Ontwerp Druk Print Reclame

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp Druk Print Reclame"

Transcriptie

1 Otwp Druk Prit Rcla Tom Bma v fm: Bij Kl zit ht wo alt gd Batavia wil xclusv uitstrali g kwaliit Irvos al mr d 30 jaar vas pa Kl J A A R D r u k k r i j K l Drukkij Kl 35 jaar vtrouwd ads

2 Kl 35 jaar 2 SALE Kl 35 jaar 3 x N Prf Nijv Pa Pa Pa as asas w w w k kk d M M M iva iva iva ka kaka t tt H H H lv lvlv aa aaaa Pi Pi Pi ks ksks Zo Zo Zo rv rvrv ak akak t t t ISBN NUMMER k kk kk1k K K K rk rkrk -- - sc scsc ol olol d d d s s s tt t k kk kk2k ii i Av AvAv dv dvdv r r r da dada s ss ju juju i ii k kk k k 3k O OO v v v ri ri ri vr vr vr ij ijij m mm om om om af af af w ww ij ijij k k / / k / sc sc sc ol ol ol ti titi jd jd jd vr vrvr mi mimi j j j ua ua ua ri riri (st (st (st d d d )) ) vr vrvr mi mimi f ff b. b.b l ll ki ki ki vr vrvr ijijij op spp, maar om v stil sta bij 35 jaar famildrijf u kijkj i kuk v Kl v O OO rg rg rg is isis at at at Bo Bo Bo uw uw uw co coco ör ör ör di di di at atat VA VA VA kl klkl rk rkrk ra rara Gy Gy Gy m m m as asas st stst k k k Ex ExEx tr tr rs rsrs u u u i i i aa a pjms.id 1 Sc Sc Sc ol olol tij tij tij kl dklkl u u u va vava rs rsrs 10 :: : to toto tt t rr r c c c iër iër iër brou lat drukk r lghid v jubilum of uw huisstijl bij s ri ri ri Ad Ad Ad mi mimi ra rara al alal A A A k kk Bi BiBi m m m aa(1ed a(1ed (1Ed 4) oo 4)4) o Jo JoJo (5(5(58) 8)8) rg rg rg ot otot Wi Wi Wi t t t v vv Li (1Li Li (1da dada () 4)4) St StSt uiv uiv uiv (5(5(58) 8)8) Ja JaJa Br Br Br ik ik ik G sm G sm G sm aa a rr rr rr it itit Gr Gr Gr iff iff iff i i i Ca Ca Ca ri ri ri aatr atr Tr oo oo oo st stst d 1 pjjk.i Bdr lat drukk. D wt u wllit ook dat wij t Drukkij Kl vstigd zij a s Noboomstraat, gov ig v parkrgar v wiklctrum Obullti Bdr i ltt D Kysstroom. Dcmr 09 Jaargg 8 / Nr. 35 ar kt u s og hlmaal t, d is a kismaki atrlijk op zij plaats. Datum: Drukkij Kl staat uit vijf vas wks; oprirs Hk Kl, wij www. jbralt 3 :03:24 als brr zus drukk Klis. Mil is vtwolijk vo i- vkoop, H H H k k k La LaLa :15:04 rvoidi -lidi ria mt all twp- opmaakkluss vo PricE Sip Sip Sip p p p W W W st stst ra rara haar ki. Hk vzgt afwki xpdit vzgt admiistrat pc pc pc l ll ki ki ki vr vrvr ijijij th Mppl, D AB Hoofdstraat bralt.l 027 l lat drukk. Molijk hft u wls posr of flys sld vo uw vigi, Ha Ha Ha k k k Ip Ip Ip b b b gg g rl rlrl St StSt ll l Ad Ad Ad mi mimi is is is tr tr at atat pp1p1 1 44vr 4vrvr ijijij Missi kt u s omdat u ooit uw huwlijkskaa of bokaajs bij s hft w w w. g o d 1 l v a a r t b s. l B B B rr rr rr v vv ts tsts It It It B B B l ll i i i rs rsrs ör ör ör di di di at atat ga ga af afaf dh dh dh id id id rrvo rvovo :: : pp5p5vr 5vrvr ijijij d lat zi wat w u do, vo w w dat do w dat do. Nt om ad adad ju juju c c c ttdir tdir dir c cc ju juju i ii ultu m c, s i mko r k a Waa ap s s m r To hbb w gi dit jaar slot dat 35 jaar Drukkij Kl alidi is om a dir dir dir c cc ju 6juju i Low ok okok to toto rr r zo zozo j j j... GlvaaBS E dat ijl w iglijk hlmaal t zo v om op vod td. bs bs bsst St St ad ad ad sk sk sk wa wa wa rrr Ca Ca Ca th th th ar ar ar i ii as as as tr tr tr aa aa aa tt9 t JD JD JD M M M pp pp pp l l l ww ww ww w. w.w. pc pc pc bs bs bs -st -st -st ad ad ad sk sk sk wa wa wa di r. didi r. r. ll l @k cs cs cs ta tata ds ds ds kw kw kw ar ar ar t t t r. r. r. ll l rt ht ir kltctact. Klis is al vl jar z su tvlaat als afis vakm i drukkij. Hwl w s drukkij m, hbb w aflop jar vl mr da HIAB Ervari d all papk. W hbb u vr takk v spt: twp, druk, prit m cla. t lk oplossi Op volg pia s kut u daar mr ov lz. W p atrlijk dat u dit mazi t vl plzr lst dat u s s lt als u Ditj ts odig hft dat twp, drukt, prit of drukt mt wd. Wr u s isaklt, lov wij u dat w s uirs st do om u g rlijk prijs SPACE: YOUR TAILORED WORK s kwaliit lv. : & TOOLBODS S) CONTROLLER CONTROLLER ERED) OR DC (CORDLES CLICK INTO AN AC (POW A RANGE OF TOOLBODS AC Op April disd zd r r Oktor disd zd r Novmr tot kst drd vr zard r r ACCESSORIESTOOL: BOD ACCESSORY KITS FOR EACH Ht musum is buit z pio op afspraak op vo psarrmt. Musumjaarkaas hbb atis tgg. Nodwol Locat Wilhlmiaod Vldr STORAGE: NETS & ADAPTABLE STORAGE SYSTEM VERSATILE CARRY CABI Friksod Nijslk Esv of modular prod BluCav is a rg Accsss. rdlidi vo p wd vzgd. Dz rdlidi Mil ria Kl zij op afspraak, UitodigArrimt s musum is gd U kut kz uit divs sta arr staput vo dj uit. mt, maar w sll ook a uitj op K Bgi i z zlli koffk ism maat vo ar of ak op i t Ra u Wij l pickick op ht ri, ht zi rras vvolg uw zk bobasam. k M i p l-s fts, rdlidp pratig vmv xpositruimt i t gids, wlzi ijk Vra. aar w mak sam t u ld Nm daara kijkj i z bl moo tui, vlijk kold v. wisslxposit i ht bijbouw lf Uitodigis ht kolvl ikaar htt Fr compl sld Bt ii k_ko r kst_fb kolhuisj op vobldakk r js.id 1 op s ri! Sluit af t bi fgdwli of ftstot lgs -3- mumt do prati omri atr! E uk abod v cultr atr i. s u t pj of famil bt, kut u spciaal arrmt sam sll t bijvobld pickick i sfrvoll kapsr op ht ri. Dv Musum Naast rr gm xposit v xamwk vo ht Jugd/ijs D Kolf vak Cultul Kustzii Vmi vo ht votzt ijs, is spcial kixpositk. Hr wdt i ovlg t doct wk ttosld v lrli v ht basisijs i Mppl omvi. I ht kar v cultul vmi mt ht Kusthuis l a ht Cultrmu vo ht basisijs ht Cultrajct vo ht votzt ijs. Vr vzgt Kusthuis Sctar activiit op zg. CKV-d r lghid v Oktor kirmad. 16:18:49 Bikbaarhid Kusthuis Sctar ligt i ht ctrum v Mppl. Dat kt, dat u t opbaar vvr gd kut kom dat u auto i b kwijt kut op taal parkrplaats. Er, tgklijkhid vo ms t fysk pki wdt sd do oodzaak om trapp lop. Mr d Nlrs hbb wls i kolië v Wldadighid. hu Nt all w ms, maar ook k, zoals Jltj v Nuwv, Philip Friks Uivé Rst Aa Li Blf ht uk vhaal v atsappij v Wldadigh id Kustuitl Mppl Noviit r akarm, oplg Kra ha l O y va, Paris! Multifucti Dak kra cyclust Zr k ig baar vu Kt w aat Smi autom bruik Evo i i bruik Zr vilig rmog Hoog laadv kk Trail vvgbaar Scic-U T afzrlijk Wirdist baar Zr wd Bmdhd op zk Dai op Dis mod Riiisd Mppl 42, 7944 HR Hssli l 0 KB Mpp 6, 794Chrislijk Postbus l fax oc.com ww w.carg ww w.hiab.l scolsap vo stad gio t afli Ditjs r_35 V3.id 1 Agaam a Li A Uivé Rst Vrid E atal iws v Mppl omvi v xtra su als Vrid v Kusthuis Sctar. Zij wd op og t uwsbrf krijg uitodigi vo divs opi. Prijsstick i Kolist Waps soms buit officiël opis. cial arrmt ku wd samsld. Bij ht gis v activiit ht bd v faciliit is vl adat vo jugd; jaarlijks kom vl lrli v plaatslijk scl xposits kijk. maki th r truly complimts th xt s with you. a BluCav product tabl z that volv affdabl i pric, bility to build adap flxi th Pmium i quality yt sysm. you g sta givi a vsatil m clicks ito plac g v ythi Ev spac u. DIY uiq alisd! al wksp, a ps collct th full rg Ca a profssi products you c is yos; slct th E zk Th cia Dj uit Mi spmr DCdisd zd Rdlidi/arrmt Op vzk k ts xposit g vgdi ook s, d s, ToolBods, Ctroll St, Boosr ucts comprisi of kst: Ks Vits, Havl; fotoaf Brusti Mppl; twp: stio marcato Mppl, Hil Hitij BNO; druk: drukkij Kl Mppl ju juju i ii (ka (ka (ka mp mp mp ) 8)8) au au au gu gu gu st stst us us us l ll ki ki ki vr vrvr ijijij vr vrvr mi mimi -05 (sp -05 (sp -05 (sp td tdtd 6, 6,6, ) 8)8) da dada gg16 g16 16 ju juju i ii (kl (kl (kl u u u rf rfrf st stst )) ) If If If ma ma ma t t t av avav d/ d/d/ al alal ou ou ou ra rara vo vovo 8, 9 10 augustus - F E S T I V I T E I T E N - Vo Vo Vo jaa jaa jaa rs rsrs va vava ka kaka t tt E ig glossy B BB l l l ij ijij k k kda da da bi bi ta ta bi ta// / jz jz jz ak ak ak ti titi vi vivi it itit K K K rs rsrs tva tva tva ka kaka t tt Mppl silrs ppl at 22 M Hoofdstra Mppl 7941 BB r.l lfo -mail ifo tar.l thuisscr h h h rf rfrf st stst va vava ka kaka t tt BELT-SCHUTSLOOT Hoofdstraat 22 Mpp l 7941 BB Mpp l lfo mail issctar.l tar.l Va Va Va ka ka ka t t t ro ro ro os os os rrr -- - Arictr Ir PROGRAMMA vd cpt l kbkj t k. D E uk koo v omst D s v Nij v CBS do (o) iw ki r doo t maak Nijv. ki zij s Gaarldt uit sari mis m Wl OBS u l 3 vit s Kookbkj voi tot ts I dit Nijv mu. V s d do kok Ht alldas pt Rc. p uitbi c succs zij maakt. Zij l r r plz l plz l v t v u ook u. Wij p dat dat a t a lft! ft kookbkj h br a dit ft I d hl harlijk dk. U h d wij st will tot d, lv Nijv aakt dat Prf k xmplaar u ht molijk m dit v opbrgst. p is kom. D d a SOS Kir komt t g op i i vdit ht om ki r t W i. lfvoll omv Nijv wkp SOS kirdp GONDELVAART GONDELVAART Gro Ov 7941 BJ Mp pl Postbu s AM M ppl T: (052 2) 850 M: F: ( ) Mppl Hoofdstraat 22 lfo mail M. Ja s wt ppl. l Gro Ov 7941 BJ Mp Postbu pl s AM M pp T: (052 2) 850 M:

3 Kl 35 jaar 4 Kl 35 jaar 5 I spk t Irvos Irvos al mr d 30 jaar vas pa. Sam i, sam oot wd. Dat is wat Irvos Kl t lkaar hbb. sis 1980 is Drukkij Kl vas pa vo Irvos op ht bd v drukwk twp. Volgs J Elso Mrm v Irvos is Kl hu vas pa als ht gaat om brfpapr, vlopp visikaajs. Daaraast vzgt Kl ht twp, druk ht vst v maili. E tslot twpt Kl lay-out vo z hgcollcts, zowl bi- als buitkt bijh tiktt, aldus Mrm. Mdk is z t vmd Dat Kl Irvos al mr d ig jaar a lkaar vbd zij, is dk a vgwodir d dat Hk Kl vo zizlf gi gi. Mrm: D rs jar hft Kl z hgbk maakt, maar gwodig zij z dus mr zig t ht twp v lay-out v z bk. Mt ms v Drukkij Kl is ht volgs Mrm pttig zak do. ls is gd spkbaar wdt volgs afspraak uitvrd, vlt hij. Ook lijk is dat Kl g prijs-kwaliitvi kt. Mrm waa daaraast proactv i v ms bij Kl. Do l samwki, riti wij op will t paal kt Kl filosof v Irvos twp. Ik k wl sll dat do do sapt m sl wlk mdk z t vmd is. Irvos i Swijk is tov lvcr v wdkldi i Blux. Mt hu kwalitatf ogwaardi collcts i hg, viyl, glaswfsl vls (-wov) rit Irvos zi op total d v profssil wdkldismarkt. Orsi do ruim divs asstimt, lvbaar i praktis lk tpassi. Do cst twikkli bi ht drijf sikt Irvos ov ca m² drijfsruim t rui collct a wdkldi. t o vorad, dict sikbaar, zg vo dat Irvos g logistk faciliit k garr. D just i ti lvi is lijk krat v ht drijf. Ht slt h i staat om markt optimaal ku vozi. K commuicatlij ht, tusiast vakkwaam am mak Irvos tot trouwba profssil hg pa.

4 Kl 35 jaar 6 Kl 35 jaar 7 phbm ispird bouw Asg 19 C HL Amsrdam Th Nthlds t +31(0) f +31(0) W zij hl trots, maar suw ht t v dak assu hypo ps fia ië thk i ciël dist fm rli spvzki u.a. Blksi PE Mppl Postbus AH Mppl l fax Wat is ht him v drukkij d o - lk - bor - brood o ass FIAD Ic - aardappl o.l fiadicass - broccoli Drukkij Kl Tl drukkijkl - appls - b Kolrv NK Nijv F E M T 0522 jf-alta.l I drijf-alt a.l pl AB Mp Postbus 186 f so.l t haar zv lustrum v ht og cas afis Nijvhidswg Postbus 1, 15, 7948 NE Nijv 7940 AC Mppl T: (0522) F: (0522) 49 s.l, 50 radviss.l vlzi g StsVm fm vzki is oprit i 1999 als votztti v Eszihid, oprit i 1882 Frs atsappij, oprit i 1837 MEMOBLOKS 4.pdf wt z a vijfig jaar ht twod op z prg vra. Of iglijk dr lat sts. wgv! Omdat mobloks zo hdig uk vm uitstrali. Mt zij, ld z op ht buau v uw stss k lk vm volldig aar klt of lat, of als boodsapplijstj ws wd uitsd om rsi zij i uw drukwk. EVERYTHIN G CLICKS BLUCAVE KA Y KUNSTSTOF twod. Wt volgs famil Kl draait INTO PL AC.COM EN LEIDINGSYSTEM E DY KA ximal ha Mt fi 2 Diar buis YKA D AD YK YK D Sts gft uw drukwk alt r adat dat is pcs ophgbd op ha afstd t.b.v. furi Bd Ophgba mm 50 mm 30 mm 40 1,0 0,8 0,6 1,0 0,8 0,6 1,0 0,8 1,0 i (m) H.O.H. afstd ht om afsprak akom, flxil zij j uirs st do om klt vd sll. Tropjar waar dat wdt lod. Wij Ht war tropjar i jar zgg d ook alt D j zak tatig gtig vo Ook wd i 1996 Drukkij V t Kl, d komt ht zk gd, Hk. : s kir aar d Kkvo Hollr i Swijk lat st Hk Kl. Hk sta gi, d gi wij tot dp i ovgom. Hk: Is kg vl jar ld ht drijf do at do. W maakt i d t w vijf m psl bij. To ou drukps kop z vl clubblad. Ht isk d hbb w product aar Swijk bij zij zus i brrij ztt. w vaak sam als ood og vplaatst. Na zo vr jaar mst Hij am afsid v zij wkv was, kwam zlfs mij os s slot wd of hr v ht T Brik gi op 1 maa 1978 als hlp. Ik hi t a ht pd vlgd wd of t. W hbb zlfstdi vr. E wijs sluit, bkj v Nrstiti dat w zs slot om hl product to KAARTEN OP MAAT wt al sl kwam opdrat kr p jaar maakt. D mst maar wr aar Mppl hal. v all kt bi. Ht was w tiktt plakk, bul Gvolg is wl dat w og stds vl vlg sta, hit Hk zi. vzd, tiduizd stuks. ar klt i Swijk hbb. Wij mak kaa op maat. Uw ws wk wij uit tot uk kaa. Ook hbb w ig collct bokaa i vsill stijl: blm bom, ruitjs stipp, str tro. Ht gi zlfs zo gd dat ook mij ht luk alt om z op t af vrouw i zaak kwam. krijg. s w wat loofd, ztt Vot Na pd i Talmastraat w alls op alls om z afsprak Hk zij o og hbb had, trok ht famildrijf a kom dat hbb z wklijks i zaak vi. i 1987 i ou Katlk scol kir t zo. vzgt admiistrat Hk DYKA KA DY DY vr Tim Dpsstraat BT Nijv l k o m SEPTEMBER w HUISSTIJLPAPIER Ht papr dat wij vo uw huisstijl bruik is utvrij hft ht FSC Mix Cdit kk. RUTGER E LAURA Uk Caau Ook vo psalisr caaus ht drukk v xtl kut u bij s t. A A K W satt z trouw klt op wat u wilt ik. stds gd dt? Bij Drukkij Kl i Mppl 15:16 Gf uw drukwk vm do ht I z og mst ffctv i supmarkt. Uw drijf blijft dus pitbda KA DYKA DY D a No- Ribd Vo arivi, r promot, als polismap; uw ig druk ribd, ycat! vzgt afwki xpdit. boomstraat 68, Vl vrd Bid vi ht vot om waar ht u To is i sam t hu kir mog og stds loop r t vl wk. : Ht is wldig om huisvst is. vrd bij t j kir ku wk. Drukkij Kl. W kom lkaar wliswaar dlijks Zo kwam i 1991 g, maar zitt t op lkaars zo Mil i ht lip. E w zij hl trots op z, maar drijf volg suw ht t v dak. zv jaar lar Ht was ook ooit zo dat z i ht dor ria. drijf moést. s z t wild D tw lid ha, was dat absolt ramp u sam ht wst. Ht is t hu kuz om famildrijf. ht drijf vot ztt.

5 Kl 35 jaar 8 Kl 35 jaar 9 I spk t A Kr A Kr wkt aar ig zgg bijzr pttig sam t ms v Kl. Kl vzgt vo mij drijf ht rouwdrukwk, vlt z. Zodra famil rouwkaa (mstal zlf twp) hft, lt Kl al ht drukwk. Ht gaat d om hiiskaa, dktuigi, afbldi kst i folprit vo op kist. Eiglijk al mij ig drukwk gaat aar Kl. Ik wk al sis 06 t h sam. Ik hb i vo h koz vw zr g kwaliit v ht drukwk. Daaraast zij z flxil dk z alt gd m i twp. Ht is kli, maar dv am Ht is dus kwaliit d vo Kr doslvd was i haar kuz vo Kl. Ht gaat bij h t om ogwaardi kwaliit, t z. Z sll is a hu ig wk dat wkt pfct, omdat ik dit zlf ook hb. Daaraast lv z mij alt g svic daardo ook famil. I mij wk kom rouwkaa alt vwat. E daar paicip zij gd i. Hwl Kr prijs v mir lg vit, is zij g spk ov prijskwaliitvi bij Kl. Dz is wo gd. Z zij t gdkoops, maar j wt wat j krijgt dat is vo mij vl lijk. Do haar jarl vari t Drukkij Kl, k Kr ook gd v wat haar aspkt i ht am. J rkt dat ht Ht twk zizlf profil famildrijf is samwki als uitmut drukkij k rli ovlg daardo r. Zij mog st lat zi dat z optimaal is. Ik k wl zgg dat ht zij dat z trots zij op hu wk kli maar dv am is. Wat hu drijf! daari valt zij k lij g afsprak. A Kr Uitvaazg is zlfstdi uitvaarmi i Mppl omvi. Ht drijf bdt profssil vakkui lidi rsui bij ht lid, advis l v afsid. A Kr wkt t t stdaard draaibk. Elk voidi uitvri v ht afsid m is uk. D wijz waarop ht afsid wdt vmv paalt klt. Gra ikt A Kr molijkhd a. Na ht ovl v drba is dlijks ctact. Ts z hctis d spkt A Kr p d wat ld slist mt wd. Hrdo is voldo lghid om i rust zr tsdruk afsid m v drba.

6 Kl 35 jaar 10 Kl 35 jaar 11 Otwp opmaak Mt komst v ria Kl i ht famildrijf, i 1998, wd twp- opmaaktak uitbid bij Drukkij Kl. ria volg ht Grafis Lycum is sisdi vtwolijk vo vmvi lay-out v o.a. huisstijl, mazis, folrs kaa. ria: Ht is kust om vo lk klt lk kr wr blij als klt vd is ts uks twp. J kijkt atrlijk t ht isultaat. Dat is lk d mij aar ws is, maar daaraast stv! kijk ik ook hl gd aar klt zlf. Wat past bij hm of haar of zij drijf. Kl is ial pa vo drijv Ik vi ht wldi uitdi om lk d boodsap vkdig hbb. kr wr catf a sl ga V ccpt tot afwki, alls is bij Kl t ts bijzrs vo d kom. i huis. ria: W rsu z klt Sam mak w ts moois v do, ii wst, ht total procs vo h vzg. Dat kt dat w om tafl ga sam mooi ccpt Drukkij Kl hft alls i huis om ht dk. Ht twp, kst druk- of pritwk pfct tot lv lat fotoaf m w vo z ki kom. ria: Ht is atrlijk hlmaal w ku zlfs wbsis vzg. W bijzr dat ik mij twp ook i ig zk s pas bij lkaar vo huis uitvrd z wd. Of ht u gaat ht moois isultaat, zodat klt om visikaaj of brou, ik b hid i zij huisstijl krijgt. y doct zdhidszo rg vplgkuig spc ialist GGZ sociaal psyiatris vplgkui i Ervar supvis Typoaaf t lk oplossi Noviit Dak kra Zr k cyclust vuig Kt wdbaar Smi automaat Evo i bruik Zr vilig i bruik Kra haakarm, oplgr Multifuctil Hoog laadvmog Tkk Trail afzrlijk vvgbaar Hk Kl, oprir v Drukkij Kl, is 65 jaar wd. G om stopp, maar om s flik uit pakk! Advs H k gft ht wg! 65 kti 15% kti atm Kl Woldstraat LL Mppl Tlfo Otwpwk: V isikaaj Brfpapr 6 5 ja ar Evlop Folr/brou F ly Wbsi o Frk Stra l fax Friksod f l NX Mpp Valia m.co a A straatma 1 april mad bij s di bov 250,0 Zd 31 maa 4 augustus Zda 0o xcl. arkt!! mbtw um D Kol Nuwsbrf Mus zi Posr Rouwkaa Gbo kaaj Trouwkaa Uitodigi ili tc. om t ts bijzrs v o d kom Straa&tm Traii Wirdist Zr wdbaar Riiismod Hssli 42, 7944 HR Mppl Postbus 1086, 7940 KB Mppl g Hk Plutostraat 9405 PG Ass jaar Ak Sla if i b sta Dskuighidsv ri, HIAB traii, coai Kolrm arkt Zo Pas D 25 Kolo is rs Ht Musum opd v tw Paasd r E mijlpaal! 1 april Tw Paasd Wfplaats Op huism,bij rvic) voh Quilts (aast ht musu r uitlg ov zij silr Dmstrat ijz k wkw divs ri v ht plaats op ht r. D markt vit opd v musum is ambalijk abod t o.a. E zr divs s tuicat aikl, huisstrats op ht m. Divs skproduct k ovi i ambats li kustp. rdactivii Zd i bij sdi r r 250,00Kolo o xcl. d btw zd 7 april Frikso Zard 6 d Musumwk Thma: D musum! li wl D vhalwd op fraa m u m waar op Oz gids Wldadighid Kolië v. rou do zij luist s k vhal divs locat zd. Op zard Kolf D m Musu i Sta:.30 r is i kaa issd Thma: w. i Friksod D Kold ctraal. sdis staat s: D wis op divs locat d i activiit it, E oot abo kiractivi t, pstats, ht lzi, rdrit Basislocat is mr. s og vl ifmatsta la. Sw v r joo Ifium a drukkijk l o f f s t - Zard april ldtui Opi B kasl Exposit: Lut g v ijz vit opi Dz fly is digitaal drukt op 250 s fsc sa d mc Ejoy yo l E uitdi Eylis ili t Eylis r Zd 24 ovm arkt Kol Wirm uw opzt! uw jasj. markt krijgt ri D Kol Wir i op ht t gaat plaatsv Ht buivm!!! of of f sum D Kol Nuwsbrf Mu Friksod Opist : Musum i mad ciaal op r jks v.00 maa dli r 31 okto Vaf 1 april zd: op disd april r i spm oktor Tw Paasd d Tw Pikst Mwks r r r r r r tot Kst Vaf 1 ovm zard: op drd drd/vr zard Vaf Kst r r tot 1 april slot um sprijz Mus Brikm, i zij: Tik rf D wks I Ws Trijtj Potk v Slm Hilda Gro, rksrs R tw wkd/vak laar. ida Duss STEM Kolf op Musum 1 april! Ht k og tot t titall musa f is uit vl Musum Koli at gomird kdid mprijs sam t dr Lorij Musu jk BkGiro. E vo lli musumld rijks prijs i is : lg ftast v waarri blijk i prat wldig trots! W zij d ook complimt. hb w w t all: bus ar dit ku wiaar uit als om sprijs. uw sm odig prijs is publk

7 Kl 35 jaar 12 Kl 35 jaar I spk t CSG Dis CSG Dis dat lrli uit CSG Dis is op rislijk scol, d haar 1250 lrli 1 wks uitdat ts do t hu talt. CSG Dis spt zi i om, afsmd op isss ambits v lrli twikkli i samlvi, uw ijsabod a bd. Naast afli athum, havo mavo bdt scol ook ts bijzrs, alijk ht Tasium Cambrid Elish wllit i tkomst ht Etprasium. ar daar t ht t m op. Er zij vl xtra s d ht l vrijk, makklijk ook luk mak. Bijvobld maatsapplijk st, iratialisi, Missi Olympic, podiumavd, MEP (Mol Eop Parlmt). Ktom, op CSG Dis bd w t all th, maar lat w ook praktijk prv. Alica Rozma, dictsctass bij rislijk scolsap Dis i Mppl, stkt haar tusias ov Kl t r stl of bk. Wij wk al hl vl jar sam t h. Ikzlf al ti jaar, maar ook vo mij t was Kl al i bld. Zij drukk vo s compl huisstijl, v brfpapr, vlopp tot visikaajs, maar ook kalrs d w a ht gi v ht scoljaar uitl. Vr dk z m ov ht twp v kstkaa, d z daara atrlijk ook drukk. Tot vig jaar drukt z ht obullti vo s, pratig glossy mazi, dat u digitaal uitv wdt. Gwo wldig om t h sam wk Vo jou D sc Chrislijk scolsap vo stad gio t afli athum, havo, mavo Bzkads: Gard Doustraat 7944 HD Mppl Postads: Postbus AC Mppl Tlfo al: Tlfo ldkar: I: ciaal abod: Tasium Cambrid Elish Alica hft op sommi momt i ht scoljaar wklijks ctact t ms v Kl. E dat vloopt alt prima, zo lit z t. Nooit is ts vl alls is op t klaar. Mot to s ts misga zij, wdt dat prima oplost. Ht is dus wklijk plzrig samwk. Wat Alica atkt i Kl, is t a dat ht klisalig famildrijf is. E atrlijk dat ht i Mppl huisvst is. W do vuit z maatsapplijk trokkhid ht lfst zak t lokal drijv. Dat kt dat j k lij hbt dat zak sl ld ku wd. Ook trokkhid is d vl or. Dat ldt zk ook bij Kl. Kl FSC Omdat wij br will lv a gd boshr zij wij FSC-ctificrd. Dit is lijk csumtkk dat ctrolr bosbouw op cologis, comis social dsl vostaat. Ht kk wdt pas tkd a product wr all opvolg drijv i hlskt z ctifici dr. Mt z FSC-ctifici voldo wij als ktpa a all is om product lv d votkom uit vtwod boshr. Wij hbb ai of custody vist v dit ctificaat ïmplmtrd r z i ovsmmi t tff stdaard. Dit kt ook dat s drukwk swst v ht FSC-logo k wd vozi. Daara mt vstkks v ht kk wl rst hu gdki vl. Dz avra vzg wij a vo u.

8 Kl 35 jaar Kl 35 jaar 15 Druk afwki Er gaat ts bov ambalijk drukwk D aam zgt ht al: Drukkij Kl hft al 35 jaar vari i ht ambalijk drukwk. Drukkij Kl sta i 1978 t haar drukkij z ht famildrijf i aflop jar uiti tot volwaardi drukkij t vl klt i paicul zaklijk markt. Ht drukksvak wdt als r hrst do z var drukk Klis Msrs. Hij dt ts lv d a drukps sta om mooi drukwk produc. Er gaat ts bov ambalijk drukwk, is zij cdo. Mil Kl: Et mooi drukwk is ht sultaat v vakmsap. Daar wdt adat a std; iglijk is ht ht moois dat is. Ik k tr i mij og krijg v ét mooi drukwk. Ht is pratig om ts cër, ts mak waar lf adat i zit. Ik zou ooit mr rs will. Ook ria Kl is lfhbr v cvtil drukwk. ar wij lgg lat d ook wl g og, glimlat z bija vtsuldigd. W zij hl kritis auwkig. W will ht zo mak, dat w zlf trots op zij. Is dat t ht val, d gaat ht t aar klt. Wij m gg t tsj mir: ht mt pfct zij. Kli of oot Drukwk omvat vl mr d all ht drukk t drukps, zo lgt Mil uit. Ht is hl procs, waar ook ht sts, rill, bro, vouw, lami, aai t uiilijk a pas komt. Wij do alijk ook compl afwki i ig huis zlfs hdli als klt dat wil. Ht moo bij s is, dat w alls vaf twp tot a ht vzd vo klt uit hd (ku) m. ar m k ook bij s t vo all ht lat drukk v bijvobld visikaajs. G klus is kli of oot vo s. Voraadhr Do cia h is wiig m dat Kl t drukt hft. Mil: Mukaa, brous, tsrift, brfpapr, waars, posrs og vl mr vlat hr wklijks z drukkij. Daaraast hbb w vo z klt molijkhid tot voraadhr. Dat hft als vool dat klt o paij drukwk ft plaats i ht mazij, maar dat wij dat vo hm do. Wr hij d plotsli maili uit wil do, k dat à la miu. Hij ijpt d ooit mis aar bijvobld brfpapr vlopp. Wl zo makklijk Su tvlaat Klis Msrs Klis Msrs zgt vo dat al ht druk- pritwk op t i g staat drukkij vlaat. Hij wkt sis 05 bij Kl gaat lk d t plzr aar zij wk. Ik vi ht luk om ts mak dat t k, lit hij t. Ht mooist vi ik ht offstdrukk, dat is og t ambat. Ik wk a a ps HCA. W wk hr bij Kl t volautomatis Ryobi vrklps. Do midl v tousc k ik ht drukis gl ast. D HCA, volldig visr ou Hilrg bkdrukmai, bruik w og vo ht sts, umr rill. Ik v ht vlzi wk i drukkij. D d vlg vobij. Muzkj a Klis wkt 36 r p wk, vld ov vr d. Wr of wr, Klis ftst d v Staphst aar Mppl. Elk vr is hij vrij staat d paraat vo zij dors Suz v lf L v g. s Avds is hij af t a ht wk als or bij Zaal ozit. Dat vi ik ook pratig om do, glimlat hij. D gt ik v ht ctact t ms. Bij Kl wk ik mstal i mij tj ook daar ik v. Lkk muzkj a moo di mak. Ik hb ook tzttd vl zi i all uw product d w mak, v spdk tot vlltri. Dit is wr moo uitdi! kl 35 jaar.id :04

9 Kl 35 jaar 16 Kl 35 jaar 17 I spk t fm spsvzki Tom Bma v fm gaat vo kwaliit svic. s w ts do, do w ht gd. Dus dat kt dat w ook ivsr i kwalitatf gd drukwk vo z klt. Dic Tom Bma v spsvzkaar fm uit Mppl is al sis jaar d blij t lat t Drukkij Kl. Bij Kl zit ht wo alt gd W hbb t hl vl ctact, maar dat ft ook t als alls gd vloopt, vlt hij vuit ht pas vbouw pd op Blksi. Kl lvt s al ht drukwk v visikaajs pstatmapp tot mazis flys. Daaraast do z vo s ht voraadhr v bijvobld vlopp brfpapr. Wij hbb og wl s dat w sl maili uit mt do d is ht fij om wt dat dat à la miu k, omdat voldo voraad bij Kl staat. Ht is d ook vool dat Kl hr i Mppl zit, wt daardo ku w óg sll sakl. Kl vzgt twmaal p jaar ht mazi fm Ifo dat aar vl duizd lgot, vzkd lats v rli p post wdt strd. Kl lt t all druk, maar vs compl hdli v z klus. Bma: Dat spaa z wks t dus ld w wt dat ht alt gd t. Dat gft s dus rust. Bma wil og tvg dat i z huisstijl. Vo rli ht xtra pttig is dat Kl ht d bijzr ht a kwaliit totaalpakkt a druk- pritwk svic, is dat tzttd lijk. J vo haar ki k m. huisstijl is j visikaaj d dit Op d mr v w t t zo gd molijk uit stral waar j vsill paij sakl vo staat gaat. krijg w dus ook ooit klvsil Spsvzkaar fm is rli dat kt dat m ogs kwaliit vo las pm bdt. D rli m imrs wist mak ar fm gaat als spcialist i spsvzki stukj vr d vzkaars. Tom Bma: Bij s krijg klt alt psolijk advs do vakkui wks. Bijzr is ook dat wij 24 r p d 365 d p jaar ikbaar zij. Dit kt dat z klt ku k op sll profssil saafhli. s warspr zit j vo j rust plzr op ht war. E d rust krijg j ook als j wt dat j gd vzkd bt. Efm bdt simplwg s vzki vo j boot of sip. Zowl vo paiculr als rpsvaa.

10 Nuw ads zij Waalhav OZ BM Rotrdam Tl Fax Kl 35 jaar 18 Kl 35 jaar 19 Trsf drukki Mt hulp v trsfsystm is ht molijk om vaf éé xmplaar op vl marial drukki a brg. Fullcolo, kl kl, zwa-wit, logo s foto s, alls is molijk. O.a. vo xtl, ut, kuststoff, ka, kamk, kaars, glas, lr, taal. Prit vaak t v druk rsid Op D 18, 19 oktor Vhuisrit Vaf 16 spmr wk w vuit z uw locat a Waalhav OZ 1 zij w ikbaar op: +31 (0) Mt vrilijk t, Ht Hiab am Dis Boot Ray m +31 (0) Kal Pris Bdrijfslir +31 (0) (0) Dim Ooms Chf wkplaats +31 (0) Yolda Zrop +31 (0) Its moois... E go ri t opaal, of zilv t citri. E halsktti t dpblauw lapis lazuli, of zwawit yx. Zomaar p uit z uws twp, d wij u a t ts z Op rd. Kom vrijblijvd lgs vo rdj lgs z vitrikast. Missi zt u ts moois vo uzlf... Opist vr 18 oktor: zard zd 19 oktor: v.00 tot r v tot r Laat u ispir advis. D koff staat klaar. U bt v har wlkom. NB: Ts Op D zij divs moo abdi i ht alr! Tot zis, Ly William Wold g.id :17:42 alr: D Protr DG Jou op: vrs r, d op afspraak Postbus AB Jou opd.id :17:57 HIAB Rotrdam gaat vhuiz! Symposium Uw vmog i uitd t Uitodigi Vaf 16 spmr Bdrijf Ctactpso Ads Postco Woplaats Bdrijf Til Vaam Araam Ads Postco Plaats Bdrijf Ctactpso Ads Postco Woplaats PostNL Pt taald Pt payé Pays-Bas Symposium Uw vmog i uitd t Prit T vr, dat wt u als r. Wilt u profir v all uw k t vl tal? Wilt u ku sikk ov wat kli vlhd drukwk? Mil Kl: Ks d vo ht profssil pritwk bij Drukkij Kl. Vo kli opl tot stuks, is dit vaak g kus. Ht pritwk o is praktis t v drukwk rsid wij hbb ïvstrd i ht s digital fullcolo productsystm vo optimaal sultaat. Offstdruk digitaaldruk, ofwl prit, vull lkaar gd a. Mil: I éé r ku zlfs digitaal- offstdruk vokom. Afhklijk v opl lvt ku wij klt advis wat vo hm of haar s kus is. Paprkuz Prit t kis v drukk gft moor bld. Vo kwaliitprits mt m t bij s zij. Wij hbb al 35 jaar kis v drukk Nt all op stdaard prirpapr, maar op zlf paprsot als waarop drukt wdt. Dat kt htzlf dikk visikaajska htzlf glossy mazipapr. Digitaal drukwk is volig bij kli opl dodat auwlijks opstakost zij. Mil: Digitaal drukk is vs dé oplossi vo ms d sl hu drukwk i huis will hbb. ar ook vo ht psalis v ht drukwk k m bij s prima t. Gpsalisrd drukwk U wilt optimaal bij uw dlp r adat kom? D is izt v psalisr folr of maili bij uitsk mr om t h i ctact kom. W m dit ook wl dict-mail. U ft all adssstd a lv i bijvobld xcl v (pottiël) klt d u wilt bar. Kl k vvolgs zg vo catf twp v folr of kaa vs aam v tvr tvg. Dat is wl zo psolijk wr uw klt bij aam wdt sprok, vogt dat atttwaar arklijk. Wij ku ht hl dict-mail trajct vo u vzg. V twp tot druk zlfs hdli vzdi. Symposiumkaa Vmog.id ::48 Uitodigi

11 Kl 35 jaar Kl 35 jaar 21 Wklijk alls is t z spk I spk t rij Lut Stio Eig Mk, dat wdt ru do rij Lut uit Mppl, wkt a sam t Kl. Ik std vl v mij drukwk uit a Kl, zowl offst als digitaal drukwk, vlt z. I ht vld hb ik bij clabuau wkt dat ook wk a h uitstd. Lar wk ik bij arictbuau waar dat is votzt u b ik alwr tw jaar vo zlf zig wk ik og stds a t h sam. Volgs rij is ht fij samwk t Kl omdat kwaliit alt gd is. Ht zij vakms, z dk gd m, lv sl ook prijs-kwaliitvi is gd. Ik hb vl vtrouw i h hu drijf is wl luk klik. Dat is t ht lijks atrlijk, maar dat maakt samwki wl fij. rij waa ook flxibiliit d bij Kl awzig is. Wklijk alls is t z spk. Er zij vl opdrat d sl af mt. Of drijf komt is ar dat hu brfpapr op is, d is ht sl sakl t h. Zlfs als bi éé d flys mt wd prit, d is dat molijk. Daar u ik v! D ms zij positf isld, zi oval uitdi i dk gd m. Ik zou Kl zk avl! Stio Eig Mk is ht vmvisbuau v rij Lut. rij stu i Zwoll a ht Grafis Lycum. Daara g z a oplidi A Dicti a Jui Acam i Amsrdam. Imidls hft rij Lut vl vari als wk i catv drijv. Hr hft z zi t all zig t ht rztt uitwk v ccpt, maar ook ht lid v opdrat v gi tot i. rij dkt a m ov lvi, vis authticiit. k it happ, is haar lijfspuk. Is ht t vo vri of wil j ig rk opztt? Gwo do!

12 Kl 35 jaar 22 Kl 35 jaar Rcla Otwp Druk Prit Rcla ls is molijk. Wr u zi dat alis, kut u als drijf buit ba pad wl vo zg dat uw clamidl ook ét opvall. Natrlijk ku w vo u a sl t fly of posr, maar uw cla-uiti bk óg mr sultaat wr u g marktimix ht. Nt all iztt op prit, maar bijvobld ook li ivsr zg vo hkba huisstijl op vl, auto s, stds ims. Bij Kl bd w daarom totaalpakkt a commuicat- marktimidl. Otwp Druk Prit Rcla Mil Kl: Bij Drukkij Kl hlp w drijv, islli, ovhd vigi a bij ht twikkl v clamidl d h op profssil wijz r adat brg v (pottiël) klt. Wij advis ov ht op juis mr iztt v ffctv marktimix, om zo omzt boost v klt lat wt waarom z bij u mt zij. Wr j izt op slts éé commuicatmidl, k ht zij dat j t j total dlp ikt. E j dus kostba omzt misloopt. Mil Kl lgt uit waarom samwk t Drukkij Kl g zt is. Wij ku t all advis, maar Laat s u hlp om zitbaarr wd i markt... hbb ook alls i huis om sam da cla-uiti twikkl vspid. Ga s t s om tafl zitt maak uw ws is kbaar. Gro ks dat wij daar positf twod op hbb.

13 YEAR ANS JAHRE JAAR REPLACEMENT WARRANTY TECHNOLOGY YEAR ANS JAHRE JAAR REPLACEMENT WARRANTY INNOVATIONS Kl 35 jaar 24 Kl 35 jaar 25 I spk t Batavia Wat w sll zt alt gd uit Batavia wkt al sis sta v ht drijf, dr jaar ld, auw sam t Drukkij Kl. Ht drijf lvt iovatv product vo bouwmarkt als Gamma, wiklkts wbwikls. ht drukwk, dat is vl, wdt a Kl uitstd. Brous, flys, folrs, catalogi og vl mr wd t i lmaat bij Batavia op Blksi aflvd. i-i / 0-00 F fth ifmati: BATAVIA GmbH Blksi 180 PE Mppl Th Nthlds.u Nw R Pow Tools Volgs productm Mirda v Bthm ijpt Kl als r wlk is Batavia slt a haar drukwk. Wij produc stdaard gdsapp daar t dus ook stdaard drukwk bij, vlt z. W will xclusv uitstrali g kwaliit. Dat kt moo paprsot pfc afwki. Kl lvt s dat al jar. Gcombird t hu sll g svic, maakt dat wij bijzr vd zij ov z samwki. 2 TM : ADVANCED Bfo: TODAY: Evirmtal-fridly wh compad to Li-I d NiMH Patd Flash Cll Tology Oly 60 scds f full ar Pfct Ctrol-Sysm: O hd arr las Light wighd Easy accss of swits provis optimum ctrol Twist positial fucti - LED light argi iicat displays th rapid argi spd Batavia, Blksi 180, 7943PE Mppl Tl: / NEWSLETTER DUO CORDLESS SCREWDRIVER FLASH CELL 2 D slhid v wk illus Mirda ht s a hd v vobld. W dat dat ht gd zou zij om s als drijf psr op Mots i Utt. Dat was all wk v v. Drukkij Kl dat t s m zg vo dat w ts s juis marial, zoals folrs, kd psr uitl. Vo s is dat bijzr waarvol. Ht gft a dat w alt bij h a ku klopp dat zij vo zg dat ht op t komt. Wat w sll zt alt gd uit. Dat is rustslld. NEW! BATAVIA is iratiaal drijf, spcialisrd i ht lv twikkl v iovatv csumtproduct. Ht product ptfolio staat r uit lktris gdsap vo i om ht huis, i wkplaats lijk markt. Er wdt t tsks a csumt lvd, maar a bouwmarkt, wiklkts wbwikls. l product zij vozi v kwaliitsctifici. Ht ofdkto is vstigd i Mppl, t daaraast vstigi i Duitsld, ht Vigd Kikrijk Frkrijk. Ht soci ofdkto Act op vuit Hg Kg. Iclusf kt i Shzh, Shghai Taiw hft Act hrd wks. I Mppl wk ti wks. Dic V Omm: Oz kcomptts zij kwaliit, iovat ti to markt. Waar molijk pass w uw miluvrilijk ologë t op z product hl w, als actf BSCI-lid, alt volgs iratial social stdaards. Wij bd iovatv, atkklijk xclusv product ccpt als comrciël oplossi vo drijv. Batavia bdt haar klt daaraast uitbi rsui afr sals svic vo csumt tail. w.batavia.u

14 Samwki dpsactiviit Opvalld rsvrij! Gvlltrs maakt v Scala a ast Fslijk optot t & l Kmis Scld Kkttdist Brar 55+ d Dodhdki acrylaatplaat zij vkrijgbaar i diks 8, mm ST OE BORDE PN dkfra Fstwk jui Kisd i d scala a divs RAL-kl. Vo swd of vlcla. Ht moo v spdkfras is, dat z vkrijg zij i lk ws maat uitvri. V vlfras Ht is ook molijk om vlltrs uit RVS i uitv- tot projctbd of compl spstats, ht is allmaal molijk! ri go, zilv of brs, slp of spl lat D mt v uw spdkfras spdk ku wij uiraard ook mak, vo stijlvoll xclusv uitstrali. vo u vzg. E spdkfra wdt lvd t Uw drijfsbrou, maar d digitaal. 1 Wij mak wbsis op maat, passd bij EYES 2 B E (Bdrijfs-) Brous Woplaats kl jdig vlzi t 68 Noboomstraa 7941 XA Mppl ol-wi S Fstcommiss... 5 Prijs : Klokradio bod do fa. Prs Tkki: 19 cm r 12 a ht vit i vplaats tkki Kst b à pymarkt/ istui 1 prijs sd omts f g 50,plm.16.00op zarda bij ar r. coutryfair 2 Ktsr rs luk augustus 12 prijs: Tab 11 ku Gd : Div l rad i 10 io prijs do omb..30rdr 2 d.d. 22 W. wol. bod spmr t Sr do ista fstt r umm 3 12 llatbu kd prijs: Waa Z189 g gd au P. vloti rb rs p lot: 1,Atal ht st à Prijs stu d lot: ,do d lot: 1000 ijkl Prijs p v Sw E bij Woo vl Atal lot: 0, wikl d.d do W. Mi prijz sc 18-IO-A hikb st r aar st d V T XA Mpp l t T Noboomstraa l.rukk l 7941 XA Mppl prijz drukkijkl ld jdig vlzi afis Otw rp Druk Prit XXLpr it t 68 Noboomstraa 7941 XA Mppl Atal lot: V c cpt t 68 Noboomstraa 7941 XA Mppl prijs 449 T l prijz : Divs luk p lot: 3000 Prijs tot afw ki 1,- drukkijkl afis ls- uctbrous, pso Piodk, prod ids kl mazis, scolg clubblad of klt Atal lot: rs luk prijz prijs : Div p lot: 3000 Prijs tot afw ki 1,- drukkij afis 449 T l vit plaats tkki rkt/ ts pyma g op zarda coutryfair s augustu i om.30 r Sol. fsttt kd vloti gd str do ht ijkld v Sw 012 d.d IO-AW. r jdig vlzi Woplaats.l 2 10 : Stal ros 2 10 jdig vlzi -Wi.o. Sol Ads Kk VERLOTING Fstcommiss VERLOTING 1 prijs jdig vlzi.o. ol-wi g.o. : Stal ros afis 1 prijs V c cpt ol-wi miss S Fstcom drukkijkl 449 T l vit plaats tkki rkt/ ts pyma g op zarda coutryfair s augustu i om.30 r Sol. fsttt kd vloti gd str do ht ijkld Sw v 012 d.d IO-AW. r lolot ting t.b.v. K i 0,50. Atal lot iver rclub Prijs p lotg K fslijk D tkki zal 1 plaatsvi prijs: Waa op 28 maa ts ka ros oavd. : Stal r Kk c cp afw ki t tot cpt Nobooms afwtot c k i V traat tot afw ki 1,- S Woplaats Plaats V rs luk prijz prijs : Div p lot: 3000 Prijs Atal lot: Fstcommiss Ads : Stal ros 2 10.o. Ads VERLOTING 1 prijs V c cpt v G D Wold 2 prijs : Eps all-i- prir XP-5 3 prijs : Zit-/slaap lmt vit plaats tkki rkt/ ts pyma g op zarda coutryfair s augustu i om.30 r Sol. fsttt kd vloti gd str do ht ijkld v Sw 012 d.d IO-AW. r gadts, givaways clamariaal. 1,- 62 ~ kkj Atal lot: 4 prijs : Caaupakkt bod do kapsal Ak arswg l ~ osha prijs : Div p lot: 3000 Prijs VERLOTING 449 T t 68.l Noboomstraa 1 prijs : Sy E-ar 7941 XA Mppl Kj rs luk prijz V cgdkd do Bmsr wts drukk afis Kk rrij Fam. Vtk 1 prijs Ads D Rozbotl Zuivlb D K : Stal ros t.b.v. basisscol D afw ki Rozbotl Kk rij cpt tot Woplaats latsk, promol aikl, Orgisr vloti vo uw club om xtra ikomst r vo bijv. ht gis v activiit. t.b.v. basisscol Ads Drukkij Kl is úw lvcr vo, acts, productadu idi, op papr of viyl. I all sot, mat vm. VERLOTING vit plaats tkki rkt/ ts pyma g op zarda coutryfair s augustu i om.30 r Sol. fsttt kd vloti gd str do ht ijkld v Sw d.d. 18-IO-AW. r VERLOTING Lotbkjs Vo promot vit plaats tkki rkt/ ts pyma g op zarda coutryfair s augustu i om.30 r Sol. fsttt kd vloti gd str do ht ijkld v Sw 012 d.d IO-AW. r Woplaats Sticks Rlatsk g.o. ol-wi S Fstcommiss x Woplaats ood kmi -Wi.o. Sol Fstcommiss t Ads w Woplaats K u uw huisstijl. Ads p VOLGENDE INSPECTIE VOOR: full colo drukt spdk. ctact t uw tkomsti klt. HOOGWERK SYSTEMEN B.V. D Blss Swijk 15 catalogi vkoopbrous. FEB MRT JAN AP Softcovs wd vl bruikt vo KORS mtmariaal, lastk iclusf Stds vak is uw wbsi ht rs NI JULI A I JU UG ME S T NOV DEC OK uirma sikt vo waarbk. R EP ws opl. Hardcovs zij Ads jaar Wij drukk bk i Wbsig 18 Hardcovs all bodig buiz, kopplstukk, VERLOTING : Stal ros 1 prijs 2 10 Atal Prijs p lot: lot: 3000 tot afw ki V c cpt t 68 Noboomstraa 7941 XA Mppl rs luk prijz prijs : Div drukkijkl afis 449 T l PC Basisscol Stadskwar 1,- jdig vlzi i spl l Kictrum Stadskwar Ht pfc latsk vo sla markticamp alllaats uwtjs op ht bd v dltff promot vit Scolgids - u bij s. UITGAVE 1 MEI u.a. Stgids / JAARGANG rzki rli spv uitgav v fm fm ifo is ijhst ht stdal FEEST VO OR DE KINDER EN, WELDADIG E RUST VO OR U. Bzoswg Oplidi Podolog IJhst vos sbt. l Raamfol 1/11/ 2:5 Vo xclusv uitstrali privacy. Stgids.id 1

15 Otwp Druk & Prit Rcla Logo s bldrk Huisstijl zis / brous Flys Posrs Advtts Wbsis Facbook twitr Fullcolodrukwk Huisstijldrukwk i PMS Piodk Promotil drukwk ili Psalis Sts rill Trsfdruk Rclabd dk Bs fras Sticks Gvlltri Posrs Bs- stdiriti Autoltri Raamfol Rlatsk Kldi Otwp Druk Prit Rcla Noboomstraat 68 T XA Mppl E DrukkijKl DrukkijKl Drukkij Kl Mppl

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt Mdia Magazi Q4 2012 & 2013 smart pho 5 IAL SPEC va jkhid COM twoorli vra E TELE ctiol r rda ONAL it o NATI valt 1 raaf D Tlg iël bijlag Dz commrc Cum ssqui rria doluptas tur? Sd mos dolupita voluptassi

Nadere informatie

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te Zobril lvrt iuw fits op Mt muzik vrtl j j ig vrhaal P4 Votbal bgit mt bkrtorooi P 11 P7 Wstr krat 36 Sids 19 Disdag - jaargag 78 - wk 35 - ummr 30 - oplag 14.100 - laatst iuws op www.wstrkrat.t volg os

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken 3 Krkblad va d Protstats Gmt t Jrgag 26, r. 3 20 mrt 2015 Mary Hartkamp 60 jr diacos Niuw sri: Op zok r God i Samg Vrlossrkrk Wilhlmiakrk bsprok pagia 5 pagia 8 pagia 11 Pas: lifd, gad vrgvig zull altijd

Nadere informatie

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur rodj Rordm NL Wdl-/ fisrou m rchicuur Rodj door Rordm Wlkom i Rordm, d sd di sds mr iriol bkdhid i ls populir ciyripbsmmi. Wrom? D zul j uw o odkk ijds di Rodj Rordm. D wdli lid ls icoisch rchi cuur oo

Nadere informatie

Tijd voor Friesch Dagblad

Tijd voor Friesch Dagblad D ka di j laa ak Ok os laa j vass Tijd Fch Glov i Fyslâ pa 4 Sl va kk, di vol w vo Opii aalys pa 5 D moilijks vhal ku j o Allmaal xa s pa 16 Elk i da spcial bijla i bivbus Niuw mdia pa 17 H Fch zi ook

Nadere informatie

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus:

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus: ACTU EEL Trsport stt voor rvoluti Ht is mo of fhk Vrchtwghrstl gt igitl Plus: CFO Dirk J Kli Essik: Go jr voor TVM - Joop Brkhkk volt zich Mx Vrstpp i Mii - Stormsch zorgt voor ACTU vrkrschos EL www.tvm.l

Nadere informatie

MAGAZINE. Snelheid en creativiteit bij Pouw Vervoer. Samenwerking BCLR leden: twee succesverhalen. Het ontstaan van 3D printen in het Centraal Museum

MAGAZINE. Snelheid en creativiteit bij Pouw Vervoer. Samenwerking BCLR leden: twee succesverhalen. Het ontstaan van 3D printen in het Centraal Museum I N E S S C L U B MAGAZINE B U S Lidsch Rij H magazi vr drmrs i rd Lidsch Rij Jaargag 6 r. 1 Slhid craivii bij Pw Vrvr Samwrkig BCLR ld: w sccsvrhal H saa va 3D pri i h Craal Msm Lasig Shrlas vrhr Odrhd,

Nadere informatie

Aardverschuiving in IT

Aardverschuiving in IT B+P =100% Projc slag 100%, zoals h hoor Ga op zkr, ga voor B+P www.bp.l 2 4 s p m b r 2 0 1 0 u m m r 0 3 j a a r g a g 4 w w w. i - x c u i v. l Aardvrschuivig i IT IN HET NIEUWS IPAD OOK VOOR WERK Appl

Nadere informatie

De Kinderrechtenweekkrant is het verslag van de Kinderrechtenweek 2014 KINDERRECHTENWEEK. krant

De Kinderrechtenweekkrant is het verslag van de Kinderrechtenweek 2014 KINDERRECHTENWEEK. krant D Kichwa is h vsla va Kichw 2014 KINDERRECHTENWEEK a Jauai 2015 D Kichw i Li va 17 o m 21 ovmb Succsvoll Kichw hhali vabaa UNICEF Nlad, m Li Uivsii Li am h ouw om h 25-jai jubilum va h Iaioaal Vda Rch

Nadere informatie

INGELICHT. MIVD brengt jaarverslag 2005 uit. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst april 2006 - Nr 2

INGELICHT. MIVD brengt jaarverslag 2005 uit. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst april 2006 - Nr 2 2455_Prk 25-04-2006 06:42 Paia 1 INGELICHT Iformatimaazi voor Militair Ilichti- Vilihiit april 2006 - Nr 2 MIVD brt jaarvrla 2005 uit 2455_Prk 25-04-2006 06:42 Paia 2 colofo I N H O U D S O P G A V E INGELICHT

Nadere informatie

Wie zorgt er in Zuid?

Wie zorgt er in Zuid? voor Butvldrt & Prnss Irbuurt utgav van ht Wjkontmotngsctrum Butvldrt jaargang 27 nr. 2 maart 2013 W zorgt r n Zud? Column Marann Bronkhorst In d nota Zorg voor Zud zt stadsdl Zud ut, ho ht d zorg voor

Nadere informatie

Ingenieursbarometer 2015 Zoektocht naar ingenieur duurt meer dan zes maanden

Ingenieursbarometer 2015 Zoektocht naar ingenieur duurt meer dan zes maanden Op zk aar g mr jbs? Surf aar Jbat.b Igiursbarmtr 2015 Zktcht aar igiur uurt mr a zs maa Ampr 12 prct va brijv wt bi ht halfjaar zij pstaa igiursfuctis i t vull. D schaarst is rzaak, maar brijv lgg lat

Nadere informatie

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus?

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus? Blgië - Blgiqu PB - PP BC 30586 3500 Drimlijks vrmigpluskrt b pril- mi -jui 2012 Hb j g itrt wil j grg mr ifrmti? Sprig v bij s bi f bl r 011 560 100. W stur j mt vl plzir mr ifrmti p. Wt is Vrmigplus?

Nadere informatie

FEB15. Directorial NUMMER. Het was een spannend weekje voor de Bundersschool afgelopen week. Samen met nog 100 andere basisscholen Directorial 1

FEB15. Directorial NUMMER. Het was een spannend weekje voor de Bundersschool afgelopen week. Samen met nog 100 andere basisscholen Directorial 1 IN DIT NUMMER Dircrial H was spad wkj vr d Budrsschl afglp wk. Sam m g 100 adr basisschl Dircrial 1 war zij dr d drwijsispci gslcrd m dl m aa Gvraagd 2 rs pil m km iuw mair va zichhud p d Yu ar gd 4&5

Nadere informatie

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Afgiftktoo: GENT X P4A9074 Mlijks uitgv (bhlv ugustus) Jgg 4. 11 ovmb 2007 1,25 uo V. uitg.: Fk Vhck, Moupli 8 bus 9 t 1210 Bussl Stop i komi! VRIJE TRIBUNE Dz m is oz gstcommtto Filip D M, volksvtgwooig

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

dat zo mooi heet, dechargeverleend. Nieuw bestuurslid De A31 naar Leeuwarden kant van Franeker,een plek die me zo bekend

dat zo mooi heet, dechargeverleend. Nieuw bestuurslid De A31 naar Leeuwarden kant van Franeker,een plek die me zo bekend I it ummrr V voorzittr 1 ImprssisALV 2 Hlpsk 3 H t r s t k w r t l i s i m i l s l w r v o o r b i j h t t w i s rsi vollgg.toch is r st ht mooi wr l wr hl vl gbur. Z o l s f g s p r o k h f t h t b s

Nadere informatie

2S ]RHN QDDU QRJ PHHU WRIIH MREV LQ $QWZHUSHQ"

2S ]RHN QDDU QRJ PHHU WRIIH MREV LQ $QWZHUSHQ 2S ]RHN QDDU QRJ PHHU WRIIH MREV LQ $QWZHUSHQ" 6XUI QDDU -REDW EH $QWZHUSHQ Oz avisus luist gaag aa u vhaal v ht gpast avis Rpt t plaats Wilt u avt? Bat Rggma Bat Rggma1@paa.b if@jbatmia.b 02 467 48 00

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 32PFK6500

Gebruikershandleiding 32PFK6500 6500 sis l.philips.co/lco o Rgist you pouct gt suppot at fo Gbuikshliig 32PFK6500 l o Ihou fo 7 Zs 10 Topslcti 47 10.1 Ov topslcti 47 10.2 Nu op u TV 47 10.3 TV o 47 10.4 Vio o 48 11 Hoofu 49 11.1 Ov ht

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Zwemmen geeft mij energie

Zwemmen geeft mij energie Vlm-Bb klimurl Wi hlp m? Prov v h Pjold S, hir wdl m Iformimzi v d provici Vlm-Bb jui G-por voor idr Zwmm f mij ri Doir 00 jr WO I Oorlohriri i oz provici Voof B Vlm-Bbdr, Mooi, wrm wr vid idr lkkr m.

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKRANT OPEN DAG VRIENDEN VAN NAUTILUS. 100% korting op het inschrijfgeld DIVERSE GROEPSFITNESS IN DIT NUMMER:

GEZONDHEIDSKRANT OPEN DAG VRIENDEN VAN NAUTILUS. 100% korting op het inschrijfgeld DIVERSE GROEPSFITNESS IN DIT NUMMER: GEZONDHEIDSKRANT D 15 dii v d gzodhidskr v Nuius Hh Cub i.s.m. STTC, zosudio Su-Ar os rxpi. I dz kr vid u iformi m brkkig o uw gzodhid, fihid vrzorgig. IN DIT NUMMER: Nuius Niuws pgi 3 Q-progrm pgi 5 OPEN

Nadere informatie

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden 008 - ALLE LANDEN AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL ANDORRA VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN+B62 AFGHANISTAN ANTIGUA EN BARBUDA ANGUILLA ALBANIE ARMENIE ANGOLA ANTARCTICA

Nadere informatie

J./. J-d E ZAKEN -, J. J v I 11. v n de Ministerraad te. e rechtst eeks aan de leden van Uw Raad. n de eer Voorzitter. 's-g r a ven h a g e.

J./. J-d E ZAKEN -, J. J v I 11. v n de Ministerraad te. e rechtst eeks aan de leden van Uw Raad. n de eer Voorzitter. 's-g r a ven h a g e. J v I 11 N / J, "" v J/ J-d E ZAKEN ; p H j f I - n d r Voorzittr v n d Ministrraad t 's-g r a vn h a g roj:s van :lnistrs om alum : 7 j u I i 1958 Knmrk: DIE-96688 Foto-nr: 169581 g o ik U tokomn ht vrslag

Nadere informatie

Visible Data. Savings 300 billion. Culture Policies, Activities. Art 0,49 billion. financing culture 2011 2012. Culture Policies

Visible Data. Savings 300 billion. Culture Policies, Activities. Art 0,49 billion. financing culture 2011 2012. Culture Policies Visibl Data Czch Rpublic Huay Nthlads Polad Sbia Slovak Rpublic fiaci cultu 2011 2012 spcial issu Savis 300 billio Cultu Policis, Activitis Cultu Policis Pat oaizatios o how cultual policy wok i thi hom

Nadere informatie

Sportgids Oostende. met evenementenkalender, schoolsportkalender en situatieplan een uitgave van de Sportraad - www.sport-oostende.

Sportgids Oostende. met evenementenkalender, schoolsportkalender en situatieplan een uitgave van de Sportraad - www.sport-oostende. Sporgids Oosd 2015 2016 m vmkaldr, schoolsporkaldr siuaipla uigav va d Sporrd - wwwspor-oosdb D slims wg r school Nm d bus j b m! Wis j da, a d fis, d bus h populairs vrvormiddl is om r school g? Logisch

Nadere informatie

DOS Nieuws. April 2015 R I A N W O O R D J E

DOS Nieuws. April 2015 R I A N W O O R D J E D iuws pil 2015 www.dosldwijk.l www.fcbook.com/dldwijk www.twitt.com/dldwijk bstuu@dosldwijk.l I W D J Volg os u ook op Istgm: @dosldwijk Lt D klok is w uu voouit gg d lt is bgo dus kom m op mt dt lkk

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie