Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2013-2014"

Transcriptie

1 Beleidsplan Studievereniging Comenius Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam Kamer GS.11 Nieuwe Prinsengracht VZ Amsterdam

2 Beste lezer, Hierbij presenteren wij, het bestuur , het beleidsplan van Studievereniging Comenius. In dit beleidsplan hebben we uiteengezet wat onze doelen zijn dit jaar, hoe we deze doelen gaan bereiken en waar onze prioriteiten liggen. Wij zien Comenius als een toegankelijke studievereniging waar iedereen die iets te maken heeft (of heeft gehad) met Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde en de Universitaire PABO van de Universiteit van Amsterdam altijd welkom moet zijn. Hierbij doelen we niet alleen op studenten, maar ook op docenten, alumni en broeder- en zusterverenigingen. We willen graag binding creëren tussen onze leden en andere belangstellenden. Dit niet alleen voor de gezelligheid, maar ook zodat er een netwerk opgebouwd kan worden die iedereen ten goede kan komen. Komend jaar zullen we ons voornamelijk bezig houden met het sociale aspect van de studievereniging. Dit zullen we doen door goed contact te onderhouden met onze leden, broeder- en zusterverenigingen en met de ASVA. Daarnaast zullen we ons richten op de organisatie van de UvA en het onderwijsinhoudelijke vlak van de studievereniging. Met het onderwijsinhoudelijke vlak wordt onder andere gedoeld op de boekverkoop, studiegerelateerde activiteiten, onze deelname aan de LOOP (Landelijk Overleg Onderwijskunde en Pedagogiek), de SVO (Studieverenigingen Overleg), de Fv-FMG (Faculteitsvereniging van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen). Daarnaast zullen we ook regelmatig contact onderhouden met de onderwijsdirecteur Hein Broekkamp om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen binnen de UvA. Binnen de organisatie van de UvA is het erg belangrijk dat we onze stem laten horen, met name door de komst van de nieuwe Roeterseilandcampus en de herhuisvesting van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Aan het eind van dit studiejaar zal de gehele Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) moeten verhuizen naar het nieuwe gebouw. Over ons nieuwe onderkomen is echter nog weinig bekend. Om onze belangen te vertegenwoordigen is de FV-FMG opgericht zodat alle studieverenigingen van de FMG hun stem kunnen laten horen. Als bestuur kijken we er erg naar uit om Comenius te vertegenwoordigen naar onze leden en naar de andere verenigingen. We hopen dat we veel van de leden persoonlijk zullen leren kennen en regelmatig in de kamer en op onze activiteiten mogen verwelkomen. We streven ernaar om dit bestuursjaar op onze manier onze bijdrage te leveren aan Studievereniging Comenius. Met vriendelijke groet, Namens het 18 e bestuur der Studievereniging Comenius Lupe Flores Zuñiga 2

3 Inhoudsopgave 1 Bestuur Communicatie binnen het bestuur Voorkomen Continuïteit Overdracht Leden Lidmaatschap Ledenwerving algemeen Ledenwerving onder de UPvA-studenten Alumni Commissies en activiteiten Activiteitencommissie (AcCo) Alumnicommissie (AlCo) CHEWcommissie (CHEWCo) Feest- en Borrelcommissie (FeBo) Kascontrolecommissie (KasCo) GROEIcommissie (GROEICo) PdOP-commissie (PdOPCo) Raad van Advies (RvA) Reiscommissie (ReCo) Symposiumcommissie (SymCo) Vormgevingscommissie (VoCo) Comeniuskamer Functie van de Comeniuskamer Comenius computers Boekenverkoop Boekenverkoop dataoverzicht Vier keer per jaar organiseren we een (online) boekenverkoop Professionalisering van de boekenverkoop Studystore Samenvattingen Communicatie Algemene Ledenvergadering

4 7.3 Blackboard Facebook Nieuwsbrief GROEI Website Contacten en samenwerking Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA) Zusterverenigingen Broederverenigingen Onderwijsinstituut Sponsoring Werving van sponsoren Hoofdsponsor Subsidie/fondsen CHEW Financiën Huidige financiële situatie Begroting Verantwoording

5 1 Bestuur Het achttiende bestuur van Comenius bestaat uit vijf functies, namelijk: De voorzitter: Houdt zich bezig met het voorzitten en voorbereiden van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Daarnaast is de voorzitter het gezicht van de vereniging, leidt het bestuur en grijpt in waar nodig. De voorzitter houdt zich hiernaast voornamelijk bezig met zaken die binnen de UvA spelen en andere interne studiegerelateerde zaken. De vice-voorzitter: Onderhoudt de contacten met partijen buiten de UvA. Dit zijn andere studieverenigingen van Pedagogiek en Onderwijskunde, alumni en de contacten met bedrijven en instanties. Daarbij is deze persoon verantwoordelijk voor de sponsoring van de vereniging. Bovendien ondersteunt dit bestuurslid de voorzitter en neemt taken op zich die zich gedurende het jaar voordoen en niet vallen onder de overige bestuursfuncties De secretaris: Houdt zich bezig met de administratie van de vereniging. Onder deze administratie valt het schrijven van het beleidsplan, het jaarverslag en de eventuele andere stukken, en het uitwerken van de notulen van vergaderingen. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor het ledenbestand, de jaaragenda, blackboard, facebook, de nieuwsbrief, de app, de website en de algemene . De penningmeester: Houdt zich bezig met de financiële administratie van de vereniging. Daarnaast is de penningmeester verantwoordelijk voor de boekverkoop en subsidieaanvragen. De commissaris commissies: Is de schakel tussen het bestuur en de commissies. Dit bestuurslid stuurt de commissies aan en overlegt regelmatig met de commissievoorzitters. Ook schrijft de commissaris commissies de handleiding van iedere commissie. 1.1 Communicatie binnen het bestuur De communicatie binnen het bestuur zal verlopen door middel van bestuursvergaderingen. De bestuursleden zorgen er daarnaast voor dat ze elkaar van tussentijdse ontwikkelingen op de hoogte houden. Bovendien vindt er twee keer per jaar een bestuursweekend plaats. Ten tijde van het eerste bestuursweekend wordt het beleidsplan geschreven en de begroting opgesteld. Dit vindt plaats in de zomer van het bestuursjaars Tijdens het tweede weekend zullen het beleidsplan en de doelstellingen hieruit geëvalueerd worden. Ook zal tijdens dit weekend aan het witboek, het meerjaren plan en het jaarverslag worden gewerkt. Dit bestuursweekend zal plaatsvinden na de tweede Algemene Ledenvergadering in februari Tevens zullen er kwartaalvergaderingen worden gehouden met de Raad van Advies (RvA) om zo alle plannen gedurende het jaar te blijven herzien en evalueren. 5

6 1.2 Voorkomen Om als eenheid naar buiten te treden, wordt er bestuurskleding aangeschaft. Deze bestaat uit zwarte jurkjes en een blauw colbert met Comenius-badge en zwarte schoenen. Daarnaast worden officiële stukken in calibri 11 geschreven. 1.3 Continuïteit Om de continuïteit van de studievereniging te waarborgen,starten de sollicitatieprocedure voor het nieuwe bestuur 17 februari 2014 en is ons streven, voor 6 mei 2014 een nieuw vijfkoppig bestuur bekend te maken. We stellen ons ten doel de bestuursoverdracht in september 2014 te laten plaatsvinden. Bij de Algemene Ledenvergadering in juni 2014 wordt het witboek overhandigd aan het kandidaatsbestuur. Tevens wordt er in juni een inwerkweekend gepland. Tijdens dit weekend wordt het kandidaatsbestuur ingewerkt. Na dit weekend zullen de taken geleidelijk overgenomen worden van het huidige bestuur door het kanidaatsbestuur. 1.4 Overdracht 4 februari 2014: halfjaarverslag financiën 17 februari 2014: start sollicitatieprocedure nieuw bestuur 6 mei 2014: nieuw bestuur bekend 2 juni 2014: meerjarenplan afgerond 2 juni 2014: definitieve versie witboek 1 juli 2014: laatste conceptversie jaarverslag afgerond 2 Leden 2.1 Lidmaatschap Sinds 28 augustus 2011 geld de volgende lidmaatschapstarieven: 50-jarig lidmaatschap voor alumni: 10 (zie onderdeel 2.6 voor alumnibeleid) Sinds 6 februari 2013 geldt het volgende lidmaatschapstarief: eenjarig lidmaatschap: 17, 50 Reeds aangeschafte meerjarige lidmaatschappen komen te vervallen op de vastgestelde einddatum. 6

7 2.2 Ledenwerving algemeen Op dit moment schommelt het ledental rond de 550. Het grootste gedeelte van het leden is lid geworden voor de boekverkoop. Omdat leden voor de vereniging belangrijk zijn, blijven we gedurende het jaar actief aan ledenwerving doen. Voor de eerstejaars begint dit met een bezoek aan de Comeniuskamer tijdens de introductiedag. Tevens zullen wij ons tijdens de eerste collegeweek introduceren en de studenten erop attenderen dat zij (opnieuw) een lidmaatschap kunnen afsluiten. Hiermee wordt bijgedragen aan het realiseren van meer naamsbekendheid (zie onderdeel 7, Communicatie). Lid worden kan in de Comeniuskamer of via een digitaal inschrijfformulier dat te vinden is op de website. Nadat de studenten het verschuldigde bedrag (zie onderdeel 2.1, Lidmaatschap) hebben overgemaakt zullen de studenten een bevestigingsmail ontvangen, hiermee is de inschrijving voltooid. Gedurende het hele studiejaar wordt er gestreefd naar een toename van het aantal leden. 2.3 Ledenwerving onder de UPvA-studenten Sinds 2010 is Comenius ook de studievereniging van de universitaire. Het aantal Comeniusleden onder de UPvA-studenten is echter nog erg klein, omdat ze binnen hun opleiding veel eigen activiteiten hebben. Het aantal groeit echter wel, omdat Comenius nu ook de boeken voor de UPvA, met korting, aanbiedt. Er wordt geprobeerd meer naamsbekendheid te genereren onder de UPvAstudenten door een introductiepraatje te houden tijdens de werkgroepen van de UPvA en door een introductiepraatje te houden tijdens de introductiedag. 2.4 Actieve leden De actieve leden zijn voor Comenius enorm belangrijk. Het is onmogelijk een actieve studievereniging te zijn zonder actieve leden. Om de continuïteit van de studievereniging te waarborgen willen we dit jaar minimaal twee nieuwe actieve leden per commissie aanstellen, waarvan minimaal één eerstejaars student. Dit met als doel de doorloop binnen de commissies te bevorderen. Van actieve leden wordt verwacht dat ze zich inzetten voor de vereniging. Dit houdt onder andere in dat zij aanwezig dienen te zijn bij de door hun georganiseerde activiteiten. Tevens dienen actieve leden aanwezig te zijn bij alle ALV s. Om onze waardering te laten blijken aan de actieve leden zullen wij met de kerstdagen aan alle actieve leden een kerstkaart sturen en ontvangen zij een persoonlijke uitnodiging voor de feesten van Comenius. Daarnaast worden er nog twee activiteiten georganiseerd om de actieve leden te bedanken (zie 2.5 Actieve ledenuitje en Actieve ledenactiviteit). 7

8 2.5 Actieve ledenuitje en Actieve ledenactiviteit (ALU en ALA) Om de actieve leden te bedanken voor hun inzet organiseren wij een actieve leden activiteit (ALA) en een actieve leden uitje (ALU). De ALA wordt halverwege het studiejaar georganiseerd en de ALU aan het einde van het studiejaar. De ALA is een relatief kleine activiteit vergeleken met de ALU. Voor de ALU en de ALA proberen we budget vrij te maken binnen de UvA. We houden er echter rekening mee dat er voor de ALA geen geld beschikbaar gesteld kan worden door de UvA. Daarom zullen wij, vanuit Comenius, in onze begroting hiervoor zelf een bedrag beschikbaar stellen. 2.6 Alumni Alumni zijn afgestudeerde studenten van de opleidingen Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde en Universitaire Pabo aan de UvA. Op dit moment heeft Comenius geen eigen alumni-ledenbestand. Aankomend studiejaar streven wij ernaar op om dit alumni-ledenbestand op te bouwen. Dit wordt gerealiseerd door het sturen van een mail waarin wordt aangegeven dat alumni lid kunnen worden van Comenius voor 10 euro voor 50 jaar. Hiermee willen wij ons netwerk binnen het beroepsveld vergroten. Daarnaast worden er gedurende het jaar een of meerdere activiteiten georganiseerd voor de alumni (zie 3.2 alumnicommissie (AlCo)) 3 Commissies en activiteiten In het academisch jaar waren er elf commissies samengesteld. In dit studiejaar is ook de congrescommissie opgezet. Aankomend studiejaar beginnen wij dus met twaalf commissies. Aangezien er twee jaar lang geen praktijkdag is georganiseerd hebben we besloten om geen nieuwe leden te werven voor de PdOP-commissie tot blijkt dat hier behoefte aan is. De commissaris commissies en de voorzitter zullen, in samenwerking met het Landelijke overleg onderwijskunde en pedagogiek (LOOP), de verantwoordelijkheid van deze commissie op zich nemen. In oktober komen alle actieve leden samen tijdens de Algemene Commissie Bijeenkomst (ACB). Hier geeft de commissaris commissies een korte presentatie over de inhoud van elke commissie en leren de commissieleden elkaar kennen. Hier zullen alle actieve leden een training krijgen waarin zij worden gewezen op de verantwoordelijkheden. Dit zijn regels omtrent communicatie en financiële administratie. De commissaris commissies zal voor iedere commissie een handleiding beschikbaar stellen die Aan het begin van het jaar herzien en aangepast is. In de handleidingen zal onder andere ingegaan worden op de specifieke taken en doelen van de commissies; ook zullen er voorbeelden van eerder georganiseerde activiteiten en tips in gegeven worden. Om het functioneren van de commissies in 8

9 goede banen te leiden en voldoende te kunnen monitoren, zal iedere commissie een voorzitter aanwijzen die contact onderhoudt met de commissaris commissies. De voorzitter van de commissie fungeert tevens als penningmeester en is verantwoordelijk voor een begroting die altijd up-to-date is. Daarnaast wordt er per commissie een notulist aangesteld, die na elke vergadering de notulen doormailt naar de commissaris commissies en zijn/haar commissieleden. Voor elke commissie is er een ordner beschikbaar in de Comenius kamer. In de ordners komen de agenda s, notulen en andere belangrijke documenten zodat er altijd een centraal overzicht is van de commissies. Het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de betreffende commissie de commissaris commissies te voorzien van benodigde documenten voor in de ordner. Verder zal elke commissie een voor hun realistische deadline moeten stellen in overeenstemming met de penningmeester voor de begroting. Voor deelname aan activiteiten worden passende algemene voorwaarde opgesteld. 3.1 Activiteitencommissie (AcCo) De activiteitencommissie organiseert zowel studiegerelateerde als niet-studiegerelateerde activiteiten. De studiegerelateerde activiteiten zullen in de vorm van kroegcolleges en lezingen of een bezoek aan de praktijk en de werkvloer worden georganiseerd. Het streven is om dit studiejaar minimaal 10 activiteiten te organiseren, waarvan minstens 6 studiegerelateerd. Het is hierbij de bedoeling dat er elke maand gedurende het studiejaar minimaal één activiteit georganiseerd wordt. 3.2 Alumnicommissie (AlCo) De alumnicommissie bestaat uit alumni, een studieadviseur en de vice-voorzitter van het bestuur Het doel voor komend jaar is één à twee activiteiten te organiseren voor alumni. Op deze activiteit wordt een spreker uitgenodigd. De huidige alumni website zal worden opgeheven en vervangen worden door een LinkedIn pagina die gebruikt zal worden voor de communicatie naar de alumni. 3.3 CHEWcommissie (CHEWCo) De CHEWcommissie is een commissie die de organisatie van het Comenius H. Eerstejaars Weekend (CHEW) in goede banen zal leiden. De taken bestaan uit het benoemen van de commissieleden, het beheren van de CHEW-begroting, het houden van overzicht en zorgen dat het weekend goed verloopt. Van de vier plekken in de CHEWcommissie zal er minimaal één bezet worden door een bestuurslid, de overige plekken worden ingenomen door leden. De CHEWcommissie zal in het 9

10 tweede semester beginnen met de organisatie van het weekend. Het boeken van een accommodatie wordt echter al eerder geregeld door het bestuur. 3.4 Congrescommissie (ConCo) De congrescommissie is een commissie opgericht in het studiejaar met als doel een congres te organiseren voor POWL-studenten en UPvA-studenten. Aangezien afgelopen studiejaar, wegens geringe voorbereidingstijd, het congres niet is door gegaan, is het congres uitgesteld tot 3 april We streven ernaar om aankomend studiejaar een succesvol congres te organiseren. Dit congres zal georganiseerd worden door de Congrescommissie en de Alumnicommissie samen. 3.5 Feest- en Borrelcommissie (FeBo) Het afgelopen jaar is er gekozen voor een tweewekelijkse borrel. De borrel zal vanaf 4 september 2013 om de woensdag plaatsvinden in café de Heffer te Amsterdam. We hebben er voor gekozen de borrel op een andere locatie te geven met als doel meer leden naar de borrels te trekken. Er zal elke derde borrel een thema-borrel georganiseerd worden om de borrels te promoten en aantrekkelijker te maken. Daarnaast zal er bij elke borrel 45% korting gegeven worden aan de leden op bier, fris, wijn en het bittergarnituur. Alle bestuursleden en FeBo-leden zullen op elke borrel aanwezig zijn, tenzij een gegronde reden tijdig wordt gemeld. De FeBo zal voortaan voor elk feest een samenwerking aangaan met een andere studievereniging. Op deze manier wordt het netwerk van Comenius en haar leden vergroot. Dit jaar worden er twee themafeesten, een gala en een barbecue georganiseerd. Daarnaast wordt er nog een faculteitsfeest georganiseerd. 3.6 Kascontrolecommissie (KasCo) De kascontrolecommissie controleert vier keer per jaar de boekhouding van de penningmeester. De functies binnen deze commissie worden bekleed door teminste twee personen. De KasCo wordt samengesteld door de penningmeester en goedgekeurd door ALV. 3.7 GROEIcommissie (GROEICo) De GROEI is het magazine van de opleidingen Onderwijskunde, Pedagogische Wetenschappen en de Universitaire Pabo. Het doel van het magazine is studenten op de hoogte houden van de ontwikkelingen en activiteiten binnen Comenius, binnen de opleiding en binnen het werkveld. De GROEI zal vier keer per jaar verschijnen en wordt verspreid tijdens colleges, werkgroepen en 10

11 tentamens. Daarnaast zal de GROEI dit jaar voor het eerst profijt hebben van de sponsoren die de vice-voorzitter binnenhaalt. De GROEI zal namelijk een deel van de inkomsten krijgen die Comenius krijgt voor het plaatsen van een advertentie van een sponsor in de GROEI. De GROEI mag dit geld gebruiken voor het professionaliseren van het tijdschrift. 3.8 PdOP-commissie (PdOPCo) De afgelopen twee jaar is de praktijkdag niet van de grond gekomen. Hierom hebben we besloten geen leden te werven voor de commissie. We zullen zowel met het LOOP als met de Vereniging der Studenten Psychologie aan de Vrije Universiteit bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het organiseren van een praktijkdag. Mocht de praktijkdag van de grond komen zullen er extra commissie leden verworven worden. 3.9 Raad van Advies (RvA) In de statuten (artikel 13, Raad van Advies) staat vermeld dat de Raad van Advies het onafhankelijke adviesorgaan voor het bestuur en de vereniging is. De RvA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Daarnaast zullen zij bij de kwartaalvergaderingen aanwezig zijn Reiscommissie (ReCo) Dit jaar zullen er twee reizen georganiseerd worden door de reiscommissie, namelijk een studiereis en een stedentrip. Het is een voorwaarde dat de ReCo-leden deelnemen aan de reis die zij organiseren, daarnaast moeten minimaal twee bestuursleden deelnemen. Commissieleden en het huidige bestuur vallen buiten de (eventuele) loting. Bij beide reizen hebben actieve leden, in het geval van loting, een voorsprong op niet-actieve leden doordat hun naam tweemaal wordt ingevoerd in het lotingsysteem Studiereis Er wordt een studiereis georganiseerd door de leden van de ReCo. Er wordt gestreefd om langs een universiteit te gaan. Het minimale deelnemersaantal is dertig personen. plaatsvinden van 10 tot en met 17 februari. De studiereis zal Stedentrip Er wordt een stedentrip georganiseerd door de leden van de ReCo. Er zal een minder gevuld programma gepland worden. Studenten zullen grotendeels zelf hun eigen tijd indelen. De stedentrip zal plaatsvinden in een weekend, namelijk 4 april tot en met 7 april. 11

12 3.11 Symposiumcommissie (SymCo) Dit studiejaar worden er vier symposia georganiseerd. Voor een lid van Comenius is de toegangsprijs voor een symposium 1.- voor een niet-lid is dit 2.-. De prijzen kunnen gewijzigd worden mocht Comenius ervoor kiezen om een grootschaliger symposium te organiseren met een andere vereniging Vormgevingscommissie (VoCo) De vormgevingscommissie heeft als taak flyers en posters voor verschillende activiteiten te ontwerpen en te laten drukken. Daarnaast zorgt deze commissie in samenwerking met de redactie van de GROEI. Hiermee wordt de continuïteit in de uitstraling van Comenius gewaarborgd. De afgelopen jaren is het moeilijk geweest om leden te werven voor deze commissie. Gedurende het bestuursjaar zullen we de mogelijkheid onderzoeken om leden te werven voor de VoCo. Verder zal de commissaris commissies in samenwerking met de desbetreffende commissievoorzitter conceptversies van drukwerk nalopen om drukfouten te voorkomen. 4 Comeniuskamer In het souterrain van gebouw G van het Roeterseilandcomplex (zie voorblad voor adres) bevindt zich de kamer van Comenius, GS Functie van de Comeniuskamer De Comeniuskamer is de werkplek van het bestuur; hier worden vergaderingen gehouden, bestuurstaken uitgevoerd, en (actieve) leden en andere belangstellende met open armen ontvangen. De Comeniuskamer dient zoveel mogelijk toegankelijk te zijn als ontmoetingsplek voor al haar leden en geïnteresseerden. Vandaar is het noodzakelijk dat de Comeniuskamer altijd schoon, netjes en vooral gezellig wordt gehouden. De kamer is 25 uur per week open, namelijk van uur tot uur. Met uitzondering van vakanties, feestdagen, tentamenweken en studiereizen. Elk bestuurslid heeft op een werkdag vijf uur kamerdienst. Leden zijn tijdens de openingstijden meer dan welkom en mogen tegen een kleine vergoeding eten en drinken pakken. Bestuursvergaderingen vinden altijd plaats buiten de openingstijden. 12

13 4.2 Comenius computers Afgelopen jaar is er een laptop gekocht zodat we nu op vier computers kunnen werken. De computers zijn tijdens de openingstijden voor alle leden toegankelijk, maar het is de bedoeling dat er alleen op het eigen account wordt ingelogd. Commissies hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de printer om Comenius gerelateerde documenten uit te printen. 5 Boekenverkoop 5.1 Boekenverkoop dataoverzicht Vier keer per jaar organiseren we een (online) boekenverkoop. Boekenverkoop 1: verkoop van boeken voor het hele eerste semester (blok 1, 2 en 3) in week 35 en 36 Boekenverkoop 2: verkoop van boeken voor blok 2 en 3 in week 44 en 45 Boekenverkoop 3: verkoop van boeken voor het hele tweede semester (blok 4, 5 en 6) in week 6 en 7 Boekenverkoop 4: verkoop van boeken voor blok 5 en 6 in we1k 14 en 15 Tijdens deze boekenverkoop kunnen leden boeken bij ons kopen met tien procent korting. De boekverkoop gaat twee weken van te voren online. Daarnaast zal het vanaf dit jaar ook mogelijk zijn om tijdens de eerste week van de boekverkoop boeken online te bestellen. In totaal hebben leden dus drie weken om de boeken online te bestellen via de webshop. Gedurende dit jaar zal dit nieuwe beleid geëvalueerd worden. In de tweede week van de boekverkoop kunnen boeken los verkocht worden. 5.2 Professionalisering van de boekenverkoop In het jaar 2010 is de boekenverkoop geprofessionaliseerd door invoering van een nieuw online verkoopsysteem. Binnen dit nieuwe systeem bestelt de student via internet de boeken om ze enkele weken later (in de eerste week van het nieuwe blok) op te halen. Dit studiejaar zal gekeken worden naar een mogelijk nieuwe boekenleverancier en daarmee zou het systeem van de boekverkoop kunnen veranderen. De boekverkoop gaat twee weken van te voren online en blijft de eerste week van de verkoop open, zodat mensen drie weken de tijd hebben om boeken te bestellen. Die laatste week wordt ingevoerd om te kijken of dit positief is voor de cijfers van de boekverkoop. Dit zal gedurende dit studiejaar geëvalueerd worden. In de tweede week van de verkoop kunnen ook losse boeken, zonder bestelling, worden verkocht. 13

14 5.3 Studystore Studystore is leverancier van de boeken en tevens onze hoofdsponsor (zie onderdeel 9.1). Voor niet- Nederlandstalige boeken verleent Studystore een korting aan Comenius van tien procent op de Studystore winkeladviesprijs. Voor Nederlandstalige boeken verleent Studystore de maximaal toegestane korting op de uitgeversadviesprijs: 10 procent. Door een beslissing van het commissariaat van de media mogen wij bij de Nederlandstalige boeken alleen een korting geven op het moment dat deze op voorhand bij ons besteld zijn. Daarnaast heeft Studystore een verzekering afgesloten voor brand-, waterschade en diefstal, die geldig is voor alle door hun geleverde producten. Het contract met Studystore loopt af op 1 juni Drie maanden voor die datum moet het contract eventueel opgezegd of gewijzigd worden. Voor 1 februari 2014 zal er worden gezocht naar alternatieven, zodat er ruim van tevoren een goede indruk is wat qua hoofdsponsors en leveranciers de beste optie is. 6 Samenvattingen Komend jaar zullen we het systeem van vergoeding voor ingestuurde samenvattingen in stand houden en de controle verscherpen. De vergoedingen zullen op basis van het aantal studiepunten van het vak zijn. Indien er een samenvatting van een deeltentamen wordt ingestuurd zal de vergoeding de helft bedragen. Zie onderstaande tabel voor de bedragen. De ingestuurde samenvattingen worden door het bestuur op kwaliteit beoordeeld. Indien de kwaliteit voldoende geacht wordt, wordt de vergoeding uitgekeerd en wordt de samenvatting gepubliceerd. Samenvatting dienen te bestaan uit de collegestof, boeken en verplichte artikelen om het volledige bedrag uitgekeerd te krijgen. Mocht dit niet zo zijn wordt een deel van het bedrag uitgekeerd. Studiepunten vak Vergoeding 3 10 euro 6 15 euro 9 20 euro 14

15 7 Communicatie Om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen de studievereniging en de studenten zo duidelijk mogelijk verloopt, maken we gebruik van diverse communicatiemiddelen. Deze zullen in dit hoofdstuk uiteengezet worden. 7.1 Algemene Ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering (ALV) is een vergadering waar alle leden van de studievereniging vrijwillig naartoe kunnen komen om inzicht in en zeggenschap over de beslissingen van het bestuur te krijgen. Voor de actieve leden is het echter een verplichting om de ALV s bij te wonen. Dit jaar worden er minimaal vier ALV s gehouden. De eerste ALV vindt plaats op 30 oktober 2013; tijdens deze vergadering zal het beleidsplan gepresenteerd worden en ter goedkeuring aangeboden worden aan de leden. Ook worden de KasCo en de RvA tijdens deze vergadering voorgedragen. De tweede ALV zal 5 februari 2014 zijn; deze vergadering zal in het teken staan van het evalueren van het eerste semester en de bekendmaking van eventuele veranderingen in de plannen voor het tweede semester. De derde ALV vindt plaats op 4 juni 2014 tijdens deze vergadering worden de nieuwe bestuursleden voorgesteld en kunnen leden hierover een stem uitbrengen. De laatste ALV vindt op 3 september 2014 plaats voor de presentatie en goedkeuring van het jaarverslag, het driejarenplan en de bestuursoverdracht. 7.2 App Het bestuur van heeft afgelopen studiejaar de Comenius-app laten ontwikkelen. Deze app zal gebruikt worden voor actuele informatie over openingstijden, evenementen, boekverkoop en dergelijke. Tevens hebben leden via de app toegang tot de agenda. Ook kan deze app pushberichten versturen. Door middel van deze pushberichten hopen wij onze leden beter bereiken. En kunnen ze beter op de hoogte te houden van de stand van zaken binnen de vereniging. 7.3 Blackboard Momenteel is de informatie op de Blackboardpagina verouderd. Wij streven er naar om dit jaar de informatie up-to-date te houden. Daarnaast zullen we Blackboard weer in gaan zetten voor de promotie van studiegerelateerde activiteiten. 7.4 Facebook Dit jaar zullen we in dezelfde lijn verder gaan met de Comenius Facebookpagina en de Facebook likepagina. Naast het aankondigen van feesten, borrels en activiteiten zullen er ook meer 15

16 studiegerelateerde nieuwtjes geplaatst worden, bijvoorbeeld nieuws met betrekking tot samenvattingen en boekenverkoop. Studievereniging Comenius is sinds een persoon op facebook, waardoor leden vriend kunnen worden met Comenius. Dit geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld aan te geven dat Comenius naar een feest gaat, en kunnen er evenementen georganiseerd worden. 7.5 Nieuwsbrief De nieuwsbrief van Comenius zal komend jaar weer elke week uitgebracht worden. De informatie voor in de nieuwsbrief moet voor vrijdag uur doorgegeven worden aan de secretaris, zodat de nieuwsbrief op maandag voor 16:00 uur verzonden kan worden. Dit jaar zullen we aan de lay-out werken door meer foto s in de nieuwsbrief te plaatsen. Het plaatsen van studiegerelateerde nieuwtjes uit de actualiteit en het vermelden van de sponsoren willen we voortzetten. 7.6 GROEI De GROEI geeft studenten de mogelijkheid om zowel ontwikkelingen binnen als buiten Comenius te volgen. Dit magazine zal vier maal per jaar blijven verschijnen. In overleg met de GROEIcommissie wordt gekeken of de huidige lijn van de ontwikkeling kan worden voortgezet. Een evenwichtige afstemming tussen artikelen gerelateerd aan Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde en de UPvA wordt hierdoor bewerkstelligd. 7.7 Website In het komende studiejaar wordt er naar gestreefd om een nieuwe website te laten bouwen. Hier is voor gekozen, omdat de huidige website verouderd is en het systeem achter de website moeilijk hanteerbaar. Er zal voor gezorgd worden dat de website voldoende accurate informatie bevat en er verzorgd uitziet voor onder andere (aankomende) leden en sponsoren. Ook wordt de nieuwsbrief op de website geplaatst. Tevens start aankomend studiejaar de kaartverkoop, via ticketscript, voor evenementen op de website van Comenius. 8 Contacten en samenwerking 8.1 Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA) De ASVA is de centrale belangenbehartiger voor studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Studievereniging Comenius is lid van deze vereniging en wil optimaal gebruikmaken van de voordelen die de ASVA biedt. Zo organiseren ze eens per zes weken een 16

17 studieverenigingenoverleg (SVO) over een specifiek onderwerp. Bij elke SVO zal minimaal één bestuurslid aanwezig zijn. Ook kun je als studievereniging bij de ASVA terecht wanneer je rechtshulp nodig hebt of tegen problemen aanloopt. Uiteraard zullen we hier waar nodig gebruik van maken. We willen dit jaar gebruik maken van de handvatten die de ASVA ons aanreikt, zoals cursussen. 8.2 Zusterverenigingen Onze zusterverenigingen zijn alle andere studieverenigingen Pedagogiek en Onderwijskunde binnen Nederland. Het bestuur ziet het belang in van een goed contact tussen de eigen en andere studieverenigingen. Elke zes weken is er een Landelijk Overleg Onderwijskunde Pedagogiek (LOOP). Hier worden onderling ervaringen en tips uitgewisseld tussen de besturen. Bij elke LOOP zal minimaal één bestuurslid aanwezig zijn. Wij kiezen ervoor de voorzitter en de commissaris commissies hier naartoe te laten gaan. Buiten de LOOP om onderhoudt Comenius contact met deze besturen door onder andere naar de constitutieborrels. Dit jaar is het initiatief van de LOOP om een congres te organiseren. Comenius zal niet actief deelnemen aan het organiseren hiervan, maar zal de leden wel de mogelijkheid bieden dit congres te bezoeken. 8.3 Broederverenigingen Naast zusterverenigingen heeft Comenius ook broederverenigingen. Dit zijn alle verenigingen van de UvA. Het meeste contact wordt onderhouden met de zeven broertjes van de Faculteit Maatschappij en Gedrag (FMG); dit zijn: Kwakiutl (Culturele Antropologie), Machiavelli (Politicologie), Mercurius (Communicatiewetenschap), Pegasus (Algemene Sociale Wetenschappen), Sarphati (Planologie en Sociale Geografie), VSPA (Psychologie) en SEC (Sociologie). De voorzitters van deze zeven verenigingen en de voorzitter van Comenius vormen samen de faculteitsvereniging-fmg (Fv-FMG). Het doel van FV-FMG is het bevorderen van de samenwerking tussen de studieverenigingen van de faculteit FMG en het regelen van de huisvesting op de nieuwe Roeterseilandcampus. Dit wordt bereikt door regelmatig overleg te plegen over zowel overkoepelende facultaire onderwerpen als onderwerpen die de verenigingen zelf aangaat. Wanneer net als vorig jaar weer besloten wordt een faculteitsfeest te organiseren zullen wij hier als studievereniging actief aan bijdragen. 8.4 Onderwijsinstituut We hechten veel waarde aan een goede samenwerking en goed contact met onderwijsdirecteuren Hein Broekkamp en Peter de Jong, de onderwijsbalie, de studieadviseurs en alle docenten. Deze 17

18 worden onderhouden door persoonlijk contact en het verspreiden van de GROEI onder alle werknemers van het onderwijsinstituut. 9 Sponsoring 9.1 Werving van sponsoren De vice-voorzitter gaat het gehele jaar actief op zoek naar sponsoren. De overige bestuursleden en alle actieve leden kunnen potentiële sponsoren aandragen, waarna deze een sponsordocument toegestuurd krijgen. Om de werving van sponsoren gestructureerd te laten verlopen, is er een sponsordocument opgesteld. In het sponsordocument zijn de prijsafspraken benoemd (zie Bijlage 1). 9.2 Hoofdsponsor Afgelopen studiejaar was Studystore de officiele hoofdsponsor. Er is echter gebleken dat Lucy loves math een aanzienlijk bedrag heeft opgebracht. We streven er naar om Lucy Loves Math, die bijlessen voor enkele vakken voorziet, tot mede-hoofdsponsor te maken naast Studystore. In het contract dat met Studystore gesloten is, staat vermeld dat Studystore aan Comenius 2% van de omzet van de anderstalige literatuur excl. BTW betaalt. Het contract met Studystore loopt af op 1 juni 2014 (zie 5.3, Studystore). 9.3 Subsidie/fondsen In de afgelopen jaren is subsidie aangevraagd bij Stichting Toekenningen en bij het Amsterdamse Universiteitsfonds (ASF). Stichting Toekenningen verstrekt subsidies voor nieuwe studiegerelateerde activiteiten. De Amsterdamse Universiteitsvereniging kan benaderd worden voor reisfondsen voor studiereizen. Wij gaan dit jaar ook gebruik maken van deze opties. Daarnaast gaan we op zoek naar overige fondsen die bereid zijn subsidies toe te kennen aan Comenius, hierbij zullen we ook gebruik maken van het fondsenboek van de ASVA. 18

19 10 CHEW Sinds wordt het CHEW georganiseerd niet alleen door het oude bestuur en het nieuwe bestuur, maar ook door ouderejaars. De ouderejaars en de besturen worden onderverdeeld in een aantal commissies en zullen op deze manier bijdragen aan een soepel verloop van het CHEW. Dit jaar zal de CHEWcommissie de verantwoordelijkheid voor het CHEW op zich nemen (zie 3.3, CHEWcommissie). Er wordt naar gestreefd om de voorbereidingen voor het CHEW op 27 juni 2014 te hebben afgerond. Net als eerdere jaren zal het weekend plaatsvinden aan het einde van de eerste collegeweek, in het weekend van 5 t/m 7 september Financiën Elk jaar wordt er financieel beleid gemaakt. Financieel beleid is nodig om de doelen met middelen te ondersteunen. Investeringen zijn nodig om de studievereniging te ontwikkelen. Deze investeringen hebben we uiteengezet in een begroting, waarop duidelijk te zien is waar wij als bestuur mogelijkheden zien om door te groeien. Tevens zorgt een financieel beleid ervoor dat de studievereniging ook in de toekomst kan blijven bestaan, doordat uitgaven altijd worden teruggekoppeld naar het beleid Huidige financiële situatie Tabel 1. Financiële situatie bij aanvang boekjaar ( ) Passiva Activa Kas 0,00 Eigen Vermogen ,40 Girorekening ,57 Spaarrekening 5.096,59 Debiteuren 3.738,11 Crediteuren 7.088,87 19

20 Inventaris 0,00 Totaal ,27 Totaal ,27 De debiteuren en crediteuren op de lopende rekening bestaan, zoals in de realisatie van het afgelopen jaar te zien was, uit de volgende posten: Debiteuren & Crediteuren 2010/ , , ,55 Nieuw bestuur , , ,01 Laptop Hein 950 0, Begroting Het boekjaar loopt van 1 september 2013 tot en met 31 augustus Omdat het CHEW 2014 in september 2014 wordt georganiseerd, zal het boekjaar van dit kamp lopen van 1 oktober 2013 tot 30 september Desondanks is de begroting van het CHEW 2013 wel opgenomen in de begroting van het boekjaar. De realisatie van het CHEW 2013 zal door het bestuur gepresenteerd worden bij de presentatie van het beleidsplan van het nieuwe bestuur, gezien het kamp nog niet is geweest op het moment dat de ALV plaatsvindt waarin de realisatie van het boekjaar wordt besproken. Tabel 2: Begroting Kostenpost Inkomsten in Uitgaven in Begroot in Secretariaat Representatie Bestuursactiviteiten Feest- en borrelcommissie Activiteitencommissie Vormgevingcommissie Reiscommissie

21 PdOP-commissie Symposiumcommissie Congrescommissie Alumnicommissie Commissie opzetten Samenvattingen CHEW Onvoorziene uitgaven Spaarrekening ,00 Spaarrekeningtegoed 4.200,00 0 Lidmaatschap Hoofdsponsor Sponsorgeld Boekenverkoop Totaal , , Verantwoording Secretariaat Inkomsten: n.v.t. Uitgaven: Om de administratie op orde te houden zijn verschillende kantoorartikelen nodig. Daarnaast vallen onder deze kostenpost de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de kosten voor het pinabonnement en de kosten die gemaakt worden met betrekking tot de Girorekening. In vergelijking met vorig jaar is er 300 euro meer in begroot, omdat deze vaste kosten met betrekking tot de pin en de Girorekening hoger bleken uit te vallen dan verwacht. Het totale inbegrote bedrag is nu 950 euro. Representatie 21

22 Inkomsten: n.v.t. Uitgaven: Als bestuur is het belangrijk om goede relaties te onderhouden met andere studieverenigingen, docenten en actieve leden. Dit doen wij onder andere door middel van het organiseren van een constitutieborrel en het bezoeken van de constitutieborrels van broeder- en zusterverenigingen, het sturen van kerstkaarten, aanwezigheid van bestuursleden op activiteiten en de aanschaf van bestuurskleding. Ook de inrichting van de Comeniuskamer valt onder deze post. Er is besloten om vergeleken met vorig 300 euro minder te begroten voor deze post. Dit komt omdat een aantal uitgaven van vorig jaar dit jaar niet meer gedaan hoeven te worden. Het begrote geld zal ondermeer geïnvesteerd worden in de constitutieborrel (gratis consumpties voor gasten), in spullen voor de Comeniuskamer, bestuurskleding en in de aanschaf van merchandise artikelen. Bestuursactiviteiten Inkomsten: De inkomsten van deze kostenpost bestaan voornamelijk uit de bestuursbeurs die het bestuur ontvangt. Voor een aantal activiteiten heeft Comenius de afgelopen jaren geld ontvangen van de onderwijsdirecteur. Dit verwachten wij dit jaar ook. Uitgaven: De uitgaven bestaan onder meer uit het uitkeren van de bestuursbeurs en de financiering van de Actieve Leden Activiteit, het Actieve Leden Uitje, de twee bestuursweekenden en het inwerkweekend. Als bestuur zijn wij bereid 875 euro (175 euro per persoon) afkomstig van onze bestuursbeurs te schenken aan Comenius. Dit omdat wij een inwerkweekend willen met het nieuwe bestuur. Ook geeft deze grote persoonlijke bijdrage ons de mogelijkheid het bestuur 20 procent korting te geven op alle activiteiten die georganiseerd worden door Comenius en worden hier deels de ALA en de ALU van betaald. Omdat er vorig jaar geld over was op deze post, hebben wij het inlegbedrag met 25 euro per persoon verlaagd. Commissies Feest- en borrelcommissie Inkomsten: De feest- en borrelcommissie organiseert borrels en haar feesten in samenwerking met andere studieverenigingen. Wij streven ernaar om in samenwerking met verschillende verenigingen feesten te organiseren. De inkomsten zullen bestaan uit de kaartverkoop voor de feesten. Uitgaven: De uitgaven zullen gaan naar de themaborrels en feesten die de FeBo organiseert. Er is besloten om 600 euro in te begroten voor de FeBo. Dit is 200 euro meer dan vorig jaar. Dit is besloten omdat de FeBo afgelopen jaar niet helemaal rond kwam en we de FeBo iets meer ruimte willen geven om leukere borrels en feesten te kunnen organiseren. 22

23 Activiteitencommissie Inkomsten: De inkomsten van de activiteitencommissie zullen bestaan uit de bijdragen die gevraagd worden aan de deelnemende studenten. Uitgaven: Voor de financiering van de door deze commissie georganiseerde activiteiten is besloten om 200 euro minder in te begroten dan vorig jaar.. Dit bedrag is 800 euro. De Acco is afgelopen jaar binnen het budget gebleven en wij streven dit jaar in verhouding naar meer studiegerelateerde activiteiten die vaak bijna geen kosten hebben. Vormgevingscommissie Inkomsten: n.v.t. Uitgaven: De uitgaven zullen gaan naar posters en flyers voor activiteiten, symposia, feesten en reizen. Tevens is er geld in begroot om de website van Comenius volledig te vernieuwen, met het oog op de professionalisering van de vereniging. De kosten voor de nieuwe website zullen onder de vormgevingscommissie vallen. Reiscommissie Inkomsten: De inkomsten van de reiscommissie zullen in eerste instantie bestaan uit een eigen bijdrage van de studenten. Verder zal voor de studiegerelateerde reis getracht worden een subsidie te verkrijgen. Uitgaven: De kosten van de reiscommissie bestaan ondermeer uit vervoerskosten, verblijfkosten en de kosten die bij de activiteiten komen kijken. Comenius legt voor de studiereis en stedentrip in totaal 3000 euro in. PdOP-commissie Inkomsten: de inkomsten van deze commissie bestaan uit de bijdragen van studenten voor het deelnemen aan de activiteit(en). Uitgaven: Er is 100 euro beschikbaar voor het organiseren van het congres van de LOOP. Dit is hetzelfde bedrag als vorig jaar. Dit is toen niet uitgegeven, maar dit jaar is het LOOP fanatiek van start gegaan en verwachten wij dat het congres wel door zal gaan. Symposiumcommissie 23

24 Inkomsten: De inkomsten van de symposia zullen in eerste instantie bestaan uit een kleine bijdrage van de deelnemers van de symposia. Aan leden zal 1 euro worden gevraagd en aan niet-leden 2 euro. Uitgaven: Er zullen dit jaar vier symposia georganiseerd worden. De symposiumcommissie heeft vorig jaar zonder budget winst weten te maken. Vandaar dat er net als vorig jaar geen geld wordt inbegroot voor de symposiumcommissie. Samenvattingen Inkomsten: n.v.t. Uitgaven: Binnen Comenius zijn de samenvattingen die op blackboard geplaatst worden zeer populair. Het is belangrijk dat deze samenvattingen van goede kwaliteit zijn, en dat er zo veel mogelijk samenvattingen beschikbaar zijn. Vorig jaar was er 250 euro in begroot, wat niet volledig is uitgegeven. Daarom hebben we dit bedrag wat verlaagd en staat er nu 200 euro in- begroot. Alumnicommissie Inkomsten: De inkomsten van deze commissie zullen bestaan uit de bijdragen van de aan de door deze commissie georganiseerde activiteiten deelnemende alumni. Uitgaven: Het is de bedoeling dat de alumnicommissie self-sufficiënt wordt. Maar ter ondersteuning van het opzetten van de eerste activiteiten is er voor deze commissie een bedrag van 100 euro begroot. Commissie opzetten Inkomsten: onbekend Uitgaven: Deze post is nieuw dit jaar op de begroting van Comenius. Deze 100 euro is bedoeld voor het opzetten van een nieuwe commissie. Mocht er een goed plan of idee aangedragen worden door een lid of door het bestuur, is er geld beschikbaar om dit tot uitvoering te brengen. Lidmaatschap Inkomsten: Voorgaande jaren is er uitgegaan van een zeer grote instroom van nieuwe leden, waardoor het lidmaatschapsgeld een grote bron van inkomsten was voor de vereniging. Het bestuur had de inkomsten uit lidmaatschapsgelden geschat op 4,500 euro, vanwege het teleurstellende jaar daarvoor. Het lidmaatschapsgeld is afgelopen jaar uiteindelijk op bijna 6,000 euro uitgekomen. Dit jaar verwachten wij 5000 euro aan inkomsten uit ledengelden. Uitgaven: n.v.t. 24

25 Hoofdsponsor Inkomsten: Comenius heeft een sponsorcontract met Studystore, de leverancier van de studieboeken. In het sponsorcontract met Studystore is afgesproken dat Comenius 2% van de totaalopbrengst van de verkochte Engelse boeken ontvangt als sponsorgeld. Het bedrag van 400 euro dat is ingecalculeerd bij inkomsten is gebaseerd op de inkomsten van het jaar Uitgaven: n.v.t. Boekenverkoop Inkomsten: Zoals elk jaar organiseert Comenius vier keer een online boekenverkoop waarbij een flink bedrag binnen komt. Uitgaven: De boeken die wij verkopen worden ingekocht bij Studystore, dit brengt kosten met zich mee. Spaarrekening Bij aanvang van het boekjaar bedroeg het saldo van de spaarrekening De bestemming van dit geld is de organisatie van een groot feest ten behoeve van een toekomstig lustrum of een evt. andere bijzondere activiteit. Onvoorziene uitgaven Deze post is opgesteld voor eventuele noodgevallen of bij het verkeerd schatten van kostenposten. 12 Concrete doelstellingen In dit laatste hoofdstuk van ons beleidsplan geven wij een korte uiteenzetting van de concrete doelstellingen die wij realistisch en positief achten voor de vereniging: 1. De stijgende lijn die door de afgelopen besturen is ingezet op gebied van professionalisering, aanbod van activiteiten en ledenaantal zal worden voortgezet 2. Er worden twee bestuursweekenden georganiseerd: één voor aanvang van het bestuursjaar (augustus), de tweede in het midden van het studiejaar (maart). 3. Tijdens het eerste bestuursweekend wordt het beleidsplan geschreven. 25

26 4. Tijdens het tweede bestuursweekend wordt gewerkt aan het witboek en aan het meerjarenplan. 5. Het bestuur draagt de bestuurskleding op officiële en formele gelegenheden. 6. Uiterlijk 6 mei 2014 is bekend wie het huidige bestuur op zullen volgen. 7. Uiterlijk 2 juni 2014 is het meerjarenplan en de definitieve versie van het witboek afgerond. 8. Er wordt eind juni (27 juni-30 juni) een inwerkweekend georganiseerd, voor het nieuwe en oude bestuur. Zo wordt getracht een betere overdracht te bewerkstelligen. 9. Uiterlijk 27 juni 2014 zijn de voorbereidingen Comenius H. Eerstejaars Weekend 10. afgerond Uiterlijk 27 juni 2014 is de laatste conceptversie van het jaarverslag afgerond en geprint. Het kan dan worden overgedragen aan het kanidaatsbestuur in het inwerkweekend. 12. Er wordt aan actieve ledenwerving gedaan door middel van promotiepraatjes, rondleiding tijdens de introductiedag en voorstelrondes. 13. Er worden minimaal 2 nieuwe actieve leden per commissie aangesteld, waarvanminimaal 1 eerstejaars student. 14. Er wordt halverwege het jaar een activiteit voor de actieve leden georganiseerd(ala), en tegen het einde van het jaar wordt er een actieve leden uitje georganiseerd(alu). 15. Actieve leden krijgen met de feestdagen in december een kerstkaart toegestuurd. 16. Actieve leden krijgen voor de feesten een persoonlijke uitnodiging toegestuurd. 17. De alumnicommisie zal één à twee activiteiten organiseren voor alumni komend studiejaar. 18. De commissaris commissies schrijft voor iedere commissie een handleiding. 19. Elke commissie wijst een voorzitter aan die contact onderhoudt met de commissariscommissies. Deze voorzitters fungeren tevens als penningmeester. 20. Elke commissie zal zijn notulen en begrotingen bijhouden in de ordner in de comeniuskamer. 21. Elke commissie moet een voor hun realistische deadline stellen in overeenstemming met de penningmeester voor de begroting. 22. In oktober wordt door de commissaris commissies een Algemene Commissie Bijeenkomst (ACB) georganiseerd. 23. Tijdens de ACB zal er een commissietraining gegeven worden voor alle actieve leden. 26

27 24. De activiteitencommissie organiseert dit jaar minimaal 10 activiteiten, waarvan de meerderheid studiegerelateerd. 25. De activiteitencommissie zal van het kroegcollege een jaarlijks terugkerend evenement maken. 26. De CHEWCo wordt bezet door minimaal één bestuurslid en zal in het tweede semester beginnen met de organisatie van het weekend. 27. Het boeken van de accommodatie van de CHEW wordt door het bestuur gedaan in het eerste semester. 28. De tweewekelijkse borrel zal dit studiejaar gehouden worden in Café de Heffer, te Amsterdam. 29. Elke derde borrel zal een themaborrel zijn. 30. Er worden dit jaar twee themafeesten, een gala, een faculteitsfeest en een barbecue georganiseerd met verschillende andere studieverenigingen. 31. Het voltallige bestuur is aanwezig bij eigen borrels en activiteiten met uitzondering van legitieme redenen. 32. De KasCo controleert vier keer per jaar de boekhouding van de penningmeester. 33. De GROEI verschijnt vier maal per studiejaar. 34. Er wordt naar gestreefd een praktijkdag te organiseren met zusjesverenigingen waar gedurende het jaar een goed relatie mee ontstaat. 35. Bij de kwartaalvergaderingen is de RvA aanwezig. 36. De reiscommissie zal een studiereis en een stedentrip organiseren. 37. De studiereis bevat studiegerelateerde elementen. 38. Op de studiereis zullen minimaal 33 studenten meegaan. 39. De actieve leden die in de reiscommissie zitten, uitzonderingen daargelaten, dienen mee te gaan met de reis die ze organiseren. 40. Er worden dit jaar minstens vier symposia georganiseerd. 41. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om bij relevante symposia van andere studies plaatsen te reserveren voor onze eigen leden. 42. De Comeniuskamer is vijfentwintig uur per week open, met uitzondering van de tentamenweken, de studiereizen en de vakanties. De kamer dient altijd schoon, netjes en gezellig te worden gehouden. 43. Kaarten voor enkele evenementen van Comenius zullen online aangeboden worden via Ticketscript. 27

28 44. Voor 1 februari 2014 gaat de penningmeester in onderhandeling met verschillende boekleveranciers om een zo goed mogelijke deal te sluiten voor de boekverkoop. 45. Voor 1 februari 2014 is er een nieuw contract getekend voor de boekverkoop, hetzij met Studystore of een andere boekleverancier. 46. Het aanbod van samenvattingen wordt vergroot en de kwaliteit zal worden gecontroleerd. 47. Er wordt tijdens het bestuursjaar ten minste vier keer een Algemene Ledenvergadering georganiseerd. 48. Alle actieve leden zijn verplicht de vier ALV s bij te wonen. 49. De blackboardpagina en de facebookpagina worden up-to-date gehouden en krijgen een meer uniforme uitstraling. 50. De website zal verbeterd worden en gepromoted. 51. De Comenius-app zal gebruikt worden voor promotie van evenementen en om de agenda te publiceren. 52. Elke maandag uiterlijk 16:00 uur sturen we onze leden de nieuwsbrief. 53. Er wordt gestreefd naar goed en gezellig contact met leden en zuster-en broederverenigingen. 54. Comenius is lid van de ASVA en maakt gebruik van de handvatten die de ASVA biedt. 55. In dit bestuursjaar zal bij elk SVO van de ASVA, bij elke LOOP en bij elke vergadering van de Fv-FMG minimaal één lid van het bestuur aanwezig zijn. 56. Het bestuur gaat naar de constitutieborrels van zuster- en broederverenigingen voor het vergemakkelijken van samenwerking en contact. 57. Comenius onderhoudt contact met de onderwijsdirecteuren Hein Broekkamp en Peter de Jong, de onderwijsbalie, de studieadviseurs en alle docenten. 58. Elk kwartaal zal er intern een vergadering zijn waarin gewerkt zal worden aan evaluatie en voortgang, met oog op de overdracht. 59. De vice-voorzitter zal dit jaar in ieder geval één nieuwe grote sponsor binnenhalen. 60. Er zal dit jaar voor activiteiten en reizen gebruik gemaakt gaan worden van subsidieaanvragen bij de Stichting Toekenningen en het Amsterdamse Universiteitsfonds (ASF). 61. Er wordt actief aandacht besteed aan het betrekken van leden bij activiteiten door goede promotie. 62. Wij zullen blijven lobbyen bij de hogere bestuurslagen van de UvA voor een bestuurskamer als wij meegenomen willen worden in de huisvestingsplannen. 28

29 29

30 Bijlage 1. Sponsordocument Studievereniging Comenius Nieuwe Prinsengracht VZ Amsterdam Amsterdam, oktober 2013 Betreft: Advertentie- en sponsormogelijkheden Geachte heer/mevrouw, SV Comenius is de studievereniging van Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen (POW) en Universitaire Pabo (UPvA) aan de Universiteit van Amsterdam. Wij bieden als vereniging onze leden de mogelijkheid om elkaar, de vereniging, de opleiding en het vakgebied beter te leren kennen door het organiseren van (studiegerelateerde) activiteiten en reizen. De vereniging is opgericht in 1994 en maakt de laatste jaren, na een korte periode van stilstand, een enorme groei door. Ons ledenbestand bestaat uit om en nabij 550 leden waarvan ongeveer 30 actieve leden verdeeld over 8 commissies. Om onze vereniging verder te laten groeien en om onze leden nog meer te kunnen bieden, zouden we de hulp van sponsoren goed kunnen gebruiken. Het sponsoren van onze vereniging is een manier om uw bedrijf onder de aandacht van een grote getale studenten (binnen uw vakgebied) te brengen. In dit document vindt u een overzicht van de mogelijkheden, maar uiteraard staan we ook open voor andere ideeën en voorstellen van uw kant. Mogelijkheden in het kort 4 Advertentie verenigingsblad GROEI 5 Advertentie website 6 Advertentie wekelijkse nieuwsbrief 7 Hoofdsponsor 8 Sponsoring specifieke activiteit of reis Advertentie verenigingsblad GROEI Vier keer per jaar geeft de studievereniging de GROEI uit, een magazine waarmee de studenten op de hoogte gehouden worden van het nieuws binnen POW /UPvA en alle activiteiten van de studievereniging. Daarnaast biedt dit blad ook ruimte voor informatieve zaken en leuke acties voor studenten. Deze ruimte zou goed besteed kunnen worden voor eventuele reclame en informatie van en over uw bedrijf/instantie. De GROEI is volledig in kleur, heeft een oplage van minimaal 500 stuks en wordt verspreid onder studenten, docenten en de broeder en zustervereniging van onze studievereniging. Het is mogelijk om een advertentie te plaatsen in de GROEI. Als u hier voor kiest zult u een proefversie opgestuurd krijgen. Bij goedkeuring van deze proefversie zal de advertentie gedrukt worden. Onderstaand vindt u de kosten. 30

31 1 uitgave 4 uitgaven Advertentie op hele pagina (A5) 50 euro 150 euro Advertentie op halve pagina (A6) 30 euro 90 euro Advertentie website Comenius heeft een door zowel studenten als POW en UPvA studenten veel bezochte website (www.comenius-uva.nl). Via deze website kunnen leden zich in- en uitschrijven voor onze studievereniging en voor activiteiten. De agenda en de nieuwsitems en nieuwsbrief zullen altijd upto-date zijn, dit wordt verzorgd door onze secretaris. U kunt via deze website adverteren door het plaatsen van een banner of link. Onderstaand vindt u de kosten. 1 kwartaal 1 jaar Banner, zichtbaar op elke pagina 80 euro 240 euro Link, zichtbaar op 1 pagina 50 euro 150 euro Advertentie wekelijkse nieuwsbrief Elke maandag verstuurt Comenius over de mail de Comenius Nieuwsbrief. Met een advertentie in de nieuwsbrief bereikt u alle leden, oftewel wekelijks ruim 550 lezers. Wij bieden twee opties, een grote banner aan de zijkant van de nieuwsbrief en een kleine banner in de nieuwsbrief. Daarnaast kunnen wij ook een rubriek plaatsen over uw instantie of bedrijf. Dit kan al voor 5 euro per rubriek. U kunt bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van vacatures of het maken van reclame voor een evenement. Onderstaand vindt u de kosten. Per week Per Kwartaal 234 x 60 banner 20 euro 200 euro 120 x 600 banner 40 euro 400 euro Hoofdsponsor Het contract met de huidige hoofdsponsor verloopt in Comenius oriënteert zich dit jaar op een alternatief. Bent u geïnteresseerd, laat het weten en wellicht kunnen we een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken. 31

32 Sponsoring specifieke activiteit Comenius organiseert diverse studiegerelateerde en niet-studiegerelateerde activiteiten voor haar leden. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan studiereizen, een bezoek aan een justitiële jeugdinrichting of een symposium/lezing binnen ons vakgebied. Wij bieden u de mogelijkheid deze activiteiten te sponsoren. Het gaat om bijvoorbeeld gezamenlijke organisatie van een activiteit, uw logo op het promotiemateriaal van de betreffende activiteit of het sponsoren van producten. Natuurlijk behoort een combinatie van bovengenoemde ook tot de mogelijkheden. Voor meer informatie en overleg kunt u altijd contact met ons opnemen. We hopen dat we op uw steun kunnen rekenen! Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van Comenius, Anni Semerdjian Vice-Voorzitter der Studievereniging Comenius Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde en Universitaire Pabo Telefoon:

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Studievereniging Comenius Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam Kamer REC-N 1.20 en 1.21 Plantage Muidergracht 14 1018 TV Amsterdam www.comenius-uva.nl

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016) Huishoudelijk Reglement van Studievereniging CONGO _ _ Pagina 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016) Artikel 1 1. Leden hoeven zich niet elk jaar

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Halfjaarlijkse ALV, 13 februari 2017 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld

Nadere informatie

Financieel jaarplan Studievereniging PAP

Financieel jaarplan Studievereniging PAP Financieel jaarplan Studievereniging PAP 2008-2009 Inhoud Pagina Begroting Studievereniging PAP 2008-2009 2 Toelichting op de begroting Verenigingsinkomsten 4 Kantoor 4 Bestuur & Vereniging 5 Commissies

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Beleidsplan 2015-2016 1. Voorwoord Aankomend jaar viert ASCI haar eerste jubileum! Het eerste lustrum zal uitbundig gevierd worden tijdens de Lustrumweek die door

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Tweede- ALV, 11 februari 2016 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Huishoudelijke reglement 1. Dit huishoudelijke reglement stelt nadere regels aangaande het

Nadere informatie

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8 Beleidsplan 2012-2013 Voorwoord Een nieuwe, frisse vereniging die bruist van interessante activiteiten en met een netwerk waar je op kunt bouwen. Dit is het beleidsplan van het eerste kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Begroting Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde

Begroting Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde Begroting 2016-2017 Studievereniging Cura Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde 19 oktober 2016 1 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de begroting van verenigingsjaar 2016-2017 van studievereniging

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 Voorwoord Voor u ligt het financiële halfjaarverslag van het XXIIe bestuur der SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen.

Nadere informatie

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen ZaZa, de studievereniging voor studenten Nederlands in Groningen.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 15 maart 2017 Joost van der Putten Algemeen Artikel 1 Het huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR,

Nadere informatie

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Maart 2015 Voorwoord. Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij SV Ilythia! In dit document wordt alle relevante

Nadere informatie

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN Met het tekenen van het de overeenkomst studieverenigingen 2015-2016 gaan de studieverenigingen ook akkoord met dit document. In het studiejaar

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Begrotingsvoorstel. Studievereniging Psychologie in Nijmegen

Begrotingsvoorstel. Studievereniging Psychologie in Nijmegen Begrotingsvoorstel Studievereniging Psychologie in Nijmegen 2013-2014 VI e Bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen Fenna Dekkers Voorzitter Ilse Baijens Secretaris Bas Romeijn Penningmeester

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 14-03-2016 Studievereniging Gezondheidszorgpsychologie Radboud Universiteit Nijmegen 1. Algemene bepalingen 1.1 Op basis van artikel 24 van de statuten van de Studievereniging Halo, hierna te noemen de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 1. Voorwoord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 In dit beleidsplan wordt de richting die het bestuur 2014-2015 aan studievereniging ASCI wil geven uitgelegd. We zijn het vierde bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement SSA

Huishoudelijk reglement SSA Huishoudelijk reglement SSA Laatst gewijzigd: januari 2017 Inhoud 1 Afkortingen... 3 2 Algemene bepalingen... 3 3 Doel van SSA... 3 4 Bestuur... 4 5 Bestuursfuncties... 4 6 Werving nieuw bestuur... 5 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Appendix

Inhoudsopgave 1 Appendix Inhoudsopgave 5 10 15 20 25 30 1 Appendix 2 1.1 Contacten........................................ 2 1.1.1 BBB....................................... 2 1.1.2 INN....................................... 2

Nadere informatie

Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU

Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU 2 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het 62e bestuur der Medische Faculteitsvereniging VUmc, MFVU. In dit beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Beleidsplan. 60 ste bestuur der M.F.V.U.

Beleidsplan. 60 ste bestuur der M.F.V.U. Beleidsplan 60 ste bestuur der M.F.V.U. Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het 60 ste bestuur der Medische Faculteitsvereniging aan het VU medisch centrum. In dit beleidsplan beschrijven wij onze

Nadere informatie

Financieel verslag 2015-2016

Financieel verslag 2015-2016 Financieel verslag 2015-2016 Studievereniging PAP 14 e bestuur Eva Bassa Marthe van de Koppel Ruud Vaanholt Marja Erisman Esmée Rouvoet Anne Fleur van der Ent Saline Goedegebuure Voorzitter Secretaris

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Law and ICT Students Association Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Met deze brochure willen wij u informeren over de vereniging, de toekomst van de vereniging en de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

Voorwoord. Lief lid, Wij kijken uit naar je sollicitatie! Liefs, het 10 e ODIOM-bestuur

Voorwoord. Lief lid, Wij kijken uit naar je sollicitatie! Liefs, het 10 e ODIOM-bestuur Informatiepakket ODIOM-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging ODIOM, de studievereniging voor studenten van Pedagogische

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 1 ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. bestuur XIII o.d.z. Goed Gezind

BELEIDSPLAN. bestuur XIII o.d.z. Goed Gezind BELEIDSPLAN bestuur XIII 2017-2018 o.d.z. Goed Gezind Beleidsplan Bestuur XIII 2017-2018 Lieve leden, Met trots presenteren wij het beleidsplan van het XIIIe bestuur der Studievereniging Babel. Wij voelen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Beleid Stichting De Peetfamilie 2015-2017

Beleid Stichting De Peetfamilie 2015-2017 2015-2017 Bestuur Stichting de Peetfamilie Sebastiaan Meijers Voorzitter Amarins Bellinga Secretaris Lisette Tas Penningmeester Emilie Buist Commissaris Fondsen Jolie Derkx Commissaris Gasten en Verpleging

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wil ik een toost uitbrengen op een mooi lustrumjaar! Tilburg, 8 september 2005

Voorwoord. Tot slot wil ik een toost uitbrengen op een mooi lustrumjaar! Tilburg, 8 september 2005 Voorwoord Studievereniging Polis is opgericht op 3 mei 1991. Dit jaar bestaat zij vijftien jaar en viert zodoende haar derde lustrum. Studievereniging Polis is begonnen als studievereniging voor de opleiding

Nadere informatie

Sponsorpakketten Genius Loci

Sponsorpakketten Genius Loci Sponsorpakketten Genius Loci De hieronder voorgestelde sponsorpakketten zijn de vaste mogelijkheden voor sponsoring die wij als vereniging aanbieden. De Sponsorcommissie acht deze opties het meest aantrekkelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Historische Studievereniging Leiden Huishoudelijk Reglement

Historische Studievereniging Leiden Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Doel Alle activiteiten die de vereniging organiseert moeten toegankelijk zijn voor de leden. In principe is de vereniging verantwoordelijk voor de organisatie dan wel productie van: Elk jaar

Nadere informatie

Beleidsplan Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 2015-2016

Beleidsplan Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 2015-2016 Beleidsplan Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 2015-2016 1. Voorwoord 2. Beleidspunten 1.1. Professionaliteit 1.2. Betrokkenheid 3. Belangenbehartiging 4. Lustrum 5. Begroting en toelichting 6.

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

Trans 10 3512 JK Utrecht www.albionutrecht.nl

Trans 10 3512 JK Utrecht www.albionutrecht.nl Trans 10 3512 JK Utrecht www.albionutrecht.nl DE VERENIGING LEDENPAS Albion is de studievereniging van de studie Engelse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Als studievereniging is het onze taak

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen April 2015 Door studieverenigingen en disputen van Erasmus School of Law (verder: ESL) worden jaarlijks studiereizen georganiseerd. Een studiereis

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

Beleidsplan studievereniging SEC 2013/2014

Beleidsplan studievereniging SEC 2013/2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2013/2014 In dit document kan je alle informatie over het bestuurs en de studievereniging van Sociologie vinden. 1 Beste lezer, Voor de 25ste keer wisselt SEC van bestuur.

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement N.S.P.V. Lasya

Huishoudelijk Reglement N.S.P.V. Lasya 14 september 2016 Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der 1 Algemene bepalingen 1. De in dit reglement opgenomen bepalingen gelden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

14 september Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der vereniging.

14 september Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der vereniging. N.S.P.V. Lasya Huishoudelijk Reglement 14 september 2016 Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der vereniging. 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Onderzoek. VIP, Studievereniging Psychologie Groningen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS Groningen E. vip.gmw@rug.nl T. + 31 50 3636323 www.vipsite.

Onderzoek. VIP, Studievereniging Psychologie Groningen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS Groningen E. vip.gmw@rug.nl T. + 31 50 3636323 www.vipsite. Daniëlle van Goor Iris Mariken de Wit Simone Willigers Charlotte Frederike Saida Focke Desley Alexandra Maria van der Zande Voorzitter Secretaris Penningmeester Interne contacten Externe contacten VIP,

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Oprichtingsplan 2010/2011

Oprichtingsplan 2010/2011 Oprichtingsplan 2010/2011 Saxion Hogeschool Enschede, Juni 2010 Pag. 1 Inleiding Voor u ligt het oprichtingsplan voor studievereniging Construct, die de studies Bouwkunde en Civiele Techniek van de Saxion

Nadere informatie

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR.

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. STIMULERINGSREGELING STUDENTENACTIVITEITEN De stimuleringsregeling studentenactiviteiten van het UFW richt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten

Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 18 06 2017 door Joost van der Putten, namens het 27 e bestuur van de FUF. BEGRIPSBEPALING Kandidaat bestuur

Nadere informatie

Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen

Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen Deel A. De SRC Artikel 1. Namen 1. De commissie draagt de naam Studiereizencommissie, hierna af te korten tot SRC. De SRC is een commissie van

Nadere informatie

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag Documentatie Profileringsfonds studieverenigingen 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Profileringsfonds... 3 2. Aanvraag... 3 3. Algemene voorwaarden... 4 4. Bijzondere voorwaarden... 7 Bijlage I: Puntentelling

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten

Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 08-05-2017 Joost van der Putten Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten BEGRIPSBEPALING Kandidaat-bestuur - Het beoogd nieuwe bestuur, voordat dit

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2015 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2014, 7 enthousiaste

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Lid 3. Indien er geen vice-voorzitter aangewezen is, wordt de secretaris geacht vice-voorzitter te zijn.

Lid 3. Indien er geen vice-voorzitter aangewezen is, wordt de secretaris geacht vice-voorzitter te zijn. Huishoudelijk Reglement Titel I Algemene bepalingen Artikel 1 Op basis van artikel 20 lid 1 van de statuten van de Studievereniging Psychologie in Nijmegen stelt dit huishoudelijk reglement nadere regels.

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2016-2017 door Inleiding Voor u ligt het financieel verslag van Stichting Rino. Het bestaat uit een realisatie van het boekjaar 2016-2017, inclusief de twee begrotingen die voor

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Olympus, d.d. 1 juli 2016 Behorende bij de statuten van de vereniging, bij de notaris vastgesteld op 18 december 2003 en gewijzigd op 18 juli 2007, vastgesteld d.d. 30 maart 2005

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Omschrijving en prijsoverzicht

Omschrijving en prijsoverzicht Omschrijving en prijsoverzicht Studievereniging LiNK voor Academie Creatieve Technologie Saxion Enschede Het begin van een samenwerking Gedurende het hele jaar is studievereniging LiNK druk bezig met het

Nadere informatie

Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14

Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14 Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14 Iris Meerman && Bas van den Heuvel && Victor Azizi && Micha de Groot && Bram van den Akker 2 december 2013 Introductie In dit visieplan zullen de functies worden

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV 08-02-2012 I Reglementaire bepalingen 1. Dit reglement is ondergeschikt

Nadere informatie

Beleidsplan 61 ste bestuur. der M.F.V.U.

Beleidsplan 61 ste bestuur. der M.F.V.U. Beleidsplan 61 ste bestuur der M.F.V.U. Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het 61 ste bestuur der M.F.V.U., Medische Faculteitsvereniging aan het VU medisch centrum. In dit beleidsplan komen onze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen Juni 2016 Door studieverenigingen en disputen van Erasmus School of Law (verder: ESL) worden jaarlijks studiereizen georganiseerd. Een studiereis

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie