Banksparen is sluipmoordenaar in concurrentiestrijd. Mr. Annemiek Vollenbroek (Plusvalenza): Het Verzekeringsblad. PE nog niet op de rails

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Banksparen is sluipmoordenaar in concurrentiestrijd. Mr. Annemiek Vollenbroek (Plusvalenza): Het Verzekeringsblad. PE nog niet op de rails"

Transcriptie

1 Het Verzekeringsblad 98e jaargang 14 februari 2008 nr. 3 PE nog niet op de rails Voogd & Voogd stopt Inkomen & Zekerheid EXTRA: Thema Banksparen Mr. Annemiek Vollenbroek (Plusvalenza): Banksparen is sluipmoordenaar in concurrentiestrijd

2 Velen maken de fout om met goed weer geen rekening te houden met storm. (Niccolò Macchiavelli) Als er iemand voortdurend nadacht over de wijze waarop je problemen kunt voorkomen, dan was het de staatsfilosoof uit Florence wel. Met zijn scherpe politieke én psychologische inzichten schreef Macchiavelli een handboek over de manieren waarop je het als alleenheerser zo lang mogelijk kon volhouden. Zo was het zaak om Nu bent u geen alleenheerser, in tegendeel, u werkt graag met en voor mensen. En om nu voortdurend rekening te moeten houden met eventuele tegenslag, daarin ziet u eigenlijk niets. Hoeveel onbevangenheid en plezier in het werk blijft er dan nog over? Bovendien, u hoeft er toch helemaal niet over in te zitten dat het na zonneschijn in tijden van voorspoed en tevredenheid altijd rekening te houden wel eens flink zou kunnen gaan regenen? Toch? met factoren die deze toestand op een ongunstige manier konden beïnvloeden. BAVAM Bel voor meer informatie (020) of kijk op Dé autoriteit in beroepsaansprakelijkheid

3 INHOUD COVER Banksparen is sluipmoordenaar Mr. Annemiek Vollenbroek is ervan overtuigd dat de Wet Banksparen veel grotere gevolgen zal hebben voor de branche dan de toename van de concurrentie met enkele 18 aanbieders, zoals het Verbond het eens omschreef. Volgens de zelfstandig pensioenconsultant voor intermediairs en verzekeraars stelt de wet zwaardere eisen aan de zorgplicht van de adviseur en zal deze daarnaast een vliegwieleffect hebben op de veranderende beloningsstructuur van het intermediair. Dat is niet de enige ontwikkeling die door het banksparen dramatisch wordt versneld. De 5 thema s van Fortis Verzekeringen Er waren wezenlijke veranderingen nodig en die zijn er ook gekomen. Maar de marktontwikkelingen vereisen een snellere reactie van de branche dan we gewend zijn. Het omschakelen 6naar een hogere versnelling gaat niet altijd even soepel, maar met de cultuur van eindeloos polderen gaan we het niet redden. Fortis Verzekeringen Nederland vindt dat de sector dit jaar ingrijpende keuzes moet maken en heeft die keuzes verwoord in vijf thema s: schaalvergroting, distributie, transparantie en beloning, efficiency en zorgplicht. CEO Jos Baeten licht toe. Voogd & Voogd stopt met Inkomen & Zekerheid Voogd & Voogd Verzekeringen gaat zich focussen op automotiveverzekeringen en stopt daarom met Inkomen & Zekerheid. 8Volgens directeur Bas de Voogd ging het niet slecht met die productgroep, maar wil de serviceprovider uit Middelharnis in de toekomst onbetwist de beste in automotive-verzekeringen zijn en zich nu daarop voor honderd procent kunnen richten. Het met haar samenwerkende intermediair hoeft volgens De Voogd van de veranderingen bij Voogd & Voogd niets te merken, in zijn vergoeding al zeker niet. PE nog niet op de rails Het ministerie van Financiën staat vooralsnog twee vormen van permanente educatie toe: de PE-toets en het volgen van een PEopleidingsprogramma. Tijdens een symposium 10 van het CDFD gaf Lourens van der Linden, vorig jaar voorzitter van de commissie die per module eind- en toetstermen heeft geformuleerd, hierop een toelichting. De PE-toets biedt vrijheid: hoe je aan de kennis komt, maakt niet uit, als je de toets maar met goed gevolg aflegt. In onderwijsprogramma s is een toets niet nodig, maar bepaalt de docent of een cursist voldoende deskundig is. Thema Banksparen In het Themakatern Banksparen beschrijft Ruben Stam van Nationale-Nederlanden de totstandkoming en het toekomstperspectief van de Wet Banksparen en vraagt Egon Borghuis van Fortis ASR zich af of de wet gaat slagen 44 in haar doelstellingen: meer aanbieders & meer keuze. Sybe Terwee van Pensioendesk gaat, mede vanuit de Wft-zorgplicht, in op de adviespraktijk van het intermediair, voor wie René Teuwen van TDM zonder meer kansen ziet. Sjoerd Laarberg (foto) van Allianz ten slotte bepleit dat zijn maatschappij ook zonder wet met Allianz Plus op de markt was gekomen en legt uit waarom. Rubrieken Hoofdredactioneel 5 Nieuws 6 Onder meer: - NPP wil commentaar branche - Volatiliteit klant kansrijk Intermediair 13 Onder meer: - Meer hypothecair planners - Intermediair als verzuimcoach Aansprakelijkheid 17 Jan Paul Brongersma - Bestuurdersaansprakelijkheid Zorg & Inkomen 21 Onder meer: - Overstapcijfers zorg - VWS-verzekerdenmonitor Fiscaal juridisch 22 Egon Borghuis & Enrico Koudijs - Fiscale boetes aanvechten - Kamer wil simpeler bijlenen PFP 24 Onder meer: - Risicotoeslag vaak onterecht - Nederland moet pensioenbewuster Jurisprudentie 26 Sjoerd Meijer & Bianca van der Goes - Vergoeding na brand bij sloopplannen? Coassurantie 28 VNAB - Aansprakelijkheid is groeimarkt Met name(n) 31 Producten 32 ICT 34 Onder meer: - Digitale polis gewenst - BPO-platform voor verzekeraars Typisch geval 36 Verzekerend Buitenland 37 Nieuws 38 Nieuwe kantoren 40 Themakatern Beleggen Onder meer: - Banksparen, een kort verhaal 44 - Banksparen in het advies 46 - Informeer uw relaties 48 - Slaagt banksparen? 49 - Niet banksparen óf verzekeren 52 Barbier 54 nummer 3-14 februari

4 Als verhuizen emigreren is Wonen in België en werken in Nederland Dagelijks verhuizen er mensen uit het grensgebied van Nederland naar België. Zelden wordt beseft dat het een heuse emigratie betreft. Een goede voorbereiding is het halve werk. Iedereen zal dit beamen. Maar als het verhuizen naar België betreft, wil men deze goede raad wel eens in de wind slaan. Hierdoor kan men achteraf geconfronteerd worden met (financiële) problemen. Verhuizen lijkt zo simpel. Maar niets is minder waar. Het kopen van een woning en laten beschrijven bij een Belgische notaris is geen probleem. Maar hoe nu verder? Wat zijn de fiscale consequenties en wat wijzigt er met betrekking tot de sociale zekerheid? Welke maatregelen moeten er nog meer genomen worden? Omdat emigratie met alle facetten van financieel verantwoordelijk gedrag te maken heeft, zijn in deze wegwijzer de belangrijkste aspecten gebundeld die gericht zijn op de doorsnee emigrant naar België die bij een Nederlandse werkgever in loondienst blijft. Bestellen Telefoon (0570) Fax (0570) Prijswijzigingen voorbehouden M.L.H.A. Pechholt MFP C. Douven G. Essers Wegwijzers Financieel Advies deel 9 ISBN pagina's, 31,95 abt.korting 15% 3e druk

5 COLOFON HOOFDREDACTIONEEL Het Verzekeringsblad onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 hoofdredactie Jan Aikens redacteuren Alex Klein, Erwin Loer, Yvonne Neppelenbroek (eindred.), Rick de Ruiter (webred.), Elly Gravendeel (red. ass.). redactie Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel , fax , internet vragen van abonnees worden gratis beantwoord uitgave van Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel uitgever Karin Sok marketing Claudia Simoons (adverteerders) abonnementen en verzending Kluwer Afdeling Klantcontacten, Postbus 878, 7400 AW Deventer, tel , automatische bestellijn tel , fax abonnementsprijs ,00 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode losse nummers Losse nummers 6,75 excl. btw; VB-interactief Gidsen 11,95 excl. btw. advertenties Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer. Advertentie acquisitie: Bea Kolkman Laura Lustig Erik Meester tel fax Media order: Toos Schurink tel fax sluitingsdatum: Dinsdag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en lithokosten worden doorberekend ontwerp Boshoff & Dekker, Deventer vormgeving Mediabuilders, Zutphen druk Plantijn Casparie Den Haag ISSN Kluwer BV legt-uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements-) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. PEch hebben Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) etaleerde onlangs tijdens een symposium de vorderingen die gemaakt zijn met het PE-traject. Ondanks het feit dat de voorzitter niet zonder trots meldde dat het PE-gebouw het hoogste punt bereikt had, smaakte het pannenbier behoorlijk bitter. Je hoeft geen technicus te zijn om te weten dat zo n hoogste punt geen feest waard is, wanneer de fundering van het bouwwerk niet deugt. Ook in het verleden hebben we het CDFD niet kunnen betrappen op voortvarendheid, laat staan op proactief inspelen op de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen. Door het eindeloos treuzelen met het afkomen van toetstermen ging veel tijd verloren voordat opleidingsinstellingen konden garanderen dat hun cursussen (toen nog) Wfd-proof waren. Gelukkig waren die wel flexibel genoeg om materiaal aan te bieden met de garantie dat cursisten gratis aanspraak konden maken op aanvullingen als dat gezien de af te kondigen toetstermen nodig was. CDFD heeft toen veel kostbare tijd verspild waardoor aan het einde van de overgangstermijn veel meer voorlopige vergunninghouders klaar gestoomd moesten worden voor de definitieve status dan nodig was. De manier waarop het College omgaat met het PE-traject is zo mogelijk nog meer wereldvreemd. Laten we banksparen als voorbeeld nemen. Een nieuw fenomeen, dat niet in de bestaande termen is terug te vinden. Vanaf 1 januari worden intermediairs geacht deze productsoorten in hun advies mee te nemen. Het hele Wft-gebouw, inclusief onderliggende besluiten en het daaraan gekoppelde toezicht, is opgetuigd om langs objectieve weg te kunnen controleren of de adviseurs hun taak volgens de regels en met voldoende deskundigheid verrichten. Die controle vindt plaats aan de poort wanneer een adviseur de markt wil betreden, en ook na de poort om na te gaan of de kennis gezien de actualiteit nog aan de eisen voldoet. Alleen dan behoudt een vergunning zijn geldigheid. Dat is de theorie. De praktijk is een heel andere. Na ampel overleg, lange afwegingen, raadpleging van allerlei instanties, studies, evaluaties en het nagaan van alle mogelijke alternatieven komt het CDFD tot het inzicht dat banksparen inderdaad een plaats verdient in de toetstermen. Die worden geschreven, getoetst, herschreven en in een definitieve vorm gegoten. Die toetstermen gaan naar het ministerie, worden beoordeeld, maken nog een retourtje naar het CDFD en bereiken vervolgens de Staatscourant. Vervolgens worden er 548 blaadjes van de dagkalenders afgescheurd en verschijnt de datum waarop de branche aantoonbaar deskundig is op het terrein van banksparen. CDFD zal tegenwerpen zo irreëel is het College wel dat deze redenering niet opgaat. De wet eist toch van iedere financiële dienstverlener om op ieder moment voldoende deskundig te zijn. Ben je dat op een bepaald vakgebied niet, dan mag je daarop niet adviseren. Formeel is dat zo, maar op welke wijze dacht het CDFD dat de AFM dat kan controleren. Door een wandelende PE-tak te formeren, die adviseurs gaat testen op hun actuele kennis? Die tegelijk de opleiders en examinatoren kan vervangen? Zonder achterliggende toetstermen? Beste mensen van het CDFD: enige tijd geleden heeft de computer zijn intrede gedaan. Er zijn ook al financiële dienstverleners gesignaleerd die zich bedienen van internet. Ja, er zijn programma s bekend die mensen in staat stellen kennis op te doen, zelfs over actuele ontwikkelingen. Programma s die in hun backoffice bijhouden dat de gebruikers de aangeboden stof succesvol tot zich genomen hebben. Programma s ook die op het moment dat één actuele toetsterm uw tekentafel verlaat, al aan de twaalfde nieuwe release toe is. Wordt het geen tijd om eens in die wereld te gaan rondneuzen? Je zult als bedrijfstak maar een CDFD hebben voor wie dat alles nog heel verre toekomstmuziek is. Dat is pas echt PEch hebben. Jan Aikens nummer 3-14 februari

6 NIEUWS De 5 thema s van Fortis Verzekeringen Tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst met intermediairs heeft Fortis Verzekeringen een vijftal thema s geschetst die de rode draad vormen van het beleid in Jos Baeten, CEO Fortis Verzekeringen Nederland schetste met deze thema s ook het beeld dat de verzekeraar heeft van de markt. Ook voor verzekeraars is er een belangrijke rol weggelegd om een mentaliteitsverandering in de branche teweeg te brengen. Het gaat al beter maar de versnelling mag best een tandje hoger. Een jaar geleden noemde Baeten 2007 het jaar van de ommekeer. De markt was zich er voldoende van bewust dat wezenlijke veranderingen nodig waren en daardoor zijn die er ook gekomen. Je merkt wel dat het omschakelen naar een hogere versnelling niet altijd even soepel loopt. De marktontwikkelingen vereisen een snellere reactie van de branche dan we gewend zijn. Met de cultuur van eindeloos polderen gaan we het niet redden. Anderzijds is volgens Baeten strijd tussen branchegenoten onderling, zoals die vorig jaar woedde tussen het Verbond en de standsorganisaties, disfunctioneel. Dit moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Hieruit komen geen winnaars naar voren. De media en de wetgever zijn in dat geval de derde partij die er met het denkbeeldige bot vandoor gaat. In dit verband wijst hij op het belang van het gezamenlijke overleg dat Verbond, NBVA en NVA voeren omtrent een toekomstbestendig intermediairsysteem. Dieper gaan dan ooit tevoren Het veranderingsproces waar de branche middenin staat, vraagt van iedere schakel grote inspanning. Dus zowel van intermediairs als van verzekeraars. Volgens Baeten bepaalt de markt het tempo en zal men dieper moeten gaan dan ooit tevoren. De markt vraagt om een snel veranderingsproces. Daarbij kunnen we niet telkens weer terugvallen op argumenten uit het verleden, zoals nog teveel gebeurt. Een deel van het intermediair en de verzekeraars zie je hierop inspelen en het voortouw nemen. Dat zullen uiteindelijk ook de winnaars zijn. Om zijn standpunt te verduidelijken, legt Baeten een link naar andere branches die fundamenteel veranderen, zoals de muziekbranche. Internet heeft de muziekbranche voorgoed veranderd: zowel de muziekwinkels als de platenmaatschappijen. Partijen die deze verandering direct hebben opgepakt, zie je er nu uitspringen. Anderen zijn gestopt of staan in de etalage. Laat dit een waarschuwing zijn voor onze branche. De 5 thema s In haar nieuwjaarsboodschap gaf Fortis Verzekeringen aan dat de sector dit jaar ingrijpende keuzes zal moeten maken om tegenwicht te bieden aan de turbulentie in de markt. De maatschappij heeft de keuzes verwoord in een vijftal thema s: schaalvergroting, distributie, transparantie en beloning, efficiency en zorgplicht. Daarmee schetst de verzekeraar het Jos Baeten: Transparantie tot op de eurocent is echt niet nodig, het noteren van het koffiedubbeltje gaat te ver. referentiekader waarbinnen het komende jaar de activiteiten en initiatieven worden geplaatst. Schaalvergroting Als het begrip consolidatie aan de orde komt, verschijnt er een glimlach bij Baeten. De namen Fortis en ABN AMRO zeggen in deze voldoende. Op de bancaire en verzekeringsmarkt is volgens Baeten nog ruimte voor partijen die op zoek zijn naar schaalvergroting. Er zijn nog drie grootbanken over. Dit beeld zal ook de verzekeringsmarkt gaan bepalen. De top zes van verzekeraars heeft nu circa 76 procent van de markt in handen. In 2010 zal de top drie zo n 75 procent van de markt vertegenwoordigen. Uiteraard bestaat daardoor het gevaar van een verschraling van het aanbod. Ook binnen het intermediair is sprake van schaalvergroting. Dat wil niet zeggen dat groot zaligmakend is. De intermediair zal moeten afwegen wat voor tussenpersoon hij wil zijn, en hoe zich dat verhoudt tot de bedrijfsomvang. Ook zal de intermediair zich steeds meer toeleggen op specialisme. Serviceproviders kunnen volgens Baeten zowel een positieve als negatieve rol spelen in de intermediaire keten. Een serviceprovider die de keten goedkoper maakt, heeft de toekomst. Voegt hij geen waarde toe voor de eindklant, anders dan kosten, dan bouw je een verkeerde keten. Distributie Over het thema distributie valt veel te zeggen. Fortis Verzekeringen Nederland haalt 80 procent van haar omzet binnen via het intermediair. Het resterende via bancair en het directe kanaal Ditzo. Het intermediair blijft ons belangrijkste distributiekanaal. In dit kanaal willen we ook nominaal qua premie- 6 nummer 3-14 februari 2008

7 NIEUWS omzet groeien. De andere kanalen groeien echter harder, wat op zich niet vreemd is als je een nieuw kanaal aanboort. Met Ditzo wil Fortis Verzekeringen een gat opvullen. Ik hecht eraan te benadrukken dat Ditzo zich niet afzet tegen het intermediaire kanaal. De campagne wordt desondanks door sommigen als een aanval gezien. Maar dat is nooit het uitgangspunt geweest. In de vervolgcampagne zullen we met die beleving rekening houden. Volgens Baeten is Ditzo bedoeld voor de groep consumenten die er bewust voor kiest om advies in te winnen buiten het intermediair om. Internet neemt sterk toe. Een groeiende groep consumenten wil zelf dingen kunnen doen en regelen. Ditzo speelt in op deze behoefte. Hij voegt daaraan toe dat een grote groep mensen altijd behoefte zal houden aan advies. Assurantiekantoren die kiezen voor een multichannelbenadering van de consument door zowel meer als minder uitgebreide dienstverleningsconcepten met hun eigen prijs aan te bieden, zijn volgens Baeten goed bezig. Deze kantoren denken na over hun toekomst, profileren zich en pakken kansen op. Een verstandige aanpak. Beloning Openheid van beloning is een belangrijk onderdeel van het bredere transparantievraagstuk. Volgens Baeten is het een misvatting om te stellen dat beloningstransparantie niet nodig is omdat de eindklant daar niet om vraagt. Dat is een verkeerd argument. De druk die wordt uitgeoefend om te komen tot een meer transparante markt komt vanuit de politiek en de maatschappelijke organisaties. Als het om de beloning gaat, dan hangt de branche teveel aan argumenten uit het verleden. Als we dit volhouden, dan bepaalt uiteindelijk een ander de koers en verliezen we het debat. De transparantiediscussie moet ook niet doorslaan. In meer transparantie kan Baeten zich goed vinden, mits functioneel. Het betekent uitleggen aan de klant wat je doet en wat hij koopt. Hem de juiste informatie geven waarmee een keuze gemaakt kan worden. Transparantie tot op de eurocent is echt niet nodig, het noteren van het koffiedubbeltje gaat te ver. Fortis Verzekeringen ziet in de toekomst een veelvoud aan beloningsvormen ontstaan. Provisie is er daar een van. Maar dan als een betalingsvorm en niet meer als dé beloningsstructuur. Baeten merkt op dat de nieuwe beloning zal leiden tot een verzakelijking, zowel tussen de verzekeraar en het intermediair als tussen het intermediair en de eindklant. Wat de intermediair voor de klant doet en tegen welke beloning zal meer en meer een individuele afspraak worden tussen hen beiden. Dat vereist transparantie. Maar laten we ook in die nieuwe situatie voorkomen dat er slimme constructies worden bedacht om delen van de beloning buiten het gezichtsveld van de consument te houden. Als branche krijgen we eenmaal de kans om de discussie achter het stuur te voeren. Dan moet je dit soort omleidingen als branche direct uitbannen. Efficiency Fortis Verzekeringen gaat haar processen zo inrichten dat er voor bepaalde branches niet langer een papierstroom geaccepteerd zal worden. Particuliere schade wordt als eerste volledig gedigitaliseerd, de overige branches moeten voor eind 2009 papierloos zijn. Relaties die blijven weigeren om digitaal aan te leveren, zullen op een gegeven moment niet meer bediend kunnen worden voor de volledig gedigitaliseerde branches. Op dit moment is 10 tot 15 procent van alle gegevens, die bij Fortis Verzekeringen binnenkomt, papier. Zorgplicht Zorgplicht in de zin van handelen in het belang van de klant is wat Baeten betreft geen nieuw item, maar wel een dat nog niet hoog genoeg op de agenda van de sector staat. Het gaat daarbij om de mentaliteit en niet je sec houden aan het uitvoeren van de wet. De discussie wie wel of niet iets naar de klant van het intermediair mag sturen, vindt Baeten achterhaald. De gehele keten moet zorgen dat de klant de juiste informatie krijgt. Iedere partij heeft daarin zijn eigen rol en zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid. Als wij als intermediairverzekeraar de klant rechtstreeks benaderen, moeten wij er wel voor zorgen dat de intermediaire relatie tijdig wordt geïnformeerd zodat hij zijn adviestaak naar de klant goed kan oppakken. Daarnaast zullen wij als verzekeraar beter op het gegeven advies moeten gaan letten. Bij twijfel moet direct een terugkoppeling aan de adviseur of de eindklant plaatsvinden. Zo dragen wij als totale keten bij aan het juiste advies voor de eindklant. FFP vertegenwoordiger FPA Alex Klein De Federatie van Financieel Planners (FFP) is officieel vertegenwoordiger van de European Financial Planning Association ( FPA). Deze nieuwe rol van de FFP stelt haar in staat om Europese ontwikkelingen rondom financiële planning beter te volgen en te beïnvloeden. FPA is de eerste onafhankelijke Europese organisatie die zich bezighoudt met het neerzetten van standaarden op het gebied van opleiding, examinering en ethiek voor financiële planning. De FPA-standaarden worden erkend door veel brancheverenigingen en beroepsorganisaties op het gebied van financiële planning in Europa. Coördinatie Nederlandse bijdrage EQF De FFP neemt deel aan het EQF-project. EQF staat voor European Qualifications Framework, het Europese raamwerk voor beroepskwalificaties in de financiële sector. Samen met andere Europese partijen werkt FFP in EQFverband aan een kwaliteitsgarantiesysteem voor de financiële sector, waarin de diverse kwalificaties binnen de EU-landen worden weergegeven. Zo zal per niveau worden vastgesteld aan welke kennis en vaardigheidseisen men moet voldoen. Per land zal een National Qualifications Framework worden vastgesteld, dat vervolgens kan worden gespiegeld aan het Europese raamwerk. FFP zal de totstandkoming van het Nederlandse raamwerk coördineren. nummer 3-14 februari

8 NIEUWS Voogd & Voogd stopt met Inkomen & Zekerheid Voogd & Voogd Verzekeringen gaat zich focussen op automotive-verzekeringen en stopt daarom met Inkomen & Zekerheid. Naast Automotive handhaaft Voogd & Voogd (voorlopig) wel de productgroep Huis & Wonen en houdt de serviceprovider een team actief op mkb. Directeur Bas de Voogd over de inkrimping: Van de zevens die wij nu scoren, willen we negens maken. Van onze vijfjes zesjes maken, dat moeten we niet willen. Tot de productgroep Inkomen & Zekerheid bij Voogd & Voogd behoren de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, uitvaartverzekeringen, risicoverzekeringen, persoonlijke en collectieve ongevallenverzekeringen en studentenverzekeringen. Voor al deze verzekeringen zijn vanaf 1 maart geen offertes en vanaf 1 april is geen nieuwe productie meer mogelijk bij Voogd & Voogd. Alleen nieuwe aanvragen met ingangsdatum na 1 april, mits aangevraagd vóór 1 maart, worden dan nog in behandeling genomen. Klik & Sluit De inkrimping heeft ook gevolgen voor Klik & Sluit Online en de Klik & Sluit Webmodules. Een aantal modules is niet meer volledig beschikbaar vanaf 1 maart en de modules Risicoverzekeringen en Uitvaart komen geheel te vervallen. In de module Pakket particulier is het niet meer mogelijk om Uitvaart mee te verzekeren. Nummer één Volgens De Voogd is het niet zo dat de groep Inkomen & Zekerheid niet succesvol was, en dat daarom besloten zou zijn ermee te stoppen. Nee, slecht ging het niet, maar als serviceprovider willen we ergens de beste in zijn en dat kunnen Bas de Voogd: Voor intermediair verandert er niets Verruiming acceptatie automotive Voogd & Voogd verruimt de acceptatie van personenautoverzekeringen met een negatief aantal schadevrije jaren. In Klik & Sluit was het tot nu toe niet mogelijk een negatief aantal schadevrije jaren aan te geven. Daardoor liep het (deels) elektronisch verwerken van aanvragen met een schadehistorie vertraging op en was de keuze in verzekeraars beperkt. Door aanpassing van de systemen kunnen dergelijke aanvragen nu wel worden verwerkt. Op deze aanvragen wordt echter niet automatisch voorlopige dekking verleend zoals gebruikelijk in Klik & Sluit, de acceptant heeft het laatste woord. De verruiming van de acceptatiecriteria omvat voorlopig alleen personenautoverzekeringen. In de loop van de komende weken volgen alle overige automotiveproducten. we niet over de volle breedte. De toenemende concurrentie maakt dat je ergens nummer één in moet zijn, wil je in de toekomst succesvol blijven. We moeten ons onderscheiden, en dat doen we wat mij betreft op automotive. Op dat gebied willen wij de nummer één zijn. Bij ons zul je nooit de beste uitvaart- of brandrisicoverzekering in de schappen vinden, die vind je bij andere partijen. Nedasco en Turien bijvoorbeeld hebben een focus op zorgverzekeringen en wij vanaf nu, net als voorheen, op automotive. Met ons team van zo n tweehonderd man bij Voogd & Voogd willen we de komende jaren van de zevens die wij nu scoren, negens maken. Van onze vijfjes zesjes maken, dat moeten we niet willen. Als ik zie hoeveel onderhoud en aandacht, dus energie en geld mijn mensen moeten steken in Inkomen & Zekerheid, met bescheiden resultaat en perspectief, dan stop ik dat liever in Automotive. Bestaande portefeuilles Voogd & Voogd stopt dus met het sluiten van nieuwe verzekeringen op het gebied van Inkomen & Zekerheid, maar blijft de bestaande portefeuilles vooralsnog beheren. De Voogd: In principe blijven de portefeuilles gewoon bij ons. We beheren die nu nog in volmacht, maar in de toekomst zouden we die voor sommige producten provinciaal kunnen gaan stallen bij de verzekeraar. Dan gaan we zelf als een postenbank, als een soort DAK functioneren. Ik weet bijvoorbeeld dat op een deel van de uitvaartportefeuille onderhoud moet plaatsvinden, ook omdat er wat aanpassingen op die producten hebben plaatsgevonden. De vraag bij ons is dan ook of wij dat nog zelf gaan doen in volmacht, of dat we daarmee gaan stoppen en de producten teruggeven aan de verzekeraar, om ze vervolgens daar te laten administreren. Dan dragen we ze over aan de provinciale portefeuille die we daar zelf hebben. De tussenpersoon hoeft dan niet rechtstreeks een aansluiting te krijgen bij die verzekeraar maar kan gewoon gebruik blijven maken van ons agentschap. Alles blijft feitelijk hetzelfde: polisnummer, klantnummer, contractnummer, noem maar op. Intermediair én klant hoeven 8 nummer 3-14 februari 2008

9 NIEUWS er niets van te merken. Uiteraard zullen we dit soort veranderingen wel altijd netjes melden aan het intermediair waarmee we samenwerken. Vergoeding intermediair Als Voogd & Voogd de polissen-in-volmacht stalt in haar eigen provinciale portefeuille bij een verzekeraar, loopt het bedrijf dus de tekencommissie mis die het nu als volmachthouder ontvangt, terwijl het wel werk houdt aan de polis. Bas de Voogd erkent dit, maar benadrukt daarbij ten stelligste dat dit inkomstenhiaat geen enkel gevolg zal hebben voor de vergoeding voor het intermediair. De oorspronkelijk overeengekomen vergoeding voor het intermediair blijft intact, hoe dan ook. Over de vergoeding voor Voogd & Voogd zijn en gaan we in gesprek met de betrokken verzekeraars, maar voor het intermediair verandert er, ongeacht de uitkomst van die gesprekken, hoegenaamd niets. Opnieuw A++ voor Chubb Erwin Loer Chubb Insurance Company of Europe SA heeft van het onafhankelijke ratingbureau A.M. Best opnieuw een A++waardering voor zijn financiële gezondheid gekregen. Dit is de hoogste waardering die een verzekeraar kan ontvangen. De waardering is een aanduiding voor de stabiliteit van de verzekeraar en geeft onder andere aan dat deze in staat is zeer grote schaden uit te betalen. Daarnaast geeft het weer in hoeverre een verzekeraar in staat is te voldoen aan zijn verplichtingen tegenover zijn polishouders, waarbij een A++ de hoogste waardering is. Doordat verzekeraars volgens dezelfde criteria worden gemeten, is het mogelijk een benchmark op te stellen. Dit is van toenemend belang voor een dynamische internationale markt waarin deregulering, fusies en overnames aan de orde van de dag zijn en men zoekt naar een vorm van stabiliteit. Veel aandacht voor opleidingen in de financiële branche Vrouw betere automobilist Eén op de vier mannelijke automobilisten tussen de 18 en 20 jaar loopt kans in het verkeer schade aan derden te veroorzaken. Onder vrouwen in deze leeftijdscategorie is dat één op de acht. Hoewel het verschil in kans op schade tussen man en vrouw met het ouder worden iets terugloopt, blijven vrouwen een lagere kans houden dan mannen. Vrouwen tussen de 28 en 40 jaar lopen met circa zes procent de minste kans op het veroorzaken van schade, een factor vier minder dan de mannelijke automobilisten tussen de achttien en twintig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Verbond: lik-op-stuk fraude Het Verbond van Verzekeraars wil mensen die de verzekering proberen op te lichten, direct beboeten. Uit een proef met reisverzekeringen blijkt de maatregel succesvol. Verzekeraars leverden zaken aan waarin duidelijk sprake was van fraude en de officier van justitie stelde de fraudeur vervolgens een boete voor. De boete bedroeg het dubbele van het onterecht geclaimde bedrag, en vier op de vijf mensen die een acceptgiro in de bus kregen, betaalden direct. Daarom wil het Verbond dit boetesysteem graag uitgebreid zien tot alle fraude, en is zij in overleg met het Openbaar Ministerie over de invoering van een landelijk lik-opstukbeleid. De verzekeraars willen het liefst alle fraude tot euro afdoen met een boete. En het mes snijdt aan twee kanten, zegt een woordvoerder van het Verbond daarover. Wij leveren de zaak aan bij het OM, dat daarvoor geen extra mensen hoeft in te zetten. En er gebeurt iets met de fraudes. Per geval zijn het kleine fraudes, maar jaarlijks wordt er voor 900 miljoen euro met verzekeringen gefraudeerd. Het merendeel komt door dit soort kleine zaken. Verzekeraars worden vooral bij reis-, auto- en inboedelverzekering opgelicht. (ingezonden mededeling) Gemiddeld volgen werknemers 1,6 opleidingen per jaar, maar binnen de financiële dienstverlening zijn dat er twee. Dat is een van de opmerkelijke resultaten uit het onderzoek Boeien & binden II, dat Synovate/Interview NSS heeft uitgevoerd in opdracht van Tempo-Team. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het opleidingsaanbod in de financiële dienstverlening erg hoog is en het beleid ten aanzien van het volgen van een opleiding transparant en voor iedereen duidelijk is. De branche is vrij tolerant ten aanzien van het aantal opleidingen dat een medewerker wil volgen, bij eenderde van de bedrijven zelfs onbeperkt. Het initiatief voor deelname aan een opleiding ligt volgens de werkgever bij de direct leidinggevende, volgens werknemers bij... de werknemers. nummer 3-14 februari

Geen millimeter onderhandelingsruimte

Geen millimeter onderhandelingsruimte Het Verzekeringsblad 98e jaargang 5 juni 2008 nr. 11 Het is oorlog IFO faalt opnieuw Nationaal beloningsdebat Elly Blanksma (CDA Tweede Kamerlid): Geen millimeter onderhandelingsruimte www.vbnet.nl Toe

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Assurantiepakketten niet gericht op CRM ISI Innovatieprijs Atp s die aan Wfd voldoen, blijven kwetsbaar ONVZ kantelt naar care-organisatie 96e

Nadere informatie

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak Het Verzekeringsblad 98e jaargang 12 maart 2009 nr. 5 Bgfo-II is aanslag op intermediair Protocollen voor aov EXTRA: Themakatern ICT en internet André Bastiaans (BAE-Groep/EAG): Overheid moet nu clementie

Nadere informatie

Ondanks zware dossiers bleven we altijd veerkrachtig

Ondanks zware dossiers bleven we altijd veerkrachtig Het Verzekeringsblad 97e jaargang 12 juli 2007 nr. 14 Overheid traineert Vie d Or oplossing Hirsch Ballin: erkenning van leed is belangrijk Adviesmatch wordt goed nageleefd Jan van den Berg (AXA Nederland):

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Voorlopers krijgen altijd de eerste klappen

Voorlopers krijgen altijd de eerste klappen Het Verzekeringsblad 97e jaargang 22 november 2007 nr. 22 Zwitserleven naar SNS Reaal De Verzekerde Taxatie Een hypotheekadvies mag 300 euro kosten Jan Driessen (AEGON) Voorlopers krijgen altijd de eerste

Nadere informatie

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA Het Verzekeringsblad 96e jaargang 10 mei 2007 nr. 10 Gevaarlijke details banksparen Vanaf 14 mei: VB-Selectie Zorgelijk: 500.000 wanbetalers en onverzekerden mr Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad INHOUD Inhoud kop Inhoud tekst Het Verzekeringsblad 97e jaargang 25 oktober 2007 nr. 20 MiFID-vrijstelling: strijd nog niet gestreden 0 0 Rubrieken Inhoud rubr kop 6 Inhoud rubr tekst Twee klantprofielen

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Pensioenwet: te gedetailleerd en bevoogdend NBVA en Meeting Point integreren de keten Een wereld zonder het UWV? 96e jaargang 11 mei 2006 nr.

Nadere informatie

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion Het Verzekeringsblad 97e jaargang 24 mei 2007 nr. 11 Vijf jaar Obvion Dexia-vonnis doorkruist Duisenberg-regeling Themakatern ICT & Internet Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Eigenlijk zijn we altijd

Nadere informatie

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 21 juni 2007 nr. 13 Martin Kerkhof over ONVZ-vonnis Intermediaire crisis op hoogte-/dieptepunt Wandeling met Roger van Boxtel Drs Niek Hoek (Voorzitter Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

Beknibbel niet op verzekeringslimieten

Beknibbel niet op verzekeringslimieten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 11 oktober 2007 nr. 19 De Goudse zet in op pensioen VB Branchedag met voorzitters AFM, NVA en NBVA EU kritiek op beloningsstructuur Ron Verhulsdonck (ACE European Group

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Minder traditioneel expertisewerk. Verzekeraars weer in de plus. Goede boterham voor intermediair. Goud win je nooit alleen!

WWW.VBNET.NL. Minder traditioneel expertisewerk. Verzekeraars weer in de plus. Goede boterham voor intermediair. Goud win je nooit alleen! Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Minder traditioneel expertisewerk Verzekeraars weer in de plus Goede boterham voor intermediair 96e jaargang 16 maart 2006 nr. 6 Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

Zorgpolis is niet meer zo sexy

Zorgpolis is niet meer zo sexy 99e jaargang 17 december nr. 24 Niet langer klagen Van Afab naar inbiznis Themakatern Aansprakelijkheid & Rechtsbijstand Martin Bontje (UVIT): Zorgpolis is niet meer zo sexy De NN Inkomen & Pensioen Game

Nadere informatie

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas Het Verzekeringsblad 98e jaargang 22 mei 2008 nr. 10 Na Wijngaarden: NN of nn? De nachtmerrie van een droomhuis StercK naar AFAB Kees Droppert (InterBank/Ribank): Politiek stelt lenen voor als een soort

Nadere informatie

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt Het Verzekeringsblad 99e jaargang 26 maart 2009 nr. 6 Nee tegen AFM-kosten Pensioenadviseur als crisismanager Solvency II voor dummies Marjol Nikkels (Sensio): Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Nadere informatie

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal Het Verzekeringsblad 98e jaargang 23 oktober 2008 nr. 20 Hoe verder na Feitenonderzoek? Gedragstoezicht in goede handen? Bouw FOR en eigen beheer af Emiel Roozen (Delta Lloyd Leven): Uitkeringshoogte belangrijker

Nadere informatie

Producten slechts deels voor zzp ers

Producten slechts deels voor zzp ers Het Verzekeringsblad 99e jaargang 18 juni 2009 nr. 12 SEH: gemotiveerd afwijken is een must Rapportcijferklucht EXTRA: Themakatern MKB Prof. dr. Fieke van der Lecq (Erasmus Universiteit): Producten slechts

Nadere informatie

De buldog wordt geen schoothondje

De buldog wordt geen schoothondje Het Verzekeringsblad 97e jaargang 6 december 2007 nr. 23 MiFID: Saved by the bell? Parasiet Hypolife misleidend VB-Branchedag groot succes Hans Hoogervorst (AFM) De buldog wordt geen schoothondje www.vbnet.nl

Nadere informatie

Waarde van kleine portefeuille blijft laag

Waarde van kleine portefeuille blijft laag Het Verzekeringsblad 97e jaargang 12 april 2007 nr. 8 Vertragingsactie politiek en Radar NVA vreest valse concurrentie Mike Potter (makelaar/taxateur assurantieportefeuilles): Waarde van kleine portefeuille

Nadere informatie

Hypotheken & Kredieten

Hypotheken & Kredieten www.vbnet.nl/samenwerkingsgids interactief 96e jaargang 12 oktober 2006 nr. 19a Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Samenwerkingsgids 2006 Schadeverzekering in Volmacht Schade

Nadere informatie

Multidisciplinaire expertise bij Letselschade

Multidisciplinaire expertise bij Letselschade Het Verzekeringsblad 98e jaargang 8 mei 2008 nr. 9 En bloc fnuikend voor imago Coolen zet frontaal aanval in EXTRA: Themakatern expertise/taxatie Paul van der Meijs (Florius): Op klantloyaliteit is terrein

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Intermediair ruziet met verzekeraars Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen 96e jaargang

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Met internet meer tijd voor klant. Teller staat op 11.000. Goede boterham in expertise. Themakatern Expertise & Taxatie

WWW.VBNET.NL. Met internet meer tijd voor klant. Teller staat op 11.000. Goede boterham in expertise. Themakatern Expertise & Taxatie Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Met internet meer tijd voor klant Teller staat op 11.000 Goede boterham in expertise Edwin Velzel, Fraudecommissie... besparing van honderden

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Elke dag boos wakker Onrechtvaardig onderscheid tussen verzekeraars met en zonder intermediair Het succes achter AXA s UNIM-AOV 96e jaargang 22

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Conclusie VerzekeringsBarometer Herijk toegevoegde waarde! Jan Joling professor schadeonderzoek. Steun de VB-intermediair actie

WWW.VBNET.NL. Conclusie VerzekeringsBarometer Herijk toegevoegde waarde! Jan Joling professor schadeonderzoek. Steun de VB-intermediair actie Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Conclusie VerzekeringsBarometer Herijk toegevoegde waarde! Jan Joling professor schadeonderzoek Steun de VB-intermediair actie 96e jaargang 13

Nadere informatie

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad Het Verzekeringsblad 97e jaargang 26 april 2007 nr. 9 NBVA woedend over openheid Verbond AFM nagelt rotte appels VB-Kennistest Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Eenvoudig schadeproduct

Nadere informatie

Het speelkwartier is voorbij; de zaken moeten nu echt op orde zijn

Het speelkwartier is voorbij; de zaken moeten nu echt op orde zijn Het Verzekeringsblad 97e jaargang 1 maart 2007 nr. 5 Alfred Oosenbrug reageert Hoe ver reikt de zorgplicht? Een wandeling met Karel Pauw mr A.W. Kist (AFM) over één jaar toezicht: Het speelkwartier is

Nadere informatie

kunnen veel van elkaar leren

kunnen veel van elkaar leren Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Programma VB-Branchedag 2006 Levensloop zit in de lift Grotere schepen, grotere risico s Joop van Berkum (Unirobe/Meeùs)...Unirobe en Meeùs 96e

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Uitneembaar katern: Thema s van de VB-Branchedag 2006 Beleggingsverzekeringen onder vuur Zorg moet weer intermediaire markt worden 96e jaargang

Nadere informatie