Columns: spremco Verstandige studenten B & B Filmreview... 44

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Columns: spremco... 30 Verstandige studenten... 38 B & B... 40 Filmreview... 44"

Transcriptie

1 Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Van de decaan... 5 Buitenlandse studenten aan het woord...9, 16 Stage in het buitenland EWD Oplossing puzzel Kerstpuzzel Dispuut Half Vijf In the Spotlight yourfuturetv Activiteiten: BAC Dies De ACtiviteiten Commissie GEWIS naar exotischer oorden? Borrels & feesten: proost! Kaleidoscoopdag Thales excursie EJC 2003/ Onderwijs: ewatch... 6 Master CSE... 8 OGO De kennismaking OGO Hoe de NS een god werd Garbage Collection Studentenraad over sectorplan Virtual Reality Commissie Wervingsdagen OGO 1.1: de achtergrond Columns: spremco Verstandige studenten B & B Filmreview " # % ' + % + / 1 + % 1 6 ' + % 9 / ; 9 6 = ; ; 6 % ' A B 9 % = % C D F H D H I 9 H A H " H ' + / D 6 + / = 9 ' % U De commissie heeft een aantal veranderingen ondergaan. Thijs Janssen heeft de commissie verlaten. Ibrahim Bokharouss en Tjeerd Maas zijn toegetreden. Ikzelf heb het voorzitterschap van Remco overgenomen. In deze donkere dagen van kerst en nieuwjaar hopen we dat ons verenigingsblad weer voor wat geestelijke tijdsverdrijf kan zorgen. Enkele leden van het dispuut Banaan hebben bijvoorbeeld weer de uitgebreide kerstpuzzel verzorgd. Verder doen enkele studenten verslag van de OGO (Ontwerp Gericht Onderwijs)-projecten van het eerste trimester. Ook doen twee buitenlandse studenten verslag van hun kennismaking met Nederland, Eindhoven en de TU. Verder uiteraard de gebruikelijke rubrieken en columns. Er wordt verslag gedaan van de afgelopen activiteiten bij GEWIS, maar er wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan studiegerelateerde zaken: informatie over een van de masteropleidingen: Computer Science & Engineering, informatie over de faculteitsgroep Computer Graphics, afstudereerbelevenissen, en belicht professor Dijkstra een facet van de informatica. Namens de redactie wens ik je veel plezier met het lezen van de Supremum, prettige kerstdagen en een voorspoedig 2004! 3

2 œ ž Ÿ l / ' ;! %! Q X! / - o k!! q s q s C / ' ( 1 4!!! Q b 1! / % '! / - J 1 Q b 1 / 4! 1 ; / J b J 6 8 J X! 1 1 W X b 1 /!! 1 < / - E b / / ( ( o L ' '! / 1 l 8! 1 ;! ' b ; <!! E ' 4! - ( 4! 1 6 C! X! ' W W -! ;! 1 k / / o Q!! J / Q! 1 k! J <! X J ;! / E 4! o - ( +! 1 +! ( ;! / 1 < /! ' ( ' 4 ( ' -!! 1 J! 1 1! J Q (! ' L! 4 4! 1 ; / ' J Q! ' + -! L! '! W 4 J b J 1 / / <! ' < / - E b / / k / / 1 J Q! ' <! 1 <! X / o Q! 1 4! k! J ' 6 De vereniging heeft het afgelopen halfjaar enkele veranderingen ondergaan. Waaronder het in werking stellen van het boekenbestelsysteem (GEBOEK). Hier kunnen jullie boeken bestellen, zodat jullie aan het begin van het trimester gegarandeerd boeken hebben. Tevens is onze vereniging twee disputen rijker. Een dispuut zijn vrienden binnen een vereniging die zich verenigen in een groep. De nieuwe disputen zijn In Vino Veritas en Half vijf. Zij hebben veel nieuwe ideeën voor activiteiten binnen onze vereniging! Buiten dat hebben we de afgelopen tijd ook diverse activiteiten gehad. Zo is er een succesvol eerstejaarsweekend geweest en zijn er nog vele kleinere activiteiten geweest. Ook de wekelijkse borrel heeft de afgelopen tijd weer voor veel gezelligheid garant gestaan. In de komende periode zal er nog veel te doen zijn bij GEWIS. Zo gaan we onder andere op wandelweekend en een weekend naar Parijs. Alvorens dat alles kunnen we even uitrusten, even bijkomen want we hebben kerstvakantie!!!! Kerst dat door allen toch gezien wordt als een vredige periode een periode van naastenliefde en warmte in de kille dagen van de winter. Maar toen was er de KERSTMAN, een gewelddadige man die de kinderharten wil veroveren en onze lieve sinterklaas wil verdrijven. Product van de commercie. De commercie welke de eeuwige strijd om de klant voert en deze strijd laait rond kerst altijd weer op. De ene winkel ziet er nog gezelliger uit dan de andere en allen willen ze klanten naar binnenlokken. Soms vraag ik me af of de eigenlijke boodschap van kerst, zoals deze door het Christendom uit wordt gedragen, nog duidelijk is bij de feestvierders. Echter tijden veranderen en alles moet met zijn tijd mee of je het nu wilt of niet. Tot slot wens ik iedereen, namens het 22e bestuur van GEWIS, een voorspoedig 2004! Nog geen boeken besteld? Bestel nu je boeken op: 4

3 ƒ ˆ ˆ Š! #! ( ! :! ; 4 = C 4 -! 4 E F I K ( M 4 Q! I! ; 4 M W 4 - [ ;!! 4 [ 0 _ 4!! : 4 4 = ; M ; 4! 4 = = [ :! ; K I 4 i i 0 1 ; M 4 = ; W i! - 4 = ; ; 4! : [ 4! i = = W ;! =! [ K :!! 4! [ ; [ K 4! 4!!! ; - = 4 W ;! = 0 1 ; [! - 4 4! M W! = : W 4 4 i i 4 ; :!! ; K 4! M 4!! ; [ W 0 - [! ; 4 =! 4 M ; = 4 4 I :!! i! 4 0 In de wiskunde hebben de 9 opleidingen in Nederland al jaren te kampen met een lage studenteninstroom. 15 jaar geleden begonnen er meer dan dubbel zo veel jongeren aan een wiskunde-studie als nu. De opleiding in Eindhoven is met een jaarlijkse instroom in de Bachelor van een dertigtal studenten nog één van de grootste van het land (voor de Masteropleiding werken we aan de internationalisatie van de instroom). Om de nodige schaalgrootte te krijgen moeten de opleidingen in Nederland dus samenwerken. Dat zien we dan ook op veel plaatsen gebeuren. Wij leveren analyse-onderwijs aan de opleiding in Nijmegen, Delft en Leiden werken nauw samen, en ook de UvA en de VU in Amsterdam zoeken toenadering. Er zijn inmiddels ook verderstrekkende plannen om tot slechts twee Master-opleidingen in Nederland te komen: één in de wiskunde en één in de technische wiskunde. Dan worden nog meer colleges voor een aantal vestigingsplaatsen gezamenlijk gegeven. Wat dit in feite zal betekenen voor onze huidige studenten, is nog onduidelijk. Ik verwacht dat extra reistijd beperkt zal blijven. Zodra we meer weten, informeren we de studenten. In de informatica zijn er veel meer studenten. De TU/e heeft al enige jaren een instroom tussen de 100 en de 150, en dit is een prima omvang. Delft en Twente hebben een vergelijkbare omvang. De informatica-instroom van de algemene universiteiten blijft achter (m.u.v. Utrecht). Dit is wel enigszins zorgwekkend. Samenwerking vanwege efficiëntie-overwegingen is niet aan de orde. Wel werken we in goed overleg er aan, om de opleidingen een eigen profiel te geven, een eigen nadruk. Zo afficheert Twente zich al enige jaren met telematica, en werken we in Eindhoven aan een profiel in embedded systemen. Het profiel in Delft moet zich nog uitkristalliseren. Ik kom mijn collega s uit Delft en Twente regelmatig tegen, in de Informaticakamer van de VSNU, in promotiecommissies, in gezamenlijke onderzoeksprojecten. Wij kunnen het heel goed met elkaar vinden, en respecteren elkaars expertise. Ik hoop dat allerlei bestuurlijke verwikkelingen, en bemoeienis vanuit de politiek, dit beeld niet verstoren. Dan kunnen we gewoon ons werk doen. 5

4 _ / # 4 ` & a # c 4 $ $ 4 / & # / -! ` 4 h / -? / & a # & 4 - j k!! 4 c? # & j?! m n o p q s q n q u v w x y { } ~ ƒ { y { ˆ } ƒ Š Š ƒ y Œ ~ ƒ { ƒ Œ Œ ˆ { Œ } Œ { ~ y ƒ } w Š { { } Œ Œ y { { ƒ Œ { ƒ Š { y Œ ƒ Œ ~ y y { ˆ } ~ { œ Œ { ~ ƒ } y { ƒ { Š { Œ ƒ } ˆ ƒ y ƒ Œ ˆ y w Ÿ Œ y ƒ } Œ ƒ { y ˆ } Œ ~ ƒ ˆ y Œ ƒ { y { ˆ } } ~ Œ { ƒ Œ { y } { ~ } ƒ ƒ } w K L M O Q S U O X Y O [ \ M L There are different kinds of minors, including the deepening-, the broadening- and the freeminor. A broadening minor is offered, as a part or as a whole, by a different department than the one the student is currently studying at. It allows to continue with a specific master program. For example a minor in Nanotechnology would allow the student to enroll into the Nanotechnology master. A deepening minor is offered by the department the student is enrolled at. Its aim is to provide a deep, specialized knowledge in a particular field. It also allows to continue with a specific master program. Then there is the free minor. As opposed to the two other minors, where subject packages are fixed, here the student himself selects the subjects comprising the package. Lately one of the hottest topics in various councils addressing the flexibility issue is the Flexible Bachelor. The aim is to introduce Minor-Major system into the undergraduate program. The idea behind the major minor system is to divide the curriculum into two parts: major and minor. It can be compared to the current system, where major subjects corresponds to the compulsory subjects, an minor subjects to the electives. A minor is worth 30 ECTS (currently electives account for 18 ECTS). The major forms the main interest of the student and provides general knowledge in this area. Minor allows students to chose subjects form the same or different faculty, in order to deepen or broaden their interests. Having a major-minor system as described above, a few questions arise. For example, following a major in Computer Science and a minor in Nanotechnology, can the student still enroll in the master of Computational Engineering? How does it compare to a student doing a deepening minor in Computational Engineering? A possible solution is to introduce homologation in the elective part of the master, so that students can chose subjects to compensate for their shortcomings. How about students wanting to enroll to master different from their major? Can one apply here the same homologation procedure? And where can one enroll after choosing a free minor? Obviously there are some questions which still need answers. However, the university is confident about the major-minor system and the plans are to implement it by Zie pagina 31 voor meer over de SR... 6

5 " % & ' ) / -.. / / + + ' < + + = - = + / / F + + ' H. I J. 6. / K &. / H M. 6. '. 6. / 6 R - M < ). I 6. ' M <.. / U 7. - ).. [ =. M ' H + / 7 -. I '. / ^ _ M + J - a 7 F.. / d M M ' = 9 a. - = M / 6 M M [ 6. g. ).. [ R 7 =.. ' I g + <. J 7 / + / =. + < a R 7 J 6 7 / H 9. q I = '.. < H. g. J J 7 H. a M ' '. J -. /.. / a.. = F. 6 ' + / [ K K K Om te beginnen met het onderdeel teambuilding was er maandag avond bij de twee meest initiatief nemende koks van de BAC een veelgangen-diner. Ondanks het feit dat de DJ van radio Veroniqua ons niet echt begreep (hij zal niet voor niets s nachts werken...) hebben wij ons toch met elkaar, twee dobbelstenen en een beetje drank goed kunnen vermaken. Dinsdag ochtend waren wij al (of nog steeds?!?) bezig met de voorbereiding op de spelletjes borrel die die middag zou plaatsvinden. Op woensdag konden we allemaal wat uitrusten, wat ook hard nodig was! En zo konden we de Dies-borrel op donderdag fit en nuchter van start gaan, om in geheel andere toestand te eindigen. En omdat de jarige natuurlijk hoort te trakteren was er veel (wit- ) Bier gratis. Hiervan werd uiteraard dankbaar gebruik gemaakt, niet in het minst door de jarige zelf! Veel mensen schrokken toen ze de laatste ronde muziek hoorden, maar gelukkig werd de laatste ronde nog zeker een uur uitgesteld. Voor de BAr Commissie was het in ieder geval een zeer geslaagde week en we kijken uit naar het volgende lustrum dat waarschijnlijk tussen nu en anderhalf jaar plaats zal vinden... Mede daardoor liep de spelletjesborrel geweldig. Er is een Bierestafette gedaan, Mens erger je niet, zesmannen en vooral ook gepokerd. En mede dankzij de vaste barhangers was het een groot succes! 7

6 @ A C D F H J K M F K K R T V W Y [ T H _ H C a J _ H F T e R T h F i k l n o p T C p o r s - t u / u % x z - { ~ ( -? # z - ƒ # ~ < ƒ - 3 # / { x % ) % < z - < ( ) < ) # - - # Š % ƒ - ( { x ~ { ( -? # z - ƒ # ~ < ƒ - 3 # / { x % ) % t % #? x - u % % x - # - - # % < ) - x ~ { ( -? # z { ) - x - # - % #? # z # - - x # z 2 x u # { { # { z % #? - x - % < ) - x { ( -? # z - # % % x? - u # ƒ - x # # - ) % % #? - { x? - - ƒ - x ~ t { { x - - x? - x - - # ( % ) - x - x - < 2 De masteropleiding Computer Science en Engineering heeft als doel om wetenschappelijk georienteerde ingenieurs op te leiden die in staat zijn om alle technische ontwikkelingen die zich de komende dertig jaar in de Informatica gaan voltrekken te kunnen begrijpen, en beter nog daar actief aan kunnen bijdragen. En het is een immense taak dat doel te bereiken, groter dan bij de meeste andere vakgebieden, omdat de veranderingen binnen de Informatica over elkaar heen blijven tuimelen. Het is een vakgebied dat al vijftig jaar in een continue revolutie zit, waarvan het eind nog niet wordt voorzien. systeemmodellen een veel grotere rol gaan spelen. Net zoals in de meer gevestigde disciplines, zoals bouwkunde, civiele techniek en de werktuigbouwkunde zullen ontwerpen veel belangrijker worden. Een ontwerp is een systeembeschrijving die nog ver af ligt van het concreet te realiseren object, maar die toch zo precies is dat er al veel over te zeggen valt. De vakken Software architectuur, requirementsanalyse en testen gaan hierover. Ten tweede zal de wiskunde, en met name de logica, verder oprukken in de praktische informatica. Automatische en semiautomatische bewijsmethoden maken het mogelijk om asserties en invarianten die in de programmatekst opgenomen zijn tegen redelijke kosten te checken. Daarmee wordt het mogelijk om het aantal fouten in programmatuur te laten afnemen. Vakken als programmeer en modale logica bewijzen met computerondersteuning hebben hiermee te maken. Het keuzevak automatisch redeneren is hier ook sterk aan verwant. Verder worden de algoritmes in systemen steeds ingewikkelder. Dat is de reden om nog enige cursussen over probabilistische en agentgeorienteerde algoritmiek op te nemen. De masterstudent in Computer Science en Engineering heeft al een bachelor opleiding achter de rug. Hij krijgt daarom geen programmeervakken, elementaire algoritmiek of algemene wiskunde. De vakken zijn een greep uit de vakgebieden die zich nu snel ontwikkelen, en waarvan wij verwachten dat ze in de komende decennia veel invloed zullen hebben. De belangrijkste ontwikkeling in de komende jaren is een verdere professionalisering van de Informatica. Ten eerste zullen architecturen en De master CSE bestaat uit 40 ects studiepunten aan keuzevakken, die in principe vrij te kiezen zijn. De keuzevakken kunnen het hele jaar door gevolgd worden en beginnen al in het eerste trimester. De enige voorwaarde is dat de examencommissie met een pakket aan keuzevakken instemt. De examencommissie kijkt vooral of het pakket voldoende samenhangend en van voldoende niveau is. Tevens moeten de keuzevakken worden afgestemd op de afstudeeropdracht, die ook uit 40 ects studiepunten bestaat. Afstuderen bij CSE kan 8

7 bij iedere sectie binnen informatica, en kan tevens onder verantwoordelijkheid van zo n sectie binnen een bedrijf of zelfs in het buitenland plaatsvinden. Iedereen die de bachelor Technische Informatica heeft afgerond mag aan de master CSE beginnen. In tegenstelling tot de andere masteropleidingen zijn er geen voorwaarden verbonden de invulling van de keuzeruimte gedurende de bacheloropleiding. Dit is louter zo, vanwege wettelijke voorschriften, en zeker geen teken dat de master CSE een eenvoudige opleiding is. S T U T V U U T Y T Z [ # $ % (, % 3 5 % % 7 ; 7 # > 7 3 ; 5 > B C, # %,, 3,, > % 7 3 K L ( 5 > ( 3, % K 7 % 7 R But when I came to Netherlands I experienced similar feelings, oh god where did I fall? I hardly knew anyone; I felt I have fallen down which seems to be very deep and somewhere far away from my family and friends. Where it is cold, foggy and people are all different. But now I have many friends, teachers and professors so many people to talk to, to do something creative and useful. Ah!! Thank god, I am no more in dark tunnels or pools of tears, but by god s grace I have to go a long way doing things. I have few lines to tell you all... Thousand miles, apart, And then we may depart, But you all remain in my heart, Like a piece of art... I dedicate these lines to all of you out there. 9

8 T ( 1 ( ( 1 (! = = + & 7 ( W Y Z (, ( ( ( 1 ( 1 $ 7 ( 9 1 ( 9 ( ( 9. ( C ( +, ( _ a = 9 a b c ( ( 1 ( ( & 9 ( $ 4 ( ( 9 ( 9 ( 9! ( G! a 1 9 ( ( 9 ( ( 9 1 $ G ( (,!. ( 7 n 7 = 1. ( N N ( 9 4 ( D ( C : 4 ( C a ( ( G 1 b r! u v u C ( ( 7 (! ( 4 ( C 7 ( ( ( 1 ( ( 9 ( 9, = 9! (! = = ( ( 9 N ( ( 1! ( N ( 1 ( G ( 9 9 ( 9 n ( 7 ( ( 1 D ( 1 ( & = 1 ( 9 n = = + + G ( 1 D ( 1 ( a = ( 9 b + = C W = C D ( ƒ ( = 9 7 = ( 1 ( ( ( ( 9 & + 1! ( r = 1 1 C ( : ( C 7 ( & 1 1 ( ( 9 N = 9 7 b ˆ De eerste weken van het collegejaar wisten we niet zo goed wat we nu precies met het vak OGO aanmoesten. Het was wel leuk om met een groep samen te werken, maar er waren nog een hoop onduidelijkheden. Het werk dat er in de eerste weken verzet werd, was dan ook gering. Het was wel leuk om de stof die je in de colleges geleerd had toe te passen bij het project. Dit was voornamelijk de stof van het vak Informatie Systeem Ontwikkeling. Aan het begin van het project was de werkdruk nog niet zo groot ( zeg maar volkomen afwezig ). Hierdoor werd er in de eerste weken voornamelijk ge-gamed. Wat tot ons spijt later niet meer mogelijk was, maar wel gebeurde. Š Š Š 10 Na een weekje of vijf werd de werkdruk al wat hoger en juist toen er belangrijke deadlines op het programma stonden kwamen er allemaal leuke verplichte dingen tussendoor zoals Vergadertraining. Als ze dit nu eens aan het begin van het project hadden gepland in plaats van na drie weken dan had het misschien niet zoveel ergernis opgewekt, want toen zaten we toch met z n allen te gamen. De overige weken zijn makkelijk in een woord samen te vatten: zwaar kut ( of zijn dat er twee? ). De werkdruk werd alleen maar groter ( hoger volgens Tim ) toen we erachter kwamen dat de indeling van het project drie keer een woord was. Alles wat fout ging werd doorgeschoven naar de week erna en deadlines werden niet gehaald. Toen er ook nog een RSI training tussendoor kwam fietsen, was de chaos compleet. Al gauw verschenen er hoogst originele namen op MSN. Even een greepje uit de selectie: OGO is kut en OGO zuigt ondersteund door steeds verschillende smileys. Nu het project is afgerond en de presentaties hopelijk goed zijn verlopen zijn we allemaal weer een beetje ontspannen. Het was over het algemeen een minder geslaagd project, maar wel leuk om de rest van de eerstejaars te leren kennen. Om toch nog iets positiefs over OGO te zeggen. De vlaai na de presentatie was erg lekker ( twee stukken nog wel!!! ). Ik denk dat we namens iedereen spreken als we zeggen dat we ons verheugen op het volgende project. Groetjes en veel OGO plezier! Het OGO 1.1-project ging over het (her)ontwerpen van een database-systeem voor een ziekenhuis. Met behulp van ER-modellering en petrinetten moest het systeem ontworpen worden voor verschillende gebruikersgroepen: geneesheer-directeur, afdelingshoofd, personeelsfunctionaris en financiele administratie. Voor verschillende functies moest ook een gebruikersinterface gemaakt worden.

9 ! # & & ) * # * * )! / 0 1! 0!! ! 6! ; < #! 5 * #! <! 6!! 6! * * E 1 *! ; 6 # & 5 <! 6 6 K!! )! & &! 5 O * & P <! 6!! 5 5 S * & 6 ; & 6 0 )! 5 6 [! 6 & & 6 O * ` 0 0 a 5 & ; < 6 & ; < 6! 5 P & 1 6 * 1 * ) ! 6! 6 g 1! 5 h! 5 O!! <! 8! 5 [ &! 6 0 & 6! # * * )!!! 6! 6 0 )! 5 6! 5 )! & & 5 ) 6 1 * E! ; 6 <! [ [! 5 )!! P! 5 *! 5 p! 5 ) 6 E & & P 5! 6! 6 & P # * * 5 & & 6!! E )! 5 P! ; < 6! 1 P & h Halverwege het project bleek namelijk dat de coördinatoren de opdracht lichtelijk overschat hadden. Voor degenen die het inmiddels nog niet weten: het doel van het project was om een dienstregeling te ontwerpen voor de NS die ervoor zorgt dat reizigers (gemiddeld) een zo laag mogelijke reistijd hebben. Daarbij moest wel met een aantal zaken rekening gehouden worden: er mogen natuurlijk geen ongelukken gebeuren, een trein mag niet met de lichtsnelheid reizen, je moet er rekening mee houden dat reizigers tijd nodig hebben om in- en uit te stappen enzovoorts. Gelukkig hoefde er geen rekening gehouden te worden met stroomstoringen, herfstbladeren en klagend personeel. Om even een indicatie van de moeilijkheidsgraad te geven: er is al veel onderzoek gedaan naar vergelijkbare problemen, het is echter nog niemand gelukt om een echt goed algoritme te vinden dat het probleem oplost. Maar dat is natuurlijk geen belemmering voor ons, gemotiveerde tweedejaars informaticastudenten. Gretig stortten wij ons op het bedenken van een algoritme en op het leren van de programmeertaal C en/of C++, want het algoritme moest natuurlijk ook geïmplementeerd worden en de programmeertaal Pascal, die in het eerste jaar geleerd moet worden, werd al snel afgeschreven. Tijdens het bedenken van een algoritme kwam in een melige bui al snel de volgende oplossing naar voren: we laten gewoon helemaal geen treinen rijden, dat is de meest triviale oplossing, maar wel een hele slechte natuurlijk. Maar wat ontstond als een grap bleek al snel niet eens zo n slecht idee meer. Acht weken later was de motivatie om het beste algoritme te vinden bij de meeste studenten ver te zoeken. Hoe vaak ik wel niet de zin heb gehoord: als we maar iets hebben dat correct is. Op 6 november hadden we de beschikking over een supercomputer waarop we de opdracht moesten uitvoeren, dit moest voor 9 uur de volgende morgen wel gebeurd zijn. Ik denk dat het gemiddelde slaaptekort in de nacht van 6 op 7 november sterk gestegen is. Op 10 november waren de meeste resultaten bekend, ik zeg de meeste omdat sommigen gewoon geen toegang hadden gekregen tot de Teras en van twee groepen stond de opdracht nog in de wachtrij (vertraging?). Van de groepen waarvan de uitvoer wel bekend was, was van twee groepen de gemiddelde reistijd van een reiziger 24 uur op een dag (zij lieten dus geen treinen rijden). De beste groep (de twee waarvan de resultaten nog niet bekend zijn niet meegeteld dus) had een gemiddelde reistijd van 4 uur en 11 minuten voor een reiziger op een dag. De dienstregeling van de NS zal waarschijnlijk een gemiddelde reistijd van ongeveer 2 uur voor een reiziger op een dag hebben. Dat lijkt verdacht veel op een compliment voor de NS. 11

10 " # % ' ) + - / 1 ) 4 # 7 ) 9 + : < > + ) : ' - C C ) 9 E F < G E C ) 4 ) C ) 9 K - 9 C ) N O + < K < + ) < + ) 9 O # > < ) F ) ) : 9 < ) + < 4 1 ) \ ) + ) 9 ] ^ # ' - C C ) 9 F ) 1 ) ` \ # : 1 C K # # : ' ) + 9 # C < 1 ) 7 4 ) \ < ) : K # # : C ) 4 ) C ) 9 K - 9 f g h j k ] m < + F 1 ) C C # # : ' ) + # : 1-9 ) : ) 9 K - 9 C < K ) ) N O + < K < + ) < + ) 9 ] m ) \ ) F - : ) 9 ) ) 9 # : : ) 4 + # ~ ' + E ) ) 9 7 # # 4 + # ) : 9 # # < E ) ) 9 / ) + G ) ) 9 ) ) 9 / < 4 > > - : - + ' # 9 ] N 4 4 ) 9 \ ) ) : C ) N O + < K < + ) < + ) 9 ] ˆ Š Ž ˆ De eerste ACtiviteit van het jaar was de borreltocht. Een idee waarmee we al langere tijd rondliepen. Zou het niet leuk zijn om met een groepje GEWISsers langs de borrelruimtes van andere verenigingen te gaan en daar een biertje te drinken. Omdat het tegen de zomer liep, en er meer animo was voor de borrel in de openlucht, hadden we besloten om deze ACtiviteit in het najaar te houden en zo geschiedde het. Het animo was overweldigend, maar liefst 70 mensen sloten zich bij ons aan om met ons langs de ruimtes van de verschillende verenigingen te gaan. Deze groep mensen had bij binnenkomst veel weg van een invasie en bij verschillende verenigingen werden we dan ook vriendelijk verzocht ons koest te houden. Natuurlijk zijn wij GEWISsers geen kwaadaardige mensen, wij willen gewoon gezellig een bier/fris kunnen drinken. Na het bezoeken van een 5-tal verenigingsruimten gingen we weer terug naar ons oude vertrouwde GEWIS. Na de gezelligheid van de borreltocht wilde we de sfeer erin houden door een echte café-sport (poolen) te gaan beoefenen. Dit keer zelfs in competitief verband en voor de winnaar was er een grote prijs te winnen. Na een sportieve en zeker gezellige strijd kwamen er twee superteams uit (Lourens/Robert en Huub/Nick). Deze team kruisten hun keus wat resulteerde in een spannende finale waarin de eerstejaars het moesten afleggen tegenover hun oudere collega s. Natuurlijk werd het onderhand ook weer eens tijd voor een feestje, ditmaal gehouden in de Miller Time. Door de gereduceerde bierprijs en de aanwezigheid van een gratis fust bier was de feeststemming opperbest. De laatste ACtiviteit die wij bij het schrijven van dit stukje hebben gedaan is de filmmarathon. Deze werd gehouden in het alom bekende Eskafé. Waar we een bioscoopsfeer nabootsten met behulp van een beamer. Natuurlijk was er ook een hapje en een drankje. De aftrap werd gegeven met de film: Fight 12

11 Club. Vervolgens werd er gekeken naar de Recruit. Tot slot was er een zeer slechte vechtfilm Kung Pow, die dankzij het tijdstip waarop hij vertoond werd toch nog tot de nodige hilariteit leidde. Na dit alles was al weer de hoogste tijd en gingen we moe maar voldaan ons bedje opzoeken. Wat gaan wij de komende periode zoal doen? Dat mag jij bepalen. Heb jij suggesties voor ACtiviteiten mail ze dan naar of kom een keer langs op een van onze vergaderingen. Want wij zijn er voor GEWISsers door GEWISsers.! $ *, / * 2 4 $ : * / < : B * D Willy Mackus over het maken van een sneeuwpop van papiermache voor de intro: "Je moet hem eruit halen als ie hard is." Pieter Ceelen antwoordt: "Ja, maar dan is ie wel groot!" Rinske: Ik spreek Denis nooit als hij niet gedronken heeft. Ferry: Ik ben in de ontkenningsfase. Xavier: Ja? 13

12 u v x y z }! # % '! ' ) * * ) * / 0 % 3 %! ) ' % 9 ; * 3! % % * 0 ' 3 * D E % ) H % E! 9 ; * 3! % N O P / % ' 0 D E 3 ) / 9 9 % 0 7 % 7 % * X 9 Z 0 N \ 0 0 % ) Z ) ' ) H ) 3 / f ' ) H 9 9 ' ) * h 9 % 3 ) H \ % 0 / ) / / 0 ' m X * n ) H o p r X! D E n 0 % % X N Maar ik doe (of deed?) daar nog meer. Met veel plezier heb ik meegedaan aan de Hongarije-uitwisselingen van 1999 en 2000, de eerste als deelnemer en de tweede als commissielid. Ik vind het erg tragisch dat er de afgelopen tijd geen Hongarije-uitwisseling meer is geweest. (Hetzelfde geldt trouwens voor het jaarboek.) Er moet er maar snel weer eens eentje komen (dit geldt voor zowel een Hongarijeuitwisseling als voor een jaarboek). Erg tof waren ook de studiereizen die ik met GEWIS heb gemaakt, de eerste reis heb ik mee helpen organiseren naar Groot-Britannie, Ierland en Schotland, de tweede reis ben ik als deelnemer meegevlogen naar China. Intussen ben ik al weer even bezig met afstuderen. Ik heb gekozen voor een intern afstudeerproject. Mijn afstudeeronderwerp is Garbage Collection en mijn afstudeerbegeleider is dr.ir. R.R. Hoogerwoord. Garbage Collection Dat is een techniek voor geheugenbeheer met de eigenschap dat geheugenlocaties waarvan de inhoud irrelevant is geworden niet expliciet wordt gedealloceerd door het proces dat deze geheugenlocaties gebruikte. In plaats daarvan wordt er een dedicated proces gebruikt, de 14 ~ x } ƒ Garbage Collector, die deze irrelevante geheugenlocaties identificeert en recyclet. Garbage Collection is nodig voor de implementatie van functionele programeertalen en van objectgeorienteerde talen. Bij het ontwerp van de Garbage Collector zelf spelen implementatie-aspecten ook een belangrijke rol. Mijn opdracht bestaat er uit verschillende algoritmen voor Garbage Collection te ontwerpen en hun prestaties te beoordelen. Dit doe ik met behulp van de technieken die we leren in vakken als Programmeren X en Ontwerp van Algoritmen X. Hierna volgt een zeer korte, informele, beschrijving over de eisen die we stellen aan een garbagecollector en hoe we tot een oplossing komen. Mensen die meer willen weten over dit onderwerp, kunnen bij mij meer informatie krijgen en t.z.t. mijn verslag lezen. Als postconditie moet gelden dat alle garbagecellen identificeerbaar zijn. Deze cellen kunnen dan gerecycled worden. Een oplossing is een graafalgoritme waarbij een graaf wordt geconstrueerd die als knopen de bereikbare cellen bevat en als zijden de pointers tussen die cellen. De bereikbare cellen kleuren we. De overige cellen zijn dan de garbage cellen en kunnen gerecycled worden. De functionaliteit van de garbage collector wordt uitgebreid door de bereikbare cellen te verplaatsen naar een kant van het geheugen. (De ruimte, ingenomen door garbagecellen, komt dan vrij aan de andere kant van het geheugen.) Dit heet compactie. Hierdoor worden de adressen van cellen vluchtig. Als pointers gewoon adressen zijn dan moeten deze worden aangepast aan de nieuwe situatie. Identificatie van de garbagecellen en compactie zijn twee minimale

13 eisen aan garbagecollectors. Er zijn veel aspecten die van invloed zijn op de eisen die we stellen aan een garbagecollector. Deze aspecten zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van virtual storage, real-time eisen, parallellisme, etc. Ik kan met deze opdracht nog veel kanten op. Het voordeel van een interne opdracht vind ik verder dat je de theorie eens kunt toepassen op een groter vraagstuk en je de kans en tijd krijgt je te verdiepen. Groeten en tot ziens bij GEWIS! Ben jij een afstudeerder en wil je de rest van de studenten mee laten genieten van jouw enthousiasme over je afstudeeropdracht? Heeft jouw opdracht een vernieuwende, verfrissende insteek op aspecten van de informatica of wiskunde? Heeft je werkgever je geheimhouding opgelegd en wil je toch iets naar de rest van de wereld spuien? Stuur dan nu een stukje naar de Supremum-redactie en misschien verschijnt het wel in een van de volgende Supremums! " # % # ' ) % * *,. 0 1 * ) 2 * 5 ) # ' 7 # ) : 2 * 5 ) 0 2 E G * % I J * * * % % J *,. * P 2, I J * 5 * J ) : U #?? J ) ) J * ]? # * : 2 * % ` % 2. # # 5 : I * % 5 ` * ] E * I * ` * ) 2 *?? J % G m ` J n E # # 5 p *, 5 `, J 2 * % u, 5 # m ] * 5 % # G E * * ]? * * 5 ` * ) ] # 2 * %? # * 2 * %. # 5 I * % e Wat gaat bijvoorbeeld het thema van de reis worden? Het zal met zowel wiskunde als informatica iets te maken hebben. Vorige keer, naar Griekenland, was het thema Computer Vision. Welke bedrijven kunnen bezocht worden die wellicht iets boeiends te vertellen of te tonen hebben? En welke universiteiten? Behalve de serieuze zaken moet er natuurlijk ook ontspand worden. Wat voor culturele uitstapjes kunnen er gemaakt worden? Waar is het nachtleven interessant? Waar gaat er overnacht worden? 15 Maar dit moois in het vooruitzicht kan natuurlijk alleen mogelijk worden gemaakt door een gedegen voorbereiding. Met als belangrijke vraag: waar komt het geld vandaan? Maar, niet getreurd, want met een groepje enthousiaste mensen komt dit altijd in orde! Als je dan ook nog weet dat je drie maanden beurs en studiepunten krijgt, dan is de tijdsinvestering toch alleen maar nuttig, lijkt mij! Dus ik zou zeggen: laat het mij weten (bij GEWIS of op als je interesse hebt of meer informatie wilt!

14 J L + 0 ' + J + 8 ' + O 3! & L + Q! 3! 8 S O 5 < S < 5 J < 1 0 F <! ' & ' + 5 1! < F < S + _ ' L! <! & ' L J L < _ d < & 5 3 & h ' L + 1. L ' ' L < ' J L <!. 3!. ' L 1! & ! & _ + 5 ' L 3 J S J l h _ + 5 +! S < 5 h F + 1 l &. + + & _ m I have come here looking for tranquillity and I m sure that somebody here listened to me because they put me living in a caravan in the middle of nowhere. Do you want peace, you will be fed up. After that intense tranquillity and two or three colds, I moved to the centre of Eindhoven. The truth is that Eindhoven is not the typical city of Dutch postal, with its canals and the typical houses, but it is a very cosmopolitan city, where all the people are welcome. n o p q r t r q v x o y { } are able to get down the bicycle without stop. Notwithstanding there are some things that are still unknown for me like when the sun is going to appear another time (maybe I will have to wait until the spring), what is this horrible Dutch song that they always put at the end of the parties and make people get crazy or what is inside the croquettes. In the end of this year I hope to reveal all this mysteries. But it is not the first time that I have been in Netherlands, I am recidivist, the first time was four years ago, when I crossed Netherlands doing the InterRail. I visited Amsterdam, Utrecht and Rotterdam and I fell in love with the Netherlands and I decided that I would like to live here for a whole year. The university is, without any doubt, one of the best things in Eindhoven, there are people from everywhere, and once here it s really easy to meet another Erasmus students and enter in a dynamic of parties, that you can hardly get out of. After the first week here you feel like you were at home, and although there are some difficulties in quotidian things like the language that is an adventure like, for example, when you go to the supermarket (you never know what are you really buying) or when you take a train (the first time I thought all the trains went to Vertrek), in a few time you feel like you are one more Dutch and you p r r ƒ v q Š ƒ Œ r r Ž p v r r p q Ž v Ž x r q q r x p r q t q Ž Œ v o v x v o š v x q Ÿ Frans Martens tijdens werkcollege Approximatie in Functieruimten: "Dan begin ik maar weer met het slechte nieuws; helaas heb ik nu het huiswerk van wel 3 weken niet nagekeken. Dit is natuurlijk pedagogisch niet verantwoord. Ik zie uit naar de uitslag van de enquete..." Tijdens datzelfde college: "Ik ga mijn leven echt beteren!" Cohen, Algebra 2 college schrijft op het bord: "inveertaarbeer" 16

15 c d d e f e g h e i j # & # ( * - / # # 5 D * E - 5 # * * J 9 5 O D * 5-5 E * * / # V W # 5 - X * J 5 # * 5 V W * / # 5 J E a * * 3-8 Dit trimester doe ik dus een stage in Trondheim, Noorwegen. Toen ik ging nadenken over wat voor stage ik wilde gaan doen en waar, kwam ik al snel tot de conclusie dat ik graag naar het buitenland wilde. Welk buitenland maakte me op dat moment eigenlijk niet zoveel uit, al vond ik het wel belangrijk dat ik enige garantie had dat de stage een beetje interessant zou worden. Ik ben toen gaan vragen bij de groep Combinatorische optimalisering, waarvoor ik m n stage wilde gaan lopen, of ze contacten hadden die ik kon gebruiken en zo ben ik in Trondheim terechtgekomen. Ik loop hier stage bij een onderzoekinstituut, Sintef. Mijn opdracht gaat over de modellering van een logistiek probleem met betrekking tot de plaatsing van slachthuizen en het toewijzen van dieren aan die slachthuizen voor de Norwegian Meat Cooperative. Trondheim is een echte studentenstad en ik ben erg blij dat ik in een studentenstad stage aan het lopen ben, want de universiteit is erg op buitenlandse studenten ingesteld. Hierdoor was het bijvoorbeeld heel makkelijk om woonruimte te vinden en om met andere studenten in contact te komen. Ik heb veel contact met andere buitenlandse studenten en met Noorse studenten. Met hen onderneem ik in de weekenden veel, zodat ik genoeg kans heb om van de mooie natuur in dit land heeft te genieten! buitenland te doen, of vakken te volgen in het buitenland, omdat dat ook een heel mooie ervaring zal zijn. Ik denk dat het heel veel bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling om enige tijd in het buitenland door te brengen tijdens je studietijd. Ook is het zo dat je tijdens je studietijd heel veel mogelijkheden hebt om bijvoorbeeld in korte tijd veel mensen te leren kennen als je in het buitenland bent. Ik denk dat dit soort zaken na je studententijd moeilijker zullen zijn. Als je erover nadenkt om naar het buitenland te gaan tijdens je studie, maar twijfelt over de kosten hiervan, is het de moeite waard om eens te informeren bij het Studenten Service Centrum. Er zijn allerlei beurzen beschikbaar, zowel voor studenten die willen studeren in het buitenland als voor studenten die stage willen lopen. Zeker in dure landen, zoals Noorwegen, kan dit erg veel schelen! Ik ben nu voor een trimester in Noorwegen, drie maanden dus. Ik heb wel gemerkt dat ik dit erg kort vind! Ik ga nu bijna weer naar huis, maar heb het idee dat ik er pas net ben. Natuurlijk zal het fijn zijn om in Nederland mijn vrienden en familie weer te zien en een lekker goedkoop biertje te drinken, maar ik zal Noorwegen zeker missen als ik terug ben! Ha det Bra! Ik kan iedereen aanraden om een stage in het 17

16 s " $ & $ $ " * " " - / - / " - 3 " " - 8 " - = " " " * " " - / - / " - J 7 K 4 8 L * " " - / - / " - " " - 8 " - * " " - L / - / " - T 7 7 " $ " - " " - Z & & $ K " & & * & - = " ^ ` Z 3 " b " 7 7 " $ - / 8 " * " " " - 3 " & - 3 " " * " " - / - L / " " b " $ g 3 " 7 8 & - h i 8 " 7 T " - * & - 3 " b " $ g 3 " " " " 7 8 * & - l " 3 " $ & - b 9 7 " 7 T 9 8 / " / 3 4 K " " - " h " K 8 " ^ m " 8 " = " o " - 3 & $ 7 3 " h " = 4 " $ ^ Aangezien dit fenomeen bij sommigen nog onbekend is, zal ik het in het kort even uitleggen. Bij een constitutieborrel komen andere verenigingen dus langs om het nieuwe bestuur te feliciteren ( recipiëren ). Hierbij nemen zij meestal een cadeau mee. Dit cadeau is vaak volkomen nutteloos. Voorbeelden: een monitor, printer, kerstboom, een boek, Heinekenbier houdbaar tot 2 jaar geleden. Bij dit cadeau houdt de voorzitter van de vereniging een bralverhaal over hoe geweldig dit cadeau wel niet is. Het nieuwe bestuur zegt dan dat ze heel blij zijn met het cadeau en vervolgens wordt er een glaasje op gedronken. Omdat er meestal behoorlijk veel besturen langskomen, krijgt het nieuwe bestuur net zoveel glaasjes aangeboden; iets dat de meesten niet gewend zijn. Deze constitutieborrels blijken in de andere steden in het land vaak anders te gaan dan in onze eigen stad. Onze eerste constitutieborrel was bijvoorbeeld bij een technische universteit in het westen van het land. Daar houden ze de traditities die daar al tientallen jaren bestaan natuurlijk in ere. Dat betekent in dit geval brassen : met een niet te duur pak met andere besturen lullen, uitdagen en proberen de t v w x y z x y x }~ x } x ƒ t t y } w w x y cadeaus te slopen. Een aparte ervaring, kan ik wel stellen. Zo stond ik pas geleden in de AOR waar twee heren uit het westland tegen mij aan begonnen te praten. Na wat loos gebral met deze mensen vroegen zij: Ben jij lid?. Uit mijn niet-begrijpende reactie konden ze natuurlijk al afleiden dat ik geen lid ben. Ze konden vol trots vertellen dat zij wel lid waren. Aan bijvoorbeeld hun manier van praten was wel snel duidelijk welke vereniging zij bedoelden. Dit gedeelte van de bestuurstaken bevalt mij, zo blijkt, uitstekend! Het directe nut van borrels is meestal niet echt duidelijk, maar je ziet eens een andere stad, een andere universteit en een andere verenging. En de mensen die daarbij horen natuurlijk! En er worden vele gelegenheden aangegrepen om een borrel te geven: bijvoorbeeld constitutie nieuw bestuur, lustrum, dies natalis (verjaardag), (dies)borrels van disputen. En dan heb je nog de feesten die gewoon georganiseerd worden. Ook leuk hoor! Op de feesten van de verschillende studieverenigingen blijkt het percentage vrouwelijke gasten meestal erg met de studie samen te hangen... 18

17 19

18 20

19 21

20 Professor Dijkstra is een van de meest bekende informatici aller tijden. Hij werd vooral beroemd met zijn ideeën over gestructureerd programmeren en streefde altijd naar een zo groot mogelijke eenvoud en elegantie in zijn oplossingen. Hij was van 1962 tot 1984 hoogleraar aan onze faculteit. 22

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Group 2a 1. How many children do you have in your class?

Group 2a 1. How many children do you have in your class? Drop Out Center Questions March 12&13 Group 2a 1. How many children do you have in your class? Ik heet Vinayagamoorthy, ik ben 13 jaar oud en ik zit in groep 6 hier. Ik zit op een openbare school met alleen

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Uw bedrijf. 19 nov - 23 nov. 11 mar - 15 mar. 1 mei - 3 mei. Wat hebben wij u te bieden? Wie zijn wij?

Uw bedrijf. 19 nov - 23 nov. 11 mar - 15 mar. 1 mei - 3 mei. Wat hebben wij u te bieden? Wie zijn wij? Wie zijn wij? Studievereniging i.d is de studievereniging van Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Met 2700 leden is zij een van de grootste en actiefste studieverenigingen van Delft. Studievereniging

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE ARTISTIEK ONDERZOEK MASTER KUNSTEDUCATIE Willem de Kooning Academie Piet Zwart Instituut te Rotterdam april 2012 Marieke van der Hoek-Vijfvinkel begeleiding: Annette Krauss - MaikoTanaka ? KUNST ONDERZOEK

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Werkcollege 7 Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 HC7 requirements - 10 10 2011

Werkcollege 7 Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 HC7 requirements - 10 10 2011 Werkcollege 7 Deliverables I. Gekozen Persona II. Scenario tekst III. Storyboard IV. Programma van Eisen V. Onderbouwing WERKCOLLEGE 7: Ideeën genereren voor het concept. Werkcollege 7: deel I 1. Kies

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Gesprekken ICT niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

Gesprekken ICT niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon Gesprekken ICT niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 2009 Gesprekken ICT a2 A.1. Computer bestellen in Amerika A.2. JA s Computer World. A.3. Asking for a job interview A.4. Leaving a message A.5. A complaint

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia www.projects-abroad.net May 2013 1 Hi all, Carmen Herbas Country Director Welcome to the May edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This

Nadere informatie

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER Dank je wel voor het downloaden van de vragenkaartjes. Graag delen we vrijblijvend een paar van onze ervaringen: 1. Wij lieten mensen eerst een minuut of tien

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda Introductie Huisregels Blok beschrijving Observatie opdracht & huiswerk Introductie Aranea Felëus Industrieel Ontwerpen Strategic Product Design

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 0503 FIRST LANGUAGE

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

VCSVU. nieuwsbrief 14 september 2010 - Jaargang 1 - nr. 6

VCSVU. nieuwsbrief 14 september 2010 - Jaargang 1 - nr. 6 VCSVU nieuwsbrief 14 september 2010 - Jaargang 1 - nr. 6 Lieve leden, De laatste nieuwsbrief verscheen vlak voor de zomervakantie, dus het is weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief. Ten eerste hoop

Nadere informatie

Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn

Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn IE in de LED-wereld praktijkvoorbeelden, tips & trucs Hub Dohmen twitter: http://twitter.com/hdohmen LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

Beste Inbounds, There is a english version just below the page

Beste Inbounds, There is a english version just below the page Beste Inbounds, There is a english version just below the page De vakantie is alweer bijna voorbij en een nieuwe lichting exchangers is zojuist gearriveerd. Voor sommige is dit het begin van hun exchange

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

creativiteit bevorderen Dick van der Wateren

creativiteit bevorderen Dick van der Wateren creativiteit bevorderen Dick van der Wateren bio leraar aardrijkskunde geoloog Spitsbergen, Antarctica, Afrika, Europa leraar natuurkunde, nl&t, maker+klas digitaal lesmateriaal edublogger auteur onderwijsbladen,

Nadere informatie

Als je je richt op resultaten, dan zul je niet veranderen. Als je je richt op verandering, dan zul je resultaten behalen.

Als je je richt op resultaten, dan zul je niet veranderen. Als je je richt op verandering, dan zul je resultaten behalen. Als je je richt op resultaten, dan zul je niet veranderen. Als je je richt op verandering, dan zul je resultaten behalen. Als alles tegenzit, bedenk dan dat een vliegtuig opstijgt bij tegenwind, niet met

Nadere informatie

ZOON VAN EROS. Wim Henderickx. Score. for soprano and piano poems by Hans Andreus. NORSK MUSIKFORLAG a/s

ZOON VAN EROS. Wim Henderickx. Score. for soprano and piano poems by Hans Andreus. NORSK MUSIKFORLAG a/s Score Wim Henderickx ZOON VAN EROS for soprano and piano poems by Hans Andreus Part I: Het hart van de nacht Part II: Ik heb je liever Part III: Voor een dag van morgen 1 NORSK MUSIKFORLAG a/s ZOON VAN

Nadere informatie

Nieuw thema: Thema: Dieren. Van 14 februari tot 11 maart 2011. Week 7 maart- 11 maart:

Nieuw thema: Thema: Dieren. Van 14 februari tot 11 maart 2011. Week 7 maart- 11 maart: Nieuw thema: Thema: Dieren. Van 14 februari tot 11 maart 2011 Week 14 feb. 18 feb. : Week 21 feb. 25 feb.: Week 28 feb-4 maart: Week 7 maart- 11 maart: dieren op het land dieren in de lucht dieren in de

Nadere informatie

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2013 series 0503 FIRST LANGUAGE DUTCH 0503/01 Paper 1 (Reading), maximum raw mark

Nadere informatie

Projectorganisatie Marc Martojo Esther krijnen Rodger Buyvoets Danilo Meulens

Projectorganisatie Marc Martojo Esther krijnen Rodger Buyvoets Danilo Meulens Concrete projectbeschrijving De afstudeeropdracht is om een informatief, innovatief en interactief boek te ontwikkelen dat als presentatie materiaal gebruikt kan worden om weer te geven hoe bijzonder en

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

telefoon interface voor t-72 en m-72

telefoon interface voor t-72 en m-72 telefoon interface voor t-72 en m-72 veiligheid, gemak en bewegingsvrijheid de telefoon en de intercom werken gescheiden de interface koppelt de telefoon aan de intercom anderhalf jaar geleden vroegen

Nadere informatie

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen.

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering Curriculum 2010-2011 Hans Voorbij Krachtenveld onderwijsvisitatie zelfevaluatie ß-faculteit bacheloropleidingen master CKE vakgebied docenten Ministerie

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

In touch with the Dutch. Ghislaine Giezenaar

In touch with the Dutch. Ghislaine Giezenaar In touch with the Dutch Ghislaine Giezenaar The Dutch language What is Dutch? Some facts and figures Language and culture test Dutch = Nederlands Nederlands (Dutch) = the native language for the people

Nadere informatie

BENELUX RESEARCH PROJECT.

BENELUX RESEARCH PROJECT. BENELUX RESEARCH PROJECT INTRODUCTIE Ben jij een enthousiaste en ambitieuze student aan de RSM, ESE of een andere faculteit *? Ben jij op zoek naar een elective of extracurriculaire activiteit, en wil

Nadere informatie

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Eén van de weinige liedjes met een prachtige, diepe, geestelijke betekenis die ooit in de Top40 heeft gestaan in Nederland is van de componist

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Verzekeren per Kilometer / SaveDriver: Eerste Onderzoeksresultaten

Verzekeren per Kilometer / SaveDriver: Eerste Onderzoeksresultaten Verzekeren per Kilometer / SaveDriver: Eerste Onderzoeksresultaten Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met : Rijks Universiteit Groningen Vrije Universiteit Amsterdam TU Delft Goudappel Coffeng

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Doelgroep Onderzoek Projekt Unyon Groep 12

Doelgroep Onderzoek Projekt Unyon Groep 12 Doelgroep Onderzoek Projekt Unyon Max Veeke VoexHRO@hotmail.com Jacky Tsang (weggevallen) Jacko o@hotmail.com Sean Wijntjes Sean_wijntjes@hotmail.com Groep 12 V 1.03 23 09 2008 Doelgroep : Buitenlandse

Nadere informatie

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek NT SCHOOL NT Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Nederlands leren in de bibliotheek In Bibliotheek Zuid-Kennemerland kun je Nederlands leren met boeken

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

SPAAR EN DRINK MET MATE(N) voor jouw favoriete band of DJ! Klik hier

SPAAR EN DRINK MET MATE(N) voor jouw favoriete band of DJ! Klik hier SPAAR EN DRINK MET MATE(N) voor jouw favoriete band of DJ! Klik hier HOME HOE WERKT HET? POLL SCORE PRESENTATIE AGENDA 11 oktober 2013 Giel Beelen t Juupke, Veldhoven Metallica de Koffer, Roermond Kings

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen. Theorie

Nadere informatie

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical)

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) 1. Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) Ik ben Jip - I am Jip Ik ben Janneke - I am Janneke En we wonen naast elkaar - And we live beside each other Hij heet Jip - His name is Jip - He is

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Een groot moment binnen Stichting Chimwemwe Malawi; De kleuterschool in Mkandira is geopend!

Een groot moment binnen Stichting Chimwemwe Malawi; De kleuterschool in Mkandira is geopend! Een groot moment binnen Stichting Chimwemwe Malawi; De kleuterschool in Mkandira is geopend! Op 23 februari 2015 was het zo ver; de eerste kleuters kwamen naar de spiksplinternieuwe school in Mkandira.

Nadere informatie

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/446446

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/446446 Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/446446 File ID 446446 Filename Titlepage SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2.

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2. LES Naar onze buurt verhuisd Ben je ooit verhuisd naar eenn nieuw huis? Vroeg je je af of je in de nieuwe buurt zou passen? Misschien is er een nieuw persoon in jouw buurt komen wonen. Wat heb je gedaan

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Eindejaarswandeling Regio Breda-Tilburg

Eindejaarswandeling Regio Breda-Tilburg Eindejaarswandeling Regio Breda-Tilburg En dan sta je op uit je bed, op de tweede januari 2016. Na een zonnige kerstperiode regent het nu, afwisselend miezerig tot hard. De lucht pikzwart, en stevige windvlagen.

Nadere informatie

De bijsluiter in beeld

De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober 2011 Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie