Anton Koelma. Ronde Tafel Gesprek. Dubo-keurmerk voor duurzaam bouwen is nu serious business

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Anton Koelma. Ronde Tafel Gesprek. Dubo-keurmerk voor duurzaam bouwen is nu serious business"

Transcriptie

1 # Anton Koelma Dubo-keurmerk voor duurzaam bouwen is nu serious business Ronde Tafel Gesprek Renovatie en verduurzaming: het nieuwe fundament van de bouweconomie Innovatief, vertrouwd of goedkoop Douwe Offringa Renovatie, duurzaamheid en energiebesparing Tineke Noorman Met CO2-neutraal hijsen scoren in aanbestedingstraject Jan Burggraaff

2

3 Voorwoord 74 Hoofdredactie Henri J. Hendriks Eindredactie Vera Bosma Redactie Arjen Bakker, Anniek Heijs, Petroeska Siccama en Vera Bosma Advertentieverkoop Breuker Telemarketing & Meer Ontwerp Abonnement 24,95 per jaar Losse nummers 6,50 Uitgever & Administratie UHN Jupiterweg 23a 8938 AD Leeuwarden tel fax Copyright 2013 Op de inhoud van dit blad rust copyright. Niets mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd. Bouwen in het Noorden is een onafhankelijk magazine voor bouwend Nederland. Uitgevers en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. De laatste jaren hebben we steeds vaker te maken met het begrip marktconform. Huurwoningen moeten - in verhouding tot de marktprijs van koopwoningen - marktconform verkocht worden, huren moet zich marktconform ontwikkelen. Bouwgrond moet marktconform verkocht worden. Het is een term die de politiek hanteert om tot prijsvorming te komen. Reële prijzen komen er dan tot stand, zo is de mening. Maar hoe reëel is reëel? De huizenprijzen zijn door de overheid in het verleden bewust gemanipuleerd naar een hoger, kunstmatig niveau. Hoe? Door het aanbod van woningbouwgrond via Vinex-locaties bewust laag te houden bij een grote vraag, waardoor er een opwaartse prijsdruk is ontstaan. Dat was voor diezelfde overheid weer een rechtvaardiging om hogere grondprijzen te vragen. Marktconform, nietwaar? Op basis van die prijsstijgingen van koopwoningen lopen vervolgens de huren uit de pas. Die moeten gezien de prijsontwikkelingen in de private sector marktconform verhoogd worden om gelijke tred te houden. Marktconform, nietwaar? De overheid creëert overeenkomstig de bonuscultuur in de bankenwereld in feite haar eigen bonussen: hogere inkomsten uit bouwgrond, WOZ-waarde en hogere huurinkomsten voor de woningbouwcorporaties. Marktconform, nietwaar? Met de bankbonussen gaat het mis, met de corporaties gaat het mis, maar wanneer steekt diezelfde overheid een hand in eigen boezem? De bouwsector wordt via tal van faillissewmenten gesaneerd. Bouwbedrijven mogen geen vast personeel ontslaan als ze ook zzp ers aan het werk hebben. Maar de druk vanuit de markt op lagere bouwkosten is groot. Bouwkosten dalen namelijk. Grondprijzen dalen niet echt, huurverhogingen gaan gewoon door, maar de markt schreeuwt wel om lagere woonlasten, lagere bouwkosten. Wanneer gaat de overheid nu zelf eens echt de spiraal van voortdurende woonlastenstijgingen doorbreken door zelf meer dan marktconform te handelen? Veel leesplezier Henri J. Hendriks Hoofdredacteur MARKTCONFORM 1

4

5 74 inhoudsopgave 7 Renovatie en verduurzaming: het nieuwe fundament van de bouweconomie 4 Nieuwsflitsen en Netwerkagenda 6 Gastcolumn Douwe Offringa, Aannemingsbedrijf H.J. Jurriens Zuiderpaviljoen Lentis, Zuidlaren 15 Gastcolumn Tineke Noorman WNP raadgevende ingenieurs Hoofdkantoor Actium Wonen, Assen 16 Renovatie Rechtbank Noord-Nederland, Assen 18 Drie Eikenflats, Leeuwarden ROC Noorderpoort, Stadskanaal 26 2de Fase CSG Liudger Raai, Drachten MFC Nieuwelande, Hoogeveen 30 Onderwijspark Ezinge, Meppel Anton Koelma: Lagere bouwplaatskosten en juiste kwaliteit bepalen keuzes 40 Jan Burggraaff: Met CO2-neutraal hijsen scoren in aanbestedingstraject Klaas Groenveld: Gemeenten moeten durven loslaten, meer denken in kaders 44 MFA De Zuidwester, Steenwijk 47 MFA Swettehûs, Scharnegoutum Jan Oomkes: Omslag naar woning voor alleenstaanden en kleine huishoudens nodig 54 Appartementen Complex Remise, Bolsward Behalve in de koopmarkt, is Volgjewoning.nl ook in de verhuurmarkt ontdekt 56 Appartementencomplex Tellepark, Heerenveen 63 UMCG Datacenter Lifelines, Groningen zorgappartementen, Franeker 75 Woonvoorziening en behandelruimte Ambiq, Hoogeveen De Icoon, Groningen 78 Transformatie zorgcentrum Abbingahiem, Leeuwarden 3

6 Nieuwsflitsen Hunebouw HuneBouw uit Hoogeveen is op de website Bouwprestaties. nl uitgeroepen tot 'best presterende bouwer van Drenthe 2013'. Het bouwbedrijf kreeg een gemiddelde score van 7.4. Kopers van een nieuwbouwwoning worden uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over de bouwonderneming die betrokken is geweest bij de bouw van hun woning. Dat is een initiatief van Stichting Klantgericht Bouwen. De stichting heeft als doel de prestaties van bouwondernemingen transparant te maken en daarmee de kwaliteit van dienstverlening richting kopers te verbeteren. Het initiatief wordt ondersteund door Bouwend Nederland, Woningborg NV, Stichting Waarborgfonds Koopwoningen en NVB-Bouw. Tim Preger van Arcadis en Tonie Speelman van de Antea Group. Samenwerking Antea Group en Arcadis Op het terrein van Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) moeten door gemeenten grote stappen gezet worden om te voldoen aan de wettelijke bepalingen en de nieuw beschikbare data te benutten voor beheer. Arcadis en Antea Group (voorheen Oranjewoud) hebben daarom besloten om op de gemeentelijke markt samen te werken. Zij combineren het beste van twee systemen door deze bij elkaar te brengen. Arcadis bouwt de activiteiten rond haar beheersystemen voor de openbare ruimte gefaseerd af. Klanten kunnen overstappen naar GBI van Antea Group. Arcadis gaat zich in de samenwerking richten op de invulling van de vraag naar oplossingen voor de BGT. Klanten van de Antea Group kunnen weer gebruik maken van deze expertise. Bouw nieuwe ijshal Leeuwarden gegund De gemeente Leeuwarden en Stichting IJshal Leeuwarden hebben besloten de bouw van de nieuwe overdekte Leeuwarder ijshal De Elfstedenhal voorlopig te gunnen aan de combinatie Bouwgroep Dijkstra Draisma BV & Jorritsma Bouw BV. De bouwcombinatie is er volgens de opdrachtgevers in geslaagd om een design & build gebouw te ontwerpen dat de exploitatie van Stichting IJshal Leeuwarden maximaal ondersteunt. De gekozen materialen, van constructie tot aankleding, sluiten goed aan bij de gewenste merkidentiteit van de Stichting. Er is ook veel aandacht besteed aan duurzaamheid en de energielevering en het onderhoud zijn voor langere periode in de aanbesteding betrokken. Na het verstrijken van de Alcateltermijn neemt het college van Leeuwarden een besluit over de definitieve gunning van de nieuwbouw, die gerealiseerd moet worden op de voormalige Philipslocatie. De oplevering staat gepland voor 1 juni De totale investering bedraagt 21,7 miljoen waaraan het provinciebestuur 10 miljoen bijdraagt. 4 Centrumvernieuwing Emmen Het centrum van Emmen ondergaat de komende jaren een enorme verandering. Het centrum wordt nog aantrekkelijker voor de regio. Als winkelstad, maar ook om te recreëren en uit te gaan. Onder de naam Centrumvernieuwing Emmen wordt de komende jaren samengewerkt aan een groot aantal projecten zoals een nieuw Centrumplein van m2 dat het nieuwe dierenpark en het nieuwe theater aan de westzijde van het centrum moet verbinden. Na een interactief proces heeft ontwerpbureau Latz+Partner het definitieve ontwerp voor het centrumplein klaar. Voor het plein is gekozen voor een niet-openbare aanbesteding. In juni 2014 is duidelijk welke aannemer het nieuwe centrumplein gaat aanleggen. Abe Bonnema Prijs Jonge, talentvolle architecten zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten De prijs is bestemd voor de architect (tot 40 jaar) van een gebouw dat in de afgelopen twee jaar in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit. De winnaar ontvangt euro. Voor jonge talentvolle architecten is er ook een extra prijs ingesteld: de Abe Bonnema Aanmoedigingsprijs Bij deze (vrije) categorie kan een niet-gerealiseerd ontwerp, een uitgewerkt innovatief idee of een briljante uitvinding worden ingezonden. Ook voor de winnaar van de Abe Bonnema Aanmoedigingsprijs 2014 is een bedrag van euro beschikbaar. Via de prijzen wordt het gedachtegoed van de Friese architect Ir. Abe Bonnema ( ) in ere gehouden. Inschrijving kan tot vrijdag 13 juni. Informatie: www. abebonnemaprijs.nl.

7 NFS Nieuwe MFA voor Assen-Oost in 2015 BDG architecten heeft de architectenselectie gewonnen voor de nieuwe MFA Assen-Oost. De komende maanden worden benut om het ontwerp definitief te maken. Daarna volgt de aanbesteding voor de aannemer. De start van de bouw is begin volgend jaar voorzien. De oplevering is naar verwachting eind De MFA Assen-Oost komt aan de Tuinstraat op de plek waar vroeger de politie was gehuisvest. Het voormalige politiepand is inmiddels gesloopt. Accolade bundelt kracht en kennis De gemeente Heerenveen, Accolade, WoonFriesland, Politie en Caleidoscoop werken samen om via wijkscans kennis per wijk en dorp te verzamelen en te delen. Wethouder Jelle Zoetendal: Met de wijkscan krijgen we inzicht in wat er speelt in een wijk, waar kansen en mogelijkheden liggen, maar ook wat aandachtspunten zijn. Daarmee krijgen we ook inzicht in spontane initiatieven die de leefbaarheid verbeteren. De wijkscans zorgen ervoor dat alle statistische gegevens over bepaalde onderwerpen, zoals demografie, wooninformatie, huurprijzen, veiligheid, leefbaarheid, zorg en welzijn per wijk of dorp, snel en digitaal te raadplegen zijn. Door beter inzicht in de problematiek, omvang en samenhang, kunnen gerichte afspraken gemaakt worden met partners. Op 19 maart 2014 hebben de partijen een samenwerkingsovereenkomst voor de opzet van een gezamenlijke wijkscan ondertekend. NetwerkagendA 19 mei: Friese Bouwkring Netwerkbijeenkomst : De toekomst in de Zorg Locatie : outdoor: Erasmus, Leeuwarden. Programma en info : 2 juni Bouwsociëteit Groningen Netwerkbijeenkomst Locatie : Het Prinsenhof Groningen Programma en info : 3-5 juni Provada Vakbeurs vastgoedsector Locatie : Rai, Amsterdam Organisatie : Provada Programma en info : 5 juni BIHN Regatta Cup Noord Relatienetwerkevent voor de bouwsector Locatie : Rest. De Klokkenstoel, Goingaryp Organisatie : UHN Programma en info : 26 juni Platform Wonen Leeuwarden Netwerkbijeenkomst Locatie : Leeuwarden Programma en info : 30 juni Friese Bouwkring Netwerkbijeenkomst : Energie en logistiek Locatie : Friesland Campina, Leeuwarden Programma en info : 3 juli BIHN Golf Challenge, Veendam Relatienetwerkevent voor de bouwsector Locatie : Veendam Organisatie : UHN Programma en info : 7-9 oktober BouwCompleet 2014 Vakbeurs voor de bouwsector Locatie : Evenementenhal Hardenberg Organisatie : Evenementenhal Hardenberg Programma en info : 16 juni Bouwsociëteit Drenthe Netwerkbijenkomst Locatie : outdoor Programma en info : Opgave voor activiteiten voor de agenda: 5

8 GastColumn INNOVATIEF, VERTROUWD OF GOEDKOOP Ik maak mij zorgen over het innovatieve vermogen van onze bouwsector. Als u de keuze hebt, kiest u dan voor een product van goede kwaliteit via een bewezen betrouwbare leverancier? Of gaat u het avontuur aan en koopt u iets via een advertentie, met de belofte van een fraai product voor de laagste prijs? U hebt uw dochter voor haar verjaardag een fraaie witte iphone beloofd, de droom van menig tienermeisje. We gaan voor mooi, snel en gemakkelijk voor weinig. Via een vergelijkingssite een leverancier geselecteerd op basis van de laagste prijs, een paar tientjes goedkoper dan de plaatselijke Dixons. Na enkele dagen de iphone in huis, nieuw, in origineel doosje, verzonden vanuit Zwitserland, ach ja Dochter blij, missie geslaagd. Een paar maanden later laadt het onmisbare lifestyle- en communicatiemiddel niet meer op. Even bellen met het servicenummer van Apple; blijkt dat het toestel afkomstig is van een verdachte serie, Apple geeft niet thuis. Website van leverancier is uit de lucht. Plaatselijke reparateur van mobiele telefoons helpt ons uit de brand, van alles aan de hand, reparatiekosten 80,-. We gaan bouwen, mooi plan gemaakt. De crisis is al ruim acht jaar gaande, architecten, aannemers en installateurs zijn extra gretig. Nu zijn wij als klant (van bouwers) aan de beurt om te profiteren van de crisis. De architect heeft een Volledige Opdracht voor de prijs van een Voorlopig Ontwerp. Bouwmanager erbij om te voorkomen dat geld weglekt en afspraken niet worden nagekomen, professioneel ruziemaken besteden we uit. Selectie optuigen, alleen de bouwers die exact passende referentieprojecten hebben gerealiseerd krabbelen voldoende punten bij elkaar om deel te mogen nemen aan de aanbestedingsprocedure. De meeste bouwers hebben medewerkers, die niet direct iets bijdragen aan het verwerven en realiseren van een aanbestedingsproject, naar huis gestuurd. Bouwers die zich hebben gespecialiseerd in het doen van de laagste inschrijving zoeken de mazen in het bestek en tekeningen en gaan het gevecht aan met de bouwmanager om de laatste euro. Hoe krijgen wij het vertrouwen in ons vakmanschap terug? Mijn advies: laat één of twee bouwers een aanbieding maken, aangevuld met alternatieven die u, als opdrachtgever, tijd en geld besparen. Vijf bouwers een aanbieding laten maken, die op hun beurt elk ook nog eens tientallen onderaannemers en leveranciers offertes laten uitbrengen, kost onverantwoord veel geld. Zou u dit geld niet liever terugzien in de vorm van service en innovatieve oplossingen die u voordeel en gemak opleveren? Lang leve de prijskoper? Wat mij betreft niet! De volgende iphone koop ik zeker bij de vertrouwde plaatselijke, service-verlenende winkelier. Douwe Offringa Aannemingsbedrijf H.J. Jurriens 6

9 Ronde tafel Renovatie en verduurzaming: het nieuwe fundament van de bouweconomie Hoewel voorzichtig optimisme zegevierde tijdens de rondetafelbijeenkomst in Post Plaza in Leeuwarden, klonken er toch ook nog zorgelijke geluiden boven de dis. Hoe zal het gaan met de Oekraïne? Hoeveel zal er nog worden gebouwd? Stoppen we echt met de uitleggebieden? Moeten we niet toe naar regelvrije zones? Er werd ook een verzuchting geslaakt: Ik zou wel willen dat mijn huis na vijftien jaar instort, dan kunnen we aan iets nieuws beginnen. De rode draad van de toekomst is verduurzaming en renovatie van woningen, waarbij de succesfactor zit in flexibel en wendbaar zijn van bouwpartijen in hun samenwerking. Aan tafel zaten deze keer: Isabelle Diks, Leeuwarder wethouder van duurzame ontwikkeling en wonen; Hans Konst, gedeputeerde wonen en woonkwaliteit, krimp, duurzame energie en economie; Arjen Lont, bouwaannemer, Alex Bonnema, bestuurder woningbouwcorporatie Elkien; Johan Meijer, directeur P. de Vries Installatietechniek; Johan Lettink, directievoorzitter Noorderbreedte en lid van het bestuur Zorgpartners Friesland, Teake Damstra, directeur Koninklijke Damstra Installatietechniek. Gespreksleiders: hoofdredacteur Henri Hendriks en journalist Andries Veldman. e moeten naar Wzorgbouw in huis en verduurzamen - Alex Bonnema Gematigd optimisme Henri Hendriks gooit ter inleiding meteen de actuele wereldproblematiek op tafel met de eventueel bijbehorende consequenties. Hij noemt het een transitieperiode en vraagt hoe de deelnemers aan het Bouwen in het Noorden rondetafelgesprek hier tegenaan kijken. Arjen Lont: Gaat het mis in de Oekraïne, dan gaat het ook mis in Europa. En als je mij vraagt naar een langetermijnvisie dan zeg ik: die heb ik niet meer. Dergelijke visies laten zich niet meer ontwikkelen. Je moet tegenwoordig snel handelen. Ik ben gematigd positief wanneer ik naar onze portefeuille kijk. We zitten op 80 tot 90 procent van de begrootte omzet voor dit jaar. De portefeuille is bij ons ook mooi in de bedrijfsbreedte gevuld. We zien agrarisch sterke ontwikkelingen in 7

10 RONDE TAFEL Groningen en Friesland en zijn in Noord-Holland ook actief. Teake Damstra: Ook wij zijn gematigd positief. De woningbouw trekt aan. Makelaars zijn positief over hun woningverkopen. Onze orderportefeuille is aardig gevuld. Dit jaar wordt beter dan het vorige jaar. Alex Bonnema Functie directeur bestuurder Organisatie Woningcorporatie Elkien Johan Lettink Functie Voorzitter & lid Raad van Bestuur Organisatie Noorderbreedte & Zorgpartners Friesland Dat maakt Isabelle Diks nieuwsgierig naar de waarde van de meetmethodes. Zij informeert: Hoe zie je dat en zijn jullie exemplarisch voor de hele sector? Teake Damstra: Ik zie het aan de aanvragen die binnenkomen, daaruit ontstaat een beeld waar we vertrouwen in hebben. Je kent de aanvrager en de situatie. Op grond hiervan kunnen we deze uitspraken doen. Johan Meijer: Wij merken dat ook. We hebben nu al dezelfde omzet in portefeuille als we in 2013 hadden. We doen momenteel veel in verlichting. We zijn bezig met het zoeken naar nieuwe technieken en oplossingen en gaan uit van eigen kracht, maar het is zoals Arjen Lont zegt: wat er in de wereld gebeurt, heeft consequenties voor ons. We moeten terug naar de oorsprong. Tot voor kort was het: bouwen, bouwen, bouwen. Dat is voorbij. Dat betekent niet dat er niks gebeurt, want er staat genoeg waardevols waar we mee aan de slag kunnen. Als aannemer moet je toegevoegde waarde geven voor je klanten. Verschraling Teake Damstra: Iedereen is bezig met energie en duurzaamheid. Daar zijn we scherp op. Isabelle Diks blijft nieuwsgierig naar het algemene beeld en vraagt: Horen jullie bij jullie netwerkbijeenkomsten dezelfde geluiden? Arjen Lont constateert dat de netwerkbijeenkomsten enigszins zijn uitgedund. We zijn tientallen collega s verloren. De echt grote jongens zoals BAM en Heijmans zie je verdwijnen. De grote Friese spelers, Dijkstra Draisma, Van Wijnen, Friso en Jorritsma Bouw kijken ook tegen de verschraling aan. Er zijn nog een stuk of vijf grote projecten en dan is het gebeurd. Toch concludeert Lont: Over de hele linie liggen voldoende kansen. De koers moet worden verlegd. Lont toonde zich optimistischer dan een tijd terug tijdens een eerdere ronde tafel. Toen maakte hij van zijn hart geen moordkuil en verklaarde het echt niet meer te weten. Nu zegt hij: We zien weer licht aan het eind van de tunnel. Bij Hans Konst roept het herinneringen op aan het dorp waar hij is opgegroeid: Sint Nicolaasga. Het faillissement van Van der Werf heeft diepe sporen nagelaten. Het is ongelooflijk wat dat faillissement teweeg heeft gebracht. Alex Bonnema: Niet alleen de bouwers trekken weg, ook de hele sector die hiermee verwant is. PwC gaat weg. Deloitte vertrekt naar Zwolle. Ze houden hier in het noorden alleen nog een postbus open. Henri Hendriks is toe aan een optimistischer geluid en vraagt aan Johan r is maar een Epaar procent ouderen dat een grote zorgvraag heeft - Johan Lettink Lettink hoe het er in de zorg aan toe gaat. Leefbaarheid Een florerende bedrijfstak, zo stelt Lettink. Mensen worden ouder en er zijn meer oudere mensen die vragen om zorg en daarop aangepaste huisvesting. Op de zorg wordt wel bezuinigd, maar dat is relatief. Over vier jaar geven we vanuit de collectieve middelen net zo veel uit als in het hier en nu. Daarnaast zal de doelgroep ook privaat blijven vragen om adequate huisvesting. Wij hebben een omvangrijk bouwprogramma ontwikkeld en kunnen daardoor zeggen dat de recessie voor een belangrijk deel aan ons voorbij is gegaan. Wij zorgen voor het laatste stadium van het leven en richten ons daarbij op comfortabel wonen met zorg in een veilige omgeving. Op die lijn zitten wij bij Noorderbreedte. Maar wanneer ik kijk naar woningbouwcorporaties wij doen ongeveer hetzelfde werk dan heb ik mijn zorgen. Het fenomeen woningbouwcorporatie staat onder grote druk. 8

11 Ronde tafel Alex Bonnema: Dat klopt. Wij lijden als kleinere corporaties met z n allen onder de misstappen die een paar grote corporaties hebben gemaakt. We worden door de overheid beperkt in onze mogelijkheden. Als corporaties waren wij altijd anticyclisch bezig. Nu kijken wij, min of meer gedwongen, naar bestaande casco s. Daar zit voldoende werk in, maar een beukmaat van vijf meter blijft een beukmaat van vijf meter. Op 60 vierkante meter vloeroppervlakte kan ik niet het volledige woonprogramma leveren. Bonnema moet met Elkien zijn ambities drastisch terugschroeven. Wij gaan terug naar de tien grootste plaatsen in Friesland. Daar concentreren we ons op. Hans Konst: De kern van Friesland wordt geraakt. Dat ligt erg gevoelig. Als Alex zegt niet meer te investeren in huurwoningen in de dorpen, zegt hij in feite tegen de bewoners dat het niet meer aan hen is om in hun dorp te blijven wonen. Dat is geen gemakkelijke boodschap. Arjen Lont: De bakker, slager, groenteboer en het postkantoor vind je niet meer in de dorpen. De leefbaarheid loopt terug. Hans Konst werpt tegen: Of de leefbaarheid daar iets mee te maken heeft weet ik niet. Er zijn ook dorpen zonder voorzieningen en zonder problemen. Maar Konst ziet een duidelijke verschuiving van platteland naar de steden. Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek en Bolsward zijn de vijf belangrijkste kernen. Daar is meer instroom dan vertrek. Maar waar dat op het platteland andersom is, daarvoor heb ik niet direct de oplossing. Wij als provincie bewaken de woningbouwafspraken en bemoeien ons steeds meer met de kwaliteit. Maar kijk eens in de toekomst? Wat komt er op korte termijn bij? Vijfduizend woningen? Vooral voor één- en tweepersoonshuishoudens en voor 60-plussers zal er nog gebouwd worden. Kies niet voor aantallen, maar kies voor kwaliteit. Verduurzamen Alex Bonnema: Wij bouwden voor vijftig jaar, maar dat is voorbij. Bonnema is van mening dat de verhuurdersheffing die de corporatiewereld treft, geen thema is om je achter te verschuilen. We bouwen nu tot de huurgrens van euro inkomen. We moeten naar zorgbouw in huis en we moeten verduurzamen. Dat is voor corporaties een verrekt lastige puzzel. Hans Konst: Arjen Lont doet mooie dingen, maar ook hij heeft te maken met de realiteit. Leeuwarden houdt nog twee uitleglocaties over in de Zuidlanden en Blitsaerd. In Harlingen en Sneek zijn nog een paar plukjes te vergeven. Dan houdt het op. Arjen Lont is de mening toegedaan dat herbestemming van bestaande gebouwen of oor 2020 Vtienduizend Leeuwarder huizen verduurzamen vervangende nieuwbouw prioriteit moet krijgen boven uitbreidingslocaties. - Isabelle Diks Alex Bonnema: Ik zie slechts één plek voor een uitleglocatie. Ik zou graag een woning zien die na vijftien jaar in elkaar zakt. Hiermee wordt het sein gegeven voor een brede maatschappelijke discussie met filosofische vergezichten. Isabelle Diks neemt het stokje enthousiast over: We zijn als bewoners eigenlijk een beetje raar bezig. We willen allemaal dezelfde bank en dezelfde voordeur. Maar past dat wel bij ons zappgedrag? Jongeren van tegenwoordig willen drie volwaardige levens leiden, maar daar zijn we als maatschappij totaal niet op ingericht. Banken en bouwers weten hier niet mee om te gaan. We hebben ons in bepaalde structuren laten dwingen. Alex Bonnema verzucht: Kijk eens naar al die regels. Hans Konst: Arjen Lont kan zijn bouwschil nog honderd jaar laten staan. Maak het gebouw dan aan de binnenkant zo, dat je het makkelijk kan aanpassen aan de eisen van bewoners. Dat zijn de uitdagingen voor de bouwers van nu. Isabelle Diks Functie Wethouder van wonen, cultuur, recreatie en toerisme, woon en leefomgeving en duurzame ontwikkeling Organisatie Gemeente Leeuwarden Hans Konst Functie Gebiedsgedeputeerde Noordwest Fryslân RO, wonen en kwaliteit woonomgeving, krimp, economie, inclusief duurzame energie, watertechnologie en DB SNN Organisatie Provincie Fryslân 9

12 RONDE TAFEL Johan Meijer Functie Algemeen directeur Organisatie P de Vries Installatietechniek Arjen Lont Functie Algemeen directeur Organisatie Bouwbedrijf Lont Arjen Lont heeft de vergezichten aangehoord en constateert: Wij werden vroeger opgevoed met rust, orde en regelmaat. Dat waren de waarden waaraan werd gehecht. Nou, die rust en regelmaat zijn weg. We gaan veel meer richting gebruik in plaats van bezit. Kijk naar Spotify, dat gebruik ik zelf ook. Het is niet meer nodig om muziek op een muziekdrager te bezitten, je wordt lid van een club en je ontvangt alles wat je wenst op de tijd die het jou uitkomt. Daar moeten we in de bouw ook eens aan denken. Voor Alex Bonnema en Teake Damstra lijken deze filosofische oprispingen nog een ver-van-mijn-bedshow. Zij kijken naar de dagelijkse praktijk van hier en nu. Bonnema: Jongeren stoppen we nu in bejaardenwoningen, dat is toch eigenlijk niet de bedoeling. Damstra: De doorstroming ligt stil. Jongeren werken op contractbasis en kunnen geen hypotheek meer krijgen. Wij zijn hier zelf mede de oorzaak van, want wij nemen als het even kan ook geen personeel meer in vaste dienst. Ieder bedrijf creëert een flexibele schil. Johan Lettink: Ik zie het graag praktisch. Er is maar een paar procent ouderen dat een grote zorgvraag heeft. Daar doen wij het voor. Daarnaast zou je als gemeente moeten zorgen voor een klimaat waarin wijk en dorp worden gestimuleerd eigen voorzieningen te creëren. Isabelle Diks pakt haar onderwerp weer op. Ze mag graag de zaken boven de markt duiden. Werkloosheid en de hulpvraag concentreren zich in wijken. Dat zou je aan elkaar moeten koppelen. Het verplichtvrijwillig iets sociaals doen, daar worstel ik mee. Honderden mensen zeggen: help mij aan werk. Iedereen wil wel één keer iets voor zijn buren doen, maar iedere week? Dat is toch niet uitvoerbaar? ver de hele Olinie liggen er kansen - Arjen Lont Zorg en domotica Henri Hendriks trekt het onderwerp naar de bouw en gooit het begrip domotica op tafel. Johan Lettink: Dat heb ik altijd gezegd: investeer in domotica maar maak het product voor de consument. Onze kleinkinderen worden vierentwintig uur per dag gevolgd. Hoe je daar ook over denkt, maak gebruik van de techniek en zorg voor laagdrempelige producten. Je moet naar de Mediamarkt kunnen gaan voor domotica en niet proberen aparte zorgproducten te maken. Isabelle Diks: Kijk eens naar die trapliften, die zijn ontzettend duur. We organiseren voor veel geld deze voorzieningen, maar je kunt je ook afvragen: is het teveel gevraagd dat u gaat verhuizen? Een ziekenhuis staat ook niet daar waar je zorg nodig hebt. Het is allemaal wel erg veel pamperen geworden. We moeten naar een ander soort samenleving toe. We moeten iets harder worden. ets durven Ineerzetten zonder te weten of het verhaal klopt - Hans Konst Hans Konst: Voor de dorpen lijkt dat allemaal eenvoudiger. Er wordt sneller gezegd: we gaan in Easterein zo n voorziening niet overeind houden. Alex Bonnema: Wij zijn als het om zorg gaat als corporatie de meest verkwistende groep in de provincie. Als de overheden dat willen, dan bouwen wij trapliften en als ze niet meer nodig zijn, dan slopen we ze er weer uit. Johan Teake Damstra Functie Algemeen directeur Organisatie Koninklijke Damstra installatietechniek 10

13 Meijer: Van Alex krijg ik de opdracht om een traplift te slopen en twee straten verderop weer op te bouwen. Jij (tegen Isabelle Diks) betaalt de rekening. Het gaat hierbij toch om euro per traplift. Allemaal zeggen we: niet zeuren, er is voor betaald. De drie bestuurders kijken elkaar aan als of ze willen zeggen: zo gaan die dingen nou eenmaal, en niet alleen met trapliften. Volgens Isabelle Diks kan en moet het natuurlijk anders: In Leeuwarden willen we dit soort inefficiency dan ook verhelpen door te sturen in de toewijzing of desnoods enkele maanden leegstand financieel te overbruggen. Experimenteerruimte Een ander aspect is de scheiding van wonen en zorg. Lettink: Dat is onjuist. Het gaat om verbinden van wonen en zorg. Er wordt immers altijd gewoond, en in verschillende gradaties hoort daar zorg bij. Slechts bij enkele gradaties en bij een klein deel van de omvang is het nodig om de gebouwde omgeving specifiek vorm te geven opdat zorg kan worden verleend. Johan Lettink: Ik daag de corporatie uit om appartementen voor ouderen te bouwen. Noorderbreedte bouwt slechts 240 appartementen en neemt risico. Noorderbreedte is een minicorporatie. Hans Konst: Waarom niet wonen in kantoorgebouwen? Alex Bonnema: Als visie ontbreekt, gaat de boekhouder regeren. Ze hangen me op als het misgaat. Isabelle Diks: Een aantal corporaties heeft ernstig gefaald en het voor de branche verziekt. Daar betalen onze corporaties en uiteindelijk de huurders nog jaren de rekening van. Alex Bonnema: Dat klopt. Volgens Johan Lettink geldt dat ook voor de zorg, waarop Bonnema vervolgt: We hebben in Leeuwarden negenduizend huurwoningen, daar durf ik nog wel wat te ontwikkelen, maar eder bedrijf Icreëert een flexibele schil in Grou vind ik het alweer spannend. Maar ik voel me niet belemmerd, de uitdaging is de zorg. Waarom regelen we het, zoals we hier aan tafel zitten, niet met elkaar? Hans Konst: Af en toe moet je iets neerzetten zonder te weten of het verhaal klopt. Je moet over grenzen heen durven stappen. Als de boekhouder regeert, komen we nergens. Aan de burgemeester van Franeker werd onlangs door een hypotheekverstrekker gevraagd: heeft u wel een vaste aanstelling? Daar kijk je toch wel even van op. - Teake Damstra Ronde tafel Voor Konst effenen energie- en renovatiemaatregelen mede het pad naar betaalbare huurwoningen, ook voor ouderen met een zorgbehoefte. Alex Bonnema wil wel anders bouwen: Als ik wil, kan ik aan tweeduizend zeecontainers komen voor vierduizend euro per stuk. We hebben het uitgerekend: 24 vierkante meter inclusief een natte cel. Te plaatsen bij het WTC in Leeuwarden. Als je dat voorstelt, moet een legioen ambtenaren er iets van vinden. Ik zeg: minister Blok, geef ons ruimte om te experimenteren. Arjen Lont: Bij zeecontainers komt meer kijken dan je denkt. Het zijn ijzeren bakken die je niet zomaar tegen elkaar aan kunt stapelen om erin te wonen. Wij hebben dat ook al eens onderzocht. Bonnema: Het gaat mij vooral om het idee dat je eens moet kunnen experimenteren zonder alle regels en ambtenaren. Hans Konst: We kunnen plannen indienen zoveel we willen. We kunnen ook heel goed voorspellen. We kunnen zelfs voorspellen hoever we er met onze berekeningen naast zitten. Maar wat we ons niet kunnen voorstellen is hoe hulpbehoevend we op termijn zullen zijn. Een planning over dertig tot vijftig jaar rijdt ons verschrikkelijk in de wielen. Je verandert in Den Haag niet zo een-twee-drie het bouwbesluit. Johan Meijer: Het lijkt mij effectiever om de steven te wenden naar de particuliere beleggers. Volgens mij komen die weer wat los met hun projecten. Zelf financier ik een project in Pakistan, dat loopt goed. Daar zetten we onze schouders onder. Investeren Hans Konst: We moeten onze grote geldpotten in beweging zien te krijgen. We zitten op een pensioenpot van 800 miljard euro. Alex Bonnema: Ho, ho. Lubbers 3 heeft voor het eerst een greep in die pensioenpot gedaan. Dat is hem niet in dank afgenomen. Als het gaat om particuliere beleggers, dan zijn wij als Elkien veel te klein om hierin beweging te krijgen. Dat gaat ons niet lukken. Johan Meijer: Iedereen blijft op zijn geld zitten en kijkt goed om zich heen. In onze sector werken we al zeven jaar onder de kostprijs. Wij staan als bedrijf op nul en vechten om zestig man aan het werk te houden. Isabelle Diks: Dat begrijp ik goed, maar met groen moeten we grote stappen zetten. Je moet jezelf kietelen. Je moet een punt op de horizon zetten. Dat hebben wij gedaan door te roepen dat we in 2020 als stad fossiel-vrij zijn. Of dat klopt is een andere zaak, je moet iets bedenken waardoor een plan tot leven komt. Als de BioNoF-leiding door Noord- Friesland een succes was geworden, dan hadden we al 28 procent van onze doelstelling bereikt. Helaas is dit door allerlei oorzaken tot op heden nog niet gelukt. Er zit vertraging in dit project. Maar ons doel is om voor 2020 tienduizend huizen in Leeuwarden en omgeving te verduurzamen. Arjen Lont is van mening dat ook herbestemming van bestaande gebouwen of vervangende nieuwbouw prioriteit moet krijgen. Johan Meijer: Het blijft moeilijk. Ik snap dat je een aanjager nodig hebt, maar waarom trek je het duurzaamheidsverhaal niet door naar zwembad Kalverdijkje? Dat heb je in eigen hand en daar is het toch weer misgegaan. Het kiezen voor verduurzamen kan ook de keuze voor een cvketel zijn. We moeten de bevolking beter voorlichten. Vooral eerlijker. Isabelle Diks merkt op dat het zwembad Kalverdijkje wordt verwarmd middels een installatie waarin houtsnippers worden vergist. Dat goede voorbeeld wordt dus in de praktijk gebracht. e moeten de Wbevolking vooral eerlijker voorlichten - Johan Meijer Voor alle partijen is wel duidelijk dat de oplossing voor problemen op de woningmarkt niet uit Den Haag, maar uit de regio moeten komen. Dat de Friese overheden hun aandeel leveren, zie je terug in het provinciale Aanvalsplan Woningmarkt en Wurkje foar Fryslân. De wethouder van Leeuwarden zet stevig in op verduurzaming van de Leeuwarder woningvoorraad. Voor de corporaties draait het om de ombouw van huur naar woonlasten. Kortom, renovatie en verduurzaming worden steeds meer het nieuwe fundament van de bouweconomie, waarbij ketensamenwerking noodzakelijk is. Dat wordt een succes als partijen flexibel en wendbaar zijn in hun samenwerking. Marktpartijen die dat beseffen hebben toekomst, is de grote gemene deler van de disgenoten. Tekst: Andries Veldman Fotografie: Sarah Janssen 11

14 Renovatie Een grote slag in energiebesparing, veiligheid en privacy Het Zuiderpaviljoen op het Dennenoord-terrein in Zuidlaren kan weer vele jaren mee. Aannemer Simon Benus Bouw en installatie-adviseur Invent Advies maakten het paviljoen energiezuinig en geschikt voor de nieuwe zorgaanpak van eigenaar Lentis. Met veel aandacht voor brandveiligheid en met de installatie van een uniek dynamisch lichtplan. 12 eer asbest dan Mverwacht. Maar moet je dat nog een verrassing noemen? - Bert Jongsma Een complexe renovatie, noemt Marco Nekeman van Invent Advies in Beilen de opdracht waar Lentis in 2012 mee kwam. Van een relatief oud gebouw een modern geheel maken, dat weer 25 tot 30 jaar meekan. GGZ-aanbieder Lentis had ook wel even getwijfeld of ze wel aan deze opknapbeurt zouden moeten beginnen, vertelt directeur vastgoed Piet Schollema. De geestelijke gezondheidszorg moet dertig procent van de bedden afbouwen, zo is afgesproken met de regering. Er gaat leegstand komen. We hebben wel overwogen om dit gebouw te slopen, maar het gaat wél om een prominent pand, midden op ons terrein dat een beschermd dorpsgezicht is. Daar krijg je niet zomaar een sloopvergunning voor. Afbreken paste ook niet in onze duurzaamheidsvisie: je moet altijd eerst kijken of wat je hebt, bij de tijd gebracht kan worden. Dus werd besloten om te renoveren in twee fasen. Samenstelling uitvoerders Lentis zette de haar bekende architect Wim Harms aan het werk met de vraag: hoe krijgen we in dit zorggebouw het gewenste niveau op het gebied van kwaliteit, energie, comfort, brandveiligheid en privacy? Al snel haalden ze ook binnenhuisarchitecte Helen Petterson erbij.

15 Renovatie Schollema: Die twee verstonden elkaar: praktisch, pragmatisch en met oog voor de betaalbaarheid kwamen ze met een plan. Daarbij hebben wij op een traditionele manier, via een uitnodiging onder bekende partijen, de uitvoerders gezocht. Invent was al in een eerder stadium van het project erbij gehaald. Direct na het voorontwerp hebben wij de inventarisatie gedaan, hoe het gebouw energetisch op te waarderen, herinnert Nekeman zich. De muren en daken waren nog niet geïsoleerd, er zat enkele beglazing in stalen kozijnen in. Daar was qua energiebesparing en comfort al een grote slag te slaan. Voor het overige is het gebouw nu vooral energiezuinig dankzij zonnecollectoren en ledverlichting. En de verwarming kan nu individueel, per appartement, geregeld worden. Dat is een grote verbetering in comfort. Inzet op brandveiligheid Uit de aanbesteding kwam Simon Benus Bouw in beeld voor het bouwdeel, Bam Techniek voor de E-installaties en installatiebedrijf Bakker uit Oosterwolde voor het W-deel. In oktober 2012 ging het werk van start, een jaar later was het klaar. In de tussentijd zijn, behalve de energie- en veiligheidsmaatregelen, de meerpersoonsslaapkamers vervangen door appartementjes voor individueel gebruik, met eigen sanitair. Projectleider Bert Jongsma spreekt van een vrij overzichtelijke klus. Aan de binnenkant slopen en dan opnieuw inbouwen. Ook hebben we een aantal kopgevels verwijderd en een nieuwe staalconstructie ingebouwd, zodat er een open aanzicht gecreëerd kon worden. Vooral het opheffen van een warmdakconstructie staat hem bij: We hebben onder het dak brandwerende erlichting die Vde natuurlijk lichtcyclus nabootst - Marco Nekeman en isolerende plafonds gemaakt, zodat het een kouddakconstructie werd. Daaronder kwam nog een systeemplafond, met ertussenin de installaties. Schollema: We hebben echt groots ingezet op de brandveiligheid. Samen met de brandweer Drenthe hebben we een brand gesimuleerd onder de slechtst mogelijke omstandigheden: midden in de nacht, met weinig personeel aanwezig. Op basis van de uitkomsten daarvan hebben we gekozen voor méér brandcompartimentering dan wettelijk noodzakelijk. We willen gewoon zeker weten dat we iedereen veilig buiten krijgen. 13

16 Renovatie ltijd eerst kijken of A wat je hebt, bij de tijd gebracht kan worden - Piet Schollema Hogere kwaliteit voor hetzelfde geld Jongsma herinnert zich geen grote verrassingen tijdens het bouwen. Of het moet zijn dat het asbestsaneringsrapport niet compleet was. Er zat veel meer in dan gedacht, waardoor de sanering zes weken langer duurde. Maar moet je dat nog een verrassing noemen? Schollema: Dat was echt een teleurstelling. Je verwacht dat je een goede inventarisatie hebt, maar uiteindelijk heb je een berg extra werk - en kosten - waar je functioneel niet zoveel voor terugkrijgt. De directeur prijst de bouwpartijen om hun bereidheid om te helpen de tegenvaller op te vangen, zowel qua planning als qua budget. Aan het eind van de aanbesteding had ik al een beroep op hun innoverende vermogen gedaan, door te vragen: Dit zijn onze oplossingen, maar weten jullie ook nog iets slimmers? Dat heeft geresulteerd in een keuze voor andere kozijnen, een andere afwerking van de wanden, enkele alternatieven voor de installaties, maar bovenal: in een nog hogere kwaliteit voor hetzelfde geld. ZUIDERPAVILJOEN LENTIS, ZUIDLAREN Opdrachtgever BOUWTEAMLEDEN Architect Aannemer Adviseur installaties : Lentis, Zuidlaren : Wim Harms, Veendam : Simon Benus Bouw, Stadskanaal : Invent, Beilen ONDERAANNEMERS & LEVERANCIERS Gevelstenen : Bouwcenter Meijer, Foxhol Levering en montage deuren Levering en montage ZORGPLUS : BPZ, Vries : BPZ, Vries Tekst: Arjen Bakker Fotografie: Sarah Janssen Uniek: dynamische verlichting In samenwerking met Philips Lighting werd dynamische verlichting toegepast. Nekeman: In de kamer van de intensieve zorg is verlichting geplaatst die de natuurlijke lichtcyclus nabootst, zodat de bewoners overdag actief zijn en s avonds rustig worden, net zoals mensen die veel buiten zijn. De gezamenlijke huiskamers zijn volledig dimbaar van lux. Daarnaast zijn een comfortroom en een intensieve zorgkamer voorzien van het To Be Touched-systeem: Daarmee kun je kleurencombinaties oproepen die inwerken op de gemoedstoestand van een patiënt. Als iemand in een crisis raakt, kan hij via bepaalde lichtsferen tot rust gebracht worden. Bij de renovatie speelde kleur en licht in het totaalconcept van patiëntenzorg een grote rol vanwege het bewezen effect op het bioritme en slaapgedrag en daarmee op het totale welbevinden. Licht heeft in de psychiatrie nooit veel aandacht gekregen. Maar het gerenoveerde pand met een capaciteit van 65 bedden voor oudere psychiatrisch patiënten wekt nu door zijn warme kleurcombinaties en subtiele lichtgebruik niet langer dat beeld op van een klinische en steriele omgeving, dat veel mensen van een psychiatrische kliniek hebben. 14

17 RENOVATIE, DUURZAAMHEID EN ENERGIEBESPARING GastColumn Bij renovatie worden de begrippen duurzaamheid en energiebesparing vaak door elkaar gebruikt. Duurzaam renoveren wordt dan synoniem aan het realiseren van een substantiële verlaging in het energieverbruik en het verbeteren van het energielabel van het gebouw. Maar duurzaamheid is zoveel meer. De meest duurzame gebouwen zijn wellicht monumenten die ook na vele honderden jaren nog worden gebruikt voor het doel waar ze oorspronkelijk voor zijn gebouwd. Dit zijn niet alleen kerken en aanverwante gebouwen, maar ook grachtenpanden uit de 16e en 17e eeuw die nu nog met veel plezier worden bewoond. Dit komt omdat ze gebouwd zijn naar de wensen van bewoners en ook na vele jaren, met wat aanpassingen hier en daar, plezierig en comfortabel zijn om in te leven en wonen. Duurzaam is een gebouw dat past als een jas. Natuurlijk, de jas moet je warm houden, maar ook lekker zitten en je niet belemmeren in het gebruik. Deze kans hebben we de laatste decennia vaak laten liggen. We bouwden - en bouwen - op minimale maten voor een afschrijvingsperiode van 30 tot 50 jaar. Bepalend voor de voorzieningen was het investeringsbudget. De exploitatie was (en is soms nog) van later zorg. De thermische isolatie werd dan ook gebaseerd op dat wat op basis van de regelgeving minimaal was vereist. Gelukkig verandert dit. Er komt langzaam maar zeker meer aandacht voor de exploitatie van een gebouw en de levensduur van materialen. De keuze voor renovatie en herbestemming wordt daarmee een logische stap. De reeds toegepaste materialen worden hergebruikt en hoeven niet opnieuw te worden geproduceerd. Dit geeft een lagere milieubelasting. Wij moeten daarbij streven naar het realiseren van gebouwen die ook na 30 jaar nog lekker zitten en goed gebruikt kunnen worden. De jas moet daarvoor passen en natuurlijk optimaal worden geïsoleerd. Het is immers juist de jas die al die jaren moet meegaan. De techniek verandert en wordt in de loop van de jaren vervangen, de jas blijft hetzelfde. Dit maakt dat we ondanks het feit dat de installatiekeuze doorgaans bepalend is voor het totale gebruik, toch moeten isoleren. En wel zo goed mogelijk. Tineke Noorman WNP raadgevende ingenieurs 15

18 Renovatie Een pleidooi voor klimaatverbetering Er is de laatste jaren veel aandacht voor brandveiligheid in openbare en overheidsgebouwen. Aanleiding voor het verscherpen van de regelgeving is de Schipholbrand van Met name gebouwen met verblijfsruimten, zoals cellencomplexen, worden aangepast. Zo ook de rechtbank te Assen. Het monumentale pand aan de Brinkstraat en de daarachter gelegen kantoorvleugel zijn in het afgelopen jaar door Heijmans Utiliteit uit Drachten onder handen genomen. 16 Tochtige toestanden Deze renovatieopgave omvatte twee hoofdcomponenten, vertelt Niels Roording, directeur bij De Comme. Enerzijds de optimalisatie van de brandveiligheid en anderzijds de renovatie van de klimaatbeheersingsinstallatie. Met name in de bouwdelen daterend uit 1995 waren aanhoudende klachten over het binnenklimaat. Er was sprake van tocht en slechte ventilatie. De Comme heeft veel ervaring, specifiek met renovatie en verbouw van installaties en inbouwpakketten in gebouwen waarvan de bedrijfsvoering doorgang moet vinden. Zoals ook het geval van was bij deze opgave. In de rol van directievoerder is De Comme betrokken geweest bij het tot stand komen van de uitvoering van het prestatiebestek voor deze opgave. Achter de schermen In de nieuwe situatie is de klimaatbeheersingsinstallatie geïntegreerd in een gesloten systeem dat veel nauwkeuriger te regelen is, aldus Alle Buitkamp, projectleider W-installaties bij Heijmans uit Drachten. We hebben dit project integraal uitgevoerd op basis van een prestatiebestek. Zoals het renoveren en vervangen van de essentiële onderdelen van de luchtbehandelingskasten en -kanalen. Hiertoe hebben we het project in vier bouwdelen gefaseerd. Bouwdeel A is het monumentale deel waarin zich de zittingszalen bevinden. De overige bouwdelen B, C en D zijn kantoorvleugels op drie verdiepingen. Hier zijn alle ruimten voorzien van eigen koeling door middel van inductie-units waarbij de gebruiker per ruimte de temperatuur kan regelen. D e samenwerking was productief en coöperatief - Niels Roording

19 Renovatie Fasering De planning van het project was zeer hard, vertelt Hes van Kapel, projectmanager bij Heijmans Utiliteit. In de vier bouwfases is telkens één kantoorverdieping per keer aangepakt. De medewerkers van de rechtbank te Assen zijn tijdelijk ondergebracht op externe locaties in Assen, maar ook in Groningen en Leeuwarden. De opleverdata van de bouwdelen stonden niet ter discussie: de data van uithuizingen en inhuizing stonden hard. Daarnaast bleven de zittingszalen en het cellencomplex volledig in gebruik tijdens de renovatiewerkzaamheden. Overlast tijdens kantooruren moest daarom beperkt worden. Maar geluidsoverlast tijdens de rechtszittingen moest absoluut voorkomen te worden. Er moest veel rondom de rechtszittingen gewerkt worden. Dit vroeg om een flexibele houding van het hele team. We hebben dit opgelost door overlast veroorzakende werkzaamheden, zoals boorwerkzaamheden, vooral rondom de kantoortijden uit te voeren, vertelt Van Kapel. G eluidsoverlast tijdens de rechtszittingen moest absoluut voorkomen worden - Hes van Kapel: Opdrachtgever BOUWTEAMLEDEN Bouwdirectie Aannemer E & W installateur ONDERAANNEMERS & LEVERANCIERS Systeemplafonds n twee weekenden Ihet werk van twee weken gerealiseerd - Alle Buitkamp Weekendwerk Daarnaast zijn bijvoorbeeld de luchtbehandelingskasten van de zittingszalen in het weekend gerenoveerd, vult zijn collega Buitkamp hem aan. Hiermee hebben we werkzaamheden die normaal twee weken duren, in twee weekenden gerealiseerd. Dit is gelukt omdat we in drie ploegen continu doorgewerkt hebben tussen vrijdag uur en zondagnacht. De ventilatie in de zittingszalen diende in de tussenliggende week normaal te functioneren, hier hebben we het systeem op aangepast. Proefkamer Omdat de renovatiewerkzaamheden vanuit een prestatiebestek gerealiseerd zijn, heeft Heijmans een proefkamer ingericht waarin het nieuwe installatieconcept getest konden worden. Een prima uitgangspunt, aldus Buitkamp. Vanuit het prestatiebestek kregen we als marktpartij de kans onze inbreng en expertise in te zetten. Om zelf een optimale oplossing te creëren waarbij eisen in balans zijn met de output in tijd, geld en kwaliteit. Hergebruik De bouwkundige onderdelen in de opdracht omvatten onder meer het vervangen van het systeemplafond in de kantoren. Ook zijn er nieuwe brandwerende voorzieningen aangebracht. De doelstelling was om zoveel mogelijk van de bestaande voorzieningen te herstellen en te hergebruiken. Voor zover dit paste in het nieuwe installatieconcept is dit ook gebeurd. De reden voor hergebruik was enerzijds ingegeven vanuit het oogpunt van duurzaamheid, anderzijds lag hieraan een budgettaire motivatie ten grondslag. Roording: Jammer genoeg zijn niet alle beoogde onderdelen hergebruikt. Zo bleken de luchtkanalen onvoldoende dicht bij tests tijdens de bouw. Door in goed overleg met Heijmans naar een optimalisatie te zoeken is ook dit onderdeel binnen het project opgelost. Samenwerking Roording omschrijft de samenwerking als een productieve en coöperatieve. Vooral de afstemming met de rechtbank was hierin van groot belang. Om de overlast te beperken diende veel afstemming plaats te vinden. Zowel Heijmans als de rechtbank hebben zich hierin zeer coöperatief opgesteld. De formele oplevering van het gebouw was op 17 februari RENOVATIE RECHTBANK NOORD-NEDERLAND, ASSEN : Rijksgebouwendienst, Den Haag : De Comme Bouwadviseurs & -regisseurs, Zaltbommel : Heijmans Utiliteit, Drachten : Heijmans Utiliteit, Drachten : Annhill systeemplafonds, Hoogeveen Tekst: Anniek Heijs Fotografie: Sarah Janssen 17

20 Renovatie - Sybren Lijzenga Nieuwe galerijen staan als een huis n dit project laten alle Ipartners zien dat ze staan voor wat ze beloven 18 Het spontaan instorten van de galerij van de Antillenflat in Leeuwarden haalde in mei 2011 het landelijke nieuws. En het bood aanleiding voor onderzoek door de Rijksoverheid naar de constructieve veiligheid van balkons en galerijen van flatgebouwen gebouwd in de jaren 60. De oorzaak van het instorten: geknapte wapeningsstaven in een betonplaat op de negende verdieping, veroorzaakt door corrosie en scheurvorming in het beton.

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars november 2014 zie ook: www.nvm.nl SPECIAL OUDERENHUISVESTING inhoudsopgave Pagina 2 NVM-makelaar Albrecht Kok: Nu anticiperen op toekomstige woonwensen

Nadere informatie

Bouwen. Oosten. In dit nummer: in het. De Citadel timmert aan de weg. Raalte krijgt een vernieuwd HOFtheater

Bouwen. Oosten. In dit nummer: in het. De Citadel timmert aan de weg. Raalte krijgt een vernieuwd HOFtheater Magazine voor bouwend Oost Nederland 20e 21e Jaargang no. no. 1-1 februari 2012 2013 Bouwen in het Oosten In dit nummer: De Citadel timmert aan de weg Lean bouwen als basis voor renovatie flat in Ede Raalte

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG. Ziekenhuizen lopen risico s met distributiesysteem medische gassen. Bronovo verbouwt en pleegt nieuwbouw

GEZONDHEIDSZORG. Ziekenhuizen lopen risico s met distributiesysteem medische gassen. Bronovo verbouwt en pleegt nieuwbouw 2014 11 GEZONDHEIDSZORG Ziekenhuizen lopen risico s met distributiesysteem medische gassen Bronovo verbouwt en pleegt nieuwbouw Planning- en registratie in de gehandicaptenzorg Balans in woningaanbod kwetsbare

Nadere informatie

TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES

TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES Ideeën en hulpmiddelen voor energie-coöperaties die bij hun leden thuis komen. Manuel den Hollander - CALorie Feli van Gemen Platform31 / Energiesprong, Coöperatie

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Een halve eeuw Habion was in 2002 voor ons reden om, naast allerlei feestelijkheden, onderzoek

Een halve eeuw Habion was in 2002 voor ons reden om, naast allerlei feestelijkheden, onderzoek o k t o b e r 2 0 0 6 n u m m e r 9 E e n u i t g a v e v a n H a b i o n In dit nummer: Habion wordt senior 1 Uitbreiding 1 Nieuwbouw De Amandelboom Kampen 2 WTZi brengt nieuwe relatie 3 Nieuwe woonzorgvoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. www.accolade.nl

Jaarverslag 2012. www.accolade.nl Jaarverslag 2012 www.accolade.nl JAARVERSLAG ACCOLADE 2012 Jaarverslag Accolade 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Accolade in het kort... 4 Hoofdstuk 2 Realisatie van het beleid... 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

NOORDOOST FRYSLÂN. Ondernemend. De potentie van deze regio wordt onderschat EDITIE DANTUMADIEL NR 4, DECEMBER 2012

NOORDOOST FRYSLÂN. Ondernemend. De potentie van deze regio wordt onderschat EDITIE DANTUMADIEL NR 4, DECEMBER 2012 Ondernemend NOORDOOST FRYSLÂN EDITIE DANTUMADIEL NR 4, DECEMBER 2012 De potentie van deze regio wordt onderschat GESLAAGDE RENOVATIE ELECTRO WORLD TALSMA OP BEDRIJFSBEZOEK BIJ CAFÉ DE HOSSEBOS WE ZIJN

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen commissie Dekker vertraagd

Uitwerking aanbevelingen commissie Dekker vertraagd 08 Jaargang 5 1 mei 2009 Nieuws, achtergronden en opinies uit bouw & infra Spoorwegaannemers: Werkgelegenheid railinfra in gevaar 2 4 8 Max van den Berg: Elkaar wat steviger vasthouden Robert Kloos: Nederlands

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht www.bamtechniek.nl Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht Verbonden door duurzame techniek Foto omslag Een verdieping in het Mariëndaal Centre of Excellence te Arnhem, hoofdkantoor voor netwerkbeheerder

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ONLINE Lambert Zwiers pleit voor samenvoeging noordelijke provincies Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol

het ONDERNEMERS ONLINE Lambert Zwiers pleit voor samenvoeging noordelijke provincies Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol NR. 2 2010 het ONDERNEMERS GRONINGEN B E L A N G Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol BNI: met vertrouwen kun je bouwen Nefkens Noord volop in beweging De (mee)denktank voor het MKB ONLINE

Nadere informatie

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker In Nederland staat meer dan 8 miljoen vierkante meter kantoren leeg, inclusief verborgen leegstand (gedeeltelijk leegstaande panden) meer dan 10 miljoen. Daar staat tegenover dat er in veel gemeenten vraag

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

NR. 1 2011. het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND. Samen aan het werk in het nieuwe. Medemblik. in 2011 WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

NR. 1 2011. het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND. Samen aan het werk in het nieuwe. Medemblik. in 2011 WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND B E L A N G Samen aan het werk in het nieuwe Medemblik Allround in techniek In 22 dagen een nieuw huis Alles met machines Vrijwel geen loonstijging in 2011 WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop themanummer 4, december 2012 verder kijken VISIE Veronique Marks: topwetenschappers zie je niet snel in een klankbordgroep 180 de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor eerste graads wie

Nadere informatie

Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013

Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013 Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013 VOORWOORD Beste vertegenwoordigers van Stadlander, beste bewoners en andere lezers, Voor u ligt ons plan voor de verbetering van ruim 600 huur- en koopwoningen, verspreid

Nadere informatie

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM THEMANUMMER 7, JUNI 2014 STRATEGISCH VASTGOED VISIE MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM DE CIRKEL ROND DE PIJNPUNTEN VAN DECENTRALISATIE

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

NOORDOOST FRYSLÂN. Ondernemend. Het werk aan De Centrale As is begonnen EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 4, DECEMBER 2012

NOORDOOST FRYSLÂN. Ondernemend. Het werk aan De Centrale As is begonnen EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 4, DECEMBER 2012 Ondernemend NOORDOOST FRYSLÂN EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 4, DECEMBER 2012 Het werk aan De Centrale As is begonnen 'STIMULERENDE ROL GEMEENTE BROODNODIG DOORGROEIEN SLEUTELEN AAN ENERGIE CRISIS? MISSCHIEN

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden thema Maatschappelijk aanbesteden Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Somicha Bouzitoun van Resto VanHarte: Niet onze hand bij de gemeente ophouden, maar ze de hand

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie