Studentenstudie Randstad studenten aan het werk. Studentenstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstudie Randstad 2013. studenten aan het werk. Studentenstudie 2013 1"

Transcriptie

1 Studentenstudie Randstad 2013 studenten aan het werk Studentenstudie

2 inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen p intro... p aanpak p resultaten p jongeren werken en willen dit nog meer p wat doen ze precies? p hoe zoeken ze hun job?. p arbeidscontract: het zwartwerk stagneert. p wat verdienen ze?.. p welke bestemming krijgen hun centen?. p wat vinden ze belangrijk en hoe tevreden zijn ze?. p zijn de studenten tevreden over hun studies en denken ze makkelijk werk te kunnen vinden?.. p Belangrijkste conclusies. p. 16 Studentenstudie

3 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen 1.1. intro waarom deze studie? Als dienstverlener, marktleider en trendsetter in de sector human resources is Randstad geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de arbeidsmarkt. Randstad heeft meer dan 45 jaar ervaring met het matchen van de vraag naar en het aanbod van werk en investeert daarnaast ook in onderzoek naar arbeidsmarktgebonden thema s. Randstad wil die opgedane kennis delen met al zijn publieksgroepen en zich op die manier profileren als arbeidsmarktspecialist. Zo gaat Randstad jaarlijks op zoek naar de meest aantrekkelijke werkgever in België, publiceert het elk jaar een studie rond een arbeidsmarktgebonden thema, geeft het tweejaarlijks de Werkpocket uit, organiseert het bedrijf human resources-themamiddagen,... de marktsituatie In 2012 gingen er ongeveer jongeren aan de slag als jobstudent (+ 3,2%). Nog volgens de cijfers van de RSZ presteerden de jobstudenten in 2012 samen om en bij de 9 miljoen arbeidsdagen (+16%). Dit is de sterkste stijging van de laatste jaren en duidelijk een gevolg van de nieuwe studentenwetgeving. In 2012 gingen bijna studenten aan de slag via een uitzendkantoor, een stijging van t.a.v. vorig jaar. Dat betekent dat meer dan vier studenten op tien beroep doen op een uitzendkantoor om een studentenjob te vinden. Die vaststelling getuigt van het groeiende belang van de uitzendsector als schakel tussen jobstudenten en werkgevers. Via Randstad, de marktleider, gingen in 2012 meer dan jobstudenten aan de slag. Jongeren op zoek naar een job vinden steeds meer de weg naar een uitzendkantoor als efficiënt kanaal om snel een job te vinden en daarmee een centje bij te verdienen. We hebben er dus alle belang bij ook voor deze doelgroep onze baseline good to know you in de praktijk te brengen. Met deze studie krijgen wij een beter beeld van wat er te weten valt over studenten en werk. We delen de resultaten graag met u. We hopen dat deze studie ook voor u verhelderend is. We wensen u alvast veel leesplezier. 1 Bron: statistieken RSZ 15/05/2013 Studentenstudie

4 1.2. de aanpak Voor dit onderzoek werden studenten, ouder dan 15 jaar en ingeschreven in het secundair, het hoger of het universitair onderwijs, bevraagd. Voor de vierde keer gebeurde de enquête via het internet. De subgroepen zijn representatief voor de populatie (naar geslacht, taal, regio, ). Ze werden begin 2013 bevraagd rond allerlei werkgerelateerde onderwerpen: hoeveel verdienen ze? Welk soort jobs doen ze? Waaraan besteden ze hun centen? Daarnaast werd gepeild naar hoe tevreden ze zijn met hun job, het arbeidscontract, e.d. tabel 1: de respondenten geslacht man 49% vrouw 51% taal Franstalig 45% Nederlandstalig 55% leeftijd < 18 s 21% % % > 25 4% studieniveau master 16% bachelor 32% middelbaar of lager 52% regio Vlaanderen 56% Wallonië 34% Brussel 10% Studentenstudie

5 2. resultaten 2.1. jongeren werken en willen dit nog meer In dit onderzoek peilden we naar verschillende vormen van werk: van een klusje bij een buur tot een job op regelmatige basis in een bedrijf of organisatie gedurende het schooljaar of tijdens de vakantie. Daarenboven werd ook vrijwilligerswerk meegenomen. 84% van de jongeren blijken op één of andere manier te werken. Mannen zijn net zo actief als de vrouwen Hoe hoger het studieniveau, hoe vaker men als jobstudent werkt. Bij studenten met maximaal een secundair diploma ligt dit percentage rond 79%, bij studenten uit het hoger onderwijs is dit 90%. Het verschil wordt steeds kleiner. Uitgesplitst naar de verschillende vormen van werk geeft dit het volgend resultaat. 70% van de studenten werkt tijdens de zomervakantie. Bijna de helft (49%) van de respondenten werkt tijdens de rest van het jaar tegen betaling bij een bedrijf of organisatie. 45% van de studenten doet allerhande klusjes. Het aandeel studenten die vrijwilligerswerk doen bedraagt 33%. 76% van de studenten doet betaald werk in bedrijven of instellingen. Gelet op de kleine schommelingen die de laatste jaren werden vastgesteld, lijkt het dat we stilletjes aan de bovengrens in aantal jobstudenten bereiken. Er kan enkel nog stijging worden geboekt in het aantal gewerkte uren. Dit stemt overeen met de vastgestelde trends. De studenten gaven immers aan meer uren te willen werken. Drie vierde van de bevraagde jongeren zou meer dagen aan het werk willen indien ze gunstige voorwaarden konden genieten. figuur 1: Werken als student in 2013, welk soort werk? De grote vaststelling is dat werken als student, dat reeds goed ingeburgerd was, nog licht toeneemt. De stijging komt vooral tot uiting in het aantal uren/dagen die men werkt. Studentenstudie

6 2.2. wat doen ze precies? Bijna de helft van de studenten (45%) geeft aan af en toe te klussen tegen betaling. Ondanks een daling met 4% in vergelijking met 2012 blijft dit over een langere periode gezien hangen rond het gemiddelde dat schommelt tussen 46% ( 2010) en 55% (in 2009). Het zijn moeilijke tijden en de gezinnen letten meer op hun uitgaven. Het is mogelijk dat het budget voor klusjes beperkter is geworden of dat weer zelf de handen uit de mouwen worden gestoken. De klusjes zijn, in volgorde van belang: babysitten (52%) in de tuin werken (27%) kleine huishoudelijke klussen (25%) tabel 2: Verschillen tussen mannen en vrouwen mannen vrouwen babysitten 32% 72% tuin werken 47% 7% auto s wassen 23% 6% huishoudelijke taken 29% 20% Voor het klussen is de trend in vergelijking met vorig jaar gewijzigd. Mannen (46%) klussen dit jaar meer dan vrouwen (43%) daar waar deze laatste groep nog goed was voor 50% in De mannen gaan ook minder uren werken in vergelijking met vorig jaar (van 117 uren naar 98 uren). Bij de vrouwen is er geen sprake van een daling (van 105 uren naar 104 uren). Ook al ligt het percentage lager dan vorig jaar, toch steken de vrouwelijke studenten nog steeds graag de handen uit de mouwen als babysitter (72% t.o.v. 78% in 2012). Nog steeds heel wat meer dan hun mannelijke collega s (32%). In 2013 blijken de vrouwen ook minder huishoudelijke taken op zich te nemen (20% t.o.v. 26% in 2012). Toch is dit type van klussen goed voor een tweede plaats onder de jobstudenten. De mannen gaven dan weer aan dat ze meer huishoudelijke taken hebben opgeknapt dan vorig jaar (29% t.o.v. 26% in 2012). Blijft wel dat in de tuin werken nog steeds hun favoriete klusje is (47% t.o.v. 51% in 2012). 33% (+ 3%) van de studenten werkt als vrijwilliger, waarmee de stijging die vorig jaar werd vastgesteld wordt bevestigd. Van het totaal aantal uren dat men als vrijwilliger aan de slag gaat, is men voor 51% actief als leider in een jeugdbeweging (+6%) 16% actief als monitor in een sportclub 14% aan de slag bij een NGO 8% actief in de zorgsector voor bejaarden (-3%) Bij de studenten die tegen betaling aan de slag gaan in bedrijven of instellingen (zowel tijdens de schoolvakanties als tijdens de rest van het jaar) stellen we logischerwijze vast dat de functies die ze uitoefenen samenhangen met de sectoren waarin de jongeren het meest terechtkomen. In de top 3 van de sectoren vinden we op de eerste plaats de sector handel die daarmee zijn eerste plaats Studentenstudie

7 opnieuw inpalmt (29%), gevolgd door horeca en vrije tijd (22%) en op de derde plaats de sectoren bouw, productie en transport die 21% van de jobstudenten tewerk stelt. Logischerwijs worden de functies die het meest door de jobstudenten worden bekleed in die sectoren uitgeoefend. 25% van de jobstudenten gaat aan de slag in een winkel, 16% werkt als administratief bediende, 13% als productiearbeider en 12% werkt in de horeca. De dames gaan meestal aan de slag als winkelbediende (29%, administratief bediende (17%) of horecamedewerker (11%. In vergelijking met 2012 stellen we vast dat de vrouwen minder werken als winkelbediende of horecamedewerker en meer als administratief bediende. Algemeen kan men stellen dat de mannen eerder fysieke arbeid verkiezen. Zij gaan vooral aan het werk als productiearbeider (19% of magazijnmedewerker (10%). figuur 2: Werken als student in 2013, in welke sector? De sectoren handel, bouw, productie en transport, horeca en ontspanning tekenen een stabiel percentage op. Dit geldt evenzeer voor de sectoren non-profit en overheid hoe zoeken ze hun job? In vergelijking met vorig jaar doen studenten meer beroep op professionele kanalen om een job te vinden. In 2013 kende enkel het kanaal "familie" geen wijziging (33% t.o.v. 32%). Het gebruik van de uitzendsector (57% t.o.v. 49%) en spontane sollicitaties (54% t.o.v. 49%) werden belangrijker. Jobsites (44+ t.o.v. 38%), regionale arbeidsdiensten zoals VDAB/Forem/Actiris (29% t.o.v. 23%) en kranten (25% t.o.v. 19%) zien ook een stijging. De uitzendsector tekent de hoogste stijging op als kanaal voor het zoeken naar een job. Hiermee versterkt de uitzendsector zijn positie als schakel tussen sollicitanten en werkgevers. In 2013 waren 6 studenten op tien via een uitzendkantoor op zoek naar een vakantiejob. Studentenstudie

8 figuur 3: Welke rekruteringskanalen worden door studenten gebruikt? Het kanaal familie (29%)) blijkt nog steeds het meest geschikte kanaal voor het effectief vinden van een job. Terwijl de anderen kanalen een status quo kennen, weet de uitzendsector wel een beter resultaat op te tekenen met een mooie stijging van het slaagpercentage met 4%. figuur 4: Welke zijn de meest effectieve rekruteringskanalen? Studentenstudie

9 2.4. arbeidscontract: het zwartwerk stagneert Beschikken de studenten over een arbeidscontract? En als dat het geval is, wordt dat contract nageleefd? 84% van de bevraagde studenten bevestigt een contract te hebben. Op iets langere termijn blijft het aandeel zwartwerk bij studenten redelijk stabiel met over de jaren heen een minimum van iets meer dan 10% en een maximum van net geen 20%. Net zoals de voorbije jaren zijn het voornamelijk de -18-jarigen die aan de slag gaan zonder contract. dit jaar geeft bijna een student op drie aan zonder contract te werken (31% t.o.v. 25% in 2012). Bij de +22-jarigen is situatie wat beter: hier bedraagt het percentage niet meer dan 12%. Het verschil tussen de mannen (18%) en de vrouwen (15%) wordt ook evenwichtiger. figuur 5: Werken met of zonder contract? En wordt het gerespecteerd? Als we kijken naar de sectoren, stellen we vast dat zwartwerk nog steeds veel voorkomt in de vrijetijdssector (25% en de horeca (25%). Het zijn ook voornamelijk kleine bedrijven met minder dan 6 personeelsleden die studenten zonder contract aan het werk stellen. Deze situatie kent een verslechtering in de kleine ondernemingen waar een jobstudent op drie zonder contract aan de slag gaat. Ter vergelijking, bij grote bedrijven (meer dan 100 personeelsleden) werkt 9% zonder contract. Ondanks de informatiecampagnes die studenten waarschuwen voor de gevolgen van zwartwerk en misbruiken, is er dus nog werk aan de winkel. Van de studenten met contract zegt 93% dat de voorwaarden van het contract perfect worden nageleefd. 2% geeft aan dat de voorwaarden niet volledig nageleefd worden, maar daar geen problemen mee heeft. 17% van de studenten met een contract geeft aan dat het aantal uren dat ze presteerden niet overeenkomt met het aantal uren voorzien in het contract. 13% presteerde meer uren dan bepaald in het contract. 5% van de jobstudenten die een contract hebben, gaven aan dat ze meer uren dan voorzien presteerden en hier niet voor uitbetaald werden. Studentenstudie

10 Figuur 6: Wordt het aantal arbeidsuren goed nageleefd? 2.5. wat verdienen ze? Het financiële aspect van studentenarbeid komt ook uitgebreid aan bod in deze studie. We gaan na hoeveel uren studenten werken en hoeveel ze daarmee verdienen, naast het maandelijkse zakgeld. De klussers verdienen meer dan vorig jaar: gemiddeld 951 per jaar (+11%). Het aantal uren dat ze klusjes verrichten is met een gemiddelde van 119 uur per jaar dan weer ongewijzigd. 40% geeft aan tussen de 100 en 500 te verdienen aan klusjes. 27% verdiende zelfs meer dan met klussen. Dit jaar stelt men wel opmerkelijk vast dat meer studenten minder dan 100 per jaar hebben verdiend (+4%), daar waar het aantal studenten dat tussen 500 à 999 verdient met klusjes kleiner is geworden (-3%). Figuur 7: Hoeveel verdienen ze met klusjes? Wat de betaalde jobs (tijdens het jaar of tijdens de vakantiemaanden) betreft, stellen we vast dat het gemiddelde jaarsalaris voor studenten op ligt. Ook hier is er een verschil tussen de mannen (1 500 ) en de vrouwen (1 200 ). Hoe ouder men is, hoe meer men verdient. De meeste studenten verklaren tussen 500 en te verdienen. 1 op 4 verklaart meer dan te verdienen per jaar. Het aantal gewerkte dagen daalt wel (van 45 naar 40 dagen). In tegenstelling tot vorig jaar Studentenstudie

11 blijken de vrouwen evenveel te werken als de mannen (40 dagen). Ter herinnering: in 2012 werkten de mannen nog 49 dagen per jaar. figuur 8: Hoeveel verdienen ze met betaalde jobs? 2.6. welke bestemming krijgen hun centen? Het grootste stuk van het budget van de Belgische studenten belandt in het spaarvarken. Bijna 65% van de bevraagde studenten spaart een stuk van hun budget en bij diegenen die sparen, gaat ongeveer 30% van het verdiende geld het spaarvarken in. Daarnaast is de vakantie de 2de belangrijkste uitgavenpost: 54% spendeert 29% van de verdiende centen aan vakantie. 61% spendeert dan weer een deel (18% gemiddeld) aan kleding. Met 11% van het totaal verdiende geld bij studenten is dit de 3de grootste uitgavepost, na sparen en reizen. 71% houdt een deel van het geld (ongeveer 14% gemiddeld) om uit te gaan. In totaliteit staat dit op de 4de plaats met 10%. 63% verklaart een deel (16%) van hun spaarcenten te besteden aan hun GSM. Dit betekent nog steeds 10% van al het verdiende geld. Zoals steeds blijkt het werken om de studies te betalen een vrij beperkt fenomeen te zijn. Van de 21% studenten die een deel van het geld besteden aan de studies, gaat het over 20% van het budget. Studentenstudie

12 figuur 9: Studenten: waaraan geven ze hun loon uit? Ook al blijft sparen de belangrijkste post, toch merken we dat iets minder studenten geld opzij zetten (65% t.o.v. 68% in 2012). Bovendien is dat bedrag voor het spaarvarken ook minder hoog (20% van het verdiende geld in vergelijking met 22% in 2012). Voor de rest blijft het beeld min of meer gelijk aan vorig jaar. Hoewel alle studenten met hun geld voornamelijk sparen en persoonlijke zaken betalen, zijn er qua uitgavenpatroon toch enkele verschillen vast te stellen tussen mannelijke en vrouwelijke studenten. De verschillen zijn trouwens zeer stereotiep: Vrouwen geven meer geld uit aan kleding en vakantie. Mannen geven meer geld uit aan GSM, computer en andere technologische accessoires. Ook qua leeftijd zijn er verschillen. Studenten jonger dan 18 geven meer geld aan kleding, computergerelateerde accessoires en de GSM. De oudere studenten (18-25 j) besteden meer geld aan hun vakantie en wagen. In mindere mate dragen ze ook meer bij in het huishouden en zorgen ze wat meer voor de financiering van hun studies. Studentenstudie

13 tabel 3: waaraan besteden studenten hun verdiende centen? 2013 Mannen Vrouwen Totaal Var 2008 Sparen 19% 21% 20% 0% Vakantie 13% 18% 15% 4% Kleding 6% 15% 11% -1% Uitgaan, bioscoop 10% 9% 10% 2% GSM, smartphones 12% 8% 10% -3% Computer, tabletten, Internet, 12% 5% 9% -4% Hobby 4% 3% 3% 0% Auto, Moto, brommer,... 5% 3% 4% -1% Studies (gedeeltelijk) 4% 4% 4% 0% Bijdragen tot gezinsbudget 2% 4% 3% -1% Sport 4% 2% 3% 1% Boeken, e-books 1% 2% 2% 0% Muziek, film (cd, dvd, download) 3% 3% 3% 1% Sigaretten 2% 1% 1% 1% Audio/video materiaal (MP3, TV...) 2% 1% 2% 1% Andere 1% 2% 1% 1% 2.7. wat vinden studenten belangrijk in het werk en hoe tevreden zijn ze? We peilden enerzijds naar wat studenten belangrijk vinden in hun studentenjob en anderzijds naar hoe tevreden ze zijn over die verschillende factoren. Zoals gewoonlijk zijn studenten globaal heel tevreden over hun job. De gemiddelde tevredenheidsscore bedraagt 7,9 op 10, een vergelijkbare score met de 8 op 10 van vorig jaar. 85% zou in 2013 opnieuw voor dezelfde werkgever werken. En 81% zou die werkgever aanraden aan vrienden en kennissen voor een vakantiejob. Qua tevredenheid zijn er ook niet veel schommelingen merkbaar. De studenten geven de beste score aan en zijn dus het meest tevreden over de informatie over de jobinhoud (7,9), net zoals de middelen (7,9). Na sfeer op het werk (7,8) zijn de studenten het meest tevreden over het loon, de relatie met de baas en informatie over de veiligheid (7,7). Zoals blijkt uit onderstaande grafiek zijn de studenten het minst tevreden over de jobinhoud (7). Studentenstudie

14 figuur 10: belang en tevredenheid van de studentenjob 29% van de jobstudenten vindt dat zij dezelfde fiscale en parafiscale tewerkstellingsvoorwaarden moeten krijgen als gewone werknemers. In Wallonië (39%) ligt dit percentage hoger dan in Vlaanderen (23%). Ook vrouwen (32%) zijn hiervan iets meer overtuigd dan mannen (28%). 54% van de studenten vindt wel dat ze door deze voorwaarden een voordeel hebben t.a.v. de gewone werknemers op de arbeidsmarkt. Het verschil tussen Vlaanderen (51%) en Wallonië (58%) is meer uitgesproken. Veel studenten denken dat zij de werklozen van de arbeidsmarkt verdringen. In de praktijk blijkt echter dat deze verdringing zeer beperkt is omdat studenten werken op momenten waarop de meeste werklozen liever niet werken. 30% van de studenten vindt dat werken tijdens het jaar de studieprestaties nadelig beïnvloedt. De mannelijke studenten vinden dit nadeliger dan de vrouwelijke studenten (33% vs.26%). 82% vindt werken als student een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. In Wallonië (85%) is men hiervan iets meer overtuigd dan in Vlaanderen (81%). 76% van de studenten vindt dat dit hen een voorsprong geeft op studenten die niet werken. Vrouwen (78%) zijn hier iets meer van overtuigd dan de mannen (74%). In Wallonië (79%) is de mening nog meer uitgesproken dan in Vlaanderen (74%). figuur 11: enkele belangrijke vaststellingen Studentenstudie

15 2.8. zijn de studenten tevreden over hun studies en denken ze makkelijk werk te kunnen vinden? Dit jaar vroegen we de studenten ook of ze tevreden zijn over hun studiekeuze. Zes op tien studenten is van mening dat de inhoud van hun studies met hun verwachtingen overeenstemt. Een op tien zou van richting veranderen, daar waar 29% zegt hierover nog te twijfelen. Ook blijkt dat studenten een eerder optimistische visie hebben over hun kansen op de arbeidsmarkt. Drie vierde van de studenten meent werk te kunnen vinden binnen de zes maanden na hun studies. Over de duur van hun loopbaan hebben de studenten dan weer een beeld dat meer met de werkelijkheid strookt. 83% van de studenten denkt dat ze inderdaad nog na 65 jaar zullen moeten werken. Paradoxaal genoeg wenst slechts 36% nog na 65 jaar te werken. De ideale leeftijd waarop een student zijn loopbaan ziet beëindigen is 59 jaar. Studentenstudie

16 3. Belangrijkste conclusies 84% van de studenten werkt (jobs in bedrijven of instellingen tijdens de schoolvakanties of tijdens de rest van het schooljaar, klussen en vrijwilligerswerk samen). Drie vierde van de studenten zou meer willen werken indien ze dit aan gunstige voorwaarden kunnen doen. Van de respondenten zegt 70% in de zomer te werken, min of meer stabiel in vergelijking met vorig jaar. Het aantal studenten dat tijdens het schooljaar in een bedrijf of instelling werkt blijft stabiel op 49%. Het aantal studenten dat werkt als vrijwilliger (sportclub, jeugdbeweging, NGO, ) blijft echter stijgen. Na een stijging met 2% in 2012, zet deze trend zich nog verder door dit jaar (stijging met 3% tot 33%). Het aantal studenten dat klust daalt met 4% (tot 45%). Studenten die tegen betaling werken in een bedrijf, doen dat meestal als winkelbediende (25%), administratief bediende (16%) of horecamedewerker (12%). Dit stemt overeen met de sectoren waarin de jobstudenten werken: handel (29%), horeca en vrije tijd (22%) en bouw/productie/transport (21%). Deze studie toont ook aan dat jobstudenten meer kanalen gebruiken in hun zoektocht naar werk. Ze doen meer beroep op professionele kanalen. Het beroep doen op familie (33%) en kennissen (36%) blijft stabiel, maar het gebruik van andere kanalen stijgt dan weer: uitzendkantoren (+8%), spontane sollicitaties (+7%), jobsites (+6%), VDAB, Forem, Actiris (+6%), kranten (+6%).. Met bijna zes studenten op tien blijven de uitzendkantoren het meest aangezochte kanaal om een job in een bedrijf te vinden. De tevredenheid van de jobstudenten over hun werk blijft gelijk. Studenten zijn globaal heel tevreden over hun werk (7,9). 16% van de studenten verklaart zonder arbeidscontract te werken, de situatie is slechter geworden bij de -18-jarigen van wie niet minder dan 31% geen contract heeft. In de vrijetijdssector (25%) en de horeca (25%) komt zoals gebruikelijk het meest zwartwerk voor. Zwartwerk in kleinere bedrijven stijgt met 5% tot 34%, terwijl het zwartwerk in grotere bedrijven slechts 9% uitmaakt. Gemiddeld verdienden studenten op jaarbasis. Voor vrouwen ligt het loon lager (1 200 ) dan voor mannen (1 500 ). Voor klusjes ligt het gemiddelde op 400. Ook hier verdienen mannen (500 ) meer dan vrouwen (300 ). De studenten besteden hun centjes vooral aan ontspanning en persoonlijke spullen: vakantie (15%), kleding (11%), uitgaan (9%), GSM (8%), Daarnaast sparen ze 20%. Studentenstudie

17 Eén op vijf studenten werkt gedeeltelijk om bij te dragen in de studiekosten.. Gemiddeld wordt één vijfde van het verdiende geld hiervoor aangewend. Dit betekent dat slechts 4% van alles wat door jobstudenten verdiend wordt dient om bij te dragen in de studiekosten. 29% van de jobstudenten vindt dat zij dezelfde fiscale en parafiscale tewerkstellingsvoorwaarden moeten krijgen als gewone werknemers. 30% van de studenten vindt dat werken tijdens het jaar de studieprestaties nadelig beïnvloedt. Studentenstudie

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1 Studentenstudie Randstad 2012 studenten aan het werk Studentenstudie 2012 1 inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen p. 3 1.1. intro... p. 3 1.2. aanpak p. 4 2. resultaten p. 5 2.1. werken

Nadere informatie

Randstad-onderzoek 2010. studenten aan het werk

Randstad-onderzoek 2010. studenten aan het werk Randstad-onderzoek 2010 studenten aan het werk inhoud intro, aanpak en meest opvallende tendensen.. p. 3-5 resultaten. p. 6-15 4.1. werken jongeren? Zeker en vast! p. 7 4.2. wat doen ze precies?.. p. 8

Nadere informatie

Studentenstudie Randstad 2011. studenten aan het werk, in België, Nederland en Frankrijk. Studentenstudie 2011 1

Studentenstudie Randstad 2011. studenten aan het werk, in België, Nederland en Frankrijk. Studentenstudie 2011 1 Studentenstudie Randstad 2011 studenten aan het werk, in België, Nederland en Frankrijk Studentenstudie 2011 1 inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen p. 3 1.1. intro... p. 4 1.2. aanpak

Nadere informatie

Studie Randstad 2014. studenten aan het werk. Studentenstudie 2014 1

Studie Randstad 2014. studenten aan het werk. Studentenstudie 2014 1 Studie Randstad 2014 studenten aan het werk Studentenstudie 2014 1 inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen p. 3 1.1. intro... p. 3 1.2. aanpak p. 5 2. resultaten p. 6 2.1. Werken tijdens

Nadere informatie

randstad-onderzoek 2009 studenten en werk in kaart gebracht

randstad-onderzoek 2009 studenten en werk in kaart gebracht randstad-onderzoek 2009 studenten en werk in kaart gebracht inhoud intro, aanpak en meest opvallende tendensen.. p. 3-5 resultaten. p. 6-17 4.1. werken jongeren? zeker en vast! p. 7 4.2. wat doen ze precies?..

Nadere informatie

Studie Randstad 2015. studenten aan het werk

Studie Randstad 2015. studenten aan het werk Studie Randstad 2015 studenten aan het werk inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen 1.1. intro 2 1.2. aanpak 3 2. resultaten 2.1. werken tijdens het schooljaar in de lift bij studenten 4

Nadere informatie

studie Randstad 2016 studenten aan het werk

studie Randstad 2016 studenten aan het werk studie Randstad 2016 studenten aan het werk inhoud 1. intro en aanpak...p. 3 1.1. intro - waarom deze studie?... 3 1.2. aanpak... 4 2. resultaten...p. 5 2.1. dubbel zoveel studenten tijdens het schooljaar

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

studie Randstad 2017 studenten aan het werk

studie Randstad 2017 studenten aan het werk studie Randstad 2017 studenten aan het werk inhoud 1. intro en aanpak...p. 3 1.1. intro - waarom deze studie?... 3 1.2. aanpak... 4 2. resultaten...p. 5 2.1. slechts 14% van de jongeren werkt niet...5

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid

De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid Samenvattende nota Juni 2010 De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid Op basis van het gelijknamige onderzoeksrapport van IDEA Consult In opdracht van Federgon voerde het

Nadere informatie

5 februari 2015 Myriam Gérard, ACV

5 februari 2015 Myriam Gérard, ACV RONDE TAFEL Praktijken bij de aanwerving van werknemers met een studentenovereenkomst 5 februari 2015 Myriam Gérard, ACV Studentenarbeid Cijfers, aanwervingpraktijken en impact Nieuwe regels inzake studentenarbeid

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

Loonwijzer-rapport. Prestatiebeloning. Inleiding. Prestatiebeloning Een Loonwijzer-onderzoek. Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande

Loonwijzer-rapport. Prestatiebeloning. Inleiding. Prestatiebeloning Een Loonwijzer-onderzoek. Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande Loonwijzer-rapport Prestatiebeloning Hoger Instituut voor de Arbeid Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande Katholieke Universiteit Leuven In dit Loonwijzer-rapport 1 Inleiding 2 Beschrijving 3 Info Prestatiebeloning

Nadere informatie

Studentenarbeid in 2016

Studentenarbeid in 2016 16 augustus 2017 Studentenarbeid in 2016 In 2016 werkten voor het eerst meer dan een half miljoen studenten via een zgn. studentenovereenkomst, zo blijkt uit statistieken van de Rijksdienst voor Sociale

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 1 COLOFON Opdrachtgever van de studie: FOD Volksgezondheid, Cel Planning Gezondheidsberoepen

Nadere informatie

s t Jongeren en geld Jongeren en geld OIVO, december 2009 u d i e Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Kind en geld 4. Zakgeld (bedrag, bron, gebruik) 5. Studentenjob (periodes, gebruik van het

Nadere informatie

I. Wie is de uitzendkracht?

I. Wie is de uitzendkracht? I. Wie is de uitzendkracht? 01. De uitzendmarkt in cijfers (2013) 534.460 uitzendkrachten 162,49 miljoen gepresteerde uren 4.044,7 miljoen euro omzet Elke dag worden gemiddeld 82.819 uitzendkrachten tewerkgesteld

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN (/) zaterdag 1 oktober 2016 - Binnenland LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN Mannen die deeltijds werken, krijgen in verhouding tot vrouwen minder opslag. Ze wijken te hard af van

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB

OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB studenten_brochure_v2.indd 1 11/08/16 16:08 Student en op zoek naar studentenjob? OCMW Gent ondersteunt jongeren die minder middelen hebben, maar wel willen studeren.

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je centen wilt uitgave december 2007 ... als je centen wilt Muziek op je kamer, met je vrienden naar de bioscoop, een cadeautje voor je lief,. Het kost allemaal centen. Je zakgeld aan de kant zetten

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd -

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Karel, Annie, Eddy en Martine Oudere werknemers haken te vlug af. Dit is één van de pijnpunten van de Vlaamse arbeidsmarkt. Deze algemene

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal)

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Inleiding Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft voorlichting over inkomsten en uitgaven van particuliere huishoudens.

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Sensibilisatiecampagne jobstudenten 2009 www.p i.be

Sensibilisatiecampagne jobstudenten 2009 www.p i.be Sensibilisatiecampagne jobstudenten 2009 www.p i.be Preventie en Interim Contact pers NL: Hendrik De Lange hdl@p i.be of 0477 23 97 83 Contact pers FR: Anne Godin: ag@p i.be of 0475 91 63 49 Centrale Preventiedienst

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

s t u d i e Jongeren en geld Jongeren en geld OIVO, mei 2006

s t u d i e Jongeren en geld Jongeren en geld OIVO, mei 2006 s t u d i e Jongeren en geld Jongeren en geld OIVO, mei 2006 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Zakgeld (bedrag, bron, aanwending) 4. Studentenjob (perioden, aanwending en gebruik van het verdiende

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22. Brussel, 19 december 2006 De resultaten van een grootschalige enquête over de rookgewoonten in 2006. Drie vierde van de bevolking is voorstander van rookvrije restaurants. Het percentage rokers blijft

Nadere informatie

Deuce: arbeidsmarktstatistieken vanuit een genderperspectief

Deuce: arbeidsmarktstatistieken vanuit een genderperspectief Arbeidsmarkt en onderwijs Deuce: arbeidsmarktstatistieken vanuit een genderperspectief In dit artikel schetsen we eerst een beeld van de arbeidsmarktsituatie van mannen en vrouwen in België, Nederland,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 2011 : MEER FAILLISSEMENTEN, MINDER JOBVERLIES In 2011 gingen in België in totaal 10.224 bedrijven failliet, een stijging van 6,8% in vergelijking met 2010. Het aantal

Nadere informatie

Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen

Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen Luk Bral en Guy Pauwels Studiedag 20 jaar peilen in Vlaanderen Leuven, 31 januari 2017 Inhoud Context Opzet Evolutie informele contacten, lidmaatschap

Nadere informatie

Jobstudenten zomer Sterke daling van de arbeidsongevallen dankzij sensibilisatieacties van Preventie en Interim

Jobstudenten zomer Sterke daling van de arbeidsongevallen dankzij sensibilisatieacties van Preventie en Interim Jobstudenten zomer 2008 Sterke daling van de arbeidsongevallen dankzij sensibilisatieacties van Preventie en Interim Preventie en Interim Perscontact: Hendrik De Lange: hdl@p-i.be Centrale Preventiedienst

Nadere informatie

3 4 5 7 24 88 laag inkomen, +55 helemaal oneens eerder oneens 64 noch eens, noch oneens eerder eens helemaal eens [Voor ik iets koop, overweeg ik zorgvuldig of ik het me kan veroorloven.] 5 25 vrouwen,

Nadere informatie

3 4 5 7 24 88 laag inkomen, +55 helemaal oneens eerder oneens 64 noch eens, noch oneens eerder eens helemaal eens [Voor ik iets koop, overweeg ik zorgvuldig of ik het me kan veroorloven.] 5 25 vrouwen,

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2013. De praktijk van outplacement in kaart gebracht. IDEA Consult in opdracht van Federgon. Outplacement krijgt een steeds

Nadere informatie

Lang naar school en toch werkzoekend! Toestand hooggeschoolden in de werkloosheid

Lang naar school en toch werkzoekend! Toestand hooggeschoolden in de werkloosheid Lang naar school en toch werkzoekend! Toestand hooggeschoolden in de werkloosheid Vlaanderen telt per eind januari 2002 5.380 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) met een universitair diploma. Daarnaast

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 :

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 : HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 : ZONDER UITZONDERING NEGATIEVE EVOLUTIES VANAF HET VIERDE KWARTAAL VAN 28 VERKORTE VERSIE 1 Opmaak maart 29. Provinciehuis

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Uitzendarbeid: een oplossing voor vele transities

Uitzendarbeid: een oplossing voor vele transities Uitzendarbeid: een oplossing voor vele transities Peeters, A. & Van der Beken, W. (2003), Uitzendkrachten in 2001: profiel- en tewerkstellingskenmerken, IDEA Consult i.o.v. Federgon, Brussel. De heterogeniteit

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017 PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017 Een derde van onze uitgaven gaat naar de woning De gemiddelde uitgaven van Belgische huishoudens in 2016 Een derde van het huishoudbudget ging naar de woning; 15%

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Hoe zoeken werkzoekenden?

Hoe zoeken werkzoekenden? Hoe zoeken werkzoekenden? Doyen G. en Lamberts M. (2001), Hoe zoeken werkzoekenden? HIVA, K.U.Leuven. Het gaat goed op de Vlaamse arbeidsmarkt. Sinds een aantal jaren stijgt de werkgelegenheid en daalt

Nadere informatie

Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden?

Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden? Hoger instituut voor de arbeid Katholieke Universiteit Leuven E. Van Evenstraat 2e B-3000 Leuven Telefoon +32 (0)16 32 33 33 Telefax +32 (0)16 32 33 44 Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden? Gerlinde

Nadere informatie

Gepubliceerd Arbeidsmarkt

Gepubliceerd Arbeidsmarkt Gepubliceerd Arbeidsmarkt Knelpuntfuncties blijven, maar veranderen van aard Cevora & Federgon (2003), Knelpuntfuncties. Een onderzoek bij uitzendconsulenten, Cevora & Federgon, Brussel, 96 p. Onderzoek

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

BRUSSELS PARLEMENT maart 2016

BRUSSELS PARLEMENT maart 2016 BRUSSELS PARLEMENT 16 maart 2016 1 Impact van de arbeidsstereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Knelpuntberoepen en Genderstereotypen+ Aanbevelingen voor een efficiëntere aanpak+

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in beeld

Arbeidsmarkt in beeld Arbeidsmarkt in beeld Veerle Goossens - Product Manager Logistiek & Transport Infosessie Een job in de logistiek? Klinkt logisch! 26 januari 2011 Logistiek is al lang meer dan enkel schuiven met dozen

Nadere informatie

Studenten en uitzendarbeid

Studenten en uitzendarbeid Studenten en uitzendarbeid In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: IDEA Consult Dr. Anneleen Peeters An Van Pelt Brussel, maart 2007 IDEA Consult nv Congresstraat 37-41, bus 3 Tel: (+32) 02 282 17 10

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Vlaams Archeologencollectief

Vlaams Archeologencollectief Vlaams Archeologencollectief Resultaten enquête verloning 7 Resultaten VLAC-enquête 7 Inhoudstafel. Algemene informatie. Verdeling respondenten. Private sector. Functie. Ervaring. Brutoloon. Contract 9.

Nadere informatie

Studies. De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel

Studies. De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel Studies De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel Inhoudstafel Inleiding... 3 1. Evolutie aantal werkloze vrijwillig deeltijdse werknemers volgens geslacht... 5. Evolutie van het aantal

Nadere informatie

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 In de periode december 1999 februari 2000 organiseerde de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI 2017 Kerncijfers werkloosheid mei 2017 jaarverschil aandeel NWWZ 201.762-5,3% Categorie WZUA 140.164-8,3% 69,5% BIT 10.091-8,8% 5,0% Vrij ingeschreven 29.063-1,8% 14,4% Andere

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tewerkstelling. pharma.be vzw asbl

Tewerkstelling. pharma.be vzw asbl Tewerkstelling In 2012e werkten in de sector meer dan 32.500 personen. Dat is 6,7 % van de totale tewerkstelling in de verwerkende industrie en 1,2 % van de totale tewerkstelling in de private sector.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Loonwijzer-rapport. Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van ontslagen voor blijvers. Inleiding. Ontslaan van werknemers

Loonwijzer-rapport. Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van ontslagen voor blijvers. Inleiding. Ontslaan van werknemers Loonwijzer-rapport Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van voor blijvers Tom Vandenbrande en Fernando Pauwels Hoger Instituut voor de Arbeid Katholieke Universiteit Leuven In dit

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Wijzer in geldzaken Junior Monitor Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan

Wijzer in geldzaken Junior Monitor Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2018 Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten Inkomsten 8 Kennis

Nadere informatie

Slechts 16% van de Belgen spaart bewust voor eigen toekomst

Slechts 16% van de Belgen spaart bewust voor eigen toekomst PERSBERICHT Resultaten socio-economisch onderzoek Hoe anticiperen de Belgen op de stijgende zorgkosten in een samenleving waarin we steeds langer leven? Slechts 16% van de Belgen spaart bewust voor eigen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2015 INHOUDSOPGAVE Vakantie en werk 3 Mobiliteit 13 Over Randstad WerkMonitor 17 2 VAKANTIE EN WERK 3 Ruim

Nadere informatie

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk?

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? Motivatie en welzijn Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? SERV. 2012. Arbeidsethos en arbeidsoriëntaties op de Vlaamse arbeidsmarkt 2007-2010. Informatiedossier. Brussel: SERV Stichting Innovatie

Nadere informatie

Changes in employment in the pharmaceutical industry 31.745 30.729. 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

Changes in employment in the pharmaceutical industry 31.745 30.729. 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e Tewerkstelling In 2011e werkten in de sector bijna 32.200 personen. Dat is 6,4 % van de totale tewerkstelling in de verwerkende industrie en 1,3 % van de totale tewerkstelling in de private sector. In

Nadere informatie