Chapeau. Leidraad Woonkringen. wonen met ruggensteun. Woonkringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chapeau. Leidraad Woonkringen. wonen met ruggensteun. Woonkringen"

Transcriptie

1 Chapeau Woonkringen wonen met ruggensteun Leidraad Woonkringen Leidraad bij het tot stand brengen en inrichten van projecten voor zelfstandig wonen met begeleiding

2 Stichting Chapeau Woonkringen Statutair gevestigd te s-hertogenbosch. Bestuur Drs. L.J.M. (Leo) Hulsebos, voorzitter Mr. F.K. (Frits) Jacobs, vicevoorzitter Drs. J.M. (Joep) Munnichs, secretaris H.G.J.M. (Hein) van der Sanden, penningmeester G.H. (Bep) Geurtsen - van Doorn, bestuurslid Comité van Aanbeveling Mevr. Drs. Brigite van Haaften - Harkema, gedeputeerde Noord-Brabant Prof. Dr. Ab Klink, hoogleraar en voormalig minister van VWS Drs. Ton Nelissen, o.m. voorzitter Kamer van Koophandel NL Prof. Dr. Jim van Os, hoogleraar psychiatrische epidemiologie Adresgegevens Europalaan 28 D 5232 BC s-hertogenbosch Tel Internet Inschrijvingsnummer KvK: Bankrelatie: Triodos Bank, rekening nummer Stichting Chapeau Woonkringen heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan een anbi-instelling zijn fiscaal aftrekbaar. Tekst: Jos van Oyen Stichting Chapeau Woonkringen, augustus 2013, achtste editie 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 Wat is een woonkring 5 Wie is de stichting Chapeau Woonkringen 6 Voor wie is de Chapeau Woonkring bestemd 7 Vereniging Het Wooninitiatief 8 2. Hoe werkt een Woonkring 10 Betrokkenheid ouders en familieleden 10 Projecten Hoe ontstaat een Woonkring 12 Het initiatief 12 De rol van bewoners, ouders en betrokkenen 13 De begeleidingsrol van de zorgaanbieder 15 De rol van de behandelaar 16 De rol van de gemeente 17 De rol van de huiseigenaar 17 De rol van de lokale stichting Chapeau Woonkringen 18 Omgaan met omwonenden De faciliteiten van een Woonkring 21 Individuele woningen 21 Gemeenschappelijke ruimte 21 Buitenruimten De financiering van de zorg 23 Veranderingen in de wijze van financiering 23 De wmo als financierings- en sturingsconcept Bouwprocedures 25 De woningen 25 De algemene ruimten De zorgaanbieder De toelatingsprocedure Contractuele verhoudingen 29 Bijlage Model Raamovereenkomst zorgverlening 31 Bijlage Model Zorg/Huurovereenkomst 47 Bijlage Model Individueel Zorgcontract 54 Bijlage Model Gedragscode 61 Bijlage Model Klachtenregeling 66 LEIDRAAD WOONKRINGEN 3

4 Bijlage Model Toelatingscriteria- en procedure 69 Bijlage Zorgvisie Woonkring Uden 72 De kern van de visie 72 Uitgangspunten, visie en indicatoren 72 De relatie met het beleid van Chapeau Woonkringen 75 4

5 1. Inleiding Wat is een woonkring Een Woonkring is een groepje zelfstandige woningen, voorzien van extra faciliteiten voor gezamenlijke activiteiten en voor het bieden van ruggensteun aan de bewoners door professionele zorgverleners. Het gaat dus steeds om mensen met een beperking, die zelfstandig kunnen wonen, maar daarbij op de een of andere manier zorg en begeleiding nodig hebben, die hen niet als zuiver ambulante begeleiding geboden kan worden. Hun behoefte aan dagelijkse begeleiding (of medische behandeling) is niet zo zwaar, dat zij hierdoor aangewezen zijn op wonen in een instelling. De Woonkring kan op een willekeurige plaats in een woonwijk staan. Chapeau Woonkringen is de naam die door de initiatiefnemers gegeven is aan hun plan voor het realiseren van zelfstandige huisvesting voor mensen met een kwetsbaarheid voor een psychose, zoals mensen met schizofrenie. Ook voor mensen die om een andere reden hulp of begeleiding nodig hebben om in zelfstandigheid te kunnen wonen en leven, kan een Woonkring een geschikte oplossing zijn. Elke (jong)volwassene, waar ook ter wereld, kent de wens om zijn of haar leven in zelfstandigheid en vrijheid zelf in te richten. Soms verloopt de overgang naar volwassenheid niet soepel en is het moeilijk om de stap te zetten naar volledige zelfstandigheid. Hoe graag ze dat ook willen, soms lukt het sommige jongvolwassenen niet om de drempel over te komen, waardoor ze het voortaan zonder hulp kunnen stellen. En vanzelfsprekend kan het zelfde ook gelden voor mensen van een wat meer gevorderde leeftijd. Veel mensen die kwetsbaar zijn voor een psychose, zijn toch in staat zelfstandig hun leven in te richten met de hulp van de juiste medicatie en wanneer ze er van verzekerd kunnen zijn dat de juiste ondersteuning dichtbij is, zodat zij daar een beroep op kunnen doen of die hen juist actief ondersteunt. Voor die mensen is de Chapeau Woonkring bedacht. De Chapeau Woonkring geeft deze mensen de mogelijkheid hun eigen leven zelfstandig en in vrijheid in te richten. En zorgt er ook voor, dat ze daarbij gebruik kunnen maken van steun aan elkaar, en bovendien van LEIDRAAD WOONKRINGEN 5

6 steun van professionele hulpverleners, op de dagen dat het hen minder goed afgaat. Daarbij helpt het heel erg, als de huisvesting zo wordt ingericht dat de bewoners gemakkelijk gezamenlijke activiteiten kunnen ontwikkelen en een plek hebben om elkaar te ontmoeten. Professionele hulpverleners ondersteunen hen daarbij. En voor het overige geldt: zoals ieder ander, leven in vrijheid en zelfstandigheid. Dat van de bewoners gevraagd wordt dat zij de steun van professionele hulpverleners ook daadwerkelijk aanvaarden en er zich naar voegen, is hierbij vanzelfsprekend. Wie is de stichting Chapeau Woonkringen De Stichting Chapeau Woonkringen is ontstaan in Uden, uit een initiatief van leden van de vereniging Ypsilon, een vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose. Van het bestuur van Chapeau Woonkringen wordt één lid benoemd op voordracht van Ypsilon. Chapeau ontwikkelt initiatieven voor het realiseren van woningen, die speciaal geschikt zijn voor de beschreven doelgroep. Chapeau Woonkringen is gerelateerd aan andere organisaties, op aanverwante werkterreinen, zoals Trialoog en Vereniging Het Wooninitiatief. Trialoog en Het Wooninitiatief krijgen steun van de Provincie Noord-Brabant. Mede naar aanleiding van enkele voorbeelden in het land (Almere, Lelystad, Breda, s-hertogenbosch) zochten de initiatiefnemers naar mogelijkheden om in Uden een vergelijkbare woonvorm tot stand te brengen. Van eerdere initiatieven hadden zij gezien dat, wanneer het woonproject eenmaal tot stand gekomen was, het daar meestal bij bleef. Alle tijdens het proces opgedane kennis en ervaring kwam daardoor niet of maar heel beperkt ter beschikking van nieuwe initiatieven. Al vanaf het begin van de oprichting van de stichting Chapeau Woonkringen is het de vooropgezette bedoeling geweest om de zaken zo in te richten, dat de gedurende het proces opgedane ervaring beschikbaar zou komen voor nieuwe initiatieven op andere plaatsen. Deze leidraad is daarvan een uiting. 6 INLEIDING

7 Comité van Aanbeveling De stichting Chapeau Woonkringen wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling, dat de doelstellingen en activiteiten van harte ondersteunt. Het comité bestaat uit de volgende personen: Mevrouw Drs. Brigite van Haaften - Harkema Lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, belast met de portefeuille Cultuur & Samenleving Prof. Dr. Ab Klink Hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing, en o.m. oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Drs. Ton Nelissen O.m. voorzitter van de Raad van Bestuur Kamer van Koophandel en voorzitter van de Raad van Toezicht van Reinier van Arkel Anbi-status De stichting Chapeau Woonkringen heeft de zogenoemde Anbi-status (Algemeen nut beogende instelling). De anbi-status, die door de belastingdienst wordt toegekend, brengt mee dat giften aan Chapeau Woonkringen fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie daarover is te vinden op Voor wie is de Chapeau Woonkring bestemd Doelgroep mensen kwetsbaar voor een psychose De Chapeau Woonkring is bestemd voor bewoning door mensen, kwetsbaar voor een psychose, zoals mensen met schizofrenie of een daaraan verwante aandoening. Een dergelijke kwetsbaarheid komt voor in allerhande vormen, van 'licht' tot ernstig. Mensen die deze kwetsbaarheid in een ernstige vorm hebben, zijn meestal aangewezen op verpleging in een instelling ('intramurale' verpleging: intramuraal = binnen de muren van een instelling, extramuraal is buiten de muren van een instelling). Mensen die de kwetsbaarheid of ziekte in een lichte vorm hebben, wonen dikwijls zelfstandig, hebben een gewone baan en worden door hun omgeving vaak niet eens herkend als iemand die begeleiding of zorg nodig heeft. LEIDRAAD WOONKRINGEN 7

8 Tussen deze twee uitersten in, zitten de mensen die, mede dankzij de hulp van moderne geneesmiddelen, wél zelfstandig kunnen wonen, maar daar wel steun bij nodig hebben. Voor die mensen is de Chapeau Woonkring bestemd. Veel van deze mensen zijn lang bij hun ouders blijven wonen. De ouders en andere familieleden zijn doorgaans degenen in hun omgeving die hen het beste kennen en die begrip hebben leren opbrengen voor de moeilijkheden waarvoor hun kind of familielid zich elke dag gesteld ziet. De ene persoon krijgt suikerziekte, de andere kan lijden onder een psychische aandoening. Een psychische ziekte zelf discrimineert niet: man of vrouw, rijk of arm, hoog intelligent of met een minder hoog IQ, blank of zwart iedereen kan de pech hebben het te krijgen. Chapeau Woonkringen probeert door het bieden van goede zorg maar ook door goede huisvesting en gewoon menselijk contact voor deze groep in de bres te springen. Meer dan 1 op de 100 mensen heeft een verhoogde kwetsbaarheid voor een psychose en dus kent iedereen in eigen kring wel iemand die het is overkomen. Toch wordt er weinig over gepraat, met misverstanden en vooroordelen tot gevolg. Deze mensen moeten dagelijks de strijd voeren tegen hun ziekte. Zij verdienen onze steun en begrip. Andere doelgroepen Ook voor andere doelgroepen die in beginsel zelfstandig kunnen wonen, maar voor wie het wenselijk is dat zij dagelijkse professionele begeleiding in hun omgeving hebben en eventueel gezamenlijke activiteiten ontwikkelen, kan de Woonkring een uitkomst zijn. De werkwijze en structuur die gehanteerd worden bij de Chapeau Woonkringen, zijn breed toepasbaar. Vereniging Het Wooninitiatief Chapeau Woonkringen was eind 2012 een van de oprichters van de Vereniging Het Wooninitiatief. Deze vereniging richt zich op de professionele ondersteuning van wooninitiatieven voor mensen met een beperking, ongeacht de aard van de achterliggende problematiek. 8 INLEIDING

9 De met Chapeau Woonkringen opgedane ervaringen worden daarmee beschikbaar gemaakt ook voor andere doelgroepen dan de doelgroep mensen met schizofrenie. Voor nadere informatie zie LEIDRAAD WOONKRINGEN 9

10 2. Hoe werkt een Woonkring De Stichting Chapeau Woonkringen ontplooit initiatieven om woonprojecten tot stand te brengen. Voor dit doel treedt Chapeau Woonkringen in overleg met gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders, om met hen te zoeken naar geschikte locaties voor het vestigen van een Woonkring. Dat kan in bestaande bebouwing zijn, of op een plek in een bestaande woonwijk, waar iets nieuws moet komen, bijvoorbeeld omdat een oud schooltje buiten gebruik wordt gesteld. Voor het bouwen (of geschikt maken) van de woningen is een woningcorporatie doorgaans de meest aangewezen partij. In de woonvoorziening worden gedeelten ingericht voor gemeenschappelijk gebruik door de bewoners en voor het verlenen van hulp en begeleiding. Chapeau Woonkringen huurt de woningen en de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimten, op basis van een langlopend contract, bijvoorbeeld 20 jaar, met de mogelijkheid van verlenging. Voor het leveren van de benodigde hulp en begeleiding sluit Chapeau Woonkringen een contract met een zorgaanbieder. Alleen mensen die een individueel zorgcontract sluiten met deze zorgaanbieder, komen in aanmerking voor een woning, die door Chapeau Woonkringen middels een Zorg/Huurovereenkomst ter beschikking wordt gesteld. De selectie van personen die in aanmerking komen voor een woning in een Chapeau Woonkring gebeurt door onafhankelijke deskundigen, in overleg met Chapeau en de zorgaanbieder, op basis van een protocol. In dit protocol is vastgelegd aan welke kenmerken een kandidaat bewoner mag en moet (blijven) voldoen en volgens welke procedure de selectie plaatsvindt. Betrokkenheid ouders en familieleden In de omgeving van 'onze' bewoners zijn de ouders en andere familieleden doorgaans degenen die hen het beste kennen en die begrip hebben leren opbrengen voor de moeilijkheden waarvoor hun kind of familielid zich elke dag gesteld ziet. Zij zijn degenen die hen door dik en dun bijstaan en op wie zij een beroep kunnen blijven doen. En als de woonkring in staat is een goede oplossing te bieden voor het dagelijks leven, worden de verhoudingen tussen de bewoner en de naast 10 HOE WERKT EEN WOONKRING

11 betrokkenen ontlast van de dagelijkse zorgen en kunnen zij op een betere manier veel voor elkaar blijven betekenen. Vanuit die erkenning is het initiatief voor de Chapeau Woonkringen ontstaan. Het is vanzelfsprekend, dat de instelling die de dagelijkse zorg levert, die uitgangspunten ook ten volle moet erkennen. De door de bewoner aangewezen 'Kringouders' (dat kunnen de ouders zijn, of andere familieleden of nauwe relaties van de bewoner) worden dan ook actief betrokken bij het reilen en zeilen van de Woonkring. Projecten Woonkring Uden In Uden, in het plan Velmolen-Oost, is door de woningcorporatie Area een appartementencomplex gebouwd, bestaande uit 28 appartementen. Area Wonen heeft het Chapeau-initiatief vanaf het begin actief gesteund. Het mag worden beschouwd als een voorbeeldproject voor de toekomst. Van de 28 appartementen zijn er 16 bestemd voor de Chapeau Woonkring Uden. Eén daarvan is ingedeeld en ingericht als gemeenschappelijke ruimte, de andere 15 zijn individueel verhuurd aan mensen uit de doelgroep. De overige 12 woningen in het complex worden verhuurd aan individuele gegadigden, van buiten de kring van de doelgroep van Chapeau (reguliere huurders). Het projct in Uden is het eerste project van stichting Chapeau Woonkringen. Voor de realisatie is door de Provincie Noord-Brabant een subsidie ter beschikking gesteld van ,- in het kader van de regeling Kleinschalige Woonvormen. De bouw van de woningen is gestart in april 2011 en de oplevering was in mei Voor dit project is ASVZ, gevestigd in Sliedrecht, aangetrokken als zorgaanbieder die de begeleiding levert. ASVZ verzorgt ook de begeleiding in een enigszins vergelijkbaar project, de Terp in Breda. Nieuwe projecten Voortdurend wordt gewerkt aan nieuwe projecten. Dit zijn vaak processen van lange adem. Niettemin verwacht Chapeau Woonkringen in 2014 tenminste twee nieuwe woonvoorzieningen te kunnen openen. LEIDRAAD WOONKRINGEN 11

12 3. Hoe ontstaat een Woonkring Het initiatief Het initiatief voor het ontstaan van een Woonkring komt voort uit een behoefte en het maakt niet uit op welke plaats die behoefte zich manifesteert: dat kan zijn vanuit een groep ouders of andere betrokkenen, maar kan net zo goed vanuit een ggz-instelling of een gemeente. Ook voor woningcorporaties ligt hier een werkterrein waarop zij hun maatschappelijke functie tot uiting kunnen brengen. Het initiatief kan ook ontstaan vanuit een groep personen die daarmee voor hun eigen situatie een verbetering zoeken. De aard van de ziekte schizofrenie brengt met zich mee, dat een dergelijk initiatief niet gemakkelijk door mensen met deze ziekte zelf zal worden geïnitieerd, maar voor andere groepen is dat zeker wel voorstelbaar. Wil een Woonkring kunnen slagen, dan moet rekening gehouden worden met de belangen van de verschillende partijen die er bij betrokken zijn (de stakeholders ): de toekomstige bewoners en hun entourage, de zorgaanbieder die de begeleiding gaat leveren, de toekomstig eigenaar van de woningen en de gemeente. Ook de belangen van omwonenden moeten in een vroeg stadium worden erkend. Voor de acceptatie van de komst van de Woonkring in hun buurt, is dat van zeer wezenlijk belang. De rol van de gemeente is in alle gevallen van belang vanwege het feit dat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenten krijgen die verantwoordelijkheid vanaf 2014 voor alle nieuwe cliënten en vanaf 2015 voor álle cliënten die een beroep doen voor bekostiging van begeleiding of andere vormen van ondersteuning op grond van de Wmo. Daarnaast kunnen in voorkomende gevallen nog andere rollen voor de gemeente zijn weggelegd, bijvoorbeeld voor de medewerking aan het verlenen van een bouwvergunning of het wijzigen van een bestemmingsplan. Om al die verschillende belangen met elkaar te verenigen, moet iemand het initiatief nemen. Dat kan een van de genoemde stakeholders zijn, of kan een onafhankelijke derde zijn, die zich bekommert om de belangen 12 HOE ONTSTAAT EEN WOONKRING

13 van de toekomstige bewoners. De moederstichting Chapeau Woonkringen is zo n onafhankelijke derde, die als initiatiefnemer fungeert, die vervolgens probeert het project te realiseren en toekomstbestendig in te richten en zich tenslotte weer terugtrekt, om de belangen daarvan op enige afstand toch te blijven bewaken. Voor elke Woonkring wordt een afzonderlijke werkstichting opgericht, die na de realisatie aan de Woonkring verbonden blijft. De moederstichting blijft aan de lokale werkstichting verbonden, via een plaats in het bestuur daarvan. Chapeau Woonkringen verwelkomt initiatieven van anderen en stelt haar ervaring en know-how daaraan ter beschikking. De moederstichting Chapeau Woonkringen fungeert als katalysator voor het proces. De (overkoepelende) stichting Chapeau Woonkringen onderscheidt twee belangrijke fasen: die van het initiatief tot en met de realisatie, en die van de bewoning. In de praktijk betekent dit, dat de coördinerende rol die Chapeau Woonkringen op zich genomen heeft tussen alle verschillende stakeholders in, voor het initiatief en de realisatie van het project, na realisatie daarvan wordt overgedragen aan de afzonderlijke werkstichting, die zich verder gaat bezighouden met de belangenbehartiging tijdens de bewoningsfase. Doordat de moederstichting deel blijft uitmaken van het bestuur van de lokale werkstichting, draagt zij wel bij aan de continuïteit. Daarnaast is van belang dat de besturen van de werkstichtingen benoemd (en in voorkomen geval ook ontslagen) worden door de moederstichting. Chapeau Woonkringen kan er daardoor voor zorgen dat steeds voorzien kan worden in een adequaat bestuur. De rol van bewoners, ouders en betrokkenen Bewoners, ouders en andere betrokkenen bevinden zich vaak in een afhankelijke rol, of zij ervaren een grote mate van afhankelijkheid van instanties, welke dat ook mogen zijn. Die afhankelijkheid is vaak heel verklaarbaar en hoeft zeker niet bij voorbaat verweten te worden aan die instanties. Veel mensen die met een beperking moeten leven, van welke aard dan ook, hebben een periode moeten doormaken van grote pijn en verdriet, waarin zij ook vaak hun zelfstandigheid geheel of gedeeltelijk LEIDRAAD WOONKRINGEN 13

14 moesten opgeven. Ook de mensen in hun directe omgeving hebben die pijn en dat verdriet ervaren en hebben met hen meegeleefd. Het leven in een instelling kan mensen erg afhankelijk maken, zij worden er mee gehospitaliseerd of geïnstitutionaliseerd en het kan erg moeilijk zijn om daarvan weer los te komen. Wanneer mensen echter hun zelfstandigheid hervinden, en zelfstandig kunnen wonen, dan worden daarmee de voorwaarden geschapen om weer (meer) aan de samenleving mee te kunnen doen. Er is ook een andere vorm van afhankelijkheid, namelijk de afhankelijkheid van ouders of andere betrokkenen. Heel veel mensen met een beperking wonen (weer) bij hun ouders of andere familieleden, die hen de zorg en begeleiding bieden die zij nodig hebben. Dat levert vaak een grote belasting op, zowel voor degene die de zorg en begeleiding ontvangt, als voor degene die die levert. En ondanks alle goede wil en alle goede bedoelingen kost het alle betrokkenen veel van hun persoonlijke vrijheid en zelfstandigheid. De onderlinge afhankelijkheid werkt daarmee zeer bezwarend. En zelfs degenen die steeds klaarstonden om zorg en begeleiding te leveren, zijn daarvan in zekere zin afhankelijk geworden: zij kunnen dit dan moeilijk loslaten, ook al weten zij rationeel dat degene die van hen afhankelijk was, zijn of haar eigen vrijheid moet vinden, binnen en vanuit de geborgenheid van de nieuwe leefomgeving. Naast deze overwegingen speelt bij de ouder wordende persoon die met een beperking moet leven vaak nog de zorg dat ook de ouders op een leeftijd gaan komen dat zij niet meer in staat zullen zijn alle nodige zorg en begeleiding te leveren. En dit is een zorg die die betreffende ouders beter kennen dan wie ook. De (toekomstige) bewoners en hun ouders of andere betrokkenen die initiatieven willen nemen voor het tot stand brengen van een Woonkring, kunnen daarvoor een beroep doen op een van de bestaande ouderinitiatieven, zoals de vereniging Ypsilon of andere verenigingen van belanghebbenden in de zorg. Bij zelfstandige initiatieven, die vanuit Chapeau Woonkringen of vanuit andere verenigingen van belanghebbenden in de zorg uitgaan, zal meestal nog niet bekend zijn voor welke personen de woonvorm precies 14 HOE ONTSTAAT EEN WOONKRING

15 bestemd is. Zij opereren vanuit de wetenschap en erkenning vanuit hun eigen kring, dat er een tekort is aan het type voorziening en werken daaraan in het algemene belang van de doelgroep, zonder aanzien des persoons. De begeleidingsrol van de zorgaanbieder De meeste zorgaanbieders staan met beide benen in de moderne maatschappij en erkennen de belangen van hun cliënten, met name het belang om te kunnen meedoen aan de samenleving en te leven in een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Hun medewerkers zijn niet voor niets de zorg ingegaan; het belang van de cliënt, de patiënt, stond daarbij voorop, en ook de eigen wens om langs die weg iets te kunnen betekenen voor je medemens en voor jezelf. De meeste zorgaanbieders zijn ingericht als instituten, met grote eigen gebouwen en terreinen, waar zij de zorg en begeleiding leveren aan hun cliënten / patiënten. De zorgaanbieder biedt geïnstitutionaliseerde zorg en heeft haar organisatie daarop ingesteld. Dat brengt ook vaak mee dat het denken daarop ingesteld is geraakt, waardoor het moeilijker wordt om in te zien dat het belang van de cliënt er mee gediend kan zijn om zich juist los te maken van de instelling en te gaan wonen in een omgeving en op een manier die veel meer zelfstandigheid biedt. Niettemin: in het algemeen zien zorgaanbieders heel goed de wenselijkheid van die grotere zelfstandigheid. Er is al enkele decennia een proces van extramuralisatie aan de gang ( extra is buiten - de muren van de instelling) en daarin is ook al erg veel bereikt. De Nederlandse overheid streeft voor de geestelijke gezondheidszorg een verdere beddenreductie na van 25 tot 30%. Om die reductie te kunnen bereiken, moet de organisatie van de zorgverlening worden aangepast. Vanuit hun traditionele aanbod gerichte rol is het voor zorgaanbieders gemakkelijker te organiseren en is het het meest voor de hand liggend, dat zij daarbij uitgaan van hun instellingsrol, dus zich vooral bezig houden met die cliënten waaraan zij de meeste begeleiding moeten leveren. LEIDRAAD WOONKRINGEN 15

16 Dit heeft geleid tot het ontstaan van socio-woningen, semi-zelfstandige woningen die meestal aan de rand van het instellingsterrein zijn gesitueerd, en tot allerhande vormen van beschermd of begeleid wonen, via woonvoorzieningen in woonwijken. De meeste voorbeelden daarvan zijn te vinden op het gebied van de verstandelijk gehandicaptenzorg. De lichtere vormen van zorg en begeleiding blijken voor zorgaanbieders het moeilijkst te organiseren te zijn. Ambulante woonbegeleiding leidt erg vaak tot mislukkingen en niet in de laatste plaats omdat de zorgaanbieder te weinig directe invloed kan uitoefenen op de zorgontvangers. Eén van de dingen die de Woonkring probeert te bereiken is een directe versterking van die invloed. De voorziening in zelfstandige woonruimte met begeleiding bevindt zich aan de rand van het verzorgingsspectrum dat zorgaanbieders doorgaans voor zichzelf zien. Toch ligt dit direct in het verlengde van hun primaire taken. Een logisch vervolg van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zou dan ook zijn, dat zij zich meer op dit terrein gaan begeven. Initiatieven zoals Chapeau Woonkringen kunnen hen helpen de daarvoor benodigde woonvoorzieningen te realiseren. De rol van de behandelaar Een Chapeau Woonkring heeft er belang bij dat alle bewoners van die Woonkring hun begeleiding betrekken van de zelfde zorgaanbieder: alleen langs die weg kunnen de budgetten van de bewoners gezamenlijk gebruikt worden voor het verkrijgen van begeleiding over een groot aantal uren van elke dag. De behandelaar van de bewoner hoeft niet verbonden te zijn aan de zelfde zorgaanbieder als die de begeleiding levert. Het is wel zaak, dat de gekozen behandelaar (vaak een psychiater of orthopedagoog) het begeleidingsplan afstemt met het begeleidingsteam van de Woonkring. Daarnaast moeten goede afspraken worden gemaakt voor de noodopvang, voor het geval buiten de normale werkuren van de begeleiding, spoedhulp moet worden ingeroepen. 16 HOE ONTSTAAT EEN WOONKRING

17 De rol van de gemeente De gemeenten krijgen met de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) veel nieuwe taken, die eerst door andere partijen op andere niveaus werden uitgeoefend. Overal zijn gemeenten bezig zich op hun nieuwe rol voor te bereiden. De vroegere taken van de gemeente om aan mensen met een beperking bepaalde voorzieningen te verstrekken, op grond van de wvg (wet voorzieningen gehandicapten) worden in de Wmo vervangen door de zogenoemde compensatieplicht. Artikel 4 van de Wmo verplicht het College van burgemeester en wethouders om burgers met een beperking te compenseren op de volgende vier domeinen: een huishouden kunnen voeren zich kunnen verplaatsen in en om het huis zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel medemensen kunnen ontmoeten en op basis hiervan sociale verbanden kunnen aangaan. In de wet staat niet hoe de ondersteuning er uit moet zien. Wat telt is het resultaat: zelfredzaamheid en participatie. Deze verandering in werkwijze wordt de kanteling genoemd. Hij is veel meer gericht op het bereiken van een resultaat, dan op de wijze hoe dat resultaat moet worden bereikt, bijvoorbeeld door de terbeschikkingstelling van aangewezen hulpmiddelen. Het denken in resultaten biedt ruimte aan de ontwikkeling en innovatie van (nieuwe vormen van) hulp en ondersteuning. Meer hierover is beschreven in hoofdstuk 5. De rol van de huiseigenaar Om een Woonkring te kunnen vestigen, zijn vanzelfsprekend woningen nodig. Normaal gesproken zullen de initiatiefnemers van een Woonkring niet zelf over de faciliteiten beschikken om de woningen zelf te realiseren, maar wordt aan een woningeigenaar gevraagd een aantal woningen voor dit doel ter beschikking te stellen. Woningcorporaties zullen het werkingsgebied en het doel van een Woonkring in het algemeen zien als passend bij hun doelstelling in brede zin. LEIDRAAD WOONKRINGEN 17

18 Veel van de bewoners van een Woonkring zijn voor hun inkomen doorgaans aangewezen op een uitkering. Dat impliceert, dat zij geen hoge huurprijs kunnen betalen. De huurprijs zal steeds moeten liggen beneden de maximumgrens voor het toekennen van huurtoeslag. Naast de eigen woning voor elke bewoner van de Woonkring is behoefte aan een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte, waar de bewoners kunnen samenkomen en van waaruit de zorgaanbieder de individuele en collectieve begeleiding kan aansturen en invulling kan geven aan de dagbestedingprogramma s. Ook die ruimten moeten betaald worden. Daarvoor kan een beroep gedaan worden op de gemeente, die gevraagd kan worden in het kader van de Wmo de huur en bijkomende faciliteiten van deze ruimten te betalen. De rol van de lokale stichting Chapeau Woonkringen Waar de moederstichting Chapeau Woonkringen vooral de structurerende taak heeft om een initiatief van de grond te krijgen, is het de taak van de lokale werkstichting om vervolgens continuïteit tot stand te brengen in de dagelijkse gang van zaken rondom de bewoning. De lokale stichting kan dat specifiek doen door als verbindende partner te fungeren tussen de Woonkring, in casu de bewoners en hun naastbetrokkenen, hun buren, de in de Woonkring werkzame zorgaanbieder, en de gemeente. De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft vooral als oogmerk het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid van alle burgers. De Wmo gaat in eerste instantie uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger. Voor zover die individuele burger daar niet zelf toe in staat is, kan hij zich laten bijstaan door mensen of instellingen die hem helpen. Daar ligt precies de rol van Chapeau Woonkringen: faciliterend zijn voor de bewoner, met volledig respecteren van diens eigenheid en zelfstandigheid. Omgaan met omwonenden Het komt nogal eens voor, dat een initiatief voor een bijzondere woonvorm op veel bezwaren stuit van omwonenden. Vooral als het gaat om een bewonersgroep die een aandoening heeft die men niet kent en waarvoor men angst heeft, kunnen de emoties hoog oplopen. 18 HOE ONTSTAAT EEN WOONKRING

19 Bij het eerste project van Chapeau Woonkringen, bestemd voor mensen met schizofrenie, was dit het geval. De onbekendheid met de ziekte is groot, het erop rustend stigma eveneens. Het bleek moeilijk uit te leggen dat de ziekte in vele gradaties voorkomt en dat het nu juist niet de zwaardere categorie was, die in het complex zou komen wonen, zodat de angst voor de eigen veiligheid en die van de kinderen ongegrond was. De mensen waarom het gaat, wonen doorgaans nu ook in de zelfde gemeente, bij hun ouders of onder begeleiding, zonder dat dit problemen oplevert. De gemoederen bedaarden pas, nadat op diverse informatieavonden meer uitleg was gegeven, mede aan de hand van voorbeelden, zoals met de vertoning van de uitzending over zelfstandig wonen met schizofrenie in het programma De Wereld Draait Door, van 4 april Daarin worden in slechts tien minuten tijd zowel het fenomeen schizofrenie, als de werking van een Woonkring perfect uitgelegd. Het grootste probleem dat omwonenden zeiden te hebben was dat zij door het bericht overvallen waren, terwijl zij tegelijk de indruk hadden dat het project al heel lang was voorbereid, maar voor hen stilgehouden. Zij vreesden nu voor waardedaling van hun huizen en hadden het gevoel dat hen informatie was onthouden, die zij destijds bij de keuze voor aankoop van hun woning of het besluit om er te gaan huren hadden moeten kennen. Nu in de afgelopen periode bovendien nog de woningmarkt sterk is gaan dalen, voelen zij zich in de val gelokt. Dat dit alles met de toekomstige bewoners allemaal niets te maken heeft, waren zij overigens best bereid om in te zien. Nadat de gang van zaken goed was uitgelegd en zij een beter beeld kregen van wat zij in de toekomst in werkelijkheid te verwachten hebben, waren de meeste bewoners tevreden gesteld en traden zij de komst van de bewoners met welwillendheid tegemoet. Duidelijk is wel, dat het van het grootste belang is om de omwonenden zo tijdig mogelijk te informeren. Lastig daarbij is, dat het meestal wat langere tijd duurt voordat er zodanige zekerheid over het al dan niet doorgaan van een project is verkregen, dat daarmee naar buiten getreden kan worden. Voordat de diverse toezeggingen met de nodige hardheid zijn verkregen, kunnen gemakkelijk vele maanden en soms LEIDRAAD WOONKRINGEN 19

20 jaren verstrijken. Dat mensen achteraf zullen zeggen, dat zij liever op een vroeger tijdstip waren geïnformeerd, is dan niet te vermijden. Wanneer eenmaal naar buiten getreden kan worden, is het ook wenselijk om de omwonenden als indirect belanghebbenden goed en volledig te informeren. Zowel tijdens de gehele bouwvoorbereiding als na het ingaan van de bewoning is er behoefte van tijd tot tijd geïnformeerd te worden. 20 HOE ONTSTAAT EEN WOONKRING

Zorg/Huurovereenkomst

Zorg/Huurovereenkomst Chapeau Woonkringen Woonkring LingeErf Zorg/Huurovereenkomst De ondergetekenden: 1. Stichting Chapeau Woonkring LingeErf, statutair gevestigd te s-hertogenbosch en kantoor houdende te s-hertogenbosch aan

Nadere informatie

Jos van Oyen Het Wooninitiatief

Jos van Oyen Het Wooninitiatief Vereniging Het Wooninitiatief Robuust organiseren van beschermd wonen onder de Wmo 2015 Robuust organiseren van beschermd wonen onder de Wmo 2015 Jos van Oyen Het Wooninitiatief Jos van Oyen Directeur

Nadere informatie

Woonkring LingeErf. Chapeau Woonkringen. Individueel Zorgcontract. 1. Definities. 2. Levering, aanvaarding en betaling van zorg

Woonkring LingeErf. Chapeau Woonkringen. Individueel Zorgcontract. 1. Definities. 2. Levering, aanvaarding en betaling van zorg Chapeau Woonkringen Woonkring LingeErf Individueel Zorgcontract De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buro MAKS B.V., gevestigd te Tilburg, ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Beschermd Wonen Wmo 2015

Beschermd Wonen Wmo 2015 en Beschermd Wonen Wmo 2015 Op participatie gericht begeleid wonen Rol en werkwijze van en en Eigen regie Zelfbeschikking Kwaliteit van leven Minder afhankelijk en Beschermd wonen in de Wmo Het college

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Visie op Zorg JOVO Veldhoven Augustus 2016

Visie op Zorg JOVO Veldhoven Augustus 2016 Visie op Zorg JOVO Veldhoven Augustus 2016 Binnen Ouderinitiatief JOVO wordt gestreefd naar het realiseren van een woonproject voor jongvolwassenen (verder bewoners genoemd) met een stoornis in het autismespectrum

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 601 Initiatiefnota van de leden Berckmoes-Duindam en Van der Linde over beschermd wonen Nr. 2 INITIATIEFNOTA 1. Inleiding Veel mensen die zich

Nadere informatie

Praktijksessie Realisatie van kleinschalige woonzorg voorzieningen

Praktijksessie Realisatie van kleinschalige woonzorg voorzieningen Scheiden van Wonen en Zorg Praktijksessie Realisatie van kleinschalige woonzorg voorzieningen KMVG Zorghotel Merlinde Breda 29 november 2012 Mr M.L.J. (Maaike) Bomers 2BW Advocaten Nijmegen www.2bwadvocaten.nl

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent voor gemeenten een andere manier van denken en doen. De Nederlandse gemeenten werken gezamenlijk

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 De ondergetekenden: De..., statutair gevestigd en kantoorhoudende te..., aan de... nr... hierna te noemen: "verhuurder",

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Onder nummer : 20140827.01 Datum : 24-09-2014 Raamovereenkomst voor het leveren van een

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN mercatus SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN De ondergetekenden: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MERCATUS, gevestigd en kantoorhoudende te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder aav het

Nadere informatie

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat Huishoudelijk Reglement Stichting Olivier versie 4 februari 2009 Begripsbepalingen Olivier: woonvorm van 12 jong-volwassenen met een lichamelijke dan wel verstandelijke beperking, die in het Antoniushuis

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 1

BELEIDSPLAN 2013-2017 1 BELEIDSPLAN 2013-2017 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 De noodzaak 2. De organisatie 2.1 Bestuur 2.2 Financiën 2.3 Zorg 3. Toekomstvisie 3.1 Locatie 3.2 Missie 3.3 Visie

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN: Visie op zorg;

BELEIDSPLAN: Visie op zorg; Stichting Samen toch apart Arnold van Rodelaan 65 5527 BS Hapert 0497-843196 Email: Info@Samentochapart.nl Website: www.samentochapart.nl KvK Eindhoven: 17203470 Rabobank Reusel: 12.12.05.991 BELEIDSPLAN:

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

ANBI-beleidsplan Januari Inleiding

ANBI-beleidsplan Januari Inleiding ANBI-beleidsplan Januari 2017 Inleiding Voor u treft u het beleidsplan van 2017. De Stichting Uniek is opgericht op 17 juli 2015. Het komende jaar staat onder andere in het teken om de Stichting organisatorisch

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Memorandum bij reglementen Raad van Toezicht en Directie WFZ

Memorandum bij reglementen Raad van Toezicht en Directie WFZ Memorandum bij reglementen Raad van Toezicht en Directie WFZ 1. Formele inbedding toezicht en verantwoording WFZ De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna aangeduid als: 'WFZ') is het garantie-instituut

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Gedragscode Fondsenwerving

Gedragscode Fondsenwerving Gedragscode Fondsenwerving Inleiding Financiering van de Vereniging VGnetwerken vindt plaats langs vier hoofdstromen: 1. structurele financiering (subsidiëring) vanuit de overheid, bedoeld voor de instandhouding

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Plus Wonen

Nieuwsbrief Stichting Plus Wonen Pagina 1 Aan- Comité van beveling: Na de informatieavond van 13 november hebben zich een aantal personen ingeschreven en hebben 25,00 overgemaakt, als zijnde geïnteresseerd in wonen in het woonzorgcomplex.

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 januari 2015 14-125 Onderwerp Verzoek tot het verlenen van medewerking aan het erkennen van een lesplaats in Bunnik als nevenvestiging van Beukenrode School voor

Nadere informatie

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer wordt onvrijwillige zorg toegepast? 4 3. De wetgeving 5 3.1 Wet bijzondere

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-378, titel: Gedragscode integriteit 2017 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op Gemeentewet, artikel 15 lid 3; BESLUIT Vast te stellen de gedragscode 2017

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 Inleiding De stichting Wooninitiatief Waalre, hierna te noemen WIW projecten, is een stichting waarvan het bestuur bestaat uit ouders of wettelijke vertegenwoordigers van jongvolwassenen

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot onderlinge

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Buitenhof

Beleidsplan Stichting Buitenhof Beleidsplan Stichting Buitenhof Van Asperenstraat 11 3371 HR Hardinxveld- Giessendam E- mail: secretaris@stichtingbuitenhof.nl Website: www.stichtingbuitenhof.nl Telefoonnummer: 0184-615940 KvK- nummer:

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING VGO-nummer «VGO001i» De ondergetekenden: «RegBedr001» gevestigd te «RegBedr021» aan de «RegBedr019», deel uitmakend van Stichting de Alliantie,

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Chapeau Woonkringen. Woonkring Uden. Beleidsplan Uden, 4 september 2015

Chapeau Woonkringen. Woonkring Uden. Beleidsplan Uden, 4 september 2015 Chapeau Woonkringen Woonkring Uden Beleidsplan 2016-2018 Uden, 4 september 2015 Stichting Chapeau Woonkring Uden Contact Algemeen Thorbeckelaan 9 T 0413 319 696 KvK 5278 1267 5463 BM Veghel info@chapeau-woonkringen.nl

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Kanteling Wmo iedereen doet mee

Kanteling Wmo iedereen doet mee Kanteling Wmo iedereen doet mee Compensatieplicht en Kanteling - Onze visie op de Wmo Compensatieplicht en Kanteling Onze visie op de Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF

Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf 6370 AA LANDGRAAF Landgraaf, Onderwerp Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake Hulp bij het huishouden in relatie tot de Landgraafse situatie. Verzonden

Nadere informatie

WGBO bij kinderen. Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

WGBO bij kinderen. Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO bij kinderen Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Januari 2016 Rechten van de patiënt (WGBO) De relatie tussen een patiënt en een arts of andere hulpverlener hoort gebaseerd te zijn op wederzijds

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

MANDAAT BESCHERMD WONEN

MANDAAT BESCHERMD WONEN MANDAAT BESCHERMD WONEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk overwegende: dat op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt.

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Leegstandwet (uitbreiding van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik en uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur) Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie?

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie? Stichting RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) begeleidt en ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. We begeleiden hen in hun streven op

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding bij Eleos

Beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding bij Eleos Beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding bij Eleos Beschermd wonen Beschermd wonen houdt in dat u in een woonvorm woont. Als bewoner krijgt u persoonlijke begeleiding om uw zelfredzaamheid en deelname

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Geachte mevrouw van Ketel en heer Garretsen,

Geachte mevrouw van Ketel en heer Garretsen, Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie SP t.a.v. Frits Garretsen en Jolande van Ketel Datum 27 mei 2014 Onskenmerk 2014/182999 Contactpersoon S.A.D. Leensen Doorkiesnummer

Nadere informatie

AWBZ en tandheelkundige hulp

AWBZ en tandheelkundige hulp CVZ 75/14 ONTWERP Rapport AWBZ en tandheelkundige hulp Op.. april 2003 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie