STADSGIDS AmSTerDAm + metropoolregio op een ToeGAnkelIjke ontdekkingstocht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STADSGIDS AmSTerDAm + metropoolregio op een ToeGAnkelIjke ontdekkingstocht"

Transcriptie

1 STADSGIDS + MeropoolREGIO Op e oegankelijke ondekkingsoc

2 INHOUD 9 bezoek? Ge problee! Waardevolle inforie Vervoer in Toegankelijke roues racies 0 Roue Ondek de Planagebuur. In deze buur vind u resauranjes, he Joods Culureel Kwarier, he Rebrandhuis Horus Boanicus. Roue De eerse hav van. Deze roue brg hisorie oderne onwikkeling bij elkaar; ondek he Ooserdokseiland he Scheepvaaruseu. Roue De oude sad. Troseer he oudse gedeele van e voldode resauranjes op de roue voor e drankje of e hapje. Roue De Gracgordel. Lunch op he Leidseplein, e gokje in Holland Casino sch zoek in usea, winkels oude schkaers. STADSGIDS AMSTERDAM EN METROPOOLREGIO Op e oegankelijke ondekkingsoc Roue e kinder. E roue goed oegankelijk voor failies e kleine kinder kinder e e lichaelijke beperking. 0 Winkelsr, ark + andere ips Meropoolregio ColofoN Gebruik van he OV e e lichaelijke beperking Kore drepelvrije roues langs beziswaardighed Resaurans zonder red of rapjes Mark oegankelijke winkelsr Bereikbaarheid van highligs in de Meropool

3 bezoek? Ge problee! Deze sadsgids bev ips voor oegankelijke resaurans beziswaardighed verzaeld e inwoners van e e lichaelijke beperking. De aanbevol roues locies zijn oegankelijk voor: Ms die op e rusig epo van will gie Failies e kleine kinder Ms die slec er be zijn Ms e e lichaelijke beperking die e rolsoel of scooobiel gebruik In deze gids vind u plegrond e kore roues die u langs de hoogepun van de sad brg. Bij de roues vind u inforie over: Musea racies Bijzondere oegankelijke resauranjes Reguliere aangepase oile De lge van de roue De duur van de roue De bereikbaarheid Legda s Aracies Brugg Museu Mark Beziswaardigheid Souvirs Resauran / Bar Dieruin i Waardevolle inforie VVV De VVV is gedeelelijk op de begane grond gedeelelijk op de se verdieping. Deze is bereikbaar e e lif via he GVB kanoor. Sionsplein 0 0 AB Toegankelijkheid gebouw Inforie over de oegankelijkheid van de gebouw in vind u op: Of e de app van Ongehinderd.nl De oegankelijkheid van de winkelsr in word verbeerd door de iniiiefneeser van Winkeloegankelijkheid Nederland. Daarnaas vind u in deze gids: Uileg over he gebruik van he opbaar vervoer in o Mark oegankelijke winkelsr Inforie over beziswaardighed in de Meropoolregio Alle locies die opgo zijn in deze gids zijn oegankelijk zonder rap. Breed pad, goed geplaveid Breed pad, goed geplaveid, sijle helling Sal pad, sijle helling Medische inforie Apoheek Leidsesra Leidsesra 0 PD Huisars : Tel: 00 (0) Ziekhuis eerse hulp: S. Lucas Andreas Ziekhuis Jan Tooropsra 0 AE

4 Vervoer in Trein Vanaf Luchav Schiphol rijd e rolsoeloegankelijke rein, e soprein, gaad Spriner. Deze rein heef e ingang op soephooge ruie voor rolsoelgebruikers. De Inerciy rein hebb e ingang e rapred. E rijpla kan word geregeld als u o e uur van e vor bel e de NS Helpdesk: Tel: 00 Luchav Schiphol Craal Sion zijn voorzi van lif. Tras De ra is, naas de fies, he ees gebruike vervoersiddel in. De nieuwe ras hebb e goed oegankelijke ruie in he idd. De ras hebb wee ingang, in he idd aan de voorkan. De ingang in he idd is rui, aar vaak nie op dezelfde hooge als de soep. In de ras is e rijpla aanwezig die de conduceur kan plas. De w inder vaak voorkode oude ras zijn nie oegankelijk. Deze hebb e rapje bij de ingang. Als je e de ra ga in he cru van, is he versandig o aan de zijkan van he rahokje e gaan saan. Zo kun je oogconac ak e de besuurder la hij de ees oegankelijke ingang van de ra sopp op jouw plek. Je kun dan geakkelijker de ra ingaan. Ton Blans, werk bij de poliie Cru Drepelvrij. Schiphol assisie oe je u van e vor aanvrag. Miniaal ook oe je of uur eerder op de luchav aanwezig zijn, di hang af van je rolsoel. Annebel de Geus, bezoek graag concer woon in. P Parker In heel zijn er parkeerplas voor inder-valid. Indi de parkeerplas nie verbond is aan e kek, kun u parker e e Nederlands of Europese Gehandicapparkeerkaar. p://www.aserda.nl/ parker-verkeer/parkeraserda/gehandicap/ gehandicap/kaar/ Taxibedrijv TCA is he groose axibedrijf is alijd beschikbaar. Als u gebruik wil ak van e rolsoelaxi, is he aan e rad deze e reserver. De volgde axibedrijv hebb rolsoel aangepase axi s beschikbaar. Connexxion Tel: 0900 Van der Laan Tel: Fies Bezoek Sarbikes Ral o e fiesoc in e belev. Di fiesverhuurbedrijf nabij Craal Sion verhuur allerlei soor fies: Velo Plus fies, O-Pair fies, FunGo fies, driewielers and reguliere fies. De Ruyerkade 0 AC Tel: 00 0 M Mero Buss Schiphol Rondvaar Veerpon Passger Terinal De erosions in zijn oegankelijk e e lif. De ingang van de ero s zijn op dezelfde hooge als he perron. Vanaf CS kun u de ero pakk naar o.a. de Nieuwark, Werlooplein, Asel, de RAI Bijler Ara. De eese buss in zijn oegankelijk. De ingang in he idd is laag daaro w oegankelijker. He is wel afhankelijk van de soep, of de bus zonder helling goed oegankelijk is. In he idd van de bus is voldode opselruie voor rolsoel gebruikers. Verrek of arriveer u vanaf Luchav Schiphol, suur dan e eail naar: voor e docu e alle inforie over assisie voor s e e funciebeperking op Luchav Schiphol. Bluebo Copany heef rondvaarbo e e pleaulif, zod iedere geakkelijk ee kan. Van e vor ev reserver de verrekijd navrag van de rondvaarboo e pleaulif. Verrek aankos: Sadhouderskade 0 0 ZD Tel: De veerpon is goed oegankelijk, drepelvrij lig acer Craal Sion. Vanaf de veerpon is he 0 inu lop naar he cru van de sad. Hier legg de cruise schep aan. Di gebouw is goed oegankelijk beschik over e resauran, erras parkeergarage. Cruise schep: Pie Heinkade 09 BR Rivierbo: De Ruyerkade Oos of Javakade

5 Weserpark TOEGANKELIJKE ROUTES racies in aserda 9 Wes erdok Haarleerweg H Br ou we rs gr aa ac rle er di Ondek de Planagebuur jk De de Ha ssa uka Linde ngrac De eerse hav ar l e e rs r aa Ru ije rka De oude sad de Na Ce e Wes rsra n ra al S io e kinder i ac De Gracgordel n Aracies gr rsg rb Pr ra j ds k Vo o Sin ezi sra in Da Nie R aadhuis s H O dr ik ka os e rd de Roki n Singel u kade Hergrac Nassa lk Va W S pu i J b aco va nl nep kad Le e ids eg ra c Le Sin g i e ds a s r n p l e in a el As el Mu Kin s r ker ok Da Keizer sgrac rac Prinsgrac R ng o ze ur gw al gra l ge re n ra c uw eg P ie He inkade ch ize He Blo r ac ns Pr i grach Ke E ge ers lani er lo op le bu rg e rs r aa in Ar Rebrandplein H erg P la na ge rach i s Mid de nla an Keize rsgr a We e c s pe o Pri ns gr ach ero rsraa Ov A s el 0 ei pl Sadhoude rsk ad e Rijksuseu NEMO Scheepvaarsuseu Opbare biblioheek Passger Terinal Aris Museu Rebrandhuis* EYE Filuseu Van Gogh Museu He Concergebouw Heinek Experice Madae Tussauds Body Worlds* Heriage Museu Oude Kerk Anne Frank Huis* Tropuseu a de Oo n ark eu elp us nd M Vo Ma u r i s k 9 0 se rpa rk i VVV Aracies weergegev e e * zijn nie volledig oegankelijk. U kan eer inforie vind op:

6 Roue Ondek de Planagebuur Lge van de roue: k Duur (zonder sops): in Parker: Parkking Werlooplein OV: ero vanaf CS of ra 9 of naar Werlooplein Nieuwark Eecafe Tisfris Sin Anoniesbreesra, 0 HB Nieuwe Hoogsra Rebrandhuis Jodbreesra, 0 NK Gassan Diaonds Nieuwe Uilburgersra, 0 LN Werloopleinark Werlooplein Valkburgersra Porugese Synagoge Mr. Visserplein, 0 RD Joods Hisorisch Museu Nieuwe Aselsra, 0 PL Horus Boanicus Planage Middlaan a, 0 DD Olijfje Valkburgersra D, 0 MJ Asel W a e r l o o p l e i n P M Werlooplein, Tra 9, Mr Visserplein Mr Visserplein, Tra 9, Rebrandplein

7 UITGELICHT Eecafe Tisris Enree: lage drepel Lif: n.v.. Aangepas oile: nee Rebrandhuis Enree: pleaulif, nie naar andere verdieping Aangepas oile: nee Gassan Diaonds Werloopleinark Enree: n.v. Lif: n.v. Ondek de wereld van de diaan e e gris rondleiding. Porugese Synagoge Joods Hisorisch Museu Olijfje Lif: n.v.. Aangepas oile: nee Gezellig resauran e goed personeel. He is rolsoeloegankelijk, aar helaas is er ge aangepas oile. Van e vor ev reserver. Tel: 00 0 Horus Boanicus Lif: pleaulif naar oile Gie van de rop idd in de sad e e hapje e drankje. De pad zijn van grind of urf e helling boc. Nie alle kass zijn ev goed oegankelijk, aar de boanische uin zijn alsnog zeker e bezoekje waard. Bij Resauran Olijfje kan ik geakkelijk naar binn er is goed personeel. Ze hebb er ge aangepas oile. Ton Blans, werk bij de poliie Cru Drepelvrij. Mijn persoonlijke favorie in d gebied is de Horus Boanicus, zelfs (of juis) in de winer! Nasha de Haan, inwoonser van eigaar bedrijf Opwiel. Vinage, Morpheus, Flickr

8 Weserdok Roue De eerse hav van Lge van de roue: k Duur (zonder sops): 0 inu Parker: Parking Cru Ooserdok OV: binn kele inu bereikbaar zonder OV vanaf CS ou we rs rle er di Verrek vanaf CS ac jk Ha Sarbikes Ral arle De Ruyerkade, 0 AC er s ra Ooserdokskade, 0 AD, lo e de n ra al S io n Tra Ooszijde De Ruyerkade, 0 AC P Ooserdokskade, rac rsg gw al gr Ooserdokskade, 0 AD k ra Sin Da ge ijd sv oo l rb ur re n He ez O uw Ooserdokssra, 0 DK Pr N ie Raadhuis Da in s H dr ik ka os e rd ok de u w sra Pie H einka d 0 AD Ooserdokssra, 0 DK ac ize Ke Hilon Hoel CS IJproade, 0 KT eg, Veer Craal Sion ch gra Skylounge Doubleree by EYE Filuseu rw ns Ooserdokskade, 0 AD Kburgerplein, 0 KK Sin gel Hergrac Sionsplein 0, 0 AB Craal Sion Keizersgrac Nie Sis Koffiehuis Prinsgrac rka M Pri Vapiano ije * Kburgerplein, 0 KK Ru Ce La Place Biblioheek Scheepvaaruseu s uik, Veer Buiksloerweg De gr B Br aa ark * H IJproade, 0 KT lk Va rg bu ers ra e

9 UITGELICHT, Mariie Museu. Alber Bakker, 0. Flickr, Sarbikes Ral Lif: n.v.. Huur e rolsoelfies, FunGo, Velopair of Firefly! Me gezellig resauran. La Place Biblioheek Enree: pleaulif naar e verdieping, naar verdieping van resauran Fijn resauran bov de biblioheek in e hele ooie uizic. 0 inu lop vanaf CS. Scheepvaaruseu Vapiano Ialiaans resauran waar anipasi, pizza pasa vers voor je bereid word in e op keuk. Skylounge Doubleree by Hilon Hoel CS Sfeervol resauran bar e or erras ooi uizic over. EYE Filuseu via zij ingang Bezoek he useu voor filhisorie of ga naar de bioscoop in he bijzondere EYE. Je kun hier ook diner e ooi uizic over IJ. Maak van e vor ev e reservering. Tel: Sis Koffiehuis Aangepas oile: nee

10 Roue De oude sad Lge van de roue: k Duur (zonder sops): in Parker: Parking Bijkorf OV: Tra,,, 9,, vanaf CS s Kaashuis & Souvirs Hri Willig Haringpakkersseeg 0hs, 0 LR Nassaukade Resauran Café in de Waag Nieuwark, 0 CR Kapiein Zeppos Gebed Zonder End, 0 HS Kalveror Kalversra -0 0 PD Resauran Blue Singel 0 WP Begijnhof Begijnhof 0, Rozgrac Wesersra Prinsgrac Keizersgrac Prinsgrac Keizersgrac Hergrac Raadhuissra Singel Hergrac Da Singel Ooserdokssra, 0 DK Nieuwezijds Voorburgwal Da / Raadhuissra Rokin D a P Darak Da De Ruyerkade, 0 AC Ooserdokskade, 0 AD Ooserdokskade, 0 AD C e n r a a l S a i o n CS Nieuwark 9 Museu Kalversra 9 0 PH Bijkorf Kich Da, 0 JS Leidsegrac Spui Singel Munplein Asel Rebrandplein Kburgerplein, 0 KK

11 UITGELICHT s Kaashuis & Souvirs Hri Willig Lif: nee Aangepas oile: nee Resauran Café in de Waag Lif: n.v.. In veel usea kun je ook ui e, de resaurans in bijvoorbeeld he Rijksuseu, Heriage Museu. Hier heb je ook aangepase oile. Ton Blans, werk bij de poliie Cru Drepelvrij. Kapiein Zeppos Lif: nee Aangepas oile: nee E resauran verborg in e seegje aanrader van de locals! Gezellig resauran in e hisorisch pand idd op de Nieuwark. Kalveror Resauran Blue Begijnhof Aangepas oile: nee bij zij ingang Lif: n.v. Aangepas oile: nee Mooi uizic over he cru van. E vrij klein resauran, aar he uizic is e drankje waard. Di hofje deer ui de Middeleeuw bied e oase van rus in he drukke cru. De ree aan de zijkan van he Begijnhof is rolsoeloegankelijk. Museu Bijkorf Kich Lif: pleaulif naar oile In he Museu leer u alles over de hisorie van. Daarnaas heef he useu e opbaar resauran, e gezellig erras e aangepas oile. Resauran e verschillde keuks leuk uizic. Wching bos - Magere brug, Paul Hoogeve, Flickr

12 Roue De Gracgordel Lge van de roue: k Duur (zonder sops): in Parker: Q-Park Museuplein OV: ra,, vanaf CS Sadhouderkade Leidsegrac Leidsesra Singel Munplein Rebrandplein Asel Rebrandplein Café Resauran Sanislavski Leidseplein, 0 PT Resauran de Balie Kleine-Garanplanso 0, 0 RR Overoo Leidseplein Leidseplein Hergrac Keizersgrac Holland Casino Max Euweplein, 0 MB Weeringschans Rijksuseu Museusra, 0 XX Vijzelsra Prinsgrac Nieuwe Spiegelgrac De Bazel Vijzelsra, 0 HL V o n d e l p a r k Tassuseu Hdrikje Hergrac, 0 CD Weeringschans Frederiksplein Museuplein Sadhouderkade P

13 UITGELICHT Café Resauran Sanislavski Lif: n.v.. Resauran de Balie Lif: pleaulif bij ree Aangepas oile: nee Di ooie resauran is gevesigd in e onuaal pand. He resauran is onderdeel van de Sadschouwburg. Holland Casino Rijksuseu Bij he Rijksuseu is ook e ooi resauran. Nieuwe Spiegelgrac Typisch se sra e aniek- cadeauwinkeljes. Voepad goed begaanbaar. De Bazel Lif: pleaulif bij ree Ondek e kleurrijke oude schkaer de oude sadsarchiev. Tassuseu Hdrikje Lif: raplif naar de verdieping, alle winkel nie oegankelijk door klein rapje He groose assuseu er wereld! Mijn oeder vind de Heriage erg ooi goed oegankelijk. Ook he Tropuseu is ooi. He Tassuseu was ineressan, aar er is e kleine lif nie alle eages zijn bereikbaar e rolsoel. Wel is er e raplif aanwezig voor de ussliggde eage. Mooi gebouw. Linda Pluiers, eigaresse van Sarbikes Ral, fies graag door e haar oeder die de zieke van PROMM heef. Me e rolsoelfies kunn ze sa door. Linda Pluiers, 0

14 Roue e kinder P Ooserdoksk ade Lge van de roue: k Duur (zonder sops): inu Parker: Parkeererrein Aris, Parking Cru Ooserdok of inder valide parkeerplas bij NEMO of Planage Kerklaan OV: Tra 9 vanaf CS of ra vanaf de Da Darak Prins Hdrikkade Ooserdok D a Nura Aris Magisra Planage Kerklaan -0, 0 CZ Micropia Planage Kerklaan, 0 CZ Café Resauran De Planage Planage Kerklaan, 0 CZ NEMO Ooserdok, 0 VX N i e u w a r k Valkburgersra Kburgersra Brasserie Plancius Planage Kerklaan, 0 CX W a e r l o o p l e i n Asel P Rebranplein Nieuwe Hergrac Aris A r i s Weespersra Planage Middlaan Hergrac Nieuwe Keizersgrac

15 UITGELICHT 9 Nura Aris Magisra Lif: n.v.. Micropia Café Resauran De Planage Lif: n.v.. He Arisplein is e nieuw rui opgeze plein waar Aris, Micropia, horecageleghed, flora fauna bij elkaar ko. Hier waan je je ines ev bui de sad, in e ogeving vol hisorie, nuur geluid van bijzondere vogels. NEMO Brasserie Plancius Lif: n.v.. Aangepas oile: nee Pickin he flowers of life, Eelco, 0. Flickr

16 Winkelsr, ark andere ips 0 Wesergasfabriek Weserpark Winkelsr waar he erdeel van de winkels zijn voorzi van e hellingbaan: W e s e rd o k Haarleerweg H Br ou we rs gr aa ac rle er di jk uka de 0 H grac aar le De e rs ra ersr ije a n r ka ra Haarleersra de al Haarleerdijk S i io Rozgrac C n Wes Ru Ce Na ssa Li nd ac rac ns ch al gr a gw ur l rb ge ra k Vo o Da ez i Raadhuis sra Da Pr B J b aco va nl nep kad Le e id s eg Le s id Sin g e a sr el n p l ein r ac dr ik ka os e rd o Mark: k Werlooplein de a-z 09:00 :00u er lo op le in Keize a-z 09:00 :0u. Sun :00 :0u. 0 Noorderark a 09:00 :00u. z 09:00 :00u. Alber Cuyp ark Ar Rebrandplein H e re n bu rs rge a r a A s el 9 g rac h rsgra Pla na ge i Mi a-z 09:00 :00u. s dd T Ke ark laa a-z 09:00 - :00u. n Dapperark ch a-z 0:00 - :00u. We e Sunday Marke Wesergasfabriek spe oo Prinse ngrac eerse zondag van de aand :00 :00u. er rsra Ov A s el Ma u r is kad e Oo se rpa rk Andere ips: pl ei n A Foodhall Sadhoude eu nd rk us Vo a elp rs ka de Bellayplein, 0 AT B Dasquare Souvirs M A H lk Va W Mu Ki ra s n e Roki a ukad Spui rs nke in 9 Bloeark, Singel S ingel N as s Herg rac Keizersgrac g Prinsgrac R oz rac O jds uw rach Tweede Tuindwarssra ade Nie eg Sin He Bl o Pie He ink r rac h i ze er sg r sg Pr i lani Ke Ege Heiligeweg gr Kalversra Nieuwdijk Da, 0 JS C Bihuis Muziekgebouw Pie Heinkade, 09 BR

17 Meropoolregio Kleine havsadjes De sadjes Monnickda, Volda and Eda war ooi bekd o hun visserij handel. Deze auhieke sadjes gev u de kans o haring e proev, he lev van de vissers e bekijk de unieke archiecuur e bewonder. 0,, naar Volda / Eda, naar Monnickda Spriner naar Alere Cru naar Alere De nieuwe sad E us voor s die van oderne archiecuur houd. Bezoek Alere ondek e sad die slecs 0 jaar jong is. Moderne archiecuur nuur gaan hand in hand, bezoek bijvoorbeeld de Oosvaardersplass. Voor he hur van scooobiel e scooobielroue door Alere, kun u conac opne e VVV Alere of Accessible Travel Neherlands. Spriner naar Zandvoor srand Craal Sion 0 Asel Sion naar Naard Vesingsad Brg e bezoek aan hevesinguseu in Naard. Deze oude vesingsad heef e rijke geschiedis is bezoc door vele koning keizers. He useu is grodeels oegankelijk voor rolsoelgebruikers. Srand Zandvoor In de le de zoer is de boulevard van Zandvoor zeker e bezoekje waard. Frisse xeeluc uigesreke srand. Gie van e lekkere aalijd e verfrissd drankje in van de rolsoeloegankelijke resaurans: Beachclub No. of resauran Thallassa. Beide resaurans hebb e rolsoeloegankelijk oile er zijn srandrolsoel e le. naar Flora Holland Aalseer Bollsreek De Meropool besla ook e deel van de Bollsreek. De populairse bloeuin van Nederland, he Keukhof, is goed oegankelijk voor s die slec er be zijn. In de le kun u Keukhof bezoek e bus vanaf Luchav Schiphol. E bloeveiling kun u gedurde he hele jaar bezoek bij Flora Holland Aalseer. Naas he fei d de bollsreek bekd sa o zijn bloe, kunn er ook ooie rondvaar geaak word op de Wesereinder Plass e Wesereinder rondvaar. Zij verell over de hisorie nuur rondo de er. De rondvaarbo zijn rolsoeloegankelijk. Vervoer ours kunn word georganiseerd in de Bollsreek.

18 COLOFON Coördinie: Veroniek Ma, Accessible Travel Neherlands Parners: Field Facors, Sarbikes Ral Concep idee: Veroniek Ma Teks: Veroniek Ma Vorgeving plegrond: Karina Peña Wilrik Kok, Field Facors Me dank aan: Sarbikes Ral Nu.Hier.Noord-Holland Nionale Veriging de Zonnebloe De Zonnebloe is er voor s e e lichaelijke beperking vanaf jaar. Zij ze zich in o conac e legg, aciviei e organiser vakanies ogelijk e ak. Alle s ipgevers die hebb eegewerk aan he realiser van deze gids. Nu.Hier. Noord-Holland Accessible Travel Neherlands E reis- advies bureau voor oegankelijke vakanie recreie in Nederland. Accessible Travel Neherlands help u e hoels, rondleiding, excursies, vervoer, hulpiddel hur inforie over oegankelijkheid van usea voor s e beperke obiliei. O aangepase vakanies in binn builand ogelijk e ak, werk Accessible Travel Neherlands sa e Landsede Buigewoon Reiz. Websie: Eail: Deze gids is ook online beschikbaar op de websie van Accessible Travel Neherlands. Heef u suggesies of operking die ons kunn help bij he verbeer van deze gids, suur deze dan naar Meer inforie over oegankelijk reiz in Nederland? Volg ons op: Facebook:Accessibleravelneherlands Insagra: Accessibleravelnl Disclaier Ondanks d de aueur van deze gids de inforie e groos ogelijke zorg heef sageseld, kan zij nie aansprakelijk word geseld voor onjuished, evuele schade, direc dan wel indirec, als gevolg van de aangebod inforie. Wegwerkzaahed verbouwing kunn de oegankelijkheid van de roues ips in deze gids beïnvloed. Accessible Travel Neherlands 0,

19

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

stjosephbuurt type begijn

stjosephbuurt type begijn sjosephbuur ype begijn sjosephbuur Buur me karaker Welkom in de nieuwe sjosephbuur. Een buur op hisorische grond, ook een buur me veel woon- en werkvoorzieningen. Me behoud van karaker, maar wel een nieuw

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz.

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz. Huurwoningen Venlo-Noord Schuroesraa - Rummerkampsraa - Zoumeerssraa - Adelborsensraa Schipperssraa - Schrijnwerkerssraa - Pelsmakerssraa Iniiaief en verhuur Archiec Onwikkeling en realisaie huur- en koopwoningen

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730 BF Heren SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Te koop 6 luxe woningen Brink 91-93 in Deventer

Te koop 6 luxe woningen Brink 91-93 in Deventer wonen in de heu Te koop 6 luxe woningen Brink 91-93 in Devener De Brink me zich vanui De Heu. 1 Inhoudsopgave 6 unieke woningen in De Heu 3 Kenmerken 4 De sad Devener 5 De hisorie van Brink 91, 92 en 93

Nadere informatie

NIEUWE STUDENTENKAMERS Kleine Kauwenberg 21 2000 Antwerpen

NIEUWE STUDENTENKAMERS Kleine Kauwenberg 21 2000 Antwerpen AG VESPA VERHUUR NIEUWE SUDENENKAMERS Kleine Kauwenberg 21 2000 Antwerpen AG VESPA verhuurt nieuwe studentenkamers in het hart van de studentenbuurt. De kamers liggen naast GAE 15, het zenuwcentrum van

Nadere informatie

www.tekakranen.nl Torenkranen Toptorenkranen Torenkranen op rupsonderstel 10 Ton/meterkranen

www.tekakranen.nl Torenkranen Toptorenkranen Torenkranen op rupsonderstel 10 Ton/meterkranen Verhuurprograa www.ekakranen.nl Torenkranen Toporenkranen Torenkranen op rupsondersel Ton/eerkranen Geache relaie Geache relaie, Di is de nieuwse ediie van he verhuurprograa van Teka Kranen. Lean Bouwen:

Nadere informatie

WERKCOLLEGE 1. 1.A Vrije val. 1.B Centrale botsing. Basketbal (toets oktober 2000)

WERKCOLLEGE 1. 1.A Vrije val. 1.B Centrale botsing. Basketbal (toets oktober 2000) Uiwekinen Wekcollee WERKCOLLEGE.A Vije al De ije al is een ewein an assapunen in de uu an he aadoppelak. Inloeden an de luch (wijin, wind) woden ewaaloosd. a) Sel de eweinseelijkin op oo een deelje in

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de VERSLAG TEN BEHOEVE VAN DE VERIFICATIEVERGADERING D.D. 27 AUGUSTUS 2015 OM 10.00 UUR EX ART. 137 FW Faillissemensverslag: Nummer: 5 Daum: 17augusus2015 Gegevens onderneming: de besloen Vennooschap me beperke

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

b/vw cai tel wtw Renvooi wand- en dakopbouw installatie kozijnen tekst omschrijving symbool omschrijving sanitair / keuken vloeropbouw berging

b/vw cai tel wtw Renvooi wand- en dakopbouw installatie kozijnen tekst omschrijving symbool omschrijving sanitair / keuken vloeropbouw berging Renvoo keuren vogens echnsche Omschrjvng wan- en akopbouw nsaae kozjnen eks omschrjvng symboo omschrjvng venerene spouw soae beon voor keur seen ze echnsche Omschrjvng opsepek wasmachne/wasroger cenrae

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Krachtpatsers. Jouw werkbladen. In NEMO. Ontdek zélf hoe de wereld werkt! Mijn naam: Krachtpatsers Groep 7-8 Leerlingen In NEMO versie 04-2014 1

Krachtpatsers. Jouw werkbladen. In NEMO. Ontdek zélf hoe de wereld werkt! Mijn naam: Krachtpatsers Groep 7-8 Leerlingen In NEMO versie 04-2014 1 Krachtpatsers Jouw werkbladen In NEMO Mijn naam: Mijn school: Ik zit in groep: Ontdek zélf hoe de wereld werkt! Krachtpatsers Groep 7-8 Leerlingen In NEMO versie 04-2014 1 Krachtpatsers Waarom stort een

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen.

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen. De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kroe lijnen. [p. 315] De ouden (d.w.. de Grieken) hebben eer juist opgeerkt dat soige eetkundige probleen vlak ijn, andere lichaelijk & weer andere lijnachtig,

Nadere informatie

Bouwgroep. Bouw mee en bepaal zelf hoe je wilt wonen. Wij bouwen samen 18 stadsappartementen in Europakwartier in Almere Poort

Bouwgroep. Bouw mee en bepaal zelf hoe je wilt wonen. Wij bouwen samen 18 stadsappartementen in Europakwartier in Almere Poort Bouwgroep Bouw mee en bepaal zelf hoe je wilt wonen Wij bouwen samen 18 stadsappartementen in Europakwartier in Almere Poort 2 Je eigen woning bouwen? Dat kan! Zelf bepalen hoe je woning eruit komt te

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

PROJECTWEEK BOVENBOUW HAVO dinsdag 20 december 2011

PROJECTWEEK BOVENBOUW HAVO dinsdag 20 december 2011 PROJECTWEEK BOVENBOUW HAVO dinsdag 20 december 2011 3 havo 4 havo 5 havo Excursie haven 9.00-14.00 CE MT NS VX Ckv: Boijmans van Beuningen Excursie Rotterdam 11.00 18.00 uur RH HF HH HS GN RS PR ML Stag.

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

Inhoud. Het begint...

Inhoud. Het begint... Inhoud 3 De gemeente Geffen 4 Nieuwbouwplan De Oorsprong 6 Vrijstaande woningen 8 Plattegronden vrijstaande woningen 10 2-onder-1 kapwoningen 12 Plattegronden 2-onder-1 kapwoningen 14 begint hier, bij

Nadere informatie

x 4,60en y 6,22. Dus de maximale gemiddelde winst is 6,22 euro per mat. Er worden dan 460matten per week geproduceerd. dw dq

x 4,60en y 6,22. Dus de maximale gemiddelde winst is 6,22 euro per mat. Er worden dan 460matten per week geproduceerd. dw dq 15 Differeie«re bladzijde178 16 a dw dq ˆ 1,5q2 8,25q W 550mae per week, dus q ˆ 5,5 dw dq ˆ 1,5 5,5 2 8,25 5,5 ˆ 0 qˆ5,5 Ui de sches volg da W maimaal is voor q ˆ 5,5. W ma ˆ 0,5 5,5 3 4,125 5,5 2 10

Nadere informatie

Smos goulashkroket Smos kaaskroket Smos saté varken of kip 4,50 Amerik. hamburger. 4,00 Smos garnaalballetjes 5,50 Hawaï- burger.

Smos goulashkroket Smos kaaskroket Smos saté varken of kip 4,50 Amerik. hamburger. 4,00 Smos garnaalballetjes 5,50 Hawaï- burger. Boeresmos Bicky spek hawaï Boerinnesmos 4,30 Boeresmos -patat Bacon burger Boeresmos -patat hawaï... Boereclub Bicky double chicken Smos goulashkroket Smos kaaskroket Smos saté varken of kip Amerik. hamburger

Nadere informatie

Deze site wordt binnenkort volledig geactualiseerd en gemoderniseerd.

Deze site wordt binnenkort volledig geactualiseerd en gemoderniseerd. Deze site wordt binnenkort volledig geactualiseerd en gemoderniseerd. Uit de Arnhemse Koerier Koorschool Arnhem kijkt met trots terug op een geslaagd minioptreden voor Pauline Krikke. Een grote boom bracht

Nadere informatie

MODERNE APPARTEMENTEN

MODERNE APPARTEMENTEN MODERNE AARTEMENTEN Lekker naar de stad ZWOLLE BRUISENDE STAD MET DORS KARAKTER Zwolle heeft alles wat je van een grote stad mag verwachten. Stappen, shoppen, sporten, het kan er allemaal! Maar het bijzondere

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland)

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland) 4 vsoopst wo t B (. Motr) - Vruurt - usur 10 usur 8 usur 6 usur 4 Oprtvr Wostt Br D Bor 20 7041 GL 's-hrr T 0314 66 29 68 F 0314 66 52 36 E.trot@wsr. Artt ERS Artt Postus 34 7060 AA Tror T 0315 32 30 70

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/18. 1b Dat zijn de punten (0, 0) en (1; 0,5). Zie de plot hiernaast.

C. von Schwartzenberg 1/18. 1b Dat zijn de punten (0, 0) en (1; 0,5). Zie de plot hiernaast. a G&R havo B deel 9 Allerlei uncies C von Schwarzenber /8 Zie de plo hiernaas b Da zijn de punen (0, 0) en (; 0,5) c Van de raieken van en li een enkel pun onder de -as d De raieken van en hebben de -as

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

J. Snitker. aantal vennootschappen onder firma en exploitatie van cafés en restaurants, Verwezen wordt naar het agemene deel, zie 1.1.

J. Snitker. aantal vennootschappen onder firma en exploitatie van cafés en restaurants, Verwezen wordt naar het agemene deel, zie 1.1. Gegevens onderneming Bart NAGEL h o d n VOF Grand Cafe Dichters FaiUissementsnum er 15/13/454 Daturr uitspraak 23ju1i 2013 Curator R. Kaas RC J. Snitker Activiteiten onderneming de heer Nagel is betrokken

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Lineaire en exponentiële verbanden

Hoofdstuk 1 Lineaire en exponentiële verbanden Hoofsuk Lineaire en exponeniële veranen lazije A: Geen lineair veran, als x me oeneem, neem y nie sees me ezelfe waare oe. B: Lineair veran, als x me oeneem, neem y sees me, oe. C: Geen lineair veran,

Nadere informatie

Actuele winterbandenverplichting in Europa

Actuele winterbandenverplichting in Europa Actuele winterbandenverplichting in Europa De regelgeving over de verplichting van winterbanden en sneeuwkettingen in Europa verandert continu. Om uzelf goed voor te bereiden op een veilige reis, vindt

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

Ontdek de musea van Ede

Ontdek de musea van Ede 12 oerlo museumijzer gemeene ede Ondek de muse vn Ede me hndige overzichskr Verbzen over Europ s mees veelzijdige egelcollecie nederlnds egelmuseum He Nederlnds Tegelmuseum heef de mees bijzondere en veelzijdige

Nadere informatie

Lesdoelen Karakter 1 e leerjaar

Lesdoelen Karakter 1 e leerjaar Lesdoelen Karakter 1 e leerjaar Blok 1 0 1 2 3 4 5 bevorderen hun fijnmotorische vaardigheden. maken kennis met de vier schrijflijnen: daklijn, plafondlijn, vloerlijn en kelderlijn hanteren een goede pengreep;

Nadere informatie

Inve ntarisati e Bestaande k enn is

Inve ntarisati e Bestaande k enn is Inve ntarisati e Bestaande k enn is Ra pp or ta ge Fe br ua ri/m aa rt 2 003 In samenwerking met en in opdracht van Projectdirectie PIA Ir. Jan-Pieter Papenhuijzen MTD MBA Drs. Tom Hoeben Barneveld, 7

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

Programma zomervakantie 2008 Thema: Milkshake

Programma zomervakantie 2008 Thema: Milkshake Proramma zomervakanie 2008 Thema: Milkshake Roerdam, juli 2008 Bese ouders, Deze zomervakanie is he hema als e milkshake van allerlei zonnie fanasische s. We verrass de kinder me verschillde sfer: Afrika,

Nadere informatie

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e.

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e. Krst vrpakkig 2014GE SH EN K VER PAKK IN GEN D Pur gsckvrpakkig is ar, Gv m lka. v g a v jd Krst is ti m s. ld r w d m gv r gkz m d ft k ac ap M i dat r d Daarm is t m -kurmrk d t lij t apar middl va dz

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

woorden met eer (heer) De /r/ is een plaagletter bij /eer/. volgwoord woorden met oor (oor) De /r/ is een plaagletter bij /oor/.

woorden met eer (heer) De /r/ is een plaagletter bij /eer/. volgwoord woorden met oor (oor) De /r/ is een plaagletter bij /oor/. Groep 5 Spelling Thema 1 Een plek om te werken De /f/ is de fietspompletter. Je hoort met f (fluit) /ffff/. De /v/ is van vlieg. Je hoort /vvvv/. met v (vis) woorden met aar (jaar) luisterwoord woorden

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur Trends in de inzendingen De essenies van drie jaar NK ICT Archiecuur He Nederlands Kampioenschap ICT Archiecuur is voor he eers georganiseerd in 2004 en heef o nu oe geleid o 25 archiecuurbeschrijvingen.

Nadere informatie

31 betaalbare woningen met tuin in het centrum

31 betaalbare woningen met tuin in het centrum 31 betaalbare woningen met tuin in het centrum Jouw thuis in Het Vledder, Meppel 2 Winkelen in het historische stadshart 3 3 Greijdanus Meppel ra at VVV-ANWB Winkel Aktiesport Kijkshop Centrum Meppel Fair

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl LEESHUIS Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na eenheid 1 (Heks Snuifiepuifie)

Nadere informatie

Wij willen u vragen niet vooruit te gaan werken/oefenen. Er kan dan verwarring ontstaan bij het kind. Wij willen dit graag voorkomen!

Wij willen u vragen niet vooruit te gaan werken/oefenen. Er kan dan verwarring ontstaan bij het kind. Wij willen dit graag voorkomen! In dit document kunt u lezen wat de kinderen leren in elke kern. In de eerste zes kernen zal dit voornamelijk ingaan op het aanleren van woorden en letters. In de laatste kernen komt het lezen al wat meer

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Almere Van der Valk Hotel Veluwezoom 45, 1327 AK Almere Betaling: Snellaadabonnement The New Motion of Essent Openingstijden: 24/7 Outlets: 2

Almere Van der Valk Hotel Veluwezoom 45, 1327 AK Almere Betaling: Snellaadabonnement The New Motion of Essent Openingstijden: 24/7 Outlets: 2 Almere Veluwezoom 45, 1327 AK Almere Alphen aan den Rijn Nissan dealer Van Leijden Koperweg 1, 2401 LH Alphen aan den Rijn Betaling: Gratis Amersfoort Schipper Bosch Maanlander 14, 3824 MP Amersfoort Betaling:

Nadere informatie

You, Me, Electricity. Jouw werkbladen. In NEMO. Naam:

You, Me, Electricity. Jouw werkbladen. In NEMO. Naam: You, Me, Electricity Jouw werkbladen In NEMO Naam: School: Klas: k Ontde e zélf ho ld re de we t! werk You, Me, Electricity Onderbouw VO Leerlingen In NEMO versie 04-2014 1 You, Me, Electricity Hallooooo!!!!

Nadere informatie

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 2. Gemeenschapshuis De Nachtegaal, Van den Bergstraat 4, 4885

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Uniek wonen in de Valuwe, Cuijk 26 huurappartementen en 11 huur eengezinswoningen aan de Goudenrijderstede, Valuwsedijk en Angelotstede

Uniek wonen in de Valuwe, Cuijk 26 huurappartementen en 11 huur eengezinswoningen aan de Goudenrijderstede, Valuwsedijk en Angelotstede Uniek wonen in de Valuwe, Cuijk 26 huurappartementen en 11 huur eengezinswoningen aan de Goudenrijderstede, Valuwsedijk en Wonen in het hart van de Valuwe Als oudste uitbreidingsk van Cuijk kenmerkt de

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Hoe kan functiedifferentiatie kansen bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe kunnen daarmee (toekomstige) personeelstekorten

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop Deze bouwse beva beselnr. - 55 cabine NS 2530-5556 huif NS 2530-5558 bufferbalk open (2x) - 5559 bufferbalk dich; virine (2x) - 5560 vacuüm gevormde cabine ramen - 5561 geës rooser.b.v. venilaor op huif

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

fit BOUMAN MAKELAARDIJ Hazelaardreef 83 te Vlaardingen-Holy NVM Ploni F. Bouman - de lvolf Register makelaar - taxateur

fit BOUMAN MAKELAARDIJ Hazelaardreef 83 te Vlaardingen-Holy NVM Ploni F. Bouman - de lvolf Register makelaar - taxateur BOUMAN MAKELAARDJ Poni F. Bouman - de Vof Regiser makeaar - axaeur Hazeaardreef 83 e Vaardingen-Hoy Bouman Makea"ardij Riouwaan 56 3131 NL Vaardingen fit NVM Teefoon: OO -2342693 Fax: OLO-23429 16 BTW:

Nadere informatie

Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl. Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10.

Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl. Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10. CLASSIS NOORD: vgk Assen e.o. Oase www.vgk-assen.nl Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl in: De Maasstee, Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10.00

Nadere informatie

STADSHERBERG - DE BROUWERIJ. Rik van den Elzen en Leon Leeftink. ketelzaal - café - bar

STADSHERBERG - DE BROUWERIJ. Rik van den Elzen en Leon Leeftink. ketelzaal - café - bar ketelzaal - café - bar Het Tivoli complex is in acht eeuwen historie achtereenvolgens getransformeerd van klooster naar weeshuis, V huis, en uiteindelijk tot poppodium. a het vertrek van het poppodium

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie