Vereniging HuurdersBelangen Jaarverslag Algemene Beschouwingen Bestuur 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging HuurdersBelangen Jaarverslag 2008. 1. Algemene Beschouwingen 3. 2. Bestuur 18"

Transcriptie

1 INHOUD * Jaarverslag Pagina 1. Algemene Beschouwingen 3 2. Bestuur Overlegvergaderingen VHB met de directie van de Alliantie Eemvallei Wervingscommissie Het spreekuur van de VHB AAHA Scholing 31 * Activiteitenplan VHB * Begroting * Toelichting op de begroting 59 * Verklaring kascontrolecommissie 61 * Jaarrekening VHB = In verband met het 750- jarig bestaan van de stad Amersfoort zijn in dit jaarverslag foto s opgenomen van authentieke, specifieke en kenmerkende Amersfoortse gebouwen. Vereniging HuurdersBelangen 1

2 Vereniging HuurdersBelangen 2

3 Jaarverslag VHB 2008 De contacten en de communicatie tussen de VHB, de Bewonerscommissies en de Alliantie Eemvallei zijn het afgelopen jaar goed geweest. Dit is voor vrijwilligersorganisaties ontzettend belangrijk en geeft hen het gevoel dat ze serieus worden genomen. 1. Algemene beschouwingen Het afgelopen jaar: * Samenwerking met de Alliantie Eemvallei en dan in het bijzonder de lokale verankering. In ons vorige jaarverslag maakte de VHB zich zorgen over de lokale verankering, mede daardoor heeft de VHB op allerlei niveaus hierover gesproken met AAHA, de concerndirectie en de Alliantie Eemvallei. Al deze gesprekken hebben ertoe geleid dat er nu duidelijke afspraken zijn gemaakt over de invulling van de lokale verankering. De servicekosten zijn ondergebracht bij Shared Service Centre (waarom niet gewoon Financieel Centrum van de Alliantie??) in Hilversum. In het begin verliep het contact nogal stroef. Dit kwam voornamelijk, omdat de wijkbeheermedewerkers van de Alliantie Eemvallei alle vragen en klachten zelf moesten afhandelen naar onze bewonerscommissies. Dit is nu beter onder controle en wij horen van onze achterban geen negatieve berichten meer. = Koppelpoort * Huur op Maat Na jaren van voorbereiding is Huur op Maat in 2008 gestart en de eerste resultaten zijn positief. Gelukkig kunnen nu ook bewoners met uitsluitend AOW in Amersfoort naar een seniorenflat. En grote gezinnen met een laag Vereniging HuurdersBelangen 3

4 inkomen kunnen zonder veel problemen verhuizen naar een royale eengezinswoning. De VHB zal het systeem de komende jaren blijven volgen en mogelijke of noodzakelijke verbeteringen of aanpassingen aangeven, bijvoorbeeld het aandachtspunt moet het vermogen niet worden meegerekend? Want je kunt wel een laag inkomen hebben, maar daarnaast wel een vermogen (bijvoorbeeld als de eigen woning verkocht is). Voor Huur op Maat is een speciaal huurcontract gemaakt en daarin is de positie voor alle huurders versterkt. Het meest opvallende is dat huurders die in een geliberaliseerde woning komen nu ook huurbescherming krijgen. Dit was o.a. een van de vele adviezen van de VHB die zijn overgenomen door de Alliantie Eemvallei. = Flehite museum * Woningmarkt op slot Dat er wordt gesproken dat de woningmarkt op slot zit, heeft niets met Huur op Maat te maken. Vier jaar geleden werden er nog woningen aangeboden en nu nog (maar) Dit heeft te maken met het feit dat er huurwoningen worden verkocht of gesloopt en daarvoor in de plaats veel te weinig nieuwe huurwoningen worden bijgebouwd. Nu begint de politiek zich inmiddels ook zorgen te maken, maar dat is wel erg laat. De VHB heeft al jaren gewaarschuwd dat er veel te weinig huurwoningen worden gebouwd en heeft dit ook door middel van berekeningen laten zien, o.a. bij het project Amersfoort Vernieuwt. Tussen de cijfers van de Gemeente Amersfoort, Alliantie Eemvallei en de VHB zat een nadelig verschil van huurwoningen. Vereniging HuurdersBelangen 4

5 * Amersfoort Vernieuwt Kruiskamp: Een van de eerste Vogelaarwijken begint nu op te schieten. Overigens, toen de wijk Kruiskamp als aandachtswijk werd benoemd, waren de meeste woningen daar al gesloopt en her- of nieuwgebouwd. De woningen aan de Van Randwijcklaan werden gesloopt en de meeste bewoners konden verhuizen naar de nieuwbouw boven de Jumbo aan het Neptunusplein. Veel van deze bewoners hebben gebruik kunnen maken van Huur op Maat: een nieuwbouwwoning en betaalbaar. Ariaweg: Op de Ariaweg werd een flink aantal woningen (flats) gerenoveerd en er werden energetische maatregelingen uitgevoerd. De eerste signalen van de bewoners waren positief, zeker nu ze zelf hun stookgedrag in handen hebben. Ook de entrees zijn in het kader van de sociale controle aangepast. Op de daken staan nu grote paraboolantennes, waarmee 744 tv-signalen zijn te ontvangen. Of hiermee het lelijke aanzicht van de schotelantennes volledig en voorgoed verdwijnt, dat moet de toekomst leren. De VHB is samen met de Bewonerscommissie en de Alliantie Eemvallei na de oplevering van de woningen de wijk ingegaan, om gezamenlijk een invulling te geven aan de woonomgeving. renovatie flats Ariaweg renovatie entree flats Ariaweg Vereniging HuurdersBelangen 5

6 Ganskuijl/Gasthuislaan: De voorbereidingen van de plannen in de Ganskuyl zijn in een vergevorderd stadium. De bewoners zijn inmiddels akkoord gegaan met de plannen voor verbetering en vernieuwing. De Alliantie Eemvallei heeft daar al enkele jaren contact met een speciaal opgerichte Projectgroep van bewoners die meepraten en meedenken. * Schotelantennes Het blijft een vreselijk gezicht al die schotelantennes en de VHB heeft het gevoel dat die dingen niet meer weg te halen zijn. Een bewoner zal zich altijd op het verdrag van Rome en New York kunnen beroepen en dat houdt in dat, wanneer hij een signaal wil ontvangen dat niet via de kabel is te bereiken, hij zelf een voorziening mag aanbrengen. We zijn benieuwd hoe het met de schotels gaat verlopen, nu de bewoners in de wijk Ariaweg e.o. via de geplaatste paraboolantenne collectief 744 signalen kunnen ontvangen. * UMTS-antennes. Helaas heeft de Alliantie Eemvallei het proces tegen plaatsing van de UMTS-antenne in Soest verloren. Maar in alle nieuwe contracten met providers is het plaatsen van UMTS antennes niet toegestaan. De Alliantie heeft er steeds voor gepleit dat zij de belangen van de bewoners belangrijker vindt dan die van de providers. Wat dit betreft zou de Gemeente Amersfoort hieraan een voorbeeld kunnen nemen. In plaats van steeds te wijzen naar een klein uittreksel uit een Zwitsers rapport. Dit rapport bestaat uit 224 pagina s en er zijn slechts vier pagina s openbaar, waardoor de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid wankel is. Vereniging HuurdersBelangen 6

7 * Huurbeleid In het komende jaar zal er ook gestart worden met Huur op Maat in de plaatsen Soest, Soesterberg, Eemnes en Hoevelaken. In Amersfoort wordt al met Huur op Maat gewerkt en dat blijkt tot op heden tot volle tevredenheid te werken. = Grand Theater (Jochem s theaters) * Gewenningswoningen Voor notoire overlastveroorzakers moet er een beleid komen zodat ook zij nog een woonkans krijgen. En dat los je niet op met het plaatsen van containerwoningen! Dit idee van de Gemeente Amersfoort is voorlopig van de baan. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn of worden, dat de mensen die met de overlast worden opgezadeld, dan maar moeten gaan verhuizen. Voor de overlastveroorzakers zou in elke wijk een aantal woningen moeten worden gereserveerd, maar wel gespreid. De veroorzaker zou dan een gewenningscontract moeten tekenen, waarin wordt opgenomen dat hij/zij vrijwillige begeleiding accepteert. Mocht het woongedrag na een jaar verbeteren, dan kan hij/zij zich weer inschrijven voor een gewone woning. Mocht het niet verbeteren dan is de laatste uitweg een containerwoning. Vereniging HuurdersBelangen 7

8 = Meander Medisch Centrum, locatie De Lichtenberg ziekenhuis * Zorg in de volkshuisvesting Door de toenemende vergrijzing en in het verlengde daarvan de gezinsverdunning zal de zorg in de volkshuisvesting de komende jaren een hoge prioriteit moeten krijgen. De start die hiervoor heeft plaatsgevonden in de Burgemeester Molendijkflat is een begin en wordt door de bewoners aldaar als positief ervaren. Ook in de overige seniorenflats zou gestart moeten worden met dergelijke (meer)zorg. Daarnaast zal bijvoorbeeld de mogelijkheid bekeken moeten worden om door en voor de bewoners, indien er behoefte aan is, collectief maaltijden te bereiden en te nuttigen. = Meander Medisch Centrum, locatie St. Elisabeth Ziekenhuis * Seniorenwoningen voor de Turkse en de Marokkaanse bewoners. De VHB is een voorstander van het starten van een onderzoek naar de behoefte om specifieke behuizing (seniorencomplex, woongroep of iets dergelijks) te realiseren voor deze groep inwoners in ons land. Vereniging HuurdersBelangen 8

9 = Moskee in de wijk Liendert In tegenstelling tot de Nederlandse gewoonte, zorgen kinderen van Turkse en Marokkaanse inwoners veel langer voor hun ouders, maar daar komt door de inburgering ook steeds meer verandering in. En omdat de cultuur van deze bewoners anders is dan de Nederlandse, lijkt het ons wenselijk deze mensen onder te brengen in een op hun cultuur gerichte seniorencomplex. * Serviceonderhoudscontract voor huurders In het afgelopen jaar is een werkgroep van de VHB en de Alliantie Eemvallei actief geweest met het ontwikkelen van een service onderhoudscontract voor huurders, waarin duidelijk wordt omschreven wat wel en niet in dit contract thuishoort. De werkgroep van de VHB heeft zich extern laten ondersteunen door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum. Het contract wordt op grond van vrijwilligheid aan de bewoners aangeboden, om de kosten voor reparatie en onderhoud in huis af te dekken. Inmiddels maken al veel huurders gebruik van dit servicecontract. = Spui met sluis Vereniging HuurdersBelangen 9

10 * Woonruimteverdeling De spoeling van het aantal woningen dat wordt aangeboden is dun. Vier jaar geleden kwamen er nog woningen vrij, dit aantal is teruggebracht tot Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er verscheidene woningen worden verkocht of gesloopt en er daarvoor in de plaats te weinig (nieuwe) huurwoningen worden gebouwd. De VHB zal er bij de Alliantie Eemvallei duidelijk op wijzen, dat dergelijke beleidswijzigingen vooraf met de Belangenorganisatie VHB besproken moeten worden. = De Amersfoortse Kei * Woonruimteverdeling in Soest Ondanks de afkeuring van de VHB, worden in Soest en Soesterberg nog steeds woningen verloot. De enige die baat heeft bij het verloten van woningen is de verhuurder. Loten is klantonvriendelijk! Als klant moet je zelf kunnen bepalen of je de woning wilt aanvaarden. * Stadsherstel Na een goede start in 2008 zal de VHB in het komende jaar periodiek overleg voeren met Stadsherstel. Hierbij komen o.a. het activiteitenplan en de meerjarenbegroting aan de orde. In het kader van de gewenste participatie zijn er afspraken gemaakt over eventuele klachten waar de bewoners zelf niet uitkomen. Deze zaken zullen door middel van verbeterde contacten rechtstreeks met de directeur worden afgehandeld. Vereniging HuurdersBelangen 10

11 = Armando museum + Lange Jan = Lange Jan vanaf de Singel = Armando museum en Singel * Samenwerkingsovereenkomst VHB en de Alliantie Eemvallei Per 1 januari 2009 treedt de Nieuwe Overlegwet in werking en dat betekent dat de VHB en de Alliantie Eemvallei gezamenlijk de samenwerkingsovereenkomst moeten aanpassen. Omdat de wetgever niet duidelijk is geweest wat betreft de werkmaatschappijen, hebben wij een advocatenkantoor ingehuurd dat zich zal gaan verdiepen in de wijzigingen. Ook het instemmingsrecht van de servicekosten moet duidelijk worden. Dit omdat de Alliantie de corporatie is, maar in verschillende regio s werkmaatschappijen heeft. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de huurderskoepels uit Amsterdam instemmingsrecht over de servicekosten in Amersfoort krijgen. Daar zitten de VHB en ook de drie andere werkmaatschappijen - niet op te wachten. Via de Woonbond vernamen wij dat dit gewoon op lokaal niveau kan blijven. We gaan ervan uit dat in de tweede helft van 2009 de aangepaste samenwerkingsovereenkomst kan worden ondertekend. Vereniging HuurdersBelangen 11

12 = Dierenpark Amersfoort * Donateurwerving Ieder individuele bewoner van een woning van de Alliantie Eemvallei kan zich opgeven als donateur van de VHB, voor een bedrag van 0,75 per maand. In het afgelopen jaar is het aantal donateurs stabiel gebleven, ondanks dat de VHB in de wijk Schuilenburg een pilotproject voor de werving van donateurs is gestart. Deze proef hield in dat alle bewoners persoonlijk werden benaderd en dat bleek toch een redelijk succes. In het komende jaar zullen in meerdere wijken en plaatsen bewoners via de in die wijk actieve bewonerscommissie worden benaderd om donateur te worden. Daarnaast heeft de Alliantie Eemvallei toegezegd er beter op toe te zien dat bij ondertekening van het huurcontract de bewoners gewezen worden op de mogelijkheid en het belang om donateur van de VHB te worden. Helaas worden er ook veel woningen verkocht, of mensen verhuizen naar buiten de regio van de Alliantie Eemvallei en daardoor wordt het aantal donateurs weer verlaagd. De VHB maakt zich in 2009 sterk om minimaal 10% meer donateurs te werven door middel van de persoonlijke benadering. = Zuidsingel kademuur, achterzijde Muurhuizen Vereniging HuurdersBelangen 12

13 = de Mannenzaal van het St.Pieters & Bloklands Gasthuis = marktplein De Hof met Sint Joriskerk * Huurdersflits en de Website van de VHB Ook in 2008 is het nieuwsbulletin van de VHB, de HuurdersFlits, 4 maal uitgebracht, steeds gelijktijdig met het bewonersmagazine van de Alliantie Eemvallei. Zo weten we zeker, dat alle huurders van de Alliantie Eemvallei ons nieuwsblad ontvangen. Op een oproep in een van de Flitsen voor een redactielid heeft een bewoner zich spontaan opgegeven en zij is een goede aanvulling voor o.a. het afnemen van interviews gebleken. Daarnaast merken wij dat de bezorging van de HuurdersFlits ieder kwartaal weer een aantal nieuwe donateurs oplevert. Jaargang 12 leverde onder meer de volgende onderwerpen op: Aanpak wijk Kruiskamp (Vogelaarwijk) Activiteitenplan VHB 2008 Nijmegen breng warmteverlies daken in beeld VHB en Stadsherstel weer aan tafel Verhuiskostenvergoeding stijgt tot 5.135,88 Mijmeringen: Phoenix bier Nieuwe beschikking voor huurtoeslag-ontvangers Vogelaar hoeft niet extra te bezuinigen op de huurtoeslag Hoogland: bouwen, bouwen en nog eens bouwen!!! Energielabel 20 miljoen voor bewonersinitiatieven in de wijkaanpak nu structureel Jongeren en huurders storen zich meer aan hun woning dan kopers Subsidie van 4,5 miljoen euro voor energieneutraal wonen Vereniging HuurdersBelangen 13

14 Woningtoewijzingsbeleid Direct wonen denkt alleen aan zichzelf Bij onrechtmatige bewoning ook boete voor huurder Waterdichte rechten voor huurders met Huur op Maat Energieprijs stijgt met 7,7% Feest in Randenbroek zaterdag 12 juli Plaatsvervangend lid klachtencommissie gezocht Renovatie Ariaweg gereed Wijkbezoek met wethouder Hekman Energiebesparingsplan in portiekflats wijk Berg Zuid Positief Idee (Make a Difference Day) in Birkhoven Grote opkomst ledenvergadering VHB Koppeling van de huur aan energielabels Honderden euro s minder huurtoeslag Scootmobielgarage Vuurtoren feestelijk in gebruik genomen Huur op Maat (vervolg) Geslaagde landelijke bewonersdag Traplift bij de VHB Cor in gesprek met Henk van den Brakel, BC Eemnes Frederique in gesprek met Wim Hennink over Huur op Maat De wijk Nieuwland Frederique in gesprek met de BC Burg. Molendijkflat De rubriek Vraag het aan Theo, over: - (buren) overlast - Wanneer en hoe kan ik huurverlaging aanvragen? - Hoe en wat over huurtoeslag - Donateurschap van de VHB Bewonerscommissies aan het woord: - Ariaweg e.o. : oproep leden - Ariaweg e.o. : opgericht - Binnenstad Amersfoort opgericht - Hooglanderveen heropgericht De vernieuwde website van de VHB is een schot in de roos. Getracht wordt nieuws en interessante onderwerpen zo snel mogelijk op de site te plaatsen. Ook is de Flits direct na de uitgave op de site na te lezen. Vereniging HuurdersBelangen 14

15 = De Bollenburgh, Muurhuizen, o.a. geboortehuis van Johan van Oldenbarnevelt * Relatie VHB Alliantie Eemvallei In de loop van 2008 heeft er binnen de Alliantie Eemvallei een aantal functiewisselingen plaatsgevonden, waardoor de VHB te maken kreeg met een nieuwe contactpersoon c.q. klachtencoördinator. Alhoewel de contacten met de vorige contactpersoon over het algemeen ook prima verliepen, moet gezegd dat sinds de wijziging de communicatie en de afhandeling van klachten sterk is verbeterd. Dit komt ook de samenwerking tussen de VHB en de bewonerscommissies en alle geledingen binnen de Alliantie Eemvallei (directie, rayonmanagers en wijkbeheermedewerkers) in zijn algemeenheid ten goede en kunnen we met tevredenheid op het jaar 2008 terugkijken. Wij hebben met dit positieve beeld een goed vertrouwen in de volgende jaren. =.. Vereniging HuurdersBelangen 15

16 * Relatie VHB met de gemeente Amersfoort, gemeente Soest en de Nederlandse Woonbond Voornamelijk in de wijk Ariaweg e.o. is het contact met wethouder Hekman van de Gemeente Amersfoort in het afgelopen jaar regelmatig en op een prettige manier verlopen. Zijn belangstelling en inzet voor de vernieuwingswijken schept goede hoop voor de toekomst. De contacten met de gemeente Soest hebben zich in 2008 beperkt tot een minimaal schriftelijk overleg over de woonruimteverdeling. In 2008 heeft de VHB in ruime mate en op verschillende vlakken gebruik gemaakt van het advies en de ondersteuning door de Nederlandse Woonbond. Het is prettig om je als vrijwilligersorganisatie door deskundige en ervaren mensen te kunnen laten begeleiden en adviseren. = Huize Randenbroek in Park Randenbroek * Tot slot Voor 2009 staan er weer verschillende oprichtingen voor nieuwe bewonerscommissies of aanvullingen bij bestaande commissies op het programma. Het is ontzettend belangrijk, dat in alle wijken met huurwoningen van de Alliantie Eemvallei een actieve vertegenwoordiging van de bewoners is. En dan vooral in de wijken waar Amersfoort Vernieuwt speelt. Maar ook andere commissies, die wat extra aandacht nodig hebben, kunnen in 2009 weer een beroep doen op de bestuursleden van de VHB. * * * * * Vereniging HuurdersBelangen 16

17 = Stichting Armen De Poth = Watertoren op de Berg Vereniging HuurdersBelangen 17

18 2. Bestuur Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VHB op 2 april 2008 werden er verkiezingen gehouden voor het Algemeen Bestuur. De zittende bestuursleden de heren Johan van Loo (BC Schuilenburg laagbouw), Henk van den Brakel (BC Eemnes) en Sirak Kelbessa Beka (BC Randenbroek Midden) stelden zich alle drie herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden aangemeld. Nadat in de pauze van de vergadering de uitgebrachte stemmen werden geteld, kon bij de hervatting van de vergadering worden medegedeeld, dat de drie bestuursleden zijn herkozen. Bestuurssamenstelling per 31 december 2008: Voorzitter * dhr. Th. De Man p/a kwaliteitszetel Vice-voorzitter * dhr. J. van Loo Leonorestraat 6 BC Schuilenburg Laagbouw Secretaris * dhr. W.F. Hennink Balladelaan 8-P BC De Vuurtoren Penningmeester * mw. M.M.F. van Leeuwen- Verzetsplein 143 Buys BC Burg. Molendijkflat 2 e Secretaris * dhr. A.M.A.J. van Oorschot Wiekslag 457 BC Liendert S33/35 Leden: mevr. W.G. Rozeboom Larixstraat 14 (2 e penningmeester) BC Bomenbuurt/Vreelenk/ Isseltseveld dhr. A.R. van der Graaf Balladelaan 8-S BC De Vuurtoren dhr. P. Dijkhuizen Van Galenstraat 75 BC Kruiskamp Regio mevr. C.F. Illis Fideliohof 27 BC Ariaweg e.o. Vereniging HuurdersBelangen 18

19 dhr. S. Kelbessa Beka Ringweg Randenbroek 17-B BC Randenbroek Midden dhr. H. van den Brakel Raadhuislaan 83 BC Eemnes dhr. E.J.A.P. van Straelen Prunuspad 4 BC Hoogland De met een * aangegeven bestuursleden vormen samen het Dagelijks Bestuur van de Vereniging HuurdersBelangen. = het huis met de paarse ramen Vertegenwoordiging in commissies en werkgroepen De Vereniging HuurdersBelangen was op 31 december 2008 vertegenwoordigd in de volgende commissies en werkgroepen: Lid Verenigingsraad Nederlandse Woonbond, ook namens A AHA: dhr. S. Kelbessa Beka; Afvaardiging VHB naar de Provinciale Vergaderingen van de Nederlandse Woonbond: de heren S. Kelbessa Beka en H. van den Brakel (plaatsvervangend); Lid van de Klachtencommissie van de Alliantie Eemvallei: dhr. A.R. van der Graaf; Vereniging HuurdersBelangen 19

20 Participatiegroep Hogewegzone: de heren A.M.A.J. van Oorschot en J. van Loo; Lid Klachtencommissie Stichting Woonkompas: dhr. Th. De Man; Adviesgroep Wonen (voorheen Beleidsadviesgroep Volkshuisvesting Gemeente Amersfoort: de heren S. Kelbessa Beka en Th. De Man; Gemeentelijk Bilateraal Overleg: dhr. Th. De Man; Gemeentelijk Ambtelijk Bilateraal Overleg: dhr. S. Kelbessa Beka; Gemeentelijk Bilateraal Overleg met de Wethouder: dhr. Th. De Man; Gemeentelijk Overleg Prestatiecontract: dhr. Th. De Man; AAHA: de heren Th. De Man en de dames W.G. Rozeboom en M.M.F. van Leeuwen Buys (plaatsvervangend); Overleg in het kader van Amersfoort Vernieuwt: de heren Th. De Man en W.F. Hennink en als adviseur dhr. F. de Munk (Woonbond); = Belgenmonument De VHB heeft per 31 december 2008 de volgende commissies en werkgroepen: Wervingscommissie (oprichten van bewonerscommissies): mevrouw C.F. Illis en de heren A.M.A.J. van Oorschot, A.R. van der Graaf, P. Dijkhuizen en J. van Loo; Scholingsactiviteiten: dhr. Th. De Man; Redactie Huurdersflits: de heren Th. De Man, W.F. Hennink, E. van Straelen en C. Bakker en de dames F. Hagedoorn en W.P. Rebergen (bureauredactie); Adviesgroep: dhr. A.L.W. Salari (BC van Randwijck Regio), dhr. P. Kooijmans (BC de Bosrand), dhr. H. Monkhorst (BC Undineflat) en mw. M. Bitterling (BC Berg Zuid). Namens het DB/AB de heren Th. De Man, A.R. van der Graaf, J. van Loo en W.F. Hennink; Adviesgroep t.b.v. service-abonnement: mw. A.A.N. Kolvers (BC Randenbroek Midden), mw. I. Frieling (BC Bomenbuurt etc.), dhr. P. Dijkhuizen (BC Kruiskamp Regio) en dhr. Th. De Man; Vereniging HuurdersBelangen 20

21 Spreekuur VHB: dhr. Th. De Man; Website VHB: dhr. Th. De Man en mw. W.P. Rebergen (secretariaat); Stuurgroep Huurbeleid: de heren Th. De Man, J. van Loo en W.F. Hennink; Donateurwerving: dhr. J. van Loo; = Johan van Oldenbarnevelt College aan de BW laan 2.1. Vergaderingen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur De agenda s van de elf vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de elf vergaderingen van het Algemeen Bestuur vertoonden veel te bespreken punten. Het aantal onderwerpen was daarom ook in 2008 weer overweldigend. De onderwerpen zijn in willekeurige volgorde vermeld: Stand van Zaken diverse werkgroepen; Huurbeleid en Huurverhoging; Planning werving 2008; Financiële rapportage (maandelijks); Voorbereidingen Voorjaarsvergadering april 2008; Jaarverslag 2007; - verkiezingen; Amersfoort Vernieuwt: Sociaal Statuut en Kaderafspraken; Voorbereiding Directieoverleg (4x per jaar); Evaluatie Directieoverleg (4x per jaar); Communicatieverslagen Bewonerscommissies; AAHA: het bezoeken van elkaars vergaderingen; AAHA: punten voor de AAHA vergadering vanuit de VHB; Gemeentelijk werkgroepen; Werkgroep Werving; Amersfoort Vernieuwt: Hogewegzone; Amersfoort Vernieuwt: Liendert en Rustenburg Vernieuwt; Amersfoort Vernieuwt: Randenbroek en Schuilenburg Vernieuwt; Vereniging HuurdersBelangen 21

22 Rayonbegeleiding bewonerscommissies; Begroting en Activiteitenplan 2009; Voorbereiding Najaarsvergadering november 2008; Vergaderschema 2009; Afscheid Ben van Merriënboer; Evaluatie Algemene Ledenvergadering van november 2008; Renovatie kantoor VHB i.v.m. lekkage; Huur Op Maat; Onderhoudsabonnement Alliantie Eemvallei; Jaarverslag Klachtencommissie; Bezuinigingen VHB (zogenaamde kaasschaaf ); Voorbereiden informatieavond over defibrillator in seniorencomplexen; Powerpointpresentatie VHB; Uitbreiding redactie Flits; Organisatie bestuursuitje en kerstpakketten; Ziekenboeg VHB (regelmatig); Cursussen Woonbond; Cursus Nieuwe Overlegwet voor bestuursleden; Communicatie met Alliantie Eemvallei; Servicekosten; Verlenging contract frankeermachine; = Sportfondsenbad 3. Overlegvergaderingen VHB met Directie de Alliantie Eemvallei De leden van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging HuurdersBelangen en de Directie van de Alliantie Eemvallei hebben in het afgelopen jaar 4 maal vergaderd. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen de volgende onderwerpen in willekeurige volgorde aan de orde: Vereniging HuurdersBelangen 22

23 Activiteitenplan en begroting Alliantie Eemvallei 2009; Operationeel Plan; Huurverhoging; Communicatieverslagen bewonerscommissies; Kwartaalverslagen van de Alliantie Eemvallei; Energetische maatregelen; Ontwikkelingsplannen Amersfoort Vernieuwt; Renovatieproject Ariaweg e.o.; Jaarverslag VHB 2007; Aanpassing Servicekosten; VvE diensten; Reglement Klachtencommissie; Huurbeleid; Politiek en Maatschappij relatie Gemeenten en Woningbouwcorporaties; Stand van zaken bewonerscommissies; Al of niet plaatsen van ASO-containers; Adviesgroep Wonen (nieuwe werkgroep i.p.v. BAV); Woonruimteverdeling; Takenpakket / werkzaamheden buurtbeheerders; Inbrengen thema s bij rayonoverleg door bewonerscommissies; = Huize Tinnenburg voorzijde tuinzijde Advies Riool- en glasfonds; Personele wisselingen directie Alliantie Eemvallei; Wijziging contactpersoon VHB bij de Alliantie Eemvallei; UMTS advies; Vereniging HuurdersBelangen 23

24 Terugkijken op anderhalf jaar Vogelaar; PION project ; Advies Service-abonnement; Planning verkopen in de wijk; Huur op Maat; Huurcontract Huur op Maat; Projectontwikkeling & Nieuwbouw; Huurprijsbeleid woningverbouwing; Activiteitenplan VHB; Automatische doorgang donateurs VHB bij mutatie woningen; Bestrijding woonfraude/illegale onderhuur; Organisatie werkbezoek werkmaatschappijen 2009 Amersfoort; Jubileum VHB; Mijn Woning; Lokale verankering; Aanpassen samenwerkingsovereenkomst; Servicekosten en communicatie; = station Amersfoort Vereniging HuurdersBelangen 24

25 = St. Joriskerk 4. Wervingscommissie In 2008 heeft de wervingscommissie van de VHB zich voornamelijk beziggehouden met de upgrading van bestaande bewonerscommissies. Diverse contacten door leden van de wervingscommissie / rayonbegeleiders hebben geleid tot het activeren van enkele bewonerscommissies en met enige inzet tot uitbreiding van een aantal commissies. Tevens is een tweetal nieuwe commissies gevormd, te weten: - Binnenstad Amersfoort - Ariaweg e.o. Bij de planning en organisatie van wervingen wordt selectief gekeken naar het te behalen rendement in een bepaalde wijk of plaats. Werven is redelijk prijzig en als vooraf ingeschat wordt dat het resultaat minimaal zal zijn, wordt de werving in deze wijk uitgesteld naar een later tijdstip. Wel wordt extra aandacht geschonken aan de wijken waar renovatie, sloop en wijkvernieuwing plaatsvinden. Het is belangrijk dat in deze gebieden een actieve bewonerscommissie de bewoners actief en actueel kan begeleiden. Powerpointpresentatie: voor een moderne en actuele informatieverstrekking tijdens de wervingsavonden, is in 2008 in samenwerking met de Woonbond - een powerpointpresentatie geproduceerd. Deze is voor de eerste maal tijdens de najaarsvergadering van de VHB in november aan de aanwezige leden van de bewonerscommissies getoond en positief ontvangen. Vanaf het voorjaar van 2009 zal deze powerpointpresentatie door de leden van de wervingscommissie worden gebruikt tijdens de informatieavonden, uiteraard nadat zij hiervoor een training hebben gevolgd. Vereniging HuurdersBelangen 25

26 5. Het spreekuur van de VHB Tijdens de openingstijden op maandag, dinsdag en woensdag van 9.30 uur tot uur en op donderdag van 9.30 uur tot uur, kunnen mensen terecht op het spreekuur op het kantoor van de VHB aan de Grote Spui 13a. Dit spreekuur of dit nu persoonlijk bezocht wordt, of telefonische of via - maakt een belangrijk deel uit van een goede dienstverlening aan de huurders, woningzoekenden en bewonerscommissies. In tegenstelling tot alle voorgaande jaren is het minder druk geweest op het spreekuur. We hebben in totaal 2100 klachten/adviezen behandeld, dat zijn er 135 minder dan het jaar Het afgelopen jaar is voor de huurders beter verlopen dan de jaren ervoor. Dit komt onder meer doordat er rust is rond de jaarlijkse huurverhogingen, de huren stegen het afgelopen jaar niet meer dan de inflatie. En ondanks dat er nu minder huuropbrengsten binnenkomen bij de Alliantie Eemvallei, gaat de uitvoering van de energetische maatregelingen in de verschillende wijken gewoon door. Overigens kan dit alleen door meer huurwoningen te verkopen en daar maken we ons ook wel weer zorgen om. = St. Pieters & Bloklands Gasthuis = Café Onder de Linden Het afgelopen jaar hebben we verschillende huurders op het spreekuur gehad over Amersfoort Vernieuwt. Dan gingen de vragen vooral over: waar kan ik gaan wonen na de sloop van mijn woning of hoeveel verhuiskosten kan ik ontvangen. Vereniging HuurdersBelangen 26

27 Deze vragen zijn voor ons altijd eenvoudig te beantwoorden en verwijzen we de huurders naar het Sociaal Statuut, waarin een gedeelte over Amersfoort Vernieuwt is opgenomen. Daarvan hebben we er enkelen honderden laten drukken en die geven we aan de huurders mee. De VHB blijft er bij de Alliantie Eemvallei en de Gemeente Amersfoort op hameren om de huurders correct te behandelen en zorg te dragen voor goede communicatie. En dit dan wel in eenvoudige begrijpelijke taal, dus geen volkshuisvestelijke vaktaal. Dit jaar zijn er meer klachten ontvangen over de servicekosten en de (juiste) afhandeling ervan. Deze klachten kwamen voornamelijk voor direct na de verhuizing van de afdeling servicekosten van de Alliantie Eemvallei naar het Shared Service Center in Hilversum. = Viking, wijk Liendert Niet- Alliantie Eemvallei huurders. Op verzoek van de voormalige wethouder Asselberg adviseert de VHB ook niet- Alliantie Eemvallei huurders. Diverse huurders en kamerbewoners kregen een veel te hoge huurverhoging. De aanzeggingen hiervoor waren vaak te laat en daarom ongeldig. En opnieuw werden kamerbewoners niet altijd op een juiste wijze behandeld door hun verhuurder. In vele gevallen konden wij op ons kantoor al de werkelijke huur voor de jongeren berekenen. En dan bleek al gauw dat de huur te hoog was. Vaak betaalden kamerbewoners te veel aan servicekosten. Soms is het moeilijk om een eerlijke verdeling te maken van de servicekosten, omdat er maar één meter in huis is. Vereniging HuurdersBelangen 27

28 Samen met de huurders schreven wij de verhuurder aan en werd vervolgens de huurverhoging ingetrokken en werden de servicekosten verlaagd. Er werden tussenmeters geplaatst, zodat de bewoners betalen voor wat ze werkelijk gebruiken. Wanneer er geen gewenst resultaat was bereikt, stuurden we de huurders door naar de Huurcommissie. = O.L.V. Ter Eem, leerhotel t Klooster Alliantie Eemvallei huurders. De meeste klachten van het afgelopen jaar hadden betrekking op het onderhoud, oplevering en de isolatie. De klachten bespreken we altijd in eerste instantie met onze vaste contactpersoon en tevens klachtencoördinator van de Alliantie Eemvallei. Vaak worden de klachten dan alsnog verholpen. Mochten er klachten overblijven die niet worden verholpen en waarbij wij toch het gevoel hebben dat de klacht ernstig is, dan wijzen we de bewoners op het bestaan van de Klachtencommissie. Collectieve klachten, zoals problemen met de renovatie van een complex of straat, bespreken we collectief met de betreffende rayonmanager. Helaas zijn daarbij in het afgelopen jaar erg veel dingen misgegaan en dat is heel vervelend - en in sommige situaties zelfs nijpend - voor de bewoners, want het zijn wel bewoonde woningen! We hopen in ieder geval dat de Alliantie Eemvallei lering heeft getrokken uit de ervaringen van de problemen/fouten in deze wijken. Toch kan in het algemeen gezegd worden dat er in het afgelopen jaar weer veel is verbeterd bij de Alliantie Eemvallei en treffen we bij de meeste medewerkers een positieve houding aan, met het doel tevreden klanten te werven én te houden, aangezien dat ook voor hen de werksfeer bevordert. En deze alsmaar stijgende positieve lijn is hoopvol voor alle huurders en alle betrokken partijen. Helaas waren er ook dit jaar weer klachten over burenruzies en persoonlijke overlast etc. Dergelijke kwesties worden door de VHB niet in behandeling genomen. Klagers en gedupeerden worden in zo n geval altijd doorverwezen naar hiervoor ingestelde instanties. Vereniging HuurdersBelangen 28

29 6. AAHA AAHA is de overkoepelende huurdersorganisatie, die actief is in het totale werkgebied van de woningcorporatie Stichting de Alliantie. De vereniging AAHA bestaat sinds 24 oktober 2001 en is gevestigd aan de Grote Spui 13b in Amersfoort. De letters AAHA staan voor de vestigingsplaatsen van de aangesloten leden, zijnde de huurdersorganisaties uit Amsterdam, Amersfoort, Hilversum en Almere. Deze vier leden zijn respectievelijk Huurdersplatform Palladion bij de Alliantie Amsterdam, Vereniging Huurdersbelangen (VHB) bij de Alliantie Eemvallei uit Amersfoort, Huurdersvereniging Atrium bij de Alliantie Gooi en Vechtstreek uit Hilversum en Huurdersbelangenvereniging Groene Stad Almere (GSA) bij de Alliantie Flevoland gevestigd in Almere. De Alliantie Amsterdam, De Alliantie Eemvallei, De Alliantie Gooi en Vechtstreek en De Alliantie Flevoland zijn de werkmaatschappijen van de Alliantie. = Mondriaanhuis op de Korte Gracht De onderwerpen die binnen AAHA op de agenda staan zijn divers. Daarbij moet gedacht worden aan het huurbeleid, meerjarenbegroting, huurovereenkomsten met de bijbehorende voorwaarden maar ook allerlei procedures. Maar ook zaken als de dienstverlening, de verkoop van huurwoningen, nieuwbouw en participatie komen aan de orde. Vereniging HuurdersBelangen 29

30 De belangen van zittende huurders en met name de specifieke doelgroepen van beleid staan daarbij voorop, maar AAHA zal in het overleg ook de belangen van toekomstige huurders en woningzoekenden natuurlijk niet vergeten. Het bestuur van AAHA overlegt regelmatig met de concerndirectie uit Huizen over overstijgende onderwerpen en tijdens deze overleggen hebben de gezamenlijke huurderskoepels er voor gepleit dat de lokale verankering moeten blijven bestaan. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt, o.a. dat over alle lokale onderwerpen eerst op lokaal niveau gesproken wordt met de Belangenorganisatie VHB en de verhuurder Alliantie Eemvallei. Het bestuur van de VHB zal de uitvoering van deze afspraken ook nauwlettend volgen. In het afgelopen jaar zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Advies op Meerjarenbegroting Alliantie AAHA en Alliantie hebben een akkoord bereikt over een uniform Klachtenreglement Huurbeleid 2008 Administratiekosten geliberaliseerde huurcontracten Nieuw logo en website AAHA VvE beheer en de positie van huurders Shared Service Center (SSC) Huurverhoging per 1 juli 2008 Gevolgen kredietcrisis voor de Alliantie AAHA en de Raad van de Commissarissen Kortingsregelingen bij verkoop Energiebesparing en CO2 reductie Lokale verankering aandachtspunt = Rusthof, crematorium en begraafplaats Vereniging HuurdersBelangen 30

31 7. Scholing Cursusprogramma 2008 Zoals al jaren gebruikelijk is, werden er voor het jaar 2008 afspraken gemaakt met de Woonbond voor het geven van een aantal cursussen. Voor dit jaar werd er gekozen voor de volgende cursussen: 1. Basiscursus bewonerscommissies Onderhoud en servicekosten Een heel belangrijk onderwerp waar alle bewonerscommissies mee te maken krijgen, is het onderhoud. In de opzet van deze cursus is dit hoofdstuk vastgelegd. Besproken werd de onderhoudsverplichting van huurders en verhuurder en de term kleine herstellingen. Op 1 augustus 2003 werd het nieuwe huurrecht van kracht. Door de wijzigingen kunnen huurders makkelijker dan voorheen de verhuurder aanspreken op de onderhoudsverplichting. Er werd ook aandacht besteed aan de meerjarenplanning van het onderhoud en de regels die gelden voor de servicekosten. De meest voorkomende servicekosten werden besproken. Leefbaarheid Er werd uitvoerig ingegaan op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk en rond het complex. Er kwam aan bod welke mogelijkheden de commissies hebben om hierop invloed uit te oefenen. Daarnaast werd aandacht besteed aan wat daarover is geregeld in de Samenwerkingsovereenkomst van de VHB en Hestia. De grote vraag was wat de bewonerscommissies kunnen doen om de problemen rondom de leefbaarheid in kaart te brengen en hoe zij zich kunnen inzetten om de woonomgeving te verbeteren. Tevens werd er aangegeven welke partijen invloed kunnen uitoefenen op het beheer van wijk en buurt. Contact met bewoners Er werd besproken op welke manier je andere bewoners bij de activiteiten van een bewonerscommissie kunt betrekken. Daarbij is van cruciale betekenis dat de bewonerscommissie inzicht heeft in de belangen van de bewoners. Hierbij werd door de cursusleider aangegeven hoe je bewonersvergaderingen organiseert en hoe je de bereikbaarheid van de bewonerscommissie uitwerkt en wat de beste manier is om nieuwe bewoners op te vangen. Taakverdeling Tot slot werd de positie van de bewonerscommissie besproken ten opzichte van de overkoepelende bewonersorganisatie, in dit geval de VHB. Welke afspraken heeft men gemaakt over de taakverdeling tussen de bewonerscommissies en de VHB en over welke onderwerpen overlegt de bewonerscommissie met de verhuurder en wat komt er aan de orde tussen de VHB en de verhuurder? Vereniging HuurdersBelangen 31

32 2. Huurders in de Vereniging van Eigenaren Tijdens de laatste jaren komt het steeds vaker voor dat huurders te maken krijgen met een Vereniging van Eigenaren (VvE). Meer en meer huurders merkten dat de Alliantie Eemvallei en Portaal woningen in hun complexen verkopen. Dit geldt ook voor appartementen. In het laatste geval is de verhuurder verplicht om een VvE op te richten. Deze nieuwe situatie roept voor veel huurders allerlei vragen op. Waar moeten we zijn voor het maken van afspraken over het onderhoud. Is dat bij de VvE of de verhuurder? Is het echt zo dat de VvE nu gaat bepalen welke servicekosten in rekening zullen worden gebracht en wat is nu exact het verschil in positie tussen eigenaar-bewoners en de huurders? In deze cursus maakten de leerlingen kennis met het verschil tussen het appartementsrecht en het huurrecht. Aangegeven werd wat er in het appartementsrecht is geregeld over het onderhoud door de VvE en gezamenlijk werden de risico s daarvan verkend, inclusief de mogelijke oplossingen. Aanvullend onderzochten de cursisten met behulp van het huurrecht welke gevolgen een en ander heeft voor de onderhoudsverplichting van de verhuurder. Er werd stilgestaan bij de verschillende rollen van de eigenaar-bewoner, de huurder, de verhuurder, de bewonerscommissie en de overkoepelende huurdersorganisatie. De cursisten leerden op welke manier servicekosten een rol kunnen spelen in een VvE en wat de gevolgen kunnen zijn voor het overzicht van de servicekosten dat de verhuurder ieder jaar vóór 1 juli moet verstrekken. Er werd wat langer stil gestaan bij de gevolgen van een VvE in het geval van wijziging van het servicepakket. De vraag kwam naar voren of een VvE zo maar kan kiezen voor een duurder schoonmaakbedrijf en de huurders automatisch meer moeten gaan betalen? Er werd uitvoerig gesproken over de invloed van de VvE in dit soort gevallen en wat de verantwoordelijkheid is van de verhuurder in een zodanige situatie. Er werd gewezen op de rol van de bewonerscommissie in dergelijke gevallen en hoe de individuele huurder invloed heeft op wijzigingen van het pakket of de hoogte van de servicekosten. Er werd op meerdere plaatsen nagedacht over de manier waarop huurders invloed kunnen hebben binnen de VvE. Er werd gewezen op verschillende mogelijkheden. Samen verkenden de cursisten de kansen en de risico s die dat meebrengt. Bij de afsluiting van dit onderwerp werd er stilgestaan bij de mogelijkheden die VHB en Hestia hebben om afspraken te maken over de positie van de huurders in complexen waar de verhuurder appartementen verkoopt en er een VvE is opgericht. Vereniging HuurdersBelangen 32

33 3. Werken met het nieuwe Sociaal Statuut Het is bekend, dat ook Amersfoort volop te maken heeft met stedelijke vernieuwing, die voor heel veel huurders ingrijpende gevolgen heeft. Gedurende een lange periode is er stedelijk, ook door de huurdersorganisaties, intensief onderhandeld over het nieuwe Sociaal Statuut. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de rechten van de individuele huurders, die met ingrepen aan hun woning te maken krijgen. Er zijn eveneens afspraken gemaakt over de invloed die huurders kunnen uitoefenen op de plannen op wijkniveau en op het niveau van de buurt of het complex. De gemaakte afspraken staan centraal in deze cursus, evenals de manier waarop je als bewonerscommissie mee kunt werken. Tijdens de eerste cursusavond werd vooral aandacht besteed aan wat er voor de individuele huurders is afgesproken. Er werd gewezen op de juridische bases voor die afspraken, zoals ze te vinden zijn in het Burgerlijk Wetboek en het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Er werd apart aandacht besteed aan wat de stedelijke toevoegingen zijn waar de huurders zich op kunnen beroepen. Daarbij ging het niet alleen om de gemaakte afspraken over vergoedingen, maar ook over de situaties waarbij huurders terug kunnen keren in hun woning of recht hebben op vervangende huisvesting. Ook de mogelijkheden die er zijn om eventuele afspraken te maken voor de eigen buurt passeerden de revue. Tijdens de tweede en derde avond van de cursus stonden de mogelijkheden centraal die bewonerscommissies hebben als ze te maken krijgen met vernieuwingsplannen en welke afspraken er zijn gemaakt waarbinnen de stedelijke vernieuwing in Amersfoort zijn beslag zal krijgen. Aanvullend werd er gewezen op welke manieren huurders en bewonerscommissies invloed kunnen uitoefenen op hoe de plannen voor een hele wijk worden ontwikkeld en vastgesteld. Daarbij werd de rol van de gemeente besproken en welke invloed de verhuurder hierbij kan hebben. Zeer belangrijk is ook welke afspraken er zijn gemaakt in het Sociaal Statuut over de invloed van bewonerscommissies op de plannen op wijkniveau. Aansluitend werd de aandacht gericht op de rol van de bewonerscommissies als het gaat om vernieuwingsplannen voor de eigen buurt of het eigen complex. Uit de besprekingen kwam naar voren hoe de bewonerscommissies een veel prominentere plaats hebben gekregen in het ontwikkelen van de plannen dan tot nu toe het geval was. Natuurlijk werd er uitgebreid aandacht besteed aan de vraag hoe je kunt voorkomen dat afspraken liggen te verstoffen in een bureaulade, nadat het Sociaal Statuut werd ondertekend. Of anders gezegd: wat kun je als bewonerscommissie doen om de rol te spelen die je in de stedelijke vernieuwing is toebedacht. Vereniging HuurdersBelangen 33

34 4. Introductie in het huurrecht en servicekosten In augustus 2003 werd het nieuwe huurrecht van kracht waarmee sommige wettelijke regels in het Burgerlijk Wetboek ingrijpend zijn veranderd. Gedurende deze cursus kwamen de belangrijkste wijzigingen aan de orde. Allereerst werd het huurrecht in vogelvlucht bekeken. Aan de hand van een eenvoudig schema konden de cursisten snel vinden welke onderwerpen wáár in de wet staan en of de verschillende artikelen van regelend of (semi)dwingend recht zijn. Met deze laatste onderwerpen moest het duidelijk worden wanneer verhuurders andere regels mogen vaststellen dan in de wet staan. Vervolgens kwam het hoofdstuk van de servicekosten aan de orde. Dat het een belangrijk onderwerp is, wordt duidelijk omdat meer dan de helft van de huurders in ons land naast de kale huur ook een maandelijks bedrag aan servicekosten betaalt. Welke regels bij de servicekosten van belang zijn kwam in de cursus heel helder naar voren. Kale huur en servicekosten De aandacht werd allereerst gevestigd op het verschil tussen kale huur en de servicekosten. Daarna werd het begrip kleine herstellingen voor de cursisten duidelijk gemaakt. Tenslotte zijn deze definities belangrijk voor de vraag of servicekosten aan huurders mogen worden doorberekend of niet. Burgerlijk Wetboek, Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte en Besluit Servicekosten en procedures Zoals bij de opening al is vermeld, is per augustus 2003 het nieuwe huurrecht van kracht geworden. In het Burgerlijk Wetboek staan beschreven de redelijkheid van de kosten, de regels met betrekking tot het voorschot en de jaarlijkse afrekening en het recht van huurders op inzage in rekeningen en contracten. In dezelfde maand augustus 2003 werd het Besluit Servicekosten van kracht. In dit Besluit is precies aangegeven welke kosten nu als servicekosten mogen worden doorberekend. Dit Besluit Servicekosten kwam uitvoerig aan de orde en werd vergeleken met de servicekosten die aan de huurders in de praktijk worden doorberekend. De Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte regelt onder andere de werkwijze van Huurcommissies, ook in het geval Huurcommissies worden ingeschakeld bij problemen met servicekosten. Bekend is dat de Huurcommissies in Nederland een eigen beleid voeren ten aanzien servicekosten. Besproken werden de inhoud van dat beleid en de consequenties voor een aantal servicekostenposten en de afrekening daarvan. De belangrijkste wettelijke regels kwamen aan de orde evenals een onderzoek naar de eigen jaarafrekening van de servicekosten. Tot slot werd er besproken wat een huurdersorganisatie kan doen als er geen overeenstemming met de verhuurder wordt bereikt, hoe de procedure bij de Huurcommissie verloopt en het beroep bij de kantonrechter. Vereniging HuurdersBelangen 34

35 Kortom, de vier cursussen die de Woonbond weer heeft gegeven, vormen voor een groot aantal leden van diverse bewonerscommissies een basis om de gesprekken met de Alliantie Eemvallei goed te kunnen voeren. Tevens is het zo, dat als je een cursus hebt gevolgd, een volgende cursus makkelijker in het vizier komt. = t Zand met St. Aegtenkapel = Spui met Flehite = De Havik Vereniging HuurdersBelangen 35

36 Vereniging HuurdersBelangen 36

37 ACTIVITEITENPLAN 2009 Vereniging HuurdersBelangen Vereniging HuurdersBelangen 37

38 Vereniging HuurdersBelangen 38

39 Activiteitenplan VHB 2009 Het is een vaste traditie dat de Vereniging HuurdersBelangen (VHB) haar activiteitenplan naast het activiteitenplan van de Alliantie Eemvallei legt. Vervolgens wordt gezamenlijk bekeken welke plannen van de VHB gerealiseerd kunnen worden. Het bestuur vindt dit een correcte manier, zoals wij dit hebben vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst. Met andere woorden: het is voor beide partijen belangrijk wanneer je in het kader van het harmoniemodel goede afspraken met elkaar kan maken. 1. Huurbeleid 2009 Op 1 oktober 2008 is het pilotproject t.a.v. een nieuw huurbeleid t.w. Huur op Maat gestart en eind 2009 zullen we kunnen zien of de lagere en de hogere inkomens volop gebruik gemaakt (kunnen) hebben van Huur op Maat. Huurders in verschillende wijken, waar Amersfoort Vernieuwt speelt, die aangeven dat ze willen verhuizen, moeten voldoende aanbod krijgen voor een betaalbare woning, huurgewenning en een verhuiskostenregeling. Omdat er eerst wordt gebouwd en dan pas wordt gesloopt, kunnen in sommige gevallen bewoners die naar een nieuwbouwwoning gaan een lagere huur gaan betalen voor de nieuwe woning dan voor de woning die zij verlaten. Ook heeft de VHB bewonerscommissies in Leusden, Hoevelaken, Hoogland, Hooglanderveen, Soest, Soesterberg en Eemnes en wij willen dat daar ook Huur op Maat wordt ingevoerd. We zijn erg benieuwd of de bemoeienis en de ingezonden gekwalificeerde adviezen vanuit het bestuur van de VHB (in samenwerking met adviseur Frans de Munk van de Woonbond) zijn vruchten zal afwerpen bij de uitvoering van dit project. Natuurlijk zal de Vereniging HuurdersBelangen alle ontwikkelingen nauwkeurig en kritisch volgen. Vereniging HuurdersBelangen 39

40 Huurpercentage gekoppeld aan de inflatie Voor 2009 wordt wederom verwacht dat het huurverhogingspercentage wordt gekoppeld aan de inflatie. Uiteraard kunnen huurder en verhuurder daarnaast onderling afspraken maken over bijvoorbeeld het isoleren van ramen, deuren, kozijnen, muren, vloeren en plafonds; het vervangen van keukens die uit de tijd zijn; het inbraakwerend maken door middel van deugdelijk hang- en sluitwerk; het plaatsen van zonnecollectoren; en het plaatsen van dubbel glas. Houdt de warmte binnen / isolatie Vanaf 2008 worden alle woningen gelabeld met een energiekeurmerk. Vanaf 2009 geldt deze verplichting ook voor alle verhuurders (o.a. de Alliantie Eemvallei). Het is de VHB er zeer aan gelegen dat de vele woningen van de Alliantie Eemvallei die nog niet (goed) geïsoleerd zijn en daardoor (te) veel energie gebruiken, snel worden aangepakt. Zeker nu de energie steeds duurder wordt en de bewoners niet kunnen bezuinigen in een tochtig huis. Ons idee om te gaan denken over een woonlastenfonds, voor energiebesparende maatregelen voor huurders, zal ook in 2009 regelmatig onderwerp van discussie zijn in gesprekken met de verhuurder, de Gemeente Amersfoort en de Nutsbedrijven. 2. Amersfoort Vernieuwt Eerst bouwen aan vertrouwen en dan (ver)bouwen aan woningen. De VHB blijft aandacht vragen voor deze bewonersparticipatie. In 2007 is gestart met de besprekingen over bewonersparticipatie, deze zijn vastgelegd in het Sociaal Statuut, de Kaderafspraken Alliantie Eemvallei en de VHB en de Werkwijze Participatie en Communicatie Amersfoort Vernieuwt zo doet iedereen mee. Door het vele werk voor Amersfoort Vernieuwt heeft de VHB er wel een probleem bij gekregen. Door het vele werk om de bewoners en bewonerscommissies te activeren heeft dit geleid tot financiële problemen. Want de kosten zijn vele malen groter dan we hadden begroot. We gaan dit dan ook met de Gemeente Amersfoort en de Alliantie Eemvallei bespreken. Vereniging HuurdersBelangen 40

41 Afgelopen september heeft de VHB een gesprek gehad met de twee programmamanagers van Amersfoort Vernieuwt. Zij gaven aan dat er dit jaar officieel gestart zal worden met het uitvoeren van Amersfoort Vernieuwt. Wil dit grote plan volledig slagen, dan zal er een heel goede communicatie moeten zijn tussen alle betrokkenen - de gemeente, de corporaties en de Huurdersbelangenverenigingen - en uiteraard de betrokken bewoners. Over en weer zullen de ontvangen signalen over problemen en probleempjes moeten worden uitgewisseld en opgelost. Er zijn korte overleglijnen, zodat dit snel kan plaatshebben. In de vernieuwingswijk Schuilenburg zijn actieve bewonerscommissies, die het traject nauwgezet kunnen volgen en meedenken in de ontwikkelingen in de wijk. Helaas is momenteel in de wijk Randenbroek Zuid, waar ook sloop en renovatieprojecten lopen - geen actieve commissie, zodat daar de bewoners enigszins op zichzelf zijn aangewezen. Uiteraard wordt vanuit de VHB alles nauwlettend gevolgd en waar mogelijk begeleid. 3. Ledenwerving Oprichting en heroprichting van Bewonerscommissies Ieder jaar wordt er vanuit de Vereniging HuurdersBelangen geprobeerd om in wijken waar (nog) geen bewonerscommissie actief is, middels een schriftelijke werving of een informatieavond in de wijk, bewoners enthousiast te maken voor het oprichten, heroprichten of uitbreiden van een bewonerscommissie. Vanwege de ingrijpende renovatieplannen m.b.t. Amersfoort Vernieuwt wordt in 2009 in eerste instantie gekeken naar wervingen in die wijken, waar stedelijke vernieuwing plaatsvindt. Vooral bij deze renovatie- en nieuwbouwprojecten proberen wij de bewonerscommissies te ondersteunen en te motiveren, om de belangen van de bewoners in de wijk zo goed mogelijk te behartigen. Vereniging HuurdersBelangen 41

42 Maar er zal ook aandacht zijn voor andere wijken en plaatsen, waar uitbreiding of (her) oprichting van een bewonerscommissie gewenst en zinvol is. Daarnaast blijft natuurlijk voor alle commissies ieder jaar de mogelijkheid om kennis te vergaren door middel van cursussen op allerlei gebied, want kennis geeft macht! Rayonbegeleiding Binnen het bestuur van de VHB is een verdeling gemaakt in rayons, zoals in 2008 is vastgesteld. Na de oprichting / heroprichting of aanvulling van een bewonerscommissie kan er een beroep worden gedaan op de vaste rayonbegeleider. Commissies die daar om vragen, kunnen voor een bepaalde tijd of een specifieke kwestie begeleiding krijgen, bijvoorbeeld bij het oppakken van een gezamenlijk probleem in de wijk. Ook bezoeken zij de jaarvergadering van de commissie, als hiervoor een uitnodiging door de VHB wordt ontvangen. Of er nu wel of geen vernieuwing, renovatie of andere activiteiten plaatsvinden, de VHB vindt de betrokkenheid van álle bewonerscommissies belangrijk. Commissies in Buitengebieden In Leusden, Eemnes, Soest, Soesterberg, Hoevelaken, Hooglanderveen en Hoogland heeft de Alliantie Eemvallei ook huurwoningen, waar de VHB bewonerscommissies wil activeren. Over het algemeen functioneren deze commissies redelijk tot goed: in 2008 zijn de commissies in Hooglanderveen en Hoevelaken aangevuld. Voor 2009 staan de plaatsen Soest en Soesterberg op de planning voor (her)oprichting of aanvulling. Vereniging HuurdersBelangen 42

43 4. Donateurwerving In het verleden heeft een aantal pogingen, waaronder verspreiding van folders met aanmeldingskaarten, niet het beoogde succes gebracht voor wat betreft de wervingen van donateurs. Enkele bewonerscommissies hebben het voortouw genomen, met een aantal successen, zoals De Vuurtoren en De Nieuwe Hof. De VHB is van mening dat het zaak is om het aantal donateurs danig op te schroeven en wel om 2 redenen: 1 e : De VHB kan zich duidelijker profileren t.o.v. de A.E. en de Gemeente Amersfoort en de vele werkgroepen, waarin de VHB participeert. 2 e : voor elk lid ontvangt de VHB een bepaald bedrag per jaar en hiervan gaat een gedeelte naar de bewonerscommissies. Vanuit het Algemeen Bestuur van de Vereniging HuurdersBelangen is een werkgroep opgericht die de (intensieve) werving van donateurs gaat coördineren. Na het opstellen van een duidelijk plan is gekozen voor een pilotproject in de wijk Schuilenburg, dat in de maand augustus 2008 is gestart. Aan de hand van de resultaten, die in het najaar van 2008 bekend zullen zijn, zal een vervolg worden gegeven aan dit project in andere wijken. Er is gekozen voor een persoonlijke benadering van de bewoners, die nog geen donateur zijn. De leden van de bewonerscommissie wordt gevraagd bij de bewoners langs te gaan. Hierbij kan administratieve en praktische ondersteuning vanuit de VHB worden gevraagd. Het uiteindelijke doel is uiteraard meer donateurs te werven. Naast dit project blijft de VHB er bij de Alliantie Eemvallei op aandringen, dat er een beter beleid moet komen t.a.v. verhuizingen van huurders naar een andere woning van de Alliantie Eemvallei, zodanig dat het donateurschap in dat geval automatisch doorloopt. En ook blijven we er op hameren dat er bij mutaties bij het ondertekenen van het huurcontract, even een moment aandacht moet zijn voor het aanmeldingsformulier van de VHB, zodat dit niet in de vergetelheid (lees: prullenbak) belandt. Vereniging HuurdersBelangen 43

44 5. Deelname VHB in diverse gespreksgroepen Adviesgroep: De Adviesgroep VHB werkt op aangeven van onderwerpen vanuit de VHB of de Alliantie Eemvallei en brengt advies en verslag uit aan het bestuur van de VHB. In 2008 heeft de Adviesgroep VHB een advies uitgebracht over het riool- en glasfonds, op verzoek van de Alliantie Eemvallei. Ook in 2009 zal de Adviesgroep waar nodig om advies worden gevraagd. 6. Vereniging van Eigenaren (VvE s) De Alliantie Eemvallei verkoopt de komende jaren steeds meer appartementen. Dit betekent dat er dan ook een VvE moet worden opgericht (dit is overigens verplicht). Maar de bevoegdheden van deze VvE s zijn zo geregeld, dat de huurders worden ondergeschoffeld door de VvE. De verhuurders ontkennen vaak dat dit zo is, maar in de praktijk blijkt maar al te vaak dat een kleine groep kopers de dienst uitmaakt bij het bepalen van bijvoorbeeld het onderhoud, de inhoud en hoogte van de servicekosten en het gebruik van de appartementen. De VHB gaat voor deze zaken een werkgroep in het leven roepen, die vervolgens gegevens kan uitwisselen met de huurdersverenigingen van de andere werkmaatschappijen van de Alliantie. En uiteraard zullen dit soort misstanden worden besproken met de directie van de Alliantie Eemvallei. 7. Zorg en Leefbaarheid De aanpassingen in beleid, in wonen en woonomgeving, welzijn, werk en inkomen en zorg blijven ook in 2009 een belangrijk onderwerp van gesprek binnen de VHB, die voornamelijk op directieoverleg worden behandeld. Vereniging HuurdersBelangen 44

45 Zorg en leefbaarheid: hierbij valt te denken aan: a) zorg voor senioren bij het aanvragen van huurtoeslag of het project Huur op Maat; b) zorg voor goede vervangende woonruimte van huurders in vernieuwingswijken; c) leefbaarheid van wijken en buurten, verpaupering tegengaan; d) leefbaarheid: het volgen van de ontwikkelingen van de zogenaamde aandachtswijken van minister Vogelaar. 8. Servicekosten Het centraliseren van de werkzaamheden van de Alliantie baart de VHB nog steeds zorgen, waaronder de locale verankering, die ondanks de afspraken tijdens de fusiebesprekingen verloren lijkt te gaan. Het serviceabonnement voor het huurdersonderhoud, wat sinds 2007 door de Alliantie Eemvallei wordt aangeboden, heeft in het eerste jaar de nodige vragen en opmerkingen opgeleverd. Voor bewoners die niet technisch zijn is dit een prima aanvullende service, maar kan het helaas ook een drempel zijn voor bewoners met minder geld. Daar staat tegenover dat reparaties die voor rekening van huurder zijn, soms veel geld kosten. Dit heeft ertoe geleid dat een speciale werkgroep de inhoud van het serviceabonnement in 2008 onder de loep heeft genomen en momenteel, samen met de Alliantie Eemvallei, bezig is om een deugdelijk en duidelijk exemplaar uit te brengen. Vereniging HuurdersBelangen 45

46 APK Er zijn in Nederland al diverse verhuurders die een jaarlijkse APK keuring uitgeven voor alle woningen. Dit zou ook een goed idee zijn voor de woningen van de Alliantie Eemvallei. In Amsterdam worden alle woningen bij de Alliantie Amsterdam eenmaal per jaar nagelopen op gebreken. Huismeesters en plaatsvervangende huismeesters blijft een kwestie van aandacht bij de VHB. Zeker in de seniorenflats (en met name die met een zorginstelling) is een goede opvang dringend gewenst en moeten er duidelijke afspraken en regels zijn. Ook hier pleit de VHB voor uniformiteit en vooral duidelijkheid. Gelukkig hebben we hele actieve Bewonerscommissies in de Seniorenflats die dit goed in de gaten houden. 9. Studentenhuisvesting Het realiseren van woningen voor studenten moet worden afgestemd op de vraag van de Amersfoortse woningmarkt. Steeds vaker blijkt dat appartementen/etagewoningen die gelabeld zijn voor studenten, door onvoldoende vraag niet meer worden gelabeld en vervolgens verhuurd aan niet studenten. Deze leegstand kost geld dat moet worden opgebracht door de zittende huurders. 10. De VHB zegt nee tegen containerwoningen De plannen die de gemeente Amersfoort heeft om containerwoningen in diverse wijken neer te zetten voor notoire overlastveroorzakers, wijst de VHB van de hand. Want de ervaringen in het land liegen er niet om: waar containerwoningen in gebruik zijn worden de kinderen met de nek aangekeken op school omdat hun ouders het wonen ondragelijk hebben gemaakt voor hun medebewoners. Mede in het licht daarvan pleit de VHB al jarenlang voor gewenningswoningen. Dit kunnen woningen zijn die nog een beperkte tijd gebruikt worden en verspreid staan over de stad (dus niet allemaal op een kluitje). De betreffende bewoners krijgen dan een gewenningscontract voor maximaal een jaar. Wanneer hun woongedrag gedurende deze periode verbetert, dan kunnen zij weer terugkomen in het bestand (voor een reguliere woning). Mocht er geen verbetering in het woongedrag komen dan is er maar één weg.. Vereniging HuurdersBelangen 46

47 11. Illegale onderverhuur Helaas zijn er nog steeds mensen die misbruik maken van illegale onderverhuur van hun huurwoning. Dit gaat dan gepaard met extreme hoge huren die de betreffende onderhuurders moeten betalen. Ook kunnen deze mensen niet klagen over het onderhoud van de woning, ze zijn gewoon vogelvrij. Willen ze in opstand komen tegen de illegale onderverhuurder, dan worden zij vaak nog bedreigd, met alle gevolgen van dien. Momenteel moeten boetes wegens onderverhuur nog worden opgelegd door de rechter, vaak een lange en lastige weg. Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie onderzoekt of het beter zou zijn als gemeentes in de toekomst zelf de illegale onderverhuurders financieel kunnen bestraffen. De VHB pleit er voor dat de Alliantie Eemvallei en de Gemeente Amersfoort een gericht beleid gaan ontwikkelen dat hier op korte termijn een einde aan maakt. Dit is mede belangrijk voor de duizenden woningzoekers in Amersfoort e.o. 12. Wietkwekerijen in huurwoningen Het beleid van de Alliantie Eemvallei om wietkwekerijen in huurwoningen aan te pakken werkt goed. De VHB gaat er dan ook van uit dat dit beleid in 2009 wordt voortgezet. In het afgelopen jaar zijn er op het spreekuur van de VHB enkele bewoners geweest die zeer ernstig overlast hadden van de gevolgen van wietkwekerijen: geluidsoverlast, stank, diefstal van elektra in de gemeenschappelijke ruimtes, etc. De enige oplossing van dit probleem is legalisering van softdrugs. Dan kan iedereen de wietplanten in zijn eigen tuin gaan verbouwen en daar heeft niemand last van. 13. AAHA De Vereniging AAHA is de koepel van de Huurdersverenigingen uit Amsterdam, Almere, Huizen/Hilversum en Amersfoort. Over verschillende onderwerpen wordt gezamenlijk gesproken en waar nodig advies uitgebracht. Met deze gegevens en adviezen kan AAHA vervolgens in gesprek treden met de directie van de Alliantie. De VHB heeft maandelijks besprekingen met AAHA, waaronder een werkoverleg met secretaris en penningmeester over de meeste actuele en adhoc onderwerpen. Vereniging HuurdersBelangen 47

48 14. Woonbond / Kennis- en adviescentrum De VHB heeft de beschikking over een (vaste) adviseur van de Woonbond voor ondersteuning en advies of diverse gebieden. Ook voor 2009 wordt zijn steun en advies op prijs gesteld en zullen wij een beroep op hem doen, o.a. voor de ontwikkelingen rondom Amersfoort Vernieuwt en het pilotproject Huur op Maat. 15. Bestuur VHB Het bestuur bestaat momenteel uit 13 personen. Het is echter noodzakelijk om uitbreiding te realiseren. Zeker gezien de gemiddelde leeftijd, maar ook in het kader van inwerken en opvolging van belangrijke kernfuncties (voorzitter, secretaris, penningmeester). In de algemene ledenvergaderingen van 2009 zal uitgebreid aandacht worden gegeven aan de werving van nieuwe, liefst wat jongere bestuursleden. Het jaar 2009 wordt een druk jaar voor het bestuur van de VHB. De Vereniging bestaat in juli 2009 maar liefst 30 jaar en daar zal de gepaste aandacht aan worden geschonken. Ook heeft de VHB in 2009, samen met de Alliantie Eemvallei, de organisatie voor het jaarlijkse werkbezoek voor de werkmaatschappijen binnen de AAHA. Ook voor deze activiteiten is uitbreiding van het bestuur van de VHB echt noodzakelijk. 16. Cursusprogramma 2009 In overleg met de Woonbond is voor het jaar 2009 gekozen voor de volgende cursussen: 1. Basiscursus voor bewonerscommissies 3 avonden: dinsdagavond 20 en 27 januari en 3 februari Introductiecursus Huurrecht 3 avonden: woensdagavond 8, 15 en 22 april Cursus Servicekosten 3 avonden dinsdagavond 15, 22 en 29 september Invloed op het onderhoud 3 avonden: woensdagavond 11, 18 en 25 november 2009 De cursussen worden gegeven door de heer Henk Stegink, opleider bij de Woonbond/Kennis- en Adviescentrum, speciaal voor leden van bewonerscommissies van de VHB en Hestia. Voor de bewonerscommissies zijn hier geen kosten aan verbonden. De avonden worden gehouden in de vergaderzaal van de VHB aan de. Vanuit de Woonbond zullen alle bewonerscommissies in november 2008 een uitnodiging ontvangen. ***** Vereniging HuurdersBelangen 48

49 Cursusprogramma 2009 Vereniging HuurdersBelangen 49

50 Cursus 1: Basiscursus voor bewonerscommissies dinsdag 20 en 27 januari en 3 februari uur uur locatie: vergaderruimte VHB Positie en taakverdeling Om te beginnen bespreken we de positie van de bewonerscommissies ten opzichte van de (overkoepelende) bewonersorganisatie. Welke afspraken zijn er over de taakverdeling tussen de commissies en de overkoepelende organisatie? Over welke onderwerpen overlegt de bewonerscommissie met de verhuurder en wat bespreekt de overkoepelende huurdersorganisatie met de verhuurder. Onderhoud Een belangrijk onderwerp waar bewonerscommissies mee te maken krijgen is het onderhoud. We bespreken in de cursus de onderhoudsverplichting van huurder en verhuurder en de term kleine herstellingen. Per 1 augustus 2003 is het nieuwe huurrecht in werking getreden. Door de wijzigingen kunnen huurders makkelijker dan voorheen hun verhuurder aanspreken op de onderhoudsverplichting. We besteden ook aandacht aan de meerjarenplanning van het onderhoud. Leefbaarheid We gaan in op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk of bij het complex. We bespreken de mogelijkheden van bewonerscommissies om invloed uit te oefenen. U leert bovendien wat daarover in de samenwerkingsovereenkomsten van de VHB en Hestia geregeld is. Wat kan de commissie doen om de problemen rondom de leefbaarheid in kaart te brengen en de woonomgeving te verbeteren? Vervolgens geven we een schets van de partijen die van invloed zijn op het beheer van buurt en wijk. Contact met bewoners We bespreken hoe je andere bewoners bij de activiteiten van de bewonerscommissie kunt betrekken. Belangrijk daarbij is dat de commissie inzicht heeft in de belangen van de bewoners. Aan de orde komen het organiseren van bewonersvergaderingen, de bereikbaarheid van de bewonerscommissie en de opvang van nieuwe bewoners. Vereniging HuurdersBelangen 50

51 Cursus 2: Introductiecursus Huurrecht woensdag 8, 15 en 22 april uur uur locatie: vergaderruimte VHB Als bestuurslid van een bewonerscommissie bent u vooral gespitst op het binnenhalen van resultaten in het overleg met uw verhuurder. Daarbij zit u normaal gesproken niet met het Wetboek voor uw neus. Toch is het goed om ook inzicht te hebben in de manier waarop het onderhandelveld met de verhuurder afgebakend wordt door het huurrecht. In deze cursus maakt u kennis met de grote lijnen in het huurrecht en leert u waar het huurrecht het werk van de bewonerscommissie direct raakt. Om te beginnen leert u waar het huurrecht zoal geregeld is en op welke manier het is opgebouwd. U leert onderscheid maken in de verschillende soorten bepalingen die u in het huurrecht kunt tegenkomen. Op die manier leert u ook de wetteksten te lezen. We staan stil bij het onderscheid in bepalingen waarvan de verhuurder af kan wijken en de bepalingen waarbij dat niet kan. U leert hoe u zelf dat onderscheid kunt achterhalen. Achtereenvolgens maakt u kennis met de manier waarop de verplichtingen van de verhuurder en de verplichtingen van de huurder in de wet zijn vastgelegd. Daarbij gaat het zowel om de onderhoudsverplichting van en de onderhoudsverdeling tussen huurder en verhuurder. U leert hoe de wetgever die twee systematisch heeft uitgewerkt. Daarbij hebben we ook aandacht voor de manier waarop bewonerscommissie, maar ook individuele huurders, de verhuurder zonodig een handje kunnen helpen om aan die onderhoudsverplichting te voldoen. U leert aanvullend hoe het huurrecht voor woonruimte een bijzonder plaats heeft gekregen in het huurrecht en waarom. U maakt kennis met de manier waarop de wetgever het huurrecht voor woonruimte aanscherpt in vergelijking met het algemene huurrecht. Daarbij komen we als vanzelf de bepalingen tegen over huurprijs en huurprijsontwikkeling en de servicekosten. In grote lijnen maakt u kennis met de regels die daarvoor gelden en hoe u daarmee in de bewonerscommissie te maken kunt krijgen. Vereniging HuurdersBelangen 51

52 Cursus 3: Cursus Servicekosten dinsdag 15, 22 en 29 september uur uur locatie: vergaderruimte VHB Meer dan de helft van de huurders in Nederland betaalt naast de kale huur een maandelijks bedrag aan servicekosten. Bij elkaar betalen huurders jaarlijks ongeveer een half miljard euro. De Nederlandse Woonbond heeft daar een onderzoek naar gedaan. Hieruit blijkt dat nog steeds veel huurders te veel servicekosten betalen. In de cursus zetten we de regels voor servicekosten op een rij. Hierdoor weten de deelnemers aan deze cursus wat zij kunnen doen als zij teveel aan servicekosten betalen. Kale huur en servicekosten In deze cursus gaan we allereerst in op het verschil tussen de kale huur en de servicekosten. Ook gaan we in op het begrip kleine herstellingen. Deze definities zijn belangrijk voor de vraag of servicekosten aan huurders doorberekend mogen worden. Burgerlijk Wetboek, Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte, Besluit Servicekosten en procedures Per augustus 2003 is het nieuwe huurrecht van kracht In het Burgerlijk Wetboek waarin de redelijkheid van de kosten, de regels met betrekking tot het voorschot en de jaarlijkse afrekening en het recht van huurders op inzage in rekeningen en contracten beschreven staan. Tegelijkertijd werd het Besluit Servicekosten van kracht. Daarin staat precies aangegeven welke kosten nu als servicekosten mogen worden aangerekend. In de cursus bespreken we uitgebreid het Besluit Servicekosten en vergelijken deze met de servicekosten die aan de huurders in de praktijk worden doorberekend. De Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte regelt onder andere de werkwijze van huurcommissies, ook in het geval de huurcommissie wordt ingeschakeld bij problemen rond servicekosten. De huurcommissies in Nederland voeren een eigen beleid ten aanzien van servicekosten. We bespreken de inhoud van dat beleid en de consequenties voor een aantal servicekostenposten en de afrekening daarvan. We bespreken de belangrijkste wettelijke regels en onderzoeken de eigen jaarafrekening van de servicekosten. Daarna gaan we in op wat een huurdersorganisatie kan doen als er geen overeenstemming met de verhuurder wordt bereikt, hoe de procedure bij de huurcommissie verloopt en het beroep bij de kantonrechter. Vereniging HuurdersBelangen 52

53 Cursus 4: Invloed op het onderhoud woensdag 11, 18 en 25 november uur uur locatie: vergaderruimte VHB Tijdens deze cursus besteden we uitgebreid aandacht aan de nieuwe wetgeving op het gebied van onderhoud. Begrippen als Gebrekenregeling en besluit kleine herstellingen passeren de revue. Ook behandelen we het verschil tussen (groot)onderhoud en woningverbetering. Om de cursus zo goed mogelijk af te stemmen op de situatie van de deelnemers inventariseren we vragen die de cursisten hebben over onderhoud door hun verhuurder. Onderhoudsverplichtingen verhuurder en huurder Huurders hebben recht op een goed onderhouden woning. We besteden aandacht aan de onderhoudsverplichtingen van de verhuurder en van huurders. We behandelen de relevante artikelen van het burgerlijk wetboek, de interessante bepalingen in het huurcontract en de verplichting tot overleg over onderhoud zoals dat in de overlegwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector is vastgelegd. De procedure bij de huurcommissie (de zogeheten gebrekenregeling) die in geval van ernstige onderhoudsklachten kan resulteren in een forse huurverlaging komt aan bod. We behandelen de mogelijkheden van huurders en hun organisaties om invloed uit te oefenen op het onderhoudsbeleid en onderhoud af te dwingen. Meerjaren onderhoudsplanning Woningcorporaties hanteren vaak een meerjaren onderhoudsplanning voor minimaal vijf jaar. Daarin staat wat er in die periode aan (groot) onderhoud zal plaatsvinden. Wat staat hier in? Wat zijn de keuzes die daarbij gemaakt worden? Wat kunnen bewonerscommissies ermee? Hebben bewoners en hun organisaties het recht om deze planning in te zien en kunnen ze invloed uitoefenen op de planning? Een onderhoudscontract? Tot slot behandelen we waar een bewonerscommissie op moet letten als ze te maken krijgen met (onderhoud)ingrepen aan de woning. We bespreken de mogelijkheden van een onderhoudscontract. Vereniging HuurdersBelangen 53

Activiteitenplan VHB 2011

Activiteitenplan VHB 2011 Activiteitenplan VHB 2011 Het is een vaste traditie dat de Vereniging HuurdersBelangen (VHB) haar activiteitenplan naast het activiteitenplan van de Alliantie Eemvallei legt. Vervolgens wordt gezamenlijk

Nadere informatie

Vereniging HuurdersBelangen Jaarverslag 2007. 1. Algemene Beschouwingen 2. 2. Bestuur 11

Vereniging HuurdersBelangen Jaarverslag 2007. 1. Algemene Beschouwingen 2. 2. Bestuur 11 INHOUD * Jaarverslag Pagina 1. Algemene Beschouwingen 2 2. Bestuur 11 3. Overlegvergaderingen VHB met de directie van de Alliantie Eemvallei 15 4. Wervingscommissie 16 5. Het spreekuur van de VHB 17 6.

Nadere informatie

Activiteitenplan VHB 2014

Activiteitenplan VHB 2014 Activiteitenplan VHB 2014 De Vereniging HuurdersBelangen (VHB) heeft tot taak: het behartigen van de belangen van de huurder die in een woning van de Alliantie regio Amersfoort woont. Wat zijn de belangen

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Vereniging HuurdersBelangen

JAARREKENING 2011. Vereniging HuurdersBelangen JAARREKENING 2011 Vereniging HuurdersBelangen Vereniging HuurdersBelangen 36 INHOUD * Jaarverslag Pagina 1. Algemene Beschouwingen 2 2. Bestuur 11 3. Overlegvergaderingen VHB met de directie van de Alliantie

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Vereniging'HuurdersBelangen''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Jaarverslag'2013' '

Vereniging'HuurdersBelangen''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Jaarverslag'2013' ' Vereniging'HuurdersBelangen''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Jaarverslag'2013' ' INHOUD pagina * Jaarverslag 2 1. Algemene beschouwingen

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector.

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector. REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE SOR 1. Definities Huurder: een huurder van een woning of woonruimte van de SOR. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden 2016 1 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Huurdersvereniging Twee Stromenland

Huurdersvereniging Twee Stromenland Huurdersvereniging Twee Stromenland Ledenvergadering 2016 met Jaarverslag 2015 Ledenvergadering huurdersvereniging Twee Stromenland 9 juni 2016 Aanvang: 20:00 uur Locatie: De Ogtent, Remigiusplein 9 te

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties Rapportage van onderzoek 8 oktober 2012 Inleiding Als opmaat voor de actieweek servicekosten van 8 tot 13 oktober 2012 heeft de Woonbond de

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Beleidsplan 2017-2018. Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Opgemaakt door het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg. Bestemd voor: Voorzitter Bewonerscommissies aangesloten bij SHZL.

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Bewonersvergadering Bewonersoverleg Complexoverleg Contactpersoon Huurder Een door Mozaïek Wonen

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Nieuwe huurdersvereniging

Nieuwe huurdersvereniging Nieuwe huurdersvereniging Woningbouwvereniging Reeuwijk 8 juni 2015 9-6-2015 1 Even voorstellen! 2 Waarom vinden we dat er een huurdersvereniging moet komen? Belangen behartiging van de huurders. Samen

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD...

SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. VERGADERINGEN... 2 3. SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... 2 3.1. Benoeming en herbenoeming... 2 4. INGEDIENDE KLACHTEN... 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Van de Huurdersvereniging Atrium April 2015

Jaarverslag 2014. Van de Huurdersvereniging Atrium April 2015 Jaarverslag 2014 Van de Huurdersvereniging Atrium April 2015 Inleiding Na een nieuwe samenstelling vorig jaar, het aftreden van Henny Swets en het toetreden van Johan Toes heeft het bestuur in deze nieuwe

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Utrecht, februari 2015 Marnixlaan 170-172 3552 HH Utrecht, info@huurdersnetwerkmitros.nl, 030-242 16 88 1 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 3 2. Betaalbaarheid... 4 3.

Nadere informatie

regionaal & betrokken Klacht indienen

regionaal & betrokken Klacht indienen regionaal & betrokken Klacht indienen Bent u niet tevreden over het functioneren van R&B Wonen? Laat het ons weten! Een tevreden klant is het belangrijkste doel van R&B Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening

Nadere informatie

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Convenant bewonerscommissies Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Leiden, januari 01 Voorwoord Bewonerscommissies zijn voor de Sleutels een belangrijke gesprekspartner voor

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Honderden euro s minder HuurtoesLaG renovatie ariaweg Gereed aktie werving donateurs

Honderden euro s minder HuurtoesLaG renovatie ariaweg Gereed aktie werving donateurs Jaargang 12 nr 4 DeceMBer 2008 een uitgave Van In DIT nummer: en VerDer: Honderden euro s minder HuurtoesLaG renovatie ariaweg Gereed aktie werving donateurs make a difference day Het bestuur en medewerkers

Nadere informatie

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe.

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe. Een klacht en dan? We horen natuurlijk graag dat u tevreden bent over Zeeuwland. Maar wanneer dit niet het geval is, weten we dat ook graag. Alleen zo kunnen we u goed -en in de toekomst nog beter- van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

sociaal statuut niveauverbetering

sociaal statuut niveauverbetering sociaal statuut niveauverbetering 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz.3 2. Kader sociaal statuut blz.4 3. Niveauverbetering blz. 5 3.1 Wat verstaat Lefier StadGroningen onder niveauverbetering? 3.2 Procedure

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat mogelijk is om de huren betaalbaar te houden.

Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat mogelijk is om de huren betaalbaar te houden. Van de voorzitter van HBO Tiwos. Wat vliegt de tijd: dit jaar bestaat de HBO alweer 10 jaar. 10 Jaar en ik kan zeggen dat ik trots ben op zo n bestuur. Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewaarexemplaar. Uw belangenbehartiger. Voor alle huurders van De Goede Woning

Nieuwsbrief Bewaarexemplaar. Uw belangenbehartiger. Voor alle huurders van De Goede Woning Nieuwsbrief Bewaarexemplaar Uw belangenbehartiger Voor alle huurders van De Goede Woning Inhoudsopgave: 1. Nieuwsbrief 2. Wie zijn wij? 3. Wat doen wij? 4. Wist u dat wij? 5. Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats. te Enschede. Januari Jaarverslag huurdersplatform 1

Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats. te Enschede. Januari Jaarverslag huurdersplatform 1 Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats te Enschede Januari 2015 Jaarverslag huurdersplatform 1 1. Algemeen: De Vereniging Huurdersplatform De Woonplaats heeft ook in de belangen behartigd

Nadere informatie

WERKPLAN. HBV Valkenswaard

WERKPLAN. HBV Valkenswaard WERKPLAN HBV Valkenswaard Versie: 1.1 Datum: Oktober 2015 1 Inhoud Hoofdstuk 1: Versterken van de structuur.... 3 1.1 Betrekken van huurders.... 3 1.2 Versterken communicatie met andere groepen.... 3 1.3

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen Actieplan 2016-2018 Huurders Belangen Vereniging Samen sterk in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2016/2018 Pag. 6 en 7 Samen sterk in wonen,

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Sjaak de Fouw, interim voorzitter van de Huurdersvereniging De Bevelanden.

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Sjaak de Fouw, interim voorzitter van de Huurdersvereniging De Bevelanden. Voorwoord. Allereerst wil ik mijn collega-bestuursleden en alle leden van de bewonerscommissies en overige vrijwilligers, die in het afgelopen jaar weer veel werk hebben verzet voor de huurdersvereniging,

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Januari 2014 Concept versie 6, oktober 2013 Huurdersvereniging InterWhere Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. tel. 0299-770 014 E-mail: info@interwhere.nl internet www.interwhere.nl

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Januari 2017 HUURDERSNETWERK MITROS

Januari 2017 HUURDERSNETWERK MITROS Januari 2017 HUURDERSNETWERK MITROS JAARVERSLAG 2016 1 - Vooraf In 2016 is HNM (nog) meer naar buiten getreden. HNM deed dat om de bekendheid van HNM te vergroten, maar vooral om de huurders nog beter

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

Spoorboekje voor bewonerscommissies

Spoorboekje voor bewonerscommissies Spoorboekje voor bewonerscommissies INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Waarom dit spoorboekje 2 2. Bewonerscommissies in het kort 2 2.1 Aantal leden bewonerscommissie 2.2 Externe adviseurs 2.3 Werkzaamheden 3. Mozaïek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Huurdersbelangenvereniging Ookbions Marthastraat 20 7555 DX HENGELO info@ookbions.nl www.ookbions.nl 1 Voorwoord Hierbij ontvangt

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Vereniging Bewonersraad Parteon is de organisatie van en voor de huurders van Parteon.

Vereniging Bewonersraad Parteon is de organisatie van en voor de huurders van Parteon. Voorwoord In 2013 zijn we doorgegaan met het verder door ontwikkelen en werken met werkgroepen. Onderwerpen die behandeld zijn: Aanpassen van het Te Woonbeleid, inkrimpen, de Meerjarenbegroting van Parteon

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Huurdersbelangenvereniging De Sleutel.

Jaarverslag 2016 Huurdersbelangenvereniging De Sleutel. Jaarverslag 2016 Huurdersbelangenvereniging De Sleutel. Bestuur Dagelijks bestuur We kwamen elke maand bij elkaar met uitzondering van de maand juli. In verband met alle extra werkzaamheden die zijn voortgekomen

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning Bewoners Groep Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers De klant is koning Januari 2014 In november 2013 zijn tijdens de BinnensteBuitendag van Nijestee een drietal Bewoners Groepen (BAG s) van start

Nadere informatie

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet.

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet. Reglement Regionale Klachtencommissie Ingesteld door RWS partner in wonen en Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten, beiden te Goes, R&B Wonen te Heinkenszand en Castria Wonen te St. Maartensdijk.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en namens de huurders Stichting Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken HGO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

HOOD. Beleidsplan 2010

HOOD. Beleidsplan 2010 HOOD Beleidsplan 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Doelstelling en interne activiteiten Doelstelling Bestuur Bewonerscommissies Werkgroepen Overlegonderwerpen Middelen Activiteiten met Ons Doel Overleg met

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats. te Enschede. Januari Jaarverslag huurdersplatform 1

Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats. te Enschede. Januari Jaarverslag huurdersplatform 1 Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats te Enschede Januari 2016 Jaarverslag huurdersplatform 1 1. Algemeen: De Vereniging Huurdersplatform De Woonplaats heeft ook in de belangen behartigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie