BIG EN LINKED OPEN DATA. Cascadis jaarcongres, november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIG EN LINKED OPEN DATA. Cascadis jaarcongres, november 2014"

Transcriptie

1 Cascadis jaarcongres, november 2014

2 ER KOMT EEN MAN BIJ DE DOKTER... DIGITALE ONDERVOEDING Compilatie van Sigmund, Peter de Wit, Volkskrant 6-9 aug. 2014

3 PAUS JOHANNES-PAULUS II APRIL 2005

4 PAUS FRANCISCUS APRIL 2013

5 OP WEG NAAR EEN DIGITALE WERELD Cascadis jaarcongres, 5 november 2014 Robbert Jellinek Management Consultant VISIONWORKS

6 AGENDA Op weg naar een digitale wereld Linked Open Data Big Data Verwachtingen van de burger Kansen voor de overheid Het maatschappelijk debat

7 OP WEG NAAR EEN DIGITALE WERELD 4G AUTOMATISERING INTERNET / MOBILE DISRUPTIVE TECHNOLOGY HUMANISERING

8 OP WEG NAAR DE DIGITALE WERELD VERWACHTINGEN BIJ DE DIENSTVERLENING VAN DE OVERHEID Vraag gestuurde dienstverlening, de burger centraal Proactieve service verlening Toegang tot eigen data Veilige maatschappij Vertrouwen in online diensten en data Data delen waar het kan en mag Doorbreken van verkokerde informatievoorziening Meer voor minder Innovatieve dienstverlening Standaardisatie

9 LINKED OPEN DATA Bron: https://www.youtube.com/watch?v=uju4wt9ubia

10 LINKED OPEN DATA VERBINDEN VAN ALLE RELEVANTIE INFORMATIE Wat is het in technische zin? Licentie vrij beschikbaar stellen van ruwe data Data opgeslagen volgens RDFtriple framework Data hebben uniek adres of Unique Resource Identifier (URI) Publicatie op internet volgens het HTTP protocol Wat is de toegevoegde waarde? Sneller en meer relevantie resultaten bij zoekmachines Verrijken van eigen data met gelinkte data Mogelijkheid van bouwen van apps op eigen en gelinkte data Betere webstatistieken

11 LINKED OPEN DATA ENKELE VOORBEELDEN Kadaster Beschikbaar stellen van gegevens uit Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) in RDF-formaat (administratieve en geografische gegevens) Begrippen uit Basisregistratie Kadaster (BRK) beschikbaar in woordenboek Bron: Gerard Kuys, Richard Nagelmaeker & Luuk Schaminee GIS magazine september 2014

12 LINKED OPEN DATA ENKELE VOORBEELDEN Erfgoed & Locatie Programma van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Ontwikkelen van een gemeenschappelijke logische en technische infrastructuur voor locatiegegevens door de tijd heen. Dit platform gaat het mogelijk maken om personen en hub locaties te duiden op een specifiek moment in de geschiedenis Bron: Gerard Kuys, Richard Nagelmaeker & Luuk Schaminee GIS magazine september 2014

13 LINKED OPEN DATA PLATFORM LINKED DATA NEDERLAND PiLOD.nl Landelijk Platform Implementatie Linked Open Data Focus van het PiLOD ligt op het toepassen en werken met Linked Open Data. Het Platform implementatie Linked Open Data wordt mogelijk gemaakt door: Belastingdienst, DANS, DEN, Forum Standaardisatie, Geonovum, Kadaster, Ministerie I&M, Ministerie BZK, Ordina, Rijkswaterstaat, SLO en TNO. Eerstvolgende open bijeenkomst 26 november 2014 Bron: Gerard Kuys, Richard Nagelmaeker & Luuk Schaminee GIS magazine september 2014

14 INZICHT IN BIG DATA Soort vraagstuk Verwerking en opslag Soorten databronnen

15 INZICHT IN BIG DATA Inzicht in gebruik Mobile / Desktop Visiualisatie Real time / Batch Inzicht en rapportage Brede zoekopdrachten Analyseren Voorspellen Verwerking en opslag Soorten databronnen

16 INZICHT IN BIG DATA Inzicht in gebruik Mobile / Desktop Visiualisatie Real time / Batch Inzicht en rapportage Brede zoekopdrachten Analyseren Voorspellen Verwerking en opslag Bronnen Volume Streaming / On-demand Gestructureerd / ongestructureerd External Internal

17 VERWACHTINGEN VAN DE BURGER Bron: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mnqa_a3arfq

18 VERWACHTINGEN VAN DE BURGER VERBINDEN VAN ALLE RELEVANTIE INFORMATIE Het is aan de overheid om Burgers en organisaties te bevragen met behulp van Sociale Media In te zetten op Open Data en het kader scheppen om ze beschikbaar te stellen Klantbediening en informatie op maat te bieden Het is aan burgers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties om de Open Data als mobile toepassing aan te bieden

19 VERWACHTINGEN VAN DE BURGER Luisterend oor voor alle signalen Voorspellen van informatiebehoefte Samenstellen informatie Beschikbaar stellen informatie in 300 milliseconden

20 VERWACHTINGEN VAN DE BURGER GLOBALE ARCHITECTUUR INFORMATIE-MARKETING Verzamelen en verkrijgen Beheren, ontwikkelen, toepassen en converteren Beschikbaar stellen, rapporteren en analyseren Verwerking en opslag

21 KANSEN VOOR DE GEMEENTEN Sport & Cultuur Economie Verkeer Werk & inkomen Burgerzaken Wonen & R.O. Veiligheid Participatiewet Jeugdzorg Zorg (WMO) onderwijs

22 KANSEN VOOR DE GEMEENTEN Sport & Cultuur aan burgers Economie Verkeer Werk & inkomen geaggregeerd Burgerzaken Wonen & R.O. individueel Veiligheid Participatiewet Jeugdzorg Zorg (WMO) over burgers onderwijs

23 KANSEN VOOR DE GEMEENTEN Sport & Cultuur aan burgers Economie Verkeer Werk & inkomen geaggregeerd Burgerzaken Wonen & R.O. individueel Veiligheid Beleidsondersteunende informatieanalyse Verkeer en vervoer Sport en Participatiewet cultuur Intersectoraal beleid Jeugdzorg Zorg (WMO) over burgers onderwijs

24 KANSEN VOOR DE GEMEENTEN Wijkraad Oost, Utrecht Sport & Cultuur aan burgers Economie Verkeer Gegevens over veelsoortige verschijnselen in de wijk op een en dezelfde kaart te tonen om zo dwarsverbanden te tonen tussen bijvoorbeeld: Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten Werk & inkomen Monumenten en functionele toepassing Geaggregeerd als Peuterspeelzaal Burgerzaken Wonen & R.O. Individueel Veiligheid Beleidsondersteunende informatieanalyse Verkeer en vervoer Sport en Participatiewet cultuur Intersectoraal beleid Jeugdzorg Bron: Gerard Kuys, Richard Nagelmaeker & Luuk Schaminee GIS magazine september 2014 Zorg (WMO) over burgers onderwijs

25 KANSEN VOOR DE GEMEENTEN Sport & Cultuur Integrale informatievoorziening Cultuur en informatie Gezondheidsbevordering en sportaanbod Werk & inkomen Burgerzaken geaggregeerd aan burgers Economie Wonen & R.O. Verkeer individueel Veiligheid Beleidsondersteunende informatieanalyse Verkeer en vervoer Sport en Participatiewet cultuur Intersectoraal beleid Jeugdzorg Zorg (WMO) over burgers onderwijs

26 KANSEN VOOR DE GEMEENTEN Leiden Gezond en Wel Sport & Cultuur Integrale informatievoorziening Initiatief van het Netwerk Leiden Gezond Cultuur en Wel en informatie bestaande uit onder andere gemeente Leiden, Gezondheidsbevordering en sportaanbod Werk & inkomen Burgerzaken GGD, Sportbedrijf Leiden en 1 ste lijnswerkers. Geaggregeerd "Leiden Gezond en Wel" brengt het beweegaanbod voor mensen Beleidsondersteunende informatieanalyse van 50 jaar en ouder en chronisch Verkeer en vervoer zieken in kaart. Sport en Participatiewet cultuur Op de site kunt u zoeken per sport/ Intersectoraal beleid beweegvorm of per wijk. aan burgers Jeugdzorg Economie Wonen & R.O. Zorg (WMO) Verkeer Individueel Veiligheid Bron: over burgers onderwijs

27 KANSEN VOOR DE GEMEENTEN Sport & Cultuur Integrale informatievoorziening Cultuur en informatie Gezondheidsbevordering en sportaanbod Werk & inkomen Burgerzaken geaggregeerd Beleidsondersteunende informatieanalyse Verkeer en vervoer Sport en Participatiewet cultuur Intersectoraal beleid aan burgers Jeugdzorg Economie Wonen & R.O. Verkeer Veiligheid Koppeling en analyse van gegevensbestanden en informatie Veiligheid en criminaliteitsbestrijding Zorg (WMO) Preventie (Jeugdzorg) Fraude-analyse individueel over burgers onderwijs

28 KANSEN VOOR DE GEMEENTEN Sport & Cultuur Integrale informatievoorziening Gezondheidsbevordering en sportaanbod Werk & inkomen Burgerzaken Beleidsondersteunende informatieanalyse Sociale Verkeer huur-gegevens en vervoer Sport en Participatiewet cultuur Intersectoraal beleid aan burgers Jeugdzorg Economie Gegevens Sociale Dienst aan andere gemeentelijke databases Gemeentelijke belastingen: database Cultuur van en informatie de Sociale Dienst te koppelen aan OZB-gegevens Hondenbelasting verifiëren met informatie van Facebook Geaggregeerd Vergunningenadministratie Arbeidsmarktbemiddeling Wonen & R.O. Verkeer Veiligheid Koppeling en analyse van gegevensbestanden en informatie Veiligheid en criminaliteitsbestrijding Zorg (WMO) Preventie (Jeugdzorg) Fraude-analyse Individueel Bron: over burgers onderwijs

29 KANSEN VOOR DE GEMEENTEN Sport & Cultuur Integrale informatievoorziening Cultuur en informatie Gezondheidsbevordering en sportaanbod Werk & inkomen Burgerzaken geaggregeerd Beleidsondersteunende informatieanalyse Verkeer en vervoer Sport en Participatiewet cultuur Intersectoraal beleid aan burgers Jeugdzorg Economie Verkeer Informatie op maat Individueel gerichte push en pull mijngemeente.com Wonen & R.O. Veiligheid Koppeling en analyse van gegevensbestanden en informatie Veiligheid en criminaliteitsbestrijding Zorg (WMO) Preventie (Jeugdzorg) Fraude-analyse individueel over burgers onderwijs

30 KANSEN VOOR DE GEMEENTEN Sport & Cultuur Integrale informatievoorziening Cultuur en informatie Gezondheidsbevordering en sportaanbod Werk & inkomen Burgerzaken Geaggregeerd Beleidsondersteunende informatieanalyse Verkeer en vervoer Sport en Participatiewet cultuur Intersectoraal beleid aan burgers Jeugdzorg Economie Verkeer Informatie op maat Actieve (push)informatie over Vergunningsaanvraag in mijn buurt Werkzaamheden weg of groen Individueel gerichte push en pull mijngemeente.com Wonen & R.O. Universele interactie met gemeente en andere (semi)overheidsinstanties Veiligheid Veiligheid en criminaliteitsbestrijding Zorg (WMO) Preventie (Jeugdzorg) Fraude-analyse Individueel Totale Koppeling digitale en integratie analyse van voor persoonlijke gegevensuitwisseling gegevensbestanden en informatie over burgers onderwijs

31 KANSEN EN BEDREIGINGEN Sport & Cultuur aan burgers Economie Verkeer Werk & inkomen Wonen & R.O. Datakwaliteit Burgerzaken en eigenaarschap Veiligheid geaggregeerd Privacy & beveiliging brondata Gedeelde en eenduidige definities Participatiewet Jeugdzorg Zorg (WMO) individueel over burgers onderwijs

32 HET MAATSCHAPPELIJKE DEBAT Veel ellende voor burger door fouten in databanken Amsterdam, 30 oktober Veel ongerustheid doordat bij de i verkeerde gegevens gekoppeld DIGITALISERING EN AFBRAAK WELVAARTSSTAAT GAAN HAND IN HAND Interview met Evgeny Morozov door Micheal Persson, De Volkskrant 25 oktober 2014 Als Google beloofd de files op te lossen, zal de staat daarnaar luisteren. En op gegeven moment is er geen staat meer nodig Saskia Bonger in DELTA, magazine van de Technische Universiteit Delft, 17 maart 2014 In ruil voor gratis diensten geven burgers bedrijven verregaande toegang tot hun gegevens. Je daaraan onttrekken kan nog, maar wordt steeds lastiger. Transparantie is een deugd. Wie er niet aan mee doet, heeft iets te verbergen.

33 HET MAATSCHAPPELIJKE DEBAT ER KOMT EEN MAN BIJ DE DOKTER...

34 HET MAATSCHAPPELIJKE DEBAT Tweet van Ron Zwetsloot Recensie De Cirkel van Dave Eggers. Interessante en verontrustende roman hoe internet onze samenleving verandert. De 3 wetten uit De Cirkel Alles wat gebeurt moet openbaar zijn Privacy is Diefstal Geheimen zijn leugens

35 OP WEG NAAR EEN DIGITALE WERELD VRAGEN?

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes!

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Peiling: uw mening over de aanpak van eenzaamheid Welkom Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Vraag 1 Ik ben werkzaam bij / zet mij in voor de volgende

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken CBP Agenda 2015 Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om belastingfraude tegen te gaan en om voorspellingen

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over bescherming van persoonsgegevens De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over bescherming van persoonsgegevens De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over bescherming van persoonsgegevens De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks

Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks 1. Introductie A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 info@rivm.nl Dit rapport is het

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Vastgoedmanager kan nu zijn toegevoegde waarde tonen

Vastgoedmanager kan nu zijn toegevoegde waarde tonen VGM NL lanceert online benchmarktool voor vastgoedmanagement Vastgoedmanager kan nu zijn toegevoegde waarde tonen Dit artikel is gepubliceerd in Vastgoedmarkt van oktober 2014 Tijdens het lustrumcongres

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Het is een feit dat in de medische wereld de inzet en toepassing. Daar is ook een app voor! Over medische bibliotheken, mobiel en apps

Het is een feit dat in de medische wereld de inzet en toepassing. Daar is ook een app voor! Over medische bibliotheken, mobiel en apps Daar is ook een app voor! Welke rol kan de medische bibliotheek spelen in het dynamische, complexe Over medische bibliotheken, mobiel en apps speelveld van de patiëntenzorg, het medische onderzoek en onderwijs?

Nadere informatie

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant Maart 2015 Binnen dertig jaar is de helft van de nu bestaande banen, als gevolg van de toepassing van ICT overbodig. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs

Nadere informatie

EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN

EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN DIENSTVERLENING VERBETEREN MET BIG DATA Een verkenning voor gemeenten Auteurs Caroline van der Weerdt (caroline.vanderweerdt@tno.nl) Arnout de Vries (arnout.devries@tno.nl)

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Tips en valkuilen rond de organisatie van de toegang Meer dan 1000 beleidsambtenaren kwamen tijdens De Decentralisaties Dag op 28 mei

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Als u het écht wilt weten!

Als u het écht wilt weten! Als u het écht wilt weten! Kwaliteitsmeter Jeugdparticipatie Gemeenten Verwey-Jonker Instituut Jodi Mak & Majone Steketee Stichting Alexander: Leo Rutjes & Jody Bauer Inhoudsopgave 1. De Kwaliteitsmeter

Nadere informatie

Sociale media en de politie, een eerste verkenning

Sociale media en de politie, een eerste verkenning Een wereld te winnen... Sociale media en de politie, een eerste verkenning POLITIEACADEMIE Gerard Snel en Pieter Tops (red.) Een wereld te winnen... sociale media en de politie, een eerste verkenning Een

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Digitalisering en de toekomst van het werk bij gemeenten

Digitalisering en de toekomst van het werk bij gemeenten Rapportage deskresearch Digitalisering en de toekomst van het werk bij gemeenten TRENDANALYSE HR Het is niet onze taak de toekomst te voorspellen, maar ons erop voor te bereiden. Pericles INHOUD MANAGEMENTSAMENVATTING

Nadere informatie