PRIMAIR ARBEIDSVOORWAARDEN ADVIES DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRIMAIR ARBEIDSVOORWAARDEN ADVIES DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT"

Transcriptie

1 PRIMAIR ARBEIDSVOORWAARDEN ADVIES DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT - VERSIE 8.0 OPGESTELD 24 JUNI Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

2 Inhoudsopgave 1. Ons kantoor 3 2. Hoe en wanneer u ons kunt bereiken 4 3. Onze registratie bij/lidmaatschap van overkoepelende organisaties/instanties 4 4. De producten en diensten die wij aan u leveren 5 5. Onze relatie met de verzekeraars 6 6. Wat wij voor u doen 7 7. Wat wij van u verwachten 7 8. Hoe wij worden beloond 8 9. Hoe wij onze kwaliteit borgen Hoe u zelf een product kunt afsluiten Dienstverleningsdocument en provisietransparantie Welke klachtmogelijkheden u heeft Gedragscode 10 Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

3 Dienstenwijzer van: Primair Arbeidsvoorwaarden Advies (Versie 8.0) U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. Wij willen ons graag aan u voorstellen en informeren over onze werkwijze. Daarnaast zijn wij op grond van de Wet financiële dienstverlening verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een cliëntrelatie/financiële overeenkomst bepaalde informatie te verstrekken. Wij doen dat in deze dienstenwijzer. Hierin treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar kunnen verwachten. 1. Ons kantoor Primair is een vertrouwd en onafhankelijk financieel dienstverlener die adviseert en bemiddelt in verzekerbare arbeidsvoorwaarden (Employee Benefits) en bedrijfsmatige schadeverzekeringen. Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan Werkgevers, Werknemers, DGA's en Zelfstandigen bij het toepassen van (verzekerings) oplossingen voor aanwezige financiële risico s in relatie tot werk, inkomen, arbeidsongeschiktheid, pensioen en zorg. Als assurantietussenpersoon adviseren en bemiddelen wij tussen u en financiële instellingen, zoals banken en professionele verzekeraars, bij het afsluiten van collectieve en individuele verzekeringen voor bedrijven en particulieren. Wij streven naar tevreden totaalrelaties. Primair is uw aanspreekpunt voor al uw verzekeringen. Onze dienstverlening kenmerkt zich door betrokkenheid, betrouwbaarheid, deskundigheid, flexibiliteit, onafhankelijkheid en een vlotte afhandeling van zaken. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen. Bij ons kunt u rekenen op een onbaatzuchtig, integer en professioneel advies. Wij nodigen u van harte uit om onze website te bezoeken. Hier vindt u interessante actuele informatie. Laat u verrassen en ontdek wat wij nog meer voor u kunnen betekenen. Wij zijn u graag van dienst. Het adres van onze vestiging is: Ons correspondentieadres is: Stevensbloem 271 Postbus JD LEIDEN 2301 EC LEIDEN Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

4 2. Hoe en wanneer kunt u ons bereiken? U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Via de telefoon : Via de fax : Via Via internet : U bent ook van harte welkom op ons kantoor. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. Om er echter zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, kunt u het beste vooraf telefonisch een afspraak maken. Buiten kantooruren kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Voor dringende gevallen kunt u ons bereiken op: Tijdens afwezigheid in vakantieperiodes kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen of direct contact opnemen met de verzekeraar. 3. Registratie/lidmaatschap Ons kantoor is aangesloten bij diverse organisaties en instanties. Deze bieden u een waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering. KvK: Kamer van Koophandel Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer AFM: Autoriteit Financiële Markten De Wet financiële dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via Met de vergunning die wij hebben mogen wij adviseren en bemiddelen in:: Betaalrekeningen Elektronisch geld Levensverzekeringen Schadeverzekeringen Spaarrekeningen Kortom, wij kunnen u op al deze financiële deelgebieden voorzien van advies en kunnen bemiddelen in de overeenkomsten van de betreffende financiële instellingen. Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

5 CPB: College Bescherming Persoonsgegevens Uw gegevens zijn nodig voor het (op uw verzoek) aanvragen en aanleveren van informatie en offertes, maar ook voor het bellen naar aanleiding van berekeningen, premievergelijkingen, offertes en het afhandelen van daaruit voortvloeiende transacties. Ook het bemiddelen bij eventuele volgende trans acties of verzoeken die voortkomen uit eerdere dienstverlening, zoals mutaties of tussentijdse beëindiging vallen hieronder. Uiteraard zijn wij aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m KiFiD: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen, of proberen samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan KiFiD waarbij ons kantoor is aangesloten. Het Klachteninstituut zal uw klacht verder in behandeling nemen. Ons aansluitnummer bij KiFiD is: Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u via de website: DIN: Dutch Insurance Network Ons kantoor is aangesloten bij Dutch Insurance Network (DIN). Dit lidmaatschap biedt voordelen die u direct ten goede komen. Dankzij DIN bereikt ons kantoor een grotere efficiency, krijgen onze medewerkers een praktijkgerichte scholing en kunnen wij doelgericht communiceren over allerlei zaken die voor u van belang zijn. Bovendien blijven wij via DIN op de hoogte van actuele ontwikkelingen. 4. De producten en diensten die wij aan u bieden Schadeverzekeringen Ons kantoor kan u prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfsmatige oplossingen voor financiële risico s en gevolgschade in relatie tot; arbeidsongeschiktheid; arbodienstverlening; ongevallen; levensloopregeling; poortwachterverplichtingen; spaarloonregeling; WIA (IVA en WGA); ziektekosten; ziekteverzuim; aansprakelijkheid (AVB / BAV / BCA); bedrijfsschade; debiteuren; elektronica; inventaris en goederen; opstal en huurdersbelang; motorrijtuigen; rechtsbijstand; transport. Vanzelfsprekend verzekeren wij ook particuliere risico s zoals uw woonhuis, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en doorlopende reis. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren u actief bij schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen. Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

6 Levensverzekeringen Wij hebben jarenlange ervaring in het adviseren en bemiddelen van collectieve en individuele oplossingen voor de risico s en de financiële gevolgen van een lang leven en overlijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan; kapitaalverzekeringen; key-manverzekeringen; lijfrenteverzekeringen; overlijdensrisicoverzekeringen; pensioenoplossingen voor: o Werkgever; o Werknemer; o DGA; o Zelfstandige. Ons kantoor wil uw financiële belangen optimaal behartigen. Om de door u gewenste financiële zekerheid te bereiken, adviseren wij u over de mogelijkheden en stellen wij voor u een evenwichtig pakket voorzieningen samen. Betalen en sparen Ons kantoor bemiddelt en adviseert ook op het gebied van sparen en betalen. Denk bijvoorbeeld aan het storten van geld op een (internet)spaarrekening, maar ook kunnen wij u adviseren over een levensloopregeling. 5. Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen Ons kantoor kan voor u een objectieve analyse maken van producten die in de markt verkrijgbaar zijn. Uit dit aanbod kiezen wij voor u een passende oplossing, waarbij niet het aanbod leidraad is, maar uw wens. Daarbij kijken wij onder meer naar het specialisme, waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Maar wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze keuze. Adviesvrij Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde financiële instellingen zoals verzekeringsmaatschappijen en banken. Dat werkt voor u en ons het beste, want uw belang staat voorop. Geen zeggenschap derden Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft zeggenschap, stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Wij zijn dus volledig onafhankelijk en kunnen u daarmee van het beste objectieve en onafhankelijke advies voorzien. Selectie van aanbieders Primair Arbeidsvoorwaarden Advies kan in principe met bijna alle verzekeraars in Nederland zaken doen. Op serviceniveau hebben wij soms voorkeurmaatschappijen: kennis en ervaring, in de praktijk opgedaan, hebben geleid tot een intensieve samenwerking met een beperkt aantal verzekeringsmaatschappijen. U profiteert van onze kosten- én tijdsbesparingen, zonder afbreuk te doen aan de constant hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Primair heeft geen contractuele verplichtingen ten opzichte van voorkeursmaatschappijen, dan wel andere verzekeraars. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Wij bepalen zelf wie dat zijn en zullen u zonodig daarover informeren. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

7 6. Wat wij voor u doen Om u op een transparante manier kennis te laten nemen wat u koopt, werken wij fasegewijs. Een aanpak met een maatpak als resultaat. Achtereenvolgens onderscheiden wij de volgende fasen: 1. Inventarisatie; 2. Analyse & Advies; 3. Offerte; 4. Aanvraag & Acceptatie; 5. Polis & Voorwaarden; 6. Mutatie; 7. Schade. Dit betekent dat u maatwerk met een uitstekende service. Wij geven u advies bij het vinden en afsluiten van de door u gewenste productoplossing, verzorgen de aanvraag, controleren de ontvangen contractuele documenten op juistheid waaronder omschrijvingen en premies die bij u in rekening worden gebracht. Bovendien geven wij u uitleg tijdens de looptijd van de verzekering en vanzelfsprekend staan wij u in geval van schade terzijde teneinde de verzekeraar de schadepenningen zo spoedig aan u te laten uitbetalen. In Primair vindt u één aanspreekpunt, een begeleider en een coach. Bovendien staan wij voor een aangename, persoonlijke benadering en een efficiënte communicatie. 7. Wat verwachten wij van u? Juiste en volledige informatieverstrekking Om ons werk goed te kunnen uitvoeren in overeenstemming met onze afspraken en uw verwachtingen, is het van het grootste belang dat u ons tijdig, juist en volledig informeert over uw gegevens die betrekking hebben op te sluiten of afgesloten overeenkomsten met de financiële instelling. Ook uw wijzigingen ontvangen wij graag tijdig, juist en volledig. Dit alles is in het belang van eventuele (schade-)uitkeringen van de betreffende voorziening die anders in gevaar kunnen komen. Onze taak ligt er vooral in u te helpen in keuzes, inzicht geven in uw situatie en mogelijke gevolgen en het begeleiden in de overeenkomsten met de financiële instellingen. Als u ons dus goed informeert, kunnen wij uw (nieuwe) situatie bekijken, beoordelen en indien gewenst voorzien van oplossingen en of aanbevelingen. Ook het controleren van officiële documenten van financiële instellingen en derden verwachten wij van u. Uiteraard controleren wij de bedoelde documenten ook op juistheid en volledigheid. Onjuistheden kunnen echter alleen op uw verzoek en of met uw toestemming worden gewijzigd. Tijdige melding van wijzigingen en schaden Tijdens de looptijd van contracten en overige voorzieningen vragen wij u ons tijdig te informeren bij veranderende risicofactoren en bij schaden. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw bedrijfsmatige en/of persoonlijke situatie. In uw bedrijfsmatige situatie dient u ons te informeren over wijzigingen van bedrijfsactiviteiten, rechtsvorm, risicoadres en wijziging van uw verzekerbare belangen/zaken. In uw privé situatie kunt u denken aan wijzigingen in uw contact- en adresgegevens, beroep, burgerlijke staat, gezinssituatie, inkomenspositie, werksituatie, alsmede wijziging van uw verzekerbare belangen/zaken. Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

8 Controle polisbescheiden Zoals eerder aangegeven controleren wij de ontvangen officiële documenten. Maar wij verwachten ook dat u uw eigen verantwoordelijkheid neemt en dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn gegevens goed overgenomen en klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. 8. Hoe worden wij beloond? Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen, vergunningen, kennisabonnementen en dergelijke. Deze kosten kunnen op verschillende wijzen worden vergoed. Ons kantoor biedt u een drietal mogelijkheden: 1. Advies & Zorgbeloning (Provisiebasis) 2. Uurtarief (Declaratiebasis) 3. Vaste bemiddelingsvergoeding Advies & Zorgbeloning (Provisiebasis) U kunt kiezen om onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie. De premie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens draagt deze een percentage hiervan aan ons af ter dekking en vergoeding van onze bedrijfskosten. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor (een gedeelte van) onze dienstverlening. Advies- en zorgbeloning zijn de inkomstenbronnen die wij als financieel adviseur ontvangen van banken en verzekeraars waarmee wij samenwerken. Adviesbeloning dient mede voor de door ons verrichte werkzaamheden, liggend tussen een eerste inventarisatie van uw wensen tot en met het afsluiten van een financieel product. Zorgbeloning ontvangen wij voor onze beheer- en onderhoudswerkzaamheden van de door u getroffen voorzieningen. Advies- en zorgbeloning zijn meestal een percentage van de premie (schadeverzekeringen), soms in combinatie met de afgesproken duur van de verzekering (beleggingsverzekering), of van het verzekerde bedrag (levensverzekeringen). Door deze wijze van belonen kunnen wij onze dienstverlening laagdrempelig houden. Pas als u een product bij ons afsluit, betaalt u met de premie een vergoeding voor onze diensten. Wij berekenen dus geen extra kosten voor onze adviezen. Brengen wij wel kosten in rekening, dan heeft u hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij u vooraf in kennis gesteld van de geschatte kosten. Wij geven u ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte kosten. Uurtarief (Declaratiebasis) Afhankelijk van de situatie, uw voorkeuren en wensen, is het ook mogelijk om de advies- en zorgbeloning als vergoedingsvorm los te laten. In dat geval betaalt u bij ons voor uw verzekering of andere financiële voorziening exact de (netto) premie die de verzekeringsmaatschappij berekent voor het risico, zonder dat hierin advies- of zorgbeloning is verrekend. Voor onze dienstverlening brengen wij u kosten in rekening, die gebaseerd zijn op de tijd die wij besteed hebben aan onze advies- en bemiddelingsactiviteiten. Wij hanteren gedifferentieerde tarieven welke wij u in een vrijblijvende en passende offerte zullen verstrekken. Uiteraard ontvangt u van ons altijd een factuur met een specificatie. Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

9 Uurtarief (Declaratiebasis) - vervolg Met deze verantwoording geven wij u inzicht in de werkzaamheden die wij in de betreffende periode voor u hebben verricht. Over de door ons in rekening te brengen kosten bent u 19% BTW verschuldigd. Wenst u advisering op basis van een uurtarief, dan bespreken we dat op voorhand ook met u. Wenst u advisering op basis van een uurtarief, dan bespreken we dat op voorhand ook met u. Vaste bemiddelingsvergoeding Kiest u voor onze diensten waarbij een andere wijze van honorering niet mogelijk is, of de provisie verwijderd wordt uit de producten, of wordt ingebouwd als korting, dan werken wij met een vaste bemiddelingsvergoeding en dan zullen wij altijd vooraf met u afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden beloond en waar u aan toe bent. 9. Hoe borgen wij onze kwaliteit? Onze onderneming heeft alle benodigde diplomavereisten in eigen bezit en beheer. Tevens voldoen wij aan de wettelijke verplichting tot het volgen van permanente educatie. Daarmee kunnen we u garanderen, dat wij voldoen aan de wettelijke eisen van kennisniveau en up-to-date zijn qua bijscholing. Natuurlijk kan er nog steeds iets fout gaan, ook wij zijn mensen. Daarom hebben wij natuurlijk een verzekering afgesloten voor beroepsaansprakelijkheid bij BAVAM onder nummer BAV Extra zekerheid voor u. 10. Hoe kunt u zelf een product af sluiten? Omdat wij u zo goed mogelijk van dienst willen zijn bieden wij u op onze website diverse online hulpmiddelen waarmee u zich kunt oriënteren op onze diensten en op de producten die wij bieden. Wij benadrukken dat wij daarnaast altijd klaar staan om u met onze persoonlijke adviezen te begeleiden in het nemen van de juiste beslissingen. Mocht u via onze site direct een financieel product afsluiten, bedenkt u dan, dat er in dat geval van zo'n advies géén sprake is. Ook als u kiest voor execution only is er geen sprake van voorafgaand advies, wij voeren dan slechts uw opdracht uit en verzorgen de totstandkoming van een overeenkomst op uw verzoek. Execution Only of zonder voorafgaand advies Het kan ook voorkomen dat wij enkel voor u de opdracht tot bemiddelen uitvoeren. Er is dan geen sprake van (voorafgaand) advies. De wetgever geeft deze mogelijkheid, het bespaart u tijd en kosten. Belangrijk hierbij is wel dat er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Indien er sprake is van bemiddeling door ons op basis van execution only voor u, ontvangt u hiervan een apart document dat u dient te tekenen voor uw dossier. Zo weten wij beiden waar we aan toe zijn. Execution only is dus alleen geschikt indien u precies weet wat u wilt hebben. In geval van execution only krijgt u van ons, Primair, geen advies. Dat betekent dat u zelf uw eigen situatie en de marktsituatie beoordeelt, relevante informatie inwint, geheel zelfstandig beslissingen neemt en geheel zelfstandig een financieel product kiest dat volgens u het beste past bij uw situatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de door u gemaakte productkeuze. Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

10 Primair voert uit wat door u gewenst wordt. Hierbij wordt uw eventuele opdracht niet vooraf getoetst aan uw cliëntprofiel en vindt er geen check plaats. Bij execution only aanvaardt Primair geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een financieel product. Voor deze vorm van dienstverlening brengen wij u beperkte kosten in rekening, die gebaseerd zijn op de tijd die wij besteed hebben aan de totstandkoming van het door u gewenste product. Deze vorm van dienstverlening vertaalt zich in uiterst scherpe tarieven! 11. Dienstverleningsdocument en provisietransparantie In elke situatie dat wij voor of namens u een handeling verrichten naar derden voor het tot stand komen van een financiële overeenkomst of verzekering, stellen wij samen met u een dienstverleningsdocument op. Onze afspraken worden daarin helder vastgelegd. Ook wordt hierin de beloningswijze voor ons vastgelegd. Helder voor beide partijen. 12. Welke klachtmogelijkheid heeft u? Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen, of proberen samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan KiFiD waarbij ons kantoor is aangesloten. Het Klachteninstituut zal uw klacht verder in behandeling nemen. Ons aansluitnummer bij KiFiD is: Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u via de website: De adresgegevens van het Klachteninstituut Verzekeringen zijn: KiFiD Telefoon : Postbus Internet : AG Den Haag 13. Gedragscode Al onze medewerkers hebben onze gedragscode onderschreven, waarin onder andere benoemd staat dat alle handelingen in het beste belang van u als klant uitgevoerd zullen worden, dat er op geen enkele wijze bewust onjuiste informatie gegeven zal worden en dat uw persoonsgegevens bij ons strikt vertrouwelijk worden behandeld in uw privacy belang. Een exemplaar van onze gedragscode kan u toegezonden worden op aanvraag. Wij hebben onafhankelijkheid in advies en aanbod, eerlijkheid in haar relaties en bescherming van uw gegevens voorop staan. Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

Dienstverleningsdocument. 1 Ons kantoor. 2 Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?

Dienstverleningsdocument. 1 Ons kantoor. 2 Hoe en wanneer kunt u ons bereiken? U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Januari 2010. Budget Advies Groep

Dienstverleningsdocument. Januari 2010. Budget Advies Groep Dienstverleningsdocument Budget Advies Groep Januari 2010 Budget Advies Groep is een intermediair op het gebied van financieringen en schadeverzekeringen. Wij adviseren u het best, bij uw situatie, passende

Nadere informatie

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening. Regio Assurantiën. Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening. Regio Assurantiën. Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening & Regio Assurantiën Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening: Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document:

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document: Dienstenwijzer Vrieling Verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER CLERCX LIEBAU ASSURANTIËN B.V.

DIENSTENWIJZER CLERCX LIEBAU ASSURANTIËN B.V. DIENSTENWIJZER CLERCX LIEBAU ASSURANTIËN B.V. Clercx Liebau Assurantiën B.V. April 2011 1 INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Ons kantoor 3 3. Inschrijving in het WFD-register 4 4. Inschrijving in het

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

Bijlage I Overzicht van de met ons samenwerkende partijen Bijlage II Overzicht met de kosten van de verschillende financiële diensten

Bijlage I Overzicht van de met ons samenwerkende partijen Bijlage II Overzicht met de kosten van de verschillende financiële diensten Dienstverleningsdocument VFA Financieel Advies Onze dienstverlening valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (Wft). Wij zijn in het bezit van een vergunning, afgegeven door de Autoriteit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dit gemiddeld kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook een soortgelijk document. Zo kunt

Nadere informatie

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor.

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Hartelijk welkom bij Labruyère Financiële Diensten! U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER A. Informatie over onze dienstverlening B. Wie zijn wij C. Aard van dienstverlening 1. Algemeen

DIENSTENWIJZER A. Informatie over onze dienstverlening B. Wie zijn wij C. Aard van dienstverlening 1. Algemeen DIENSTENWIJZER Hypoteeuw BV Curieweg 14 3208 KJ Spijkenisse Telefoon: (0181) 611220 Fax: (0181) 659609 E-mailadres: info@hypoteeuw.nl Website: www.hypoteeuw.nl A. Informatie over onze dienstverlening Op

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Informatie over: BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Zakelijk

Dienstverleningsdocument Zakelijk Dienstverleningsdocument Zakelijk Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor consumenten

Dienstverleningsdocument voor consumenten Dienstverleningsdocument voor consumenten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing.

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE.

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE. Het Vermogenshuys De vastberaden partner Financiële Dienstverlening helder in kaart Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE Het Vermogenshuys Voorstraat 6 3281 AV Numansdorp. Het Vermogenshuys INSURANCE

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3 Bereikbaarheid en openingstijden 3 Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3 Dienstverlening 4 Hoe komen wij tot een advies? 4 Kosten van advies en bemiddeling

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie