Inhoudsopgave nummer 1. Van het bestuur 2 3 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid 4 Nieuws over het project Scholenvoorlichting 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave nummer 1. Van het bestuur 2 3 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid 4 Nieuws over het project Scholenvoorlichting 5"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave nummer 1 Van het bestuur 2 3 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid 4 Nieuws over het project Scholenvoorlichting 5 Inkomenssteun straks via Wmo 6 Inkomen telt niet mee bij Wmo 7 Jaarlijkse financiële bijdrage 8 Theaterstuk voor en door wijkbewoners zet aan tot denken 9-10 De Gilden voorziet in een grote behoefte aan appartementen voor mindervaliden Alzheimer café Leidschendam-Voorburg 13 PluhZ, zorgt voor antwoord Wijkverpleegkundige in een nieuw jasje Boulevard Scheveningen beter toegankelijk Zorgen vanwege schuldgevoel Belangrijke telefoonnummers 19 Adressen bestuur en werkgroepen 20 1

2 Van het bestuur Alle lente kriebels komen boven met dit heerlijke weer. En wat hebben wij een 'gemakkelijke' winter gehad zonder sneeuw en gladheid. Dat maakt wel verschil voor onze doelgroep. De uitslagen voor de gemeenteraad zullen voor een andere samenstelling zorgen met misschien ook wel andere aandachtspunten. Hoe belangrijk de zorg gevonden wordt, is tijdens de verkiezingscampagne duidelijk naar voren gekomen. Als bestuur blijven wij zo veel mogelijk meedenken in bijvoorbeeld de Klankbordgroep waar de wethouder en ambtenaren aan deelnemen. Van wethouder Gregor Rensen hebben wij als Platform in februari informeel afscheid genomen. Het was voor hem een 'surprise' lunch. Hij heeft altijd met veel plezier met het Platform samengewerkt en dat was wederzijds. Op 13 februari werd de eerste sleutel overhandigd voor een van de 16 aangepaste woningen de Gilden door wethouder Heleen Mijdam. Het was een bijzonder moment. Bijna 6 jaar geleden heeft het Platform het initiatief genomen om dit soort woningen ook in onze gemeente te hebben. Een jonge vrouw kan daar nu zelfstandig wonen en zij is er dol gelukkig mee. Vidomes en onze gemeente hebben veel tijd en geld geïnvesteerd om dit project te realiseren. Zoals u misschien al hebt gelezen organiseren het Rode Kruis en het Platform rollator keuringen. Tijdens een ochtend wordt er een voorlichting over het gebruik gegeven van de rollator. Ook worden diverse modellen getoond. Vervolgens worden alle rollators gekeurd en bij goedkeuring van een sticker voorzien. Er is veel belangstelling voor deze voorlichting. Omdat men weer meer gebruik gaat maken van de scootmobiel hebben 2

3 het Platform samen met het Rode Kruis een voorlichtings-/ opfris middag georganiseerd voor scootmobielers. Het blijkt toch nuttig te zijn om alle regels nog eens op te halen. Over onze twee werkgroepen kunt u meer lezen in deze Nieuwsbrief. Beiden zijn zeer actief: de ene bij het geven van voorlichting op scholen; de andere met de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten. Wij zijn blij dat Paul Rietbergen het voorzitterschap wil overnemen. Hij zal voorlopig door Jos Polders worden ingewerkt Wij wensen U een mooie lente toe. Namens het bestuur, Met vriendelijke groeten, Carine Schaap de Bruijn Nieuwsbrief

4 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid De werkgroep Openbare Toegankelijkheid is in de afgelopen periode actief geweest op verschillende fronten. We willen op twee manieren de Toegankelijkheid verbeteren in de gemeente. De ene kant is het geven van suggesties en kritiek achteraf. Dat wil zeggen na de oplevering. Dat is gebeurd bij bv de bibliotheek aan het Fluitpolderplein en onlangs bij het Kwadrant bij de Damlaan. Soms is een gebouw wel goed toegankelijk gemaakt door het aanleggen van hellingbanen en liften. Bij het Stadsmuseum in Voorburg is dat heel goed gelukt, ondanks de bestaande niveauverschillen binnen het gebouw. Bij de bibliotheek was het minder goed gesteld. De entree is een drama voor mensen met een beperking. Intussen is daarover al veel geschreven en komt er als oplossing een lift buiten aan de gevel. Ook het Kwadrant heeft nog heel wat verbeterpunten te verwerken. Daar zijn we over in gesprek. Verbeteringen achteraf zijn kostbaar en hadden vermeden kunnen worden. Daarom steken we energie in het op gang brengen van een bewustwordingsproces in een brede laag van de gemeente. We willen het liefste vooraf onze inbreng hebben zodat er zo min mogelijk problemen met de toegankelijkheid ontstaan tijdens- en na de uitvoering van een project. We hebben over het Technisch Programma van Eisen van het nieuwe zwembad kunnen meepraten. En dat is goed. De normen in het bouwbesluit zijn niet voldoende meer. Er is meer nodig voor een goede toegankelijkheid en wij willen daar voor gaan! Andere activiteiten zijn: *de jaarlijkse uitreiking van de Toegankelijkheidsprijs meepraten op de wijkplatforms *helpen bijhouden van de gemeentelijke website Toegankelijkheid *adviseren over het gemeentelijk beleid zoals het Veilig Fietsenplan en het Verkeers-en Vervoersplan. 4

5 Nieuws over het project Scholenvoorlichting De werkgroep Scholenvoorlichting geeft nu voor het derde jaar workshops aan groep 8 van de basisschool. De workshops zijn altijd een groot succes. De kinderen zijn meestal erg onder de indruk. Zo wordt er bijvoorbeeld geblinddoekt een stukje gelopen met een taststok. De slechtziende loopt mee en vertelt hoe je de obstakels kunt voelen en omzeilen. De kinderen ondervinden op verschillende gebieden een beperking. Daardoor voelen zij enerzijds hoe lastig het is om te leven met een beperking. Anderzijds zien ze ook hoeveel hulpmiddelen er zijn om toch volwaardig mee te kunnen doen aan de maatschappij. Er zijn vier thematafels en een rolstoelparcours. De thema's zijn: doofheid, slechtziendheid, chronische ziekten, en motorische beperkingen zoals halfzijdige verlamming. Bij deze tafel schillen de kinderen een appeltje en smeren ze een beschuitje met een hand op de rug. Na afloop zijn er altijd veel vragen. Het project dat voor drie jaar gesteund werd door Fonds 1818 loopt ten einde. Maar alle scholen willen ons graag volgend jaar terugzien. Er wordt daarom gewerkt aan een nieuwe ronde van twee schooljaren. Voor de benodigde ondersteuning in de kosten, is inmiddels een aanvraag bij een lokaal Fonds ingediend. 5

6 Inkomenssteun straks via Wmo Gemeenten kunnen vanaf 2015 via de Wmo inkomenssteun gaan bieden aan chronisch zieken en gehandicapten. Dit heeft het kabinet besloten. Hiervoor wordt de nog overschietende 270 miljoen euro uit de Wtcg-pot gebruikt, die voor de gemeenten was gereserveerd. De Ango, CG-Raad en Platform VG vinden deze oplossing in ieder gevel een stap vooruit. Want lang zag het er naar uit dat de gemeenten deze 270 miljoen vrij konden besteden binnen het sociale domein. Nu krijgen de gemeenten de mogelijkheid om via de Wmo inkomenssteun aan chronisch zieken en gehandicapten te bieden. En doen ze dat niet, dan geldt er een motiveringsplicht. Gemeenten moeten dan aangeven langs welke weg ze deze doelgroep gaan compenseren. De nieuwe regeling versterkt de onderhandelingspositie van plaatselijke belangenbehartigers. Een gemeente kan niet zomaar gerichte inkomensondersteuning via de Wmo uitsluiten. Plaatselijke belangenbehartigers hebben dus meteen een goede uitgangspositie om met gemeenten in gesprek te gaan. De regeling biedt nog een ander voordeel. Tot nu toe wordt inkomenssteun via de bijzondere bijstand verleend. Daarvan profiteerden alleen de allerlaagste inkomens. Bij steun via de Wmo kunnen ook inkomens boven het minimum meeprofiteren. En dus kan een grotere groep mensen met meerkosten door ziekte of handicap worden bereikt. Het blijft helaas nog steeds zo dat er de komende jaren in totaal enkele honderden miljoenen euro s minder naar inkomensondersteuning gaan dan voorheen (Wtcg en CER) Bovendien lopen de meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten nog steeds op. Zo wordt opnieuw een forse stijging van het eigen risico verwacht. De Ango, de CG-Raad en het Platform VG zullen hiervoor aandacht blijven vragen. 6

7 Inkomen telt niet mee bij WMO Nieuwsbrief Gemeenten mogen een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet weigeren op grond van het inkomen of het vermogen van de aanvrager. De Centrale Raad van Beroep heeft dat op 25 november 2013 beslist in drie uitspraken. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. De aanvraagster die voor haar verzorging bij haar dochter was gaan wonen, kreeg van de gemeente te horen dat zij de kosten van huishoudelijke verzorging zelf kon dragen, omdat zij de kosten van levensonderhoud kon delen met haar dochter en een vermogen van ruim Euro ,- had. Een andere gemeente weigerde een traplift, omdat de aanvrager een inkomen van Euro ,- en een vermogen van Euro ,- had. In de derde zaak ging het om een echtpaar dat niet werd toegelaten tot de Regiotaxi. De Centrale Raad van Beroep erkent in zijn uitspraken dat gemeenten rekening mogen houden met eigen verantwoordelijkheid van de burger bij de beoordeling of deze voldoende zelfredzaam is om zelf een voorziening te organiseren. Maar dat betekent niet dat de gemeente een individuele Wmo-voorziening mag weigeren op grond van het inkomen of vermogen van de aanvrager. Dat doorkruist de wettelijke eigenbijdrageregeling die op grond van de Wmo is getroffen. Gemeenten zouden daarmee inkomensbeleid kunnen gaan voeren, wat de centrale wetgever niet wil. Bovendien frustreert zo n eigen beleid de wettelijk geregelde anticumulatie van eigen bijdragen op grond van Wmo en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep is een eindoordeel. Partijen kunnen tegen deze uitspraken geen hoger beroep instellen. 7

8 Jaarlijkse financiële bijdrage Zoals u weet wordt de jaarlijkse subsidie van de gemeente afgebouwd. Dat houdt in dat het Platform, en vele andere organisaties, veel minder geld ontvangen. Per 1 januari 2015 krijgen wij helemaal geen subsidie meer. Een verzoek van onze penningmeester, die geen acceptgirokaarten verstuurt in verband met de kosten daarvan, om in de komende maanden uw bijdrage te storten voor De jaarlijkse bijdrage is minimaal tien euro (meer mag) Gaarne storting op NL64 INGB t.n.v. Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg 8

9 Theaterstuk voor en door wijkbewoners zet aan tot denken Het wordt steeds echter, de voorstelling waar negen bewoners uit wijk De Prinsenhof aan werken. Vanaf november zijn zij aan het repeteren. In de afgelopen maanden hebben de spelers elkaar hun verhaal verteld tijdens de wekelijkse repetities. Die verhalen zijn nu door theatermaakster Carla Verwer verwerkt tot een voorstelling. Heel knap hoe alles wat wij gezegd hebben zo goed verwoord is merkt Irene Mos op, een van de spelers, en actief binnen Stichting Platform gehandicapten. De voorstelling is het resultaat van het project Verhaal halen dat nu enkele maanden loopt. De negen wijkbewoners die deelnemen aan het project vertellen in de voorstelling hun eigen verhaal en laten zichzelf zien. Zo ook Irene Mos, Eric Verbeek, Utku Canko en Rob Anmarero, die allemaal actief zijn binnen Stichting Platform gehandicapten. De verhalen zijn niet verzonnen, maar komen van hen zelf. En dat is precies waarom de voorstelling je zo aangrijpt. Trias, het centrum voor de kunsten in Rijswijk en Leidschendam- Voorburg, en Woej hebben de handen ineen geslagen om het project Verhaal halen tot stand te laten komen. Wijkbewoners van De Prinsenhof komen eens op een andere manier met elkaar in contact, namelijk door middel van theater. Als resultaat staat er in juni niet alleen een mooi stuk op de planken, de deelnemers zijn gedurende de repetitieperiode ook een echt hechte club geworden. Dat de deelnemers elkaar nemen om wie ze zijn, is ook precies wat het theaterstuk wil blootleggen. 9

10 Uit de verhalen komt vaak naar voren dat, wat je ook mankeert of tot welke groep je ook behoort, mensen snel een mening over je hebben en je geregeld in een hokje wordt gestopt. Dat is wat alle spelers gemeen hebben, ieder op hun eigen manier. Door dit theaterstuk laten zij zichzelf zien. Ja, ik heb misschien een handicap of ik kom oorspronkelijk uit een ver land met andere gewoontes. Het stuk daagt de kijker uit en stelt de vraag: Wie ziet u als u naar me kijkt? Wat denkt u over mij? Het stuk, waarvan de titel binnenkort bekend wordt gemaakt, wordt in juni vier keer opgevoerd in Het Veur Theater in Leidschendam, op 14, 15 (matinee), 19 en 20 juni. Wil je graag meer informatie over het stuk? Mail dan je naam, contactgegevens en je voorkeur voor een dag naar o.v.v. Verhaal halen. Wij houden je dan op de hoogte over tijden en ticketkosten. Ben je slecht ter been of zit je in een rolstoel? Geef dat dan even aan. Er zijn namelijk een beperkt aantal plekken voor rolstoelen. Voor mensen die slecht ter been zijn houden we onder in de zaal plaatsen vrij. 10

11 De Gilden voorziet in een grote behoefte aan appartementen voor mindervaliden Wethouder Mijdam van de gemeente Leidschendam Voorburg overhandigde medio februari de eerste sleutel van de zestien rolstoeltoegankelijke woningen binnen het nieuwbouwproject De Gilden. Het bouwproject aan de Schans voorziet in een grote behoefte aan appartementen voor mindervaliden. Vidomes geeft met dit project invulling aan een van haar doelstellingen: de huisvesting van kwetsbare mensen. In het nieuwbouwproject De Gilden realiseert Vidomes 88 ruime sociale huurappartementen, verdeeld over vier woongebouwen. Hieronder vallen ook de 16 woningen voor mindervaliden. Daarnaast telt het project 18 vrije sector koopwoningen. Volledig rolstoeltoegankelijke appartementen Vidomes realiseert de extra ruime, aangepaste en volledig rolstoeltoegankelijke woningen samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het Platform Gehandicapten heeft zich indertijd hard gemaakt voor de bouw van dit type woningen en heeft samen met Vidomes en de gemeente naar een oplossing voor deze groep gezocht. Wij zijn blij dat Vidomes ons pleidooi heeft aangehoord en heeft besloten om deze woningen op te nemen in het project. Er is een grote behoefte aan dergelijke appartementen. Het is een groot goed als bijvoorbeeld jong gehandicapten zelfstandig kunnen wonen - net als gewone jongeren tussen gewone mensen, aldus Carine Schaap de Bruijn, voorzitter van Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg. 11

12 Unieke woningen voor kwetsbare doelgroep De realisatie van een groot aantal schaarse woningen voor een kwetsbare doelgroep komt niet vaak voor - zeker niet binnen een regulier wooncomplex. Wat het extra uniek maakt, is dat alle aangepaste appartementen worden aangeboden als sociale huurwoningen. Judith Gelmers, gebieds-manager van Vidomes: Als woningbouwcorporatie vinden wij het belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben, zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De toekomstige bewoners van de zestien rolstoeltoegankelijke woningen vormen een kwetsbare groep waar we alle aandacht voor hebben. Met de oplevering van dit complex hebben we weer een steentje bijgedragen aan onze taakstelling. 12

13 ALZHEIMERCAFE Wanneer en hoe laat? Elke tweede dinsdag van de maand. De zaal is open vanaf uur. Het programma begint om uur en eindigt om uur. Waar Partycentrum Dekker s Hoeve, Essenpad 6 te Voorburg. Telefoon: Inlichtingen De Senioren Bellijn van Welzijn Oud en Jong Telefoon mei 2014 Juridische aspecten bij dementie Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen de verzorging is zwaar, maar u wordt ook geconfronteerd met juridische en ethische aspecten. Wat is wilsbekwaamheid en/of handelingsbekwaamheid, en hoe zit het met een euthanasieverklaring die al jaren geleden is opgesteld voor de dementie? Wat is het verschil tussen mentorschap en bewindvoering en hoe kan dit worden aangevraagd? 10 juni 2014 Gezonde leefstijl en dementie Wat is een gezonde leefstijl als je ouder wordt? Hoe belangrijk is bijvoorbeeld om veel te bewegen, om een gezond voedingspatroon te hebben en te zorgen dat je voldoende buitenlucht binnen krijgt? Beschermt veel bewegen tegen dementie? Wat is het belang van een gezonde levensstijl als je ouder wordt? Er wordt door onderzoek steeds meer bekend over de relatie tussen dementie en een gezonde levensstijl. 13

14 PluhZ, zorgt voor antwoord PluhZ is een nieuw initiatief van mensen werkzaam binnen diverse disciplines in de zorg, dat inspeelt op de behoefte aan antwoorden binnen de zorgsector. Van thuiszorg tot en met ziekenhuiszorg. Bij PluhZ kunnen mensen gratis, 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht met vragen over zorg, zoals: Waar kan ik terecht voor de mening van een andere arts? of Waarom heb ik deze medische rekening gekregen? PluhZ helpt cliënten in de zorg op weg met deze gratis dienst en één-op-één contact. Veel mensen hebben ondersteuning nodig bij het stellen van de juiste vragen of om de juiste weg te vinden binnen een of meerdere zorginstellingen. Een snel en adequaat antwoord vanuit zorginstellingen is meer dan wenselijk, maar vaak niet haalbaar. De gratis, onafhankelijke dienst van PluhZ gaat individuele zorgontvangers en hun familieleden binnen 24 uur persoonlijk antwoord geven op al hun vragen over zorg. De initiatiefnemers Ellen van der Geest, Lianne Bolleboom en Robert Weij garanderen snel, correct en onafhankelijk advies. Het recht en de plicht van de patiënt is ons uitgangspunt aldus Weij. Alle medewerkers van PluhZ die de vragen beantwoorden hebben een gezonheidsrechtelijke, financiële of medische achtergrond en weten de juiste wegen binnen zorgland te bewandelen. Een paar voorbeelden zijn: Een vrouw van 84 jaar wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Opeens moet er van alles worden geregeld en krijgt ze met meer dan vijf instanties te maken, en een hoop bureaucratie. Mevrouw, familie en zelfs haar huisarts raken stuurloos. PluhZ kan hen hierbij helpen door te zorgen voor contact met de juiste instanties en hen bij te staan met goede uitleg. 14

15 Mijn zoon moest met spoed in een GGZ instelling worden opgenomen. Ik kwam in een wereld die ik niet kende. Gelukkig was er PluhZ. Kreeg diagnose Parkinson, wat nu? Door PluhZ wist ik snel waar ik de beste behandeling en informatie kon vinden, Dank zij PluhZ. Wijkverpleegkundige in nieuw jasje De wijkverpleegkundige wordt vanaf 2015 in het basispakket van de Zorgverzekeringswet opgenomen. Hiermee is geregeld dat iedereen straks recht heeft op verpleging en verzorging. De wijkverpleegkundige gaat zelf indiceren. In een nieuw jasje, zonder stopwatch, aldus staatssecretaris van Rijn. Minister Schippers en staatssecretaris van Rijn hebben de zogenoemde nieuwe aanspraak Wijkverpleging naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit beleidsstuk is geregeld dat iedereen straks recht heeft op wijkverpleegkundige zorg, omdat dit wordt geregeld in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. De taak van de wijkverpleegkundige verandert van De wijkverpleegkundigen krijgen straks de ruimte om zelf in te schatten hoeveel tijd er nodig is voor een cliënt, aldus de bewindslieden Van Rijn en Schippers. Ze worden dus niet op pad gestuurd met de boodschap (indicatie, red.) dat ze maar x minuten of uren per cliënt mogen besteden. De oorspronkelijke plannen om verzorging en wijkverpleging op te knippen en gedeeltelijk door de gemeenten uit te laten voeren, zijn definitief van de baan. De patiënten federatie NPCF is blij: We vinden dit een goede zaak, verpleging en verzorging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, aldus NPCF-directeur Wilna Wind. Nu hoeven mensen voor zorg niet bij twee verschillende loketten aan te kloppen. 15

16 Staatssecretaris Van Rijn reikte op 5 maart getuigschriften uit aan 13 ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige. Deze ambassadeurs gaan het land in om wijkverpleging nieuwe stijl aan te bevelen. Ze zullen hun collega s en andere partijen in het veld ondersteunen de nieuwe wijkverpleging vorm te geven. De wijkverpleegkundige staat in het brandpunt van een veranderend zorglandschap, aldus Van Rijn. Zij staan aan de zijde van cliënten bij het beoordelen wat zij nodig hebben aan verpleegkundige zorg om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige coördineert alle zorg rondom de cliënt en stemt af met andere hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist en maatschappelijk werker. Van Rijn benadrukte: We hebben niet alleen zorgverleners nodig die verstand hebben van zorg, maar vooral juist zorgverleners die verstand hebben van mensen. Hierin ligt een essentiële rol voor de wijkverpleegkundigen. Boulevard van Scheveningen beter toegankelijk Dankzij een samenwerking tussen belangenvereniging voor Hagenaars met een beperking Voorall, de gemeente Den Haag, Biesieklette en strandtent De Waterreus is de boulevard van Scheveningen voorzien van een aantal speciale voorzieningen voor mensen met een handicap. De aanpassingen die door financiële steun van verschillende fondsen en sponsors mogelijk zijn gemaakt, bestaan uit onder meer een betonnen pad dat naar zee leidt, waar het bij de vloedlijn van een uitkijkplateau is voorzien. Daarnaast zijn er twee elektrische strandrolstoelen beschikbaar, net als een strandrolstoel voor kinderen vanaf zes jaar en een tillift om uit eigen hulpmiddel in de strandrolstoelen te komen. Biesieklette biedt de mogelijkheid tot het huren van strandrollators, strandduwrolstoelen en elektrische strandrolstoelen. 16

17 Ook de komst van gehandicaptenparkeerplaatsen, een invalidentoilet en verschillende oplaadpunten voor elektrische rolstoelen en scootmobielen moet de boulevard optimaal benut kunnen worden door mensen met een beperking. Zorgen vanwege schuldgevoel Staatsecretaris Martin van Rijn spreekt warm over de betrokken samenleving. Dat klinkt mooi. Wij moeten bij elkaar betrokken zijn, met elkaar meeleven, we moeten geven, luisteren, delen. Van Rijn zegt het omdat hij dat vast ook werkelijk vindt. Zijn ideaal van medemenselijkheid is van harte te onderschrijven. In die zin is het gratuit. Maar Van Rijn zegt het ook omdat hij iets moet. Hij moet bezuinigen, liefst op zo snel en makkelijk mogelijke wijze met het hoogste rendement. Dat blijft geboden ook al heeft hij onder druk de pijn uitgesteld. Ingrijpen in de efficiency van zorg, de ziekenhuizen, de salarissen van specialisten, de farmaceutische industrie, zelfs in de omvang van het eigen ambtenarenapparaat, is lastig en ingewikkeld. Simpeler is het voorzieningen te schrappen of te beperken, liefst onder het mom van naastenliefde. Is het niet beter zo lang mogelijk thuis te wonen? Is het niet fijner je eigen spullen om je heen te hebben? Is het niet bevredigender je eigen steunkousen aan te trekken en je eigen boterham te smeren onder het wakend oog van een mantelzorger? Hebben we vroeger niet te snel indicaties gegeven voor zorg en verpleging, omdat het nu eenmaal makkelijker was een oudere in een tehuis op te bergen, waar alles efficiënt kon worden geregeld? Was dat niet eigenlijk erg kil? Laten we de zorgzame samenleving gestalte geven door onze hand uit te steken naar onze buren, vrienden, ouders. Wie kan daar bezwaar tegen hebben? Onderschrijf je zijn ideaal dan moet je ook B zeggen en aanpakken. We vergeten graag dat er goede redenen waren om de zorg uit te besteden. Redenen van kwaliteit en menselijkheid. We stellen ons voor hoe het gaat in de wereld van Van Rijn. 17

18 Een licht dementerende vrouw met wat lichamelijke gebrekenmoet meer hulp hebben. Het beroemde keukentafelgesprek wordt gearrangeerd. (Door wie? Thuiszorg? De familie? Enfin het wordt gearrangeerd.) Mevrouw heeft een dochter die op 100 km afstand woont. De zoon is gescheiden en is met zijn nieuwe lief naar Frankrijk getrokken. Mevrouw heeft een zus, die ze al in geen jaren heeft gesproken. De kennissen die ze heeft/had zijn dood of zelf gebrekkig. Een jonger nichtje dat in de buurt woont komt weleens op bezoek. De buren aan een kant een gezin met drie pubers en een gehandicapt jongste kind, aan de andere kant een jong stel dat s morgens om half acht de deur uit gaat naar het werk en s avonds om zeven uur weer in komt. Aan de keukentafel zitten behalve de instanties de dochter en het nichtje. Allebei werkende vrouwen met een gezin. Het nichtje zegt toe elke woensdag te komen en af en toe te bellen. De dochter zal elk weekend ofwel op zaterdag ofwel op zondag komen en dagelijks bellen. De thuiszorg komt elke dag mevrouw op gang helpen. Ze piekeren erover hoe ze de pubers voor boodschappen kunnen inschakelen en het jonge stel vragen elke avond even aan te bellen om te kijken hoe het gaat. Het is modderen er vallen gaten in de planning. Je kunt niemand dwingen. Mevrouw raakt in de war van de verschillende gezichten. Maar ze moet zo lang mogelijk thuis blijven. Het is goed voor haar. De dochter maakt zich zorgen, heeft het gevoel overal tekort te schieten. Meestal komt de mantelzorg neer op vrouwen, op (schoon) dochters, nichtjes, vriendinnen, buurvrouwen. De meeste vrouwen werken tegenwoordig. Het wordt van ze verwacht. Vrouwen zorgen over het algemeen voor het huishouden. Het wordt van ze verwacht. Vrouwen lopen hun buren, hun ouders, en schoonouders na. Het wordt van ze verwacht. Vrouwen zijn leesmoeder, overblijfmoeder, oudercommissiemoeder. Het wordt van ze verwacht. De zorgzame samenleving van Martin van Rijn speelt in op het schuldgevoel van vrouwen. Het riekt naar morele chantage. Wie helpt de vrouwen helpen? (Bron: Trouw ) 18

19 Belangrijke telefoonnummers Secretariaat Platform Klachtentelefoon Platform Brandweer Ambulance 112 Politie spoedeisende hulp Politie- spoedeisende hulp voor doven en slechthorenden Politie niet dringend Politie niet dringend voor doven en slechthorenden SOS telefonisch hulpdienst (Sensoor) Avalex Storingsnummers Elektriciteit en/of gas Water Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) Stichting Welzijn oud en jong (Woej) De Groene Loper te Voorburg Gemeente Zorgloket en Voorlichting Regiotaxi Informatie Reserveringen

20 Bestuur Voorzitter Secretaris Carine Schaap- de Bruijn Cor den Hoed (WSP) IJsvogellaan 113 Zijdesingel DM Leidschendam 2261 BZ Leidschendam Penningmeester Donatie Jacques van der Wiel NL64 INGB Gravin van Viandenlaan 17 t.n.v. Platform Gehandicapten 2263TG Leidschendam Leidschendam - Voorburg Bestuursleden Benninck Wanner Paul Rietbergen Werkgroep Scholen Project (WSP) Cor den Hoed (Voorzitter) Marjet Houwink (NVVS) Jos Polders (Secretaris) Kitty van Kampen Theo Baijer (slechtzienden) Annelies Snijder Wilma Bekker Kees Twilt Utku Canko Henny Zwanenburg Werkgroep Openbare Toegankelijkheid (WOT) Paul Rietbergen (Voorzitter) Jos Polders (Voorzitter/secretaris) Pop Lysen van Laar Rina Groot Irene Mos Yvonne Heitman Rob Westdorp Johan de Jonge Anita Zaat Redactie Nieuwsbrief Carine Schaap - de Bruijn Jacques van der Wiel BEELDVORM Pijnacker Omslag 20

AanZet. Goedkope polis kan je duur komen te staan

AanZet. Goedkope polis kan je duur komen te staan Nummer 6 December 2013 AanZet Goedkope polis kan je duur komen te staan En verder Van Rijn handhaaft verhoging Valys-kilometers Van Schoonheid in Schimmels tot (S)Cool on Wheels Paralympische sporters

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit Nummer 4 september 2014 AanZet Wmo een feit En verder Meer aandacht voor bewoners aangepaste woningen Nieuwe wetten maken scholing adviseurs noodzakelijk Jonge talenten geven EK zwemmen extra kleur In

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop.

Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop. Informele zorg mantelzorgondersteuning vrijwillige thuishulp buddyzorg Tandem Nieuws Familiezorg begint aan de keukentafel Heel wat mensen willen in diverse situaties thuis blijven wonen. Logisch, want

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten?

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger... Hoe is het voor patiënten of

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt Gemeente Edam-Volendam COLOFON Samenstelling Nora Kornalijnslijper Naomi Meys Ingrid Dooms Juli 2013 Vormgeving binnenwerk SGBO / BMC groep Druk SGBO

Nadere informatie

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL! 2 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Inhoud Voorwoord Vrienden van Zorgbelang Fryslân Interview Jannie Soepboer Het belang van: de jeugdzorg Interview

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Op weg naar een participatiewet?!

Op weg naar een participatiewet?! [ nr 4 augustus 08 ] Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget Op weg naar een participatiewet?! Per Saldo voert actie tegen bezuinigingen AWBZ Budgethouders over het participatiebudget Colofon

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Het verhaal van twee kanten

Het verhaal van twee kanten Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden 7, 8 en 9 Gemeente Meerssen Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie