STADSGIDS AmSTerDAm + metropoolregio op een ToeGAnkelIjke ontdekkingstocht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STADSGIDS AmSTerDAm + metropoolregio op een ToeGAnkelIjke ontdekkingstocht"

Transcriptie

1 STADSGIDS + MeropoolREGIO Op e oegankelijke ondekkingsoc

2 INHOUD 9 bezoek? Ge problee! Waardevolle inforie Vervoer in Toegankelijke roues racies 0 Roue Ondek de Planagebuur. In deze buur vind u resauranjes, he Joods Culureel Kwarier, he Rebrandhuis Horus Boanicus. Roue De eerse hav van. Deze roue brg hisorie oderne onwikkeling bij elkaar; ondek he Ooserdokseiland he Scheepvaaruseu. Roue De oude sad. Troseer he oudse gedeele van e voldode resauranjes op de roue voor e drankje of e hapje. Roue De Gracgordel. Lunch op he Leidseplein, e gokje in Holland Casino sch zoek in usea, winkels oude schkaers. STADSGIDS AMSTERDAM EN METROPOOLREGIO Op e oegankelijke ondekkingsoc Roue e kinder. E roue goed oegankelijk voor failies e kleine kinder kinder e e lichaelijke beperking. 0 Winkelsr, ark + andere ips Meropoolregio ColofoN Gebruik van he OV e e lichaelijke beperking Kore drepelvrije roues langs beziswaardighed Resaurans zonder red of rapjes Mark oegankelijke winkelsr Bereikbaarheid van highligs in de Meropool

3 bezoek? Ge problee! Deze sadsgids bev ips voor oegankelijke resaurans beziswaardighed verzaeld e inwoners van e e lichaelijke beperking. De aanbevol roues locies zijn oegankelijk voor: Ms die op e rusig epo van will gie Failies e kleine kinder Ms die slec er be zijn Ms e e lichaelijke beperking die e rolsoel of scooobiel gebruik In deze gids vind u plegrond e kore roues die u langs de hoogepun van de sad brg. Bij de roues vind u inforie over: Musea racies Bijzondere oegankelijke resauranjes Reguliere aangepase oile De lge van de roue De duur van de roue De bereikbaarheid Legda s Aracies Brugg Museu Mark Beziswaardigheid Souvirs Resauran / Bar Dieruin i Waardevolle inforie VVV De VVV is gedeelelijk op de begane grond gedeelelijk op de se verdieping. Deze is bereikbaar e e lif via he GVB kanoor. Sionsplein 0 0 AB Toegankelijkheid gebouw Inforie over de oegankelijkheid van de gebouw in vind u op: Of e de app van Ongehinderd.nl De oegankelijkheid van de winkelsr in word verbeerd door de iniiiefneeser van Winkeloegankelijkheid Nederland. Daarnaas vind u in deze gids: Uileg over he gebruik van he opbaar vervoer in o Mark oegankelijke winkelsr Inforie over beziswaardighed in de Meropoolregio Alle locies die opgo zijn in deze gids zijn oegankelijk zonder rap. Breed pad, goed geplaveid Breed pad, goed geplaveid, sijle helling Sal pad, sijle helling Medische inforie Apoheek Leidsesra Leidsesra 0 PD Huisars : Tel: 00 (0) Ziekhuis eerse hulp: S. Lucas Andreas Ziekhuis Jan Tooropsra 0 AE

4 Vervoer in Trein Vanaf Luchav Schiphol rijd e rolsoeloegankelijke rein, e soprein, gaad Spriner. Deze rein heef e ingang op soephooge ruie voor rolsoelgebruikers. De Inerciy rein hebb e ingang e rapred. E rijpla kan word geregeld als u o e uur van e vor bel e de NS Helpdesk: Tel: 00 Luchav Schiphol Craal Sion zijn voorzi van lif. Tras De ra is, naas de fies, he ees gebruike vervoersiddel in. De nieuwe ras hebb e goed oegankelijke ruie in he idd. De ras hebb wee ingang, in he idd aan de voorkan. De ingang in he idd is rui, aar vaak nie op dezelfde hooge als de soep. In de ras is e rijpla aanwezig die de conduceur kan plas. De w inder vaak voorkode oude ras zijn nie oegankelijk. Deze hebb e rapje bij de ingang. Als je e de ra ga in he cru van, is he versandig o aan de zijkan van he rahokje e gaan saan. Zo kun je oogconac ak e de besuurder la hij de ees oegankelijke ingang van de ra sopp op jouw plek. Je kun dan geakkelijker de ra ingaan. Ton Blans, werk bij de poliie Cru Drepelvrij. Schiphol assisie oe je u van e vor aanvrag. Miniaal ook oe je of uur eerder op de luchav aanwezig zijn, di hang af van je rolsoel. Annebel de Geus, bezoek graag concer woon in. P Parker In heel zijn er parkeerplas voor inder-valid. Indi de parkeerplas nie verbond is aan e kek, kun u parker e e Nederlands of Europese Gehandicapparkeerkaar. p://www.aserda.nl/ parker-verkeer/parkeraserda/gehandicap/ gehandicap/kaar/ Taxibedrijv TCA is he groose axibedrijf is alijd beschikbaar. Als u gebruik wil ak van e rolsoelaxi, is he aan e rad deze e reserver. De volgde axibedrijv hebb rolsoel aangepase axi s beschikbaar. Connexxion Tel: 0900 Van der Laan Tel: Fies Bezoek Sarbikes Ral o e fiesoc in e belev. Di fiesverhuurbedrijf nabij Craal Sion verhuur allerlei soor fies: Velo Plus fies, O-Pair fies, FunGo fies, driewielers and reguliere fies. De Ruyerkade 0 AC Tel: 00 0 M Mero Buss Schiphol Rondvaar Veerpon Passger Terinal De erosions in zijn oegankelijk e e lif. De ingang van de ero s zijn op dezelfde hooge als he perron. Vanaf CS kun u de ero pakk naar o.a. de Nieuwark, Werlooplein, Asel, de RAI Bijler Ara. De eese buss in zijn oegankelijk. De ingang in he idd is laag daaro w oegankelijker. He is wel afhankelijk van de soep, of de bus zonder helling goed oegankelijk is. In he idd van de bus is voldode opselruie voor rolsoel gebruikers. Verrek of arriveer u vanaf Luchav Schiphol, suur dan e eail naar: voor e docu e alle inforie over assisie voor s e e funciebeperking op Luchav Schiphol. Bluebo Copany heef rondvaarbo e e pleaulif, zod iedere geakkelijk ee kan. Van e vor ev reserver de verrekijd navrag van de rondvaarboo e pleaulif. Verrek aankos: Sadhouderskade 0 0 ZD Tel: De veerpon is goed oegankelijk, drepelvrij lig acer Craal Sion. Vanaf de veerpon is he 0 inu lop naar he cru van de sad. Hier legg de cruise schep aan. Di gebouw is goed oegankelijk beschik over e resauran, erras parkeergarage. Cruise schep: Pie Heinkade 09 BR Rivierbo: De Ruyerkade Oos of Javakade

5 Weserpark TOEGANKELIJKE ROUTES racies in aserda 9 Wes erdok Haarleerweg H Br ou we rs gr aa ac rle er di Ondek de Planagebuur jk De de Ha ssa uka Linde ngrac De eerse hav ar l e e rs r aa Ru ije rka De oude sad de Na Ce e Wes rsra n ra al S io e kinder i ac De Gracgordel n Aracies gr rsg rb Pr ra j ds k Vo o Sin ezi sra in Da Nie R aadhuis s H O dr ik ka os e rd de Roki n Singel u kade Hergrac Nassa lk Va W S pu i J b aco va nl nep kad Le e ids eg ra c Le Sin g i e ds a s r n p l e in a el As el Mu Kin s r ker ok Da Keizer sgrac rac Prinsgrac R ng o ze ur gw al gra l ge re n ra c uw eg P ie He inkade ch ize He Blo r ac ns Pr i grach Ke E ge ers lani er lo op le bu rg e rs r aa in Ar Rebrandplein H erg P la na ge rach i s Mid de nla an Keize rsgr a We e c s pe o Pri ns gr ach ero rsraa Ov A s el 0 ei pl Sadhoude rsk ad e Rijksuseu NEMO Scheepvaarsuseu Opbare biblioheek Passger Terinal Aris Museu Rebrandhuis* EYE Filuseu Van Gogh Museu He Concergebouw Heinek Experice Madae Tussauds Body Worlds* Heriage Museu Oude Kerk Anne Frank Huis* Tropuseu a de Oo n ark eu elp us nd M Vo Ma u r i s k 9 0 se rpa rk i VVV Aracies weergegev e e * zijn nie volledig oegankelijk. U kan eer inforie vind op:

6 Roue Ondek de Planagebuur Lge van de roue: k Duur (zonder sops): in Parker: Parkking Werlooplein OV: ero vanaf CS of ra 9 of naar Werlooplein Nieuwark Eecafe Tisfris Sin Anoniesbreesra, 0 HB Nieuwe Hoogsra Rebrandhuis Jodbreesra, 0 NK Gassan Diaonds Nieuwe Uilburgersra, 0 LN Werloopleinark Werlooplein Valkburgersra Porugese Synagoge Mr. Visserplein, 0 RD Joods Hisorisch Museu Nieuwe Aselsra, 0 PL Horus Boanicus Planage Middlaan a, 0 DD Olijfje Valkburgersra D, 0 MJ Asel W a e r l o o p l e i n P M Werlooplein, Tra 9, Mr Visserplein Mr Visserplein, Tra 9, Rebrandplein

7 UITGELICHT Eecafe Tisris Enree: lage drepel Lif: n.v.. Aangepas oile: nee Rebrandhuis Enree: pleaulif, nie naar andere verdieping Aangepas oile: nee Gassan Diaonds Werloopleinark Enree: n.v. Lif: n.v. Ondek de wereld van de diaan e e gris rondleiding. Porugese Synagoge Joods Hisorisch Museu Olijfje Lif: n.v.. Aangepas oile: nee Gezellig resauran e goed personeel. He is rolsoeloegankelijk, aar helaas is er ge aangepas oile. Van e vor ev reserver. Tel: 00 0 Horus Boanicus Lif: pleaulif naar oile Gie van de rop idd in de sad e e hapje e drankje. De pad zijn van grind of urf e helling boc. Nie alle kass zijn ev goed oegankelijk, aar de boanische uin zijn alsnog zeker e bezoekje waard. Bij Resauran Olijfje kan ik geakkelijk naar binn er is goed personeel. Ze hebb er ge aangepas oile. Ton Blans, werk bij de poliie Cru Drepelvrij. Mijn persoonlijke favorie in d gebied is de Horus Boanicus, zelfs (of juis) in de winer! Nasha de Haan, inwoonser van eigaar bedrijf Opwiel. Vinage, Morpheus, Flickr

8 Weserdok Roue De eerse hav van Lge van de roue: k Duur (zonder sops): 0 inu Parker: Parking Cru Ooserdok OV: binn kele inu bereikbaar zonder OV vanaf CS ou we rs rle er di Verrek vanaf CS ac jk Ha Sarbikes Ral arle De Ruyerkade, 0 AC er s ra Ooserdokskade, 0 AD, lo e de n ra al S io n Tra Ooszijde De Ruyerkade, 0 AC P Ooserdokskade, rac rsg gw al gr Ooserdokskade, 0 AD k ra Sin Da ge ijd sv oo l rb ur re n He ez O uw Ooserdokssra, 0 DK Pr N ie Raadhuis Da in s H dr ik ka os e rd ok de u w sra Pie H einka d 0 AD Ooserdokssra, 0 DK ac ize Ke Hilon Hoel CS IJproade, 0 KT eg, Veer Craal Sion ch gra Skylounge Doubleree by EYE Filuseu rw ns Ooserdokskade, 0 AD Kburgerplein, 0 KK Sin gel Hergrac Sionsplein 0, 0 AB Craal Sion Keizersgrac Nie Sis Koffiehuis Prinsgrac rka M Pri Vapiano ije * Kburgerplein, 0 KK Ru Ce La Place Biblioheek Scheepvaaruseu s uik, Veer Buiksloerweg De gr B Br aa ark * H IJproade, 0 KT lk Va rg bu ers ra e

9 UITGELICHT, Mariie Museu. Alber Bakker, 0. Flickr, Sarbikes Ral Lif: n.v.. Huur e rolsoelfies, FunGo, Velopair of Firefly! Me gezellig resauran. La Place Biblioheek Enree: pleaulif naar e verdieping, naar verdieping van resauran Fijn resauran bov de biblioheek in e hele ooie uizic. 0 inu lop vanaf CS. Scheepvaaruseu Vapiano Ialiaans resauran waar anipasi, pizza pasa vers voor je bereid word in e op keuk. Skylounge Doubleree by Hilon Hoel CS Sfeervol resauran bar e or erras ooi uizic over. EYE Filuseu via zij ingang Bezoek he useu voor filhisorie of ga naar de bioscoop in he bijzondere EYE. Je kun hier ook diner e ooi uizic over IJ. Maak van e vor ev e reservering. Tel: Sis Koffiehuis Aangepas oile: nee

10 Roue De oude sad Lge van de roue: k Duur (zonder sops): in Parker: Parking Bijkorf OV: Tra,,, 9,, vanaf CS s Kaashuis & Souvirs Hri Willig Haringpakkersseeg 0hs, 0 LR Nassaukade Resauran Café in de Waag Nieuwark, 0 CR Kapiein Zeppos Gebed Zonder End, 0 HS Kalveror Kalversra -0 0 PD Resauran Blue Singel 0 WP Begijnhof Begijnhof 0, Rozgrac Wesersra Prinsgrac Keizersgrac Prinsgrac Keizersgrac Hergrac Raadhuissra Singel Hergrac Da Singel Ooserdokssra, 0 DK Nieuwezijds Voorburgwal Da / Raadhuissra Rokin D a P Darak Da De Ruyerkade, 0 AC Ooserdokskade, 0 AD Ooserdokskade, 0 AD C e n r a a l S a i o n CS Nieuwark 9 Museu Kalversra 9 0 PH Bijkorf Kich Da, 0 JS Leidsegrac Spui Singel Munplein Asel Rebrandplein Kburgerplein, 0 KK

11 UITGELICHT s Kaashuis & Souvirs Hri Willig Lif: nee Aangepas oile: nee Resauran Café in de Waag Lif: n.v.. In veel usea kun je ook ui e, de resaurans in bijvoorbeeld he Rijksuseu, Heriage Museu. Hier heb je ook aangepase oile. Ton Blans, werk bij de poliie Cru Drepelvrij. Kapiein Zeppos Lif: nee Aangepas oile: nee E resauran verborg in e seegje aanrader van de locals! Gezellig resauran in e hisorisch pand idd op de Nieuwark. Kalveror Resauran Blue Begijnhof Aangepas oile: nee bij zij ingang Lif: n.v. Aangepas oile: nee Mooi uizic over he cru van. E vrij klein resauran, aar he uizic is e drankje waard. Di hofje deer ui de Middeleeuw bied e oase van rus in he drukke cru. De ree aan de zijkan van he Begijnhof is rolsoeloegankelijk. Museu Bijkorf Kich Lif: pleaulif naar oile In he Museu leer u alles over de hisorie van. Daarnaas heef he useu e opbaar resauran, e gezellig erras e aangepas oile. Resauran e verschillde keuks leuk uizic. Wching bos - Magere brug, Paul Hoogeve, Flickr

12 Roue De Gracgordel Lge van de roue: k Duur (zonder sops): in Parker: Q-Park Museuplein OV: ra,, vanaf CS Sadhouderkade Leidsegrac Leidsesra Singel Munplein Rebrandplein Asel Rebrandplein Café Resauran Sanislavski Leidseplein, 0 PT Resauran de Balie Kleine-Garanplanso 0, 0 RR Overoo Leidseplein Leidseplein Hergrac Keizersgrac Holland Casino Max Euweplein, 0 MB Weeringschans Rijksuseu Museusra, 0 XX Vijzelsra Prinsgrac Nieuwe Spiegelgrac De Bazel Vijzelsra, 0 HL V o n d e l p a r k Tassuseu Hdrikje Hergrac, 0 CD Weeringschans Frederiksplein Museuplein Sadhouderkade P

13 UITGELICHT Café Resauran Sanislavski Lif: n.v.. Resauran de Balie Lif: pleaulif bij ree Aangepas oile: nee Di ooie resauran is gevesigd in e onuaal pand. He resauran is onderdeel van de Sadschouwburg. Holland Casino Rijksuseu Bij he Rijksuseu is ook e ooi resauran. Nieuwe Spiegelgrac Typisch se sra e aniek- cadeauwinkeljes. Voepad goed begaanbaar. De Bazel Lif: pleaulif bij ree Ondek e kleurrijke oude schkaer de oude sadsarchiev. Tassuseu Hdrikje Lif: raplif naar de verdieping, alle winkel nie oegankelijk door klein rapje He groose assuseu er wereld! Mijn oeder vind de Heriage erg ooi goed oegankelijk. Ook he Tropuseu is ooi. He Tassuseu was ineressan, aar er is e kleine lif nie alle eages zijn bereikbaar e rolsoel. Wel is er e raplif aanwezig voor de ussliggde eage. Mooi gebouw. Linda Pluiers, eigaresse van Sarbikes Ral, fies graag door e haar oeder die de zieke van PROMM heef. Me e rolsoelfies kunn ze sa door. Linda Pluiers, 0

14 Roue e kinder P Ooserdoksk ade Lge van de roue: k Duur (zonder sops): inu Parker: Parkeererrein Aris, Parking Cru Ooserdok of inder valide parkeerplas bij NEMO of Planage Kerklaan OV: Tra 9 vanaf CS of ra vanaf de Da Darak Prins Hdrikkade Ooserdok D a Nura Aris Magisra Planage Kerklaan -0, 0 CZ Micropia Planage Kerklaan, 0 CZ Café Resauran De Planage Planage Kerklaan, 0 CZ NEMO Ooserdok, 0 VX N i e u w a r k Valkburgersra Kburgersra Brasserie Plancius Planage Kerklaan, 0 CX W a e r l o o p l e i n Asel P Rebranplein Nieuwe Hergrac Aris A r i s Weespersra Planage Middlaan Hergrac Nieuwe Keizersgrac

15 UITGELICHT 9 Nura Aris Magisra Lif: n.v.. Micropia Café Resauran De Planage Lif: n.v.. He Arisplein is e nieuw rui opgeze plein waar Aris, Micropia, horecageleghed, flora fauna bij elkaar ko. Hier waan je je ines ev bui de sad, in e ogeving vol hisorie, nuur geluid van bijzondere vogels. NEMO Brasserie Plancius Lif: n.v.. Aangepas oile: nee Pickin he flowers of life, Eelco, 0. Flickr

16 Winkelsr, ark andere ips 0 Wesergasfabriek Weserpark Winkelsr waar he erdeel van de winkels zijn voorzi van e hellingbaan: W e s e rd o k Haarleerweg H Br ou we rs gr aa ac rle er di jk uka de 0 H grac aar le De e rs ra ersr ije a n r ka ra Haarleersra de al Haarleerdijk S i io Rozgrac C n Wes Ru Ce Na ssa Li nd ac rac ns ch al gr a gw ur l rb ge ra k Vo o Da ez i Raadhuis sra Da Pr B J b aco va nl nep kad Le e id s eg Le s id Sin g e a sr el n p l ein r ac dr ik ka os e rd o Mark: k Werlooplein de a-z 09:00 :00u er lo op le in Keize a-z 09:00 :0u. Sun :00 :0u. 0 Noorderark a 09:00 :00u. z 09:00 :00u. Alber Cuyp ark Ar Rebrandplein H e re n bu rs rge a r a A s el 9 g rac h rsgra Pla na ge i Mi a-z 09:00 :00u. s dd T Ke ark laa a-z 09:00 - :00u. n Dapperark ch a-z 0:00 - :00u. We e Sunday Marke Wesergasfabriek spe oo Prinse ngrac eerse zondag van de aand :00 :00u. er rsra Ov A s el Ma u r is kad e Oo se rpa rk Andere ips: pl ei n A Foodhall Sadhoude eu nd rk us Vo a elp rs ka de Bellayplein, 0 AT B Dasquare Souvirs M A H lk Va W Mu Ki ra s n e Roki a ukad Spui rs nke in 9 Bloeark, Singel S ingel N as s Herg rac Keizersgrac g Prinsgrac R oz rac O jds uw rach Tweede Tuindwarssra ade Nie eg Sin He Bl o Pie He ink r rac h i ze er sg r sg Pr i lani Ke Ege Heiligeweg gr Kalversra Nieuwdijk Da, 0 JS C Bihuis Muziekgebouw Pie Heinkade, 09 BR

17 Meropoolregio Kleine havsadjes De sadjes Monnickda, Volda and Eda war ooi bekd o hun visserij handel. Deze auhieke sadjes gev u de kans o haring e proev, he lev van de vissers e bekijk de unieke archiecuur e bewonder. 0,, naar Volda / Eda, naar Monnickda Spriner naar Alere Cru naar Alere De nieuwe sad E us voor s die van oderne archiecuur houd. Bezoek Alere ondek e sad die slecs 0 jaar jong is. Moderne archiecuur nuur gaan hand in hand, bezoek bijvoorbeeld de Oosvaardersplass. Voor he hur van scooobiel e scooobielroue door Alere, kun u conac opne e VVV Alere of Accessible Travel Neherlands. Spriner naar Zandvoor srand Craal Sion 0 Asel Sion naar Naard Vesingsad Brg e bezoek aan hevesinguseu in Naard. Deze oude vesingsad heef e rijke geschiedis is bezoc door vele koning keizers. He useu is grodeels oegankelijk voor rolsoelgebruikers. Srand Zandvoor In de le de zoer is de boulevard van Zandvoor zeker e bezoekje waard. Frisse xeeluc uigesreke srand. Gie van e lekkere aalijd e verfrissd drankje in van de rolsoeloegankelijke resaurans: Beachclub No. of resauran Thallassa. Beide resaurans hebb e rolsoeloegankelijk oile er zijn srandrolsoel e le. naar Flora Holland Aalseer Bollsreek De Meropool besla ook e deel van de Bollsreek. De populairse bloeuin van Nederland, he Keukhof, is goed oegankelijk voor s die slec er be zijn. In de le kun u Keukhof bezoek e bus vanaf Luchav Schiphol. E bloeveiling kun u gedurde he hele jaar bezoek bij Flora Holland Aalseer. Naas he fei d de bollsreek bekd sa o zijn bloe, kunn er ook ooie rondvaar geaak word op de Wesereinder Plass e Wesereinder rondvaar. Zij verell over de hisorie nuur rondo de er. De rondvaarbo zijn rolsoeloegankelijk. Vervoer ours kunn word georganiseerd in de Bollsreek.

18 COLOFON Coördinie: Veroniek Ma, Accessible Travel Neherlands Parners: Field Facors, Sarbikes Ral Concep idee: Veroniek Ma Teks: Veroniek Ma Vorgeving plegrond: Karina Peña Wilrik Kok, Field Facors Me dank aan: Sarbikes Ral Nu.Hier.Noord-Holland Nionale Veriging de Zonnebloe De Zonnebloe is er voor s e e lichaelijke beperking vanaf jaar. Zij ze zich in o conac e legg, aciviei e organiser vakanies ogelijk e ak. Alle s ipgevers die hebb eegewerk aan he realiser van deze gids. Nu.Hier. Noord-Holland Accessible Travel Neherlands E reis- advies bureau voor oegankelijke vakanie recreie in Nederland. Accessible Travel Neherlands help u e hoels, rondleiding, excursies, vervoer, hulpiddel hur inforie over oegankelijkheid van usea voor s e beperke obiliei. O aangepase vakanies in binn builand ogelijk e ak, werk Accessible Travel Neherlands sa e Landsede Buigewoon Reiz. Websie: Eail: Deze gids is ook online beschikbaar op de websie van Accessible Travel Neherlands. Heef u suggesies of operking die ons kunn help bij he verbeer van deze gids, suur deze dan naar Meer inforie over oegankelijk reiz in Nederland? Volg ons op: Facebook:Accessibleravelneherlands Insagra: Accessibleravelnl Disclaier Ondanks d de aueur van deze gids de inforie e groos ogelijke zorg heef sageseld, kan zij nie aansprakelijk word geseld voor onjuished, evuele schade, direc dan wel indirec, als gevolg van de aangebod inforie. Wegwerkzaahed verbouwing kunn de oegankelijkheid van de roues ips in deze gids beïnvloed. Accessible Travel Neherlands 0,

19

Groepswonen met 55-plussers. 2.100 moederhaarden vervangen door combiketels. 100 extra parkeerplekken

Groepswonen met 55-plussers. 2.100 moederhaarden vervangen door combiketels. 100 extra parkeerplekken 3 KLANTENMAGAZINE VAN RIJSWIJK WONEN SEPTEMBER 2012 Groepswonen met 55plussers 2100 moederhaarden vervangen door combiketels 100 extra parkeerplekken BERT VAN OIJEN: Het is prettig wonen in een woongroep

Nadere informatie

De Eerste Oosterparkstraat

De Eerste Oosterparkstraat Nm m! prof n ondk Amsrdam Oos! D Ers Oosrparksraa Ls, kijk n laa j vrlidn door d vrschillnd gzichn van d Ers Oosrparksraa! Wlkom in d rs Oosrparksraa En sraa waar j misschin wl daglijks doorhn loop, fis

Nadere informatie

HAVEN EN GOED. De bouwwerf van de Deurganckdoksluis opende tijdens de Vlaamse Havendag haar deuren voor 15.000 bezoekers: een unieke belevenis

HAVEN EN GOED. De bouwwerf van de Deurganckdoksluis opende tijdens de Vlaamse Havendag haar deuren voor 15.000 bezoekers: een unieke belevenis BIJLAGE BIJ DE GAZET VAN ANTWERPEN VAN 17 okober IN OPDRACHT VAN he Gemeenelijk Havenbedrijf Anwerpen HAVEN EN GOED Waar komen de cadeaujes van en Kersman vandaan? De haven nauurlijk: op sap me Axel Daeseleire

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave:

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave: Nummer - Voor 5 euro per seizoen kan hier uw adverenie saan. of voor 5 euro op de acherkan. Voor informaie of opgave: Ard Dekker el.: 7 9 e-mail: ardd@kabelfoon.nl S C H A A K M A COLOFON BESUUR - SCHAAKMA

Nadere informatie

dichtbij Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3

dichtbij Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3 Informatiemagazine van Stichting ATA, personenalarmering dichtbij nr. 5, januari 2013 Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3 Puzzel mee en win! Dit

Nadere informatie

KMarMagazine. Al twee eeuwen mobiel. De 8 van IGO bepalen toekomst KMar Secties Stiekem in de schijnwerpers

KMarMagazine. Al twee eeuwen mobiel. De 8 van IGO bepalen toekomst KMar Secties Stiekem in de schijnwerpers 200 KMarMagazine Personeelsblad van de Koninklijke Marechaussee Nummer 1, januari 2014 Al wee eeuwen mobiel De 8 van IGO bepalen oekoms KMar Secies Siekem in de schijnwerpers Inhoud Leijens reageer 6-9

Nadere informatie

blz. 29 blz. 15 blz. 37

blz. 29 blz. 15 blz. 37 blz. 29 blz. 15 blz. 37 VOORWOORD Beste lezer, te n di e de ve re n i gi n g d e k o m e nd e t i j d g a at do e n. N at u u r l i jk m o ge n fo to s van de a c t i vi te i te n e n e e n las t i ge

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

In beweging: De puzzel van bereikbaarheid. Werken langs de digitale snelweg. maak ruimte om te spelen, te sporten, te ontmoeten

In beweging: De puzzel van bereikbaarheid. Werken langs de digitale snelweg. maak ruimte om te spelen, te sporten, te ontmoeten september 2011 #41 Kwartaalmagazine over integrale gebiedsontwikkeling In beweging: De puzzel van bereikbaarheid Werken langs de digitale snelweg maak ruimte om te spelen, te sporten, te ontmoeten inhoudseptember

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Sigma Pro. VERF Helder SIGMA KLEUR. ADVIES voor opvangcentrum >> Nieuw: REINIGBARE MUUR. ProGold. & LICHT Renovatie Kortrijk

Sigma Pro. VERF Helder SIGMA KLEUR. ADVIES voor opvangcentrum >> Nieuw: REINIGBARE MUUR. ProGold. & LICHT Renovatie Kortrijk Sigma Pro 2012 Nr.19 EEN UITGAVE VAN SIGMA COATINGS DE NIEUWSTE ProGold PRODUCTEN KLEUR ADVIES voor opvangctrum >> Nieuw: REINIGBARE MUUR VERF Helr & LICHT Rovatie Kortrijk INHOUD HOUD Ambacht om trots

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6 B e l e i d s v e r k e n n i n g E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b P r o j e c t g r o e p zamenlijke G e Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg 11 oktober 2007 rapport 9 S 1 7 2 6 R a n d w

Nadere informatie

bs 'te 2- (}Oz-~ r~ doe /2 () GEMEENTE ROERMOND. ROERMOND. 14 september '64. 29.7. '64 gedenkboek bevrijding.

bs 'te 2- (}Oz-~ r~ doe /2 () GEMEENTE ROERMOND. ROERMOND. 14 september '64. 29.7. '64 gedenkboek bevrijding. (}Oz-~ r~ oe /2 () GEMEENTE ROERMOND. Telefoo 04750-4041 Giro 1031949 Wor verzoch bil beawoorig aum e ummer aa e hale. r A a e heer gemeee-archivaris, Swalmersraa 12, ROERMOND. Uw ummer Bereffee L Uw brief

Nadere informatie

Toekomstvisie 2012-2014

Toekomstvisie 2012-2014 Toekomstvisie 2012-2014 TOEKOMSTVISIE 2012-2014 3 Inhoud 4 Kijk op onze omgeving 6 Uitzicht op persoonlijke ontwikkeling 8 Meerwaarde voor iedereen 12 Koers op 2014 15 Regionaal maatwerk - Rijnmond - Haagrand

Nadere informatie

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de Co py rights: 2015 Mind lift Pu blis hers, en L. Sala 1e druk, feb. 2015 Uit ge ve rij Artscien ce Dis tri bu tie: Boe ken co öperatie Ne der land All rights reserved, including digital redistribution

Nadere informatie

Stappenplan. Winning Aardwarmte voor Glastuinbouw. Ammerlaan Grond & Hydrocultuur VOF. Voor een krachtige klimaatneutrale glastuinbouw.

Stappenplan. Winning Aardwarmte voor Glastuinbouw. Ammerlaan Grond & Hydrocultuur VOF. Voor een krachtige klimaatneutrale glastuinbouw. December 2013 Sappenplan Winning Aardwarme voor Glasuinbouw Rik van den Bosch: Ben Flipse: Radboud Vorage: Vleesomaenbedrijf A+G van den Bosch Ammerlaan Grond & Hydroculuur VOF GreenhouseGeoPower 1 Voor

Nadere informatie

voorwoord Beste lezer,

voorwoord Beste lezer, voorwoord Beste lezer, Vlaanderen beschikt over één van de dichtste en meest coherente waterwegennetten van uropa en belangrijke troef die W&Z optimaal wil uitspelen In 2010 steeg de vervoerde tonnage

Nadere informatie

Editie Februari 2012. Nieuwsblad voor Dierdonk

Editie Februari 2012. Nieuwsblad voor Dierdonk Editie Februari 2012 Nieuwsblad voor Dierdonk K O R T I N G E N T O T W E L 6 0 % Sale merkmeubelen Profiteer nu van merkmeubelen met enorme kortingen: ZONDAG 5 FEBRUARI OPEN 12.00-17.00 uur -40% Topform

Nadere informatie

Stad aan"twater. per huis-aan- huis-brief of mensen uit het dorp mee wilden helpen en iets van hun hobby wilden laten zien.

Stad aantwater. per huis-aan- huis-brief of mensen uit het dorp mee wilden helpen en iets van hun hobby wilden laten zien. r I HARfNüVUET Juli 2006 Stad aan"twater Het is al weer. vier jaar geleden dat Jan Trompper 'f'an het Diekhuus het plan lanceerde om in ieder dorp hier op het eiland iets cultureels te organiseren voor

Nadere informatie

Klusjesteam Loosdrecht van start

Klusjesteam Loosdrecht van start NieuwsSter In samwerking met weekblad wijdemer weekblad voor Wijdemer Kapitein Tornado toch in De Magneet Eerder kon wethouder Zagt aan Jan Hele Mullers ge toestemming gev om gebruik te mak van het gebouw

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Bouwput Stadionplein Lees de nieuwe column Face tot Face van Marion Algra op pagina 8 en 9.

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Bouwput Stadionplein Lees de nieuwe column Face tot Face van Marion Algra op pagina 8 en 9. hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt juni 0 Bouwput Stadionplein Lees de nieuwe column Face tot Face van rion Algra op pagina en. uit het Huis van de Wijk Olympus ZOME 0 Extra financieel café

Nadere informatie

WIE Hf SPORTMDODENS VERKEERT kan schoone verdanste male» mvt verkoop

WIE Hf SPORTMDODENS VERKEERT kan schoone verdanste male» mvt verkoop Gerouwe Malghe, 0 Jul 933 TROUWRNGEN Gabrel Dellle, Noordsraa 2, MAJJEGEM GEBOORTEN. Hlare, z.v. Oer Ballegeer Julana Dhas. Torredreve Aln, z.v. Désé Van Geucho Adn. Mere, Oud Burkelslag; Maurs, z.v Raus

Nadere informatie