Samenwerking Hoger Onderwijs en Chemische Industrie verbeteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking Hoger Onderwijs en Chemische Industrie verbeteren"

Transcriptie

1 Topsector Chemiebeurs Inleiding De Topsector Chemie wil dat meer veelbelovende scholieren kiezen voor een Scheikunde of Scheikundige Technologie opleiding. Dit om het tekort op de arbeidsmarkt aan goede afgestudeerde Scheikundigen in Nederland te verminderen. Hiervoor zijn door COAST (Comprehensive Analytical Science and Technology) in 2011 en door de VNCI (Vereniging Nederlandse Chemische Industrie) in 2012 pilotprojecten gestart. Voor meer informatie over COAST zie: Voor meer informatie over de VNCI zie: De Topsector Chemiebeurzen variëren afhankelijk van opleidingsniveau en studiejaar tussen de 3000 en 5500 euro per student per jaar. Om voor een beurs in aanmerking te komen, moeten studenten onder meer nominaal studeren. Aan het eind van ieder studiejaar wordt beoordeeld of een student nog aan alle Topsector Chemiebeurs-eisen voldoet. Is dit niet het geval, dan stopt de beurs met ingang van het volgende studiejaar. Neemt de student niet meer aan het programma deel dan stopt de beurs direct. De al ontvangen beurs hoeft niet te worden terugbetaald. De beurs wordt ter beschikking gesteld door het bedrijfsleven en verstrekt door de onderwijsinstelling, een intermediair of door het bedrijf zelf. Algemene doelstelling De doelstelling van de Topsector Chemiebeurzen is drieledig: Instroombevordering, talentbevordering en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren. Instroombevordering De Topsector Chemie wil met beurzenprogramma s de instroom van jongeren bevorderen: eerst naar een studie en vervolgens naar een baan in de chemiesector. Dit initiatief is noodzakelijk om het verwachte tekort aan chemici terug te dringen. Bovendien heeft de chemische industrie toptalent nodig om de ambities van de sector te realiseren, zoals de beoogde positie in de wereldwijde top drie van slimme materialen in 2050, een verdubbeling van de bijdrage van de chemische sector aan het BNP tot 24 miljard in 2017 en een halvering van de CO2-uitstoot in 25 jaar ( ). Talent en excellentie bevordering Verder wil de Topsector Chemie het aanwezige talent en de interesse voor Chemie bij scholieren en studenten activeren. Een studiebeurs stimuleert scholieren om hun aanleg/talent voor bètavakken beter te benutten. Met een beurs kunnen studenten al hun beschikbare tijd aan hun studie besteden, waardoor zij zich nog beter kunnen ontplooien. Daarnaast volgen de studenten die een beurs ontvangen een uitdagend verzwaard traject. Samenwerking Hoger Onderwijs en Chemische Industrie verbeteren Tot slot wil de Topsector Chemie de band tussen het Hoger Onderwijs en de Chemische Industrie versterken. De bedrijven die deelnemen aan het BL Pagina 1 van 12

2 beurzenprogramma stellen niet alleen geld voor de beurs ter beschikking, maar participeren ook in de onderwijsprogramma s van de Topsector Chemiebeurzen. Dit kan betekenen dat de studenten een stage lopen bij het bedrijf of dat het bedrijf een gastcollege verzorgt bij de Hoger Onderwijsinstelling. Op die manier zal de aansluiting tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt worden verbeterd. Aanmelden Je kunt je direct aanmelden voor de Topsector Chemiebeurs voor de bachelorfase van een academische studie chemie via Scholieren Voor informatie over de specialisatiebeurs voor een academische master ga naar: Voor informatie over de specialisatiebeursvoor een hbo bachelor ga naar: Bedrijven Bedrijven kunnen zich direct aanmelden voor de Topsector Chemiebeurs via Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen kunnen zich aanmelden voor de Topsector Chemiebeurs door contact op te nemen met projectleider Margot Kok via / tel: Deelnemers VNCI COAST Bedrijven AkzoNobel, Avantor Performance Materials, DaVinci Europe, DSM Resolve, Pepscope, Philips, RCE, RIKILT, Shell, Synthon, Teijin en Waterproef. Sachem, Teijin Aramid, Synbra, AkzoNobel en Van Wijhe Verf. Onderwijsinstellingen Universiteit Utrecht BL Pagina 2 van 12

3 Informatie voor scholieren en studenten Wat heeft de Topsector Chemiebeurzen je te bieden? Financieel De Topsector Chemiebeurzen bieden de student financiële onafhankelijkheid. Studenten kunnen zich volledig richten op hun studie, hebben geen studieschuld en zijn minder afhankelijk van ouders of bijbaantjes die niets met de opleiding te maken hebben. Excellent onderwijs Studenten worden uitgedaagd met het beste, mede door het bedrijfsleven vormgegeven onderwijs. Ze worden daarnaast gestimuleerd om nominaal te studeren en zo een sterke werkhouding te ontwikkelen. Community Topsector Chemiestudenten vormen een community, die een leven lang zal bijdragen aan hun carrière. De studenten mogen deelnemen aan landelijke Topsector Chemiebeursactiviteiten. Daar worden zij uitgedaagd door de beste docenten en gastsprekers. En werken ze samen met de beste studenten uit het land. Bedrijfsleven Topsector Chemiestudenten komen vroeg in contact met het bedrijfsleven en leren daardoor snel de benodigde arbeidsmarktvaardigheden. Zij krijgen de kans om zich vroegtijdig en uitgebreid te oriënteren op de verschillende carrièremogelijkheden in de chemie. Onderzoek Topsector Chemiestudenten in de BSc-fase komen vroegtijdig in contact met verschillende onderzoeksgroepen (bij zowel kennisinstellingen als bedrijfsleven) en krijgen de kans om zich sneller en beter te oriënteren op hun vervolgopleiding. Topsector Chemiestudenten in de MSc-fase komen vroegtijdig in contact met onderzoek in het bedrijfsleven. Wat wordt er van je verwacht? Je volgt naast je Scheikunde opleiding een extra programma voor de Topsector Chemiebeurzen. Dit programma geeft je de mogelijkheid om in contact te komen met de bedrijven die de beurzen ter beschikking stellen. Je hebt een ambitieuze studiehouding; je studeert nominaal. Je werkt mee aan activiteiten om de Topsector Chemiebeurzen onder De aandacht te brengen Om opnieuw een Topsector Chemiebeurs te kunnen ontvangen, word je ieder jaar beoordeeld op je prestaties. BL Pagina 3 van 12

4 Hoe ziet het programma er uit? Academische bachelor Je volgt een additioneel honoursprogramma van 30 ECTS. Dit programma kan per universiteit verschillen. Academische master Within the university program the student should follow a number of prescribed courses, especially on Chromatography, Spectroscopy, Mass Spectrometry and Chemometrics. The student is expected to spend one academic year on projects in laboratories of COAST participants. COAST will offer additional courses during the summer (early July and late August) and on Saturdays (approx. 1 Saturday per month). Subjects include NMR Spectroscopy, Analysis of Solids and Surfaces, Microscopy and Imaging and Multidimensional Separations. Zie: HBO bachelor Zie: Wat als het niet lukt? Wat gebeurt er als een student het programma toch erg zwaar vindt. Als hij of zij Scheikunde minder leuk vindt dan verwacht. Of als er iets gebeurt waardoor een vervolg van de beurs niet meer gewenst of mogelijk is? De student mag de tot dan toe ontvangen beurs behouden. Er zal een exitgesprek met de student worden gevoerd over de reden van uitval en om terugkoppeling te krijgen. Waar mogelijk zullen maatregelen worden genomen om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. De beurzen die vrijkomen omdat Topsector Chemiebeursstudenten tussentijds stoppen met het programma kunnen, afhankelijk van het programma, aan nieuwe studenten worden overgedragen. In het geval van de academische BSc-variant heeft het bedrijf in samenspraak met de onderwijsinstelling verschillende opties: De beurs stopt Een student uit hetzelfde jaar als de afgevallen student die zich voldoende heeft ontwikkeld, neemt de Chemiebeurs over en volgt een (individueel aangepast) talentenprogramma. De beurs wordt aan een nieuwe eerstejaars student uitgereikt. De beurs wordt op dat moment verlengd tot de BSc-opleidingsduur van de nieuwe student. Als een ASTP-student tussentijds stopt, stopt ook de bijdrage van het bedrijf dat het employeeship betaalt. Is er sprake van een stage in het kader van het reguliere onderwijsprogramma, dan worden situationeel afspraken gemaakt. Voor het MSc+ programma gelden analoge regels. Specifiek voor MSc+ geldt dat een nieuwe student gerekruteerd kan worden als de student die met het programma stopt nog niet met de stage was begonnen (en de nieuw te rekruteren student bereid is om de gemiste stof uit het talentenprogramma (zaterdagen en zomercursussen) in te halen. BL Pagina 4 van 12

5 Informatie voor onderwijsinstellingen (HBO/WO) Wat zijn de voordelen van deelname aan de Topsector Chemiebeurzen? De onderwijsinstellingen voeren een groot deel van het beurzenprogramma uit. Ook verzorgen ze grotendeels de werving en begeleiding van de studenten. Participeren in de Topsector Chemiebeurzen levert de onderwijsinstelling echter ook veel op: Hogere instroom Dankzij de Topsector Chemiebeurzen zullen meer scholieren en studenten gaan kiezen voor een opleiding Scheikunde. De instroom van studenten in de Scheikunde opleidingen in Nederland is al jaren te laag. Als dit de komende tijd niet verbetert, moeten Scheikundeopleidingen gaan fuseren of sluiten. Hiermee zal veel kennis en opleidingscapaciteit verloren gaan. Het is voor de onderwijsinstellingen dus erg belangrijk dat meer scholieren en studenten voor Scheikunde kiezen. Talent aantrekken Het is niet alleen belangrijk om meer scholieren en studenten te interesseren voor een opleiding Scheikunde, de scholieren moeten daarnaast over voldoende talent beschikken. Door in te zetten op een beurs voor talenten, zullen goed presterende scholieren en studenten gestimuleerd worden om voor een opleiding Scheikunde te kiezen. Bovendien zorgt de beurs ervoor dat juist de goede studenten al hun tijd aan de studie kunnen besteden, waardoor zij nog meer kunnen excelleren. Rolmodellen De Topsector Chemiebeursstudenten zullen als rolmodellen fungeren binnen de opleiding, maar ook voor scholieren. In Nederland is het nog niet de norm dat studenten nominaal studeren. Soms heerst er nog teveel een 6-jes cultuur. De Topsector Chemiebeursstudenten moeten nominaal studeren om hun beurs te behouden. Er wordt van hen verwacht dat zij het beste uit zichzelf halen. Topsector Chemiebeursstudenten zullen op die manier een waardevolle bijdrage leveren aan het groepsgedrag van de hele studentenpopulatie, waardoor de uiteindelijke kwaliteit van de studenten in de opleidingen zal verbeteren. Zij bevorderen dus het streven naar excellentie. Samenwerking bedrijfsleven Door deel te nemen aan de Topsector Chemiebeurzen zal de samenwerking met het bedrijfsleven, inclusief het MKB, een stimulans krijgen. Niet alleen stellen de bedrijven de studiebeurs beschikbaar, de bedrijven participeren ook in de onderwijsprogramma s en dragen bij aan de begeleiding van studenten. Hierdoor zal ook de inhoudelijke samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek gemakkelijker gestalte krijgen. Wat wordt er van de onderwijsinstelling verwacht? 1 Werving Topsector Chemiebeursstudenten Landelijk zal de Topsector Chemie aandacht genereren voor de Topsector Chemiebeurzen. Daarnaast moeten de onderwijsinstelling ook zelf zorgen voor de werving van scholieren en studenten voor de Topsector Chemiebeurzen: het is aan de onderwijsinstelling om er voor te zorgen dat scholieren en studenten kiezen voor hún instelling. BL Pagina 5 van 12

6 2 Selectie Topsector Chemiebeursstudenten Nadat de kandidaten zich hebben aangemeld voor een van de Topsector Chemiebeurzen, vindt het selectieproces plaats. De selecties voor het MSc+ programma en het ASTP programma worden door CEAS en COAST uitgevoerd. De selecties voor de academische BSc-variant worden centraal georganiseerd door de VNCI in samenwerking met de deelnemende bedrijven. 3 Communicatie met Topsector Chemiebeursstudenten Studenten moeten goed en uniform worden geïnformeerd over alles wat met de Topsector Chemiebeurzen te maken heeft. Ongeacht of het gaat over de uitbetaling van de beurs, de beoordeling en evaluatie van de studenten of mogelijkheden voor het volgen van excursies of gastcolleges. De coördinerende organen, CEAS, COAST en VNCI zorgen voor de landelijk beschikbare informatie, middels een nog te ontwikkelen website. Waar nodig kunnen onderwijsinstellingen van die contactpunten gebruik maken voor coherente en actuele communicatie. De onderwijsinstellingen communiceren rechtstreeks met de studenten en gebruiken hiervoor de informatie die beschikbaar is gesteld door de Topsector Chemie. 4 Uitbetalen van Topsector Chemiebeurzen De uitbetaling van de Topsector Chemiebeurzen gebeurt, afhankelijk van het programma: éénmaal per jaar, uiterlijk twee maanden na de start van het onderwijsprogramma (academische BSc-variant) of in maandelijkse termijnen (ASTP en MSc+) door de onderwijsinstellingen (academische BSc-variant) of door een coördinerende onderwijsinstelling (ASTP en MSc+). 5 Onderwijsprogramma ontwikkelen De onderwijsprogramma s voor de Topsector Chemiebeursstudenten zullen (deels) nog ontwikkeld moeten worden. De expertise hiervoor ligt zowel bij e onderwijsinstellingen als bij de bedrijven. Indien het onderwijsprogramma onderdeel is van de Scheikunde opleiding zelf, dan is de onderwijsinstelling eindverantwoordelijk voor dat onderwijs. Gaat het om een extra aanbod van onderwijs bovenop de Scheikunde opleiding, dan ligt de eindverantwoordelijkheid daar waar het onderwijs wordt ontwikkeld en aangeboden. Bij de talentenprogramma s van COAST (ASTP en MSc+) wordt de kwaliteit van het additionele onderwijs (zaterdagen en zomercursussen) bewaakt door de COAST Education board. 6 Onderwijsprogramma uitvoeren Het onderwijsprogramma zal deels door de onderwijsinstellingen en voor een deel door de bedrijven worden uitgevoerd. Bij de academische BSc-variant is de onderwijsinstelling waar de studenten een talenten- of honoursprogramma volgen eindverantwoordelijk voor de goede uitvoering. In het geval van ASTP en MSc+ wordt het onderwijs verzorgd door CEAS en COAST. 7 Studenten begeleiden BL Pagina 6 van 12

7 Het is belangrijk dat de goede en gemotiveerde scholieren die beginnen met een Topsector Chemiebeursprogramma, gemotiveerd blijven. Goede begeleiding is daarom zeer belangrijk. Door tijdig obstakels te signaleren, kunnen maatregelen genomen worden. Zeker door de eis van nominaal studeren en het tegelijkertijd volgen van een talentenprogramma zal de studiebegeleiding voor de Topsector Chemiebeursstudenten strak moeten worden uitgevoerd. De Topsector Chemiestudenten vragen op deze manier dus iets meer aandacht van de onderwijsinstellingen, waarvoor studiebegeleiding gelukkig core-business is. Vanzelfsprekend worden nauwe contacten onderhouden met de coördinerende instanties van de respectievelijke programma s. 8 Beoordelen Topsector Chemiebeursstudenten Aan het eind van ieder studiejaar zullen de Topsector Chemiebeursstudenten worden beoordeeld op hun prestaties, om zo te bepalen of zij volgend jaar weer mogen deelnemen aan het programma en een beurs ontvangen. Deze beoordeling zal door de onderwijsinstellingen en bedrijven gezamenlijk worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om, waar dat nog niet geregeld is, per programma-onderdeel een procedure op te stellen, door een nog samen te stellen commissie. 9 Bijdragen aan jaarlijkse evaluatie van het Topsector Chemiebeurzenprogramma De Topsector Chemiebeurzen zullen jaarlijks worden geëvalueerd. Worden de doelstellingen gehaald? Zijn de deelnemers tevreden? Moeten er nog aanpassingen aan de programma s worden gemaakt? De VNCI en de COAST Education Board verzorgen deze evaluatie voor de respectievelijke programmaonderdelen. De onderwijsinstellingen nemen hieraan deel. Ervaringen Universiteit Utrecht (pilot met academische BSc) De Universiteit Utrecht heeft vanaf begin maart 2012 besloten om deel te nemen aan de pilot van de Topsector Chemiebeurzen. Op deze manier wilde de Universiteit Utrecht het aantal Scheikunde studenten verhogen en het niveau van de studenten verbeteren. De Universiteit Utrecht heeft veel aan werving van studenten gedaan: Informatie tijdens open dagen Een aan alle studenten die in studiejaar 2011/12 de open dag van Scheikunde bij de UU hadden bezocht Scheikundedocenten op het VO geïnformeerd over de Topsector Chemiebeurzen Persberichten uitgestuurd Landelijke advertentie in verschillende dagbladen (doelgroep ouders en doelgroep scholieren) Bij het begin van de centraal examens een speciale mail voor VWO-6 scholieren met interesse voor Scheikunde, waarbij de scholieren succes gewenst werd. In deze mail werd verwezen naar de Topsector Chemiebeurzen. Meer inschrijvingen, meer niveau Dit alles heeft geleid tot een duidelijke verhoging van het aantal inschrijvingen (+30%) bij de Universiteit Utrecht, tegen een landelijke stijging van slechts 15%. Het niveau van de scholieren die zich hebben aangemeld voor de Topsector BL Pagina 7 van 12

8 Chemiebeurzen was uitzonderlijk hoog. Graag had de Universiteit Utrecht meer dan vijf beurzen willen uitreiken. Daarom heeft de Universiteit Utrecht aan 15 Topsector Chemiebeurzen afvallers boekenbeurzen uitgereikt, waarbij ter waarde van 500 euro aan studieboeken kan worden aangeschaft. Uit de selectiegesprekken bleek dat verschillende studenten die zich voor de Topsector Chemiebeurzen hadden aangemeld, zonder deze beurs waarschijnlijk geen Scheikunde, maar bijvoorbeeld Farmacie waren gaan studeren. Ook bleek dat ouders deze beurs erg op prijs stelden en hun kinderen stimuleerden om voor Scheikunde te kiezen. Er is een speciale uitreiking georganiseerd van de Topsector Chemiebeurzen. Hier is een persbericht over verschenen, dat zorgde voor veel free publicity. Afvallers De Universiteit Utrecht is heel zorgvuldig omgegaan met de afvallers van de Topsector Chemiebeurzen. Veel van deze afgevallen Topsector Chemiebeursstudenten zijn zeer talentvol, en moeten niet uit teleurstelling een andere opleiding kiezen. Er is daarom gekozen om de onderwijsdirecteur Scheikunde persoonlijk telefonisch contact op te laten nemen met de afvallers. De boodschap voor deze studenten was, dat zij, ondanks dat ze waren afgevallen voor de Topsector Chemiebeurzen, toch heel waardevol zijn voor de Scheikundeopleiding. Deze studenten kwamen soms in aanmerking voor een boekenbeurs en soms voor het volgen van een honoursprogramma (zonder beurs). De samenwerking met de deelnemende bedrijven is gestart, maar zal nog intensiever worden. Coast (ASTP en MSc+) In 2011 is COAST gestart met een eerste beurzenprogramma voor de Analytische Chemie, het Analytical Sciences talent Programme (ASTP). Dit beurzenprogramma is bedoeld voor HBO studenten vanaf hun tweede studiejaar. Deze studenten volgen een speciaal geselecteerd Engelstalig onderwijs van extra hoge kwaliteit op zaterdagen en in summer courses. (zie figuur 1). Daarnaast werken de studenten bij deelnemende bedrijven (400 uur in het tweede studiejaar en 200 uur in het derde). HBO studenten van alle Nederlandse HBO instellingen met een analytische chemieopleiding kunnen deelnemen. Het extra onderwijs wordt door docenten uit de COAST-gemeenschap gegeven bij de HAN en bij de deelnemende bedrijven. In 2011 zijn 19 tweedejaars HBO studenten aan hun ASTP programma begonnen. Gedurende het jaar zijn er 4 studenten afgevallen, waardoor er op dit moment 15 in het tweede jaar van het programma (derde jaar HLO) zitten. In augustus 2012 zijn 22 nieuwe tweedejaars aan hun ASTP programma begonnen. De in totaal 37 studenten in dit programma krijgen hun beurzen van 12 deelnemende bedrijven. In de koppeling van studenten aan opdrachten voor employeeships en stages speelt de organiserende instantie CEAS een coördinerende en adviserende rol. BL Pagina 8 van 12

9 Figuur 1: Programma ASTP In augustus 2012 zijn 5 masterstudenten aan het COAST MSc+ programma begonnen. Dat programma is op een soortgelijke leest als het ASTP geschoeid: studenten volgen 150 uur per jaar extra Engelstalig onderwijs op zaterdagen en in summer courses. De 5 studenten lopen hun stages bij 3 bedrijven. Informatie voor bedrijven Wat zijn de voordelen van deelname aan de Topsector Chemiebeurzen? Bedrijven spelen een belangrijke rol in de Topsector Chemiebeurzen. Zij financieren de beurzen en leveren bovendien een bijdrage aan het talentenprogramma dat de studenten volgen. Denk hierbij aan stages, gastcolleges en de begeleiding van studenten. Participeren in de Topsector Chemiebeurzen levert de bedrijven ook veel op: Scouting chemietalenten Deelnemende bedrijven komen direct in contact met de beste chemiestudenten. Zij krijgen de mogelijkheid om deze studenten te begeleiden en daarna een aanbod te doen voor een carrière binnen hun bedrijf. Samenwerking met het Hoger Onderwijs Deelnemende bedrijven hebben intensief contact met instellingen van hoger onderwijs. Het bedrijf krijgt de mogelijkheid om zijn expertise in te zetten in het BL Pagina 9 van 12

10 additionele programma dat de studenten volgen, zodat deze studenten met een veel beter toegespitste opleiding de arbeidsmarkt betreden. Het bedrijf heeft door de inzet van studenten in het eigen bedrijf toegang tot de actuele vaardigheden van studenten en de begeleiders van de hoger onderwijsinstelling. Daarnaast krijgt het bedrijf de kans om, waar mogelijk, kennis te nemen van het onderzoek bij de onderwijsinstellingen. Media-aandacht De VNCI, COAST, CEAS, KNCV en de onderwijsinstellingen zorgen voor voldoende media-aandacht om scholieren op het beurzenprogramma te wijzen. De deelnemende bedrijven zullen hierbij indien mogelijk genoemd worden. Voor het VNCI pilot project is veel free publicity gegenereerd, denk aan artikelen in verschillende landelijke en regionale kranten, interviews op radio en een item in het NOS journaal. Naast deze free publicity en campagnes van de VNCI, COAST en Onderwijsinstellingen, krijgen de bedrijven uiteraard ook zelf de mogelijkheid om in hun media-activiteiten te verwijzen naar de Topsector Chemiebeurzen. Deze mediaaandacht zet chemie op een andere manier in de schijnwerpers en biedt de mogelijkheid om het karakter van chemie en de kansen voor innovatief talent beter aan de man te brengen. Bijdrage aan het vergroten van het aantal goede afgestudeerde Chemiestudenten Door deel te nemen aan dit beurzenprogramma wordt het voor bedrijven gemakkelijker om goed personeel aan zich te binden. Zowel het aantal afgestudeerde chemiestudenten als hun kwaliteit neemt toe. Bovendien geeft de industrie door deel te nemen aan de Topsector Chemiebeurzen een signaal af dat een opleiding Scheikunde je voorbereidt op een beroep met toekomstperspectief. Wat wordt er van de deelnemende bedrijven verwacht? 1 Begeleiding studenten Topsector Chemiebeursstudenten die bij een bedrijf stage of employeeship lopen, een opdracht uitvoeren of een excursie doen, worden begeleid door een medewerker van het bedrijf (studiebegeleider). Het bedrijf werkt dus actief mee aan de begeleiding van een student naar een goed voorbereide medewerker in het bedrijfsleven. Deze studiebegeleiders hebben nauw contact met de studiebegeleider bij de organiserende onderwijsinstelling. Op deze manier kunnen obstakels zo snel mogelijk uit de weg worden geruimd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een extra of andere uitdaging voor de student. Ook heeft de studiebegeleider een stem in de beoordeling van de student. 2 Verzorgen/ontwikkelen van excursies en stages De Topsector Chemiebedrijven zijn medeverantwoordelijk voor het verzwaarde programma dat de studenten doorlopen. Dat betekent dat de bedrijven actief meewerken aan het ontwikkelen en verzorgen van onderwijsonderdelen, zoals excursies, stages, opdrachten. Verder zal het bedrijf verschillende gastcolleges en/of lezingen verzorgen op verzoek van de Topsector Chemiebeursstudenten en/of organiserende onderwijsinstellingen. BL Pagina 10 van 12

11 3 Bijdrage leveren aan jaarlijkse evaluatie van het Topsector Chemiebeurzenprogramma Ieder jaar zullen de Topsector Chemiebeurzenprogramma-onderdelen worden geëvalueerd. Worden de doelstellingen gehaald? Zijn de deelnemers tevreden? Moeten er nog aanpassingen aan het programma worden gedaan? De VNCI en de COAST Education Board verzorgen deze evaluatie voor de respectievelijke programmaonderdelen. De bedrijven nemen hieraan deel. 4 Genereren media-aandacht De deelnemende bedrijven zorgen er voor dat als zich een kans voordoet, de Topsector Chemiebeurzen onder de aandacht van de regionale en nationale media worden gebracht. Ervaringen De bedrijven zijn positief over de afstemming van het talentenprogramma en de aandacht voor de Topsector Chemiebeurzen in de media. Ze worden graag met naam en toenaam genoemd in de media-uitingen. Bedrijven zien dit duidelijk als een instrument in arbeidsmarktcommunicatie. Deelnemende bedrijven in alle drie de programma s zijn enthousiast over de inzet van de studenten. Onderstaande testimonials geven een beeld van de interactie tussen student en bedrijf (in ASTP). Testimonial 1 Teijin Aramid has participated in first year of the ASTP program, by offering a place for a second year HLO student to work for 400h within our analytical laboratory. The working hours were not fixed in advance but depended on the availability of the student (e.g. a holiday week, a three months period where on Fridays no lessons were planned, etc.). The size of jobs varied to a large extent, during a week s period a larger job, on a single day a smaller one. Also the character of the jobs varied strongly: from sample preparation, updating a spectral database, making an inventory of samples or chemicals to integrating NMR spectra and putting these data in an Excel sheet. We are very satisfied because we sometimes had extra hands in the lab and sometimes had some jobs done for which we otherwise could not find the time. Our student was pleased that she could experience many aspects of the analytical lab. For us a win-win situation. Anton Schotman, Group Head Analytical Chemistry Laboratory, Teijin Aramid Testimonial 2 In het kader van ASTP loopt Carlos Wessels een employeeship bij PANalytical tijdens de eerste helft van Gedurende 8 weken verspreid over deze 6 maanden heeft hij een zeer zelfstandige opdracht om op een nieuw aangeschaft monstervoorbereidingsapparaat uit te zoeken wat de optimale instellingen zijn om tot de beste preparatiemethode te komen. Met X-ray fluorescentie meet hij de geprepareerde samples en trekt hieruit zelfstandig de conclusies omtrent de gekozen instellingen. Systematisch worden op deze manier de belangrijkste groepen samples onder handen genomen. Met enig geluk hebben we deze BL Pagina 11 van 12

12 stageopdracht zo kunnen definiëren dat die zich makkelijk laat opsplitsen in passende weekblokken voor Carlos. De autonome inzet en zeer snelle wijze waarop Carlos zich de noodzakelijke kennis en kunde eigen gemaakt heeft, maakt dat wij uitzien naar een succesvol eindresultaat. Huub Smit - PANalytical Management BL Pagina 12 van 12

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Navigatie techniekpact

Navigatie techniekpact Navigatie techniekpact Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium EZ 1 Versie oktober 2015 Beleidsthema s en doelen techniekpact Zorgen voor voldoende gekwalificeerde technici

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

Het traject Bèta and Life Science

Het traject Bèta and Life Science Informatiebijeenkomst Honours College Het traject Bèta and Life Science Eline Bergijk (W&N) Peter van den Broek (LUMC) Honours College Universiteit Leiden nieuw vanaf 2009/10 +30 EC (!) extracurriculair

Nadere informatie

De overgang van vwo naar wo

De overgang van vwo naar wo De overgang van vwo naar wo Voorlichting voor ouders Inez Vereijken Beleidsmedewerker onderwijs 29 november 2016 Even voorstellen Agenda Aansluiting vwo-universiteit: wat, hoe en waarom? Praktische zaken:

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Human Capital Agenda van de Topsector Chemie

Human Capital Agenda van de Topsector Chemie Human Capital Agenda van de Topsector Chemie 2008-2012: Naar een bruisende chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven 2015-2016: Onderwijs en bedrijfsleven samen sterk 2017-2019: Chemicus 4.0: veelzijdig

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

21-4-2016. Info voor B2 TOM studenten van. Opleiding Werktuigbouwkunde

21-4-2016. Info voor B2 TOM studenten van. Opleiding Werktuigbouwkunde 21-4-2016 Info voor B2 TOM studenten van Opleiding Werktuigbouwkunde PROGRAMMA Doel Derde jaar Minor Afstuderen Master ME Regelingen Tot Slot Doel Opleiden Academische Werktuigbouwer met oog voor wat er

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

PRE UNIVERSITY JAARPROGRAMMA MASTERCLASSES EN HONOURSTRAJECT

PRE UNIVERSITY JAARPROGRAMMA MASTERCLASSES EN HONOURSTRAJECT PRE UNIVERSITY JAARPROGRAMMA MASTERCLASSES EN HONOURSTRAJECT schooljaar 2016-2017 1 Inhoud Inleiding... 3 Jaarplanning masterclasses... 4 Aanbod masterclasses... 4 Programma honourstraject... 5 Samenwerking

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

Talententrajecten op maat bij Bedrijfskunde MER

Talententrajecten op maat bij Bedrijfskunde MER Talententrajecten op maat bij Bedrijfskunde MER Inleiding 1. Wat is excellentie/honours? 2. Hoe vult BKM excellentie in (incl. geschiedenis)? 3. Het toekomstige onderwijskader m.b.t. excellentie 4. Ervaringen

Nadere informatie

Industrie, onderzoek en onderwijs. Dat zijn de pijlers. van de chemie. Pijlers die samen sterk staan: drie delen,

Industrie, onderzoek en onderwijs. Dat zijn de pijlers. van de chemie. Pijlers die samen sterk staan: drie delen, Chemie is overal Industrie, onderzoek en onderwijs. Dat zijn de pijlers van de chemie. Pijlers die samen sterk staan: drie delen, één geheel. Die samen staan voor talloze nuttige, noodzakelijke en mooie

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Studiebegeleiding & tutoraat

Studiebegeleiding & tutoraat Studiebegeleiding & tutoraat Patricia Post-Nievelstein, Head Tutor, University College Utrecht Richard van den Doel, Senior Tutor, University College Roosevelt Oscar van den Wijngaard, Coordinator Academic

Nadere informatie

Excellente (ICT) studenten NIOC2013

Excellente (ICT) studenten NIOC2013 Excellente (ICT) studenten NIOC2013 1 Excellentie in onderwijs Regulier onderwijs vraagt (te) weinig van hooggetalenteerden Daardoor Komen zij niet volledig tot hun recht Kunnen motivatieproblemen optreden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Beschrijving doelgroep: Switch, het korte oriëntatietraject is bedoeld voor jongeren die als gevolg van het niet kunnen maken

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

BENELUX RESEARCH PROJECT.

BENELUX RESEARCH PROJECT. BENELUX RESEARCH PROJECT INTRODUCTIE Ben jij een enthousiaste en ambitieuze student aan de RSM, ESE of een andere faculteit *? Ben jij op zoek naar een elective of extracurriculaire activiteit, en wil

Nadere informatie

Ervaringsdossier Wethouders

Ervaringsdossier Wethouders Ervaringsdossier Wethouders Het is noodzakelijk dat (ex-)wethouders een beeld hebben van hun competenties en talenten. Voor hen is investeren in de eigen loopbaan steeds belangrijker. Als enige universiteit

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

Informatiesessie Chemie studeren. KU Leuven

Informatiesessie Chemie studeren. KU Leuven Informatiesessie 2016-2017 Chemie studeren aan de Faculteit Wetenschappen KU Leuven Ununtrium, Ununpentium, Ununseptium, Ununoctium http://www.ptable.com/ http://www.rsc.org/chemistryworld/2016/01/new-elements-periodic-table-seventh-row-iupac

Nadere informatie

partnerships met Junior Enterprises in Europa studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven

partnerships met Junior Enterprises in Europa studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven UniPartners heeft: 10 vestigingen door heel Nederland 14 partnerships met Junior Enterprises in Europa 70 studenten bestuurders per jaar 300 studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven 3500

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Presentatie Meher Khan Muztar

Presentatie Meher Khan Muztar Presentatie Meher Khan Muztar Studiekeuze: Serious business M eher Khan Muztar 26 juni 2014 Uni ver si tei t Lei den i n het ni euws Zweetkamer tje ger ed via crowdfunding Lei dse Egyptoloog ontr afelt

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel Fractie SAM Stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Fractie SAM Aan de universiteitsraad 13 november

Nadere informatie

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP E 1 International Baccalaureate Diploma Programma (IBDP)

Nadere informatie

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College Kiezen en aanmelden Schoonhovens College 2015 2016 Kiezen vervolgopleiding proces dit jaar gesprek(ken) met de decaan vwo: workshop Erasmus Universiteit bezoek open dagen meeloopdagen/proefstuderen wo:studeren

Nadere informatie

WilWeg Hét startpunt om verder te studeren in het buitenland. 30 November 2017 Inge Schouten

WilWeg Hét startpunt om verder te studeren in het buitenland. 30 November 2017 Inge Schouten WilWeg Hét startpunt om verder te studeren in het buitenland 30 November 2017 Inge Schouten Waarom naar het buitenland Academische uitdaging Persoonlijke groei Voordeel bij het betreden van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Pedagogische Wetenschappen

Pedagogische Wetenschappen Pedagogische Wetenschappen Bachelordag Universiteit van Amsterdam dr. Machteld Hoeve Sabine Nijbroek Geke Meessen, MSc. Zaterdag 18 maart 2017 Programma Welkomstwoord Minicollege door dr. Machteld Hoeve

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek Monitor beleidsmaatregelen 2014 Anja van den Broek Maatregelen, vraagstelling en data Beleidsmaatregelen Collegegeldsystematiek tweede studies uit de Wet Versterking besturing inclusief uitzonderingen

Nadere informatie

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit van het voortgezet

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

voor het hoger beroepsonderwijs

voor het hoger beroepsonderwijs voor het hoger beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma dat

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Op zoek naar talent en ambitie! Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2014 2015 Wat hebben we jou te bieden? Sterke kanten van het onderwijsprogramma Erasmusarts zijn: a patiënt-georiënteerd

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Bestuurskunde Public Administration

Bestuurskunde Public Administration Bestuurskunde Public Administration Jolanda den Heijer 13/10/2017 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Who s who? Intro Who am I Who are you? Ba / Ma Dutch / English? 2 Today Exchange Europa Bachelor -Requirements,

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education OW 10.2546 Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ Hogeschool Windesheim School of Education Auteur: Carlo van Varsseveld Datum: 15 november Herziene versie 25 nov. Inhoudsopgave - Inleiding 3 - Resultaten

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

voorlichting 1 april 2014 VSNU

voorlichting 1 april 2014 VSNU voorlichting 1 april 2014 VSNU 1 2 Studiekeuzecheck Korte geschiedenis project + stand van zaken Wie ben ik? Inkadering in Leids 8-stappen plan De vragenlijst Het vervolgtraject Ervaring studenten 3 Het

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

15-11-2013. Moleculaire Levenswetenschappen. Even voorstellen. What s in the name? What s in the name?

15-11-2013. Moleculaire Levenswetenschappen. Even voorstellen. What s in the name? What s in the name? Moleculaire Levenswetenschappen Even voorstellen Voorlichting over Bachelor of Science 6 november 03 Presentatie Wilko van Loon, opleidingsdirecteur MLW Gosse Schraa, docent Microbiologie Lisa van Sluijs,

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE WERKTUIGBOUWKUNDE

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE WERKTUIGBOUWKUNDE UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE BACHELORPROGRAMMA De bacheloropleiding Werktuigbouwkunde is een veelzijdige universitaire opleiding, waarin je technische kennis leert omzetten naar

Nadere informatie

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Samenvatting Excellentie kan het beste worden gestimuleerd door het coachen van de persoonlijke

Nadere informatie

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling:

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Hogeschool van Amsterdam Domein Media, Creatie en Informatie AMFI- Ingrid Dokter

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Waarom falen (zoveel) studenten in het hoger onderwijs?

Waarom falen (zoveel) studenten in het hoger onderwijs? Samenvatting Studierendement is indicator voor kwaliteit van de organisatie van het onderwijs Studenten richten zich op vigerende normen voor voldoende prestaties Activerend onderwijs leidt echt tot beter

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Investeren. talentontwikkeling

Investeren. talentontwikkeling Iemand die doelgericht bezig is met het ontdekken van zijn of haar talent, zal plezier en geluk vinden in het ontplooien Investeren ervan. Jongeren hebben namelijk in de intrinsieke behoefte om zich onderscheiden

Nadere informatie

Onderzoek naar Honors programma s op Saxion

Onderzoek naar Honors programma s op Saxion Onderzoek naar Honors programma s op Saxion Studiekeuzeconferentie Toegankelijk, Talent en Living Technology Simone van der Donk MSc Onderzoeksgroep Dr. Mark Gellevij Coördinatie en eindredactie Simone

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

3D-PROJECT HOOGEVEEN !!! Talentontwikkeling door wetenschap en techniek. Kansen zien is. De aanpak

3D-PROJECT HOOGEVEEN !!! Talentontwikkeling door wetenschap en techniek. Kansen zien is. De aanpak 3D-PROJECT HOOGEVEEN Rotaryclub Staphorst-Reestland Kansen zien is Er is een tekort aan technici en zonder goede technici is het lastig innoveren en zonder innovatie komen duurzame ontwikkelingen niet

Nadere informatie

Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit

Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit 7 november 2015 Bètabreed - waarom zou ik bètabreed gaan? Multidisciplinair combineer vakgebieden: Behoefte bij bedrijfsleven en in onderzoek:

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie Het LOB-programma in 4 havo en 5 vwo

Loopbaanoriëntatie Het LOB-programma in 4 havo en 5 vwo Loopbaanoriëntatie Het LOB-programma in 4 havo en 5 vwo De juiste keuze? Het keuzeproces bij jongeren. LOB programma. Praktisch LOB = Het kiezen van een vervolgopleiding Van puber naar adolescent. Peergroup

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Baan in Beeld Carrièrebeurs

Baan in Beeld Carrièrebeurs Baan in Beeld Carrièrebeurs Brengt je baan dichtbij! BAAN IN BEELD BANENMARKT VIND JOUW BAAN IN DE BUURT Baan in Beeld Carrièrebeurs Midden-Nederland Arbeidsmarktregio s Amersfoort, Food Valley, Stedendriehoek,

Nadere informatie

Simone Broos Manager Recruitment KPMG 11 September 2017

Simone Broos Manager Recruitment KPMG 11 September 2017 Strategisch Campus Recruitment Simone Broos Manager Recruitment KPMG 11 September 2017 Agenda Facts & Figures Strategische campus aanpak Employer branding Learnings & take aways 2 Facts & Figures KPMG

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017 FAQ Holland Scholarship 2016-2017 Inhoud A. Voorwaarden... 4 1. Welke landen nemen deel aan het Holland Scholarship?... 4 2. Komen studenten uit de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustacius en Saba) en ui

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

U-talent programma USG

U-talent programma USG U-talent programma USG U-talent is een programma voor getalenteerde en gemotiveerde bèta-leerlingen. Het zwaartepunt van dit programma ligt in klas 5 en 6, maar ook in klas 1 t/m 4 vinden er U-talent activiteiten

Nadere informatie

Mobiliteit in Logistiek Een inclusieve oplossing voor de Achterhoek

Mobiliteit in Logistiek Een inclusieve oplossing voor de Achterhoek Mobiliteit in Logistiek Een inclusieve oplossing voor de Achterhoek www.chainworks.nl Inleiding Rond 2010 werd door verschillende partijen geconstateerd dat Nederland haar leidende positie op het gebied

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Op weg naar een zichtbaarder KNCV

Beleidsplan 2012-2016. Op weg naar een zichtbaarder KNCV Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Beleidsplan 2012-2016 Op weg naar een zichtbaarder KNCV www.kncv.nl Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Beleidsplan 2012-2016 algemene opzet KNCV missie

Nadere informatie

Abonnement. Betaalbaar, structureel in het nieuws

Abonnement. Betaalbaar, structureel in het nieuws Abonnement Betaalbaar, structureel in het nieuws PR-ABONNEMENT: HOE WIJ UW PRODUCT OF DIENSTVERLENING OP DE KAART GAAN ZETTEN U staat er niet dagelijks bij stil, maar u heeft eigenlijk altijd nieuws te

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie Onbeperkt leren NTI-Eega Businesscase en Discussie Voorstellen Drs. Erik Steenwelle MM Directeur NTI Zakelijk NTI Zakelijk 071-7501040 06-33324391 erik.steenwelle@nti.nl Programma Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

FAQ Zittende leraren. 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende

FAQ Zittende leraren. 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende FAQ Zittende leraren Vraag Voorwaarden en aanmelding 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende leerkracht - een parttime baan heb? 2 Ik ben afgelopen schooljaar reeds aan een

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen Fractie Front Warandelaan 2 5037 AB Tilburg E: info@fractiefront.nl T: 013 466 8780 I: www.fractiefront.nl To: University Council From: Fractie Front Date: 11 th of December 2015 Reference: Higher the

Nadere informatie