Lux International Strategy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lux International Strategy"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG (GEREVISEERD) Per 31 december 2012 Lux International Strategy SICAV (R.C.S. B 52470)

2 Lux International Strategy Inhoudstafel Table des Matières Beheer en administratie Organisation et Administration 3 Raad van Bestuur Conseil d'administration 4 Beheersverslag 5 Rapport de Gestion 24 Verslag van de bedrijfsrevisor 42 Rapport du Réviseur d entreprises agréé 44 Page Geconsolideerd 46 Globalisé Lux International Strategy - Serenity 51 Lux International Strategy - Active Management 61 Lux International Strategy - Equity 74 Lux International Strategy - Belgian Value Fund 84 Lux International Strategy - CA Indosuez - Equities Europe 91 Lux International Strategy - CA Indosuez - Equities America 98 Lux International Strategy - CA Indosuez - Equities Asia 105 Lux International Strategy - CA Indosuez - Bonds 113 Lux International Strategy - CA Indosuez - Bonds Plus 119 Lux International Strategy - Mixed Lux International Strategy - Mixed Lux International Strategy - Mixed Lux International Strategy - Mixed Lux International Strategy - Mixed Lux International Strategy - Mixed Lux International Strategy - Mixed Aantekeningen bij de financiële staten 199 s aux états financiers 215 Inschrijvingen uitsluitend gedaan op basis van de financiële rapportages kunnen niet worden geaccepteerd. Uitsluitend inschrijvingen die gebaseerd zijn op het actuele prospectus tezamen met het meest recente jaarverslag en, indien verschenen, het daaropvolgende halfjaarbericht, kunnen geaccepteerd worden. Aucune souscription ne peut être enregistrée sur le seul fondement des états financiers. Pour être recevable, une souscription doit être effectuée après remise du prospectus en vigueur daté de décembre 2009 accompagné du dernier rapport annuel et du rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel. Pagina / Page 2

3 Lux International Strategy Beheer en administratie Organisation et Administration PROMOTOR & BELANGRIJKSTE VERDELER/ PROMOT & DISTRIBUT PRINCIPAL Crédit Agricole Luxembourg 39, Allée Scheffer L Luxembourg BELEGGINGSBEHEERDER/ GESTIONNAIRE EN INVESTISSEMENT Crédit Agricole Luxembourg 39, Allée Scheffer L Luxembourg For the Sub-Fund/ voor het compartiment Lux International Strategy - Belgian Value Fund: Crédit Agricole Van Moer Courtens Priorijdreef 19 B Brussel For the Sub-Fund/ voor het compartiment Lux International Strategy - CA Indosuez - Equities Asia: Crédit Agricole (Suisse) SA 4, quai Général-Guisan CH-1204 Genève BEWAARBANK EN HOOFDKANTOOR / BANQUE DÉPOSITAIRE ET ADMINISTRATION CENTRALE CACEIS Bank Luxembourg 5, Allée Scheffer L Luxembourg ACCOUNTANT/ CABINET DE RÉVISION AGRÉÉ Deloitte Audit Société à responsabilité limitée 560, rue de Neudorf L Luxembourg MANAGERS/ DIRIGEANTS AGRÉÉS M. Sébastien ALUSSE, Crédit Agricole Luxembourg M. Hervé PODEVYN, Crédit Agricole Van Moer Courtens, Bruxelles Pagina / Page 3

4 Lux International Strategy Raad van Bestuur Conseil d Administration VOORZITTER/ PRÉSIDENT M. Jean-François ABADIE, Administrateur Délégué, Crédit Agricole Luxembourg LEDEN/ ADMINISTRATS Mme Marie-Claire ACHENNE, Crédit Agricole Luxembourg M. Dirk EVENEPOEL, Crédit Agricole Luxembourg (until September 11, 2012 / tot 11 september 2012 ) M. Lieven VAN DAMME, Crédit Agricole Luxembourg (since September 11, 2012 / sinds 11 september 2012) M. Arnaud de FAGES, Crédit Agricole Luxembourg M. Jacques MAHAUX, Vice-Président du Comité Exécutif, Crédit Agricole Luxembourg M. Thierry ROCHELLE, Crédit Agricole Luxembourg M. Olivier CHATAIN, Crédit Agricole Luxembourg Mme Nora LEMHACHHECHE, Crédit Agricole Luxembourg Pagina / Page 4

5 Lux International Strategy Beheerverslag De markten in 2012 In de loop van het eerste kwartaal hadden de betere Amerikaanse macro-economische gegevens, de uitstekende bedrijfsresultaten, het goed standhouden van de Duitse groei, een daling van de inflatie in Azië en een gecontroleerde vertraging in China met vooruitzichten van een monetaire versoepeling in verschillende landen, een gunstige invloed op de aandelenmarkten. De risicoaversie daalde voornamelijk als gevolg van de maatregelen die door de ECB zijn genomen om de liquiditeit van het financiële systeem te herstellen (gecoördineerde interventies voor de dollar, onbeperkte herfinanciering op 3 jaar tegen 1%, verlaging van de reserveratio voor obligaties, uitbreiding van de zakelijke zekerheden, aankopen van schulden van perifere landen). Zo profiteerden de banken van de herfinanciering tegen 1% op drie jaar om obligaties te kopen, in het bijzonder binnenlandse obligaties van perifere landen, om aan zogenaamde carry trade te doen. De aankopen van obligaties uit de perifere landen hebben bijgedragen tot de daling van de rente en zorgden op de interbancaire markt weer voor enige ademruimte. Aangezien de markten opgelucht waren over het afgenomen systeemrisico van de banken, is de risicopremie gedaald. Tot slot heeft de invoering van de PSI (Private Sector Involvement) (herstructurering van de Griekse schuld) de vrees voor een uiteenvallen van de eurozone bedaard en het probleem tijdelijk uitgesteld om de regering toe te staan om meer structurele oplossingen te zoeken. Nadat de markten zich mooi hadden hersteld en de groeivooruitzichten in de VS opwaarts waren herzien, zijn de aandelenmarkten in de loop van het tweede kwartaal weer omgeslagen, met: - de bezuinigingsplannen in Europa die op het herstel van de groei wegen; - de stijgende energieprijzen door geopolitieke risico's die op de koopkracht wegen; - de herleving van de Commodities (basismetalen), in eerste instantie een kenmerk van betere groeiverwachtingen, die op deze groei opnieuw druk uitoefende; - de marktverwachtingen over de Amerikaanse groei die uiteindelijk het hele tweede kwartaal teleurstelden, terwijl de vastgoedmarkt en de arbeidsmarkt slechts een geringe vooruitgang boekten. De stijging van de dollar kwam daar nog eens bij. Nadat de situatie dankzij de financieringsinitiatieven van de ECB even was bedaard, trad de overheidsschuldencrisis vervolgens weer op de voorgrond. De ratingverlaging van Spanje, dat ook zijn doelstellingen voor zijn begrotingstekort niet haalde, was op de markt een bron van verontrusting. Aangezien de bezuinigingsmaatregelen een invloed hadden op de groei en de staatsinkomsten. Die bezorgdheid breidde zich ook uit naar Italië. Het mislukken van de eerste verkiezingen in Griekenland had eveneens een negatieve invloed. De onaangename verrassingen op macro-economisch gebied bleven elkaar in de getroffen landen opvolgen. De impact van het probleem van de overheidsschuld bleef de banken onder druk zetten: voor binnenlandse banken werd die druk nog verhoogd door de vorige LTRO-rondes (Long Term Refinancing Operations, financieringen door de ECB van de banken op drie jaar), omdat ze van deze onbeperkte financiering tegen 1% hadden geprofiteerd om een nog grotere blootstelling aan binnenlandse schuld te nemen. De transformatie van het groeimodel van China, van export naar binnenlandse consumptie, heeft het land ertoe aangezet om zijn groeidoelstellingen te verlagen tot 7,5%. Pagina / Pagina 5

6 Lux International Strategy Beheerverslag Over het algemeen heeft de stijging van de grondstoffenprijzen in het eerste kwartaal een impact gehad op de wereldwijde groei, en heeft de risicoaversie gewogen op de kapitaalstromen naar de opkomende markten. De vertraging heeft hen ertoe aangezet om hun rente te blijven verlagen. In deze context kregen de aandelenmarkten het dus opnieuw zwaar te verduren. De Amerikaanse, Duitse en Britse langetermijnrente bereikten een historisch dieptepunt (1,17% op de Bund op 10 jaar), terwijl de risicopremies voor Italië en Spanje een recordhoogte bereikten. In de loop van de maand juni is de politieke onzekerheid in Europa niettemin afgenomen: - Spanje kreeg een positief antwoord op de vraag om externe steun voor de in moeilijkheden verkerende bankensector; - in Griekenland werden de parlementsverkiezingen gewonnen door de partijen die voorstander waren van de steunregeling; - en eind juni hebben de conclusies van de Europese top de markten aangenaam verrast, en legden ze de basis voor een herkapitalisatie van de banken en het toezicht op de banken onder leiding van de ECB. Uiteindelijk was de zomer rustiger dan verwacht, dankzij de positieve verrassingen op het vlak van de Amerikaanse groei, waarbij de vastgoedmarkt in de Verenigde Staten zich verder stabiliseerde, gesteund door de huizenverkoop en de vertraging van de prijsdalingen, en zelfs prijsstijgingen. Het consumentenvertrouwen blijft bescheiden, maar de lagere werkloosheid, de verbetering in de vastgoedsector, maar ook het welvaartseffect (evolutie van de aandelen) terwijl de langetermijnrente op zijn laagste niveau gehandhaafd blijft en geen druk uitoefent op de activiteit, zijn gunstige factoren. Dit heeft tot gevolg dat de vooruitzichten voor de vastgoedsector worden verbeterd... waardoor ook het vertrouwen verbetert... Heel geleidelijk aan worden de structurele onderdelen die de groei een stevigere basis verschaffen sterker. Het optimisme van de markten duurde voort tot het einde van het jaar dankzij: - het activisme van de Europese en de Amerikaanse centrale bank; - een geringere verslechtering van de macro-economische factoren in Europa plus bereikte en zelfs overschreden doelstellingen in verband met het begrotingstekort van de landen onder toezicht; - een verbetering in China. Zo kondigde dhr. Draghi in september een inkoopprogramma aan voor de schuld (looptijd tussen 1 en 3 jaar) van de landen die in moeilijkheden verkeren, die officieel om Europese steun verzoeken en als tegenprestatie de bezuinigingsmaatregelen naleven. Dit programma van de Europese Centrale Bank, het programma voor rechtstreekse monetaire transacties (Outright Monetary Transactions - OMT) kreeg de goedkeuring van Duitsland. Dankzij deze aankondiging is de rente van de perifere landen bijzonder sterk gedaald, en dat ondanks het uitstelgedrag van Spanje om een beroep te doen op de Europese steun. De resultaten van de stresstests in Spanje hebben de behoefte om de Spaanse banken te herkapitaliseren bevestigd, doch niet verergerd. Daarnaast hebben het rapport van Bazel III en de geboekte vooruitgang wat de Europese bankenunie betreft, bijgedragen tot de verbetering van de vooruitzichten. Ook de Fed introduceerde een nieuwe ronde kwantitatieve versoepeling (QE3), deze keer via een inkoopprogramma van MBS om de vastgoedsector en de particuliere sector te ondersteunen. Pagina / Pagina 6

7 Lux International Strategy Beheerverslag Niettemin hebben de afwachtende houding in verband met de Amerikaanse verkiezingen, de herverkiezing van Obama en de onzekerheden in verband met de begrotingsafgrond in het eerste kwartaal gewogen op de Amerikaanse markten. Deze daling van risicovolle activa die voornamelijk in de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden, had ook een invloed op Europa. De rentevoeten op de overheidsobligaties van de kernlanden zorgden er vervolgens voor dat deze activacategorie zijn rol als vluchtwaarde weer op zich kon nemen. De rally van de aandelenmarkten werd in december hervat nadat er enige hoop was ontstaan over de Amerikaanse begrotingsonderhandelingen. Bovendien is de risicoaversie afgenomen doordat Griekenland een nieuwe kredietlijn heeft kunnen zekerstellen, evenals door de betere cijfers van de Chinese economie en de betere consumptiecijfers in de Verenigde Staten. De langetermijnrente is vervolgens opnieuw licht gestegen en de daling van de risicopremies was gunstig voor bedrijfsobligaties van minder hoge kwaliteit. Ondanks het tragere tempo van de positieve verrassingen, dat wellicht verband houdt met de onzekerheden van het kwartaal over de begroting, stabiliseren de economische gegevens zich aan het einde van het kwartaal in de Verenigde Staten. De macro-economische omgeving blijft veeleer positief, ook al vinden de autoriteiten het ritme onvoldoende (zoals blijkt uit het Beige Book), en de indices van het consumentenvertrouwen blijven goed. In de eurozone kent het vertrouwen een bescheiden herstel en is het verbeterd dankzij de aanzienlijke geboekte vooruitgang: herkapitalisatie van de Spaanse banken, herstructurering van de Griekse schuld, voortgezette daling van het Europese soevereine risico met een aanzienlijke daling van de Spaanse en Italiaanse rente... De onzekerheid heeft nog betrekking op de nog steeds restrictieve kredietvoorwaarden en op het feit dat de economie nog steeds geen tekenen van herstel laat zien. Tot slot blijven de groeicijfers in de opkomende markten nog een dalende trend vertonen, in het bijzonder in India en Brazilië. In China daarentegen wordt de expansie van de activiteit bevestigd door de gepubliceerde PMI-indices (officieel en HSBC). De opkomende markten en in het bijzonder Azië zouden na enkele maanden van economische schommelingen kunnen profiteren van een hernieuwde belangstelling van de beleggers. Lux International Strategy - Serenity Strategie Wij zijn het jaar gezien de volatiliteit van de markten begonnen met een aanzienlijk gedeelte in contanten. Onze structurele positie in het AXA Short Term High Yield-fonds wordt gesteund door een bijzonder interessant rendement, terwijl de volatiliteit toch erg beperkt blijft. De vooruitzichten voor de wanbetalingsgraad (het percentage bedrijven die hun betalingsverplichtingen niet nakomen) zijn bovendien stabiel en de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie pleiten voor een futloze groei, maar geen nieuwe recessie. Wat Europese overheidsobligaties betreft, hebben we opnieuw belegd in obligaties die zijn uitgegeven door de perifere landen (Italië en Spanje), maar toen het probleem van de overheidsschuld in de loop van het tweede kwartaal weer de kop op stak, had dit een negatieve invloed op de premies van deze uitgiften: in de zomer konden we alleen maar terugkomen op onze aankoopbeslissingen. Pagina / Pagina 7

8 Lux International Strategy Beheerverslag Wat de Europese bedrijfsobligaties betreft, zijn wij eveneens overgeschakeld naar obligaties uitgegeven door ondernemingen uit de perifere landen en de financiële sector. Hierdoor konden wij het gemiddelde rendement van de portefeuille verhogen, maar is ook de volatiliteit enigszins toegenomen. Gezien de hogere volatiliteit van de rentevoeten en de premies leek het ons interessanter om te beleggen in absoluutrendementfondsen die alleen zijn belegd in obligaties en die een beter rendement bieden dan de geldmarkt, met een beperkte volatiliteit. Sinds eind oktober hebben wij winst genomen op de hoogrentende obligaties en hebben wij onze posities in staatsleningen van perifere landen, die betere kansen en hogere rendementen bieden, nog verhoogd. Wij deden hetzelfde met onze posities in bedrijfsobligaties. Zo hebben wij zowel wat de overheidsobligaties als wat de bedrijfsobligaties betreft, het gemiddelde rendement van de portefeuille verhoogd, door meer specifiek onze positie in Italië te versterken, volgens ons het meest solide land van de Europese periferie (stabiliserende werkloosheid, terugdringing van de tekorten, efficiënte bezuinigingsmaatregelen, een financiële sector die minder hinder ondervindt van de vastgoedcrisis dan in Spanje, een positief primair saldo, vermindering van de globale kosten van de schuld ). Om het risico dat aan de evolutie van de langetermijnrente is gekoppeld, te beperken, hebben wij globaal de voorkeur gegeven aan obligaties op korte en middellange termijn. Aan het einde van het jaar hebben wij winst genomen op de Amerikaanse gediversifieerde obligatiefondsen en de absoluutrendementfondsen om onze meer winstgevende beleggingen in schuld van Europese perifere landen op te voeren. Eind december hebben wij nieuwe posities genomen in schuld uit opkomende markten in lokale valuta's, die nog steeds aantrekkelijke rendementen bieden aangezien de valuta's profiteren van de betere vooruitzichten voor deze markten. Per 31 december 2012 bedroeg het jaarlijkse rendement 4,94% voor een achteraf vastgestelde volatiliteit op jaarbasis van 0,92%. Lux International Strategy - Active Management Strategie In het begin van het jaar hebben we onze graad van overtuiging voor de aandelenmarkten (vooral in Europa), met de interventies van de ECB en het lagere systeemrisico van de banken, verhoogd. Onze voorkeur ging daarbij uit naar vier thema's: kwaliteit, rendement, ondernemingen die profiteren van de groei van de opkomende markten en ondernemingen die het in 2011 bijzonder moeilijk hadden gehad, zogenaamde 'deep value'-aandelen. Voorts hebben wij onze posities in Amerikaanse hoogrentende effecten gehandhaafd, omdat die een zeer aantrekkelijk rendement bieden voor een beperkte volatiliteit en stabiele vooruitzichten voor de wanbetalingsgraad dankzij de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie die pleiten voor een futloze groei maar geen nieuwe recessie. Wij hebben geen positie genomen in Europese overheidsobligaties en gaven de voorkeur aan bedrijfsobligaties, met name uit de perifere landen, waar de premies invloed ondervonden van het landenrisico, en uit de financiële sector. In de loop van de maand februari hebben wij onze groeivooruitzichten voor de opkomende markten herzien. Ook hebben wij, gezien het dalingspotentieel van de kortetermijnrente en de impact daarvan op de valuta's maar ook op de inflatie, onze overheidsobligaties uit opkomende markten in lokale valuta's verkocht. Pagina / Pagina 8

9 Lux International Strategy Beheerverslag In de loop van het tweede kwartaal zijn wij onze aandelenposities blijven verhogen en de globale volatiliteit van de portefeuille blijven beperken: - door winst te nemen op onze posities in bedrijfsobligaties (van beleggingskwaliteit maar ook hoogrentende obligaties); - door te beleggen in een fonds van hybride schulden, uitgegeven door Europese maar ook Amerikaanse financiële emittenten die even aantrekkelijke rendementen bieden, maar met een lagere volatiliteit; - door posities te nemen in minder volatiele aandelenfondsen zoals het Amundi Internationalfonds dat eveneens belegt in Japan en het Comgest Growth Europe-fonds; - door onze posities in de Verenigde Staten op te voeren, een defensievere en meer veelbelovende markt; - door te beleggen in het absoluutrendementfonds Marshall Wace, dat met behulp van arbitragetechnieken met een uiterst geringe volatiliteit belegt op de aandelenmarkt. Niettemin hebben wij in de loop van de maand juni winst genomen op de aandelen uit opkomende markten door onze positie in Azië terug te schroeven. De redenen daarvoor waren tekenen van een vertraging van de wereldwijde groei en de aanzienlijke kapitaalstromen van de ontwikkelde markten naar de Aziatische markten. Door de duidelijke vooruitzichten voor de markten hebben wij beslist om later toch terug te keren naar Europa door: - Amerikaanse hoogrentende obligaties in te ruilen voor Europese obligaties om te profiteren van de hogere rendementen en de geringere duration, daar de Europese markt in het eerste deel van het jaar veel sterker is achteruitgegaan dan de Amerikaanse, in navolging van de aandelenmarkten met de impact van de perifere landen; - Amerikaanse aandelen in te ruilen voor Europese. Eind oktober hebben we winst genomen op de hoogrentende obligaties en hebben wij onze posities verhoogd in staatsleningen van perifere landen, die betere kansen en hogere rendementen bieden. We deden hetzelfde met onze posities in bedrijfsobligaties. Zo hebben we zowel wat de overheidsobligaties als wat de bedrijfsobligaties betreft, het gemiddelde rendement van de portefeuille verhoogd, door meer specifiek onze positie in Italië te versterken, volgens ons het meest solide land van de Europese periferie (stabiliserende werkloosheid, terugdringing van de tekorten, efficiënte bezuinigingsmaatregelen, een financiële sector die minder hinder ondervindt van de vastgoedcrisis dan in Spanje, een positief primair saldo, vermindering van de globale kosten van de schuld ). Aan het einde van het jaar hebben wij winst genomen op de Amerikaanse gediversifieerde obligatiefondsen en de absoluutrendementfondsen om onze meer winstgevende beleggingen in schuld van Europese perifere landen op te voeren. Eind december hebben wij nieuwe posities genomen in schuld uit opkomende markten in lokale valuta's, die nog steeds aantrekkelijke rendementen bieden aangezien de valuta's profiteren van de betere vooruitzichten voor deze markten. Maar aangezien aandelen tegenwoordig een interessanter rendement opleveren dan obligaties, vooral in Europa, hebben wij wereldwijd onze posities in aandelen versterkt. Zo versterkten wij onze directe beleggingen in Europa met LIS Europe. Dat wij onze posities in Europa versterken, heeft te maken met het interessante waarderingsniveau van de markt. We behouden onze voorkeur voor kwaliteit, maar verkiezen vanaf nu waarden die met een grotere korting worden verhandeld, met steeds een voorkeur voor waarden die zijn blootgesteld aan de groei van de opkomende markten. Pagina / Pagina 9

10 Lux International Strategy Beheerverslag Ook hebben wij de bèta van de portefeuille (marktgevoeligheid) verhoogd, door het fonds Amundi International in te ruilen voor directe beleggingen in Europa via small-caps die minder gevoelig zijn voor de wereldwijde groeicyclus. Gezien de aarzelende Amerikaanse markt, hebben wij onze blootstelling aan de dollar verhoogd. Dankzij de dollar, die zijn rol als vluchtwaarde vervult, konden wij de portefeuilles in de consolidatieperiode beschermen. In de loop van de maand december zijn wij de marktgevoeligheid blijven verhogen door te diversifiëren in waarden die in Europa met een korting werden verhandeld (financiële en cyclische waarden van hogere kwaliteit) via het fonds Mandarine Valeurs. Ook hebben wij belegd in het fonds Allianz Growth (fundamentele benadering), alleen in Europa, en in opportunistische fondsen in de Verenigde Staten: Fidelity America en JPM US 130/30. Tot slot hebben wij wat de opkomende markten betreft enkele arbitrages verricht naar fondsen die ons in staat stellen om in grotere mate te profiteren van de herleving van deze regio. Zo hebben wij het Gavekal-fonds, met defensieve posities in Azië, ingeruild voor een positie in het fonds Fidelity South East Asia, dat in tegenstelling tot wat zijn naam laat vermoeden, kon profiteren van de verbeterde situatie in China. Per 31 december 2012 bedroeg het jaarlijkse rendement 9,08% voor een achteraf vastgestelde volatiliteit op jaarbasis van 4,33%. Lux International Strategy - Equity Strategie In het begin van het jaar hebben we onze graad van overtuiging voor de Europese aandelenmarkten, door de interventies van de ECB en het lagere systeemrisico van de banken, verhoogd. Onze voorkeur ging daarbij uit naar vier thema's: kwaliteit, rendement, ondernemingen die profiteren van de groei van de opkomende markten en ondernemingen die het in 2011 bijzonder moeilijk hadden gehad, zogenaamde 'deep value'-aandelen. In de loop van de maand februari hebben wij onze groeivooruitzichten voor de opkomende markten herzien. Wij verkochten vervolgens onze aandelen-tracker in Indonesië en namen winst op het fonds Amundi Emergents. Wij verkochten eveneens het fonds Fidelity Telecom, dat gezien de binnenlandse activiteit en de fiscale druk weinig spannende vooruitzichten heeft. In het begin van het tweede kwartaal hebben wij onze positie in Europa verlaagd en de volatiliteit van de portefeuille beperkt door te beleggen in minder volatiele aandelenfondsen zoals het fonds Amundi International, dat eveneens belegt in Japan, en het fonds Comgest Growth Europe, en door onze beleggingen op te voeren in de Verenigde Staten, een defensievere en meer veelbelovende markt in termen van groei. Gezien de tekenen die wijzen op een vertraging van de wereldwijde groei en de aanzienlijke kapitaalstromen van de ontwikkelde landen naar de Aziatische markten, hebben wij onze positie in Aziatische aandelen begin juni nog teruggeschroefd. Door de duidelijkere vooruitzichten zijn wij later teruggekomen op Europese aandelen met LIS Europe. Dat wij onze posities in Europa versterken, heeft te maken met het interessante waarderingsniveau van de markt. We hebben nog steeds een voorkeur voor kwaliteit, maar verkiezen vanaf nu waarden die met een grotere korting worden verhandeld, waarbij onze voorkeur nog steeds uitgaat naar waarden die zijn blootgesteld aan de groei van de opkomende markten. Ook hebben wij de bèta van de portefeuille (marktgevoeligheid) verhoogd, door het fonds Amundi International in te ruilen voor directe beleggingen in Europa via small-caps die minder gevoelig zijn voor de wereldwijde groeicyclus, maar ook voor beleggingen in de Verenigde Staten. Pagina / Pagina 10

11 Lux International Strategy Beheerverslag In de loop van de maand december zijn wij de marktgevoeligheid blijven verhogen door te diversifiëren in waarden die in Europa met een korting werden verhandeld (financiële en cyclische waarden van hogere kwaliteit) via het fonds Mandarine Valeurs. Ook hebben wij belegd in het fonds Allianz Growth (fundamentele benadering), alleen in Europa, en in opportunistische fondsen in de Verenigde Staten: Fidelity America en JPM US 130/30. Tot slot hebben wij wat de opkomende markten betreft enkele arbitrages verricht naar fondsen die ons in staat stellen om in grotere mate te profiteren van de herleving van deze regio. Zo hebben wij het Gavekal-fonds, met defensieve posities in Azië, ingeruild voor een positie in het fonds Fidelity South East Asia, dat in tegenstelling tot wat zijn naam laat vermoeden, kon profiteren van de verbeterde situatie in China. Wij hebben belegd in het fonds Aberdeen EM Infrastructures om te profiteren van de herstelmaatregelen die vertraging hebben opgelopen door de verkiezingen, met name in China. Per 31 december 2012 bedroeg het jaarlijkse rendement 14,50% voor een achteraf vastgestelde volatiliteit op jaarbasis van 8,89%. Lux International Strategy - Belgian Value Fund Strategie 2012 was een gunstig jaar voor de Belgische markt: de vorming van een nieuwe regering eind 2011 na 541 dagen onderhandelen (een wereldrecord) en de bezuinigingsmaatregelen die deze nieuwe regering al snel wist in te voeren, hebben de beleggers gerustgesteld: de rente op Belgische staatsobligaties op 10 jaar daalde zo van 5% eind november 2011 tot 2,058% eind december En sindsdien maakte België weer deel uit van het peloton van de 'goede leerlingen' binnen de eurozone. Daardoor kon de balans van de financiële waarden worden verbeterd en konden de financieringskosten voor Belgische ondernemingen worden verlaagd. Cyclische waarden hadden daarentegen te lijden van de indirecte gevolgen van de crisis, en beschikten dan ook over een minder goede concurrentiepositie (met name wat de loonkosten betreft) tegenover de buurlanden. De strategie van het compartiment Lux International Strategy - Belgian Value Fund bestaat erin te beleggen in ondergewaardeerde ondernemingen die op hun markt of binnen hun niche een leiderspositie bekleden en die toegevoegde waarde genereren. Ook gaat de voorkeur uit naar ondernemingen die een aanzienlijk deel van hun omzet in opkomende markten genereren. Tot slot belegt het compartiment eveneens in twee specifieke segmenten van de Belgische markt: participaties die worden verhandeld met een aanzienlijke korting ten opzichte van hun reële waarde en vastgoedbevak's die gekenmerkt worden door een hoog dividendrendement en een geringe volatiliteit. Het compartiment Lux International Strategy - Belgian Value Fund heeft in de loop van het jaar 2012 een positief rendement verwezenlijkt van 8,23% sinds zijn introductie op 25 april Eind 2012 bedroeg het totale nettovermogen van het compartiment ,74. Per 31 december 2012 waren de belangrijkste aandelenposities van het compartiment Lux International Strategy - Belgian Value Fund de volgende (in % van de nettoactiva): SOLVAY 9,36% SOFINA 4,53% CFE 7,33% GBL 4,35% UMICORE 7,20% COFINIMMO 4,15% AGEAS 6,95% GDF-SUEZ 3,83% DELHAIZE 6,07% D IETEREN 3,29% Pagina / Pagina 11

12 Lux International Strategy Beheerverslag Vooruitzichten: De groeivooruitzichten zijn bijzonder gering, voornamelijk gezien de bezuinigingsmaatregelen die zijn genomen om het begrotingstekort terug te dringen. Niettemin lijkt het ergste van de crisis achter de rug. De indirecte gevolgen voor de economie laten zich nu voelen op het niveau van de arbeidsmarkt (stijgende werkloosheid in België van 7,4%). Omdat de beurzen over het algemeen al enkele maanden anticiperen op de evolutie van de economie, kunnen we gezien de geringe waardering van tal van kwaliteitsbedrijven, voorzichtig rekenen op een voortgezet herstel van de beursindices voor 2013, ondanks onzekerheden over de schuldproblemen in de ontwikkelde landen. Vooral de interventies van de centrale banken zullen bepalend zijn om een nieuwe financiële crisis te vermijden. De effecten van het compartiment Lux International Strategy - Belgian Value Fund zijn nog laag gewaardeerd (gemiddelde koers/winst-ratio van 10,9) en zouden hun vooruitgang moeten voortzetten, ondersteund door goede vooruitzichten, een solide balans en een hoge rentabiliteit (verwacht gemiddeld rendement van het dividend van de effecten in portefeuille van 4,6%). Lux International Strategy - CA Indosuez - Equities Europe Strategie De Europese markten hebben het jaar 2012 positief afgesloten. Dankzij het wegvallen van de bezorgdheid over de Amerikaanse begrotingsafgrond, de ondersteunende initiatieven van de centrale banken (OMT-programma in Europa en Quantitative Easing in de Verenigde Staten) en het geruststellende nieuws over de groei, hebben de markten weer katalysatoren gevonden voor hun eindejaarsrally. In deze context heeft het compartiment Lux International Strategy - CA Indosuez - Equities Europe met een stijging van 23,08% sinds het begin van het jaar een uiterst sterk rendement behaald, van 9,74% boven dat van zijn referentie-index (de MSCI Europe). In een context van geringe duidelijkheid, zowel wat de groei als wat de marktrisico's betreft, ging onze voorkeur uit naar een selectieve benadering van de dossiers die in vier themagroepen kunnen worden ingedeeld, in volgorde van voorkeur: - Het thema 'kwaliteitswaarden': Deze bedrijven zijn geselecteerd wegens de structureel rendabele aard van hun activiteiten, en wegens de kwaliteit van hun financiële structuren. Over dit thema is er tijdens het hele jaar steeds meer overeenstemming ontstaan. Wij hebben dit geleidelijk aan aangevuld met een waarderingsluik (QARP: Qualité A Prix Raisonnable, of kwaliteit tegen een redelijke prijs). Er bestaat een hele categorie van effecten met opmerkelijke kwaliteitskenmerken die nog niet volledig in hun prijs zijn verrekend. Dit zijn de eerste dossiers waarop wij onze aandacht hebben gericht (Sanofi, Rexam, Nutreco, Fresenius, Compass, Henkel...). - Europese waarden gericht op opkomende markten. Deze waarden bieden een drievoudig voordeel: - Ze profiteren van de stabielere groeidynamiek buiten de eurozone. - Een aanzienlijk deel van hun omzet wordt gegenereerd in of in valuta's van opkomende markten. De zwakke Europese munt versterkt hun concurrentiepositie. - Bovendien zijn ze door hun wereldwijd verspreide activiteiten en bijgevolg betere mogelijkheden om zich te verplaatsen, wereldwijd beter beschermd tegen bezuinigingsmaatregelen. (Gemalto, DSM, WPP, PPR, Tele2, Telenor, Nutreco, BMW, ). Pagina / Pagina 12

13 Lux International Strategy Beheerverslag - Dividendaandelen: het dividend blijft een van de belangrijkste componenten van de rentabiliteit van de portefeuille. Deze dividenden moeten duurzaam zijn en in de loop van de tijd kunnen stijgen: Scor, Tele2, Centrica, Novartis, Basf, Royal Dutch, Repsol,... - Tot slot de 'Survivor-waarden ', aangezien de geleidelijk betere vooruitzichten gunstig zouden moeten zijn voor de herleving van de meest ondergewaardeerde effecten. Binnen de meest aantrekkelijke waarden hebben wij getracht om vooral posities te nemen in de meest solide effecten in termen van fundamentals en financiële structuur. (Michelin, Allianz, BNP, OMV, BNP, Rexel, Boliden, ). Wat de geografische spreiding betreft, hebben wij onze positie in de 'GUNS' gehandhaafd (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland & Scandinavië). Wij hadden het hele jaar door een geringe positie in Spanje en Italië. Wij hadden bovendien geen positie in Portugal of Griekenland. Lux International Strategy - CA Indosuez - Equities America Strategie Lux International Strategy - CA Indosuez - Equities America is, uitgedrukt in en na aftrek van kosten, 14,06% gestegen. Daarmee heeft het compartiment een voorsprong op zijn benchmark van +1,15%. Het compartiment is erin geslaagd om een beter rendement te verwezenlijken dan zijn referentieindex, met een lagere volatiliteit. In 2012 werden de markten gekenmerkt door de onzekerheid over de Europese overheidsschuld, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de begrotingsafgrond. Deze verschillende risico's zijn uiteindelijk weggeëbd, en vooral zijn de beleggers steeds meer overtuigd geraakt door de proactieve aanpak van de Amerikaanse en de Europese centrale bank. De Amerikaanse economie groeit weer, er zit weer vaart in de arbeids- en de vastgoedmarkt en de energierevolutie is op gang gekomen. Wat de bedrijven betreft is de toestand gezond: de omzet en de winst stijgen en de bedrijven zijn globaal genomen bijzonder solvabel en beschikken over een recordniveau aan contanten. Uiteindelijk is de risicoaversie van de beleggers in 2012 minder erg gebleken dan in Nochtans is noch de daling van het waargenomen risico, noch de buitensporige waardering van Treasuries tegenover aandelen erin geslaagd om in 2012 kapitaalstromen van beleggers naar de activaklasse te halen. Wordt het in 2013 anders? Wat waren in 2012 de beleggingsthema's? Thema Kwaliteit: De zoektocht naar kwaliteitseffecten was het hele jaar door het bevoorrechte thema. Door de onzekerheid over de economische context ging onze voorkeur uit naar de meest rendabele bedrijven met goede vooruitzichten voor de toekomstige inkomsten. Onze beleggingsbeslissingen: TJX, Domino's Pizza, Time Warner Inc, AmerisourceBergen, McKesson, CVS Caremark... Pagina / Pagina 13

14 Lux International Strategy Beheerverslag Thema Smart Value: Ondanks de aanzienlijke economische onzekerheid is het systeemrisico aan het einde van het jaar voornamelijk in Europa afgenomen. De risicoaversie van beleggers is gedaald. Zo werden de waarden die aanzienlijk onder hun reële waarde werden verhandeld steeds aantrekkelijker, en daarom hebben we de blootstelling aan de Smart-Value-aandelen in 2012 geleidelijk aan versterkt. Aangezien het Valuesegment al vijf jaar een underperformance optekent, leek het inhaalpotentieel van het segment logisch. Onze beleggingsbeslissingen: Ameriprise Financial, Wells Fargo, Eaton, JPMorgan, AGCO, Allstate, Valero Energy, Tesoro, Cisco... Lux International Strategy - CA Indosuez - Equities Asia Specifieke balans van de Aziatische markten China wist in het begin van het jaar de aandacht naar zich toe te trekken en zorgde voor verontrusting op de markten. Niet zozeer door de macro-economische gegevens, beïnvloed door het Chinese Nieuwjaar, met een gunstige inflatie met als tegengewicht een verrekende vertraging van de groei, maar door de aankondiging door premier Wen van een verlaging van de nagestreefde groei tot 7,5% per jaar tegenover de doelstelling van 8% die sinds 2005 van kracht is. De combinatie van deze twee gegevens, een inflatie onder controle en een duidelijke economische vertraging, heeft de verwachtingen van een monetaire versoepeling, die niet zo krachtig zal zijn als verwacht, onterecht nieuw leven ingeblazen. China domineerde zo de Aziatische markten, gevolgd door Indonesië en de Filipijnen. De kapitaalstromen waren nog steeds de belangrijkste drijfkrachten voor de markt, waarbij de risicobereidheid in de ontwikkelde landen geleid heeft tot de bovengemiddelde resultaten van Azië aan het einde van het jaar. In november is de vorming van een nieuw Centraal Comité in China een gebeurtenis die slechts om de tien jaar plaatsvindt en waarbij een nieuwe president wordt benoemd. Een opmerkelijke verandering is dat het aantal leden van dit Comité is gedaald van negen tot zeven. Hierdoor zou er sneller moeten kunnen worden gereageerd en zou het beleid van overheidsinvesteringen moeten worden aangewakkerd. Met een andere stijl dan zijn voorganger en veel meer charisma heeft de nieuwe president Xi Jinping tijdens zijn eerste toespraak verschillende malen de dagelijkse zorgen van zijn burgers aangehaald. Het valt nog af te wachten of dit nieuwe beleid in werkelijkheid echt veel minder dogmatisch zal zijn dan voorheen. Deze machtswissel heeft plaatsgevonden in een geruststellende macro-economische context. De groei van de Chinese industriële productie bedroeg over een voortschrijdende periode van één jaar 10,1%, tegenover 9,6% in oktober. De verkoop van consumptiegoederen is toegenomen. Tot slot is ook de omzet binnen de vastgoedsector voor het eerst sinds december 2011 gestegen. Het risico van een harde landing van de Chinese economie lijkt niettemin af te nemen. China heeft voor het vierde kwartaal van 2012 immers een groei van zijn industriële productie aangekondigd. De Chinese economie lijkt zo een nieuw hersteltraject te zijn ingeslagen dat in 2013 nog duidelijker zou moeten worden, gesteund door de overheidsuitgaven voor infrastructuur, de stijging van de lonen, de relatief stabiele werkloosheid en de groei van de kredieten. In India is het klimaat minder veelbelovend. De activiteit is er vertraagd wegens een achteruitgang in het zakenklimaat, in een context van chronisch hoge inflatie en stijging van de structurele tekorten (begroting en extern). De Indiase economie is in het bijzonder kwetsbaar geworden voor de schokken van de wereldwijde financiële markten. Pagina / Pagina 14

15 Lux International Strategy Beheerverslag De Aziatische Ontwikkelingsbank heeft zijn groeicijfers voor 2012 herzien: 5,9% tegenover 5,6% voorheen voor de hele regio. Met de duurzame daling van de vraag afkomstig van de ontwikkelde landen, bevindt het Aziatische groeimodel zich in een overgangsfase. Het ontstaan van een middenklasse vormt een solide katalysator, vooral in de landen van de ASEAN. Zo zou Indonesië in 2012 voor het derde opeenvolgende jaar een groei van meer dan 6% moeten vertonen. Het land profiteert van de sterke stijging van de binnenlandse consumptie, gesteund door een steeds grotere middenklasse. Deze binnenlandse dynamiek beschermt het land eveneens tegen de zwakke wereldwijde vraag. Aan de binnenlandse consumptie moet nog de massale stijging van de overheidsinvesteringen worden toegevoegd (havens, snelwegen, luchthavens) die in 2014 volgens de overheid een groei van 6,6% zouden moeten genereren. Bovendien keren de buitenlandse beleggers massaal terug nadat ze het land bijna vijftien jaar lang links hadden laten liggen. De directe buitenlandse beleggingen zijn in het derde kwartaal van 2012 met 22% gestegen tegenover dezelfde periode in Tot slot vertoont het land voor de verkiezingen van 2014 ook een relatieve politieke stabiliteit. In Zuidoost-Azië worden de politieke handen in elkaar geslagen om tegen 2015 een enorme vrijhandelszone te creëren met de naam ASEAN Een evolutie die onze gunstigere vooruitzichten eerder voor het zuiden dan voor het noorden van Azië bevestigt. Spreiding Onze bevoorrechte thema's gelden nog steeds: de krachtige terugkeer van de ASEAN rondom Singapore, het ontstaan van een binnenlandse consumptie en de infrastructuur in de opkomende markten van Azië. Wij hebben in deze landen een overwogen positie genomen ten opzichte van onze benchmark. Begin november was onze allocatie als volgt: 44% ASEAN (tegenover 28% in de benchmark) en 56% Noord-Azië (in vergelijking met 72% in de benchmark). Onze belangrijkste overwogen posities waren de Filipijnen, Singapore en Indonesië. En onze belangrijkste onderwogen posities Korea, Taiwan en Maleisië. Ons vertrouwen in India is geleidelijk aan afgenomen en het land wordt in onze allocatie enigszins onderwogen. De redenen daarvoor zijn de volatiliteit van deze markt (en de munt), de hoge inflatie, evenals de gebrekkige infrastructuur en het logge politieke apparaat. Vanuit een sectoraal standpunt hebben wij de sectoren die verband houden met de binnenlandse consumptie en de industriële waarden overwogen. Onze belangrijkste onderwogen posities waren energie en telecommunicatie. Lux International Strategy - CA Indosuez - Bonds Strategie De trage politieke ontwikkelingen, de conflicten tussen de staatshoofden, de verschillende verkiezingen en de ratingbureaus die niet aarzelen om nog wat olie op het vuur te gooien, hebben de rentevoeten van de landen van de eurozone bijzonder volatiel gemaakt. Zo is de Spaanse rente op tien jaar gestegen tot een recordniveau dat sinds de creatie van de eenheidsmunt nooit meer is bereikt, van meer dan 7,60%, terwijl de Duitse rente op tien jaar op minder dan 1,20% stand kon houden. Tijdens de eerste fase van de belangrijke waargenomen rally, hebben wij ook in de eerste plaats beslist om winst te nemen op een deel van de Italiaanse posities die we eind vorig jaar hadden gekocht. In tweede instantie zijn wij, na de resultaten van de tweede operatie op drie jaar van de ECB, teruggekomen op Italië en Spanje. Vervolgens hebben wij, na de spanningen iets later in het jaar, ervoor gekozen om de belangrijkste posities van de portefeuille te concentreren op de Duitse rente, en dit tot de historisch lage niveaus. Pagina / Pagina 15

16 Lux International Strategy Beheerverslag In de loop van het laatste kwartaal hebben wij onze beleggingen in de perifere landen opgevoerd, en meer bijzonder in Italië, volgens ons het meest solide land van de Europese periferie (stabiliserende werkloosheid, terugdringing van de tekorten, efficiënte bezuinigingsmaatregelen, een financiële sector die minder hinder ondervindt van de vastgoedcrisis dan in Spanje, een positief primair saldo, vermindering van de globale kosten van de schuld ). Om het risico dat aan de evolutie van de langetermijnrente is gekoppeld, te beperken, hebben wij globaal de voorkeur gegeven aan obligaties op korte en middellange termijn. Lux International Strategy - CA Indosuez - Bonds Plus Strategie Globaal gezien is het voor de kredietmarkt een bijzonder positief jaar geweest. In het algemeen behaalden de effecten waarmee het meeste risico gepaard ging, de beste prestaties. De hoogrentende markt heeft een dubbelcijferig rendement behaald dat bijna dat van de aandelenmarkten benaderde, zij het met een volatiliteit die drie keer lager lag. Er zijn in de loop van het jaar verschillende beleggingsthema's ontwikkeld: 1) In de eerste plaats hebben wij onze beleggingen in de financiële sector verhoogd om te profiteren van de transacties van de ECB en de verbetering van de bankensector. Zo hebben wij de weging van onze beleggingen in deze sector geleidelijk aan verhoogd van 30% tot 40%, zowel voor schulden van hogere rangorde als voor de achtergestelde schulden uit de categorie Lower Tiers II. 2) Tegelijkertijd hebben wij de weging van industriële emittenten met een kredietrating van BBB geleidelijk aan verhoogd. Er waren overigens emittenten met een A-rating die werden verhandeld op een niveau dat in de buurt lag van dat van de supranationale instellingen. Daarom hebben wij eveneens de maximumlimieten van dit universum verhoogd van 30% naar 40%. 3) In het kader van diezelfde zoektocht naar rendement hebben wij de weging van de emittenten uit de perifere landen verhoogd. Wij zijn echter niet volledig overtuigd van ondernemingen uit Griekenland, Ierland of Portugal. Wij hebben zorgvuldig emittenten uitgekozen die kunnen lijden onder de economische situatie van hun land, maar die in sterke mate kunnen vasthouden aan hun risicoprofiel en hun kredietrating. 4) Om de volatiliteit van de portefeuille en het renterisico te beperken, hebben wij getracht om onze beleggingen vooral op het relatief korte deel van de curve te handhaven, namelijk 2015 tot Lux International Strategy - Mixed 2 en Lux International Strategy - Mixed 11 Strategie De markten in 2012: In de loop van het eerste kwartaal hadden de betere Amerikaanse macro-economische gegevens, de uitstekende bedrijfsresultaten, het goed standhouden van de Duitse groei, een daling van de inflatie in Azië en een gecontroleerde vertraging in China met vooruitzichten van een monetaire versoepeling in verschillende landen, een gunstige invloed op de aandelenmarkten. De risicoaversie daalde voornamelijk als gevolg van de maatregelen die door de ECB zijn genomen om de liquiditeit van het financiële systeem te herstellen (gecoördineerde interventies voor de dollar, onbeperkte herfinanciering op 3 jaar tegen 1%, verlaging van de reserveratio voor obligaties, uitbreiding van de zakelijke zekerheden, aankopen van schulden van perifere landen). Pagina / Pagina 16

17 Lux International Strategy Beheerverslag Zo profiteerden de banken van de herfinanciering tegen 1% op drie jaar om obligaties te kopen, in het bijzonder binnenlandse obligaties van perifere landen, om aan zogenaamde carry trade te doen. De aankopen van obligaties uit de perifere landen hebben bijgedragen tot de daling van de rente en zorgden op de interbancaire markt weer voor enige ademruimte. Aangezien de markten opgelucht waren over het afgenomen systeemrisico van de banken, is de risicopremie gedaald. Tot slot heeft de invoering van de PSI (Private Sector Involvement) (herstructurering van de Griekse schuld) de vrees voor een uiteenvallen van de eurozone bedaard en het probleem tijdelijk uitgesteld om de regering toe te staan om meer structurele oplossingen te zoeken. Nadat de markten zich mooi hadden hersteld en de groeivooruitzichten in de VS opwaarts waren herzien, zijn de aandelenmarkten in de loop van het tweede kwartaal weer omgeslagen, met: - de bezuinigingsplannen in Europa die op het herstel van de groei wegen; - de stijgende energieprijzen door de geopolitieke risico's die op de koopkracht wegen; de herleving van de Commodities (basismetalen), in eerste instantie een kenmerk van betere groeiverwachtingen, die op deze groei opnieuw druk uitoefende; - de stijgende energieprijzen met de geopolitieke risico's die doorwegen op de koopkracht; de herleving van de Commodities (basismetalen), in eerste instantie een kenmerk van betere groeiverwachtingen, die op deze groei opnieuw druk uitoefende; - de marktverwachtingen over de Amerikaanse groei die uiteindelijk het hele tweede kwartaal teleurstelden, terwijl de vastgoedmarkt en de arbeidsmarkt slechts een geringe vooruitgang boekten. De stijging van de dollar kwam daar nog eens bij. Nadat de situatie dankzij de financieringsinitiatieven van de ECB even was bedaard, trad de overheidsschuldencrisis vervolgens weer op de voorgrond. De ratingverlaging van Spanje, dat ook zijn doelstellingen voor zijn begrotingstekort niet haalde, was op de markt een bron van verontrusting. Aangezien de bezuinigingsmaatregelen een invloed hadden op de groei en de staatsinkomsten. Die bezorgdheid breidde zich ook uit naar Italië. Het mislukken van de eerste verkiezingen in Griekenland had eveneens een negatieve invloed. De onaangename verrassingen op macro-economisch gebied bleven elkaar in de getroffen landen opvolgen. De impact van het probleem van de overheidsschuld bleef de banken onder druk zetten: voor binnenlandse banken werd die druk nog verhoogd door de vorige LTRO-rondes (Long Term Refinancing Operations, financieringen door de ECB van de banken op drie jaar), omdat ze van deze onbeperkte financiering tegen 1% hadden geprofiteerd om een nog grotere blootstelling aan binnenlandse schuld te nemen. De transformatie van het groeimodel van China, van export naar binnenlandse consumptie, heeft het land ertoe aangezet om zijn groeidoelstellingen te verlagen tot 7,5%. Over het algemeen heeft de stijging van de grondstoffenprijzen in het eerste kwartaal een impact gehad op de wereldwijde groei, en heeft de risicoaversie gewogen op de kapitaalstromen naar de opkomende markten. De vertraging heeft hen ertoe aangezet om hun rente te blijven verlagen. In deze context kregen de aandelenmarkten het dus opnieuw zwaar te verduren. De Amerikaanse, Duitse en Britse langetermijnrente bereikten een historisch dieptepunt (1,17% op de Bund op 10 jaar), terwijl de risicopremies voor Italië en Spanje een recordhoogte bereikten. Pagina / Pagina 17

18 Lux International Strategy Beheerverslag In de loop van de maand juni is de politieke onzekerheid in Europa niettemin afgenomen: - Spanje kreeg een positief antwoord op de vraag om externe steun voor de in moeilijkheden verkerende bankensector; - in Griekenland werden de parlementsverkiezingen gewonnen door de partijen die voorstander waren van de steunregeling; - en eind juni hebben de conclusies van de Europese top de markten aangenaam verrast, en legden ze de basis voor een herkapitalisatie van de banken en het toezicht op de banken onder leiding van de ECB. Uiteindelijk was de zomer rustiger dan verwacht, dankzij de positieve verrassingen op het vlak van de Amerikaanse groei, waarbij de vastgoedmarkt in de Verenigde Staten zich verder stabiliseerde, gesteund door de huizenverkoop en de vertraging van de prijsdalingen, en zelfs prijsstijgingen. Het consumentenvertrouwen blijft bescheiden, maar de lagere werkloosheid, de verbetering in de vastgoedsector, maar ook het welvaartseffect (evolutie van de aandelen) terwijl de langetermijnrente op zijn laagste niveau gehandhaafd blijft en geen druk uitoefent op de activiteit, zijn gunstige factoren. Dit heeft tot gevolg dat de vooruitzichten voor de vastgoedsector worden verbeterd... waardoor ook het vertrouwen verbetert... Heel geleidelijk aan worden de structurele onderdelen die de groei een stevigere basis verschaffen sterker. Het optimisme van de markten is tot het einde van het jaar blijven duren dankzij: - het activisme van de Europese en de Amerikaanse centrale bank; - een geringere verslechtering van de macro-economische factoren in Europa plus bereikte en zelfs overschreden doelstellingen in verband met het begrotingstekort van de landen onder toezicht; - een verbetering in China. Zo kondigde dhr. Draghi in september een inkoopprogramma aan voor de schuld (looptijd tussen 1 en 3 jaar) van de landen die in moeilijkheden verkeren, die officieel om Europese steun verzoeken en als tegenprestatie de bezuinigingsmaatregelen naleven. Dit programma van de Europese Centrale Bank, het programma voor rechtstreekse monetaire transacties (Outright Monetary Transactions - OMT) kreeg de goedkeuring van Duitsland. Dankzij deze aankondiging is de rente van de perifere landen bijzonder sterk gedaald, en dat ondanks het uitstelgedrag van Spanje om een beroep te doen op de Europese steun. De resultaten van de stresstests in Spanje hebben de behoefte om de Spaanse banken te herkapitaliseren bevestigd, doch niet verergerd. Daarnaast hebben het rapport van Bazel III en de geboekte vooruitgang wat de Europese bankenunie betreft, bijgedragen tot de verbetering van de vooruitzichten. Ook de Fed introduceerde een nieuwe ronde kwantitatieve versoepeling (QE3), deze keer via een inkoopprogramma van MBS om de vastgoedsector en de particuliere sector te ondersteunen. Niettemin hebben de afwachtende houding in verband met de Amerikaanse verkiezingen, de herverkiezing van Obama en de onzekerheden in verband met de begrotingsafgrond in het eerste kwartaal gewogen op de Amerikaanse markten. Deze daling van risicovolle activa die voornamelijk in de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden, had ook een invloed op Europa. De rentevoeten op de overheidsobligaties van de kernlanden zorgden er vervolgens voor dat deze activacategorie zijn rol als vluchtwaarde weer op zich kon nemen. De rally van de aandelenmarkten werd in december hervat nadat er enige hoop was ontstaan over de Amerikaanse begrotingsonderhandelingen. Bovendien is de risicoaversie afgenomen doordat Pagina / Pagina 18

19 Lux International Strategy Beheerverslag Griekenland een nieuwe kredietlijn heeft kunnen zekerstellen, evenals door de betere cijfers van de Chinese economie en de betere consumptiecijfers in de Verenigde Staten. De langetermijnrente is vervolgens opnieuw licht gestegen en de daling van de risicopremies was gunstig voor bedrijfsobligaties van minder hoge kwaliteit. Ondanks het tragere tempo van de positieve verrassingen, dat wellicht verband houdt met de onzekerheden van het kwartaal over de begroting, stabiliseren de economische gegevens zich aan het einde van het kwartaal in de Verenigde Staten. De macro-economische omgeving blijft veeleer positief, ook al vinden de autoriteiten het ritme onvoldoende (zoals blijkt uit het Beige Book), en de indices van het consumentenvertrouwen blijven goed. In de eurozone kent het vertrouwen een bescheiden herstel en is het verbeterd dankzij de aanzienlijke geboekte vooruitgang: herkapitalisatie van de Spaanse banken, herstructurering van de Griekse schuld, voortgezette daling van het Europese soevereine risico met een aanzienlijke daling van de Spaanse en Italiaanse rente... De onzekerheid heeft nog betrekking op de nog steeds restrictieve kredietvoorwaarden en op het feit dat de economie nog steeds geen tekenen van herstel laat zien. Tot slot blijven de groeicijfers in de opkomende markten nog een dalende trend vertonen, in het bijzonder in India en Brazilië. In China daarentegen wordt de expansie van de activiteit bevestigd door de gepubliceerde PMI-indices (officieel en HSBC). De opkomende markten en in het bijzonder Azië zouden na enkele maanden van economische schommelingen kunnen profiteren van een hernieuwde belangstelling van de beleggers. De strategie in 2012: Begin 2012 is de portefeuille voor 62,30% belegd in aandelen en voor 34,70% in obligaties. In een omgeving van bijzonder lage rentevoeten zijn wij op zoek gegaan naar hoge rendementen en hebben wij onze positie in bedrijfsobligaties tot in juni gehandhaafd. Op die datum hebben we deze positie teruggeschroefd tot 25% van de portefeuille door de verkoop van die posities met het laagste rendement op de vervaldatum. Gezien de geringere positie in obligaties, heeft de weging in aandelen in de loop van augustus zelfs 75% bereikt. Zo zijn er in fasen beleggingsbeslissingen uitgevoerd op basis van aandelenselectie. De aandelenportefeuille bestond zo uit twintig waarden, waarvan zes een weging hadden tussen 5,08% en 9,80% van de activa. In de loop van september is de activaspreiding gewijzigd ten gunste van hoogrentende bedrijfsobligaties, om aan het einde van het jaar weer tot een globaal evenwichtige spreiding te komen; 42,80% in aandelen, 46,40% in bedrijfsobligaties en 10,80% in contanten; deze contanten bieden ons de mogelijkheid om te profiteren van eventuele koopkansen in de toekomst. Globaal bedraagt het nettorendement op jaarbasis van de compartimenten in 2012, +15,59%. Pagina / Pagina 19

20 Lux International Strategy Beheerverslag Lux International Strategy - Mixed 5 en Lux International Strategy - Mixed 8 Strategie Wij zijn het jaar gezien de volatiliteit van de markten begonnen met een aanzienlijk gedeelte in contanten. Onze structurele positie in het AXA Short Term High Yield-fonds wordt gesteund door een bijzonder interessant rendement, terwijl de volatiliteit toch erg beperkt blijft. De vooruitzichten voor de default rate (het percentage bedrijven die hun betalingsverplichtingen niet nakomen) zijn bovendien stabiel en de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie pleiten voor een futloze groei, maar geen nieuwe recessie. Wat Europese overheidsobligaties betreft, hebben we opnieuw belegd in obligaties die zijn uitgegeven door de perifere landen (Italië en Spanje), maar toen het probleem van de overheidsschuld in de loop van het tweede kwartaal weer de kop op stak, had dit een negatieve invloed op de premies van deze uitgiften: in de zomer konden we alleen maar terugkomen op onze aankoopbeslissingen. Wat de Europese bedrijfsobligaties betreft, zijn wij eveneens overgeschakeld naar obligaties uitgegeven door ondernemingen uit de perifere landen en de financiële sector. Hierdoor konden we het gemiddelde rendement van de portefeuille verhogen, maar is ook de volatiliteit enigszins toegenomen. Gezien de hogere volatiliteit van de rentevoeten en de premies leek het ons interessanter om te beleggen in absoluutrendementsfondsen die alleen zijn belegd in obligaties en die een beter rendement bieden dan de geldmarkt, met een beperkte volatiliteit. Sinds eind oktober hebben we winst genomen op de hoogrentende obligaties en hebben wij onze posities in staatsleningen van perifere landen, die betere kansen en hogere rendementen bieden, nog verhoogd. We deden hetzelfde met onze posities in bedrijfsobligaties. Zo hebben we zowel wat de overheidsobligaties als wat de bedrijfsobligaties betreft, het gemiddelde rendement van de portefeuille verhoogd, door meer specifiek onze positie in Italië te versterken, volgens ons het meest solide land van de Europese periferie (stabiliserende werkloosheid, terugdringing van de tekorten, efficiënte bezuinigingsmaatregelen, een financiële sector die minder hinder ondervindt van de vastgoedcrisis dan in Spanje, een positief primair saldo, vermindering van de globale kosten van de schuld ). Om het risico dat aan de evolutie van de langetermijnrente is gekoppeld, te beperken, hebben wij globaal de voorkeur gegeven aan obligaties op korte en middellange termijn. Aan het einde van het jaar hebben wij winst genomen op de Amerikaanse gediversifieerde obligatiefondsen en de absoluutrendementfondsen om onze meer winstgevende beleggingen in schuld van Europese perifere landen op te voeren. Eind december hebben wij nieuwe posities genomen in schuld uit opkomende markten in lokale valuta's, die nog steeds aantrekkelijke rendementen bieden aangezien de valuta's profiteren van de betere vooruitzichten voor deze markten. Lux International Strategy - Mixed 12 en Lux International Strategy - Mixed 15 Strategie In het begin van het jaar hebben we onze graad van overtuiging voor over de aandelenmarkten (vooral in Europa), met de interventies van de ECB en het lagere systeemrisico van de banken, verhoogd. Onze voorkeur ging daarbij uit naar vier thema's: kwaliteit, rendement, ondernemingen die profiteren van de groei van de opkomende markten en ondernemingen die het in 2011 bijzonder moeilijk hadden gehad, zogenaamde 'deep value'-aandelen. Pagina / Pagina 20

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

april MARKTCOMMENTAAR

april MARKTCOMMENTAAR april 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Zelfs al is de situatie ongewoon, het is uiteindelijk niet verwonderlijk dat er bepaalde onvoorziene bewegingen worden waargenomen.

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

rofiel Rendement sinds 31/12/2013

rofiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Januari 2014 Profiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Low 0.31% Belfius Pension Fund Balanced Plus -0. Belfius Pension Fund High -0.45% Gegevens

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

februari MARKTCOMMENTAAR

februari MARKTCOMMENTAAR februari 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE INLEIDING Een maand na de aankondiging van de Quantitative Easing door de Europese Centrale Bank zijn de rentemarkten ongeveer gestagneerd terwijl de rendementen

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

februari MARKTCOMMENTAAR

februari MARKTCOMMENTAAR februari 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUD Inleiding 2 In het kort 3 Marktcontext in Europa 4 INLEIDING De rust die tijdens het grootste deel van de maand werd waargenomen op de markten toont dat de beleggers

Nadere informatie

januari MARKTCOMMENTAAR

januari MARKTCOMMENTAAR januari 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE INLEIDING Na de Amerikaanse Federal Reserve, de Bank van Japan en de Bank van Engeland stak de Europese Centrale Bank de Rubicon van de Quantitative Easing over:

Nadere informatie

november MARKTCOMMENTAAR

november MARKTCOMMENTAAR november 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 Marktcontext in Europa 4 Marktcontext in de Verenigde Staten 5 INLEIDING De rentevoeten daalden zoals tijdens 10 van de voorbije 11

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Kwartaalrapport Vermogensbeheer

Kwartaalrapport Vermogensbeheer Kwartaalrapport Vermogensbeheer Januari - Maart 2015 medirectbank.be Portefeuilles van MeDirect blijven sterk presteren Xavier De Pauw CEO MeDirect Welkom bij ons kwartaalverslag voor de periode januari

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Sinds een aantal weken is het duidelijk dat de meeste beurzen zich in een correctieve fase bevinden. De koersen gaan wat lager en af en toe wordt er een beschuldigende vinger

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

juni MARKTCOMMENTAAR

juni MARKTCOMMENTAAR juni 2014 MARKTCOMMENTAAR INLEIDING Opnieuw heeft de Europese Centrale Bank een sleutelrol gespeeld in de evolutie van de financiële markten tijdens de maand juni. De omvang van de aangekondigde monetaire

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

D R I E M A A N D E L I J K S E V E R S L A G

D R I E M A A N D E L I J K S E V E R S L A G D R I E M A A N D E L I J K S E V E R S L A G 20.10.2016 BEHEERVERSLAG 3E KWARTAAL 2016 Q3 2016 20.10.2016 Economische analyse Door de verschuivingen in het politieke landschap van de geavanceerde economieën

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

juli & augustus MARKTCOMMENTAAR

juli & augustus MARKTCOMMENTAAR juli & augustus 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 Marktcontext 4 Marktcontext in Europa 5 INLEIDING De onzekerheden stapelden zich tijdens deze twee zomermaanden op voor de beleggers.

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012 Kwartaal Update Gold&Discovery Fund januari 2012 In de eerste maand van dit jaar steeg goud bijna 11%, zilver 21%, terwijl de koperprijs 12% steeg. De waarde van onze portfolio steeg zelfs circa 18%. Hiermee

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

mei 2013 MarktcoMMentaar

mei 2013 MarktcoMMentaar mei 2013 Marktcommentaar Inhoud Inleiding 2 In het kort... 3 Marktcontext wereldwijd 4 Inleiding De bedrijfsresultaten waren lichtjes teleurstellend in Europa terwijl op macro-economisch vlak de laatste

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

november MARKTCOMMENTAAR

november MARKTCOMMENTAAR november 2013 MARKTCOMMENTAAR INHOUD Inleiding 2 In het kort 3 Marktcontext in Europa 4 Marktcontext in de Verenigde Staten 5 Monetair beleid 6 INLEIDING De kalmte van de maand november staat in schril

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

januari Marktcommentaar

januari Marktcommentaar januari 2012 Marktcommentaar Inleiding Bij de aanvang van het jaar 2012 lijken de markten licht euforisch terwijl de onderhandelingen over de Griekse schuld in een impasse blijven en Portugal nieuwe zorgen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Programma Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Jim Tehupuring Aandelen & Opties NL Jim Tehupuring (1981) Bedrijfskunde vd Financiële Sector (VU) Alex.nl / BinckBank (Manager Academy)

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2015-1 oktober 2015 t/m 31 december 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 103,7% naar 106,3%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

april MARKTCOMMENTAAR

april MARKTCOMMENTAAR april 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUD Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Als men het glas als halfvol beschouwt, dan kan men zowel in Europa als in de Verenigde Staten bemoedigende macro-economische cijfers

Nadere informatie

F L A S H N O T E

F L A S H N O T E F L A S H N O T E 18.11.2016 CARMIGNAC PATRIMOINE: WAT GAAT ER GEBEUREN NU TRUMP IS GEKOZEN? 18.11.2016 Er zijn grenzen aan de impact van monetair beleid. Ondanks de jarenlange monetaire verruiming en

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Wall of worry. 17 maart 2016

Wall of worry. 17 maart 2016 17 maart 2016 Wall of worry De MSCI World aandelenindex (uitgedrukt in Euro) is sinds 11 februari 12,5% hersteld maar staat nog -5,5% vanaf het begin van het jaar. Een combinatie van factoren zorgde voor

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008

Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008 Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008 Hoofdpunten Dekkingsgraad ultimo 2008 90% Dalende rente belangrijkste oorzaak gedaalde dekkingsgraad ABP werkt aan herstelplan Heerlen, 29 januari 2009 Sinds het einde

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

juli & augustus MARKTCOMMENTAAR

juli & augustus MARKTCOMMENTAAR juli & augustus 2013 MARKTCOMMENTAAR INHOUD Inleiding 2 Inhoud 2 In het kort 3 Marktcontext 4 INLEIDING Schuldencrisis, recessie in de eurozone... Terwijl de berichten op de financiële markten zich lijken

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

juni MARKTCOMMENTAAR

juni MARKTCOMMENTAAR juni 2013 MARKTCOMMENTAAR INHOUD INLEIDING De voorbije weken hadden verschillende gebeurtenissen een bijzondere invloed op de koers die door de financiële markten werd gevolgd: De zwakte van de Chinese

Nadere informatie

maart MARKTCOMMENTAAR

maart MARKTCOMMENTAAR maart 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUD INLEIDING Het scheelde niet veel of de publicaties van de economische indicatoren en van de ondernemingen werden in maart weer verdrongen door de geopolitiek. De voorbije

Nadere informatie