Inhoudsopgave nummer 1. Van het bestuur 2 3 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid 4 Nieuws over het project Scholenvoorlichting 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave nummer 1. Van het bestuur 2 3 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid 4 Nieuws over het project Scholenvoorlichting 5"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave nummer 1 Van het bestuur 2 3 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid 4 Nieuws over het project Scholenvoorlichting 5 Inkomenssteun straks via Wmo 6 Inkomen telt niet mee bij Wmo 7 Jaarlijkse financiële bijdrage 8 Theaterstuk voor en door wijkbewoners zet aan tot denken 9-10 De Gilden voorziet in een grote behoefte aan appartementen voor mindervaliden Alzheimer café Leidschendam-Voorburg 13 PluhZ, zorgt voor antwoord Wijkverpleegkundige in een nieuw jasje Boulevard Scheveningen beter toegankelijk Zorgen vanwege schuldgevoel Belangrijke telefoonnummers 19 Adressen bestuur en werkgroepen 20 1

2 Van het bestuur Alle lente kriebels komen boven met dit heerlijke weer. En wat hebben wij een 'gemakkelijke' winter gehad zonder sneeuw en gladheid. Dat maakt wel verschil voor onze doelgroep. De uitslagen voor de gemeenteraad zullen voor een andere samenstelling zorgen met misschien ook wel andere aandachtspunten. Hoe belangrijk de zorg gevonden wordt, is tijdens de verkiezingscampagne duidelijk naar voren gekomen. Als bestuur blijven wij zo veel mogelijk meedenken in bijvoorbeeld de Klankbordgroep waar de wethouder en ambtenaren aan deelnemen. Van wethouder Gregor Rensen hebben wij als Platform in februari informeel afscheid genomen. Het was voor hem een 'surprise' lunch. Hij heeft altijd met veel plezier met het Platform samengewerkt en dat was wederzijds. Op 13 februari werd de eerste sleutel overhandigd voor een van de 16 aangepaste woningen de Gilden door wethouder Heleen Mijdam. Het was een bijzonder moment. Bijna 6 jaar geleden heeft het Platform het initiatief genomen om dit soort woningen ook in onze gemeente te hebben. Een jonge vrouw kan daar nu zelfstandig wonen en zij is er dol gelukkig mee. Vidomes en onze gemeente hebben veel tijd en geld geïnvesteerd om dit project te realiseren. Zoals u misschien al hebt gelezen organiseren het Rode Kruis en het Platform rollator keuringen. Tijdens een ochtend wordt er een voorlichting over het gebruik gegeven van de rollator. Ook worden diverse modellen getoond. Vervolgens worden alle rollators gekeurd en bij goedkeuring van een sticker voorzien. Er is veel belangstelling voor deze voorlichting. Omdat men weer meer gebruik gaat maken van de scootmobiel hebben 2

3 het Platform samen met het Rode Kruis een voorlichtings-/ opfris middag georganiseerd voor scootmobielers. Het blijkt toch nuttig te zijn om alle regels nog eens op te halen. Over onze twee werkgroepen kunt u meer lezen in deze Nieuwsbrief. Beiden zijn zeer actief: de ene bij het geven van voorlichting op scholen; de andere met de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten. Wij zijn blij dat Paul Rietbergen het voorzitterschap wil overnemen. Hij zal voorlopig door Jos Polders worden ingewerkt Wij wensen U een mooie lente toe. Namens het bestuur, Met vriendelijke groeten, Carine Schaap de Bruijn Nieuwsbrief

4 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid De werkgroep Openbare Toegankelijkheid is in de afgelopen periode actief geweest op verschillende fronten. We willen op twee manieren de Toegankelijkheid verbeteren in de gemeente. De ene kant is het geven van suggesties en kritiek achteraf. Dat wil zeggen na de oplevering. Dat is gebeurd bij bv de bibliotheek aan het Fluitpolderplein en onlangs bij het Kwadrant bij de Damlaan. Soms is een gebouw wel goed toegankelijk gemaakt door het aanleggen van hellingbanen en liften. Bij het Stadsmuseum in Voorburg is dat heel goed gelukt, ondanks de bestaande niveauverschillen binnen het gebouw. Bij de bibliotheek was het minder goed gesteld. De entree is een drama voor mensen met een beperking. Intussen is daarover al veel geschreven en komt er als oplossing een lift buiten aan de gevel. Ook het Kwadrant heeft nog heel wat verbeterpunten te verwerken. Daar zijn we over in gesprek. Verbeteringen achteraf zijn kostbaar en hadden vermeden kunnen worden. Daarom steken we energie in het op gang brengen van een bewustwordingsproces in een brede laag van de gemeente. We willen het liefste vooraf onze inbreng hebben zodat er zo min mogelijk problemen met de toegankelijkheid ontstaan tijdens- en na de uitvoering van een project. We hebben over het Technisch Programma van Eisen van het nieuwe zwembad kunnen meepraten. En dat is goed. De normen in het bouwbesluit zijn niet voldoende meer. Er is meer nodig voor een goede toegankelijkheid en wij willen daar voor gaan! Andere activiteiten zijn: *de jaarlijkse uitreiking van de Toegankelijkheidsprijs meepraten op de wijkplatforms *helpen bijhouden van de gemeentelijke website Toegankelijkheid *adviseren over het gemeentelijk beleid zoals het Veilig Fietsenplan en het Verkeers-en Vervoersplan. 4

5 Nieuws over het project Scholenvoorlichting De werkgroep Scholenvoorlichting geeft nu voor het derde jaar workshops aan groep 8 van de basisschool. De workshops zijn altijd een groot succes. De kinderen zijn meestal erg onder de indruk. Zo wordt er bijvoorbeeld geblinddoekt een stukje gelopen met een taststok. De slechtziende loopt mee en vertelt hoe je de obstakels kunt voelen en omzeilen. De kinderen ondervinden op verschillende gebieden een beperking. Daardoor voelen zij enerzijds hoe lastig het is om te leven met een beperking. Anderzijds zien ze ook hoeveel hulpmiddelen er zijn om toch volwaardig mee te kunnen doen aan de maatschappij. Er zijn vier thematafels en een rolstoelparcours. De thema's zijn: doofheid, slechtziendheid, chronische ziekten, en motorische beperkingen zoals halfzijdige verlamming. Bij deze tafel schillen de kinderen een appeltje en smeren ze een beschuitje met een hand op de rug. Na afloop zijn er altijd veel vragen. Het project dat voor drie jaar gesteund werd door Fonds 1818 loopt ten einde. Maar alle scholen willen ons graag volgend jaar terugzien. Er wordt daarom gewerkt aan een nieuwe ronde van twee schooljaren. Voor de benodigde ondersteuning in de kosten, is inmiddels een aanvraag bij een lokaal Fonds ingediend. 5

6 Inkomenssteun straks via Wmo Gemeenten kunnen vanaf 2015 via de Wmo inkomenssteun gaan bieden aan chronisch zieken en gehandicapten. Dit heeft het kabinet besloten. Hiervoor wordt de nog overschietende 270 miljoen euro uit de Wtcg-pot gebruikt, die voor de gemeenten was gereserveerd. De Ango, CG-Raad en Platform VG vinden deze oplossing in ieder gevel een stap vooruit. Want lang zag het er naar uit dat de gemeenten deze 270 miljoen vrij konden besteden binnen het sociale domein. Nu krijgen de gemeenten de mogelijkheid om via de Wmo inkomenssteun aan chronisch zieken en gehandicapten te bieden. En doen ze dat niet, dan geldt er een motiveringsplicht. Gemeenten moeten dan aangeven langs welke weg ze deze doelgroep gaan compenseren. De nieuwe regeling versterkt de onderhandelingspositie van plaatselijke belangenbehartigers. Een gemeente kan niet zomaar gerichte inkomensondersteuning via de Wmo uitsluiten. Plaatselijke belangenbehartigers hebben dus meteen een goede uitgangspositie om met gemeenten in gesprek te gaan. De regeling biedt nog een ander voordeel. Tot nu toe wordt inkomenssteun via de bijzondere bijstand verleend. Daarvan profiteerden alleen de allerlaagste inkomens. Bij steun via de Wmo kunnen ook inkomens boven het minimum meeprofiteren. En dus kan een grotere groep mensen met meerkosten door ziekte of handicap worden bereikt. Het blijft helaas nog steeds zo dat er de komende jaren in totaal enkele honderden miljoenen euro s minder naar inkomensondersteuning gaan dan voorheen (Wtcg en CER) Bovendien lopen de meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten nog steeds op. Zo wordt opnieuw een forse stijging van het eigen risico verwacht. De Ango, de CG-Raad en het Platform VG zullen hiervoor aandacht blijven vragen. 6

7 Inkomen telt niet mee bij WMO Nieuwsbrief Gemeenten mogen een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet weigeren op grond van het inkomen of het vermogen van de aanvrager. De Centrale Raad van Beroep heeft dat op 25 november 2013 beslist in drie uitspraken. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. De aanvraagster die voor haar verzorging bij haar dochter was gaan wonen, kreeg van de gemeente te horen dat zij de kosten van huishoudelijke verzorging zelf kon dragen, omdat zij de kosten van levensonderhoud kon delen met haar dochter en een vermogen van ruim Euro ,- had. Een andere gemeente weigerde een traplift, omdat de aanvrager een inkomen van Euro ,- en een vermogen van Euro ,- had. In de derde zaak ging het om een echtpaar dat niet werd toegelaten tot de Regiotaxi. De Centrale Raad van Beroep erkent in zijn uitspraken dat gemeenten rekening mogen houden met eigen verantwoordelijkheid van de burger bij de beoordeling of deze voldoende zelfredzaam is om zelf een voorziening te organiseren. Maar dat betekent niet dat de gemeente een individuele Wmo-voorziening mag weigeren op grond van het inkomen of vermogen van de aanvrager. Dat doorkruist de wettelijke eigenbijdrageregeling die op grond van de Wmo is getroffen. Gemeenten zouden daarmee inkomensbeleid kunnen gaan voeren, wat de centrale wetgever niet wil. Bovendien frustreert zo n eigen beleid de wettelijk geregelde anticumulatie van eigen bijdragen op grond van Wmo en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep is een eindoordeel. Partijen kunnen tegen deze uitspraken geen hoger beroep instellen. 7

8 Jaarlijkse financiële bijdrage Zoals u weet wordt de jaarlijkse subsidie van de gemeente afgebouwd. Dat houdt in dat het Platform, en vele andere organisaties, veel minder geld ontvangen. Per 1 januari 2015 krijgen wij helemaal geen subsidie meer. Een verzoek van onze penningmeester, die geen acceptgirokaarten verstuurt in verband met de kosten daarvan, om in de komende maanden uw bijdrage te storten voor De jaarlijkse bijdrage is minimaal tien euro (meer mag) Gaarne storting op NL64 INGB t.n.v. Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg 8

9 Theaterstuk voor en door wijkbewoners zet aan tot denken Het wordt steeds echter, de voorstelling waar negen bewoners uit wijk De Prinsenhof aan werken. Vanaf november zijn zij aan het repeteren. In de afgelopen maanden hebben de spelers elkaar hun verhaal verteld tijdens de wekelijkse repetities. Die verhalen zijn nu door theatermaakster Carla Verwer verwerkt tot een voorstelling. Heel knap hoe alles wat wij gezegd hebben zo goed verwoord is merkt Irene Mos op, een van de spelers, en actief binnen Stichting Platform gehandicapten. De voorstelling is het resultaat van het project Verhaal halen dat nu enkele maanden loopt. De negen wijkbewoners die deelnemen aan het project vertellen in de voorstelling hun eigen verhaal en laten zichzelf zien. Zo ook Irene Mos, Eric Verbeek, Utku Canko en Rob Anmarero, die allemaal actief zijn binnen Stichting Platform gehandicapten. De verhalen zijn niet verzonnen, maar komen van hen zelf. En dat is precies waarom de voorstelling je zo aangrijpt. Trias, het centrum voor de kunsten in Rijswijk en Leidschendam- Voorburg, en Woej hebben de handen ineen geslagen om het project Verhaal halen tot stand te laten komen. Wijkbewoners van De Prinsenhof komen eens op een andere manier met elkaar in contact, namelijk door middel van theater. Als resultaat staat er in juni niet alleen een mooi stuk op de planken, de deelnemers zijn gedurende de repetitieperiode ook een echt hechte club geworden. Dat de deelnemers elkaar nemen om wie ze zijn, is ook precies wat het theaterstuk wil blootleggen. 9

10 Uit de verhalen komt vaak naar voren dat, wat je ook mankeert of tot welke groep je ook behoort, mensen snel een mening over je hebben en je geregeld in een hokje wordt gestopt. Dat is wat alle spelers gemeen hebben, ieder op hun eigen manier. Door dit theaterstuk laten zij zichzelf zien. Ja, ik heb misschien een handicap of ik kom oorspronkelijk uit een ver land met andere gewoontes. Het stuk daagt de kijker uit en stelt de vraag: Wie ziet u als u naar me kijkt? Wat denkt u over mij? Het stuk, waarvan de titel binnenkort bekend wordt gemaakt, wordt in juni vier keer opgevoerd in Het Veur Theater in Leidschendam, op 14, 15 (matinee), 19 en 20 juni. Wil je graag meer informatie over het stuk? Mail dan je naam, contactgegevens en je voorkeur voor een dag naar o.v.v. Verhaal halen. Wij houden je dan op de hoogte over tijden en ticketkosten. Ben je slecht ter been of zit je in een rolstoel? Geef dat dan even aan. Er zijn namelijk een beperkt aantal plekken voor rolstoelen. Voor mensen die slecht ter been zijn houden we onder in de zaal plaatsen vrij. 10

11 De Gilden voorziet in een grote behoefte aan appartementen voor mindervaliden Wethouder Mijdam van de gemeente Leidschendam Voorburg overhandigde medio februari de eerste sleutel van de zestien rolstoeltoegankelijke woningen binnen het nieuwbouwproject De Gilden. Het bouwproject aan de Schans voorziet in een grote behoefte aan appartementen voor mindervaliden. Vidomes geeft met dit project invulling aan een van haar doelstellingen: de huisvesting van kwetsbare mensen. In het nieuwbouwproject De Gilden realiseert Vidomes 88 ruime sociale huurappartementen, verdeeld over vier woongebouwen. Hieronder vallen ook de 16 woningen voor mindervaliden. Daarnaast telt het project 18 vrije sector koopwoningen. Volledig rolstoeltoegankelijke appartementen Vidomes realiseert de extra ruime, aangepaste en volledig rolstoeltoegankelijke woningen samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het Platform Gehandicapten heeft zich indertijd hard gemaakt voor de bouw van dit type woningen en heeft samen met Vidomes en de gemeente naar een oplossing voor deze groep gezocht. Wij zijn blij dat Vidomes ons pleidooi heeft aangehoord en heeft besloten om deze woningen op te nemen in het project. Er is een grote behoefte aan dergelijke appartementen. Het is een groot goed als bijvoorbeeld jong gehandicapten zelfstandig kunnen wonen - net als gewone jongeren tussen gewone mensen, aldus Carine Schaap de Bruijn, voorzitter van Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg. 11

12 Unieke woningen voor kwetsbare doelgroep De realisatie van een groot aantal schaarse woningen voor een kwetsbare doelgroep komt niet vaak voor - zeker niet binnen een regulier wooncomplex. Wat het extra uniek maakt, is dat alle aangepaste appartementen worden aangeboden als sociale huurwoningen. Judith Gelmers, gebieds-manager van Vidomes: Als woningbouwcorporatie vinden wij het belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben, zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De toekomstige bewoners van de zestien rolstoeltoegankelijke woningen vormen een kwetsbare groep waar we alle aandacht voor hebben. Met de oplevering van dit complex hebben we weer een steentje bijgedragen aan onze taakstelling. 12

13 ALZHEIMERCAFE Wanneer en hoe laat? Elke tweede dinsdag van de maand. De zaal is open vanaf uur. Het programma begint om uur en eindigt om uur. Waar Partycentrum Dekker s Hoeve, Essenpad 6 te Voorburg. Telefoon: Inlichtingen De Senioren Bellijn van Welzijn Oud en Jong Telefoon mei 2014 Juridische aspecten bij dementie Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen de verzorging is zwaar, maar u wordt ook geconfronteerd met juridische en ethische aspecten. Wat is wilsbekwaamheid en/of handelingsbekwaamheid, en hoe zit het met een euthanasieverklaring die al jaren geleden is opgesteld voor de dementie? Wat is het verschil tussen mentorschap en bewindvoering en hoe kan dit worden aangevraagd? 10 juni 2014 Gezonde leefstijl en dementie Wat is een gezonde leefstijl als je ouder wordt? Hoe belangrijk is bijvoorbeeld om veel te bewegen, om een gezond voedingspatroon te hebben en te zorgen dat je voldoende buitenlucht binnen krijgt? Beschermt veel bewegen tegen dementie? Wat is het belang van een gezonde levensstijl als je ouder wordt? Er wordt door onderzoek steeds meer bekend over de relatie tussen dementie en een gezonde levensstijl. 13

14 PluhZ, zorgt voor antwoord PluhZ is een nieuw initiatief van mensen werkzaam binnen diverse disciplines in de zorg, dat inspeelt op de behoefte aan antwoorden binnen de zorgsector. Van thuiszorg tot en met ziekenhuiszorg. Bij PluhZ kunnen mensen gratis, 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht met vragen over zorg, zoals: Waar kan ik terecht voor de mening van een andere arts? of Waarom heb ik deze medische rekening gekregen? PluhZ helpt cliënten in de zorg op weg met deze gratis dienst en één-op-één contact. Veel mensen hebben ondersteuning nodig bij het stellen van de juiste vragen of om de juiste weg te vinden binnen een of meerdere zorginstellingen. Een snel en adequaat antwoord vanuit zorginstellingen is meer dan wenselijk, maar vaak niet haalbaar. De gratis, onafhankelijke dienst van PluhZ gaat individuele zorgontvangers en hun familieleden binnen 24 uur persoonlijk antwoord geven op al hun vragen over zorg. De initiatiefnemers Ellen van der Geest, Lianne Bolleboom en Robert Weij garanderen snel, correct en onafhankelijk advies. Het recht en de plicht van de patiënt is ons uitgangspunt aldus Weij. Alle medewerkers van PluhZ die de vragen beantwoorden hebben een gezonheidsrechtelijke, financiële of medische achtergrond en weten de juiste wegen binnen zorgland te bewandelen. Een paar voorbeelden zijn: Een vrouw van 84 jaar wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Opeens moet er van alles worden geregeld en krijgt ze met meer dan vijf instanties te maken, en een hoop bureaucratie. Mevrouw, familie en zelfs haar huisarts raken stuurloos. PluhZ kan hen hierbij helpen door te zorgen voor contact met de juiste instanties en hen bij te staan met goede uitleg. 14

15 Mijn zoon moest met spoed in een GGZ instelling worden opgenomen. Ik kwam in een wereld die ik niet kende. Gelukkig was er PluhZ. Kreeg diagnose Parkinson, wat nu? Door PluhZ wist ik snel waar ik de beste behandeling en informatie kon vinden, Dank zij PluhZ. Wijkverpleegkundige in nieuw jasje De wijkverpleegkundige wordt vanaf 2015 in het basispakket van de Zorgverzekeringswet opgenomen. Hiermee is geregeld dat iedereen straks recht heeft op verpleging en verzorging. De wijkverpleegkundige gaat zelf indiceren. In een nieuw jasje, zonder stopwatch, aldus staatssecretaris van Rijn. Minister Schippers en staatssecretaris van Rijn hebben de zogenoemde nieuwe aanspraak Wijkverpleging naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit beleidsstuk is geregeld dat iedereen straks recht heeft op wijkverpleegkundige zorg, omdat dit wordt geregeld in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. De taak van de wijkverpleegkundige verandert van De wijkverpleegkundigen krijgen straks de ruimte om zelf in te schatten hoeveel tijd er nodig is voor een cliënt, aldus de bewindslieden Van Rijn en Schippers. Ze worden dus niet op pad gestuurd met de boodschap (indicatie, red.) dat ze maar x minuten of uren per cliënt mogen besteden. De oorspronkelijke plannen om verzorging en wijkverpleging op te knippen en gedeeltelijk door de gemeenten uit te laten voeren, zijn definitief van de baan. De patiënten federatie NPCF is blij: We vinden dit een goede zaak, verpleging en verzorging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, aldus NPCF-directeur Wilna Wind. Nu hoeven mensen voor zorg niet bij twee verschillende loketten aan te kloppen. 15

16 Staatssecretaris Van Rijn reikte op 5 maart getuigschriften uit aan 13 ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige. Deze ambassadeurs gaan het land in om wijkverpleging nieuwe stijl aan te bevelen. Ze zullen hun collega s en andere partijen in het veld ondersteunen de nieuwe wijkverpleging vorm te geven. De wijkverpleegkundige staat in het brandpunt van een veranderend zorglandschap, aldus Van Rijn. Zij staan aan de zijde van cliënten bij het beoordelen wat zij nodig hebben aan verpleegkundige zorg om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige coördineert alle zorg rondom de cliënt en stemt af met andere hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist en maatschappelijk werker. Van Rijn benadrukte: We hebben niet alleen zorgverleners nodig die verstand hebben van zorg, maar vooral juist zorgverleners die verstand hebben van mensen. Hierin ligt een essentiële rol voor de wijkverpleegkundigen. Boulevard van Scheveningen beter toegankelijk Dankzij een samenwerking tussen belangenvereniging voor Hagenaars met een beperking Voorall, de gemeente Den Haag, Biesieklette en strandtent De Waterreus is de boulevard van Scheveningen voorzien van een aantal speciale voorzieningen voor mensen met een handicap. De aanpassingen die door financiële steun van verschillende fondsen en sponsors mogelijk zijn gemaakt, bestaan uit onder meer een betonnen pad dat naar zee leidt, waar het bij de vloedlijn van een uitkijkplateau is voorzien. Daarnaast zijn er twee elektrische strandrolstoelen beschikbaar, net als een strandrolstoel voor kinderen vanaf zes jaar en een tillift om uit eigen hulpmiddel in de strandrolstoelen te komen. Biesieklette biedt de mogelijkheid tot het huren van strandrollators, strandduwrolstoelen en elektrische strandrolstoelen. 16

17 Ook de komst van gehandicaptenparkeerplaatsen, een invalidentoilet en verschillende oplaadpunten voor elektrische rolstoelen en scootmobielen moet de boulevard optimaal benut kunnen worden door mensen met een beperking. Zorgen vanwege schuldgevoel Staatsecretaris Martin van Rijn spreekt warm over de betrokken samenleving. Dat klinkt mooi. Wij moeten bij elkaar betrokken zijn, met elkaar meeleven, we moeten geven, luisteren, delen. Van Rijn zegt het omdat hij dat vast ook werkelijk vindt. Zijn ideaal van medemenselijkheid is van harte te onderschrijven. In die zin is het gratuit. Maar Van Rijn zegt het ook omdat hij iets moet. Hij moet bezuinigen, liefst op zo snel en makkelijk mogelijke wijze met het hoogste rendement. Dat blijft geboden ook al heeft hij onder druk de pijn uitgesteld. Ingrijpen in de efficiency van zorg, de ziekenhuizen, de salarissen van specialisten, de farmaceutische industrie, zelfs in de omvang van het eigen ambtenarenapparaat, is lastig en ingewikkeld. Simpeler is het voorzieningen te schrappen of te beperken, liefst onder het mom van naastenliefde. Is het niet beter zo lang mogelijk thuis te wonen? Is het niet fijner je eigen spullen om je heen te hebben? Is het niet bevredigender je eigen steunkousen aan te trekken en je eigen boterham te smeren onder het wakend oog van een mantelzorger? Hebben we vroeger niet te snel indicaties gegeven voor zorg en verpleging, omdat het nu eenmaal makkelijker was een oudere in een tehuis op te bergen, waar alles efficiënt kon worden geregeld? Was dat niet eigenlijk erg kil? Laten we de zorgzame samenleving gestalte geven door onze hand uit te steken naar onze buren, vrienden, ouders. Wie kan daar bezwaar tegen hebben? Onderschrijf je zijn ideaal dan moet je ook B zeggen en aanpakken. We vergeten graag dat er goede redenen waren om de zorg uit te besteden. Redenen van kwaliteit en menselijkheid. We stellen ons voor hoe het gaat in de wereld van Van Rijn. 17

18 Een licht dementerende vrouw met wat lichamelijke gebrekenmoet meer hulp hebben. Het beroemde keukentafelgesprek wordt gearrangeerd. (Door wie? Thuiszorg? De familie? Enfin het wordt gearrangeerd.) Mevrouw heeft een dochter die op 100 km afstand woont. De zoon is gescheiden en is met zijn nieuwe lief naar Frankrijk getrokken. Mevrouw heeft een zus, die ze al in geen jaren heeft gesproken. De kennissen die ze heeft/had zijn dood of zelf gebrekkig. Een jonger nichtje dat in de buurt woont komt weleens op bezoek. De buren aan een kant een gezin met drie pubers en een gehandicapt jongste kind, aan de andere kant een jong stel dat s morgens om half acht de deur uit gaat naar het werk en s avonds om zeven uur weer in komt. Aan de keukentafel zitten behalve de instanties de dochter en het nichtje. Allebei werkende vrouwen met een gezin. Het nichtje zegt toe elke woensdag te komen en af en toe te bellen. De dochter zal elk weekend ofwel op zaterdag ofwel op zondag komen en dagelijks bellen. De thuiszorg komt elke dag mevrouw op gang helpen. Ze piekeren erover hoe ze de pubers voor boodschappen kunnen inschakelen en het jonge stel vragen elke avond even aan te bellen om te kijken hoe het gaat. Het is modderen er vallen gaten in de planning. Je kunt niemand dwingen. Mevrouw raakt in de war van de verschillende gezichten. Maar ze moet zo lang mogelijk thuis blijven. Het is goed voor haar. De dochter maakt zich zorgen, heeft het gevoel overal tekort te schieten. Meestal komt de mantelzorg neer op vrouwen, op (schoon) dochters, nichtjes, vriendinnen, buurvrouwen. De meeste vrouwen werken tegenwoordig. Het wordt van ze verwacht. Vrouwen zorgen over het algemeen voor het huishouden. Het wordt van ze verwacht. Vrouwen lopen hun buren, hun ouders, en schoonouders na. Het wordt van ze verwacht. Vrouwen zijn leesmoeder, overblijfmoeder, oudercommissiemoeder. Het wordt van ze verwacht. De zorgzame samenleving van Martin van Rijn speelt in op het schuldgevoel van vrouwen. Het riekt naar morele chantage. Wie helpt de vrouwen helpen? (Bron: Trouw ) 18

19 Belangrijke telefoonnummers Secretariaat Platform Klachtentelefoon Platform Brandweer Ambulance 112 Politie spoedeisende hulp Politie- spoedeisende hulp voor doven en slechthorenden Politie niet dringend Politie niet dringend voor doven en slechthorenden SOS telefonisch hulpdienst (Sensoor) Avalex Storingsnummers Elektriciteit en/of gas Water Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) Stichting Welzijn oud en jong (Woej) De Groene Loper te Voorburg Gemeente Zorgloket en Voorlichting Regiotaxi Informatie Reserveringen

20 Bestuur Voorzitter Secretaris Carine Schaap- de Bruijn Cor den Hoed (WSP) IJsvogellaan 113 Zijdesingel DM Leidschendam 2261 BZ Leidschendam Penningmeester Donatie Jacques van der Wiel NL64 INGB Gravin van Viandenlaan 17 t.n.v. Platform Gehandicapten 2263TG Leidschendam Leidschendam - Voorburg Bestuursleden Benninck Wanner Paul Rietbergen Werkgroep Scholen Project (WSP) Cor den Hoed (Voorzitter) Marjet Houwink (NVVS) Jos Polders (Secretaris) Kitty van Kampen Theo Baijer (slechtzienden) Annelies Snijder Wilma Bekker Kees Twilt Utku Canko Henny Zwanenburg Werkgroep Openbare Toegankelijkheid (WOT) Paul Rietbergen (Voorzitter) Jos Polders (Voorzitter/secretaris) Pop Lysen van Laar Rina Groot Irene Mos Yvonne Heitman Rob Westdorp Johan de Jonge Anita Zaat Redactie Nieuwsbrief Carine Schaap - de Bruijn Jacques van der Wiel BEELDVORM Pijnacker Omslag 20

Inhoudsopgave nummer 3. Van het bestuur 2 t/m 3. WMO 2015, wat zal er veranderen en op welke manier 4 t/m 6. Een goed gesprek met de gemeente 6 t/m 7

Inhoudsopgave nummer 3. Van het bestuur 2 t/m 3. WMO 2015, wat zal er veranderen en op welke manier 4 t/m 6. Een goed gesprek met de gemeente 6 t/m 7 Inhoudsopgave nummer 3 Van het bestuur 2 t/m 3 WMO 2015, wat zal er veranderen en op welke manier 4 t/m 6 Een goed gesprek met de gemeente 6 t/m 7 Tips voor mantelzorgers 7 Adviezen hoe om te gaan met

Nadere informatie

Inhoudsopgave nummer 1

Inhoudsopgave nummer 1 Inhoudsopgave nummer 1 Van het bestuur 2-3 Jaarlijkse financiële bijdrage 4 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid 5 Werkgroep Scholenvoorlichting 6-7 Website Platform Gehandicapten 7 De ANWB heeft een pechservice

Nadere informatie

Inhoudsopgave nummer 3. Van het bestuur 2 3-4. Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen van tegemoetkomingen 4-5

Inhoudsopgave nummer 3. Van het bestuur 2 3-4. Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen van tegemoetkomingen 4-5 Inhoudsopgave nummer 3 Van het bestuur 2 3-4 Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen van tegemoetkomingen 4-5 Minder AWBZ Meer Gemeente 6-7 De OV-begeleiderskaart 7 Eindelijk zicht op een

Nadere informatie

Oud worden met een handicap 11-12

Oud worden met een handicap 11-12 Nieuwsbrief 2013-02 Inhoudsopgave nummer 2 Van het bestuur 2 3-4 Mantelzorg: Staatsecretaris van Rijn 5 Commentaar (Trouw 2-3-2003) 6-7 Steuntje in de rug 8 Kroegentest in Den Haag 9 Alzheimer café Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

2014, Jaargang 6. Nummer 11. Week 22. In deze Voorall Nieuwsflits leest u het nieuws dat Voorall opviel en dat wij graag met u willen delen.

2014, Jaargang 6. Nummer 11. Week 22. In deze Voorall Nieuwsflits leest u het nieuws dat Voorall opviel en dat wij graag met u willen delen. 2014, Jaargang 6. Nummer 11. Week 22. In deze Voorall Nieuwsflits leest u het nieuws dat Voorall opviel en dat wij graag met u willen delen. Nieuwe voorzieningen maken Haagse stranden nog toegankelijker

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave nummer 2. Van het bestuur 2 t/m 4. 9 Misverstanden over de WMO 2015 4 t/m 8. Ouderen lopen nog steeds risico s met medicijnen 8-9

Inhoudsopgave nummer 2. Van het bestuur 2 t/m 4. 9 Misverstanden over de WMO 2015 4 t/m 8. Ouderen lopen nog steeds risico s met medicijnen 8-9 Inhoudsopgave nummer 2 Van het bestuur 2 t/m 4 9 Misverstanden over de WMO 2015 4 t/m 8 Ouderen lopen nog steeds risico s met medicijnen 8-9 Haagsche stranden toegankelijk voor iedereen 9 Nieuwe woonvorm

Nadere informatie

Inhoudsopgave nummer 2

Inhoudsopgave nummer 2 Inhoudsopgave nummer 2 Van het bestuur 2 t/m 3 Verslag scootmobieltocht 3 t/m 4 Voorzieningen moeten beter toegankelijk worden 5 Publieke ruimte belangrijk voor zelfredzaamheid 6 t/m 7 Mantelzorg vooral

Nadere informatie

Inhoudsopgave nummer 1. Van het bestuur 2 t/m 3. Verslag werkgroep Openbare Toegankelijkheid maart 2015 3 t/m 4

Inhoudsopgave nummer 1. Van het bestuur 2 t/m 3. Verslag werkgroep Openbare Toegankelijkheid maart 2015 3 t/m 4 Inhoudsopgave nummer 1 Van het bestuur 2 t/m 3 Verslag werkgroep Openbare Toegankelijkheid maart 2015 3 t/m 4 Wat als de gemeente huishoudelijke hulp stopt of verandert? 4 t/m 6 Grenzen van mantelzorger

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van de Stichting Platform Gehandicapten Leidschendam Voorburg. Secretariaat: C.J.den Hoed Zijdesingel 12 2261 BZ Leidschendam

Jaarverslag 2013. van de Stichting Platform Gehandicapten Leidschendam Voorburg. Secretariaat: C.J.den Hoed Zijdesingel 12 2261 BZ Leidschendam Jaarverslag 2013 van de Stichting Platform Gehandicapten Leidschendam Voorburg Secretariaat: C.J.den Hoed Zijdesingel 12 2261 BZ Leidschendam 1 Inhoudsopgave: Voorwoord blz. 3 Doelstelling blz. 4 Organisatie

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2012-02

Inhoudsopgave 2012-02 Van het Bestuur Inhoudsopgave 2012-02 Van het bestuur 2-3 Platform Gehandicapten viert 10 jarig jubileum 4 Jaarlijkse financiële bijdrage 5 Website Platform Gehandicapten 5 RandstadRail onder begeleiding

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Inhoudsopgave nummer 1

Inhoudsopgave nummer 1 Inhoudsopgave nummer 1 Van het bestuur 2 t/m 3 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid 3 In de zorg staan vooral procedures centraal 4 t/m 5 Scootmobieltochten 6 Hulp van buren en vrijwilligers is vaak tijdelijk

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Voorall Visie. 2013: Onbeperkt toegang tot het Haagse strand

Voorall Visie. 2013: Onbeperkt toegang tot het Haagse strand Voorall Visie 2013: Onbeperkt toegang tot het Haagse strand Zon, zee, strand Een blij gevoel voor de meeste mensen. Als je een beperking hebt, wil je dit vanzelfsprekend ook ervaren. Uitwaaien op het strand

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder?

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Q&A s Visuele en/of auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Antwoord: Vanaf 1 januari 2015 valt revalidatiezorg voor

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Colofon Dit blad is een uitgave van de volgende platforms:

Colofon Dit blad is een uitgave van de volgende platforms: Twaalfde jaargang Nummer 1, maart 2014 Colofon Dit blad is een uitgave van de volgende platforms: PGBM Platform Gehandicaptenbeleid Maastricht Brouwersweg 100, kamer L.1.00.04 6216 EG Maastricht, Telefoon:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for disabled persons

QUOTE-questionnaire for disabled persons QUOTE-questionnaire for disabled persons Name Language Number of items Developed by QUOTE-Disabled Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NOW Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Voor cliënten. Mijn AWBZ-begeleiding vervalt of wordt minder. Wat nu?

Voor cliënten. Mijn AWBZ-begeleiding vervalt of wordt minder. Wat nu? Voor cliënten Mijn AWBZ-begeleiding vervalt of wordt minder. Wat nu? Veel mensen met een beperking krijgen begeleiding. Hiermee kunnen ze hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven en meedoen in de maatschappij.

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Mantelzorg Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Inleiding Met de mantelzorger bedoelen we diegene die een belangrijke rol in de zorg voor een naaste vervult. Vaak is dit een ouder, partner

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Hoge Veld gelegen aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, tussen Rijswijk en Wateringen, biedt Garantwoningen voor ouderen

Nadere informatie

ADVIES DE NIEUWE BOULEVARD VAN SCHEVENINGEN

ADVIES DE NIEUWE BOULEVARD VAN SCHEVENINGEN ADVIES DE NIEUWE BOULEVARD VAN SCHEVENINGEN Den Haag, november 2009 Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.nl Inleiding Sinds de negentiende eeuw heeft

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Zorg na uw ziekenhuisopname z 1 Als u na uw opname het WZA weer verlaat, betekent dit niet automatisch dat u alles weer zelf

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt?

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Startvraag A B C D E F G H Start van het proces: Klant komt in het loket Startvraag Waar kan ik u mee helpen? Antwoord van de klant De klant vertelt zijn verhaal in zijn eigen

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn!

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn! zorg- en dienstencentrum Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella kan u van dienst zijn! Verzorgd wonen achter uw eigen voordeur Wonen doe je het liefst in je eigen huis. Ook, of misschien juist

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Inhoud: Nieuws vanuit Steunpunt Mantelzorg Agenda oktober november - december Dag van de Mantelzorg 2012 Terugblik van het respijtweekend Nieuws vanuit

Nadere informatie

De huisarts aan het. Kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en kan de mantelzorg dit aan?

De huisarts aan het. Kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en kan de mantelzorg dit aan? SP Onderzoek De huisarts aan het woord deel 3 Kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en kan de mantelzorg dit aan? Renske Leijten, SP-Kamerlid Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Zorg binnen handbereik

Zorg binnen handbereik Zorg binnen handbereik een hele zorg minder Zorg binnen handbereik Een hele zorg minder Zorg heb je thuis vaak onverwachts of op korte termijn nodig. Niet altijd is de gewenste zorg direct beschikbaar.

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum Secretariaat Meldpunt: Vangnetteam Parkstad Extra ondersteuning voor wie dat gebruiken kan... 1 2 3 4 5 9 10 6 Soms kunnen mensen wel eens wat extra hulp gebruiken. Al vinden veel mensen het lastig om

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Zorg aan huis Wijkteams. Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder

Zorg aan huis Wijkteams. Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder Zorg aan huis Wijkteams Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder 2 Welkom bij Zorg aan huis door Vivium Verzorging, verpleging en begeleiding in uw eigen

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

Inhoudsopgave nummer 2

Inhoudsopgave nummer 2 Inhoudsopgave nummer 2 Van het bestuur 2 t/m 3 Wie bepaalt of een huis schoon genoeg is 4 t/m 5 Met de scootmobiel naar Meijendel 6 Leren reizen met de bus 7 Musea toegankelijk voor mensen met functiebeperking

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Presentatie CAK Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Agenda 1. Uitvoering Wtcg 2. Film Wtcg 3. Informatieverzoek 4. Wtcg portaal 5. Aanvraag en bezwaar algemene tegemoetkoming

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Mevrouw van de Berg intramurale zorg bewoner Heidehiem Kim de Jong EVV-er Anna de Vries - medewerker verzorging intramurale zorg en thuiszorg

Nadere informatie

Weer thuis na opname in het ziekenhuis

Weer thuis na opname in het ziekenhuis Weer thuis na opname in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. Weer thuis na opname in het ziekenhuis 3 - Checklist 3 Wat kunt u thuis zelf regelen 4 - Gebruikelijke zorg 5 - Overige voorzieningen

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie