GROOT. in alle eenvoud.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROOT. in alle eenvoud. www.argenta.nl"

Transcriptie

1 GROOT in alle eenvoud

2 De hoofdrolspeler: Karel Van Rompuy Karel Van Rompuy is de stichter van Argenta en is één van de succesrijkste Vlaamse ondernemers van zijn generatie. Hij richtte zijn bedrijf Argenta een halve eeuw geleden op en bouwde het uit tot de vijfde grootste financiële instelling van België. Karel Van Rompuy is nog steeds het gezicht van de financiële groep. Karel Van Rompuy werd geboren op 15 oktober Hij gaf al vroeg blijk van zakeninstinct. Eind 1952 richtte hij Belfi op, waarmee hij bescheiden woningen kocht en weer verkocht. Het leverde hem beginkapitaal op om met Frans Kuypers en Karel en Cyriel Schrijvers Argenta te starten in Intussen is Argenta uitgegroeid van een maatschappij die persoonlijke leningen aan de man bracht tot de vijfde grootste bank in België. Dat kwam onder meer door de politiek van de familie Van Rompuy. De aandeelhouders kregen geen dividenden, alle winsten werden opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd. Met Argenta heb ik een levenswerk kunnen uitbouwen dat de meest verregaande verwachtingen overtrof. Ik heb dat met een kolossale energie gedaan. Terugkijkend kan ik alleen maar een grote voldoening voelen. Ik beschikte zeker niet over uitzonderlijke talenten, maar ik kan zeggen dat ik mijn talent voor de volle honderd procent heb benut. Heel mijn leven heb ik hard en graag gewerkt. En ik heb niet het gevoel dat ik veel gemist of opgeofferd heb, liet hij optekenen in Argenta Epos, een naslagwerk over de geschiedenis van de bank. Ik beschikte zeker niet over uitzonderlijke talenten. Karel Van Rompuy - Oprichter Argenta

3 De Argenta Groep, een betrouwbare partner Argenta in Nederland Argenta is een bank- en verzekeringsgroep, actief in België, Nederland en Luxemburg. Het richt zich voornamelijk op particulieren en gezinnen. Zijn kernbedrijvigheid bestaat uit het aanbieden van eerlijke bank- en verzekeringsproducten tegen correcte prijzen. Argenta dankt zijn succes aan het permanent streven naar lage kosten, hoge productiviteit en het aanbieden van de betere koop. Het hoofdkantoor is gevestigd te Antwerpen in België. Argenta Nederland is gevestigd te Breda. Historie Argenta, de vijfde grootste financiële instelling in België, werd in 1956 opgericht als financieringsmaatschappij, gespecialiseerd in persoonlijke leningen. In 1964 kreeg het toestemming om op te treden als depositokas. Argenta zette een distributienetwerk van zelfstandige ondernemers op. Om voor het aangetrokken spaargeld een aanwending te vinden, specialiseerde het zich in hypotheekleningen. Later bouwde het een breed net van zelfstandige kantoorhouders uit die in hun gemeente een lokaal Argenta bankkantoor openden. In 1974 werd Argenta Verzekeringen opgericht, dat levens- en brandverzekeringen aanbood. Om het succesvolle partnerschap met zijn trouwe klanten en zijn kantoorhouders een duurzaam karakter te geven, stelde de stichter Karel Van Rompuy zijn onderneming open in Via Argenta Coöperatieve liet hij zijn trouwe Argenta klanten en kantoorhouders toe om aandeelhouder te worden. Op 31 december 2012 bezit Argenta Coöperatieve een minderheidsparticipatie van 15% in het kapitaal van de Argenta Groep. 85% van de aandelen zijn in het bezit van de familie Van Rompuy. Vandaag is de Argenta Groep een snelgroeiende Belgische bank verzekeraar met een geconsolideerd balanstotaal van 35,5 miljard euro, meer dan 520 bankkantoren in België en belangrijke activiteiten in Nederland. Argenta heeft meer dan 1,5 miljoen klanten. Argenta staat midden in de Nederlandse samenleving. Vanuit het hoofdkantoor te Breda ondersteunen we dagelijks onze Nederlandse klanten en professionele intermediairs. Reeds meer dan Nederlandse klanten kozen voor Argenta en dagelijks groeit dit aantal verder aan. Historie Sinds 1997 verstrekt Argenta Spaarbank hypotheken in Nederland. In plaats van een netwerk met eigen kantoren in Nederland uit te bouwen, heeft Argenta bij aanvang gekozen haar hypotheken in Nederland aan te bieden via het intermediair. In een sneltempo groeide Argenta uit tot een belangrijke speler op de Nederlandse hypotheekmarkt. Meer dan Nederlandse gezinnen en particulieren kozen reeds voor een Argenta hypotheek. Het beheer en de administratie van de hypotheken in Nederland heeft Argenta uitbesteed aan de Nederlandse hypotheek servicers Stater en Quion. In 2004 startte Argenta met het aanbieden van internetspaarrekeningen. Ook deze activiteit werd succesvol uitgebouwd. Meer dan gezinnen en particulieren openden reeds een internetspaarrekening. Voorts startte Argenta Life Nederland in dat jaar met een spaarverzekering, die gekoppeld is aan de spaarhypotheek van Argenta. Belangrijke vennootschappen van de Argenta groep zijn Nederlandse maatschappijen en hun activiteiten vallen geheel of ten dele onder het Nederlands toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB) in Nederland. Argenta zet geen peperdure mediacampagnes op. Liever gebruiken we dit geld voor een scherper tarief voor onze klanten. Op deze doordachte wijze is Nederland voor Argenta een tweede thuishaven geworden met meer dan gezinnen en particulieren die reeds voor Argenta kozen. Argenta heeft een eigen dynamiek. En die heeft als enig doel topproducten bij zijn klanten te brengen. Een hele duidelijke strategische focus, die niet wordt beïnvloed door wat er gebeurt in de VS of elders in de wereld. We zijn een bank zoals een bank hoort te zijn., aldus John Heller, Directievoorzitter Argenta.

4 Eigenheid De familiale aandeelhouders, de Raad van Bestuur en het management hechten een groot belang aan de eigenheid van Argenta en zijn cultuur van soberheid, zuinigheid, betrouwbaarheid, rechttoe rechtaan communicatie, eerlijke producten en correcte prijzen. Waarin bestaat de eigenheid van Argenta? Argenta streeft ernaar de beste prijs-kwaliteitverhouding voor zijn producten aan te bieden. Voor producten wordt gekozen voor eenvoud, transparantie en volume. Elk jaar wordt het grootste gedeelte van de winst in de onderneming geherinvesteerd. De familiale meerderheidsaandeelhouders strijken slechts een beperkt dividend op. Ze nemen genoegen met de meerwaarde van een groeiend bedrijf. De hoofddoelstelling van de aandeelhouders is verdere rendabele groei in onafhankelijkheid. Ze zijn niet geïnteresseerd in een overname door een andere groep en evenmin in het realiseren van overnames of het aangaan van fusies. Argenta werkt in België met een netwerk van zelfstandige kantoorhouders. Dat geeft de klant de zekerheid van stabiliteit en langetermijnvisie. In sommige kantoren werkt nu al een tweede of zelfs derde generatie kantoorhouders. We zijn niet geïnteresseerd in een overname, welke prijs we ook zouden kunnen krijgen. De financiële crisis heeft ons nog gesterkt in onze overtuiging dat aan ons aandeelhouderschap van Argenta niet zal worden getornd, verklaart Karel Van Rompuy. We zijn een bank zoals een bank hoort te zijn. John Heller - Directievoorzitter Argenta

5 Zekerheid Argenta is een solide onderneming. Die sterkte berust op verscheidene pijlers die dagelijks worden beleefd : veiligheid, voorzichtigheid en transparantie. We willen onze waarden uitdragen naar onze klanten: veiligheid, voorzichtigheid, transparantie. Vandaag worden we daar spontaan mee geassocieerd in België, maar het zou prachtig zijn mochten we dat beeld nog kunnen versterken. Jan Cerfontaine - Voorzitter Raad van Commissarissen Argenta Argenta biedt eenvoudige en transparante producten aan en is uitsluitend actief in zijn gekende thuismarkten België, Nederland en Luxemburg. De aangetrokken gelden van Argenta komen uitsluitend van meer dan 1,4 miljoen particulieren en gezinnen. Argenta trekt geen gelden aan op de financiële geld- en kapitaalmarkten en vaart daardoor een eigen solide koers. Argenta herbelegt spaargelden voornamelijk in hypotheekleningen aan gezinnen in België en Nederland waarbij de woning telkens als onderpand dient. Argenta heeft een conservatief risicobeleid en mijdt risicovolle activiteiten. Argenta Spaarbank heeft niet belegd in rommel-hypotheken, de zogenaamde subprime hypotheken, noch in de Verenigde Staten, noch elders in de wereld. Argenta Spaarbank heeft geen kredieten verstrekt aan de Griekse overheid. Argenta verstrekt geen kredieten aan ondernemingen. Hierdoor is de kwetsbaarheid voor een economische recessie gering. Tijdens de financiële crisis de voorbije jaren heeft Argenta geen staatsteun nodig gehad. Waarborg voor de klanten is, naast het conservatieve risico-beleid, de zeer behoorlijke en stabiele winstgevendheid. Ook gedurende de laatste jaren heeft Argenta zeer solide positieve resultaten neergezet in tegenstelling tot vele grootbanken die forse verliezen maakten. De nettowinst op 31 december 2012 bedroeg 110 miljoen euro. Met een geconsolideerd eigen vermogen voor Argenta Bank- en Verzekeringsgroep van meer dan 1,412 miljard euro op 31 december 2012 beschikt Argenta over een sterke buffer. Argenta keert slechts in beperkte mate winsten uit aan de aandeelhouders en het eigen vermogen groeit door dit beleid jaarlijks stelselmatig aan. In 2012 werd Argenta in België voor de derde keer op rij verkozen tot Bank van het Jaar. Het resultaat van deze verkiezing was nogmaals een bevestiging van Argenta s strategie.

6 Zuinigheid Argenta streeft ernaar hogere rentevergoeding te betalen aan zijn spaarklanten en minder aan te rekenen aan zijn hypotheekklanten dan de grootbanken. Telkens opnieuw scoort Argenta goed in vergelijkende onderzoeken. We proberen steeds de betere koop aan te bieden. Argenta is een echte spaarbank gebleven en haalt daar voordeel uit. We bieden eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde producten aan. Dit is belangrijk, omdat standaardisering het mogelijk maakt hoge volumes te realiseren en de kosten te beperken. Daardoor kunnen we onze klanten scherpe tarieven aanbieden, kunnen we vrede nemen met kleine winstmarges en zijn we toch voldoende rendabel. Net als een groot deel van de publieke opinie heeft Argenta het moeilijk met de buitensporige bonussen die in de bankensector in Nederland en België werden uitbetaald. Argenta heeft uitstekende mensen, maar betaalt helemaal geen bonussen aan haar medewerkers en directieleden. Evenmin worden aandelenopties uitgekeerd, aangezien de onderneming niet beursgenoteerd is. De belangrijkste bouwstenen voor onze scherpe prijzen zijn onze zuinigheid en onze hoge productiviteit. We houden onze personeelskosten goed in de hand, investeren op de efficiëntst mogelijke wijze en besteden weinig geld aan publiciteit. Uit onderzoek blijkt dat de bruto toegevoegde waarde van een Argenta-medewerker tot de hoogste behoort in de financiële sector. De euro s die we hierdoor besparen, geeft Argenta terug aan de klanten onder de vorm van een aantrekkelijk tarief. Zuinigheid is verheven tot onze bedrijfscultuur en is het speerpunt van onze prijscompetiviteit. De nagel waarop we bij Argenta het meeste kloppen, is dat we slank en lenig moeten blijven. De vruchten van deze zuinigheid worden in eerste plaats aan de klant doorgegeven. Marc De Moor - Directievoorzitter Argenta Nederland

7 Argenta s ethisch handvest Wat mogen klanten en intermediairs van ons verwachten? Voor welke principes staat Argenta? Maatschappelijk verantwoord en onafhankelijk Wij willen dat onze activiteiten de hele samenleving ten goede komen. Daarom zien we groeien in onafhankelijkheid als onze belangrijkste opgave. Onberispelijk Klanten, intermediairs, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers, toezichthouders, lokale gemeenschappen, overheden, : allen hebt u recht op een onberispelijk bedrijf met correcte medewerkers. Voordelig Argenta is een prijsspeler. Het streeft ernaar de beste prijs/kwaliteitsverhouding aan te bieden. Dat wordt mogelijk gemaakt door een laag kostenpeil, een voortdurend streven naar een slanke en wendbare organisatie, maximale uitbesteding en een hoge productiviteit. De vruchten van dat alles worden in de eerste plaats aan de klant doorgegeven. Sober Argenta draagt soberheid en kostenbewustzijn hoog in het vaandel. Voor onze producten kiezen wij voor eenvoud en transparantie. Elk jaar wordt het grootste gedeelte van de winst in de onderneming geherinvesteerd. De aandeelhouders nemen genoegen met de meerwaarde van een groeiend bedrijf. In de prijszetting van de aangeboden producten en diensten hoeft dus geen vergoeding van het kapitaal te worden ingebouwd. Voorkomend Als u bij ons een krediet aanvraagt, solvabel bent en voldoet aan alle interne kredietvoorwaarden, zult u dat toegekend krijgen. Als u als kredietnemer niet tijdig kunt betalen, zullen wij u evenzeer correct en menselijk behandelen. Als u bij ons als verzekeringsnemer een schadegeval aangeeft, mag u rekenen op een onberispelijke behandeling van uw dossier. Respect voor de wetgeving Wij nemen interne maatregelen om te voorkomen dat onze diensten misbruikt worden bij het ontduiken van belastingen. Wij zullen u wel adviseren om fiscaal vriendelijk en correct te handelen. Gelijk Argenta hanteert een gelijk kansenbeleid bij de aanwerving en promotie van zijn medewerkers. Als u bij Argenta werkt, krijgt u uitdagingen en doorgroeimogelijkheden in de functie van uw talent en verdiensten. Loyaal en verantwoordelijk Argenta gaat met u een duurzame relatie aan. Dat doen wij ook met onze medewerkers. Zij zijn de hoeksteen van onze onderneming. Daarom verwachten wij van hen inzet, teamgeest, loyaliteit, zin voor initiatief en verantwoordelijkheid. Bovendien hoeden zij zich voor belangenverstrengeling. Rendabel Argenta geeft zijn aandeelhouders een verantwoord rendement op hun kapitaalinbreng. Dat rendement wordt niet uit de onderneming gehaald, maar versterkt op gestage wijze haar eigen vermogen. Respect voor de mensenrechten Argenta respecteert de grondprincipes van de universele mensenrechten. Het steunt het recht op gelijke kansen en niet-discriminatie, het recht op veiligheid van personen en de rechten van de werknemers. Het heeft respect voor nationale soevereiniteit en mensenrechten en voor verplichtingen in het kader van consumenten- en milieubescherming. Respect voor het leefmilieu Argenta doet aan afvalpreventie en selectieve afvalophaling en streeft naar optimalisering van koeling en verwarming. In een jaarlijks milieuverslag worden deze inspanningen geanalyseerd en nieuwe acties voorgesteld.

8 Geconsolideerd balanstotaal Eigen vermogen volgens balans in miljoen euro Per 31 december 2012 bedraagt het eigen vermogen 1,412 miljard euro. Hiermee is Argenta sterk gewapend voor de toekomst. De stabiliteit van een bank wordt in de financiële wereld vaak uitgedrukt in een ratio. Het bancaire tier 1-kapitaalratio voor Argenta bedraagt 15,40% op 31 december Hiermee behoort Argenta tot de beste leerlingen van de klas. Jaarlijks worden de winsten geherinvesteerd in de bank- en verzekeringsgroep, de beste garantie voor een zekere toekomst Geconsolideerd balanstotaal in mia. 33,8 mia 31,6 mia 29,3 mia 30,0 mia 25,4 mia 35,2 mia 35,5 mia Onderstaand vindt u de evolutie van het eigen vermogen, het geconsolideerd balanstotaal en het aantal medewerkers telkens per 31 december van 2006 tot en met Voor meer informatie kunt u steeds terecht op of Door erg efficiënt te werken heeft Argenta haar groei over een periode van 7 jaar kunnen realiseren met een geringe aangroei van het aantal werknemers (+10%). Uit onderzoek blijkt dat de bruto toegevoegde waarde van een Argenta medewerker tot de hoogste behoort in de financiële sector. Eigen vermogen volgens balans in mio. Aantal medewerkers mio 860 mio 907 mio 979 mio mio mio mio

9 Voor meer informatie kunt u steeds terecht op of

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd jaarverslag met duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd jaarverslag met duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2014 Gecombineerd jaarverslag met duurzaamheidsverslag Kengetallen Argenta Bank- en Verzekeringsgroep Medewerkers Aantal verkooppunten in België 2.264 2.368 2.416

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2013. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2013 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Jaarverslag 5 Organogram 25 Deugdelijk bestuur 29 Bedrijfsmissie 32 Geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

2.1 Algemeen 2.2 Onze merken 2.3 Groepsactiviteiten

2.1 Algemeen 2.2 Onze merken 2.3 Groepsactiviteiten Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Profiel en merken 3 2.1 Algemeen 2.2 Onze merken 2.3 Groepsactiviteiten 7 7 10 11 3 Het aandeel SNS REAAL 3.1 Aandelen en notering 3.2 Aantal aandelen en core Tier 1 capital

Nadere informatie

Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau.

Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau. PERSBERICHT Donderdag 28 februari 2013 Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau. Bank J.Van Breda & C heeft in 2012

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Sterke bedrijven bouwen in een uitdagend klimaat

ING Groep Jaarverslag. Sterke bedrijven bouwen in een uitdagend klimaat ING Groep Jaarverslag 2011 Sterke bedrijven bouwen in een uitdagend klimaat > ING boekt onderliggende nettowinst over 2011 van EUR 3.675 miljoen > Toename kredietverlening aan klanten dankzij sterke

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Vertrouwen 2 Inhoud 4 Organisatie 5 Kerncijfers Jaarverslag 2003 Verslag van de directie 6 Allianz Nederland Groep 12 Schadeverzekeringen 15 Levensverzekeringen

Nadere informatie

Werken aan de toekomst

Werken aan de toekomst 2012 Werken aan de toekomst Deze PDF is interactief. Klik op de knop onderaan de pagina om naar de inhoudsopgave te gaan. Er is nog veel meer informatie online beschikbaar. Gele kadertjes zoals het onderstaande

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

DNB SOLVABILITEIT VERZEKERINGSACTIVITEITEN. Sterke DNB-solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten komt uit op 195% (396% onder IFRS)

DNB SOLVABILITEIT VERZEKERINGSACTIVITEITEN. Sterke DNB-solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten komt uit op 195% (396% onder IFRS) NETTO RESULTAAT 2010-225miljoen Exclusief property finance neemt de nettowinst toe met 56% tot 368 miljoen. DNB SOLVABILITEIT VERZEKERINGSACTIVITEITEN 195 % Sterke DNB-solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers 20 J A A R V E R S L A G 2 013 B O V E M I J V E R Z E K E R I N G S G R O E P N.V. Bovemij Verzekeringsgroep Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 2 3 4 12 Kerncijfers Voorwoord Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI

ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI 2004 ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI INHOUD 1.1 ONS PROFIEL PAGINA 2.1 JAARREKENING PAGINA ING IN HET KORT 2 BERICHT VAN DE VOORZITTER 6 STRATEGIE 8 1.2 ONZE RESULTATEN PAGINA

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2014. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2014 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Jaarverslag 5 Organogram 21 Bedrijfsmissie 25 Geconsolideerde jaarrekening 28 Bij ons bent

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

De toekomst van het bankwezen: de visie van de Rabobank. Update, versie september 2013. Inleiding

De toekomst van het bankwezen: de visie van de Rabobank. Update, versie september 2013. Inleiding De toekomst van het bankwezen: de visie van de Rabobank Inleiding Update, versie september 2013 In de afgelopen jaren heeft het bankwezen in ons land enkele malen zeer negatief het nieuws gehaald. Er zijn

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen. ASR Nederland 2010 jaarverslag

Bouwen aan vertrouwen. ASR Nederland 2010 jaarverslag Bouwen aan vertrouwen Profiel ASR Nederland is met bijna 4.500 medewerkers en een omzet van 4,7 miljard in 2010 in omvang de derde verzekeraar van Nederland. ASR Nederland biedt particuliere en zakelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud Jaarverslag 2009 De waarde van eenvoud Profiel SNS REAAL is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden-

Nadere informatie