Stammershoefstraat Toen en nu. LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... Jaargang 1 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stammershoefstraat Toen en nu. LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... Jaargang 1 november 2014"

Transcriptie

1 01 Stammershoefstraat Toen en nu LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... 1 Jaargang 1 november 2014

2 Inhoud 03 Beste lezer 04 Stammershoefstraat Toen en nu 06 Parlementaire enquêtecommissie 06 Waar gaat uw huur naar toe? COVER Dit bronzenbeeld getiteld Een nieuwe woning! is in 1971 vervaardigd door Marcus Ravenswaaij ( ). De vrouw houdt triomfantelijk de sleutel van hun nieuwe huis omhoog en de man draagt een klein kind. Bouwvereeniging Volksbelang schonk het beeld ter gelegenheid van haar 60-jarig jubileum aan de Viaanse gemeenschap en sindsdien staat het op de hoek van de Burg. Jhr. Hoeufftlaan Hogelandseweg. 08 Winnaar Preventiecup Inbraakpreventie succesvol 09 Vijfheerenlanden, een wijk om trots op te zijn! 10 Het Servicebureau Wij helpen u graag! 11 Hoe meldt u een klacht? 12 Nieuwe gevels LEKSTEDEwonen pakt aan! COLOFON eigenplek is een uitgave van LEKSTEDEwonen te Vianen en verschijnt in een oplage van stuks. eigenplek wordt verspreid onder alle huurders en relaties van LEKSTEDEwonen. LEKSTEDEwonen Bezoekadres : Hogelandseweg CW VIANEN Ut Postadres : Postbus ED VIANEN Ut Telefoon : (0347) Website : Redactie LEKSTEDEwonen - VIANEN Ut Ed de Groot, Ilona Berndsen, Miranda Versluis en Vincent Beringen. Fotografie en illustraties Vincent Beringen en LEKSTEDEwonen. Gemeentearchief Vianen: pagina 4. Winand Stut: pagina design: pagina 10. Ontwerp, creatie en realisatie Ronald Wassink 13 Asbest in uw woning? 14 Huis Zoudenbalch 15 Kennismaken met... Opzichter Charly Markwat 16 Werk in uitvoering 17 Kunst in de Vijfheerenlanden 18 Vragen & Antwoorden LEKSTEDEwonen, november 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enig wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEKSTEDEwonen. 2

3 Beste lezer Terug... van weggeweest! 4 Hierbij bied ik u de eerste uitgave van ons nieuwe bewonersblad aan: eigenplek. Regelmatig horen wij van onze bewoners dat zij ons bewonersblad erg op prijs stelden en het eigenlijk missen. Tot voorjaar van 2011 hebben wij het Volksbelang Nieuwsbulletin uitgegeven. Sinds september 2011 gingen wij verder met ons werk onder de naam LEKSTEDEwonen, met meer nieuws en informatie op een nieuwe website. Het gemis van een papieren bewonersblad bleef... Daarom hebben wij besloten om deze vorm van bewonersinformatie nieuw leven in te blazen. Ik ben er trots op u deze nieuwe uitgave aan te bieden. 12 N I E U W E W E G Met eigenplek slaan wij een nieuwe weg in, die aansluit op de veranderende omstandigheden in de maatschappij, de sector en de vraag van onze huurders: alle informatie nu ook op een eigenplek in ons bewonersblad. Deze nieuwe koers komt ook tot uiting in het nieuwe Ondernemingsplan van LEKSTEDEwonen. Hierin staan onze ambities en voornemens voor de periode tot en met Momenteel zijn wij druk bezig met de afronding ervan en ik verwacht dat het Ondernemingsplan eind 2014 gepubliceerd is. Ik hoop dat deze vernieuwde uitgave en de artikelen u aanspreken. Komende maanden werken wij aan de verdere invulling van eigenplek. Heeft u suggesties, ideeën of opmerkingen voor het volgende bewonersblad, dan nodig ik u uit dat kenbaar te maken via Ik wens u veel leesplezier! Ed de Groot Directeur-bestuurder 15 3

4 Stammershoefstraat Toen en Nu Voor velen een vertrouwd straatbeeld; de flats aan de Stammershoefstraat. Over een paar jaar verandert dat beeld echter ingrijpend. In juni hebben de 42 bewoners namelijk te horen gekregen dat LEKSTEDEwonen van plan is om hun woning te slopen. Deze plannen zijn in overleg met de Bewonerscommissie ontstaan en tijdens de huisbezoeken met alle bewoners verder besproken. Wat zijn de plannen en wat vindt de voorzitter van de Bewonerscommissie van de spannende tijd die aanbreekt voor de bewoners? Woningnood In 1958 zijn de twee flats aan de Stammershoefstraat als eerste hoogbouw in Vianen gebouwd. De flats bestaan uit 14 benedenwoningen en 28 maisonnettes. De benedenwoningen hebben vijf kamers en de maisonnettes hebben vier kamers en een zolder. Bouwvereeniging Volksbelang bouwde deze flats destijds als reactie op de woningnood. Net na de oorlog was er een grote behoefte aan woningen en vooral in de omgeving van de Stammershoefstraat was de vraag groot. Dit kwam mede door de daar gevestigde fabrieken, zoals de Bonna en de Gulf. De eerste bewoners van de Stammershoefstraat waren dan ook veelal arbeiders van deze fabrieken. Toen in de wijk De Hagen zogenaamde industriewoningen werden gebouwd, waar arbeiders met voorrang mochten gaan wonen, kwam er vanuit hen minder vraag naar de woningen in de Stammershoefstraat. De toekomst In de loop van de tijd zijn de woningen verouderd en voldoen nu minder aan de huidige wooneisen. De woningen hebben relatief kleine kamers en in de gevels zitten diverse scheuren. In samenspraak met de Bewonerscommissie is bekeken welke mogelijkheden er zijn om het gebouw zowel bouwkundig als qua indeling weer aan te laten sluiten bij de eisen van deze tijd. Renoveren bleek al snel niet haalbaar en niet de oplossing voor de langere termijn. Uiteindelijk bleef er nog één plan over: het slopen van beide gebouwen en nieuwbouw terugplaatsen. Na de druk bezochte bewonersbijeenkomst in juni zijn alle bewoners ook persoonlijk geïnformeerd over de plannen. Vragen die zij hebben gesteld: verhuis ik naar een andere woning? wil ik terug naar een nieuwe woning aan de Stammershoefstraat? en wanneer zijn de nieuwe woningen klaar? 4

5 Een spannende tijd breekt aan waarin LEKSTEDEwonen de huidige bewoners zo goed mogelijk probeert te begeleiden. In samenspraak met de Bewonerscommissie is een sociaal plan opgesteld om de rechten en plichten van de bewoners vast te leggen. Zo hebben alle bewoners bijvoorbeeld een terugkeergarantie. Dit houdt in dat er voldoende nieuwe woningen worden teruggebouwd om alle huidige bewoners een woning in het nieuwbouwplan te kunnen aanbieden. Speeltuin Aan de achterzijde van de Stammershoefstraat bevond zich jarenlang een grote speeltuin. Deze speeltuin werd beheerd door de Speeltuinvereniging Vianen. Deze vereniging werd in 1954 opgericht met als doel: De gezonde drang tot beweging, die in kinderen leeft, in goede banen te leiden door hun nuttige en aangename bezigheden te verschaffen. Dit deed de vereniging door het in stand houden van een speeltuin en het organiseren van activiteiten voor kinderen, zoals sportdagen, voetbalwedstrijden en kinderspelen. Aan de speeltuin was opa Havers onlosmakelijk verbonden. De heer Havers was de beheerder van de speeltuin en is een man die vele inwoners uit Vianen zich nog herinneren. Al was het maar om de mooie verhalen die hij altijd kon vertellen! Na 1964 kreeg de vereniging steeds minder leden en werd de vereniging in 1968 opgeheven. Dat was ook de tijd waarin de speeltuin snel achteruit ging: er werd weinig onderhoud gepleegd en de speeltuin verpauperde. Uiteindelijk is de speeltuin gesloten en is er een skatebaan gemaakt. Later heeft de skatebaan plaatsgemaakt voor de nieuwbouw van de wijk Blankenborch. De plannen Voor de vervangende nieuwbouw heeft SVP Architectuur en Stedenbouw uit Amersfoort allereerst een stedenbouwkundige visie opgesteld (zie onze website). LEKSTEDEwonen heeft hierbij als voorwaarde gesteld dat minimaal hetzelfde aantal woningen teruggebouwd moet worden en we wilden een gevarieerd woningaanbod: zowel eengezinswoningen als appartementen voor verschillende soorten huishoudens. Eind november hebben wij de verder uitgewerkte stedenbouwkundige visie ook gepresenteerd aan omwonenden en overige belangstellenden. Op z n vroegst wordt er vanaf begin 2016 gestart met de sloop, waarna de bouw van de woningen kan starten. Vooralsnog zijn de plannen nog niet definitief, maar dat het straatbeeld gaat veranderen dat is één ding wat zeker is! Betty Florie De Bewonerscommissie Betty Florie woont sinds 2003 aan de Stammershoefstraat. Haar keuze om hier te gaan wonen was snel gemaakt en het voelde direct goed, zo vertelt ze. [ ] Ik hou van oude woningen die sfeer uitstralen en dat is precies wat de Stammershoefstraat doet. Toch heeft Betty in de loop van de tijd wel gemerkt dat de bewoners en de buurt veranderen, maar ook dat huizen steeds meer gaan mankeren. Betty: En door de nieuwbouw in Blankenborch is er een schril contrast ontstaan tussen oud en nieuw. Toen de Bewonerscommissie Stammershoefstraat in 2013 werd opgericht heeft Betty zich bewust aangemeld. Ik vind het namelijk erg belangrijk dat de belangen van de bewoners goed behartigd worden en daarnaast leer je er ook veel van. Inmiddels is ze voorzitter van de commissie geworden en daarbij probeert ze dat doel te verwerkelijken. Dit betekent dat ze moet weten wat er bij de bewoners leeft en heeft ze regelmatig contact met hen. Je praat veel met elkaar over de aankomende sloop en dat zorgt voor verbondenheid, aldus Betty. 5

6 Parlementaire enquêtecommissie Waar gaat u Woningcorporaties zijn sinds 1995 zelfstandige bedrijven met een opdracht vanuit de overheid. Die opdracht is gericht op het bieden van goede huisvesting aan mensen die niet kunnen of niet willen kopen. Voor degenen die niet kunnen kopen hoort daar ook een betaalbare huurprijs bij. Ruim 100 jaar geleden hebben mensen zich ingezet om vanuit particulier initiatief woningcorporaties op te richten. Parlementaire enquêtecommissie De afgelopen jaren hebben een aantal woningcorporaties helaas activiteiten verricht die niet bij deze oorspronkelijke taakstelling hoorden. We kennen daar allemaal de voorbeelden en vooral de afloop van, zoals het enorme financiële verlies van Vestia uit Rotterdam (met zogenoemde derivaten). De Tweede Kamer heeft daarom een parlementaire enquêtecommissie aangesteld, die afgelopen jaar diepgaand onderzoek heeft gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek zijn eind oktober in een rapport bekend gemaakt. Vanuit de Regering heeft dit geleid tot het voornemen om de regelgeving voor woningcorporaties flink aan te scherpen. Debacles als bij Vestia mogen terecht nooit meer plaatsvinden. Corporaties moeten zich meer concentreren op hun kerntaak en daarvoor komen veel nieuwe voorschriften. Net als vroeger, toen corporaties ook aan een grote hoeveelheid regels gebonden waren. Regels en voorschriften Is dat erg? Nee, want het is goed als woningcorporaties verstandig met het geld (van huurders) omgaan. Het is wel jammer dat het uitvoeren van die nieuwe regels en voorschriften erg veel tijd gaat kosten. Onze medewerkers kunnen hun beschikbare tijd maar één keer inzetten. Dankzij de verkeerde voorbeelden in de sector zal een deel van onze tijd aan regels en voorschriften besteed moeten worden. Wij hadden liever gezien dat de regels en voorschriften in het bijzonder waren opgelegd aan die corporaties waar dingen fout zijn gegaan. Want heel veel corporaties doen hun werk juist goed. En in dat verband hadden wij de tijd van onze medewerkers liever besteed aan ons werk; betaalbaar wonen in Vianen en de regio. Maandelijks betaalt u huur voor uw woning, maar wat doet LEKSTEDEwonen met deze huuropbrengst? In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over de inkomsten en uitgaven, maar onze financiën laten zich het beste toelichten aan de hand van de besteding van de huuropbrengsten. De kale huurprijs van onze woningen was in 2013 gemiddeld 440,- per maand. Ons huishoudboekje zag er in geld en procentueel als volgt uit. Rentekosten Dit is de rente die we betalen vanwege de leningen waarmee ons huidige woningbezit en ook de nieuwbouw(projecten) gefinancierd is. Van elke euro die binnenkomt wordt 25,5 eurocent besteed aan rentelasten. Belastingen, verzekeringen, verhuurdersheffing en saneringssteun Dit geld dragen we bij aan belastingen (zoals Onroerend zaakbelasting en rioolbelasting) en verzekeringspremies voor onze woningen en gebouwen. Daarnaast zijn we tegenwoordig Verhuurdersheffing verschuldigd aan de Rijksoverheid en moeten we bijdragen voor steun aan andere corporaties. Dit soort kosten laten zich niet beïnvloeden en zullen de komende jaren verder stijgen. Kosten organisatie Naast personele kosten gaat het bijvoorbeeld ook om de kosten van automatisering en huisvesting. Een deel van deze totale kosten wordt besteed aan personele inzet voor nieuwbouw van woningen en groot onderhoudsprojecten, ongeveer 30% van de totale personeelskosten. Onderhoudskosten Dit betreffen de kosten voor alle soorten van onderhoud. Te denken valt aan kosten 6

7 w huur naar toe? Huishoudboekje LEKSTEDEwonen Kostensoorten Gemiddelde Totale huur- Procentueel huurprijs opbrengsten x 1.000,- Rentekosten ,5 Onderhoudskosten ,5 Belastingen en verzekeringen ,1 Verhuurdersheffing en saneringssteun ,8 Personeelskosten ,3 Beheerkosten ,0 Sociaal beheer / leefbaarheid ,2 Investeringen, aflossingen leningen en ,6 vennootschapsbelasting Saldo % van reparatieverzoeken, planmatig onderhoud zoals schilderwerk, maar ook vanwege contracten voor de installaties die in woningen en woongebouwen aanwezig zijn. Zo blijven de woningen in goede staat. Rentekosten Onderhoudskosten Belastingen en verzekeringen Verhuurdersheffing en saneringssteun Personeelskosten Beheerkosten Sociaal beheer/leefbaarheid Investeringen, aflossingen, leningen en vennootschapsbelasting Sociaal beheer/leefbaarheid Dit zijn de gemaakte kosten op gebied van veiligheid, welzijn en zorg en andere kosten die te maken hebben met verbetering van leefbaarheid in wijken en buurten. 28,6% 25,5% Investeringen, aflossingen leningen en vennootschapsbelasting De rest van de inkomsten uit huur wordt besteed aan het investeringen in nieuwbouw en het aflossen van geldleningen. In 2013 was LEKSTEDEwonen per saldo geen vennootschapsbelasting verschuldigd. 2,2% 6,0% 17,5% Wilt u meer lezen over de geleverde prestaties en (financiële) resultaten? U vindt het jaarverslag 2013 op onze website. 12,3% 3,8% 4,1% 7

8 Winnaar Preventiecup Gezamenlijke inbraakpreventie succesvol De gemeente Vianen, politie en LEKSTEDEwonen werken sinds najaar 2012 intensief samen om het aantal inbraken in Vianen te verminderen en bewoners bewust te maken van (inbraak)preventie. De verschillende acties hebben sindsdien geleid tot een daling van het aantal inbraken met ruim 25 procent én zijn beloond met de Preventiecup Woningcorporaties Minister Opstelten kwam deze Preventiecup persoonlijk overhandigen. Impact woninginbraken Het aantal woninginbraken in Midden-Nederland is te hoog en de impact van een inbraak op bewoners is groot. In Nederland wordt gemiddeld 250 keer per dag ingebroken. In Vianen Op 23 september overhandigde minister Opstelten van werd er afgelopen jaar 118 keer geprobeerd om in te breken, Veiligheid en Justitie de Preventiecup aan LEKSTEDEwonen. waarvan 80 gevallen succesvol waren. Om hier iets aan te doen Bij deze uitreiking waren ook onze Viaanse samenwerkingspartners aanwezig. werken 41 gemeenten (in de regio Utrecht, Gooi en Vechtstreek en de provincie Flevoland), de politie en Openbaar Ministerie samen. De Taskforce woninginbraken heeft daarom de Met de film Dé sleutel tegen woninginbraak! lieten wij de Preventiecup gelanceerd: Een prijs voor het meest gedegen jury en de minister zien hoe wij samen met de gemeente, en verfrissende initiatief van woningcorporaties om woninginbraken tegen te gaan en de woonveiligheid te verbeteren. LEKSTEDEwonen doet op drie manieren aan inbraakpreventie politie en bewoners de inbraken in Vianen intensief aanpakken. en signalering: het verzorgen van technische aanpassingen LEKSTEDEwonen in woningen en woongebouwen, het geven van informatie De jury koos LEKSTEDEwonen als unanieme winnaar met en advies én participatie met bewoners. een schoolvoorbeeld van de integrale aanpak en een goede Deze film geeft kort en krachtig aan welke maatregelen samenwerking tegen woninginbraken. wij zoal inzetten: extra aandacht voor senioren en hulp- 8

9 Vijfheerenlanden, een wijk om trots op te zijn! De Vijfheerenlanden is een wijk in beweging: met veel bewoners, woningen, projecten en activiteiten. Sinds 2009 werken de gemeente Vianen en LEKSTEDEwonen aan de wijkvernieuwing en het verbeteren van de leefbaarheid. Dit doen wij door de gebouwen aan te pakken tijdens het groot onderhoud en door leefbaarheidsmaatregelen te nemen. Zo zijn wij november 2013 gestart met de leefbaarheidspilot. Met al deze inspanningen wordt de Vijfheerenlanden weer een buurt waar het plezierig wonen is en de bewoners trots op kunnen zijn én blijven. behoevenden, het plaatsen van barrièrestangen, actieve informatieverstrekking, organiseren van informatieavonden, clinics en wijkschouwen en we plaatsten sinds eind jaren 90 al inbraakwerend hang- en sluitwerk in onze woningen. Successen voortzetten We zijn trots dat de jury de inspanningen van LEKSTEDEwonen en samenwerking met de partners heeft beloond met de Preventiecup. Dit succes en de daling van het aantal inbraken met ruim 25% willen we natuurlijk voortzetten, maar dat kunnen we niet zonder hulp van onze bewoners. Bewoners kunnen zelf belangrijke preventiemaatregelen nemen, waarmee de kans op een inbraak meer dan halveert. Meer informatie over inbraakpreventie is te vinden op onze website en op Bekijk de volledige film en de trailer van Dé sleutel tegen woninginbraak! op Foto links vlnr: Frits van der Kuil (Lid Huurdersberaad), Miranda Versluis (Medewerker Sociaal Beheer en Participatie), Arie Baauw (Voorzitter Huurdersberaad), Ilona Berndsen (Manager Wonen), Wim Groeneweg (Burgemeester Vianen), Ed de Groot (Directeur-bestuurder), Ivo Opstelten (Minister Veiligheid en Justitie), Iwan Bos (Adviseur openbare orde en veiligheid Vianen), Titia Cnossen (Juryvoorzitter en Burgemeester Woudenberg), Vincent Beringen (Stafmedewerker Wonen), Bart van der Horst (Wijkchef politie Vianen). Leefbaarheidspilot Hierbij zijn wij strakker gaan handhaven op de huisregels en vragen meer naleving van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Niet alleen om de leefbaarheid te verhogen, maar ook om de veiligheid te waarborgen. Concreet betekent dit dat bewoners van de Donjon en de Vijfheerenlanden geen spullen meer op de galerij, in de bergingsgang of algemene ruimte mogen plaatsen. Wordt dit toch gedaan dan spreken wij de betreffende bewoner(s) hierop aan. Wordt hier niet op gereageerd, dan gaan wij uiteindelijk de verwijderingskosten in rekening brengen. Resultaten Om goed te beginnen hebben de gemeente Vianen en LEKSTEDEwonen oktober 2013 een grootschalige schoonmaaken opruimactie uitgevoerd. Nu de pilot een jaar loopt merken wij dat er veel minder meldingen binnenkomen en bewoners zich beter aan de afspraken houden. Omdat we ook graag wilden weten wat de bewoners van ons strakkere beheer vonden, hebben wij in mei via onderzoeksbureau USP een enquête afgenomen. In totaal hebben 174 bewoners van de Vijfheerenlanden meegewerkt aan dit onderzoek en de resultaat mogen er zijn. Meer dan helft van de bewoners vindt dat de leefbaarheid is verbeterd. Daarnaast geeft bijna iedereen aan dat zij het eens zijn met de nieuwe werkwijze en zich kunnen vinden in de woonafspraken. Goed vervolg. Dit mooie resultaat is voor ons aanleiding om de pilot door te zetten en te verankeren in ons reguliere leefbaarheidsbeleid voor de Vijfheerenlanden en de Donjon. Daarnaast bekijken wij bij welke complexen in Vianen deze aanpak ook effect kan hebben. 9

10 Het Servicebureau Wij helpen u graag! Klemt een deur in huis, lekt het toilet of doet de verwarming het niet? Het Servicebureau helpt u graag als er zaken in uw woning niet goed functioneren of defect zijn. Hoe ziet een werkdag van medewerkers Brigitte van Rheenen en Claudia de Leur er uit? Welke handige tips hebben zij en hoe kunt u het Servicebureau bereiken? Een dag bij het Servicebureau Een groot deel van het werk bestaat uit het aannemen en verwerken van reparatieverzoeken. Deze verzoeken kunnen binnenkomen via de mail, telefonisch of door een bezoek aan ons kantoor. Afhankelijk van de aard van het verzoek nemen de medewerkers contact op met een aannemer of plannen ze een bezoek in van onze eigen servicedienst. Hierbij streven zij ernaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen, zeker als er sprake is van een spoedgeval, zoals buitensluiting of melding van een gaslucht. Ook adviseren zij bewoners over kleine verbouwingen en ondersteunen ze de opzichters bij administratieve taken. Brigitte en Claudia: Van tevoren weet je nooit hoe de dag eruit ziet en soms is het hectisch druk, maar dat maakt het werken bij het Servicebureau juist zo leuk! Een tip voor het najaar? Jazeker, maak je dakgoten tijdig schoon en voorkom daarmee lekkage. Vooral in het najaar, als er veel blad in de goten valt, is het erg belangrijk om de dakgoten schoon te maken. Doe je dit niet op tijd dan overstromen de goten en kan er lekkage in huis ontstaan. En dat wil toch niemand?! Bewoners denken vaak dat dit door LEKSTEDEwonen wordt gedaan, maar het is echt de verantwoordelijkheid van de huurder. Voor bewoners in seniorenwoningen geldt een uitzondering: daar maken wij als service de dakgoten wel schoon. Geen warm water of verwarming? Komt er geen warm water uit de kraan of doet de verwarming het niet? Dit is natuurlijk erg vervelend, maar vaak makkelijk te voorkomen. De CV-combiketel zorgt namelijk alleen voor warm water en verwarming als de waterdruk voldoende is. Of er sprake is van voldoende druk kunt u op de meter aflezen: Staat de meter in het groene vlakje? Dan is er voldoende waterdruk. Staat de meter in het rode vlakje? Dan moet de ketel worden bijgevuld. Dit kunt u gemakkelijk zelf doen (zie kolom hiernaast: uw CV bijvullen ). T I P: Vo o r ko m l e k kage: maak dakg o te n t i j d i g schoon! Als dit niet werkt kunt u contact opnemen met Eneco ( ) of Feenstra ( ). Zij sturen dan een monteur om de storing op te lossen. Mocht de monteur constateren dat de storing wordt veroorzaakt door een te lage waterdruk, dan worden de kosten aan u doorberekend. Kijk dus altijd of u zelf dit probleem kunt oplossen, want dat is toch zonde van de kosten! Bewoners van seniorenwoningen kunnen voor het bijvullen van de ketel contact opnemen met LEKSTEDEwonen. Voor bewoners in de hoogbouw geldt dat zij direct naar Feenstra mogen bellen als de verwarming het niet doet. Hoe is het Servicebureau te bereiken? Op alle werkdagen van 8.00 tot uur en van tot uur (vrijdagmiddag zijn wij gesloten). Als u (0347) belt en kiest voor optie 1, komt u direct bij het Servicebureau uit. Nog makkelijker is om uw reparatieverzoek in te dienen via wij nemen uw verzoek dan gelijk in behandeling. Overigens is LEKSTEDEwonen voor spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar. Buiten kantoortijden en op feestdagen wordt u dan doorgeschakeld naar de meldkamer, die de melding afhandelt.

11 Hoe meldt u een klacht? Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze dienstverlening steeds te verbeteren. Iedere klacht nemen wij in behandeling en proberen die, binnen onze mogelijkheden en in overleg met de bewoner(s), op te lossen. Maakt u geen melding van uw klacht, dan weten wij het niet en kunnen wij ook niet aan een oplossing werken! We kennen verschillende soorten klachten. Technische verzoeken c.q. klachten Het komt wel eens voor dat er iets in of aan uw woning moet worden gerepareerd. Wij noemen dit geen klacht maar een reparatieverzoek. U kunt een reparatieverzoek het beste indienen bij ons Servicebureau. De medewerkers van het Servicebureau helpen u graag verder. Overlastklachten Ervaart u overlast, ga dan een gesprek aan met de veroorzaker(s). Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Als uw gesprek met de overlastveroorzaker(s) geen effect heeft of u er samen niet uitkomt, meldt dit dan schriftelijk bij LEKSTEDEwonen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Meldingsformulier overlast op onze website. Vermeld waaruit de overlast bestaat, wanneer deze plaatsvindt, wat u er zelf al aan gedaan heeft om tot een oplossing te komen en wat u van ons verwacht. Onze woonconsulent beoordeelt uw verzoek en neemt hierover contact met u op. Klachten over LEKSTEDEwonen Toch kan er altijd iets verkeerd gaan, kunt u ontevreden zijn over de manier waarop u te woord bent gestaan of over de oplossing van een klacht. Laat het ons weten, zodat wij samen met u een oplossing kunnen vinden. Bent u onverhoopt dan nog niet tevreden over de afloop, dan kunt u onze Klachtencommissie inschakelen. Meer informatie vindt u op Uw CV bijvullen (eengezinswoningen) 1. Zet de kamerthermostaat zo laag mogelijk en laat de CV afkoelen tot ongeveer 40 graden Celsius. 2. Draai alle radiatoren open. 3. Haal de stekker van de CV uit het stopcontact. Laat de ketel minimaal een kwartier afkoelen. 4. Bevestig de bijvulslang goed aan de waterkraan. Vul de slang langzaam met water (houd het andere slangeinde boven een emmer) tot de slang vol met water zit en de lucht uit de slang is verdwenen. De kraan sluiten en de slang dichtknijpen. 5. Bevestig de volle slang aan de vul/aftapkraan en zet deze goed vast; draai eerst de kraan open en daarna de vul/aftapkraan door deze een kwartslag te draaien met de sleutel. Ga door met vullen tot de wijzer van de waterdrukmeter op ongeveer 2 bar staat. 6. Draai de waterkraan dicht en daarna de vul/aftapkraan door deze een kwartslag te draaien. Laat de vulslang nog even zitten. 7. Door het vullen komt er lucht in de CV. Zet daarom de pomp even aan door de stekker in het stopcontact te doen voor ongeveer 5 minuten en trek dan de stekker er weer uit en wacht 15 minuten. Ontlucht daarna de CV zoals is beschreven bij ontluchten. Als de waterdruk toch onder de 1,5 bar zakt, moet u de CV alsnog bijvullen zoals hierboven beschreven. Twee keer bijvullen moet voldoende zijn om een goede waterdruk te krijgen. 8. Controleer of de waterkraan en de vul/ aftapkraan dicht zijn. De slang zo dicht mogelijk bij de vulkraan dichtknijpen en losmaken. Denk aan het water dat in de slang zit! Laat de slang boven de emmer leeglopen en steek de stekker weer in het stopcontact zodat de circulatiepomp ingeschakeld wordt. U kunt daarna de kamerthermostaat weer op de gewenste temperatuur zetten. Controleer de waterdruk nog een keer. Loopt de waterdruk snel op tot boven de 2,5 bar, dan is waarschijnlijk het expansievat kapot. Neem in dat geval contact op met Eneco of Feenstra. 11

12 Nieuwe gevels LEKSTEDEwonen pakt aan! De gevels van de woningen aan de Meeuwenstraat, Nachtegaalstraat en Reigerstraat waren sterk verouderd en toe aan vernieuwing. Behalve het verwijderen van asbest, het aanbrengen van isolatiemateriaal en het vervangen van de oude gevel, vonden de bewoners dat ook de uitstraling van de woningen kon worden verbeterd. Reden genoeg voor LEKSTEDEwonen om de woningen eens goed aan te pakken en te voorzien van een frisse en eigentijdse uitstraling. De familie Damen is zeer tevreden over de uitvoering en het eindresultaat. Van oud naar nieuw Vanaf begin jaren 60 is de woonwijk De Hagen gebouwd, waaronder ook de 33 woningen aan de Meeuwenstraat, Nachtegaalstraat en Reigerstraat. De woningen in de Vogelbuurt dateren uit 1965 en de gevels aan de voor- en achterzijde waren bekleed met houten rabatdelen (soort schrootjes). Achter deze gevel zat geen isolatiemateriaal, maar wel asbesthoudende panelen, wat in die tijd normaal bouwmateriaal was. Najaar 2013 zijn er energiebesparende maatregelen aangebracht, zoals dakisolatie en HR++glas, waarbij bewoners zelf de keuze hadden. De volgende fase, de complete gevelvernieuwing, moest complexgewijs plaatsvinden en vanwege de aanwezige asbest vraagt dat meer aandacht. Het gaf ook mogelijkheden om de woningen een frisse en eigentijdse uitstraling te geven, waarbij de bewoners opnieuw inspraak hadden. Gekozen is voor een ISPO-gevel: deze gevel ziet er aan de buitenkant uit als een gestucte wand en heeft aan de binnenkant een isolatielaag. Aangezien deze gevels in meerdere kleuren leverbaar zijn, konden bewoners de kleur van hun woning bepalen. Meeste stemmen gelden De werkzaamheden zijn vlak na de zomer afgerond en het resultaat mag er zijn, aldus meneer en mevrouw Damen. Sinds 1985 wonen zij in de Nachtegaalstraat en zij zijn erg positief over hoe alles is gegaan. De informatie vooraf was duidelijk en zij waardeerden het dat er iemand van LEKSTEDEwonen is langs gekomen. Mevrouw Damen: het persoonlijke Meneer en mevrouw Damen wonen sinds 1976 in Vianen. Eerst in een appartement op de Vijfheerenlanden en sinds 1985 wonen zij met veel plezier aan de Nachtegaalstraat. Inmiddels zijn alle kinderen uit huis, maar over verhuizen denken ze nog niet na; we wonen hier nog heel fijn en hebben goed contact met de buren! 12

13 aspect daarbij is erg prettig, want je wilt toch graag weten wat er met je woning wordt gedaan. De opzichter gaf een toelichting op de plannen en wat wij zelf moesten doen. Dat viel wel mee; het tuinmeubilair aan de kant zetten, want het zonnescherm hebben de werklui verwijderd en weer opgehangen. Mevrouw Damen wist direct welke kleur zij voor haar gevel wilde: groen! Na het gesprek met LEKSTEDEwonen is zij bij alle buren geweest om te overleggen welke kleur hun woning moest worden en veel buren kozen ook voor groen. Aangezien de meeste stemmen per woningblok de kleur bepaalde, is de gevel groen geworden. Helemaal goed! aldus een tevreden mevrouw Damen. Verbeterde isolatie Bij de plaatsing van de nieuwe ISPO-gevel is bij alle woningen kosteloos zeven cm isolatie aangebracht. Naast lagere stookkosten leidt dit ook tot een verbetering van het wooncomfort. Ondanks dat er geen isolatiemateriaal achter de oude gevel zat, vond het echtpaar het nooit koud in de woning. Misschien kwam het door het isolatieglas of is het een stukje gewenning? Wij wonen hier al bijna 30 jaar, maar voor een jong gezin is dat wellicht anders? Meneer Damen is erg benieuwd naar het effect van de isolatie in de komende winter. Net een bouwkeet Op de vraag hoe zij de werkzaamheden hebben ervaren is het gezamenlijke antwoord: Goed! Tijdens de werkzaamheden was de woning af en toe net een bouwkeet. De bouwvakkers konden altijd rekenen op een kopje koffie en dat zorgde voor veel gezelligheid en leuke momenten. Ook tijdens de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van de asbest, was er tijd voor een grapje. De foto rechts, met een gek poserend maanmannetje, is hier het bewijs van! Al met al een tijd waarop wij met plezier terugkijken en voor de bouwvakkers niets meer dan lof. Petje af voor hoe ze het hebben gedaan!, aldus meneer Damen. Asbest in uw woning? Tot de jaren 80 is geregeld asbest toegepast in woningen. Het materiaal was populair, omdat het sterk, vuurvast, isolerend en goedkoop was. Inmiddels weten we hoe gevaarlijk asbest is voor de gezondheid en horen we er via diverse media regelmatig over. Wij vinden het belangrijk om u op de meest gestelde vragen antwoord te geven. Is asbest gevaarlijk? Asbest is alleen gevaarlijk als er asbestvezels vrijkomen en u deze inademt. Dit kan gebeuren als asbest in slechte staat verkeert of ondeskundig wordt verwijderd. Als dit het geval is kunnen er asbestdeeltjes vrijkomen waardoor er kans is op inademing. Als asbest niet wordt bewerkt, bijvoorbeeld door zagen, schuren of boren, komen er geen vezels vrij en is er geen risico voor de gezondheid. In de praktijk blijkt vaak dat asbest zit op plekken waar het weinig kwaad kan. Toepassing van asbest in woningen Asbest werd vroeger, mede dankzij de goede eigenschappen, voor veel doeleinden gebruikt. Het werd regelmatig gebruikt in de afvoerkanalen van geisers, bij rioleringen, bij ventilatiekanalen en golfplaten op schuren. Maar ook vinylzeil, harde vinyltegels en vloerlijm kunnen asbest bevatten. Waar moet u op letten bij het klussen? Sinds 1 juli 1993 zijn de meeste toepassingen van asbest verboden. Dit betekent dat er vanaf dat moment geen asbest meer gebruikt mag worden bij de bouw of inrichting van woningen. Woont u in een woning van voor 1 juli 1993 dan is er mogelijk wel gebruik gemaakt van asbest en moet u extra opletten. Op onze website staat een lijst met adressen en (mogelijke) locaties van asbesthoudend materiaal. Daarop kunt u zien in en aan welke (asbest)onderdelen in uw woning u beslist niet moet zagen, schuren of boren. Tijdens het klussen moet u er ook rekening mee houden dat oude bewoners asbesthoudend materiaal gebruikt kunnen hebben. Zo kan er bijvoorbeeld asbesthoudend zeil gebruikt zijn. Als u twijfelt of u op asbest bent gestuit, aarzel dan niet en bel ons. Wij adviseren u wat u het beste kunt doen. 13

14 Huis Zoudenbalch Huis Zoudenbalch is een monumentaal pand uit 1467 gelegen in het centrum van Utrecht. Het huis diende jaren als woonhuis, maar werd later gebruikt als schuilkerk en nog later als weeshuis. In 1903 brandde het huis grotendeels af. In 1905 werd het gevel van het huis in ere hersteld, het grootste gedeelte van het achterliggende huis werd echter door nieuwbouw vervangen. In 2011 hebben Seyster Veste uit Zeist en LEKSTEDEwonen (voor dit complex verenigd in BV Machado) het pand verbouwd tot 24 stadsappartementen. Deze appartementen worden met veel belangstelling verhuurd aan afgestudeerden: wie wil nou niet in hartje Utrecht wonen? Uniek pand Een mooi pand dat ook onder de voorbijgangers en toeristen niet onopgemerkt blijft, vooral ook door de kenmerkende rode luiken. Jaren hing er een klein monumentenbordje dat een korte beschrijving van het monumentale pand gaf. Dit bordje was met de tijd onleesbaar geworden en het werd tijd om daar verandering in te brengen, zo vond bewoonster Lonneke Ceelie. Lonneke Ceelie en LEKSTEDEwonen hebben hiervoor contact opgenomen met het wijkbureau Utrecht en sindsdien is het balletje gaan rollen. Dankzij een goede samenwerking van het Wijkbureau, monumentenzorg, de gemeente Utrecht en LEKSTEDEwonen is een uitgebreid informatiebord gerealiseerd. Met gepaste trots is het bord (dat past bij zo n uniek pand!) voor de Open Monumentendag onthuld. Foto links vlnr: Ilona Berndsen (Manager Wonen, LEKSTEDEwonen), Andrea Berghuizen (Wijkregisseur Binnenstad), gemeente Utrecht en Lonneke Ceelie (Bewoonster Huis Zoudenbalch). 14

15 Kennismaken met... Opzichter Charly Markwat Regelmatig heeft u contact met onze medewerkers. Daarom stellen wij ons graag aan u voor. Deze keer Charly Markwat, Opzichter Klachtenen Mutatieonderhoud. Hij komt dagelijks bij veel huurders over de vloer om reparatieverzoeken te beoordelen, voor- en eindinspecties uit te voeren en nieuwe woningen op te leveren. Reden genoeg om eens kennis te maken. Wie is Charly? Ik ben 38 jaar oud en woon samen met mijn vriendin. In mijn vrije tijd hou ik ervan om met onze drie honden te wandelen, maar ook sporten vind ik erg leuk. Zo ga ik graag een rondje wielrennen of hardlopen. En in onze tuin ben ik vaak te vinden, want tuinieren is echt een hobby van me. Wat heb je voordat je hier begon voor een werk gedaan? Ik ben mijn carrière begonnen als leerling timmerman. In de loop van de tijd heb ik mij opgewerkt tot voorman en uiteindelijk tot uitvoerder. In mijn laatste functie was ik uitvoerder bij een aannemersbedrijf op het gebied van onderhoud en renovatie van bestaande woningen. In deze functie mocht ik als uitvoerende partij al eens kennismaken met LEKSTEDEwonen. half uurtje openzetten helpt erg goed ter voorkoming van schimmel. Slechte ventilatie kan naast schimmelplekken ook tot gezondheidsklachten leiden. Om uw huis goed te ventileren moet u dag en nacht voldoende ventilatieroosters en klepraampjes openzetten. Ventileer vooral ook na het koken, douchen en slapen. Soms hoor ik mensen zeggen; ventileren zorgt ervoor dat mijn stookkosten omhoog gaan, dus dat doe ik mooi niet!. Maar dat is echt een fabeltje! Juist het ventileren van de woning zorgt voor een luchtstroom, waardoor de lucht veel sneller warm wordt als de verwarming aanstaat en dat scheelt juist kosten. Waarom heb je gereageerd op deze functie? Na 12,5 jaar werkzaam te zijn geweest bij mijn werkgever was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Het werken met klanten, en het sociaal contact dat daarbij komt, trok mij steeds meer aan en daarom heb ik besloten om te reageren op de vacature Opzichter Klachtenen Mutatieonderhoud. Ik was dan ook erg enthousiast toen ik hoorde dat ik juni 2014 kon beginnen. LEKSTEDEwonen is voor mij een corporatie die oog heeft voor de bewoners en dat past bij mij! Wat houdt dat eigenlijk in: opzichter bij een woningcorporatie? Samen met mijn collega s, Stephan de Bruin en Isabelle de Launay, ben ik uw contactpersoon als het gaat om reparatieverzoeken en technische klachten. Dit gaat van tochtklachten tot grote lekkages en alles wat daartussen zit. Daarnaast komen wij langs als u de huur opzegt en ook het opleveren van woningen behoort tot onze taak. Tot slot: heb je nog een handige tip? Ja, een simpele maar heel belangrijke tip: ventileren! Regelmatig ontvangen wij klachten over schimmel in bijvoorbeeld de badkamer. Vaak is de oorzaak hiervan te weinig ventilatie. Na het douchen even de wandtegels droogmaken en de deur (of raam) even een 15

16 Werk in uitvoering Kort overzicht van onze (nieuwbouw) projecten. De Benedictushof oude en toekomstige situatie. Benedictushof Onlangs zijn wij begonnen met werkzaamheden aan buitenzijde van het complex Benedictushof. Het schilderwerk is gedaan en het Frans balkon heeft plaats gemaakt voor een vast raam. Naast het reguliere onderhoud willen wij met deze aanpak het complex ook veiliger en moderner maken. Uit recent onderzoek onder de bewoners bleek namelijk dat zij minder tevreden zijn over de leefbaarheid in hun complex dan voorheen. De oorzaak hiervan is voornamelijk te wijten aan de open entree die toegang geeft aan hangjongeren. Om dit op te lossen is besloten om nieuwe gesloten entrees te realiseren. De nieuwe entrees krijgen een moderne, frisse uitstraling en worden voorzien van brievenbussen aan de buitenzijde. 2e helft volgend jaar moeten de werkzaamheden zijn afgerond en de Benedictushof er weer eigentijds uitzien en veiliger zijn! Rijksmonument t Regthuys wordt gerenoveerd. 16

17 Hartmanstraat Onlangs is er gestart met het vervangen van de ramen, buitendeuren en kozijnen van de M.E. Hartmanstraat 1 t/m 7, Hogelandseweg 23 t/m 33 en de Van den Brinkstraat 2 t/m 6. Daarnaast wordt het frans balkons veranderd in een vast raam met een vast paneel eronder. Om de woningen te laten aansluiten bij de wensen van bewoners mogen zij beslissen over de kleur- en deurkeuze. De komende jaren gaan wij bij meer woningen deze werkzaamheden uitvoeren. Diverse projecten Daarnaast werken wij ook aan het groot onderhoud in de Vijfheerenlanden. Op dit moment zijn we bezig met de werkzaamheden aan de laatste twee gebouwen; Pijlkruid en Rijstgras. Rijksmonument t Regthuys in Hagestein (foto onder) wordt gerenoveerd en begin januari 2015 worden de twee huurwoningen opgeleverd. Ook wordt er sinds oktober gebouwd aan De Poorten van Oranje en eind november start de bouw van 14 appartementen in Zijderveld. Benieuwd naar deze en andere projecten, kijk op voor meer informatie of meldt u aan voor onze nieuwsbrieven. Kunst in de Vijfheerenlanden Heeft u het al gezien als u naar het winkelcentrum in De Hagen gaat? Op de kopgevel van gebouw Korenbloem is een kunstwerk geplaatst. Voor bewoners uit de wijk komt dit kunstwerk vast bekend voor. Dat klopt, want het zat jarenlang op de gevel van de voormalige OBS Tijl Uilenspiegel. Vanwege de sloop van de school heeft LEKSTEDEwonen het initiatief genomen om dit kunstwerk te behouden voor de wijk. Tijl Uilenspiegel Vanwege de verhuizing naar De Prenter is het oude schoolgebouw december 2013 in opdracht van de gemeente Vianen gesloopt. De Tijl Uilenspiegel is gebouwd in 1970 en veel bewoners hebben hun kinderjaren daar doorgebracht of hun kinderen er zelf naar school gebracht. Vanuit de wijk kregen wij veel reacties over het kunstwerk. Door beeldhouwer/keramist Joop Puntman ( ) is een wandsculptuur van gekleurde/geglazuurde chamotte gemaakt. Het kunstwerk had de passende naam Tijl Uilenspiegel met de grap van de linker schoen. Identiteit van de wijk bewaren Zo n bijzonder kunstwerk en bewonersinitiatief wilden wij niet verloren laten gaan. Voordat de gemeente Vianen het schoolgebouw ging slopen, heeft LEKSTEDEwonen het kunstwerk in overleg met de gemeente laten verwijderen. Het kunststuk is eruit gehaald, opgeslagen en geprepareerd voor hergebruik. Met het herplaatsen, op een markante plek in de wijk, hebben wij dit kunstwerk voor het nageslacht kunnen bewaren en kan iedereen er blijvend van genieten. 17

18 Vragen & Antwoorden SAMENWONEN Ik woon al een paar jaar in mijn flat. Mijn vriend is klaar met zijn studie en nu willen we gaan samenwonen. Mag dat van LEKSTEDEwonen en waar moeten we rekening mee houden? Samenwonen mag Uiteraard hebben wij in principe geen bezwaar tegen samenwonen. Vanuit juridisch opzicht willen wij wel graag weten wie de (nieuwe) bewoners zijn. Daarom vragen wij iedereen om wijzigingen tijdig aan ons door te geven. Naar de gemeente Het doorgeven van een inwoning doet u tegelijk met de verhuisaangifte bij de gemeente Vianen. Daarbij vullen u en uw vriend gelijk een toestemmingsformulier voor inwonen in. WARMTEWET Iedere maand betaal ik servicekosten, waaronder 50,- voor mijn verwarming. In het appartementengebouw hebben we blokverwarming, dus kan ik niet overstappen naar een andere energieleverancier. Hoe weet ik dat ik niet teveel betaal aan LEKSTEDEwonen? Daarnaast schijnt er een Warmtewet te zijn, wat betekent die voor mij? Afrekening servicekosten Woont u in een appartement, dan betaalt u maandelijks servicekosten voor diensten en leveringen, die LEKSTEDEwonen voor u uitvoert. Het gaat dan om bijkomende kosten als gas-, elektriciteit- en waterverbruik, schoonmaak en de huismeester. U betaalt alleen de werkelijke kosten en hiervoor ontvangt u ieder jaar (meestal in mei) een eindafrekening. Aan de hand van uw daadwerkelijke energieverbruik (verwarming en eventueel warm tapwater), ziet u dus of u moet bijbetalen of geld terugkrijgt. WONINGAANPASSING Wij wonen al ruim 30 jaar in een eengezinswoning en zijn erg tevreden. De laatste tijd heeft mijn vrouw steeds meer moeite om de trap op te komen en gezien onze leeftijd hebben we ook andere behoeften. Wat zijn de mogelijkheden om onze woning aan te passen, zodat we niet hoeven te verhuizen? Moeten wij dat zelf doen of kunnen we hiervoor terecht bij LEKSTEDEwonen? LEKSTEDEwonen helpt Wij ondersteunen onze huurders om op verzoek kleine aanpassingen aan hun woning te verrichten. Zo kunnen zij langere tijd in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen en wordt het woongemak vergroot. Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van beugels in het toilet en badkamer, een douchezitje, verhoogd toilet, het verwijderen van dorpels (drempels binnenhuis) en het aanbrengen van rijplaten. De meeste aanpassingen verzorgen wij als service (kosteloos) en voor sommige aanpassingen vragen wij een bijdrage. Ons Servicebureau kan u meer vertellen over de mogelijkheden. Voor grotere woningaanpassingen, zoals het plaatsen van trapliften, verbreden van deurposten, aanpassen van het keukenblok of het aanleggen van een oplaadpunt voor een scootmobiel moet u een aanvraag indienen bij de gemeente Vianen. Indien de gemeente hiermee akkoord gaat, dan kunnen wij deze in opdracht van de gemeente Vianen plaatsen. 18

19 Toestemming nodig U krijgt van de gemeente Vianen een bevestiging van de verhuisaangifte waarop staat dat LEKSTEDEwonen het eens is met deze verhuizing ofwel inwoning. Als dit het geval is, mag uw vriend dus bij u komen wonen. Als wij géén toestemming geven mag uw vriend niet bij u komen wonen. Doet u dit wel dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor uw huurovereenkomst. Rechten en plichten Uw vriend krijgt, bij toestemming tot inwoning, niet gelijk de positie van medehuurder. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor uw vriend als hij bijvoorbeeld overlast veroorzaakt. Ook als de relatie onverhoopt eindigt of u de huurovereenkomst opzegt, dan heeft hij geen recht op de woning. U blijft dus altijd zelf verantwoordelijk voor de inwoner. Mocht u in de tussentijd getrouwd zijn dan heeft uw vriend volgens de huurovereenkomst wel rechten en plichten. Meer informatie hierover vindt u op Warmtewet Per 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht geworden. De invoering en voorbereiding van de Warmtewet door onze Regering heeft zo n 10 jaar geduurd. De overheid beschouwd de warmtelevering (verwarming en warm tapwater) als een primaire levensbehoefte. De Warmtewet reguleert de warmtelevering via een warmtenet en moet kleinverbruikers (consumenten) beschermen tegen mogelijk te hoge warmtetarieven. Voortaan geldt er een maximumprijs voor tarieven die voor warmte in rekening gebracht mogen worden, die jaarlijks door de overheid worden vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor huurders met een collectieve stookinstallatie (blokverwarming) en een collectief warmte-koude opslag-systeem (WKO-installatie). Gevolgen voor huurders De invoering van de Warmtewet heeft alleen gevolgen voor onze huurders die géén individuele CV-ketel hebben. In Vianen gaat het om ongeveer 930 woningen met blokverwarming en een WKO-installatie, zoals de appartementen Donjon, Vijfheerenlanden, De Plataan en Bascule. Deze huurders ontvangen in januari een brief met uitgebreide toelichting op de invoering van de Warmtewet. Hierin leest u onder andere wat het tarief voor warmte wordt, wat dit betekent voor het maandelijkse voorschotbedrag, de jaarlijkse afrekening en andere praktische zaken. Helaas zijn de exacte uitwerkingen van deze wet door de regering relatief laat gecommuniceerd. Ondanks dat, doen wij er alles aan om de gevolgen voor u als bewoner per 1 januari 2015 goed voor te bereiden en tijdig te communiceren. Gemeente Vianen Het is belangrijk dat u zich kunt verplaatsen en zich kunt redden in en om uw huis. Heeft u moeite met lopen in en om uw huis of zijn er grotere aanpassingen in uw woning nodig, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente Vianen. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt de gemeente u bij het vinden van een oplossing voor uw situatie. Bij een objectief vastgestelde beperking kan een individuele voorziening of een woningaanpassing dan als vangnet dienen. Wmo-loket Overigens verandert de Wmo per 1 januari 2015 ingrijpend, waarbij de overheid ervan uitgaat dat u en uw netwerk (nog) meer zelf kunt doen. Wat de specifieke gevolgen zijn, kan de gemeente Vianen pas eind van dit jaar aangeven. Voor meer informatie over woningaanpassingen en de Wmo, kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Vianen. Iedere werkdag van tot uur bereikbaar op telefoonnummer (0347) en via 19

20 Groot onderhoud Vijfheerenlanden BOTERBLOEM In dit gebouw is afgelopen jaar het groot onderhoud afgerond. Hierbij zijn de 62 appartementen zowel van binnen als van buiten grondig aangepakt. Ook de buitenkant van het gebouw is voorzien van een nieuwe uitstraling, waaronder een mooie en vernieuwde entree. Zo hebben wij geprobeerd een eigenplek te creëren voor de bewoners van Boterbloem.

Uw woning van Zayaz en asbest

Uw woning van Zayaz en asbest Uw woning van Zayaz en asbest Uw woning van Zayaz en asbest Algemene informatie over asbest 4 Veelgestelde vragen over asbest 7 Wat doet Zayaz? 9 Waar in uw woning kan asbest voorkomen? 10 Asbest en uw

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Asbest. Informatie over onze woningen

Asbest. Informatie over onze woningen Asbest Informatie over onze woningen beleid: september 2011, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 Algemene vragen Waarom kiest Portaal voor renovatie en niet voor sloop? Op het moment dat Portaal een afweging maakt voor renovatie of sloop wordt

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

Asbest. Informatie over onze woningen

Asbest. Informatie over onze woningen Asbest Informatie over onze woningen beleid: september 2011, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens

Nadere informatie

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Bent u benieuwd naar de nieuwbouwplannen en herinrichting van de wijk Vijfheerenlanden? Dit najaar start

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Wat u moet weten over asbest. Samen werken aan wonen

Wat u moet weten over asbest. Samen werken aan wonen Wat u moet weten over asbest Asbest: feiten, risico s en maatregelen Waar komt asbest het vaakst voor in en om woningen? Vuistregels voor asbest Samen werken aan wonen Asbest: feiten, risico s en maatregelen

Nadere informatie

Klussen in je woning

Klussen in je woning Klussen in je woning Je wilt je woning het liefst helemaal naar eigen wens inrichten. Die wensen zijn voor iedereen verschillend: de keuken uit breiden, een dakraam plaatsen of een schuurtje in de tuin.

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2 informatie MOLENBUURT FASE 2 JANUARI 2016 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 40 woningen aan de Paltrokmolen in Purmerend de vloer

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Klussen in uw woning

Klussen in uw woning Klussen in uw woning U wilt uw woning en alles wat daarbij hoort het liefst naar eigen wens inrichten. Die wensen kunnen heel verschillend zijn: de keuken uitbreiden, een dakraam aanbrengen of een schuurtje

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln 5 Kwaliteit bezit Visie en doelstellingen kwaliteit bezit De kwaliteit van de woning is cruciaal voor het thuisgevoel van de bewoners. We zetten in op verduurzaming van het bezit onder de voorwaarde dat

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Informatie over asbest in uw woning

Informatie over asbest in uw woning Informatie over asbest in uw woning Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk maar vaak niet. Dat kan verwarrend zijn. Daarom ontvangt u deze brochure. U

Nadere informatie

Asbest en uw woning. waar je thuis bent...

Asbest en uw woning. waar je thuis bent... Asbest en uw woning waar je thuis bent... Wat is asbest? Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke mineralen. Asbest heeft een microscopisch kleine vezelstructuur en komt vooral voor in oudere

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Inleiding In augustus heeft u van ons de laatste nieuwsbrief ontvangen. Via de nieuwsbrief praten wij u graag bij over het laatste nieuws en de ontwikkelingen in het Bijvank -

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 Woononderzoek De Eng Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 December 2011 Inleiding Op dit moment denkt Portaal na over de toekomst van acht flats in de Soester wijk De Eng. Het zijn flats die begin jaren

Nadere informatie

Asbest Feiten, risico s en maatregelen

Asbest Feiten, risico s en maatregelen Asbest Feiten, risico s en maatregelen Asbest in woonhuizen De feiten op een rij Asbest is een veel besproken onderwerp, ook in de media. We zetten graag voor u de feiten op een rij. Om te beginnen met

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Woonburg. Nieuwsbrief. Wijkvernieuwing Oost-Souburg. Nummer 2 l juni 2011

Woonburg. Nieuwsbrief. Wijkvernieuwing Oost-Souburg. Nummer 2 l juni 2011 Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Oost-Souburg Woonburg Nummer 2 l juni 2011 2 Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Oost-Souburg In de nieuwsbrief nummer 1 hebben wij u verteld dat het schetsontwerp van 80 woningen groot

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER Informatieboekje groot onderhoud en nieuwbouw 2 Dit boekje is bedoeld om u als bewoner te informeren over het grootonderhoudsplan en de energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Belangrijke informatie over asbest

Belangrijke informatie over asbest Belangrijke informatie over asbest Wat is asbest? Asbest leek aanvankelijk een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen loog, zuur en warmte. Het werkt isolerend en was goedkoop. Asbest

Nadere informatie

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Wanneer u een woning huurt bij Patrimonium of u bent dat van plan, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten en wat de woonvereniging doet om de

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER ASBEST

ALLES WAT U MOET WETEN OVER ASBEST IN 2017 GROOTSCHALIGE ASBEST- INVENTARISATIE ALLES WAT U MOET WETEN OVER ASBEST In sommige situaties is asbest gevaarlijk, maar vaak ook niet. Dat kan verwarrend zijn. Daarom ontvangt u deze folder. Hierin

Nadere informatie

ASBEST. Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis

ASBEST. Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis ASBEST Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis ASBEST. VEILIGHEID. GEZONDHEID. BOUWMATERIAAL. SINDS 1993 VERBODEN. Asbest Wat is asbest? Wat is asbest? Is het gevaarlijk? Waar zit het in? Asbest

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen Huurbeëindiging Waar moet de huurder aan denken bij het opzeggen van de huur. En hoe moet de woning opgeleverd worden? In deze brochure vindt u alle informatie hierover en doorlopen we de stappen die we

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat December 2012 Inleiding In de loop van dit jaar heeft de SP Amsterdam Oost met bewoners

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning Asbest Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning 3 Asbest Asbest, soms gevaarlijk, soms niet Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

www.wocom.nl Asbest Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning

www.wocom.nl Asbest Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning www.wocom.nl Asbest Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning Wat is asbest? Asbest leek aanvankelijk een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen loog, zuur en

Nadere informatie

Klacht indienen. Klacht indienen. medewerkers. Vaak is de oplossing eenvoudig of is er sprake van een misverstand.

Klacht indienen. Klacht indienen. medewerkers. Vaak is de oplossing eenvoudig of is er sprake van een misverstand. Klacht indienen Bent u niet tevreden over het functioneren van R&B Wonen? Laat het ons weten! Een tevreden klant is het belangrijkste doel van R&B Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Groot onderhoud. Flemingstraat informatie voor bewoners

Groot onderhoud. Flemingstraat informatie voor bewoners Groot onderhoud Flemingstraat 18-92 informatie voor bewoners Inhoud 1 Uw flat wordt opgeknapt 1 2 Welke werkzaamheden voeren we uit? 2 3 Vergoeding voor de werkzaamheden 2 4 Overlast tijdens de werkzaamheden

Nadere informatie

ZAV zelf aangebrachte veranderingen

ZAV zelf aangebrachte veranderingen ZAV zelf aangebrachte veranderingen In deze folder leest u meer over de voorzieningen die u zelf in uw woning kunt aanbrengen en de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Veranderen mag! Mensen zijn allemaal

Nadere informatie

Eengezinswoningen en multifunctionele woningen

Eengezinswoningen en multifunctionele woningen De Horst, Struweel, Fazantendrift, Fazantendrift + Patrijzenstraat, Nimrodstraat + Nimrodstraat Wissel De Roedel, De Lavei, De Jachthoorn, De Brakken, St.Hubertusplaats Te TOLLEBEEK Behandeld door: mevrouw

Nadere informatie

NUL-OP- DE-METER. FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam

NUL-OP- DE-METER. FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam NUL-OP- DE-METER FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam IEDEREEN OP GOEREE-OVERFLAKKEE VERDIENT EEN VEILIG, COMFORTABEL, DUURZAAM EN BETAALBAAR HUIS. Dat geldt natuurlijk ook voor

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan www.eigenhaard.nl uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan inhoudsopgave Verbouwen? 4 Toestemming van Eigen Haard 6 Spelregels 9 Verhuizen 10 Stappenplan 12 Uitgave november 2007

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Warmte & ventilatie. Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning

Warmte & ventilatie. Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning Warmte & ventilatie Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning Om prettig te wonen, moet uw woning niet alleen goed onderhouden zijn, maar ook comfortabel. Een warm huis in de winter, maar ook

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten veel zaken geregeld worden. Niet alleen voor

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden ergernissen waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze ergernissen opgelost worden door gewoon met elkaar te praten. In

Nadere informatie

EnErgiE zuiniger van jouw woning

EnErgiE zuiniger van jouw woning EnErgiE zuiniger maken van jouw woning 2016 EnErgiE zuiniger maken van jouw woning, 2016 Inhoud 02 Waarom dit boekje? 04 Waarom jouw woning energiezuiniger? 04 Wat komen we bij jou doen: 1. Reeds geïsoleerde

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door?

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U wilt prettig wonen. In een veilige en goed onderhouden woning. Dat begrijpen wij. En daar is onze dienstverlening dan

Nadere informatie

Asbest. Wat is het en wat doe ik ertegen?

Asbest. Wat is het en wat doe ik ertegen? Asbest Wat is het en wat doe ik ertegen? Wat is? Asbest leek aanvankelijk een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen loog, zuur en warmte. Het werkt isolerend en was goedkoop. Asbest

Nadere informatie

GRONINGEN Studentenlaan 34 - A

GRONINGEN Studentenlaan 34 - A GRONINGEN Studentenlaan 34 - A Vraagprijs: 139.000 k.k. 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verkoopt! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie met ambities

Nadere informatie

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen Klussen en verbouwen zelf aangebrachte veranderingen Het motto van Intermaris is: maak van uw huis uw thuis. Hiermee geven wij aan dat wij het belangrijk vinden dat u in uw woning de vrijheid heeft om

Nadere informatie

Informatie over asbest

Informatie over asbest Informatie over asbest 2 Wat is asbest? Asbest is een bouwmateriaal dat bestaat uit microscopisch kleine vezels. Daardoor is het materiaal sterk, slijtvast, brandwerend en bestand tegen zuur. Asbest is

Nadere informatie

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN Januari 2014 Inleiding Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties is er veel gebeurd. Woningcorporaties

Nadere informatie

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 Servicekosten Inhoud Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 De belangrijkste servicekosten op een rij...4 Begrippenlijst...6 Wilt u meer weten?...6 Servicekosten

Nadere informatie

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning Bewonersinformatie Rosmalen Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning 2 Voorwoord Afgelopen periode heeft BAM Woningbouw in opdracht van de eigenaar van uw woning, a.s.r., uw woning verbeterd. Bij de woningverbetering

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei wilt

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Asbest. informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Asbest. informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning Asbest informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning A sbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk maar vaak niet. Dat kan verwarrend zijn.

Nadere informatie

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52 Onderhoudsproject de Donge 1 t/m 23, 30 t/m 52 Geachte bewoner(s) Met dit boekje willen we u als bewoner van de Donge informeren over het groot onderhoud dat Patrimonium Barendrecht laat uitvoeren aan

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve

Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve Informatiebrochure groot onderhoud Heerdehoeve 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 en 25 Lemsterlandhoeve 4, 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30 en

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen ALLES OVER verhuizen 4 U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt

Nadere informatie

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Willem Klooslaan: even nrs. 2-48 Akkerhof : nrs. 1,2,3,4,5 en nrs 33-56 Hoflaan: oneven nummers 1-99 Weidehof: nrs 1,2,3,4,5 Wat staat er in deze presentatie? Wat hebben

Nadere informatie

asbest Asbest bij WSN

asbest Asbest bij WSN op met. Doet u dit niet en raakt de woning besmet met asbest, dan zijn de kosten van de gevolgschade voor uw rekening. Veilig? Ben ik wel veilig in mijn woning na de asbestverwijdering door een gespecialiseerd

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 1

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 1 informatie MOLENBUURT FASE 1 NOVEMBER 2015 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 20 woningen aan de Stellingmolen, Weidemolen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 Kleine Ooievaar (flat 1) Rembrandtplein (flat 3-4)

Nieuwsbrief 5 Kleine Ooievaar (flat 1) Rembrandtplein (flat 3-4) Mei 2013 Nieuwsbrief 5 Kleine Ooievaar (flat 1) Rembrandtplein (flat 3-4) Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de plannen voor seniorenhuisvesting op het Rembrandtplein

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement uitgave juli 2015 Onderhoud, reparaties en serviceabonnement Wat moet ik zelf doen? En wat regelt De Zes Kernen? In een veilig en betrouwbaar huis kunt u prettig wonen. De Zes Kernen vindt het daarom belangrijk

Nadere informatie

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder.

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Servicekosten Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Uw woonplezier. Onze service! Wij bieden u graag service... Als u een woning van ons huurt, huurt u niet

Nadere informatie

Asbest, wanneer niet en wanneer wel gevaarlijk? In deze brochure leest u wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Asbest, wanneer niet en wanneer wel gevaarlijk? In deze brochure leest u wat u moet weten over asbest in en om uw woning Asbest, wanneer niet en wanneer wel gevaarlijk? In deze brochure leest u wat u moet weten over asbest in en om uw woning Inhoud Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk pagina 3 Wat is asbest? pagina 4 Stel

Nadere informatie