Inhoud. wijkzusters: Staatssecretaris enthouisiast over toekomstplannen Kruisvereniging. Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. wijkzusters: Staatssecretaris enthouisiast over toekomstplannen Kruisvereniging. Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant"

Transcriptie

1 Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2013 Jaargang 15, nr. 2 Oplage: exemplaren Inhoud Pagina 3 Fusie van ziekenhuizen roept veel reacties op Pagina 4 Wij brengen het normale terug in de zorgverlening Kruisvereniging op bezoek bij staatssecretaris van VWS Staatssecretaris enthouisiast over toekomstplannen Kruisvereniging De wijkzuster van de Kruisvereniging oogst veel succes, ook landelijk. Maar om haar unieke onafhankelijke aanpak ook voor de toekomst te behouden, is een nieuwe inrichting van de zorg nodig. Met die boodschap ging de Kruisvereniging op bezoek bij staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Er zijn bijvoorbeeld veranderingen in de financiering noodzakelijk en in de wijze waarop lokaal de zorg is geregeld. De Kruisvereniging wil ook een eigen wijkzustersopleiding gaan beginnen, omdat het bestaande scholingsaanbod niet voldoet. De staatssecretaris was enthousiast. Pagina 5 Met de terugkeer van de wijkzuster is een belangrijke stap gezet, maar er moet meer gebeuren Wijkzuster en maatschappelijk werker slaan handen ineen Toppers van het servicepakket zijn de kapper, opticien en pedicure Reanimatie in Oudenbosch Oudenbosch zoekt bestuursleden Kruisvereniging op 55+beurs Pagina s 6 Voet- en beenmeetdag Timmers Medizorg Informatieavond reuma Timmers Medizorg Zelfstandig blijven wonen met Welzorg Wijkzuster blijft ook in Roosendaal Samen sterk na een hersenbloeding Vier maanden lang gratis rollators, krukken en looprekken Vanwege succes uitbreiding zwemuren Roosendaal Pagina 7 Kruisvereniging Midden-Brabant Pagina 8 Servicepakket wijkzusters: West- & Midden-Brabant: (0165) Colofon Kruisvenster is het ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant en verschijnt 4 keer per jaar. Hoofdredacteur: Frans Fakkers Tekst & Eindredactie: Leo Lotterman Opmaak: Dessain Grafische Vormgeving Voor informatie over Kruisverenigingen en over het lidmaatschap: verenigingsbureau (0165) Voor het doorgeven van nieuws, kunt u contact opnemen met de desbetreffende lokale correspondent. Publicaties uit deze editie kunnen geen rechten worden ontleend. Correspondenten: Bergen op Zoom: dhr. J.W.P. Stoop Halderberge: mevr. I. Wildeman Roosendaal: dhr. Bovens Steenbergen: dhr. R. Blok Staatssecretaris Martin van Rijn, Henk van Tilborg en Frans Fakkers. Met de terugkeer van de wijkzuster die werkt volgens het concept van de Kruisvereniging is een belangrijke stap gezet in een betere zorg. Maar het is belangrijk om ervoor te zorgen dat haar onafhankelijke vrije manier van werken, los van welke zorgorganisatie dan ook, ook gegarandeerd blijft. Dat vindt de Regionale Kruisvereniging West-Brabant, die haar visie daarover op 27 maart besprak met staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS. De staatssecretaris vond dat de ideeën van de Kruisvereniging goed aansluiten bij zijn opvattingen over de wijkverpleegkundige. De visie van de Kruisvereniging is voor hem dan ook een welkome inspiratiebron voor zijn beleid, stelde hij. Van Rijn bleek heel goed op de hoogte van wat de Kruisvereniging doet en al heeft gedaan, aldus penningmeester Frans Fakkers van de Kruisvereniging. De Kruisvereniging pleitte bij Van Rijn ook voor een experiment van twee jaar waarin die visie in een soort proeftuin in West- Brabant verder uitgewerkt kan worden. Na de bijeenkomst twitterde Van Rijn: Kruisvereniging West-Brabant steunt wijkzusters als spil in wijk. Mooi initiatief en mijn dank voor het goede boekje! Kruisvereniging West-Brabant steunt wijkzusters als spil in wijk. Mooi initiatief en mijn dank voor het goede boekje! Staatssecretaris Van Rijn op Twitter. onafhankelijk Met het succes van de wijkzuster in West- Brabant door het project De Wijkzuster Terug, vindt de Kruisvereniging het belangrijk dat de kracht van de aanpak van deze wijkzuster niet verloren mag gaan nu overal in het land wijkverpleegkundigen komen. Daarom is een nieuwe inrichting van de zorg nodig. De wijkverpleegkundigen moeten echt de ruimte krijgen om zich te kunnen professionaliseren als beroepsgroep in een onafhankelijke omgeving. Een omgeving waar zij geen last hebben van denken in aanbod of productie. Maar er zijn bijvoorbeeld ook veranderingen in de financiering noodzakelijk en in de lokale aanpak. De Kruisvereniging wil ook een eigen opleiding beginnen voor wijkzusters, omdat het bestaande scholingsaanbod niet voldoet. Foto Peter Roek eigen kracht Voorzitter Henk van Tilborg en penningmeester Frans Fakkers legden de staatssecretaris uit dat juist nu een visie nodig is. Verschillende partijen hebben verschillende visies op de invulling van de functie wijkverpleegkundige. Het gevaar is dat de wijkzuster toch weer onderdeel wordt van een aanbodgericht systeem. En dan is zij niet meer dan een vrij besteedbaar extra budget voor bestaande instellingen. Van Tilborg: Onze visie redeneert vanuit de behoefte van de zorgvrager. Omdat zo de beste zorg tot stand komt en besparingen ontstaan. Want voor ons staat de wijkzuster symbool voor een veel bredere omslag die in de zorg tot stand moet komen. Daarom moet haar vrijheid om te doen wat nodig is en gericht op de eigen kracht van cliënten geborgd worden. Onze visie kan hiervoor de leidraad vormen, lichtte Van Tilborg aan Van Rijn toe. Van Tilborg en Fakkers lieten de bewindsman ook een voorlichtingsfilm over de wijkzuster zien. In de animatie van 4 ½ minuut is kort en krachtig te zien en te horen wat de Kruisvereniging de afgelopen jaren heeft bereikt en wat de plannen zijn voor de toekomst. Het filmpje is te zien op: watch?v=hmzlzcrigrg of op of scan de QR-code: Uitgave juni

2 Kruisvereniging ontvangt veel brieven Fusie van ziekenhuizen roept veel reacties op De ziekenhuizen Lievensberg in Bergen op Zoom en het Franciscus in Roosendaal willen fuseren. Kruisvenster besteedde in het vorige nummer uitgebreid aandacht aan de voordelen en nadelen van het samengaan. Zonder fusie kunnen we de gewone zorg in de regio niet behouden, zeiden de besturen van beide ziekenhuizen. Fuseren is echt niet nodig en voor de patiënt van geen enkel belang, zei toen uruloog Van Aubel. Toen is ook een oproep gedaan aan de leden van de Kruisvereniging om hun mening over de fusie kenbaar te maken. Er kwamen veel reacties op. De leden van de Kruisvereniging die reageerden op de oproep in Kruisvenster om kenbaar te maken of ze voor of tegen de voorgenomen fusie tussen het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom zijn, hebben een ding gemeen. De briefschrijvers zijn allemaal tegen. Hun argumenten verschillen en de lengte van hun reacties ook. Sommigen schreven brieven van drie kantjes, anderen volstonden met de mededeling dat ze gewoon tegen zijn. De mensen maken zich vooral zorgen. Hieronder volgt een bloemlezing. Wij zijn tegen de fusie. De afstand wordt te groot voor veel ouderen en het Franciscus is heel goed. Houden zo. Dhr. en mw. Reijnders Alle voor- en nadelen van een fusie voor de patiënt kan ik niet overzien. Wie wel eigenlijk? In de gezondheidszorg verdraagt grootschaligheid zich niet met de nodige menselijke maat. Als patiënt en bezoeker wil ik me niet verloren voelen in een groot nieuw ziekenhuis. De patiënt is gebaat bij een doelmatige samenwerking tussen alle regionale zorgaanbieders. W. van de Merbel Is er voldoende nagedacht over de moeite die bejaarden en invaliden hebben om eens bij familie of vrienden in het ziekenhuis op bezoek te gaan? Eenzaamheid voor de patiënten is daar wel een gevolg van. En dan steeds de lange files van en naar deze steden. Familie Linders Ik ben tegen fusie omdat het hele grootschalige echt niet beter is voor het personeel en ook niet voor de oudere patiënten. Mensen worden wel steeds ouder, als de zorg maar dichtbij huis blijft dan. Mw. M.L. de Heer De A58 heeft een matige doorstroomcapaciteit. Artsen kunnen beter pendelen dan patiënten met een hulpvraag. En als patiënten toch gedwongen worden om te gaan reizen, dan geef ik u het vrijblijvende advies: lees het boek Flying patients van Johan Dijkstra. H. van Kester Bovendien vind ik het ook kapitaalvernietiging. Wel kunnen we meer samenwerken waar mogelijk is. We moeten echter niet het belang van de patiënt uit het oog verliezen. Ik heb zelf in het onderwijs gewerkt en kan alleen maar stellen dat fusies daar geen vooruitgang hebben geboekt zowel voor leerling als voor docenten. A.A. Schenk reactie Olav van Aubel, uroloog Ik ga mee met de argumenten van dr. Van Aubel. A.P. Schulte-Gorzeman Radicaal tegen. Met zieke mensen zeulen. Waar zijn we mee bezig! H. van Asch Ik ben tegen een fusie omdat het vanuit medisch oogpunt en financieel misschien wel beter is, maar geen rekening wordt gehouden met bereikbaarheid voor de patiënt. Mijn man en ik hebben geen kinderen en hebben vaak een specialist nodig en zijn dankbaar dat Lievensberg goed bereikbaar is. Regelmatig moeten wij naar een ziekenhuis verder weg. Dat is voor ons een ramp, we spreken dus uit ervaring. Wij hopen dat deze fusie nog kan worden tegengehouden en dat om medische redenen de specialismen alléén gaan samenwerken. C.C.M. Theunisse-Jacobs Olav van Aubel foto Peter Roek Het debat is nog niet ten einde Het fusietraject Franciscus / Lievensberg roept veel reacties op bij patiënten, medeburgers en personeel werkzaam in de gezondheidszorg. Het debat is nog volop gaande. Het is goed tegenstanders en voorstanders in dit debat aan het woord te laten. Belangrijker nog is ervoor te zorgen dat het debat gehoord wordt: zowel in de regio West- Brabant als in de Haagse politiek. Dat is een verantwoordelijkheid die we zelf hebben, het is ook een verantwoordelijkheid aan degenen die ons vertegenwoordigen in de locale en landelijke politiek. Laten we die verantwoordelijkheid gezamenlijk nemen, want zoals gezegd: het debat is nog niet ten einde.uit de bloemlezing in Kruisvenster vallen twee dingen in het bijzonder op. Ten eerste dat veel mensen totaal niet begrijpen waarom de fusie noodzakelijk is. De argumenten die voor de fusie worden aangedragen hebben nauwelijks voedingsbodem. Waarvan acte. Ten tweede de afstand en de reistijd die patiënten zullen ondervinden van de beoogde fusie. Zoals een van de reacties zegt: Met zieke mensen zeulen. Waar zijn we mee bezig!. Inderdaad, waar zijn we mee bezig. Ben zelf niet in het bezit van een auto. Het openbaar vervoer wordt ook steeds minder en voor een taxi heb ik geen geld. Ben 75 jaar en hoe kom ik straks in het ziekenhuis te Bergen op Zoom? Ben al zo blij dat ik nog steeds op eigen gelegenheid, per fiets, bus of (nu nog) lopend hier dichtbij in Roosendaal terecht kan voor de meeste dingen, maar wordt er wel serieus aan ons ouderen gedacht bij dit soort grote beslissingen? Iedereen heeft kunnen constateren dat bijvoorbeeld het onderwijs door alle fusies er niet beter op is geworden en steeds onpersoonlijker! Dat is maar een van de vele voorbeelden; leert men dan nooit? V.G. Teunissen-van de Velde Wij zijn tegen de fusie. Waarom? Mammoetvorming heeft nog nooit tot een goed resultaat geleid. De kosten zullen alleen maar toenemen. Familie Danen-Broeren Groter maakt niet beter. Men moet heen weer gaan reizen. L.A. Romijn De patiënt is totaal niet gebaat bij een fusie. De argumenten van de besturen zijn zeer mager en totaal niet in het belang van de patiënt. M.K. de Wilde Mijn vrouw en ik zijn er tegen. Hoe en wat er met de fusie dan verschoven of gedaan gaat worden, daar weten we natuurlijk niet het fijne van. Maar wij maken ons nu al ongerust over of het voor ons nadelig gaat uitpakken want die kans bestaat toch. Mijn vrouw is hartpatiënt en tevens diabetisch. Wij wonen in Bergen op Zoom en bezoeken regelmatig het ziekenhuis Lievensberg met de taxi, waar wij afhankelijk van zijn. Stel dat wij naar Roosendaal moeten, dan komt er een financieel probleem bij. Zoals in het artikel gezegd werd: De dokter volgt de patiënt, het is niet de patiënt die de dokter moet volgen. V. Ramaekers V. Ramaekers foto, Peter Roek 2 Uitgave juni

3 Geachte heer Van Aubel, bij het steeds maar groter maken van scholen, wooncorporaties en privatisering van verschillende overheidsbedrijven is het uiteindelijk allemaal fout gegaan. Men schijnt er niets van te leren, merkt u terecht op. Ze hebben geen notie wat de patiënt en dokter op de werkvloer ervaren met al die mega-ziekenhuizen. Ik wens u veel succes met uw verzet. J. Beniers Luister AUB naar kerels als dokter Van Aubel en laat deze stem vooral zwaar wegen. Groot is beslist niet zaligmakend, maar werk wel héél goed samen. Veel wijsheid gewenst. A.L. van Nieuwenhuyzen Er is in de media door een directielid beloofd dat het geen pendeldienst zou worden tussen beide ziekenhuizen. Maar dat is een belofte die nooit waargemaakt kan worden. Hoe moet het bijvoorbeeld met chronische patiënten die een veelvuldige behandeling nodig hebben? Over een fusie tussen ziekenhuizen in een stad valt nog te discussiëren, maar voor een fusie waarbij twee steden betrokken zijn is weinig goeds te bedenken. De bereikbaarheid wordt dan een probleem. Zeker voor mensen die niet een auto hebben. N.A.Misdorp Het is bekend van andere fusies in het land dat het problemen oplevert. Het kost veel meer geld dan verwacht; het geheel wordt te groot om goed te beheersen (het is bewezen dat een middelgroot ziekenhuis de beste eenheid is). Gewoon samenwerken zoals al gebeurd en sinds 1970 al met de de kno-afdelingen. H.C. Bisschop, KNO-arts Reactie Raden van bestuur Franciscus en Lievensberg Dichtbij waar het kan, centraal waar het moet De Raden van Bestuur van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis begrijpen de zorgen van met name oudere mensen over de toekomstige bereikbaarheid van hun medische zorg. Het doel van de fusie is juist om zoveel mogelijk zorg in de regio West-Brabant te behouden. Het uitgangspunt voor het aanbieden van ziekenhuiszorg is en blijft: dichtbij waar het kan, centraal waar het moet. De medische zorg specialiseert verder en er worden steeds meer kwaliteitseisen en volumenormen gesteld. Naleving van deze eisen zal de komende jaren geëist worden door patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, omdat naleving de kwaliteit van de zorg verbeterd. Beide ziekenhuizen kunnen steeds vaker alleen samen aan deze eisen voldoen. Het is dan noodzakelijk om bepaalde behandelingen te concentreren op één locatie. Maar dit kan ook consequenties hebben voor andere behandelingen en leiden tot verschuiving van aanpalende zorg. Immers, de verschillende basisfuncties en afdelingen in een ziekenhuis hangen nauw met elkaar samen en zijn onderling sterk afhankelijk. Met samenwerking van de ziekenhuizen zijn deze concentraties van zorg niet meer te regelen, omdat de organisaties en de financiële structuren teveel door elkaar gaan lopen. Een fusie van onze ziekenhuizen is onafwendbaar, juist om zoveel mogelijk ziekenhuiszorg in de regio te behouden, zodat de patiënt niet hoeft te reizen naar een ziekenhuis buiten de regio. J. van Zitteren J. van Zitteren foto Peter Roek Het is te gek voor woorden als je een eigen goed ziekenhuis in je eigen gemeente hebt. De bejaarden worden afhan- Ik ben ten zeerste tegen de fusie om de navolgende redenen: te grote afstand, nu namelijk Roosendaal en straks dan naar dan Bergen op Zoom; zeer onpersoonlijk, dan wordt het meer een fabriek, dan word je, als nummer behandeld en niet als mens in verband met tijdsdrukte; veel te groot dus ver lopen naar verschillende afdelingen. C.M. Schouw-Oostvogels Minimaal 8 x per jaar naar het ziekenhuis, alleen al voor controles. Voor mijn vrouw minimaal 4 x per jaar. Hebben jullie er ooit al aan gedacht wat dit voor oudere mensen zal gaan inhouden? T. Bakker Het is nergens voor nodig. Als beide ziekenhuizen half leeg zijn wat bedden betreft of een lege polikliniek zou ik zeggen ja. Maar de bedden zijn vol, de poli s zitten ook altijd vol, waarom moeten wij dan gaan rijden? Mw. van Moergastel Met verbijstering over de plannen gelezen. Wij zijn twee oudere mensen van 80 en 79 jaar, we zijn nog in redelijke gezondheid en kunnen allebei nog auto rijden, maar dan is het straks toch een heel eind naar Bergen op Zoom. Familie de Bont M. Verheyen foto Peter Roek kelijker gemaakt in plaats van onafhankelijker. Ik wil mij in het geheel aansluiten bij de uitspraken van de heer Van Aubel, en zeker met zijn slotzin: De dokter volgt de patiënt, het is niet de patiënt die de dokter moet volgen. M. Verheyen Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis Bejaarden die geen kinderen en geen auto (meer) hebben moeten die dan zelf op pad om op bezoek te gaan in het ziekenhuis? Wat een onderneming zal dat worden. Die stellen het bezoek uit of gaan helemaal niet. T. Durville-Amse T. Durville foto Peter Roek in Bergen op Zoom willen na jarenlange samenwerking fuseren tot één ziekenhuis, met twee hoofdlocaties met elk eigen specialisaties. Zo moet Roosendaal vooral uitgroeien tot een centrum voor de behandeling van kanker en wordt in Bergen het accent gelegd op complexe acute zorg en een nieuw moeder- en kindcentrum. Daarnaast blijven in beide locaties poliklinieken voor vrijwel alle specialismen gevestigd, gevestigd, evenals een afdeling Spoedeisende hulp. Op langere termijn, na 2025, zal er een nieuw ziekenhuis worden gebouwd op een nog te kiezen locatie. In december 2012 is de fusieaanvraag bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ingediend. Die heeft de fusiemelding in behandeling. Uitgave juni

4 Burgerinitiatieven voor betere zorg Wij brengen het normale terug in de zorgverlening De zorg dreigt onbetaalbaar te worden, de overheid zorgt ook steeds minder en de zorg die gegeven wordt is vaak niet wat de klant wil. In Brabant organiseren steeds meer bewoners de zorg die ze graag willen daarom met elkaar, het liefste dicht in de buurt. In de provincie Brabant zijn de afgelopen jaren een groot aantal zorginitiatieven genomen, voortgekomen uit de wensen van de bewoners zelf, en die waar nodig professionele en vrijwillige zorg met elkaar verbinden. En met succes. De zorg is daardoor niet alleen goedkoper geworden, maar ook menselijker, klinkt het alom. Voorbeelden zijn onder meer het dorp Elsendorp in De Peel waar de bewoners zelf de zorg regelen die ze nodig hebben, met professionals en met elkaar, de West-Brabantse Kruisvereniging die de wijkzuster liet terugkeren, de zorgcoöperatie in het dorp Hoogeloon in De Kempen, die ouderen met zorg zo lang mogelijk in het dorp laat wonen, en dan zijn er bijvoorbeeld nog de vele zelfhulpnetwerken en dementienet werken. Niet alleen de zorg vaart er wel bij, zegt Alexander van den Dungen, beleidsadviseur van de Provinciale Raad Gezondheid in Den Bosch die de vele burgerinitiatieven nauwgezet volgt en desgevraagd ondersteunt met onderzoek, publiciteit en advies. Wat je bijvoorbeeld ziet in Elsendorp en Hoogeloon is dat niet alleen de zorg lokaal verbetert, maar ook de leefbaarheid. Men streeft bewust naar behoud van de voorzieningen. Niet alleen wordt de zorg zo veel mogelijk geleverd door eigen mensen, men houdt ook de viskar overeind en de supermarkt doordat de mensen niet het dorp hoeven te verlaten omdat de zorgvoorzieningen alleen in de grotere dorpen of naburige stad te vinden zijn. Men haalt alles uit de eigen kracht wat er uit te halen valt. zorgcoöperatie De Zorgcoöperatie Hoogeloon is de eerste zorgcoöperatie van Brabant en Nederland (er zijn er in Brabant inmiddels vijf). Hoogeloon is een kerkdorp en telt ruim 2200 inwoners. De coöperatie zet zich in voor het behoud van voorzieningen en heeft een zorgaanbod in het dorp zelf opgezet. De coöperatie heeft 25 professionals in dienst, een zorgcoördinator ( onze wijkzuster ) en vier zorgverleners. Zij wil hiermee bereiken dat ouderen en mensen met een beperking, ook als de zorgvraag toeneemt, in Hoogeloon kunnen blijven wonen. De Zorgcoöperatie Hoogeloon, opgericht in 2005, is net als bijvoorbeeld de Kruisvereniging West-Brabant een vereniging met leden. Die hebben het voor het zeggen. Voorzitter van de zorgcoöperatie Ad Pijnenborg (oud-directeur van een verzorgingshuis): Startpunt is geweest dat we als dorpsgemeenschap ontdekten dat ouderen die veel zorg nodig hadden gedwongen waren om uit het dorp te gaan. Dat wilden we niet. Wij wilden zelf bepalen wat wij belangrijk vonden aan zorg en als een zorgaanbieder dat niet wil of kan geven, doen we het zelf. Zo is het begonnen. We organiseren nu zorg in dagbesteding, zorg thuis en we hebben twee villa s. Een voor zeven mensen met dementie en een voor zeven mensen met een verstandelijke beperking. Ook zij hoeven dus niet weg uit het dorp. Uitgangspunt is dat wat de klant wil en dat familie en vrijwilligers zo veel mogelijk meehelpen in de zorg. Pijnenborg: Wij brengen het normale terug in de zorgverlening, de echt menselijke maat. Onze kracht zit in de natuurlijke binding in het dorp, in eerste instantie zorgen wij voor elkaar. In de afgelopen decennia is die zorg voor elkaar overgenomen door de zorginstanties en in hun organisaties gestopt. Wij brengen het nu weer terug waar het hoort: zo dicht mogelijk bij de mensen thuis. Een van de belangrijkste ontdekkingen is dat wij als zorgcoöperatie minder zorg hoeven verlenen dan waarvoor mensen geïndiceerd zijn. Mensen vragen niet meer dan ze nodig hebben aanvullend op wat ze zelf willen doen. Mensen overvragen niet, want door de coöperatie is het een beetje van henzelf. Wij schatten in dat deze wijze van werken een besparing geeft van 35 procent. zelfhulpnetwerken In deze tijd van een terugtredende overheid en een groeiende zorgvraag is het de moeite waard te kijken naar andere mogelijkheden om goede zorg te kunnen krijgen. Het is een van de redenen waarom burgerinitiatieven als zelfhulpgroepen in Brabant in opmars zijn, aldus Wim Venhuis, projectleider van Zelfhulp Brabant. Dertig jaar geleden begon het Zelfhulp Netwerk in Eindhoven met het in elkaar contact brengen van zelfhulpgroepen. Hieruit groeiden vijf onafhankelijke steunpunten die gezamenlijk de zelfhulpgroepen coördineren en ondersteunen in Brabant. Zelfhulp Brabant is de overkoepelende organisatie. Steunpunten zijn er in Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Breda en Roosendaal. Een zelfhulpgroep, legt Venhuis uit, bestaat uit een groep mensen met allemaal dezelfde ziekte of hetzelfde probleem. Door ervaringen uit te wisselen kun je veel van elkaar leren en de handvatten vinden om ermee om te gaan in je dagelijkse leven. En om uiteindelijk de regie te nemen over eigen ziekte en gezondheid. Zelfhulp is niet iets nieuws. Venhuis: Van ver vóór de jaartelling is bekend dat zieken eerst naar de markt werden gedragen om daar met andere zieken te praten, voor dat er een arts werd geraadpleegd. Misschien wel de bekendste zelfhulpgroep is van recenter aard: de AA (Anonieme Alcoholisten) werd opgericht in Er zijn veel verschillende groepen. Een greep: voor gedragsproblemen, drugsverslaving, reuma, anorexia, zingeving, medicijnverslaving, huiselijk geweld. Het is een weinig gebruikte vorm van zorg, zeker in Nederland, weet Venhuis. Omringende landen maken veel meer gebruik van zelfhulp dan wij in Nederland. België drie maal zoveel, Engeland en Duitsland ruim tien keer meer. Waarom? Omdat het nog onbekend is bij velen, ook bij professionals. Daarom is het project Eerstelijns Zorg en Zelfhulp opgezet. Ruim twintig voorlichters met eigen ervaring in zelfhulpgroepen gaan met een voorlichtingsfilm langs Brabantse eerstelijns organisaties om alle medewerkers te overtuigen van de kracht en het nut van zelfhulpgroepen. Ad Pijnenborg, Zorgcoöperatie Hoogeloon In Brabant samen werken aan gezonde voedselketens De ontwikkeling dat de zorg door rationele en economische principes zo vervreemd is van de mens, gaat ook op voor de landbouwsector. Ook daar dringt het besef door dat het zo niet langer kan. In dit verband hebben de landbouwsector en de gezondheidssector elkaar veel te bieden. Daarom hebben die partijen elkaar ook opgezocht. Voedsel is de verbindende schakel, aldus beleidsadviseur Myrtille Verhagen- Timmers van de Provinciale Raad Gezondheid. Er is daarom een project gestart, Beter Eten, Beter Leven, waarin de landbouw en een aantal zorginstellingen samen optrekken in duurzame voedselproductie en consumptie. Voeding immers speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en voorkomen van ziekten. De beleidsadviseur ondersteunt vanuit de Raad dit project. Naast de Raad zijn de Provincie Noord-Brabant, stichting Diverzio en ZLTO de initiatiefnemers van Beter eten, Beter leven. Uit onderzoek is gebleken dat 20 procent van de ouderen in zorginstellingen en ziekenhuizen ondervoed is en maar liefst 50 procent van hen dit dreigt te worden. Duurzaam en in de regio geproduceerd voedsel dat gezond en vers is, kan zorginstellingen helpen met de preventie van ondervoeding. Daarnaast kan obesitas, bijvoorbeeld een veelvoorkomend probleem bij mensen met een verstandelijke beperking, worden teruggedrongen. Meer dan honderd instellingen voor ouderenzorg zijn aan de slag met Beter eten, Beter leven. Myrtille Verhagen-Timmers: Niet alleen de gezondheid maar ook het welzijn kan verbeterd worden. Als dagbesteding bijvoorbeeld op bezoek bij de boer gaat, zien de mensen waar het eten vandaan komt. Samen koken, samen eten. Gezelligheid aan tafel zorgt er niet alleen voor dat mensen beter eten, maar ook dat zij zich minder eenzaam voelen en minder stress ervaren. Het komt de kwaliteit van leven ten goede en ook de kwaliteit van de natuur en het landschap door de duurzame productie en biedt de landbouwsector nieuwe kansen. Zo werken de landbouwsector en gezondheidssector aan gezonde voedselketens. Ook in West-Brabant zal worden gekeken of daar een vergelijkbaar project als Beter eten, Beter leven kan worden opgestart. De Kruisvereniging is hierbij een van de betrokken partijen. Informatie Zelfhulpgroepen: www. zelfhulpbrabant.nl Beter Eten Beter Leven: Zorgcoöperatie Hoogeloon: 4 Uitgave juni

5 Kruisvereniging presenteert toekomstvisie wijkzuster Met de terugkeer van de wijkzuster is een belangrijke stap gezet, maar er moet meer gebeuren De Kruisvereniging heeft als vertegenwoordiger en op verzoek van betrokken en bezorgde burgers gezorgd voor de succesvolle terugkeer van de wijkzuster in West-Brabant. Dit is niet onopgemerkt bleven in het land, aldus voorzitter Henk van Tilborg. Ook elders komt de wijkzuster terug, het kabinet trekt voor die landelijke terugkeer extra geld uit. Maar we zijn er nog niet. In het belang van de zorgvrager moet haar onafhankelijke werkwijze worden geborgd. Daarom heeft de Kruisvereniging een visie geschreven (De wijkverpleegkundige terug in Nederland!) hoe dat voor elkaar te krijgen. Die is op 27 maart 2013 aangeboden aan de staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VW (zie voorpagina). Van Tilborg: Want voor ons staat die wijkzuster symbool voor een veel bredere omslag die in de zorg tot stand moet komen. We moeten af van het denken in producten en strakke tijdschema s en ons meer richten op wat de zorgvrager wil. De zorg zelf moet beter worden. Met de terugkeer van de wijkzuster is een belangrijke stap gezet, maar er moet meer gebeuren. Wat precies wordt uitvoerig in de visie uit de doeken gedaan. Heel kort samengevat zijn de belangrijkste punten: de wijkzuster dient te werken bij een organisatie die haar plaats in het wijknetwerk bevordert en haar onafhankelijkheid bewaakt. Indien de wijkzuster zorg inschakelt moet zij ervan uit kunnen gaan dat deze zorg echt voldoet aan de wensen van de klant. Om dit te stimuleren pleit de Kruisvereniging voor de invoering van een landelijk kwaliteitskeurmerk, zoals de Kruisvereniging die zelf ook heeft ontwikkelt en gebruikt, als enige in het land. Verder is het van belang dat de wijkzuster gewoon moet kunnen doen wat nodig is en daarbij geen last heeft of beperkt wordt door een systeem met indicaties en financiële schotten. Van Tilborg: We zouden dan ook graag zien dat het werk van de wijkverpleegkundige door middel van een vergoeding per wijk wordt bekostigd. Dat ze wordt betaald uit een soort wijkpot. Onderzoek dat wij daarnaar lieten uitvoeren toont aan dat een dergelijke financiering vanzelf wordt terugverdiend met besparingen in de AWBZ en Zorgverzekeringswet. Onder regie van de Kruisvereniging werkt sinds een jaar een Schakelteam in Oudenbosch. Zorg en welzijn slaan in het team de handen ineen om zo snel en zo goed mogelijk hulp te bieden. De zorgvraag wordt steeds complexer en krijgt steeds meer psycho-sociale kanten. Dan is het fijn als je kennis over zorg en maatschappelijke problematiek onder een dak hebt. Algemeen maatschappelijk werker Henny Sanders en wijkzuster Juliette Thomas vormen het Schakelteam. Uiteraard wordt het team uitgebreid met anderen als daar behoefte aan bestaat. En werken we ook samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld, als iemand met schulden zit, schakelen wij voor die persoon schuldhulpverlening in. Situaties waar het Schakelteam mee te maken krijgt betreft vaak meervoudige problematiek. Het Schakelteam is een proefproject, gesubsidieerd door ZonMW en uitgevoerd door Surplus. De Kruisvereniging heeft als vervolg op het wijkzusterproject het initiatief ertoe genomen. Het is eigenlijk een wijkteam met zorg- en welzijnsmedewerkers. De bedoeling is dat door het Schakelteam de klant zo weinig mogelijk mensen over de vloer krijgt en slechts één keer om hulp hoeft te vragen en dat ook maar aan één persoon. Voor de klant ontstaat meer duidelijkheid in de vorm van Leden Kruisvereniging krijgen korting op veel diensten Schakelteam in Oudenbosch Wijkzuster en maatschappelijk werker slaan handen ineen één aanspreekpunt. Voor de medewerkers biedt het ook voordelen. Men kan bij elkaar te rade gaan en gebruikmaken van elkaars netwerken. Juliette Thomas: Dat is de kracht. We bespreken in het team de vragen om hulp. Iedereen kan met alle zorg en welzijnsvragen bij ons terecht. Van steunkousen tot vragen over rouw. Dan overleggen we wie het beste wat kan doen en waar we eventueel hulp van anderen voor kunnen of moeten inschakelen. Henny Sanders voegt eraan toe : Het voordeel is dat we snel kunnen schakelen en zonder indicatie in actie kunnen schieten. Want doordat we dicht op elkaar samenwerken zijn de lijntjes tussen welzijn en zorg kort. Ik heb mijn achtergrond en netwerk. En dat geldt ook voor Juliette, zij heeft bijvoorbeeld een ggz-achtergrond wat goed in het team van pas komt. Juliette Thomas ligt nog een ander voordeel toe. Mensen komen soms niet met alleen een vraag voor hulp of ondersteuning. Er zit vaak zoveel meer aan vast. De ene keer is dat meer zorg, de andere keer spelen maatschappelijke problemen op de achtergrond. Dat overleggen wij dan met elkaar en zetten er de juiste ondersteuning op. Het wordt gewoon geregeld, of door Henny, of door mij. Dat is voor die klant ook overzichtelijk. Aan dit project nemen naast de Kruisvereniging Surplus en de gemeente Halderberge deel. Toppers van het servicepakket zijn de kapper, opticien en pedicure De Kruisvereniging stelt sinds jaar en dag een servicepakket samen voor haar leden, met kortingen die oplopen tot 25%. Onder andere opticiens, audiciens, kappers, pedicures, sportscholen en orthopedische winkels bieden de leden een korting op vertoon van de lidmaatschapskaart. Bijvoorbeeld op brillen, gehoorapparaten en tandprotheses. Er wordt elk jaar veel gebruik gemaakt van deze service van de Kruisvereniging. Het pakket wordt daarom ook regelmatig uitgebreid. Er zijn leden die speciaal lid worden van de Kruisvereniging vanwege deze kortingen en ook omdat het veel gemak oplevert. Voor bijvoorbeeld ouderen. Want sommige diensten komen gewoon aan huis. In 2012 maakten ruim 2500 mensen gebruik van het servicepakket. Toppers waren dat jaar weer de servicediensten kapper, opticien en pedicure. pedicure service Vooral dat ze thuis komt, vind ik fijn Mevrouw van de Eijnden: Een keer in de zes weken komt de pedicure bij me thuis. Vooral dat ze thuis komt, vind ik fijn. Ik ben 86, dan ga je niet meer zo makkelijk naar buiten. Heb ook geen vervoer daarvoor. Het is een heel fijne service, want als ze niet aan huis zou komen had ik waarschijnlijk geen pedicure gehad. Ik weet niet hoe ik dan bij haar had moeten komen. Ik ben al heel lang lid van de Kruisvereniging, vanaf toen we getrouwd waren, dat is 57 jaar geleden. De tijd gaat zo snel. podologie service Ik hoefde zelf niet te zoeken naar een telefoonnummer Mevrouw Zeeman: Een paar maanden geleden ben ik bij de podoloog in Lepelstraat geweest. Want ik moest steunzooltjes hebben. Ben 71 jaar, had wat last met lopen. Ik ben er wel zelf naar toe geweest. De service is goed bevallen, ook omdat je korting krijgt. Dat staat in dat krantje van jullie. Die bewaar ik altijd, dat is handig. Ik hoefde niet te zoeken naar een nummer van een podoloog, dat staat er gewoon in, met telefoonnummer en al. Dat is makkelijk hoor, je kunt gelijk bellen voor een afspraak. kleding en foundation service Ik ben 86, ik ga niet meer naar de C&A Mevrouw Van Loon; Ik ben 86, het lukt mij niet meer om naar de C&A te gaan, ik koop daarom mijn kleren nu via de kledingservice van de Kruisvereniging. Bij Beauty Mode, een hele aardige mevrouw is dat, die de tijd neemt voor je. Dan laat ik mijn pasje van de Kruisvereniging zien en dan krijg ik korting op kleding. Het is ook zo fijn dat je voor de winkel kunt uitstappen, mijn dochter brengt mij dan altijd. Ik heb genoeg keuze daar, maar ja, op mijn leeftijd heb je niet zo veel meer nodig. Ik was vroeger lid van t Kruis, toen even een tijd niet, maar een aantal jaren terug toch wel weer lid geworden vanwege al die kortingen die ik krijg. Maar mijn rollator heb ik helemaal zelf gekocht. Wat wilt u in het servicepakket? Het zou kunnen dat u heel graag een dienst zou willen afnemen van het servicepakket, maar dat die er niet is. Daarom roept de Kruisvereniging u op om uw wensen kenbaar te maken, dan kunnen wij bezien of we ze kunnen voldoen. U kunt uw verzoek en, of per post opsturen: Antwoordnummer 115, 4700 VB Roosendaal Reanimatie in Oudenbosch Kruisvereniging Oudenbosch organiseert in juni cursussen Reanimatie/AED. Deze worden geven in Fidei et Arti in Oudenbosch. Voor leden van de Kruisvereniging wordt deze cursus met korting aangeboden. Maar ook niet-leden kunnen zich opgeven. Meer informatie: Ron Polm, T (0165) Kruisvereniging op 55+beurs Kruisvereniging Dinteloord/De Heen staat op zaterdag 19 oktober op de 55+ beurs die gehouden wordt in Steenbergen, in ontmoetingscentrum t Cromwiel. Op de beurs informeren ondernemers en organisaties 55-plussers over alles op het gebied van leven, gezondheid en welzijn. De Kruisvereniging zal er ook zijn met een kraampje. Bezoekers kunnen er informatie krijgen over de vereniging en de wijkzuster. Ook is er de mogelijkheid om gezondheidstesten te doen, zoals bloeddrukmeting, longmeting en handknijpkracht. De beurs is van uur. Uitgave juni Oudenbosch zoekt bestuursleden Enkele leden van het bestuur van de kruisvereniging Oudenbosch willen stoppen met hun bestuurswerkzaamheden. De 1800 leden tellende plaatselijke kruisvereniging is dan ook op zoek naar nieuwe mensen die zich willen inzetten voor de vereniging die actief is op velerlei terrein. Zo is sinds kort de wijkzuster teruggekeerd. Zij werkt nauw samen met de gemeente, huisarts en diverse instellingen. Ook krijgen leden diverse kortingen op bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering, uitleen van hulpmiddelen en allerlei servicediensten. Dit gebeurt allemaal uit solidariteit die de Oudenbosche Kruisvereniging al ruim honderd jaar kenmerkt. Wie belangstelling heeft om zich in te zetten voor de kruisvereniging kan contact opnemen met mw. De Bont ( ) of met mw. Wildeman ( ). 5

6 Voet- en beenmeetdag Timmers Medizorg Informatieavond reuma Timmers Medizorg Wel eens last in de loop van de dag van opgezette benen en voeten of s nachts van onrustige benen? Die klachten kunnen te maken hebben met bloedvatproblemen in de benen. Leden van de Kruisvereniging die hier achter willen komen, kunnen op 24 juni gratis hun benen laten doormeten bij Timmers Medizorg in Roosendaal. De oorzaak van veel chronische voetklachten komt vaak voort uit standsafwijkingen van de voet. Om dit te laten onderzoeken kan er op die dag ook een gratis voetscan gemaakt worden. Wie denkt dat er meer aan de hand is, kan dan gelijk terecht bij registerpodoloog Jolande Tak. Door het maken van een echografie kan zij een beter beeld krijgen van wat er aan de hand zou kunnen zijn met de voeten. Wilt u gebruik maken van deze service? Maak dan snel een afspraak! TimmersMedizorg Kade 51 te Roosendaal T: (0165) Op donderdagavond 20 juni organiseert Timmers Medizorg in samenwerking met Floor Cartens Richard Mol van Ergotherapiepraktijk Mol een informatieavond over reuma.floor is zelf reumapatiënt en zij vertelt deze avond haar eigen verhaal. Wat zijn de gevolgen van reuma in het dagelijkse leven en hoe is zij gekomen waar ze nu is. In principe kan ik alles, maar wel op mijn manier. Floor verzorgt lezingen over de gevolgen van ziek zijn. Richard Mol zal vertellen hoe het gebruik van hulpmiddelen het dagelijkse leven kan vergemakkelijken. Want hele gewone dingen, zoals een jas aantrekken, koken of boodschappen doen kunnen ineens een probleem worden door een ziekte of een handicap. Ook is er deze avond gelegenheid om door de winkel te lopen en allerlei hulpmiddelen te bekijken. De medewerkers van Timmers Medizorg zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De avond start om uur en zal rond uur afgelopen zijn. Wilt u hierbij aanwezig zijn, meldt u zich dan aan via T: of Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Welke aanpassingen zijn dan in huis nodig? Ingrijpende verbouwingen, zoals het installeren van een traplift, zijn niet altijd meteen noodzakelijk, zegt Sven van de Ven, Operationeel Manager Welzorg Woning op Maat, soms is het al voldoende om een tweede leuning of een extra handgreep te bevestigen. kleine aanpassingen Vaak zijn kleine aanpassingen al genoeg. Denk aan beugels in douche en toilet, een antisliplaag op de badkamervloer en eventueel een opklapbaar douchezitje. Door drempels te verwijderen worden alle vertrekken in huis ineens een stuk toegankelijker. En vergeet vooral de vooren achterdeur niet, adviseert Van de Ven. Maatregelen die ouderen volgens hem in ieder geval zouden moeten nemen, zijn het plaatsen van rookmelders en het aanbrengen van buitenverlichting. domotica Hij wijst ook op de mogelijkheden van nieuwe woontechnologie (domotica). Handige elektronica die het leven aangenamer, veiliger en comfortabeler maakt. Wie gebruik maakt van een rollator of rolstoel geniet bijvoorbeeld meer bewegingsvrijheid als de deuren automatisch opengaan. Iedere woning kan op die manier slim gemaakt worden, aldus Van de Ven. Met één druk op de knop kunnen deuren en gordijnen geopend en gesloten worden. Alle huishoudelijke apparaten kunnen aan- en uitgezet worden met één Zelfstandig blijven wonen met Welzorg afstandsbediening. Wie meer wil weten over de mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen, kan terecht in de Welzorg Winkel in Roosendaal. De catalogus Woningaanpassingen is in de winkel op te halen of kan via gratis besteld worden. Wist u dat u als lid 15% korting* krijgt op al uw aankopen bij de Welzorg Winkel? Welzorg Winkel Roosendaal (naast Van Gorp Muziekwinkel) - Kade 69, 4703 GD Roosendaal - T (0165) Openingstijden: ma t/m vrij uur en za van uur Kijk ook eens in onze webwinkel Bestelt u via de webwinkel, vermeld dan de kortingscode KRUISVENSTER. * Korting is niet geldig in combinatie met andere acties. Wijkzuster blijft ook in Roosendaal Na de gemeente Moerdijk en Halderberge kiest nu ook Roosendaal voor de wijkzuster die werkt volgens het concept van de Kruisvereniging. Dat heeft het college van deze gemeente besloten. Voor de jaren 2013 en 2014 ontvangen gemeenten met Zichtbare Schakelprojecten rijksgelden om lopende projecten voor wijkverpleegkundigen voort te zetten. De Kruisvereniging voert in West-Brabant al enkele jaren het project De wijkzuster terug uit. De eerste pilots van het project zijn aangemerkt als een Zichtbare Schakelproject, een landelijk programma dat de integrale aanpak tussen wonen, preventie, welzijn en zorg wil verbeteren door meer wijkverpleegkundigen in de wijken actief te laten zijn. Dat programma liep af in december De gemeente Bergen op Zoom heeft nog geen besluit genomen over de Zichtbare-Schakel -gelden. Samen sterk na een hersenbloeding De vereniging Samen Sterk Halderberge steunt al ruim twintig jaar mensen die zelf een hersenbloeding of een herseninfarct hebben gehad of mensen die in hun naaste omgeving iemand hebben die er door is getroffen. De vereniging organiseert voor hen een tweewekelijks lotgenotencontact. Adrie Mensen van Samen Sterk Halderberge: We zijn er voor mensen die na hun revalidatie weer thuis komen. Hoe moeten ze nu verder? Hun lichaam functioneert soms niet goed meer, wat onzekerheid kan geven. Er is behoefte om er met lotgenoten over te praten. De middagen vallen uiteen in twee delen. Voor de pauze worden onder leiding van een fysiotherapeut verschillende oefeningen gedaan, bijvoorbeeld in het zelfstandig staan. Na de koffie is er ruimte voor spel, bijvoorbeeld concentratie-oefeningen, voorlichting of een praatje met elkaar. Dat verschilt per keer. De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag om de veertien dagen en beginnen om uur, in het steunpunt St.Louis (oude internaat), Aloysiushof 70 in Oudenbosch. Meer weten? Vereniging Samen Sterk Halderberge, T: (0165) Op vertoon van uw ledenpas ontvangt u 10% korting op alle DA & NEWCAR vitamines, voedingssupplementen en DA incontinentieverbanden. *m.u.v. lopende actie s Drogisterij Parfumerie Homeopathie, Van den Hout te Fijnaart deze actie is geldig t/m 31 december 2013 Vier maanden lang gratis rollators, krukken en looprekken Vanwege succes uitbreiding zwemuren Roosendaal Vier maanden lang kunt u krukken, looprekken en rollator GRATIS lenen ze worden kosteloos bij de leden aan huis bezorgd en ook weer opgehaald. Welzorg Winkel, Roosendaal, Kade 69 Welzorg Winkel, Breda, IABC 5176 Welzorg Winkel, Tilburg, Kraaivenstraat 345, Medicura Zorgwinkel, Roosendaal, Kade 51 Medicura Zorgwinkel, Bergen op Zoom, Antwerpsestraat 101 Voor meer informatie: , NEEM ALTIJD UW LIDMAATSCHAPS- EN VERZEKERINGSPASJE MEE. Met korting van de Kruisvereniging zwemmen in zwembad De Stok is een groot succes. De Roosendaalse kruisvereniging heeft wekelijks op donderdag van uur tot uur een exclusief zwemuur voor haar leden gereserveerd in het zwembad. Om en nabij 120 personen hebben zich aangemeld, sinds de start op 4 april. Vandaar dat er nu aansluitend een tweede uur gereserveerd is, op donderdag van tot uur. Er is inmiddels sprake van een wachtlijst. Voor 10,- per persoon per jaar kunnen de leden wekelijks een uur zwemmen. De leden moeten daarnaast éénmalig voor 5,75 een pasje aanschaffen. Het zwemuur is voor alle plaatselijke leden toegankelijk, alleen niet tijdens de schoolvakanties. Aanmelden kan momenteel alleen bij de Kruisvereniging. U komt op de wachtlijst te staan. Binnen de Regionale Kruisvereniging wordt nu gesproken over verdere verspreiding van de zwemacties over West-Brabant. 6 Uitgave juni

7 Mid d e n-br a b a n t Nieuw Bestuurslid De wijkzuster van de Kruisvereniging geeft je echt de zorg die jij wilt Chantal van Dongen-van Boven uit Tilburg is toegetreden tot het bestuur van de Kruisvereniging Midden-Brabant. De exverpleegster die nu op een alarmcentrale werkt (persoonlijke alarmering) en daardoor veel contacten heeft met thuiszorgorganisaties, is al een jaar gewoon lid, had even zitting in de stuurgroep van de kruisvereniging maar is nu dan bestuurslid. Waarom wil ze zich inzetten voor de vereniging? Deze kruisvereniging is natuurlijk een fantastisch initiatief. Omdat zij het echt voor elkaar krijgt om naar de vraag van de klant te luisteren en daar ook naar te handelen. Dat kan ook omdat de wijkzusters niet in dienst zijn van de kruisvereniging, maar onafhankelijk hun werk doen. Dat als je de hulp van de wijkzuster inroept, je dan toch zeker weet dat je echt de zorg kunt kiezen die jij wilt en ook van wie je die krijgt. Dat deze wijkzusters nu langzaamaan terugkeren in de wijken hier in Tilburg, daar wil ik me graag voor inzetten. Ook omdat de wijkzusters verder kijken dan alleen zorg, het gaat hen ook om de wijk, om het wonen en het welzijn. Ik hoop dat in de toekomst deze wijkzuster een prominente rol gaat spelen in de terugkeer van patiënten van ziekenhuis naar huis. Als geen ander kan zij inschatten wat zo iemand nodig heeft thuis, zij kent de huisarts, de wijk, heeft contact met de familie en weet welke voorzieningen er dicht in de buurt zijn en welke niet. Deze kruisvereniging is opgericht door mensen die de zorg echt anders willen, die willen dat de mensen die zorg krijgen die ze graag willen. Ook ik wil me vanuit die betrokkenheid inspannen voor de kruisvereniging. Wijkzusters Anita Wolfs, wijkzuster van Surplus in de wijk Oud-Noord in Tilburg Marij Koppens, wijkzuster van Surplus in de wijk Trouwlaan en Broekhoven in Tilburg Mirjam Veldhuizen, wijkzuster van Surplus in Oisterwijk. Corry Das, wijkzuster van Surplus in de wijk Stokhasselt in Tilburg Kruisvereniging Midden-Brabant De Kruisvereniging Midden-Brabant is een gemeenschap van actieve mensen die opkomt voor een goed, toegankelijk en betaalbaar stelsel van wonen, welzijn en zorg voor alle burgers van Midden-Brabant. Wij maken ons sterk voor een aanbod op de menselijke maat. De Kruisvereniging is onafhankelijk en zelfstandig, en geen zorgaanbieder. Iedereen kan lid worden: jong en oud, man en vrouw, autochtoon en allochtoon, met en zonder hulp- en zorgvraag. Iedereen kan meedoen en samen bepalen we de koers. OPROEP: ledenstuurgroep Welke leden van de Kruisvereniging Midden-Brabant hebben zin en tijd om zitting te nemen in de Ledenstuurgroep? Er wordt een keer per maand vergaderd (2 uur). De Ledenstuurgroep is een belangrijk orgaan binnen de Kruisvereniging Midden-Brabant. De stuurgroep vertegenwoordigt de leden van de kruisvereniging en bespreekt rechtstreeks met het bestuur het beleid van de kruisvereniging. Voor aanmelding en vragen kunt u terecht bij de secretaris van het bestuur dhr. Harry Merkies, T: Nicole Sharp, wijkzuster van Surplus in de wijk Jeruzalem in Tilburg Wilt u ook de wijkzuster? Word dan lid van de Kruisvereniging! Vier maanden lang gratis rollators, krukken en looprekken Met het lidmaatschap ondersteunt u de wijkzuster, daarnaast zijn er nog veel meer voordelen. Kortingen op medische hulpmiddelen in de zorgwinkels van Medicura en Welzorg en op cursussen en servicediensten. En in Midden-Brabant zijn uitleenpunten, zodat u dicht bij huis hulpmiddelen kunt huren. Voorlopig wor- den de uitleenartikelen die u nodig heeft thuisbezorgd. Hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen Kijk voor informatie over het lidmaatschap en de voordelen op de website Lid worden? Dat kan door aanmelding via de Kruisvereniging Midden- Brabant, Antwoordnummer 60240, 5000 VB Tilburg, T: , of via www. dekruisvereniging.nl Ook al worden ze in 2013 niet meer vergoed, krukken, rollators en looprekken blijven in 2013 vier maanden lang gratis voor leden van de Kruisvereniging. Vier maanden lang worden zij kosteloos bij de leden aan huis bezorgd en ook weer opgehaald. Welzorg Winkel Tilburg, Kraaivenstraat 34, T: (013) Ledenvoordeel Leden van de Kruisvereniging Midden- Brabant krijgen exclusief kortingen op medische hulpmiddelen en op cursussen en servicediensten. Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van de rustige duurloop voor mensen met een depressie of andere psychische klachten. Runningtherapie is een cursus van 12 weken. Ledenvoordeel: 10% korting op de cursus M-Alert: Veilig zelfstandig wonen met personenalarmering. Met één druk op knop staat u in contact met uw directe omgeving, die u snel hulp kan bieden. Ledenvoordeel: 2,50 korting op de maandkosten. Leden betalen 15,00 per maand. Plaatsingskosten éénmalig 35,00 en de administratiekosten zijn éénmalig 16,00. DIRVEN schoenen, meer dan 50 jaar specialist in modische, comfortabele schoenen. Ledenvoordeel: 10% korting Adres: Schouwburgring 51, Tilburg. Welzorg Tilburg is specialist in de uitleen, verhuur en verkoop van medische hulpmiddelen. Kraaivenstraat 345, openingstijden: uur. Ledenvoordeel: 15% korting op het kopen en huren van artikelen. Zorgverzekeraar VGZ Ledenvoordeel: 7% korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende verzekering. Puur Culinair: gerechten en maaltijden, sous-vide (luchtdicht gegaard in water) bereid. Daardoor minder zout, beter behoud van vitamines, mineralen en smaak. U kunt kiezen: koelverse maaltijden of los verpakte producten waarmee u zelf dagelijks uw menu kunt samenstellen. Ledenvoordeel: 5% korting Tamoil Met korting tanken bij Tamoil: neem contact op met de Kruisverenging: De leden kunnen ook gebruik maken van de kortingen van het servicepakket van onze zustervereniging de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Uitgave juni

8 Servicepakket De Kruisvereniging heeft voor haar leden een aantrekkelijk en uitgebreid servicepakket samengesteld, met kortingen die oplopen tot 25%. Het pakket wordt regelmatig uitgebreid. De nieuwe diensten verschijnen in het Kruisvenster. De korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen. Voor meer informatie: T: (0165) , of kijk op A Audicien Service Ledenvoordeel: bij aankoop van 3 pakjes hoortoestelbatterijen twee pakjes gratis. Gratis verzendservice voor batterijen. 10% korting op gehoorbescherming. All Ears, locaties: Mill Hillplein 11, Roosendaal, T: (0165) Antwerpsestraat 149, 4611 AE Bergen op Zoom T: (0164) Ledenvoordeel: - 10% korting bij aanschaf van een Sennheiser, voor het beter verstaan vanuw televisie en radio. - 10% korting bij aanschaf van een telefoon voor slechthorenden, keuze uit heel het assortiment. Schoonenberg Hoorcomfort, St. Josephstraat 6, Bergen op Zoom, T: (0164) Schoonenberg Hoorcomfort, Nieuwe Markt 46, Roosendaal, T: (0165) Schoonenberg Hoorcomfort, Bisschopmolenstraat 8, Etten Leur, T: Autoaanpassingen Service Ledenvoordeel: 12,5% korting op autoaanpassingen, indien technisch mogelijk. AutoPrinsland, Karel Doormanstraat 6, Dinteloord, T: (0167) Bewegen & Sport Service Ledenvoordeel: 10% korting op aankoop van een los kaartje voor het zwembad. Sportplaza Moerdijk, De Niervaert te Klundert, Het Volkerakkertje te Fijnaart, Het Buitendiep te Willemstad, De Bosselaar te Zevenbergen. T: (0168) Ledenvoordeel: gratis dagpas t.w.v. 16,- op afspraak, 10% korting op inschrijfgeld. Health city, Bastionweg 30, Bergen op Zoom, T: (0164) Health city, t Zand 3, Roosendaal, T: (0165) Ledenvoordeel: geen inschrijfkosten. Fitcentrum Dinteloord, Van Heemskerckstraat 13, Dinteloord, T: Ledenvoordeel: 1e maand gratis sporten bij het afsluiten van een abonnement. Medisport, Voorsteven 32, Etten Leur, T: (076) H Haarprothese Service Ledenvoordeel: 5% korting op afname van 1 haarwerk. 10% korting op afname van 2 haarwerken. Haarzorg Brabant, Luciadonk 59 te Roosendaal, T: e Handsboeken Service Ledenvoordeel: 20% korting op 2e handsboeken. Boekenwurm, Molenstraat 85 te Roosendaal. K Kapper Service Prijsverhoging per Ledenvoordeel: over totaal van 10 behandelingen 10% korting. Werkgebied gemeente Roosendaal Jullienne Logghe, T: Esther van Herwijnen, T: Conny Luijks, T: Werkgebied gemeente Halderberge Verena Veeke, T: Werkgebied gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen Marjo, T: Werkgebied gemeente Bergen op Zoom Marian Lakeman, T: Werkgebied Rucphen Esther van Herwijnen, T: Verena Veeke, T: Kleding & Foundation Service Ledenvoordeel: 10% korting op de aangeschafte damesmode en foundation. Beauty Mode, Kalsdonksestraat 176, Roosendaal, T: (0165) Klussen Service Ledenvoordeel: geen voorrijkosten. Fixet Klusmarkt, Westvoorstraat 10, Dinteloord, T: (0167) Fixet St. Maarten, Nijverheidsweg 4, Sint Maartensdijk, T:( Fixet Halsteren,Vang 4-6, Halsteren. M NIEUW Mindfulness training Service Ledenvoordeel: 10% korting op een Mindfulness training. Marianne Knops, T: (0165) O Opticien Service Ledenvoordeel: 10% korting op een complete bril (montuur + glazen). Indien nodig komt de leverancier bij u thuis, na telefonisch overleg. Optiek van Meer, Poppestraat 2a in St. Willebrord, T: (0165) Ledenvoordeel: 10% korting op een complete bril (montuur + glazen). Indien nodig komt de leverancier bij u thuis, na telefonisch overleg. Brabant Optiek, Raadhuisstraat 5 in Hoogerheide, T: (0164) Ledenvoordeel: 10% korting op het volledige assortiment. Gratis haal en brengservice, na telefonisch overleg. Van der Ham Optiek, Nieuwe Markt 42 te Roosendaal, T: (0165) Van der Ham Optiek, Stationsstraat 10 te Bergen op Zoom, T: (0164) Ledenvoordeel: leden krijgen 10% korting op alle aangeschafte brillen & lenzen. Mol Brillen, Markt 17/21 in Oudenbosch, T: (0165) Ledenvoordeel: Gratis montuur uit de basiscollectie of 10% korting op design montuur bij aankoop van krasvaste super ontspiegelde glazen. Van der Ham brillen, Noord Haven 64 te Zevenbergen, T: (0168) Orthopedie Service Ledenvoordeel: Leden krijgen 15,- korting op comfort schoenen & 10,- korting op inlegvoorzieningen. Wellness Comfort Shoes by Van der Linden, Raadhuisstraat 57, Roosendaal, T: (0165) Ledenvoordeel: 10% korting op comfortschoenen bedoeld voor inleg steunzolen. Taalman Schoenservice, Wassenaarstraat 19, Bergen op Zoom, T: (0164) P Pedicure Service Ledenvoordeel: 50% korting op de 10e behandeling. Als het niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Lid van Provoet. (A= ambulant) Werkgebied gemeente Bergen op Zoom: De salon pedicure, Halsteren, tel: H. Siderius, Bergen op Zoom, T: (0164) , (A)Debbie s Pedicure, Halsteren, tel: (A)Marlies Jansen, Hoogerheide, tel: (0164) Werkgebied gemeente Woensdrecht: (A) Voeten & Meer, Ossendrecht, T: Jolanda Hoeks, T: (0164) Voetverzorging Debby Foorthuis, diabetische en reumatische voet, Hoogerheide. T: Voeture Voetverzorging, T: ,Hoogerheide Werkgebied gemeente Roosendaal: Elly Brans, Roosendaal, T:(0165) , Medisch Pedicure Ryanne, Roosendaal, T(0165) , Marja de Vogel, Roosendaal T: (0165) (A) Angelique Reijnders, Roosendaal, T: (0165) (A) Medisch Pedicure Margot van Paasschen, Roosendaal, T: (0165) Werkgebied gemeente Moerdijk: Jolanda Santbergen, Zevenbergen, T: (0168) Trudi Kannekens, Fijnaart, T: Rian van Laarhoven, Fijnaart, T: (0168) (A) Hennie Visser Voetverzorging, Diabetische & Reumatische aantekening Standdaarbuiten, T: (A) Monique s Voetenexpress, Boschenhoofd, T: ( Werkgebied gemeente Rucphen: Trinette Besemer, Sprundel, T: (0165) t Voetenhuys, Roosendaal, T: , (0165) (A) Monique s Voetenexpress, Boschenhoofd, T: ( Werkgebied gemeente Halderberge: Joyce Lazeroms, Bosschenhoofd, T: (0165) , Trudi Kannekens, Fijnaart, T: Monique s Voetenexpress, Bosschenhoofd, T: (A) Hennie Visser Voetverzorging, Diabetische & Reumatische aantekening Standdaarbuiten, T: Ledenvoordeel: 1,50 korting op elke behandeling. (alleen bij Instituut Joëlle). (A) Instituut Joëlle, Oudenbosch, T: Werkgebied Steenbergen: (A) Medisch Pedicure Christa Jansen, Steenbergen, T: (A) P. Geertse, Steenbergen, T: Podologie service (fysiotherapeutisch benaderd): Ledenvoordeel: 25% korting op loopopname d.m.v. film met inclusief beoordeling en advies bij problemen tijdens ADL en sport. t Patronaat, Slotweg 10, Lepelstraat, T: (0164) S Scootmobielen Service: Ledenvoordeel: 15% korting op aanschaf van een scootmobiel. AutoPrinsland, Karel Doormanstraat 6, Dinteloord,T: (0167) Sportmassage Service (ook voor niet sporters): Ledenvoordeel: 50% korting op de zes de behandeling. Bel voor een afspraak. Gemeente Roosendaal: MassagePraktijk Roosendaal (massagetherapeut), T: (0165) Gemeente Steenbergen: Annemiek Zwiep, T: T Tandprothetische Service: Ledenvoordeel: Bij afname van een volledige onder- en/of bovenprothese ontvangt u als kruislid 25 euro korting op de eigen bijdrage. Klaassen mondzorg totaal, Stationplein 11, Bergen op Zoom, T: (0164) Therapeutische & elastische kousen Service: Ledenvoordeel: Bij aanschaf van accessoires, zoals handschoenen, huidcrème en aantrekhulpen, krijgt u 15% ledenkorting! TimmersMedizorg, Kade 51 in Roosendaal, T: (0165) V Voetreflexzone therapie service: Ledenvoordeel: 10% korting op een voetreflex therapie behandeling. Gemeente Moerdijk: J. Krijnen-van Geel, Standdaarbuiten, T: Gemeente Tholen: Yvonne Vijverberg, St.Philipsland, T: Gemeente Woensdrecht: Lia van Gastel, praktijk in Putte, T: (0032) , mob. (0031) Gemeente Roosendaal: MassagePraktijk Roosendaal (massagetherapeut), T: (0165) J. van den Berg, T: (0165) Gemeente Bergen op Zoom: Ria Hermans, T: (0164) Gemeente Steenbergen: Conny van der Ree, T: Z Zwem service: Ledenvoordeel: De kruisleden betalen geen inschrijfgeld. Zwembad De Stok, De Stok 1 te Roosendaal, T: (0165) Ledenvoordeel: 10% korting op aankoop van een los kaartje voor het zwembad. Sportplaza Moerdijk, De Niervaert te Klundert, Het Volkerakkertje te Fijnaart, Het Buitendiep te Willemstad, De Bosselaar te Zevenbergen. T: (0168) Uitgave juni

Wijkzuster krijgt landelijke prijs: de ZonMw Parel

Wijkzuster krijgt landelijke prijs: de ZonMw Parel Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant SPECIAAL VOOR U: Inhoud GRATIS PASHOUDER September 2012 Jaargang 14, nr. 3 Oplage: 40.000 exemplaren Pagina 2 Welzorg opent zorgwinkel in Roosendaal

Nadere informatie

Gezamenlijk optrekken met de wijkzusters

Gezamenlijk optrekken met de wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2012 Jaargang 14, nr. 2 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Thuiszorg DAT en tantelouise-vivensis gaan op voor hetkruiswerk Keurmerk Nieuwe

Nadere informatie

Thuiszorg Stip op één na beste van het land

Thuiszorg Stip op één na beste van het land Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2011 Jaargang 13, nr. 2 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Kun jij dat doen, Els? Pagina 3 Ik kan niet meer zonder de wijkzuster Die

Nadere informatie

Ook wijkzuster van tantelouise-vivensis

Ook wijkzuster van tantelouise-vivensis Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Begin 2012 begint hun eerste wijkzuster December 2011 Jaargang 13, nr. 4 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Eerste zorgaanbieder beoordeeld

Nadere informatie

Surplus krijgt keurmerk voor zorg van de wijkzuster

Surplus krijgt keurmerk voor zorg van de wijkzuster Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Maart 2012 Jaargang 14, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Kruisvereniging Zevenbergen zoekt nieuwe bestuursleden De wijkzuster en de

Nadere informatie

Wijkzuster staat in de startblokken

Wijkzuster staat in de startblokken Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant September 2009 Jaargang 11, nr. 3 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 De kruisvereniging in 2008: geen woorden maar daden Terugkeer wijkzuster

Nadere informatie

Zorgverzekeraars bieden leden Kruisvereniging minstens 60 euro korting

Zorgverzekeraars bieden leden Kruisvereniging minstens 60 euro korting Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant December 2006 Oplage: 130.000 exemplaren Inhoud Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Pagina 5: Consultatiebureau voor een gezonde oude dag Een winkel vol

Nadere informatie

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Februari 2011 Jaargang 13, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Expertmeeting voor rol nieuwe wijkzuste Wijkzusters vergroten elkaars

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

Jaarverslag. Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15

Jaarverslag. Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15 2007 Jaarverslag Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15 Inleiding 1 De Kruisvereniging: een gewaardeerde marktspeler Op de bres voor

Nadere informatie

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL! 2 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Inhoud Voorwoord Vrienden van Zorgbelang Fryslân Interview Jannie Soepboer Het belang van: de jeugdzorg Interview

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit Nummer 4 september 2014 AanZet Wmo een feit En verder Meer aandacht voor bewoners aangepaste woningen Nieuwe wetten maken scholing adviseurs noodzakelijk Jonge talenten geven EK zwemmen extra kleur In

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids Voor steun in de rug bij de zorg voor uw naaste Mantelzorg, vanzelfsprekend? Naast professionele, beroepsmatige zorg kennen we in Nederland ook het begrip Mantelzorg.

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

PrivaZorg. magazine. Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis. Hoe vind je de weg in zorgland? Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan

PrivaZorg. magazine. Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis. Hoe vind je de weg in zorgland? Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan Jaargang 2 2005 nummer 3 PrivaZorg magazine Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis Hoe vind je de weg in zorgland? Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan Vacuümtherapie voor wondgenezing

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie