Mensen maken de stad. CDA Amersfoort Verkiezingsprogramma [Type text]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mensen maken de stad. CDA Amersfoort Verkiezingsprogramma 2014-2018. [Type text]"

Transcriptie

1 Mensen maken de stad CDA Amersfoort Verkiezingsprogramma [Type text]

2 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA in Amersfoort voor de gemeenteraadsverkiezingen in In dit programma leest u onze visie op het Amersfoort van nu en van de toekomst, en onze ideeën voor de komende vier jaar om van die toekomst nu te maken. Niet de overheid maar de mensen zelf bepalen wat voor gemeente we zijn. Het CDA in Amersfoort gaat uit van de kracht van onze inwoners. Daarbij gaat het niet slechts om individuele behoeften en belangen, maar juist om hoe mensen met elkaar vorm geven aan hun leefomgeving en hun relatie met elkaar. Ook in zal het CDA in de gemeenteraad opkomen voor de behoeften die mensen zelf in hun wijk, buurt, dorp of stad met elkaar hebben, waarbij wij mensen aanmoedigen en waar nodig ondersteunen om uitdagingen eerst zelf met elkaar te lijf gaan. De verschillende levensfasen, levensdoelen en leefomgevingen van mensen vormen de basis van dit programma. Bij elk van deze onderwerpen treft u steeds - door middel van fictieve voorbeelden - een korte schets van hoe Amersfoort er nu voor staat, hoe het CDA de toekomst ziet en welke maatregelen er nodig zijn om dat te bereiken. Leidraad daarbij zijn de uitgangspunten van het CDA. Vanuit deze uitgangspunten zijn onlangs de 7 CDA principes geformuleerd die u verderop in dit programma aantreft. Uiteraard weet niemand precies wat de toekomst voor ons in petto heeft. Veranderende externe omstandigheden creëren soms andere behoeften en vragen om andere keuzes dan we nu kunnen voorzien. De maatregelen in dit verkiezingsprogramma zijn daarom niet uitputtend. Ze dienen als voorbeelden en geven een indicatie van de voorstellen die u de komende vier jaar van het CDA mag verwachten. Bovendien vindt het CDA het belangrijk om oog te hebben voor initiatieven vanuit de stad zelf. Het is noodzakelijk dat de gemeente aandacht en ruimte heeft voor de waardevolle ideeën en inbreng van de mensen en organisaties. Daarbij past geen dichtgetimmerd verkiezingsprogramma. Het CDA wil in de komende gemeenteraadsperiode deel uitmaken van een coalitie, maar dan zal die ruimte voor inbreng uit de samenleving ook in een coalitieakkoord aanwezig moeten zijn. U kunt er dus op rekenen dat het CDA ook voorstellen van anderen ruimhartig zal steunen wanneer deze passen in onze visie op het Amersfoort van de toekomst. [Type text]

3 Onze leefomgeving: van straat en buurt tot stad en dorp De straat, de buurt Aan de Hendrik Borresingel in Amersfoort speelt Pepijn met twee vriendjes een potje voetbal op het grasveld in het midden van de singel. Zijn ouders Peter en Monique, die vorig jaar in deze straat zijn komen wonen, runnen vanuit huis een internetbedrijfje. Hun buren Jan en Astrid verloren vorig jaar allebei hun baan. Monique gaat twee avonden per week bij hen op bezoek om te helpen bij het schrijven van sollicitatiebrieven. In het lage flatgebouw aan de overkant van het grasveld woont mevrouw Helena van Buuren, 84 jaar oud. Ze woont al bijna haar hele leven in deze straat, maar het straatje van toen bestaat niet meer. Khadisha, de bovenbuurvrouw van mevrouw Van Buuren doet eens per week de boodschappen voor haar. Het burgernet is alert in de buurt. Onlangs werd een inbreker gepakt die zich met zijn buit uit de voeten probeerde te maken. Het CDA wil een buurt waar de mensen elkaar kennen, en elkaar helpen als dat nodig is. Waar fatsoen, goede omgangsvormen en respect de norm zijn. Kinderen van verschillende achtergronden kunnen er veilig samen spelen. Hun ouders maken een praatje op het bankje ernaast. In deze straat leven mensen in vrijheid, maar niet vrijblijvend. Ze overleggen met elkaar. Binnen de straat geldt: wie in samenleven investeert, plukt daar ook de vruchten van. Buurtvereniging en bewoners letten op de leefbaarheid en veiligheid. Opvallende situaties worden gemeld bij de politie. De gemeente draagt zorg voor stadsvernieuwing, en investeert in de uitstraling en leefbaarheid van de wijk en maakt het scheiden van afval gemakkelijk. De buurt ziet er goed uit. Iedere inwoner is ambassadeur van Amersfoort en is trots op zijn stad. Dat de gemeente actief ingrijpt bij overlast of wanneer de veiligheid in probleemgebieden in het geding is, en vroegtijdig potentiële raddraaiers aanpakt; Dat veiligheid in de buurt de hoogste prioriteit heeft en een belangrijke rol speelt bij het beginnen en evalueren van sociale projecten; Dat Amersfoort de groei van de stad binnen de huidige bebouwde kom opvangt en dat de gebieden aan de rand van de stad, die nu nog groen zijn, ook groen blijven (zoals Hoogland-west en Vathorst Noord); Dat bij ontwikkelingen in de dorpskernen het behoud van het dorpse karakter centraal staat; De gemeente beter strooit en sneeuw schuift, in het bijzonder op fietspaden en rond scholen, gezondheids- en ouderencentra; Bewoners zorgen met elkaar voor de stoep in de eigen straat; Dat de gemeente buurtbewoners zelf de gelegenheid geeft om openbaar groen naar eigen inzicht in te richten en te beheren, o.a. door stadslandbouw en volkstuinen; Dat bewakingscamera s worden ingezet op plekken waar zich geregeld onveilige situaties voordoen; Dat de gemeente creatief en vasthoudend is bij de aanpak van leegstand in winkelcentra ter bestrijding van verloedering, bv. door creatieve startende ondernemers een kans te geven.

4 Onze leefomgeving: van straat en buurt tot stad en dorp De stad, het dorp De crisis is ook aan de Hendrik Borresingel niet voorbijgegaan. Twee huizen in de straat staan al maanden te koop, maar er komen amper kijkers. Het winkelcentrum dat drie straten verderop ligt, stroomt leeg. Met name kleine winkeliers geven er de brui aan. Het zwembad in de wijk is vervallen. De vernieuwing ervan is voorlopig uitgesteld en de plannen worden steeds summierder door het gebrek aan budget. De gemeente moet steeds meer taken uitvoeren met steeds minder geld, zoals op het gebied van jeugdzorg en thuiszorg. Politici lijken ondertussen meer met elkaar bezig dan met het besturen van de gemeente. Gelukkig is er ook nog goed nieuws voor de straat: Een leegstaand en verwaarloosd schoolgebouw wordt binnenkort gesloopt. Op die plek is de bouw van een rijtje gloednieuwe huurhuizen aangekondigd. Het CDA wil dat de gemeente zorg draagt voor verscheidenheid aan voorzieningen, waarbij wordt geanticipeerd op ontwikkelingen in leeftijd en wijk. Hergebruik is de norm en met cultureel erfgoed gaan we zuinig om. Er is een breed scala aan winkels en uitgaansmogelijkheden; niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken en de dorpen. Voor elk wat wils: muziek, toneel, film en ander vermaak. Het contact met de buurt is optimaal en het stadhuis is ook buiten kantooruren open. In deze gemeente leven mensen niet voor zichzelf, maar weten zij zich met elkaar verbonden. Zij bieden anderen de helpende hand zonder zich op te dringen. De gemeente zit tijdens de crisis niet met de armen over elkaar, maar maakt plannen voor betere tijden. Dat de gemeente actief stimuleert dat wijkcentra en wijkondernemingen worden gerealiseerd die door vrijwilligers worden bestuurd; Dat kwaliteit, duurzaamheid en diversiteit centraal staan bij stadsvernieuwing, want dit is de belangrijkste remedie tegen probleemwijken; Dat er voldoende gratis gelegenheid is voor het parkeren van fietsen in het centrum en bij treinstations; Dat bij stadsvernieuwing gezorgd wordt voor voldoende parkeergelegenheid, passend bij het hedendaagse autobezit, zodat parkeeroverlast beperkt blijft; Dat 50% van de sociale huurwoningen via verloting toegewezen wordt, zodat zowel mensen die bereid zijn lang op de wachtlijst te staan als mensen die dringend een woning nodig hebben, een redelijke kans maken op een sociale huurwoning; Dat de gemeente creatieve maatregelen neemt om de woningmarkt te stimuleren, zoals vrijwillige erfpacht voor nieuwbouwwoningen; Dat architectuur duurzaam is en recht doet aan de regionale en lokale cultuur; Dat de gemeente plannen maakt en ruimte biedt aan goede ideeën om De Kop van Isselt te herontwikkelen tot een hedendaagse plek om te wonen en te werken, zodat de sterke punten van deze locatie (dicht bij het centrum, aan de Eem) optimaal benut worden; Dat duurzaam (her-)gebruik wordt gestimuleerd en bestaande natuur behouden blijft.

5 Onze leefomgeving: van straat en buurt tot stad en dorp De rol van de gemeente De sloop van het oude schoolgebouw leidde aanvankelijk tot veel onrust onder de bewoners van de Hendrik Borresingel. De gemeente had de bewoners gevraagd ideeën aan te leveren voor opvulling van de lege ruimte die na de sloop zou ontstaan. Peter en Monique hadden samen met een paar buren een plan opgesteld voor de aanleg van een speeltuin die door de buurt zelf beheerd en onderhouden kon worden. In de wijde omgeving van de singel is tot op heden namelijk geen goede speeltuin voor de jeugd te vinden. Monique had daarom verschillende bouwtekeningen en offertes aangevraagd bij bedrijven met ervaring in deze branche. In eerste instantie leek de gemeente mee te gaan in de ideeën van de bewoners, maar op het laatste moment besloot zij toch tot de bouw van een rijtje nieuwbouwhuizen. Peter en Monique hebben een kater overgehouden aan het overleg met de gemeente. Ze voelen zich niet serieus genomen, en kunnen de besluitvorming niet volgen. Ze hebben zich daarom voorgenomen in de toekomst niet meer in te gaan op verzoeken van de gemeente om met suggesties voor vernieuwing van hun buurt te komen. Het CDA wil een gemeente die luistert naar de inwoners, met hen overlegt, en die doet wat zij belooft. Zij maakt gebruik van de kracht en kennis van burgers en organisaties om armoede en sociale uitsluiting op te sporen. Zij gaat zorgvuldig met gemeenschapsgeld om, zeker in moeilijke tijden. De gemeente komt op voor de belangen van minderheden, maar ook van de zwijgende meerderheid en treedt daadkrachtig en redelijk op. Regels worden niet van achter een bureau gemaakt, maar ambtenaren zijn op de hoogte van de lokale situatie. Dat de gemeente inwoners actief betrekt bij de plannen die henzelf aangaan en samen met hen op zoek gaat naar nieuwe manieren van samenwerking. Dit leidt tot meer begrip en betrokkenheid, terwijl de eindverantwoordelijkheid bij de gemeenteraad blijft liggen; Dat er beter toezicht komt op grote investeringen en subsidies, zoals de Westelijke Rondweg, het zwembad aan de Hogeweg en de Kersenbaan; Dat de gemeente bij aanbestedingen voorkeur heeft voor instellingen die bestuurders maatschappelijk verantwoord belonen; Dat de OZB niet verhoogd wordt en slechts gecorrigeerd wordt voor inflatie; Dat te veel betaalde afvalstoffenheffing en rioolrecht teruggegeven wordt en niet in de gemeentekas verdwijnt, zoals nu het geval is; Dat subsidies waarvan niet onomstotelijk vaststaat dat ze meerwaarde hebben, worden afgeschaft; Dat de gemeente rekening houdt met het effect van nieuw beleid bovenop bestaand beleid voor specifieke groepen inwoners; Dat adviesorganen als de seniorenraad en de WMO-raad een groter mandaat krijgen, waarbij deze raden een goede afspiegeling zijn van de diversiteit van de Amersfoortse samenleving; Dat er echt werk gemaakt wordt van het terugdringen van de veelheid aan regels; Dat bij subsidieverlening wordt afgerekend op einddoel. Het CDA heeft vertrouwen in organisaties.

6 Onze levensloop: van jong tot oud Jong De kinderen van Peter en Monique, Pepijn van 9 en Stella van 7, gaan drie middagen in de week naar de BSO. Pepijn zit op voetbal en judo, en Stella doet aan turnen en zit op muziekles. De BSO wordt steeds duurder, en Peter en Monique worstelen met de vraag of het nog wel betaalbaar blijft. Hun buren Jan en Astrid hebben twee zonen. De oudste, Maarten, is 25 en net verhuisd naar een andere wijk. Hij heeft na zijn opleiding grafische vormgeving een baan gevonden bij een drukkerij en doet de ervaring op die hij wilde. De jongste, Koen van 23, woont nog thuis. Hij heeft een half jaar geleden de PABO afgerond, maar kan nog geen werk vinden in het onderwijs. Hij werkt in de supermarkt in het winkelcentrum. Met zijn vriendin Daniëlle zou hij graag willen samenwonen, maar het wachten op een huurwoning duurt lang. En zelf iets kopen blijft voorlopig een droom. Daarom hebben Jan en Astrid de zolder verbouwd, zodat Koen in ieder geval een gezellige plek heeft voor zichzelf. Het CDA wil dat kinderen zo onbezorgd mogelijk opgroeien, gezond en veilig. Dat kinderen worden uitgedaagd, zonder hen te overvragen en zo spelenderwijs waarden en normen leren. De gemeente stelt scholen in staat naschoolse opvang te regelen dichtbij de school, door professionals die ontspanning bieden en kinderen leren met elkaars verschillen om te gaan. De gemeente stimuleert dat jongeren een startkwalificatie behalen en zorgt voor begeleiding bij het kiezen van een passend beroep. De gemeente vraagt van het bedrijfsleven pas afgestudeerden in dienst te nemen. Dat leegstaande kantoren hergebruikt worden als werkruimte of studenten- en jongerenhuisvesting; Dat het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om werkervaringsplekken te creëren voor 18- tot 25-jarigen; Dat er in 15- en 30-kilometerzones rondom scholen beter gehandhaafd wordt, zodat de veiligheid van onze kinderen wordt vergroot; Dat jongeren die extra zorg nodig hebben begeleid worden door één centrale begeleider, zodat die jongeren en hun ouders niet van instantie naar instantie gestuurd worden; Dat het beleid er op is gericht om verslavingen en (drank-)misbruik bij met name jongeren te voorkomen en dat jongeren met verslavingen actief worden begeleid; Dat we geen coffeeshops in de buurt van scholen en kinderopvanglocaties accepteren; Dat de gemeente maatschappelijke stageplekken aanbiedt bij de gemeentelijke organisatie of bij aan de gemeente verbonden instellingen, bijvoorbeeld bij het welzijnswerk.

7 Onze levensloop: van jong tot oud Het spitsuur van het leven In hetzelfde huizenblok als Jan en Astrid woont Irene. Ze is 46 jaar, en werkt als directiesecretaresse bij een groothandel in Amsterdam. Negen jaar geleden is ze gescheiden, en inmiddels hertrouwd met Rob. Irene s dochters Iris en Maaike wonen bij haar en zien hun vader bijna niet, en Robs zoon Wessel woont de helft van de week bij hen in. Irene reist naast haar drukke baan en gezinsleven ook nog drie keer in de week op en neer naar Apeldoorn. Daar deelt zij de zorg voor haar moeder met haar zus. Irene en Rob, die magazijnchef is bij dezelfde groothandel, proberen geld opzij te zetten voor later. De kinderen moeten alle drie nog studeren, en dat kost een hoop geld. Daarbij zijn Rob en Irene hun vertrouwen in de pensioenfondsen kwijt. Ze gaan ervan uit dat ze hun oude dag zelf zullen moeten bekostigen. Khadisha en haar man Ahmed willen ook graag sparen voor een toekomstige studie van Ahmed jr, Aïsha en Soufyan, maar het salaris van Ahmed gaat volledig op aan de huur en de dagelijkse boodschappen. Khadisha verdient daarom sinds kort bij door schoon te maken op een aantal adressen. Dochter Aïsha van 14 past geregeld op bij Peter en Monique, Ahmed van 16 heeft een krantenwijk. Het CDA wil dat ouders zonder stress hun kroost kunnen grootbrengen. Flexibele opvang stelt beide ouders in staat te werken. Zelfstandigheid en ondernemerschap worden gestimuleerd. Er is ruimte voor mantelzorg aan oudere familieleden. Samen is hierin het sleutelwoord. Taken in de samenleving worden verdeeld naar talent. Niet ieder voor zich, maar samen voor ons allen. De gemeente zorgt ervoor dat zorginstanties mensen die moeite hebben het tempo van het dagelijks leven bij te benen vroegtijdig signaleren en ondersteunen. Zo voorkomen we eenzaamheid of schulden. Dan krijgen kinderen thuis de zorg en aandacht die ze nodig hebben en kan iedereen zo veel mogelijk in gezondheid leven. Dat mantelzorgers gecoacht en begeleid worden, om te voorkomen dat de combinatie van werk en zorg hen te veel wordt; Dat gezinnen met schulden tijdig hulp aangeboden krijgen, zodat (jonge) kinderen niet hun huis uit hoeven te worden gezet; Dat de gemeente diverse woonvormen, zoals kangoeroe-, generatiewoningen en begeleid wonen stimuleert en niet hindert door regelgeving, bijvoorbeeld door ruimte te bieden in bestemmingsplannen; Dat de gemeente de behoefte aan kinderopvang buiten de reguliere werkuren vervult.

8 Onze levensloop: van jong tot oud Ouder Helena van Buuren zou het liefste willen dat haar dochter Elise bij haar in de straat kwam wonen. Elise zou dit op zich wel willen, maar de Hendrik Borresingel biedt voor haar budget geen mogelijkheden om iets te huren of kopen. Mevrouw Van Buuren voelt zich soms eenzaam. Ze is slecht ter been, en kan niet met een computer overweg. Henk die 72 is en in hetzelfde flatgebouw woont, heeft pas geleden nog een internetcursus gevolgd. Hij stuurt nu mails naar zijn kinderen en volgt zijn kleinkinderen via Facebook. Hij drinkt geregeld een bakje koffie bij Helena, maar heeft haar nog niet kunnen overtuigen van de waarde van de moderne technologie. Samen gaan ze geregeld naar het wijkcentrum om buurtgenoten te ontmoeten. Het CDA wil een samenleving waarin ouderen in hun waarde worden gelaten, hun kracht, ervaring en kennis wordt erkend en ingezet. Ons land kent een bloeiend vrijwilligersleven mede dankzij de inzet van vele ouderen. Zij zijn vaak betrokken bij en actief in de maatschappij, bijvoorbeeld bij de opvang van hun kleinkinderen. Jong en oud bieden elkaar de helpende hand. Voor ouderen met een broze gezondheid is er hulp en ondersteuning, bv. via een goede-burenplan. Openbare ruimtes en gebouwen zijn goed toegankelijk voor minder validen, want mobiliteit is een voorwaarde voor zelfstandigheid. De overheid stimuleert mogelijkheden om met meerdere generaties onder één dak te wonen en faciliteert sociale voorzieningen. De overheid bemiddelt tussen mantelzorgers en welzijnsinstellingen. Buurtzorg hoort laagdrempelig te zijn en maakt ontmoeten mogelijk, bv. door wijkmaaltijden. De wijkzuster (m/v) signaleert en verwijst door. Dat mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen worden ondersteund; Dat het huidige OV-netwerk in Amersfoort op peil blijft; Dat de wijkzuster terugkeert in de wijk, die zorgbehoefte en sociale problemen vroegtijdig signaleert en doorverwijst; Dat hergebruik van met publieke gelden aangeschafte hulpmiddelen, zoals scootmobiel of traplift, verplicht wordt gesteld; Dat beweging door ouderen wordt gestimuleerd door een integraal en stadsbreed bewegingsprogramma, met ondersteuning van (sport)verenigingen en wijkinitiatieven; Dat vrijwilligers of jongeren met een maatschappelijke stage ingezet worden om onder meer eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan; Dat inwoners zoveel mogelijk invloed krijgen over hoe zorg- en welzijnsmiddelen besteed worden, bijvoorbeeld door middel van burgerbegrotingen.

9 Onze levensdoelen: van inspanning tot ontspanning Werk Jan was financieel directeur van een kleine onderneming in koelsystemen, maar het bedrijf ging op de fles. Inmiddels is hij 52 jaar, en het vinden van een nieuwe baan valt niet mee. Hij overweegt als zzp er een financieel adviesbureau op te zetten, maar de perspectieven op de markt zijn niet erg hoopgevend. In de tussentijd helpt Jan als vrijwilliger bij de Voedselbank. Zo ontmoet hij nieuwe mensen, en houdt hij een goed ritme in zijn dag. Zijn vrouw Astrid raakte haar baan bij een tandartsenpraktijk kwijt, maar gaat dankzij de hulp van een buurtgenoot binnenkort voor een tweede gesprek naar een huisartsenpraktijk. Ze heeft goede hoop dat ze hier wordt aangenomen. En dat is maar goed ook, want de tijd dringt. Als Jan en Astrid er niet op korte termijn financieel op vooruitgaan, zullen ze het huis te koop moeten zetten. En gezien de situatie op de huizenmarkt, is de kans klein dat ze het snel verkopen. Irene die nu nog in Amsterdam werkt, wil graag een baan dichter bij huis om werk en zorg beter te kunnen combineren. Zij is druk aan het solliciteren in de omgeving van Amersfoort. Het CDA wil een samenleving waarin ieder mens die dat kan, werkt, zorgt of studeert. Wie (tijdelijk) zonder werk zit, zet zijn talenten in voor het vrijwilligerswerk of is bezig met scholing en omscholing. Wie ervoor kiest niet te werken, kan niet eindeloos rekenen op ondersteuning. Ondernemerschap wordt aangemoedigd. Bestemmingsplannen zijn flexibel, en passen zich aan aan de behoefte in de wijk. Gemeente realiseert zich dat niet zij de economie maakt, maar de bedrijven, en stelt zich dienstverlenend op. De overheid kijkt verder dan alleen de eigen gemeente, en werkt samen om de werkgelegenheid in de hele regio te stimuleren. Dat de gemeente open staat voor en meedenkt met ondernemers met creatieve ideeën om de leegstand in kantoren en winkels tegen te gaan, bv. door flexibiliteit bij bestemmingsplanwijzigingen; Dat de gemeente samen met werkgevers werk maakt van het terugdringen van de werkloosheid door stageplaatsen voor jongeren en re-integratie van oudere werklozen; Dat de gemeente de regels voor aanbesteding versoepelt, zodat MKB, ZZP ers en lokale ondernemers meer kans maken bij deze opdrachten; Dat Amersfoort, als ideale woon/werkplek, wordt gepromoot als schakel tussen Veluwe en Randstad; Dat de gemeente inzet op goede schuldhulpverleningstrajecten; Dat mensen in de onderste inkomenscategorie slechts bij één loket hoeven aan te kloppen en overzichtelijk voorlichting krijgen over ondersteuningsmogelijkheden; De gemeente ondersteunt organisaties die bemiddelen tussen bedrijven die maatschappelijk betrokken ondernemen en mensen die moeilijk aan het werk komen; Dat de verkeersproblemen in Vathorst worden aangepakt; Dat bedrijven in de groene gebieden kansen krijgen voor activiteiten in toerisme, recreatie, zorg en onderwijs, bijvoorbeeld voor een zorgboerderij.

10 Onze levensdoelen: van inspanning tot ontspanning Ontplooiing Khadisha werkte vroeger in de verpleging, maar is gestopt met werken toen haar kinderen werden geboren. Nu de kinderen groter worden, wil ze graag weer aan het werk. Maar haar kennis van de medische wereld is verouderd, en een goede kans om dit weer op te pakken, heeft ze niet. Khadisha heeft daarom besloten zich te laten omscholen. Ze wil crècheleidster worden, en heeft zich inmiddels opgegeven voor een deeltijdopleiding. Haar netwerk moet ze weer opnieuw gaan opbouwen, en dat zal tijd kosten. Daarbij is ze bang dat haar afkomst een rol zal spelen. Maar ze heeft zin om weer aan de slag te gaan. Het CDA wil dat Nederland een land is waarin iedereen meedoet en waar hulp wordt geboden aan wie niet zonder kan. Wie werkloos raakt en omscholing of bijscholing nodig heeft, volgt onderwijs. Van mensen die leven van een uitkering verwachten we dat zij, binnen hun mogelijkheden, er iets voor terugdoen. Ouders kiezen zelf het onderwijs dat zij voor hun kinderen het beste vinden. De gemeente staat open voor de bijdrage van buurtverenigingen, religieuze gemeenschappen en levensbeschouwelijke organisaties. Wie wil, krijgt de kans om te groeien. Iedereen hoort erbij, ongeacht religie of levensbeschouwing, mits hij rekening houdt met de veelheid van gewoonten, gebruiken en opvattingen in de Nederlandse samenleving. Dat jongeren met een diploma op zak maar zonder baan, een maatschappelijke stage volgen; Dat de gemeente geen apart integratiebeleid voert, maar zorgt voor voldoende aandacht voor etnische en culturele verschillen op elk afzonderlijk beleidsterrein; Dat Hoogland en Hooglanderveen hun eigen (publieke) voorzieningen behouden; Dat er voldoende klaslokalen beschikbaar zijn en wachtlijsten voor scholen zo veel mogelijk worden voorkomen; De gemeente waardeert en ondersteunt organisaties die bemiddelen bij vrijwilligerswerk.

11 Onze levensdoelen: van inspanning tot ontspanning Vrije tijd De 16-jarige Ahmed speelt sinds kort in het eerste van de voetbalclub. Hij betaalt de contributie van zijn krantenwijk. Ahmed droomt van een carrière als profvoetballer. Iris heeft al veel sporten uitgeprobeerd, maar geen enkele vereniging spreekt haar echt aan. Daarom jogt ze sinds kort met haar moeder Irene op de openbare weg. Vanwege het drukke verkeer heeft Irene inmiddels een brief aan de gemeente gestuurd met het verzoek voor een trimbaan in het nabijgelegen bos. Maaike sport niet, maar gaat graag naar festivals in het centrum. Maar dat worden er door de crisis helaas steeds minder. Sponsors laten het massaal afweten, en of de gemeente kan bijspringen is maar zeer de vraag. Het CDA wil een samenleving waarin mensen zich inspannen en ontspannen, ruimte hebben om voldoende te bewegen en tijd hebben voor elkaar. Daar passen wachtlijsten voor sportverenigingen niet bij. Ze voelen zich thuis in hun wijk en straat en komen er tot rust. Stadsvernieuwing gaat niet ten koste van groen in de wijk. Spelen en ontmoeten staan centraal bij nieuwe plannen. De gemeente faciliteert dat mensen ook buiten verenigingsverband kunnen sporten. Zij ondersteunt initiatieven die een breed maatschappelijk draagvlak hebben en voor ontspanning zorgen, zoals amateurkunst, culturele instellingen en festivals, en draagt in noodgevallen financieel bij. Dat de gemeente bij het verstrekken van subsidies voorrang geeft aan laagdrempelige, toegankelijke culturele initiatieven zoals amateurkunst; Dat cultuursubsidies vooral de ontwikkeling van nieuwe initiatieven ondersteunen. Deze ondersteuning geldt ook voor evenementen die hun meerwaarde voor en aantrekkingskracht op de Amersfoorters hebben bewezen, maar desondanks zonder financiële steun niet kunnen bestaan; Dat kerken en andere instellingen ook tijdens koopzondagen goed bereikbaar blijven; Dat winkeliers en hun personeel op geen enkele manier worden gedwongen of onder druk gezet om op zondag open te zijn of te werken; Dat de gemeente ervoor zorgt dat op de plekken waar onder andere veel hardlopers en wielrenners komen, veilig gesport kan worden; Dat het nieuwe zwembad wordt vernoemd naar de 1e Olympische vrouwelijke zwemkampioene uit Amersfoort (Maria Vierdag); Dat verenigingen meer mogelijkheden krijgen om hun locatie zelf in te richten, maar ook zelf zorg dragen voor het onderhoud; Dat het stadscentrum bereikbaar blijft en voldoende parkeergelegenheid biedt voor bedrijfsleven en winkelend publiek.

12 7 principes Nederland zit in een diepe crisis. De economie en de politiek zijn vastgelopen en mensen zijn het vertrouwen kwijt. Het CDA wil, samen met u, bouwen aan een beter Nederland. Wij hebben zeven principes om ons land te vernieuwen en het vertrouwen te herstellen. Denk met ons mee over de uitwerking. Denk mee over nieuwe oplossingen voor vandaag en morgen. 1. De samenleving, niet de overheid 5. De familie is ons fundament Wij willen dat u weer invloed krijgt op de wereld om u heen, ook in de politiek. Wij zien een overheid die naast u staat in plaats van tegenover u. Wij willen een samenleving, waar u samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt. Wij zien families als het fundament voor onze samenleving; waar mensen voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. We kiezen voor een nieuwe cultuur die de familie waardeert en duurzame relaties ondersteunt. 2. Wij zien een taak voor iedereen 6. Een zelfbewust Nederland Iedereen heeft een taak: je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Iedereen die kan, doet mee. Maar wie niet wil, kan niet blijvend rekenen op ondersteuning. verbonden met Europa Nederland staat vooraan in Europa, om onze economie en onze werkgelegenheid te versterken. Maar we trekken ook een scherpe grens tussen wat Brussel wel en niet bepaalt. Dat betekent een nieuw Europa. 3. Een eerlijke economie 7. De toekomst van onze kinderen Wij kiezen voor een eerlijke economie waar werken loont en sparen wordt beloond. Waar middeninkomens en gezinnen geen melkkoe zijn. Wij willen een economie waarin kleine ondernemers en familiebedrijven onze absolute prioriteit krijgen. Wij kiezen voor de lange termijn boven de korte termijn. Dat vraagt om hervormingen om Nederland structureel op orde te brengen. Voor onszelf, maar vooral voor de toekomst van onze kinderen. 4. Tegen de profiteurs Denk mee op Wij willen een Nederland waar fatsoenlijke mensen de norm zijn. Een samenleving bouw je op wederkerigheid. Voor wat, hoort wat. Profiteurs die zich daaraan onttrekken, staan we niet toe. #7principes

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

CDA Weststellingwerf. Visie en programma

CDA Weststellingwerf. Visie en programma CDA Weststellingwerf Visie en programma 2014 2018 HELDER GROEN Vertrouwen Verbinden Verantwoordelijkheid Visie Het CDA draagt het christelijk democratisch gedachtegoed uit. De samenleving staat hierbij

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent voor gemeenten een andere manier van denken en doen. De Nederlandse gemeenten werken gezamenlijk

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie

De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking

De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking Uitgelegd door de ervaringsdeskundigen Jeanet Wardenier en Henk van Dijk Voorwoord Beste lezer, Dit boekje is gemaakt door de VN ambassadeurs

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Samen leven is samen doen

Samen leven is samen doen Samen leven is samen doen Nu Erwin van het CJG langs komt, begrijpt mijn moeder mij beter. Lucas * Hogere rekening De economie draait stroef. Ook de gemeente Heerenveen moet de broekriem aanhalen. De belangrijkste

Nadere informatie

INLEIDING DE ZEVEN PRINCIPES VAN HET CDA IN DE GEMEENTE LOPIK

INLEIDING DE ZEVEN PRINCIPES VAN HET CDA IN DE GEMEENTE LOPIK INLEIDING Het CDA is een partij met geloof in de samenleving vanuit een christendemocratisch perspectief. Religie geeft een moreel kompas en zorgt ervoor dat mensen deel gaan nemen aan het maatschappelijk

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE PvdA manifest Inleiding Werk, werk, werk! is wat de Almeerse PvdA betreft één van de belangrijkste opdrachten voor een nieuwe coalitie in Almere. De gemeente Almere

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Amersfoort voor Delft. Jos van Winkel, 4 september 2015

Amersfoort voor Delft. Jos van Winkel, 4 september 2015 Amersfoort voor Delft Jos van Winkel, 4 september 2015 EERST de CIJFERS: quizz! 1. Inwonertal, aantal bedrijven 2. Hoe oud is de stad? 3. Hoeveel studenten? 4. Hoeveel raadsleden, hoeveel ambtenaren? kenmerken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Voor elkaar! Visie voor Gouda

Voor elkaar! Visie voor Gouda Gouda Voor elkaar! Visie voor Gouda Huibert van Rossum Nr. 1 Voorwoord Visies zijn belangrijk, want ze geven richting. Maar een visie vraagt ook om daden. Die zijn bepalend. Daarom staat in deze brochure

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Op eigen kracht. De Sociale Structuurvisie

Op eigen kracht. De Sociale Structuurvisie Op eigen kracht De Sociale Structuurvisie Sociaal Uniek Maak kennis met het gedachtegoed van gemeente Noordoostpolder! Vitaal Samen Eigen kracht! Gemeente Noordoostpolder vaart op eigen kracht. De inwoners

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ Groen Links Fairtrade gemeente. Schaliegasvrije gemeente. Fairtrade gemeente is geen ondewerp van het collegeprogramma.

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

Enquête Dorpsraad IJzendijke

Enquête Dorpsraad IJzendijke Enquête Dorpsraad IJzendijke 2014 Vraag 1. Bent u een man of vrouw? 1% 49% 50% A Man B Vrouw onbekend Vraag 2. Wat is uw leeftijd? onbekend B A 12-18 C 0-12 18-25 0% 3% D 23-35 8% F 65+ 37% E 35-65 52%

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom bevolking De buurten De Pol en Gelderse Blom tellen samen 3.805 inwoners; dat is 6% van de Veenendaalse bevolking. Omdat er in beide buurten vooral gezinnen wonen,

Nadere informatie

Om wie maakt u zich wel eens zorgen?

Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Iedereen heeft wel eens een lastige periode in het leven. Bijvoorbeeld door het verlies van dierbaren, door financiële problemen of door spanningen in de relationele

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

CDA Helmond heeft dromen voor onze stad en onze inwoners, omdat het kan.

CDA Helmond heeft dromen voor onze stad en onze inwoners, omdat het kan. Ons CDA Verkiezingsprogramma voor alle Helmonders; Helmond is een mooie stad, met geweldige mogelijkheden. En volop kansen voor een mooie toekomst. Toch maken veel mensen zich grote zorgen. Over hun baan,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Op 15 maart zijn er weer verkiezingen. Iedereen mag kiezen op welke politieke partij hij of zij stemt. We kiezen dan de partijen die vier jaar lang samen bepalen wat er gebeurt. En

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin.

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin. Huizen vanhendriks Tuinkamp 3, 3829 GL Amersfoort Kindvriendelijke buurt Diepe, zonnige achtertuin Luxe keuken en badkamer Ruime, tuingerichte woonkamer Gunstige ligging H47 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Tekst luisterversie verkiezingsprogramma PvdA Noord- Holland , ingesproken door Job Cohen.

Tekst luisterversie verkiezingsprogramma PvdA Noord- Holland , ingesproken door Job Cohen. Tekst luisterversie verkiezingsprogramma PvdA Noord- Holland 2015-2019, ingesproken door Job Cohen. Woensdag 18 maart 2015, verkiezingen voor de Provinciale Staten. Elk provinciebestuur wordt rechtstreeks

Nadere informatie

koppen bij elkaar voor wijk- en kerngericht werken

koppen bij elkaar voor wijk- en kerngericht werken bij elkaar voor wijk- en kerngericht werken Gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn T. 14 0172 E. gemeente@alphenaandenrijn.nl www.alphenaandenrijn.nl Eenheid in verscheidenheid

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie

Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer

Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer meer voo lkaar re De samenleving verandert van een verzorgingsstaat in een samenleving waar mensen meer voor elkaar doen. Steeds meer inwoners van Haarlemmermeer pakken

Nadere informatie

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant ONS welzijn De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant Wat doet ONS welzijn ONS welzijn adviseert en helpt mensen als dat nodig is. De medewerkers van ONS welzijn denken met je mee om samen een goede

Nadere informatie

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen?

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? In Het Ouden Huis woont u in uw eigen woning en leeft u uw eigen leven. Zoekt u hulp of gezelschap dan is dat dichtbij. De Zorgdrager, die in Het Ouden

Nadere informatie