Exportkansen via internationale organisaties in Water & Klimaat adaptatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exportkansen via internationale organisaties in Water & Klimaat adaptatie"

Transcriptie

1 Exportkansen via internationale organisaties in Water & Klimaat adaptatie speciale aandacht voor Wereldbank, EU en African Development Bank in Afrika

2 Colofon Kansendossier Exportkansen via internationale organisaties in Water & Klimaat adaptatie Opgesteld door Contactpersoon Agentschap NL Internationaal, Team Internationale Organisaties Nederlandse ambassade in Washington Suzanne Bouman en Isabelle Kamphuis T Datum Agentschap NL is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hèt aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. De divisie NL EVD Internationaal stimuleert internationaal ondernemen en samenwerken en een positieve beeldvorming van Nederland in het buitenland Agentschap NL Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Pagina 2 van 23

3 Inhoud Colofon 2 1 Afrika: Wereldbank water en klimaat adaptatie projecten Strategische richting Trust Funds Projecten winnen 6 Exportkansen 6 2 Afrika: EU water en klimaat adaptatie projecten DG DEVCO-EuropeAid 8 Strategische richting Projecten winnen Exportkansen Europese Investeringsbank (EIB) Strategische richting Projecten winnen Exportkansen 10 3 Afrika: AfDB water en klimaat adaptatie projecten Water Strategische richting Projecten winnen Klimaat adaptatie Strategische richting Projecten winnen Exportkansen 13 4 Kansen bij internationale organisaties verzilveren 14 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Wereldbank water en klimaat adaptatie projecten in pijplijn 15 EU/EIB water en klimaat adaptatie projecten in Afrika 17 AfDB water en klimaat adaptatie projecten 19 Pagina 3 van 23

4 Inleiding Internationale Organisaties zoals de Wereldbank, Verenigde Naties, Europese Unie en regionale ontwikkelingsbanken besteden jaarlijks meer dan 200 miljard dollar aan projecten in transitie- en ontwikkelingslanden. Voor Nederlandse bedrijven en organisaties bieden deze projecten interessante kansen om goederen en diensten te leveren. Op 12 september 2013 organiseert Team Internationale Organisaties van Agentschap NL een viertal rondetafel bijeenkomsten over de mogelijkheden om zaken te doen met internationale organisaties en de ondersteuning die de overheid aan ondernemers kan bieden. Ter voorbereiding van deze rondetafel discussies is er voor iedere tafel een kansendossier gemaakt. Dit kansendossier is gericht op de rondetafel 'Water / Klimaat adaptatie'. Focus van het dossier Kansen om diensten en producten te leveren in de water en klimaat adaptatie sector worden belicht. De focus daarbij is op Afrika, met name die kansen die de Wereldbank, de EU en de African Development Bank (AfDB) bieden. Dit is geen uitputtende lijst van mogelijkheden en bestaande kansen, maar een inventarisatie die handvatten beoogt te bieden voor discussie en mogelijke samenwerking tussen bedrijven, sectoren en de overheid. Het kansendossier geeft, naast concrete projectkansen en tender mogelijkheden, ook inzicht in het meerjarige perspectief bij de verschillende instellingen. Het dossier is primair gericht op de rondetafel discussies. Voor vragen naar aanleiding van dit dossier kunt u echter ook altijd terecht bij Team Internationale Organisaties van Agentschap NL. Pagina 4 van 23

5 1 Afrika: Wereldbank water en klimaat adaptatie projecten In 2012 gaf de Wereldbank in totaal ongeveer 35,5 miljard USD aan leningen uit. In het financiële jaar 2011 werd $7,5 miljard uitgegeven aan waterprojecten. Daarvan was 53% voor drinkwater en sanitatie, 12,5% voor irrigatie en afwatering, 23,5% voor waterkracht en 9,9% voor overstromingsbescherming en deltatechniek. De Wereldbank Groep (WB) bestaat uit vijf onderdelen. De International Development Association (IDA) geeft rentevrije leningen en schenkingen aan de allerarmste landen, terwijl de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) lage rente leningen verstrekt aan kredietwaardige overheden. Samen vormen deze twee de Wereldbank. Ook onderdeel van de Wereldbank Groep zijn de International Finance Corporation (IFC, financiering van projecten van bedrijven in ontwikkelingslanden), de Multilateral Investement Guarantee Agency (MIGA, garanties voor politieke risico's buitenlandse investeerders), en de International Center for Settlement of Investment Disputes (IC SID, bemiddelt bij investeringsconflicten tussen regeringen en buitenlandse investeerders). 1.1 Strategische richting De steun van de Wereldbank Groep voor klimaat-gerelateerde projecten is in de afgelopen jaren verdubbeld ($2.3 miljard in 2011, $4.6 miljard in 2012). Een verdere stijging is zeer aannemelijk. Zeker het snijvlak van water en klimaat is een prioriteit van de Bank. Projecten als Disaster Prevention, Flood Rehabilitation, Climate Resilience, en Early Warning Systems zijn vaak aan de orde. Daarnaast is er een hernieuwde focus op de combinatie van water en energie, zoals bij hydropower. Een voorbeeld hiervan is het Rusumo Falls Hydropower Project op de grens van Burundi, Rwanda, en Tanzania. De tendens is meer aandacht voor hernieuwbare energiebronnen. Water wordt door de WB gezien als essentieel thema voor sociale en economische ontwikkeling: Water is vital to maintain health, grow food, manage the environment, and create jobs. Water impacts whether poor girls are educated and whether poor villages can withstand flood or drought. Daarom wordt water niet gezien in een vacuum, maar moet een nexus -benadering gevonden worden, met water als doorsnijdend element in thema s als infrastructuur, landbouw, klimaat en gezondheidszorg. Links met het bedrijfsleven via Public Private Partnerships zijn hierbij van groot belang omdat water ook essentieel is voor private partijen en door samenwerking meer kan worden bereikt. 1.2 Trust Funds Nederland is één van de top 5 Trust Fund donoren aan de Wereldbank ( op 4 de plaats na VK, EU en VS). Ook binnen de Trust Funds (TF) is het thema water voor Nederland uiteraard van groot belang. Er zijn zowel Trust Funds waarin Nederland zelfstandig opereert (Single Donor Trust Funds), als die waarin samen met andere landen wordt opgetrokken (Multi Donor Trust Funds). De Wereldbank heeft in totaal bijna Trust Funds; Nederland sponsort in totaal ruim 100 Trust Funds. Deze zijn divers in omvang, looptijd, thema en regio. Pagina 5 van 23

6 Enkele water-gerelateerde TFs met Nederlandse bijdrage zijn: Dutch Global Partnership on Output-Based Aid (GPOBA) Water and Sanitation Fund; Water and Sanitation Program (WSP); Water and Sanitation Program Core Funding Multi- Donor Trust Fund; Water Partnership Program (WPP). 1.3 Projecten winnen Een zeer belangrijk startpunt voor water-gerelateerde activiteiten, projecten en algemene informatie is de website: Hier is data beschikbaar, maar ook uitkomsten van onderzoek, publicaties en alle informatie, inclusief projectdocumenten, van recent goedgekeurde projecten. Het beste startpunt voor klimaat gerelateerde projecten, data, en onderzoek is de website Daarnaast is het goed de Global Environment Facility (GEF, goed in de gaten te houden. Zij opereert onafhankelijk (al is de Wereldbank de enige Trustee) en manoeuvreert zich steeds meer naar de voorgrond op het gebied van klimaat adaptatie. Dit doet zij nadrukkelijk met een open vizier richting de private sector: The private sector is integral to achieving the overall global environmental objectives of the GEF, as it plays a pivotal role in providing solutions that contribute to protecting the global environment and thereby promoting environmentally sound and sustainable economic development. De Wereldbank is een matrix-organisatie. De kenniscentra en het Trust Fund management zitten in de netwerken (zoals Sustainable Development Network (SDN), en Poverty Reduction and Economic Management Network (PREM)), de projecten en leningen zitten in de regio s. In totaal heeft de Wereldbank 100 landenkantoren en ontwikkelingsspecialisten. Voor het ontwerp en de basis van een project wordt vaak een beroep gedaan op consultants en adviseurs in Washington; voor de daadwerkelijke uitvoering zijn de Task Team Leaders in de regio s echter sleutelfiguren. 1.4 Exportkansen De Wereldbank besteedt zelf aan en ondersteunt landen bij het doen van aanbestedingen met geld dat door de bank geleend is. Alle aanbestedingen van en via de Wereldbank zijn te vinden op UN Development Business (www.devbusiness.com). Landen zijn verplicht om hun aanbestedingen, met geld van de Wereldbank, op deze web site te publiceren. Pijplijn water projecten in Afrika lopen in Senegal, Nigeria en Ethiopië (zie bijlage 1.) Tevens is een aantal interessante pijplijn water en klimaat adaptatie projecten in andere landen opgenomen (zie bijlage 1). Pagina 6 van 23

7 Water projecten per thema, 01/ /2013 Rural policies & institutions Environmen7% tal policies & institutions 7% Pollution mgmt environmen tal health 7% Urban services & housing 8% Other rural developmen t 8% Participatio n & civic engagement 6% 0% Climate change 9% Rural Services & Infrastructu re 20% Natural disaster managemen t 12% Water resource managemen t 16% Water: Projecten per regio (x$1miljoen), 01/ /2013 AFR=Africa, EAP=East Asia Pacific, SAR=South Asia, LCR=Latin America&Caribbean, MNA=Middle East&North Africa en ECA=Europe&Central Asia. Pagina 7 van 23

8 2 Afrika: EU water en klimaat adaptatie projecten De EU (European Commissie en lidstaten) besteden jaarlijks bijna 1,5 miljard euro aan water programma's in ontwikkelingslanden. 2.1 DG DEVCO-EuropeAid Directoraat-Generaal Development and Cooperation - EuropeAid (DG DEVCO), onderdeel van de Europese Commissie, geeft politieke en financiële ondersteuning aan ontwikkelingslanden met waterproblematiek in: Afrika, Caribisch Gebied en Stille Oceaan (ACP-landen); Buurlanden van de EU; Azië en Latijns-Amerika Strategische richting De EU besteedt jaarlijks zo'n 1,5 miljard euro aan water en sanitatie programma's in ontwikkelingslanden en is daarmee de grootste donor. Doel van de programma's is het verbeteren van de infrastructuur voor drinkwater en afvalwatersystemen, basis sanitatie en hygiënevoorzieningen. De programma's worden in meer dan 30 landen uitgevoerd. De projecten zijn gericht op de meest kwetsbare groep in plattelands- en peri-urbane gebieden. Voor elk project wordt actief samengewerkt met lokale partners zoals NGO's of de lokale overheid. Naast landenprogramma's bestaan er ook thematische programma's, zoals het programma 'Environment & Natural Resources', waaruit ook veel budget voor water is vrijgemaakt. In de ontwikkelingsprogramma's van de EU wordt prioriteit gegeven aan de volgende onderwerpen: Universeel toegang tot veilig drinkwater en adequate sanitatie om armoede te bestrijden; Capaciteitsopbouw en verbetering van de infrastructuur voor duurzaam beheer van grensoverschrijdende rivieren, meren en grondwater; Eerlijke en duurzame manier van verdeling van water tussen verschillende gebruikers. Hieronder wordt een aantal programma's m.b.t. Afrika en water / klimaat adaptatie genoemd. Het Europees Ontwikkelings Fonds (EDF) is het belangrijkste instrument voor het bieden van ontwikkelingshulp aan de ACP (Afrika, Carabisch gebied en Stille Oceaan) landen en OCT-landen (overzeese landen en gebieden). Het EDF wordt gefinancierd door de lidstaten. Het EDF heeft haar eigen financiële regels en wordt beheerd door een specifiek committee. Voor de periode is er een totaal budget van 22,9 miljard euro voor zowel de ACP-landen als de OCT-landen. Voor de Pagina 8 van 23

9 nieuwe financiële periode wordt een totaal budget van 27 miljard euro voorgesteld. Voor deze aankomende periode is aangegeven, dat het EDF zal worden ingezet voor alle activiteiten die vallen binnen de criteria voor officiële ontwikkelingshulp en die worden uitgevoerd in de ACS-landen zelf en (inter-) regionaal. Een aantal thema's: goed bestuur, mensenrechten, democratie, armoedebestrijding, beheer van publieke financiering, migratie, duurzame ontwikkeling, stimulering lokale economie, energie, gezondheidszorg, MDG's, plattelandsontwikkeling, landbouw, ICT, milieu, voedselveiligheid en voeding, etc. Vooralsnog is water niet specifiek genoemd, maar zal zeker onderdeel uitmaken van bovengenoemde thema's. EU Water Initiative (EUWI) is een initiatief dat is opgericht in 2002 tijdens de World Summit on Sustainable Development en is het politieke hoofdinstrument van de Europese Commissie om de doelstellingen van de internationale gemeenschap op het gebied van water en sanitatie tegemoet te komen. EUWI is gebaseerd op strategische partnerschappen met specifieke regio's, civil society stakeholders en de private sector. De partnerschappen richten zich onder andere op lokale capaciteitsontwikkeling en regionale samenwerking. EUWI ondersteuning is bedoeld voor alle ontwikkelingslanden, maar richt zich specifiek op de 79 ACP-partnerlanden van de EU, wat deel uitmaakt van meer dan drievijfde van de financiering. De ACP-EU Water Facility is een directe uitkomst van EUWI en onder het 9e en 10e EDF programma is EUR 712 miljoen gealloceerd voor deze ACP-EU Water Facility. Deze faciliteit heeft als hoofddoelstelling om de armen van water en basis sanitatie te voorzien en om watermanagement in ACP landen te verbeteren. Het EU - Africa Partnership on Infrastructure focust zich op hydraulische infrastructuur en water instituten voor grensoverschrijdend water management. Specifieke aandachtspunten zijn: Grensoverschrijdend basin management; Programma's voor bescherming tegen overstromingen; Kennisbeheer en monitoren van waterbronnen ivm watermanagement Duurzame regionale water infrastructuur Projecten winnen Informatie over EU-prioriteiten in projecten in een Afrikaans land en onder thematische programma's is respectievelijk te vinden via en Exportkansen Aanbestedingen zijn te vinden via EuropeAid zelf en TED, zie respectievelijk: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?adsschck= &do=publi.welcome&userlanguage =en en Een 3-tal EuropeAid-aanbestedingen in pijplijn ('forecast') staan op de planning voor Chad, Malawi en Sierra Leone (zie bijlage 2). Pagina 9 van 23

10 2.2 Europese Investeringsbank (EIB) Dit is dé bank van de EU; het is in het bezit van alle EU-landen en behartigt dan ook hun belangen. Financiering van de EIB wordt aan alle leden voorgelegd. Het is een lange-termijn-financierings instelling Strategische richting Het is een 'policy-driven' bank. Om voor financiering in aanmerking te komen, zal het project aan één van de EU-prioriteiten moeten voldoen, zie De EIB is voor 90% actief binnen de EU-lidstaten. Daarbuiten werkt zij volgens EU mandaten. Voor deze prioriteiten en mandaten volgt de EIB de nieuwe financiële periode De EIB schaart water onder het onderwerp 'Climate Action: water: efficient supply and management' Projecten winnen Meer informatie over pijplijn en gefinancierde EIB-projecten, zie respectievelijk: en Meer informatie over financieringsmogelijkheden bij de EIB, zie: Exportkansen De door de EIB gefinancierde projecten kunnen kansen bieden voor bedrijven. Houdt u daarom de websites uit paragraaf in de gaten. Verder ook de TEDwebsite waarmee u direct met de begunstigde van de lening in contact kunt komen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van het betreffende project aan te besteden. In bijlage 3 vindt u een overzicht van de door de EIB gefinancierde en pijplijn projecten in o.a. Afrika in de periode Pagina 10 van 23

11 3 Afrika: AfDB water en klimaat adaptatie projecten 3.1 Water Water is een van de belangrijkste sectoren van de AfDB. Voor de periode is 8,1 miljard USD beschikbaar gesteld, met een focus op watervoorziening in rurale gebieden. De AfDB heeft veel aandacht voor de watersector. Voor de periode is 8,1 miljard US dollar begroot voor deze sector. Het beleid van de bank voor de watersector is te lezen in het Integrated Water Resources Management (IWRM) Policy. De AfDB heeft een aantal programma s ontwikkeld die de effectiviteit van de waterstrategie van de bank moeten vergroten, interessante programma's zijn: Rural Water Supply and Sanitation Initiative (RWSSI) African Water Facility (AWF) Strategische richting De directeur van AfDB's afdeling voor Water en Sanitatie en de AWF heeft in Nederland gestudeerd aan het IHE Delft. Hij is goed op de hoogte van de expertise van het Nederlandse watergerelateerde bedrijfsleven en vindt dat deze in Afrika nog onderbenut is. Hij wijst erop dat bedrijven zich bij de lokale overheden in de kijker moeten spelen en dat het zinvol is om te werken met lokale partners of vestigingen. Als kansrijke thema's voor Nederlandse bedrijven ziet hij waterberging en beperking van binnenlandse overstromingsrisico's, waterkeringen en het snijvlak van agribusiness en waterbeheer. Het Rural Water Supply and Sanitation Initiative (RWSSI) werd opgericht door de AfDB als een regionaal antwoord om meer aandacht te geven aan de plattelandsgebieden. Het belangrijkste doel is om er voor te zorgen dat 80% van de (plattelands) bevolking toegang heeft tot water en waterriolering in 2015 en dat de gehele rurale bevolking hierin wordt voorzien in Voor het realiseren voor het doel in 2015 doel zal er naar schatting 14,2 miljard US dollar moeten worden gefinancierd door de AfDB Group, andere multilaterale en bilaterale instellingen en door Afrikaanse landen (regeringen en gemeenschappen). Naar schatting zullen dan 271 miljoen mensen toegang hebben tot schoon water en 295 miljoen mensen kunnen dan gebruik kunnen maken van waterzuiveringsfaciliteiten. De AfDB zal hiervoor 8,1 miljard US dollar voor haar rekening nemen. Voor 2013 zijn er 6 projecten in pijplijn en voor 2014 en 2015 zijn er voorlopig, respectievelijk 8 en 6 projecten gepland. Het Strategische Plan omvat 25 projecten. Voor het uitvoeren van het Strategische Plan zal de AfDB 1,63 miljard US dollar uittrekken. In 2012 keurde de AfDB 6 RWSSI projecten goed in Gambia, Tsjaad, Liberia, CAR, Djibouti en Mauritanië (84,9 miljoen USD). Pagina 11 van 23

12 Meer informatie: RWSSI Strategic Plan : Strategic Plan De African Water Facility is een initiatief van de African Ministers Council on Water (AMCOW) en wordt beheerd door de AfDB. Het doel van de AWF is het bijdragen aan Afrikaanse landen om hen te faciliteren bij het succesvol implementeren van de Africa Water Vision (2025) en het voldoen aan de MDG (2015). De huidige prioriteiten van het AWF liggen op het verbeteren van : Informatiebeheer, Monitoren en evaluatie. In januari 2012 heeft de AWF 66 projecten goedgekeurd met een totale waarde van 86,7 miljoen euro. De projecten zijn gesitueerd in 50 landen. De aard van de projecten varieert van gemeente niveau, tot nationaal, sub-regionaal en regionaal niveau. 12 projecten zijn gericht op adoptie en/of implementatie van de nationale Integrated Water Resources Management beleid en institutionele kaders, en 7 projecten betreffende de ontwikkeling van transboundary water resources; 16 kleine projecten betreffen de strategische investeringsprojecten voor water voorziening en sanitatie, agrarische projecten ontworpen om aditionele bronnen aan te boren of om nieuwe innovatieve technologieën te introduceren; 21 projecten betreffen de voorbereiding van sectorinvesteringen in water voorziening en sanitatie programma's; 15 projecten hebben tot doel het opzetten van een landendatabase + informatie over gedeelde stroomgebieden Projecten winnen Overzicht van goedgekeurde projecten (66) van de AWF: Overzicht van projecten in de pijplijn: Publicaties en rapporten: Pagina 12 van 23

13 3.2 Klimaat adaptatie "Klimaatverandering is een van de core business van de AfDB en vraagt onmiddellijke actie", AfDB President Strategische richting De AfDB kent een aantal programma's op het onderwerp klimaat adaptatie, zie hieronder. Onder het Climate Investment Fund (CIF) is de AfDB gecommitteerd om Afrika meer bestendig te maken voor klimaatveranderingenen en om de CO 2 uitstoot in Afrika te verlagen en toegang te verkrijgen tot internationale financiering voor het bestrijden van de gevolgen van klimaatsverandering. Het Climate Investment Fund (CIF) is opgericht in 2008 om ontwikkelingslanden te helpen met pilot transformatieprogramma's voor schone technologie, duurzaam onderhoud van bossen, verhoogde toegang tot duurzame energie en klimaatbestendige ontwikkelingen. Het ontbreekt in Afrika aan nauwkeurige informatie over het lokale klimaat, wat noodzakelijk is om de juiste maatregelen te nemen om Afrika klimaatbestendiger te maken. Om dit probleem op te lossen is het Climate for Development in Africa (ClimDev-Africa) Initiative opgericht door de AfDB, de Commissie van de Afrikaanse Unie en de United Nations Economic Commission for Afica (UNECA). Het programma wordt in 2013 operationeel. Voor de periode is er een budget van 144 miljoen euro. Het ClimDev-Africa Programme Special Fund (CDSF) ondersteunt operaties in de volgende gebieden: Het genereren en verspreiden van betrouwbare en hoogwaardige klimaatinformatie in Afrika; Het aantrekken van meer beleidsmakers en het opzetten van Policy Support Institutions voor het integreren van klimaatveranderingsinformatie in de ontwikkelingsprogramma's; Het implementeren van pilot adaptatie practices waarbij klimaatsveranderingsinformatie is verwerkt Projecten winnen Meer informatie: Climate Investment Fund: Meer informatie: ClimDev-Africa Programme: ClimDev-Africa Programme - Working Plan for : Working Plan for Exportkansen Informatie over exportkansen op het gebied van water (11 projecten) en klimaat adaptatie (2 projecten) vindt u in bijlage 3. Pagina 13 van 23

14 4 Kansen bij internationale organisaties verzilveren Team Internationale Organisaties (TIO) van Agentschap NL adviseert bedrijven bij het verwerven van opdrachten en financiering van projecten van internationale organisaties. TIO beschikt over een uitgebreid netwerk bij relevante Internationale Organisaties en ambassades en kan deze voor u inzetten. Dienstverlening projecten en aanbestedingen bij internationale organisaties Tenderinformatie, projecten en programma's. Vraagbeantwoording m.b.t. tenders en werkwijze internationale organisaties. Geschillen beslechting bij aanbestedingsprocedures. Scans internationale organisaties: op maat worden voor u contactpersonen en relevante projecten in kaart gebracht. Ook kunnen wij geheel vrijblijvend voor u uw Expression of Interest screenen. Maatwerk internationale organisaties: Uitgebreide dienstverlening op maat m.b.t projecten en aanbestedingen. Kansen signalering: Samen met het postennetwerk, brengen we u als eerste op de hoogte van nieuwe projectkansen bij internationale organisaties. Trustfunds: via het trustfundprogramma van het ministerie van Buitenlandse zaken, zijn er mogelijkheden om studies en consultancy opdrachten te verrichten voor IFC en EBRD. Partners in International Business: Via het PIB programma kunt u samen met uw consortiumpartners overheidsondersteuning krijgen bij het verwerven van opdrachten en financiering bij internationale organisaties Workshops, missies en trainingen. Pagina 14 van 23

15 Bijlage 1 Wereldbank water en klimaat adaptatie projecten in pijplijn (bron: Afrika Senegal River Basin Multi-Purpose Water Resources Development Project 2 (P131323) Locatie: Senegal, Africa Waarde: $200 miljoen Sectoren: General water, sanitation and flood protection sector, 30%; Irrigation and drainage, 25%; Health, 20%; General agriculture, fishing and forestry sector, 15%; General public administration, 10% Meer informatie: basin-multi-purpose-water-resources-development-project- 2?lang=en&tab=overview Andere landen Irrigation and Water Resources Management Project (P123112) Locatie: Nigeria, Africa Waarde: $520 miljoen Sectoren: Irrigation and drainage, 50%; General water, sanitation and flood protection sector, 50% Meer informatie: water-resources-management- project?lang=en&tab=overview Ethiopia Water Supply and Sanitation Project II (P133591) Locatie: Ethiopië, Africa Waarde: $150 miljoen Sectoren: Water supply, 70%; Sanitation, 30% Meer informatie: Second Ho Chi Minh City Environmental Sanitation Project (P127978) Locatie: Ho Chi Minh City, Vietnam, East Asia and Pacific Waarde: $490 miljoen Sectoren: Wastewater Treatment and Disposal, 50%; Wastewater Collection and Transportation, 25%; General water, sanitation and flood protection sector, 25% Meer informatie: chi-minh-city-environmental-sanitation- project?lang=en&tab=overview Pagina 15 van 23

16 Rural Water Supply and Sanitation Improvement Project (P143036) Barranquilla Urban Flood Management (P120159) Bihar Flood Rehabilitation Phase II (P127725) Locatie: Bihar, India, South Asia Waarde: $600 miljoen Sectoren: General water, sanitation and flood protection sector, 70%; General agriculture, fishing and forestry sector, 30% Meer informatie: Locatie: Nepal, South Asia Waarde: $70 miljoen Sectoren: Water supply, 80%; Sanitation, 20% Meer informatie: Locatie: Colombia, Latin America and Caribbean Waarde: $85 miljoen Sectoren: Flood protection, 100% Meer informatie: Indonesia Water and Sanitation Investment Facility Project (P129002) Locatie: Indonesië, East Asia and Pacific Waarde: $140 miljoen Sectoren: Water supply, 65%; Sanitation, 35% Meer informatie: water-sanitation-investment-facility- project?lang=en&tab=overview India: Rural Water Supply and Sanitation Project for Low Income States (P132173) Locatie: India, South Asia Waarde: $1,000 miljoen Sectoren: Water supply, 40%; Sanitation, 40%; Public administration, water, sanitation and flood, 20% Meer informatie: water-supply-sanitation-project-low-income- states?lang=en&tab=overview Pagina 16 van 23

17 Bijlage 2 EU/EIB water en klimaat adaptatie projecten in Afrika EU pijplijn ('forecast') water en klimaat adaptatie projecten in Afrika Assistance Technique d'appui au projet ''AMCC au Tchad Adaptation aux effets du changement climatique et développement des énergies renouvelables'' Published: 29/08/2013 Updated: 29/08/2013 Status: Forecast Type: Services Geographical Zone: Chad Programme: Environment Technical Assistance for the REDD+ Capacity Building Project in Sierra Leone. Published: 16/01/2013 Updated: 16/01/2013 Status: Forcast Type: Services Geographical Zone: Sierra Leone Programme: Environment Global Climate Change Alliance Malawi : Planning for Climate Change (PCC) Published: 10/07/2013 Updated: 10/07/2013 Status: Forcast Type: Services Geographical Zone: Malawi Programme: Environment Pagina 17 van 23

18 EIB: gefinancierde projecten From Sectoren: Sector:Water, sewerage, solid waste Region: Caribbean, Pacific countries + OCT Name: Country: Signature date: Signed Amount ( ) SEYCHELLES WATER & Seychelles 28/12/ SANITATION LAKE VICTORIA WATSAN - Uganda 28/04/ KAMPALA WATER METOLONG DAM AND WATER Lesotho 12/08/ SUPPLY PROGRAM CAMWATER Cameroon 30/12/ ASSAINISSEMENT DAKAR Senegal 23/12/ MALAWI PERI-URBAN WATER & Malawi 19/12/ SANITATION AEP OUAGADOUGOU II Burkina 03/07/ Faso JIRAMA WATER II (MADAGASCAR) Madagascar 19/03/ SONEB-ALIMENTATION EN EAU Benin 13/12/ URBAINE PROGRAMME EAU SENEGAL Senegal 29/11/ MASERU WASTEWATER PROJECT Lesotho 26/07/ Total: ,00 EIB pijplijn projecten From Sectoren: Sector:Water, sewerage, solid waste Region: Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT Date: Title: Country: Sector: Status: 31/07/2013 SOCREDO GLOBAL LOAN VI 22/05/2013 KABALA AEP BAMAKO 11/10/2012 LV WATSAN - MWANZA 13/09/2012 ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT 20/04/2012 SAWISTRA PROGRAMME French Polynesia Mali Tanzania Zambia Ghana Credit lines; Water, sewerage, solid waste; Energy Water, sewerage, solid waste Water, sewerage, solid waste Water, sewerage, solid waste Water, sewerage, sw Under appraisal Approved Approved Approved Approved Pagina 18 van 23

19 Bijlage 3 AfDB water en klimaat adaptatie projecten (bron: Projecten AfDB water voorziening & sanitatie 1:Water Supply and Sanitation Project in Kenya: Unlocking Development Potential for Inclusive Growth 13/08/2013-Nakuru, Kenya's fourth largest city is a major industrial and tourist center. Prior to the AfDB Group s intervention, unreliable water supply and sanitation services resulted in scaling down and ultimate relocation of industries, resulting in high incidence of water-borne diseases. Women and children spent long hours collecting water or buying it at a very high cost. Categories: Kenya, Water Supply & Sanitation, Health, Human Capital Development, ADF 2: Harar Water Supply and Sanitation Project: Improving Livelihoods and Enhancing Water Security in Ethiopia 05/08/2013-The project addressed a looming water and sanitation crisis in the historic and touristic town of Harar and the surrounding four towns. The water availability and quality from Lake Alemaya, the previous water source, was threatened due to rising population, irrigation use and siltation. Water rationing was introduced and investors were reluctant to establish new commercial ventures. Livelihoods were lost and families spent scarce resources to buy water and treatment of waterborne illnesses. Categories: Ethiopia, Water Supply & Sanitation, ADF 3:Croissance verte droit devant : le Plan Maroc Vert 20/05/2013-En juillet 2012, la BAD a alloué, sous la forme d un prêt, une enveloppe de 105 millions d euros au Programme d appui au Plan Maroc Vert (PAPMV). Categories: Morocco, Agriculture & Agro-industries, Water Supply & Sanitation, Energy & Power, Human Capital Development 4: Accès à l eau potable au Maroc : de meilleures conditions de vie en milieu rural Pagina 19 van 23

20 20/05/2013-Depuis 2001, le Royaume fournit de gros efforts pour généraliser l accès à l eau potable, en multipliant les chantiers de raccordement et de distribution. La BAD est le premier bailleur de fonds dans le secteur de l Eau au Maroc. Categories: Morocco, Human Capital Development, Water Supply & Sanitation 5: Malawi President Launches Water Supply and Sanitation Project 23/04/2013-A water supply and sanitation system supported by the African Development Bank (AfDB) was launched on April 15, 2013, in Malosa, Malawi by Malawi President Joyce Banda. Categories: Malawi, Water Supply & Sanitation, ADF 6: Lower Mangoky Irrigation Area Rehabilitation Project 01/10/2012-Compared to the rest of the country, southern Madagascar experiences cyclical droughts that threaten the population s food security. In general, the country s agricultural performance has remained weak, mainly due to low yields, poor basic infrastructure and lack of rural credit. To overcome these constraints, the government has developed sector policies and strategies that notably provide for the rehabilitation of irrigation areas such as the Lower Mangoky Scheme. Categories: Madagascar, Agriculture & Agro-industries, Water Supply & Sanitation 7: Senegal: Rural Drinking Water and Sanitation Program (PEPAM) 07/09/ châteaux d eau réalisés; 766 km de réseau d adduction d eau réalisés; 307 Associations d usagers de forage; 38 équipements de pompage et 290 compteurs; demandes de branchement enregistrées; latrines contractualisées dont 500 réalisées. Categories: Senegal, Water Supply & Sanitation, Infrastructure 8: AfDB Finances Rural Development in Casamance in Senegal 27/07/2012-Casamance, located in southwestern Senegal, has been involved in a struggle for independence since the 1980s. The Rural Development Support Project in Casamance (PADERCA) falls within the framework of the Economic and Social Activities Revitalization Program in Casamance, established by the Senegalese government since 2004 and aims at supporting the restoration of peace in this part of the country. Pagina 20 van 23

21 Categories: Senegal, Agriculture & Agro-industries, Water Supply & Sanitation 9: Niger: AfDB Funds Local Development Support Project in Diffa Region 27/07/2012-The Diffa region to the far south-east of Niger is one of the areas most affected by cycles of drought, characterized especially by dune encroachment, increased silting in agricultural and stock breeding areas and a steady deterioration of the natural environment. Categories: Niger, Infrastructure, Water Supply & Sanitation 10: Rehabilitation of the Agricultural and Rural Sector in the Democratic Republic of Congo 17/07/2012-The economic crisis of the 1980s, exacerbated by the armed conflicts of the 1990s in the Democratic Republic of Congo, has resulted in a drop in farmer assistance, desertion of farms and lack of maintenance of rural roads. This situation has specifically led to decreased productivity, difficulties in the supply of farm inputs and equipment, and increased inaccessibility to production areas, thus giving rise to food insecurity. Categories: Democratic Republic of Congo, Agriculture & Agro-industries, Water Supply & Sanitation, Infrastructure 11: Water Supply and Sanitation Project in Kenya: Unlocking Development Potential for Inclusive Growth 13/08/2013-Nakuru, Kenya's fourth largest city is a major industrial and tourist center. Prior to the AfDB Group s intervention, unreliable water supply and sanitation services resulted in scaling down and ultimate relocation of industries, resulting in high incidence of water-borne diseases. Women and children spent long hours collecting water or buying it at a very high cost. Categories: Kenya, Water Supply & Sanitation, Health, Human Capital Development, ADF Projecten AfDB op klimaat adaptatie 1: Adaptation to Climate Change: Water and Agriculture Sectors 13/08/2013-African countries have hardly contributed to global greenhouse gas emissions. Yet, they are the most affected by climate change, putting livelihoods and natural assets at risk. Categories: Benin, Madagascar, Mauritania, Sierra Leone, Uganda, Climate Change, Environment, Agriculture & Agro-industries, ADF Pagina 21 van 23

22 2: Integrated Fight Against Aquatic Plant Proliferation in West Africa 28/03/2012-Aquatic plant proliferation is an environmental scourge. These weeds invade waterways and irrigation channels, impeding their economic operation. Fishermen have suffered rising costs, and farmers have to spend more time cleaning their irrigation canals, resulting in lost production and productivity. Categories: Benin, Niger, Mali, Senegal, Mauritania, Gambia, Ghana, Nigeria, Climate Change, Agriculture & Agro-industries, Environment Pagina 22 van 23

23 Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL EVD Internationaal

Exportkansen via project: Water and Sanitation Systems Upgrade in Barbados. Inter-American Development Bank

Exportkansen via project: Water and Sanitation Systems Upgrade in Barbados. Inter-American Development Bank Exportkansen via project: Water and Sanitation Systems Upgrade in Barbados Inter-American Development Bank Colofon Naam marktscan Water and Sanitation Systems Upgrade in Barbados Contactpersoon Opgesteld

Nadere informatie

Kansendossier: Yaoundé Sanitation Project Phase II. African Development Bank

Kansendossier: Yaoundé Sanitation Project Phase II. African Development Bank Kansendossier: Yaoundé Sanitation Project Phase II African Development Bank Colofon Naam kansendossier Yaoundé Sanitation Project Phase II, Kameroen Opgesteld door Contactpersoon Suzanne Bouman, Agentschap

Nadere informatie

Kansendossier : Greater Maputo Water Supply Expansion Project. Wereldbank

Kansendossier : Greater Maputo Water Supply Expansion Project. Wereldbank Kansendossier : Greater Maputo Water Supply Expansion Project Wereldbank Colofon Naam Kansendossier Exportkansen via Greater Maputo Water Supply Expansion Project Contactpersoon Opgesteld door Commerijn

Nadere informatie

Adviseurs internationale organisaties. Onderdeel van Unit imkb Internationale Programma s

Adviseurs internationale organisaties. Onderdeel van Unit imkb Internationale Programma s Adviseurs internationale organisaties Onderdeel van Unit imkb Internationale Programma s Adviseurs internationale organisaties ondersteunen bedrijven bij het verwerven van opdrachten en financiering bij

Nadere informatie

EBRD - Kansen voor consultants. De European Bank for Reconstruction and Development - Kansen voor consultants

EBRD - Kansen voor consultants. De European Bank for Reconstruction and Development - Kansen voor consultants EBRD - Kansen voor consultants De European Bank for Reconstruction and Development - Kansen voor consultants Colofon Naam marktscan Opgesteld voor Contactpersoon Opgesteld door Contactpersoon NL EVD Internationaal

Nadere informatie

Exportkansen via internationale organisaties in Duurzame energie. speciale aandacht voor Azië

Exportkansen via internationale organisaties in Duurzame energie. speciale aandacht voor Azië Exportkansen via internationale organisaties in Duurzame energie speciale aandacht voor Azië Inhoud Inleiding 3 1 Het Sustainable Energy for All (SE4All) initiatief 4 1.1 Voorbeelden van SE4All initiatieven

Nadere informatie

Exportkansen via internationale organisaties in Duurzame energie. speciale aandacht voor Oost- en Centraal-Europa

Exportkansen via internationale organisaties in Duurzame energie. speciale aandacht voor Oost- en Centraal-Europa Exportkansen via internationale organisaties in Duurzame energie speciale aandacht voor Oost- en Centraal-Europa Inhoud Inleiding 3 1 Het Sustainable Energy for All (SE4All) initiatief 4 1.1 Voorbeelden

Nadere informatie

Kansendossier afdekken politieke risico's. MIGA, Multilateral Investment and Guarantee Agency

Kansendossier afdekken politieke risico's. MIGA, Multilateral Investment and Guarantee Agency Kansendossier afdekken politieke risico's MIGA, Multilateral Investment and Guarantee Agency Het Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) is onderdeel van de Wereldbank Groep en is gevestigd in

Nadere informatie

Belgian experience with international climate finance Peter Wittoeck Climate Finance Workshop Brussels, 15 May 2013

Belgian experience with international climate finance Peter Wittoeck Climate Finance Workshop Brussels, 15 May 2013 Belgian experience with international climate finance Peter Wittoeck Climate Finance Workshop Brussels, 15 May 2013 European and international commitments European Council (2009) - EU: 7,2 bn eur (2010-2012)

Nadere informatie

Female Cancer Foundation. Strategie 2013-2017

Female Cancer Foundation. Strategie 2013-2017 Female Cancer Foundation Strategie 2013-2017 Missie Female Cancer Foundation FCF levert een zichtbare en erkende bijdrage aan een wereld zonder baarmoederhalskanker middels preventieve screening & behandeling,

Nadere informatie

ADB - Myanmar. Kansendossier

ADB - Myanmar. Kansendossier ADB - Myanmar Kansendossier Colofon Opgesteld door Contactpersoon ADB-Myanmar Team Internationale Organisaties Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag T 088 602 8060 internationaal@info.agentschapnl.nl

Nadere informatie

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Publiek Private Partnerschap faciliteit Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Onderwerpen in de presentatie Thema's en sub-thema's Drempelcriteria Procedures

Nadere informatie

Kansendossier EU / IPA - Servië en Turkije. Energie

Kansendossier EU / IPA - Servië en Turkije. Energie Kansendossier EU / IPA - Servië en Turkije Energie 1 IPA en energie in Servië en Turkije De Europese Unie investeert veel in kandidaat-lidstaten Turkije, Servië, Macedonië, Montenegro en 'potentieel kandidaat-lidstaten'

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

Exportkansen via internationale organisaties in Agrofood. speciale aandacht voor Wereldbank, African Development Bank, WFP & FAO

Exportkansen via internationale organisaties in Agrofood. speciale aandacht voor Wereldbank, African Development Bank, WFP & FAO Exportkansen via internationale organisaties in Agrofood speciale aandacht voor Wereldbank, African Bank, WFP & FAO Inhoud 1 African Bank Agrofood projecten 4 1.1 1.2 Strategische richting 4 Agrofood 4

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

2010 Van Bedrag Via Naar Additioneel Federaal 10 miljoen SFM/REDD GEF

2010 Van Bedrag Via Naar Additioneel Federaal 10 miljoen SFM/REDD GEF Achtergrondnota PB klimaatfinanciering 2010-2020 I. FAST START FINANCIERING (2010-2012) Tijdens de klimaattop in Kopenhagen (2009) werd door de ontwikkelde landen beloofd om in de periode 2010-2012 30

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling medegefinancierd door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling zijn een duurzame

Nadere informatie

Exportkansen via internationale organisaties in Duurzame energie. speciale aandacht voor Azië, Oost- en Centraal-Europa

Exportkansen via internationale organisaties in Duurzame energie. speciale aandacht voor Azië, Oost- en Centraal-Europa Exportkansen via internationale organisaties in Duurzame energie speciale aandacht voor Azië, Oost- en Centraal-Europa Colofon Kansendossier Duurzame energie en Internationale Organisaties Opgesteld door

Nadere informatie

Regionale vooruitzichten Sub-Sahara Afrika - bijlage Percentage grondstoffen in goederen export

Regionale vooruitzichten Sub-Sahara Afrika - bijlage Percentage grondstoffen in goederen export Tabel 1: Indicatoren voor economische structuur Aantal inwoners (mln) Grootte van economie (USD mrd) Grootte van economie (% van wereld BBP) Percentage grondstoffen in goederen export Percentage grondstoffen

Nadere informatie

Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Hans De Greve, Plan België 28/05/2015

Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Hans De Greve, Plan België 28/05/2015 Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking Hans De Greve, Plan België 28/05/2015 Wat vooraf ging Onderzoek Plan België naar de onderwijssector in de Belgische OS (2013) gevolgd door de conferentie

Nadere informatie

Water crisis - kunnen ingenieurs nog iets bijbrengen?

Water crisis - kunnen ingenieurs nog iets bijbrengen? Water crisis - kunnen ingenieurs nog iets bijbrengen? James.Leten@siwi.org Wereldwijds Opportuniteiten Regionaal - Stroomgebied Lokaal: checklist 2000 2015 millennium ontwikkelingsdoelstellingen 2000 2015

Nadere informatie

Interregionale Cooperatie. Intraregionale. Research and Innovation Strategy Noord Nederland, Europa 2 december 2013

Interregionale Cooperatie. Intraregionale. Research and Innovation Strategy Noord Nederland, Europa 2 december 2013 Research and Innovation Strategy Noord Nederland, Europa 2 december 2013 Intraregionale Interregionale Cooperatie RIS3 Willem Reek Om met de deur in huis te vallen: Wat hebben we zoal aan Europese cooperatie?

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

Fonds Duurzaam Water. Conferentie Geld als water. Public Private Partnerschap Facility. 31 oktober 2014. Peter Spierenburg

Fonds Duurzaam Water. Conferentie Geld als water. Public Private Partnerschap Facility. 31 oktober 2014. Peter Spierenburg Fonds Duurzaam Water Public Private Partnerschap Facility Conferentie Geld als water 31 oktober 2014 Peter Spierenburg Instrument FDW Subsidie programma http://english.rvo.nl/fdw Publiek Private Partnerschappen

Nadere informatie

Welcome in the Ferraris Building!

Welcome in the Ferraris Building! Welkom Welcome in the Ferraris Building! Paul van Snick Algemeen directeur Departement Leefmilieu, Natuur en Energie General Director Environment, Nature and Energy Department Vlaamse overheid / Flemish

Nadere informatie

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGEN Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGE 1 In de hierna volgende tabellen zijn input en output gegevens opgenomen m.b.t. uitgaven over 2004. De tabellen zijn samengesteld uit gegevens verkregen

Nadere informatie

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Conferentie Luchtkwaliteit Brussel, 5 december 2014 Dr Hans Bruyninckx Executive Director European Environment Agency EEA rapporten 2014 Luchtverontreiniging een

Nadere informatie

Bijlage 1: Nederlandse bijdragen aan de Wereldbankgroep

Bijlage 1: Nederlandse bijdragen aan de Wereldbankgroep Bijlage 1: Nederlandse bijdragen aan de Wereldbankgroep Nederland draagt op twee manieren bij aan de Wereldbankgroep ( de Bank ): enerzijds met algemene bijdragen aan de vijf instellingen van de Bank en

Nadere informatie

Incofin cvso: investeren in microfinanciering

Incofin cvso: investeren in microfinanciering Incofin cvso: investeren in microfinanciering Presentatie Finance Avenue 2013 Loïc De Cannière CEO Incofin Investment Management 16 november 2013 Agenda Incofin Investment Management: wie zijn we en wat

Nadere informatie

Modern Land Consolidation in the Netherlands

Modern Land Consolidation in the Netherlands Modern Land Consolidation in the Netherlands Adri van den Brink Government Service for Land and Water Management Wageningen University, Land Use Planning Group Volvic, 10 September 2004 Contents Introduction

Nadere informatie

Workshop MJSP BENIN. Water and Development Cooperation September 2011

Workshop MJSP BENIN. Water and Development Cooperation September 2011 Workshop MJSP BENIN Water and Development Cooperation September 2011 Mission Team: Joop de Schutter, mission leader Huub Muntstege, water and food security Adjinacou Cyriaque, water supply and sanitation

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium Vlaams Kenniscentrum water Van projectidee tot projectconsortium ca. 600 calls -> 96 calls Intern gebruik -> nuttig voor Vlaanderen 96 calls -> 34 calls -> 6 thema s o o o o o o Sustainable rural development

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling India

Stedelijke Ontwikkeling India Stedelijke Ontwikkeling India An Urban Challenge Leon van Velzen 23 april 2015 2 3 Urban Challenge Circular City Water Resilience Public Space Governance and Finance Data City Urban Challenge 4 Royal HaskoningDHV

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

Exportkansen via internationale organisaties in Agrofood. speciale aandacht voor Wereldbank, African Development Bank, WFP & FAO

Exportkansen via internationale organisaties in Agrofood. speciale aandacht voor Wereldbank, African Development Bank, WFP & FAO Exportkansen via internationale organisaties in Agrofood speciale aandacht voor Wereldbank, African Bank, WFP & FAO Colofon Kansendossier Opgesteld door Contactpersoon Agrofood Agentschap NL / Team Internationale

Nadere informatie

ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen?

ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen? ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen? Doel van de Workshop Hoe kan de Rotary Foundation bijdragen aan club plannen Hoe kan de club de Rotary Foundation gebruiken Door: Uitwisselen ervaring, kruisbestuiving,

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Wegwijzer Horizon 2020

Wegwijzer Horizon 2020 Wegwijzer Horizon 2020 1 Voorwoord Deze wegwijzer leidt u door Horizon 2020, hét programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie (financieel) te ondersteunen. Het geeft een overzicht van

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) 1 Wie ben ik? 2 Enschede plant 150 Acre facility located in the East part of the Netherlands, close to the German border Capacity: PCR:

Nadere informatie

De rol van de EU in internationale samenwerking

De rol van de EU in internationale samenwerking De rol van de EU in internationale samenwerking Alfonso Medinilla, ECDPM 2016 - Brussel BTC Infocyclus Structuur 1. Over ECDPM 1. EU ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid 2. De toekomst van EU

Nadere informatie

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma

Nadere informatie

Conferentie Geld als Water

Conferentie Geld als Water Conferentie Geld als Water Welkom! 28 oktober 2014, dagvoorzitter Lennart Silvis, directeur Netherlands Water Partnership Doelen van de dag U bent beter geinformeerd over bestaande funding/finance mogelijkheden

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programma Water... 4 3. Opzet YEP Water... 8 a. Hoofdproces Young Expert Programme Water... 9 4. Criteria en voorwaarden

Nadere informatie

DHIsubsidieregeling. China Project Development

DHIsubsidieregeling. China Project Development DHIsubsidieregeling Hoofdpunten Regeling: tender Bedrijfsactiviteit: investering en export (kapitaal) goederen Doelmarkt: opkomende landen en ontwikkelingslanden (DGGF- land) Subsidiedoel: concreet project,

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020.

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020. Horizon 2020 MKB instrument & Fast track to Innovation 10 juni 2015 Martijn Lammers Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020 2 1 Boodschap 3 MKB instrument: wat is het? Financiering voor High

Nadere informatie

Kansendossier EU EFRO Bulgarije 2014-2020. in de sectoren water en afval

Kansendossier EU EFRO Bulgarije 2014-2020. in de sectoren water en afval Kansendossier EU EFRO Bulgarije 2014-2020 in de sectoren water en afval Colofon Kansendossier EU EFRO Bulgarije 2014-2020 in de sectoren water en afval Opgesteld door Contactpersoon NL EVD Internationaal

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Kansendossier EU - Turkije. Sector Milieu

Kansendossier EU - Turkije. Sector Milieu Kansendossier EU - Turkije Sector Milieu De Europese Unie investeert veel in kandidaat-lidstaat Turkije om het land voor te bereiden op toetreding. Voor Nederlandse bedrijven ontstaan zo veel kansen voor

Nadere informatie

Scorecard Climate Investment Funds

Scorecard Climate Investment Funds Scorecard Climate Investment Funds Datum juni 2013 SCORECARD CLIMATE INVESTMENT FUNDS Opgesteld door Redacteur(en): Directie Klimaat, Energie, Milieu en Water T- +31 (0)70 348 6414 Frank van der Vleuten,

Nadere informatie

Kansen voor duurzame stedelijke ontwikkeling in ontwikkelingslanden

Kansen voor duurzame stedelijke ontwikkeling in ontwikkelingslanden Kansen voor duurzame stedelijke ontwikkeling in ontwikkelingslanden Aandacht voor duurzame stedelijke ontwikkeling in ontwikkelingslanden groeit en biedt marktkansen voor Nederlandse cleantechbedrijven.

Nadere informatie

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN STRUCTUUR VAN DE PRESENTATIE: 1. DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Actoren van

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2016 Het begon in 1918 Wageningen University & Research Wageningen University Medewerkers: 2,600 studenten:>

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Innovatie in samenwerking. Jasper Wesseling Plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Ministerie van Economische Zaken

Innovatie in samenwerking. Jasper Wesseling Plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Ministerie van Economische Zaken InnoTeP 2013 Innovatie in samenwerking Jasper Wesseling Plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Ministerie van Economische Zaken Stimuleren en maximeren van technologische vernieuwing

Nadere informatie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie 25/02/2013 Olav Luyckx Project Officer Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI) Brugge, 26 Februari 2013 EACI IEE - STEER

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Cohesie Fonds Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Cohesie Fonds Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Cohesie Fonds 2 medegefinancierd door het Cohesie Fonds zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren in het versterken van economische,

Nadere informatie

LIFE. Financiering van Europese milieu- en natuurprojecten. Astrid Hamer, NCP LIFE Agentschap NL. 16 augustus 2013

LIFE. Financiering van Europese milieu- en natuurprojecten. Astrid Hamer, NCP LIFE Agentschap NL. 16 augustus 2013 LIFE Financiering van Europese milieu- en natuurprojecten Astrid Hamer, NCP LIFE Agentschap NL 16 augustus 2013 Inhoud -Rol Agentschap NL -Wat is LIFE -LIFE+ projecten gemeenten -Wat is een goed project?

Nadere informatie

Titelstijl van model bewerken

Titelstijl van model bewerken Titelstijl van model Sudan Dairy Sector Potential or dead-end street? Martin de Jong Sudan Business Seminar, The Hague - 27th October 2016 Content Country Profile Dairy farming sector Titelstijl van model

Nadere informatie

De Europese Energie Unie

De Europese Energie Unie De Europese Energie Unie Mooie ambities in zwaar weer Jos Notenboom jos.notenboom@pbl.nl 2020 energie- en Klimaatdoelen Wetgeving sinds 2009 Nederlandse Beleid Energieakkoord sinds 2013 Energie Unie Commissie

Nadere informatie

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Hans Deijkers Directeur Overheid IBM Global Business Services 20-01-2016 Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Smart Partners Bouwen aan de ioverheid in publiekprivate setting Strategische

Nadere informatie

De Toekomst van Aardgas: Een schaakspel op meerdere borden

De Toekomst van Aardgas: Een schaakspel op meerdere borden De Toekomst van Aardgas: Een schaakspel op meerdere borden Symposium De Gassamenstelling van de toekomst, 28 mei 2015, Regardz De Eenhoorn, Amersfoort Aad Correljé TU Delft TBM Economics of Infrastructures

Nadere informatie

De Relatie Tussen de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven en de Sustainable Development Goals verwachting vs uitnodiging

De Relatie Tussen de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven en de Sustainable Development Goals verwachting vs uitnodiging De Relatie Tussen de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven en de Sustainable Development Goals verwachting vs uitnodiging Alexandra van Selm, Programma-directeur internationaal MVO bij de SER

Nadere informatie

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur MWF December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam The Netherlands

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Afghanistan. Ervaring

Afghanistan. Ervaring KIVI NIRIA Afdeling Oost Afghanistan Ervaring Hans Husselman GTZ Water Sector Improvement Program Teamleader Component 3, Water Resources Management 7 juni 2010 RODECO Consulting GmbH Afghanistan, Er is

Nadere informatie

Organisation Ecorys Private Ministry of Local Government and Rural Development, MDF, PWC. Government

Organisation Ecorys Private Ministry of Local Government and Rural Development, MDF, PWC. Government Spearhead Organisation Water 1st January - 31 Netherlands December 2012 Embassy Accra, Ghana Reporting Period Activity Number Implementing channel Implementing Actual Organisations Expenditure 2012 24613

Nadere informatie

Management van baten Evolutie in denken

Management van baten Evolutie in denken Management van baten Evolutie in denken IPMA interessegroep procesmanagement Versie 0.1 jd0912 Management van baten Setting the direction high Relative market share low low Growth potential high Strategic

Nadere informatie

Moving into new directions with REDD+

Moving into new directions with REDD+ Moving into new directions with REDD+ Bossen overleg 5 juni 2013 Amsterdam Jan Willem den Besten Achtergrond 1.1 Miljard ton koolstof Drivers Locaal: scala aan actoren Internationaal: private sector Structureel:

Nadere informatie

INDC Suriname : Renewable Energy

INDC Suriname : Renewable Energy INDC Suriname : Renewable Energy Mw. N. Plet Nationale Coördinatie Milieubeleid Kabinet van de President van de Republiek Suriname Donderdag 23 Juni 2016 Marriot Presentatie opbouw Waarom er is gekozen

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

EU fondsen klimaatadaptatie en water inleiding. Mayke Derksen 15 december 2016

EU fondsen klimaatadaptatie en water inleiding. Mayke Derksen 15 december 2016 EU fondsen klimaatadaptatie en water inleiding Mayke Derksen 15 december 2016 Europees klimaatbeleid- Nederlandse uitdagingen vandaag Doel: verbinden uitdagingen klimaatadaptatie met EU fondsen EU fondsen

Nadere informatie

De rol van de EU in internationale samenwerking

De rol van de EU in internationale samenwerking De rol van de EU in internationale samenwerking Willem Vervaeke European Centre for Development Policy Management (ECDPM) 7 Juli 2015 - Brussel - BTC Structuur 1. Wat is het ECDPM? 1. EU: ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 250 Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWER- KING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 Environmental and Social Assessment Stakeholder Engagement EIA Fishing Biodiversity

Nadere informatie

de microfinancieringsmythe Erwin Bulte, ontwikkelingseconomie, WU 7 oktober 2014

de microfinancieringsmythe Erwin Bulte, ontwikkelingseconomie, WU 7 oktober 2014 de microfinancieringsmythe Erwin Bulte, ontwikkelingseconomie, WU 7 oktober 2014 De basis van de mythe... De armen hebben (alleen) kapitaal nodig. Het rendement op kapitaal is hoog (als je er weinig van

Nadere informatie

De Beninese garnaalvissers

De Beninese garnaalvissers De Beninese garnaalvissers Over de wisselwerking tussen onderzoek en de implementatie van ontwikkelingsprojecten Marijke Verpoorten UA IOB KULeuven - LICOS Onderzoekspapers The unintended consequence of

Nadere informatie

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004 Studiedag De modernisering van het begroten in België Brussel, 11 mei 2004 Internationale trends in overheidsbegroten Prof. dr. Geert Bouckaert A. Internationale trends Inhoud 1. Gebruik van prestatiegegevens

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1978-1979 Nr. 14 14 907 (R 1084) Machtiging tot deelneming in de Aanvulling der Middelen van de Internationale Ontwikkelings-Associatie Het eindverslag is gedrukt

Nadere informatie

Blue Growth Blue Growth in de Noordzee

Blue Growth Blue Growth in de Noordzee Blue Growth Blue Growth in de Noordzee Potentie van de Noordzee nu en in 2050 Manfred Wienhoven en Johan Gille 26 februari 2014 Visafslag, Scheveningen Een paar elementen I. Het Blue Growth concept op

Nadere informatie

Kansendossier EU externe instrumenten. Nieuwe meerjarige financiële periode 2014-2020

Kansendossier EU externe instrumenten. Nieuwe meerjarige financiële periode 2014-2020 Kansendossier EU externe instrumenten Nieuwe meerjarige financiële periode 2014-2020 Colofon Kansendossier EU externe instrumenten Opgesteld door Contactpersoon NL EVD Internationaal / Team Internationale

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

EU Cohesie en Structuurfondsen Polen

EU Cohesie en Structuurfondsen Polen EU Cohesie en Structuurfondsen Polen Colofon Naam marktscan Opgesteld voor Contactpersoon Opgesteld door Contactpersoon EU Cohesie en Structuurfondsen Polen NWP Thomas Walder Postbus 82327 2508 EH Den

Nadere informatie

Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014

Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014 Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014 Wladimir Moen Director Business Development wmoen@agtinternational.com 0031 6 31 95 48 77 A leader

Nadere informatie

De Europese Investeringsbank in kort bestek

De Europese Investeringsbank in kort bestek De Europese Investeringsbank in kort bestek Als bank van de EU bieden wij financiering en expertise aan gezonde en duurzame investeringsprojecten binnen en buiten Europa. De 28 EU-lidstaten zijn onze aandeelhouders,

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts c 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programme... 4 a. Begrippen binnen YEP... 4 b. Doelstellingen YEP... 5 c. Inzet Young Expert...

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2012 (OR. en) 7909/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0052 ( LE) ACP 37 FI 217 PTOM 7

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2012 (OR. en) 7909/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0052 ( LE) ACP 37 FI 217 PTOM 7 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2012 (OR. en) 7909/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0052 ( LE) ACP 37 FI 217 PTOM 7 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 20 maart 2012 Nr. Comdoc.: COM(2012)

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Peter Lelie Europese Commissie - DG EMPL 7-Oct-09 Directoraat-Generaal for Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Eenheid Sociale

Nadere informatie