Jaarverslag Woonadviescommissie 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Woonadviescommissie 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag Woonadviescommissie 2014 Deelnemende organisaties aan de Woonadviescommissie zijn de Werkgroep Kwaliteit Wonen, de werkgroep Geschikt Wonen voor Ouderen, het Gehandicapten- en Patiënten Platform Amersfoort en de afdeling Economie & Wonen van de gemeente Amersfoort.

2 2

3 Inhoud Voorwoord... 5 Hoofdstuk 1. Toetsing en adviezen Adviezen Getoetste woningbouwplannen Valkenhof Van Rootselaarstraat De Grasboom Weberstraat Ganskuijl Stationsstraat 10 (bestemmingsplan en bouwplan 27 shortstay-eenheden) ABC school Liendert Bestemmingsplan Binnenstad Bestemmingsplan Kop Gildenkwartier De Lichtenberg Stedenbouwkundig plan Ariaweg Noord en Operaplein Hoofdstuk 2. Het Eemhuis Hoofdstuk 3. Overige activiteiten Kennismaking Hestia en Vereniging Huurdersbelangen Netwerk Visuele toegankelijkheid Hoofdstuk 4. Herziening Basiseisen en Onderzoek Woonadviescommissie Herziening Basiseisen Onderzoek naar het functioneren van de WAC Hoofdstuk 5. Woonkwaliteitsonderzoek Piet Mondriaanplein Hoofdstuk 6. De samenstelling van de Woonadviescommissie en financiële verantwoording De samenstelling van de Woonadviescommissie Financiële verantwoording Hoofdstuk en verder

4 4

5 Voorwoord Beste lezer, Kwalitatief goed wonen vraagt meer dan voldoen aan de technische eisen van het Bouwbesluit en een positief Welstandsadvies. De Woonadviescommissie heeft als doelstelling om de woonkwaliteit in Amersfoort te optimaliseren. Woningen die voldoen aan de aanvullende eisen en aanbevelingen van de Woonadviescommissie zijn voor iedereen toegankelijk en klaar voor de toekomst. De inzet daarbij is dat ontwikkelaars, woningcorporaties en architecten de eisen zien als toegevoegde waarde en niet als drempel. De Woonadviescommissie toetst ook bestemmingsplannen, de woonomgeving, de openbare ruimte en openbare gebouwen. Nu hulp in huis aan zorgbehoevenden in rap tempo afneemt en meer zelfredzaamheid verwacht wordt van ouderen dragen gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties nog meer verantwoordelijkheid om levensloopgeschikte woningen te realiseren. Een levensloopgeschikte woning is in alle levensfasen bewoonbaar voor de bewoners. Of, is makkelijk aan te passen als de gezinssituatie verandert, de gezondheid achterblijft of een bewoner slecht ter been wordt. De gemeente Amersfoort heeft in de Woonvisie het levensloopgeschikt bouwen hoog op de agenda gezet. De WAC is toetser van de doelstellingen uit de Woonvisie. De WAC spreekt haar zorg uit dat de partijen die sociale woningbouw ontwikkelen voor de laagste inkomens, door o.a. de verhuurdersheffing, mogelijk kleiner zullen gaan bouwen om de huren lager te kunnen houden. Kan de beoogde gebruikskwaliteit en een levensloopgeschikte woning voor diegenen met een kleinere beurs en genoodzaakt zijn te huren, dan nog wel gegarandeerd worden? Als een woning niet toekomstgericht ontwikkeld wordt dan komen de kosten voor benodigde aanpassingen later bij de bewonersof de Wmo terecht. Een toekomstgerichte woning ontlast de Wmo-middelen. Economische aspecten (de verkoop/verhuurbaarheid is groter als woningen gebruiksvriendelijker zijn) en welzijnsaspecten (de toekomstige uitgaven Wmo zijn lager als woningen slechts tegen lage kosten aan te passen zijn) worden eveneens door de deelnemers van de WAC in de kwaliteitstoetsing meegewogen. Goed advies vooraf voorkomt dure aanpassingen achteraf. Voor toekomstige kopers en huurders ligt de meerwaarde van de WAC erin dat deze adviesraad de belangen van de bewoners op voorhand behartigt. Ontwikkelaars en architecten krijgen door de gemeente gefaciliteerde en gefinancierde deskundige gebruikersadviezen. De WAC adviseert corporaties, projectontwikkelaars en architecten tijdens het ontwerpproces. Bewoners, woningcorporaties, makelaars en bewoners plukken uiteindelijk de vruchten van deze, op bewonerservaringen gebaseerde, adviezen. Dat resulteert in een hogere gebruikskwaliteit, betere prijs-kwaliteitverhouding en een optimaal woongenot. De adviezen van de WAC geven invulling aan de ambitie van de gemeente ten aanzien van kwaliteit en duurzaamheid. Door de kwaliteitstoetsing van de WAC onderscheidt de gemeente Amersfoort zich van andere gemeenten en profileert zich als belangenbehartiger en als deskundige op het gebied van woonwensen naar bewoners en naar toekomstige inwoners van onze stad. Marjon van de Wiel Voorzitter Woonadviescommissie Amersfoort April

6 6

7 Hoofdstuk 1. Toetsing en adviezen De Woonadviescommissie Amersfoort toetst woningen op gebruikskwaliteit. Dit gebeurt aan de hand van de Basiseisen voor de woningbouw en woonomgeving. Deze Basiseisen zijn in 2006 door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. Het betreft eisen op het gebied van flexibiliteit, levensloopgeschiktheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, gebruikskwaliteit en duurzaamheid. Naast woningen adviseert de commissie ook over de woonomgeving en openbare gebouwen. 1.1 Adviezen De WAC heeft in 2014 in totaal zeven bouwplannen, drie bestemmingsplannen en twee stedenbouwkundige plannen getoetst. Het aantal getoetste woningen bedroeg 230 woningen, een laag aantal. De oorzaak hiervan is te vinden in de crisis op de woningmarkt, waardoor er veel minder nieuwbouw plaatsvindt. Ook merken wij dat nog steeds woningbouwplannen niet aan de WAC worden voorgelegd voor advies. Daar werken we aan, dat doen we in combinatie met de nieuwe Basiseisen. Daarover leest u meer in hoofdstuk 4. In tabel 1.1 vindt u een overzicht van de plannen die we hebben getoetst in Project Aantal woningen Toegankelijkheid Goed Redelijk Slecht Valkenhof (Valkestraat/Stovestraat) Van Rootselaarstraat 4 appartementen voor 2 2 begeleid wonen De Grasboom 24 appartementen 24 Weberstraat 48 appartementen eengezinswoningen Ganskuijl eengezinswoningen, 16 appartementen ( s Heeren Loo) Stationsstraat shortstay eenheden 27 ABC-school Liendert Onderwijsruimten X bestemmingsplan Binnenstad Nvt Nvt Bestemmingsplan Stationsstraat 10 Nvt Nvt Bestemmingsplan Kop Gildenkwartier Nvt Nvt stedenbouwkundig plan De Lichtenberg Nvt Nvt stedenbouwkundig plan Ariaweg Noord en Operaplein Nvt Nvt Tabel 1.1. De getoetste projecten, aantal woningen en toegankelijkheid. De Woonadviescommissie beoordeelt woningen en de woonomgeving op toegankelijkheid. Zijn de woningen en de woonomgeving bezoekbaar? Bewoners en bezoekers die gebruik maken van hulpmiddelen zoals een rollator, rolstoel of scootmobiel dienen de woning zelfstandig te kunnen bereiken en betreden. 7

8 Hieronder worden eerst algemene zaken besproken die we vaak tegen komen in plannen. Vervolgens wordt ingegaan op de belangrijkste punten van de getoetste projecten. Tenslotte vindt u een overzicht van wel en niet overgenomen adviezen. De top 5 van meest gegeven adviezen voor de woningen: 1. Draairichting deuren 2. Indeling badkamer 3. Toegankelijkheid 4. Leidingloze wanden 5. Indeling toilet Een aantal adviezen had specifiek betrekking op woongebouwen, buitenruimte en stedenbouwkundige uitgangspunten van de getoetste plannen. Voor de Woonadviescommissie zijn gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, sociale veiligheid en sinds een paar jaar duurzaamheid de belangrijkste adviesonderwerpen. De top 5 van meest gegeven adviezen voor woongebouwen en de woonomgeving: 1. Toegankelijkheid (visueel en fysiek) 2. Sociale veiligheid 3. Mogelijkheden om vuilnis aan te bieden 4. Grootte en toegankelijkheid van de bergingen 5. De parkeeroplossing 1.2 Getoetste woningbouwplannen Per plan kunt u hieronder lezen wat de belangrijkste positieve punten waren en op welke punten verbetering gewenst is. Of de verbeterpunten worden overgenomen is aan de opdrachtgever van het plan. Zoals blijkt uit het onderzoek naar de Woonadviescommissie spelen verschillende factoren een rol in de effectiviteit van de adviezen. Daarover leest u meer in hoofdstuk Valkenhof Dit project wordt gerealiseerd in de binnenstad. Positief aan dit project zijn de uitstraling van de gevels. Wat betreft de gebruikskwaliteit is er wat de WAC betreft nog verbetering mogelijk. Sommige ruimtes zijn zo lang en smal dat er geen functionele inrichting mogelijk 8

9 is. De verkaveling van deze woningen zorgt ervoor dat de toegankelijkheid slecht is. De entree is te smal en de toiletten zijn niet goed toegankelijk voor mindervaliden. Afbeelding 1.1. De plattegronden van de woningen in het plan Valkenhof. Dat wordt veroorzaakt door de wens zoveel mogelijk grondgebonden woningen op de locatie te realiseren. De bebouwingsdruk is daardoor te hoog en de woningen missen daardoor een goede toegankelijkheid en levensloopgeschiktheid. Ook maakt de WAC zich zorgen over het aantal parkeerplaatsen. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat zij hebben geprobeerd een verkaveling te realiseren die zich enerzijds naadloos voegt in de stedenbouwkundige context van de Stovestraat en die anderzijds unieke grondgebonden woningen tot resultaat heeft. Volgens de ontwikkelaar zijn er voor de binnenstad unieke woningen ontworpen met én buitenruimte én stallingsruimte. De WAC is het daar niet mee eens, omdat de toegankelijkheid en gebruikskwaliteit onvoldoende zijn. Afbeelding 1.2. De situering van het plan. Een aantal adviezen is overgenomen, maar de essentiële helaas niet. Dat komt aan de ene kant door de lastige opgave, maar ook doordat de WAC te laat is betrokken bij het project. 9

10 1.2.2 Van Rootselaarstraat Het gaat om een initiatief van zorgorganisatie Leeffijn voor de bouw van vier woningen voor een speciale doelgroep (autistische jongeren). De WAC heeft advies uitgebracht, waarna een gewijzigde plattegrond werd ingediend. Daar was nog het nodige aan te verbeteren. Vervolgens is een delegatie van de WAC in gesprek gegaan met de initiatiefnemer. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een aangepast plan, waar ondanks de beperkte ruimte, de nodige verbeteringen in zijn opgenomen. Afbeelding 1.3. Plattegrond na advies van de WAC De Grasboom Dit plan is een initiatief van ouders van autistische jongeren. Zij hebben in samenwerking met De Alliantie een gebouw ontworpen met 24 appartementen. Daarin wordt een woongroep voor autistische jongeren gehuisvest in zelfstandige appartementen. Afbeelding 1.4. Het Vogelnest. De WAC juicht het toe dat dergelijke initiatieven door de corporaties worden gefaciliteerd. Aandachtspunt is, wat de WAC betreft, de toegankelijkheid van de appartementen. Ze zijn niet allemaal rolstoeltoegankelijk. Volgens De Alliantie komt dat doordat de woningen erg klein zijn. Suggesties die door De Alliantie zijn overgenomen zijn o.a. de draairichting van 10

11 deuren, het verplaatsen van deuren in de berging om de gebruikskwaliteit te verbeteren- en het toegankelijk maken van het toilet voor minder validen. De WAC heeft aan De Alliantie aangegeven dat het jammer is dat de WAC de plannen pas te zien heeft gekregen nadat de Omgevingsvergunning verstrekt is en heeft De Alliantie gevraagd om voortaan tekeningen in VO fase voor advies te krijgen, zoals afgesproken is in de Prestatieafspraken Weberstraat Positief aan het plan is dat, voor de eerste bewoner, diverse opties mogelijk zijn voor de indeling. Ook juicht de WAC het toe dat het Politiekeurmerk wordt aangevraagd en dat er voorzieningen worden opgenomen voor flora en fauna. De standaard beukmaat van 5.40m voor de eengezinswoningen maakt echter levensloopgeschikt wonen niet mogelijk. De WAC heeft suggesties gedaan voor het realiseren van een mindervalidenparkeerplaats. Een lastig punt is de verlichting van de achterpaden en het ontbreken van ramen in de zijgevels. De WAC adviseert deze, omwille van de sociale veiligheid, aan te brengen. De Alliantie doet dit niet in verband met de privacy van omwonenden. Een ander punt is de vrije ruimte in de entree bij de voordeur. Die is te klein, waardoor het voor mensen in een rolstoel niet goed mogelijk is de deur te openen. Helaas was het plan al te ver in ontwikkeling waardoor dit niet meer kon worden aangepast. Het niveau van de toegankelijkheid van de woningen in dit project is redelijk, in plaats van goed. Dat komt met name door de smalle entree. Afbeelding 1.5. Het project Weberstraat Ganskuijl In dit project realiseert De Alliantie 55 eengezinswoningen en 16 appartementen voor zorgorganisatie s Heeren Loo. In het woningbouwplan is grotendeels een beukmaat van 5,40 meter gehanteerd. Met een bredere beukmaat zijn de woningen beter in te richten en ook makkelijker aan te passen, zodat ze levensloopgeschikt zijn. De WAC heeft hierover eerder in het stedenbouwkundig plan ook geadviseerd. Helaas is dat niet verwerkt in het plan. Voor het bouwplan zijn adviezen gegeven over de gebruikskwaliteit, de bergruimte, draairichting van deuren en de grootte van de lift en de ruimte daarvoor. Die lijkt onvoldoende groot voor 11

12 het vervoer van o.a. brancards. Afbeelding 1.6. De eengezinswoningen en het appartementengebouw Stationsstraat 10 (bestemmingsplan en bouwplan 27 shortstay-eenheden) Aan de Stationsstraat wordt een gebouw gerealiseerd met 27 shortstay-eenheden. De WAC is benieuwd of dit voorziet in een behoefte en heeft enkele adviezen uitgebracht die vooral te maken hebben met veiligheid en toegankelijkheid. De WAC vindt het jammer dat het grootste deel van de plint bestaat uit de parkeergarage, het oogt hierdoor vrij gesloten. Ondergronds parkeren zou een betere oplossing zijn, alhoewel de WAC begrijpt dat dit hogere kosten met zich meebrengt. Daarnaast heeft de WAC zorgen over de situatie bij het uitrijden van de parkeergarage. Er kan een gevaarlijke situatie ontstaan doordat men meteen het fietspad over moet steken. Daarnaast zijn de short-stay woningen niet goed toegankelijk voor mensen die afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel. Ook lijkt de voorruimte bij de lift te smal voor een brancard. Afbeelding 1.7. Het project Stationsstraat

13 1.2.7 ABC school Liendert De WAC heeft in een vroeg stadium kunnen adviseren over de ABC school in Liendert. Daarbij heeft de WAC geadviseerd over de veiligheid (vluchtroutes), toegankelijkheid van het gymlokaal, contrast in het gebouw voor slechtzienden en markeringen op glaswanden. Afbeelding 1.8. Wijkplein en groenzone Liendert Bestemmingsplan Binnenstad De WAC heeft geadviseerd over het bestemmingsplan Binnenstad. De WAC vindt het concept vooral conserverend en zou het liever meer toekomstgericht zien. Naar mening van de WAC ontbreekt een visie op de Binnenstad. Advies: Om de kern van de binnenstad nog aantrekkelijker te maken voor inwoners, toeristen en nieuwe ondernemers (winkelketens) is het aan te bevelen om huidige bestrating en de storende obstakels aan te pakken. Wonen in de binnenstad (m.n. boven de winkels) maakt de kern van de stad ook buiten de sluitingsuren van de winkels levendig. Naar verwachting zal het merendeel van geïnteresseerden uit starters (zonder kinderen) en (vitale) senioren bestaan. Mogelijk kan wel het parkeerprobleem (waar laat ik mijn auto?) de keuze negatief beïnvloeden. Om het wonen in de binnenstad te Afbeelding 1.9. Bestemmingsplan Binnenstad. 13

14 bevorderen c.q. te stimuleren kan duurzaamheid een rol van betekenis spelen. De WAC adviseert dan ook om projectontwikkelaars en bouwers op te roepen om veel aandacht te besteden aan duurzaam bouwen. Dit heeft invloed op de aankoopprijs c.q. huurprijzen. Als meerwaarde zouden er plannen moeten worden ontwikkeld om de nieuwe bewoners gelegenheid te bieden hun auto in de avond en nacht in omliggende (veelal leegstaande) parkeergarages te kunnen stallen Bestemmingsplan Kop Gildenkwartier Op deze locatie komen 14 nieuwbouweengezinswoningen en 75 appartementen. De WAC heeft in haar advies over het bestemmingsplan voor Kop Gildenkwartier verzocht om in het bestemmingsplan op te nemen dat alle nieuwbouwplannen, of renovaties waarbij de plattegronden van de woningen ingrijpend veranderen, voorgelegd moeten worden aan de commissie. Helaas is dit niet gebeurd waardoor de WAC hierover niet heeft kunnen adviseren. Een gemiste kans. Afbeelding Het project met 14 woningen De Lichtenberg Positief aan het plan is de ruime opzet en het groene en parkachtige karakter van het Lichtenbergterrein. Er zijn door de WAC enkele aandachtspunten / adviezen geformuleerd. Afbeelding Een impressie van de locatie. 14

15 Afbeelding De groenstructuur en verkaveling van het gebied. De belangrijkste is de toegankelijkheid van de woonomgeving voor mindervaliden. Bewoners en bezoekers die gebruik maken van hulpmiddelen zoals een rollator, rolstoel of scootmobiel dienen de woning zelfstandig te kunnen bereiken en betreden. De WAC hanteert daarvoor 3 niveau s (slecht, redelijk, goed). Het niveau van de woonomgeving in dit project is redelijk. Opgemerkt moet worden dat het hoogteverschil tussen de Utrechtseweg en de Jacob Catslaan 22 meter bedraagt en met hellingbanen niet op te lossen is. De WAC heeft geadviseerd om leuningen aan te brengen ter plaatse van de traptredes. Ook heeft de WAC geadviseerd om voldoende lichtgekleurde bestratingsmaterialen aan te brengen, gecombineerd met contrastkleuren daar waar een functie wijzigt (bijvoorbeeld van voetpad naar fietspad / van fietspad naar straat). Voor mensen met een visuele beperking (= bijna iedere brildrager) is dit noodzakelijk om een veilige route af te kunnen leggen. In het donker, bij kunstlicht, heeft iedereen er baat bij. Ook is het aan te raden om obstakels als lage antiparkeerelementen, betonnen bollen etc. te vermijden. Dit zijn struikelblokken in het donker Stedenbouwkundig plan Ariaweg Noord en Operaplein Voorstel is om 20 woningen te slopen en hier 30 eengezinswoningen voor terug te bouwen: 23 sociale huur en 7 sociale koop. Daarnaast worden 126 woningen energetisch verbeterd. Afbeelding De huidige situatie. Ook de openbare ruimte in het gebied zal worden opgeknapt. De doorgangen zullen opener worden waardoor het geheel sociaal veiliger wordt. De WAC heeft bij de toetsing van het stedenbouwkundig plan vooral gelet op de toegankelijkheid van de woonomgeving. Dus zo min mogelijk obstakels op de openbare looproutes en kleurstelling/kleurcontrast van 15

16 bestrating en muren. Lichte bestrating heeft minder verlichting nodig dan donkere bestrating doordat het licht reflecteert in plaats van absorbeert. De WAC heeft verder aangegeven graag te adviseren over de plannen voor de renovatie van de flats, met name de plannen voor de entree en de plint (maar ook de woningplattegronden). Afbeelding De verkaveling, voor en na de vernieuwing. 16

17 Hoofdstuk 2. Het Eemhuis Op 3 februari 2014 heeft de WAC het Eemhuis geschouwd. De WAC is helaas niet gevraagd advies uit te brengen over dit project in de ontwerpfase. Positief punt is dat het een mooi gebouw is, met een bijzondere architectuur en veel daglicht. De WAC heeft wel aandachtspunten geconstateerd, vooral met betrekking tot de veiligheid en toegankelijkheid. De toegankelijkheid was op sommige punten slecht. Dit heeft geleid tot schriftelijke vragen van de gemeenteraad aan het college. De WAC is nauw betrokken geweest bij een oplossing voor de problemen, samen met het GPPA. Bij de beantwoording van de raadsvragen heeft het college aangegeven dat de WAC in het vervolg een plek moet krijgen bij de beoordeling van (semi)openbare gebouwen. Een voorbeeld daarvan is het sportcomplex aan de Hogeweg. Hieronder vindt u een impressie van het werkbezoek van de WAC aan het Eemhuis. Afbeelding 2.1. Bijzondere architectuur. Veiligheid Door de hoogteverschillen in het gebouw (met veel trappen) is het risico van vallen en struikelen groot. Op diverse plaatsen is geen leuning aangebracht, of slechts kleine (zie afbeelding 2.2). Afbeelding 2.2. Geen of slechts kleine leuning. 17

18 Afbeelding 2.3. Geen contrast en zichtlijnen ontbreken. Toegankelijkheid Vooropgesteld dat het gebouw nog niet was ingericht, kon al wel worden vastgesteld dat bezoekers met en beperking (rolstoel, rollator, blinden en slechtzienden) problemen zullen ervaren. Door de vele trappen is de toegankelijkheid van de bibliotheek onvoldoende en risicovol (vallen, struikelen). De vele niveaus zijn alleen te bereiken d.m.v. een lastig te vinden lift of middels een traplift. Dit zou bij een nieuw gebouw eigenlijk niet nodig moeten zijn. Afbeelding 2.4. Slechte toegankelijkheid en valrisico. Afbeelding 2.5. Een traplift. 18

19 Afbeelding 2.6. Geen duidelijke tredemarkeringen op de trappen. Het Eemhuis is een voorbeeld van hoe het absoluut niet moet voor slechtzienden. Alles (vloer, wand, trap) heeft één kleur (hout), geen contrasten, geen duidelijke tredemarkeringen (alleen antislipstripje), leuningen niet in orde (beginnen te ver en hebben geen horizontale 'inleiding') en verblindende lampen. Verder geen volglijnen/'routemarkering' en veel gevaarlijk glaswerk. De boekenkasten worden in de nissen geplaatst met de onderste rij dichtbij de vloer. Voor eerder genoemde groepen niet bereikbaar. Bukken, weer omhoogkomen, duizelig worden / sterretjes zien, velen die hier last van hebben. Het verbaast de leden van de WAC dat in een nieuw gebouw deze keus gemaakt is. Dit kost mogelijk lezers/bezoekers. Voor blinden en slechtzienden is een goede routemarkering onmisbaar. Markeringen, gidslijnen ontbreken (nog). Oproepknop' lift is moeilijk vindbaar. Bedieningsknoppen zijn niet verlicht, pluspunt knoppen in de lift hebben een brailleschrift reliëf. Afbeelding 2.7. Bediening lift onverlicht en risico speelplek kinderen. Invalidentoiletten De entrees naar de invalidentoiletten zijn te krap en één van de toiletten is te klein. De deuren zijn verkeerd om geplaatst (deurklink in de hoek i.p.v. naar open ruimte). Een rolstoelgebruiker kan lastig zelf het toilet in. 19

20 Entree en de relatie met het Eemplein Naar het Eemplein oogt de begane grond gesloten door een gang en een aantal kleine ruimtes aan de etalageruimte. Het lijkt hierdoor een kantoorgebouw. Dit publieke gebouw keert zich helaas af van het plein, de entree is niet direct vindbaar en weinig uitnodigend. De WAC vindt dat een gemiste kans. Lift, trap en toiletten zijn niet direct zichtbaar/vindbaar bij binnenkomst. Deze zouden zonder bewegwijzering vindbaar moeten zijn. Het advies is om een loper aan te leggen door de centrale hal richting de ruimte waar de lift en trap is. Waarschuwings/markeringsstickers waren ten tijde van de schouw niet aanwezig op de glazen deuren. De sticker op de entreedeur voldoet niet. De WAC adviseert om extra aandacht te geven aan de bewegwijzering en adviseert om een 'wayfinder' aan te stellen die hier een goed ontwerp voor maakt. De meeste bezoekers komen per fiets. De WAC vraagt zich af waar mensen hun fiets neer kunnen zetten. Staat straks het Eemplein vol met fietsen(rekken)? Afbeelding 2.8. De entree oogt gesloten. Afbeelding 2.9. De leden van de WAC. 20

21 Hoofdstuk 3. Overige activiteiten 3.1 Kennismaking Hestia en Vereniging Huurdersbelangen De WAC heeft in 2014 kennis gemaakt met de huurdersbelangenverenigingen Hestia en Vereniging Huurdersbelangen (VHB). Doel was om te bekijken of er gemeenschappelijke belangen zijn. Waar kunnen de organisaties elkaar vinden en waar kan men elkaar versterken? De VHB geeft aan dat er de laatste jaren weinig nieuw is gebouwd. Klachten die bij de VHB binnenkomen gaan vooral over de leefomgeving en de veiligheid in de wijk. Het gaat dan vooral om oudere mensen die zich niet veilig voelen door hangjongeren. De VHB praat hierover met bijvoorbeeld de wijkbeheerder. Zorgpunten van de huurdersbelangenverenigingen is dat de woningcorporaties zich moeten richten op sociale huurwoningen, waardoor andere activiteiten niet meer kunnen worden uitgevoerd door de corporaties. Ook de betaalbaarheid van de woningen is een probleem. Er worden veel woningen afgebroken waar niet veel sociale huurwoningen voor terug worden gebouwd. Bovendien krijgen bewoners slechts één keer een verhuiskostenvergoeding. Terugverhuizen naar de oude wijk gebeurt daardoor vaak niet. Ook is er nog maar weinig doorstroming doordat mensen in hun woning blijven. Verhuizen naar een andere woning betekent een hogere huurprijs. Hierdoor zien mensen af van verhuizen. Over deze zaken hebben de huurdersorganisaties vaak overleg met de corporaties. Afgesproken is om contact te houden over nieuwe ontwikkelingen en renovaties. 3.2 Netwerk De WAC heeft in 2014 contact gehad met verschillende personen binnen en buiten de gemeente. Met wethouder Imming (Wonen en Zorg) is kennisgemaakt en gesproken over het belang van woonkwaliteit en toegankelijkheid. Ook in relatie tot de ontwikkelingen in de samenleving. Mensen moeten langer thuis blijven wonen en de zorg verandert, wat weer een weerslag heeft op de kwaliteit en indeling van woningen. Met de stadsbouwmeester, mw. Oudenaarde, en medewerkers van Monumentenzorg en Stedenbouw van de gemeente is gesproken over het belang van kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast heeft de WAC kennis gemaakt met de nieuwe directeur van VACpunt Wonen, het landelijk steunpunt voor adviescommissies in de woningbouw. 3.3 Visuele toegankelijkheid Toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden wordt steeds belangrijker. Door de vergrijzing wordt deze groep steeds groter. Visuele toegankelijkheid is vooral een aandachtspunt bij de openbare ruimte en publieke gebouwen. Het niet visueel toegankelijk zijn leidt ertoe dat blinden en slechtzienden minder kunnen participeren. Ook kan het gevaarlijke situaties opleveren, zoals stoot- en valincidenten. Bij het niet toegankelijk zijn van de openbare ruimte zullen blinden en slechtzienden een groter beroep doen op de door de WMO-gefinancierde Regiotaxi. Visuele toegankelijkheid vereist voornamelijk kennis, i.p.v. geld. De toegankelijkheid wordt o.a. verkregen door goede contrasten, juist kleurgebruik, slimme en logische indelingen, werken met (natuurlijke) gidslijnen, juiste materiaalkeuzes en goede typografie. 21

22 Hoofdstuk 4. Herziening Basiseisen en Onderzoek Woonadviescommissie In 2014 is de WAC bezig geweest met de herziening van de Basiseisen voor de woningbouw en woonomgeving. Daarnaast is er door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amersfoort een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de WAC. Over deze twee zaken leest u meer in dit hoofdstuk. 4.1 Herziening Basiseisen De Woonadviescommissie heeft de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving in de Basiseisen voor de woningbouw en woonomgeving 2006 vastgelegd. Kwaliteit, sociale veiligheid, flexibiliteit, toegankelijkheid en levensloopgeschiktheid worden sinds 2002 door de Woonadviescommissie getoetst. In de toekomst, vanaf 2015, wordt ook duurzaamheid door de WAC getoetst. In verband met de vergrijzing staat ook levensloopgeschiktheid bovenaan de agenda. Een herziening van de Basiseisen 2006 is nodig omdat: - De Woonvisie hiertoe de nodige aanleiding geeft; - De markt verandert van aanbodgericht naar vraaggericht en de woonconsument in een vraaggerichte markt centraal staat; - Duurzaamheid een kwaliteit is die de gemeente Amersfoort nastreeft én een landelijke trend is; - Er een woningvraag ligt van vitale ouderen en vergrijzing vraagt om levensloopgeschikt bouwen; - Wmo-aanpassingen geen hoge kosten met zich mee hoeven te brengen wanneer al bij de bouw de juiste voorzieningen worden getroffen; - Gecombineerde werk- en woongebieden gerealiseerd (gaan) worden, hierdoor transformeert een wijk en wordt de kwaliteit van de omgeving belangrijker. Bij de herziening van de Basiseisen is gekozen voor een verandering van de naam. De term Basiseisen wekt de suggestie dat het een verplichting is. Dat is niet het geval, omdat de gemeente bij particuliere projectontwikkeling geen zaken mag eisen die verder gaan dan de wet voorschrijft, in dit geval het Bouwbesluit. Daarom spreken we van de term Richtlijnen 2015 voor de woningbouw en woonomgeving. In deze richtlijnen zijn de gebruikskwaliteitseisen voor marktpartijen als projectontwikkelaars, architecten en woningcorporaties op een rijtje gezet. Dit document kan gehanteerd worden als een instrument om de woonkwaliteit in Amersfoort te verbeteren. Nieuw is dat in de richtlijnen een onderscheid is gemaakt tussen Richtlijnen en Aanbevelingen. Aan de richtlijnen moet de directe woonomgeving of de woning naar mening van de WAC voldoen. De aanbevelingen beschrijven een, door bewoners, gewenste situatie. De vaststelling van de Richtlijnen is door de Woonadviescommissie voorbereid. Dat is gedaan door eerst de Richtlijnen te vergelijken met de meest recente versie van het Bouwbesluit en het gemeentelijk beleid. De richtlijnen zijn besproken met de afdelingen Milieu, Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Stedelijk beheer. Zij hebben aangeven welke eisen kunnen vervallen, omdat deze reeds door hun afdeling getoetst worden en welke eisen eventueel conflicteren met de eisen die zij stellen. Tevens zijn de richtlijnen naast het Woonkeur, Politie Keurmerk en de WoonKwaliteitsWijzer van VACpunt Wonen gelegd om te zien of er betere formuleringen zijn en in sommige gevallen om maatvoeringen over te nemen. 22

23 Belangrijkste richtlijnen Kwaliteit is een optelsom van onderling samenhangende aspecten op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid, flexibiliteit, gebruikskwaliteit, levensloopgeschiktheid en duurzaamheid. Het begrip gebruikskwaliteit heeft betrekking op de mate waarin de woning en woonomgeving geschikt zijn om de dagelijkse activiteiten ongehinderd te kunnen uitvoeren. Niet alleen nu, maar ook later als de huishoudenssamenstelling verandert, een bewoner thuis wil gaan werken, ouder wordt of zorg nodig heeft. Veranderen de woonwensen? Dan is het prettig als de woning eenvoudig aangepast kan worden. De richtlijnen bestrijken een breed palet van onderwerpen. De belangrijkste zijn flexibiliteit en levensloopgeschiktheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. In 2015 willen we verder in gesprek met de Amersfoortse marktpartijen (o.a. de Vathorst Beheer-partijen) en mensen van de Wmo. De planning is dat de nieuwe Richtlijnen in het tweede kwartaal van 2015 worden vastgesteld. 4.2 Onderzoek naar het functioneren van de WAC De gemeente Amersfoort heeft bepaald dat de WAC bovenop het Bouwbesluit toetst op aanvullende eisen. Dat zijn de Basiseisen. In de prestatieafspraken met de corporaties is vastgelegd dat de corporaties hun bouwplannen voorleggen en laten toetsen door de WAC. Ook met partijen in Vathorst is afgesproken dat ze plannen ter toetsing aan de WAC voorleggen. De afdeling Onderzoek en Statistiek heeft dit proces geëvalueerd. Conclusies en aanbevelingen Het onderzoek heeft de volgende conclusies en aanbevelingen opgeleverd. De WAC heeft meerwaarde: deskundig en een onafhankelijke partij Projectontwikkelaars zien de meerwaarde van het bestaan van de WAC. Het is een onafhankelijke partij die met een andere bril kijkt dan een commerciële partij. Ook wordt de WAC als deskundig en veelzijdig ervaren. Onvoldoende oog ervaren voor positie projectontwikkelaars Hoewel de projectontwikkelaars de meerwaarde van de WAC zien, wordt hierop echter ingeboet doordat ze onvoldoende oog bij de WAC ervaren voor hun positie. Projectontwikkelaars doelen dan bijvoorbeeld op adviezen omtrent starterswoningen evenals de kosten van de adviezen. Ook door adviezen die volgens projectontwikkelaars buiten het boekje van de WAC gaan, of door adviezen die conflicterend zouden zijn met andere regelgeving, bestaat het risico dat afbreuk wordt gedaan aan het deskundige beeld van de WAC. Adviesoverleggen WAC worden als rommelig ervaren Projectontwikkelaars zijn van mening dat het overleg van de WAC soms rommelig overkomt. Specifiek wordt genoemd de grote omvang van de commissie, te weinig informatie vooraf over specialismen binnen de WAC, ontbreken van structuur, en een enkele keer onderling discussie. Draagvlak en bekendheid van basiseisen en WAC kan beter volgens WAC De WAC vindt dat er meer draagvlak binnen de gemeente voor de WAC kan worden gerealiseerd. De WAC is van mening dat doordat ze worden gefaciliteerd door de gemeente, dit hen status geeft. De WAC wil graag een volwaardige gesprekspartner zijn, ondanks dat hun adviezen niet verplicht zijn. Ondanks dat het draagvlak binnen de gemeente al is verbeterd, zou dit nog beter kunnen. In dit licht oppert de WAC ook dat er meer gecommuniceerd zou kunnen worden over de basiseisen, zowel binnen de gemeentelijke 23

samen maken we de stad, toch?

samen maken we de stad, toch? samen maken we de stad, toch? informatiebijeenkomst 13, 22 en 29 april 2015 WAC bestaat uit vertegenwoordigers van Werkgroep Toegankelijkheid uit: GPPA gehandicapten en patiënten platform Werkgroep Geschikt

Nadere informatie

Evaluatie Woonadviescommissie (WAC)

Evaluatie Woonadviescommissie (WAC) Evaluatie Woonadviescommissie (WAC) Gemeente Amersfoort Marc van Acht, Dorien de Bruijn, Dymphna Meijneken Juli 2014 De Woonadviescommissie wordt door projectontwikkelaars over het algemeen als meerwaarde

Nadere informatie

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN 'Ons streven is 6.000 nultredenwoningen in de gemeente in 2020'. En: 'Alle nieuwbouw realiseren wij levensloopgeschikt'. Dit zijn voorbeelden van ambities

Nadere informatie

Jaarverslag Woonadviescommissie 2013

Jaarverslag Woonadviescommissie 2013 Jaarverslag Woonadviescommissie 2013 Deelnemende organisaties aan de Woonadviescommissie zijn de Werkgroep Kwaliteit Wonen, de werkgroep Geschikt Wonen voor Ouderen, het Gehandicapten- en Patiënten Platform

Nadere informatie

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun.

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Waarom aanpasbaar? Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Veel mensen zijn minder beweeglijk door ouderdom, ziekte of een tijdelijke blessure.

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Seniorenappartementen in De Woerd De Meern

Seniorenappartementen in De Woerd De Meern Seniorenappartementen in De Woerd De Meern Omschrijving project Groenrand Wonen heeft in het voorjaar van 2010 een seniorencomplex met WoonKeur opgeleverd. Het is gelegen in de wijk De Woerd, ten oosten

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Verslag workshop 2 WONEN AAN DE HAVEN NOORDERHAVEN 4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Op woensdagavond 4 maart is de tweede workshop voor Veld 10 in de oude Broodfabriek gehouden. Op deze avond hebben

Nadere informatie

Anne Franklaan - Montfoort

Anne Franklaan - Montfoort Presentatie klankbordgroep 31 januari 2012 g e m e e n t e M O N T F O O R T Inhoud van de presentatie 1. voortgang van het plan: planaanpassing 2. stappenplan / uitgangspunten 3. het aangepast plan 4.

Nadere informatie

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen MEI 2013 het Nieuwe Zorgwonen De Zorg Onze Zorg Grote veranderingen in de AWBZ staan ons te wachten. De verzorgingshuisbewoner bestaat straks niet meer. De zorg die eens in het verzorgingshuis gegeven

Nadere informatie

BASISEISEN VOOR DE WONINGBOUW EN WOONOMGEVING. Oktober 2006

BASISEISEN VOOR DE WONINGBOUW EN WOONOMGEVING. Oktober 2006 BASISEISEN VOOR DE WONINGBOUW EN WOONOMGEVING Oktober 2006 Basiseisen voor de woningbouw en woonomgeving Aanleiding In 1999 zijn de basiseisen en facultatieve eisen voor woningbouw en woonomgeving vastgesteld.

Nadere informatie

vac in beeld foto s ed van rijswijk

vac in beeld foto s ed van rijswijk vac in beeld foto s ed van rijswijk 17 Kan het smaller? Nadat de leden van WAC Nijmegen van koffie zijn voorzien, steekt Jolande Siemerink van wal. De projectleider bij corporatie Vivare vertelt dat de

Nadere informatie

Programma van eisen voor uw eigen woning

Programma van eisen voor uw eigen woning Programma van eisen voor uw eigen woning De eisen die in een zogenaamd programma van eisen worden opgenomen bestaan grofweg uit drie soorten: 1. Functionele & ruimtelijke eisen 2. Materiaaleisen, vorm

Nadere informatie

Indelingsvarianten grondgebonden woningen

Indelingsvarianten grondgebonden woningen Indelingsvarianten grondgebonden woningen Gevarieerd wonen, voor iedere doelgroep Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Alle soorten grondgebonden woningen Naast de lage prijs en het duurzame

Nadere informatie

congres senioren kbo brabant 8 juni 2017 vissers & roelands architecten & ingenieurs 1 Seniorenhuisvesting concepten en voorbeelden 8 juni 2017

congres senioren kbo brabant 8 juni 2017 vissers & roelands architecten & ingenieurs 1 Seniorenhuisvesting concepten en voorbeelden 8 juni 2017 1 Seniorenhuisvesting concepten en voorbeelden 8 juni 2017 Presentatie - Wie zijn wij? - Seniorenhuisvesting, concepten en voorbeelden - Meergezinswoningen Deurne - Woongebouw dementerende ouderen Sterksel

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 Woononderzoek De Eng Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 December 2011 Inleiding Op dit moment denkt Portaal na over de toekomst van acht flats in de Soester wijk De Eng. Het zijn flats die begin jaren

Nadere informatie

Jaarverslag Woonadviescommissie 2011 en 2012

Jaarverslag Woonadviescommissie 2011 en 2012 Jaarverslag Woonadviescommissie 2011 en 2012 Deelnemende organisaties aan de Woonadviescommissie zijn de Werkgroep Kwaliteit Wonen, het Coördinerend Overleg Huisvesting Senioren, het Gehandicapten- en

Nadere informatie

Informatieavond. Toekomst complex Mr.van de Venstraat Zijtaart 20 september 2010

Informatieavond. Toekomst complex Mr.van de Venstraat Zijtaart 20 september 2010 Informatieavond Toekomst complex Mr.van de Venstraat Zijtaart 20 september 2010 Wat aan de orde? Welkom en programma Woonbelang Veghel; Ad Stas algemeen bestaande complex en toekomstvisie wat betekent

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11 Gemeente Hof van Twente. 1 juni 2016 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat

Nadere informatie

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Bent u benieuwd naar de nieuwbouwplannen en herinrichting van de wijk Vijfheerenlanden? Dit najaar start

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

DORPSVERNIEUWING IN PUTTEN

DORPSVERNIEUWING IN PUTTEN DORPSVERNIEUWING IN PUTTEN FASE 1 21 HUURAPPARTEMENTEN BRINKSTRAAT De Brinkstraat wonen in het centrum van Putten! Een gezichtsbepalend nieuwbouwproject, dat een prominente plek in het centrum van Putten

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten)

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten) De belangrijkste opbrengst van de eerste meedenkbijeenkomst Klantenpanel Kerckebosch Vernieuwt 5 juli 0 Aan drie ronde tafels hebben meer dan 30 mensen meegedacht over de nieuwbouw in de eerste fase. Met

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

AATSCHAPPELIJK TRECHT ETWERK. Bezoekbare, woonbare en levensloopbestendige woningen & woon-zorginitiatieven. (in voorbereiding)

AATSCHAPPELIJK TRECHT ETWERK. Bezoekbare, woonbare en levensloopbestendige woningen & woon-zorginitiatieven. (in voorbereiding) AATSCHAPPELIJK TRECHT ETWERK Bezoekbare, woonbare en levensloopbestendige woningen & woon-zorginitiatieven. (in voorbereiding) Inhoud 1 Inleiding.... 3 2 Definities.... 3 2.1 Bezoekbaar... 3 2.2 Woonbaar...

Nadere informatie

10 DECEMBER 2014 www.noorderhavenzutphen.nl

10 DECEMBER 2014 www.noorderhavenzutphen.nl Verslag workshop NOORDERHAVEN VELD 10 10 DECEMBER 2014 www.noorderhavenzutphen.nl Op woensdagavond 10 december is de eerste bijeenkomst voor Veld 10, aan de haven geweest. Op deze avond zijn zo n 140 geïnteresseerden

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Onderzoek naar ontsluitingsmogelijkheid Portiekontsluiting

Onderzoek naar ontsluitingsmogelijkheid Portiekontsluiting Onderzoek naar ontsluitingsmogelijkheid Portiekontsluiting In dit verslag heb ik het over de ontsluitingsmogelijkheid via een portiek. Hierin zal ik het hebben over wat een portiekontsluiting nou precies

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING

PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING Bijlage III PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING De eisen die in een zogenaamd programma van eisen worden opgenomen bestaan grofweg uit drie soorten: Functionele en ruimtelijke eisen Materiaaleisen, vorm en

Nadere informatie

Verslag startbijeenkomst cocreatie Laurentiushof 2 maart 2015

Verslag startbijeenkomst cocreatie Laurentiushof 2 maart 2015 Verslag startbijeenkomst cocreatie Laurentiushof 2 maart 2015 Aan de avond namen een kleine 50 mensen deel. Het merendeel isuit Weesp afkomstig en voor het grootste deel van een meer seniore leeftijd.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017

Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017 Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017 Mitros is bezig met het maken van plannen voor de periode 2014-2017. Wat Mitros in die periode gaat doen, wordt aangegeven in een zogenaamd ondernemingsplan.

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

Begrip Gelijkwaardigheid. (Bouwbesluit 2003)

Begrip Gelijkwaardigheid. (Bouwbesluit 2003) Begrip Gelijkwaardigheid (Bouwbesluit 2003) Met dank aan Dhr M. de Ronde (Stichting Het Klaverblad Zeeland) en Dhr F. Schuurman (Zorg Gebruikers Bundeling Flevoland) Begrip Gelijkwaardigheid (Bouwbesluit

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 1 1. Wat gaan we bouwen? 2 2. Plattegronden 3 3. Huurprijzen 9 4. Hoe komt u in aanmerking? 10 5. Extra informatie: 11 Parkeren

Nadere informatie

ADVIES DE NIEUWE BOULEVARD VAN SCHEVENINGEN

ADVIES DE NIEUWE BOULEVARD VAN SCHEVENINGEN ADVIES DE NIEUWE BOULEVARD VAN SCHEVENINGEN Den Haag, november 2009 Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.nl Inleiding Sinds de negentiende eeuw heeft

Nadere informatie

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht woningen Marnixstraat in Rotterdam

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht woningen Marnixstraat in Rotterdam Aanbevelingen van de VAC Barendrecht woningen Marnixstraat in Opdrachtgever: Projectarchitect: PWS Vastgoedontwikkeling de Waal Bouw Vlaardingen Algemene opmerkingen: 1. Voor welke doelgroep zijn deze

Nadere informatie

Verslag Informatieavond

Verslag Informatieavond Verslag Informatieavond Voorlopig Ontwerp inrichting openbare ruimte, locatie Paardenplein Plaats Raadhuis te Hilversum Datum 25 november 2013 Tijd van 20.00 u tot ca. 21.15 u Agenda 1. Welkom 2. Stand

Nadere informatie

Obstakels in de wijk moeten wijken. door: Gehandicapten & Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) Geactualiseerde versie, september 2013.

Obstakels in de wijk moeten wijken. door: Gehandicapten & Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) Geactualiseerde versie, september 2013. Obstakels in de wijk moeten wijken door: Gehandicapten & Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) Geactualiseerde versie, september 2013. Wat doet het GPPA? GPPA behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Inschrijving van start!

Inschrijving van start! LittleAmsterdam bouw nu uw eigen grachtenpand 14 appartementen + 2 bedrijfsruimtes Inschrijving van start! De karakteristieken: - een sfeervol energiebewust grachtenpand zonder de ongemakken van bestaande

Nadere informatie

Onderzoek woonservicegebieden

Onderzoek woonservicegebieden Gemeente Dalfsen Onderzoek woonservicegebieden Kern: Lemelerveld Onderzoek uitgevoerd en opgesteld: - Lemelerveld: Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld - Dalfsen: Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen - Nieuwleusen:

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 2

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 2 RDSIJEENKOMST LELYSTD SESSIE 2 Datum: 1 oktober 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Presentatiezaal Doel: eeldvorming. Onderwerp: Meningpeiling transformatie De Schans 18-02 Toelichting: Een initiatiefnemer

Nadere informatie

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk)

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Basis informatie van het gebouw 1 Naam van de organisatie 2 Bezoekadres. 3 Postcode

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

Wonen in kantoren, werkt dat?

Wonen in kantoren, werkt dat? Wonen in kantoren, werkt dat? De lettergrootte voor bijschriften is 12 Erik Cremers Adviseur Duurzame Leefomgeving Inleiding DGMR heeft uitgebreide ervaring renovaties en herbestemmingen Advisering van

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

Zicht op Toegankelijkheid. Professioneel advies over toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte voor slechtziende en blinde mensen

Zicht op Toegankelijkheid. Professioneel advies over toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte voor slechtziende en blinde mensen Zicht op Toegankelijkheid Professioneel advies over toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte voor slechtziende en blinde mensen Koninklijke Visio Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor slechtziende

Nadere informatie

Te huur: 45 appartementen met 1 of 2 slaapkamers

Te huur: 45 appartementen met 1 of 2 slaapkamers Te huur: 45 appartementen met 1 of 2 slaapkamers Het Hoefijzer Het Hoefijzer bestaat uit 45 levensloopbestendige appartementen verdeeld over twee gebouwen in drie bouwlagen. Het hoofdgebouw, voorzien van

Nadere informatie

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden Promenade Wonen in het hart van Uden Plattegronden & Technische Omschrijving 31 huurappartementen in het centrum van Uden Verwachte oplevering februari 2015 Area, laat wonen leven Wij zijn Area, dé wooncorporatie

Nadere informatie

Zaandam. In opdracht van ZVH. Vernieuwing E-flats Poelenburg

Zaandam. In opdracht van ZVH. Vernieuwing E-flats Poelenburg Vernieuwing E-flats Poelenburg, Zaandam In opdracht van ZVH M3H heeft in opdracht van woningcorporatie ZVH het bewonersparticipatie traject begeleid voor de E-flats in de wijk Poelenburg in Zaandam. De

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 18 Verslag d.d. 29-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

» Woningbouwlocaties Centraal Capelle. Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015

» Woningbouwlocaties Centraal Capelle. Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015 » Woningbouwlocaties Centraal Capelle Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015 Inleiding Ruud de Graaf, programmamanager bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet alle makelaars

Nadere informatie

Akropolis op Zeeburgereiland

Akropolis op Zeeburgereiland Akropolis op Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland is een nieuw stuk stad, tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg in. Het hele Zeeburgereiland bestaat uit verschillende buurten. Voor

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

wonen VRAAGZIJDE NIEUWBOUWWONINGMARKT TWENTE

wonen VRAAGZIJDE NIEUWBOUWWONINGMARKT TWENTE de WOZ-waarden-prijspeil op 1 januari 2012 en voor de veilingen van 2012 geldt dat werd vergeleken met de WOZ-waarden-prijspeil op 1 januari 2011 en zo wordt elk jaar vergeleken met 1 januari van het voorgaande

Nadere informatie

95 PéGé woningen De Ooi

95 PéGé woningen De Ooi 95 PéGé woningen De Ooi 52 rode woningen 43 blauwe woningen 95 PéGé woningen De Ooi Agenda: Visie en ambitie. Huurders en doelgroep. Vastgoedstrategie. Bewoners enquête 2015 Kwaliteit. Mogelijkheden en

Nadere informatie

Welkom op de 2e Informatieavond voor omwonenden Brittenstein

Welkom op de 2e Informatieavond voor omwonenden Brittenstein Welkom op de 2e Informatieavond voor omwonenden Brittenstein Terugblik Samenvatting van uw aandachtspunten - Communicatie (nieuwsbrief, infoavond, mails, website) - Klankbordgroep - Informatie over fasering

Nadere informatie

Verslag woonworkshop Tuinhof Blaucapel

Verslag woonworkshop Tuinhof Blaucapel Verslag woonworkshop Tuinhof Blaucapel Datum: 14 april 2015 Tijdstip, locatie: Aanwezigen namens ontwerpteam VORM: Bijlagen: 19:00 21:00 uur, aula Gerrit Rietveld College Jerry de Vries, Thomas den Doel

Nadere informatie

Appartementen. Gevarieerd wonen, flexibele architectuur. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels

Appartementen. Gevarieerd wonen, flexibele architectuur. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Appartementen Gevarieerd wonen, flexibele architectuur Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Tot in detail doorontwikkeld concept Veel corporaties en ontwikkelaars hebben behoefte aan een

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom 1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Samenvatting 1.1 Werkgroep Openbare ruimte 1.2 Werkgroep Woningen 2. Plan van Aanpak Burgerparticipatie 2.1 Informeren belanghebbenden

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

WonenaandeAa. 30eengezinswoningen

WonenaandeAa. 30eengezinswoningen WonenaandeAa 30eengezinswoningen Wonen aan de Aa Geachte lezer, In de prachtig groene buurt Beeklust aan de Rombout Verhulstlaan bouwt Beter Wonen 30 grondgebonden woningen. Met Wonen aan de Aa ontstaat

Nadere informatie

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Portfolio Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Kavelwoning.nl de website met moderne zelfbouw woningen voor particulieren Kavelwoning.nl is opgezet door met als doel om het woningaanbod voor particulieren

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

de STate of the ART woning de start-woning met vele mogelijkheden

de STate of the ART woning de start-woning met vele mogelijkheden de STate of the ART woning de start-woning met vele mogelijkheden Veel provincies hebben een tekort aan betaalbare woningen. Het tekort is het grootst bij woningen voor één en tweepersoonshuishoudens.

Nadere informatie

Welkom Informatiebijeenkomst Jozefschool ( )

Welkom Informatiebijeenkomst Jozefschool ( ) Welkom Informatiebijeenkomst Jozefschool (6-4-2017) Hoe het begon! Beleidsplan OHV Discussie Tuingracht Onvrede Oude Bibliotheek/St.Jan Boon >> Idee!! Jan Boon haakt af>>>vorming Coöperatie: Martin Dalenberg,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht 32 woningen, 8 appartementen plan Rijtuigwei te Barendrecht

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht 32 woningen, 8 appartementen plan Rijtuigwei te Barendrecht Aanbevelingen van de VAC 32 woningen, 8 appartementen plan Rijtuigwei te Opdrachtgever: Projectarchitect: Rijtuig BV, dhr. K.H.A.van Duuren Ingenieursburo AKM, Algemene opmerkingen: 1. De elektrische installaties

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

AJ Investments T.a.v. de heer J.P. de Wit Rijksweg KJ Helvoirt

AJ Investments T.a.v. de heer J.P. de Wit Rijksweg KJ Helvoirt AJ Investments T.a.v. de heer J.P. de Wit Rijksweg 16 5268 KJ Helvoirt Driebergen: 26 mei 2014 Betreft: Project 13016: Nieuwbouw winkelruimte met appartementen, hoek Raadhuislaan/ Tuindorpweg te Maarn

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

ALUMINIUM METAMORFOSE PORTIEKETAGEFLATS VELDHOVEN

ALUMINIUM METAMORFOSE PORTIEKETAGEFLATS VELDHOVEN ALUMINIUM METAMORFOSE PORTIEKETAGEFLATS VELDHOVEN transformatie x appartementen + maisonnettes mullerlaan + oortlaan zonderwijk veldhoven nl ontwerp september 00 - oplevering augustus 0 ALUMINIUM METAMORFOSE

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

BASISEISEN VOOR DE WONINGBOUW EN WOONOMGEVING. Oktober 2006

BASISEISEN VOOR DE WONINGBOUW EN WOONOMGEVING. Oktober 2006 BASISEISEN VOOR DE WONINGBOUW EN WOONOMGEVING Oktober 2006 2 Basiseisen voor de woningbouw en woonomgeving Aanleiding In 1999 zijn de basiseisen en facultatieve eisen voor woningbouw en woonomgeving vastgesteld.

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16.

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Veld 5 Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Waar is de locatie van Veld 5? Bouwplan veld 5 is een deelplan van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, in het centrum van Delft. Het

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Geschakelde woning met een persoonlijke

Geschakelde woning met een persoonlijke Geschakelde woning met een persoonlijke inbreng Hans en Wilma hebben lang getwijfeld, verhuizen of verbouwen. De keuze is op het laatste gevallen. Met hulp van Het Fundament Architectuur en Slijkhuis Interieur

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium Mei 2014 Beste lezer, Met dit bulletin informeren wij u over de bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium. In 2013 heeft ZINN samen met Woningstichting Patrimonium

Nadere informatie

Informatiebrochure nieuwbouw voor terugkeerders uit de Struikbuurt

Informatiebrochure nieuwbouw voor terugkeerders uit de Struikbuurt Informatiebrochure nieuwbouw voor terugkeerders uit de Struikbuurt Burgemeester Vening Meineszlaan 150 t/m 208 30 sociale huur appartementen Impressie hoek Burgemeester Vening Meineszlaan hoek Burgemeester

Nadere informatie