ADVIES- / DIENSTENWIJZER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES- / DIENSTENWIJZER"

Transcriptie

1 ADVIES- / DIENSTENWIJZER Versie.1.6 d.d. mei

2 U heeft een uitstekende beslissing genomen. U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten. In deze dienstenwijzer informeren wij u over: 1) ons kantoor; 2) hoe en wanneer u ons kunt bereiken; 3) onze kwaliteit; 4) de producten en diensten die wij aan u leveren; 5) onze relatie met de verzekeraars; 6) wat wij van u verwachten; 7) de premie; 8) hoe wij worden beloond; 9) welke klachtmogelijkheden u heeft. 1) Ons kantoor Het Hypothekenhuys t Financieel Spectrum is een onafhankelijke organisatie op het gebied van hypotheken, verzekeringen en andere financiële diensten. De taak van ons is, om samen met u, een inventarisatie te maken van de risico's waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico's verzekerd kunnen worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. 2) Hoe en wanneer kunt u ons bereiken? Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen: Postadres : Het Hypothekenhuys t Financieel Spectrum B.V., Postbus 49, 2180 AA Hillegom Bezoekadres: Het Hypothekenhuys t Financieel Spectrum B.V., Hoofdstraat , 2182 EP Hillegom Telefoon: (0252) Fax: (0252) Website: 2

3 U bent ook van harte welkom op ons kantoor. Ons kantoor is op werkdagen geopend tussen uur en uur, op donderdagavond van uur en op zaterdag van uur. Om er echter zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, kunt u het beste vooraf telefonisch een afspraak maken. Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Indien u geen boodschap in kunt (of wilt) spreken, verzoeken wij u de eerstvolgende mogelijkheid/officiële werkdag te benutten om opnieuw telefonisch contact met ons op te nemen. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax (0252) of 3) Onze kwaliteit Registratie / lidmaatschap Ons kantoor is aangesloten bij diverse organisaties en instanties. Deze bieden u een waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering. AFM (Autoriteit Financiële Markten) De Wet financiële dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij financiële diensten. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) Deze richtlijn heeft onder meer betrekking op de wijze waarop dienstverleners in het kader van beleggingsproducten moeten handelen op een zo optimaal mogelijke wijze ten aanzien van hun cliënten. Het is de bedoeling dat de consument genoeg informatie ontvangt om in staat te zijn met kennis van zaken een beleggingsproduct te kiezen. De dienstverlener dient daarbij vooraf de nodige informatie in te winnen om er zeker van te zijn dat de producten en diensten die hij aanbiedt geschikt of passend zijn voor de cliënt (al naargelang zijn ervaring, financiële situatie en beleggingsdoelstellingen). Waarom een nationaal regime? De MiFID reguleert alle beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten met betrekking tot financiële instrumenten. Als financiële instrumenten onderdeel uitmaken van een ander product, zoals bijvoorbeeld een effectenhypotheek (hypotheek met een separate effectenrekening), zijn voor de beleggingsdienst de regels van de MiFID gewoon van toepassing, tenzij het product al door een andere Europese richtlijn wordt gereguleerd, zoals bijvoorbeeld bij een beleggingsverzekering het geval is. In Nederland betekent dit dat partijen die momenteel over een vergunning beschikken voor bemiddeling in hypotheken, onder de MiFID kunnen worden aangemerkt als beleggingsonderneming als de bemiddeling een effectenhypotheek betreft en advies wordt 3

4 gegeven in welke financiële instrumenten moet worden belegd, en/of als de orders aan de uitvoerende beleggingsonderneming worden doorgegeven. De MiFID biedt lidstaten de mogelijkheid om in geval van ontvangen en doorgeven van orders in effecten en rechten van deelneming in een beleggingsinstelling en het beleggingsadvies dat omtrent deze financiële instrumenten wordt verstrekt, de bepalingen van de MiFID niet van toepassing te verklaren, mits deze partijen op nationaal niveau worden gereguleerd; het zogenaamde nationale regime. Wat is het nationaal regime? Het nationaal regime is een vrijstellingsregeling van een deel van de MiFID-eisen. Op 1 november 2007 zijn de MiFID-regels in Nederland in werking getreden. Dit is gebeurd door implementatie van de MiFID in de Wet op het financieel toezicht en haar uitvoeringsbesluiten. De MiFID brengt nieuwe en zwaardere verplichtingen met zich mee waar beleggingsondernemingen aan moeten voldoen, in het bijzonder gedragsregels en de inrichting van de bedrijfsvoering. De invoering van de MiFID heeft ook gevolgen voor financiële dienstverleners die tevens beleggingsdiensten verlenen. Hierbij kan gedacht worden aan tussenpersonen die adviseren en/of orders ontvangen en doorgeven met betrekking tot gecombineerde producten met een beleggingscomponent. Voorbeelden zijn effectenhypotheken, pensioenproducten, bankspaarproducten en andere vermogensopbouwproducten met een beleggingscomponent. Deze tussenpersonen zijn formeel ook beleggingsonderneming en vallen daardoor in beginsel onder de reikwijdte van de MiFID. Vanwege de impact die de toepassing van de MiFID-regels zou hebben op deze financiële dienstverleners, heeft het ministerie van Financiën gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de MiFID biedt om een vrijstelling te ontwerpen. Deze vrijstelling is het nationaal regime. De vrijstelling houdt in dat de MiFID-eisen die onnodig belastend zijn voor de financiële dienstverlener via het nationaal regime verlicht worden. Welke dienstverlening valt onder het nationaal regime? Activiteiten: Het nationaal regime is opengesteld voor ondernemingen die de volgende activiteiten verrichten: het ontvangen en doorgeven van orders in beleggingfondsen. Hiervan is onder meer sprake indien een ingevuld formulier wordt doorgestuurd of orders in een geautomatiseerd systeem worden ingevoerd en/of adviseren over beleggingsfondsen. Van een advies is sprake indien aan een bepaalde cliënt een aanbeveling wordt gedaan met betrekking tot een specifiek beleggingsfonds. De reikwijdte is dus beperkt tot activiteiten met betrekking tot beleggingsfondsen. In de praktijk betekent dit dat uw dienstverlening zich mag richten op de volgende producten met een beleggingscomponent: losse deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (fondsen); effectenhypotheek: hypothecair krediet in combinatie met een losse beleggingsrekening met fondsen (bij dit product staat de belegging op naam van de cliënt); bankspaarproducten in combinatie met beleggingsfondsen; vermogensopbouwproducten in combinatie met beleggingsfondsen; 4

5 Let op! Bovenstaande lijst is niet limitatief. Daarnaast vallen alle beheershandelingen/mutaties op bovenstaande producten ook onder het nationaal regime. Dienstverlening in verband met overige financiële instrumenten (bijvoorbeeld individuele aandelen en obligaties) vallen buiten het bereik van het nationaal regime. Als u ook activiteiten op het gebied van individuele aandelen en obligaties wil ontplooien mag u deze diensten niet verrichten zonder een MiFID-vergunning. Ook heeft u een MiFID-vergunning nodig voor vermogensbeheer en orderuitvoerring. Welke dienstverlening valt niet onder het nationaal regime? Voorbeelden van diensten die niet onder het nationaal regime vallen: advisering of bemiddelen inzake bankspaarproducten zonder beleggingscomponent; advisering of bemiddelen inzake een beleggingsverzekeringhypotheek: hypothecair krediet in combinatie met een beleggingsverzekering (bij dit product staat de belegging op naam van de verzekeraar); beleggingsdiensten ten aanzien van andere financiële instrumenten dan beleggingsfondsen; vermogensbeheer en orderuitvoering. Diploma s en certificaten Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diploma s en certificaten: - Assurantiebemiddeling B - Erkend Hypotheekadviseur (SEH), registratienummers 5402, 9406 en Federatie Financieel Planners (FFP), registratienummer 5525 Beroepsaansprakelijkheid Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Kamer van Koophandel Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ) De producten en diensten die wij aan u bieden Financiële planning Financiële planning is de totale integratie van een aantal financiële modules. Hierbij wordt veel verder gekeken dan een enkelvoudige deeloplossing zoals bijvoorbeeld een hypotheek. Deze modules zijn: Belastingen, fiscale status Huwelijksvermogens- en erfrecht Sociale zekerheden Vermogensvorming en doelstellingen Pensioen- en oudedagvoorzieningen Hypotheek en overige financieringen Risicoanalyse en dekking Privésituatie m.b.t. gezin, kinderen en studiefinanciering 5

6 De grote kracht van een goed Financieel Plan is om bovenstaande modules naadloos op elkaar aan te sluiten met betrekking tot: Inkomensplanning en budgettering (balanceren cashflow) Vermogensplanning als functie van doelstelling en risicoanalyse Estate planning Risicoplanning Het Financieel Plan is nooit statisch, maar dient regelmatig te worden aangepast aan de wijzigingen van uw persoonlijke situatie of aan nieuwe wetgevingen. De totstandkoming van het Financieel Plan doorloopt een vijftal vast omkaderde fases: Inventarisatie van de huidige situatie, uw wensen, doelstellingen en mogelijkheden Onderzoek, analyse en rapportage in een adviesrapport (het Financieel Plan) Bespreken adviesrapport, eventueel bijstellen Implementatie, uitvoering en monitoring Periodieke bijstelling teneinde het plan geactualiseerd te houden aan persoonlijke wijzigingen, - wensen en wetswijzigingen. Hypotheken Ons kantoor heeft de bevoegdheid u te adviseren op het gebied van hypotheken. Wij nemen u het werk en de zorg uit handen bij het sluiten van een hypotheek op maat. Wij brengen uw financiële situatie in kaart en op basis daarvan brengen wij een hypotheek-advies uit. Vervolgens komen wij in overleg met u tot een passende offerte. Levensverzekeringen Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw pensioen of uw lijfrente-verzekering, maar ook aan de levensverzekeringen die zijn gekoppeld aan uw hypotheek. Ons kantoor wil uw financiële belangen optimaal behartigen. Om de door u gewenste financiële zekerheid te bereiken, adviseren wij u over de mogelijkheden en stellen wij voor u een evenwichtig pakket voorzieningen samen. Ook bieden wij voorzieningen aan die aanvulling geven ten tijde van arbeidsongeschiktheid. Verzekeringen Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren. Als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Betalen en sparen Ons kantoor bemiddelt en adviseert ook op het gebied van sparen. Denk bijvoorbeeld aan het storten van geld op een (internet)spaarrekening, maar ook kunnen wij u adviseren over een levensloopregeling. Producten en Diensten die wij niet voor u kunnen uitvoeren Schadeverzekeringen Het Hypothekenhuys t Financieel Spectrum bemiddeld of adviseert zelf niet in schadeverzekeringen. Ons kantoor kan u voor deze dienst wel doorverwijzen naar Beijer Adviesgroep. Zij kunnen u van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in 6

7 schadeverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto-, inboedel-, ziektekosten-, aansprakelijkheids en reisverzekeringen. Zij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en hun dienstverlening sluit hierop aan. Zij assisteren u actief bij schadeafwikkeling. Al hun activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen. Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Vermogensbeheer Hoewel wij op dit gebied bijzonder veel expertise in huis hebben is Het Hypothekenhuys t Financieel Spectrum geen vermogensbeheerder. Ons kantoor kan u voor deze dienst wel doorverwijzen naar partijen die uitstekend vorm kunnen geven aan de uitvoering zoals wordt gedicteerd door het financiële plan zoals ons kantoor dit voor u ontwerpt. Fiscale zaken Fiscale planning is een integraal onderdeel van het financiële plan. Indien nodig worden wij bijgestaan door fiscaal juristen of registeraccountants. Echter, voor het doen van de daadwerkelijke belastingaangifte zullen wij u doorverwijzen naar onze partners op dit gebied. Hetzelfde geldt op gebied van juridische dienstverlening en bemiddeling m.b.t. onroerend goed. 5) Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen Ongebonden objectief adviseur/bemiddelaar Ons kantoor kan voor u een objectieve analyse maken van bijna alle producten die er in de markt verkrijgbaar zijn. Uit het brede aanbod in de markt kiezen wij voor u een passende oplossing, waarbij niet het aanbod de leidraad is, maar uw wens. Daarbij kijken we onder meer naar het specialisme, waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de aanbieder in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Maar wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de aanbieders in onze. 6) Wat verwachten wij van u? U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade- )uitkering van de betreffende voorziening. Ook is het van groot belang dat u bij een hypotheek, levensverzekering of andere toekomstvoorziening ervoor zorgt dat eventuele inkomens-, gezondheidsgegevens en/of gegevens van het onderpand bij ons worden aangeleverd. Uiteraard helpen wij u hiermee en zullen u zonodig van dienst zijn met (standaard-)inventarisatieformulieren. Heeft u elders 7

8 verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Tijdens de looptijd van de verzekering, de hypotheek en/of overige voorzieningen vragen wij u ons te informeren bij wijzigingen in uw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanen verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Wij onderhouden alle contacten met de aanbieder. In het geval u zelf in contact wilt staan met de aanbieder, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de aanbieder. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen dit zonodig laten corrigeren. 7) De premie Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. Afspraken rondom premiebetaling Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, dan trachten we naar een oplossing te zoeken. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen. 8) Wat doen wij en hoe worden wij beloond? Wij hebben een Wft vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten. Onze dienstverlening bestaat uit de volgende werkzaamheden: Inventariseren: wij vergaren informatie over uw wensen en behoeften( eenvoudige inventarisatie ) en eventueel aanvullende informatie over uw financiële positie, ervaring en risicobehoefte ( uitgebreide inventarisatie ). 8

9 Adviseren: een financieel advies moet invulling geven aan uw wensen, doelstellingen en mogelijkheden. Wij zullen ons advies schriftelijk motiveren en aan u uitleggen. Bemiddelen: Wij helpen u bij het afsluiten van een verzekering, een krediet of een spaar-/beleggingsrekening ter invulling van het advies. Wij hebben, per productcategorie, meerdere mogelijkheden om met aanbieders tot zaken te komen. Nazorg: Het is belangrijk wijzigingen in een product tijdig met elkaar te bespreken. Of een wijziging in uw positie. Wij worden betaald voor onze werkzaamheden door provisie van een bank en/of verzekeringsmaatschappij of door een directe beloning van u als cliënt: a) Beloning op basis van provisie: Provisie is de inkomstenbron die wij als adviseur van de aanbieders, waarmee wij samenwerken, ontvangen voor onze bemiddeling en het onderhoud en beheer van uw voorzieningen. Voor elke voorziening die u via ons afsluit, ontvangen wij provisie. Deze provisie is meestal een percentage van de hoofdsom bij een hypotheek of premie bij een verzekering, soms in combinatie met de afgesproken duur van de verzekering, of van het verzekerde bedrag. Onze provisie is verrekend in de premie die u als klant betaalt. Bij elk product wat u via onze bemiddeling afsluit zullen wij u in dat geval laten zien hoe hoog deze beloning is. b) Beloning op basis directe vergoeding: In dit geval betaalt u geen afsluitprovisie aan de geldverstrekker, maar belaalt u aan ons rechtstreeks een vergoeding van 1% over het hypotheekbedrag, met een minimum van 350,- per hypotheekdossier. Over deze vergoeding behoeft u geen BTW af te dragen. In de dienstverleningsovereenkomst die wij met u sluiten treft u hiervan alle gegevens aan. Hierin wordt duidelijk aangegeven hoe hoog de uiteindelijke vergoeding is die wij u in rekening brengen en hoe de wijze van betalen verloopt. Brengen wij wel kosten in rekening, dan heeft u hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij u vooraf in kennis gesteld van de geschatte kosten. Wij geven u dan ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte kosten. Met dit document willen wij u graag informeren over onze diensten, inkomsten en onkosten. Het leveren van kwaliteitadvies vergt tijd. In uw belang is het belangrijk dat wij voldoende worden gecompenseerd. LET OP: U kunt besluiten financiële product(en) niet via onze bemiddeling af te sluiten. Wel hebben wij het recht om in dat geval onze adviesinspanningen bij u in rekening brengen in overeenstemming met onderstaande tabel De provisie is meestal hoger dan een declaratie, laat u zich daar niet door verrassen! Wij moeten onze provisie in termijnen ontvangen. Deze termijn overbruggen wij door een lening waarover wij rente betalen. Ook het voortijdige beëindigen van een overeenkomst vertaalt zich in een voor ons kostbare administratieve procedure waarmee wij de teveel ontvangen provisie terugbetalen. De hieronder genoemde totale urenbesteding per dienst/product is gebaseerd op gemiddelden. De aan u te besteden tijd kan minder of meer bedragen. 9

10 Productsoort Inventarisatie Advies Bemiddeling Totale Inspanning 1. Een hypothecaire lening Uurtarief (Afsluit) provisie 24 uur n.v.t. 1% over kredietsom 2. Sparen/beleggen voor aflossing hypotheek ( SEW of BEW ) 3. Sparen/beleggen voor pensionering ( lijfrente sparen of lijfrente beleggen ) 4. Verzekerd sparen of beleggen voor aflossing hypotheek (gemengd) 5. Verzekerd sparen/beleggen voor pensionering ( lijfrente of koopsompolis ) 7. Beleggingsfondsen 8. Beleggingsobjecten: vastgoed, schepen etc. 9. Combinatie 1 en Combinatie 1 en 4 3 uur n.v.t. 0,2% - 0,5% storting 3 uur n.v.t. 0,2% - 0,5% storting 3 uur n.v.t. X (meestal 5) x premie x duur 3 uur n.v.t. X (meestal 5) x premie x duur 4 uur n.v.t. 0,2% - 0,5% over saldo 4 uur n.v.t. 0,2% - 0,5% storting 27 uur n.v.t. Optelsom uur n.v.t. Optelsom 1+4 Aanvullende producten Inventarisatie Advies Bemiddeling Totale Inspanning Spaar- en betaalrekeningen Schadeverzekeringen (ongeval, verlies of diefstal) Schadeverzekeringen (arbeidsongeschiktheid of werkloosheid) Overlijdensrisico verzekeringen Uitvaartverzekering Consumptief krediet Uurtarief Afsluit provisie 2 uur n.v.t. 0,5% over saldo 1 uur n.v.t % jaarpremie 3 uur n.v.t % jaarpremie 2 uur n.v.t. 170% van de jaarpremie 1 uur n.v.t. 10%-30% jaar premie 2 uur n.v.t. Niet mogelijk Te verlenen nazorg Ja/nee Inspanning Uurtarief Abonnement Provisie Hypothecair krediet ja/nee 2 uur per jaar ,-/maand n.v.t 100 0,2% -0,5% Spaar/Belegging rek. ja/nee 1 uur per jaar 10,-/maand saldo Levensverzekeringen ja/nee 1 uur per jaar ,-/maand n.v.t ,2% -0,5% Beleggingsfondsen ja/nee 2 uur per jaar 10,-/maand saldo Schadeverzekeringen ja/nee 2 uur per jaar ,-/maand 10-30% premie 100 0,5% Consumptief krediet ja/nee 1 uur per jaar 10,-/maand kredietsom 10

11 9) Welke klachtmogelijkheid u heeft Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Het Hypothekenhuys t Financieel Spectrum, stellen we het op prijs als u ons dat laat weten. U kunt uw klacht voorleggen aan: Het Hypothekenhuys t Financieel Spectrum B.V. Klachtenservice Postbus AA Hillegom In eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening Postbus AG DEN HAAG Tel.: Indien de bemiddeling door de Ombudsman niet slaagt, hebt u de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ons aansluitnummer bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is: De adresgegevens van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag telefoon: Internet: Disclaimer: Voor zover ons bekend is de gekozen provisiestructuur in deze advies- en dienstenwijzer in overeenstemming met de huidige regelgeving. Deze structuur valt niet onder de leidraad passende provisie van AFM. Wij aanvaarden géén aansprakelijkheid indien achteraf mocht blijken dat de gekozen provisiestructuur niet in overeenstemming is met huidige en/of toekomstige regelgeving. De cliëntovereenkomst is opgesteld op basis van de actuele stand van zaken per 1 juli Het is mogelijk dat de overheid en/of de toezichthouder aanvullende wetgeving respectievelijk nadere regels opstellen die nopen tot het aanpassen van een of meerdere documenten. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Het gebruik van dit document is vrijwillig en voor eigen rekening en risico. 11

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. de Bruyn Financieel Adviseurs B.V.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. de Bruyn Financieel Adviseurs B.V. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT de Bruyn Financieel Adviseurs B.V. DIENSTENWIJZER de Bruyn Financieel Adviseurs B.V. A. Inleiding Geachte cliënt, De financiële dienstverlening valt onder de regelgeving

Nadere informatie

H HYPOPOINT HYPOTHE KEN & VE RZEKERINGEN

H HYPOPOINT HYPOTHE KEN & VE RZEKERINGEN DIENSTENWIJZER H HYPOPOINT Hypopoint Krollerhaven 10 2993 ED Barendrecht Telefoon: (0180) 390237 Fax: (0180) 390237 E-mailadres: info@hypo-point.nl Website: www.hypo-point.nl A. Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. 1 Ons kantoor. 2 Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?

Dienstverleningsdocument. 1 Ons kantoor. 2 Hoe en wanneer kunt u ons bereiken? U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER A. Informatie over onze dienstverlening B. Wie zijn wij C. Aard van dienstverlening 1. Algemeen

DIENSTENWIJZER A. Informatie over onze dienstverlening B. Wie zijn wij C. Aard van dienstverlening 1. Algemeen DIENSTENWIJZER Hypoteeuw BV Curieweg 14 3208 KJ Spijkenisse Telefoon: (0181) 611220 Fax: (0181) 659609 E-mailadres: info@hypoteeuw.nl Website: www.hypoteeuw.nl A. Informatie over onze dienstverlening Op

Nadere informatie

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V.

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Handelsnaam : A&A Assurantie en Advies Statutaire naam : A&A Assurantie en Advies B.V. Adres : Postbus 4820 Postcode, woonplaats : 4820 BA Breda Inschrijving

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Philippi & Willemse Assurantiën VOF Logger 5 3144 GG MAASSLUIS Email: info@pw-assurantien.nl Telefoon: 010-4350383 Fax: 010-5904533

Dienstenwijzer. Philippi & Willemse Assurantiën VOF Logger 5 3144 GG MAASSLUIS Email: info@pw-assurantien.nl Telefoon: 010-4350383 Fax: 010-5904533 Dienstenwijzer Philippi & Willemse Assurantiën VOF Logger 5 3144 GG MAASSLUIS Email: info@pw-assurantien.nl Telefoon: 010-4350383 Fax: 010-5904533 A. Inleiding Geachte cliënt, Wij hechten veel waarde aan

Nadere informatie

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is Dienstenwijzer en tevens Dienstverleningsdocument van: Assurantiehuis Adviesgroep BV Tevens handelend als Hypotheek- en Pensioenhuis Stadhouderslaan 12 2517 HW Den Haag T 070-3924611 F 070-3561407 W www.assurantiehuis.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Paraaf: 1

Dienstenwijzer. Paraaf: 1 Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Poundwise Financial Coaching B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Samengevat: Poundwise biedt u uitgebreide

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER A.Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financiële dienstverlening (WFD)zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Januari 2010. Budget Advies Groep

Dienstverleningsdocument. Januari 2010. Budget Advies Groep Dienstverleningsdocument Budget Advies Groep Januari 2010 Budget Advies Groep is een intermediair op het gebied van financieringen en schadeverzekeringen. Wij adviseren u het best, bij uw situatie, passende

Nadere informatie

C. Onze diensten. A. Inleiding. Geachte cliënt,

C. Onze diensten. A. Inleiding. Geachte cliënt, A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2006 is de Wet financiîle dienstverlening in werking getreden die

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lammers Assurantiën en Hypotheken

Dienstenwijzer Lammers Assurantiën en Hypotheken Dienstenwijzer Lammers Assurantiën en Hypotheken Nieuwstraat 28-b 6021 HS Budel Telefoonnummer: 0495-499677 Faxnummer: 0495-499088 e-mail: info@dirklammers.nl AFM-vergunningnummer: 12005627 KVK-nummer:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening: Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

Lepelaarplantsoen 51 3145 XC Maassluis Telefoon 010 591 14 11 Fax 010 592 28 86 E-maill info@markvanleeuwen.nl Internet www.markvanleeuwen.

Lepelaarplantsoen 51 3145 XC Maassluis Telefoon 010 591 14 11 Fax 010 592 28 86 E-maill info@markvanleeuwen.nl Internet www.markvanleeuwen. Lepelaarplantsoen 51 3145 XC Maassluis Telefoon 010 591 14 11 Fax 010 592 28 86 E-maill info@markvanleeuwen.nl Internet www.markvanleeuwen.nl Advieswijzer A. Inleiding Geachte cliënt, De overheid hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Objective Financiële Adviesgroep BV, Graafland 32, 1251 NJ Laren, www.objective.nl Tel: 035 5384202 Fax: 035 5384203

Dienstenwijzer. Objective Financiële Adviesgroep BV, Graafland 32, 1251 NJ Laren, www.objective.nl Tel: 035 5384202 Fax: 035 5384203 Objective Financiële Adviesgroep BV, Graafland 32, 1251 NJ Laren, www.objective.nl Tel: 035 5384202 Fax: 035 5384203 Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in hetgeen ons kantoor

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Hans Meijer Advies Langeweg 19 A 3245 KE Sommelsdijk Telefoon : 0187-481955 Fax : 0187-481992 E-mail : info@hansmeijeradvies.nl Internet : www.hansmeijeradvies.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Verzekeringskantoor Peer Zilverschoon 14 6922 GV DUIVEN Tel: 0316-262757 E-mail: miranda.peer@finergo.nl Website: www.peer-duiven.nl KvK: 09058989 A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. (versie mei 2007)

ADVIESWIJZER. (versie mei 2007) ADVIESWIJZER (versie mei 2007) Meadow Lane Assurantiën BV hodn Holland Huis Financiële Diensten Akkerdreef 385, 2723 xz Zoetermeer, Telefoon 079-3420261 Telefax 079-3428388 Website www.holland-huis.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie