PRIMAIR ARBEIDSVOORWAARDEN ADVIES DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRIMAIR ARBEIDSVOORWAARDEN ADVIES DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT"

Transcriptie

1 PRIMAIR ARBEIDSVOORWAARDEN ADVIES DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT - VERSIE 8.0 OPGESTELD 24 JUNI Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

2 Inhoudsopgave 1. Ons kantoor 3 2. Hoe en wanneer u ons kunt bereiken 4 3. Onze registratie bij/lidmaatschap van overkoepelende organisaties/instanties 4 4. De producten en diensten die wij aan u leveren 5 5. Onze relatie met de verzekeraars 6 6. Wat wij voor u doen 7 7. Wat wij van u verwachten 7 8. Hoe wij worden beloond 8 9. Hoe wij onze kwaliteit borgen Hoe u zelf een product kunt afsluiten Dienstverleningsdocument en provisietransparantie Welke klachtmogelijkheden u heeft Gedragscode 10 Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

3 Dienstenwijzer van: Primair Arbeidsvoorwaarden Advies (Versie 8.0) U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. Wij willen ons graag aan u voorstellen en informeren over onze werkwijze. Daarnaast zijn wij op grond van de Wet financiële dienstverlening verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een cliëntrelatie/financiële overeenkomst bepaalde informatie te verstrekken. Wij doen dat in deze dienstenwijzer. Hierin treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar kunnen verwachten. 1. Ons kantoor Primair is een vertrouwd en onafhankelijk financieel dienstverlener die adviseert en bemiddelt in verzekerbare arbeidsvoorwaarden (Employee Benefits) en bedrijfsmatige schadeverzekeringen. Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan Werkgevers, Werknemers, DGA's en Zelfstandigen bij het toepassen van (verzekerings) oplossingen voor aanwezige financiële risico s in relatie tot werk, inkomen, arbeidsongeschiktheid, pensioen en zorg. Als assurantietussenpersoon adviseren en bemiddelen wij tussen u en financiële instellingen, zoals banken en professionele verzekeraars, bij het afsluiten van collectieve en individuele verzekeringen voor bedrijven en particulieren. Wij streven naar tevreden totaalrelaties. Primair is uw aanspreekpunt voor al uw verzekeringen. Onze dienstverlening kenmerkt zich door betrokkenheid, betrouwbaarheid, deskundigheid, flexibiliteit, onafhankelijkheid en een vlotte afhandeling van zaken. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen. Bij ons kunt u rekenen op een onbaatzuchtig, integer en professioneel advies. Wij nodigen u van harte uit om onze website te bezoeken. Hier vindt u interessante actuele informatie. Laat u verrassen en ontdek wat wij nog meer voor u kunnen betekenen. Wij zijn u graag van dienst. Het adres van onze vestiging is: Ons correspondentieadres is: Stevensbloem 271 Postbus JD LEIDEN 2301 EC LEIDEN Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

4 2. Hoe en wanneer kunt u ons bereiken? U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Via de telefoon : Via de fax : Via Via internet : U bent ook van harte welkom op ons kantoor. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. Om er echter zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, kunt u het beste vooraf telefonisch een afspraak maken. Buiten kantooruren kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Voor dringende gevallen kunt u ons bereiken op: Tijdens afwezigheid in vakantieperiodes kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen of direct contact opnemen met de verzekeraar. 3. Registratie/lidmaatschap Ons kantoor is aangesloten bij diverse organisaties en instanties. Deze bieden u een waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering. KvK: Kamer van Koophandel Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer AFM: Autoriteit Financiële Markten De Wet financiële dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via Met de vergunning die wij hebben mogen wij adviseren en bemiddelen in:: Betaalrekeningen Elektronisch geld Levensverzekeringen Schadeverzekeringen Spaarrekeningen Kortom, wij kunnen u op al deze financiële deelgebieden voorzien van advies en kunnen bemiddelen in de overeenkomsten van de betreffende financiële instellingen. Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

5 CPB: College Bescherming Persoonsgegevens Uw gegevens zijn nodig voor het (op uw verzoek) aanvragen en aanleveren van informatie en offertes, maar ook voor het bellen naar aanleiding van berekeningen, premievergelijkingen, offertes en het afhandelen van daaruit voortvloeiende transacties. Ook het bemiddelen bij eventuele volgende trans acties of verzoeken die voortkomen uit eerdere dienstverlening, zoals mutaties of tussentijdse beëindiging vallen hieronder. Uiteraard zijn wij aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m KiFiD: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen, of proberen samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan KiFiD waarbij ons kantoor is aangesloten. Het Klachteninstituut zal uw klacht verder in behandeling nemen. Ons aansluitnummer bij KiFiD is: Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u via de website: DIN: Dutch Insurance Network Ons kantoor is aangesloten bij Dutch Insurance Network (DIN). Dit lidmaatschap biedt voordelen die u direct ten goede komen. Dankzij DIN bereikt ons kantoor een grotere efficiency, krijgen onze medewerkers een praktijkgerichte scholing en kunnen wij doelgericht communiceren over allerlei zaken die voor u van belang zijn. Bovendien blijven wij via DIN op de hoogte van actuele ontwikkelingen. 4. De producten en diensten die wij aan u bieden Schadeverzekeringen Ons kantoor kan u prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfsmatige oplossingen voor financiële risico s en gevolgschade in relatie tot; arbeidsongeschiktheid; arbodienstverlening; ongevallen; levensloopregeling; poortwachterverplichtingen; spaarloonregeling; WIA (IVA en WGA); ziektekosten; ziekteverzuim; aansprakelijkheid (AVB / BAV / BCA); bedrijfsschade; debiteuren; elektronica; inventaris en goederen; opstal en huurdersbelang; motorrijtuigen; rechtsbijstand; transport. Vanzelfsprekend verzekeren wij ook particuliere risico s zoals uw woonhuis, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en doorlopende reis. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren u actief bij schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen. Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

6 Levensverzekeringen Wij hebben jarenlange ervaring in het adviseren en bemiddelen van collectieve en individuele oplossingen voor de risico s en de financiële gevolgen van een lang leven en overlijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan; kapitaalverzekeringen; key-manverzekeringen; lijfrenteverzekeringen; overlijdensrisicoverzekeringen; pensioenoplossingen voor: o Werkgever; o Werknemer; o DGA; o Zelfstandige. Ons kantoor wil uw financiële belangen optimaal behartigen. Om de door u gewenste financiële zekerheid te bereiken, adviseren wij u over de mogelijkheden en stellen wij voor u een evenwichtig pakket voorzieningen samen. Betalen en sparen Ons kantoor bemiddelt en adviseert ook op het gebied van sparen en betalen. Denk bijvoorbeeld aan het storten van geld op een (internet)spaarrekening, maar ook kunnen wij u adviseren over een levensloopregeling. 5. Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen Ons kantoor kan voor u een objectieve analyse maken van producten die in de markt verkrijgbaar zijn. Uit dit aanbod kiezen wij voor u een passende oplossing, waarbij niet het aanbod leidraad is, maar uw wens. Daarbij kijken wij onder meer naar het specialisme, waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Maar wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze keuze. Adviesvrij Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde financiële instellingen zoals verzekeringsmaatschappijen en banken. Dat werkt voor u en ons het beste, want uw belang staat voorop. Geen zeggenschap derden Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft zeggenschap, stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Wij zijn dus volledig onafhankelijk en kunnen u daarmee van het beste objectieve en onafhankelijke advies voorzien. Selectie van aanbieders Primair Arbeidsvoorwaarden Advies kan in principe met bijna alle verzekeraars in Nederland zaken doen. Op serviceniveau hebben wij soms voorkeurmaatschappijen: kennis en ervaring, in de praktijk opgedaan, hebben geleid tot een intensieve samenwerking met een beperkt aantal verzekeringsmaatschappijen. U profiteert van onze kosten- én tijdsbesparingen, zonder afbreuk te doen aan de constant hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Primair heeft geen contractuele verplichtingen ten opzichte van voorkeursmaatschappijen, dan wel andere verzekeraars. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Wij bepalen zelf wie dat zijn en zullen u zonodig daarover informeren. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

7 6. Wat wij voor u doen Om u op een transparante manier kennis te laten nemen wat u koopt, werken wij fasegewijs. Een aanpak met een maatpak als resultaat. Achtereenvolgens onderscheiden wij de volgende fasen: 1. Inventarisatie; 2. Analyse & Advies; 3. Offerte; 4. Aanvraag & Acceptatie; 5. Polis & Voorwaarden; 6. Mutatie; 7. Schade. Dit betekent dat u maatwerk met een uitstekende service. Wij geven u advies bij het vinden en afsluiten van de door u gewenste productoplossing, verzorgen de aanvraag, controleren de ontvangen contractuele documenten op juistheid waaronder omschrijvingen en premies die bij u in rekening worden gebracht. Bovendien geven wij u uitleg tijdens de looptijd van de verzekering en vanzelfsprekend staan wij u in geval van schade terzijde teneinde de verzekeraar de schadepenningen zo spoedig aan u te laten uitbetalen. In Primair vindt u één aanspreekpunt, een begeleider en een coach. Bovendien staan wij voor een aangename, persoonlijke benadering en een efficiënte communicatie. 7. Wat verwachten wij van u? Juiste en volledige informatieverstrekking Om ons werk goed te kunnen uitvoeren in overeenstemming met onze afspraken en uw verwachtingen, is het van het grootste belang dat u ons tijdig, juist en volledig informeert over uw gegevens die betrekking hebben op te sluiten of afgesloten overeenkomsten met de financiële instelling. Ook uw wijzigingen ontvangen wij graag tijdig, juist en volledig. Dit alles is in het belang van eventuele (schade-)uitkeringen van de betreffende voorziening die anders in gevaar kunnen komen. Onze taak ligt er vooral in u te helpen in keuzes, inzicht geven in uw situatie en mogelijke gevolgen en het begeleiden in de overeenkomsten met de financiële instellingen. Als u ons dus goed informeert, kunnen wij uw (nieuwe) situatie bekijken, beoordelen en indien gewenst voorzien van oplossingen en of aanbevelingen. Ook het controleren van officiële documenten van financiële instellingen en derden verwachten wij van u. Uiteraard controleren wij de bedoelde documenten ook op juistheid en volledigheid. Onjuistheden kunnen echter alleen op uw verzoek en of met uw toestemming worden gewijzigd. Tijdige melding van wijzigingen en schaden Tijdens de looptijd van contracten en overige voorzieningen vragen wij u ons tijdig te informeren bij veranderende risicofactoren en bij schaden. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw bedrijfsmatige en/of persoonlijke situatie. In uw bedrijfsmatige situatie dient u ons te informeren over wijzigingen van bedrijfsactiviteiten, rechtsvorm, risicoadres en wijziging van uw verzekerbare belangen/zaken. In uw privé situatie kunt u denken aan wijzigingen in uw contact- en adresgegevens, beroep, burgerlijke staat, gezinssituatie, inkomenspositie, werksituatie, alsmede wijziging van uw verzekerbare belangen/zaken. Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

8 Controle polisbescheiden Zoals eerder aangegeven controleren wij de ontvangen officiële documenten. Maar wij verwachten ook dat u uw eigen verantwoordelijkheid neemt en dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn gegevens goed overgenomen en klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. 8. Hoe worden wij beloond? Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen, vergunningen, kennisabonnementen en dergelijke. Deze kosten kunnen op verschillende wijzen worden vergoed. Ons kantoor biedt u een drietal mogelijkheden: 1. Advies & Zorgbeloning (Provisiebasis) 2. Uurtarief (Declaratiebasis) 3. Vaste bemiddelingsvergoeding Advies & Zorgbeloning (Provisiebasis) U kunt kiezen om onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie. De premie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens draagt deze een percentage hiervan aan ons af ter dekking en vergoeding van onze bedrijfskosten. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor (een gedeelte van) onze dienstverlening. Advies- en zorgbeloning zijn de inkomstenbronnen die wij als financieel adviseur ontvangen van banken en verzekeraars waarmee wij samenwerken. Adviesbeloning dient mede voor de door ons verrichte werkzaamheden, liggend tussen een eerste inventarisatie van uw wensen tot en met het afsluiten van een financieel product. Zorgbeloning ontvangen wij voor onze beheer- en onderhoudswerkzaamheden van de door u getroffen voorzieningen. Advies- en zorgbeloning zijn meestal een percentage van de premie (schadeverzekeringen), soms in combinatie met de afgesproken duur van de verzekering (beleggingsverzekering), of van het verzekerde bedrag (levensverzekeringen). Door deze wijze van belonen kunnen wij onze dienstverlening laagdrempelig houden. Pas als u een product bij ons afsluit, betaalt u met de premie een vergoeding voor onze diensten. Wij berekenen dus geen extra kosten voor onze adviezen. Brengen wij wel kosten in rekening, dan heeft u hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij u vooraf in kennis gesteld van de geschatte kosten. Wij geven u ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte kosten. Uurtarief (Declaratiebasis) Afhankelijk van de situatie, uw voorkeuren en wensen, is het ook mogelijk om de advies- en zorgbeloning als vergoedingsvorm los te laten. In dat geval betaalt u bij ons voor uw verzekering of andere financiële voorziening exact de (netto) premie die de verzekeringsmaatschappij berekent voor het risico, zonder dat hierin advies- of zorgbeloning is verrekend. Voor onze dienstverlening brengen wij u kosten in rekening, die gebaseerd zijn op de tijd die wij besteed hebben aan onze advies- en bemiddelingsactiviteiten. Wij hanteren gedifferentieerde tarieven welke wij u in een vrijblijvende en passende offerte zullen verstrekken. Uiteraard ontvangt u van ons altijd een factuur met een specificatie. Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

9 Uurtarief (Declaratiebasis) - vervolg Met deze verantwoording geven wij u inzicht in de werkzaamheden die wij in de betreffende periode voor u hebben verricht. Over de door ons in rekening te brengen kosten bent u 19% BTW verschuldigd. Wenst u advisering op basis van een uurtarief, dan bespreken we dat op voorhand ook met u. Wenst u advisering op basis van een uurtarief, dan bespreken we dat op voorhand ook met u. Vaste bemiddelingsvergoeding Kiest u voor onze diensten waarbij een andere wijze van honorering niet mogelijk is, of de provisie verwijderd wordt uit de producten, of wordt ingebouwd als korting, dan werken wij met een vaste bemiddelingsvergoeding en dan zullen wij altijd vooraf met u afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden beloond en waar u aan toe bent. 9. Hoe borgen wij onze kwaliteit? Onze onderneming heeft alle benodigde diplomavereisten in eigen bezit en beheer. Tevens voldoen wij aan de wettelijke verplichting tot het volgen van permanente educatie. Daarmee kunnen we u garanderen, dat wij voldoen aan de wettelijke eisen van kennisniveau en up-to-date zijn qua bijscholing. Natuurlijk kan er nog steeds iets fout gaan, ook wij zijn mensen. Daarom hebben wij natuurlijk een verzekering afgesloten voor beroepsaansprakelijkheid bij BAVAM onder nummer BAV Extra zekerheid voor u. 10. Hoe kunt u zelf een product af sluiten? Omdat wij u zo goed mogelijk van dienst willen zijn bieden wij u op onze website diverse online hulpmiddelen waarmee u zich kunt oriënteren op onze diensten en op de producten die wij bieden. Wij benadrukken dat wij daarnaast altijd klaar staan om u met onze persoonlijke adviezen te begeleiden in het nemen van de juiste beslissingen. Mocht u via onze site direct een financieel product afsluiten, bedenkt u dan, dat er in dat geval van zo'n advies géén sprake is. Ook als u kiest voor execution only is er geen sprake van voorafgaand advies, wij voeren dan slechts uw opdracht uit en verzorgen de totstandkoming van een overeenkomst op uw verzoek. Execution Only of zonder voorafgaand advies Het kan ook voorkomen dat wij enkel voor u de opdracht tot bemiddelen uitvoeren. Er is dan geen sprake van (voorafgaand) advies. De wetgever geeft deze mogelijkheid, het bespaart u tijd en kosten. Belangrijk hierbij is wel dat er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Indien er sprake is van bemiddeling door ons op basis van execution only voor u, ontvangt u hiervan een apart document dat u dient te tekenen voor uw dossier. Zo weten wij beiden waar we aan toe zijn. Execution only is dus alleen geschikt indien u precies weet wat u wilt hebben. In geval van execution only krijgt u van ons, Primair, geen advies. Dat betekent dat u zelf uw eigen situatie en de marktsituatie beoordeelt, relevante informatie inwint, geheel zelfstandig beslissingen neemt en geheel zelfstandig een financieel product kiest dat volgens u het beste past bij uw situatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de door u gemaakte productkeuze. Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

10 Primair voert uit wat door u gewenst wordt. Hierbij wordt uw eventuele opdracht niet vooraf getoetst aan uw cliëntprofiel en vindt er geen check plaats. Bij execution only aanvaardt Primair geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een financieel product. Voor deze vorm van dienstverlening brengen wij u beperkte kosten in rekening, die gebaseerd zijn op de tijd die wij besteed hebben aan de totstandkoming van het door u gewenste product. Deze vorm van dienstverlening vertaalt zich in uiterst scherpe tarieven! 11. Dienstverleningsdocument en provisietransparantie In elke situatie dat wij voor of namens u een handeling verrichten naar derden voor het tot stand komen van een financiële overeenkomst of verzekering, stellen wij samen met u een dienstverleningsdocument op. Onze afspraken worden daarin helder vastgelegd. Ook wordt hierin de beloningswijze voor ons vastgelegd. Helder voor beide partijen. 12. Welke klachtmogelijkheid heeft u? Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen, of proberen samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan KiFiD waarbij ons kantoor is aangesloten. Het Klachteninstituut zal uw klacht verder in behandeling nemen. Ons aansluitnummer bij KiFiD is: Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u via de website: De adresgegevens van het Klachteninstituut Verzekeringen zijn: KiFiD Telefoon : Postbus Internet : AG Den Haag 13. Gedragscode Al onze medewerkers hebben onze gedragscode onderschreven, waarin onder andere benoemd staat dat alle handelingen in het beste belang van u als klant uitgevoerd zullen worden, dat er op geen enkele wijze bewust onjuiste informatie gegeven zal worden en dat uw persoonsgegevens bij ons strikt vertrouwelijk worden behandeld in uw privacy belang. Een exemplaar van onze gedragscode kan u toegezonden worden op aanvraag. Wij hebben onafhankelijkheid in advies en aanbod, eerlijkheid in haar relaties en bescherming van uw gegevens voorop staan. Primair Arbeidsvoorwaarden Advies, Dienstenwijzer, versie 8.0 d.d. 24 juni /10

Dienstenwijzer. de financiële balie

Dienstenwijzer. de financiële balie Dienstenwijzer de financiële balie U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. 1 Ons kantoor. 2 Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?

Dienstverleningsdocument. 1 Ons kantoor. 2 Hoe en wanneer kunt u ons bereiken? U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat

Nadere informatie

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTENWIJZER BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening: Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Informatie over: BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R De werkwijze en dienstverlening van Liefting Financiële Diensten Versie: augustus 2017 U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons

Nadere informatie

Dienstenwijzer MEN Verzekeringen

Dienstenwijzer MEN Verzekeringen MEN Verzekeringen Telefoon: 070-3888383 Schalk Burgerstraat 260 E-mail: mustafa@menfin.nl 2572 TE Den Haag Dienstenwijzer MEN Verzekeringen U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken en/of uw verzekeringen

Nadere informatie

Dienstenwijzer SH Assurantie

Dienstenwijzer SH Assurantie Dienstenwijzer SH Assurantie De verzekeringsbedrijfstak en de overheid hechten waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Om u een indruk te geven van onze werkwijze hebben wij deze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Gegevens

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1 G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv Pagina 1 Dienstenwijzer Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening. Regio Assurantiën. Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening. Regio Assurantiën. Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening & Regio Assurantiën Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

Dienstenwijzer Albatros Assurantiën

Dienstenwijzer Albatros Assurantiën Dienstenwijzer Albatros Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12016220

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12016220 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT juli 2013 Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument informeren wij u over Hemmen Advies. Naast algemene informatie vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen)

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Inleiding Dit dienstverleningsdocument van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naam en adres FinanZen: Postadres: Postbus 268 2600 AG Delft Bezoekadres: Weesmeesterstraat 6 2645MC Delfgauw Telefoon: 015-7112122 Fax: 015-7111020 Internet www.finanzen.nl info@finanzen.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Inleiding Deze dienstenwijzer van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens onze diensten die wij

Nadere informatie

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer Dienstenwijzer Mijn Financieel Advies Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag laten wij u zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Graag willen wij u middels dit document laten zijn wie wij zijn, wat voor u kunnen betekenen en wat u van ons mag verwachten. Wie zijn wij? Van Den Hoek Verzekeringen Hilsestraat

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Versie januari 2010 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Informatiewijzer Diensten en Tarieven

Informatiewijzer Diensten en Tarieven Informatiewijzer Diensten en Tarieven Inleiding Met deze informatiewijzer informeren wij u graag over ons kantoor, onze dienstverlening, hoe wij werken en welke tarieven wij hiervoor hanteren. U bent zich

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstwijzer geven wij daaraan

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV

Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer van : ETC verzekeringen

Dienstenwijzer van : ETC verzekeringen Dienstenwijzer van : ETC verzekeringen A) Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is het wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor

Nadere informatie

U kunt ons op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op de volgende manieren bereiken:

U kunt ons op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op de volgende manieren bereiken: Dienstenwijzer van: Vitréus Financiële Diensten (versie 1.0) U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?...

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... 3 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG... 4 ONZE BELONING... 4 ONZE DESKUNDIGHEIDS

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING.

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN - REGIOBANK STOLWIJK

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN - REGIOBANK STOLWIJK DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN - REGIOBANK STOLWIJK Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze dienstenwijzer leggen wij u graag uit hoe wij werken en

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BONGERS & LEMMERS VERZEKERINGEN BV

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BONGERS & LEMMERS VERZEKERINGEN BV DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BONGERS & LEMMERS VERZEKERINGEN BV Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer Hessels & Hessels Adviesgroep Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Dienstenwijzer Geachte cliënt, De financiële dienstverleningsbranche hecht veel waarde aan de goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken etc. Daarnaast eist de Wet financiële dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Ons kantoor adviseert en bemiddelt in de financiële dienstverlening. Binnen onze werkwijze staat u als relatie centraal, waarbij wij zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van de Kamp Financieel Adviseurs B.V. Korte Bergweg 53, 3712 AE Huis ter Heide Telefoon: 030-6977745, Fax: 030-2667208 Website: http://www.vandekampadviseurs.nl/ Email: hans@vandekampadviseurs.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over Assurantiekantoor van Duijn vindt u in dit document uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728. DIENSTENWIJZER Welkom bij Heddema Verzekeringen U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorziening aan ons kantoor toevertrouwd. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw belangen bij ons

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES Berkelstroom 65 2721 AG Zoetermeer T 085 201 23 13 E info@vdpol-advies.nl I www.vdpol-advies.nl DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in met name hypotheekadvies. Graag laten wij u zien wat onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F.

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM,ADFIZ, NVM, Kifid, KvK, SEH

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM,ADFIZ, NVM, Kifid, KvK, SEH Dienstverleningsdocument Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document niet verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen. Wie zijn

Nadere informatie