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Januari maart 2017 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt skl_106589_broch_woonzorg_170818.indd 1 22/08/17 15:18 Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Riemst Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Gingelom Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research 21 maart 2017 Berchem 1 Belfius studies Expertise van Belfius in de lokale sector

Nadere informatie

Premies en toelagen Zorg en wonen

Premies en toelagen Zorg en wonen Premies en toelagen Zorg en wonen - 2017 Zorg www.rechtenverkenner.be 1. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden - THAB Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan een minimum 65-jarige persoon met een handicap.

Nadere informatie

OPENLESSEN INFO GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI SCHOOLJAAR 2013-2014

OPENLESSEN INFO GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI SCHOOLJAAR 2013-2014 GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD & Jozef van Craenstraat 4, Tel 03/685 02 56, gamw@schoten.be, www.schoten.be OPENLESSEN VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI INFO SCHOOLJAAR 2013-2014 20

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

Serviceflats, dienstencentrum en kinderdagverblijf Oosterveld

Serviceflats, dienstencentrum en kinderdagverblijf Oosterveld Serviceflats, dienstencentrum en kinderdagverblijf Oosterveld infovergadering buurtbewoners oktober 2017 Op het programma: 1. Voorstelling Zorgbedrijf Antwerpen 2. Opening dienstencentrum en serviceflats

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN

GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN De Drie Linden PE 3052 Hogeheerweg 10 9051 Sint-Denijs-Westrem 1 Een groep van assistentiewoningen is de meest recente vorm van de gekende serviceflats. Een assistentiewoning

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN ZORGTOELAGE Opmerking: vroegere benaming: toelage voor personen met een handicap Voor wie Om in aanmerking te komen voor de zorgtoelage dient de uitkeringsgerechtigde over

Nadere informatie

Helft zorgverzekerden komt niet rond

Helft zorgverzekerden komt niet rond Bijlage perstekst Helft zorgverzekerden komt niet rond 1. Het belang van de zorgverzekering Het HIVA onderzoek (2008) 1 bevestigt het nut van de Vlaamse zorgverzekering. Voor zorgerkenden maakt het wel

Nadere informatie

4. Dienstverlening in het centrum

4. Dienstverlening in het centrum 4. Dienstverlening in het centrum Elke middag serveren we een warme maaljd. U kunt zich bij ons ook eens goed laten verzorgen met een manicure of pedicure. Wie een moeilijke periode doormaakt, kan terecht

Nadere informatie

1. PUBLIEKE RUIMTE EN GEBOUWEN

1. PUBLIEKE RUIMTE EN GEBOUWEN CHECKLIST LEEFTIJDSVRIENDELIJKE GEMEENTE Items Het is belangrijk om je score telkens te beargumenteren met concrete voorbeelden die je gezien hebt. Die kunnen dan ook aangegrepen worden om aan de situatie

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter april-mei-juni 2017 Parkstraat 34/12, 1800 Vilvoorde Het is weer lente! De koude dagen zijn (hopelijk) voorbij. Er staat weer heel wat te gebeuren! Nieuwe uitstappen,

Nadere informatie

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale OCMW Geraardsbergen Dienst Thuiszorg Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale Adres: Sociaal Huis Geraardsbergen, 4 de verdieping Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. 054 43 20

Nadere informatie

Welkom in het dienstencentrum kalender juli en augustus 2015

Welkom in het dienstencentrum kalender juli en augustus 2015 Welkom in het dienstencentrum kalender juli en 2015 www.sociaalhuislier.be l 201 5 Juli 2015 dienstencentrum De Waaier Wo 1-7 10 17u De Waaier is doorlopend open!!! Geen stoelturnen in juli en!!! Geen

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

Service Residentie Vogelzang

Service Residentie Vogelzang SERVICE RESIDENTIE VOGELZANG TERVUURSESTEENWEG 290. 3001 HEVERLEE TELEFOON (016)27.97.11. FAX (016)27.97.55 WWW.HOMEVOGELZANG.BE Voor info kan u zich wenden tot de Sociale Dienst 016/27.97.13 016/27.97.55

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei April-mei-juni 2017 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Paasklokken, moederdag, knoppen aan de bomen, lentekriebels (en regen), we voelen het ook bij ons in

Nadere informatie