Columns: spremco Verstandige studenten B & B Filmreview... 44

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Columns: spremco... 30 Verstandige studenten... 38 B & B... 40 Filmreview... 44"

Transcriptie

1 Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Van de decaan... 5 Buitenlandse studenten aan het woord...9, 16 Stage in het buitenland EWD Oplossing puzzel Kerstpuzzel Dispuut Half Vijf In the Spotlight yourfuturetv Activiteiten: BAC Dies De ACtiviteiten Commissie GEWIS naar exotischer oorden? Borrels & feesten: proost! Kaleidoscoopdag Thales excursie EJC 2003/ Onderwijs: ewatch... 6 Master CSE... 8 OGO De kennismaking OGO Hoe de NS een god werd Garbage Collection Studentenraad over sectorplan Virtual Reality Commissie Wervingsdagen OGO 1.1: de achtergrond Columns: spremco Verstandige studenten B & B Filmreview " # % ' + % + / 1 + % 1 6 ' + % 9 / ; 9 6 = ; ; 6 % ' A B 9 % = % C D F H D H I 9 H A H " H ' + / D 6 + / = 9 ' % U De commissie heeft een aantal veranderingen ondergaan. Thijs Janssen heeft de commissie verlaten. Ibrahim Bokharouss en Tjeerd Maas zijn toegetreden. Ikzelf heb het voorzitterschap van Remco overgenomen. In deze donkere dagen van kerst en nieuwjaar hopen we dat ons verenigingsblad weer voor wat geestelijke tijdsverdrijf kan zorgen. Enkele leden van het dispuut Banaan hebben bijvoorbeeld weer de uitgebreide kerstpuzzel verzorgd. Verder doen enkele studenten verslag van de OGO (Ontwerp Gericht Onderwijs)-projecten van het eerste trimester. Ook doen twee buitenlandse studenten verslag van hun kennismaking met Nederland, Eindhoven en de TU. Verder uiteraard de gebruikelijke rubrieken en columns. Er wordt verslag gedaan van de afgelopen activiteiten bij GEWIS, maar er wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan studiegerelateerde zaken: informatie over een van de masteropleidingen: Computer Science & Engineering, informatie over de faculteitsgroep Computer Graphics, afstudereerbelevenissen, en belicht professor Dijkstra een facet van de informatica. Namens de redactie wens ik je veel plezier met het lezen van de Supremum, prettige kerstdagen en een voorspoedig 2004! 3

2 œ ž Ÿ l / ' ;! %! Q X! / - o k!! q s q s C / ' ( 1 4!!! Q b 1! / % '! / - J 1 Q b 1 / 4! 1 ; / J b J 6 8 J X! 1 1 W X b 1 /!! 1 < / - E b / / ( ( o L ' '! / 1 l 8! 1 ;! ' b ; <!! E ' 4! - ( 4! 1 6 C! X! ' W W -! ;! 1 k / / o Q!! J / Q! 1 k! J <! X J ;! / E 4! o - ( +! 1 +! ( ;! / 1 < /! ' ( ' 4 ( ' -!! 1 J! 1 1! J Q (! ' L! 4 4! 1 ; / ' J Q! ' + -! L! '! W 4 J b J 1 / / <! ' < / - E b / / k / / 1 J Q! ' <! 1 <! X / o Q! 1 4! k! J ' 6 De vereniging heeft het afgelopen halfjaar enkele veranderingen ondergaan. Waaronder het in werking stellen van het boekenbestelsysteem (GEBOEK). Hier kunnen jullie boeken bestellen, zodat jullie aan het begin van het trimester gegarandeerd boeken hebben. Tevens is onze vereniging twee disputen rijker. Een dispuut zijn vrienden binnen een vereniging die zich verenigen in een groep. De nieuwe disputen zijn In Vino Veritas en Half vijf. Zij hebben veel nieuwe ideeën voor activiteiten binnen onze vereniging! Buiten dat hebben we de afgelopen tijd ook diverse activiteiten gehad. Zo is er een succesvol eerstejaarsweekend geweest en zijn er nog vele kleinere activiteiten geweest. Ook de wekelijkse borrel heeft de afgelopen tijd weer voor veel gezelligheid garant gestaan. In de komende periode zal er nog veel te doen zijn bij GEWIS. Zo gaan we onder andere op wandelweekend en een weekend naar Parijs. Alvorens dat alles kunnen we even uitrusten, even bijkomen want we hebben kerstvakantie!!!! Kerst dat door allen toch gezien wordt als een vredige periode een periode van naastenliefde en warmte in de kille dagen van de winter. Maar toen was er de KERSTMAN, een gewelddadige man die de kinderharten wil veroveren en onze lieve sinterklaas wil verdrijven. Product van de commercie. De commercie welke de eeuwige strijd om de klant voert en deze strijd laait rond kerst altijd weer op. De ene winkel ziet er nog gezelliger uit dan de andere en allen willen ze klanten naar binnenlokken. Soms vraag ik me af of de eigenlijke boodschap van kerst, zoals deze door het Christendom uit wordt gedragen, nog duidelijk is bij de feestvierders. Echter tijden veranderen en alles moet met zijn tijd mee of je het nu wilt of niet. Tot slot wens ik iedereen, namens het 22e bestuur van GEWIS, een voorspoedig 2004! Nog geen boeken besteld? Bestel nu je boeken op: 4

3 ƒ ˆ ˆ Š! #! ( ! :! ; 4 = C 4 -! 4 E F I K ( M 4 Q! I! ; 4 M W 4 - [ ;!! 4 [ 0 _ 4!! : 4 4 = ; M ; 4! 4 = = [ :! ; K I 4 i i 0 1 ; M 4 = ; W i! - 4 = ; ; 4! : [ 4! i = = W ;! =! [ K :!! 4! [ ; [ K 4! 4!!! ; - = 4 W ;! = 0 1 ; [! - 4 4! M W! = : W 4 4 i i 4 ; :!! ; K 4! M 4!! ; [ W 0 - [! ; 4 =! 4 M ; = 4 4 I :!! i! 4 0 In de wiskunde hebben de 9 opleidingen in Nederland al jaren te kampen met een lage studenteninstroom. 15 jaar geleden begonnen er meer dan dubbel zo veel jongeren aan een wiskunde-studie als nu. De opleiding in Eindhoven is met een jaarlijkse instroom in de Bachelor van een dertigtal studenten nog één van de grootste van het land (voor de Masteropleiding werken we aan de internationalisatie van de instroom). Om de nodige schaalgrootte te krijgen moeten de opleidingen in Nederland dus samenwerken. Dat zien we dan ook op veel plaatsen gebeuren. Wij leveren analyse-onderwijs aan de opleiding in Nijmegen, Delft en Leiden werken nauw samen, en ook de UvA en de VU in Amsterdam zoeken toenadering. Er zijn inmiddels ook verderstrekkende plannen om tot slechts twee Master-opleidingen in Nederland te komen: één in de wiskunde en één in de technische wiskunde. Dan worden nog meer colleges voor een aantal vestigingsplaatsen gezamenlijk gegeven. Wat dit in feite zal betekenen voor onze huidige studenten, is nog onduidelijk. Ik verwacht dat extra reistijd beperkt zal blijven. Zodra we meer weten, informeren we de studenten. In de informatica zijn er veel meer studenten. De TU/e heeft al enige jaren een instroom tussen de 100 en de 150, en dit is een prima omvang. Delft en Twente hebben een vergelijkbare omvang. De informatica-instroom van de algemene universiteiten blijft achter (m.u.v. Utrecht). Dit is wel enigszins zorgwekkend. Samenwerking vanwege efficiëntie-overwegingen is niet aan de orde. Wel werken we in goed overleg er aan, om de opleidingen een eigen profiel te geven, een eigen nadruk. Zo afficheert Twente zich al enige jaren met telematica, en werken we in Eindhoven aan een profiel in embedded systemen. Het profiel in Delft moet zich nog uitkristalliseren. Ik kom mijn collega s uit Delft en Twente regelmatig tegen, in de Informaticakamer van de VSNU, in promotiecommissies, in gezamenlijke onderzoeksprojecten. Wij kunnen het heel goed met elkaar vinden, en respecteren elkaars expertise. Ik hoop dat allerlei bestuurlijke verwikkelingen, en bemoeienis vanuit de politiek, dit beeld niet verstoren. Dan kunnen we gewoon ons werk doen. 5

4 _ / # 4 ` & a # c 4 $ $ 4 / & # / -! ` 4 h / -? / & a # & 4 - j k!! 4 c? # & j?! m n o p q s q n q u v w x y { } ~ ƒ { y { ˆ } ƒ Š Š ƒ y Œ ~ ƒ { ƒ Œ Œ ˆ { Œ } Œ { ~ y ƒ } w Š { { } Œ Œ y { { ƒ Œ { ƒ Š { y Œ ƒ Œ ~ y y { ˆ } ~ { œ Œ { ~ ƒ } y { ƒ { Š { Œ ƒ } ˆ ƒ y ƒ Œ ˆ y w Ÿ Œ y ƒ } Œ ƒ { y ˆ } Œ ~ ƒ ˆ y Œ ƒ { y { ˆ } } ~ Œ { ƒ Œ { y } { ~ } ƒ ƒ } w K L M O Q S U O X Y O [ \ M L There are different kinds of minors, including the deepening-, the broadening- and the freeminor. A broadening minor is offered, as a part or as a whole, by a different department than the one the student is currently studying at. It allows to continue with a specific master program. For example a minor in Nanotechnology would allow the student to enroll into the Nanotechnology master. A deepening minor is offered by the department the student is enrolled at. Its aim is to provide a deep, specialized knowledge in a particular field. It also allows to continue with a specific master program. Then there is the free minor. As opposed to the two other minors, where subject packages are fixed, here the student himself selects the subjects comprising the package. Lately one of the hottest topics in various councils addressing the flexibility issue is the Flexible Bachelor. The aim is to introduce Minor-Major system into the undergraduate program. The idea behind the major minor system is to divide the curriculum into two parts: major and minor. It can be compared to the current system, where major subjects corresponds to the compulsory subjects, an minor subjects to the electives. A minor is worth 30 ECTS (currently electives account for 18 ECTS). The major forms the main interest of the student and provides general knowledge in this area. Minor allows students to chose subjects form the same or different faculty, in order to deepen or broaden their interests. Having a major-minor system as described above, a few questions arise. For example, following a major in Computer Science and a minor in Nanotechnology, can the student still enroll in the master of Computational Engineering? How does it compare to a student doing a deepening minor in Computational Engineering? A possible solution is to introduce homologation in the elective part of the master, so that students can chose subjects to compensate for their shortcomings. How about students wanting to enroll to master different from their major? Can one apply here the same homologation procedure? And where can one enroll after choosing a free minor? Obviously there are some questions which still need answers. However, the university is confident about the major-minor system and the plans are to implement it by Zie pagina 31 voor meer over de SR... 6

5 " % & ' ) / -.. / / + + ' < + + = - = + / / F + + ' H. I J. 6. / K &. / H M. 6. '. 6. / 6 R - M < ). I 6. ' M <.. / U 7. - ).. [ =. M ' H + / 7 -. I '. / ^ _ M + J - a 7 F.. / d M M ' = 9 a. - = M / 6 M M [ 6. g. ).. [ R 7 =.. ' I g + <. J 7 / + / =. + < a R 7 J 6 7 / H 9. q I = '.. < H. g. J J 7 H. a M ' '. J -. /.. / a.. = F. 6 ' + / [ K K K Om te beginnen met het onderdeel teambuilding was er maandag avond bij de twee meest initiatief nemende koks van de BAC een veelgangen-diner. Ondanks het feit dat de DJ van radio Veroniqua ons niet echt begreep (hij zal niet voor niets s nachts werken...) hebben wij ons toch met elkaar, twee dobbelstenen en een beetje drank goed kunnen vermaken. Dinsdag ochtend waren wij al (of nog steeds?!?) bezig met de voorbereiding op de spelletjes borrel die die middag zou plaatsvinden. Op woensdag konden we allemaal wat uitrusten, wat ook hard nodig was! En zo konden we de Dies-borrel op donderdag fit en nuchter van start gaan, om in geheel andere toestand te eindigen. En omdat de jarige natuurlijk hoort te trakteren was er veel (wit- ) Bier gratis. Hiervan werd uiteraard dankbaar gebruik gemaakt, niet in het minst door de jarige zelf! Veel mensen schrokken toen ze de laatste ronde muziek hoorden, maar gelukkig werd de laatste ronde nog zeker een uur uitgesteld. Voor de BAr Commissie was het in ieder geval een zeer geslaagde week en we kijken uit naar het volgende lustrum dat waarschijnlijk tussen nu en anderhalf jaar plaats zal vinden... Mede daardoor liep de spelletjesborrel geweldig. Er is een Bierestafette gedaan, Mens erger je niet, zesmannen en vooral ook gepokerd. En mede dankzij de vaste barhangers was het een groot succes! 7

6 @ A C D F H J K M F K K R T V W Y [ T H _ H C a J _ H F T e R T h F i k l n o p T C p o r s - t u / u % x z - { ~ ( -? # z - ƒ # ~ < ƒ - 3 # / { x % ) % < z - < ( ) < ) # - - # Š % ƒ - ( { x ~ { ( -? # z - ƒ # ~ < ƒ - 3 # / { x % ) % t % #? x - u % % x - # - - # % < ) - x ~ { ( -? # z { ) - x - # - % #? # z # - - x # z 2 x u # { { # { z % #? - x - % < ) - x { ( -? # z - # % % x? - u # ƒ - x # # - ) % % #? - { x? - - ƒ - x ~ t { { x - - x? - x - - # ( % ) - x - x - < 2 De masteropleiding Computer Science en Engineering heeft als doel om wetenschappelijk georienteerde ingenieurs op te leiden die in staat zijn om alle technische ontwikkelingen die zich de komende dertig jaar in de Informatica gaan voltrekken te kunnen begrijpen, en beter nog daar actief aan kunnen bijdragen. En het is een immense taak dat doel te bereiken, groter dan bij de meeste andere vakgebieden, omdat de veranderingen binnen de Informatica over elkaar heen blijven tuimelen. Het is een vakgebied dat al vijftig jaar in een continue revolutie zit, waarvan het eind nog niet wordt voorzien. systeemmodellen een veel grotere rol gaan spelen. Net zoals in de meer gevestigde disciplines, zoals bouwkunde, civiele techniek en de werktuigbouwkunde zullen ontwerpen veel belangrijker worden. Een ontwerp is een systeembeschrijving die nog ver af ligt van het concreet te realiseren object, maar die toch zo precies is dat er al veel over te zeggen valt. De vakken Software architectuur, requirementsanalyse en testen gaan hierover. Ten tweede zal de wiskunde, en met name de logica, verder oprukken in de praktische informatica. Automatische en semiautomatische bewijsmethoden maken het mogelijk om asserties en invarianten die in de programmatekst opgenomen zijn tegen redelijke kosten te checken. Daarmee wordt het mogelijk om het aantal fouten in programmatuur te laten afnemen. Vakken als programmeer en modale logica bewijzen met computerondersteuning hebben hiermee te maken. Het keuzevak automatisch redeneren is hier ook sterk aan verwant. Verder worden de algoritmes in systemen steeds ingewikkelder. Dat is de reden om nog enige cursussen over probabilistische en agentgeorienteerde algoritmiek op te nemen. De masterstudent in Computer Science en Engineering heeft al een bachelor opleiding achter de rug. Hij krijgt daarom geen programmeervakken, elementaire algoritmiek of algemene wiskunde. De vakken zijn een greep uit de vakgebieden die zich nu snel ontwikkelen, en waarvan wij verwachten dat ze in de komende decennia veel invloed zullen hebben. De belangrijkste ontwikkeling in de komende jaren is een verdere professionalisering van de Informatica. Ten eerste zullen architecturen en De master CSE bestaat uit 40 ects studiepunten aan keuzevakken, die in principe vrij te kiezen zijn. De keuzevakken kunnen het hele jaar door gevolgd worden en beginnen al in het eerste trimester. De enige voorwaarde is dat de examencommissie met een pakket aan keuzevakken instemt. De examencommissie kijkt vooral of het pakket voldoende samenhangend en van voldoende niveau is. Tevens moeten de keuzevakken worden afgestemd op de afstudeeropdracht, die ook uit 40 ects studiepunten bestaat. Afstuderen bij CSE kan 8

7 bij iedere sectie binnen informatica, en kan tevens onder verantwoordelijkheid van zo n sectie binnen een bedrijf of zelfs in het buitenland plaatsvinden. Iedereen die de bachelor Technische Informatica heeft afgerond mag aan de master CSE beginnen. In tegenstelling tot de andere masteropleidingen zijn er geen voorwaarden verbonden de invulling van de keuzeruimte gedurende de bacheloropleiding. Dit is louter zo, vanwege wettelijke voorschriften, en zeker geen teken dat de master CSE een eenvoudige opleiding is. S T U T V U U T Y T Z [ # $ % (, % 3 5 % % 7 ; 7 # > 7 3 ; 5 > B C, # %,, 3,, > % 7 3 K L ( 5 > ( 3, % K 7 % 7 R But when I came to Netherlands I experienced similar feelings, oh god where did I fall? I hardly knew anyone; I felt I have fallen down which seems to be very deep and somewhere far away from my family and friends. Where it is cold, foggy and people are all different. But now I have many friends, teachers and professors so many people to talk to, to do something creative and useful. Ah!! Thank god, I am no more in dark tunnels or pools of tears, but by god s grace I have to go a long way doing things. I have few lines to tell you all... Thousand miles, apart, And then we may depart, But you all remain in my heart, Like a piece of art... I dedicate these lines to all of you out there. 9

8 T ( 1 ( ( 1 (! = = + & 7 ( W Y Z (, ( ( ( 1 ( 1 $ 7 ( 9 1 ( 9 ( ( 9. ( C ( +, ( _ a = 9 a b c ( ( 1 ( ( & 9 ( $ 4 ( ( 9 ( 9 ( 9! ( G! a 1 9 ( ( 9 ( ( 9 1 $ G ( (,!. ( 7 n 7 = 1. ( N N ( 9 4 ( D ( C : 4 ( C a ( ( G 1 b r! u v u C ( ( 7 (! ( 4 ( C 7 ( ( ( 1 ( ( 9 ( 9, = 9! (! = = ( ( 9 N ( ( 1! ( N ( 1 ( G ( 9 9 ( 9 n ( 7 ( ( 1 D ( 1 ( & = 1 ( 9 n = = + + G ( 1 D ( 1 ( a = ( 9 b + = C W = C D ( ƒ ( = 9 7 = ( 1 ( ( ( ( 9 & + 1! ( r = 1 1 C ( : ( C 7 ( & 1 1 ( ( 9 N = 9 7 b ˆ De eerste weken van het collegejaar wisten we niet zo goed wat we nu precies met het vak OGO aanmoesten. Het was wel leuk om met een groep samen te werken, maar er waren nog een hoop onduidelijkheden. Het werk dat er in de eerste weken verzet werd, was dan ook gering. Het was wel leuk om de stof die je in de colleges geleerd had toe te passen bij het project. Dit was voornamelijk de stof van het vak Informatie Systeem Ontwikkeling. Aan het begin van het project was de werkdruk nog niet zo groot ( zeg maar volkomen afwezig ). Hierdoor werd er in de eerste weken voornamelijk ge-gamed. Wat tot ons spijt later niet meer mogelijk was, maar wel gebeurde. Š Š Š 10 Na een weekje of vijf werd de werkdruk al wat hoger en juist toen er belangrijke deadlines op het programma stonden kwamen er allemaal leuke verplichte dingen tussendoor zoals Vergadertraining. Als ze dit nu eens aan het begin van het project hadden gepland in plaats van na drie weken dan had het misschien niet zoveel ergernis opgewekt, want toen zaten we toch met z n allen te gamen. De overige weken zijn makkelijk in een woord samen te vatten: zwaar kut ( of zijn dat er twee? ). De werkdruk werd alleen maar groter ( hoger volgens Tim ) toen we erachter kwamen dat de indeling van het project drie keer een woord was. Alles wat fout ging werd doorgeschoven naar de week erna en deadlines werden niet gehaald. Toen er ook nog een RSI training tussendoor kwam fietsen, was de chaos compleet. Al gauw verschenen er hoogst originele namen op MSN. Even een greepje uit de selectie: OGO is kut en OGO zuigt ondersteund door steeds verschillende smileys. Nu het project is afgerond en de presentaties hopelijk goed zijn verlopen zijn we allemaal weer een beetje ontspannen. Het was over het algemeen een minder geslaagd project, maar wel leuk om de rest van de eerstejaars te leren kennen. Om toch nog iets positiefs over OGO te zeggen. De vlaai na de presentatie was erg lekker ( twee stukken nog wel!!! ). Ik denk dat we namens iedereen spreken als we zeggen dat we ons verheugen op het volgende project. Groetjes en veel OGO plezier! Het OGO 1.1-project ging over het (her)ontwerpen van een database-systeem voor een ziekenhuis. Met behulp van ER-modellering en petrinetten moest het systeem ontworpen worden voor verschillende gebruikersgroepen: geneesheer-directeur, afdelingshoofd, personeelsfunctionaris en financiele administratie. Voor verschillende functies moest ook een gebruikersinterface gemaakt worden.

9 ! # & & ) * # * * )! / 0 1! 0!! ! 6! ; < #! 5 * #! <! 6!! 6! * * E 1 *! ; 6 # & 5 <! 6 6 K!! )! & &! 5 O * & P <! 6!! 5 5 S * & 6 ; & 6 0 )! 5 6 [! 6 & & 6 O * ` 0 0 a 5 & ; < 6 & ; < 6! 5 P & 1 6 * 1 * ) ! 6! 6 g 1! 5 h! 5 O!! <! 8! 5 [ &! 6 0 & 6! # * * )!!! 6! 6 0 )! 5 6! 5 )! & & 5 ) 6 1 * E! ; 6 <! [ [! 5 )!! P! 5 *! 5 p! 5 ) 6 E & & P 5! 6! 6 & P # * * 5 & & 6!! E )! 5 P! ; < 6! 1 P & h Halverwege het project bleek namelijk dat de coördinatoren de opdracht lichtelijk overschat hadden. Voor degenen die het inmiddels nog niet weten: het doel van het project was om een dienstregeling te ontwerpen voor de NS die ervoor zorgt dat reizigers (gemiddeld) een zo laag mogelijke reistijd hebben. Daarbij moest wel met een aantal zaken rekening gehouden worden: er mogen natuurlijk geen ongelukken gebeuren, een trein mag niet met de lichtsnelheid reizen, je moet er rekening mee houden dat reizigers tijd nodig hebben om in- en uit te stappen enzovoorts. Gelukkig hoefde er geen rekening gehouden te worden met stroomstoringen, herfstbladeren en klagend personeel. Om even een indicatie van de moeilijkheidsgraad te geven: er is al veel onderzoek gedaan naar vergelijkbare problemen, het is echter nog niemand gelukt om een echt goed algoritme te vinden dat het probleem oplost. Maar dat is natuurlijk geen belemmering voor ons, gemotiveerde tweedejaars informaticastudenten. Gretig stortten wij ons op het bedenken van een algoritme en op het leren van de programmeertaal C en/of C++, want het algoritme moest natuurlijk ook geïmplementeerd worden en de programmeertaal Pascal, die in het eerste jaar geleerd moet worden, werd al snel afgeschreven. Tijdens het bedenken van een algoritme kwam in een melige bui al snel de volgende oplossing naar voren: we laten gewoon helemaal geen treinen rijden, dat is de meest triviale oplossing, maar wel een hele slechte natuurlijk. Maar wat ontstond als een grap bleek al snel niet eens zo n slecht idee meer. Acht weken later was de motivatie om het beste algoritme te vinden bij de meeste studenten ver te zoeken. Hoe vaak ik wel niet de zin heb gehoord: als we maar iets hebben dat correct is. Op 6 november hadden we de beschikking over een supercomputer waarop we de opdracht moesten uitvoeren, dit moest voor 9 uur de volgende morgen wel gebeurd zijn. Ik denk dat het gemiddelde slaaptekort in de nacht van 6 op 7 november sterk gestegen is. Op 10 november waren de meeste resultaten bekend, ik zeg de meeste omdat sommigen gewoon geen toegang hadden gekregen tot de Teras en van twee groepen stond de opdracht nog in de wachtrij (vertraging?). Van de groepen waarvan de uitvoer wel bekend was, was van twee groepen de gemiddelde reistijd van een reiziger 24 uur op een dag (zij lieten dus geen treinen rijden). De beste groep (de twee waarvan de resultaten nog niet bekend zijn niet meegeteld dus) had een gemiddelde reistijd van 4 uur en 11 minuten voor een reiziger op een dag. De dienstregeling van de NS zal waarschijnlijk een gemiddelde reistijd van ongeveer 2 uur voor een reiziger op een dag hebben. Dat lijkt verdacht veel op een compliment voor de NS. 11

10 " # % ' ) + - / 1 ) 4 # 7 ) 9 + : < > + ) : ' - C C ) 9 E F < G E C ) 4 ) C ) 9 K - 9 C ) N O + < K < + ) < + ) 9 O # > < ) F ) ) : 9 < ) + < 4 1 ) \ ) + ) 9 ] ^ # ' - C C ) 9 F ) 1 ) ` \ # : 1 C K # # : ' ) + 9 # C < 1 ) 7 4 ) \ < ) : K # # : C ) 4 ) C ) 9 K - 9 f g h j k ] m < + F 1 ) C C # # : ' ) + # : 1-9 ) : ) 9 K - 9 C < K ) ) N O + < K < + ) < + ) 9 ] m ) \ ) F - : ) 9 ) ) 9 # : : ) 4 + # ~ ' + E ) ) 9 7 # # 4 + # ) : 9 # # < E ) ) 9 / ) + G ) ) 9 ) ) 9 / < 4 > > - : - + ' # 9 ] N 4 4 ) 9 \ ) ) : C ) N O + < K < + ) < + ) 9 ] ˆ Š Ž ˆ De eerste ACtiviteit van het jaar was de borreltocht. Een idee waarmee we al langere tijd rondliepen. Zou het niet leuk zijn om met een groepje GEWISsers langs de borrelruimtes van andere verenigingen te gaan en daar een biertje te drinken. Omdat het tegen de zomer liep, en er meer animo was voor de borrel in de openlucht, hadden we besloten om deze ACtiviteit in het najaar te houden en zo geschiedde het. Het animo was overweldigend, maar liefst 70 mensen sloten zich bij ons aan om met ons langs de ruimtes van de verschillende verenigingen te gaan. Deze groep mensen had bij binnenkomst veel weg van een invasie en bij verschillende verenigingen werden we dan ook vriendelijk verzocht ons koest te houden. Natuurlijk zijn wij GEWISsers geen kwaadaardige mensen, wij willen gewoon gezellig een bier/fris kunnen drinken. Na het bezoeken van een 5-tal verenigingsruimten gingen we weer terug naar ons oude vertrouwde GEWIS. Na de gezelligheid van de borreltocht wilde we de sfeer erin houden door een echte café-sport (poolen) te gaan beoefenen. Dit keer zelfs in competitief verband en voor de winnaar was er een grote prijs te winnen. Na een sportieve en zeker gezellige strijd kwamen er twee superteams uit (Lourens/Robert en Huub/Nick). Deze team kruisten hun keus wat resulteerde in een spannende finale waarin de eerstejaars het moesten afleggen tegenover hun oudere collega s. Natuurlijk werd het onderhand ook weer eens tijd voor een feestje, ditmaal gehouden in de Miller Time. Door de gereduceerde bierprijs en de aanwezigheid van een gratis fust bier was de feeststemming opperbest. De laatste ACtiviteit die wij bij het schrijven van dit stukje hebben gedaan is de filmmarathon. Deze werd gehouden in het alom bekende Eskafé. Waar we een bioscoopsfeer nabootsten met behulp van een beamer. Natuurlijk was er ook een hapje en een drankje. De aftrap werd gegeven met de film: Fight 12

11 Club. Vervolgens werd er gekeken naar de Recruit. Tot slot was er een zeer slechte vechtfilm Kung Pow, die dankzij het tijdstip waarop hij vertoond werd toch nog tot de nodige hilariteit leidde. Na dit alles was al weer de hoogste tijd en gingen we moe maar voldaan ons bedje opzoeken. Wat gaan wij de komende periode zoal doen? Dat mag jij bepalen. Heb jij suggesties voor ACtiviteiten mail ze dan naar of kom een keer langs op een van onze vergaderingen. Want wij zijn er voor GEWISsers door GEWISsers.! $ *, / * 2 4 $ : * / < : B * D Willy Mackus over het maken van een sneeuwpop van papiermache voor de intro: "Je moet hem eruit halen als ie hard is." Pieter Ceelen antwoordt: "Ja, maar dan is ie wel groot!" Rinske: Ik spreek Denis nooit als hij niet gedronken heeft. Ferry: Ik ben in de ontkenningsfase. Xavier: Ja? 13

12 u v x y z }! # % '! ' ) * * ) * / 0 % 3 %! ) ' % 9 ; * 3! % % * 0 ' 3 * D E % ) H % E! 9 ; * 3! % N O P / % ' 0 D E 3 ) / 9 9 % 0 7 % 7 % * X 9 Z 0 N \ 0 0 % ) Z ) ' ) H ) 3 / f ' ) H 9 9 ' ) * h 9 % 3 ) H \ % 0 / ) / / 0 ' m X * n ) H o p r X! D E n 0 % % X N Maar ik doe (of deed?) daar nog meer. Met veel plezier heb ik meegedaan aan de Hongarije-uitwisselingen van 1999 en 2000, de eerste als deelnemer en de tweede als commissielid. Ik vind het erg tragisch dat er de afgelopen tijd geen Hongarije-uitwisseling meer is geweest. (Hetzelfde geldt trouwens voor het jaarboek.) Er moet er maar snel weer eens eentje komen (dit geldt voor zowel een Hongarijeuitwisseling als voor een jaarboek). Erg tof waren ook de studiereizen die ik met GEWIS heb gemaakt, de eerste reis heb ik mee helpen organiseren naar Groot-Britannie, Ierland en Schotland, de tweede reis ben ik als deelnemer meegevlogen naar China. Intussen ben ik al weer even bezig met afstuderen. Ik heb gekozen voor een intern afstudeerproject. Mijn afstudeeronderwerp is Garbage Collection en mijn afstudeerbegeleider is dr.ir. R.R. Hoogerwoord. Garbage Collection Dat is een techniek voor geheugenbeheer met de eigenschap dat geheugenlocaties waarvan de inhoud irrelevant is geworden niet expliciet wordt gedealloceerd door het proces dat deze geheugenlocaties gebruikte. In plaats daarvan wordt er een dedicated proces gebruikt, de 14 ~ x } ƒ Garbage Collector, die deze irrelevante geheugenlocaties identificeert en recyclet. Garbage Collection is nodig voor de implementatie van functionele programeertalen en van objectgeorienteerde talen. Bij het ontwerp van de Garbage Collector zelf spelen implementatie-aspecten ook een belangrijke rol. Mijn opdracht bestaat er uit verschillende algoritmen voor Garbage Collection te ontwerpen en hun prestaties te beoordelen. Dit doe ik met behulp van de technieken die we leren in vakken als Programmeren X en Ontwerp van Algoritmen X. Hierna volgt een zeer korte, informele, beschrijving over de eisen die we stellen aan een garbagecollector en hoe we tot een oplossing komen. Mensen die meer willen weten over dit onderwerp, kunnen bij mij meer informatie krijgen en t.z.t. mijn verslag lezen. Als postconditie moet gelden dat alle garbagecellen identificeerbaar zijn. Deze cellen kunnen dan gerecycled worden. Een oplossing is een graafalgoritme waarbij een graaf wordt geconstrueerd die als knopen de bereikbare cellen bevat en als zijden de pointers tussen die cellen. De bereikbare cellen kleuren we. De overige cellen zijn dan de garbage cellen en kunnen gerecycled worden. De functionaliteit van de garbage collector wordt uitgebreid door de bereikbare cellen te verplaatsen naar een kant van het geheugen. (De ruimte, ingenomen door garbagecellen, komt dan vrij aan de andere kant van het geheugen.) Dit heet compactie. Hierdoor worden de adressen van cellen vluchtig. Als pointers gewoon adressen zijn dan moeten deze worden aangepast aan de nieuwe situatie. Identificatie van de garbagecellen en compactie zijn twee minimale

13 eisen aan garbagecollectors. Er zijn veel aspecten die van invloed zijn op de eisen die we stellen aan een garbagecollector. Deze aspecten zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van virtual storage, real-time eisen, parallellisme, etc. Ik kan met deze opdracht nog veel kanten op. Het voordeel van een interne opdracht vind ik verder dat je de theorie eens kunt toepassen op een groter vraagstuk en je de kans en tijd krijgt je te verdiepen. Groeten en tot ziens bij GEWIS! Ben jij een afstudeerder en wil je de rest van de studenten mee laten genieten van jouw enthousiasme over je afstudeeropdracht? Heeft jouw opdracht een vernieuwende, verfrissende insteek op aspecten van de informatica of wiskunde? Heeft je werkgever je geheimhouding opgelegd en wil je toch iets naar de rest van de wereld spuien? Stuur dan nu een stukje naar de Supremum-redactie en misschien verschijnt het wel in een van de volgende Supremums! " # % # ' ) % * *,. 0 1 * ) 2 * 5 ) # ' 7 # ) : 2 * 5 ) 0 2 E G * % I J * * * % % J *,. * P 2, I J * 5 * J ) : U #?? J ) ) J * ]? # * : 2 * % ` % 2. # # 5 : I * % 5 ` * ] E * I * ` * ) 2 *?? J % G m ` J n E # # 5 p *, 5 `, J 2 * % u, 5 # m ] * 5 % # G E * * ]? * * 5 ` * ) ] # 2 * %? # * 2 * %. # 5 I * % e Wat gaat bijvoorbeeld het thema van de reis worden? Het zal met zowel wiskunde als informatica iets te maken hebben. Vorige keer, naar Griekenland, was het thema Computer Vision. Welke bedrijven kunnen bezocht worden die wellicht iets boeiends te vertellen of te tonen hebben? En welke universiteiten? Behalve de serieuze zaken moet er natuurlijk ook ontspand worden. Wat voor culturele uitstapjes kunnen er gemaakt worden? Waar is het nachtleven interessant? Waar gaat er overnacht worden? 15 Maar dit moois in het vooruitzicht kan natuurlijk alleen mogelijk worden gemaakt door een gedegen voorbereiding. Met als belangrijke vraag: waar komt het geld vandaan? Maar, niet getreurd, want met een groepje enthousiaste mensen komt dit altijd in orde! Als je dan ook nog weet dat je drie maanden beurs en studiepunten krijgt, dan is de tijdsinvestering toch alleen maar nuttig, lijkt mij! Dus ik zou zeggen: laat het mij weten (bij GEWIS of op als je interesse hebt of meer informatie wilt!

van de redactie Van de redactie Inhoud Monique Hendriks Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Van de decaan... 5 Infima... 4, 9, 19, 26, 27, 39

van de redactie Van de redactie Inhoud Monique Hendriks Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Van de decaan... 5 Infima... 4, 9, 19, 26, 27, 39 Inhoud Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Van de decaan... 5 Infima... 4, 9, 19, 26, 27, 39 Activiteiten Van Rudolph tot De Baron... 8 Het feest van de EJC 2005... 20 AC karten en klimmen... 33

Nadere informatie

van de redactie Van de redactie Inhoud Rob van Esch Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Infima... 5, 7, 19, 25, 27, 35, 37, 41, 47

van de redactie Van de redactie Inhoud Rob van Esch Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Infima... 5, 7, 19, 25, 27, 35, 37, 41, 47 Inhoud Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Infima... 5, 7, 19, 25, 27, 35, 37, 41, 47 Activiteiten Wissel AV... 7 Drinken en Dranken... 8 24 uurs project... 16 AC ballen en ander vermaak... 20

Nadere informatie

Fred Vermolen. D.I.N.S.dag. Eelco Visser. Modeling on Cement CONTAINING: INTRODUCING OUR NEW COLUMNIST NO MORE WORRYING ABOUT YOUR LUNCH

Fred Vermolen. D.I.N.S.dag. Eelco Visser. Modeling on Cement CONTAINING: INTRODUCING OUR NEW COLUMNIST NO MORE WORRYING ABOUT YOUR LUNCH MACHAZINE Volume 18 - Issue 2 December 2013 INTRODUCING OUR NEW COLUMNIST Fred Vermolen NO MORE WORRYING ABOUT YOUR LUNCH D.I.N.S.dag ANTONI VAN LEEUWENHOEK PROFESSOR Eelco Visser HELPING OUR FRIENDS AT

Nadere informatie

van de redactie Van de redactie... 3 Een geslaagde Intro... 4 Waarom naar BMT?... 5 GEWIS the meaning of life... 8 Infima... 11

van de redactie Van de redactie... 3 Een geslaagde Intro... 4 Waarom naar BMT?... 5 GEWIS the meaning of life... 8 Infima... 11 Inhoud Van de redactie... 3 Een geslaagde Intro... 4 Waarom naar BMT?... 5 GEWIS the meaning of life... 8 Infima... 11 Activiteiten: Kanoën... 12 Seminar Peer2Peer... 13 2 in 1: DET-dag 2001 de organisatie:

Nadere informatie

Dear GEWISser, this time the

Dear GEWISser, this time the Inhoud Editorial Editorial...3 Chairman s note...4 From the dean...5 Rubrieken GEWIS & Waarachtig...27 Je moeder!...34 Supremum sport...44 Studentenrecepten...49 Filmreview...50 Onderwijs Education first!...14

Nadere informatie

Hello everybody and welcome

Hello everybody and welcome Inhoud Editorial Editorial...3 Chairman s note...4 From the dean...5 Rubrieken Foreign Student...17 In the spotlight...18 Je moeder!...26 GEWIS & Waarachtig...28 Onderwijs Education first!...16 Werken

Nadere informatie

Duitenplein 5. Duitenplein 5 is het clubblad van B.S.C. Duitenberg

Duitenplein 5. Duitenplein 5 is het clubblad van B.S.C. Duitenberg Duitenplein 5 Duitenplein 5 is het clubblad van B.S.C. Duitenberg Inhoud Redactioneel... 2 Agenda... 4 Van de voorzitter... 5 BC... 8 Van de RvA... 10 Verslag ALV... 12 Hendriks Colum: Is dit de opvolger

Nadere informatie

Volume 19 - Issue 2 December 2014. Docent van het jaar. Alexandru Iosup. Msc Thesis. Numerical Pricing. De Grote. Minor Show- Down.

Volume 19 - Issue 2 December 2014. Docent van het jaar. Alexandru Iosup. Msc Thesis. Numerical Pricing. De Grote. Minor Show- Down. MACHAZINE Volume 19 - Issue 2 December 2014 Docent van het jaar Alexandru Iosup Msc Thesis Numerical Pricing De Grote Minor Show- Down containing: Current Affairs Association Computer Science Mathematics

Nadere informatie

Prague. Spreadsheets. Analysis. Cambridge. Containing: icom excursion. Breviz, A tool to analyse and Visualize. Alumnus Machteld Hulst

Prague. Spreadsheets. Analysis. Cambridge. Containing: icom excursion. Breviz, A tool to analyse and Visualize. Alumnus Machteld Hulst Current Affairs Association Computer Science Mathematics Miscellaneous MACHAZINE Volume 17 - Issue 4 June 2013 icom excursion Prague Breviz, A tool to analyse and Visualize Spreadsheets Alumnus Machteld

Nadere informatie

Beste lezer, voor. van de redactie. Remko Bijsmans. Activiteiten ACtiviteiten...14 Cluedo...21 Bikkelweekend...24 BAC...30 GEZWAM Kroegentocht...

Beste lezer, voor. van de redactie. Remko Bijsmans. Activiteiten ACtiviteiten...14 Cluedo...21 Bikkelweekend...24 BAC...30 GEZWAM Kroegentocht... Inhoud Van de redactie...3 Van de voorzitter...4 Van de decaan...5 Winfimum...38 Infima... 6, 13, 18, 19, 27, 37 Activiteiten ACtiviteiten...14 Cluedo...21 Bikkelweekend...24 BAC...30 GEZWAM Kroegentocht...41

Nadere informatie

Weer op schema. We kennen

Weer op schema. We kennen Inhoud Van de redactie Van de redactie...3 Van de voorzitter...4 Winfimum...5 Van de decaan...6 Infima... Activiteiten EJC08...10 ACtiviteiten...12 BAC...22 Onderwijs OC OK!...8 Afstuderen...24 Wervingsdagen...49

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Supremum. Jaargang 31 Oktober Nummer 1 1998 Faculteit Wiskunde en Informatica

Supremum. Jaargang 31 Oktober Nummer 1 1998 Faculteit Wiskunde en Informatica Supremum Jaargang 31 Oktober Nummer 1 1998 Faculteit Wiskunde en Informatica Inhoud Inhoud... 3 Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Intro 98... 5 Inzicht... 8 BrisCo: de nieuwe BuEx... 9 Mijn eerste

Nadere informatie

Hey groentje! Stoere studentonderzoekers. Ene cum laude is de andere niet. International: take the test! Uitneembare plattegrond!

Hey groentje! Stoere studentonderzoekers. Ene cum laude is de andere niet. International: take the test! Uitneembare plattegrond! Uitneembare plattegrond! Kijk snel op pagina 12 redactioneel onafhankelijk magazine van Saxion Hey groentje! Stoere studentonderzoekers Ene cum laude is de andere niet International: take the test! Eerstejaarsspecial

Nadere informatie

van de redactie Monique Hendriks 38.2

van de redactie Monique Hendriks 38.2 Inhoud Van de redactie...3 Van de voorzitter...4 Van de decaan...6 Infima...5, 9, 12, 16, 34, 35, 39, 48 Activiteiten De actiefste commissie...14 Microsoft Borrellezing...22 Excursie TNO...38 Een bloemlezing

Nadere informatie

NetwerkNieuws. De loopbaan van Ad de Zeeuw. Wat doe ik hier in s hemelsnaam! 6 pittige vragen aan Hessel Visser

NetwerkNieuws. De loopbaan van Ad de Zeeuw. Wat doe ik hier in s hemelsnaam! 6 pittige vragen aan Hessel Visser NetwerkNieuws. Pandora 08/09 jaargang 18 nummer 2 juli 2009 Terug in de collegezalen Albert Valkenberg Deze case heeft een baard. SO WHAT! De loopbaan van Ad de Zeeuw Wat doe ik hier in s hemelsnaam! 6

Nadere informatie

Japan and South Korea. Do The Math! Silicon Valley. DNA Translocation CONTAINING: STUDY VISIT COMPUTER SCIENCE MATHEMATICS EEMCS EXCURSION

Japan and South Korea. Do The Math! Silicon Valley. DNA Translocation CONTAINING: STUDY VISIT COMPUTER SCIENCE MATHEMATICS EEMCS EXCURSION Current Affairs Association Computer Science Mathematics Miscellaneous MACHAZINE Volume 18 - Issue 1 October 2013 STUDY VISIT Japan and South Korea COMPUTER SCIENCE Do The Math! MATHEMATICS DNA Translocation

Nadere informatie

van de redactie Hugo Jonker Inhoud

van de redactie Hugo Jonker Inhoud Inhoud Colofon... kaft van de redactie... 1 van de voorzitter... 2 van de decaan... 3 Infima... 5 De uro bij GEWIS... 7 De Follow Up 2001... 8 het ging best goed... 13 kerstpuzzel 2001... 15 De BiEC...

Nadere informatie

Mijn jaar als voorzitter is dan

Mijn jaar als voorzitter is dan Inhoud Van de redactie Van de redactie...3 Van de voorzitter...4 Winfimum...5 Van de decaan...6 Infima... Activiteiten ACtiviteiten...10 EJC08...18 Zeilweekend...30 Batavierenrace...34 Onderwijs OC OK!...8

Nadere informatie

Chemie tussen fysici Higgs deel 2 Stage Rusland column henk Swagten Brownse bewegingen op de beurs Studiereis balkan.

Chemie tussen fysici Higgs deel 2 Stage Rusland column henk Swagten Brownse bewegingen op de beurs Studiereis balkan. Chemie tussen fysici Higgs deel 2 Stage Rusland column henk Swagten Brownse bewegingen op de beurs Studiereis balkan N 11 oktober 2012 redactioneel Inhoud 13 De eerste N! van dit collegejaar is weer een

Nadere informatie

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW MACHAZINE Volume 18 - Issue 3 March 2014 SYMPOSIUM 2014 Big Data CREATING THE POSSIBILITY OF Reviewing the World ALGAL BLOOMS IN THE North Sea MOVIE REVIEW Primer CONTAINING: Current Affairs Association

Nadere informatie

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Assessment Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Datum: 07-05-2013 Inleiding Het eerste wat ik deed toen ik dit verslag begon te schrijven was het doorkijken van mijn TOP presentatie en verslag.

Nadere informatie

van de redactie Erik van Rhee

van de redactie Erik van Rhee Inhoud Van de redactie...3 Van de voorzitter...4 Van de decaan...5 Winfimum...6 Infima... 17, 23, 35, 45 Activiteiten GEZILVER: Lustrum week...10 Introbegeleidersactiviteit...11 Batavierenrace 2007...12

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. TwanBasten. IntroductieWeek. IntakeGesprekken. KandidaatsBestuur. Oktober 2011 15

Faculteitsblad Electrical Engineering. TwanBasten. IntroductieWeek. IntakeGesprekken. KandidaatsBestuur. Oktober 2011 15 Faculteitsblad Electrical Engineering TwanBasten IntroductieWeek IntakeGesprekken KandidaatsBestuur Oktober 2011 15 Become part of a learning adventure SHAPING leading-edge technology THALES NEDERLAND

Nadere informatie

Interconfessionele Scholengemeenschap

Interconfessionele Scholengemeenschap Interconfessionele Scholengemeenschap Maartens College Magazine 4 jaargang 5 2005 Onder andere Jaarverslag van de rector 2 Vrouw/vrouwelijk 4 De mens achter de vrijwilliger 6 Skireis Maartenscollege 2005

Nadere informatie

Colofon. Fly-Over Jaargang 16 - Nummer 2 April 2006. Bestuur. Fly Over Robbert van Amerongen Anne Dijksma Jorrit Konings David Koopman Joost Roorda

Colofon. Fly-Over Jaargang 16 - Nummer 2 April 2006. Bestuur. Fly Over Robbert van Amerongen Anne Dijksma Jorrit Konings David Koopman Joost Roorda Colofon Fly-Over Jaargang 16 - Nummer 2 April 2006 Bestuur David Koopman Job Caljé Ivo de Vries Joost van Rossum Alexander Piet Jorrit Konings Dispuut Verkeer is opgericht op 10 mei 1990 en is de studievereniging

Nadere informatie

Blz. 9. Blz. 11. Blz. 12. Jaargang 46 nummer 2

Blz. 9. Blz. 11. Blz. 12. Jaargang 46 nummer 2 Blz. 9 Blz. 11 Blz. 12 Jaargang 46 nummer 2 Inhoudsopgave Praesidiaal 3 Paintball 4 Pubquiz 5 MasterLIC Mooi! 6 ALV 7 C-NMRcie 8 Firemanfeest 9 High Tea 10 Serious Request 11 MATCH 12 Sinterklaasgedicht

Nadere informatie

Pedagogische Didactische Vaardigheden verslag, Grafisch Lyceum Utrecht, 2010. Lose?Win!

Pedagogische Didactische Vaardigheden verslag, Grafisch Lyceum Utrecht, 2010. Lose?Win! D A V I D z e l f r e f l e c t i e Pedagogische Didactische Vaardigheden verslag,, Zo doen we dat Vechten, Blowen & Coachen 1 Vragen over Dimensionale Motivatie Lose?Win! scenario s om over na te denken

Nadere informatie

periodiek op regelmatige tijden terugkerend mei juni juli 2004

periodiek op regelmatige tijden terugkerend mei juni juli 2004 periodiek op regelmatige tijden terugkerend mei juni juli 2004 2 periodiek mei juni juli Van de redactie Fris, vrolijk en netjes geschoren stap ik de BONK binnen. Het is weer tijd voor het Periodiek weekend

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie