No. 2, juni verenigingsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "No. 2, juni 2014 - verenigingsblad"

Transcriptie

1 - verenigingsblad Lorentzlaan Auteur: onbekend Bron: bekend Gebiedsvisie Buurt 15 4 Meer aandacht overlast arbeidsmigranten 12 Buurt 15 droomt en doet! 4 Beweegredenen toegangspassen 13 Kunstwerk op het Land van Ris 5 De deskundige Uitverhuizen buurt15 5 Oudere huurder moet eerder verhuizen 13 De Oosterling 6 Lekkage bij aanleg leiding over noord 14 Huurteam Oost van start 6 Huurverhoging 15 Zienswijze SOBO Bundel; vervoersplannen Rotterdam Airport wil 75% meer vluchten in Concessies Stadsregio Rotterdam Wonen in Schiedam verplicht 11 Bewoners schilderen voor de van Leeuwenhoeckstraat 17 Prostitutiehuis Snelliussingel ontruimd 11 Feestelijke viering Bewonersvereniging 17 Schiedam-Oost Verkeersregelaars hard nodig 11 Secretarieel verslag 20 Leefbaarheid Schiedam-Oost 12 BOERHAAVELAAN LD SCHIEDAM Tel: / website:

2 Bewonersvereniging Schiedam-Oost Belangenbehartiging voor iedereen in de wijk: De Bewonersvereniging Schiedam-Oost (BVSO) behartigt de belangen van bewoners en gebruikers van de wijk. In het algemeen ijvert de BVSO voor een schone, leefbare en veilige wijk, maar de BVSO wil ook dat de wijk goed wordt onderhouden, zowel de bebouwing als de buitenruimten. De BVSO organiseert en ondersteunt allerlei activiteiten die deze doelen versterken. De BVSO is gevestigd in het Wijkcentrum Oost en heeft daar dagelijks spreekuur van tot uur (behalve op vrijdag). Hier zijn professionals aanwezig voor ondersteuning in het opbouwwerk en technische zaken. Een groot aantal vrijwilligers is actief in diverse werkgroepen. Zij overleggen met vertegenwoordigers van gemeente en Woonplus over wijkzaken, zoals het schoonhouden van de wijk, de parkeerproblematiek en het onderhoud van de woningen. Door het houden van buurtactiedagen komt de BVSO veel te weten over wat er leeft in de buurten. We organiseren de bewoners rond hun eigen buurt en ondersteunen de vorming van buurtgroepen zodat iedere buurt haar eigen inbreng heeft en zelf betrokken is bij de buurtactiviteiten. De BVSO organiseert of is betrokken bij evenementen in de wijk: de grote buurtfeesten, de lampionoptocht en de festiviteiten rond Halloween. Onze vereniging is de oprichter van Stichting Buurtfietsenstalling Edison. Deze stichting beheert en exploiteert een grote fietsenstalling en een snel groeiend aantal fietstrommels met als uitgangspunt de betaalbaarheid. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. N. Dijksma, Maar ook de kleine zaken zijn belangrijk voor de wijk, zoals het onderhoud van de bloembakken door de buurtbewoners die tegenover zo n bloembak wonen. Het moet wel worden georganiseerd en mensen die een steentje willen bijdragen zijn altijd welkom. De BVSO is een vereniging van en voor bewoners. Lid worden kan en kost 7,00 per jaar (ouderen 3,50). Bereikbaarheid van de BVSO: Tel. ma t/m do van 14:00-16:00 uur: Website: Adres... Boerhaavelaan LD Schiedam Bank (ING):..... NL65 INGB Bestuur: Wnd. voorzitter en 2 e Penningmeester Mw. N (Nel) van Oudenaarde 1 e Penningmeester.... Mw. M.M.(Ria) Sleeuwenhoek Algemeen vestuurslid: dhr. A.(Aad) Verbeek Algemeen bestuurslid: mw. W.(Wil) van Boekel Algemeen bestuurslid:...dhr. L.S.C.(Leo) Zwanenburg Fotografie Dhr. C.(Cees) Kroone, Dhr. A.(Aad) Verbeek Technische ondersteuning....dhr. J.(Jacques) Freijee Bewonersondersteuning Dhr. H.(Henk) van der Velden.....Dhr. F.(Frans) Klijzen Spreekuren:.maandag tot en met donderdag tussen 14:00 en 16:00 uur Kosten lidmaatschap 7,00 per jaar. 65-plussers betalen 3,50 (m.i.v )

3 No. 2, juni 2014

4 Gebiedsvisie voor Buurt 15 Voor het gebied globaal tussen de Lorentzlaan en de Dr. Zamenhofstraat (Buurt 15 of de nieuwe bena-ming Wetenschappersbuurt) wordt er druk gewerkt aan de gebiedsvisie. Iedereen doet mee, de gemeen-te, Woonplus, de BVSO en niet in de laatste plaatst de bewoners en omwonenden zelf. Er is workshop gehouden met leerlingen van groep 8 van de basisschool De Peperklip en op 6 mei was er een avond in het wijkcentrum onder de naam dromen & doen. Iedereen kon ideeën spuien over de nieuw te maken buurt. Alle opmerkingen en wensen worden indien mogelijk meegenomen in de verdere plannen. Inmiddels is er een tweede nieuwsbrief uitgekomen, die huis-aan-huis is verspreid in Buurt 15. Hierin wordt informatie gegeven over de stand van zaken. Zo worden de plannenmakers en bouwers van ERA-Contour voorgesteld. Voor de zittende bewoners is de planning van uitverhuizen al bekend en nu wordt aangegeven welke complexen zijn vrijgesteld van een huurverhoging. In de nieuwsbrief wordt ook aangegeven wat voor soort woningen er komen. In de Woonvisie van de gemeente Schiedam, waarin het beleid is verwoord voor de komende jaren, staat al dat er in de oude wijken meer koopwoningen en eengezinswoningen gewenst zijn. In de gebiedsvisie voor Buurt 15 zal deze wens vorm krijgen. Er komen vooral goed geïsoleerde eengezinswoningen en dan voor de helft huur en voor de helft koop. Voor het aangeven van koopprijzen is het nog te vroeg, maar de huurwoningen zullen ongeveer 630,- netto per maand gaan kosten (prijspeil 2014). Er wordt nog gestudeerd op de hoogte van het inkomen dat verantwoord is bij deze huurprijs. Buurt 15 droomt en doet! Mensen die het plannen maken willen volgen en willen meepraten, kunnen zich melden bij de BVSO De deelnemers van het wijkoverleg, buurt-bewoners, winkeliers, professionals en andere stakeholders werden door Woonplus, de ge-meente en ERA Contour uitgenodigd om op 6 mei 2014 actief mee te denken over de ge-biedsvisie van de Wetenschappersbuurt. De workshop Dromen & Doen trok zo n 35 per-sonen aan. Een inspiratievolle avond waaruit veel nuttige informatie voor de gebiedsvisie van de Wetenschappersbuurt is gekomen. De rode draad in het verhaal van alle deelnemers was het versterken van de sociale cohesie, ontmoeting onder 4 bewoners te stimuleren en de veiligheid en sociale controle te verbeteren. Heel belangrijk om vanuit deze gedachte ver-der te denken over de planvorming van de nieuwe Wetenschappersbuurt. De avond begon met een korte introductie door ERA Contour. Vervolgens gingen de deel-nemers in drie groepen uiteen. Er werd gesproken over leefstijlen, architectuurstijlen en de Wetenschappersbuurt werd doorgelicht. Alle deelnemers kregen een moodboard, waarop zij hun ideeën voor de Wetenschap-persbuurt konden toelichten. De goede en minder goede plekken in de buurt werden benoemd. En er werden oplossingen aange-dragen voor de problemen die in de buurt spelen. Ook waren er veel goede ideeën voor de nieuwe buurt, zoals het Central Park 15. Een mooi park waar ruimte is voor ontmoeting tussen wijkbewoners. Hier kunnen voorzieningen uit de wijk een plek krijgen en een centra-le rol in de wijk vervullen. In het tweede deel van de workshop werd er door de deelnemers kritisch gekeken naar de eerste schetsen van de nieuwe buurt. Deze schetsen waren tot stand gekomen met de input van de eerste workshops die georganiseerd zijn met de kin-deren van de groepen 8 van basisschool de Peperklip en de Kindergemeenteraad. De deelnemers krijgen een terugkoppeling van alle items die besproken zijn en de ideeën die de deelnemers hebben geopperd. Woonplus en ERA Contour gaan kijken hoe de ideeën een plek krijgen in de gebiedsvisie.

5 Kunstwerk op het Land van Ris Geschiedenis en oorsprong Land van Ris: Aan het van de 19e eeuw propten speculanten en huisjesmelkers achtertuinen vol huisjes, die naar de bouwer (Ris) werden genoemd. In de buurt, waar eigen-lijk de Kepplerstraat had moeten komen, kwamen een soort volktuintjes, een soort park, waar je opgejaagd door de pachters van de volkstuinen Tarzan kon spelen. In 1957 werd het landje van de familie Ris gekocht door de gemeente. Maar de familie bleef het huren en voor de mensen die er woonden bleef het het-zelfde. Kinderen speelden tot die tijd in de halve wildernis om het land van Ris. Pas in jaar later dus werd er een begin gemaakt met de stadsvernieuwing. Op het Land van Ris in de wijk Oost stonden twee kunstwerken; de Paperclips en de Poort. Dit jaar is daar een kunstwerk bijgekomen; een bronzen beeld van Iris le Rütte: Joris! Het Land van Ris kenmerkt zich al vanuit het verleden door de sfeer van kleinschaligheid, nostalgie, gastvrijheid, huiselijkheid en landelijkheid in de vorm van volkstuintjes. Het bronzen beeld, dat Iris le Rütte maakte, bestaat uit een bokje op een soort huis. Een bokje is het symbool van een gezellig huisdier dat vaak gehouden werd in achtertuintjes. Hij balanceert op het hoogste punt iets wat bokjes altijd graag doen. Hij zoekt zijn evenwicht en is uiterst nieuwsgierig. Waagt hij de sprong, of blijft hij nieuwsgierig wachten op een voorbijganger, die even bij hem stil komt staan? Het beeld verwijst naar de volkstuintjes die er voorheen waren in de buurt van de krottenwijkjes die ooit door de familie Ris werden gebouwd. Deze rijen met huisjes zijn symbolisch in het beeld (de sokkel) verwerkt. Het dappere bokje wankelt en kijkt nieuwsgierig om zich heen, nu hij zijn balans zoekt. Hij wacht op voorbijgangers die even bij hem stil willen staan en met hem de gedachten over het verleden delen. Redactie: Als je gaat kijken staat hij naar je te luisteren. Hij kijkt je zo vragend aan. Het is een lieverd. Uitverhuizen buurt 15 Vanaf 1 oktober 2014 gaat Woonplus officieel van start met het uitverhuizen van de huurders van: complex 221(Buijs Ballotsingel 50a t/m 58), complex 222(Fultonstraat 5a t/m 21, Morsestraat 33 a t/m 33c), complex 231(Fultonstraat 1a t/m 3c, Morsestraat 35 t/m 41) en complex 224 (Bellstraat 12a t/m 16, Fultonstraat 30 t/m 36c, Morsestraat 29a t/m 29c). Woonplus neemt voor deze complexen een officieel sloopbesluit. Daardoor geldt voor de bewoners het Stedelijk Sociaal Plan. Als gevolg hiervan worden de huurprijzen van deze woningen in 2014 niet meer verhoogd. 5

6 6 De Oosterling opnieuw de lanen Recent is het nieuwe college van B&W door de gemeenteraad benoemd en een nieuwe wethouder voor verkeer en vervoer zal zich gaan verdiepen in de problemen rond de lanen. Het is de zoveelste wethouder die zich moet inwerken in de problematiek. Een van zijn voorgangers heeft eens een slordige 3 miljoen euro opzij gezet en er bij gezegd dat het argument dat er geen geld is om de lanen veiliger te maken nooit meer kan worden gebruikt. Maar het geld moet nog steeds worden besteed aan het realiseren van veiliger lanen. Overigens worden die 3 miljoen natuurlijk steeds minder door de plannen die er zijn gemaakt. Bij ieder voorstel voor een nieuwe inrichting, worden er weer compleet nieuwe tekeningen gemaakt. De bewoners die nog steeds de puf hebben de zaak een beetje te volgen, kregen dit jaar de dwingende vraag voorgelegd hoe hard er nu eigenlijk mag worden gereden op de lanen. De keuze was 30 of 50 km per uur. Eigenlijk had je daar natuurlijk 10 jaar geleden mee moeten beginnen. De mensen hielden zich heel slim op de vlakte. De wegeninrichten voor 30 km per uur, maar met een breedte die past bij een 50 km weg. Men wilde wel de bussen door de wijk houden, maar men hoopte dat het voor de snelheidsduivels lastiger wordt het gas al te veel open te draaien. Maar wat lezen vorige week in de krant: de RET halen de bussen uit Oost, omdat het op de lanen 30 km per uur wordt. Nou ja, wat moet je hier nu mee? De bewoners willen de bussen en de veiligheid. Dat moet toch samen kunnen gaan. Een mooie taak voor de nieuwe verkeerswethouder om dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen. Als je over de PKO-laan rijdt knipoogt er weer een smiley naar je als niet harder gaat dan 30 km. Vrolijk word ik er niet van. J. Oosterling Huurteam Oost van start Veel mensen die een woning huren in de particuliere sector betalen een hogere huur dan wettelijk is toegestaan. Ook komt het voor dat het onderhoud aan deze woningen te kort schiet. Eind mei is het Huurteam alleen in Schiedam-Oost van start gegaan als een soort van pilot. Men hoopt misstanden in de particuliere verhuur op te sporen en de bewoners de mogelijkheid aan te reiken hier iets aan te doen. Het Huurteam gaat eerst op zoek naar bewoners die mogelijk in aanmerking komen om iets aan de huurhoogte te doen. Ook de gemeente helpt daarbij door bij nieuwe inschrijvingen in de gemeente aan huurders in de particuliere sector te vragen of het Huurteam contact met hen mag opnemen. Ook verspreiden de medewerkers van het Huurteam gericht flyers in de wijk Schiedam-Oost en zo nodig wordt er ook aangebeld. Als bewoners zich aanmelden dan wordt door het Huur-team bekeken of de huur niet te hoog is ten opzichte van het woningwaarderingsstelsel ( puntentelling ) en of er geen grote gebreken zijn aan de woning. Zo ja, dan kunnen er procedures worden gestart bij de Huurcom-missie. Het Huurteam helpt en begeleidt de bewoners in deze procedures. De activiteiten van het Huurteam passen in het gemeentelijk beleid om de woon- en leefsituatie in Schiedam-Oost te verbeteren. Het is de verwachting dat de huurprijzen in een aantal situaties omlaag kunnen en dat de woningen worden verbeterd. Het Huurteam is bezig tot het einde van 2014 en daarna wordt bekeken of en eventueel hoe de activiteiten kunnen worden voortgezet.

7 zienswijze SOBO Bundel; vervoersplannen 2015 Concessies Stadsregio Rotterdam Het openbaar vervoer in Schiedam, de tweede stad in de regio, staat al enkele jaren onder zware druk door bezuinigingen en versoberingen. De afgelopen jaren werden we al enkele malen geconfronteerd met een verschraling van het aanbod en de hieraan gekoppelde verslechtering van de bereikbaarheid in Schiedam. We hebben ons gebogen over de bundel vervoersplannen 2015 van de RET en constateren met verbazing dat de verschraling nog harder doorzet. Hieronder onze voorstellen omtrent met name de actuele voorgestelde verschralingen rond de buslijnen en daarnaast enkele onderliggende aandachtspunten. De RET wil het aanbod openbaar vervoer richten op de vraag: Juist door het aanbod te richten op de vraag ontstaat er een selffullfilling prophecy; door minder aansluitend aanbod loopt de vraag steeds harder terug waardoor er de komende jaren opnieuw de noodzaak lijkt te ontstaan om het openbaar vervoer te verschralen. Juist door de rentabiliteit niet vooraf als grove zeef te hanteren kunnen feitelijke vervoersbehoeften en argumenten van klanten/potentiele reizigers goed gewogen worden en kan het openbaar vervoer klantgericht en fijnmazig vernieuwen. Vanuit deze optie is rentabiliteit het uiteindelijke resultaat van maatwerk gebaseerd op verzamelen van potentiele vervoersmogelijkheden. Je moet dus niet tellen maar rekenen. De ringlijnbus De afgelopen jaren heeft Schiedam herhaalt gepleit voor de ringlijnbus omdat een dergelijke lijn een groot aantal Schiedamse wijken (via Station Schiedam-Centrum-Oost-Centrum- Zuid-West- Nieuwland Noord) dagelijks kan bedienen. Hier is niet of nauwelijks inhoudelijk op gereageerd terwijl juist het instellen van een ringlijn als aanvulling op een aantal verschraalde overige verbindingen een belangrijke factor kan zijn voor dekkend openbaar vervoer door heel Schiedam. Pendelbusjes Wij zijn nooit voorstander geweest van pendelbusjes/lijn 121 i.p.v. regulier openbaar vervoer en wachten nog altijd op de in 2013 toegezegde evaluatie. De busjes voldoen door maatvoering en beperkte toegankelijkheid niet aan vervoerseisen van ouderen die slecht ter been zijn en invalide reizigers. De dienstregeling van de pendelbusje sluit nu onvoldoende aan bij de behoefte; aanpassing van deze dienstregeling lijkt ons noodzakelijk. Een mogelijke aanpassing die voor alle partijen winst oplevert is het aansluiten bij de aankomst en vertrektijden van de tram. Daarnaast zou het verbeteren van de frequentie op middellange termijn kunnen leiden tot een structureel betere bezetting van deze lijn. Openbaar vervoer, in met name het noordelijk stadsdeel, wordt ons inziens echter beter gediend door het verlengen van tramlijn 21 of 24: In plaats van de pendelbussen-inzet op avonden en zondagen zou tramlijn 21 of 24 ingezet kunnen worden over keerlus Woudhoek. Dit is in 2013 ook al voorgesteld door Schiedam maar niet meegewogen in de besluitvorming. Dat is een misser want het doortrekken van lijn 21 of 24 behelst weinig meer dan een routewijziging die inpasbaar is. De optie om lijn 21 of 24 langs de keerlus Woudhoek te laten rijden zou voor Woudhoek een aanzienlijke verbetering opleveren en voorkomen dat er grote afstanden lopend moeten worden overbrugd. Sociaal/maatschappelijke functie openbaar vervoer Goed openbaar vervoer is geen luxe maar een basisvoorwaarde voor een samenleving waarin iedereen kan participeren; met name de ouderen worden extra de dupe van de voorgestelde wijzigingen en dreigen hierdoor in een isolement te geraken. Schiedam vergrijst snel; het minder bedienen van de doelgroep ouderen zal uiteindelijk averechts werken: ouderen zullen zich dan steeds minder richten op het gebruik van deze lijn. Het nieuwe Schiedamse college van B&W heeft beslist dat Schiedamse ouderen gratis openbaar vervoer krijgen. De groep oudere Schiedammers is relatief groot; personen van 65 jaar of ouder. Deze doelgroep maakt relatief veel gebruik van het openbaar vervoer. In de plannen is hiermee absoluut geen rekening gehouden; het reizigerspotentieel is dus nogal onderschat. Ook voor schoolgaande kinderen in met name het kinderrijke noordelijk stadsdeel Spaland Sveaparken (1750 scholieren) zullen de wijzigingen van de buslijnen negatieve gevolgen hebben. Koppelen van buslijn 51 en 57 Buslijn 51: Het voorstel is om buslijn 51 en 57 aan elkaar te koppelen waardoor het traject tussen Hof 7

8 8

9 van Spaland en Woudhoek niet meer bediend wordt. De nieuwe gekoppelde lijn rijdt niet meer op zaterdag. Ten gevolge van deze gekoppelde lijn is ook het idee Ringlijn niet meer mogelijk waardoor Woudhoek niet meer bediend kan worden. De verschraling van het openbaar vervoer in Schiedam Noord wordt door deze wijzigingen verhevigd voortgezet. Het noordelijk stadsdeel telt ruim inwoners. De wijken zijn kinderrijk en er is, ook door het OV voor schoolgaande kinderen, een potentiele vervoersbehoefte die in de huidige plannen niet voldoende in beeld is. Enkele verbeteringen zijn mogelijk zonder grote wijzigingen en met zicht op voldoende bezetting: - Buslijn 53 doortrekken naar Woudhoek, Spaland en Kethel Oost; tevens ook deze lijn inzetten in avonduren en het weekend. - Een alternatief voor boven omschreven optie is doortrekken van buslijn 51/57 naar Woudhoek, Spaland en Kethel Oost en het inzetten in de avonduren en het weekend. Buslijn 126 en buslijn 38 Het plan is om de routes van buslijn 126 en buslijn 38 te verleggen: De voorgestelde wijziging van de routes buslijn 126 en 38 zal het aanbod van openbaar vervoer in Schiedam Oost hard treffen, want lijn 126, die nu via Boerhaavelaan en PKO laan rijdt, wordt omgelegd via Broersvest en s Gravelandseweg en lijn 38, die ook via PKO laan rijdt wordt omgelegd naar Hogenbanweg/Horvathweg. De beoogde invoering van de 30 km zone zou hieraan debet zijn. Ons inziens moet de discussie over al dan niet invoeren van de 30 km zone; die samenhangt met de aanstaande herinrichting van de lanen, eerst met de bewoners bediscussieerd worden. De buslijnen voorzien duidelijk in een behoefte. Ook is het niet efficiënt om buslijn 126 te laten rijden via de s-gravelandseweg omdat deze halte al gedekt wordt door lijn 51 en 54 Wij hopen dat u deze punten ter harte neemt in de besprekingen rond de toekomst van ons openbaar vervoer. Noot van de redactie: De BVSO heeft schriftelijk gereageerd naar de Stadsregio en haar zorg uitgesproken over de bereikbaarheid van de wijk met openbaar vervoer. Met name het terugtrekken van buslijn 38 en buslijn 126 ziet de BVSO als een probleem. De BVSO geeft hierbij aan dat de bereikbaarheid van vele bewoners uit de wijk in het geding is en vraagt de Stadsregio de buslijnen 38 en 126 op haar huidige traject te handhaven! 9

10 BVSO -secretarieel verslag over 2013 No.2, juni 2014 Sna ck ba r de pingu ïn verse patat diverse snacks en broodjes specialiteiten uit eigen keuken diverse schotels met aardappelschijfjes en groente Va n Sw indenst r a a t 37 schieda m Tel

11 Geknipt voor U Wonen in Schiedam verplicht SCHIEDAM - In het nieuwe coalitie staat spijkerhard vast de wethouders in Schiedam moeten wonen. Dat zegt Marcel Bregman van D66 vrijdag in het AD. Hij doet die uitspraak naar aanleiding van een discussie over de woonsituatie van burgemeester Lamers. Die staat weliswaar al sinds eind 2013 ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, maar woont nog altijd een deel van zijn tijd in Houten omdat zijn huis nog steeds niet verkocht is en zijn vrouw daar nog altijd woont. Het grootste deel van zijn tijd verblijft hij in Schiedam, hij heeft hier een appartement, maar hij is nog altijd niet honderd procent van de tijd in Schiedam te vinden. Volgens onder andere Gerrie Bel van Leefbaar deugt dat niet en moet je als burgemeester 24/7 in je stad verblijven. (bron: Stadsblad) Prostitutiehuis Snelliussingel ontruimd (Foto: ANP) SCHIEDAM - Een woning aan de Snelliussingel in de wijk Oost in Schiedam is vrijdagochtend ontruimd nadat geconstateerd werd dat het pand als hoerenhuis fungeerde. Er was geen vergunning aangevraagd voor dergelijke praktijken. De eigenaar van het woonhuis had haar woning verhuurd via een makelaarskantoor uit Rotterdam en was niet op de hoogte van hetgeen dat zich in haar woning afspeelde. Na gesprekken met de gemeente, politie en de eigenaar is besloten het pand te ontruimen. Daarmee kwam een einde aan een ongewenste situatie. De prostitutie kwam aan het licht na een controle van het controleteam Prostitutie en Mensenhandel van de Politie eenheid Rotterdam. (bron:dichtbij). Verkeersregelaars hard nodig (Foto: ANP) SCHIEDAM - Nederland word met de dag voller met verkeer. Dit betekent meer wegen of aanpassing van oude wegen. Bij wegenbouw worden er afzettingen geplaatst of banen versmald. Het vervelende van de zaak is dat de verkeersdeelnemers niet meer het geduld kunnen opbrengen om hun snelheid aan te passen aan de situ-atie. Wegwerkers moeten regelmatig opzij springen om niet te worden overreden. Als beroepsverkeers-regelaar zie ik dit regelmatig. Ook wij moeten vaak opzij stappen om niet te worden aangereden. Wat ook vaak gebeurt, is dat verkeersdeelnemers geen aanwijzingen van de verkeersregelaar opvolgen. Dit is bij wet een overtreding en word bestraft met een flinke boete. Verkeersregelaars zijn er voor de veiligheid van de weg-werkers maar ook voor het verkeer. Vaak zie ik dat er bij wegopbrekingen geen verkeersregelaars staan. Het is zo dat wanneer de situatie erom vraagt het verplicht is een verkeersregelaar neer te zetten. Als er controle door Rijkswaterstaat komt kan deze het werk stil leggen als er dus geen verkeersregelaar staat. Het is dus een verantwoordelijk beroep. 11

12 Geknipt voor U Veiligheid is heel belangrijk maar word vaak als een kostenpost gezien en niet alleen door aannemers maar ook vaak door de gemeentelijke overheden. Kosten zouden niet boven de veiligheid van de mensen mogen gaan. Hopelijk beseffen de verkeersdeelnemers maar ook aannemers en overheden dat wij hard nodig zijn voor uw veiligheid. En jij? Zijn er plekken of situaties bij jou in de buurt waar jij graag een verkeersregelaar zou zien? Laat het weten en reageer onder dit artikel! (bron: Dichtbij). SCHIEDAM - Vier maanden na de start van de actie Beter leven in oost heeft de gemeente een tussenstand over de resultaten in de wijk Oost. Het gaat bij deze actie om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Ze zijn op de goede weg lijkt na de eerste tussenstand. Bewoners zagen een aantal schrijnende of illegale situ-aties tot een einde komen in de verschillende buurten van Oost. Vanaf januari 2013 startte de gemeente Schiedam samen met de Belastingdienst, Inspectie SZW, het UWV, de SVB en de politie acties door het tegengaan van illegale bewoning, het bestrijden van fraude met uit-keringen en belastingen. Maar ook door zorg te geven die een aantal bewoners nodig hebben. 12 Leefbaarheid Schiedam-Oost Zorg en Handhaving De inzet heeft zeker tot resultaten geleid. Er werden bijvoorbeeld meerdere gezinnen illegaal in één woning aangetroffen, winkels werden als woning gebruikt, mensen stonden ergens ingeschreven maar woonden er niet, er werden mensen aangetroffen in woningen waarbij zij niet waren ingeschreven. Aan deze situaties zijn een einde gemaakt, er zijn 23 mensen uitgeschreven en een aantal ingeschreven. Verder zijn er verschillende toeslagen onderzocht en uitkeringen opgeschort of beëindigd, is er beslag gelegd op negen auto s, zijn er hennepkwekerijen ontmanteld en horecacontroles uitgevoerd. Ook werden er gevallen van eenzaamheid en verwaarlozing maar ook psychische problemen zichtbaar. In totaal werden 12 mensen onder gebracht bij Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg, vijf mensen zijn aangemeld bij het RIAGG of de GGZ en er zijn een aantal mensen aangemeld bij seniorenwelzijn en schuldhulpverlening. Er werden schrijnende gevallen aangetroffen. Een man, naar wie een onderzoek was gestart, meldde zich na afloop bij de gemeente. Hij sprak zijn dankbaarheid uit over het ingrijpen in zijn situatie. Door het ingrijpen zijn een aantal problemen opgelost en heeft hij weer het gevoel dat hij grip heeft op zijn leven, zo vertelde hij. Toekomst Het project loopt tot en met september Op dit moment bekijkt de gemeente Schiedam welke maatregelen zij kan nemen om ervoor te zorgen dat de situatie in Oost ook na afloop van het project, stabiel blijft. (bron:dichtbij). Meer aandacht overlast arbeidsmigranten SCHIEDAM - Het college van Schiedam heeft besloten om de aanpak ten aanzien van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in 2014 te voort te zetten. Er komt wel meer aandacht voor de bestrijding van overlast. De nadruk van de aanpak voor 2014 ligt, net als in de afgelopen twee jaar, op het investeren in de integratie, emancipatie en inburgering van de arbeidsmigranten en het versterken van de relatie van arbeidsmigranten met

13 Geknipt voor U hun leefomgeving. Er is in 2014 echter meer dan voorheen aandacht voor bestrijding van overlast. Het doel is te komen tot een verbetering van de woon- en leefsituatie en een effectieve aanpak van onwenselijke situaties zoals overbewoning, prostitutie en mensenhandel, hennepteelt, (woon)overlast en fiscale- en uitkeringsfraude. Deze aanpak is gericht op bescherming van bewoners (vaak EU-arbeidsmigranten) Beweegredenen invoeren toegangspassen. André Hertog, directeur van Irado legt in een reactie op de open brief van mijnheer Van der Horst, 25 februari in deze krant, uit wat de beweegredenen zijn geweest voor het invoeren van toegangspassen voor de ondergrondse containers.,,aan het toegangscontrolesysteem is een signalering gekoppeld die doorgeeft wanneer de container bijna vol is. Vóór de invoering van het passensysteem werd op basis van ervaring en handmatig gecontroleerd of en hoe vol de container was. Nu ontvangt Irado automatisch een signaal als de container bijna vol is, zodat deze kan worden geleegd. Irado kan hierdoor efficiënter werken. Daarnaast is gebleken dat veel bedrijven in Schiedam hun bedrijfsafval illegaal dumpen in de ondergrondse containers die bestemd zijn voor huisvuil. Dat heeft een onnodige belasting van de ondergrondse containers tot gevolg en brengt extra kosten met zich mee. Door de containers af te sluiten met een toegangscontrolepas uitsluitend voor bewoners, worden deze bedrijven verplicht hun afval op een verantwoorde manier af te voeren via een erkende afvalinzamelaar (die ze overigens zelf kunnen kiezen). Nog een reden om voor toegangscontrole te kiezen is dat er aan het systeem een signalering gekoppeld is die containerstoringen automatisch bij Irado meldt. Hierdoor kunnen storingen sneller worden verholpen. André Hertog wil mijnheer Van der Horst graag uitnodigen voor een gesprek om een en ander te bespreken. foto: archief WM. (bron: Nieuwe Stadsblad). De deskundige... En dit is het gevolg van de invoering. De schoonmaker: Wat zijn de argumenten van Irado/gemeente om het systeem te rechtvaardigen? Bij verlies of beschadiging kost de pas 12,50 Mensen met een laag inkomen kunnen dat niet missen. Wat ik hoor is dat ze weten wanneer hij voor 80% vol is, pas dan geleegd wordt! Is dat bij 80 grote zakken of 80 kleine zakken? De ene week heb je meer afval dan de andere week. Afschaffen die onzin! pupsie Dit systeem is bedoeld om de burger te controleren en hem dan per afvalbeurt te knippen en te scheren,het resultaat zal zijn nog meer afval gedumpt en meer vervuiling!!!!! bedankt heren bestuurders voor dit onzinnige idee!!!!!! En nu maar wachten op de meeuwen!!! Overlast van meeuwen was het argument om ondergrondse containers te realiseren. Oudere huurder moet eerder verhuizen Huurders die op hun oude dag zelfstandig blijven wonen en zorg nodig hebben, moeten in de toekomst eerder ver-huizen naar een huis dat daar geschikt voor is. Maar er zijn straks onvoldoende geschikte woningen voor al die ouderen. Dat zegt een grote meerderheid van 163 woningcorporaties in een enquête van de NOS. Driekwart van de ondervraagde corporaties zegt dat ou-deren de komende jaren niet zomaar in hun woning kunnen blijven als het huis aanpassingen nodig heeft. Meer dan de helft denkt dat de gemeenten daar minder geld voor hebben en daarom bijvoorbeeld minder snel trapliften plaatsen. Dat geldt helemaal als er elders al woningen staan die wel geschikt zijn. Oudere huurders moeten dan eerder verhuizen naar die aangepaste woningen. 13

14 Geknipt voor U "Ook corporaties hebben steeds minder geld voor aangepaste huizen," zegt Marc Calon, voorzitter van de vereniging van woningbouwcorporaties Aedes. "Door de sluiting van tehuizen en de vergrijzing komt er wel een grote grijze golf op ze af. We kunnen simpelweg niet al die huizen gaan aanpassen. En dan heb je ook nog voldoende geschikte woningen nodig voor andere huurders, zoals gezinnen. Dat is al met al een moeilijke opgave." Probleem is ook dat er over vijf jaar al een tekort is aan geschikte seniorenwoningen, zo verwacht de helft van de corporaties. Ze hopen dat gemeenten samen met hen investeren in genoeg aangepaste woningen, maar ze betwijfelen of dat gebeurt. Verleiden Ouderen zelf willen vaak helemaal niet verhuizen. Corporaties kunnen hen niet dwingen, dus proberen ze het met verleiden. Soms wordt beloofd de huur in het nieuwe huis niet te verhogen. Enkele woningcorporaties, zoals Vidomes in Zoetermeer, hebben een ouderenmakelaar aangesteld die senioren begeleidt en helpt bij verhuiskeuzes. Ook de gemeente Utrecht heeft sinds kort een verhuisspecialist voor senioren, die voor een betere doorstroming moet zorgen. "Ouderen vinden verhuizen spannend. Maar het probleem is ook dat er te weinig aantrekkelijk aanbod is", zegt Danielle Harkes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. "Er moeten snel meer beschermde woonvormen worden ontwikkeld waar ouderen onderling positief over zijn." Ook de Utrechtse verhuisspecialist Claartje Sadee wijst op problemen met het aanbod: "De huren van zorgwoningen zijn vaak te hoog. Dat is een drempel voor veel ouderen." Daarnaast zijn er volgens haar regels die andere oplossingen belemmeren. "Mantelzorg wordt steeds belangrijker. Maar als ouderen in de buurt van hun kinderen willen gaan wonen, krijgen ze geen voorrang. Dat is jammer." Sociale rol Uit de enquête blijkt verder dat woningbouwcorporaties vinden dat ze een grote rol hebben als gemeenten straks meer zorgtaken krijgen. Meer dan de helft wil deelnemen in sociale wijkteams en ruim 80 procent vindt dat ze een belangrijke taak hebben in het signaleren van problemen achter de voordeur. De meeste corporaties willen ook meehelpen aan het bieden van bijvoorbeeld ontmoetings-ruimtes of zorgposten. Zorgen over de toekomst hebben de corporaties ook. Ze zijn bang dat ze vaker te maken krijgen met vervuiling en verwaarlozing, doordat het aantal hulpbehoevende huurders toeneemt. En ze willen meer duidelijkheid over het overheidsbeleid ten aanzien van zorg en wonen. Er dreigt een tekort aan huurhuizen voor mensen die op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS... (Bron: NOS). Lekkage bij aanleg leiding over Noord De brandweer werd vrijdagmorgen naar de 's-gravelandseweg in Schiedam gestuurd voor een waterlekkage. Ter plaatse stroomde er een substantie uit de grond maar dat bleek geen water te zijn. Uit voorzorg werd het fiets- en voetpad door de brandweer afgesloten. Uiteindelijk bleek de lekkage veroorzaakt de zijn door de warmwaterleiding van Eneco die onder de weg doorge-boord is. De leiding werd met een smeersel doorge-spoten en hierbij trad een lekkage op. Nadat men hier-mee gestopt was, was het euvel verholpen. (bron: Internet) 14

15 Huurverhoging Maar liefst 4% huurverhoging mag dit jaar worden gevraagd. Dat is voor veel mensen met de laagste inkomens veel te veel. Inmiddels is de Vereniging Nederlandse Woonbond bezig met twee acties om te proberen het tij te keren. Cliëntenraden kunnen hier een rol in spelen door contact te zoeken met de huurdersorganisatie(s) in hun gemeente, en signalen en zorgen door te krijgen. Check Vanuit de Woonbond is geprobeerd om de huurverhoging tegen te houden, maar dat is niet gelukt. En dus wordt er ingezet op andere middelen. Via de site van de Woonbond kan een huurverhogings-check (klik) worden gedaan. Een huurder kan controleren of het voorstel voor de (inkomens-afhankelijke) huuverhoging per 1 juli 2014 voldoet aan de wettelijke eisen. Als uit deze digitale check komt dat iemand met succes bezwaar kan maken, krijgt hij een tekstvoorstel voor een be-zwaarbrief. Meldpunt Een andere mogelijkheid is het Meldpunt Huuralarm (klik). De Woonbond verzamelt meldingen van huurders over de betaalbaarheid, de beschikbaarheid van huurwoningen en de huurverhoging Iedere huurders kan hier een signaal kwijt. De woonbond gebruikt de meldingen in de belangenbehartiging en de publiciteit.

16 SOBO: Meer onderzoek naar effect uitbreiding vliegveld Schiedams Overleg Bewoners Organisatie (SOBO) wil dat er meer en beter onderzoek gedaan wordt naar de mogelijke effecten van de geplande uitbreiding van het Rotterdam The Hague Airport. Volgens SOBO zou er veel meer overlast volgen op de uitbreiding dan nu het geval is. duizenden Schiedammers lijken te moeten wijken voor de exploitatie van het vliegveld. In de zienswijze op de opzet van het milieuonderzoek vraagt het SOBO om een tweede handhavingspunt in Schiedam Noord waardoor vliegtuiglawaai beter bewaakt kan worden. Dit punt aan de huidige rand van de bebouwing zou in Sveaparken moeten komen waar men vanaf uur s morgens het meeste last heeft van opstijgende vliegtuigen. Een gesprek voeren in de eigen tuin, witte was op het balkon laten drogen, de televisie verstaan, ongestoorde nachtrust of joggen in de buurt van je flat: voor de meeste mensen vanzelfsprekend, maar niet voor duizenden inwoners van Schiedam Noord. Stijgende en landende vliegtuigen verstoren de rust, aldus SOBO. Momenteel zijn er zo'n vluchten van 'grote' vliegtuigen van en naar het vliegveld. Dat wil het vliegveld uitbreiden naar per jaar, een stijging van 75%. SOBO Schiedam is, als vertegenwoordiger van de Schiedamse bewonersverenigingen, ongerust over deze uitbreiding heeft op 22 mei een zienswijze gestuurd naar de Minister van Infrastructuur en Milieu. Daarin doet het SOBO een tiental suggesties om mee te nemen in het milieu-effectonderzoek dat later dit jaar moet starten. Ook wil het SOBO dat nu eens goed onderzocht wordt wat de duizenden bewoners onder de vliegroutes nu echt van het vliegtuiglawaai vinden. Het feit dat er met name in de randen van de nacht veel bij de DCMR geklaagd wordt, waarbij het vaak slaapverstoring betreft, geeft te denken. De (over)last is nu al groot en dat zal met 75% méér vluchten alleen maar toenemen, aldus SOBO. Het SOBO pleit voor een goed en gedegen milieuonderzoek door een onafhankelijk expertise-bureau, zodat duidelijk wordt wat de gevolgen zijn van meer vluchten en kunnen deze worden afgezet teen de belangen van de omwonenden van het vliegveld. Medio 2015 wil Rotterdam The Hague Airport een nieuwe vergunning (luchthavenbesluit) hebben. Het SOBO heeft kritiek op de gebrekkige economische onderbouwing van het voorstel van Rotterdam Airport: woongenot en gezondheid van De Milieu Effect Rapportage wordt eind dit jaar verwacht, tegelijk met de definitieve vergunningsaanvraag van het vliegveld. Kijk voor complete de zienswijze op de website van het SOBO. 16

17 Bewoners schilderen voor de van Leeuwenhoeckstraat. Feestelijke viering Bewonersvereniging Schiedam Bewoners van de van Leeuwenhoeckstraat hadden een aanvraag ingediend bij de gemeente om een groot paneel voor hun straat te mogen schilderen. Een pimp-je-wijk project, dus samen ontwerpen en uitvoeren! In totaal hebben er 10 bewoners zich ingezet en zijn ze met het thema groen aan de slag gegaan. In de bibliotheek zijn we samen gekomen om uit de boeken inspiratie op te doen en dat is gelukt! Bewoners van de van Leeuwenhoeckstraat willen ook dit jaar weer proberen de groenste straat van Schiedam te worden en daar gaat dit paneel zeker Op vrijdag16 mei j.l. vierde de Bewonersvereniging Schiedam Oost haar 40-jarig bestaan. Voor deze feeselijke gelegenheid was een receptie georganiseerd in Wijkcentrum Oost. Samen met bewoners, bestuursleden van de BVSO en bestuursleden van de andere Schiedamse Bewonersverenigingen werd dit hoogte-punt groots gevierd. Dit onder genot van een hapje en een drankje. Burgemeester C.H.J. Lamers zorgde voor het hoogtepunt van de avond. Hij overhandigde een schilderij van Gravin Aleida aan Vice Voorzitter Nel van Oudenaarde. Met dank aan de Bewonersvereniging Schiedam Oost voor hun tomeloze inzet om het leefklimaat in Schiedam Oost te verbeteren. Met dank aan onze sponsors, zoals er zijn: een positieve bijdrage aan leveren. Tenslotte zijn er niet veel straten waar er pinken te zien zijn. Ook nieuwsgierig geworden? Zaterdag 3 mei was de feestelijke onthulling in de van Leeuwenhoeckstraat en kom kijken! Ook zin gekregen om ook wat in je straat te organi-seren? Voor informatie kunt u bellen met Esther Pieterse of mailen naar Fonds Schiedam-Vlaardingen De Grootfonds Gemeente Schiedam BBQ Restaurant ZieZo Bank ING 17

18 Onze praktijk biedt ook de volgende diensten aan: Echografieën (buikorganen / zwangerschap) ECG (electrocardiografie = hartfilm) / 24-uurs bloeddrukmeting Doppler (onderzoek van de bloedvaten van de benen) Kleine chirurgische ingrepen (moedervlekken, huidcysten etc.) Wrattenbehandeling (via moderne cryotherapie = bevriezing) Bloedprikken ma/ wo/ do/ vr 09:00-11:30 Psychiater woensdag na 12:30 afspraken via G. Popescu, huisarts Van Swindensingel 42 A 3112 RJ Schiedam tel: fax: e:

19 No. 2, juni 2014

20 BVSO -secretarieel verslag over 2013 De vereniging. BVSO - Voor een schone, leefbare en veilige wijk. Bewonersvereniging Schiedam-Oost is, opgericht in 16 mei 1974, één van de oudste bewonersverenigingen van Schiedam. Deze vereniging ondersteunt bewoners en gebruikers van de wijk met allerlei dingen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en omgeving. Zo worden momenteel alle verrichtingen rondom de aan de gang zijn de particuliere woningverbetering door hen op de voet gevolgd en gemonitord. De vereniging leeft voor een schone, leefbare en veilige wijk. Sinds september 1997 is de BVSO gevestigd bij de SWS in Wijkcentrum Oost. Vice-Voorzitter Nel van Oudenaarde vertelt: Het bijzondere aan de samenwerking tussen SWS Welzijn en BSVO is het wederzijds respect naar elkaar. We maken optimaal gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten. De laatste jaren bestaat er ook een nauwe samenwerking met Buurtprojecten, nu Blik. Verder organiseren we samen leuke activiteiten, zoals Buurten in Oost. Op deze manier hopen we meer voeling te krijgen met de bewoners van de wijk. De bewoners kunnen tijdens zo n contactmiddag vertellen wat zij missen en wat zij anders zouden willen zien. Tevens is er informatie verkrijgbaar, en zijn er activiteiten voor de kinderen. Er werd er door SWS, BVSO en Buurtprojecten een multicultureel wijkfeest georganiseerd. Voor jong en oud waren er allerlei activiteiten. Wilt u meer over Bewonersvereniging Schiedam- Oost weten neemt u dan een kijkje op 1. Administratie/ledenblad. Het ledenaantal is iets gedaald. Van 700 per naar 640 leden per december Het ledenblad is in 2013 vijf maal verschenen. De redactieraad wordt gevormd door mevrouw van Oudenaarde en de heren Freijee, de Boer en Verbeek. Het bestuur bedankt hen voor hun streven om het krantje altijd weer informatief en leesbaar te houden. De sponsoring van de verenigingskas door grillrestaurant ZieZo is in 2013 weer voortgezet. Leden van de vereniging die daar gaan eten kunnen bij hun bestelling aangeven dat zij lid zijn van de BVSO. ZieZo stort dan 10% van hun besteding in de kas van de BVSO. Ook dokter Gonesh aan de Swammerdamsingel mogen wij tot onze trouwe sponsoren rekenen met een jaarlijkse donatie. 2. Opbouwwerk en Technische Ondersteuning (SOBO). De bewonersondersteuners van het SOBO ondersteunen de BVSO bij alle zaken die het wonen en de leefbaarheid aangaan. Ook bieden zij daar waar nodig ondersteuning op het sociale en organisatorische vlak. De heren Freijee, Klijzen en van der Velden worden ons ter beschikking gesteld via het SOBO/Gemeente Schiedam. Op verzoek van het bestuur is de heer de Boer aangezocht als adviseur van het bestuur en als zodanig aangesteld.de BVSO zet zelf, met ondersteuning van de heer Klijzen, op eigen wijze de invulling voort aan de leefbaarheid en betrokkenheid van de bewoners binnen de wijk middels het project Buurten in Oost en draagt zorg voor het fysieke gedeelte. Wijkwerk. In 2013 is het project Buurten in Oost verder voortgezet. Door BVSO, SWS en Buurtprojecten worden weer overal in de wijk buurtjes geactiveerd om gezamenlijk allerlei zaken te organiseren, de buurt op te knappen en de boel schoon te houden. Hierin heeft de gemeente een ondersteunende rol. De werkgroepen. Bewonerscommissie Boerhaaveplein. De bewonerscommissie is nog steeds actief. Er wordt tweemaal per jaar vergaderd. Met Woonplus is er overleg voor wat betreft het onderhoud en labeling (55+) van de woningen. Fultonstraat. De Buurtpost in de Fultonstraat is nog steeds op donderdagochtend van 09:00-11:00 uur geopend voor vragen, een kopje koffie. Tevens zijn er door vrijwilligers weer met regelmaat diverse activiteiten georganiseerd, zoals een bingo, rommelmarkt en kinderfeestjes. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het opknappen van de speeltuin waarvoor een voucher is gehonoreerd. De speeltuin is grondig opgeknapt. In de volksmond wordt het plein Wolkenplein genoemd dat is gehonoreerd met een rood straatnaambord. Werkgroep buitenruimte. Onder leiding van Leon Verzijden is de werkgroep Buitenruimte in 2013 weer regelmatig bij elkaar geweest. Nodige verbeteringen zijn inmiddels zichtbaar geworden, vooruitlopend op meer verbeteringen. De werkgroep is succesvol en heeft in goede samenwerking met de gemeente 20

21 BVSO -secretarieel verslag over 2013 al een aantal onderdelen in de wijk weten te verbeteren. Iedere bijeenkomst van het Wijkoverleg is er een terugkoppeling van de resultaten en projecten die worden uitgevoerd. Plantenbakken. Het adoptieproject van de plantenbakken in Oost wordt ook weer in 2013 gecontinueerd. Voor het jaarlijks opknappen van de bakken kan men een budget aanvragen via de BVSO. Buurtpreventie. In 2013 heeft de groep Buurtpreventie weer naar tevredenheid gefunctioneerd en zijn er verbeteringen optreden in de wijk. De werkgroep heeft een nauw contact met Toezicht. 6 avonden per week loopt een koppel voor een uurtje door de wijk dat signaleert en rapporteert waar misstanden bestaan in een deel van de wijk in de richting van de afdeling buurtpreventie van de lichtblauwe brigade. Wij zien resultaten van de werkzaamheden en zijn verheugd met deze groep. Een bijkomend voordeel is dat er nieuwe sociale contacten ontstaan tussen buurtbewoners. Het deel van de wijk waar buurtpreventie functioneert is beperkt. We zien dat de hoeveelheid deelnemers stabiliseert op ongeveer twintig deelnemers. Buurt 15. Buurt 15 is het gebied tussen Lorentzlaan en Zamenhofstraat en tussen de Peperklip-school en de Hogenbanweg. Voor dit gebied werkt Woonplus samen met de gemeente aan een zogenaamd herstructureringsplan, maar eerst wil men een gebiedsvisie ontwikkelen. Woonplus heeft aangegeven dat al haar woningen in het gebied in de jaren tot 2022 opeenvolgend worden gesloopt en dat het onderhoud van de wo-ningen in beperkte mate wordt uitgevoerd. Wel kwam Woonplus per 1 juli 2013 met de reguliere huurverhoging en dat zette bij veel huurders kwaad bloed. Men organiseerde een protestactie en op veel ramen verschenen posters. Tegelijkertijd werd duidelijk dat de woningen in de Fultonstraat zichtbare gebreken vertoonden en dat was voor Woonplus aanleiding duidelijkheid te geven over de volgorde van sloop voor de woningen in het gebied. Per 1 januari 2014 komt een deel van de bewoners in de Fultonstraat in aanmerking voor herhuisvesting met de daarbij behorende verhuiskostenvergoeding. Als de leeggekomen woningen nog redelijk zijn dan worden die via Livable verhuurd aan studenten en No.2, juni 2014 deze zetten zich in voor de school de Peperklip en mogelijk ook voor de buurt. Inmiddels werkt men bij Woonplus en de gemeente aan de gebiedsvisie. Buurt 305. Er was onvrede ontstaan tussen de bewoners in Buurt 305 en Woonplus. Buurt 305 is het gebied rond de Wattstraat, Van Swindenstraat en Van Leeuwenhoeckstraat. In het eerste deel van de buurt, de Wattstraat, zijn de douches en toiletten vernieuwd en de bewoners dachten dat de overige woningen zouden volgen. Nee dus, maar in de planning voor de onderhoudswerkzaamheden voor 2014 wordt alsnog aangegeven dat de rest van de woningen ook wordt aangepakt. Wel zijn er in 2013 allerlei werkzaamheden aan de buitenzijde van de woningen uitgevoerd, zoals schilderwerk, nieuwe beplating op de achtergevels en herstel van goten en daken. Verder blijft er gemopper over de bewoning en de betrokkenheid van nieuwe bewoners bij het wooncomplex. Woonplus verwijst naar Woonnet Rijnmond, dat zorg draagt voor de toewijzing van de woningen. Boylestraat e.o. In het gebeid rond de Boylestraat zijn de meeste werkzaamheden afgerond. De woningen in de Von Leibnizstraat en de Boylestraat zijn redelijk opgeknapt. In de Van Marumstraat is het werk in 2013 echter nog niet afgerond. Het schilderwerk van de gevels, het ver-helpen van de lekkages bij de kozijnen en het vernieuwen van de kozijnrubbers moeten bijvoorbeeld nog gebeuren. In 2013 is Woonplus echter met het plan gekomen de gevels van de woningen geheel te vernieuwen. En dit betekent dat zowel de gevelisolatie als de kozijnen compleet worden vernieuwd en de uitvoering zal in fasen gaan gebeuren. Voor 2013 stond de voorgevel van de oneven nummers in de Van Marumstraat op het programma, maar dat is helaas niet gehaald. De uitvoering is nu voor 2014 gepland, maar dan worden gelijk beide voorgevels vernieuwd. Hopelijk gebeurt het dan, anders wordt het wel een super-meerjarenplan. Particuliere woningverbetering. De woningeigenaren in grote delen van de oude wijken worden door de gemeente gestimuleerd het onderhoud van hun woningen te verzorgen. Het Servicepunt Woningverbetering begeleidt de verbetering van de woningen. Voor een groot aantal panden is ook aangegeven dat de funderingen moeten worden verbeterd en met name in onze wijk Oost is dat nog een enorme klus. In 2013 hebben veel woningeigenaren, met hun pand in de zogenaamde monitoring, te horen gekregen of de verzakkingen doorzetten en hun panden een nieuwe 21

22 BVSO -secretarieel verslag over 2013 fundering behoeven. Het creëren van duidelijkheid voor de eigenaren is echter nog niet overal gelukt. Wel heeft de gemeente in Schiedam-Oost zelf actief werk gemaakt van het middel aanschrijving om de benodigde verbeteringen bij de eigenaren af te dwingen. Bij twee projecten, aan de Boerhaavelaan en aan de PKO-laan, zijn in 2013 de werkzaamheden gestart om onder panden een nieuwe fundering te maken. Hiervoor zijn een paar eigenaren die niet mee wilden (of konden) doen aangeschreven. Het jaar 2014 wordt cruciaal voor de woningverbetering. Eind van dat jaar houdt de huidige werkwijze rond de particuliere woningverbetering op en ook het Service-punt Woningverbetering wordt omgevormd. Wel is al aangegeven dat de aanpak rond de funderingverbetering nog enige tijd doorloopt. Een werkgroep met vertegenwoordigers uit de wijken rond de oude stad volgt de ontwikkelingen. Leiding over Noord. In 2013 is gestart met de warmwaterleiding die aangelegd wordt vanaf de AVR in de Maasvlakte naar het Marconiplein in Rotterdam. We hebben ons er hard voor gemaakt om de leidingen niet door de wijk te laten aanleggen omdat we daar te veel problemen bij verwachtten. De leidingen worden nu aangelegd over Rotterdam grondgebied aan de Hogenbanweg. Schieveste. Voor het gebied Schieveste ligt al een groot aantal jaren een ambitieus plan voor het bouwen van kantoren, scholen en andere stedelijke voorzieningen en eventueel kunnen er ook woningen worden gebouwd. Het kantoor van de DCMR en het Lentiz College zijn inmiddels uitgevoerd. De gemeente spreekt over een vervolg van de nieuw-bouw ontwikkelingen op het plangedeelte tussen de s- Gravelandseweg en de Schie. De grond is bouwrijp gemaakt voor een hotel, een bioscoop, een grote winkel voor outdoor-sport en natuurlijk een grote parkeergelegenheid, die ook als P&R-parkeervoorziening kan worden gebruikt. Er komen nog twee nieuwe bruggen over de Schie en met de eerste brug is men eind 2013 begonnen. Toch is men bij de gemeente ook tot het besef gekomen dat de bomen niet meer tot de hemel groeien en men is de ambitieuze plannen aan het bijstellen. In ieder geval is men tot de conclusie gekomen dat de realisatie van de plannen wel eens wat langer kan duren en in navolging van veel andere gemeenten met braakliggende gronden zoekt de gemeente naar een tijdelijke invulling. De lanen. In ieder jaarverslag van de BVSO komt het de laatste jaren terug: de stand van zaken over de nieuwe inrichting van de PKO-laan, de Lorentzlaan en de Boerhaavelaan. 22 Wij kunnen stellen dat 2013 weer een verloren jaar is geweest voor de aanpak van de lanen. Een mogelijk inrichtingsplan werd geblokkeerd door de RET, omdat de gemeente de wegbreedte te smal had gekozen en daar-door konden de bussen elkaar niet passeren. Onder druk van de bewoners in de zogenaamde klank-bordgroep heeft de gemeente eind van het jaar toe-gezegd met spoed enige tijdelijke werkzaamheden uit te laten voeren, zoals het opkruinen van de bomen, het witspuiten de belijning en het aanbrengen van extra straatverlichting. Begin 2014 mogen ook weer nieuwe inrichtingsvoorstellen worden verwacht, zo heeft de gemeente toegezegd. Het SOBO. Het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties is de lokale koepel van bewonersorganisaties. In totaal zijn ongeveer 25 organisaties aangesloten. Het SOBO draagt zorg voor afstemming van bovenwijkse zaken en stedelijke onderwerpen. Daarnaast faciliteert het SOBO de aangesloten organisaties door o.a. het aan-sturen van de bewonersondersteuners, het voeren van stedelijk overleg met Woonplus en gemeente en het informeren van organisaties betreffende lokale woonzaken. De vergaderingen van het SOBO worden regulier door twee bestuursleden van de BVSO bijgewoond. Het SOBO regelt nu ook voor alle aangesloten bewonersverenigingen en beroepskrachten dat zij cursussen en seminars kunnen bijwonen. Ook Tjalling de Boer heeft zitting in het dagelijks bestuur van het SOBO. Verbouwing. In 2013 is de ruimte waar de BVSO gebruik van maakt aangepast. Hierbij is de schuifdeur verwijderd, heeft de BVSO een eigen ingang gekregen en is de gebruikswaarde van de ruimte verhoogd. Tevens is de keuken vernieuwd en heeft de BVSO beschikking gekregen over een nieuwe koelkast. Verder heeft de BVSO beschikking gekregen over een nieuw kopieerapparaat dan naar alle tevredenheid functioneert. LSA-dagen Verder wonen de bestuursleden regelmatig de bijeenkomsten en workshops bij van het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken), een onafhankelijk landelijk platform van bewoners die samenwerken om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. De bedoeling van dit platform is om de betrokkenheid van bewoners bij

23 BVSO -secretarieel verslag over 2013 de ontwikkelingen in hun wijk te vergroten en de positie van de bewoners te versterken. Het LSA is ook de bedenker van het Vouchersysteem. Verkeersregelaars. De verkeersregelaars hebben dit jaar geen cursus gedaan omdat niet iedereen goed kon omgaan met de digitale examenregelingen. Prioritetencommissie. De BVSO heeft in 2013 deelgenomen aan de stedelijke prioriteitencommissie van SOBO. De priori-teitencommissie overlegt stedelijk over met name het planmatig onderhoud en prioriteiten rond onderhoud/herstructurering/renovatie van wonin-gen die behoren tot het bezit van Woonplus. Daarnaast wordt er stedelijk gekeken naar servicekosten en overige kostenfactoren. Evenementengroep Schiedam-Oost. BVSO, SWS en buurtprojecten Hoogvliet hebben ook in 2013 weer diverse activiteiten georganiseerd, onder andere het wijkfeest. Deze activiteiten zijn succesvol en trekken steeds meer deelnemers. De evenementengroep heeft 22 september een groots wijkfeest neergezet waarbij de assistentie van de verkeersregelaars van groot belang was. WAP Oost. Het wijkactieplan Oost 2013 heeft zich met name gericht op versterking van leefbaarheid door o.a. in te zetten op aanpak overbewoning, ondersteuning van jongeren/scholing, versterking van de veiligheid, beter onderhoud van de wijk en sociale wijkprojecten. Inmiddels werd het WAP omgedoopt tot WUP wijkuitvoeringsplan. Tijdens het Wijkoverleg op maandag 15 juli om uur ondertekende wethouder Mario Stam het Wijk Uitvoering Programma Oost samen met bewonersorganisatie Oost, politie, SWS, buurtprojecten, senioren welzijn, Lentiz Life, stichting Primo en Woonplus. U bent van harte welkom om de ondertekening bij te wonen in het wijkcentrum Oost aan de Boerhaavelaan 79 in Schiedam. Het ondertekenen van het WUP is een mijlpaal om de samenwerking tussen maatschappelijk betrokken partijen in de wijk te markeren. Het WijkUitvoerings Programma is opgesteld met bewoners (organisaties), professionals en vakafdelingen. De samenwerking moet daadwerkelijk voor zorgen dat de situatie in Oost verbetert. No.2, juni 2014 Nieuwland meets Oost. Onder grote belangstelling van de bewoners van Nieuwland en Schiedam-Oost, zijn zaterdag 19 oktober de twee mozaïektegels onthuld die bewoners tijdens de avond Nieuwland meets Oost vervaardigden over hun eigen wijk. Het officiële tintje aan de boulevard aan de Schie, werd verricht door de wethouders Johan Grijzen en Peter Groeneweg. De tegels die bedekt waren met bladeren werden door middel van bladblazers zichtbaar. Het was tevens de afsluiting van Nieuwland meets Oost, een project dat in het leven is geroepen om ideeën op te doen, de leefbaarheid te verbeteren en de onderlinge samenwerking te versterken. Opening bedrijfsverzamelpand De Onderlinge Oost. Op vrijdag 3 mei openden wij feestelijk het bedrijfsverzamelpand de Onderlinge Oost. Dit bedrijfsverzamelpand is, op initiatief van BVSO/SOBO, i.s.m. 4 startende ondernemers uit de wijk Oost, vanuit het niets opgebouwd in het al jaren leegstaande ex Sparpand Snelliussingel 164. Bezoek politieke partijen. Ondanks het feit dat Schiedam-Oost de nodige aandacht behoeft kregen we dit jaar slechts bezoek van alleen de PvdA. Vooruitblik. Alle activiteiten die vroeger middels de zogenaamde Vouchers werden bekostigd moeten worden bekostigd uit het wijkbudget waarover de Regiegroep een advies geeft aan het Wijkoverleg dat vervolgens haar oordeel geeft. Wij zijn nog steeds in overleg over de lanen waar het lastig blijkt te zijn hier een eensluidend besluit uit te kunnen destilleren waar alle partijen zich in kunnen vinden. 23

24

25 Kopij Kopij voor het ledenblad kunt u sturen aan: Bewonersvereniging Schiedam-Oost Boerhaavelaan LD Schiedam. Of per Het bestuur behoudt zich het recht voor om stukken te weigeren. Politieke uitingen zullen in ieder geval niet geplaatst worden. Wilt u reclame maken voor uw bedrijf dan kunt u ons mailen of bellen op Belangrijke telefoonnummers Wijkoverleg 2014 In 2014 zijn er weer wijkoverleggen. De wijkoverleggen vinden plaats op (maandag): 7 juli oktober november 2014 Zoals gewoonlijk vindt het overleg plaats in de grote zaal van Wijkcentrum Oost. Aanvang: 20:00 uur Tot ziens! Bewonersvereniging Schiedam-Oost Boerhaavelaan LD Schiedam Aanmelding als lid of donateur Dhr/mw/fam. Adres pc. Jaar van geboorte.bank/gironr... Contributie: Leden/donateurs 7,00 6,00 / 65-plussers 3,50 3,00 per (per jaar jaar) (met ingang van 2012) Ik woon in Oost en meld mij aan als lid Ik woon elders in Schiedam en meld mij aan als donateur

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Schiedam-Oost is een wijk vol mogelijkheden, barstensvol talent. Wat moet het maatschappelijk middenveld wel én niet doen opdat de bewoners van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

Zeeheldenbuurt. Juni 2013

Zeeheldenbuurt. Juni 2013 Zeeheldenbuurt Inhoud Schilderwerk Asbestkaart Lege woningen Bewonerspeiling Rapport peiling Verder met de plannen Bewonerscommissie Contact met Portaal Contact Portaal Hans Oosterbaan 0800 767 82 25 Colofon

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 3 augustus 2017) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen

Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 3 augustus 2017) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 3 augustus 2017) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen VRAGEN OVER HUISVESTING 1. Ik ben ingeschreven bij de gemeente, huur op

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Beleidsregels Leegstandwet

Beleidsregels Leegstandwet Beleidsregels Leegstandwet Datum: 28 april 2009 Burgemeester en wethouders van Soest; Gelet op artikel 1.3, vierde lid Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet; Overwegende

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06/2014 MBP

Nieuwsbrief 06/2014 MBP Nieuwsbrief 06/2014 MBP Beste lezers, Voor u ligt het 6 e exemplaar Van de nieuwsbrief van buurtpreventie Maasdijk weliswaar! Ook dit keer hebben we weer heel wat te vertellen, Zodat we het niet rond hoeven

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 23 augustus 2017) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen

Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 23 augustus 2017) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 23 augustus 2017) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen VRAGEN OVER HUISVESTING 1. Ik ben ingeschreven bij de gemeente, huur op

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

In gesprek met u. Nieuwsbrief Magic Mix Zandewierde September 2016

In gesprek met u. Nieuwsbrief Magic Mix Zandewierde September 2016 Nieuwsbrief Magic Mix Zandewierde September 2016 In gesprek met u Op woensdagavond 21 september spraken diverse medewerkers van Sité Woondiensten en de gemeente Bronckhorst met omwonenden van het pand

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Overlast? Melden bij het Meldpunt Overlast Meld overlast ALTIJD bij Meldpunt Overlast (MOL): telefoonnummer 14058. Klik hier als u meer

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws DE ROOIE BUURT Buurtnieuws Nieuws uit uw buurt opgesteld door buurtbewoners in samenwerking met BC Rooie Buurt De stand van zaken Wat is er allemaal gebeurt na de bijeenkomst januari 2014? Vorig jaar is

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

» Informatiebijeenkomst Hoven II

» Informatiebijeenkomst Hoven II » Informatiebijeenkomst Hoven II Herontwikkeling Hoven II Sfeerverslag informatiebijeenkomst 19 mei 2015 Sfeerverslag Opening en doel van de avond Onno de Vries, communicatieadviseur gemeente Capelle aan

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie:

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie: jaargang 41 nummer 2 Beste mensen, COLOFON Het Molenbekertje is een communicatie medium van de Wijkvereniging Molenbeke. wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Molenbeke. verschijnt in een oplage

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Jaarverslag Bewonersvereniging Texel 2016/2017

Jaarverslag Bewonersvereniging Texel 2016/2017 Jaarverslag Bewonersvereniging Texel 2016/2017 Het afgelopen jaar en tot nu toe zijn enerverend geweest voor ons. De nieuwe woningwet houdt in dat bewonersverenigingen meer zeggenschap hebben gekregen.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

De Meridiaan te Veendam

De Meridiaan te Veendam De Meridiaan te Veendam Projectbeschrijving In opdracht van Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Telefoon 030 273 97 50, fax 030 273 96 52 Saskia Heins Hans

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige woningen

Nadere informatie

Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat

Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat Renovatie in Bewoonde Staat 2014-2017 Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat 1. Inleiding 3 2. Ondertekening 4 3. Ingrepen in bewoonde staat 5 3.1 Welke ingrepen? 5 4. Vergoedingsregeling 6 4.1 Voorwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Participatie Oost Boswinkel versie

Participatie Oost Boswinkel versie Bijlage 6 Participatie Oost Boswinkel versie 0.4 02-02-2017 Inleiding De wijk Oost Boswinkel wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. Er zijn twee verhuurders, de Woonplaats en Ons Huis. Globaal is de wijk

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008 Werkplan 2007/2008 HuurdersNetwerk Rotterdam Kreileroord 222 3079 NB Rotterdam 0. Inleiding Het Huurdersnetwerk Rotterdam (HNR) heeft voor de activiteiten van 2007 en 2008 een werkplan opgesteld. Dit werkplan

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Jaarverslag 2013 Stadserf 19 mei 2014 Ruud van Workum Projectcoördinator Een aanpak met: Woningverbetering Zwamaanpak Funderingsherstel Monitoring

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER #2, juni 2010 NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER Dinsdag 8 juni was de terugkoppeling van de eerste fase van het renovatieproces: namelijk de resultaten die uit de klankbordgroep zijn gekomen en uit

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 24 juli 2017, uur) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen

Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 24 juli 2017, uur) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 24 juli 2017, 16.30 uur) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen VRAGEN VAN BEWONERS FORT ORANJE - HUISVESTING 1. Ik woon op Fort

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Informatieavond Oude Kooi

Informatieavond Oude Kooi Informatieavond Oude Kooi 7 juli 2015 Aanwezige bewoners: 60 huishoudens, +/- 100 personen Voorzitter: Frank Kusters (extern) Namens D Namens De Sleutels: Gerda van den Berg (directeur), Marco Breur (sociaal

Nadere informatie

Met deze gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken.

Met deze gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken. Nieuwsbrief Te Werve Februari 2013 Inleiding Vorig jaar hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de ontwikkelingen in de wijk Te Werve. Sinds die tijd zijn wij achter de schermen druk bezig geweest

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 1. Wat is de door Plavei vastgestelde huurverhoging voor sociale huurwoningen? 2. Wat is wettelijk gezien de maximale huurverhoging? 3. De huurverhoging is voor een

Nadere informatie

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Concept : 3 december 2014 Vastgesteld : Vergadering 11 december 2014 Opgemaakt : 15 december 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief nieuwbouw Overkerck

Nieuwsbrief nieuwbouw Overkerck Aan de omwonenden van Overkerck, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten rondom de nieuwbouwplannen van Overkerck. Tijdens de informatiebijeenkomst van 2 november 2015 hebben we het

Nadere informatie

Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat

Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat Renovatie in Bewoonde Staat 2009-2012 2 Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat 1. Inleiding 5 2. Ondertekening 6 3. Ingrepen in bewoonde staat 7 3.1 Welke ingrepen? 7 4. Vergoedingsregeling 8 4.1 Voorwaarden

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen?

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? In Het Ouden Huis woont u in uw eigen woning en leeft u uw eigen leven. Zoekt u hulp of gezelschap dan is dat dichtbij. De Zorgdrager, die in Het Ouden

Nadere informatie

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning?

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning? INHOUD Vragen over huurverhoging 1 Vragen over inkomensverklaringen 3 Vragen over bezwaarmogelijkheden 4 Vragen over huurverlaging 5 ====================================================== VRAGEN OVER HUURVERHOGING

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving)

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Inge Vossenaar, directeur Woon- en Leefomgeving Portefeuillehoudersoverleg Wonen, Stadsregio Rotterdam 24

Nadere informatie

Veelgestelde vragen project Wherepark

Veelgestelde vragen project Wherepark Veelgestelde vragen project Wherepark Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag en staat deze niet in de lijst? Neem dan contact op met Anita Snel, Consulent Wonen & Leefbaarheid

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie