Bedankt voor uw aanvraag tot inschrijving! Hierbij sturen we u het inschrijfformulier. Vult u dit zo volledig mogelijk in?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedankt voor uw aanvraag tot inschrijving! Hierbij sturen we u het inschrijfformulier. Vult u dit zo volledig mogelijk in?"

Transcriptie

1 uw kenmerk ons kenmerk Behandeld door datum onderwerp Inschrijving 4 maart 015 Geachte belangstellende voor een, Bedankt voor uw aanvraag tot inschrijving! Hierbij sturen we u het inschrijfformulier. Vult u dit zo volledig mogelijk in? Uw inschrijving gaat in als wij de volgende zaken van u hebben ontvangen: 1. Het inschrijfformulier, volledig ingevuld en ondertekend. Omschrijft u goed wat voor u wilt? Dan bieden wij u ook alleen die en aan.. Het inschrijfgeld (10 euro, over te maken op bank NL6RABO onder vermelding van inschrijfgeld 3. Een kopie van uw legitimatie: paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart 4. Uw Inkomensverklaring. De belastingdienst stuurt u deze toe als u ze belt via de belastingtelefoon (gratis nummer). Houdt uw burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, id-kaart of rijbewijs. 5. Een aanbeveling van SOWCI. SOWCI stuurt deze naar ons toe na een kennismakingsgesprek met u (alleen benodigd voor toekenning bonuswachttijd; zie de toelichting) In de bijlagen lichten we punten 1 en 5 nader toe. Heeft u vragen, dan kunt u mij mailen of - tijdens de openingstijden - bellen of langskomen. We zijn open op maandag van 9.30 tot 1.30 uur, op woensdag van 9.30 tot 1.30 en van tot uur. Wij hopen u spoedig te mogen ontvangen als nieuwe bewoner van het Sidhadorp! Met vriendelijke groet, B. van Zuidam Klantencontacten

2 INSCHRIJVEN EN HET KIEZEN VAN DE WONING Harmonisch Wonen werkt met een optiemodel: U kiest welke en u wilt en alleen die en bieden wij u aan. Daarom is het belangrijk aan te geven wat u precies wilt. Schrijft u dat op het inschrijfformulier? Voor de keuzes en de ligging verwijzen we naar de brochures. Deze zijn apart verkrijgbaar en in te zien op de website Jammer genoeg bent u niet volledig vrij in de keuze van uw. Ook uw inkomen en samenstelling van uw huishouden speelt een rol. Zie daarvoor de aanbiedingsnormen op de volgende pagina s. DE AANBEVELING VAN SOWCI Het Sidhadorp is opgericht dóór en vóór mensen die de Transcendente Meditatietechniek beoefenen. Als u in het Sidhadorp wilt wonen vragen wij u u eerst te wenden tot de Stichting Onderwijs Wetenschap der Creatieve Intelligentie (SOWCI). SOWCI is de organisatie die alles organiseert rondom het TM-programma en de meditatieruimten, het TM-centrum en de koepel beheert. SOWCI bestaat uit bewoners van het Sidhadorp en wordt door Harmonisch Wonen beschouwd als bewonersorganisatie. SOWCI bestaat uit vrijwilligers. Voordat we met u een huurcontract sluiten vragen we een aanbeveling van SOWCI. SOWCI heeft met u een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken ze met u waarom u in het Sidhadorp wilt wonen en vraagt u naar uw ervaringen als u in een groep mediteert. Daarnaast doen zij een administratieve controle of u TM-beoefenaar/Sidha bent. U kunt een afspraak maken met de kennismakingscommissie via onze verhuurafdeling. BEPALING PLAATS OP DE WACHTLIJST De wachttijd wordt bepaald door je eigen omstandigheden. Als er een vrijkomt kijken we wie het langst is ingeschreven; die is in beginsel het eerst aan de beurt. Bij je inschrijfdatum tellen we nog tijd op voor persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als je urgent bent. Daarvoor krijg je bonus wachttijd. We noemen wat er uit die rekensom komt de teldatum. Degene met de oudste teldatum komt het eerst in aanmerking voor de. We gebruiken dit systeem ook om de en bij voorrang te verhuren aan Sidha s en mediterenden. Bij de inschrijving ontvang je bonuswachttijd voor: 1. Niet passend wonen 3 maanden. Ver van je werk wonen 3 maanden 3. Sociale urgentie 3-4 maanden 4. TM beoefenaar 6 maanden per persoon (max. personen) 5. Sidha 1 maanden per persoon (max. personen)

3 Tijdens de wachttijd voor een ontvang je nog bonus wachttijd erbij: 6. TM beoefenaar 1 maand bonus per maand wachten 7. Sidha maanden bonus per maand wachten TOELICHTING: Passendheid van de die u verlaat: - Een is te klein als er minder s (inclusief de woon) zijn dan het aantal personen in het huishouden. - Een is niet passend als er geen huurtoeslag op mogelijk is en u anderszins in aanmerking zou kunnen komen voor huurtoeslag. - Een is ingedeeld in een andere scategorie dan waar u zelf in valt (informeert u bij uw verhuurder). - Een is niet passend als u volgens de WMO in aanmerking komt voor een traplift en een gelijkvloerse een oplossing biedt. - U woont niet passend als u inwonend bent en zelfstandig wilt gaan wonen Woon/werkafstand: Hier worden alleen punten voor toegekend als de verhuizing naar Lelystad deze afstand verkleint tot onder de 75 km. Urgentie: U dient de omstandigheden op een aparte brief toe te lichten. Onze urgentiecommisie kan om aanvullende informatie of verklaringen vragen. Het aantal toe te kennen maanden wordt door de commissie bepaald. De regels hierover zijn openbaar en kunt u opvragen of opzoeken op de website. Deze extra telmaanden komen te vervallen als u een aangeboden weigert. TM-beoefenaar en Sidha U krijgt de betreffende bonuswachttijd alleen als wij uw aanbeveling van SOWCI hebben ontvangen. Bezwaar U kunt bezwaar maken tegen het aantal toegekende telmaanden en tegen de wijze waarop uw belangen bij de verhuur van een worden behartigd. Formuleert u uw bezwaar kort en bondig in een brief en richt deze aan de medewerker verhuur. Zie ook de bewonersinformatie, u heeft een klacht. HOE LANG IS DE WACHTTIJD? De wachttijd gaat in als de inschrijving compleet is. De wachttijd (indicatie 015 voor mensen met een SOWCI aanbeveling) verschilt heel sterk, en dat geldt voor alle typen: Jongerenen: 1 maand tot 1 jaar Kleine gezinsen: 1 maand tot 3 jaar Grote gezinsen: 1 maand tot jaar Seniorenen: 3 maanden tot 5 jaar 3

4 WONINGAANBIEDINGSNORMEN (PASSENDHEIDSCRITERIA) Versie en prijspeil 015 Het aanbieden van beschikbare en aan gegadigden geschiedt volgens de volgende passendheidcriteria: Passend wonen qua grootte Passend wonen qua inkomen en huurhoogte. Als inkomen telt de schatting van het lopend jaar aangevuld met IBRI formulier van het laatste afgesloten belastingjaar. Schriftelijke bewijsstukken en verklaring huurder noodzakelijk i.v.m. accountantsverklaring. Passend wonen naar Daarnaast moet rekening gehouden worden met de combinatie van bovenstaande factoren. PASSEND WONEN QUA WONINGGROOTTE Ondergrens Bovengrens Het aantal s is gelijk aan het aantal bewoners Het aantal s is twee groter dan het aantal bewoners PASSEND WONEN QUA INKOMEN Hoge inkomens Middeninkomens Lage inkomens zonder huurtoeslag Lage inkomens met huurtoeslag Belastbaar verzamel gezinsinkomen hoger dan ,-: huur boven de huurtoeslaggrens Belastbaar verzamelinkomen lager dan ,- maar hoger dan ,-; alleen voor urgenten; huur onder huurtoeslaggrens gelimiteerd tot max. 10% van de jaarlijkse verhuringen; wordt dit overschreden dan huur boven de huurtoeslaggrens Belastbaar verzamelgezinsinkomen lager dan ,-; huur lager dan de maximale huur voor de huurtoeslag, maar hoger dan de aftoppingsgrens maximale huur gelijk aan de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag voor de betreffende categorie verhoogd met de energielabeltoeslag: energielabel C: maximale huur is gelijk aan de aftoppingsgrens energielabel B: maximale huur is de aftoppingsgrens verhoogd met 0 euro energielabel A: maximale huur is de aftoppingsgrens verhoogd met 40 euro energielabel A+: maximale huur is de aftoppingsgrens verhoogd met 60 euro PASSEND WONEN NAAR LEEFTIJD Jonger dan 3 jaar, huishouden kan in aanmerking komen voor huurtoeslag Ouder dan 35 jaar Ouder dan 55 (of met medische verklaring) Toewijzing van jongerenen, huur onder kwaliteitskortingsgrens Jongerenen niet passend Gelijkvloerse en op de begane grond 4

5 PASSEND WONEN NAAR INKOMEN ÉN WONINGGROOTTE Met huurtoeslag Zonder huurtoeslag U komt in aanmerking voor en met aantal s gelijk aan of één meer dan aantal bewoners rekening houdend met bovenstaande normen (uitzondering 4s zonder zolder; deze zijn ook voor alleenstaanden bereikbaar) U komt in aanmerking voor en met minimaal twee s meer dan aantal bewoners, dan wel een 4/5 ; huur boven de aftoppingsgrens VOORBEELDEN Als passende woonruimte zal worden aangemerkt: Woninggrootte voor huishoudens met recht op huurtoeslag -en 3 en 4 en (huur onder aftoppingsgrens HT) 4/5en (huur onder aftoppingsgrens HT één- en tweepersoonshuishoudens (zonder kinderen) iedereen jonger dan 3 jaar, met of zonder partner en/of kinderen éénpersoonshuishouden ouder dan 3 jaar óf tweepersoonshuishoudens of, éénpersoonshuishouden met eigen (startend) bedrijf huishoudens met minimaal 3 personen óf twee personen en een eigen (startend) bedrijf Gelijkvloerse en op de begane grond: - met s éénpersoonshuishoudens, boven de 55 jaar - met 3 s één- of tweepersoonshuishoudens, min. één van hen boven de 55 jaar Woninggrootte voor huishoudens zonder recht op huurtoeslag -en éénpersoonshuishoudens iedereen jonger dan 3 jaar, met of zonder partner en/of kinderen 3- en 4- en (huur boven aftoppingsgrens HT) 4/5en één persoonshuishoudens één- of meerpersoonshuishoudens Gelijkvloerse en (minimaal alle voorzieningen en één slaap op de begane grond: - met -s Éénpersoonshuishoudens, boven de 55 jaar - met 3 of 4 s één- of tweepersoons huishoudens, min. één van hen boven de 55 jaar Voor met bedrijf toestemming directeur nodig. Schriftelijk aanvragen met motivering In geval van leegstand in bepaalde categorieën kan van de regels worden afgeweken na fiat van de directeur. 5

6 STROOMDIAGRAM WOONRUIMTEVERDELING recht op huurtoeslag 114 ja nee < gezinsgrootte >1 Huur boven de aftoppingsgrens HT 3-4 senioren 4-5 huur boven aftoppingsgrens HT 3-4 senioren gezinsgrootte 1 > <3 >35 <3 >35 >18 >3 >3 <35 < k onder aftoppings grens * -3 sr wonin g 3-4- k onder aftoppings grens * 3 sr 4/5 3-4 sr * de aftoppingsgrens vermeerderd met de energielabeltoeslag (zie onder passend wonen qua inkomen ) 6

7 INSCHRIJFFORMULIER Persoonsgegevens Burgerlijke staat Indien van toepassing: partner: Gezinsgrootte voorletters Voornaam Achternaam Indien van toepassing: overige leden van het huishouden: contactgegevens Straat Huisnummer Postcode Plaatsnaam Telefoon 1 Telefoon Inkomen Overig Bruto inkomens voor alle leden van het huishouden tezamen Laatste maand Laatste jaar Huidig jaar Woonwensen Aantal s type Ligging Straat Plaats op de wachtlijst (zie de toelichting) bijzonderheden Postcode werk Passendheid huidige ja /nee Urgent ja / nee Aantal Sidha Aantal TM (heeft u meer ruimte nodig voor de toelichting; voegt u het dan bij op een apart vel?) ONDERTEKENING Ik verklaar - dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld: - het laatste jaar geen huurachterstand te hebben gehad - het inschrijfgeld van 10,- over te maken op de bankrekening van Harmonisch Wonen - de benodigde bijlagen te hebben bijgevoegd of op korte termijn te zullen nasturen naam:. Plaats:. Handtekening:. Datum:. 7

informatie voor woningzoekenden Wonen via RWS in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland

informatie voor woningzoekenden Wonen via RWS in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland informatie voor woningzoekenden Wonen via RWS in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland Ramen wassen in Kapelle Inhoudsopgave 1 inleiding... 5 2 De procedure in het kort... 5 3 Uw inschrijving...

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving Stadsvernieuwingsurgent Informatie en regelgeving 2 Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden. Inhoud Inleiding 1. Stadsvernieuwingsurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? 5 1.2 Wanneer

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek 1 mei 2014 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Appartementen t Doel van Benthuizen

Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen In deze brochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van de twaalf appartementen in ons project t Doel van

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel

Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel Federatieraad Maaskoepel, 8 juni 2015 (versie 1.1) Inhoud 1. Introductie... 3 2. De doelen van woonruimtebemiddeling... 6 3. Oriënteren... 8 4. Inschrijven...

Nadere informatie

Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Hoe kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Wat kost een inschrijving?

Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Hoe kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Wat kost een inschrijving? Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? U kunt zich bij WoonnetRijnmond inschrijven voor een huis, bedrijfsruimte, parkeerplaats of berging als u minimaal 18 jaar oud bent, of uw partner minimaal

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie