Samenwerking Hoger Onderwijs en Chemische Industrie verbeteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking Hoger Onderwijs en Chemische Industrie verbeteren"

Transcriptie

1 Topsector Chemiebeurs Inleiding De Topsector Chemie wil dat meer veelbelovende scholieren kiezen voor een Scheikunde of Scheikundige Technologie opleiding. Dit om het tekort op de arbeidsmarkt aan goede afgestudeerde Scheikundigen in Nederland te verminderen. Hiervoor zijn door COAST (Comprehensive Analytical Science and Technology) in 2011 en door de VNCI (Vereniging Nederlandse Chemische Industrie) in 2012 pilotprojecten gestart. Voor meer informatie over COAST zie: Voor meer informatie over de VNCI zie: De Topsector Chemiebeurzen variëren afhankelijk van opleidingsniveau en studiejaar tussen de 3000 en 5500 euro per student per jaar. Om voor een beurs in aanmerking te komen, moeten studenten onder meer nominaal studeren. Aan het eind van ieder studiejaar wordt beoordeeld of een student nog aan alle Topsector Chemiebeurs-eisen voldoet. Is dit niet het geval, dan stopt de beurs met ingang van het volgende studiejaar. Neemt de student niet meer aan het programma deel dan stopt de beurs direct. De al ontvangen beurs hoeft niet te worden terugbetaald. De beurs wordt ter beschikking gesteld door het bedrijfsleven en verstrekt door de onderwijsinstelling, een intermediair of door het bedrijf zelf. Algemene doelstelling De doelstelling van de Topsector Chemiebeurzen is drieledig: Instroombevordering, talentbevordering en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren. Instroombevordering De Topsector Chemie wil met beurzenprogramma s de instroom van jongeren bevorderen: eerst naar een studie en vervolgens naar een baan in de chemiesector. Dit initiatief is noodzakelijk om het verwachte tekort aan chemici terug te dringen. Bovendien heeft de chemische industrie toptalent nodig om de ambities van de sector te realiseren, zoals de beoogde positie in de wereldwijde top drie van slimme materialen in 2050, een verdubbeling van de bijdrage van de chemische sector aan het BNP tot 24 miljard in 2017 en een halvering van de CO2-uitstoot in 25 jaar ( ). Talent en excellentie bevordering Verder wil de Topsector Chemie het aanwezige talent en de interesse voor Chemie bij scholieren en studenten activeren. Een studiebeurs stimuleert scholieren om hun aanleg/talent voor bètavakken beter te benutten. Met een beurs kunnen studenten al hun beschikbare tijd aan hun studie besteden, waardoor zij zich nog beter kunnen ontplooien. Daarnaast volgen de studenten die een beurs ontvangen een uitdagend verzwaard traject. Samenwerking Hoger Onderwijs en Chemische Industrie verbeteren Tot slot wil de Topsector Chemie de band tussen het Hoger Onderwijs en de Chemische Industrie versterken. De bedrijven die deelnemen aan het BL Pagina 1 van 12

2 beurzenprogramma stellen niet alleen geld voor de beurs ter beschikking, maar participeren ook in de onderwijsprogramma s van de Topsector Chemiebeurzen. Dit kan betekenen dat de studenten een stage lopen bij het bedrijf of dat het bedrijf een gastcollege verzorgt bij de Hoger Onderwijsinstelling. Op die manier zal de aansluiting tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt worden verbeterd. Aanmelden Je kunt je direct aanmelden voor de Topsector Chemiebeurs voor de bachelorfase van een academische studie chemie via Scholieren Voor informatie over de specialisatiebeurs voor een academische master ga naar: Voor informatie over de specialisatiebeursvoor een hbo bachelor ga naar: Bedrijven Bedrijven kunnen zich direct aanmelden voor de Topsector Chemiebeurs via Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen kunnen zich aanmelden voor de Topsector Chemiebeurs door contact op te nemen met projectleider Margot Kok via / tel: Deelnemers VNCI COAST Bedrijven AkzoNobel, Avantor Performance Materials, DaVinci Europe, DSM Resolve, Pepscope, Philips, RCE, RIKILT, Shell, Synthon, Teijin en Waterproef. Sachem, Teijin Aramid, Synbra, AkzoNobel en Van Wijhe Verf. Onderwijsinstellingen Universiteit Utrecht BL Pagina 2 van 12

3 Informatie voor scholieren en studenten Wat heeft de Topsector Chemiebeurzen je te bieden? Financieel De Topsector Chemiebeurzen bieden de student financiële onafhankelijkheid. Studenten kunnen zich volledig richten op hun studie, hebben geen studieschuld en zijn minder afhankelijk van ouders of bijbaantjes die niets met de opleiding te maken hebben. Excellent onderwijs Studenten worden uitgedaagd met het beste, mede door het bedrijfsleven vormgegeven onderwijs. Ze worden daarnaast gestimuleerd om nominaal te studeren en zo een sterke werkhouding te ontwikkelen. Community Topsector Chemiestudenten vormen een community, die een leven lang zal bijdragen aan hun carrière. De studenten mogen deelnemen aan landelijke Topsector Chemiebeursactiviteiten. Daar worden zij uitgedaagd door de beste docenten en gastsprekers. En werken ze samen met de beste studenten uit het land. Bedrijfsleven Topsector Chemiestudenten komen vroeg in contact met het bedrijfsleven en leren daardoor snel de benodigde arbeidsmarktvaardigheden. Zij krijgen de kans om zich vroegtijdig en uitgebreid te oriënteren op de verschillende carrièremogelijkheden in de chemie. Onderzoek Topsector Chemiestudenten in de BSc-fase komen vroegtijdig in contact met verschillende onderzoeksgroepen (bij zowel kennisinstellingen als bedrijfsleven) en krijgen de kans om zich sneller en beter te oriënteren op hun vervolgopleiding. Topsector Chemiestudenten in de MSc-fase komen vroegtijdig in contact met onderzoek in het bedrijfsleven. Wat wordt er van je verwacht? Je volgt naast je Scheikunde opleiding een extra programma voor de Topsector Chemiebeurzen. Dit programma geeft je de mogelijkheid om in contact te komen met de bedrijven die de beurzen ter beschikking stellen. Je hebt een ambitieuze studiehouding; je studeert nominaal. Je werkt mee aan activiteiten om de Topsector Chemiebeurzen onder De aandacht te brengen Om opnieuw een Topsector Chemiebeurs te kunnen ontvangen, word je ieder jaar beoordeeld op je prestaties. BL Pagina 3 van 12

4 Hoe ziet het programma er uit? Academische bachelor Je volgt een additioneel honoursprogramma van 30 ECTS. Dit programma kan per universiteit verschillen. Academische master Within the university program the student should follow a number of prescribed courses, especially on Chromatography, Spectroscopy, Mass Spectrometry and Chemometrics. The student is expected to spend one academic year on projects in laboratories of COAST participants. COAST will offer additional courses during the summer (early July and late August) and on Saturdays (approx. 1 Saturday per month). Subjects include NMR Spectroscopy, Analysis of Solids and Surfaces, Microscopy and Imaging and Multidimensional Separations. Zie: HBO bachelor Zie: Wat als het niet lukt? Wat gebeurt er als een student het programma toch erg zwaar vindt. Als hij of zij Scheikunde minder leuk vindt dan verwacht. Of als er iets gebeurt waardoor een vervolg van de beurs niet meer gewenst of mogelijk is? De student mag de tot dan toe ontvangen beurs behouden. Er zal een exitgesprek met de student worden gevoerd over de reden van uitval en om terugkoppeling te krijgen. Waar mogelijk zullen maatregelen worden genomen om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. De beurzen die vrijkomen omdat Topsector Chemiebeursstudenten tussentijds stoppen met het programma kunnen, afhankelijk van het programma, aan nieuwe studenten worden overgedragen. In het geval van de academische BSc-variant heeft het bedrijf in samenspraak met de onderwijsinstelling verschillende opties: De beurs stopt Een student uit hetzelfde jaar als de afgevallen student die zich voldoende heeft ontwikkeld, neemt de Chemiebeurs over en volgt een (individueel aangepast) talentenprogramma. De beurs wordt aan een nieuwe eerstejaars student uitgereikt. De beurs wordt op dat moment verlengd tot de BSc-opleidingsduur van de nieuwe student. Als een ASTP-student tussentijds stopt, stopt ook de bijdrage van het bedrijf dat het employeeship betaalt. Is er sprake van een stage in het kader van het reguliere onderwijsprogramma, dan worden situationeel afspraken gemaakt. Voor het MSc+ programma gelden analoge regels. Specifiek voor MSc+ geldt dat een nieuwe student gerekruteerd kan worden als de student die met het programma stopt nog niet met de stage was begonnen (en de nieuw te rekruteren student bereid is om de gemiste stof uit het talentenprogramma (zaterdagen en zomercursussen) in te halen. BL Pagina 4 van 12

5 Informatie voor onderwijsinstellingen (HBO/WO) Wat zijn de voordelen van deelname aan de Topsector Chemiebeurzen? De onderwijsinstellingen voeren een groot deel van het beurzenprogramma uit. Ook verzorgen ze grotendeels de werving en begeleiding van de studenten. Participeren in de Topsector Chemiebeurzen levert de onderwijsinstelling echter ook veel op: Hogere instroom Dankzij de Topsector Chemiebeurzen zullen meer scholieren en studenten gaan kiezen voor een opleiding Scheikunde. De instroom van studenten in de Scheikunde opleidingen in Nederland is al jaren te laag. Als dit de komende tijd niet verbetert, moeten Scheikundeopleidingen gaan fuseren of sluiten. Hiermee zal veel kennis en opleidingscapaciteit verloren gaan. Het is voor de onderwijsinstellingen dus erg belangrijk dat meer scholieren en studenten voor Scheikunde kiezen. Talent aantrekken Het is niet alleen belangrijk om meer scholieren en studenten te interesseren voor een opleiding Scheikunde, de scholieren moeten daarnaast over voldoende talent beschikken. Door in te zetten op een beurs voor talenten, zullen goed presterende scholieren en studenten gestimuleerd worden om voor een opleiding Scheikunde te kiezen. Bovendien zorgt de beurs ervoor dat juist de goede studenten al hun tijd aan de studie kunnen besteden, waardoor zij nog meer kunnen excelleren. Rolmodellen De Topsector Chemiebeursstudenten zullen als rolmodellen fungeren binnen de opleiding, maar ook voor scholieren. In Nederland is het nog niet de norm dat studenten nominaal studeren. Soms heerst er nog teveel een 6-jes cultuur. De Topsector Chemiebeursstudenten moeten nominaal studeren om hun beurs te behouden. Er wordt van hen verwacht dat zij het beste uit zichzelf halen. Topsector Chemiebeursstudenten zullen op die manier een waardevolle bijdrage leveren aan het groepsgedrag van de hele studentenpopulatie, waardoor de uiteindelijke kwaliteit van de studenten in de opleidingen zal verbeteren. Zij bevorderen dus het streven naar excellentie. Samenwerking bedrijfsleven Door deel te nemen aan de Topsector Chemiebeurzen zal de samenwerking met het bedrijfsleven, inclusief het MKB, een stimulans krijgen. Niet alleen stellen de bedrijven de studiebeurs beschikbaar, de bedrijven participeren ook in de onderwijsprogramma s en dragen bij aan de begeleiding van studenten. Hierdoor zal ook de inhoudelijke samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek gemakkelijker gestalte krijgen. Wat wordt er van de onderwijsinstelling verwacht? 1 Werving Topsector Chemiebeursstudenten Landelijk zal de Topsector Chemie aandacht genereren voor de Topsector Chemiebeurzen. Daarnaast moeten de onderwijsinstelling ook zelf zorgen voor de werving van scholieren en studenten voor de Topsector Chemiebeurzen: het is aan de onderwijsinstelling om er voor te zorgen dat scholieren en studenten kiezen voor hún instelling. BL Pagina 5 van 12

6 2 Selectie Topsector Chemiebeursstudenten Nadat de kandidaten zich hebben aangemeld voor een van de Topsector Chemiebeurzen, vindt het selectieproces plaats. De selecties voor het MSc+ programma en het ASTP programma worden door CEAS en COAST uitgevoerd. De selecties voor de academische BSc-variant worden centraal georganiseerd door de VNCI in samenwerking met de deelnemende bedrijven. 3 Communicatie met Topsector Chemiebeursstudenten Studenten moeten goed en uniform worden geïnformeerd over alles wat met de Topsector Chemiebeurzen te maken heeft. Ongeacht of het gaat over de uitbetaling van de beurs, de beoordeling en evaluatie van de studenten of mogelijkheden voor het volgen van excursies of gastcolleges. De coördinerende organen, CEAS, COAST en VNCI zorgen voor de landelijk beschikbare informatie, middels een nog te ontwikkelen website. Waar nodig kunnen onderwijsinstellingen van die contactpunten gebruik maken voor coherente en actuele communicatie. De onderwijsinstellingen communiceren rechtstreeks met de studenten en gebruiken hiervoor de informatie die beschikbaar is gesteld door de Topsector Chemie. 4 Uitbetalen van Topsector Chemiebeurzen De uitbetaling van de Topsector Chemiebeurzen gebeurt, afhankelijk van het programma: éénmaal per jaar, uiterlijk twee maanden na de start van het onderwijsprogramma (academische BSc-variant) of in maandelijkse termijnen (ASTP en MSc+) door de onderwijsinstellingen (academische BSc-variant) of door een coördinerende onderwijsinstelling (ASTP en MSc+). 5 Onderwijsprogramma ontwikkelen De onderwijsprogramma s voor de Topsector Chemiebeursstudenten zullen (deels) nog ontwikkeld moeten worden. De expertise hiervoor ligt zowel bij e onderwijsinstellingen als bij de bedrijven. Indien het onderwijsprogramma onderdeel is van de Scheikunde opleiding zelf, dan is de onderwijsinstelling eindverantwoordelijk voor dat onderwijs. Gaat het om een extra aanbod van onderwijs bovenop de Scheikunde opleiding, dan ligt de eindverantwoordelijkheid daar waar het onderwijs wordt ontwikkeld en aangeboden. Bij de talentenprogramma s van COAST (ASTP en MSc+) wordt de kwaliteit van het additionele onderwijs (zaterdagen en zomercursussen) bewaakt door de COAST Education board. 6 Onderwijsprogramma uitvoeren Het onderwijsprogramma zal deels door de onderwijsinstellingen en voor een deel door de bedrijven worden uitgevoerd. Bij de academische BSc-variant is de onderwijsinstelling waar de studenten een talenten- of honoursprogramma volgen eindverantwoordelijk voor de goede uitvoering. In het geval van ASTP en MSc+ wordt het onderwijs verzorgd door CEAS en COAST. 7 Studenten begeleiden BL Pagina 6 van 12

7 Het is belangrijk dat de goede en gemotiveerde scholieren die beginnen met een Topsector Chemiebeursprogramma, gemotiveerd blijven. Goede begeleiding is daarom zeer belangrijk. Door tijdig obstakels te signaleren, kunnen maatregelen genomen worden. Zeker door de eis van nominaal studeren en het tegelijkertijd volgen van een talentenprogramma zal de studiebegeleiding voor de Topsector Chemiebeursstudenten strak moeten worden uitgevoerd. De Topsector Chemiestudenten vragen op deze manier dus iets meer aandacht van de onderwijsinstellingen, waarvoor studiebegeleiding gelukkig core-business is. Vanzelfsprekend worden nauwe contacten onderhouden met de coördinerende instanties van de respectievelijke programma s. 8 Beoordelen Topsector Chemiebeursstudenten Aan het eind van ieder studiejaar zullen de Topsector Chemiebeursstudenten worden beoordeeld op hun prestaties, om zo te bepalen of zij volgend jaar weer mogen deelnemen aan het programma en een beurs ontvangen. Deze beoordeling zal door de onderwijsinstellingen en bedrijven gezamenlijk worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om, waar dat nog niet geregeld is, per programma-onderdeel een procedure op te stellen, door een nog samen te stellen commissie. 9 Bijdragen aan jaarlijkse evaluatie van het Topsector Chemiebeurzenprogramma De Topsector Chemiebeurzen zullen jaarlijks worden geëvalueerd. Worden de doelstellingen gehaald? Zijn de deelnemers tevreden? Moeten er nog aanpassingen aan de programma s worden gemaakt? De VNCI en de COAST Education Board verzorgen deze evaluatie voor de respectievelijke programmaonderdelen. De onderwijsinstellingen nemen hieraan deel. Ervaringen Universiteit Utrecht (pilot met academische BSc) De Universiteit Utrecht heeft vanaf begin maart 2012 besloten om deel te nemen aan de pilot van de Topsector Chemiebeurzen. Op deze manier wilde de Universiteit Utrecht het aantal Scheikunde studenten verhogen en het niveau van de studenten verbeteren. De Universiteit Utrecht heeft veel aan werving van studenten gedaan: Informatie tijdens open dagen Een aan alle studenten die in studiejaar 2011/12 de open dag van Scheikunde bij de UU hadden bezocht Scheikundedocenten op het VO geïnformeerd over de Topsector Chemiebeurzen Persberichten uitgestuurd Landelijke advertentie in verschillende dagbladen (doelgroep ouders en doelgroep scholieren) Bij het begin van de centraal examens een speciale mail voor VWO-6 scholieren met interesse voor Scheikunde, waarbij de scholieren succes gewenst werd. In deze mail werd verwezen naar de Topsector Chemiebeurzen. Meer inschrijvingen, meer niveau Dit alles heeft geleid tot een duidelijke verhoging van het aantal inschrijvingen (+30%) bij de Universiteit Utrecht, tegen een landelijke stijging van slechts 15%. Het niveau van de scholieren die zich hebben aangemeld voor de Topsector BL Pagina 7 van 12

8 Chemiebeurzen was uitzonderlijk hoog. Graag had de Universiteit Utrecht meer dan vijf beurzen willen uitreiken. Daarom heeft de Universiteit Utrecht aan 15 Topsector Chemiebeurzen afvallers boekenbeurzen uitgereikt, waarbij ter waarde van 500 euro aan studieboeken kan worden aangeschaft. Uit de selectiegesprekken bleek dat verschillende studenten die zich voor de Topsector Chemiebeurzen hadden aangemeld, zonder deze beurs waarschijnlijk geen Scheikunde, maar bijvoorbeeld Farmacie waren gaan studeren. Ook bleek dat ouders deze beurs erg op prijs stelden en hun kinderen stimuleerden om voor Scheikunde te kiezen. Er is een speciale uitreiking georganiseerd van de Topsector Chemiebeurzen. Hier is een persbericht over verschenen, dat zorgde voor veel free publicity. Afvallers De Universiteit Utrecht is heel zorgvuldig omgegaan met de afvallers van de Topsector Chemiebeurzen. Veel van deze afgevallen Topsector Chemiebeursstudenten zijn zeer talentvol, en moeten niet uit teleurstelling een andere opleiding kiezen. Er is daarom gekozen om de onderwijsdirecteur Scheikunde persoonlijk telefonisch contact op te laten nemen met de afvallers. De boodschap voor deze studenten was, dat zij, ondanks dat ze waren afgevallen voor de Topsector Chemiebeurzen, toch heel waardevol zijn voor de Scheikundeopleiding. Deze studenten kwamen soms in aanmerking voor een boekenbeurs en soms voor het volgen van een honoursprogramma (zonder beurs). De samenwerking met de deelnemende bedrijven is gestart, maar zal nog intensiever worden. Coast (ASTP en MSc+) In 2011 is COAST gestart met een eerste beurzenprogramma voor de Analytische Chemie, het Analytical Sciences talent Programme (ASTP). Dit beurzenprogramma is bedoeld voor HBO studenten vanaf hun tweede studiejaar. Deze studenten volgen een speciaal geselecteerd Engelstalig onderwijs van extra hoge kwaliteit op zaterdagen en in summer courses. (zie figuur 1). Daarnaast werken de studenten bij deelnemende bedrijven (400 uur in het tweede studiejaar en 200 uur in het derde). HBO studenten van alle Nederlandse HBO instellingen met een analytische chemieopleiding kunnen deelnemen. Het extra onderwijs wordt door docenten uit de COAST-gemeenschap gegeven bij de HAN en bij de deelnemende bedrijven. In 2011 zijn 19 tweedejaars HBO studenten aan hun ASTP programma begonnen. Gedurende het jaar zijn er 4 studenten afgevallen, waardoor er op dit moment 15 in het tweede jaar van het programma (derde jaar HLO) zitten. In augustus 2012 zijn 22 nieuwe tweedejaars aan hun ASTP programma begonnen. De in totaal 37 studenten in dit programma krijgen hun beurzen van 12 deelnemende bedrijven. In de koppeling van studenten aan opdrachten voor employeeships en stages speelt de organiserende instantie CEAS een coördinerende en adviserende rol. BL Pagina 8 van 12

9 Figuur 1: Programma ASTP In augustus 2012 zijn 5 masterstudenten aan het COAST MSc+ programma begonnen. Dat programma is op een soortgelijke leest als het ASTP geschoeid: studenten volgen 150 uur per jaar extra Engelstalig onderwijs op zaterdagen en in summer courses. De 5 studenten lopen hun stages bij 3 bedrijven. Informatie voor bedrijven Wat zijn de voordelen van deelname aan de Topsector Chemiebeurzen? Bedrijven spelen een belangrijke rol in de Topsector Chemiebeurzen. Zij financieren de beurzen en leveren bovendien een bijdrage aan het talentenprogramma dat de studenten volgen. Denk hierbij aan stages, gastcolleges en de begeleiding van studenten. Participeren in de Topsector Chemiebeurzen levert de bedrijven ook veel op: Scouting chemietalenten Deelnemende bedrijven komen direct in contact met de beste chemiestudenten. Zij krijgen de mogelijkheid om deze studenten te begeleiden en daarna een aanbod te doen voor een carrière binnen hun bedrijf. Samenwerking met het Hoger Onderwijs Deelnemende bedrijven hebben intensief contact met instellingen van hoger onderwijs. Het bedrijf krijgt de mogelijkheid om zijn expertise in te zetten in het BL Pagina 9 van 12

10 additionele programma dat de studenten volgen, zodat deze studenten met een veel beter toegespitste opleiding de arbeidsmarkt betreden. Het bedrijf heeft door de inzet van studenten in het eigen bedrijf toegang tot de actuele vaardigheden van studenten en de begeleiders van de hoger onderwijsinstelling. Daarnaast krijgt het bedrijf de kans om, waar mogelijk, kennis te nemen van het onderzoek bij de onderwijsinstellingen. Media-aandacht De VNCI, COAST, CEAS, KNCV en de onderwijsinstellingen zorgen voor voldoende media-aandacht om scholieren op het beurzenprogramma te wijzen. De deelnemende bedrijven zullen hierbij indien mogelijk genoemd worden. Voor het VNCI pilot project is veel free publicity gegenereerd, denk aan artikelen in verschillende landelijke en regionale kranten, interviews op radio en een item in het NOS journaal. Naast deze free publicity en campagnes van de VNCI, COAST en Onderwijsinstellingen, krijgen de bedrijven uiteraard ook zelf de mogelijkheid om in hun media-activiteiten te verwijzen naar de Topsector Chemiebeurzen. Deze mediaaandacht zet chemie op een andere manier in de schijnwerpers en biedt de mogelijkheid om het karakter van chemie en de kansen voor innovatief talent beter aan de man te brengen. Bijdrage aan het vergroten van het aantal goede afgestudeerde Chemiestudenten Door deel te nemen aan dit beurzenprogramma wordt het voor bedrijven gemakkelijker om goed personeel aan zich te binden. Zowel het aantal afgestudeerde chemiestudenten als hun kwaliteit neemt toe. Bovendien geeft de industrie door deel te nemen aan de Topsector Chemiebeurzen een signaal af dat een opleiding Scheikunde je voorbereidt op een beroep met toekomstperspectief. Wat wordt er van de deelnemende bedrijven verwacht? 1 Begeleiding studenten Topsector Chemiebeursstudenten die bij een bedrijf stage of employeeship lopen, een opdracht uitvoeren of een excursie doen, worden begeleid door een medewerker van het bedrijf (studiebegeleider). Het bedrijf werkt dus actief mee aan de begeleiding van een student naar een goed voorbereide medewerker in het bedrijfsleven. Deze studiebegeleiders hebben nauw contact met de studiebegeleider bij de organiserende onderwijsinstelling. Op deze manier kunnen obstakels zo snel mogelijk uit de weg worden geruimd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een extra of andere uitdaging voor de student. Ook heeft de studiebegeleider een stem in de beoordeling van de student. 2 Verzorgen/ontwikkelen van excursies en stages De Topsector Chemiebedrijven zijn medeverantwoordelijk voor het verzwaarde programma dat de studenten doorlopen. Dat betekent dat de bedrijven actief meewerken aan het ontwikkelen en verzorgen van onderwijsonderdelen, zoals excursies, stages, opdrachten. Verder zal het bedrijf verschillende gastcolleges en/of lezingen verzorgen op verzoek van de Topsector Chemiebeursstudenten en/of organiserende onderwijsinstellingen. BL Pagina 10 van 12

11 3 Bijdrage leveren aan jaarlijkse evaluatie van het Topsector Chemiebeurzenprogramma Ieder jaar zullen de Topsector Chemiebeurzenprogramma-onderdelen worden geëvalueerd. Worden de doelstellingen gehaald? Zijn de deelnemers tevreden? Moeten er nog aanpassingen aan het programma worden gedaan? De VNCI en de COAST Education Board verzorgen deze evaluatie voor de respectievelijke programmaonderdelen. De bedrijven nemen hieraan deel. 4 Genereren media-aandacht De deelnemende bedrijven zorgen er voor dat als zich een kans voordoet, de Topsector Chemiebeurzen onder de aandacht van de regionale en nationale media worden gebracht. Ervaringen De bedrijven zijn positief over de afstemming van het talentenprogramma en de aandacht voor de Topsector Chemiebeurzen in de media. Ze worden graag met naam en toenaam genoemd in de media-uitingen. Bedrijven zien dit duidelijk als een instrument in arbeidsmarktcommunicatie. Deelnemende bedrijven in alle drie de programma s zijn enthousiast over de inzet van de studenten. Onderstaande testimonials geven een beeld van de interactie tussen student en bedrijf (in ASTP). Testimonial 1 Teijin Aramid has participated in first year of the ASTP program, by offering a place for a second year HLO student to work for 400h within our analytical laboratory. The working hours were not fixed in advance but depended on the availability of the student (e.g. a holiday week, a three months period where on Fridays no lessons were planned, etc.). The size of jobs varied to a large extent, during a week s period a larger job, on a single day a smaller one. Also the character of the jobs varied strongly: from sample preparation, updating a spectral database, making an inventory of samples or chemicals to integrating NMR spectra and putting these data in an Excel sheet. We are very satisfied because we sometimes had extra hands in the lab and sometimes had some jobs done for which we otherwise could not find the time. Our student was pleased that she could experience many aspects of the analytical lab. For us a win-win situation. Anton Schotman, Group Head Analytical Chemistry Laboratory, Teijin Aramid Testimonial 2 In het kader van ASTP loopt Carlos Wessels een employeeship bij PANalytical tijdens de eerste helft van Gedurende 8 weken verspreid over deze 6 maanden heeft hij een zeer zelfstandige opdracht om op een nieuw aangeschaft monstervoorbereidingsapparaat uit te zoeken wat de optimale instellingen zijn om tot de beste preparatiemethode te komen. Met X-ray fluorescentie meet hij de geprepareerde samples en trekt hieruit zelfstandig de conclusies omtrent de gekozen instellingen. Systematisch worden op deze manier de belangrijkste groepen samples onder handen genomen. Met enig geluk hebben we deze BL Pagina 11 van 12

12 stageopdracht zo kunnen definiëren dat die zich makkelijk laat opsplitsen in passende weekblokken voor Carlos. De autonome inzet en zeer snelle wijze waarop Carlos zich de noodzakelijke kennis en kunde eigen gemaakt heeft, maakt dat wij uitzien naar een succesvol eindresultaat. Huub Smit - PANalytical Management BL Pagina 12 van 12

Human Capital Chemie. de chemie als werkgever

Human Capital Chemie. de chemie als werkgever Human Capital Chemie de chemie als werkgever De behaalde resultaten van de Roadmap Human Capital Chemie 2008 2012 2 Colofon Uitgave: Mei 2013 Tekst: Werkgroep Regiegroep Chemie o.l.v. Eveline van Hoppe,

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Vervolgevaluatie Eerst de Klas

Vervolgevaluatie Eerst de Klas Vervolgevaluatie Eerst de Klas In opdracht van: Platform Bèta Techniek Project: 2011.062 Publicatienummer: 2011.062.1124 Datum: Utrecht, 28 november 2011 Auteurs: Drs. Rob Bilderbeek Jesse Bos MSc MBA

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

Human Capital Agenda topsector chemie

Human Capital Agenda topsector chemie Human Capital Agenda topsector chemie Topteam chemie 30 december 2011 Voorwoord De topsector chemie presenteert hierbij de Human Capital Agenda voor de komende jaren. Deze agenda is gebaseerd op een analyse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Bijlage 4. Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU.

Bijlage 4. Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU. Bijlage 4 Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU. Tilburg University - Understanding Society Prestatieafspraken 1 INHOUDSOPGAVE 1. Tilburg University: historisch perspectief en huidige

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging Afspraken voor de overgangsperiode 2015, 2016 en 2017 ActiZ

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG. Datum Ruim baan voor toptalent in het funderend onderwijs

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG. Datum Ruim baan voor toptalent in het funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Stelselmatig samenwerken Een agenda voor HBO en bedrijfsleven

Stelselmatig samenwerken Een agenda voor HBO en bedrijfsleven Een agenda voor HBO en bedrijfsleven VNO-NCW VNO-NCW is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van 160 brancheverenigingen met hun ruim

Nadere informatie

Een succes maken van Studiesucces. juni 201 1

Een succes maken van Studiesucces. juni 201 1 Meerjarenafspraak Eerste rapportage juni 201 1 Meerjarenafspraak Eerste rapportage juni 201 1 Colofon Tekst en cijfermateriaal uit deze uitgave mogen worden gepubliceerd, na toestemming van de VSNU en

Nadere informatie

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten SCO Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam Edith van Eck Irma Heemskerk Amsterdam, april 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

State of the Art van het Universitaire Onderwijs Natuurkunde en Sterrenkunde in Nederland 2014

State of the Art van het Universitaire Onderwijs Natuurkunde en Sterrenkunde in Nederland 2014 State of the Art van het Universitaire Onderwijs Natuurkunde en Sterrenkunde in Nederland 2014 Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands

Nadere informatie

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO.

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO. Reactie TU Delft op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO Mei 2011 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 1 Beknopte samenvatting reacties

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 680 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar de risico s van de beleidsnotitie Studeren is investeren

Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar de risico s van de beleidsnotitie Studeren is investeren Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar de risico s van de beleidsnotitie Studeren is investeren Bemuurde Weerd o.z. 1, 3514 AN Utrecht T 030-230 26 66 / E iso@iso.nl / I www.iso.nl Twitter @ISObestuur

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 99 BRIEF

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie