flantinfo RENTE DGA IS GEEN RESULTAAT In dit nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "flantinfo RENTE DGA IS GEEN RESULTAAT In dit nummer:"

Transcriptie

1 flantinfo Flantinfo is het driemaandelijks informatiebulletin van flantua-verheij 23e jaargang, nr. 1 - Maart 2011 RENTE DGA IS GEEN RESULTAAT Precies een jaar geleden schreven wij een artikel over een handigheidje met rente. Het ging over een transactie tussen een directeur/groot-aandeelhouder en zijn BV. Aanleiding was een opmerkelijk arrest van Hof Den Haag. Het hof koos destijds de kant van de inspecteur. Onlangs is duidelijk geworden hoe de Hoge Raad over deze kwestie denkt. De BV had in 2003 een groot overschot aan liquide middelen. De dga zag daar wel een voordeeltje in. Hij sloot een rekening-courantovereenkomst met zijn BV en leende bijna acht ton van de BV tegen een rente van ongeveer 2,5% per jaar. Die rente was afgeleid van de rente die de BV zou krijgen als zij het geld op een maanddeposito of een zakelijke rendementsrekening bij de bank zou zetten. De BV rekent deze rente tot haar resultaat. De dga zette het geleende bedrag vervolgens op een internetspaarrekening en kreeg daarop een hogere rente dan hij moest betalen aan de BV: 3,6%. Standpunten De inspecteur was van mening dat het voordeel dat de dga met deze transactie behaalt, moet worden belast in box 1 (progressief tarief, maximaal 52%). Volgens hem moest het worden gekwalificeerd als belastbaar inkomen uit werk en woning. Primair stelt de inspecteur dat sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden en subsidiair dat sprake is van loon uit dienstbetrekking. De dga rekende zowel zijn schuld aan de BV als zijn banksaldo tot zijn vermogen in box 3. De schuld en de vordering waren beide en vielen dus tegen elkaar weg. Wat resteerde was een rentevoordeel van 1,1% ofwel per jaar. Over de rente als zodanig wordt in box 3 geen belasting geheven. De berekening van de box-3-belasting geschiedt niet op basis van (rente-)inkomsten, maar op basis van het vermogen (waaronder de banksaldi). Zakelijk handelen Ingeval de BV willens en wetens een voordeel laat schieten en haar dga bevoordeelt, begeeft men zich in de risicosfeer. Wellicht is dan sprake van een belaste winstuitdeling door de BV aan de dga. Arrest Hof Den Haag Het hof is van oordeel dat het inlenen en het in samenhang daarmee vervolgens weer uitlenen van gelden door de dga, werkzaamheden in het economische verkeer zijn. De dga beoogde daarmee voordeel en dat voordeel kon redelijkerwijs worden verwacht. De volledige zeggenschap van de dga in de BV stelde de dga in staat het privé voordeel te behalen. In essentie was het niet de vennootschap die haar dga als zodanig heeft willen bevoordelen, maar was het de dga die door middel van rentearbitrage voordeel heeft beoogd en behaald, gebruik makend van zijn 100% zeggenschap. Arrest Hoge Raad De Hoge Raad verwerpt het standpunt van het hof resoluut. Van resultaat uit overige werkzaamheden is geen sprake. Het uitzetten van geld op een internetspaarrekening is normaal, actief vermogensbeheer. Niet meer dan dat. Het maakt niet uit of de dga het geld op die spaarrekeningen heeft ingeleend bij derden of bij een vennootschap waarover hij als dga de zeggenschap heeft. (Vervolg op pagina 2) In dit nummer: Rente dga is geen resultaat OB renovatie woningen Omzetbelasting op paarden Zo oordeelt de rechter... WOZ-waarde gemiddeld Verliesverdamping Vakantie en ziekte Zwartspaarders op de korrel Gebruikelijk loon

2 colofon 23e jaargang nummer 1 maart 2011 Redactie: mr. drs. C. de Wit De flantinfo wordt eveneens gepubliceerd op internet onder U vindt de flantinfo daar als pdf-bestand. De flantinfo wordt steeds met grote zorgvuldigheid samengesteld. Onze organisatie en haar leden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in de flantinfo opgenomen informatie. Kantoren van flantua-verheij: Culemborg Belle van Zuylenlaan JX Culemborg tel fax Nieuwegein Postbus AJ Nieuwegein tel fax Kortestede 57 Utrecht Postbus RA Utrecht tel fax Livingstonelaan 752 Woerden/Kamerik De Kapberg DC Kamerik tel fax RENTE DGA IS GEEN RESULTAAT (Vervolg van pagina 1) Kennis van rentetarieven op spaarrekeningen en de verschillen daartussen voor BV s en natuurlijke personen kan niet worden aangemerkt als een bijzondere vorm van kennis in de zin van de wettelijke bepalingen van resultaat uit overige werkzaamheid. Dus ook eventuele bijzondere kennis van de dga kan niet worden aangevoerd als argument om van een werkzaamheid te spreken. Commentaar Gelukkig een arrest dat het vertrouwen in de rechtspraak volledig herstelt, na de opzienbarende overwegingen van het hof. Het is geen probleem als de dga zijn zeggenschap over de BV gebruikt om privé voordeel te behalen. Zolang de BV maar zakelijk handelt en dus geen voordeel laat schieten. Bovendien moet de dga natuurlijk binnen de grenzen van normaal, actief vermogensbeheer blijven. Overschrijdt hij die grenzen, dan valt het rentevoordeel alsnog in box 1.Het risico zit dus niet in de verbondenheid tussen de dga en zijn BV, maar in de toets aan hetgeen normaal, actief vermogensbeheer is. Gebruik maken van de wetenschap dat een natuurlijk persoon een hogere rente kan ontvangen op spaartegoeden dan een BV is in dit kader niet fataal. n OB RENOVATIE WONINGEN Eerder schreven we over de tijdelijke maatregel om de bouwsector uit de economische crisis te helpen. Over het effect van de regeling kan worden gediscussieerd. Het ziet ernaar uit dat niet de aannemers, maar de klussenbedrijven van de regeling profiteren. Andere kritiek die op de regeling werd geleverd was dat er nogal wat onduidelijkheden zijn. Met deze nieuwe forfaitaire regeling wordt een deel van die onduidelijkheden weggenomen. Arbeid De regeling geeft een praktische handreiking, omdat niet altijd duidelijk is welk deel van de kosten van renovatie betrekking heeft op de arbeid en welk deel op het materiaal. Het belang van die verdeling is dat over arbeid het verlaagde tarief van 6% omzetbelasting mag worden gerekend. Over het materiaal moet 19% BTW in rekening worden gebracht. Voor tal van werkzaamheden bevat de regeling nu een concreet percentage. Forfait Let wel, het gaat om een forfaitaire regeling. U kunt er derhalve een beroep op doen, maar u bent niet verplicht om de regeling te volgen. Als u van mening bent dat de feiten in uw geval anders, voor u voordeliger zijn, dan kunt u zich natuurlijk baseren op die feiten. U zult wel aannemelijk moeten maken dat de arbeid een groter deel van de totale kosten uitmaakt dan volgens het forfait.

3 Uitgangspunt In de regeling is een forfaitaire verdeling opgenomen van de vergoeding in materialen en arbeid bij renovatie en herstel van particuliere woningen, ouder dan twee jaar na ingebruikneming, waarvoor een tijdelijk verlaagd btw-tarief geldt. Deze forfaitaire verdeling kan worden gehanteerd bij het offreren van renovatiewerkzaamheden aan woningen, ouder dan twee jaar na ingebruikname. Deze forfaitaire verdeling kan ook worden gehanteerd als in de offerte geen verdeling arbeid en materialen is gemaakt en bij de facturering voor het geheel van de renovatiewerkzaamheid één prijs wordt berekend. De verdeling voor de volgende werkzaamheden is gebaseerd op generieke marktwaarden van de arbeidscomponenten bij renovatie en herstel van woningen volgens het prijspeil van 1 oktober % arbeid Gevel en dak: vervangen balustraden van galerijen en balkons, beglazing (vervangen glas) Installaties: vervangen en aanbrengen cvinstallaties (incl. verwijderen geisers, aanpassen bestaande gasaansluiting, nieuwe radiatoren, plaatsen thermosstatische kraan en voetventiel, nieuw leidingwerk radiatoren), van individueel naar warmte door derden bij meergezinswoningen (incl. regelaar t.b.v. stadsverwarming, kamerthermostaat aan/uit, aansluiten thermostaat, demontage en afvoeren oude cv-ketel met toebehoren, standaard VR ketel, demontage en afvoeren keukengeiser, standaard keukengeiser, warm- en koudwaterleiding, isolatie thermaflex, appendages en hulpmaterialen en muurmengkraan), aanbrengen rookmelders, het plaatsen en afvoeren van zonneboilers 30% arbeid Gevel en dak: vervangen draaiende delen van buitendeuren, vervangen hang- en sluitwerk ramen (buitenzijde) en buitendeuren (40% arbeid) Gevel en dak (vervangen buitenkozijnen (ramen en deuren), vervangen vensterbank/waterslagen e.d.), Upgraden interieur: badkamerrenovatie (indien incl. verwijderen sanitair, wandtegels, vloertegels, aanbrengen nieuw sanitair, wandtegels en vloertegels, aanpassen leidingwerk en elektra en bouwkundige voorzieningen), keukenrenovatie (indien incl. verwijderen keukenblok en wandtegels, aanbrengen wandtegels en keukenblok, aanpassen leidingwerk, aanpassen elektra en herstellen aansluiting wasmachine e.d.). Let op: voor het enkel plaatsen van een keuken geldt deze afspraak niet! Installaties: herstellen/vervangen wandcontactdozen en schakelmateriaal 55% arbeid Gevel en dak: herstel gevelmetselwerk, herstel scheurvorming binnenspouwblad, na-isoleren en hydrofoberen gevel, herstellen betonwerk, vervangen en ontstoppen hemelwaterafvoer, steigerwerk, stucgevelsysteem, galerijen en balkons (herstel galerijvloeren, balkons en balustraden), platte daken (vervangen en herstellen), hellende daken (verbeteren en herstellen), nieuwe dakrandafwerking, nieuwe dakramen, nieuwe dakkapel, vervanging dakbedekking op eigen terrein, vervanging 4 pans dakraam Upgraden interieur: na-isolatie vloer begane grond, toilet renovatie, het plaatsen van binnenwanden, vervangen binnenkozijnen, herstellen en vervangen van trappen en hellingen, binnenwandafwerkingen, pleisterafwerkingen, keramische afwerking (wandtegelwerk en vloertegelwerk), vloerafwerkingen (onder- en dekvloeren) en plafondafwerkingen Installaties: aanbrengen MV installatie, vervangen groepenkast, vervangen elektrische bedrading in woning, plaatsen brandmelders, plaatsen nieuwe radiatoren zonder vervangen cv ketel (incl. verwijderen radiatoren en nieuwe leidingen radiatoren) 80% arbeid Gevel en dak: oppervlakte afwerking (doorgestreken voeg, sloopwerk en voegwerk) herstellen gemetselde schoorsteen Commentaar Natuurlijk wordt ook hiermee niet alle onduidelijkheid weggenomen, maar met betrekking tot de bovengenoemde werkzaamheden zal er geen discussie ontstaan als de betreffende percentages worden gehanteerd. Ingeval van (totaal) renovaties of andere activiteiten en prestaties dan hiervoor bedoeld moet de aannemer/de aanbieder van de renovatie zelf het percentage arbeid vaststellen. n 3

4 OMZET BELASTING OP PAARDEN De verkoop van paarden valt in Nederland onder het verlaagde tarief van 6% omzetbelasting. Het Europese hof van Justitie vindt dat niet correct en heeft Nederland op de vingers getikt. Het verlaagde tarief mag niet algemeen worden toegepast. Het geldt alleen voor paarden die voor menselijke of dierlijke consumptie zijn bestemd. Het overgrote deel van de handel betreft dieren die worden verkocht als huisdier of als wedstrijdpaard. Daarbij moet een handelaar dus 19% omzetbelasting rekenen. Naar verwachting zal de staatssecretaris van Financiën snel met een aanpassing van de tarieftabel komen. De paardenhandel is één van de sectoren die het zwaarst getroffen is door de economische crisis. De verhoging van het omzetbelastingtarief van 6 naar 19% zal de handel er niet bovenop brengen. Integendeel. n ZO OORDEELT DE RECHTER... Wat te doen als uw werknemer een onherroepelijke onvoorwaardelijke gevangenisstraf krijgt? Kunt u hem dan op staande voet ontslaan? Werknemer is geboren in Hij is op 1 september 1971 in dienst getreden bij een bank. Op 4 april 2006 is hij in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van ontucht met zijn minderjarige stiefzoon. Werknemer meldt dit via de bedrijfsarts aan de bank, waarna de bank de loondoorbetaling met ingang van 26 april 2006 heeft gestaakt. De rechter heeft werknemer op 30 augustus 2006 veroordeeld tot drie jaar gevangenis, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook dit meldt werknemer aan de bedrijfsarts. Aanvankelijk gaat werknemer in beroep tegen zijn veroordeling, maar later trekt hij zijn beroep in. Op dat moment wordt zijn straf onherroepelijk. Dat is reden voor de bank om hem op 1 februari 2007 op staande voet te ontslaan. De bank schrijft in de ontslagbrief o.a. het volgende: De dringende reden bestaat uit het navolgende. U bent in april 2006 gedetineerd. Op 30 augustus 2006 bent u wegens jarenlang seksueel misbruik van tenminste één van uw stiefkinderen veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar, die u op dit moment nog uitzit. U heeft tegen deze veroordeling hoger beroep ingesteld, maar uw advocaat heeft ons bij brief van 26 januari 2007 aangegeven dat u heeft besloten het hoger beroep binnenkort in te trekken, waarmee uw veroordeling onherroepelijk is geworden. Wij achten de bovenomschreven u verweten handelwijze(n), ieder voor zich doch tevens in samenhang beschouwd, onaanvaardbaar. (...) Het vertrouwen dat wij in u moeten kunnen stellen is hierdoor onherstelbaar geschaad. Gelet op het vorenstaande kan van ons redelijkerwijs niet gevergd worden het dienstverband met u te continueren. Standpunt kantonrechter en hof De kantonrechter is het met werknemer eens: het ontslag op staande voet is ten onrechte verleend. Vervolgens is het hof aan de beurt. Ook in beroep blijft het ontslag op staande voet niet in stand: het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. Het hof acht het van belang dat het strafbare feit geen enkel verband houdt met het werk van werknemer bij de bank. Bovendien heeft werknemer altijd uitstekend gefunctioneerd bij de bank. De gevangenisstraf van werknemer heeft de bank niet geschaad. Zijn werkzaamheden zijn door collega s overgenomen. Tel daar nog bij op dat werknemer 53 jaar is en al 35 jaar in dienst bij de bank was. Alles bij elkaar voldoende reden voor het hof om te concluderen dat het ontslag op staande voet ten onrechte is verleend. Hoge Raad Bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Tot de omstandigheden van het geval behoren o.a. de aard en de ernst van wat de werkgever als dringende reden aanmerkt; de aard van de dienstbetrekking; de duur van de dienstbetrekking; de wijze waarop de werknemer die dienstbetrekking heeft vervuld; de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zou hebben. Volgens de bank is dit inderdaad de hoofdregel. Daarnaast bestaat er een subregel die inhoudt dat werkverzuim als gevolg van een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling in beginsel, behoudens bijzondere omstandigheden, een dringende reden vormt die ontslag op staande voet rechtvaardigt. De Hoge Raad ziet echter geen reden om het bestaan van deze subregel aan te nemen: Dat geldt evenzeer indien het werkverzuim het gevolg is van een veroordeling wegens een ernstig delict waardoor de werknemer nog geruime tijd gedetineerd blijft. 4 Standpunt werknemer Werknemer bestrijdt het ontslag. Volgens hem is het nietig. Zodra hij zijn straf heeft uitgezeten eist hij wedertewerkstelling bij de bank en betaling van zijn salaris. Conclusie De onherroepelijke veroordeling is onvoldoende voor ontslag op staande voet. Het strafbare feit heeft niets te maken met het werk bij de bank. Het is ons niet duidelijk waarom de bank heeft gekozen voor ontslag op staande voet. Het aanvragen van een ontslagvergunning of het vragen van ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter had wellicht meer voor de hand gelegen. Maar of de arbeidsovereenkomst dan wel zou zijn beëindigd, is zeer onzeker. n

5 WOZ-WAARDE GEMIDDELD De WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2010 zijn onlangs weer bekend geworden. Lang niet altijd was daarin te herkennen dat de Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het Kadaster ten opzichte van januari 2009 gemiddeld met 5,3% is gedaald. Dit is het landelijke gemiddelde over alle woningtypen. We hebben zelfs enkele berichten gekregen van grote stijging van de WOZ-waarde. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde is zeker niet kansloos. Toch valt het niet mee om steekhoudende argumenten aan te voeren. Hier een voorbeeld uit de praktijk. Wat is de WOZ-waarde Bij de bepaling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt uitgegaan van de waarde in het economische verkeer. Dat is de vrije verkoopwaarde. Er wordt bij de waardering geen rekening gehouden met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht). Bij woningen wordt gebruik gemaakt van de vergelijkingsmethode. Bij deze methode wordt de waarde van een onroerende zaak vergeleken met soortgelijke woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De vergelijkbare woningen moeten wel representatief zijn voor de te waarderen woning. Belanghebbende heeft een portiekwoning op de eerste etage van een pand uit De inspecteur heeft de waarde per 1 januari 2007 vastgesteld op Belanghebbende is van mening dat dit te hoog is. Rechtbank De rechtbank kiest partij voor de inspecteur. Uit het taxatieverslag volgt dat de waarde is bepaald aan de hand van de vergelijkingsmethode, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. In het taxatierapport zijn drie vergelijkbare woningen opgenomen. Er is één woning uitgepikt, die bijzonder goed vergelijkbaar is met de woning van belanghebbende. Er zijn weliswaar verschillen tussen die ene woning en de onderhavige, maar de inspecteur heeft daar voldoende rekening mee gehouden. De rechtbank stelde dat als sprake is van twee identieke panden die rond hetzelfde tijdstip zijn verkocht, voor de vaststelling van de WOZwaarde de hoogste van de twee verkopen in beginsel als uitgangspunt moet worden genomen. Bepalend is de waarde in het economische verkeer, dat is de prijs die de beste koper in de meeste geëigende markt biedt. Hof Het hof vindt het niet correct dat de rechtbank er één woning ter vergelijking heeft uitgepikt (omdat bij die woning de hoogste prijs werd gerealiseerd), terwijl er ook gegevens van andere woningen beschikbaar waren. De WOZ waarde moet worden vastgesteld aan de hand van concrete gegevens die de marktsituatie rondom de voor het betreffende tijdvak geldende waardepeildatum weerspiegelen. Volgens het hof miskent de inspecteur dat de door hen bedoelde beste koper een normfiguur is die gevonden wordt via resultaten van transacties met betrekking tot vergelijkbare panden rond de waardpeildatum. De normatieve beste koop wordt dan bereikt door een (gewogen) gemiddelde van die transactieresultaten te nemen. Belanghebbende stelt dat de waarde van drie vergelijkbare woningen gemiddeld bedraagt. Het hof volgt hem daarin. In zijn geval moet echter rekening gehouden worden met achterstallig onderhoud ad Aldus komt het hof op een waarde van Commentaar De wijze waarop de waarde wordt bepaald blijft schimmig. Het is in de praktijk lang niet altijd mogelijk om vergelijkbare woningen te vinden die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Het gevolg is dat referentiewoningen worden opgevoerd, die nauwelijks vergelijkbaar zijn. Soms zijn de verschillen in oppervlakte, inhoud, bouwjaar, ligging e.d. erg groot. Het is nu eenmaal erg moeilijk om appels met peren te vergelijken. In dit geval was het kennelijk niet eens zo n probleem om geschikte referentiewoningen te vinden. Het ging hier meer over de definitie van de WOZwaarde. Moet je uitgaan van wat de beste koper in de beste omstandigheden biedt? Nee, zegt het hof. Uitgangspunt is niet de prijs van de duurste referentiewoning, maar het (als dan niet gewogen) gemiddelde van de referentiewoningen. n VERLIES VER- DAMPING Als een vennootschap eenmalig een jaartje verlies maakt, zijn de gevolgen daarvan soms gering. Het verlies kan worden verrekend met de winst van andere jaren. Die verrekeningsmogelijkheden zijn echter niet onbeperkt. Na verloop van tijd is dat niet meer mogelijk: het verlies is dan verdampt. Het is de kunst om dit te voorkomen. Periode Met ingang van 1 januari 2007 is de regeling van verliesverrekening aangescherpt. Een verlies kan sindsdien worden verrekend met de winst van het voorgaande jaar (carry back) of met de winsten van de komende negen jaren (carry forward). Op grond van een destijds getroffen overgangsregeling kunnen verliezen die zijn ontstaan in de periode tot en met 2002 worden verrekend met winsten tot en met 31 december Lukt dat niet, dan is de kans op verrekening voorgoed verkeken. Crisismaatregel In het kader van de crisisbestrijding is overigens geregeld dat voor de jaren 2009, 2010 en 2011 kan worden gekozen voor drie jaar carryback. De carry-forward termijn wordt dan ingekort tot zes jaar. De twee jaar extra carry back is gemaximeerd tot 10 miljoen per jaar. n 5

6 VAKANTIE EN ZIEKTE 6 Over de opbouw van vakantierechten tijdens langdurige ziekte bestaat onduidelijkheid. Het toepassen van de regeling zoals die is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek lijkt zonder risico. Maar toch kunnen er dan problemen ontstaan, zoals blijkt uit deze uitspraak van de Rechtbank s-gravenhage. Werkneemster is van 1 maart 2001 tot 16 mei 2009 in dienst geweest bij de IND. Zij werkte fulltime (dat is bij het ministerie 36 uur per week) als beleidsmedewerker. Van 8 maart 2003 tot 13 juli 2005 was werkneemster volledig arbeidsongeschikt. Vanaf 13 juli 2005 is werkneemster in toenemende mate re-integratiewerkzaamheden gaan verrichten, waarbij zij uiteindelijk vanaf begin 2006 dertig uren per week heeft gewerkt tot 4 juli In deze periode heeft werkneemster enige dagen vakantieverlof opgenomen. Vanaf 4 juli 2006 tot aan de datum van ontslag, 16 mei 2009, is werkneemster volledig arbeidsongeschikt geweest. Werkneemster is met ingang van 16 mei 2009 eervol ontslag verleend in verband met ongeschiktheid wegens ziekte. Werkgever heeft haar 150 verlofuren uitbetaald. Dit aantal verlofuren moet volgens werkneemster veel hoger zijn: 774 uren. Werkneemster is vrij te bepalen wanneer zij vakantie opneemt, voor zover de belangen van werkgever zich daartegen niet verzetten. Zij dient in elk kalenderjaar ten minste 108 uur vakantie op te nemen, waarvan tenminste 72 uur over een aaneengesloten periode. Niet opgenomen vakantie, waaronder eventuele van vorige jaren overgeboekte vakantie, wordt naar het volgende kalenderjaar overgeboekt (tot een bepaald maximum). Nederlandse regeling Volgens Nederlands recht bouwt iemand die langer dan zes maanden ziek is, alleen over de laatste, de recentste zes maanden verlof op. Een voorbeeld ter illustratie. Als een werknemer normaliter recht heeft op 24 verlofdagen per jaar en twee jaren ziek is, heeft hij over die ziekteperiode niet 48 verlofdagen opgebouwd, maar slechts 12. In het onderhavige geval werd deze regeling door werkgever toegepast. Standpunt werkneemster Werkneemster meent dat zij over de periode van 1 januari 2004 tot 16 mei 2009 nog 774 uren aan niet opgenomen verlof heeft openstaan en dat deze aan haar uitbetaald dienen te worden. Zij heeft zich daarbij beroepen op Europees recht. Werkneemster heeft gesteld dat zij ingevolge een arrest van het Europese Hof van Justitie vanaf 1 januari 2004 jaarlijks tijdens haar arbeidsongeschiktheid minimaal 144 uren vakantieverlof heeft opgebouwd en dat, voor zover de bepalingen van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) deze minimumopbouw beperken dan wel doen vervallen na een referentieperiode, deze bepalingen als in strijd met Europees recht buiten toepassing moeten blijven. Verweer werkgever Werkgever heeft aangevoerd dat werkneemster op de hoogte was, althans had kunnen zijn, van de regeling dat na 26 weken van arbeidsongeschiktheid de opbouw van vakantieaanspraken vervalt. Werkneemster heeft tegen het vervallen van haar vakantieaanspraken nooit bezwaar gemaakt. Werkgever merkt tevens op dat werkneemster vakantie had kunnen vragen, maar dat niet gedaan heeft. Medisch was zij in staat om op vakantie te gaan. Nu werkneemster wel in staat is geweest vier weken vakantie op te nemen, maar daarvan geen, althans niet volledig, gebruik heeft gemaakt, zijn haar verlofuren (gedeeltelijk) vervallen, aldus werkgever. Overwegingen rechtbank Op grond van de Europese Richtlijn moeten de lidstaten de nodige maatregelen treffen zodat aan alle werknemers (met een fulltime dienstbetrekking) jaarlijks vier weken vakantie wordt toegekend, overeenkomstig de in de nationale wetten en/of gebruiken geldende voorwaarden. Dit recht op vakantie mag niet door een financiële vergoeding worden vervangen. Met andere woorden: werkgever mag dit vakantierecht niet afkopen. Hierop geldt een uitzondering aan het einde van het dienstverband. De rechtbank is van oordeel dat artikel 7 van de Europese Richtlijn 2003/88/EG onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is, zodat een rechtstreeks beroep op dit artikel in beginsel mogelijk is. De rechtbank wijst het verweer van werkgever af. Volgens vaste rechtspaak van het Hof van Justitie wordt het recht van elke werknemer op jaarlijkse vakantie met behoud van loon beschouwd als een bijzonder belangrijk beginsel van communautair sociaal recht, waarvan niet mag worden afgeweken. Nationale autoriteiten moeten daaraan uitvoering geven binnen de grenzen van het Europese recht. Het doel van het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon is de werknemer in staat te stellen uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken. Daarin verschilt het van het doel van het recht op ziekteverlof. Dat laatste wordt de werknemer toegekend om te kunnen herstellen van ziekte. Het Europese recht staat in beginsel niet in de weg aan een nationale wettelijke regeling die voorwaarden stelt aan de uitoefening van het recht op een jaarlijkse vakantie van vier weken. Zelfs is er ruimte voor verlies van dit recht aan het einde van een referentieperiode of een overdrachtsperiode, mits de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gehad van het recht op vakantie gebruik te maken.

7 Als een werknemer geen gebruik maakt van zijn recht om (tijdens ziekte) vakantie op te nemen, betekent dat niet dat zijn minimum aanspraken op vakantie na een referentieperiode komen te vervallen. Het doet er niet toe of hij medisch in staat is vakantie op te nemen. De rechtbank maakt gebruik van een arrest van het Hof van Justitie van 10 september 2009 (C-277/08), waarin werd overwogen: Hoewel richtlijn 2003/88 zich dus niet verzet tegen nationale bepalingen of gebruiken volgens welke een werknemer die met ziekteverlof is, zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon mag opnemen in een dergelijke periode volgt uit punt 22 van het onderhavige arrest dat, wanneer deze werknemer geen jaarlijkse vakantie wenst op te nemen tijdens deze periode van ziekteverlof, hem de jaarlijkse vakantie moet worden toegekend in een andere periode. Conclusie Hoewel deze uitspraak betrekking heeft op een ambtenaar, is de betekenis ervan niet beperkt tot het ambtenarenrecht. Werkneemster kan een direct beroep doen op Europees recht. De Nederlandse regeling is daarmee in strijd en wordt terzijde geschoven. Ziekteverlof heeft tot doel om de werknemer in staat te stellen te herstellen. Vakantie heeft een ander doel: uitrusten, ontspannen, vrije tijd. Een werknemer kan tijdens ziekte vakantie opnemen, maar is daartoe niet verplicht. Toestemming van de bedrijfsarts is wel nodig, omdat de vakantie de re-integratie niet mag vertragen of belemmeren. Op zich is het wel toegestaan om te bepalen dat aanspraak op vakantie na een zekere periode vervalt, maar dan moet de werknemer wel in de gelegenheid zijn geweest vakantie op te nemen. De minimumaanspraak op verlof (het viervoud van de reguliere werkweek) blijft in stand als een zieke werknemer geen vakantie opneemt. Die aanspraak mag tussentijds niet worden afgekocht. Omdat in het onderhavige geval niet was gebleken dat de werkneemster tijdens het ziekteverlof vakantie heeft kunnen en willen opnemen, had zij de gelegenheid moeten krijgen de minimumaanspraak op vier weken vakantieverlof in een andere periode op te nemen. Tot aan het einde van het dienstverband heeft zich die gelegenheid niet voorgedaan. Daarom moeten de resterende verlofuren aan het einde van het dienstverband worden uitbetaald. Frictie Twee uitgangspunten van deze uitspraak zijn moeilijk te combineren. Enerzijds is (lijkt?) het toegestaan dat vakantierechten na een bepaalde periode vervallen, mits de zieke werknemer in de gelegenheid is geweest om verlof op te nemen. Anderzijds blijft de minimum vakantieaanspraak in stand als een zieke werknemer geen vakantie wil of kan opnemen. Het al dan niet bestaan van een medische belemmering om vakantie op te nemen, acht de rechtbank hierbij niet van belang. n ZWARTSPAARDERS OP DE KORREL De belastingdienst zet de zoektocht naar buitenlandse tegoeden die ten onrechte buiten het zicht van de fiscus zijn gehouden onverminderd voort. Naar verwachting zullen opnieuw honderden mensen door de belastingdienst worden aangeschreven met het verzoek opheldering over buitenlandse rekeningen te geven. De staatssecretaris spreekt ferme taal: Ik wil dat de Belastingdienst dit keihard aanpakt. Frankrijk geeft Zwitserse informatie De belastingdienst heeft eind vorig jaar op het Franse ministerie van Financiën een CD-rom ontvangen met daarop gegevens van 611 Nederlanders met een Zwitserse bankrekening. Het gaat om rekeningen bij de Britse bank HSBC in Genève. Het teamwork tussen belastingdiensten van verschillende landen wordt steeds sterker. Dat het kopietje van de CD-rom in handen van de Nederlandse fiscus kwam is te danken aan het informatieuitwisselingsverdrag tussen Nederland en Frankrijk. Volgens de belastingdienst is de informatie voldoende betrouwbaar om de 611 rekeninghouders aan te schrijven. Als u die brief ontvangt, bent u het haasje. U kunt dan geen beroep meer doen op de inkeerregeling met een boete van 30%. Opbrengst inkeerders 2010 De belastingdienst maakt graag sier met de opbrengst van deze acties. Niet zonder reden natuurlijk. Het is de bedoeling dat daarvan een preventieve werking uitgaat. In 2010 zouden in totaal ruim duizend inkeerders een buitenlandse rekening bij de belastingdienst hebben aangegeven. Zij gaven vrijwillig meer dan 250 miljoen aan vermogen op. Degenen die het risico willen nemen om niet uit eigen beweging hun buitenlands vermogen bij de fiscus aan te melden, kunnen boetes tot 300% over de verschuldigde belasting opgelegd krijgen. Bij boetes van een dergelijke omvang komt de vraag op of die in acceptabele verhouding staan tot de ernst van het strafbare feit. Een procedure over zo n vraag kunt u maar beter vermijden. n 7

8 GEBRUIKELIJK LOON 8 Aan de stroom jurisprudentie over het gebruikelijke loon dat een directeur/groot-aandeelhouder uit zijn BV haalt, lijkt geen einde te komen. De dga wil liever een zo laag mogelijk salaris, want dan kan hij maximaal profiteren van het tariefsverschil tussen de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De inspecteur heeft een tegenovergesteld belang. Het Hof Den Haag heeft een arrest gewezen over de situatie waarin werkzaamheden werden verricht voor twee BV s. Moet dan tweemaal het gebruikelijke loon in acht worden genomen? Een dga is de enige aandeelhouder, bestuurder en werknemer van een holding. Die holding heeft een belang van 50% in een werkmaatschappij en voert daarover de directie (samen met de holding die de andere 50% van de aandelen in de werkmaatschappij houdt). Voor het voeren van de directie over de werkmaatschappij stelt de holding feitelijk haar dga ter beschikking aan de werkmaatschappij. Dit is een zeer gebruikelijke gang van zaken. De werkmaatschappij had gemiddeld 12 werknemers in dienst. Zoals blijkt uit de schriftelijke arbeidsovereenkomst is de dga op 16 maart 1998 in dienst van de holding getreden in de functie van (statutair) directeur voor 40 uren per week. Zijn brutosalaris bedraagt f per jaar. De holding en de werkmaatschappij hebben een schriftelijke managementovereenkomst gesloten, waarin is vastgelegd dat de holding de directie voert over de werkmaatschappij. De holding stelt daartoe voor zover nodig aan de werkmaatschappij de arbeidskracht van de dga ter beschikking. De holding heeft de vrijheid om de dga te vervangen door een ander, ingeval de dga arbeidsongeschikt is. Bovendien is in de managementovereenkomst geregeld dat de holding haar dga als bestuurder van de werkmaatschappij kan aanstellen. Geschil De inspecteur heeft een boekenonderzoek ingesteld en naar aanleiding daarvan een naheffingsaanslag opgelegd. Volgens de inspecteur heeft de dga een te lage beloning voor zijn werkzaamheden ontvangen. De dga bestrijdt dat. Overwegingen Hof Er is sprake van een concernstructuur: een holding met een werkmaatschappij. De holding stelt haar werknemer (de dga) permanent ter beschikking aan de werkmaatschappij. Het loon van de dga heeft daarom betrekking op zijn werk voor twee BV s: de dga verricht directiewerk voor de holding en voor de werkmaatschappij. Het hof is daarom van mening dat voor twee dienstbetrekkingen het gebruikelijke loon moet worden vastgesteld: de feitelijke bestaande dienstbetrekking tussen de dga en de holding en de fictieve dienstbetrekking tussen de dga en de werkmaatschappij. De werkzaamheden die voor de holding worden verricht vergen volgens het hof meer dan 10 uren per jaar. Belangrijker nog dat de benodigde tijd vindt het hof de kwaliteit van de verrichte arbeid en het gewicht van de door de dga te nemen beslissingen. Beide zijn hoog. Een derde aspect dat bepalend is voor de hoogte van de beloning van de dga is het resultaat dat de holding daarmee behaalt. Dat was gemiddeld over vijf jaren ruim per jaar. Het hof acht een beloning voor het werk voor de holding van per jaar op zijn plaats. De beloning voor de arbeid die de dga ten behoeve van de werkmaatschappij heeft verricht bepaalt het hof als volgt. De managementvergoeding is uitgangspunt. De holding mag een winstopslag inhouden van 10%. Vervolgens mag een bepaald bedrag aan kosten in minder worden gebracht op de managementvergoeding. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor het pensioen van de dga. Gemiddeld kwam het hof in dit concrete geval uit op een fictief loon van bijna per jaar. Het gebruikelijke loon mag daarvan niet meer dan 30% afwijken en komt daarmee op ruim per jaar. Het totale loon van de dga moet (in dit concrete geval) volgens het hof daarom gemiddeld zo n per jaar zijn. Conclusie Opnieuw een arrest dat veel verder gaat dan menig dga redelijk acht. Een beloning voor het werk ten behoeve van de holding, waarin zo goed als niets gebeurt, van per jaar is o.i. erg hoog. Het hof erkent dat het aantal uren dat de dga voor de holding werkt erg klein is. Het belang van dat werk en de winst van de holding zijn twee belangrijke argumenten waarmee het hof dit loon onderbouwt. De bepaling van het loon voor het werk ten behoeve van de werkmaatschappij baseert het hof op de hoogte van de managementvergoeding. In de praktijk geeft dat waarschijnlijk nog wel mogelijkheden. Die vergoeding wordt immers door de betrokkenen zelf vastgesteld, binnen de marges van zakelijk handelen. Een lagere managementvergoeding geeft een hoger resultaat bij de werkmaatschappij. Als de werkmaatschappij dividend uitkeert aan de holding, drijft dat het gebruikelijk loon van de dga niet op. Althans, zoals de vlag er nu bijhangt. n

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid:

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid: Overzicht werkzaamheden en forfaitaire verdeling Informatie van Belastingdienst Datum: 3 februari 2011 De Belastingdienst heeft met Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie afspraken gemaakt over een

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit BLKB/2013/305 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen)

Bijlage bij het besluit BLKB/2013/305 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) Bijlage bij het besluit BLKB/2013/305 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) Overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden 1. Voor welke werkzaamheden geldt het

Nadere informatie

PERSBERICHT Gratis modelverklaring laag tarief btw, omzetbelasting

PERSBERICHT Gratis modelverklaring laag tarief btw, omzetbelasting PERSBERICHT Gratis modelverklaring laag tarief btw, omzetbelasting De overheid probeert de bouwsector een steuntje in de rug te geven. Zo mag de bouw bijvoorbeeld het lage btw tarief op verbouwingen van

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

2.1. De Inspecteur is van de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij het Hof. Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend.

2.1. De Inspecteur is van de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij het Hof. Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend. io~oo6zz hop uitspraak GERECHTSHOF 's-gravenhage Sector belasting Nummer BK-08/00456 Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer d.d. S januari 2010 op het hoger beroep van de Inspecteur, de voorzitter

Nadere informatie

Haastrecht, 6 maart 2013. Betreft: Tijdelijke verlaging btw-tarief op renovatie en herstel van woningen. Geachte relatie,

Haastrecht, 6 maart 2013. Betreft: Tijdelijke verlaging btw-tarief op renovatie en herstel van woningen. Geachte relatie, Haastrecht, 6 maart 2013 Betreft: Tijdelijke verlaging btw-tarief op renovatie en herstel van woningen Geachte relatie, Graag informeren wij u met deze brief over het verlaagde btw-tarief van 1 maart 2013

Nadere informatie

Btw-verlaging op arbeidskosten bij renovatie en herstel woningen 1 maart 2013

Btw-verlaging op arbeidskosten bij renovatie en herstel woningen 1 maart 2013 Btw-verlaging op arbeidskosten bij renovatie en herstel woningen 1 maart 2013 Op 28 februari jongstleden heeft de staatssecretaris een nieuw besluit gepubliceerd omtrent de tijdelijke btw-verlaging van

Nadere informatie

Verlaagd btw-tarief verbouwingen

Verlaagd btw-tarief verbouwingen BTW- ACTUALITEITEN Verlaagd btw-tarief verbouwingen 23 APRIL 2013 Voor het herstel van de woningmarkt heeft het kabinet op 13 februari 2013 een pakket van maatregelen vastgesteld en bekend gemaakt. Een

Nadere informatie

Omzetbelasting. Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen

Omzetbelasting. Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen Omzetbelasting. Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 28 februari 2013,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5941 4 maart 2013 Omzetbelasting. Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen 28 februari

Nadere informatie

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Uitspraak van de meervoudige kamer ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 14 maart 2013 inzake [X], wonende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3454 8 maart 2010 Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte Aan: de ministers Juridische grondslag: artikelen 22

Nadere informatie

Toepassing van het verlaagde BTW-tarief (6%) bij onderhoudswerkzaamheden aan woningen

Toepassing van het verlaagde BTW-tarief (6%) bij onderhoudswerkzaamheden aan woningen Toepassing van het verlaagde BTW-tarief (6%) bij onderhoudswerkzaamheden aan woningen Voor welke onderhoudswerkzaamheden geldt het verlaagde BTW-tarief? De onderhoudswerkzaamheden aan woningen ouder dan

Nadere informatie

Wijziging vakantiewetgeving ingaande 1-1-2012

Wijziging vakantiewetgeving ingaande 1-1-2012 Wijziging vakantiewetgeving ingaande 1-1-2012 Algemeen Door het Europese Hof van Justitie is enige tijd geleden een uitspraak gedaan, waardoor de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het opbouwen van

Nadere informatie

Tijdelijke BTW verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen

Tijdelijke BTW verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen N I E U W S Beilerstraat 8 9401 PK Assen Telefoon 0592-311330 Fax 0592-313404 E-mail secretariaat@rskremer.nl Internet www.rskremer.nl MvF, NR: BLKB/2013/305M 28 februari 2013 Belastingtijdvak: 1 maart

Nadere informatie

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:4216

ECLI:NL:CRVB:2015:4216 ECLI:NL:CRVB:2015:4216 Instantie Datum uitspraak 26-11-2015 Datum publicatie 03-12-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/1211 AW Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Tijdelijke BTW verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen

Tijdelijke BTW verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen Tijdelijke BTW verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen Belastingtijdvak: 1 maart 2013-1 maart 2014 Wet op de omzetbelasting 1968: 9 Tijdelijke BTW verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud

Nadere informatie

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012.

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. 1 Waarom een nieuwe vakantiewetgeving? Europese richtlijn 2003/88/EG Europese jurisprudentie (20-01-2009) Schultz-Hoff Stringer 2 Artikel 7 van de Europese

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof Dwingend recht Absoluut recht Voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van een werknemer die

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:241

ECLI:NL:RBDHA:2014:241 ECLI:NL:RBDHA:2014:241 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-01-2014 Datum publicatie 29-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 13_3894, 13_3895

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1563

ECLI:NL:GHDHA:2017:1563 ECLI:NL:GHDHA:2017:1563 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 29-03-2017 Datum publicatie 02-06-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-16/00505

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:72

ECLI:NL:GHAMS:2016:72 ECLI:NL:GHAMS:2016:72 Permanente link: http://deepl Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 12-01-2016 Datum publicatie 20-01-2016 Zaaknummer 14/01023 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2014:10956,

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Mr. Z. Kasim 1 HR 13 juli 2007, nr. C05/331, LJN BA231 Verplichte deelneming pensioenfonds, criteria arbeidsovereenkomst BW artikel 7: 610, artikel

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteiten Arbeidsrecht Inhoudsopgave Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving Aanscherping Wet

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. CvA-notitie juli 2008 Handreiking loondoorbetaling bij ziekte Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. In deze

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4659

ECLI:NL:CRVB:2016:4659 ECLI:NL:CRVB:2016:4659 Instantie Datum uitspraak 06-12-2016 Datum publicatie 12-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1577 PW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flex Tell BV, statutair gevestigd te Nijmegen, kantoorhoudende te 6651 ZN Druten, Karel Doormanstraat

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012 200376 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012 Gegevens onderneming : H. Koot Faillissementsnummer : F11/360 (09/872R) Datum uitspraak : 14 juli 2011 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. drs.

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers Aanbestedingsrecht Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers In de zomer van 2010 heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van economische zaken over

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2010:BO3017

ECLI:NL:RBAMS:2010:BO3017 ECLI:NL:RBAMS:2010:BO3017 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-06-2010 Datum publicatie 05-11-2010 Zaaknummer 1088000 CV EXPL 09-33692 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 28.2.2015 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0921/2012, ingediend door Sorin Stelian Torop (Roemeense nationaliteit), namens de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 Instantie Datum uitspraak 16-06-2014 Datum publicatie 13-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2896454 CV EXPL 14-830 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 14 februari 2014 nr. 13/00475 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-gravenhage van 18 december 2012, nr. 12/00169,

Nadere informatie

CxS/oiaéi cas. Den Haag, 22 OKT 2008 AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. Kenmerk: DGB 2008-4936

CxS/oiaéi cas. Den Haag, 22 OKT 2008 AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. Kenmerk: DGB 2008-4936 CxS/oiaéi cas Den Haag, 22 OKT 2008 Kenmerk: DGB 2008-4936 X ^_ Motivering van het beroepschrift in cassatie (rolnummer 08/03864) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 29 juli 2008, nr.

Nadere informatie

Feiten. Standpunt inspecteur

Feiten. Standpunt inspecteur Forse stijging van de pensioengrondslag in zicht van pensioeningangsdatum maakt pensioenregeling niet onzuiver! Pensioenpremie niet ingehouden op het loon toch aftrekbaar! Het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

Opbouw vakantie bij langdurige ziekte. artikelen 22 en 23 ARAR, 35 en 36 ARSG en 41 en 41a RDBZ

Opbouw vakantie bij langdurige ziekte. artikelen 22 en 23 ARAR, 35 en 36 ARSG en 41 en 41a RDBZ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de ministers circulaire Onderwerp Juridische grondslag Opbouw vakantie bij langdurige ziekte artikelen 22 en 23 ARAR, 35 en 36 ARSG en 41 en

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

Werknemer in de gevangenis: reden voor ontslag?

Werknemer in de gevangenis: reden voor ontslag? Werknemer in de gevangenis: reden voor ontslag? Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Hechtenis / Detentie 4 3. Geen loon verschuldigd gedurende hechtenis dan wel detentie 5 4. Ontslag op staande voet 6 5. Ontbinding

Nadere informatie

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008.

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer CV EXPL

ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer CV EXPL ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 06-09-2016 Datum publicatie 11-10-2016 Zaaknummer 4888855 CV EXPL 16-3386 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Op

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1820

ECLI:NL:CRVB:2017:1820 ECLI:NL:CRVB:2017:1820 Instantie Datum uitspraak 17-05-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/8607 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 19-12-2006 Datum publicatie 02-02-2007 Zaaknummer SBR 06-1767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK

Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK op het beroep van de Stichting X te Y tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 Instantie Datum uitspraak 12-11-2014 Datum publicatie 24-11-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2807368_E12112014

Nadere informatie

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-404 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop, mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. A.C. Bek, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2008:BD1278

ECLI:NL:RBUTR:2008:BD1278 ECLI:NL:RBUTR:2008:BD1278 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-05-2008 Datum publicatie 14-05-2008 Zaaknummer 525594 UC EXPL 07-7361 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg

Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg 1. Inleiding In deze notitie wordt de jurisprudentie over de Wet arbeid en zorg besproken. In deze per 1 december 2001

Nadere informatie

De afwijzing van een verzoek om ambtshalve vermindering. Een onderzoek naar de handelwijze van de heffingsambtenaar van Cocensus

De afwijzing van een verzoek om ambtshalve vermindering. Een onderzoek naar de handelwijze van de heffingsambtenaar van Cocensus Rapport De afwijzing van een verzoek om ambtshalve vermindering Een onderzoek naar de handelwijze van de heffingsambtenaar van Cocensus Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de heffingsambtenaar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummer 13/01077 uitspraakdatum: 20 mei 2014 Uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van drs.

Nadere informatie

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak Datum uitspraak: 06-07-2007 Datum publicatie: 06-07-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Eiseres

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

Rapport. Belastingdienst wijst verzoek om ambtshalve vermindering af. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klachten gegrond.

Rapport. Belastingdienst wijst verzoek om ambtshalve vermindering af. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klachten gegrond. Rapport Belastingdienst wijst verzoek om ambtshalve vermindering af. Op basis van het onderzoek vindt de klachten gegrond. Datum: 12 januari 2015 Rapportnummer: 2015/007 2 SAMENVATTING Verzoekster, een

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 Instantie Rechtbank 's-hertogenbosch Datum uitspraak 14-03-2012 Datum publicatie 14-03-2012 Zaaknummer 01/889082-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Camera-toezicht op de werkplek

Camera-toezicht op de werkplek Camera-toezicht op de werkplek december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Asten februari

RAADSBESLUIT. Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Asten februari RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. heeft op 11 april 2011 het navolgende arbitrale vonnis gewezen in de zaak van:

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. heeft op 11 april 2011 het navolgende arbitrale vonnis gewezen in de zaak van: SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 11/06 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. A. Hammerstein, wonende te Arnhem, voorzitter, mr. E.D. Rentema, wonende te Dordrecht, drs. A.G. Vennegoor-Kalter,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:732

ECLI:NL:RBNNE:2014:732 ECLI:NL:RBNNE:2014:732 Instantie Datum uitspraak 13022014 Datum publicatie 13022014 Zaaknummer 13/798 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank NoordNederland Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:4991

ECLI:NL:RBNHO:2016:4991 ECLI:NL:RBNHO:2016:4991 Instantie Datum uitspraak 20-06-2016 Datum publicatie 04-07-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 4983481 / OA VERZ 16-101 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 286 Besluit van 6 juli 2016, houdende wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie in verband met de aanspraak op vakantieverlof,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve12000040 201102012/1/V2. Datum uitspraak: 13 december 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 02-07-2015 Datum publicatie 02-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 15_57 IBPVV Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken

GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken parketnummer : 20.001938.96 uitspraakdatum : 29 april 1997 verstek dip GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690

ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690 ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 26-09-2008 Datum publicatie 16-10-2008 Zaaknummer AWB 08/537 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder de overheid) onder meer loonregres ex. artikel 2 Verhaalswet ongevallen

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-11-2010 Datum publicatie 19-11-2010 Zaaknummer 710236 VV Expl. 10-8085 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Ontslag op staande voet ook bij niet verwijtbaar gedrag

Ontslag op staande voet ook bij niet verwijtbaar gedrag Ontslag op staande voet ook bij niet verwijtbaar gedrag Gepubliceerd 25 augustus 2016 Een medewerkster die zich onverwacht agressief gedraagt in een gesprek mocht op staande voet ontslagen worden. Het

Nadere informatie

FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk

FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk ARBEIDSRECHT Actualiteiten: Ontslag Concurrentiebeding Gewijzigde wetgeving/rechtspraak 1. Wijziging Werkloosheidswet in relatie tot het

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.5040 (157.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Vakantiewetgeving m.i.v. 1 januari 2012

Vakantiewetgeving m.i.v. 1 januari 2012 Vakantiewetgeving m.i.v. 1 januari 2012 Wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en

Nadere informatie