Infokanaal Start vaaren fietsseizoen. Feestmarkt 14 mei Recyclagepark toegangscontrole.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infokanaal www.kapelle-op-den-bos.be. Start vaaren fietsseizoen. Feestmarkt 14 mei 2015. Recyclagepark toegangscontrole."

Transcriptie

1 nummer 05 Maandelijks informatieblad 2 Feestmarkt Recyclagepark toegangscontrole 05 Start vaaren fietsseizoen 1 Infokanaal

2 2 Inhoud 02 Voorwoord Heropstart politiepost Sluitingsdagen Tijdelijke sluiting zwembad 03 Zitdagen invullen belastingen Oproep inwoners geboren in 1950 Vereniging in de kijker 04 Hernieuwing van concessies Oproep inwoners geboren in 1945 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 05 Aanvraag ondersteuning internationale ontwikkelingsprojecten Vacature 06 Bib-nieuws 07 Woordpuzzel de Kapelle-Crack Lezing Weerbaarheid van kinderen Ben jij beschermd tegen mazelen? 09 Herinrichting kruispunt Mechelseweg Oudstrijdersstraat 10 OCMW-personeel op de elektrische fiets Oproep aanvulling sociale kaart Vacature 11 Verveel-je-niet(je) Praatcafé dementie 12 Plannen met je woning? Infomoment huren & verhuren 13 Recyclagepark Kapelle-op-den-Bos Afvalkalender 14 Activiteitenkalender 16 Nuttige adressen Mei nummer 05 Maandelijks informatieblad Verantwoordelijke uitgever: Edward De Wit, burgemeester Carl Van Riet, gemeentesecretaris Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos Reacties en inlichtingen: Gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos Informatiedienst Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos Tel Fax Website: Druk: NV Drukkerij Baeté, Puurs Bedeling: Distributie Baeté, Puurs De bedeling kan gebeuren van dinsdag tot en met donderdag. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor inhoudelijke fouten. Voorwoord burgemeester Beste Kapellenaar, U hebt het al gemerkt: de lente hangt in de lucht. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. De maartse buien en aprilse grillen hebben we gehad, tijd voor mooi weer. En ook tijd om opnieuw de buitenlucht op te zoeken. Bij deze nodig ik u namens het gemeentebestuur dan ook graag uit op de feesteditie van de wekelijkse markt op O.L.H.-Hemelvaartsdag 14 mei. Ik hoop u daar onder een stralende zon te mogen begroeten. Uw burgemeester, Edward De Wit Heropstart politiepost Kapelle-op-den-Bos Het onthaal in de politiepost van Kapelle-op-den-Bos start tot nader order opnieuw op maandag van tot u. en op donderdag van tot u. Sluitingsdagen Donderdag 14 mei vanaf 8u00 Het administratief centrum, GC de oude pastorie (dienst cultuur en toerisme), de bibliotheek, het containerpark en het zwembad De Druppelteen zullen op O.L.H.-Hemelvaart donderdag 14 en Pinkstermaandag 25 gesloten zijn. Het administratief centrum zal bijkomend geopend zijn op dinsdagavond 26 van tot u. De bibliotheek zal eveneens gesloten zijn op zaterdag 23. Tijdelijke sluiting zwembad De Druppelteen FEESTMARKT 09:00 DJ PETIDIS 11:00 BOUTERS & CHINITOR FEESTEDITIE WEKELIJKSE MARKT Tombola Animatie Eet- en drankstanden Omwille van herstellingswerken zal het zwembad De Druppelteen gesloten zijn van vrijdag 15 tot en met maandag 31 augustus Expo Marktplein Kapelle-op-den-Bos Organisatie: gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos i.s.m. marktkramers v.u.: gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos - Marktplein Kapelle-op-den-Bos GRATIS

3 In de kijker Zitdagen invullen belastingen De zitdagen voor het invullen van de aangiften personenbelasting aanslagjaar 2015, inkomstenjaar 2014 zullen doorgaan in het administratief centrum, Marktplein 29 op donderdag 4 juni 2015 en in het OCMW-Sociaal Huis, Evert Larockstraat 22 op dinsdag 9 juni 2015 telkens van tot u. en van tot u. Volgende documenten dien je samen met het aangifteformulier mee te brengen: 1. Nr. van de financiële rekening (in geval voor het eerst een nummer wordt opgegeven of in geval van wijziging van een eerder ingebracht nummer) en het telefoonnummer; 2. Alle gegevens in verband met onroerende bezittingen: aanslagbiljetten in de onroerende voorheffing 2014, opgave van de ontvangen huurgelden en identiteit van de huurders (in geval de huurder het goed voor een zelfstandig beroep gebruikt); 3. Kwijtschriften van betaalde premies van levensverzekeringen (schuldsaldoverzekeringen inbegrepen) en zo het om een eerste aftrek gaat: het attest waarin de aftrekbaarheid van het contract wordt bevestigd; 4. Attest inzake de terugbetaling van ontleende kapitalen (de terugbetaling van ontleende kapitalen en de terugbetaling van hypothecaire en andere interesten) van leningen aangegaan voor onroerende goederen in de aangifte vermeld; 5. Attesten pensioensparen; 6. Stortingsbewijzen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen in Belgische vennootschappen waarin u werknemer bent; Oproep aan inwoners geboren in Bewijsstukken van de in mindering te brengen onderhoudsgelden; 8. Bewijsstukken van uitgaven gedaan voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar; 9. Bewijzen van betalingen gedaan voor prestaties m.b.t. dienstencheques; 10. Het origineel rekeninguittreksel van de in 2014 gedane voorafbetalingen; 11. Bewijsstukken van uitgaven gedaan voor energiebesparende maatregelen en maatregelen m.b.t. beveiliging (attest, betalingsbewijs en factuur). Naast hoger vermelde zitdagen zijn de kantoren te Vilvoorde, Groenstraat 51, elke dag van tot u. voor het publiek toegankelijk (gelijkvloers). In juni ook tot u. in de namiddag. Tel Op 24 oktober 2015 vieren de 65-jarigen hun verjaardag. Noteer deze datum alvast in je agenda! Alle inwoners geboren in 1950 kunnen contact opnemen met: Herman Van den Broeck Vereniging in de kijker Goudenjaren VZW Kapelle-op-den- Bos heeft tot doel het inrichten van sociale, culturele en vrijetijdsactiviteiten voor de bevolking. De vereniging zet zich met hart en ziel in voor de sociale en culturele belangen en rechten van de 50-plussers. De hoofdzetel van de vereniging is gevestigd bij voorzitter Philemon Collier in de Hogerheistraat 52 ( ). Anny Van Royen is secretaris van de vereniging. 3

4 In de kijker Hernieuwing van concessies Een aantal concessies op de begraafplaats van Kapelle-op-den- Bos kunnen hernieuwd worden voor een periode van 30 jaar (overeenkomstig artikel 7 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging dd. 16 januari 2004, zoals tot op heden gewijzigd en overeenkomstig artikel 9 en 10 van het gemeentelijk huishoudelijk reglement dd. 7 november 2013). Overeenkomstig het tariefreglement op de concessies van 20 december 2014 wordt voor de hernieuwing een bedrag van 750 euro betaald. De aanvraag tot hernieuwing moet vóór 2 april 2016 ingediend worden bij de administratie van de begraafplaatsen, dienst Burger- en Welzijnszaken, Marktplein Kapelle-opden-Bos. Indien geen aanvraag tot hernieuwing wordt ingediend vóór de vooropgestelde datum dan vervalt de lopende, intussen vervallen concessie. Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij Gerda De Wachter of Liesbeth De Ridder tel De lijst van personen voor wie de concessie kan worden verlengd, wordt geafficheerd aan de ingang van het kerkhof, aan het gemeentehuis en aan de desbetreffende graven. Oproep aan inwoners geboren in 1945 Op 24 oktober 2015 vieren de 70-jarigen hun verjaardag. Noteer deze datum alvast in je agenda! Alle inwoners geboren in 1945 ontvangen van het comité van de 70-jarigen per post meer info over plaats, tijd, enz. Voor meer info kan je contact opnemen met de comité-leden: Francine Carlier Maria Diddens Alb. Rodenbachlaan 18 E. Larockstraat 20 tel tel Josephine Vanden Brande Marie-Louise De Boeck Vroonbaan 23 Tisseltstraat 109 tel tel Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Internet en sociale media spelen een grote rol in het leven van jongeren. De chatbox sluit hierbij aan en biedt jongeren een laagdrempelig medium als mogelijke opstap naar gespecialiseerde hulp. Face-to-facegesprekken of telefonische contacten zijn immers voor de meeste jongeren een te grote stap waardoor zij veelal met hun problemen alleen blijven. Van h rte vrijwilliger V.U. Provincie Vlaams-Brabant - Provincieplein Leuven Op nupraatikerover.be kunnen deze jongeren anoniem terecht. Ze vinden er een luisterend oor maar waar nodig ook actieve hulpverlening en tussenkomst. De provincie gaat op zoek naar vrijwilligersorganisaties in Vlaams-Brabant Die zich van harte inzetten voor een warme samenleving. werk je met vrijwilligers Die zich met passie & enthousiasme inzetten voor mens, Dier, cultuur, natuur,? stuur een foto in van je hartverwarmende vrijwilligers(werking), en maak kans op 300 euro voor je organisatie. 4 Jongeren zijn welkom om te chatten met een gespecialiseerde medewerker van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Chatten kan anoniem en de gesprekken vallen onder het beroepsgeheim. Het is bovendien gratis. De chatbox is open elke maandag- en donderdagavond van tot u. en elke woensdag van tot u. Meer informatie en de toegang tot de chatbox vind je op meedoen kan tot 30 juni 2015 op vanhartevrijwilliger

5 Internationale Samenwerking Aanvraag ondersteuning internationale ontwikkelingsprojecten De gemeentelijke werkgroep Internationale Samenwerking verdeelt jaarlijks een budget aan langdurige internationale projecten, ingediend door inwoners uit onze eigen gemeente. Ben je betrokken bij een vereniging of organisatie die meewerkt aan een erkend internationaal ontwikkelingsproject of die een dergelijk project organiseert, dan kan je een aanvraag voor ondersteuning richten aan de gemeentelijke werkgroep voor Internationale Samenwerking. De aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende documenten : voorstelling, achtergrond, programma, financieel verslag van het project. De aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 september 2015 ingestuurd worden naar : Gemeentelijke werkgroep Internationale Samenwerking, Marktplein Kapelle-op-den-Bos of g d worden naar De gemeentelijke werkgroep zal op de vergadering in september 2015 alle aanvragen onderzoeken en advies geven aan het college van burgemeester en schepenen. Bijkomende vragen kan je richten aan de contactambtenaren voor Internationale Samenwerking, Carina Verberckmoes en Marina Van de Voorde op het nummer of via De werkgroep komt om de 2 maanden bijeen om activiteiten en samenwerking te bespreken en te organiseren. Deze samenkomsten zijn geen saaie vergaderingen! Wens jij je aan te sluiten bij onze werkgroep, aarzel niet en contacteer ons! Vacature Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat in de zomervakantie 2015 over tot de tijdelijke rekrutering van jobstudenten voor de technische dienst in contractueel verband en dit steeds voor een volle periode van 1 maand (juli of augustus). Jobstudenten groenonderhoud en bijstand bij sportkampen of kinderopvang periode: juli of augustus 2015 (uiterste datum indienen kandidaturen: 13 ) Als jobstudent zal je de nodige ondersteuning bieden bij de technische dienst. Algemene voorwaarden: 17 jaar zijn of worden in het jaar 2015, medisch geschikt zijn, geen veroordelingen hebben opgelopen. Voor de jobstudenten die worden ingeschakeld in de groendienst wordt een opleiding in een tuinbouwschool gevraagd of aantoonbare ervaring bij een tuinaannemer. Voor bijstand bij sportkampen of kinderopvang wordt geen bijkomende ervaring gevraagd. Maandloon: ± 1.775,94 bruto Kandidaturen kunnen ingediend worden bij de personeelsdienst via het voorbestemd CV-formulier. Je kan dit formulier op eenvoudige aanvraag bekomen via het telefoonnummer (vragen naar personeelsdienst) of via of downloaden van de gemeentelijke website, rubriek Vacatures. Je zal worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Meer informatie omtrent de voorwaarden kan je bekomen bij de personeelsdienst. Opgelet! Het aantal kandidaturen is beperkt tot 4 jobstudenten per maand! 5

6 Bibliotheek Ludieke fotowedstrijd van de jeugdboekenweek : humor De kinderen hebben het ons niet makkelijk gemaakt maar toch zijn we er in geslaagd om alvast een selectie te maken uit 21 inzendingen, waarvoor dank! Deze 3 winnaars winnen een boekenbon ter waarde van 25 euro: 1. De zusjes Ella en Flo Rottiers 2. VBS De Pepel 1B 3. Thijs Justé Volgende deelnemers mogen een troostprijs in ontvangst nemen in de vorm van een strip of een boek: - VBS De Kiem 6 - Amber en Lore Vanderhaegen - Ole en Bent Van Buggenhout Ben je benieuwd naar nog meer grappige foto s en leuke boeken? Kom dan naar de BIB vóór 30 mei. Tot dan kunnen de winnaars hun (troost)prijs in ontvangst nemen. Het bib-team. Proficiat aan alle deelnemers! Ella Rottiers Flo Rottiers Thijs Justé VBS De Pepel 1B Graphic novels en strips Wisselcollecties 6 Kom lekker ontspannen en genieten van de recent aangekochte stripreeksen. Alleen, Jump, Sisters en De jeugdjaren van Konvooi zijn hippe strips voor de jeugd. Ook de collectie graphic novels, strips in boekvorm voor volwassen, is uitgebreid met echte pareltjes. De cartoons hebben een nieuw plaatsje gekregen in de bib. Vanaf nu zijn ze terug te vinden in de stripbakken van de volwassenen. Beschikbaar vanaf april: Makkelijk lezen boeken Frans en Engels Grootletterboeken

7 Puzzel Woordpuzzel de Kapelle-Crack 03 Hoe goed ken jij je gemeente? Vind het 10-letterig sleutelwoord en maak kans op een mooie prijs! Vorm met de gekleurde vakjes het sleutelwoord. Breng de ingevulde puzzel binnen op het administratief centrum of stuur een met het juiste antwoord en je adresgegevens + telefoonnummer naar ilse. ten laatste op zondag 10. Een winnaar zal geloot worden uit de juiste inzendingen. Naam + adres: Oplossing: Welke buurgemeente ligt ten noorden van de gemeente Kapelle-op-den-Bos? 2. Welke tv-fictiereeks werd in 2013 deels opgenomen in Kapelle-op-den-Bos en uitgezonden op één in 2014? 3. Welke organisatie staat in voor gegidste boottochten langs het kanaal? 4. Wat is de naam van de parochiezaal in Nieuwenrode? 5. Tot welke kouters (streek) behoort de gemeente Kapelle-op-den-Bos? 6. Welke tegel (tegen zinloos geweld) kan je terugvinden in de voortuin van het administratief centrum? 7. Onze gemeente telt 3 parochies, nl. Sint-Martinus, O.L.V. Hemelvaart en? 8. Hoe noemt de kaai, gelegen langs de Westdijk? 9. Hoe noemen de lokalen van de chiromeisjes van Kapelle-op-den-Bos, gelegen in de Pastoriestraat? 10. Oorspronkelijk een jachtpaviljoen van de hertogen van Brabant, nu een centrum om de moderne mens toe te laten zichzelf terug te vinden. Oplossing vorige puzzel: PAASEIEREN A S P I R A V I L U C I E N N E V A N R I E T S T R A A T Z O M E R L A A N B R U S S E L S C H E L D E F E E S T M A R K T H A V I L A N D M E C H E L E N D E N D E R M O N D E D O N D E R D A G P R O V I D E N T I A O X D O N K Carine Verbesselt werd geloot uit 48 inzendingen en mocht haar prijs in ontvangst nemen uit handen van burgemeester Edward De Wit. 7

8 Lokaal Overleg Kinderopvang Lezing Weerbaarheid van kinderen Elk kind is van nature weerbaar! Die weerbaarheid wordt echter al vroeg op de proef gesteld. Het is boeiend om te zien hoe ieder kind zijn unieke vorm van weerbaarheid ontwikkelt. Soms gaat het echter fout en komt de aangeboren weerbaarheid onder druk. Prestatiedruk, een gebrek aan ruimte om rustig thuis te komen in de wereld, een nare ervaring die door het hoofd van kinderen blijft spoken... maken de ontwikkeling van weerbaarheid niet altijd gemakkelijk voor kinderen. En dan hebben ze volwassenen nodig die hen daarbij kunnen ondersteunen en begeleiden. Gezondheid en Preventie Op deze avond zullen we stil staan bij het begrip weerbaarheid. Wat is dat precies? Hoe ontwikkelt zich dat en hoe kunnen we de weerbaarheid van onze kinderen ondersteunen. We werpen daarbij een kritische blik op de huidige maatschappij. Het is nuttig het zicht wat te verruimen op wat zoal van invloed is op je kind. En vooral om te gaan kijken wat je binnen jouw mogelijkheden kan doen om de ontwikkelingskansen te vergroten. Naast het primaire opvoedingsmilieu zal er aandacht gaan naar de rol van de media en de virtuele wereld. Vermits kinderen beter zijn in het nabootsen van ouders dan in te doen wat ze zeggen, is het nodig dat je als ouder ook weerbaar gedrag voorleeft. Zonder een antwoord te kunnen geven op alle vragen, wil deze avond vooral inspiratie bieden in het omgaan met de weerbaarheid van je kind. Vele praktische voorbeelden maken dat er voldoende ruimte zal zijn om er dingen van jezelf in te herkennen. Over de spreker Jürgen Peeters is leraar, psychotherapeut en procesbegeleider van teams. Daarnaast is hij ook de eerste Vlaamse Aware Parenting Instructor. Hij werkt al vele jaren in diverse settingen rond de ontwikkeling van kinderen en jongeren. In 2000 richtte hij De Onderstroom op, zijn eigen praktijk voor vorming, supervisie en coaching. (www.deonderstroom.be). Hij zal ons door de ogen van het kind laten kijken en ons aan het denken en voelen zetten rond de omgang met kinderen. Pasklare antwoorden zal hij niet geven, maar eerder materiaal om zelf thuis mee aan de slag te gaan. Elk kind is immers, net als zijn ouders, uniek en anders. Waar en wanneer? Woensdag 20 om u. in de raadzaal van het administratief centrum, Marktplein 29, Kapelle-op-den-Bos. Ben jij beschermd tegen mazelen? Twee inentingen in plaats van één Ben je tussen de 20 en 45 jaar, dan is de kans groot dat je onvoldoende bent beschermd tegen mazelen. Hoe dat komt? Waarschijnlijk heb je in je kinderjaren nooit mazelen gehad. Of je hebt geen vaccin gehad. Of misschien kreeg je maar één dosis in plaats van twee. 8 Terugblik op een lekker, gezond ontbijt met de collega s (administratief centrum, 10/03/2015). Vaccinatiestatus controleren Tijdens de Europese Vaccinatieweek roept de Vlaamse overheid alle volwassenen op om hun vaccinatiestatus te controleren. Ben je nog niet voldoende beschermd tegen mazelen? Laat je alsnog vaccineren. Zo blijven jij én jouw omgeving gespaard van die vervelende ziekte. Meer weten? Surf vanaf 20 april naar

9 Openbare werken Herinrichting kruispunt Mechelseweg Oudstrijdersstraat Op de gemeenteraadscommissie veiligheid en mobiliteit werd groen licht gegeven om de herinrichting van het kruispunt aan de kerk in Kapelle-op-den-Bos uit te voeren. Momenteel heerst er onduidelijkheid betreffende de voorrang en hebben de bussen van de Lijn problemen om het rond punt te nemen. In het ontwerp van de nieuwe toestand komt de verbinding Mechelseweg, zijde kerk, met de Oudstrijdersstraat in voorrang te liggen. De rijbaan zal hier plaatselijk verbreed worden zodat twee bussen elkaar kunnen kruisen. Door het verleggen van de rijbaan wordt er tevens een plein gecreëerd dat bij evenementen mee kan ingericht worden zonder dat het doorgaand verkeer gehinderd wordt. Ook worden er fietsenstaanders, een rustplaats en een staanplaats voor de lijkwagen voorzien op dit nieuw in te richten plein. Het concept werd op 14 april 2015 voorgesteld aan de omwonenden in de nabije omgeving en de plaatselijke handelaarsorganisatie. Dit is de schets van het voorgestelde ontwerp ter bespreking. Pastoriestraat Mechelseweg Mechelseweg Oudstrijdersstraat 9

10 OCMW Sociaal Huis OCMW-personeel op de elektrische fiets Oproep aanvulling sociale kaart Het OCMW Sociaal Huis trekt de kaart van duurzaamheid als het op werkverplaatsingen aankomt. In het OCMW is al een fietscultuur aanwezig. Heel wat personeelsleden komen met de fiets naar het werk en doen alle werkverplaatsingen per fiets. Tenslotte zijn dit verplaatsingen van relatief beperkte afstand. Vanaf mei staan niet minder dan 3 elektrische fietsen ter beschikking van het personeel. Met de elektrische fietsen als milieuvriendelijk alternatief voor de dienstwagens wil het OCMW-bestuur het goede voorbeeld geven. De aankoop levert heel wat voordelen op: een fikse CO2 besparing, minder energieverbruik en parkeerproblemen. Bovendien is fietsen gezond! Het gebruik van de elektrische fietsen zal uiteraard gestimuleerd worden omdat die een milieuvriendelijkere, snellere en comfortabele verplaatsing mogelijk maken. Het OCMW-bestuur hoopt met dit initiatief de inwoners van Kapelleop-den-Bos te stimuleren om dit voorbeeld te volgen. Op de gemeentelijke website kan je de sociale kaart van Kapelle-op-den-Bos downloaden via Je vindt er allerhande namen en contactgegevens van hulpverleners en andere sociale actoren. Wil jij jouw praktijk of dienst toegevoegd zien aan de lijst of dienen de bestaande contactgegevens aangepast te worden, aarzel niet en neem contact op met het OCMW-Sociaal Huis, E. Larockstraat 22 via tel of via OCMW-vereniging Titel VIII Welzijnskoepel West-Brabant, OCMW-vereniging Titel VIII zoekt voor de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg regio Kapelle-op-den-Bos/Meise/Machelen/Ternat: 10 1 maatschappelijk werk(st)er (vervangingscontract) B1-B3 1 verzorgende C1-C2 Een uitgebreide functie-inhoud en profielomschrijving kan je bekomen via tel Kandidatuur richten aan: Welzijnskoepel West-Brabant, t.a.v. Linde Gielen, Statiestraat 156 te 1740 Ternat of per Voorwaarden en aanbod betreffende deze vacatures kan je nalezen in de nieuwsberichten van de gemeentelijke website

11 OCMW Sociaal Huis Verveel-je-niet(jes) Op woensdag 13 mei houden we een grote wafelenbak. De lekkere wafels die we deze namiddag zullen bakken, verkopen we de dag nadien op de Kapelse feestmarkt. De opbrengst gaat integraal naar het Verveel-je-niet(jes) project. We eindigen de maand mei in schoonheid met volkssporten. Op deze dag voorzien we heel wat leuke spelen zoals sjoelbak, trou-madame, bakschieten, vogelpik en nog heel veel meer Bij goed weer stellen we alle spelen buiten op. Zoals steeds zorgt ons enthousiast vrijwilligersteam voor een hapje en een drankje! Plaats: lokalen van het JOC, G. Gezellelaan 2, gelegen naast de lokalen van het OCMW. We starten om u. en eindigen omstreeks u. Inschrijven (verplicht!) kan op het nummer of per naar Voor personen die minder mobiel zijn, is er de mogelijkheid voorzien om thuis opgehaald en teruggebracht te worden (aan te duiden bij het inschrijvingsstrookje). Praatcafé dementie Het praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Er is volop gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen. Gewoon luisteren kan echter ook. Inschrijvingsstrook Wafelenbak Naam:... Straat:... Tel.:... Schrijft zich in voor de wafelenbak op woensdag 13 (in te schrijven voor 7 ). Wenst thuis afgehaald te worden: Ja Nee (gelieve te omcirkelen) Er zijn deskundigen en hulpverleners aanwezig. Het bijwonen van een praatcafé dementie is gratis. Praatcafé dementie is een samenwerkingsinitiatief tussen Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Grimbergen en Meise/ Wolvertem. DINSDAG 12 MEI 2015 OM u. (deuren om u.): Omgaan met verlies en rouw door Christina Vanderhaeghe, coördinator Forum Palliatieve Zorg. Inschrijvingsstrook Volksspelen Naam:... Straat:... Tel.:... Schrijft zich in voor de volksspelen op woensdag 27 (in te schrijven voor 21 ). Wenst thuis afgehaald te worden: Ja Nee (gelieve te omcirkelen) Waar: WZC Ter Biest, Chrysantenlaan 50, 1850 Grimbergen Inkom: gratis Meer info? Tel. OCMW-Sociaal Huis Kapelle-op-den-Bos

12 Wonen Plannen met je woning? Sommige dingen weet je beter vooraf! Heb je vragen over wonen? Aan het woonloket in het gemeentehuis kan je bij de woonconsulent terecht voor advies. Iedereen is welkom: eigenaar-bewoners, eigenaar-verhuurders, (sociale) huurders, Ik dacht dat we enkel een premie voor dakisolatie en spouwmuurisolatie konden krijgen en dat we voor alle andere zaken niet in aanmerking zouden komen. Na een bezoek aan de woonconsulent in het gemeentehuis bleek dat Louis (70 jaar) en Rosa (68 jaar) ook recht hadden op andere premies, een onverwachte financiële meevaller die hen goed van pas kwam. Rosa en Louis hebben hun woning ongeveer 50 jaar geleden gebouwd. Omdat de woning een belangrijke plaats in hun leven heeft, willen ze deze niet verlaten voor een bungalow-woning waar alles gelijkvloers is. Louis merkt echter op dat hij de laatste maanden steeds meer last heeft van zijn rug en benen. Hij moet zich tijdens het wandelen verplaatsen met een looprek. Op aandringen van hun dochter willen ze hun woning laten aanpassen. De plannen zijn eenvoudig: het plaatsen van een traplift, automatische rolluiken, het uitbreken van het ligbad en plaatsen van een inloopdouche met zitje. Nu de beslissing werd genomen om deze aanpassingen te laten uitvoeren, werd ook ineens offerte gevraagd voor plaatsen van dak- en spouwmuurisolatie. We hadden in het nieuws gehoord dat hiervoor momenteel nog premies bestaan, dus dachten we: beter nu isoleren in plaats van morgen, vertelt Louis. Iedere donderdag gaat Rosa naar de markt. Haar buurvrouw en aannemer raadden haar aan om op donderdagvoormiddag eens naar het woonloket van het gemeentehuis te gaan om de juiste aanvraagformulieren af te halen. Zo kwam Rosa bij de woonconsulent terecht. Eigenlijk wou ik aan het woonloket enkel de juiste aanvraagformulieren van Eandis oppikken om deze aan mijn aannemer te geven. Maar in plaats van deze meteen mee te geven stelde de woonconsulent vragen over onze plannen, vertelt Rosa. Later die middag kwam Rosa thuis met een onverhoopte opsteker op zak: premies ter waarde van 3.600! Ik had dit nooit durven denken. Ze hadden ons verteld over de isolatiepremies van Eandis en we dachten dat het daarbij zou blijven. Nu blijkt dat we voor onze werken ook premies van de gemeente, het Vlaams gewest en de provincie kunnen krijgen. Zelfs voor onze aanpassingswerken zoals de automatische rolluiken, de traplift en de inloopdouche kunnen we premies aanvragen. Veel mensen denken dat ze niet in aanmerking komen voor premies omdat hun inkomen te hoog is. Vaak blijkt echter dat dat niet klopt. Voor sommige premies is ons pensioen inderdaad iets te hoog, maar volgens ons inkomen van 3 jaar geleden (inkomen 2012 aanslagjaar 2013; want dat moet ingediend worden bij de aanvraag) hadden we wel recht op enkele premies, vertelt Rosa. Ik heb de aanvraagformulieren samen met mijn dochter ingevuld, maar mocht altijd terugkeren naar het woonloket als ik nog vragen had. Als je zelf plannen hebt met je woning, kom dan zeker eens langs aan het woonloket in het gemeentehuis! Sommige zaken weet je beter vooraf Woonconsulent Bogaert Carmen Marktplein Kapelle-o/d-Bos Maandag: u. en u. Donderdag: u HET WOONLOKET IS GESLOTEN van maandag 1 juni tem vrijdag 12 juni. Maandag 15 juni is het woonloket opnieuw open. 12 Infomoment huren & verhuren Wanneer? 12 mei om u. Waar? Raadzaal administratief centrum Marktplein Kapelle-op-den-Bos Prijs? Gratis Reserveren: of

13 Milieu GFT GFT GFT Recyclagepark MAART Kapelle-op-den-Bos APRIL ZO 01 WO 01 MA Om 02 de identiteitscontrole HV GFT op het DOHet 02 recyclagepark bestaat uit recyclagepark vlotter te laten verlopen en een juistere tarifering een betalend gedeelte, Beide 2 zones: een gratis gedeelte en DI 03 VR 03 WO volgens 04 het principe de vervuiler ZA zones 04 worden afgesloten met DO betaalt 05 mogelijk te maken, wordt ZO een 05 slagboom. PASEN het vernieuwde recyclagepark in Bij het betalende gedeelte VR Kapelle-op-den-Bos 06 in MAwordt 06 je beladen PAASMAANDAG voertuig gewogen. 07 Je betaalt GFT per kg afval, ZA uitgerust 07 met een systeem dat DI automatisch de toegangscontrole, ongeacht welke fractie je achterlaat (tarief = 0,16 euro/kg). ZO 08 WO 08 weging en betaling regelt. MA 09 HV GFT DODe 09bezoeker HVbetaalt voor SHde betalende afvalfracties via een be- Wat verandert er voor DI 10 VR 10 PMD de bezoeker? taalautomaat op het park (met WOBij 11aankomst plaatst elke be- 12 voortaan zijn identiteits- ZO 12 ZA een 11bankkaart). DOzoeker kaart in de kaartlezer aan de Elke inwoner ontvangt binnenkort VR ingangszuil. 13 Enkel PMD inwoners van MA een 13 folder in HV de brievenbus GFT met ZA de 14 gemeente Kapelle-op-den- DI meer 14 info over de aanpassingen. Bos zullen toegang hebben tot ZO 15 WO 15 P-K M het park. MA 16 HV GFT DO 16 MEI VR 01 FEEST VAN DE ARBEID ZA 02 ZO 03 MA 04 HV GFT DI 05 WO 06 DO 07 VR 08 PMD ZA 09 ZO 10 MA 11 HV GFT DI 12 WO 13 DO 14 O.L.H. HEMELVAART VR 15 ZA 16 MA 01 DI 02 WO 03 DO 04 VR 05 ZA 06 ZO 07 MA 08 DI 09 WO 10 DO 11 VR 12 ZA 13 ZO 14 MA 15 DI 16 DI 17 VR 17 ZO 17 WO 17 WO 18 P-K ZA 18 MA 18 HV GFT DO 18 DO 19 ZO 19 DI 19 VR 19 VR 20 MA 20 HV GFT WO 20 P-K ZA 20 ZA 21 DI 21 DO 21 ZO 21 ZO 22 WO 22 VR 22 PMD MA 22 GFT MA 23 HV GFT DO 23 ZA 23 DI 23 DI 24 VR 24 PMD ZO 24 PINKSTEREN WO 24 WO 25 ZA 25 MA 25 PINKSTERMAANDAG DO 25 DO 26 ZO 26 DI 26 GFT VR 26 VR 27 PMD MA 27 HV GFT WO 27 ZA 27 ZA 28 DI 28 DO 28 HV ZO 28 ZO 29 WO 29 VR 29 MA 29 MA 30 HV GFT DO 30 ZA 30 DI 30 DI 31 ZO 31 C- ) Glas Wat kan? Transparante glazen flessen, bokalen en flacons. Wat kan niet? Hittebestendig glas (bv. ovenschotels en kookplaten) Porselein en aardewerk Stenen flessen en kruiken Opaalglas en kristal Vlak glas zoals ruiten en spiegels Lampen, TL-lampen Opmerkingen: Volledig leeg - geen deksels of doppen Het glas volgens kleur in een glasbol steken. Rond de glasbollen niets achterlaten. Sluikstorten is strafbaar! Respecteer de rust van de buren, en gooi niets in de glasbol buiten de voorziene uren. Afval buitenplaatsen op de ophaaldag vóór u. Papier - karton (P Papier Problemen - karton wordt bij maandelijks ophaling: aan huis ingezameld. 21/1; 18/2; 18/3; 0215/4; 33420/5; /6; 15/7; 19/8; 16/9; 21/10; 18/11; Wat kan? Papieren zakken en kartonnen dozen, kranten, t boeken, HV: schrijf- indien en de printpapier ophaling op Wat een kan feestdag niet? Vuil valt, of vettig verschuift papier en karton, cellofaanpa Aluminiumfolie de HV-ophaling en -zakjes naar Opmerkingen: donderdag. Plastic folie verwijderen van kranten, tijdschriften e Verzamel uw papier - karton in een kartonnen doos GFT: indien de ophaling op stapel van, samengebonden met natuurkoord. een feestdag valt, verschuift 13 de GFT-ophaling naar dinsdag. Gebruikte gasfles stmaken win Grofvuil (GV) op afroep en betalend Gebruikte gasflessen dienen ingeleverd te worden bij een buurt. Bel naar de Federatie Butaan en Propaan op het nu

14 Activiteiten 14 Datum/Uur Wat? Waar? Organisatie Info (Tel., Gsm) Vr 01/05 Familiefietstocht Duvel on tour Sportizon 6 Vr 01/05 Vaarhappening Kanaaltochten Brabant u. Vaartdijk nabij de windmolens i.s.m. Gemeentebestuur 2 (enkel), 4 (heen-en-terug) Kapelle-op-den-Bos en 1 (extra voor fiets aan boord Za 09/05, Za 16/05, Toneel De tirannie van de tijd Theater Playerwater Di 19/05, Vr 22/05, Theater Playerwater m.s.v. gc de oude pastorie Za 23/05, Vr 29/05, Oudstrijdersstraat 81 Za 30/05, Do 04/06 11 Vr 05/ u. Za 02/05 Leesfoor- voorlezen Bibliotheek biblogkapelle-op-den-bos.blogspot.be u. voor 3 tot 6 jarigen Kapelle-op-den-Bos Bibliotheek, Pastoriestraat 1 Gratis Za 02/05 Concert The Movies Brassband users.telenet.be/brassbandkapelleopdenbos Zaal De Toekomst Kapelle-op-den-Bos Schuttershofstraat Ma 04/05 Joggen en/of Nordic Walking Viva-SVG wekelijks om u Parking OCMW-Sociaal Huis Evert Larockstraat 22 Ma 04/05 Vijfdaagse reis Vzw Gouden Jaren tot Vr 08/05 naar de Elzas - Vogezen Wo 06/05 Cursus Kijk, ik fiets Sportdienst u. Terrein STK, Veldstraat 11 Kapelle-op-den-Bos 5 Wo 06/05 Cursus Mind and work Instituut voor u. Koningsteen, Oxdonkstraat 168 Aandacht en Mindfulness 40 Do 07/05 Cursus Gelijkmoedigheid, Instituut voor u. geluk en rust in jezelf Aandacht en Mindfulness Koningsteen, Oxdonkstraat Do 07/05 Fietstocht Neos Kapelle-op-den-Bos Vr 08/05 Jazzquartet Sweven Quartet gc de oude pastorie u. gc de oude pastorie, Kerkstraat 24 Inkom 12 Za 09/05 27e Evert Larock Wandeltocht Wandelclub Ochtendgloren u. Parochiezaal Ramsdonk Kapelle-op-den-Bos Tisseltstraat 18 Za 09/05 Inschrijvingen bedevaart naar Broederschap OLV u. Scherpenheuvel op 23 en 24/5 van Scherpenheuvel Sint-Jozefkring, Mechelseweg Zo 10/05 Filatelia Filatelia u. Raadzaal administratief centrum, Marktplein 29 Gratis Di 12/05 Seniorensporteldag Sportdienst Sportcentrum Eternit, Westdijk Kapelle-op-den-Bos 5 (zonder maaltijd) 10 (met maaltijd) Di 12/05 Infomoment Huren en verhuren 3Wplus u. Raadzaal administratief centrum Marktplein 29 Wo 13/05 Bloedinzameling Rode Kruis u. Raadzaal administratief centrum Marktplein 29

15 Activiteiten Do 14/05 Feestmarkt Gemeentebestuur u. Marktplein i.s.m. marktkramers Gratis Do 14/05 Expo Kunstkring gc de oude pastorie u u Kapelle-op-den-Bos Za 16/05 - Zo 17/05 Administratief centrum u. Marktplein 29 Gratis Za 16/05 Week van de opvoeding tot Za 23/05 Di 19/05 Uitstap: Bezoek aspergebedrijf Pasar Kapelle-op-den-Bos u. in Malderen Marktplein 4 Wo 20/05 Cursus: Je geld én je leven Art of Good Living u. Koningsteen, Oxdonkstraat Woe 20/05 Lezing Weerbaarheid van kinderen Lokaal Overleg u. door Jürgen Peeters Kinderopvang gc de oude pastorie, Kerkstraat 24 Do 21/05 Daguitstap Neos Kapelle-op-den-Bos Do 21/05 Bloemschikken Viva-SVG u. Wz Akapella Za 23/05 Voetbedevaart Broederschap OLV Zo 24/05 naar Scherpenheuvel van Scherpenheuvel Zo 24/05 Dag van de Kapelse sportclub Sportdienst u. Sportcentrum Eternit, Westdijk Kapelle-op-den-Bos Zo 24/05 Muzikale show Vzw Gouden Jaren Sint-Jozefkring, Mechelseweg Vr 29/05 Cultuur na t middaguur: gc de oude pastorie u. Les Types (muziek) i.s.m. wz Akapella wz Akapella, Parallelweg 10 m.s.v. de Vlaamse Overheid Gratis Vr 29/05 BBQ sp.a sp.a Kapelle-op-den-Bos u. Zaal De Toekomst Schuttershofstraat Za 30/05 Schoolfeest De Pepel De Pepel Mechelseweg 96 Za 30/05 Schoolfeest De Kiem De Kiem Mechelseweg 347 Zo 31/05 Filatelia Filatelia u. Raadzaal administratief centrum Marktplein 29 Gratis Zo 31/05 Schoolfeest met volksspelen Gemeentelijke basisschool u. t Graantje t Mulderke t Graantje t Mulderke Kerkstraat 19 Gratis Zo 31/05 Steakfestival Koninklijke Fanfare Zaal De Toekomst Iever en Eendracht Schuttershofstraat Vragen of opmerkingen? Neem contact op met de informatiedienst, Voor meer info en het recentste aanbod: 15

16 Administratief centrum Marktplein 29 tel fax maandag: van tot 12.00u. van tot 17.00u. van tot 19.30u. dinsdag, donderdag & vrijdag: van tot 12.00u. woensdag: van tot 12.00u. van tot 17.00u. Zitdagen: - Burgemeester Edward De Wit Woensdag van tot 19.00u. (Geen zitdag op woensdagavond tijdens de schoolvakanties) Donderdag van tot 11.00u. Tel GSM schepen Hugo De Haes maandag van tot 20.00u. telefonisch bereikbaar op schepen Jos Thomas op afspraak telefonisch bereikbaar op schepen Freddy De Ruysscher dinsdag van tot 19.00u. telefonisch bereikbaar op schepen Ria Devos op afspraak telefonisch bereikbaar op Politiezone K-L-M Politiehuis in Londerzeel: alle diensten Reigerstraat 3, 1840 Londerzeel Tel: Fax: Openingsuren van het onthaal: Elke werkdag van tot 21.00u., op zaterdag van tot 17.00u. Politiepost Kapelle-op-den-Bos: onthaal en wijkinspecteur (op afspraak of uitnodiging). Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos Tel: Fax: Openingsuren van het onthaal: maandag van tot 19.30u. dinsdag van tot 12.00u. woensdag van tot 17.00u. donderdag van tot 12.00u. vrijdag van tot 12.00u. Van u. tot u. zullen de wijkagenten toezicht houden aan de scholen. Bibliotheek Pastoriestraat 1 tel fax dinsdag: van tot 20.00u. woensdag: van tot 17.00u. donderdag: van tot 12.00u. zaterdag: van tot 13.00u. Zwembad De Druppelteen Openingsuren publiek schoolperioden Maandag: Gesloten Dinsdag: 8-9u. *, u. ** en u. Woensdag: 8-9u. * en u. Donderdag: 8-9u. *, u. ** en u. Vrijdag: 8-9u. *, u. ** en 16-21u. Zaterdag: 14-17u. Zondag: Gesloten * van dinsdag tot vrijdag is tussen 8.00u. en 9.00u. het zwembad enkel toegankelijk voor baantjeszwemmers (25m sportbad). ** van dinsdag tot vrijdag (uitzonderlijk woensdag)is tussen en 13.15u. het zwembad enkel toegankelijk voor baantjeszwemmers. Openingsuren publiek vakantieperioden Maandag: Gesloten Dinsdag: van tot 19.30u. Woensdag: van tot 19.30u. Donderdag: van tot 19.30u. Vrijdag: van tot 21.00u. Zaterdag: van tot 17.00u. Zondag: Gesloten Marktplein 27 - tel fax OCMW Evert Larockstraat 22 tel fax werkdagen: van tot 12.00u. namiddag na afspraak Spreekuur OCMW-voorzitter Else De Wachter: Iedere woensdagavond van tot u. in het OCMW-gebouw na afspraak via of via Sociaal Huis tel (OCMW) of tel (administratief centrum) Tweedehandswinkel Mechelseweg 265 maandag van tot 18.00u. woensdag van tot 18.00u. donderdag van tot 13.00u. Werkwinkel - Contactpunt PWA PWA Kapelle-op-den-Bos VZW Mechelseweg 265 Karin Wyns - voorzitter Zitdag woensdagavond van tot 20.00u. Tel PWA (Werkwinkelcontactpunt) Tel Fax woensdag & donderdag van tot 12.00u. vrijdag van tot 11.00u. of op afspraak Dienstencontact Tel fax Alle werkdagen van tot 12.00u. of op afspraak Containerpark Vaartdijk - tel Van 1 maart tot 31 oktober maandag gesloten dinsdag, woensdag en donderdag van tot 12.00u. van tot 16.00u. vrijdag: van tot 12.00u. van tot 19.00u. zaterdag: van tot 15.00u. gesloten op zon- en feestdagen Het aanleveren van afvalstoffen op het gemeentelijk containerpark moet gebeuren ten laatste 15 minuten vóór het sluitingsuur Begraafplaatsen Alle dagen geopend. Vanaf 1 april tot 30 sept van 9.00 tot 20.00u. Vanaf 1 okt. tot 31 maart van 9.00 tot 17.00u. Gemeenschapscentrum, dienst cultuur en toerisme de oude pastorie - Kerkstraat 24 tel Algemeen: - Info en reservatie huur lokalen: - Info en inschrijvingen cursussen: - Reservaties voorstellingen: Ma, di, woe: van tot 16.00u. Do: van tot 19.30u. Gemeentelijke Buitenschoolse kinderopvang t Klawieterke Totale kinderopvang gaat door in Bormstraat 219. Buitenschoolse opvang voor kinderen van peuterklas tot 6de leerjaar. tel Openingsuren: Voorschools: van tot 08.15u. Naschools: van tot 19.00u. Schoolvrije dagen: van 6.30 tot 19.00u. Woensdagnamiddag: van tot 19.00u. Vakantiedagen: van 6.30 tot 19.00u. Coördinator: Misja Van Walle Nuttige telefoonnummers Wachtdiensten Huisartsenwachtpost N Rijksweg 8b 2870 Puurs (enkel weekend en op feestdagen 24/24) Apothekers Tandartsen Rode kruis afd. Kapelle-o/d-Bos - Londerzeel Ziekenwagendienst: 105 Uitleendienst hulpmiddelen: (na 15u.) Afd. voorz. Joeri Andries: Elektronische identiteitskaart Kaartstop bij verlies of diefstal 24/24 Tel Brandweer Londerzeel Iverlek Electrabel energielijn: Algemene lijn Eandis: Bij gasreuk: Bij defect: Straatlampentelefoon: Telenet solutions De watergroep Bij ongeval of lek: De post Mechelseweg 92 tel fax ma.-vr.: tot 12.30u tot 16.30u. zaterdag: tot 12.30u. zon- en feestdagen gesloten Nuttige adressen

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke]

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Jaargang 34 - nr. 174 - januari / februari 2015 INFOzonnebeke [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester De woondienst opent haar deuren

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

help onze stad proper te maken!

help onze stad proper te maken! februari 2015 help onze stad proper te maken! 6 Ben jij al in het nieuwe zwembad geweest? 8 In gesprek met Rik Proost, algemeen directeur Spectrumcollege 10 Stad Beringen zoekt jobstudenten beste inwoner

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 6 / 6 2012 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 Cultuurweekend Cultuur op Smaak 21-22 - 23 september Dubbeltentoonstelling: Frieda Depuydt

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni

mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni Zwerfvuilactie Onze vrijwilligers verzamelden op 14 maart 1 volle container aan

Nadere informatie

gemeente-info www.kinrooi.be

gemeente-info www.kinrooi.be JAARGANG 30 - NR 2 - APRIL 2011 gemeente-info www.kinrooi.be inhoud 2 dienstnota s 3-4 - 5 vacature 6-7 milieu 8-9 -10 ocmw nieuws 11-12 - 13-14 preventie 15 sport 16-17 VVV infodienst 18-19 - 20 in de

Nadere informatie

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28 Foto: appelbloesem Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 3 Mei > Juni 2011 Jaargang 28 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

KIOSK. all start: uitdagend kunstenfestival voor jongeren. (p 4-5) p 19. p 21. Moet u wel naar het gemeentehuis komen? Veilig schoolverkeer

KIOSK. all start: uitdagend kunstenfestival voor jongeren. (p 4-5) p 19. p 21. Moet u wel naar het gemeentehuis komen? Veilig schoolverkeer België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK all start: uitdagend kunstenfestival voor jongeren (p 4-5) p 19 p 21 Moet u wel naar het gemeentehuis komen? Veilig schoolverkeer Gemeentelijk informatieblad

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Meise. + CULTUURBIJLAGE nr 223 SEPTEMBER 2009. zie pag. 26. scholenveldloop. chiro eversheim. inzameling grof huisvuil

Meise. + CULTUURBIJLAGE nr 223 SEPTEMBER 2009. zie pag. 26. scholenveldloop. chiro eversheim. inzameling grof huisvuil + CULTUURBIJLAGE nr 223 SEPTEMBER 2009 Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info krant Meise Werken aan afrittencomplex A12 zie pag. 26 scholenveldloop chiro

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 35 maandelijks. de Schakel NOVEMBER 2011

Denderleeuws infoblad jaargang 35 maandelijks. de Schakel NOVEMBER 2011 Denderleeuws infoblad jaargang 35 maandelijks de Schakel INHOUD Deze maand in uw infoblad: 10 BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Vervallen concessies, verwaarloosde

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013!

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013! Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2013 Beste wensen voor 2013! Vraag tijdig je tussenkomst Minder Mobielen Vervoer aan GALM-project 2013 Wat verandert er voor

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE ruiselede 30ste JAARGANG - VOORJAAR 2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.9 TECHNISCHE DIENST P.17 DOSSIER P.20 INTERVIEW P.22 SOCIAAL HUIS P.24 MILIEU P.26

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2011 Jasmine Debels Kalkense Meersen Niveaulezen in gemeenteschool De Windwijzer De bibliotheek in 2011 Een beeld voor Kalken

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie