Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal"

Transcriptie

1 Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal

2 Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP Continu 22 CiEP Borging 24 CiEP Audittraining 26 CiEP STRIVE - Duurzaam effectieve zelfsturing voor professionals 28 Change into Excellent Performance

3 Resultaat waar je blij van wordt Wat voor mensen werken bij organisaties, die buitengewone resultaten behalen? Heel normale mensen, zo blijkt iedere keer weer. Daarbij zijn deze mensen ook nog eens volkomen zichzelf gebleven sinds hun eerste werkdag. Toch is er bij hen iets wezenlijks veranderd: het gedrag. Denk daarbij aan de omgang met structuur en de persoonlijke kijk op de eigen rol. Kenmerkend is ook hun bewustzijn van wat werkt in (samen)werken. Met CiEP creëert u de vruchtbare bodem voor de transitie van uw organisatie. Er komt ruimte voor nieuw gedrag, nieuwe keuzen, werkgewoonten en -structuren. Met als gevolg dat inspirerend resultaat een vaste gewoonte wordt. CiEP schept de randvoorwaarden voor waardengedreven leiderschap, effectieve (zelf)sturing en een gezonde verbinding tussen persoonlijke, professionele en organisatiewaarden. In deze brochure treft u een overzicht aan van mensgerichte methoden, die zoden aan de dijk zetten. Moeten verandert in willen, willen verandert in doen. Gery Groen Algemeen directeur Copyright 2013 CiEP Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag om commerciële redenen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto kopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming. Als ik een CiEP-diploma krijg, hang ik m naast mijn zwemdiploma. Beide zorgen ervoor dat ik niet verdrink. Meer citaten lezen? Zie ervaringen met CiEP op Resultaat voorop dus mens centraal 3

4 CiEP Basis Weer toekomen aan je werk. En aan jezelf. CiEP wérkt. Zichtbaar. Meetbaar. Voelbaar.

5 Wat biedt CiEP als basisprogramma? Bij bewust en effectief werken horen bepaalde grondregels. Via CiEP leert u deze kennen en direct toepassen in uw eigen voordeel. Het programma is systematisch en persoonsgericht. U gaat ervaren hoe de theorie snel leidt tot nieuwe, effectieve werkgewoonten en een structuur waar u zich goed bij voelt. De persoonlijke coaching op uw eigen werkplek ondersteunt u om u deze gewoonten en structuur eigen te maken, waardoor u blij vend met meer gemak uw gewenste resultaten kunt realiseren. Meetbaar beter Concrete winst: met CiEP wint u veel meer dan alleen tijd. Toch noemen we graag als eerste de tijdswinst die CiEP u oplevert. Deze ligt meetbaar tussen de 10% en 20%, oftewel een halve tot een hele werkdag per week. Zichtbaar beter Overzicht en transparantie in persoonlijke werksystemen. Doorstroming in (elektronische) informatie. Overdraagbaarheid van infor matie en werkvoorraad. Structuur in , proactieve planningen en een opgeruimd humeur. Voelbaar beter Minder werkdruk en stress. Meer plezier, voldoening en gemoedsrust. Regie over werk en tijdsbesteding. Meer balans tussen werk, thuis en uzelf. Meer energie en vitaliteit. Integriteit, transparantie en regie U als persoon bent het uitgangspunt binnen de CiEP-werkfilosofie. Immers, persoonlijke kwaliteit is de basis voor elke andere kwaliteit die van belang is voor uw werk. Er wordt gebouwd aan een solide, persoonlijk werksysteem inclusief bijbehorende uitgangspunten, structuur, gedrag en communicatie. Aldus creëert u een fundament voor integriteit, transparantie en regie. Het verwezenlijken van kwaliteit en resultaten zult u gaan ervaren als een bron van plezier en voldoening. Waardengedreven CiEP blijkt bijzonder geëigend om persoonlijke waarden te verbinden met organisatiewaarden. Tegenover onpraktische en ineffectieve werkgewoonten stelt CiEP geen glasharde regels, maar functionele waarden die leven bij uzelf en de organisatie. Waardengedreven werken blijkt veel effectiever dan puur hiërarchisch of regelgestuurd werken. Persoonlijke belangen en organisatiebelangen kunnen wel degelijk tegelijkertijd worden gediend. Sterker nog, het kost minder moeite en levert meer succes op. Voor u individueel en voor de organisatie als geheel. Wanneer is CiEP wat voor u? CiEP Basis heeft zin als u problemen ervaart die te maken hebben met: - hoge werkdruk/stress - overvolle agenda s (of juist leeg) - chronisch tijdgebrek - groeiende papierstapels - overvolle boxen - werkachterstand, weekendwerk - veel ad hoc en interrupties - niet nakomen van afspraken - verlopen deadlines - ruis in de communicatie - klachten, fouten enz. - gebrek aan energie - onvrede in werkrelaties Resultaat voorop dus mens centraal 5

6 Inhoud CiEP Basis Gedurende het programma komen alle aspecten aan bod die relevant zijn om continu optimaal te kunnen en te willen functioneren. Denk hierbij aan: - aanleren van bewuste en effectieve werkgewoonten - (h)erkennen en transformeren van niet-functionele werk gewoonten - verminderen van werkdruk, ruis, energieverlies en onduidelijkheid - ordening en systematisch management van (elektronische) informatie - procesmatig inrichten en gebruiken van de werkplek en beschikbare hulpmiddelen - pro-actief managen van werk voorraad, tijd, taken en verantwoordelijkheden - effectief maken en nakomen van afspraken met uzelf en met anderen - aanspreekbaar zijn, toetsbaar zijn, toetsen en aanspreken - pro-actief en resultaatgericht sturen en bijsturen - vergroten van zelfkennis en zelfbewustzijn - balans in relatie tot werk/privé en korte/lange termijn Wat verklaart het succes? Omdat het grootste deel van het programma plaatsvindt op de werkplek zelf, is er veel aandacht voor maatwerkoplossingen en specifieke individuele aandachtspunten. Voor de goede resultaten met CiEP zijn diverse factoren aan te wijzen. CiEP-programma s: - vinden plaats waar het individu en het werk is - zetten de mens (en zijn/haar team) centraal - zijn praktisch, actief en resultaatgericht - zorgen voor een brug tussen denken voelen doen - worden begeleid door gespecialiseerde coaches - zijn concreet, toetsbaar en niet vrijblijvend - bieden mogelijkheden tot borging en certificatie op basis van de Standaard voor Waardengedreven Leiderschap (STRIVE) Basisschema CiEP* Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 plenaire theoriesessie plus praktijk en coaching op de werkplek, hele dag - tussenperiode ca. 3-4 weken - plenaire theoriesessie plus praktijk en coaching op de werkplek, hele dag - tussenperiode ca. 4-6 weken - individuele coaching op de werkplek, incl. waardenprofiel ca. 1 uur per deelnemer - tussenperiode ca. 4-6 weken - individuele coaching op de werkplek, ca. 1 uur per deelnemer plus optioneel een groepsbijeenkomst aan het eind van de dag - tussenperiode ca. 6-8 weken - individuele coaching, ca. 1 uur per deelnemer of teamcoachingsdag op basis van teamprofiel; voorts ca. 15 min. p.p. voor evaluatie * Het schema kan naar behoefte op maat worden aangepast. Resultaat voorop dus mens centraal 6

7 Cijfers die spreken De CiEP-resultaten worden continu gemeten. Uit evaluatie onder alle deel nemers komen de volgende percentages naar voren. 77% - Kan werkdruk beter hanteren 79% - Heeft meer tijd voor kerntaken (4 uur of meer per persoon per week) 87% - Houdt beter overzicht sinds CiEP Basis 85% - Houdt werk beter gescheiden van dingen die af zijn 89% - Kan beter kiezen en sneller beslissen 70% - Heeft meer regie op interrupties en ad hoc 76% - Neemt sneller actie op vervelende klussen 87% - Verwerkt gemakkelijker 74% - Schrijft afspraken en toezeggingen beter op 74% - Heeft meer zicht op afspraken met zichzelf 85% - Heeft meer inzicht in het eigen werkproces 79% - Verbetert de doorstroming van de informatie op zijn of haar werkplek 73% - Ervaart meer plezier en voldoening in het werk 96% - Ervaart CiEP Basis als persoonlijk waardevol 80% - Rapporteert betere teamresultaten Wat CiEP-gebruikers zeggen: CiEP speelt in op de hele concrete, persoonlijke situatie op de werkvloer om hierin verandering te brengen; het wérkt. Door de mail en afsprakenstroom duidelijk zichtbaar vast te leggen, heb ik overzicht en orde gekregen in mijn agenda, daardoor is een goede voorbereiding mogelijk en is er rust in het werk en in mijzelf gekomen. Doe Het Nu!, dat geeft je een goed gevoel! Zeg Het Nu!, dan blijf je er niet mee zitten! Plan Het Nu!, dan kan je het niet vergeten! Door met de hele afdeling CiEP te trainen, organiseer je een gezamenlijke werkstandaard die transparant, to-the-point en opgeruimd is. Niet alleen op kantoor maar ook in je hoofd en dat laatste vind ik nog wel het belangrijkste. De sterkte van CiEP zit hem in de persoonlijke toetsing van de geleerde principes. CiEP coaching heeft mij geleerd hoe ik rust kan behouden bij multi-tasking. Niets is te moeilijk als je je bewust bent van wat je denkt en hoe je doet. CiEP is zeer persoonlijk, zonder oordeel en gericht op continue verbetering in je eigen tempo. Resultaat voorop dus mens centraal 7

8 CiEP en Het nieuwe werken

9 Werken, vrij van tijd en plaats Door Het Nieuwe Werken zijn medewerkers steeds minder op kantoor. Medewerkers krijgen binnen gestelde kaders de vrijheid en vertrouwen om zelf te bepalen hoe, waar, wanneer en met wie zij hun werk doen. In een 24-uurs economie loopt werk en privé meer en meer door elkaar, wat nieuwe uitgangspunten, denkkaders en werkgewoonten vraagt. Vele organisaties zijn bezig om Het Nieuwe Werken vorm te geven. De voordelen zijn evident: voor medewerkers is er het uitzicht op meer autonomie in de uitvoering van het eigen werk, betere verdeling van zorgtaken en minder reistijd. Voor het management gloort er een hogere productiviteit, minder verzuim, imagowinst door minder CO2-uitstoot in de file, besparing van huisvestingskosten en (bijna) continue digitale bereikbaarheid. Van controle naar vertrouwen Ondersteund door de technologische mogelijkheden om vrij van tijd en plaats te werken, vraagt Het Nieuwe Werken van leidinggevenden een omslag van sturen op controle naar resultaatgericht sturen op basis van vertrouwen. Van zowel leidinggevenden als medewerkers wordt verlangd dat zij effectief omgaan met de nieuwe vrijheden, dat zij zichzelf effectief sturen en betrouwbaar zijn in het nakomen van gemaakte (resultaat)afspraken. Het is niet alleen een cultuuromslag in het werk, maar ook in de samenleving. Effectieve (zelf) sturing, duidelijkheid en betrouwbaar zijn vormen het fundament onder Het Nieuwe Werken. Daarnaast is regie, structuur en transparantie een minimum conditie om effectief om te gaan met de nieuwe verhouding en in werkrelaties, de beschikbare technologie, hulpmiddelen en werkomgeving. Randvoorwaarden scheppen CiEP biedt u de handvatten om effectieve randvoorwaarden te scheppen voor implementatie van Het Nieuwe Werken. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet alleen over de manier waarop u omgaat met uw hulpmiddelen, maar vooral ook over uw kijk op werken en op uzelf in relatie tot waar u verantwoordelijk voor bent. Met CiEP-werkgewoonten wordt u niet geleefd maar leeft u zich uit in het realiseren van inspirerende resultaten, zowel in uw werk als privé. Uw CiEP-werkstructuur helpt u om overzicht en regie te houden en te schakelen al naar gelang de omstandigheden, met een gezonde balans tussen werk en privé. Focus van CiEP en Het Nieuwe Werken Bewustwording van werkgewoonten (houding, gedrag, communicatie) en het aanleren van constructieve werkgewoonten. Het structureren van informatie in , persoonlijke directories en overige hulpmiddelen. Zichtbaar maken van persoonlijke waarden en verantwoordelijk heden. Planmatig en procesmatig managen van tijd, taken en verantwoordelijkheden. Integreren van CiEP-werkgewoonten in het omgaan met Outlook, Lotus Notes, Groupwise, Sharepoint of met welke software u ook werkt, zodanig dat het u optimaal ondersteunt. Het verminderen van werkdruk ten gunste van werkplezier, voldoening, gemoedsrust en het hebben en houden van een gezonde balans tussen werk en privé. Rolbewustzijn, voorbeeldgedrag en congruent leiderschap. Werkvorm Theorie, persoonlijke coaching en advies bij de implementatie. Begeleiding op de werkplek bij het opzetten van de eigen structuur. Individueel of in groepen. Afwisseling van workshops en coaching. De theorie kan ook via e-ciep modules in combinatie met persoonlijke begeleiding worden eigen gemaakt. Voor wie Voor professionals die hun weg willen vinden bij het integreren van Het Nieuwe Werken en die erop uit zijn energiek en effectief te werken met inspirerende resultaten als vaste werkgewoonte. Resultaat voorop dus mens centraal 9

10 CiEP Waardenprofielen Persoonlijk, team en/of organisatie.

11 Inzicht in de waarden die persoonlijke keuzen bepalen Persoonlijke waarden zijn het fundament onder de keuzen die men maakt in zijn leven en in zijn werk. Daarom is het belangrijk dat iemand inzicht verwerft in de waarden die zijn of haar handelen sturen. De mate van effectiviteit in ons handelen en communiceren wordt zichtbaar in zowel gewenste als ongewenste resultaten die bereikt worden. Deze kennis helpt om te begrijpen waar bij iemand de uitdagingen liggen in bepalende processen en trajecten. Denk hierbij ondermeer aan het effectief omgaan met veranderingen, de deelname aan organisatieontwikkelingen en het invulling geven aan de persoonlijke ontwikkeling. Kracht door zelfkennis Het CiEP Persoonlijk Waardenprofiel geeft als resultaat: - vergroten van zelfbewustzijn en zelfkennis - inzicht verkrijgen in eigen en/of andermans motivatoren - zichtbaar en objectief bespreekbaar maken van drijfveren - het versterken en optimaliseren van het zelfsturend vermogen - ruimte scheppen voor nieuwe keuzen en het maken van werkafspraken - inzicht krijgen in wat er nodig is om met succes om te gaan met veranderingen - zichtbaar maken wat energie oplevert en wat energie kost als anderen daar teveel nadruk op leggen - zichtbaar maken van meer dan gemiddelde voorkeuren en afkeer en het onderzoeken van perspectieven om daar effectief mee om te gaan Toepassing Waardenprofielen kunnen worden gebruikt bij: - het dagelijks aansturen, motiveren managen en coachen van mensen - het effectief bespreekbaar maken van ruis in de communicatie om te zorgen voor effectieve werk relaties - het bespreekbaar maken van waardendrives, zowel gewenst als ongewenst, in een team - het bespreekbaar maken en transformeren van zienswijzen - het zichtbaar maken van werkgewoonten, persoonlijke behoeften en knelpunten - het on-the-job coachen en optimaliseren van partnerschap en resultaten Werkwijze Invullen van een online vragenlijst (ca. ¾ uur). Persoonlijke nabespreking van ca. 1 uur. Voor wie Personen en teams die via zelfinzicht hun effectiviteit willen vergroten. CiEP Team- en Organisatie Waardenonderzoek Inhoud Het CiEP Team- en Organisatie Waardenonderzoek is ook een online instrument dat snel, eenvoudig en efficiënt werkt in combinatie met het CiEP Persoonlijk Waardenprofiel. Waarden zijn het fundament onder de organisatie cultuur. Op basis van gewenste veranderingen biedt het CiEP Waardenonderzoek inzicht in wat de juiste beïnvloedingsstrategie is om gewenste veranderingen met succes door te voeren. Hierdoor kunnen persoonlijke waarden verbonden worden met organisatiewaarden. Toepassing CiEP Team- en Organisatie Waardenonderzoek wordt gebruikt bij: - het voorbereiden van een organisatie- of cultuurverandering - het objectief zichtbaar maken van collectieve overtuigingen - het pro-actief zichtbaar maken van potentiële belemmeringen in de context van een gewenste ontwikkeling of verandering - het leveren van input voor het bespreekbaar maken en transformeren van zienswijzen - het zichtbaar maken van werkgewoonten - het on-the-job coachen en optimaliseren van houding, gedrag, communicatie en structuur Rapportage op team/organisatieniveau Overzicht van de gedeelde waardendrives per team of organisatie. Overzicht van de waarden die vooral behouden moeten worden en wat meer dan wel minder nadruk zou moeten krijgen, gegeven de uitdaging waar het team voor staat. Groepsresultaten worden aangeleverd in PowerPoint en kunnen worden aangeleverd in verschillende dwarsdoorsneden, mits vooraf aangegeven. Werkwijze Invullen van een online vragenlijst (ca. ¾ uur). Persoonlijke nabespreking van ca. 1 uur. Teambijeenkomst over de uitkomst van het Team- of Organisatieprofiel 2 dagdelen. Voor wie Teams en afdelingen. Groepsgrootte Voor teams tot organisatiebreed. Resultaat voorop dus mens centraal 11

12 Overzicht Waarden Systemen Continuïteit Kennis Solidariteit Prestatie Ordening Autoriteit Binding Persoonlijk Waardenprofiel A = Acceptatie B = Verwerping Score A B A B A B A B A B A B A B Binding Autoriteit Ordening Prestatie Solidariteit Kennis Continuïteit Organisatie X, totaal Balk 1 = Persoonlijke waarden Balk 2 = Huidige organisatie Balk 3 = Gewenste organisatie 20 Score Binding Autoriteit Ordening Prestatie Solidariteit Kennis Continuïteit Enthousiasme 539 Deskundigheid 523 Samenwerking 508 Collegialiteit 464 Persoonlijke ontwikkeling 459 Inlevingsvermogen 453 Betrouwbaarheid 448 Teamwerk 433 Uitdaging 427 Inspiratie 423 Voorbeeld Organisatie X, Totaal Persoonlijke waarden Huidige organisatie Gewenste organisatie Groei van de organisatie 499 Visie 483 Resultaatgerichtheid 475 Winst 474 Succes 448 Grootsheid 426 Uitdaging 424 Prestatie 410 Productiviteit 384 Klanttevredenheid 371 Teamwerk 587 Rechtvaardigheid 559 Klanttevredenheid 547 Samenwerking 481 Duidelijkheid 469 Betrouwbaarheid 437 Gelijkwaardigheid 408 Kennis 408 Groepsgevoel 404 Prestatie 377 Resultaat voorop dus mens centraal 12

13 Waardendrive Binding Positieve uiting Verbonden met de waarde van gedeelde principes, gewoonten en tradities, trots op de organisatie, respect voor opgebouwde wijsheid. Schaduwkant Zinloze rituelen, vasthouden aan het verleden, onzakelijk, beperkend, alleen in de binnenkring naar buiten kunnen komen. Autoriteit Daadkrachtig en slagvaardig, neemt leiderschap, duidelijk over plek, snel, energiek, crises en conflict niet uit de weg gaand. Ongeduldig, zonder oog voor de consequenties, grensoverschrijdend, verbaal direct, strijdbaar, moeilijk aanspreekbaar. Ordening Planmatig, consequent, duidelijk, betrouwbaar, discipline, geordend, structuur, efficiënt, kwaliteitsbewust, loyaal. Risicomijdend, braaf, (ver)oordelend, bovenmatig kritisch, regels belangrijker dan mensen, bureaucratisch, zoekt zekerheid, gelijkhebberig. Prestatie Resultaatgericht, strategisch, klantgericht, enthousiast, zelfbeslissend, wil eigen ambities realiseren, ondernemend, durft risico s te nemen. Materialistisch, ego- en statusgericht, opportunistisch, te zeker van de eigen zaak, weinig oog voor gevoelens van anderen, manipulatief. Solidariteit Sociaal, zorgzaam, medemenselijk, communicatief, inlevend, wil de harmonie bewaren en consensus bereiken. Angst voor conflict, behoefte aan draagvlak bij iedereen, verkrampt over ongelijkheid, geen begrip voor autoriteit, kunstmatige harmonie en politiek spel. Kennis Kennis- en ervaring transparant en toegankelijk, ontwikkelingsgericht, wil opties uitwisselen, streeft naar synergie en innovatie. Zinloze analyses, niet concreet, mentaal grenzeloos, geen keuzes, teveel opties, individuele voorkeur boven collectief belang. Continuïteit Bewust van lange termijn consequenties, keuzes op basis van urgentie voor duurzame oplossingen, co-creatie. Vaag, abstract, wereldvreemd, relativeert alledaagse problemen, geen oog voor noodzaak. Resultaat voorop dus mens centraal 13

14 CiEP Energiek

15 Bewaak uw gezondheid door praktisch inzicht in uw energieniveau Uw gezondheid en leefstijl zijn bepalend voor de energie die beschikbaar is voor het dagelijkse leven. Tegelijkertijd wordt energie gevraagd, door de hoeveelheid en aard van de activiteiten die we ondernemen, de knelpunten en problemen die we tegenkomen en de (werk)druk die we ervaren, zowel op het werk als privé. Optimaliseren van werkvitaliteit CiEP Energiek is een praktisch programma gericht op het zichtbaar maken en optimaliseren van uw energie en vitaliteit. Zichtbaar maken en efficiënt gebruiken van energie, zowel op de korte, de middellange als de lange termijn. Met een energiemeting, die gewoonlijk wordt gebruikt bij trainingsprogramma s voor topsporters, een aanvullende vragenlijst en persoonlijke coaching krijgt u inzicht in de factoren die uw energieniveau beïnvloeden. U leert bewust te zorgen voor een basis van waaruit u blijvend goed of nog beter kunt functioneren. Doelstelling Zichtbaar en objectief bespreekbaar maken van energieniveaus. Inzicht krijgen in eigen energie, gezondheid en leefstijl. Herkennen van factoren die uw energie bevorderen en belem meren. Bevorderen van bewust gedrag dat uw gezondheid, energie en vitaliteit ondersteunt. Vergroten van zelfbewustzijn, zelfkennis en persoonlijke integriteit. Het versterken van het zelfsturend vermogen en verantwoordelijk gedrag. Zorgen voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit en het voorkomen van (werk)druk en uitval. Werkvormen Invullen van vragenlijst (ca. een kwartier). Objectieve, fysiologische energiemeting op hoofd, handen en voeten. De meting duurt 25 minuten per persoon. Rapportage en persoonlijke nabespreking van ca. 1 uur. Aanvullende persoonlijke coaching en hermeting na 6 maanden. Managementrapportage met bevindingen, conclusies en advies aangaande het optimaliseren van het energieniveau in de organisatie en van het werk. Inhoud persoonlijke rapportage Conclusies uit de energiemeting en persoonlijk advies. Overzicht van energieniveaus op de korte, middellange en lange termijn. Overzicht van fysiek en mentaal energieniveau en uw ervaren gezondheid. Overzicht van beleefde werkhoeveelheid en bron van eventuele werkdruk. Betekenis van de resultaten. Toelichting op het onderzoek. Locatie en groepsgrootte Alle onderdelen van het programma kunnen op locatie worden uitgevoerd. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt een voorstel op maat gedaan. Overige De rapportages zijn persoonlijk en worden verstuurd naar het privé adres van de deelnemers. De opdrachtgever ontvangt een managementrapportage met daarin opgenomen de gemiddelde meetresultaten van de gemeten groep, een terugkoppeling over bevindingen uit de gesprekken en een advies over mogelijke, op managementniveau op te pakken verbeterpunten. Het verdient aanbeveling om bij aanvang ook een moment van hermeting af te spreken en afspraken te maken over follow-up en over hoe u wilt omgaan met knelpunten die niet worden opgepakt. Resultaat voorop dus mens centraal 15

16 Energie Overbelasting energie medewerker Bedrijfswerkproces Gewenste resultaten Het werk vraagt meer energie dan op voorraad. Medewerkers hebben meer hersteltijd nodig. Onduidelijke werkprocessen zorgen voor een omweg naar de gewenste resultaten. Daardoor ontstaan achterstanden in het werk. Energie Overbelasting energie medewerker Bedrijfswerkproces Gewenste resultaten Problemen met arbeidsverhoudingen en werkrelaties. Gewenste resultaten: energiek naar het werk én naar huis. Resultaat voorop dus mens centraal 16

17 De meetresultaten individueel ALGEMEEN Korte termijn Middellange termijn Lange termijn 40% 45% 75% VERFIJNING Fysiek Mentaal 65% 41% WERK Organisatie van het werk Hoeveelheid werk 30% 48% WERKDRUK Organisatie Hoeveelheid ERVAREN GEZONDHEID 80% Energiemeting Individuele rapportage Management rapportage ALGEMEEN Korte termijn ALGEMEEN Korte termijn 40% 43% Middellange termijn Middellange termijn 45% 41% Lange termijn Lange termijn 75% 65% VERFIJNING Fysiek VERFIJNING Fysiek 65% 66% Mentaal Mentaal 41% 38% WERK Organisatie van het werk WERK Organisatie van het werk 30% 35% Hoeveelheid werk Hoeveelheid werk 48% 55% WERKDRUK WERKDRUK Organisatie Hoeveelheid Organisatie Hoeveelheid ERVAREN GEZONDHEID ERVAREN GEZONDHEID 80% 75% Richting voor interventies en verbetertrajecten individuele medewerker en organisatie Resultaat voorop dus mens centraal 17

18 CiEP voor Teams

19 Waarden delen, krachten vermenigvuldigen Wanneer de kracht van een team wordt gemobiliseerd bereikt het team meer dan wat mogelijk zou zijn voor elk individu afzonderlijk. Openheid over ieders individuele waarden en verbinding met de gemeenschappelijke intenties en doelen zorgen ervoor dat mensen dezelfde kant op werken en dat eigen belangen en onderlinge meningsverschillen niet in de weg staan van gedeeld succes wat in partnerschap wordt behaald. CiEP voor Teams is een programma dat gericht is op het versterken van de kracht van een team en op het scheppen van randvoorwaarden voor effectieve en inspirerende samenwerking. Doelstelling Scheppen van een vertrouwensbasis binnen het team. Vergroten van de bereidheid om knelpunten bespreekbaar te maken, elkaar aan te spreken en aanspreekbaar te zijn. Tot stand brengen van verbinding met gedeelde waarden en een gemeenschappelijke focus. Inzicht in elkaars kwaliteiten en (afspraken over de) bijdrage aan het team. Vergroten van wederzijds partnerschap en het vermogen om effectief samen te werken. Inhoud Programma s worden op maat voor u ontwikkeld en kunnen onder meer de volgende onderwerpen bevatten: Leren kennen van de uitgangspunten van CiEP voor Teams als context voor ontwikkeling van de effectiviteit op teamniveau. Teamzelfonderzoek. Bespreking van persoonlijke waardenprofielen. Bespreking van het teamprofiel en de betekenis ervan voor de praktijk van alledag. Vertaalslag van gedeelde en te versterken waarden naar doelstellingen, randvoorwaarden voor succes en commitment. Het omgaan met conflicten en knelpunten. Het maken van werkafspraken over omgaan met elkaar en werken met gedeelde werkprincipes. Werkwijze Groepsbijeenkomsten met theorie, oefeningen, discussie en dialoog. Teamzelfonderzoek. Waardenprofiel op individueel en groepsniveau. (Huiswerk)opdrachten voor de gehele groep, subgroepen en tweetallen. Doorlooptijd ca. 3 4 maanden. Teams met een grootte van meer dan 8 personen worden door 2 trainers begeleid. Randvoorwaarden voor deelname Bereidheid om deel te nemen. Bij voorkeur bekend zijn met de CiEP-filosofie en methodiek. Tijdsbeslag op de deelnemers Dag 1 en 2: 2 dagdelen. Dag 3, 4, en 5: 1 dagdeel of zoals het programma op aanvraag is voorgesteld. De periodes tussen de trainingsmomenten in bedragen ca. 3 weken. Huiswerkopdrachten. Resultaten De resultaten van CiEP voor Teams zijn meetbaar en merkbaar. Er wordt 10 20% tijdwinst geboekt omdat de gemeenschappelijke focus toeneemt op wat echt belangrijk is. Er komt op teamniveau een beweging op gang van ieder voor zich naar waardengedreven werken en samenwerken. Dat is merkbaar in de energie, de kwaliteit van de werkrelaties, de mate van verbinding en betrokkenheid, een groter vermogen om te zeggen wat er te zeggen is en het vermogen om de kracht van team effectiever te benutten in het realiseren van afgesproken kwaliteit en beoogde resultaten. Resultaat voorop dus mens centraal 19

20 e-ciep Basis

21 Neem de regie met CiEP via e-learning Met het e-ciep Basisprogramma kunt u de context en inhoud van CiEP zelfstandig tot u nemen, onafhankelijk van tijd en plaats. Aan de hand van zelfonderzoek, oefeningen en instructies kunt u de principes van CiEP leren kennen en toepassen. Aanvullende on-the-job coaching ondersteunt u bij het maken van de vertaalslag naar uw eigen werkgewoonten en werkstructuur. Met meetbaar, zichtbaar en voelbaar resultaat! Doelstelling Invloed krijgen en houden op omstandigheden. Weer toekomen aan uw werk en aan uzelf % tijdwinst realiseren. Voorkomen van stress en werkdruk. Overzicht en transparantie. Structuur in en bestanden. Pro-actieve planning en optimaliseren van regie. Effectief gebruik van hulpmiddelen. Gezonde balans werk thuis zelf. Meer plezier, gemoedsrust en energie. Doelgroep Personen die te maken hebben met hoge werkdruk, volle agenda s, tijdgebrek, wisselende werkzaamheden, versnippering van aandacht, veel ad hoc en interrupties, toenemende (elektronische) informatiestromen, werkachterstand, stress, energieverlies, ruis, klachten, irritaties etc. en die daar iets aan willen doen! Voorwaarden voor deelname Resultaatgericht willen deelnemen en bereid zijn om zelfstandig te sturen op voortgang in het bereiken van de gewenste resultaten. Inhoud Het aanleren van effectieve werkgewoontes en bijbehorende uitgangspunten. Systematisch management en organisatie van de werkplek en hulpmiddelen. Verbinden en zichtbaar maken van persoonlijke doelen met organisatiedoelen. Plan- en procesmatig managen van verantwoordelijkheden/taken/tijd. Het effectief maken en nakomen van werkafspraken met jezelf en met anderen. Implementatie en coaching tegen de achtergrond van vastgestelde leerdoelen. Onderdelen e-ciep Basis 6 e-ciep-modules. Vertaalslag naar de praktijk het (her)inrichten van persoonlijke werksystemen. Persoonsgerichte coachingsgesprekken van een uur op de eigen werkplek of op afstand. Telefonische coaching (optioneel). Gebruik van Gezamenlijke bijeenkomst bij de start en/of ter evaluatie en afsluiting. Resultaten Zichtbaar: overzicht, ordening en transparantie in persoonlijke werksystemen. Meetbaar: 10 20% tijdwinst p.p. per week. Voelbaar: minder stress, meer regie en invloed op de omstandigheden, meer werkplezier, gemoeds rust en voldoening in het werk. Tijdsbeslag voor de deelnemer Stap 1: doorlopen van de modules 1, 2 en 3, per module ca minuten plus implementatietijd. Stap 2: 4 6 weken na de eerste 3 modules individuele coaching op de werkplek van ca. 1 uur p.p. Stap 3: 6 8 weken na modules 4, 5, 6 individuele coaching op de werkplek van ca. 1 uur p.p. Gemiddelde doorlooptijd 3 4 maanden. Of varianten hiervan. Resultaat voorop dus mens centraal 21

22 CiEP Continu

23 Het verankeren van CiEP op persoonlijk niveau CiEP staat voor wat wérkt in werken. Continu. Rendement op de investering. Een steuntje in de rug voor mensen die CiEP-bewust en effectief willen blijven zorgen voor de juiste randvoorwaarden om optimaal te presteren mét behoud van plezier, voldoening en energie. Zodat het blijvend wérkt voor de persoon zelf en voor alle belanghebbenden, inclusief thuis. Doelstelling Continuïteit in CiEP-resultaten. Afspraken met jezelf serieus nemen. Persoonlijk leiderschap ont wikkelen. Voorkomen van stress en werkdruk. Overzicht en regie behouden, doorstroming van informatie. Sturen op basis van waarden in plaats van regels. Pro-actief handelen én communiceren. Blijvend effectief omgaan met . Gezonde balans tussen werk thuis zelf. Werkvorm Plenaire groepsessies van elk ca. 2 uur; vertaalslag naar de praktijk in systeem, in gedrag, in communicatie, in manier van kijken. Persoonlijke coachings gesprekken op de eigen werkplek. Maatwerkoplossingen voor specifieke individuele vragen en aandachtspunten. Groepsgrootte: 7 of 12 personen per groep; 6 7 deelnemers per trainer/ coach. Resultaten Zichtbaar: Doe Het Nu!, Plan Het Nu!, Zeg Het Nu! in actie. Meetbaar: gezonde verhouding tussen werk, jezelf en anderen. Voelbaar: waarden worden vervuld. CiEP Continu voor managers CiEP Continu voor managers is een praktische module, gericht op het vergroten van het vermogen van managers om effectief te sturen op basis van Werken volgens CiEP binnen de afdeling. Doelstelling Randvoorwaarden scheppen voor draagvlak om continu te werken volgens CiEP. Het leren kennen en implementeren van de uitgangspunten voor effectieve communicatie en sturing volgens CiEP. Vaststellen van de uitgangspunten en werkafspraken over Werken volgens CiEP waar een ieder aan gehouden mag worden. Uitwisselen, delen en op elkaar afstemmen van uitgangspunten, werkwijzen en communicatie tussen de managers. Het maken van een verdiepingsslag in de voorbeeldfunctie op persoonlijk niveau. Implementatie, persoonsgerichte coaching, teamcoaching en advies tegen de achtergrond van vastgestelde leerdoelen. Werkvorm Groepsbijeenkomsten met theorie, teamcoaching, discussie en dialoog. Persoonlijke coaching op de werkplek. Advies op afdelingsniveau met betrekking tot het zichtbaar maken van toetsingscriteria. Resultaten Zichtbaar: toenemende betrokkenheid, resultaatgerichte sturing, effectieve communicatie en verbetering van voorbeeld gedrag. Meetbaar: verbetering in het maken en nakomen van afspraken. Voelbaar: minder stress, minder ergernis, meer regie, meer plezier en samenwerking. Groepsgrootte en locatie Een groep bestaat uit deelnemers met hun werkplek in hetzelfde gebouw. Er zijn 2 trainers/coaches per groep. CiEP Continu thema s/ maatwerkmodules CiEP Continu is ook mogelijk in thema s of maatwerkmodules. Vanuit uw vraag zijn de uitgangspunten dat er vanuit intenties en gewenste resultaten gewerkt wordt. CiEP Continu zorgt voor verbinding met de bewust gekozen waarden en intenties. De randvoorwaarden voor een succesvol traject zullen in samenspraak met u tot stand worden gebracht zodat we tot het gewenste resultaat komen. Zichtbaar. Meetbaar. Voelbaar. Thema s Werken vanuit waarden. Effectief vergaderen. Congruent leiderschap. Digitaal en flexibel werken. Effectief energiemanagement. De automatische piloot de baas. Het zichtbaar maken van taken en verantwoordelijkheden. Aanspreken en aanspreekbaar zijn. Documentmanagement. Resultaat voorop dus mens centraal 23

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid Toolkit Colofon Dit is een uitgave van Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Vilans is het onafhankelijke kenniscentrum voor werkers en organisaties die langdurige

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Welkom Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Leren heeft een persoonlijk karakter. Wij vinden dat daar een persoonlijke aanspreekvorm

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie