Nieuwsbrief Hof Hoorneman Bankiers Beleggingsfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Hof Hoorneman Bankiers Beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Hof Hoorneman Bankiers Beleggingsfondsen Peildatum 30 september 2014 Rendement 3e kw.2014 Rendement 1-jaars Rendement 3-jaars* Rendement 5-jaars* HH Value Fund 0,4% 22,1% 20,0% 12,2% HH Income Fund 0,8% 22,2% 21,3% 15,1% HH European Value Fund 0,7% 13,2% 19,1% 10,0% HH Obligatie Fonds 1,2% 6,4% 6,3% 5,0%** HH Phoenix Fund 5,5% 46,3% 29,7% 17,3% HH Emerging Markets Fund 4,1% 6,9% 10,0% 7,9% HH China Value Fund 5,4% 7,2%**** - - HH Real Estate Value Fund 1,1% 16,0% 13,0%*** - De genoemde rendementen zijn gebaseerd op intrinsieke waarde conform berekening per 30 september De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. * Het 3- en 5-jaars rendement is geannualiseerd, i.e. op jaarbasis ** Bij Obligatie Fonds wordt het geannualiseerd rendement sinds oprichting 7 december 2009 vermeld *** Bij Real Estate Value Fund wordt het geannualiseerd rendement sinds oprichting 14 november 2011 vermeld **** Bij China Value Fund wordt het rendement sinds oprichting 8 oktober 2013 vermeld In deze nieuwsbrief over het derde kwartaal van 2014 informeren wij u over de ontwikkelingen van onze beleggingsfondsen. In bovenstaande tabel treft u de rendementen daarvan aan. Algemene macro-economische ontwikkelingen In het derde kwartaal hebben alle Hof Hoorneman beleggingsfondsen een positief resultaat behaald. Het HH Phoenix Fund was met 5,5% de grootste stijger terwijl het HH China Value Fund (5,4%) en het HH Emerging Markets Fund (4,1%) ook een prima rendement neerzetten. Hiermee staan alle fondsen op een positief year-to-date rendement. Wij blijven positief over de vooruitzichten van onze fondsen. De Europese rente daalt steeds verder De daling van de rente in Europa zette de afgelopen maanden gewoon door. De afnemende inflatie en blijvende werkloosheid nopen de ECB ertoe om een negatieve depositorente aan te houden. Een verdere verlaging moet niet worden uitgesloten. In het kielzog hiervan kan de tienjaarsrente verder zakken. In Japan bedroeg deze op een gegeven moment slechts 0,4%. Wij sluiten nog steeds niet uit dat dit ook in Europa zal gebeuren. In de europeriferie is de rentedaling in het afgelopen jaar het sterkst geweest. Waar Italië en Spanje vorig jaar nog voor 6 tot 7 procent leenden, is dit nu nog maar 2 tot 3 procent, met de mogelijkheid tot een verdere daling. Dit is prima voor deze landen, aangezien ze een hogere rente niet kunnen dragen. Er zijn nog voldoende uitstaande dure leningen die tegen Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 3 e kwartaal

2 aantrekkelijker rentepercentages geherfinancierd kunnen worden. Hierdoor krijgen deze overheden tijd om hervormingen door te voeren.... maar de economie herstelt wel Hoewel de krantenkoppen anders doen vermoeden, is er wel degelijk goed nieuws te melden in Europa. In Spanje en Portugal groeit de economie intussen het hardst van de eurozone en ook in Griekenland gloort er licht aan het einde van de tunnel. Er zijn zelfs voorspellingen dat de Griekse economie weer kan gaan groeien vanaf Dit is enerzijds niet vreemd, daar de groei van een lage basis komt; anderzijds is het een indicatie dat de structurele hervormingen hun uitwerking niet missen. Er zijn voldoende tekenen van een Europees herstel, maar het verloopt allemaal wat langzamer dan aanvankelijk werd gedacht. Uiteindelijk is een recessie niets anders dan een herbalancering van kapitaal en arbeid. Spanje is hier een mooi voorbeeld van. Op een gegeven moment was ongeveer 12% van de beroepsbevolking in Spanje werkzaam in constructie. In andere Westerse landen ligt dit percentage zo rond de 5%. Op het moment dat de Spaanse vastgoedmarkt instortte moest tenminste 7% van de beroepsbevolking dus op zoek naar een andere sector om in te werken. Op de langere termijn is dit een veel efficiëntere verdeling van arbeid en kapitaal. Eenzelfde ontwikkeling hebben wij gezien in landen als Griekenland en Portugal, waar hervormingen tot gevolg hebben gehad dat de publieke sector efficiënter ingevuld werd. Salarissen van ambtenaren zijn aangepakt, evenals bepaalde publieke investeringen. Op termijn, in dit voorbeeld was het een proces van zes jaar, werpt deze herschikking van arbeid en kapitaal wel degelijk zijn vruchten af. De stresstest voor banken is een sleutelmoment In de eurozone wordt reikhalzend uitgekeken naar de zogenoemde Asset Quality Review (AQR) van later dit jaar. Dit is de grote test voor Europese banken en de kwaliteit en hoogte van hun kapitaalbuffers. In de nasleep van de financiële crisis hebben toezichthouders banken verplicht om sterkere kapitaalbuffers aan te houden. Op deze manier zouden de gevolgen van een volgende bankencrisis beperkt moeten blijven. Dit is dan ook de reden dat banken relatief weinig hebben uitgeleend; alles wat binnenkwam werd aangewend om de bank zo solide mogelijk te maken. De AQR van later dit jaar zou zomaar een formele afsluiting zijn van dit proces. Wanneer blijkt dat banken ruimschoots aan de strenge eisen voldoen, zouden banken kunnen beslissen om weer te gaan nadenken over groei en aandeelhouderswaarde. Dan kunnen ze dus meer gaan uitlenen. De omloopsnelheid van geld in de economie zal toenemen, evenals de bedrijvigheid. Dit heeft positieve effecten op de arbeidsmarkt, de consumptiebestedingen en uiteindelijk ook op de inflatie. Op deze manier kan de Europese economie zich onttrekken aan wat economen een Japans scenario noemen: een langjarig scenario van lage groei, lage inflatie en geen vooruitgang. Wij blijven de bewegingen van Europese banken met interesse volgen. In China wordt er (alweer) gespeculeerd over een vastgoedbubbel Hoewel de laatste weken de protesten voor meer democratie in Hongkong de nodige aandacht opeisen, was er ook wederom veel speculatie over een ophanden zijnde vastgoedcrisis in China. Foto s van spooksteden en lege kantoorgebouwen kunnen hierbij natuurlijk niet ontbreken. De huizenprijzen in Beijing, Shanghai en Shenzhen zijn bijna net zo hoog als in Hongkong of Londen, of zelfs nog hoger. Een ontwikkeling die als onhoudbaar wordt geschetst. Echter, een korte analyse vertelt ons dat steden die vier jaar geleden aangemerkt werden als spooksteden, inmiddels al volledig bewoond zijn en in sommige gevallen zelfs voorbeelden zijn van een bruisende Chinese wijk, bijvoorbeeld Zhengzhou New District. Dit is niet zo vreemd, aangezien er jaarlijks 26 miljoen mensen naar de grote steden trekken. Je kunt niet verwachten dat deze huizen van de ene op de andere dag volledig gebouwd en bewoond zijn. Hoewel de huizenprijzen in de grote Chinese steden erg hoog zijn, valt dit in de rest van China enorm mee. Daar liggen ze vaak onder de gemiddelden van de OECD-landen. Dit is niet anders dan in bijvoorbeeld Engeland of de VS, waar een paar belangrijke steden duur zijn, maar daarbuiten wel normale prijzen gelden. Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 3 e kwartaal

3 ... maar wij blijven ons richten op de groeiende middenklasse Dit betekent natuurlijk niet dat er geen risico is. Veel vastgoedbedrijven hebben fors geïnvesteerd met geleend geld. Niet al deze investeringen zullen winstgevend zijn. Dit betekent dat er vastgoedontwikkelaars zullen zijn die het niet gaan redden, waardoor dus ook verschillende leningen van banken niet terugbetaald zullen gaan worden. Het is moeilijk om in te schatten wat de gevolgen hiervan zijn. Het is echter belangrijk om een paar punten onder de aandacht te brengen. Allereerst heeft de Chinese overheid nog voldoende beleidsinstrumenten om een harde daling van huizenprijzen tegen te gaan. Zo zijn er nog steeds restricties op het kopen van huizen; deze kunnen iets ruimer gemaakt worden. Ten tweede heeft de Chinese overheid genoeg reserves om eventuele verliezen van banken of investeerders te verzachten. Ten derde is het helemaal niet erg als vastgoedontwikkelaars geconfronteerd worden met de situatie dat er niet meer onbeperkt gebouwd kan worden. Dit zal leiden tot een gezonder investeringsklimaat. Natuurlijk kunnen afnemende huizenprijzen de economische groei iets doen haperen en misschien zelfs consumentenbestedingen minder hard laten groeien. Wij denken echter dat de geschetste scenario s van een bubbel die lek geprikt wordt niet erg realistisch zijn en blijven de nadruk leggen op de groeiende middenklasse. Vooruitzichten Hoewel wij denken dat de rente in Europa voorlopig nog laag zal blijven is het interessant om te zien wat er gebeurt wanneer de VS en het Verenigd Koninkrijk de rente gaan verhogen. Dit zal hoogst waarschijnlijk al binnen 12 maanden gebeuren. In het verleden hebben wij kunnen zien dat dit ook stijgende rentes in continentaal Europa met zich meebracht. Gezien de fundamentele ontwikkelingen in de EU lijkt het nu echter aannemelijk dat er een ontkoppeling zal plaatsvinden tussen de Engelssprekende economieën enerzijds en de eurolanden anderzijds. Desalniettemin zien wij nog steeds renterisico en beperken wij daarom de duratie van onze obligatieportefeuilles. Kijkend naar de aandelenmarkten zien wij nog altijd mogelijkheden. De meeste van onze fondsen zijn vrijwel volledig belegd en de gemiddelde waarderingen zijn niet hoog. Wij zijn prima gepositioneerd om 2014 in stijl af te sluiten. HH Value Fund Het Hof Hoorneman Value Fund heeft in het derde kwartaal een rendement behaald van 0,4%. Hiermee komt het resultaat over de eerste negen maanden van dit jaar op 12,1%. Het derde kwartaal bracht geen grote koersbewegingen in het fonds. In Europa waren zowel de aandelen- als obligatiemarkten weinig spectaculair. Beleggers keken de kat uit de boom en wachtten op meer duidelijkheid over eventuele actie van de ECB en de spanningen in het Midden-Oosten en Rusland. De markt in China kende wel een toegenomen interesse. Beleggers profiteerden van de aantrekkelijke waarderingen, waardoor de koersen stegen. In het derde kwartaal zijn de nodige mutaties in de portefeuille doorgevoerd. De aandelen van de Amerikaanse IT-gigant IBM zijn aangekocht. De onderneming heeft sterke marktposities, laat een gezonde groei in winst per aandeel zien en gaat, vanwege de ijzersterke balans, door met het inkopen van aandelen. Daarnaast is de waardering - voor een dergelijke multinationale onderneming - aantrekkelijk. Ook nieuw in portefeuille is de Britse supermarktketen Tesco. Deze onderneming heeft al veel slecht nieuws naar buiten gebracht, waarop in reactie de beurskoers scherp gedaald is. De laatste onverwachte onthulling van een onjuiste rapportage van de omzet was echter niet ingecalculeerd, evenmin als de sterker dan verwachte verlaging van het dividend. We houden de situatie nauwgezet in de gaten en wachten met belangstelling de halfjaarcijfers af alvorens we beslissen wat we met deze positie zullen doen. De positie in Hyder is geheel verkocht nadat Arcadis een bod van maar liefst 65% boven de laatste beurskoers heeft uitgebracht. De wegingen in Ageas, Synthomer, Paragon, Phoenix Group en Interserve zijn opgehoogd, terwijl de positie in Nokia is verkocht. Aan obligatiezijde zijn twee obligaties van HSH Nordbank in weging verlaagd. Hoewel de halfjaarcijfers er relatief goed uitzagen blijft het onduidelijk of de verhoging, na een eerdere Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 3 e kwartaal

4 verlaging, van staatsgaranties een tweede ronde staatssteun zou betekenen. Dit is juridisch getouwtrek met de Europese Commissie, waarvan de uitkomst moeilijk valt in te schatten. Daarbij komt nog dat de Commissie de bankensector een stresstest zal laten ondergaan in het najaar van 2014 waarbij er extra scherp gekeken zal worden naar scheepvaartleningen, een segment waarin HSH Nordbank groot is. De mooie koersontwikkeling dit jaar bood een goede gelegenheid om winst te nemen op deze twee posities. Hof Hoorneman Income Fund Het Hof Hoorneman Income Fund heeft gedurende het derde kwartaal een rendement behaald van 0,8%. Het rendement over de eerste negen maanden van 2014 komt hiermee op 12,2%. Het derde kwartaal verliep ook voor het Income Fund rustig. De vraag naar hoogrendementsobligaties was laag, waardoor de koersen van de leningen nauwelijks bewogen. Wij kijken uit naar de AQR van aankomend kwartaal. Er zitten meerdere obligaties van financiële instellingen in de portefeuille van het fonds, en de stresstest zal een duidelijk beeld geven van hoe de banken er exact voorstaan. Wij verwachten dat het afgenomen risico van deze leningen hiermee wederom bevestigd wordt. Het effectief rendement van het fonds was aan het eind van het derde kwartaal 6,0%. Er zijn verschillende mutaties doorgevoerd. Allereerst is de positie in de 6,5864% Pearl Perpetuele lening verkocht. De uitgevende instantie, The Phoenix Group, wordt steeds gezonder en is goed op weg de doelstelling van een investment grade-rating te behalen. Hierdoor is de koers van de obligatie opgelopen en is het effectief rendement niet meer interessant genoeg om de lening langer aan te houden. Andere leningen waar dit ook voor gold waren de LCH Clearnet Perp, de 4,168% Skiptonlening en de 5,321% Commerzbank Upper-Tier 2 Funding. Deze zijn dan ook met een mooi resultaat verkocht. Opgehoogde posities waren de 7% Crown Newco 2018-lening en de 11% Co-operative Bank-lening. Wij zijn tevreden met de positionering van het fonds in de huidige markt. Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 3 e kwartaal

5 HH European Value Fund Het Hof Hoorneman European Value Fund heeft een rendement van 0,7% laten zien over het derde kwartaal. Hiermee komt het rendement over 2014 tot en met september op 4,8%. Het fonds heeft gedurende het kwartaal te maken gehad met verschillende invloeden. Spanningen in de Oekraïne, een uiteindelijk militair ingrijpen tegen IS(IS) en de stembusgang voor Schotse onafhankelijkheid. Met name dit laatste was van invloed op het fonds, aangezien de portefeuille een relatief grote blootstelling heeft aan de aantrekkelijk gewaardeerde Britse aandelenmarkt. Uiteindelijk koos Schotland met een 55% meerderheid er toch voor de unie in stand te houden. Dit nadat toezeggingen over meer zelfstandigheid en economische stimulering waren gedaan. Markten haalden opgelucht adem na de uitslag van het referendum. Gedurende het kwartaal zijn twee posities met een mooie winst verkocht. De eerste was het Britse ingenieursbureau Hyder Consulting. Arcadis kwam met een aantrekkelijk bod dat 65% boven de daarvoor geldende beurskoers lag. De koers steeg naar in onze ogen een eerlijke waardering en wij hebben de positie met een mooie winst in kort tijdbestek verkocht. De tweede verkochte positie is Boskalis. Deze aandelen zijn anderhalf jaar geleden rond de 29 euro aangekocht en voor een prijs van ruim 44 euro van de hand gedaan. In de tussentijd is ook dividend ontvangen. De casus kwam uit en er wordt gekeken hoe de opbrengst geherinvesteerd kan worden. Er zijn gedurende het derde kwartaal geen nieuwe posities in het fonds opgenomen. Wel zijn aandelen in verschillende bestaande posities bijgekocht. Allereerst Interserve. Dit Britse supportservicesbedrijf kende enige koerszwakte in juni. Dit viel te verklaren door de oplopende rente in het Verenigd Koninkrijk, onzekerheid rond de toewijzing van het WK 2022 aan Qatar en het vernieuwen van enkele grote contracten met de Britse overheid. De koersreactie was ons inziens overdreven en wij hebben het moment aangegrepen om de positie iets op te hogen. Hiernaast zijn aandelen in The Phoenix Group, Synthomer, Tesco en Carillion bijgekocht. Deze ondernemingen handelen alle vier op een waardering die weinig recht doet aan de onderliggende kwaliteit en groeimogelijkheden van de bedrijven. HH Obligatie Fonds Gedurende het derde kwartaal van 2014 heeft het HH Obligatie Fonds een rendement gemaakt van 1,2%. Hiermee komt het voorlopig resultaat over 2014 op 5,5%. In het derde kwartaal werd het investeerders duidelijk dat de Europese rente nog verder kon dalen. Ook werden de langetermijnrenteverwachtingen naar beneden bijgesteld. Dit had een positief effect op de koersen van Investment Grade-obligaties. Gevolg is wel dat het effectief rendement van het HH Obligatie Fonds licht verder gedaald is. Het effectief rendement bedraagt momenteel 1,8%. Er hebben verschillende mutaties plaats gevonden. Allereerst is de 6,5% SVB Holding 2017-lening aangekocht. SVB Holdings gaat sinds 2006 door het leven als Novae. Het is een Britse verzekeraar met een solide balans. Hierom zit er zeer weinig risico op de lening, terwijl het rendement aantrekkelijk is. De tweede nieuwe positie is de 4,5% 2017-lening van Befimmo. Er was al eerder een Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 3 e kwartaal

6 lening van deze vastgoedonderneming opgenomen in de portefeuille, namelijk de 4,75% Het rendement op deze nieuwe lening is echter hoger, tegen een vrijwel gelijk risico. Om deze reden is de positie in de 2015-lening teruggebracht en is de 2017-lening aangekocht. Tenslotte is er een kleine positie ingenomen in de 4,75% Van Lanschot-lening. Verkocht is, naast de Befimmo-lening, de 4,625% Corio Corio ontving een overnamebod van het Franse vastgoedbedrijf Klépierre, waarna onze lening sterk in koers steeg. Klépierre is namelijk nog sterker dan Corio, waardoor het risicoprofiel van de lening verder afnam en investeerders genoegen namen met een lager rendement. Na deze koersstijging heeft het fonds afscheid genomen van de lening. Tenslotte is ook de positie in de AIB Mortgage Bank volledig verkocht. De lening is in de afgelopen maanden in waarde gestegen en het resterende rendement was te laag geworden om de positie voor het fonds aan te houden. HH Phoenix Fund Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in het derde kwartaal van 2014 een rendement behaald van 5,5%. Hiermee komt het resultaat over de eerste negen maanden van het jaar op 27,4%. Gedurende de afgelopen drie maanden vonden er verschillende ontwikkelingen plaats die invloed hadden op belangen in de portefeuille van het Phoenix Fund. De belangrijkste hiervan was een uitspraak van de Europese Commissie inzake Northern Rock en Bradford&Bingley. De Commissie heeft bepaald dat deze instanties weer couponnen mogen betalen op hun uitstaande obligaties. Ook mogen deze obligaties weer ingekocht worden. Dit biedt wederom een mooie trigger voor onze positie. Hiernaast zijn er nieuwe posities in het fonds opgenomen. De eerste is een claim in een groot beleggingsschandaal in de Verenigde Staten. Deze ponzi-scheme (dit is een vooropgezet misleidend handelsplan of piramidespel) is in het laatste stadium van de afwikkeling en de claims handelen op een aantrekkelijke prijs. Het neerwaarts risico is namelijk op huidige niveaus beperkt, terwijl er nog een aanzienlijk bedrag kan vrijvallen. De tweede nieuwe positie in het fonds is Vivarte. Dit is een grote Franse private equity buyout geweest van voor de crisis die recent bezweken is onder de schuldenlast. Vivarte is actief in de retail als ontwerper en producent van kleding en kledingaccessoires voor mannen, vrouwen en kinderen. Het gaat hier om een achtergestelde lening die bij een herstructurering waarschijnlijk omgezet zal worden in aandelen. Wanneer dit plaatsvindt, staat hier een mooi rendement tegenover. Tenslotte is er een positie genomen in een Duits liquidatieproces. Het gaat hier om een ingenieursgroep die zich onder andere bezig hield met advisering rondom (afval)waterbehandeling en ontwerp en ontwikkeling van de bijbehorende installaties. De belangrijkste dochterondernemingen zijn inmiddels verkocht zodat de opbrengst uit de boedel naar alle waarschijnlijkheid een stuk boven de schatting van de curator kan uitkomen. Een aanschafprijs iets onder die schatting van de curator lijkt dan ook een interessante investering. Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 3 e kwartaal

7 De afgelopen maanden heeft het HH Phoenix Fund een sterke periode doorgemaakt. Het fonds is voor verschillende prijzen genomineerd, ook internationaal. Hierdoor nam de interesse van beleggers verder toe, waardoor het fonds nu een bovengemiddelde kaspositie heeft. De beheerder van het fonds gaat hier zorgvuldig mee om, hoe aantrekkelijk het ook is om in het huidige renteklimaat geld snel te beleggen. Er blijft gezocht worden naar beleggingskansen met een beperkte downside en een dubbelcijferig effectief rendement. HH Emerging Markets Fund Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund heeft gedurende het derde kwartaal een rendement behaald van 4,1%. Hiermee staat het fonds op een positief year-to-daterendement: namelijk 3,2%. Het rendement valt te verklaren door een goede keuze in regio s en individuele bedrijven. Met name in China waren de waarderingen erg aantrekkelijk en beleggers sprongen hierop in. De afgelopen maanden hadden beleggers in opkomende economieën echter voldoende onderwerpen om over na te denken. Naast de onzekerheid in Rusland en het Midden-Oosten waren er verschillende belangrijke verkiezingen. Allereerst in Brazilië, waar de impopulaire zittende president Dilma Rousseff een zware verkiezingsstrjid moest leveren. Investeerders zijn bang voor een herverkiezing van de linkse Rousseff, onder wiens regeringsperiode de Braziliaanse economie vrijwel tot stilstand kwam. Ook in Indonesië waren er verkiezingen, met Joko Widodo (door supporters Jokowi genoemd) als winnaar. Het is de vraag of hij de Indonesische economie weer op gang kan brengen. Hiervoor zal hij impopulaire maatregelen moeten treffen, zoals het afbouwen van de dure brandstofsubsidies. Tenslotte waren er interne strubbelingen in Rusland, waar de CEO van de grootste investeringsmaatschappij van het land, Sistema, onverhoeds gevangen werd gezet en een van de holdings van Sistema het oliebedrijf Bashneft genationaliseerd zal worden. Een mooie ontwikkeling was er in het Vietnam Opportunity Fund; dit fonds verkocht één van haar grootste holdings tegen een premie van 20% op de boekwaarde. Het fonds heeft de afgelopen jaren een mooie performance laten zien en het blijft nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd. Een tweede positieve ontwikkeling was er bij een Russische positie. Het Prosperity Voskhod Fund, een fonds dat belegt in Russische beursgenoteerde aandelen en private-equity, kwam met een bod op de uitstaande aandelen. Dit bod was niet alleen 15% hoger dan de laatst geldende marktprijs, maar ook nog eens hoger dan de laatst gemeten intrinsieke waarde van het fonds. Wij hebben deze positie dan ook verkocht. De opbrengsten hiervan zijn slechts beperkt geherinvesteerd in Rusland; met een deel van het geld is onze blootstelling aan Polen vergroot. Er hebben gedurende het kwartaal verder nog een paar kleine mutaties plaatsgevonden. Onze Braziliaanse posities zijn wat teruggebracht, en er is winst genomen op verschillende posities in China, zoals Art Textile, Changshouhua, Greatview Aseptic en Wasion. Het fonds is in onze ogen goed gepositioneerd om de stijgende lijn van de afgelopen zes maanden door te trekken in de rest van Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 3 e kwartaal

8 HH China Value Fund In het derde kwartaal heeft het Hof Hoorneman China Value Fund een mooi rendement behaald van 5,4%. Hiermee komt het totaalrendement tot en met september op 0,6%. Dit rendement valt te verklaren door een toegenomen vraag naar onze Chinese beleggingen enerzijds, en door de sterker wordende Hong Kong dollar anderzijds. De beleggingen in het fonds blijven aantrekkelijk gewaardeerd met mooie groeivooruitzichten. Gedurende het kwartaal zijn verschillende nieuwe posities in het fonds opgenomen. Eén daarvan is Yip s Chemical. Yip s is een chemisch bedrijf met een sterke positie in oplosmiddelen en coatings. Door de omvang van de onderneming behoort Yip s tot de meest efficiënte spelers in de industrie. Aangezien de kosten voor de baten uitgaan heeft het rendement op het geïnvesteerd vermogen onder druk gelegen door de bouw van een aantal nieuwe fabrieken. Deze fabrieken zullen vanaf het einde van dit jaar operationeel worden en zullen dan gaan bijdragen aan de winst. Daarnaast heeft het management van Yip s Chemical zich ten doel gesteld de omzet te verdubbelen in de komende vijf jaar. Hiernaast is ook Fufeng aangekocht. Fufeng levert grondstoffen aan de voedingsindustrie en in de belangrijkste divisie heeft de marge sterk onder druk gelegen. Dit heeft alles te maken met de consolidatieslag die door de twee grootste spelers, één daarvan is Fufeng, in deze industrie is geïnitieerd. Inmiddels hebben deze twee partijen meer dan 70% van de markt en is het consolidatieproces tot zijn einde gekomen. Dit heeft reeds tot de eerste prijsstijgingen geleid en zal positief bijdragen aan de winstgevendheid van de onderneming. Ten slotte kwam ook de grootste positie in het fonds met haar halfjaarcijfers. EVA Precision levert onderdelen voor kantoorautomatisering, zoals printers. Ze leveren aan gerenommeerde merken als Canon en Fuji. EVA heeft een competitief voordeel en wint, als marktleider, marktaandeel in deze zeer gefragmenteerde industrie. Hiernaast heeft EVA de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in productiefaciliteiten voor oplossingen voor andere sectoren, zoals de automobielsector en consumentenelektronica. Vanaf dit jaar zullen deze faciliteiten operationeel worden. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat de omzet fors zal toenemen, maar ook de marges zullen stijgen omdat de bezettingsgraad en efficiëntie van de nieuwe fabrieken zal stijgen. Wij zijn enthousiast over de vooruitzichten van dit bedrijf. Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 3 e kwartaal

9 HH Real Estate Value Fund Gedurende het derde kwartaal heeft het Hof Hoorneman Real Estate Value Fund een rendement behaald van 1,1%. Hiermee komt het resultaat tot en met september op 13,8%. Het was een prima kwartaal voor beursgenoteerd vastgoed. Aangezien de rente daalde, werd de vraag naar beursgenoteerd vastgoed steeds groter. In het huidige klimaat van lage rente in Europa wordt vastgoed nog steeds gezien als een aantrekkelijke beleggingscategorie. Gedurende het kwartaal zijn er slechts een paar mutaties geweest. Er is één nieuwe positie opgenomen. Dit is de Chinese vastgoedonderneming Hui Xian. Deze onderneming beheert verschillende kantoor- en winkelpanden in Wangfujing, het politieke en economische centrum van Beijing. De bezettingsgraad van de winkelcentra is 99% en van de kantoren 95%. Dit komt door de unieke locatie; hier zal altijd vraag naar zijn. Desondanks handelt Hui Xian op een korting ten opzichte van de boekwaarde. Het bedrijf keert al haar winst uit als dividend, dit komt neer op een rendement van ruim 7%. Het dividend is ook goed gedekt door de kasstroom. Al met al een mooie toevoeging voor het fonds. Hiernaast zijn verschillende posities in weging verhoogd dan wel verlaagd. Verhoogd zijn Altarea, Gagfah en PSP, vanwege de aantrekkelijke waarderingen. Verder zijn we doorgegaan met het ophogen van de positie in Green REIT. De cijfers over het gebroken boekjaar 2014 zijn erg goed te noemen, en de vooruitzichten voor Iers commercieel vastgoed blijven prima. De grote kwaliteitsvastgoedondernemingen als Unibail, British Land en Hammerson zijn ook in weging verhoogd, kwaliteitsvastgoed ligt er nog steeds sterk bij. Tenslotte is Fair Value REIT opgehoogd, daar wij van mening zijn dat deze zijn fair value nog niet bereikt heeft. Afgebouwd zijn LEG Immobilien, ANF REIT, Prosperity REIT en Sunlight REIT. Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 3 e kwartaal

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV... 3 VERKLARING BEWAARDER BANK OF

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen

Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen Peildatum 30 juni 2015 Rendement 2 e kw. 2015 Rendement 12 maanden Rendement 3-jaars* Rendement 5-jaars* HH Value Fund 4,1% 11,6% 21,2% 12,2% HH Income Fund

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen

Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen Peildatum 31 maart 2015 Rendement 1e kw.2015 Rendement 1-jaars Rendement 3-jaars* Rendement 5-jaars* HH Value Fund 7,6% 16,5% 17,1% 9,6% HH Income Fund 3,1%

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

25 jaar. HH Bankiers. Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 HERFST 2014 NUMMER 56

25 jaar. HH Bankiers. Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 HERFST 2014 NUMMER 56 VERMOGEN HERFST 2014 NUMMER 56 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV HH Bankiers 25 jaar Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman Bankiers Kantoor

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

Vastgoed. Inhoud. thema

Vastgoed. Inhoud. thema vastgoed Het optimisme van een groot aantal beheerders van vastgoed is te begrijpen. De waarderingen zijn veelal laag en de dividendrendementen zijn overwegend bovengemiddeld. Vastgoed blijft een stevig

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen:

Halfjaarbericht 2015. Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen: Halfjaarbericht 2015 Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen: Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity Intereffekt Frontier Vietnam Intereffekt

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Hof Hoorneman Bankiers opent beurs met Gongslag. Succesvolle introductie China Value Fund

KIJK OP VERMOGEN. Hof Hoorneman Bankiers opent beurs met Gongslag. Succesvolle introductie China Value Fund KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV winter 2013 nummer 53 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV voorjaar 2013 nummer 51 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug

De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug Asset Backed Securities in de schijnwerpers Jaargang 16 - februari 2013 Colofon Redactie Justin Boers, David van Bragt, Lieuwe Jousma, Menso van Leeuwen,

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55 VERMOGEN VOORJAAR 2014 NUMMER 55 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Golf Maarten Lafeber is net beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman

Nadere informatie

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken voor staatsobligaties die wij de afgelopen maanden zagen, was volgens de statistische risicomodellen die banken gebruiken vrijwel onmogelijk.,, George Raven Jan Wirken Insinger de Beaufort Beleggingsvisie

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Disclaimer Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 4 december 2013 Sectorcommentaar Europese banken Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De Europese economie vertoont de eerste signalen van economisch

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie