Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer. Wie zijn wij?"

Transcriptie

1 Dienstenwijzer Met dit dienstverleningsdocument maak ik u wegwijs bij P.J. Bontje Assurantiën. U vindt hieronder algemene informatie over mijn bedrijf, mijn dienstverlening, de beloning die ik ontvang voor de dienstverlening, de klachtenregeling etc. Geachte relatie, U overweegt te kiezen voor Pieter Bontje als intermediair voor uw verzekeringszaken of u hebt die keuze wellicht al gemaakt. Daarom wordt deze dienstenwijzer u aangeboden, opdat u weet wat u kunt verwachten en er duidelijkheid is over onze afspraken. P.J. Bontje Assurantiën is een onafhankelijk advieskantoor op het gebied van zowel particuliere als bedrijfsmatige schade- en levensverzekeringen, spaar- en beleggingsproducten. In associatie met collega s André Dorrestein van Dorrestein Hypotheken & Verzekeringen en Wilfried Beens van Global Art Insurance BV treed ik ook naar buiten onder onze gezamenlijke naam Dorrestein, Beens & Bontje Verzekeringen. André is gespecialiseerd in hypotheken. Wilfried in het verzekeren van kunst en kostbaarheden. Het vertrouwen, dat u in mij stelt, is voor mij het allerbelangrijkste en ik zal er alles aan doen om dat vertrouwen niet te beschamen. Daarom streef ik ook naar helderheid in de afspraken. Mijn werkwijze wordt gekenmerkt door een sterk persoonlijke benadering en de wens om een langdurige adviesrelatie op te bouwen uitgaande van wederzijds respect, eerlijkheid en betrokkenheid. Wie zijn wij? P.J. Bontje Assurantiën Noltheniusstraat SE Utrecht tel. : (030) fax : (084) gsm : of internet : en Dorrestein Hypotheken & Verzekeringen Lindelaan CN Loosdrecht tel. : (035) fax : (084) gsm : Internet : en Global Art Insurance BV Prinsenkade VB Breda tel. : (076) fax : (076) gsm : Internet : DIENSTENWIJZER Deze versie is van pag.1

2 Bereikbaarheid en openingstijden Natuurlijk kunt u ons op kantoor bezoeken. Wij maken hiervoor graag een afspraak. Op werkdagen zijn de openingstijden in principe van 9.00 uur tot uur en van uur tot uur. Buiten kantooruren uitsluitend op afspraak. In geval van nood kunt u het beste proberen om contact op te nemen via onze mobiele telefoonnummers. Wanneer er niet direct wordt opgenomen, kunt u een boodschap inspreken en wij bellen dan zo snel mogelijk terug. Een wordt in het algemeen ook snel beantwoord. U kunt bij ons terecht voor: Schadeverzekeringen Levensverzekeringen Hypotheken Fiscaal banksparen, zoals de spaarrekening eigen woning en de lijfrentespaarrekening Voor alle zaken betreffende hypotheken kunt u het beste gaan naar: Onafhankelijk advies Onafhankelijkheid staat centraal bij ons. Wij werken samen met de belangrijkste banken en verzekeraars. Daardoor vindt u bij ons altijd aantrekkelijke tarieven en goede voorwaarden. Prijsvechters laten wij rustig uitgroeien tot serieuze gesprekspartners vòòr wij u het advies geven met hen in zee te gaan. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn altijd het uitgangspunt bij onze advisering. Aan de hand daarvan gaan wij op zoek naar de verzekeringen of de hypotheek, die daar het beste bij passen. U ontvangt meerdere berekeningen alvorens wij de definitieve offerte gaan aanvragen. U kiest dus uiteindelijk zelf de verzekeraar of bank! Alleen zo kunnen wij 100% onafhankelijkheid garanderen. Bonusprovisies op basis van omzet zijn inmiddels verboden en wij zijn daar blij mee! Onze dienstverlening, wat mag u van ons verwachten? Elke relatie is uniek. Daarom hebben wij een onderverdeling gemaakt in onze dienstverlening, zodat een ieder zelf kan bepalen welke vorm het beste past. 1. inventarisatie van het risico en éénmalig advies Samen met u stellen wij vast wat uw wensen en mogelijkheden zijn en wij gaan na of een bepaald risico verzekerbaar is en welk product daarbij het beste aansluit. Indien u wilt, dat het hierbij blijft, is het mogelijk hiervoor een tarief af te spreken. U regelt dan zelf de rest. 2. inventarisatie van de risico s en advisering over de gehele linie Samen met u analyseren wij uw huidige verzekeringen, bekijken de risico s in hun onderlinge samenhang en zoeken naar oplossingen. Wij baseren ons advies op onze kennis van de producten van de instellingen waarmee wij samenwerken. Wij zijn vrij in onze advisering en hebben geen verplichtingen om specifieke producten aan te bieden. Wij kijken naar de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit en pretenderen dus ook niet de goedkoopste te zijn. Wij zorgen ervoor, dat de verzekeringen op elkaar aansluiten en dat overlappingen zo veel mogelijk voorkomen worden. 3. bemiddeling bij het tot stand brengen van de overeenkomst Na fase 2 van de dienstverlening gaan wij op basis van de gekozen offerte desgewenst de verzekering aanvragen, soms zal dit (geheel) digitaal gebeuren en vragen wij u achteraf om een handtekening onder de overeenkomst en soms gaat dit aan de hand van een papieren aanvraag, die wij bij de juiste afdeling in behandeling geven. Wij bewaken de voortgang van DIENSTENWIJZER Deze versie is van pag.2

3 de behandeling, zorgen voor rappellering wanneer het proces te traag verloopt en controleren de afhandeling door de verzekeraar, zowel de polisgegevens als de facturering. 4. beheer en nazorg Wij begeleiden u na aanschaf van het financiële product. Wij houden een digitale administratie bij van de polissen, die u via onze bemiddeling hebt lopen en van de correspondentie, die daarover wordt gevoerd. Indien u vragen hebt over uw polissen, kunt u contact met ons opnemen. Wijzigingen worden door ons ingevoerd in de administratie en doorgegeven aan de verzekeraars en wij controleren en bewaken de verwerking daarvan. Toezending van een polisoverzicht hoort bij de standaard nazorg. Wij streven ernaar de correspondentie zo veel mogelijk via te doen om zo weinig mogelijk papier te gebruiken. 5. schadebehandeling Een belangrijk onderdeel van beheer en nazorg is de schadebehandeling. Als u onverhoopt wordt geconfronteerd met een schade en u wenst een beroep te doen op uw verzekering, dan verzorgen wij voor u de voorbereiding van het schadeformulier, regelen de contacten met experts en schadebehandelaars en zullen er alles aan doen om te zorgen, dat uw claim conform de polisvoorwaarden en zo geruisloos mogelijk wordt afgewikkeld. Wat verwachten wij van u? U mag aan onze dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een paar dingen van u. Volledige en correcte informatieverstrekking Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij de keuze van een geschikt financieel product, moeten wij op de hoogte zijn van uw persoonlijke en financiële situatie. Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, zoals geboorte, samenwoning, huwelijk, echtscheiding, overlijden en verhuizing. Ook veranderingen in uw financiële situatie, zoals uw inkomens- of arbeidssituatie kunnen voor ons van groot belang zijn. Wij vragen u ook om de gegevens in de correspondentie die u van ons ontvangt op juistheid te controleren. Een administratieve fout of misverstand moet vanzelfsprekend zo snel mogelijk gecorrigeerd worden. Totaalbeeld Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het van belang, dat wij op de hoogte zijn van al uw financiële producten. U heeft mogelijk bepaalde financiële producten elders afgesloten. Deze producten kunnen echter ook in onze advisering van belang zijn. Zo vragen wij u uw medewerking te verlenen aan het verkrijgen van een totaalbeeld van uw situatie op ons vakgebied. Betalingen Wij hebben ervoor gekozen om geen premies zelf te incasseren. De facturering van premies vindt dus in principe plaats door de betreffende financiële instelling. Deze vorm van premiebetaling wordt ook wel maatschappij-incasso genoemd. Onze beloning Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfsmatige kosten. Denkt u hierbij aan salarissen, opleidingen, nascholing en vakliteratuur, kosten van vergunningen, kosten voor vervoer en automatisering etc. Het aanvragen van een vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten om te mogen optreden als intermediair in verzekeringen kostte bijvoorbeeld in ,-. Afhankelijk van de diensten en/of producten, die u afneemt kennen wij twee beloningsvormen: Declaratie van een vast tarief of op urenbasis Provisie Als u via ons een verzekering of hypotheek afsluit, dan ontvangen wij doorgaans van de desbetreffende financiële instelling daarvoor een bemiddelingsvergoeding. Wij nemen de bank of verzekeraar immers veel werk uit handen. Omdat wij onze vergoeding dus van de aanbieders DIENSTENWIJZER Deze versie is van pag.3

4 ontvangen, hoeven wij onze klanten meestal dus geen aanvullende kosten in rekening te brengen. Ook niet als u ons later nog eens om advies vraagt of gebruik maakt van onze hulp bij een schadebehandeling. De hoogte van provisies verschilt enorm. Van de jaarlijkse premie voor een aansprakelijkheidsverzekering van een gezin (ca. 45,-) ontvangt het intermediair bijvoorbeeld tot maximaal 27,5 % provisie. Van de premie voor de basiszorgverzekering van ca. 100,- per maand ontvangt het intermediair slechts 2% provisie, terwijl dit percentage over de aanvullende zorgverzekering en de aanvullende tandartsdekking weer 10 bedraagt. Op deze manier is het inkomen van het intermediair opgebouwd uit verschillende kleine en grote componenten, die er bij elkaar voor zorgen, dat een gepaste service verleend kan worden en de relatie ondersteund kan worden bij een schadebehandeling. U kunt er globaal vanuit gaan, dat over een gemiddeld pakket aan particuliere verzekeringen tussen de tien en twintig procent van de premie die u jaarlijks betaalt aan ons wordt doorbetaald door de verzekeraar. Door de jaarlijkse provisiebetalingen worden pieken in de kosten van advisering en schadebehandeling als het goed is voldoende gecompenseerd. De provisie is dus deels een vergoeding van de verzekeraar voor het werk, dat wij ze uit handen nemen en deels een vergoeding van de relatie voor het advies, het beheer en de ondersteuning bij een eventuele schadebehandeling. Inmiddels is een beweging aan het ontstaan, die streeft naar rechtstreekse beloning van het intermediair door de relatie, of in de vorm van een abonnement of in de vorm van een declaratie op uurbasis. Dit wordt in de wandelgangen ook wel customer agreed remuneration genoemd (CAR). Sommige intermediairs voeren een servicebijdrage in naast de provisies die zij ontvangen van de verzekeraars. Vooralsnog willen wij werken op provisiebasis om zo de toegang tot laagdrempelig contact en advies mogelijk te blijven maken. Van eventuele veranderingen houden wij u op de hoogte. Aansprakelijkheid P.J. Bontje Assurantiën is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de BAVAM onder nummer Dit geeft u extra zekerheid. Iedere aansprakelijkheid van P.J. Bontje Assurantiën is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking geeft. Als u een klacht hebt Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit ons te laten weten. Wij doen dan ons best om u weer tevreden te stellen en willen daartoe graag in staat gesteld worden. Vind u dat wij niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u contact opnemen met de volgende onafhankelijke klachteninstantie: KiFiD Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG DEN HAAG Telefoon: (0900) Website: Wij zijn bij de Stichting KiFiD ingeschreven onder nummer Toezicht De adviezen van P.J. Bontje Assurantiën vallen onder de Wet Financiële Dienstverlening. Daarom staan wij onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Onze vergunning bij de AFM is geregistreerd onder nummer DIENSTENWIJZER Deze versie is van pag.4

5 Lidmaatschappen en registraties Wij zijn ingeschreven bij: Kamer van Koophandel voor Midden Nederland onder nummer Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer Zie ook Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer Stichting Financiële Dienstverlening onder nummer Zie ook Tot slot Wij behartigen de belangen van onze relaties op het brede terrein van financiële diensten, maar onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst. DIENSTENWIJZER Deze versie is van pag.5

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij Van der Poll Financiële Diensten. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Versie 2013/1

Dienstenwijzer. Versie 2013/1 Versie 2013/1 Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit Dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij FinSafe. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit (dvd) maken wij u wegwijs bij [Naam kantoor]. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3 Bereikbaarheid en openingstijden 3 Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3 Dienstverlening 4 Hoe komen wij tot een advies? 4 Kosten van advies en bemiddeling

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit maken wij u wegwijs bij Van Eyk Hypotheken. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen Met dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument (dvd) laten wij u kennis maken met de werkzaamheden van ons kantoor. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70.

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70. Dienstverleningsdocument Hypotheek & Vermogen Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Hypotheek & Vermogen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Dienstenwijzer SH Assurantie

Dienstenwijzer SH Assurantie Dienstenwijzer SH Assurantie De verzekeringsbedrijfstak en de overheid hechten waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Om u een indruk te geven van onze werkwijze hebben wij deze

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA Ardea Montis Dienstverleningsdocument biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Ardea Montis. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze dienstverlening en inzicht te geven in onze

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor consumenten

Dienstverleningsdocument voor consumenten Dienstverleningsdocument voor consumenten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing.

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over Assurantiekantoor van Duijn vindt u in dit document uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstenwijzer NOVÈS B.V. Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Dienstenwijzer NOVÈS B.V. Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten Dienstenwijzer NOVÈS B.V. Wegwijs bij NOVÈS Als financieel adviseur willen wij graag helder zijn in onze dienstverlening. Wij hebben daarom deze Dienstenwijzer voor u opgesteld. Naast algemene informatie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit Dienstverleningsdocument vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hoeksche Advies

Dienstenwijzer Hoeksche Advies Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Hoeksche Advies Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Hoeksche Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie