Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal"

Transcriptie

1 Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal

2 Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP Continu 22 CiEP Borging 24 CiEP Audittraining 26 CiEP STRIVE - Duurzaam effectieve zelfsturing voor professionals 28 Change into Excellent Performance

3 Resultaat waar je blij van wordt Wat voor mensen werken bij organisaties, die buitengewone resultaten behalen? Heel normale mensen, zo blijkt iedere keer weer. Daarbij zijn deze mensen ook nog eens volkomen zichzelf gebleven sinds hun eerste werkdag. Toch is er bij hen iets wezenlijks veranderd: het gedrag. Denk daarbij aan de omgang met structuur en de persoonlijke kijk op de eigen rol. Kenmerkend is ook hun bewustzijn van wat werkt in (samen)werken. Met CiEP creëert u de vruchtbare bodem voor de transitie van uw organisatie. Er komt ruimte voor nieuw gedrag, nieuwe keuzen, werkgewoonten en -structuren. Met als gevolg dat inspirerend resultaat een vaste gewoonte wordt. CiEP schept de randvoorwaarden voor waardengedreven leiderschap, effectieve (zelf)sturing en een gezonde verbinding tussen persoonlijke, professionele en organisatiewaarden. In deze brochure treft u een overzicht aan van mensgerichte methoden, die zoden aan de dijk zetten. Moeten verandert in willen, willen verandert in doen. Gery Groen Algemeen directeur Copyright 2013 CiEP Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag om commerciële redenen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto kopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming. Als ik een CiEP-diploma krijg, hang ik m naast mijn zwemdiploma. Beide zorgen ervoor dat ik niet verdrink. Meer citaten lezen? Zie ervaringen met CiEP op Resultaat voorop dus mens centraal 3

4 CiEP Basis Weer toekomen aan je werk. En aan jezelf. CiEP wérkt. Zichtbaar. Meetbaar. Voelbaar.

5 Wat biedt CiEP als basisprogramma? Bij bewust en effectief werken horen bepaalde grondregels. Via CiEP leert u deze kennen en direct toepassen in uw eigen voordeel. Het programma is systematisch en persoonsgericht. U gaat ervaren hoe de theorie snel leidt tot nieuwe, effectieve werkgewoonten en een structuur waar u zich goed bij voelt. De persoonlijke coaching op uw eigen werkplek ondersteunt u om u deze gewoonten en structuur eigen te maken, waardoor u blij vend met meer gemak uw gewenste resultaten kunt realiseren. Meetbaar beter Concrete winst: met CiEP wint u veel meer dan alleen tijd. Toch noemen we graag als eerste de tijdswinst die CiEP u oplevert. Deze ligt meetbaar tussen de 10% en 20%, oftewel een halve tot een hele werkdag per week. Zichtbaar beter Overzicht en transparantie in persoonlijke werksystemen. Doorstroming in (elektronische) informatie. Overdraagbaarheid van infor matie en werkvoorraad. Structuur in , proactieve planningen en een opgeruimd humeur. Voelbaar beter Minder werkdruk en stress. Meer plezier, voldoening en gemoedsrust. Regie over werk en tijdsbesteding. Meer balans tussen werk, thuis en uzelf. Meer energie en vitaliteit. Integriteit, transparantie en regie U als persoon bent het uitgangspunt binnen de CiEP-werkfilosofie. Immers, persoonlijke kwaliteit is de basis voor elke andere kwaliteit die van belang is voor uw werk. Er wordt gebouwd aan een solide, persoonlijk werksysteem inclusief bijbehorende uitgangspunten, structuur, gedrag en communicatie. Aldus creëert u een fundament voor integriteit, transparantie en regie. Het verwezenlijken van kwaliteit en resultaten zult u gaan ervaren als een bron van plezier en voldoening. Waardengedreven CiEP blijkt bijzonder geëigend om persoonlijke waarden te verbinden met organisatiewaarden. Tegenover onpraktische en ineffectieve werkgewoonten stelt CiEP geen glasharde regels, maar functionele waarden die leven bij uzelf en de organisatie. Waardengedreven werken blijkt veel effectiever dan puur hiërarchisch of regelgestuurd werken. Persoonlijke belangen en organisatiebelangen kunnen wel degelijk tegelijkertijd worden gediend. Sterker nog, het kost minder moeite en levert meer succes op. Voor u individueel en voor de organisatie als geheel. Wanneer is CiEP wat voor u? CiEP Basis heeft zin als u problemen ervaart die te maken hebben met: - hoge werkdruk/stress - overvolle agenda s (of juist leeg) - chronisch tijdgebrek - groeiende papierstapels - overvolle boxen - werkachterstand, weekendwerk - veel ad hoc en interrupties - niet nakomen van afspraken - verlopen deadlines - ruis in de communicatie - klachten, fouten enz. - gebrek aan energie - onvrede in werkrelaties Resultaat voorop dus mens centraal 5

6 Inhoud CiEP Basis Gedurende het programma komen alle aspecten aan bod die relevant zijn om continu optimaal te kunnen en te willen functioneren. Denk hierbij aan: - aanleren van bewuste en effectieve werkgewoonten - (h)erkennen en transformeren van niet-functionele werk gewoonten - verminderen van werkdruk, ruis, energieverlies en onduidelijkheid - ordening en systematisch management van (elektronische) informatie - procesmatig inrichten en gebruiken van de werkplek en beschikbare hulpmiddelen - pro-actief managen van werk voorraad, tijd, taken en verantwoordelijkheden - effectief maken en nakomen van afspraken met uzelf en met anderen - aanspreekbaar zijn, toetsbaar zijn, toetsen en aanspreken - pro-actief en resultaatgericht sturen en bijsturen - vergroten van zelfkennis en zelfbewustzijn - balans in relatie tot werk/privé en korte/lange termijn Wat verklaart het succes? Omdat het grootste deel van het programma plaatsvindt op de werkplek zelf, is er veel aandacht voor maatwerkoplossingen en specifieke individuele aandachtspunten. Voor de goede resultaten met CiEP zijn diverse factoren aan te wijzen. CiEP-programma s: - vinden plaats waar het individu en het werk is - zetten de mens (en zijn/haar team) centraal - zijn praktisch, actief en resultaatgericht - zorgen voor een brug tussen denken voelen doen - worden begeleid door gespecialiseerde coaches - zijn concreet, toetsbaar en niet vrijblijvend - bieden mogelijkheden tot borging en certificatie op basis van de Standaard voor Waardengedreven Leiderschap (STRIVE) Basisschema CiEP* Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 plenaire theoriesessie plus praktijk en coaching op de werkplek, hele dag - tussenperiode ca. 3-4 weken - plenaire theoriesessie plus praktijk en coaching op de werkplek, hele dag - tussenperiode ca. 4-6 weken - individuele coaching op de werkplek, incl. waardenprofiel ca. 1 uur per deelnemer - tussenperiode ca. 4-6 weken - individuele coaching op de werkplek, ca. 1 uur per deelnemer plus optioneel een groepsbijeenkomst aan het eind van de dag - tussenperiode ca. 6-8 weken - individuele coaching, ca. 1 uur per deelnemer of teamcoachingsdag op basis van teamprofiel; voorts ca. 15 min. p.p. voor evaluatie * Het schema kan naar behoefte op maat worden aangepast. Resultaat voorop dus mens centraal 6

7 Cijfers die spreken De CiEP-resultaten worden continu gemeten. Uit evaluatie onder alle deel nemers komen de volgende percentages naar voren. 77% - Kan werkdruk beter hanteren 79% - Heeft meer tijd voor kerntaken (4 uur of meer per persoon per week) 87% - Houdt beter overzicht sinds CiEP Basis 85% - Houdt werk beter gescheiden van dingen die af zijn 89% - Kan beter kiezen en sneller beslissen 70% - Heeft meer regie op interrupties en ad hoc 76% - Neemt sneller actie op vervelende klussen 87% - Verwerkt gemakkelijker 74% - Schrijft afspraken en toezeggingen beter op 74% - Heeft meer zicht op afspraken met zichzelf 85% - Heeft meer inzicht in het eigen werkproces 79% - Verbetert de doorstroming van de informatie op zijn of haar werkplek 73% - Ervaart meer plezier en voldoening in het werk 96% - Ervaart CiEP Basis als persoonlijk waardevol 80% - Rapporteert betere teamresultaten Wat CiEP-gebruikers zeggen: CiEP speelt in op de hele concrete, persoonlijke situatie op de werkvloer om hierin verandering te brengen; het wérkt. Door de mail en afsprakenstroom duidelijk zichtbaar vast te leggen, heb ik overzicht en orde gekregen in mijn agenda, daardoor is een goede voorbereiding mogelijk en is er rust in het werk en in mijzelf gekomen. Doe Het Nu!, dat geeft je een goed gevoel! Zeg Het Nu!, dan blijf je er niet mee zitten! Plan Het Nu!, dan kan je het niet vergeten! Door met de hele afdeling CiEP te trainen, organiseer je een gezamenlijke werkstandaard die transparant, to-the-point en opgeruimd is. Niet alleen op kantoor maar ook in je hoofd en dat laatste vind ik nog wel het belangrijkste. De sterkte van CiEP zit hem in de persoonlijke toetsing van de geleerde principes. CiEP coaching heeft mij geleerd hoe ik rust kan behouden bij multi-tasking. Niets is te moeilijk als je je bewust bent van wat je denkt en hoe je doet. CiEP is zeer persoonlijk, zonder oordeel en gericht op continue verbetering in je eigen tempo. Resultaat voorop dus mens centraal 7

8 CiEP en Het nieuwe werken

9 Werken, vrij van tijd en plaats Door Het Nieuwe Werken zijn medewerkers steeds minder op kantoor. Medewerkers krijgen binnen gestelde kaders de vrijheid en vertrouwen om zelf te bepalen hoe, waar, wanneer en met wie zij hun werk doen. In een 24-uurs economie loopt werk en privé meer en meer door elkaar, wat nieuwe uitgangspunten, denkkaders en werkgewoonten vraagt. Vele organisaties zijn bezig om Het Nieuwe Werken vorm te geven. De voordelen zijn evident: voor medewerkers is er het uitzicht op meer autonomie in de uitvoering van het eigen werk, betere verdeling van zorgtaken en minder reistijd. Voor het management gloort er een hogere productiviteit, minder verzuim, imagowinst door minder CO2-uitstoot in de file, besparing van huisvestingskosten en (bijna) continue digitale bereikbaarheid. Van controle naar vertrouwen Ondersteund door de technologische mogelijkheden om vrij van tijd en plaats te werken, vraagt Het Nieuwe Werken van leidinggevenden een omslag van sturen op controle naar resultaatgericht sturen op basis van vertrouwen. Van zowel leidinggevenden als medewerkers wordt verlangd dat zij effectief omgaan met de nieuwe vrijheden, dat zij zichzelf effectief sturen en betrouwbaar zijn in het nakomen van gemaakte (resultaat)afspraken. Het is niet alleen een cultuuromslag in het werk, maar ook in de samenleving. Effectieve (zelf) sturing, duidelijkheid en betrouwbaar zijn vormen het fundament onder Het Nieuwe Werken. Daarnaast is regie, structuur en transparantie een minimum conditie om effectief om te gaan met de nieuwe verhouding en in werkrelaties, de beschikbare technologie, hulpmiddelen en werkomgeving. Randvoorwaarden scheppen CiEP biedt u de handvatten om effectieve randvoorwaarden te scheppen voor implementatie van Het Nieuwe Werken. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet alleen over de manier waarop u omgaat met uw hulpmiddelen, maar vooral ook over uw kijk op werken en op uzelf in relatie tot waar u verantwoordelijk voor bent. Met CiEP-werkgewoonten wordt u niet geleefd maar leeft u zich uit in het realiseren van inspirerende resultaten, zowel in uw werk als privé. Uw CiEP-werkstructuur helpt u om overzicht en regie te houden en te schakelen al naar gelang de omstandigheden, met een gezonde balans tussen werk en privé. Focus van CiEP en Het Nieuwe Werken Bewustwording van werkgewoonten (houding, gedrag, communicatie) en het aanleren van constructieve werkgewoonten. Het structureren van informatie in , persoonlijke directories en overige hulpmiddelen. Zichtbaar maken van persoonlijke waarden en verantwoordelijk heden. Planmatig en procesmatig managen van tijd, taken en verantwoordelijkheden. Integreren van CiEP-werkgewoonten in het omgaan met Outlook, Lotus Notes, Groupwise, Sharepoint of met welke software u ook werkt, zodanig dat het u optimaal ondersteunt. Het verminderen van werkdruk ten gunste van werkplezier, voldoening, gemoedsrust en het hebben en houden van een gezonde balans tussen werk en privé. Rolbewustzijn, voorbeeldgedrag en congruent leiderschap. Werkvorm Theorie, persoonlijke coaching en advies bij de implementatie. Begeleiding op de werkplek bij het opzetten van de eigen structuur. Individueel of in groepen. Afwisseling van workshops en coaching. De theorie kan ook via e-ciep modules in combinatie met persoonlijke begeleiding worden eigen gemaakt. Voor wie Voor professionals die hun weg willen vinden bij het integreren van Het Nieuwe Werken en die erop uit zijn energiek en effectief te werken met inspirerende resultaten als vaste werkgewoonte. Resultaat voorop dus mens centraal 9

10 CiEP Waardenprofielen Persoonlijk, team en/of organisatie.

11 Inzicht in de waarden die persoonlijke keuzen bepalen Persoonlijke waarden zijn het fundament onder de keuzen die men maakt in zijn leven en in zijn werk. Daarom is het belangrijk dat iemand inzicht verwerft in de waarden die zijn of haar handelen sturen. De mate van effectiviteit in ons handelen en communiceren wordt zichtbaar in zowel gewenste als ongewenste resultaten die bereikt worden. Deze kennis helpt om te begrijpen waar bij iemand de uitdagingen liggen in bepalende processen en trajecten. Denk hierbij ondermeer aan het effectief omgaan met veranderingen, de deelname aan organisatieontwikkelingen en het invulling geven aan de persoonlijke ontwikkeling. Kracht door zelfkennis Het CiEP Persoonlijk Waardenprofiel geeft als resultaat: - vergroten van zelfbewustzijn en zelfkennis - inzicht verkrijgen in eigen en/of andermans motivatoren - zichtbaar en objectief bespreekbaar maken van drijfveren - het versterken en optimaliseren van het zelfsturend vermogen - ruimte scheppen voor nieuwe keuzen en het maken van werkafspraken - inzicht krijgen in wat er nodig is om met succes om te gaan met veranderingen - zichtbaar maken wat energie oplevert en wat energie kost als anderen daar teveel nadruk op leggen - zichtbaar maken van meer dan gemiddelde voorkeuren en afkeer en het onderzoeken van perspectieven om daar effectief mee om te gaan Toepassing Waardenprofielen kunnen worden gebruikt bij: - het dagelijks aansturen, motiveren managen en coachen van mensen - het effectief bespreekbaar maken van ruis in de communicatie om te zorgen voor effectieve werk relaties - het bespreekbaar maken van waardendrives, zowel gewenst als ongewenst, in een team - het bespreekbaar maken en transformeren van zienswijzen - het zichtbaar maken van werkgewoonten, persoonlijke behoeften en knelpunten - het on-the-job coachen en optimaliseren van partnerschap en resultaten Werkwijze Invullen van een online vragenlijst (ca. ¾ uur). Persoonlijke nabespreking van ca. 1 uur. Voor wie Personen en teams die via zelfinzicht hun effectiviteit willen vergroten. CiEP Team- en Organisatie Waardenonderzoek Inhoud Het CiEP Team- en Organisatie Waardenonderzoek is ook een online instrument dat snel, eenvoudig en efficiënt werkt in combinatie met het CiEP Persoonlijk Waardenprofiel. Waarden zijn het fundament onder de organisatie cultuur. Op basis van gewenste veranderingen biedt het CiEP Waardenonderzoek inzicht in wat de juiste beïnvloedingsstrategie is om gewenste veranderingen met succes door te voeren. Hierdoor kunnen persoonlijke waarden verbonden worden met organisatiewaarden. Toepassing CiEP Team- en Organisatie Waardenonderzoek wordt gebruikt bij: - het voorbereiden van een organisatie- of cultuurverandering - het objectief zichtbaar maken van collectieve overtuigingen - het pro-actief zichtbaar maken van potentiële belemmeringen in de context van een gewenste ontwikkeling of verandering - het leveren van input voor het bespreekbaar maken en transformeren van zienswijzen - het zichtbaar maken van werkgewoonten - het on-the-job coachen en optimaliseren van houding, gedrag, communicatie en structuur Rapportage op team/organisatieniveau Overzicht van de gedeelde waardendrives per team of organisatie. Overzicht van de waarden die vooral behouden moeten worden en wat meer dan wel minder nadruk zou moeten krijgen, gegeven de uitdaging waar het team voor staat. Groepsresultaten worden aangeleverd in PowerPoint en kunnen worden aangeleverd in verschillende dwarsdoorsneden, mits vooraf aangegeven. Werkwijze Invullen van een online vragenlijst (ca. ¾ uur). Persoonlijke nabespreking van ca. 1 uur. Teambijeenkomst over de uitkomst van het Team- of Organisatieprofiel 2 dagdelen. Voor wie Teams en afdelingen. Groepsgrootte Voor teams tot organisatiebreed. Resultaat voorop dus mens centraal 11

12 Overzicht Waarden Systemen Continuïteit Kennis Solidariteit Prestatie Ordening Autoriteit Binding Persoonlijk Waardenprofiel A = Acceptatie B = Verwerping Score A B A B A B A B A B A B A B Binding Autoriteit Ordening Prestatie Solidariteit Kennis Continuïteit Organisatie X, totaal Balk 1 = Persoonlijke waarden Balk 2 = Huidige organisatie Balk 3 = Gewenste organisatie 20 Score Binding Autoriteit Ordening Prestatie Solidariteit Kennis Continuïteit Enthousiasme 539 Deskundigheid 523 Samenwerking 508 Collegialiteit 464 Persoonlijke ontwikkeling 459 Inlevingsvermogen 453 Betrouwbaarheid 448 Teamwerk 433 Uitdaging 427 Inspiratie 423 Voorbeeld Organisatie X, Totaal Persoonlijke waarden Huidige organisatie Gewenste organisatie Groei van de organisatie 499 Visie 483 Resultaatgerichtheid 475 Winst 474 Succes 448 Grootsheid 426 Uitdaging 424 Prestatie 410 Productiviteit 384 Klanttevredenheid 371 Teamwerk 587 Rechtvaardigheid 559 Klanttevredenheid 547 Samenwerking 481 Duidelijkheid 469 Betrouwbaarheid 437 Gelijkwaardigheid 408 Kennis 408 Groepsgevoel 404 Prestatie 377 Resultaat voorop dus mens centraal 12

13 Waardendrive Binding Positieve uiting Verbonden met de waarde van gedeelde principes, gewoonten en tradities, trots op de organisatie, respect voor opgebouwde wijsheid. Schaduwkant Zinloze rituelen, vasthouden aan het verleden, onzakelijk, beperkend, alleen in de binnenkring naar buiten kunnen komen. Autoriteit Daadkrachtig en slagvaardig, neemt leiderschap, duidelijk over plek, snel, energiek, crises en conflict niet uit de weg gaand. Ongeduldig, zonder oog voor de consequenties, grensoverschrijdend, verbaal direct, strijdbaar, moeilijk aanspreekbaar. Ordening Planmatig, consequent, duidelijk, betrouwbaar, discipline, geordend, structuur, efficiënt, kwaliteitsbewust, loyaal. Risicomijdend, braaf, (ver)oordelend, bovenmatig kritisch, regels belangrijker dan mensen, bureaucratisch, zoekt zekerheid, gelijkhebberig. Prestatie Resultaatgericht, strategisch, klantgericht, enthousiast, zelfbeslissend, wil eigen ambities realiseren, ondernemend, durft risico s te nemen. Materialistisch, ego- en statusgericht, opportunistisch, te zeker van de eigen zaak, weinig oog voor gevoelens van anderen, manipulatief. Solidariteit Sociaal, zorgzaam, medemenselijk, communicatief, inlevend, wil de harmonie bewaren en consensus bereiken. Angst voor conflict, behoefte aan draagvlak bij iedereen, verkrampt over ongelijkheid, geen begrip voor autoriteit, kunstmatige harmonie en politiek spel. Kennis Kennis- en ervaring transparant en toegankelijk, ontwikkelingsgericht, wil opties uitwisselen, streeft naar synergie en innovatie. Zinloze analyses, niet concreet, mentaal grenzeloos, geen keuzes, teveel opties, individuele voorkeur boven collectief belang. Continuïteit Bewust van lange termijn consequenties, keuzes op basis van urgentie voor duurzame oplossingen, co-creatie. Vaag, abstract, wereldvreemd, relativeert alledaagse problemen, geen oog voor noodzaak. Resultaat voorop dus mens centraal 13

14 CiEP Energiek

15 Bewaak uw gezondheid door praktisch inzicht in uw energieniveau Uw gezondheid en leefstijl zijn bepalend voor de energie die beschikbaar is voor het dagelijkse leven. Tegelijkertijd wordt energie gevraagd, door de hoeveelheid en aard van de activiteiten die we ondernemen, de knelpunten en problemen die we tegenkomen en de (werk)druk die we ervaren, zowel op het werk als privé. Optimaliseren van werkvitaliteit CiEP Energiek is een praktisch programma gericht op het zichtbaar maken en optimaliseren van uw energie en vitaliteit. Zichtbaar maken en efficiënt gebruiken van energie, zowel op de korte, de middellange als de lange termijn. Met een energiemeting, die gewoonlijk wordt gebruikt bij trainingsprogramma s voor topsporters, een aanvullende vragenlijst en persoonlijke coaching krijgt u inzicht in de factoren die uw energieniveau beïnvloeden. U leert bewust te zorgen voor een basis van waaruit u blijvend goed of nog beter kunt functioneren. Doelstelling Zichtbaar en objectief bespreekbaar maken van energieniveaus. Inzicht krijgen in eigen energie, gezondheid en leefstijl. Herkennen van factoren die uw energie bevorderen en belem meren. Bevorderen van bewust gedrag dat uw gezondheid, energie en vitaliteit ondersteunt. Vergroten van zelfbewustzijn, zelfkennis en persoonlijke integriteit. Het versterken van het zelfsturend vermogen en verantwoordelijk gedrag. Zorgen voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit en het voorkomen van (werk)druk en uitval. Werkvormen Invullen van vragenlijst (ca. een kwartier). Objectieve, fysiologische energiemeting op hoofd, handen en voeten. De meting duurt 25 minuten per persoon. Rapportage en persoonlijke nabespreking van ca. 1 uur. Aanvullende persoonlijke coaching en hermeting na 6 maanden. Managementrapportage met bevindingen, conclusies en advies aangaande het optimaliseren van het energieniveau in de organisatie en van het werk. Inhoud persoonlijke rapportage Conclusies uit de energiemeting en persoonlijk advies. Overzicht van energieniveaus op de korte, middellange en lange termijn. Overzicht van fysiek en mentaal energieniveau en uw ervaren gezondheid. Overzicht van beleefde werkhoeveelheid en bron van eventuele werkdruk. Betekenis van de resultaten. Toelichting op het onderzoek. Locatie en groepsgrootte Alle onderdelen van het programma kunnen op locatie worden uitgevoerd. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt een voorstel op maat gedaan. Overige De rapportages zijn persoonlijk en worden verstuurd naar het privé adres van de deelnemers. De opdrachtgever ontvangt een managementrapportage met daarin opgenomen de gemiddelde meetresultaten van de gemeten groep, een terugkoppeling over bevindingen uit de gesprekken en een advies over mogelijke, op managementniveau op te pakken verbeterpunten. Het verdient aanbeveling om bij aanvang ook een moment van hermeting af te spreken en afspraken te maken over follow-up en over hoe u wilt omgaan met knelpunten die niet worden opgepakt. Resultaat voorop dus mens centraal 15

16 Energie Overbelasting energie medewerker Bedrijfswerkproces Gewenste resultaten Het werk vraagt meer energie dan op voorraad. Medewerkers hebben meer hersteltijd nodig. Onduidelijke werkprocessen zorgen voor een omweg naar de gewenste resultaten. Daardoor ontstaan achterstanden in het werk. Energie Overbelasting energie medewerker Bedrijfswerkproces Gewenste resultaten Problemen met arbeidsverhoudingen en werkrelaties. Gewenste resultaten: energiek naar het werk én naar huis. Resultaat voorop dus mens centraal 16

17 De meetresultaten individueel ALGEMEEN Korte termijn Middellange termijn Lange termijn 40% 45% 75% VERFIJNING Fysiek Mentaal 65% 41% WERK Organisatie van het werk Hoeveelheid werk 30% 48% WERKDRUK Organisatie Hoeveelheid ERVAREN GEZONDHEID 80% Energiemeting Individuele rapportage Management rapportage ALGEMEEN Korte termijn ALGEMEEN Korte termijn 40% 43% Middellange termijn Middellange termijn 45% 41% Lange termijn Lange termijn 75% 65% VERFIJNING Fysiek VERFIJNING Fysiek 65% 66% Mentaal Mentaal 41% 38% WERK Organisatie van het werk WERK Organisatie van het werk 30% 35% Hoeveelheid werk Hoeveelheid werk 48% 55% WERKDRUK WERKDRUK Organisatie Hoeveelheid Organisatie Hoeveelheid ERVAREN GEZONDHEID ERVAREN GEZONDHEID 80% 75% Richting voor interventies en verbetertrajecten individuele medewerker en organisatie Resultaat voorop dus mens centraal 17

18 CiEP voor Teams

19 Waarden delen, krachten vermenigvuldigen Wanneer de kracht van een team wordt gemobiliseerd bereikt het team meer dan wat mogelijk zou zijn voor elk individu afzonderlijk. Openheid over ieders individuele waarden en verbinding met de gemeenschappelijke intenties en doelen zorgen ervoor dat mensen dezelfde kant op werken en dat eigen belangen en onderlinge meningsverschillen niet in de weg staan van gedeeld succes wat in partnerschap wordt behaald. CiEP voor Teams is een programma dat gericht is op het versterken van de kracht van een team en op het scheppen van randvoorwaarden voor effectieve en inspirerende samenwerking. Doelstelling Scheppen van een vertrouwensbasis binnen het team. Vergroten van de bereidheid om knelpunten bespreekbaar te maken, elkaar aan te spreken en aanspreekbaar te zijn. Tot stand brengen van verbinding met gedeelde waarden en een gemeenschappelijke focus. Inzicht in elkaars kwaliteiten en (afspraken over de) bijdrage aan het team. Vergroten van wederzijds partnerschap en het vermogen om effectief samen te werken. Inhoud Programma s worden op maat voor u ontwikkeld en kunnen onder meer de volgende onderwerpen bevatten: Leren kennen van de uitgangspunten van CiEP voor Teams als context voor ontwikkeling van de effectiviteit op teamniveau. Teamzelfonderzoek. Bespreking van persoonlijke waardenprofielen. Bespreking van het teamprofiel en de betekenis ervan voor de praktijk van alledag. Vertaalslag van gedeelde en te versterken waarden naar doelstellingen, randvoorwaarden voor succes en commitment. Het omgaan met conflicten en knelpunten. Het maken van werkafspraken over omgaan met elkaar en werken met gedeelde werkprincipes. Werkwijze Groepsbijeenkomsten met theorie, oefeningen, discussie en dialoog. Teamzelfonderzoek. Waardenprofiel op individueel en groepsniveau. (Huiswerk)opdrachten voor de gehele groep, subgroepen en tweetallen. Doorlooptijd ca. 3 4 maanden. Teams met een grootte van meer dan 8 personen worden door 2 trainers begeleid. Randvoorwaarden voor deelname Bereidheid om deel te nemen. Bij voorkeur bekend zijn met de CiEP-filosofie en methodiek. Tijdsbeslag op de deelnemers Dag 1 en 2: 2 dagdelen. Dag 3, 4, en 5: 1 dagdeel of zoals het programma op aanvraag is voorgesteld. De periodes tussen de trainingsmomenten in bedragen ca. 3 weken. Huiswerkopdrachten. Resultaten De resultaten van CiEP voor Teams zijn meetbaar en merkbaar. Er wordt 10 20% tijdwinst geboekt omdat de gemeenschappelijke focus toeneemt op wat echt belangrijk is. Er komt op teamniveau een beweging op gang van ieder voor zich naar waardengedreven werken en samenwerken. Dat is merkbaar in de energie, de kwaliteit van de werkrelaties, de mate van verbinding en betrokkenheid, een groter vermogen om te zeggen wat er te zeggen is en het vermogen om de kracht van team effectiever te benutten in het realiseren van afgesproken kwaliteit en beoogde resultaten. Resultaat voorop dus mens centraal 19

20 e-ciep Basis

21 Neem de regie met CiEP via e-learning Met het e-ciep Basisprogramma kunt u de context en inhoud van CiEP zelfstandig tot u nemen, onafhankelijk van tijd en plaats. Aan de hand van zelfonderzoek, oefeningen en instructies kunt u de principes van CiEP leren kennen en toepassen. Aanvullende on-the-job coaching ondersteunt u bij het maken van de vertaalslag naar uw eigen werkgewoonten en werkstructuur. Met meetbaar, zichtbaar en voelbaar resultaat! Doelstelling Invloed krijgen en houden op omstandigheden. Weer toekomen aan uw werk en aan uzelf % tijdwinst realiseren. Voorkomen van stress en werkdruk. Overzicht en transparantie. Structuur in en bestanden. Pro-actieve planning en optimaliseren van regie. Effectief gebruik van hulpmiddelen. Gezonde balans werk thuis zelf. Meer plezier, gemoedsrust en energie. Doelgroep Personen die te maken hebben met hoge werkdruk, volle agenda s, tijdgebrek, wisselende werkzaamheden, versnippering van aandacht, veel ad hoc en interrupties, toenemende (elektronische) informatiestromen, werkachterstand, stress, energieverlies, ruis, klachten, irritaties etc. en die daar iets aan willen doen! Voorwaarden voor deelname Resultaatgericht willen deelnemen en bereid zijn om zelfstandig te sturen op voortgang in het bereiken van de gewenste resultaten. Inhoud Het aanleren van effectieve werkgewoontes en bijbehorende uitgangspunten. Systematisch management en organisatie van de werkplek en hulpmiddelen. Verbinden en zichtbaar maken van persoonlijke doelen met organisatiedoelen. Plan- en procesmatig managen van verantwoordelijkheden/taken/tijd. Het effectief maken en nakomen van werkafspraken met jezelf en met anderen. Implementatie en coaching tegen de achtergrond van vastgestelde leerdoelen. Onderdelen e-ciep Basis 6 e-ciep-modules. Vertaalslag naar de praktijk het (her)inrichten van persoonlijke werksystemen. Persoonsgerichte coachingsgesprekken van een uur op de eigen werkplek of op afstand. Telefonische coaching (optioneel). Gebruik van Gezamenlijke bijeenkomst bij de start en/of ter evaluatie en afsluiting. Resultaten Zichtbaar: overzicht, ordening en transparantie in persoonlijke werksystemen. Meetbaar: 10 20% tijdwinst p.p. per week. Voelbaar: minder stress, meer regie en invloed op de omstandigheden, meer werkplezier, gemoeds rust en voldoening in het werk. Tijdsbeslag voor de deelnemer Stap 1: doorlopen van de modules 1, 2 en 3, per module ca minuten plus implementatietijd. Stap 2: 4 6 weken na de eerste 3 modules individuele coaching op de werkplek van ca. 1 uur p.p. Stap 3: 6 8 weken na modules 4, 5, 6 individuele coaching op de werkplek van ca. 1 uur p.p. Gemiddelde doorlooptijd 3 4 maanden. Of varianten hiervan. Resultaat voorop dus mens centraal 21

22 CiEP Continu

23 Het verankeren van CiEP op persoonlijk niveau CiEP staat voor wat wérkt in werken. Continu. Rendement op de investering. Een steuntje in de rug voor mensen die CiEP-bewust en effectief willen blijven zorgen voor de juiste randvoorwaarden om optimaal te presteren mét behoud van plezier, voldoening en energie. Zodat het blijvend wérkt voor de persoon zelf en voor alle belanghebbenden, inclusief thuis. Doelstelling Continuïteit in CiEP-resultaten. Afspraken met jezelf serieus nemen. Persoonlijk leiderschap ont wikkelen. Voorkomen van stress en werkdruk. Overzicht en regie behouden, doorstroming van informatie. Sturen op basis van waarden in plaats van regels. Pro-actief handelen én communiceren. Blijvend effectief omgaan met . Gezonde balans tussen werk thuis zelf. Werkvorm Plenaire groepsessies van elk ca. 2 uur; vertaalslag naar de praktijk in systeem, in gedrag, in communicatie, in manier van kijken. Persoonlijke coachings gesprekken op de eigen werkplek. Maatwerkoplossingen voor specifieke individuele vragen en aandachtspunten. Groepsgrootte: 7 of 12 personen per groep; 6 7 deelnemers per trainer/ coach. Resultaten Zichtbaar: Doe Het Nu!, Plan Het Nu!, Zeg Het Nu! in actie. Meetbaar: gezonde verhouding tussen werk, jezelf en anderen. Voelbaar: waarden worden vervuld. CiEP Continu voor managers CiEP Continu voor managers is een praktische module, gericht op het vergroten van het vermogen van managers om effectief te sturen op basis van Werken volgens CiEP binnen de afdeling. Doelstelling Randvoorwaarden scheppen voor draagvlak om continu te werken volgens CiEP. Het leren kennen en implementeren van de uitgangspunten voor effectieve communicatie en sturing volgens CiEP. Vaststellen van de uitgangspunten en werkafspraken over Werken volgens CiEP waar een ieder aan gehouden mag worden. Uitwisselen, delen en op elkaar afstemmen van uitgangspunten, werkwijzen en communicatie tussen de managers. Het maken van een verdiepingsslag in de voorbeeldfunctie op persoonlijk niveau. Implementatie, persoonsgerichte coaching, teamcoaching en advies tegen de achtergrond van vastgestelde leerdoelen. Werkvorm Groepsbijeenkomsten met theorie, teamcoaching, discussie en dialoog. Persoonlijke coaching op de werkplek. Advies op afdelingsniveau met betrekking tot het zichtbaar maken van toetsingscriteria. Resultaten Zichtbaar: toenemende betrokkenheid, resultaatgerichte sturing, effectieve communicatie en verbetering van voorbeeld gedrag. Meetbaar: verbetering in het maken en nakomen van afspraken. Voelbaar: minder stress, minder ergernis, meer regie, meer plezier en samenwerking. Groepsgrootte en locatie Een groep bestaat uit deelnemers met hun werkplek in hetzelfde gebouw. Er zijn 2 trainers/coaches per groep. CiEP Continu thema s/ maatwerkmodules CiEP Continu is ook mogelijk in thema s of maatwerkmodules. Vanuit uw vraag zijn de uitgangspunten dat er vanuit intenties en gewenste resultaten gewerkt wordt. CiEP Continu zorgt voor verbinding met de bewust gekozen waarden en intenties. De randvoorwaarden voor een succesvol traject zullen in samenspraak met u tot stand worden gebracht zodat we tot het gewenste resultaat komen. Zichtbaar. Meetbaar. Voelbaar. Thema s Werken vanuit waarden. Effectief vergaderen. Congruent leiderschap. Digitaal en flexibel werken. Effectief energiemanagement. De automatische piloot de baas. Het zichtbaar maken van taken en verantwoordelijkheden. Aanspreken en aanspreekbaar zijn. Documentmanagement. Resultaat voorop dus mens centraal 23

Verandering die. doorwerkt

Verandering die. doorwerkt Verandering die doorwerkt CiEP verandert met succes de manier waarop mensen hun werk aanpakken. De mens zelf laten we met rust. Wij richten ons op ontwikkeling van effectieve werkgewoonten en ondersteuning

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Workshops Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Workshops 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wat

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf Een heldere koers met werkende oplossingen Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is niet alleen een verplicht HR instrument of een keuring, maar het is een concrete

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

Diversity Drives. Deelnemernaam: Danielle ter Haak Testidentificatie: 2710 Test ingevuld op: zondag 10 januari 2010

Diversity Drives. Deelnemernaam: Danielle ter Haak Testidentificatie: 2710 Test ingevuld op: zondag 10 januari 2010 Diversity Drives Drives of drijfveren zijn de intrinsieke motivatoren die grotendeels bepalend zijn voor datgene wat ons drijft in werk en leven. Ze kunnen voortkomen uit verschillende bronnen zoals opvoeding,

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies Er komt zo veel op me af dat ik vaak niet weet waar ik moet beginnen" Meestal eet ik een boterhammetje snel tussendoor, geen tijd

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Inleiding Aandacht is een essentieel onderdeel in de zorg. Aandacht voor de patiënt en de zorgverlener vergroot de vitaliteit, de effectiviteit en de kwaliteit

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Slim Werken. Wil je meer doen en bereiken in minder tijd?

Slim Werken. Wil je meer doen en bereiken in minder tijd? Slim Werken Wil je meer doen en bereiken in minder tijd? Slim Werken (5 dagen) Het is voor vrijwel iedereen een uitdaging om in de hectiek van alledag waarin veel informatie op je af komt je werk zo aan

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Blanco Teamontwikkeling

Blanco Teamontwikkeling Blanco Teamontwikkeling Wat levert het op? De Blanco Team Ontwikkeling (BTO-programma) is gericht op het ontwikkelen van effectieve teams die optimaal bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen.

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Bijna een of de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in uw organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers ten gevolge

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Managers stimuleren een topsportmentaliteit en de ontwikkeling van medewerkers die aansluit op de organisatie doelen.

Managers stimuleren een topsportmentaliteit en de ontwikkeling van medewerkers die aansluit op de organisatie doelen. Stimuleren en Inspireren Managers hebben een gedeelde visie op de organisatie (WHY). Dragen deze met enthousiasme uit en inspireren daarmee medewerkers. Managers stimuleren een topsportmentaliteit en de

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

WERKEN IS TOPSPORT MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

WERKEN IS TOPSPORT MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES U wilt graag dat uw medewerkers dagelijks presteren op het hoogste niveau. Topsporters weten het als geen ander: je kunt alleen succesvol zijn als je ook

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Certficatieschema voor Waardengedreven Leiderschap voor individuele (zelfstandige) professionals (STRIVE-P)

Certficatieschema voor Waardengedreven Leiderschap voor individuele (zelfstandige) professionals (STRIVE-P) Certficatieschema voor Waardengedreven Leiderschap voor individuele (zelfstandige) professionals (STRIVE-P) Introductie Van zelfstandige professionals die op directie- en bestuursniveau opereren, worden

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling Intraverte Lead Le Chevalierlaan 19 8162 PD Epe info@soin.nl Train jezelf ervaar minder stress, meer creativiteit en betere

Nadere informatie

Datum: 10 januari 2011

Datum: 10 januari 2011 Kandidaat: Voorbeeld Ondernemer Datum: 10 januari 2011 DilemmaConsult biedt full-service dienstverlening bij inzetbaarheidsvraagstukken, organisatie-ontwikkeling, executive-coaching en leiderschapsontwikkeling.

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer Integraal coachen Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1.

Nadere informatie

Vervolgopleiding Psychologie voor Managers - Deel II

Vervolgopleiding Psychologie voor Managers - Deel II Vervolgopleiding Psychologie voor Managers - Deel II Dé opvolger van deel I, met een gemiddelde waardering van 9.2! Wil je dit?: Leidinggeven vanuit innerlijke kracht Slim schakelen met managementstijlen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Leven & Loopbaan KVGO. Door Hellen van Lienden (Viven)

Leven & Loopbaan KVGO. Door Hellen van Lienden (Viven) Leven & Loopbaan KVGO Door Hellen van Lienden (Viven) Wie denkt zij dat ze is Achtergrond in Management & Consultancy Oprichter St. Viven Diensten gericht op groei van mens / organisatie Leefplezier &

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma (1 tot 5 dagen) We leven in een hectische tijd die steeds meer

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Training en coaching Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Waarvoor kies je bij Move by Coaching? Move by Coaching helpt mensen en organisaties om, in deze wereld waarin zoveel belemmeringen kunnen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO NEUTRAAL Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO Angela Hagen-Verdooren ABN AMRO Susan Smulders Moneypenny Consulting & Training 19 november 2013 1 Even voorstellen

Nadere informatie

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Open Training Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wil jij meer

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie